ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 08:37:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12932
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А759/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОШТА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “SAMSUNG” 51цм; Угаона гарнитура; Сто и шест столица; Усисивач “SAMSUNG”; Мали сточић; Цип
  Опис предмета продаје: Телевизор “SAMSUNG” 51цм; Угаона гарнитура; Сто и шест столица; Усисивач “SAMSUNG”; Мали сточић; Ципеларник
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00; 10.000,00; 5.000,00; 2.000,00; 1.500,00; 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00; 5.000,00; 2.500,00; 1.000,00; 750,00; 1.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 08:33:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12931
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-136/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Регал; Кауч; Фотеља; Мали сточић; ДВД “QUADRO”; Телевизор “SAMSUNG”
  Опис предмета продаје: Регал; Кауч; Фотеља; Мали сточић; ДВД “QUADRO”; Телевизор “SAMSUNG”
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00; 7.000,00; 3.000,00; 2.000,00; 1.000,00; 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3,500,00; 3,500,00; 1,500,00; 1,000,00; 500,00; 2.500,00


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-06-07 08:26:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 12930
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.Ивк А212-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк А212-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: ТВ, комода, двосед, регал
  Процењена вредност предмета продаје: 88.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 61.600,00 дин.


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-06-06 15:43:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 12929
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 463/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Шуме, њиве, земљишта, воћњаци, помоћна зграда, стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 13.748.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.623.600,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-06-06 15:04:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 12925
  Датум продаје: 2018-07-26
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 20/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 54/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Центропромет ад у стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 10/1 и 10/2 к.о. Моловин
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 10/1 и 10/2 к.о. Моловин
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-06-06 15:01:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 12924
  Датум продаје: 2018-07-26
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 20/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 54/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Центропромет ад у Стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 575, 576, 579, 580, 581, 582, 585 , КО. Моловин
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 575, 576, 579, 580, 581, 582, 585 , КО. Моловин
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.126,97 динара до41.037,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1,488,87 динара до 28.725,97 динара


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2018-06-06 14:58:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 12923
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Краља Петра Првог 133, Свилајнац
  Пословни број судског предмета: И 460/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 161/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - Воћњак 3. Класе, ул. Радомира Бисића, површине 4а 49м2, бр. парцеле 485, уписано у Лист непокретно
  Опис предмета продаје: - Воћњак 3. Класе, ул. Радомира Бисића, површине 4а 49м2, бр. парцеле 485, уписано у Лист непокретности бр. 8782, К.О. Свилајнац, у приватној својини извршног дужника Горана Љубомировића, Свилајнац, ул Радомира Бисића бр. 50 ЈМБГ 1305973723927, у уделу 1/1.
  Процењена вредност предмета продаје: - Воћњак 3. Класе, ул. Радомира Бисића, површине 4а 49м2, бр. парцеле 485, уписано у Лист непокретности бр. 8782, К.О. Свилајнац, у приватној својини извршног дужника Горана Љубомировића, Свилајнац, ул Радомира Бисића бр. 50 ЈМБГ 1305973723927, у уделу 1/1.
  Почетна цена предмета продаје: почетна цена на другој јавној продаји је 715.257,00 динара


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2018-06-06 14:52:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 12922
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краља Петра Првог 133, Свилајнац
  Пословни број судског предмета: И 231/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 80/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Блажа Павловић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - Њива 3. Класе, потес Јазвињар, површине 30а 68м2, бр. парцеле 2826/1, уписано у Лист непокретности
  Опис предмета продаје: - Њива 3. Класе, потес Јазвињар, површине 30а 68м2, бр. парцеле 2826/1, уписано у Лист непокретности бр. 567 КО Медвеђа, у приватној својини извршног дужника Снежана М. Предић, Деспотовац, Медвеђа бб, ЈМБГ 1710965728717, у уделу 1/1.
  Процењена вредност предмета продаје: - Њива 3. Класе, потес Јазвињар, површине 30а 68м2, бр. парцеле 2826/1, уписано у Лист непокретности бр. 567 КО Медвеђа, у приватној својини извршног дужника Снежана М. Предић, Деспотовац, Медвеђа бб, ЈМБГ 1710965728717, у уделу 1/1.
  Почетна цена предмета продаје: почетна цена на другој јавној продаји је 122.720,00 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-06-06 14:47:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 12921
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: Ии 649/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.107/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Алексов Ђока, ЈМБГ:2211970464016 и Којић Саша, ЈМБГ: 2707982773664
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретностИ
  Опис предмета продаје: зграда бр. 1, Рада Неимара 17, земљиште под зградом-објектом, површине 0.00.75 ха, обим удела 2/4; зграда бр.2, Рада Неимара 19, земљиште под зградом - објектом, површине0.00.98 ха, обим удела 2/4; К.П.бр. 3401 земљиште уз зграду-објекат, површине 0.05.00 и њива површине 0.07.37 ха, обим удела 2/4
  Процењена вредност предмета продаје: 7.830.140,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.740.549,00


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2018-06-06 14:43:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 12920
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра Првог 133, Свилајнац
  Пословни број судског предмета: И 362/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 41/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Емилија Грујић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 2., 4. и 5. Класе
  Опис предмета продаје: - Њива 5. Класе, потес Смолница, површине 1а 55м2, бр. парцеле 447, уписане у Лист непокретности бр. 1356 К.О. Јасеново, у приватној својини извршног дужника Горана М. Грујића ЈМБГ 1601969723716, у уделу 1/4 идеалног дела непокретности – у вредности од 1.143,125 динара - Њива 5. Класе, потес Смолница, површине 6а 72м2, бр. парцеле 542, уписане у Лист непокретности бр. 1356 К.О. Јасеново, у приватној својини извршног дужника Горана М. Грујића ЈМБГ 1601969723716, у уделу 1/4 идеалног дела непокре
  Процењена вредност предмета продаје: - Њива 5. Класе, потес Смолница, површине 1а 55м2, бр. парцеле 447, уписане у Лист непокретности бр. 1356 К.О. Јасеново, у приватној својини извршног дужника Горана М. Грујића ЈМБГ 1601969723716, у уделу 1/4 идеалног дела непокретности – у вредности од 1.143,125 динара - Њива 5. Класе, потес Смолни
  Почетна цена предмета продаје: почетна цена износи 50% појединачно процењених непокретности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-06-06 14:00:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 12919
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 1 И И 119/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 86/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално стамбено предузеће Сента
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Клима уређај "MIDEA", Орман - наранџасти, Телевизор "GRUNDIG"
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара, 10.000,00 динара, 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењених вредности


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-06-06 13:55:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 12918
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Ив бр. 8728/11
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А3/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зубна ординација "Срећковић" Никола Срећковић предузетник
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара по комаду
  Почетна цена предмета продаје: 18.000,00 динара по комаду


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2018-06-06 13:24:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 12917
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета: ИИ-482/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-534/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Maл.Михаела Јовановић, Алексинац, ул. Љубљанска бб
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комплет кухињских елемената беле боје,Микроталасна пећ “АЉАСКА”,Пећ на чврсто гориво-камин,Угаона га
  Опис предмета продаје: Све предметне ствари су у релитвно добром стању.
  Процењена вредност предмета продаје: 308.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 216.230,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-06-06 12:59:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12916
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1 ии 58/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 46/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ марке "Samsung", полован, сиве боје; Тв комода, дрвена, половна; Тв рисивер "Орион"; Столица дрво
  Опис предмета продаје: ТВ марке "Samsung", полован, сиве боје; Тв комода, дрвена, половна; Тв рисивер "Орион"; Столица дрво, половна, комада 4; Сто дрвени, полован; Усисивач полован, црне боје; Бицикл, полован, црвен боје;
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-06-06 12:51:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 12915
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-378/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: путничко возило ОПЕЛ година производње 1987, горњи кухињски елементи,доњи кухињски елементи микроталасна, телевизор, полица, витрина, двосед, фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: 83.918,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 58.742,60 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-06-06 12:50:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12914
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1-Иив 92/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 107/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Путеви Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Клима Уређај марке "PAULO", половна,
  Опис предмета продаје: Клима Уређај марке "PAULO", половна,
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-06-06 12:47:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 12913
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља у Краљеву, Трг српских ратника бр. III/1
  Пословни број судског предмета: I 39 ИИ бр. 188/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-108/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС – МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, МБ 17855140, ПИБ 108508191
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена покретних ствари износи 50% од процењене вредности ствари. Цена покретних ствари се слободно уговара.


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-06-06 12:21:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 12912
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 464/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 712/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АГРОНОМ - ФИТ" ДОО, Пожега
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: Мешалица, прикључна коса за трактор и циркулар за дрва са мотором
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 45.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-06-06 12:11:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12911
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1-ИИВ 120/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 144/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Путеви Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Монофазни агрегат марке "Хонда" полован, 4,5 kw, 220w, црвене боје
  Опис предмета продаје: Монофазни агрегат марке "Хонда" полован, 4,5 kw, 220w, црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-06-06 12:09:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12910
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: И-1647/12
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 27/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гојко, Вулетић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за веш марке ,,Primoteca“ половна, беле боје, СД 0518; Машина за сушење веша ,,Bosch“, половн
  Опис предмета продаје: Машина за веш марке ,,Primoteca“ половна, беле боје, СД 0518; Машина за сушење веша ,,Bosch“, половна, беле боје, СД 0519; Замрзивач марке ,,Euroteck“ СД 0599; Котао за грејање марке ,,Cimplex“, полован, СД 0601; Замрзивач марке ,,Gorenje“, полован, беле боје; Клима уређај марке ,,Мидеа“, половна, беле боје; Клима уређај марке ,,Elite“, половна
  Процењена вредност предмета продаје: 147.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 73.500,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767