ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-12-26 13:45:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 8897
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: И.И 133/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 133/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Горан Савић
  Датум и време постављања: 2017-12-26 13:42:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Улица Цара Душана 1, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.savic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642930215
  ПИБ: 108171698
  Матични број: 63265802

  Број записа у бази: 8896
  Датум продаје: 2018-01-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Шабац, ул. Цара Душана бр. 1/4/406
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 65/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описана у закључку о продаји


  Оглас поставио: Горан Савић
  Датум и време постављања: 2017-12-26 13:29:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Улица Цара Душана 1, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.savic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642930215
  ПИБ: 108171698
  Матични број: 63265802

  Број записа у бази: 8894
  Датум продаје: 2018-01-23
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Шабац, ул. Цара Душана бр. 1/4/406
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 64/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описана у закључку о продаји


  Оглас поставио: Горан Савић
  Датум и време постављања: 2017-12-26 13:25:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Улица Цара Душана 1, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.savic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642930215
  ПИБ: 108171698
  Матични број: 63265802

  Број записа у бази: 8893
  Датум продаје: 2018-01-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Шабац, ул. Цара Душана бр. 1/4/406
  Пословни број судског предмета: II 7 И. бр. 712/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 39/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Србољуб Мирковић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описана у закључку о продаји


  Оглас поставио: Горан Савић
  Датум и време постављања: 2017-12-26 13:18:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Улица Цара Душана 1, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.savic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642930215
  ПИБ: 108171698
  Матични број: 63265802

  Број записа у бази: 8892
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Шабац, ул. Цара Душана бр. 1/4/406
  Пословни број судског предмета: Ии бр. 132/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 128/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Unicredit bank Srbija a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описана у закључку о продаји


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-12-26 13:17:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 8891
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.394-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Торњански Радивој
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1/2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена цена предмета продаје: 3.769.910,27 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.638.937,19 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-12-26 13:16:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 8890
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: 36 ИИв бр. 132/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 360/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИДЕА ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 73.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 51.100,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-26 13:06:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8888
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 15.00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИ-8/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-37/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. У ЛИКВИДАЦИЈИ
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прикључно возило
  Опис предмета продаје: Приколица, рег.ознаке ŠI 98-AAD, носивости 3 тоне
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-26 12:56:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8886
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: Иив-180/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-1/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЂУКИЋ АГРАР ДОО Салаш Ноћајски
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: Прскалица марке "RAUB" запремине 400 литара; Приколица за стоку
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00 динара до 80.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара до 56.000,00 динара


  Оглас поставио: Соња Ковачевић
  Датум и време постављања: 2017-12-26 12:05:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: slizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0642044044
  ПИБ: 108213376
  Матични број: 63266833

  Број записа у бази: 8885
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Милешевска бр.59/1
  Пословни број судског предмета: 5 ии 782/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 64/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MM KUCHA DEVELOPMENT DOO, Beograd
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и бела техника
  Опис предмета продаје: телевизор, плакари, комода, амерички плакар, фрижидер, веш машина
  Процењена цена предмета продаје: 91.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-12-26 11:46:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 8884
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив-274/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.-106/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, бр.1, Њива 3. Класе и њива 2. Класе
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, бр.1, спратности Пр + Сп, у основи 52 квм, изграђена без одобрења за градњу на кп.бр. 1167, која се води као земљиште под зградом – објектом и њива 3. класе, укупне површине 5,43 квм, као земљиште у грађевинском подручју, а која парцела је у власништву Драмићанин Милојице из Крагујевца, са обимом удела од 1/1, уписана у лн.бр.8890 КО Крагујевац 4, у ул.Ђурђа Бранковића бр.8, Њива 3. Класе, површине 0.09,87 ха, њива 2. Класе површине 0.10,09 ха
  Процењена цена предмета продаје: 47.776,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 33.443,20 евра


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-12-26 11:38:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 8883
  Датум продаје: 2018-01-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: ИИВ-660/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 181/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живко Коларов
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Парцела број 2910/1 - Чупић - њива 1. класе - 22а 37м2; Парцела број 2909 - Чупић - њива 1. класе -
  Опис предмета продаје: Парцела број 2910/1 - Чупић - њива 1. класе - 22а 37м2; Парцела број 2909 - Чупић - њива 1. класе - 85а 10м2; Парцела број 2555/3 - Мала умка - њива 2. класе - 1ха 15а 09м2; Парцела број 2907/11 - Чупић поље - њива 2. класе - 2ха 02а 17м2; Парцела број 2599/6-Мала умка-њива 2. класе-2ха 53а 50м2; Парцела број 2907/10- Чупић поље-њива 1.класе- 3ха 38а 09м2; Парцела број 2873-Чупић поље-њива 1. класе-54ха 24а 32м2;
  Процењена цена предмета продаје: 90.990.390,95
  Почетна цена предмета продаје: 63.693.273,66


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2017-12-26 11:33:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 8881
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд/Бежанијска коса
  Пословни број судског предмета: 5-Ии 1005/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 184/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: STOLARIUM INVEST DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 525
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Столарске машине, опрема и репроматеријал, канцеларијски намештај, возила..
  Опис предмета продаје: Продају се покретне ставри и то: столарске машине, опрема и репроматеријал, канцеларијски намештај, возила..
  Процењена цена предмета продаје: 60.083.335,47 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.058.334,82 динара


  Оглас поставио: Радомир Милојевић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 11:20:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Улица Хајдук Вељкова број 25
  Е-маил адреса: rmilojevicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 069610554
  ПИБ: 107574201
  Матични број: 62838086

  Број записа у бази: 8880
  Датум продаје: 2018-02-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 25, Неготин, канцеларија Јаног извршитеља
  Пословни број судског предмета: ИИ 112/17 од 29.06.2017.год
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 68/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгишe Стојановићa, из КОВИЛОВА, чији је пуномоћник адв. Маја Барбуловић,из Неготина, улица Краљевића Марка број 4
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Транспортна трака 6м, „СПАТХ“, 890 944 Година производње:1989, процењене вредности 118.000,00 дин
  Опис предмета продаје: У добром стању
  Процењена цена предмета продаје: 118.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 59.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-12-26 08:31:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 8879
  Датум продаје: 2018-01-31
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ињац Мирослава, Чачак, Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: Ив 139/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИВ 89/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућинство
  Опис предмета продаје: покућинство
  Процењена цена предмета продаје: 1
  Почетна цена предмета продаје: 1


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-26 08:14:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8878
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 129/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 104/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сланкаменац Нада
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда - објекат бр. 1 и објекат бр. 2 у ул. Иришки друм бр. 11, К.О. Рума
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда - објекат бр. 1 и објекат бр. 2 у ул. Иришки друм бр. 11, К.О. Рума
  Процењена цена предмета продаје: 3.225.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.257.920,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-26 08:03:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8877
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 15.00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: И-2680/2012
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-49/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПТП "АЛБАТРОС ММ" ДОО,ШИД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "ОПЕЛ КАДЕТ" 1.6 дизел, рег. ознаке ŠI 008-VA
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 36.000,00 динара  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-26 07:49:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8876
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 280/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 196/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пољопривредно газдинство Павла Ненадовића
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц.број 682/2, виноград 4. класе, Потес Леје, површине 51а 04м2, К.О. Вогањ
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 682/2, виноград 4. класе, Потес Леје, површине 51а 04м2, К.О. Вогањ
  Процењена цена предмета продаје: 547.886,02 динара
  Почетна цена предмета продаје: 383,520,21 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-26 07:48:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8875
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 15.00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИ-57/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-48/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. У ЛИКВИДАЦИЈИ
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: Пољопривредна приколица носивости 3 тоне; Трактор "Владимирец"
  Процењена цена предмета продаје: 214.610,8 динара до 238.456,4 динара
  Почетна цена предмета продаје: 107.305,54 динара до 119.228,2 динара


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2017-12-25 20:38:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 8874
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-187/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-53/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена кућа
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 3.346.840,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.342.788,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767