ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1395 активних, од укупно 5858 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 10:04:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Сланушка 9, стан 4
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 5906
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Сланушка 9/4
  Пословни број судског предмета: И.И. 89/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1592/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ГЕОСОФТ" ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Непокретности наведе
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретност ближе описана у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 4.339.275,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.037.429,50


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 09:40:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 5905
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И бр. 1012/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А274/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мал. Ненад Јовановић и мал. Петар Јовановић из Цветака, које заступа законски заступник отац Драгован Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 25.000,00 динара до 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 17.500,00 динара до 35.000,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 09:35:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Сланушка 9, стан 4
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 5904
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Сланушка 9/4
  Пословни број судског предмета: 3И.И. 1839/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1519/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Ристићевић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Непокретност наведен
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретност ближе описана у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 1.968.750,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.378.125,00


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 09:32:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Земун, ул. Кеј ослобођења бр. 13 д/7
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 5903
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд-Земун, ул. Кеј ослобођења бр. 13 д/7
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 372/2016 и ИИ 373/201
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Ољачић из Руме
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 23
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРОДАЈУ СЕ покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: ПРОДАЈУ СЕ покретне ствари извршног дужника пописане на записнику од 12.12.2016. године, према коме су код извршног дужника пописане, процењене и одузете следеће ствари: Прва продаја покретних ствари: 1 ) телевизор марке „Sony KDL-40S2530″ процењен на 18.000,00 динара 2) лаптоп марке „ASUS VХ1″-неисправан процењен на 12.000,00 динара 3 ) кожна гарнитура 1 тросед, 2 фотеље процењена на 40.000,00 динара 4 ) 2 табуреа процењена на 2.000,00 динара 5 ) дрвени сточић-комплет са гарнитуром
  Процењена цена предмета продаје: 453.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 271.800,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 09:29:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 5902
  Датум продаје: 2017-09-25
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И бр. 2350/11
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-7/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радоје Танасковић, Казновиће-Рашка
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7 комара
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 3.000,00 динара до 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.800,00 динара до 12.000,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 09:27:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Сланушка 9, стан 4
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 5901
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Сланушка 9/4
  Пословни број судског предмета: И.И. 568/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 421/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миљана Чечарић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретност ближе описана у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 2.131.250,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.491.875,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 09:24:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 5900
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-91/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 32/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА А:Д: Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: CRT Телевизор, марке-DAEWOO, 32” сиве боје, Монитор марке- LG, 17”, Усисивач марке- MIOSTAR WAC 4900, Машина за веш марке-FAVORIT, тип-PRIMA, неисправна, беле боје, Машина за веш марке-ELECTRBREGENZ, тип-VAF 37020, неисправна, беле боје, Замрзивач марке-ОБОДИН, беле боје, 410 l, LCD телевизор марке-GRAND PRIX, HDMI, црне боје, Баштенска љуљашка,
  Процењена цена предмета продаје: 58.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 40.600,00


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 09:55:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 5899
  Датум продаје: 2017-10-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: I 2 Ии 97/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 38/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Борислав Суботић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно возило - тегљач марке "IVECO"
  Опис предмета продаје: Теретно возило - тегљач мерке "IVECO" тип MAGIRUS 440 ET, година производње 2001., регистарске ознаке BT015-GF
  Процењена цена предмета продаје: 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 300.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 08:56:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 5898
  Датум продаје: 2017-09-11
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИВК-547/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК-547/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДП НОВИ САД ГАС
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: разно
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизори, угаона гарнитура, радио, комоде, усисивач
  Опис предмета продаје: Телевизори, угаона гарнитура, радио, комоде, усисивач
  Процењена цена предмета продаје: разно
  Почетна цена предмета продаје: разно


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 08:18:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 5897
  Датум продаје: 2017-09-25
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19а Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв232/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.142/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР НОВИ САД АДО НОВИ САД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Апарат за дување гума Nitro life 1
  Опис предмета продаје: Апарат за дување гума Nitro life 1
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 08:09:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 5896
  Датум продаје: 2017-09-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: Решење о извршењу Основног суда у Ваљеву И-1335/2016 од 31.10.2016. године
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.бр.220/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Нова Агробанка" а.д. у стечају Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: Продаје се половина породичне стамбене зграде,изграђене на кат.парцели 10685 КО Ваљево , уписана у листу непокретности бр.5073 КО Ваљево
  Процењена цена предмета продаје: 3.221.135,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.415.851,25 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2017-08-26 15:08:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 14
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 5895
  Датум продаје: 2017-10-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.14, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 2016889
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А845/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PWW ДОО Лесковац
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Лаптоп
  Опис предмета продаје: Лаптоп HP
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 динара за покретну ствар под редним бројем 1
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 динара за покретну ствар под редним бројем 1


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-25 16:40:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 5894
  Датум продаје: 2017-09-19
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 35000 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.Ив.368/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 32/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућне покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у Закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у Закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-25 16:31:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 5893
  Датум продаје: 2017-09-19
  Време продаје: 11:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 35000 Јагодина
  Пословни број судског предмета: ИИ-1034/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 245/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дарко Спасовић
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућне покретне ствари и машина за пескарење
  Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у Закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у Закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-08-25 14:47:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 5892
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Лазе Костића 2, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И. 1326/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 384/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Слика, радијатор, Фрижидер, Телевизор, Орман, Комода, Угаона гарнитура, Сто, Орман, Полице
  Опис предмета продаје: Слика - Зимски пејзаж, Слика - Пејзаж река, Плави радијатор, Фрижидер "Candy", Телевизор, Браон орман, Комода, Трпезариска угаона гарнитура, Трпезариски сто, Трпезариске столице - 3 ком., Орман, Полице
  Процењена цена предмета продаје: Слика - Зимски пејзаж - 5.000,00 дин., Слика - Пејзаж река - 5.000,00 дин., Плави радијатор - 1.000,00 дин., Фрижидер "Candy" - 5.000,00 дин., Телевизор - 2.000,00дин., Браон орман - 2.000,00 дин., Комода - 6.000,00 дин., Трпезариска угаона гарнитура - 3.000,00 дин., Трпезариски сто - 500,00 дин., Т
  Почетна цена предмета продаје: Слика - Зимски пејзаж - 3.000,00 дин., Слика - Пејзаж река - 3.000,00 дин., Плави радијатор - 600,00 дин., Фрижидер "Candy" - 3.000,00 дин., Телевизор - 1.200,00 дин., Браон орман - 1.200,00 дин., Комода - 3.600,00 дин., Трпезариска угаона гарнитура - 1.800,00 дин., Трпезариски сто - 300,00 дин., Тр


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2017-08-25 14:47:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 5891
  Датум продаје: 2017-09-12
  Време продаје: 18:45
  Место продаје: Зајечар, ул. Николе Пашића 124
  Пословни број судског предмета: 12И И-978/2016 од 17.10.2016.
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.И-А481/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослава Симоновић, Зајечар, ул. село Гамзиград
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Агрегат за струју-Profiline ,YPL 780 Хилти –Makita , HR 3000C,230v, 860W
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-08-25 14:28:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 5890
  Датум продаје: 2017-09-13
  Време продаје: 19:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.ИВК-А147/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари затечене у кући извршног дужника , према закључку о јавној продаји. Ствари су коришћене .
  Процењена цена предмета продаје: 51.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 25.500,00


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2017-08-25 14:01:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 5888
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-50/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 43/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VLADIMIR VIĆENTIĆ PR, ZANATSKA RADNJA KRUPANJ, ул. Мачков камен бр. 1, Крупањ, чији је матични број 61648780, ПИБ 106119125.
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно моторно возило.
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило „MERCEDES“, тип „VITO 111 CDI“, регистарских ознака LO046-TT, сиве боје.
  Процењена цена предмета продаје: 520.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 364.000,00 дин.


  Оглас поставио: Радомир Милојевић
  Датум и време постављања: 2017-08-25 13:22:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Улица Хајдук Вељкова број 25
  Е-маил адреса: rmilojevicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 069610554
  ПИБ: 107574201
  Матични број: 62838086

  Број записа у бази: 5887
  Датум продаје: 2017-09-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 25, Неготин
  Пословни број судског предмета: ИИ 122/2017 од 12.05.2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 53/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душицe Радуловић из Београда, ул. Његошева 69/9, ЈМБГ 2705942757019, чији је пуномоћник адв. Милосав Стојиљковић, НЕГОТИН
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стамбени објекат димензија основе 9,09х6,72+3,17+4,33+5,92х11,05+2,75х5,00 спратности приземне, - кп
  Опис предмета продаје: НЕПОКРЕТНОСТ ЈЕ У ДОБРОМ СТАЊУ
  Процењена цена предмета продаје: 1.423.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 996.660,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 08:25:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5886
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.680/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: компјутер са монитором самсунг
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767