ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 23:07:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 14232
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, ул. Матка Вуковића бр.5
  Пословни број судског предмета: ИИ-178/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-127/2107
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK A.D BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: -породична стамбена зграда , број зграде 1, спратност ПР, земљиште под зградом– објектом 78м2 адреса: ул. Доситеја Обрадовића 22/А, број парцеле 5013, уписана у лист непокретности број 4712 КО Сента. -породична стамбена зграда , број зграде 2, спратност ПР, земљиште под зградом -објектом 48 м2 адреса: ул. Доситеја Обрадовића 22/А, број парцеле 5013, уписана у лист непокретности број 4712 КО Сента. -помоћна зграда , број зграде 3, спратност ПР, земљиште под зградом -објектом 20м2, адреса:ул. Доси
  Процењена вредност предмета продаје: 2.636.649,42 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.845.654,59 динара


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 14:50:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 14230
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И.И. 102/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 85/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Качаревић Данко
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја куће и парцеле
  Процењена вредност предмета продаје: 1.161.938,00
  Почетна цена предмета продаје: 813.356,60


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 14:48:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 14228
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-574/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 164/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Путничко возило „RENAULT MEGANE“ број шасије VF1KMOJOH34567658 број мотора K4MT760D227750 рег. ознака SU 053-YA ; Судомашина „GORENJE“ 12 ; Mикроталасна „SAMSUNG“ ; Клима „MIDEA“ 12 ; ТВ „SAMSUNG“ 42 ; Комода и висећи елементи ; Комода
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара ; 10.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 12.000,00 динара ; 25.000,00 динара ; 20.000,00 динара ; 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 14:44:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 14227
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Газиместанска 4/3, Крушевац
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 879/17, И.И.бр. 195/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.657/17, И.И.бр. 65
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адв. Александар Милић
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: - њива 1. класе, површине 5а 78м2, потес Плац, пољопривредно земљиште, на к.п. бр. 1290 к.о. Обреж, - њива 2. класе , површине 74а 36м2, потес Динков Гај, пољопривредно земљиште, на к.п. 11148, к.о. Обреж, уписано у лист непокретности број 2119, к.о. Обреж
  Процењена вредност предмета продаје: 202.783,57 динара
  Почетна цена предмета продаје: 141.948,48 динара


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 14:39:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 14226
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Кнеза Милосава Лаповца бр.64, Лапово
  Пословни број судског предмета: И.И.3447/2017 од 03.07.2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.40/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мујковић Филип
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ригла за магнум цеви, делови калупа различитих димензија (за отпад)
  Опис предмета продаје: ригла за магнум цеви, делови калупа различитих димензија (за отпад)
  Процењена вредност предмета продаје: 1.490.724,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.043.506,94 динара


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 14:16:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 14225
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И.И. 247/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 179/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Матијевић Радинка
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја куће и парцеле
  Процењена вредност предмета продаје: 725.742.74
  Почетна цена предмета продаје: 508.019.91


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 14:05:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 14224
  Датум продаје: 2018-08-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: 4 Ии бр. 231/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-211/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: кат.парцела 2488, шума 2. клае, површине 1.57.37 ха и кат.парцела 2555/1, њива 4. класе површине 0.61.52 ха
  Процењена вредност предмета продаје: 1.332.675,47 динара
  Почетна цена предмета продаје: 932.872,829 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-07-30 13:56:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 14223
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-355/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП 'КОМУНАЛАЦ' ИНЂИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бицикл, полован, зелено-црвене боје; Столица, пластична, половна, браон боје, комада 4; Сто, пластич
  Опис предмета продаје: Бицикл, полован, зелено-црвене боје; Столица, пластична, половна, браон боје, комада 4; Сто, пластичан, браон боје, полован
  Процењена вредност предмета продаје: 4.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.360,00


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 13:21:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 14222
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-30/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС КРАГУЈЕВАЦ"
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари угоститељског објекта
  Опис предмета продаје: Расхладне витрине и баштенске гарнитуре
  Процењена вредност предмета продаје: 81.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 48.600,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 13:19:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 14221
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 09:45
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-331/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд (Стари град)
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, комода, Lada Riva 1300.
  Опис предмета продаје: 1.Телевизор марке “SAMSUNG”, црне боје, 32 инча; 2.Полица за телевизор, браон боје; 3.Путничко моторно возило марке “LADA RIVA 1300” ознаке 2107, регистарске ознаке: KV 017-PŽ, црвене боје.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00-25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.400,00-17.500,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-07-30 11:57:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 14220
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-482/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП 'КОМУНАЛАЦ' ИНЂИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Косилица за сено марке 'ИМТ', половна, црвене боје
  Опис предмета продаје: Косилица за сено марке 'ИМТ', половна, црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 26.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.200,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 11:28:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 14219
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.86/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv Teletech, минилинија Siemens, витрина у трпезарији, замрзивач LUX
  Процењена вредност предмета продаје: 21.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.700,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 11:12:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 14218
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.314/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП Мобиле ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина ,,Favorit", микроталасна ,,Clatronic"
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 11:08:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 14216
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.274/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv vox, ципеларник
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 10:57:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 14215
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И-200/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-43/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слађанка Манојловић
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај, техника, бицикли
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 10:45:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 14214
  Датум продаје: 2018-08-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 19 И Ив-711/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 10 иив 339/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BANCA INTESA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: трособан стан број 3, површине 76,57м2 , на првом спрату стамбеног објекта спратности По+П+3+Пк, у улици Шуматовачка број 15, у Београду, који се налази на кат.парц. број 3796/1, лист непокретности број 2071 КО Врачар
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 евра


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 10:44:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 14213
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 485/09
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 135/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 10:03:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 14212
  Датум продаје: 2018-08-20
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Газиместанска 4/3, Крушевац
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.53/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.704/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слађана Трошић Станојевић,
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште, грађевински објекат
  Опис предмета продаје: К.П.бр.337 виноград 2.класе у површини од 34,62 ари,са врстом права својина, приватна, и обимом удела 1733/3462 К.П.бр.78,шума 4 класе од 32,68 ари, К.П.бр.97/7, шума 4 класе од 10,68 ари, К.П.бр.97/8,шума 4 класе од 45,27 ари, - К.П.бр.97/42, шума 4 класе од 18,16 ари ...
  Процењена вредност предмета продаје: 5.585.109,80 динара, појдиначна вредност предмета продаје исказана је у закључку о јавној продаји од 27.07.2018.године
  Почетна цена предмета продаје: 3.909.576,86 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 09:44:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 14211
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 558/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-352/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милена Данић, Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Теретно возило марке „Renault“, тип „Master“, са расхладним уређајем, ознака KV056-WĐ, год. производње 2001, број шасије VF1FDBGE524034848, бр. мотора G9TC720C008274, беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 280.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 09:19:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14210
  Датум продаје: 2018-08-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-528/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Sony” 63” Тросед Сто и две столице Муз .стуб “Pioneer” Ел. Шпорет “Artur martin” М
  Опис предмета продаје: Телевизор “Sony” 63” Тросед Сто и две столице Муз .стуб “Pioneer” Ел. Шпорет “Artur martin” Мали сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 7000,00 8000,00 3000,00 4000,00 8000,00 1000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4900,00 5600,00 2100,00 2800,00 5600,00 700,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767