ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-12-20 13:08:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 8758
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИв 160/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 8/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нафтацхем Петрол ДОО, Сремска Каменица
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине
  Опис предмета продаје: машине
  Процењена цена предмета продаје: од 5.000.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.500.000,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2017-12-20 12:30:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 8755
  Датум продаје: 2018-02-03
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Друге пролетерске бригаде бр. 110, Ивањица
  Пословни број судског предмета: Ив-248/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-118/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Спонит ДОО Чачак
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половни кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв ЛГ-црни 42", ТВ комода, клуб сточић, угаона гарнитура, ел шпорет Горење, машина за судове Горење, веш машине Горење
  Процењена цена предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2017-12-20 12:10:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 8754
  Датум продаје: 2018-01-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Његошева бр. 14, Горњи Милановац
  Пословни број судског предмета: П-2403/2010
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-24/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Чачку
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половни кућни инвентар
  Опис предмета продаје: 4 комада
  Процењена цена предмета продаје: 45.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 31.500,00


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2017-12-20 12:05:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 8753
  Датум продаје: 2018-01-20
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Војводе Степе бр. 289/1, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-602/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 222/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Стојковић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половни кућни инвентар
  Опис предмета продаје: ТВ СОНИ-сиви, Тв комода са витрином-браон боје, стаклени сточић, угаона гарнитура и фотеља-кожне, четири дрвене столице, две дрвене фотеље, тепих шарени-браон, орман-светла буква, кухиња , машина за судове горење, веш машина Бош, микроталасна луксел, француски лежај
  Процењена цена предмета продаје: 295.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 206.500,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-12-20 12:02:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 8752
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 187/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 187/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Апарат за варење „VARSTROJ“ VARMIG 1805
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-20 11:18:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8751
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 13:30 часова
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИв 68/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 196/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: " TABEX" DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: АУТОМОБИЛ
  Опис предмета продаје: " OPEL KADETT" 1.6D,година производње 1986.
  Процењена цена предмета продаје: 70.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00дин


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2017-12-20 11:09:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 8750
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kрагујевац,ул. Краља Петра Првог 8А/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 1557/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Београдске електране,Београд, Нови Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 3.класе
  Опис предмета продаје: уписана у ЛН бр. 843 КО Деоница и то на кп бр. 63/2,површине 20 ари,потес Кључ,са обимом удела 44/50
  Процењена цена предмета продаје: 1.742.868,85 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.045.721,31 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-12-20 10:49:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 8749
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив 159/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 21/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нафтацхем Петрол ДОО, Сремска Каменица
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто
  Опис предмета продаје: ауто
  Процењена цена предмета продаје: од 500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 350.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-12-20 10:09:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 8748
  Датум продаје: 2018-01-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИв 300/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 362/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива 1. класе
  Процењена цена предмета продаје: 1.781.869,41 динара, 1.259.074,98 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.247.308,58 динара, 881.352,48 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-12-20 09:59:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 8747
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 29 И-1323/2016 од 14.12.2016.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А233/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Верица Пауновић, Краљево, ул. Радуловићева бр. 32/11, ЈМБГ 0902966855022
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа/удео
  Опис предмета продаје: Неуписане породичне стамбене зграде спратности п+1 лоциране на дну парцеле број 9169 Ко Зрењанин 1 уписане парцеле у лист непокретности број 2032 Ко Зрењанин 1 која се налази на адреси Дубровачка 45 и која је у ванкњижној својини
  Процењена цена предмета продаје: 361.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 180.750,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-12-20 09:51:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 8746
  Датум продаје: 2018-01-18
  Време продаје: 12 ч
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 62/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 290/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROCREDIT BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 57.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 40.250,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-12-20 09:50:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 8745
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 2-Иив 145/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 4/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТР ДАСТ МБВ РУМА
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЛЦД ТВ марке "PHILIPS", дијагонале 82 цм; ТВ комода - дрво; Сто површине 100x50 цм, стакло-метал; Ст
  Опис предмета продаје: ЛЦД ТВ марке "PHILIPS", дијагонале 82 цм; ТВ комода - дрво; Сто површине 100x50 цм, стакло-метал; Столица мебл-дрво, комада 4, половне
  Процењена цена предмета продаје: 37.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 25.900,00


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 13:05:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 8744
  Датум продаје: 2018-02-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитељ Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-867/17 од 17.07.2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-49/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈПД "ВОЋАР -МИЉКОВИЋ" ДОО Горње Међурово, Ниш, ул. Горње Међурово бб, МБ 20239328, ПИБ 104777976
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Вертикални фрижидер “UGUR”,Вертикални фрижидер “ОМV”,Вертикални фрижидер “FRIGOREX”,Вертикални фрижи
  Опис предмета продаје: Све предметне ствари су у релитвно добром стању.
  Процењена цена предмета продаје: 140.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-12-20 09:11:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 8743
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 7/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 4/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Мићуновић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за сечење метала, без ознаке, половна, зелене боје, сд 0056
  Опис предмета продаје: Машина за сечење метала, без ознаке, половна, зелене боје, сд 0056
  Процењена цена предмета продаје: 47.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 33.460,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-12-20 09:06:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 8742
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 7/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 4/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Мићуновић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за округло брушење WMW, Машина за равно брушење са магнетом “Кикинда“,Хоризонтална глодалица
  Опис предмета продаје: Машина за округло брушење WMW, Машина за равно брушење са магнетом “Кикинда“,Хоризонтална глодалица руске производње,
  Процењена цена предмета продаје: 840.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 420.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-12-20 08:12:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 8741
  Датум продаје: 2018-01-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 2-Ии 104/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 73/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Анђелка Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела број 1626/1, потес СЕЛО, њива, 2.класе, површине 562м2, земљиште у грађевинском подручју, на
  Опис предмета продаје: парцела број 1626/1, потес СЕЛО, њива, 2.класе, површине 562м2, земљиште у грађевинском подручју, на којој извршни дужник има право својине у целости, све уписано у л.н.бр. 1317 к.о. КЛЕНАК.; парцела број 1627/4, потес СЕЛО, њива 2.класе, површине 3а 01м2, земљиште у грађевинском подручју, на којој извршни дужник има право својине у целости, све уписано у л.н.бр. 1317 к.о. КЛЕНАК.
  Процењена цена предмета продаје: 345.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 241.640,00


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-01-17 23:13:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 8740
  Датум продаје: 2018-02-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: П.394/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ.142/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Сенти
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје ближе описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 80.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 15.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 250.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 40.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 7.500,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 125.000,00 дин.


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-12-19 15:00:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 8739
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 10,30
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ињац Мирослава, Чачак, Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И 1053/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 155/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ХИБРИД" ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 5. класе, површине 8921 м2, КП бр. 1900 КО Милићевци њива 5. класе, површине 8921 м2, КП бр. 19
  Опис предмета продаје: њива 5. класе, површине 8921 м2, КП бр. 1900 КО Милићевци
  Процењена цена предмета продаје: 875,952,99
  Почетна цена предмета продаје: њива 5. класе, површине 8921 м2, КП бр. 1900 КО Милићевци у износу од 437.976,49 дин


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-12-19 14:54:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 8738
  Датум продаје: 2018-01-18
  Време продаје: 9:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: II 11ИИ 193/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 88/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Triglav osiguranje ado Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, рачунар, монитор, тастатура, миш, звучник, моторно возило, регал, комода, двокрилни део,
  Опис предмета продаје: телевизор марке VOX, са равним екраном, рачунар са кућиштем, 2 звучника, тастатуром, и мишем, путничко моторно возило FIAT STYLO, двокрилни регал са двоје врата, комода дрвена са двоје врата, четворокрилни део са преградом, доњи ормарни део, полица са стакленим делом и преградама, полица налик на дрво са стакленим делом, телевизор марке VIVAX, шанк налик на дрво са стакленим делом црне боје.
  Процењена цена предмета продаје: 261.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 182,700,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-12-19 14:36:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 8737
  Датум продаје: 2018-01-17
  Време продаје: 9:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 4-ИИв 101/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 174/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobanka a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: креденац, огледало, кухињски део, комода, телевизор, вентилатор, сточић, монитор, музички стуб, плас
  Опис предмета продаје: дрвени креденац двокрилни, огледало са пластичним рамом, горњи кухињски елемент, комода дрвена са 2 фиоке и преградама, телевизор марке Sony, вентилатор собни, мали сточић од дрвета, монитор са дијагоналом 43 цм, музички стуб марке NEO, пластична каца за воду са носачем од једне тоне
  Процењена цена предмета продаје: 20.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.350,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767