ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-03-30 16:40:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 11184
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 96/2015
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 31/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Zeo - medic доо Београд - Земун
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда и помоћни објекат
  Процењена цена предмета продаје: 13.268.170,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.980.451,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2018-03-30 16:25:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 11183
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, Железничка 42/1
  Пословни број судског предмета: И.И. 4546/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 7/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нада Бузаџија
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гаража
  Опис предмета продаје: Гаража,број посебног дела 1, 21м2, у Новом Саду, ул. Хаџи Рувимова бр. 56
  Процењена цена предмета продаје: 1.193.541,55 динара
  Почетна цена предмета продаје: 835.479,09 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-30 16:20:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11182
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иив 104/16
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 104/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-04-03 15:50:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 11181
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стари Корзо 36
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 217/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 344/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Војвођанска банка" А.Д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: PMV OPEL AGILA зелене боје
  Опис предмета продаје: PMV OPEL AGILA зелене боје
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-03-30 15:25:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 11180
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари корзо 36
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 170/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 182/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД ВАСКЕ-ИМПОРТ Д:О:О. Пожаревац
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, 3 комада звучника, комплет гарнитура за седење (тросед, двосед, фотеља), музички стуб SAM
  Опис предмета продаје: телевизор, 3 комада звучника, комплет гарнитура за седење (тросед, двосед, фотеља), музички стуб SAMSUNG, дрвени собни сточић, лаптоп црне боје,
  Процењена цена предмета продаје: 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 63.000,00 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2018-03-30 15:09:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 11179
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 953/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 330/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа у Панчеву
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 5.339.437,49
  Почетна цена предмета продаје: 3.737.606,24


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-03-30 15:05:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11178
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 76/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 74/16А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЧАВДАРЕВИЋ НИКОЛА
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: ПОКУЋСТВО
  Процењена цена предмета продаје: ОД 500 ДИН ДО 7.000,00 ДИН
  Почетна цена предмета продаје: ОД 150 ДИН ДО 2.100,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-03-30 14:58:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 11177
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари корзо 36
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 33/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 93/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Ерсте банк"А.Д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Моторно возило "Renault" "Thalia Expression", црвене тамне метализиране боје
  Опис предмета продаје: Моторно возило "Renault" "Thalia Expression", црвене тамне метализиране боје
  Процењена цена предмета продаје: 250.341,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 125.170,05 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-30 14:53:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 11176
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-844/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Телевизор плазма марке PHILIPS ознаке 42 PFL3604/12, Веш машина BEKO ознаке EV 6800
  Процењена цена предмета продаје: 28.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 19.600,00


  Оглас поставио: Соња Ковачевић
  Датум и време постављања: 2018-03-30 14:25:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: slizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0113830131
  ПИБ: 108213376
  Матични број: 63266833

  Број записа у бази: 11175
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИВ 216/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 128/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај у домаћинству
  Опис предмета продаје: Кухињски елементи, телевизор, тросед, комода
  Процењена цена предмета продаје: 29.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.300,00


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-03-30 14:25:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 11174
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ив 658-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив А67-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 30 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: Сто, столице, ТВ, орман, кауч, огледало, фотеља
  Процењена цена предмета продаје: 176.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 88.250,00 дин.


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-03-30 14:09:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 11173
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.477/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 45.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 31.500,00


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-03-30 14:07:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 11172
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 4663/2017 и И.И. 701/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 812/2017 и И.И. 156/
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Његош Пешић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 60 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: рафови, баштенски намештај и техника
  Опис предмета продаје: рафови, двострани и чеони рафови, расхладна витрина, месорезница, вага за мерењеБаштенски столови и столице, замрзивач и жичана полица
  Процењена цена предмета продаје: 513.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 360.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-03-30 14:03:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 11171
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 224/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-30 13:50:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 11170
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-6430/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3061/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Николић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 33 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Контејнери за становање комада 2 (стање половно), Апарат са аутогеним заваривањем са пламеником и транспортним колицима (комплетан са колицима манометрима, стање половно), Апарат за гашење пожара марке S-50 (стање половно), Машина за балансирање пнеуматика марке GEISSBARTH ознаке 435 (стање половно), Машина за демонтирање пнеуматика, произвођач ZICNICA тип AMG-13 (година производње 1981, стање половно), ПП апарати, комада 4 (стање половно)...
  Процењена цена предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-03-30 13:44:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 11169
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-299/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 115-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Стан-дуплекс бр. 12, површине 80 м2, у ул. Прерадовићева бр. 23, Петроварадин
  Процењена цена предмета продаје: 6.492.960,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 4.545.072,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-03-30 12:29:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 11168
  Датум продаје: 2018-03-30
  Време продаје: 30.04.2018.
  Место продаје: Суботица, Петра Драпшина 1
  Пословни број судског предмета: И.Ив-203/2017 од 17.05.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-129/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РОДГАС АД БАЧКА ТОПОЛА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Расхладни фрижидер брендиран од стране фирме Туборг
  Опис предмета продаје: 1. Расхладни фрижидер брендиран од стране фирме Туборг
  Процењена цена предмета продаје: 50000
  Почетна цена предмета продаје: 1


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-03-30 12:04:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11167
  Датум продаје: 2018-05-15
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИ 514/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 199/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 2178/18 са породичном стамбеном зградом, К.О. Нови Бановци
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 2178/18 са породичном стамбеном зградом, К.О. Нови Бановци
  Процењена цена предмета продаје: 11.303.869,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.912.708,65 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-03-30 11:59:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 11166
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИв 11/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 52/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Протеинка Сомбор
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор
  Опис предмета продаје: Беларус
  Процењена цена предмета продаје: 2.000.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.400.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-03-30 11:25:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 11165
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 10.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИ3 Ив 3334/12
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 354/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ветеринарски специјалистичи институт Зрењанин, Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: борд, слике
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767