ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-06-01 08:31:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 12759
  Датум продаје: 2018-06-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1 ИИв бр. 51/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 16/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво за производњу промет и услуге ВЕЛКОМ ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Електронска индустријска шиваћа машина, марке "сируба", половна
  Процењена вредност предмета продаје: 47.670,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 33.369,00 дин


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-05-31 22:22:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 12758
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.474/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Биљана Ђерић
  Датум и време постављања: 2018-05-31 16:42:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Браће Јовановића 33Б/7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.biljanadjeric@gmail.com
  Контакт телефон: 066342142
  ПИБ: 108589562
  Матични број: 63557846

  Број записа у бази: 12757
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Биљане Ђерић, ул. Браће Јовановића бр. 33б/7, Панчево
  Пословни број судског предмета: 1 Ии 759/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А93/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: -
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трособан стан реконструисан у пословни простор
  Опис предмета продаје: трособан стан реконструисан у пословни простор Опис предмета продаје: пословни простор бр. 1 који се као посебан део налазиу приземљу, улаз бр. 1, у стамбеној згради бр. 1, у ул. Немањина бр. 49,изграђеној на кат.парцели бр. 678 К.О. Банатски Карловац
  Процењена вредност предмета продаје: 4.947.126,84
  Почетна цена предмета продаје: 2.473.563,42


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-05-31 16:31:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 12756
  Датум продаје: 2018-07-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 79/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГАС - ФЕРОМОНТ
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом након два неуспела јавна надметања
  Опис предмета продаје: LG ТВ плазма, кожна гарнитура - тросед, двосед и фотеља, комода четворокрилна...
  Процењена вредност предмета продаје: 536.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 160.800,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Огњановић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 13:02:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165а
  Е-маил адреса: izvrsiteljognjanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0616273040
  ПИБ: 108003352
  Матични број: 63143618

  Број записа у бази: 12755
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина бр.165 а, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 6 - ИИ - 1112/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1795/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГОРАН МИЛАКОВИЋ
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: ВОЋЊАК 1. КЛАСЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 1.167.223,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 583.611,50 дин.


  Оглас поставио: Јелена Огњановић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 13:35:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165а
  Е-маил адреса: izvrsiteljognjanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0616273040
  ПИБ: 108003352
  Матични број: 63143618

  Број записа у бази: 12754
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина бр.165 а, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 6 - ИИ - 1435/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 3697/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПЕТАР СТОЛИЋ
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 дин.  Оглас поставио: Јелена Огњановић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 13:26:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165а
  Е-маил адреса: izvrsiteljognjanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0616273040
  ПИБ: 108003352
  Матични број: 63143618

  Број записа у бази: 12753
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 9:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина бр.165 а, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 1 - ИИ - 1792/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2664/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛУТИН СТОЛИЋ
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 дин.
  Оглас поставио: Јелена Огњановић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 12:54:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165а
  Е-маил адреса: izvrsiteljognjanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0616273040
  ПИБ: 108003352
  Матични број: 63143618

  Број записа у бази: 12752
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина бр.165 а, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 4 - ИИв - 432/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 395/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГП МОСТОГРАДЊА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 35 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 31.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.750,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-05-31 15:31:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 12751
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Кнеза Вишеслава 58а, Београд
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 550/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 91/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владо Старчевић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 KOM.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ХАНГАР
  Опис предмета продаје: хангар
  Процењена вредност предмета продаје: 6.259.526,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.778.024,00


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 14:29:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 12750
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 13:00ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: И-6461/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А440/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: FОND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE, Ниш, ул. Булевар Немањића бр. 14 а, МБ 07904959, ПИБ 100121213
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Разно
  Процењена вредност предмета продаје: 2.687.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.343.750,00


  Оглас поставио: Александар Ристовић
  Датум и време постављања: 2018-05-31 15:17:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Балканска 6
  Е-маил адреса: izvrsitelj.ristovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642126000
  ПИБ: 108017479
  Матични број: 63146684

  Број записа у бази: 12749
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Балканска бр. 6, трећи спрат, стан број 7
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-1640/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.212/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Ристовић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СТАН
  Опис предмета продаје: СТАН У ВАНКЊИЖНОЈ СВОЈИНИ ДУЖНИКА, ПОВРШИНЕ 28,59
  Процењена вредност предмета продаје: 1.700.000,00 ДИН
  Почетна цена предмета продаје: 1.190.000,00


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2018-05-31 15:07:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 12748
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Краља Петра Првог 133, Свилајнац
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 39/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 32/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска приколица, Ауто приколица, Тракторска корпа, Тример Einhell GH-BC 25 AS
  Опис предмета продаје: - Тракторска приколица, 1 осовина, у процењеној вредности од 140.000,00 динара; - Ауто приколица у процењеној вредности од 30.000,00 динара; - Тракторска корпа у процењеној вредности од 35.000,00 динара; - Тример Einhell GH-BC 25 AS у процењеној вредности од 14.000,00 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: - Тракторска приколица, 1 осовина, у процењеној вредности од 140.000,00 динара; - Ауто приколица у процењеној вредности од 30.000,00 динара; - Тракторска корпа у процењеној вредности од 35.000,00 динара; - Тример Einhell GH-BC 25 AS у процењеној вредности од 14.000,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: почетна цена износи 70% појединачно процењених непокретности


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-31 15:04:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 12747
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Ул. Стари корзо, бр.36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-170/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-182/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД ВАСКЕ-ИМПОРТ ДОО Пожаревац
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ SONY са даљинским, 3 комада звучника+1буфер марке QVADRO, Комплет гарнитура за седење тросед, дво
  Опис предмета продаје: ТВ SONY са даљинским, 3 комада звучника+1буфер марке QVADRO, Комплет гарнитура за седење тросед, двосед, фотеља од штофа, Музички стуб марке SAMSUNG, мали дрвени собни сточић, лаптоп црне боје
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.000,00 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-05-31 14:58:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 12746
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Лозница, Пашићева бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.573/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "СВЕА ФИНАНЦЕ" Д.О.О.БЕОГРАД
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: сто за ручавање, столице, угаона гарнитура
  Процењена вредност предмета продаје: 81000
  Почетна цена предмета продаје: 56700


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-05-31 14:06:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 12745
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., сутерен
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-1701/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-900/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сузан Цветковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Веш машина Gorenje WA 60065, Шрафилица са батеријом марке BAVARIA BCD 18/1 2B са пуњачем и још једном батеријом, Шрафилица марке EINHEL, Тракаста брусилица са шмирглом;
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.800,00


  Оглас поставио: Сандра Кутлача
  Датум и време постављања: 2018-05-31 13:54:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Максима Горког бр. 2
  Е-маил адреса: sandrakutlaca@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692311073
  ПИБ: 108590492
  Матични број: 63558613

  Број записа у бази: 12744
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Максима Горког бр.2, Панчево
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ии-88/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: аддико банка а.д. београд из београда
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекат са земљиштем
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 5.909.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.136.650,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-05-31 13:50:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 12743
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 2ИИ 486/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1295/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Михаило Варагић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Опел", модел "Кадет", рег. ознаке UE 026-СС, година производње 1986.
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-05-31 13:42:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 12742
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: 2Ии.556/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.142/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank Srbija" A.D.
  Надлежни суд: Основни суд у Прибоју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 2.707.700,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Сандра Кутлача
  Датум и време постављања: 2018-05-31 13:19:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Максима Горког бр. 2
  Е-маил адреса: sandrakutlaca@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692311073
  ПИБ: 108590492
  Матични број: 63558613

  Број записа у бази: 12741
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Максима Горког бр.2, Панчево
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ии -68/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: аддико банка а.д. београд из београда
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекат са земљиштем
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 3.544.395,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.481.076,50


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-05-31 13:15:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 12740
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: И.И. 502/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 790/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Путеви" АД Пожега
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: наведено у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 65.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствариУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767