ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2017-12-29 15:08:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 8940
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-935/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-66/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЕБОЈША БРКИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: разно
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Парцеле и пословна зграда
  Опис предмета продаје: Парцеле и пословна зграда
  Процењена цена предмета продаје: 6.496.397,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.897.838,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 14:47:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 8939
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 158/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 158/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 14:45:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 8938
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Кнегиње Зорке бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ-1269/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-408/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војводина Технопромет доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
  Опис предмета продаје: Пословни простор бр.10 за који није утврђена делатност у Београду,Нови Београд,Палмира Тољатија бр.5,површина 844м2,
  Процењена цена предмета продаје: 80.531.029,60
  Почетна цена предмета продаје: 40.265.514,80


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 14:38:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 8937
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Кнегиње Зорке бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ-387/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 171/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИС КОМПАНИ ДОО
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште,
  Опис предмета продаје: њива 3 класе, површине 18144 м2
  Процењена цена предмета продаје: 32.396.701,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.719.010,30


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 14:38:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8936
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сремска Митровица, улица Светог Димитрија 19 А
  Пословни број судског предмета: ии 341/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 148/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина, замрзивач, клима уређај
  Опис предмета продаје: Веш машина марке "Gorenje", замрзивач марке "Gorenje", клима уређај марке "Vivax"
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 динара до 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 14:38:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 8935
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ии 49/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ии 49/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Паусз-Јоксимовић Зорка из М. Причиновића
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 14:35:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 8934
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Кнегиње Зорке бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ-387/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 171/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИС КОМПАНИ ДОО
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште,
  Опис предмета продаје: њива 3 класе, површине 18144 м2
  Процењена цена предмета продаје: 32.396.701,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.719.010,30


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 14:19:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8933
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 13:30 часова
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 119/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 180/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНА БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВЕ
  Опис предмета продаје: ЊИВЕ 1.КЛАСЕ, РАЗЛИЧИТИХ ПОВРШИНА УПИСАНЕ У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БР. 4402 КО РУМА
  Процењена цена предмета продаје: ОД 4.701.580,90 ДИН ДО 14.818.812,79 ДИН
  Почетна цена предмета продаје: ОД 3.291.106,63 ДИН ДО 10.373.168,95 ДИН


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 14:06:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 8932
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Миланке Савић, Рајићева 5-7, Чачак
  Пословни број судског предмета: Ив-232/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-108/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Банка Поштанска штедионица ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја њиве и зграде
  Опис предмета продаје: воћњак 1. класе, површине 0.08,00 ха, породична стамбена зграда П+1+Пк, бруто основе 93 м2, грађевинско земљиште под зградом 1 и 2 и земљиштем уз зграду укупне површине 145 м2
  Процењена цена предмета продаје: укупно 5.880.488,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: укупно 4.116.341,60


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 14:01:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 8931
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив-302/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.-123/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило VW GOLF 1.6 COMFORT, Путничко возило OPEL ASTRA
  Опис предмета продаје: Путничко возило VW GOLF 1.6 COMFORT, година производње: 2000 год, број шасије: WVWZZZ1JZ1W178873, број мотора: AUS037413, рег.број: KG 016-ČP; - Путничко возило OPEL ASTRA, година производње: 2002. год, број шасије: W0L0TGF3528097408, број мотора: Y17DT0463534, рег.број: KG 0782-TX
  Процењена цена предмета продаје: 400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 280.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 14:00:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8930
  Датум продаје: 2018-02-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Сремска Митровица, улица Светог Димитрија 19 А
  Пословни број судског предмета: ИИ 290/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 20/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-УПРАВА ЦАРИНА
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило-Seat Ibiza
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило-Seat Ibiza, рег. ознаке BG-947-VX, број шасије VSSZZZGKY1R
  Процењена цена предмета продаје: 125.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 87.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 13:59:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8929
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 13:30 часова
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: И 217/07
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 22/16а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
  Опис предмета продаје: КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА БР. 934 СА ЗГРАДАМА И ДРУГИМ ПОМОЋНИМ ОБЈЕКТИМА, КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА БР. 935-ЊИВА 2 КЛАСЕ, КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА БР. 936-ЊИВА 2.КЛАСЕ, КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА БР. 937/2-ЊИВА 2.КЛАСЕ
  Процењена цена предмета продаје: 5.615.933,05 ДИН
  Почетна цена предмета продаје: 1.684.779,90 ДИН


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 13:58:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 8928
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: ИИ 509/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 159/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општина Косјерић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прекрупаш за млевење сточне хране, апарат за варење, моторна тестера
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-12-27 13:48:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 8926
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 0
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив 13/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 17/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оппортуниту банка а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: /
  Назив предмета продаје/наслов продаје: /
  Опис предмета продаје: /
  Процењена цена предмета продаје: /
  Почетна цена предмета продаје: /


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-12-27 13:43:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 8925
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: 2 И И-191/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И.ИВ-А16/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Земљорадничка задруга МИХАЈЛОВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: свиње
  Опис предмета продаје: свиње од 120 кила
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00...
  Почетна цена предмета продаје: 70 % утврђене вредности


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 13:41:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 8924
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИв 266/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.А505/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Стојадин
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 13:41:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 8923
  Датум продаје: 2018-01-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Чачак, Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-70/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "EUROBANK" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена цена предмета продаје: 57.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 34.200,00 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 13:30:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 8922
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Суботица, Петра Драпшина 1
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Суботици-Судска јединица у Бачкој Тополи I 2 И.Ив-203/2017 од 17.05.2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-129/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РОДГАС АД БАЧКА ТОПОЛА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер
  Опис предмета продаје: • Расхладни фрижидер бредниран од стране фирме Туборг
  Процењена цена предмета продаје: 50.000
  Почетна цена предмета продаје: 35.000


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2017-12-27 12:05:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 8919
  Датум продаје: 2018-01-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Луке Војводића 14
  Пословни број судског предмета: 2-Иив-1026/2016
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 257/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Путеви Србије
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 36
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: намештај
  Процењена цена предмета продаје: 53.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 37.100,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 11:41:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 8918
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 11.30
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.154/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767