ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 11:54:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15724
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-248-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кауч Тросед кожа Фотеља кожа Телевизор “Saba” Витрина
  Опис предмета продаје: Кауч Тросед кожа Фотеља кожа Телевизор “Saba” Витрина
  Процењена вредност предмета продаје: 6000,00 10.000,00 5.000,00 4.000,00 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 5.000,00 2.500,00 2.000,00 4.000,00


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 11:53:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 15723
  Датум продаје: 2018-10-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-7382/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-476/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубиша Цветковић; Зоран Стевановић; Горан Војиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: “RENAULT FLUENCE”
  Опис предмета продаје: “RENAULT FLUENCE” - NI073-TČ са бројем шасије “VF1LZBF0543835215” и бројем мотора “K4MV838R011184” производеног 2010. године
  Процењена вредност предмета продаје: 630.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 441.000,00


  Оглас поставио: Станко Филиповић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 11:32:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/28
  Е-маил адреса: stankovr@hotmail.com
  Контакт телефон: 0631661625
  ПИБ: 107576836
  Матични број: 62840412

  Број записа у бази: 15721
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.12Б/28, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.31/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.149/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славко Петковић из Сурдулице
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Замрзивач „ GORENJE„ 310л, замрзивач, 310л,веш машина „GORENJE „ WA-6065, Фрижидер,
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 56.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 11:19:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15720
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-527-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “FOX” 51’ Kауч Сто и 4 столице Фрижидер “OBODIN” Орман Витрина
  Опис предмета продаје: Телевизор “FOX” 51’ Kауч Сто и 4 столице Фрижидер “OBODIN” Орман Витрина
  Процењена вредност предмета продаје: 5000,00 6000,00 4000,00 6000,00 3000,00 4000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 3.000,00 2.000,00 3.000,00 1.500,00 2.000,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 11:00:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 15719
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 638/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 367/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари ближе описане у закључку о првој јавној продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 555.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 388.500,00


  Оглас поставио: Станко Филиповић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 10:34:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/28
  Е-маил адреса: stankovr@hotmail.com
  Контакт телефон: 0631661625
  ПИБ: 107576836
  Матични број: 62840412

  Број записа у бази: 15718
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.12Б/28, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.124/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.386/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станојковић Душан из Владичиног Хана
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор
  Опис предмета продаје: трактор урсус
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,оо динара
  Почетна цена предмета продаје: 126.000,оо динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 10:34:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 15717
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 823/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 902/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 3.721.725,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.605.207,5 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 10:24:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15716
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-81-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Регал Мини линија Витрина за ТВ Кауч Телевизор “FOX” Mикроталасна “GORENJE”
  Опис предмета продаје: Регал Мини линија Витрина за ТВ Кауч Телевизор “FOX” Mикроталасна “GORENJE”
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 5000,00 4000,00 7000,00 5000,00 4000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 2.500,00 2.000,00 3.500,00 2.500,00 2.000,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 10:16:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 15715
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 427/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 918/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.446.533,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.223.266,5 ДИНАРА


  Оглас поставио: Коста Брдарић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 10:04:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Кондина 26, спрат 2, стан 4
  Е-маил адреса: kostabrdaric@gmail.com
  Контакт телефон: 0652151011
  ПИБ: 108295591
  Матични број: 63355275

  Број записа у бази: 15714
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, ул. Кондина бр.26/4
  Пословни број судског предмета: И.И. 713/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 473/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Социете Генерале банка Србија а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, површине у габариту 79 м2 у Сопоту
  Процењена вредност предмета продаје: 3.947.632,84
  Почетна цена предмета продаје: 2.763.342,99


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 10:03:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 15713
  Датум продаје: 2018-10-12
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Пословни број судског предмета: 2 Иив.205/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.42/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Национална Служба за запошљавање Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 53.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% вредности


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 09:52:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 15712
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: И Ив-273/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-351/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО, БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Струг ПОБЕДА Стона бушилица Компресор (ручни рад), боца 3*30 лит Угаона гарнитура Клуб сто
  Процењена вредност предмета продаје: 668.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 467.600,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 09:22:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 15711
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 6И-2689/2015
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1172/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Тодоровић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 164.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 98.400,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 09:08:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15710
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А389-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “VOX” 51cm Сто и 3 столице Орман Кауч Кухиња са елементима
  Опис предмета продаје: Телевизор “VOX” 51cm Сто и 3 столице Орман Кауч Кухиња са елементима
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 2.100,00 2.100,00 4.200,00 4.900,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 09:07:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 15709
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 557/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 822/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душанка Игњатовић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор
  Опис предмета продаје: трактор
  Процењена вредност предмета продаје: 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 300.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-09-25 09:03:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 15708
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7905-361/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 5157/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тример, веш машина....
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 08:42:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15706
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А156-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “VOX” 32’ Орман двокрилни Кауч Веш машина “GORENJE” Сто и 4 столице Двосед на развлачење
  Опис предмета продаје: Телевизор “VOX” 32’ Орман двокрилни Кауч Веш машина “GORENJE” Сто и 4 столице Двосед на развлачење
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00 3.000,00 6.000,00 9.000,00 4.000,00 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.300,00 2.100,00 4.200,00 6.300,00 2.800,00 3.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 08:08:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15705
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А486-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кауч Сто и 4 столице Кухиња са елементима Телевизор “EI NIS” 51 cm Витрина
  Опис предмета продаје: Кауч Сто и 4 столице Кухиња са елементима Телевизор “EI NIS” 51 cm Витрина
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 4.000,00 9.000,00 4.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00 2.800,00 6.300,00 2.800,00 4.200,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 16:18:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 15704
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари корзо 36, трећи спрат, у Пожаревцу
  Пословни број судског предмета: И.ИВКА69/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВКА69/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Комуналне службе", Пожаревац, ул. Југ Богданова бр. 22
  Надлежни суд: Виши суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ТВ марке LG већи формат (лед)2. Витрина дрвена браон боје, горњи део стакло, у средини преграде,
  Опис предмета продаје: 1. ТВ марке LG већи формат (лед)2. Витрина дрвена браон боје, горњи део стакло, у средини преграде, а доњи две полице и усредини фиоке
  Процењена вредност предмета продаје: 28.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 19.600,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 16:03:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 15703
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари корзо 36, трећи спрат, у Пожаревцу
  Пословни број судског предмета: И.И-59/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-380/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Перић ПР, Агенција за кнјиговодство и пословне услуге "МП-ТУРИСТ"
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Телевизор марке VIVAX, 2.Скутер марке PERŽO нерегистрован, 3. Фотеље црне боје, кожне, два комада
  Опис предмета продаје: 1.Телевизор марке VIVAX, 2.Скутер марке PERŽO нерегистрован, 3. Фотеље црне боје, кожне, два комада
  Процењена вредност предмета продаје: 63.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 44.100,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767