ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈА



Тренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:



Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2017-11-20 11:41:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 8052
  Датум продаје: 2017-12-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Лешница, ул. Младена Симића бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-101/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 72/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DANEX-CO DOO LEŠNICA
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-11-20 11:14:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 8051
  Датум продаје: 2017-12-12
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7844-618/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 2715/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: веш машина, клима....
  Процењена цена предмета продаје: од 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 9.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-11-20 11:01:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8050
  Датум продаје: 2017-12-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-826/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" , Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер "OBODIN" , Мини екектрични шпорет "TARA" , Телевизор"GOLDSTAR" 55cm ,Замрзивач"OBODIN"180L
  Опис предмета продаје: Фрижидер "OBODIN" , Мини екектрични шпорет "TARA" , Телевизор"GOLDSTAR" 55cm ,Замрзивач"OBODIN"180L
  Процењена цена предмета продаје: 7,000.00 , 5,000.00 , 4,000.00 , 7,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 3,500.00 , 2,500.00 , 2,000.00 ,3,500.00 ,


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2017-11-20 10:51:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 8048
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Свилајнац, ул. Краља Петра Првог бр. 133
  Пословни број судског предмета: И.200/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 60/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миливоје Стојилковић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земиштњ, воћњак,њива,пашњак, зграда за коју није позната намена
  Опис предмета продаје: - Земљиште под зградом-објектом, ул. Митровска бр. 8, површине 1 а 75 м2, бр. зграде 1, бр. парцеле 1745, уписано у Лист непокретности бр. 268 КО Рођевац, у приватној својини извршног дужника Срђан Митровић, Свилајнац, село Роћевац, ЈМБГ 1203974723915, у уделу 1/1 - у процењеној вредности од 62.475,00 динара - Земљиште уз зграду-објекат, ул. Митровска, површине 5 а 00 м2, бр. парцеле 1745, уписано у Лист непокретности бр. 268 КО Рођевац....
  Процењена цена предмета продаје: - Земљиште под зградом-објектом, ул. Митровска бр. 8, површине 1 а 75 м2, бр. зграде 1, бр. парцеле 1745, уписано у Лист непокретности бр. 268 КО Рођевац, у приватној својини извршног дужника Срђан Митровић, Свилајнац, село Роћевац, ЈМБГ 1203974723915, у уделу 1/1 - у процењеној вредности од 62.475,
  Почетна цена предмета продаје: На првом јавном надметању почетна цена износи 70% од процењене вредности појединачно одређене непокретности


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2017-11-20 10:23:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 8047
  Датум продаје: 2017-12-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ии 56/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛЕКСАНДРА ЖАНПЛОНГА из Вршца
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја 100% удела у фирми на територији Београда
  Опис предмета продаје: прва продаја путем усменог јавног надметања 100% удела које извршни дужник Железнице Србије а.д. Београд из Београда, ул. Немањина бр. 6, МБ: 20038284, ПИБ: 103859991 има у Привредном друштву Саобраћајном институту ЦИП ДОО Београд, Савски Венац из Београда, ул. Немањина бр. 6/14 матични број 07451342, ПИБ: 100003172.
  Процењена цена предмета продаје: 1.300.460.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 910.322.000,00


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2017-11-20 10:01:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 8046
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр.28/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И бр.158/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Рожајац Салахудин
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 80т
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Угаљ
  Опис предмета продаје: Угаљ - гранулација комад (непрани)
  Процењена цена предмета продаје: 417.498,40 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 292.248,88 РСД


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2017-11-20 09:54:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 8045
  Датум продаје: 2017-12-19
  Време продаје: 9:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: Иив-25/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Иив-16/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НОВА АГРО БАНКА АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2017-11-20 09:39:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 8044
  Датум продаје: 2017-12-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: Иив-388/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Иив-97/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО " ИДЕ ВОЗ" Крушевац
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-11-20 09:28:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 8043
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИвк 120/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 120/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ЕНЕРГАНА СОМБОР
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 1.201.233,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 360.369,9 динара


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2017-11-20 09:24:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 8042
  Датум продаје: 2017-12-12
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд/Бежанијска коса
  Пословни број судског предмета: 4-Иив 1946/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 106/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HETA ASSET RESOLUTION DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 690
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Хотелски инвентар
  Опис предмета продаје: Продају се покретне ствари - инвентар хотела "Унион" у Београду (столице, столови, кревети, комоде, фотеље, лампе, слике, ТВ уређаји и сл.)
  Процењена цена предмета продаје: 2.584.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.809.150,00 динара


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2017-11-20 09:16:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 8041
  Датум продаје: 2017-12-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Булевар ослобођења бр.86, Чачак
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-255/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИВАЊИЦА, ИВАЊИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: КОМБИ ЗАСТАВА ИВЕКО, ДИЗЕЛ 2.800 ЦМ3, ГОДИШТЕ 2002.
  Процењена цена предмета продаје: 360.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 252.000,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Горан Савић
  Датум и време постављања: 2017-11-20 09:08:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Улица Цара Душана 1, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.savic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642930215
  ПИБ: 108171698
  Матични број: 63265802

  Број записа у бази: 8040
  Датум продаје: 2017-12-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Цара Душана 1/4/406, Шабац
  Пословни број судског предмета: Ии 132/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 128/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-20 09:04:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 8039
  Датум продаје: 2017-12-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр. 3378/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А 1658/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миле Тасић и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена цена предмета продаје: 308.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 215.600,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2017-11-20 08:28:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 14
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 8038
  Датум продаје: 2017-12-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.14, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк А777/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор
  Опис предмета продаје: Телевизор LCD VOX 32"
  Процењена цена предмета продаје: 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.600,00 динара


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-11-20 08:10:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 8037
  Датум продаје: 2017-12-18
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: ИИв. 101/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 111/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредна механизација
  Опис предмета продаје: Пољопривредна механизација
  Процењена цена предмета продаје: 335.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 234.500,00 дин.


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-11-18 14:50:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 8035
  Датум продаје: 2017-12-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Чачак,Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-286/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИВАЊИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари у стану
  Опис предмета продаје: У СОЛИДНОМ СТАЊУ
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00


  Оглас поставио: Драган Драговић
  Датум и време постављања: 2017-11-18 13:45:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Данила Киша број 43
  Е-маил адреса: izvrsiteljns@open.telekom.rs
  Контакт телефон: 0644682974
  ПИБ: 107574847
  Матични број: 62838051

  Број записа у бази: 8034
  Датум продаје: 2017-12-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Данила Киша бр.43 Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И. 4797/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 58/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Никола Пећанац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом-објектом, површине 36м2, укњижени део и 160м2 корисне површине неукњижени део, земљиште под дело зграде 6м2, воћњак прве класе површине 6а и 80м2 , све укупно 7а и 22м2
  Процењена цена предмета продаје: 6.587.590,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 4.611.313,00 дин.


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-11-18 13:33:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 8033
  Датум продаје: 2017-12-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чачак,Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-367/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СТВАРИ У СТАНУ
  Опис предмета продаје: У ДОБРОМ СТАЊУ
  Процењена цена предмета продаје: 65.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 45,500,00


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2017-11-18 11:43:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 8032
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог бр. 8А/1, 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И.3048/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.643/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK a.d. Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретност уписана у ЛН број 2151 КО Крагујевац 3 и то на кат. парцели 8084,породична стамбена зграда,број зграде 1,спратности Пр1+Сп1,површине 101м2,на адреси ул. Космајског одреда бр.33 са обимом удела 1/1,у приватној својини
  Процењена цена предмета продаје: 4.264.224,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.984.956,8 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 16:31:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 8031
  Датум продаје: 2017-12-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-85/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-96/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Производно трговинско предузеће доо АЛБАТРОС ММ, Шид
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 485.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 339.500,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа




Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767