ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 15:44:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 12884
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 542/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Porr-Werner&Weber-Leskovac doo
  Надлежни суд: Виши суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаје се покретна ствар - бакарни казан
  Опис предмета продаје: Бакарни казан са ложиштем и поклопцем од бакра и табарком без луле
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.500,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 15:34:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 12883
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А47/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Porr-Werner&Weber-Leskovac doo
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаје се покретна ствар - апарат глава
  Опис предмета продаје: ESAB CO2 A10-MED44 апарат глава
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.500,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 15:23:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 12882
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: ИИ-538/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А1043/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саша Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се покретне ствари
  Опис предмета продаје: Дрвени сточић, усисивач Сторм, монитор СОНИ црне боје 44 цм, бели табуре, веш машина ФУЕГО, ручна косилица, телевизор НЕО старији модел
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара, 4.000,00 динара, 2.000,00 динара, 2.000,00 динара, 12.000,00 динара, 4.000,00 динара, 1.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00 динара, 2.000,00 динара, 1.000,00 динара, 1.000,00 динара, 6.000,00 динара, 2.000,00 динара, 750,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 15:11:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 12881
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 548/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод Лесковац
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаје се покретна ствар - телевизор
  Опис предмета продаје: Телевизор ЛЦД марке Вокс, 32"
  Процењена вредност предмета продаје: 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 14:49:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12880
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК11/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР Зајечар, Зајечар, ул. НИКОЛЕ ПАШИЋА бр. 68, МБ 17263749, ПИБ 100578809
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ‘’Samsung’’ 51cm, Фрижидер ’’ Bira’’, Сто и три столице- пуно дрво, Орман двокрилни, Чиви
  Опис предмета продаје: Телевизор ‘’Samsung’’ 51cm, Фрижидер ’’ Bira’’, Сто и три столице- пуно дрво, Орман двокрилни, Чивилук, Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 6.000,00, 7.000,00, 3.000,00, 2.000,00, 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00, 3.000,00, 3.500,00, 1.500,00, 1.000,00, 3.000,00


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 14:48:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 12879
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ 1592/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 744/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MOST EXPORT-IMPORT DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
  Опис предмета продаје: катастарска парцела на Златибору,пашњак 8 класе површине 3 ара,пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 2.655.189,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.327.594,50 ДИНАРА


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 14:25:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 12878
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2 ИИВ 442/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 541/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Инфраструктура Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 27
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двосед,фотеља,сточић,телевизор,полица,DVD Player,витрина,клима уређај,радни сто,горњи део радног сто
  Опис предмета продаје: двосед,фотеља,сточић,телевизор,полица,DVD Player,витрина,клима уређај,радни сто,горњи део радног стола,орман,радни сто,орман,комода,шанк,горњи кухињски елементи,кухињска витрина,ципеларник,доњи кухињски елемент
  Процењена вредност предмета продаје: 146.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 102.200,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 14:17:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 12877
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: ИИ.306/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.47/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САВА ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор Vivax crt, мини линија Weg, витрина за дневну собу и путничко возило Yugo
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 60% утврђене вредности


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 14:08:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 12876
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 4 ИИВ 536/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 643/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Piraeus bank ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ормар, фотеље, сточић, орман,
  Опис предмета продаје: ормар једнокрилни, фотеље од штофа, сточић налик на дрво браон боје, орман двокрилни бело- црвене боје , димензија 127*50*187 цм
  Процењена вредност предмета продаје: 21.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.700,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 14:08:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 12875
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 12 чaсова
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИв вр. 48/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 887/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 86.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 60.200,00


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 14:01:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 12874
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-1216/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, помоћна стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.566.930,15 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.796.851,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 13:58:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 12873
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1ИИВ 612/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 475/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Atlantic Brands DOO Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 33
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина за сечење саламе, дигитална вага за мерење, машина за сечење саламе, полица, сто, расхладна в
  Опис предмета продаје: маш. за сеч. саламе, дигит. вага за мерење , маш. за сеч. саламе, пол. са 5 преграда 73*50*192 цм, сто дим. 70*50*84 цм, полица димензија 73*50*192 цм, полица налик на дрво беле боје са 5 преграда дим 67*50*192, полица дим 80*50*192цм, полица дим 73*50*192цм, полица дим 79*50*192цм, расхл. витр. дим 195*106*135 цм, расхл. витр. дим 247*114*142цм, расхл. витр. дим 200*108*140цм, пол. дим76*50*192цм, пол.дим 76*50*192цм, витрина, пол дим 76*50*192, пол дим 83*50*192цм, расхл.витр дим 80*80*129цм.
  Процењена вредност предмета продаје: 315.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 157.700,00 динара


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 13:29:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 12872
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Mатка Вуковића 5,Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-382/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 70/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "KBM ASCO" DOO BEOGRAD- STARI GRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела број 13245/2 број зграде 1 земљиште под зградом-објектом у површини 6а 58м2, земљиште уз згр
  Опис предмета продаје: парцела број 13245/2 број зграде 1 земљиште под зградом-објектом у површини 6а 58м2, земљиште уз зграду-објекат 18а 09м2, парцела број 13245/2 број зграде 1 објекат осталих индустријских делатности у улици Југословенске народне армије 156 у приватној сојини 1/1 уписане у лист непокретности 461 к.о. Мол
  Процењена вредност предмета продаје: 4.375.610,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.062.927,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-06-22 12:59:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 12871
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 Ии бр.17/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 20/108
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЛОБОДАН ДРЕЗГИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описано у закључку


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 13:18:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 12870
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Краља Петра Првог 133, Свилајнац
  Пословни број судског предмета: И.И 551/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 101/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 5. класе, Њива 6. класе, Виноград 4. класе.
  Опис предмета продаје: - Њива 5. Класе, потес Село, површине 3902м2 бр. парцеле 2302/3, уписане у листу непокретности број 41 КО Опарић, у приватној својини Бојић Миливоја у уделу 1/1, у процењеној вредности од 161.152,60 динара; - Њива 6. Класе, потес Горица, површине 4927м2 бр. парцеле 5665/2, уписане у листу непокретности 1012 КО Опарић, у приватној својини Бојић Миливоја у уделу 1/1, у процењеној вредности од 174.415,80 динара; - Виноград 4. Класе, потес Бели песак, површине 3422м2 бр. парцеле 783/1, уписане у л
  Процењена вредност предмета продаје: - Њива 5. Класе, потес Село, површине 3902м2 бр. парцеле 2302/3, уписане у листу непокретности број 41 КО Опарић, у приватној својини Бојић Миливоја у уделу 1/1, у процењеној вредности од 161.152,60 динара; - Њива 6. Класе, потес Горица, површине 4927м2 бр. парцеле 5665/2, уписане у листу непокретн
  Почетна цена предмета продаје: почетна цена износи 70% појединачно процењених непокретности


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 12:50:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 12869
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-3254/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1851/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Борко Савић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаје се једнособан стан
  Опис предмета продаје: Једнособан стан у приземљу стамбене зграде у улици Косте Стаменковића Ц4, Вучје, површине 36м2.
  Процењена вредност предмета продаје: 777.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 544.320,00 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 12:40:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 12868
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: И И-166/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 64/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Здравко Мажибрада из Београда
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: Зграда пословних услуга, укупне површине 352м2
  Процењена вредност предмета продаје: 4.159.936,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.911.955,20 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 12:31:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 12867
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ.439/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.223/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душко Вукојевић и Радојка Вукојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 167.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 117.110,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 12:16:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 12866
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., сутерен
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-1087/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-695/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ружица Миленковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 28 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Кухиња са 3 подностојећа елемента и судопером и три висећа елемента, Електрични шпорет марке Sloboda, Фрижидер марке LG ознаке GC-151SA, Сет ножева у коферу, Трпезаријски сто, Столице (3 комада), Пећ на чврсто горење Alfa Plam, Клуб сточић, Полица за телевизор, Кућни биоскоп марке LG са системом озвучења 5+1, Млин за кафу, Тросед, Двосед, Фотеља...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Тања Ијачић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 11:37:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: tanja.ijacic@gmail.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 108591452
  Матични број: 63559288

  Број записа у бази: 12865
  Датум продаје: 2018-06-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-131/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-77/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Божидар Мандић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда и помоћна зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда и помоћна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.954.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.068.150,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767