ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 13:03:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 15896
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 8ИИВ 252/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 272/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Меркатор С ДОО Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 23
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кухињски елемент, сто, угаона гарнитура, орман, ормарни део, сточић, рачунар, монитор, тастатура, ку
  Опис предмета продаје: кухињски елемент, сто, угаона гарнитура, орман, ормарни део, сточић, рачунар, монитор, тастатура, кућиште,миш,звучници, телевизор, полица за ТВ, радни сто
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 12:52:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 15895
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: ИИ-702/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-980/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Данијела Илић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Peugeot Boxer, теретно возило, рег. бр. AL023-RW, број шасије VF3ZBAMFB17106322, број мотора PSARHV10DYES4001860.
  Процењена вредност предмета продаје: 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 252.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 12:50:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 15894
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 741/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 284/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Металац маркет Горњи Милановац
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ТВ "Vox", веш машина "Горење"
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 31.500,00 дин.


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 12:18:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 15893
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: И.1297/15
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.48/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Сава осигурање" АДО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил Голф 2 - 2ком. , самоходна косилица, тракторске гуме, трактор ИМТ 539, брусилица, моторна
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 60% утврђене вредности


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-10-02 11:59:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 15892
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии. 225/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.69/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгица Лучев
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Аутомобил – FIAT SEICENTO, година производње 2003, број шасије: ZFA18700001066849, број мотора: 187A10002010431, највеће дозвољене масе 1200, масе 810, радне запремине мотора 1108, снаге мотора 40, регистарске таблице СУ: 090МО, процењена вредност: 15.000,00 РСД
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 11:20:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 15891
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.64
  Пословни број судског предмета: Ии.416/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.141/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AIK Banka ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште и два објекта
  Опис предмета продаје: кат. парцела површине 520м2 и два објекта - породичне стамбене зграде у Бајиној Башти
  Процењена вредност предмета продаје: 5.723.186,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.006.230,20 динара


  Оглас поставио: Тања Ђерић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 11:16:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 9, спрат 2, стан 8
  Е-маил адреса: tanja.ijacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216442017
  ПИБ: 108591452
  Матични број: 63559288

  Број записа у бази: 15890
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Нови Сад, Максима Горког 9/2/8
  Пословни број судског предмета: ИИ-131/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-77/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Божидар Мандић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда и помоћна зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда и помоћна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.954.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.477.250,00


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 10:55:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 15889
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Николе Пашића 7/I/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-467/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-164/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој РС
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: виљушкар марке "LITOSTROJ", бансек за раскрајање марке "BRATSTVO" тип P-9R, бансек за резање марке "MULLER",кратилица за дрво ручне израде, компресор марке "DGM"
  Процењена вредност предмета продаје: 1.385.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 969.500,00 динара


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 10:30:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 15888
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Улица Виктора Бубња 7
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 479/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: телеком србија А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер марке Горење; Веш машина марке Рех; Комода и постоље за телевизор
  Опис предмета продаје: Фрижидер марке Горење; Веш машина марке Рех; Комода и постоље за телевизор од иверице тамне браон броје
  Процењена вредност предмета продаје: Фрижидер износ од 8.000,00 динара; Веш машина износ од 5.000,00 динара; комода и постоље за телевизор износ од 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Фрижидер износ од 5.600,00 динара; Веш машина износ од 3.500,00 динара; комода и постоље за телевизор износ од 2.100,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 10:21:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 15886
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 2. И Ив-432/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 187/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЕТ ТРАНС ДОО НОВИ САД
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Прикључно возило KRONE ZZP 18 број шасије WKEZZP18051239890 година производње 2006 носивост 12880 кг, број осовина -2
  Процењена вредност предмета продаје: 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 09:59:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 15885
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 10
  Пословни број судског предмета: И.Ив-49/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-16/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DIJAMANT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Клима уређај
  Опис предмета продаје: Клима уређај, марке Exclusive, беле боје, 12 бту
  Процењена вредност предмета продаје: 14.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.800,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 09:48:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 15884
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 5Ии413/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130И.И99/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Никола Угљешић, Глушци
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: теретно возило марке "САДДУ, теретно возило марке "ФИАТ ДУКАТО", путничко возило марке"ПЕУГОТ 407"
  Процењена вредност предмета продаје: 793.751,01 динара
  Почетна цена предмета продаје: 555.625,71 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 09:06:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 15883
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: На адреси седишта јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: И.И-1062/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1492/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљиште
  Опис предмета продаје: -њива 4.класе, 25 а 39 м2 -њива 4.класе, 19 а 65 м2 -њива 5.класе, 40 а 91 м2 -њива 5.класе, 27 а 43 м2 -њива 4.класе, 21 а 78 м2 -њива 5.класе, 25 а 90 м2 -њива 4.класе, 95 а 36 м2 -шума 3.класе, 10 а 78 м2 -њива 4.класе, 9 а 95 м2 -њива 4.класе, 63 а 9 м2 -њива 4.класе, 92 а 24 м2 -њива 4.класе, 50 а 00 м2 -виноград 3 класе, 17 а 78 м2 -њива 4.класе, 33 а 00 м2 -њива 5.класе, 46 а 71 м2 -њива 5.класе, 51 а 32 м2 -њива 1.класе, 13 а 50 м2 -њива 4.класе, 26 а 94 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.470.644,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.235.322,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-10-02 08:41:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 15882
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ 679/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.132/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВУКОВИЋ НЕБОЈША
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 3.374.023,80
  Почетна цена предмета продаје: 2.361.816,66


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-10-02 08:39:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 15881
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: ИИв-209/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 193/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "GENERALI OSIGURANJE SRBIJA" адо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке Renault, модел Megane 1.6, рег.ознаке ČA-646 TX, број шасије VF1BM0J0H29509179, број мотора PUS77011200033, боја сиво-светла метализирана, година производње 2003
  Процењена вредност предмета продаје: 310.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 217.000,00 дин


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-10-01 15:24:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 15880
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 4 Ии-117/2018 од 19.05.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 148/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДИКО БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 6295 КО Кикинда - Породична стамбена зграда број зграде 1 површине 128м2 број етажа пр која се налази у улици Његошева 55 Кикинда и на парцели број 9678/2 градско грађевинско земљиште укупне површине 3а36м2 власници Славица Красић и Наташа Красић обим удела ½ процењене вредности 2.300.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 2.300.000,00
  Почетна цена предмета продаје: непосредна погодба 30%


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-10-01 14:29:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 15879
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.504/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.155/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA A.D.
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, земљиште под објектом, земљиште уз објекат
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 10.066.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-01 14:02:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15878
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-678-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “FUEGO” 51cm Двосед - тросед Замрзивач “OBODIN” 210 l Nokia мобилни телефон Усисивач “VIVA
  Опис предмета продаје: Телевизор “FUEGO” 51cm Двосед - тросед Замрзивач “OBODIN” 210 l Nokia мобилни телефон Усисивач “VIVAX” Орман Сто и 2 столице
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 8.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 5.600,00 3.500,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 2.100,00


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-10-01 13:54:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 15877
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И И 828/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГОТИНА КАМЕНШЕКА из Словеније
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 29
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 29. комада покретних ствари y Београду
  Опис предмета продаје: 29. комада покретних ствари y Београду
  Процењена вредност предмета продаје: 131.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 78.900,00


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2018-10-01 13:46:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Аге Рогожинаревића 40
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 15876
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Аге Рогожинаревића бр.40, Неготин
  Пословни број судског предмета: И.И-2016/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.176/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Виолета Михајловић
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Аутомобил FORD ESCORT CL регистарских ознака NG-011-TR, наизглед у исправном стању Мешалица за малтер са електромотором Тракторска потезница-стара Запрежна једноосовинска приколица са дворедном сејалицом за кукуруз рег. ознака СО НЕГОТИН 4769 Метална корпа за трактор Тракторска дрљача-трокрилна Двобразни плуг марке ОЛТ-са померајућом гредом-плави Једнобразни плуг марке ИМТ-црвени
  Процењена вредност предмета продаје: 131.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 91.700,00 дин


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767