ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-03-29 14:02:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 11141
  Датум продаје: 2018-04-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари корзо 36
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 20/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А142/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Михајловић
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Расхладна витрина, вага
  Опис предмета продаје: Расхладна витрина бела обложена дрветом, вага зелене боје
  Процењена цена предмета продаје: 48.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 33.600,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-03-29 13:27:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 11140
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари корзо 36
  Пословни број судског предмета: И.И-82/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-319/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Ђелић
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, компљутер, кућиште и монитор, монитор, ледни и аутомилер, тример, моторно возило ФОРД ОРИ
  Опис предмета продаје: Телевизор, компљутер, кућиште и монитор, монитор, ледни и аутомилер, тример, моторно возило ФОРД ОРИОН, моторно возило ОПЕЛ ВЕКТРА
  Процењена цена предмета продаје: 242.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 169.400,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-03-29 13:03:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 11139
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ 264/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 122/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Метална колица, сиве боје, полован; Пластичне столице, зелене боје, комада 4, половна ; Сто дрвени,
  Опис предмета продаје: Метална колица, сиве боје, полован; Пластичне столице, зелене боје, комада 4, половна ; Сто дрвени, површине 150x80 цм; Дрвене столице, половне, комада 4; Сто дрвени, површине 100x70 цм, беле боја; Тросед-мебл, полован; Радио са ЦД плејером, полован, црне боје
  Процењена цена предмета продаје: 28.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 19.600,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-03-29 12:53:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 11138
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1П2-15/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ А23/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Виши суд Сремска Митровица
  Надлежни суд: Виши суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке "Vivax", дијагонале 54, полован
  Опис предмета продаје: Телевизор марке "Vivax", дијагонале 54, полован
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-29 12:51:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11137
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Ии 66/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 66/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Синиша Павловић из Змињака
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-03-29 12:29:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11136
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 15.00 часова
  Место продаје: Сремска Митровица, улица Светог Димитрија 19 А
  Пословни број судског предмета: ИИ 295/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 247/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПЕТРОВИЋ МИРЈАНА
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке Peugeot Partner, бр шасије VF35FWJZE60252059, година производње 2000
  Процењена цена предмета продаје: 131.356,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 91.949,62 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-03-29 11:28:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 11134
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари Корзо 36
  Пословни број судског предмета: И.И. 419/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 449/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сободан Милошевић,Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Дрљача тешка трокрилна
  Опис предмета продаје: Дрљача тешка трокрилна
  Процењена цена предмета продаје: 178.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 89.250,00 динара


  Оглас поставио: Предраг Коцић
  Датум и време постављања: 2018-03-29 11:17:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: predragkocic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0621137376
  ПИБ: 108301624
  Матични број: 63358428

  Број записа у бази: 11133
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Предрага Коцића из Лесковца, ул. Млинска бр. 19
  Пословни број судског предмета: ИИ-1839/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-154/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka a.d. Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 предмет
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари- ауто
  Опис предмета продаје: путничко возило марке "RENAULT" тип "MEGANE", година производње 2003
  Процењена цена предмета продаје: 200.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-03-29 11:01:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 11132
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 8/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А 14/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД "ИНБЕРГ" доо Бољевац
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прскалица са буретом KROKUS,косачица циркуларна Пољометал
  Опис предмета продаје: Прскалица са буретом KROKUS,косачица циркуларна Пољометал
  Процењена цена предмета продаје: 84.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 58.800,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-03-29 10:58:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11131
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 14,30
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИ 107/2015
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 72/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАНЂЕЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 1429/5, спортско игралиште, К.О. Попинци
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 1429/5, спортско игралиште, К.О. Попинци
  Процењена цена предмета продаје: 4.249.630,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.549.778,48 динара


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2018-03-29 10:09:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 11128
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Иив. 629/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 193/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: П.Д. Б2 ХОЛДИНГ КАПИТАЛ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Стан у Шапцу, 46 метара квадратних
  Процењена цена предмета продаје: 3.600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.800.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-03-29 10:07:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 11127
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 08:30 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А60/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод" Краљево, Краљево, ул. 27. марта бр. 2, МБ 07190891, ПИБ 101772636
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.100,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Исоски
  Датум и време постављања: 2018-03-29 09:32:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Краља Петра број 45, спрат 2
  Е-маил адреса: izvrsitelj@izvrsitelj.co.rs
  Контакт телефон: 0658880609
  ПИБ: 107580887
  Матични број: 62843098

  Број записа у бази: 11126
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165А
  Пословни број судског предмета: 1 И.И.бр. 981/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 159/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГОРАН КУВЕЉИЋ из Београда
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Трособнс станбена јединица бр. 12 у површини од 73м2, која се налази на III спрату станбене зграде за колективно становање кућни бр. 28, изграђене у улици Милентија Поповића у Београду, општина Нови Београд, на кат.парцели бр. 2275, лист непокретности бр. 3497 КО Нови Београд
  Процењена цена предмета продаје: 12.318.020,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.622.614,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 09:39:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 11125
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 36/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "МАТИЦА"
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор “BELARUS” неисправан
  Опис предмета продаје: Трактор “BELARUS” неисправан
  Процењена цена предмета продаје: 800.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 560.000,00 динара  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-03-29 09:08:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 11124
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ив 308-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 29-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: ТВ, комода, фотеља, двосед, регала
  Процењена цена предмета продаје: 23.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 11.750,00 дин.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-03-29 09:02:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 11123
  Датум продаје: 2018-04-19
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 498/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО "ВЕЛИСАВЉЕВ"
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-03-29 09:01:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 11122
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-570/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-183/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан-дуплекс
  Опис предмета продаје: Стан-дуплекс бр. 22, површине 66 м2, у ул. Косте Рацина бр. 15
  Процењена цена предмета продаје: 6.550.596,36 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 4.585.417,45 дин.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-03-29 09:00:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 11121
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-57/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 3/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Generali osiguranje Srbija ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Микроталасна „Quadro“, Аспиратор „Quadro“ ; Кухињски намештај ; ТВ „Beko“ 55 cm ; Трпезаријски сто и 6 столица ; Крупара кућна израда
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 15.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 15.000,00 динара ; 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-03-29 08:58:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 11120
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 15:30 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Иив-1634/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-211/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: “Društvo sa ograničenom odgovornošću ELIT INOX”
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Канцеларијски угаони сто, два комада, са фијокама
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2018-03-29 08:51:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 11119
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: ИИ-85/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-210/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ И КОНСАЛТИНГ EOS MATRIX ДОО БЕОГРАД, УЛ.ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА 14, МБ 17571397, ПИБ 103531873
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја
  Опис предмета продаје: Непокретност уписана у лн бр.399 К.О. Крњешевци, парц бр.1959/1, потес Лукин Салаш, њива 4. класе површине 62а 55м2 и њива 5. класе површине 49а 92м2, укупне површине 1ха 12а 47м2, све грађевинско земљиште изван грађевинског подручја.
  Процењена цена предмета продаје: 34.195.378,80 ДИН.
  Почетна цена предмета продаје: 23.936.765,16 ДИН.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767