ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-01 09:08:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6038
  Датум продаје: 2017-09-18
  Време продаје: НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА - ИСТИЧЕ РОК
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 619/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А285/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: уписан ЛН 2645 КО Каравуково
  Процењена цена предмета продаје: 371.366,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 371.366,30 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2017-09-01 08:01:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 6037
  Датум продаје: 2017-09-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ 34/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 149/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Константин-Текс ДОО Предузеће за производњу, промет и услуге
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Термофиксир преса
  Опис предмета продаје: Термофиксир преса следећих ознака: top fusing, modello-pr 4, serie-02, matricola--445, corrente-380V, consumo min-3 KW, consumo max-7.5 KW, aliment. Aria atm-6
  Процењена цена предмета продаје: 220.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 220.000,00 динара


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2017-08-31 19:48:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 6036
  Датум продаје: 2017-09-28
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Зајечар, ул. Николе Пашића 124
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Књажевцу 2.И И-224/2017 од 22.03.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.И-357/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE TAKOVO KRAGUJEVAC - U LIKVIDACIJI, Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Двобразни тракторски плуг Тракторска косачица
  Процењена цена предмета продаје: 39.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 27.300,00


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2017-08-31 18:32:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 6035
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Зајечар, ул. Николе Пашића 124
  Пословни број судског предмета: /
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.ИВК-А393/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNO PREDUZEĆE ZA STAMBENE USLUGE BOR
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке-Vivax, 32 “, неисправан Фрижидер марке-Prestige Рачунар са монитором . Монитор марке -Samsung /CRT/ Веш машина марке- Gorenje
  Процењена цена предмета продаје: 17.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.500,00


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-31 16:57:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 6034
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 35000 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.Ив 442/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 49/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗТР КЛЕПА Ђоко Ристов ПР Ћуприја
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућне покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у Закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у Закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-08-31 16:02:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 6033
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, ул. Корзо бр. 10/Б
  Пословни број судског предмета: И Ив.164/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.117/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PD B2 HOLDING KAPITAL d.o.o.
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљиште по зградом, земљиште уз зграду - објекат, породична стамбена зграда и помоћна зграда.
  Опис предмета продаје: Земљиште по зградом, земљиште уз зграду - објекат, породична стамбена зграда и помоћна зграда. ЛН.6142 КО Бачка Топола-Град
  Процењена цена предмета продаје: 240.802,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 168.561,96 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-08-31 15:24:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 6032
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: 21 Ив- 168/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А 229/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДВД -СЕРВИС И ОБУКА ДОО, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор toshiba 103, угаона гарнитура од штофа, стаклени сто, panasonic мини линија
  Опис предмета продаје: телевизор toshiba 103, угаона гарнитура од штофа, стаклени сто, panasonic мини линија
  Процењена цена предмета продаје: 42.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 29.400,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-08-31 15:17:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 6031
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИ 16/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 16/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије - Гарантни Фонд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена цена предмета продаје: 1.053.640,00 динара ; 432.720,00
  Почетна цена предмета продаје: 60%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-31 15:14:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6030
  Датум продаје: 2017-09-15
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.и 3/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 3/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 15:58:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 6029
  Датум продаје: 2017-10-13
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: 2Ии. 181/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 8/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума, њива, ливада
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 21-09-2011
  Процењена цена предмета продаје: 2.170.027,00
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-08-31 15:07:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 6028
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 15:55
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИ 32/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 16/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Град Суботица
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена цена предмета продаје: 1.061.602,00
  Почетна цена предмета продаје: 0


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-31 14:59:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6027
  Датум продаје: 2017-09-14
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 401/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 401/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-31 14:54:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6026
  Датум продаје: 2017-09-15
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 328/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 328/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС дистрибуција , огранак Лозница
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2017-08-31 14:33:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Господара Вучића 189, 2 sprat
  Е-маил адреса: jelenapopovic.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 6025
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Господара Вучића бр.189, Београд
  Пословни број судског предмета: 10 ИИ 43466/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 385/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милољуб и Мила Видојевић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: -стана по структури двособног, површине 36 м2 који се налази на првом спрату стамбене зграде у ул.Војводе Петка бр.6 у Београду, број посебног дела 4, на катастарској парцели 1088 КО Врачар, уписаном у лист непокретности бр.4105 КО Врачар
  Процењена цена предмета продаје: 61.560,00 еура
  Почетна цена предмета продаје: 43.092,00 еура


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-08-31 14:29:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 6024
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 15:50 часова
  Место продаје: Краљево, Трг српских ратника бр. III/1, канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 122/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А43/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GENERALI OSIGURANJE
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом по изброу извршног повериоца
  Опис предмета продаје: шанк, дрвени, храстов, телевизор марке "LG", машина за прање судова "KONČAR"
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2017-08-31 14:16:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 6023
  Датум продаје: 2017-09-28
  Време продаје: 09:20
  Место продаје: ЗРЕЊАНИН ул.Банатска 118
  Пословни број судског предмета: 21 ИИВ 164/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-946/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈЕЛЕНА КОВАЧЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Фритеза за печенје рибе - Два бидона од 1.000 литара - Машина за млевење меса електрична
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-08-31 14:52:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 6022
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Иив 112/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 21/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство-намештај и техника
  Опис предмета продаје: Покућство-намештај и техника
  Процењена цена предмета продаје: 74.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 51.800,00 динара


  Оглас поставио: Ивана Букарица Биуковић
  Датум и време постављања: 2017-08-31 13:12:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0638261196
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 6020
  Датум продаје: 2017-09-18
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Македонска бр. 32/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 4 Ии 557/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 254/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Томић ПР Стечајни управник
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: продаја удела у 9 не
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 9 непокретности на адреси Стојана Протића 55
  Опис предмета продаје: једнособни станови
  Процењена цена предмета продаје: 2.081.580,58
  Почетна цена предмета продаје: 1.457.106,41


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-08-31 13:11:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6019
  Датум продаје: 2017-09-25
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Радничка 7
  Пословни број судског предмета: и 15241/10
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 51/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: стамбени и пословни објекти
  Процењена цена предмета продаје: 28.296.940,10
  Почетна цена предмета продаје: 16.978.164,06


  Оглас поставио: Предраг Филијовић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 10:17:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Краља Милана 17, спрат IV, стан 8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filijovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628346240
  ПИБ: 108185223
  Матични број: 63276235

  Број записа у бази: 6018
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Париске комуне 55 / 46
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 682/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја усменим јавним надметањем
  Опис предмета продаје: Уметничка слика и скулптуре
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767