ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-23 11:43:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14056
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 869/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 869/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА"
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "LG", Клима "Fuego"
  Опис предмета продаје: Телевизор "LG", Клима "Fuego"
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "LG"- 25.000,00 динара, Клима "Fuego"-9.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "LG"- 12.500,00 динара, Клима "Fuego"-4.500,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-23 11:32:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14055
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 88/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 88/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИНФОРМАТИКА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Vox"
  Опис предмета продаје: Телевизор "Vox"
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Vox"-15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Vox"-7.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 10:29:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14054
  Датум продаје: 2018-08-07
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 53/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 67/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило Volkswagen Pasat
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило Volkswagen Pasat
  Процењена вредност предмета продаје: 900.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 630.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 10:23:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14053
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И. 514/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 199/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела са објекто
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 2178/18 са породичном стамбеном зградом, К.О. Нови Бановци
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 2178/18 са породичном стамбеном зградом, К.О. Нови Бановци
  Процењена вредност предмета продаје: 11.303.869,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.391.160,85 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 09:30:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14052
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.и. 370/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 152/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда број 1 и породична стамбена зграда бр. 2, саграђене на катастарској парце
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број 1 и породична стамбена зграда бр. 2, саграђене на катастарској парцели број 3049, К.О. Инђија
  Процењена вредност предмета продаје: 4.026.810,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.208.043,12 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 09:27:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14051
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 149/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 389/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, брј зграде 2, површине 73 м2, Шид, ул. Сваска бр. 1, кат.парц.број 4600/2
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, брј зграде 2, површине 73 м2, Шид, ул. Сваска бр. 1, кат.парц.број 4600/2
  Процењена вредност предмета продаје: 3.700.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.110.000,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-07-23 07:20:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 14050
  Датум продаје: 2018-08-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.9-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Пулић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 226.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 158.200,00 динара


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-07-22 18:09:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 14049
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: .
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.ии. 65/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПКБ "Имес" доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно возило
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1850000
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2018-08-11 17:08:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 14048
  Датум продаје: 2018-09-11
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Сомбор, венац В. Ж. Мишића 4
  Пословни број судског предмета: ИИв497/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв182/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: локал, сувласнички удео на стану и њиви
  Опис предмета продаје: локал, сувласнички удео на стану и њиви
  Процењена вредност предмета продаје: 590.000 дин, 590.000 дин, 81.807 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 295.000 дин, 290.000 дин, 40.903,50 дин.


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2018-07-21 21:20:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 14047
  Датум продаје: 2018-08-14
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Сомбор, венац В. Ж. Мишића 4
  Пословни број судског предмета: ИИ132/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ17/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.127.420,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.489.194,00 дин.


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-07-21 13:00:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 14046
  Датум продаје: 2018-09-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.88/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 3/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MANOLITA STAR DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 6174/2 – земљиште под зградом - објектом, површине од 90м2, на којем је саграђена породична стамбена зграда, у улици Георги Димитрова 13/А; земљиште под зградом - објектом, површине од 31м2, на којем је саграђена помоћна зграда, у улици Георги Димитрова; земљиште уз зграду - објекат, површине од 1а51м2, у улици Грофа Иштвана Сечењија;
  Процењена вредност предмета продаје: 2.480.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-20 15:46:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14045
  Датум продаје: 2018-08-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И,ИВКА187-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Vivax” 42 лед Замрзивач “Горење” 410 Веш машина “Vox” Микроталасна “Booman”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Vivax” 42 лед Замрзивач “Горење” 410 Веш машина “Vox” Микроталасна “Booman”
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 18.000,00 20.000,00 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 12.600,00 14.000,00 3.500,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-20 15:09:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14042
  Датум продаје: 2018-08-09
  Време продаје: 15.00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 295/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 247/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петровић Мирјана из Сремске Митровице
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке Peugeot Partner, бр шасије VF35FWJZE60252059, година производње 2000
  Процењена вредност предмета продаје: 131.356,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 65.678,30 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-07-20 15:03:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 14041
  Датум продаје: 2018-08-15
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: 2 И И-74/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 159/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: двоипособан стан број 13 на другом спрату стамбене зграде за колективно становање број 1, улаз број 1, ул Цара Лазара бр. 1, Барајево, обим удела 1/1, саграђен на катастарској парцели број 4552/4 К.О. Барајево
  Процењена вредност предмета продаје: 4.135.796,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Радован Тошић
  Датум и време постављања: 2018-07-20 14:54:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljpa@gmail.com
  Контакт телефон: 0648566051
  ПИБ: 108590360
  Матични број: 63558508

  Број записа у бази: 14040
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Војводе Радомира Путника бр. 7, први спрат
  Пословни број судског предмета: ии 379/17
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 48/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гаранцијски фонд АПВ
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: Трактор SAME LASER, рег. ознака VŠ AAM-07, број шасије S33S306WVT2E10250, број мотора 01229, запремина 6000цм2, снага 92.6 kw, год.производње 2012
  Процењена вредност предмета продаје: 3.074.136,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 1.537.068,00


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-07-20 14:19:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 14039
  Датум продаје: 2018-08-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бачка Топола, ул. Тот Ференца бр. 10
  Пословни број судског предмета: 2 И 967/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ 28/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Суботици-Судска јединица у Бачкој Тополи
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЛАП ТОП марке "АЦЕР", црне боје, бр.пописне маркице 00389
  Опис предмета продаје: Предмети ближе описани у закључку о другој јавној продаји од 20.07.2018.године
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 12.000,00 дин


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-20 14:19:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14038
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 616/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 616/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Регал, Телевизор "Samsung", Компјутер "Acer" и монитор
  Опис предмета продаје: Регал, Телевизор "Samsung", Компјутер "Acer" и монитор
  Процењена вредност предмета продаје: Регал-15.000,00 динара, Телевизор "Samsung"-15.000,00 динара, Компјутер "Acer" и монитор-20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Регал-4.500,00 динара, Телевизор "Samsung"-4.500,00 динара, Компјутер "Acer" и монитор-6.000,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-07-20 14:05:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 14037
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.88-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАЈКО ЖАРКОВИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 8.644.759,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.051.331,44 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-20 14:01:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14036
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 1779/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 1779/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" доо Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кухињски сто са 6 столица; Регал од ораховог дрвета; LCD Televizor "Samsung"
  Опис предмета продаје: Кухињски сто са 6 столица; Регал од ораховог дрвета; LCD Televizor "Samsung"
  Процењена вредност предмета продаје: Кухињски сто са 6 столица-12.000,00 динара; Регал од ораховог дрвета-100.000,00 динара; LCD Televizor "Samsung"-35.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Кухињски сто са 6 столица-3.600,00 динара; Регал од ораховог дрвета-30.000,00 динара; LCD Televizor "Samsung"-21.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-07-20 14:01:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 14035
  Датум продаје: 2018-08-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: ии 888/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 3/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милошевић Правдољуб
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: апарат за заваривање, телевизор ЛЦД Адлер, сто и 6 столица
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00 динара, 13.000,00 динара, 16.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.000,00 динара, 6.500,00 динара, 8.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767