ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Радован Тошић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 13:23:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljpa@gmail.com
  Контакт телефон: 0648566051
  ПИБ: 108590360
  Матични број: 63558508

  Број записа у бази: 7421
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника 7, први спрат
  Пословни број судског предмета: ИИв 59/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 12/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕXIM-COMMERCE ДОО ПАЛИЋ
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа
  Опис предмета продаје: Непокретност која се води код РГЗ СКН Панчево уписана у лист непокретности број 246 к.о Јабука, парцела број 1348, број зграде 1, село, земљиште под зградом - објектом, површина 1а62м2, земљиште у грађевинском подручју, село, земљиште уз зграду - објекат, површина 3а06м2, земљиште у грађевинском подручју, све укупно површине 4а68м2, својина приватна, 1/1 дела извршног дужника, број зграда 1, породична стамбена зграда, приземље, објекат преузет из земљишне књиге, село, својина приватна у 1/1 и.д.
  Процењена цена предмета продаје: 3.574.878,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 2.502.414,60 дин


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 13:17:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 7419
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 552/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А178/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Суломар Марија и други
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 652.948,34 динара
  Почетна цена предмета продаје: 457.063,81 динара


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 12:53:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 7418
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Свилајнац, ул. Краља Петра Првог бр. 133
  Пословни број судског предмета: Ии. 182/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 41/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈУБАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, баштенски сто и столице, трпезаријски сто и столице,тросед, фотеља,комода за тв са ормаро
  Опис предмета продаје: Телевизор, баштенски сто и столице, трпезаријски сто и столице,тросед, фотеља,комода за тв са ормаром, кауч, усисивач, ципеларник
  Процењена цена предмета продаје: - Телевизор марке „SAMSUNG“ - у процењеној вредности од 6.000,00 динара - Баштенски сто - у процењеној вредности од 4.000,00 динара - Баштенске столице, 4 ком. - у укупној процењеној вредности од 8.000,00 динара - Трпезаријски сто - у процењеној вредности од 5.000,00 динара - Трпезаријске столице, 6
  Почетна цена предмета продаје: На првом јавном надметању почетна цена износи 70% од процењене вредности појединачно одређене ствари


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 12:25:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 7416
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-753/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А248/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU NA VELIKO I MALO SELT-SA DOO NIŠ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Телевизор LED TELEFUNKEN 100 cm, Полица за телевизор троделна, Угаона гарнитура, Микроталасна GORENJE, Лаптоп TOSHIBA C5S-T-A, Машина GORENJE WA 6065, Телевизор FUEGO CRT 82 cm, Полица за телевизор са фиокама, Гардеробер;
  Процењена цена предмета продаје: 84.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 58.800,00


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 11:48:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 7415
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе бр. 3, стан бр. 20. Смедерево
  Пословни број судског предмета: 1Ии.бр. 47/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-70/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Таково осигурање# а.д.о., у ликвидацији
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари- разно
  Опис предмета продаје: Аутомобил Мерцедес, Vihpril клима, Телевизор Силва, Компјутер са монитором, Телевизор Вокс
  Процењена цена предмета продаје: 260.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 182.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 11:39:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 7414
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 6
  Пословни број судског предмета: И-2095/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 630/2016v
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Ђорђевић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прикључно возило
  Опис предмета продаје: Тракторска приколица једноосовинска
  Процењена цена предмета продаје: 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 54.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 11:36:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 7413
  Датум продаје: 2017-11-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-649/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"VORTEX" 72 cm , Музички стуб "AIWA" , Двосед
  Опис предмета продаје: Телевизор"VORTEX" 72 cm , Музички стуб "AIWA" , Двосед
  Процењена цена предмета продаје: 6.000,00 , 5,000.00 , 4,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 3,000.00 , 2,500.00 , 2,000.00


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 11:13:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 7412
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 4-ИИ-644/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 31/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА А.Д. Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породичне стамбене зграде и стамбено пословна зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, број 1, број етажа Пр и Пк, површине 126 м2, Породична стамбена зграда бр. 2, број етажа Пр, површине 91 м2, Стамбено пословна зграда бр. 3, број етажа Пр, површине 91 м2
  Процењена цена предмета продаје: 48.699.343,05 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.349.671,525


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 10:58:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 7411
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Карапанџина 18/8, Неготин
  Пословни број судског предмета: И.И-116/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-123/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Самостална занатска радња "Ентеријер Богдановић" Кладово
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 28 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Комода са огледалом Усисивач непознате марке 2500 W Регал стари дводелни Стаклена витрина дводелна Комода са фијокама Шифоњер (иверица) Сто трпезаријски са шест столица Витрина са двоја врата (пуно дрво) Витрина са троја врата (пуно дрво) Телевизор PANASONIC CRT Комода за телевизор Пећница марке ARIELLI са две рингле Микроталасна пећница марке MIDEA (стара) Сто са једном столицом и три столице без наслона Три сточића разне величине Клима уређај марке LG 12“ Два шифоњера, крем и браон боје итд.
  Процењена цена предмета продаје: 256.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 128.000,00 дин.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 10:34:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 7410
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИв 265/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 339/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: алат
  Опис предмета продаје: алат за армотизере
  Процењена цена предмета продаје: 85.000,00 динара и 65.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 59.500,00 динара и 45.500,00 динара


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 10:08:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milos.mitrovic@sbb.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 7409
  Датум продаје: 2017-11-09
  Време продаје: 15:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља у ул.Макензијева 32/5
  Пословни број судског предмета: 4-И.Ив-1220/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.102/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРОФИПЛАСТ Д.О.О
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена цена предмета продаје: 472.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 330.400,00 динара


  Оглас поставио: Ненад Боторић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 09:45:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Бечмен, Београд-Сурчин, улица 11. октобар 29
  Е-маил адреса: nenadbotoric@gmail.com
  Контакт телефон: 0603335344
  ПИБ: 107628907
  Матични број: 62876107

  Број записа у бази: 7408
  Датум продаје: 2017-11-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: 11. октобра бр. 29, Бечмен
  Пословни број судског предмета: 1.ИИ-16323/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.175/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ВМЛ ЕНЕРГУ ДОО
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Београду, корисне површине 80м2
  Опис предмета продаје: стан, површине 80м2, на четвртом спрату стамбене зграде у Звечанској улици
  Процењена цена предмета продаје: 12.991.590,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 9.613.776,60 дин


  Оглас поставио: Ана Костић Мишковић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 09:09:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Предрага Бошковића 9
  Е-маил адреса: izvrsitelj.ana.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 066343279
  ПИБ: 109262671
  Матични број: 64045458

  Број записа у бази: 7407
  Датум продаје: 2017-11-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља, Пирот, ул. Драгољуба Миленковића бр. 26/9
  Пословни број судског предмета: ИИв-403/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-45/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ford Company Niš
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, кућни апарати и уређаји
  Опис предмета продаје: погледати закључак
  Процењена цена предмета продаје: укупно 46.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: укупно 23.250,00 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-10-26 08:59:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 7406
  Датум продаје: 2017-11-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 243/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и114/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Весна Вукадиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 177.310,00
  Почетна цена предмета продаје: 124.117,00


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 08:56:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 013334127
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 7405
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 9:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: И.Ив 34/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.48/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непосредном погодбом
  Опис предмета продаје: Покретне ствари покућинства
  Процењена цена предмета продаје: 38.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% сваке појединачне пописане ствари


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 08:50:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 7404
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6 Ии.120/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 45/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јованка Ананијев и Нада Тодоровић
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трособан стан
  Опис предмета продаје: 1/3 идеалног дела
  Процењена цена предмета продаје: 719.820,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 503.874,00 динара


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2017-11-14 10:09:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milos.mitrovic@sbb.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 7402
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља у ул.Макензијева 32/5
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-599/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.715/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Маторчевић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ставри
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена цена предмета продаје: 89.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 44.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-10-25 16:05:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 7400
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: I 3 И И-315/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 2 И.И-187/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор, површине 23 м2, на парцели 2975/2, ЛН 1565 КО Ковин
  Опис предмета продаје: пословни простор, површине 23 м2, на парцели 2975/2, ЛН 1565 КО Ковин
  Процењена цена предмета продаје: 1.370.524,00
  Почетна цена предмета продаје: 70 % утврђене вредности


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 15:23:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Сланушка 9, стан 4
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 7399
  Датум продаје: 2017-11-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Сланушка 9/4
  Пословни број судског предмета: И.И. 66/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 98/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Универзал банка" АД Београд, у стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретност ближе описана у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 1.193,500,00
  Почетна цена предмета продаје: 595.750,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 14:59:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 7398
  Датум продаје: 2017-11-14
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.и 6/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 6/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АЛБАТРОС ММ" ШИД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767