ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2017-09-22 10:02:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 6553
  Датум продаје: 2017-10-17
  Време продаје: 10,30 часова
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк.970/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" Београд, Царице Милице 2, Београд, Одсек Нови Сад, Булевар ослобођења 100, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати, бела техника
  Опис предмета продаје: дрвени орман (витрина), дрвена комода (доњи део), веш машина "Iberna", телевизор стари модел "Samsung", плави кауч н арасклапање, телевизор стари модел "LG" велики гардаробер, сто за компјутер
  Процењена цена предмета продаје: 61.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.500,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-09-22 10:00:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 6552
  Датум продаје: 2017-10-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-295/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-76/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живојин Миленковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 279.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 195.650,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2017-09-22 09:56:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 6551
  Датум продаје: 2017-10-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.1036/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" Београд, Царице Милице 2, Београд, Одсек Нови Сад, Булевар ослобођења 100, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати
  Опис предмета продаје: тросед,двосед и фотеља, крем штоф; телевизор "Samsung", стари тип; музичка линија "Panasonic"; полица затв,пуно дрво; комплет кухиња са судопером
  Процењена цена предмета продаје: 67.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 33.500,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-22 09:12:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6550
  Датум продаје: 2017-10-21
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.545/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: двокрилни плакар
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-09-22 09:05:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6549
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ив 1611/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 53/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јела Пићурић ПР Књиговодствени биро Трезор - Ј Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв,веш машина, таблет.....
  Процењена цена предмета продаје: од 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 9.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-22 08:51:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6548
  Датум продаје: 2017-10-19
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.Ив.113/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.56/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Српска банка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина горење WA 50065, tv vox, tv lg, плакар - гардеробер
  Процењена цена предмета продаје: 39.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 27.300,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-09-22 08:38:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 6547
  Датум продаје: 2017-10-20
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Краљево, Трг српских ратника бр. III/1, канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића
  Пословни број судског предмета: ИИ 985/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 175/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности
  Опис предмета продаје: катастарск парцеле ближе наведене у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 3.180.880,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.226.616,00 динара


  Оглас поставио: Милан Јовичић
  Датум и време постављања: 2017-09-22 08:14:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Мајур, Улица Светог Саве број 42
  Е-маил адреса: jovicic.mil@gmail.com
  Контакт телефон: 0631026634
  ПИБ: 107576676
  Матични број: 62839287

  Број записа у бази: 6546
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Мајур, ул. Светог Саве бр.42
  Пословни број судског предмета: 8Ии бр.348/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 35/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕМ ПЕТРОЛ БОГАТИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште на кат. парц. бр.1140, земљиште кат. парц.бр.1141, и земљиште кат. парц. бр.7421
  Опис предмета продаје: земљиште, потес Село,воћњак 3. класе, земљиште потес Село, њива 3.класе и земљиште потес Лизаловица, коју чине њива 3.класе и њива 4.класе.
  Процењена цена предмета продаје: 3.036.230,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.125.361,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 16:23:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 6545
  Датум продаје: 2017-10-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Железничка бр. 42, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И.2060/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 130-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанка Србије АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: Једнособан дворишни стан
  Процењена цена предмета продаје: 2.248.155,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.573.708,50


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 16:07:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 6544
  Датум продаје: 2017-10-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића бр.165а
  Пословни број судског предмета: ИИ 231/16 од 07.12.2016.
  Број предмета јавног извршитеља: 10 2 ии 701/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, зграда индустријских делатности
  Опис предмета продаје: -породична стамбена зграда, број зграде 1, површине у габариту 160 м2 , на к.п. бр. 1081/3 у ул. Слободана Пенезића Крцуна број 36, уписана у ЛН број 599 К.О. Ђуринци, -породична стамбена зграда, број зграде 2, површине у габариту 300 м2 , на к.п. бр. 1081/3 у ул. Слободана Пенезића Крцуна, уписана у ЛН број 599 К.О. Ђуринци, -згради осталих индустријских делатности број зграде 3, површине у габариту 608 м2 , на к.п. бр. 1081/3 у ул. Слободана Пенезића Крцуна, уписана у ЛН број 599 К.О. Ђуринци,
  Процењена цена предмета продаје: 325.000,00 еур
  Почетна цена предмета продаје: 162.500,00 еур


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 15:54:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Сланушка 9, стан 4
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 6543
  Датум продаје: 2017-10-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Сланушка 9/4
  Пословни број судског предмета: Ии 52/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 54/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "АГРО ЕКО ВОЋЕ" из Ариља
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор, марке YTO, 454, рег ознаке UE AAĆ-71, бр. шасије 41111558, година производње 2011.
  Опис предмета продаје: Трактор, марке YTO, 454, рег ознаке UE AAĆ-71, бр. шасије 41111558, година производње 2011.
  Процењена цена предмета продаје: 840.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 588.000,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 15:50:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Сланушка 9, стан 4
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 6542
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Сланушка 9/4
  Пословни број судског предмета: И.И. 568/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 421/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миљана Чечарић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Непокретност наведен
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретност ближе описана у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 2.131.250,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.065.625,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 15:45:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Сланушка 9, стан 4
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 6541
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ул. Сланушка 9/4
  Пословни број судског предмета: 3И.И. 1839/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1519/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Ристићевић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Непокретност наведен
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретност ближе описана у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 1.968.750,00
  Почетна цена предмета продаје: 984.375,00


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 15:34:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0638517131
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 6540
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: од 08.00 до 16.00 часова
  Место продаје: Свилајнац, ул. Краља Петра Првог бр. 133
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 66/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 63/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈУБАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Собна бицикла, телевизор, собна вага, веш машина, тросед
  Опис предмета продаје: - Собна бицикла „RELAX RX 2015“ - у процењеној вредности од 10.000,00 динара - Телевизор марке „Teletek“ - у процењеној вредности од 4.000,00 динара - Собна вага- у процењеној вредности од 1.500,00 динара - Веш машина „Gorenje“ - у процењеној вредности од 25.000,00 динара - Тросед - у процењеној вредности од 5.000,00 динара
  Процењена цена предмета продаје: - Собна бицикла „RELAX RX 2015“ - у процењеној вредности од 10.000,00 динара - Телевизор марке „Teletek“ - у процењеној вредности од 4.000,00 динара - Собна вага- у процењеној вредности од 1.500,00 динара - Веш машина „Gorenje“ - у процењеној вредности од 25.000,00 динара - Тросед - у процењеној в
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности појединачно одређене ствари.


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 15:32:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 6539
  Датум продаје: 2017-10-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Кнегиње Зорке 2, Београд
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 295/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 295/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нада Полић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: разне покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1, графички нож; 2. графички нож; 3. ручни палетар
  Процењена цена предмета продаје: 24.000,00 - 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.800,00 - 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 15:16:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 6538
  Датум продаје: 2017-10-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића бр.165а
  Пословни број судског предмета: 2ИИ 1878/16 од 27.01.2017
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ии 101/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AIK BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште, стамбено пословна зграда
  Опис предмета продаје: 1. земљишта на кат.парцели 87/9, укупне површине 709 м2 , број згр. 1, потес Крчевине, а које се састоји од: -земљиште под зградом – објектом, кат.парцела 87/9, површине 136 м2 , број згр. 1, потес Крчевине -земљиште уз зграду – објекат, кат.парцела 87/9, површине 500 м2 , број згр. 1, потес Крчевине -њиве треће класе, кат.парцела 87/9, површине 73 м2 , број зграде 1, потес Крчевине 2. стамбено пословна зграда, број зграде 1, број етажа По, Пр, Сп 2, кат. парцела 87/9, површине у габариту 13
  Процењена цена предмета продаје: 214.000,00 еур
  Почетна цена предмета продаје: 149.800,00 еур


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 15:10:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6537
  Датум продаје: 2017-10-19
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.103/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.55/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Српска банка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: PEUGEOT 405x4, oznaka BO 030-ZT, br.šasije VF315BD708903782
  Процењена цена предмета продаје: 200.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 15:04:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 6536
  Датум продаје: 2017-10-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-5913/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2857/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - покућство
  Опис предмета продаје: Телевизор CRT марке "VORTEX" дијагонале 54 cm, Веш машина марке "INDESIT" WIA 600, LED телевизор марке "ARIELLI" дијагонале 32 инча са даљинским управљачем, Сто, Четири столице, Мини линија марке "AKAI" са два звучника, Замрзивач вертикални без ознака;
  Процењена цена предмета продаје: 37.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 26.320,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 14:59:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 6535
  Датум продаје: 2017-10-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-16/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 14-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Бицикл „EXPLORER“ серијски број 00301191 ; Уљни радијатор ; Кухињски елементи демонтирани, 4 комада ; Пегла Saturn ; Апарат за кокице ; Орман 3 дела браон боје ; Кухињски елементи монтирани ; Усисивач „ELECTROLUX“ ; Кревет браон штоф ; Клуб сто
  Процењена цена предмета продаје: 6.000,00 динара ; 1.000,00 динара ; 2.000,00 динара ; 1.000,00 динара ; 500,00 динара ; 3.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 1.000,00 динара ; 500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 14:51:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 6534
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 559/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "ПЕРЛЕЗ"
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности у сувласништву странака
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у листу непокретности број 3705 КО Перлез, парц. бр. 1736
  Процењена цена предмета продаје: 462.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 323.400,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767