ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2017-11-01 08:54:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 7591
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ул. Луке Војводића бр 14
  Пословни број судског предмета: 5-Иив-3393/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 640/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VML ENERGY DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 33
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретнихствари-возила
  Опис предмета продаје: Продаја камиона,прикључних возила, грађевинских машина
  Процењена цена предмета продаје: 76.700.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 53.690.000,00


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2017-10-31 16:31:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 7590
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.Ив 241/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 69/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: техника и покућство
  Опис предмета продаје: машина за веш, замрзивач, з телевизора
  Процењена цена предмета продаје: 26.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.200,00 динара


  Оглас поставио: Иван Младеновић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 16:25:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Интернационалних бригада 71
  Е-маил адреса: izvrsiteljmladenovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0637770078
  ПИБ: 107615023
  Матични број: 62845872

  Број записа у бази: 7589
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: ул. Интернационалних бригада бр. 9 Хотел "Crystal"
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ.бр. 213/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 145/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Original solution corp
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 пословна простора
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Пословни простор и гаражна места
  Процењена цена предмета продаје: 163.308.096,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 114.315.667,20 динара


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 16:18:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Кнегиње Зорке бр. 2
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 7588
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Теразије бр. 43 спрат 1, стан 2.
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 86/17
  Број предмета јавног извршитеља: ии 157/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛОШ ЖИВАНОВИЋ
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: шиваће машине и ролне
  Процењена цена предмета продаје: 725900,00
  Почетна цена предмета продаје: 508130,00


  Оглас поставио: Бојана Милановић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 15:56:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 7587
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Матка Вуковића 5
  Пословни број судског предмета: Ии 55/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А45/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD"
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 KOM
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 3.654.015,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.192.409,00 динара


  Оглас поставио: Александар Вуловић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 15:53:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Мосорска 3а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vulovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691906261
  ПИБ: 108017366
  Матични број: 63141941

  Број записа у бази: 7586
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Билећка бр. 56а, Београд
  Пословни број судског предмета: 6-ИИ-1391/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1405/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Addiko Bank A.D Beograd
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: једноипособан стан, на првом спрату, у ул. Краљице Јелене бр. 6, Раковица –Београд, површине од 37 м2
  Процењена цена предмета продаје: 4.417.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 15:20:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 7585
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 4И.И..121/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.602/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фергусон Трговина ДОО Књажевац
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: t
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: брикет 100x20кг (2t)
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 14:46:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 7584
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: Ии бр. 126/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 480/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО НОВИ САД
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни ивентар
  Процењена цена предмета продаје: 155.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 108.850,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-10-31 14:38:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 7583
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костић 2
  Пословни број судског предмета: И.Ив.3-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.11-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лепосава Јовановић ПР преноћиште Двор
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: апарат за заваривање, апарат за заваривање, тремлица за сечење метала, стубна бушилица
  Опис предмета продаје: апарат за заваривање, апарат за заваривање електро, тремлица за сечење метала, стубна бушилица
  Процењена цена предмета продаје: апарат за заваривање 44.000,00 дин, апарат за заваривање електро 12.000,00 дин, тремлица за сечење метала 40.000,00 дин, стубна бушилица 46.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: апарат за заваривање 30.800,00 дин, апарат за заваривање електро 8.400,00 дин, тремлица за сечење метала 28.000,00 дин, стубна бушилица 32.200,00 дин.


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 13:55:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 14
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 7582
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.14, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии396/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 391/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Вучковић, Драган Вучковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стабена зграда
  Опис предмета продаје: Продаја 1/3 непокретности у ул. Гоце Делчев бр. 5, земљиште под зградом-објектом површине 105м2, земљиште под зградом-објектом 17м2, и земљиште уз зграду објекат 1,19 ари, објекат изграђен без одобрења за изградњу на кп бр. 7404 по листу непокретности бр. 1887 за Ко Лесковац
  Процењена цена предмета продаје: 3.880.141,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.940.070,90 динара


  Оглас поставио: Аница Марковић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 13:50:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: veljovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013355885
  ПИБ: 108589595
  Матични број: 63558028

  Број записа у бази: 7581
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: 1 Ии 316/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 24/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО ЗА ФИНАСИЈСКИ ЛИЗИНГ ЛИПАКС
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Катастарска парцела
  Опис предмета продаје: Катастарске парцеле број: 8322 - њива 5 класе, 2996м2; 10200/2, ливаде 4. класе, 7553м2; 10203, њиве 7 класе, 2352м2; 10215/1, њива 7 класе, 7553м2; 10215/3 њива 7 класе, 1798м2; 10216, љива 7 класе, 14430м2; 10231/1, њива 6 класе, 4326м2; 10428 њива 7 класе, 8474м2, 10436/1 љива 7 класе, 7192м2.
  Процењена цена предмета продаје: 3.290.181,03 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 2.185.224,46 рсд


  Оглас поставио: Милан Узелац
  Датум и време постављања: 2017-10-31 13:20:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Дунавска бр.26
  Е-маил адреса: uskens@open.telekom.rs
  Контакт телефон: 021557450
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 7577
  Датум продаје: 2017-11-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Дунавска бр.26
  Пословни број судског предмета: И.И-298/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-128/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DOO AUTO-PROMET ZA PROIZVODNJU,UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, NOVI SAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. замрзивач „ Горење“ пописне маркице УС 03366 2. фрижидер са логом „ ФК Војводине“ , пописне маркице УС03367 3. фрижидер „ Горење“ –мањи пописне маркице УС 03369 4. фрижидер „ Горење“ –већи пописне маркице УС 03368 5. комбиновани фрижидер „Елин профи“ пописне маркице УС 03370 6. замрзивач „ Беко“ пописне маркице УС 03371 7. микроталасна „ Престиж“ пописне маркице УС 03372 8. машина за млевење меса пописне маркице УС 03373 9. машина за посуђе „ Горење“ пописне маркице УС 03374 10. фритеза „
  Процењена цена предмета продаје: 1. замрзивач „ Горење“ 13.000,00 2. фрижидер са логом „ ФК Војводине“ 19.000,00 3. фрижидер „ Горење“ –мањи 13.000,00 4. фрижидер „ Горење“ –већи 13.000,00 5. комбиновани фрижидер „Елин профи“ 15.000,00 6. замрзивач „ Беко“ 14.000,00 7. микроталасна „ Престиж“ 6.000,00 8. машина за млевење меса 25.
  Почетна цена предмета продаје: 1. замрзивач „ Горење“ 9.100,00 2. фрижидер са логом „ ФК Војводине“ 13.300,00 3. фрижидер „ Горење“ –мањи 9.100,00 4. фрижидер „ Горење“ –већи 9.100,00 5. комбиновани фрижидер „Елин профи“ 10.500,00 6. замрзивач „ Беко“ 9.800,00 7. микроталасна „ Престиж“ 4.200,00 8. машина за млевење меса 17.500,


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 13:20:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 7576
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И-1331/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-42/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Микица Срећковић, Бољевац
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1 Томос АПН ,/ без мотора/ 2 Тракторска корпа 3 Не регистрована приколица,/једноосовинска- мања/ 4 Мотокултиватор –IMT 506 , са мотичицама 5 Тракторска сејалица за кукуруз-Olt
  Процењена цена предмета продаје: 44.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.800,00 динара


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 13:04:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 7575
  Датум продаје: 2017-11-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. 28.Новембар бб, 1/Ц
  Пословни број судског предмета: ИИ-23/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-22/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-УПРАВА ЦАРИНА-ЦАРИНАРНИЦА КРАЉЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућни инвентар и техника
  Опис предмета продаје: Половне ствари, кућни апарати и инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 69.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 48.300,00


  Оглас поставио: Бранислав Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 12:54:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, булевар Михајла Пупина 165 А/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653344842
  ПИБ: 108217142
  Матични број: 63265756

  Број записа у бази: 7574
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина 165А/2, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-672/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 89/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MONTEROSA DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: гаражна паркинг места
  Опис предмета продаје: гаражна паркинг места
  Процењена цена предмета продаје: 1.193.200,00 (по гаражном месту)
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 12:50:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 7573
  Датум продаје: 2017-11-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. 28.Новембар бб, 1/Ц
  Пословни број судског предмета: ИИВ-412/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-144/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕВЕ ЦОМП ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ, СТО
  Опис предмета продаје: Половне ствари, кућни апарати и инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 12:46:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 7572
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А240/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"GRUNDING" 55cm ,Видео рекордер "SONY"
  Опис предмета продаје: Телевизор"GRUNDING" 55cm ,Видео рекордер "SONY"
  Процењена цена предмета продаје: 3,000.00 , 2,000.00 ,
  Почетна цена предмета продаје: 2,100.00 , 1,000.00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 12:46:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 7571
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И-1311/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-763/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Катица Николић, Дубочане,
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари затечене у кући извршног дужника , према закључку о јавној продаји. Ствари су коришћене .
  Процењена цена предмета продаје: 579.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 405.650,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 12:44:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 7570
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2 Ии бр.453/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 166/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубомир Матић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Трактор марке Раковица Р-65, двобразни плуг, трокрилна дрљача, приколица једноосовинка, електрични прекрупач
  Процењена цена предмета продаје: 150.000,00 дин; 20.000,00 дин; 15.000,00 дин; 40.000,00 дин; 10.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 дин; 14.000,00 дин; 10.500,00 дин; 28.000,00 дин; 7.000,00 дин


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 12:44:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 7569
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.223/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.132/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛАН МИЉОЈКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767