ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1494 активних, од укупно 13325 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-08-17 09:28:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 14715
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И-606/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 287/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЖИТОПРОМЕТ" доо
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Кућни апарати и намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 41.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.700,00


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2018-08-17 09:00:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 14714
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, ул. Жарка Зрењанина 11, Панчево
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-548/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 39/16а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сава Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мотоцикл
  Опис предмета продаје: 1. Мотоцикл марке YAMAHA , модел: SR 500, година производње: 1981, боја: 9м црна, регистрационе ознаке PA01-143, број шасије SJ4232455, број мотора: 2Ј4232455, снага мотора: 20, погонско гориво: бензин 98, број места за седење :2, број осовина: 2, запремина мотора: 499, маса: 163
  Процењена вредност предмета продаје: 94.422,24 динара
  Почетна цена предмета продаје: 66.095,57 динара


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 18:10:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 14713
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 10:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.И 365/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 233/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милошевић Слободан
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар-моторно возило
  Опис предмета продаје: покретна ствар, детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од прецењене вредности


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-08-16 16:58:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14712
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк.1862/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.1862/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило-Audi 89, рег. ознаке SM 039-VD, број шасије:WAUZZZ8AZMA322922
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило-Audi 89, рег. ознаке SM 039-VD, број шасије:WAUZZZ8AZMA322922-84.126,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило-Audi 89, рег. ознаке SM 039-VD, број шасије:WAUZZZ8AZMA322922-25.237,80 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-08-16 16:52:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14711
  Датум продаје: 2018-09-19
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 3262/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 3262/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Samsung"
  Опис предмета продаје: Телевизор "Samsung"
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Samsung"-1.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Samsung"-600,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 16:51:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 14710
  Датум продаје: 2018-09-14
  Време продаје: 15:30 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 25/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-189/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славиша Бојовић
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4. ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 35.000,00 динара до 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 24.500,00 динара до 140.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-08-16 16:48:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14709
  Датум продаје: 2018-09-18
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк.206/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.206/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЕПС Дистрибуција" доо Београд, Огранак "Електродистрибуција Суботица", Суботица
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Цистерна за нафту-30
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Цистерна за нафту-3000 литара; кифларица и векнарица; FIAT DOBLO CARGO 1.9 DS SH-2002.год; љуштилица
  Опис предмета продаје: Цистерна за нафту-3000 литара; кифларица и векнарица; FIAT DOBLO CARGO 1.9 DS SH-2002.год; љуштилица за кромпир; мешалица за тесто
  Процењена вредност предмета продаје: Цистерна за нафту-3000 литара-73.962,00 динара; кифларица и векнарица-184.905,00 динара; FIAT DOBLO CARGO 1.9 DS SH-2002.год-200.000,00 динара; љуштилица за кромпир-12.327,00 динара; мешалица за тесто-73.962,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Цистерна за нафту-3000 литара-44.377,20 динара; кифларица и векнарица-110.943,00 динара; FIAT DOBLO CARGO 1.9 DS SH-2002.год-120000,00 динара; љуштилица за кромпир-7.396,20 динара; мешалица за тесто-44.377,20 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 16:35:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 14708
  Датум продаје: 2018-12-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља у Краљеву, Трг српских ратника бр. III/1
  Пословни број судског предмета: посл. бр. ИИв 38/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-18/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет, шпедицију и туризам експорт импорт "ACE CO" Јежевица,
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 динара


  Оглас поставио: Звездана Рајовић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 16:27:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Видовданска 43
  Е-маил адреса: rajoviczvezdana@gmail.com
  Контакт телефон: 063487528
  ПИБ: 109269732
  Матични број: 64056581

  Број записа у бази: 14707
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Видовданска 43
  Пословни број судског предмета: 5Ии.332/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.140/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САВО ПУШИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретне ствари на другом усменом јавном надметању
  Опис предмета продаје: моторно возило марке Iveco, модел DAILY 50C 14V, радна запремина мотора 2998, снага мотора 103 КW, EVRO DIZEL, број места 21
  Процењена вредност предмета продаје: 1.980.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 990.000,00


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 16:08:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 14706
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 5 ии 9584/17
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ии755/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BANKA INTESA AD
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: Трособан стан број 1, корисне површине 153,26м2, лево у сутерену стамбене зграде за колективно становање у улици Косовска бр. 51, Београд, на кат. парцели бр. 2768, уписан у Лист непокретности бр. 723 К.О. Стари град
  Процењена вредност предмета продаје: 167.000,00 EVRA
  Почетна цена предмета продаје: 116.900.00 EVRA


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 15:46:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 14705
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-71/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TELENOR D.O.O. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор CRT марке VOX, Четвороделни регал са фиокама, полицом за телевизор и стакленим делом, Ормар фиоке, Гардеробер, Шивећа машина без ознака, Кауч на развлачење, Двосед на развлачење, ТА пећ, Усисивач марке SAMSUNG 1600 W
  Процењена вредност предмета продаје: 82.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 57.400,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 15:42:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 14704
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: 1 И Ив-579/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 4/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО НИЏА МОНТ СТАРЧЕВО
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: 1. Виљушкар OSAKA CPCD30-XW10F DIZEL, DUPLEX /330/ серијски број A5AF03658 МОТОR „ISUZU“ C240PKJ-30 ИНВЕНТАРСКИ БРОЈ 0053
  Процењена вредност предмета продаје: 2.350,636,00
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 15:31:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14703
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 11
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.и. 117/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.и.227/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ - ГАРАНТНИ ФОНД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела са објекти
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц.број 448 са објектима, К.О. Вишњићево
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 448 са објектима, К.О. Вишњићево
  Процењена вредност предмета продаје: 1.000.041,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 503.020,65 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 15:24:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14702
  Датум продаје: 2018-09-18
  Време продаје: 11
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 93/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 348/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДАМЈАНОВИЋ МИЛИЦА ПР ВЛ ТР ДАСТ - МБВ РУМА
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 15:24:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14701
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИ-159/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-123/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-УПРАВА ЦАРИНА-ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО, Кладово, ул. ДУНАВСКА ББ, МБ 17862146, ПИБ 101685102,
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung” 51cm, Електрични шпорет “Sloboda”, Копир апарат “Nashuatec” 4651, Сто и три стол
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung” 51cm, Електрични шпорет “Sloboda”, Копир апарат “Nashuatec” 4651, Сто и три столице, Кауч, Замрзивач “Gorenje”410l Фрижидер, непознате марке, мали
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 8.000,00 динара, 20.000,00 динара, 4.000,00 динара, 6.000,00 динара, 10.000,00 динара, 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара, 5.600,00 динара, 14.000,00 динара, 2.800,00 динара, 4.200,00 динара, 7.000,00 динара, 4.200,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 15:17:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14700
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИ-376/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-289/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "AIK BANKA" А.Д. БЕОГРАД, Београд - Нови Београд, ул. БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА бр. 115Ђ, МБ 06876366, ПИБ 100618836
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Crown” 51cm, Фрижидер “Candy”, комбиновани Замрзивач “Gorenje” 310, Кауч, Сто и четири ст
  Опис предмета продаје: Телевизор “Crown” 51cm, Фрижидер “Candy”, комбиновани Замрзивач “Gorenje” 310, Кауч, Сто и четири столице, Витрина
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 8.000,00 динара, 8.000,00 динара, 7.000,00 динара, 5.000,00 динара, 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара, 4.000,00 динара, 4.000,00 динара, 3.500,00 динара, 2.500,00 динара, 2.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 15:13:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14699
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И. 7/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 51/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела са објекти
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц. број 266 К.О. Деч са објектима
  Опис предмета продаје: кат.парц. број 266 К.О. Деч са објектима
  Процењена вредност предмета продаје: 17.728.680,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.864.340,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 15:12:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14698
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИ-308,/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-188/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banka Srbija a.d.Beograd, Београд, ул. БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА бр. 50А/Б, МБ 07552335, ПИБ 100000303
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “EI NIS” 51cm, Кауч, Сто и четири столице, Фрижидер “Obod”, Орман 3м х 2,2, Витрина, Веш м
  Опис предмета продаје: Телевизор “EI NIS” 51cm, Кауч, Сто и четири столице, Фрижидер “Obod”, Орман 3м х 2,2, Витрина, Веш машина”Gorenje”
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 динара, 6.000,00 динара, 5.000,00 динара, 4.000,00 динара, 7.000,00 динара, 5.000,00 динара, 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 динара, 3.000,00 динара, 2.500,00 динара, 2.000,00 динара, 3.500,00 динара, 2.500,00 динара, 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 15:08:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14697
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И. 89/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 87/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВАЛИ МАРИЈА из Сремске Митровице
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: клавир марке Callisia
  Опис предмета продаје: клавир марке Callisia
  Процењена вредност предмета продаје: 590.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 413.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 15:03:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14696
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИ-256/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-165/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banka Srbija a.d.Beograd, Београд, ул. БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА бр. 50А/Б, МБ 07552335, ПИБ 100000303
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “ECrown” 51cm, Кауч, Сто и две столице, Фрижидер “Obod”, Витрина, Шпорет на дрва
  Опис предмета продаје: Телевизор “ECrown” 51cm, Кауч, Сто и две столице, Фрижидер “Obod”, Витрина, Шпорет на дрва
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 3.000,00 динара, 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара, 3.000,00 динара, 1.500,00 динара, 2.500,00 динара, 3.000,00 динара, 2.500,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767