ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Драговић
  Датум и време постављања: 2017-09-04 17:33:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Данила Киша број 43
  Е-маил адреса: izvrsiteljns@open.telekom.rs
  Контакт телефон: 0644682974
  ПИБ: 107574847
  Матични број: 62838051

  Број записа у бази: 6084
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Данила Киша 43 , Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И.-1119/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 38/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радивоје Јовић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стан површине 71м2, на другом спрату вишеспратне стамбене зграде у ул. В.Николића бр. 12/7 у Новом Саду
  Процењена цена предмета продаје: 7.635.411,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 5.344.787,80 дин.


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-09-04 16:20:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 6083
  Датум продаје: 2017-09-28
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии-477-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и-177-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Золтан Балог
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-20 15:18:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 6082
  Датум продаје: 2017-10-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: 1 и.ив 9/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 9/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'Eurobank' a.d. Beograd
  Надлежни суд: Виши суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: удео у непокретности 340 КО Кусадак, удео у непокретности 4179КО Кусадак, удео у непокретности 2934
  Опис предмета продаје: пољопривредно земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 3.939,94 динара, 1.841,33 динара, 1.145,33 динара, 14.565,62 динара, 1.209,47 динара, 18.325,30 динара, 14.220,44 динара, 34.451,57 динара, 8.722,84 динара, 9.565,80динара, 242.700,34 динара, 91.534,90 динара, 44.457,18 динара, 42.111,55 динара, 17.335,74 динара, 366,50 динара, 9.162,65 динара, 8.19
  Почетна цена предмета продаје: 1.969,97 динара, 920,67 динара, 572,67 динара, 7.283,21 динара, 604,74 динара, 9.162,65 динара, 7.110,22 динара, 17.225,79 динара, 4.386,72 динара, 4.782,90 динара, 121.350,17 динара, 45.767,45 динара, 22.228,59 динара, 21.055,78 динара, 8.667,87 динара, 183,25 динара, 4.581,33 динара, 4.095,71 дина


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-09-04 15:22:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 6081
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 55/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 81/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПТП " АЛБАТРОС ММ " ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВА 2.КЛАСЕ, ЊИВА 3.КЛАСЕ
  Опис предмета продаје: њива 2.класе површине 75а39м2, кат. парцела бр. 3196/1 уписана у лист непокретности број 401 К.О.Мартинци, њива 3.класе површине 14а39м2, кат. парцела бр. 3196/1, уписана у лист непокретности бр. 401 К.О. Мартинци
  Процењена цена предмета продаје: 1.157.819,40 дин
  Почетна цена предмета продаје: 578.909,70 дин


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-09-04 15:18:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 6080
  Датум продаје: 2017-09-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 545/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ветеринарски завод Суботица
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретност уписане у лист непокретности 1622 К.О. Иђош, 2610 К.О. Иђош, 2552 К.О. Иђош, 2551 К.О. Иђош, 11337 К.О. Кикинда
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-04 15:08:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6078
  Датум продаје: 2017-09-19
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.и. 227/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 227/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојиша Живановић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-09-04 15:04:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 6077
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19а Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв.167/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.106/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Даки Петрол доо Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно моторно возило Volvo FH12
  Опис предмета продаје: теретно моторно возило Volvo FH12 регистарских ознака PH 020-MY запремина 11979
  Процењена цена предмета продаје: 1.136.843,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 795.790,10 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-04 14:22:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6076
  Датум продаје: 2017-09-19
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: и.ивк 649/2016
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 649/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2017-09-04 13:57:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: 25230 Кула, Маршала Тита 246д
  Е-маил адреса: veljkoguberinic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649331127
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 6075
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Кула, М. Тита 246д
  Пословни број судског предмета: ИИ 331/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 29/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво са ограниченом одговорношћу "Агро Село" Бачко Градиште
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност у Србобрану
  Опис предмета продаје: 1. Земљиште под зградом –објектом површине 78м2, што у природи чини зграда бр.1-породична стамбена зграда 2.Земљиште под зградом-објектом површине 51 м2, што у природи чини зграда бр.2 помоћна зграда , 3. Земљиште под зградом-објектом површине 12 м2, што у природи чини зграда бр.3 помоћна зграда, не постоји-срушена. 4. Земљиште уз зграду-објекат површине 03а и 71 м2, све у сувласништву извршног дужника у 1/2 дела, на катастарској парцели 1859, ул. Светозара Марковића бр. 19, лн.1448 ко Турија
  Процењена цена предмета продаје: 203.422,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 142.395,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-04 13:52:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6074
  Датум продаје: 2017-09-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 598/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А202/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: SKODA OKTAVIA
  Процењена цена предмета продаје: 410.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 205.000,00 динара


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2017-09-04 13:37:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: 25230 Кула, Маршала Тита 246д
  Е-маил адреса: veljkoguberinic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649331127
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 6073
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Маршала Тита 246д, Кула
  Пословни број судског предмета: ИИв 115/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 32/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО "Агро Село" Бачко Градиште
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива прве класе
  Опис предмета продаје: њива прве класе "Јарош", површине 57а 03м2, на парцели 3382, уписана у лн. 2321 ко Турија, пољопривредно земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 1.064.974,00
  Почетна цена предмета продаје: 745.481,80


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-09-04 13:17:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Вилине воде број 6
  Е-маил адреса: mirjanardimitrijevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 6071
  Датум продаје: 2017-09-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Вилине воде бр.6
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1702/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александра Ковачић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда и гаража
  Процењена цена предмета продаје: 33.421.610,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 23.395.127,00 дин


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-04 12:37:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6070
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 173/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 403/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОГРЊА ДОО Б.ПЕТРОВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Škoda Octavia А5 Elegance 1.9 TDI
  Процењена цена предмета продаје: 1.100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 770.000,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-09-04 11:36:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 6069
  Датум продаје: 2017-09-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.100-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранислава Гајић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: викенд кућа и помоћна зграда
  Опис предмета продаје: викенд кућа и помоћна зграда
  Процењена цена предмета продаје: 3.753.620,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.627.534,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-09-04 11:21:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 6068
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Иив.83/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.73/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали Осигурање Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тракторска прскалица
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-09-04 10:54:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 6067
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Иив.189/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.55/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЕЛТ-СА ДОО НИШ
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: професионални кухињски пекач и шпорет
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00 и 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-04 09:34:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6066
  Датум продаје: 2017-09-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: Ив 557/09
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 69/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 динара, 10.000,00 динара и 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 динара, 3.000,00 динара и 3.600,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-09-04 08:21:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 6065
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 15:00 часова
  Место продаје: Краљево, Трг српских ратника бр. III/1, канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића
  Пословни број судског предмета: ИИ 996/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А248/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 кат. парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретноти
  Опис предмета продаје: кат. парцеле
  Процењена цена предмета продаје: 476.499,71 динара
  Почетна цена предмета продаје: 333.549,79 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-02 12:37:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6064
  Датум продаје: 2017-09-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.нт 3/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.нт 3/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-02 11:32:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6063
  Датум продаје: 2017-09-18
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.и 87/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 87/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање адо
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767