ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-07-27 13:23:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 14188
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр.7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И Ив-809/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И Ив-247/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Unicredit bank Srbija
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 29.815,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 20.870,50 евра


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-07-27 13:10:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 14187
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 611/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 611/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SVEA FINANCE" ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: лап – топ ACER ; орман 4 дела браон ; ТВ „VESTEL“ 51cm ; орман са огледалом ; столица за љуљање
  Процењена вредност предмета продаје: 7.500,00 динара ; 20.000,00 динара ; 2.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-07-27 12:28:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 14186
  Датум продаје: 2018-09-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 12/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Богдан Јуришић
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 415 КО Нова Црња
  Процењена вредност предмета продаје: 1.950.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.365.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-07-27 12:22:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 14185
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 744/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 529 2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: комбајн марке 'ЗМАЈ 142' црвене боје, број 1290, година производње 1984, тип 1420000001, мотор S46Т
  Опис предмета продаје: комбајн марке 'ЗМАЈ 142' црвене боје, број 1290, година производње 1984, тип 1420000001, мотор S46Т, серија 1 1204, број мотора 12469
  Процењена вредност предмета продаје: 700.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 490.000,00 динара


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2018-07-27 12:20:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 14184
  Датум продаје: 2018-08-15
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Ул. Газиместанска 4/3, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр.85/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.бр. 662/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Катастарска парцела
  Опис предмета продаје: Катастарска парцела број 1996/1 КО Читлук, површине 1360м2
  Процењена вредност предмета продаје: 295.691,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 206.914,05 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-07-27 12:15:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 14183
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: ИИВ-253/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-860/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: гарнитура, фотеља, телевизор, полица, сточић, кухињски елементи, витрина, орман, витрине
  Процењена вредност предмета продаје: 36.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.200,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-27 12:13:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14182
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИ 202/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 203/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КАЛИЧАНИН МИЛОШ, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двособан стан
  Опис предмета продаје: 1/4 сувласничког удела двособног стана, површине 64 м2, број зграде 1, број улаза 8, трећи спрат, саграђен на кат. парцели број 5726/56 у Сремској Митровици, ул. Марка Перичина бр. 8
  Процењена вредност предмета продаје: 1.035.630,75 динара
  Почетна цена предмета продаје: 517.815,37 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-27 11:59:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14181
  Датум продаје: 2018-09-11
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИ 36/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 87/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: 4/12 сувласничког удела породичне стамбене зграде саграђене на катастарској парцели број 3730 уписаној у лист непокретности 514 К.О. Рума, ул. Саве Ковачевића бр. 34
  Процењена вредност предмета продаје: 711.480,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 498.036,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-07-27 11:39:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 14180
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 Ив-133/2017 од 27.02.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: иив 133/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: отп банка
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: возило
  Опис предмета продаје: Врста:PUTNIČKO, Марка:PEUGEOT, Модел:4007, Бр. шасије:VF3VV4HNHAZ802840, Бр. мотора:PSA4HN1WAHS0183994, Год. производње:2010, Рег ознака:ZR066-MČ Процењене вредности 1.100.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 1.100.000
  Почетна цена предмета продаје: 550.000


  Оглас поставио: Милош Јоксимовић
  Датум и време постављања: 2018-07-27 11:29:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Пожешка 30
  Е-маил адреса: milosjoksimovic78@gmail.com
  Контакт телефон: 0114056592
  ПИБ: 108001023
  Матични број: 63142255

  Број записа у бази: 14179
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија извршитеља Јелене Алексић, ул. Страхињића Бана број 27 / III / 10, Београд
  Пословни број судског предмета: 2ИИ 574/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 188/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНА БАНКА АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште, породична кућа, гаража,
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом-објектом, површине 131 м2, земљиште уз зграду-објекат површине 500 м2, њиве 4. Класе, укупне површине 686 м2, породична стамбена зграда спратности По+Пр+Пк, састоји се од двоипособног стана бр. 2/бб, у приземљу корисне површине 73,93 м2, гаража бр.1/бб корисне површине 21 м2, са помоћним простором од 12,13 м2, у подруму, све на адреси Средњи Прњавор 25, на кп.бр.1581/4, уписане у лист непокретности бр.7360 КО РИПАЊ, СКН Вождовац
  Процењена вредност предмета продаје: 3.908.195,47
  Почетна цена предмета продаје: 1.954.097,74


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2018-07-27 11:16:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 14178
  Датум продаје: 2018-08-13
  Време продаје: 9:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: 5 ИИВ 4071/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 359/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКОН ПЛУС ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор
  Опис предмета продаје: пословни простор за који није утврђена делатност канцеларијски простор улаз из дворишта десно,улица Велике Степенице 8,кат.парц. 1942/1,површина 187м2
  Процењена вредност предмета продаје: 21.078.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.754.600,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-07-27 11:03:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 14177
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр.7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И И-2646/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 107/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛГО ДОО НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: - Путничко возило марке OPEL, тип VECTRA, број шасије: W0L000089L1042380, број мотора: C20NE14278239, год.производње: 1989, рег.број: KG 017-MD
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 63.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-07-27 10:49:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 14176
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 557/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 822/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душанка Игњатовић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор
  Опис предмета продаје: трактор
  Процењена вредност предмета продаје: 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 420.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-07-27 10:24:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 14175
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 25/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 114/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија АД Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор
  Опис предмета продаје: пословни простор - 9 и више просторија друмског саобраћаја
  Процењена вредност предмета продаје: 10.407.452,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.285.216,4 динара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-07-27 10:14:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 14174
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица Војводе Симе 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: Иив 315/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 155/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: З.З. "ПАОР" Делиблато Бузађије 1 ПИБ 103162555, МБ 08801959
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: аутомобил GOLF 2, година производње 1987., број шасије WVWZZZ19ZHHW942525
  Процењена вредност предмета продаје: 55.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 38.500,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-07-27 09:53:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 14173
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-3709/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1641/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Будимка Ђокић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Веш машина марке GORENJE WA61061, Маказе за сечење гвожђа; стање половне, Електрична моторна тестера JONSERED SC 2115 EL; стање – половна, Електрична бушилица без ознаке; стање половна; Пластеник са 7 металних прстенова, ПВЦ фолијом и противградном мрежом 6м x 2,5 m; стање – полован; Ручна колица метална; стање – половна, Приколица једноосовинска за мотокултиватор; стање – половна;
  Процењена вредност предмета продаје: 101.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 71.050,00


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 23:32:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 14172
  Датум продаје: 2018-08-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Суботица, ул. Матка Вуковића бр.5
  Пословни број судског предмета: Ив-382/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-70/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'KBM ASCO' DOO Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност уписана у лист непокретности број 461 КО Мол, парцела бр. 13245/2 земљиште под зградом -објектом , број зграде 1, ул. Југословенске народне армије 156, површине 6а 58м2, парцела бр. 13245/2 земљиште уз зграду- објекат, потес Југословенске народне армије површине 18 а 09м2, парцела бр. 13245/2 објекат осталих индустријских делатности, бр. зграде 1, приземље ул.Југословенске народне армије 156
  Процењена вредност предмета продаје: 4.375.610,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.187.805,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-07-26 21:33:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 14171
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И И.60/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.10/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMERCIJALNA BANKA AD
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини извршног дужник (обим удела 1/1)
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 18610 КО Доњи Град
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредности ближе одређена у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Филип Љујић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 16:58:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Устаничка 128 б, 2. спрат, стан 2
  Е-маил адреса: ljujicfilip@gmail.com
  Контакт телефон: 0113473049
  ПИБ: 109650745
  Матични број: 64331540

  Број записа у бази: 14170
  Датум продаје: 2018-08-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Устаничка 128Б, Београд
  Пословни број судског предмета: 7-ИИ-6512/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 67/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирјана Смиљевић, Драган Смиљевић, Петар Смиљевић, Миодраг Смиљевић и Љиљана Смиљевић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Плотер за велике формате x 2, нож за графичко сечење, графички нож за сечење папира и машина за кори
  Опис предмета продаје: штампарске машине за копирање
  Процењена вредност предмета продаје: 579.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 289.700,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 15:24:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 14169
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2 Ии бр. 366/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 89/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Гавриловић, Велимир Гавриловић, Миодраг Гавриловић, Владимир Гавриловић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: путничко возило, марке алфа ромео, ближе описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 600.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 420.000,00 дин


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767