ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1713 активних, од укупно 11910 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 13:38:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 13211
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 1164/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-557/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Биљана Вуковић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности у ванкњижној сусвојини
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1.856.289,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.299.402,79 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 13:36:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 13210
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: 2И 531/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.97/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вранић Драгана
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: столови дрвени, столице дрвене, витрина дрвена, клима уређај "ELITE", полица за дневни боравак, угаона гарнитура, тв "PHILIPS", клима уређај, аутомобил
  Процењена вредност предмета продаје: 359.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 179.500,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 13:28:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 13209
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.529-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SVEA FINANCE"D.O.O. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: Моторна пумпа за воду, приколица за стоку, расипач за ђубриво
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 45.000,00


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 13:17:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 13208
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: ИИ953/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ147/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аик банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 826.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 578.200,00 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-06-18 13:15:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 13207
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 216/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А29/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЋУРЧИН РАДОСЛАВ
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПМВ Рено Лагуна
  Опис предмета продаје: Пмв Рено Лагуна
  Процењена вредност предмета продаје: 290.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 203.000,00


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 12:54:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 13205
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.749/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА" Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати
  Опис предмета продаје: веш машина "Gorenje" WA60065, телевизор "VOX"стари модел, кауч плаве боје комада 2, комплет кухиња са судопером, телевизор "Panasonic"
  Процењена вредност предмета продаје: 48.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 33.600,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 12:44:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 13204
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: И Ив-1299/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-322/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИМИТОН ДОО НИШ-ПАЛИЛУЛА
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Машина за прање пода “Columbus RA55/K40”
  Процењена вредност предмета продаје: 531.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 371.700,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 12:39:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 13203
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 2И И-11005/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2180/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА ЗВРК СЛАВИША ИСАКОВИЋ ПР НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-ауто
  Опис предмета продаје: Аутомобил марке “VW GOLF 1.4”, регистарских ознака NI165-RL
  Процењена вредност предмета продаје: 413.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 289.100,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 11:50:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13202
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 54/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марјуца Гилезан
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 1691 КО Ечка
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 11:38:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13201
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 501/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 501/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 11:36:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 13200
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 11:00ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: И-193/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А67/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аница Марјановић
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: Веш машина (Gorenje), Клима уређај (Korel), Мешалица за бетон, Колица за бетон, Казан за топљење масти, Хилти бушилица TE 5 са бургијама, Мала бушилица (Makita), Млин за кукуруз (неисправан), Електрични шпорет (Gorenje), Замрзивач 410 l., Ражањ за печење прасића на елек. мотор (некомплетан)
  Процењена вредност предмета продаје: 78.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 54.950,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 10:52:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13199
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: Ии 512/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 94/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Б2 ХОЛДИНГ КАПИТАЛ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: зграда без земљишта саграђена на парцели 4165, уписана у ЗК ул. 2316, садашњег описа Породична стамб
  Опис предмета продаје: зграда без земљишта саграђена на парцели 4165, уписана у ЗК ул. 2316, садашњег описа Породична стамбена зграда, габарита 252 м2, ул. Маршала Тита бр. 73А, саграђена на кат. парцели бр. 4165 и уписано у лн 8509 К.О. Кула
  Процењена вредност предмета продаје: 6.895.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 957.151,08 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 10:52:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13198
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иив 178/16
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 178/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лучар доо за производњу и трговину Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 10:48:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 13197
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Улица Ибарских Рудара број 9/9, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.670-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ,,КРАГУЈЕВАЦ" Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина марке ,,Whirplool", лап топ марке ,,Lenovo" неисправан, микроталасна марке ,,Samsung", LC
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: Веш машина износ од 5.000,00 динара, лап топ износ од 4.000,00 динара, микроталасна износ од 2.000,00 динара, LCD телевизор износ од 9.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Веш машина износ од 3.500,00 динара, лап топ износ од 2.800,00 динара, микроталасна износ од 1.400,00 динара, LCD телевизор износ од 6.300,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 10:46:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13196
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 140/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 140/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 10:44:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 13195
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра Првог 133, Свилајнац
  Пословни број судског предмета: И.И 56/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 14/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Манић
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Волво кашика за копање, Волво кашика за копање дренажних канала
  Опис предмета продаје: - Волво кашика за копање ширине 580cm, дубине 500cm, висине 600cm; - Волво кашика за дренажу копање-дренажних канала ширине 1500cm, дубине 300cm, висине 500cm
  Процењена вредност предмета продаје: - Волво кашика за копање ширине 580cm, дубине 500cm, висине 600cm, у процењеној вредности од 98.650, динара; - Волво кашика за дренажу копање-дренажних канала ширине 1500cm, дубине 300cm, висине 500cm, у процењеној вредности од 135.540,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: почетна цена износи 70% појединачно процењених непокретности


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 10:41:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13194
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 112/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 112/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мијаиловић Марко из Липолиста
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 10:36:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13193
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Инт 1/18
  Број предмета јавног извршитеља: Инт 1/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 10:34:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 13192
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-4/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 6/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тибор Нађ
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: витрина ; кожна гарнитура тросед, фотеља, двосед
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00 динара ; 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 10:30:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13191
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 147/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 147/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод Шабац"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767