ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 17:14:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 7547
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 8:30 часова
  Место продаје: Краљево, Трг српских ратника бр. III/1, канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића
  Пословни број судског предмета: ИИ 330/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 177/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АМС Осигурање
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 10.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.250,00 динара


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-10-30 16:09:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 7546
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: И И-210/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И.И-5/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дом Здравља Корисник буџетских средстава
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комби Рено Трафик Тфил 1989 годиште, Аутомобил Опел Вектра
  Опис предмета продаје: Комби Рено Трафик Тфил 1989 годиште, Аутомобил Опел Вектра
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,00 и 140.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70 % утврђене вредности


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-10-30 15:56:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 7545
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А 188-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовановић Гојка и Јовановић Мара
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена цена предмета продаје: 4.682.998,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.278.098,88 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-10-30 15:52:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 7544
  Датум продаје: 2017-11-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 281-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бошковић Драго
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: ЊИВА
  Процењена цена предмета продаје: 189.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 132.300,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-10-30 15:18:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 7543
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Ињац Мирослава, Чачак, Обилићева 24/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-569/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 454/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Кривокућа
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стока
  Опис предмета продаје: БИК, бр. 2056, процена тежине око 400кг ; ОВЦЕ, 7 комада (6 оваца беле боје, једна црне), процена тежине по комаду око 40кг ; КРАВА, бр. 0608, процена тежине око 300кг ; ЈУНИЦА, бр. 0102, процена тежине око 120кг ; КРАВА, бр. 0101, процена тежине око 250кг
  Процењена цена предмета продаје: 127.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 254.000,00 дин.


  Оглас поставио: Радован Тошић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 15:11:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljpa@gmail.com
  Контакт телефон: 0648566051
  ПИБ: 108590360
  Матични број: 63558508

  Број записа у бази: 7542
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника 7, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии 125/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 17/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гаранцијски фонд Аутономне покрајине Војводине
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: Трактор SAME EXPLORER 3 10 GS DT, рег.ознаке VŠAAH-49, производна ознака/серијски број S14S934WVT5770, број мотора 10780426, маса 3563, запремина 5860, снага 70.5, година производње 2009, серијски бр.маркице 12/17
  Процењена цена предмета продаје: 3.695.510,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.847.755,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 14:59:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 7541
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ив 146/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 146/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-10-30 14:57:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 7540
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: I - 2 ИИ.397/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А30/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAZVOJNA BANKA VOJVODINE AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD - U STEČAJU
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини извршног дужник (обим удела 1/1)
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 2947 КО Бачка Топола
  Процењена цена предмета продаје: 730.718,88 динара
  Почетна цена предмета продаје: 511.503,22 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 14:56:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 7539
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 1005/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 кат. парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: кат. парцела бр. 1138 КО Тадење, јаруга, површине 873 м2, кат. парцела бр. 1140 КО Тадење, шума 6. класе и остало природно неплодно земљиште, површине 1740 м2, кат. парцела бр. 1142 КО Тадење, кат. парцела бр. 1143 КО Тадење, воћњак 5. класе, површине 1965 м2, кат. парцела бр. 1144 КО Тадење, кат. парцела бр. 4576/1 КО Тадење, кат. парцела бр. 4578 КО Тадење,
  Процењена цена предмета продаје: 278.750,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена непокретности износи 50% од процењене вредности непокретности и цена непокретности се слободно уговара.


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-10-30 14:46:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 7538
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Ињац Мирослава, Чачак, Обилићева 24/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-211/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 134/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Калушевић
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покрентих ствари
  Опис предмета продаје: Косачица Горење ; Виле за трактор ; Трактор марке IMT 558
  Процењена цена предмета продаје: 755.00,00
  Почетна цена предмета продаје: 377.500,00


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2017-10-30 14:45:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 7537
  Датум продаје: 2017-11-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Раденка Ракоњца, Цара Лазара 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 112/17 , ИИ бр. 792/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 179/17, ИИ 213/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KONTOAR ZAGREB DOO, Republika Hrvatska,ОГРАНАК КОНТОАР ЗАГРЕБ ДОО Нова Пазова, Марковић Бобан Крагујевац
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: лаке летелице у процесу производње, комора за фарбање авиона са пратећом опремом
  Процењена цена предмета продаје: 7.157.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.010.178,00


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 14:28:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 7535
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4 Ии. 172/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.155/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Гатарић
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена цена предмета продаје: 4.648.164,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.253.714,80 динара


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 14:24:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 7534
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ласла Гала бр. 10, 5 спрат, стан 23, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-68/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-143/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕНОЛ ГРОУП ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја-багери
  Опис предмета продаје: Багер (улт), тип F 1400 C (H 912-1), година проиводње 1982, фабрички број 3142206, дозвољена укупна тежина 13.400,00 кг, серијски број пленидбене маркице АА 00048, Предметно возило, по подацима који су добијени од МУП-а, није регистровано у Републици Србији. Багер (улт), 160 C, број мотора 15 74 57, број шасије 9822, серијски број пленидбене маркице АА 00049.Предметно возило, по подацима који су добијени од МУП-а, није регистровано у Републици Србији.
  Процењена цена предмета продаје: Багер (улт), тип F 1400 C (H 912-1)-895.000,00 динара, Багер (улт), 160 C- 1.800.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Багер (улт), тип F 1400 C (H 912-1)-626.500,00 динара, Багер (улт), 160 C- 1.260.000,00 динара


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 14:17:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 7а
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 7533
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, први спрат, сала 211, Суботица
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.А168/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП СЕНТА
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20,5,1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Столице, столови, клима уређај
  Опис предмета продаје: Столице дрвене, столови , клима уређај Мидеа
  Процењена цена предмета продаје: 80.000,00 , 50.000,00, 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 56.000,00 , 35.000,00, 7.000,00


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 14:10:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 7а
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 7532
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, први спрат, сала 211, Суботица
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.А20/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП " КОМГРАД" БАЧКА ТОПОЛА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 55 М2, 200 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Монтажна скела, жабице за монтажну скелу
  Опис предмета продаје: Монтажна скела, жабице за монтажну скелу
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 , 120.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 , 84.000,00


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 14:04:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 7а
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 7531
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, први спрат, сала 211, Суботица
  Пословни број судског предмета: И.Ив.276/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.36/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "CAR CONTROL" ДОО СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КАМИОН
  Опис предмета продаје: Камион Волво ф-12,
  Процењена цена предмета продаје: 500.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 350.000,00


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 13:53:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 7а
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 7530
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, први спрат, сала 211, Суботица
  Пословни број судског предмета: И.Ив.248/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.47/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "МЕТАЛАЦ МАРКЕТ" ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Рачунар, ТВ, Фрижидер
  Опис предмета продаје: Лаптоп Тошиба, Тв Самсунг, фрижидер Вокс
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00, 50.000,00 , 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 , 35.000,00 , 10.500,00


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 13:52:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 7529
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 11:00 ч
  Место продаје: ул. Млинска бр. 19, Лесковац
  Пословни број судског предмета: И-443/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-152/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мал. Ива Крстић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Двобраздни плуг IMT 755 Тањирача са по 20 диска Садилица за кукуруз дворедна Корпа за трактор Веш машина ELIN Ципелар - гардеробер Двобраздни плуг Леминд Млин за кукуруз Мотор – пумпа за наводњавање на бензин Топлинг
  Процењена цена предмета продаје: 174.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 121.800,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 13:35:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 14
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 7528
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.14, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ив 652/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 254/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: IBSSA SECURITY DOO NIŠ
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Грађевинска опрема
  Опис предмета продаје: Метални рамови,разни панели,спојнице,металне маказе и тд.
  Процењена цена предмета продаје: 2.799.917,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.959.942,04 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-10-30 13:33:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 7527
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 2-Иив 145/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 4/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТР ДАСТ-МБВ РУМА вл. Дамјановић Милица ПР
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЛЦД ТВ марке "PHILIPS", дијагонале 82 цм; ТВ комода - дрво; Сто површине 100x50 цм, стакло-метал; Ст
  Опис предмета продаје: ЛЦД ТВ марке "PHILIPS", дијагонале 82 цм; ТВ комода - дрво; Сто површине 100x50 цм, стакло-метал; Столица мебл-дрво, комада 4
  Процењена цена предмета продаје: 37.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 25.900,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767