ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-10-01 08:19:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 15853
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 16/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 58/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живковић Гордана, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: спаваћа соба, кухињски елементи....
  Процењена вредност предмета продаје: од 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-09-29 14:29:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 15852
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Улица Милоја Павловића број 3, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив.901/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 30/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПЕКАРСКА РАДЊА ,,БИСА" НАСЕР КРЕХАНАЈ
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КАФЕ АПАРАТ И ТРИ РАСХЛАДНЕ ВЕТРИНЕ
  Опис предмета продаје: КАФЕ АПАРАТ СА МЛИНОМ ЗА КАФУ, РАСХЛАДНА ВЕТРИНА ,,КОКА КОЛА",РАСХЛАДНА ВЕТРИНА ,,ЗАЈЕЧАРСКО ПИВО", РАСХЛАДНА ВЕТРИНА ,,ЈЕЛЕН ПИВО"
  Процењена вредност предмета продаје: КАФЕ АПАРАТ СА МЛИНОМ ЗА КАФУ ИЗНОС ОД 30.000,00 ДИНАРА, РАСХЛАДНА ВЕТРИНА ,,КОКА КОЛА" ИЗНОС ОД 20.000,00 ДИНАРА,РАСХЛАДНА ВЕТРИНА ,,ЗАЈЕЧАРСКО ПИВО"ИЗНОС ОД 20.000,00 ДИНАРА, РАСХЛАДНА ВЕТРИНА ,,ЈЕЛЕН ПИВО" ИЗНОС ОД 15.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: КАФЕ АПАРАТ СА МЛИНОМ ЗА КАФУ ИЗНОС ОД 21.000,00 ДИНАРА, РАСХЛАДНА ВЕТРИНА ,,КОКА КОЛА" ИЗНОС ОД 14.000,00 ДИНАРА,РАСХЛАДНА ВЕТРИНА ,,ЗАЈЕЧАРСКО ПИВО"ИЗНОС ОД 14.000,00 ДИНАРА, РАСХЛАДНА ВЕТРИНА ,,ЈЕЛЕН ПИВО" ИЗНОС ОД 10.500,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 16:34:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 15851
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чачак,Прељина,Пут Милановац бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Л-И.ИВК-174/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор зетра са приколицом
  Опис предмета продаје: без регистарске ознаке трактора и броја шасије
  Процењена вредност предмета продаје: 1.750,00 еура
  Почетна цена предмета продаје: 1.250,00 еура


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 16:30:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 15850
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ивањица,Опаљеник бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Л-И.ИВК-502/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SVEA FINANCE DOO" БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор зетон
  Опис предмета продаје: без видног броја мотора и шасије
  Процењена вредност предмета продаје: 1.400,00 еура
  Почетна цена предмета продаје: 980,00 еура


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 16:26:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 15849
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чачак,Чедомира Васовића 52
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Л-И.ИВ-414/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинству
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 114.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 79.800,00


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 16:21:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 15848
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Чачак,Пријевор бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Л-И.ИВ-109/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Opportunity banka " ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинству
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 160.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 112,000,00


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 16:19:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 15847
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-2148/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-595/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Наташа Ђорђевић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: - трособног стана бр. 11 у поткровљу површине 82м2, који се налази у Нишу у ул.Врањанска бр.1, број улаза 1, на катастарској парцели 4364 КО Ниш - Ћеле Кула, све уписано у лист непокретности број 1433 КО Ниш - Ћеле Кула
  Процењена вредност предмета продаје: 3.936.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.755.200,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 16:18:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 15846
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари корзо 36, трећи спрат, у Пожаревцу
  Пословни број судског предмета: ИИв-бр.12/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 33/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen Bank a.d. Beograd, Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 16, МБ 17335600, ПИБ 100000299
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 26
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Усисивач, процењене вредности 2. Сто расклопљен, 3. Веш машина Еурора, 4. Трпезаријски сто са 6
  Опис предмета продаје: 1. Усисивач, процењене вредности 2. Сто расклопљен, 3. Веш машина Еурора, 4. Трпезаријски сто са 6 столица, 5. Комода за телевизор, 6. БЕКО ТВ сиве боје, 7. СХАРЛ мини линија, 8. Тросед црвене боје, 9. Фотеља црвене боје, 10. Фрижидер мали, 11. Кухиња са судопером и висећим деловима, 12. PFILIPS апарат за кафу, 13. Мини бојлер МАГНОХРОМ, 14. Електирчни шпорет КОНЧАР, 15. Сто мини за дневни боравак, 16. ТВ марке Грундинг, 17. ЦД касетофон, 18. Пегла тефал, 19. Ципеларник са огледало
  Процењена вредност предмета продаје: 38.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 19.200,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 16:00:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15845
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета: Ив-319/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-199/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЋАР-МИЉКОВИЋ ДОО, Ниш
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Master” 51cm crt Телевизор “Kopernikus” 72cm crt Кауч Сто и четири столице Расхладна витр
  Опис предмета продаје: Телевизор “Master” 51cm crt Телевизор “Kopernikus” 72cm crt Кауч Сто и четири столице Расхладна витрина Усисивач”LG” Кварцна грејалица Мали сточић Дигитална вага “Datecs” Електрични шпорет “Končar”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара 6.000,00 динара 7.000,00 динара 3.000,00 динара 12.000,00 динара 3.000,00 динара 1.000,00 динара 1.000,00 динара 10.000,00 динара 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара 3.000,00 динара 3.500,00 динара 1.500,00 динара 6.000,00 динара 1.500,00 динара 500,00 динара 500,00 динара 5.000,00 динара 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 15:35:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 15844
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-332/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 161/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка а.д Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Микроталасна „TCM“ ; Звучници 3 комада „TRUST“ ; Усисивач „LG“ ; ТВ „SAMSUNG“ 55 cm
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 динара ; 2.500,00 динара ; 3.000,00 динара ; 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 15:31:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 15843
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: И 453/11
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А130/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 30.000 ДИНАРА


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 14:36:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 15842
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-603/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Живановић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска приколица „FAK“ 4570, Циркулар „AVOLA“, Fischbacher ZB 450-4, Комплет gedora марке „BO
  Опис предмета продаје: Тракторска приколица „FAK“ 4570, Циркулар „AVOLA“, Fischbacher ZB 450-4, Комплет gedora марке „BOSH” SW-Stahl, Убодна тестера „BOSH“ GST 80 PE, Бушилица“BOSH“ GBH 2-26 DFR Professional,
  Процењена вредност предмета продаје: 197.794,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 98.897,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 14:30:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15841
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 23/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 4/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела са објекти
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 914, ко Суботиште, са објектима
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 914, ко Суботиште, са објектима
  Процењена вредност предмета продаје: од 222.000,00 динара до 8.055.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 133.200,00 динара до 4.833.000,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-09-28 14:06:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 15840
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.337-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 6.019.417,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.009.708,90


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 14:04:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 15839
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: 2 Ии - 394/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 72/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радомир Вуцелић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Приземна породична стамбена зграда, приземна помоћна зграда, парцела број 5834.
  Опис предмета продаје: Приземна породична стабена зграда, површине основе 150м2, на парцели број 5834 у Панчеву, приземна помоћна зграда, површине основе 30м2, на парцели 5834, парцела број 5834, градско грађевинско земљиште укупне површине 451м2.
  Процењена вредност предмета продаје: 8.354.045,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 5.847.831,50 рсд


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-09-28 13:51:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 15838
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.345-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КАТИЦА РАЛЕТИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 1.638.165,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 819.082,50 динара


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 13:39:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 15837
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-1683/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марко Н. Костић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: мото култиватор 506 са фрезом, грађевинарска дизалица, моторна тестера, хилти
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 22.500,00 динара


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-09-28 13:31:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 15836
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: Ии-417/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-136/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гроздан Томић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретноси уписане у ЛН 2465 КО Нова Пазова
  Опис предмета продаје: непокретноси уписане у ЛН 2465 КО Нова Пазова
  Процењена вредност предмета продаје: 344.365,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 241.055,50 дин.


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 13:25:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 15835
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица Живке Ђурђевић број 9, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИВ 2205/2013
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ. 63/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ,,ТРНАВА ПРОМЕТ" ДОО ДОЊА ТРНАВА
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: расхладни фрижидер; комода високи сјаја медијапан; плакар троделни; плакар угаони; плакар дводелни;
  Опис предмета продаје: /
  Процењена вредност предмета продаје: расхладни фрижидер износ од 10.000,00 динара; комода високи сјаја медијапан износ од 15.000,00 динара; плакар троделни износ од 7.000,00 динара; плакар угаони износ 6.000,00 динара; плакар дводелни износ од 5.000,00 динара; рачунар ,,Блекбери" износ од 6.000,00 динара; монитор ,,ЛГ" износ од 5.000,0
  Почетна цена предмета продаје: расхладни фрижидер износ од 6.000,00 динара; комода високи сјаја медијапан износ од 9.000,00 динара; плакар троделни износ од 4.200,00 динара; плакар угаони износ 3.600,00 динара; плакар дводелни износ од 3.000,00 динара; рачунар ,,Блекбери" износ од 3.600,00 динара; монитор ,,ЛГ" износ од 3.000,00


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 12:58:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 15833
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: улица Краља Александра I Карађорђевића 144, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив.1244/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 41/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КАФЕМАТ; ФРИЖИДЕР
  Опис предмета продаје: КАФЕМАТ SAN MARCO МОДЕЛ 95-21-2, ГОДИШТЕ 1996; ФРИЖИДЕР, СТАКЛЕНА ВРАТА, ЗА ПИЋЕ, АМСТЕЛ БРЕДИРАН
  Процењена вредност предмета продаје: КАФЕМАТ ИЗНОС ОД 40.000,00 ДИНАРА; ФРИЖИДЕР ИЗНОС ОД 15.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: КАФЕМАТ ИЗНОС ОД 28.000,00 ДИНАРА; ФРИЖИДЕР ИЗНОС ОД 10.500,00 ДИНАРА


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767