ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1819 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Вуловић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 14:21:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Мосорска 3а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vulovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691906261
  ПИБ: 108017366
  Матични број: 63141941

  Број записа у бази: 16356
  Датум продаје: 2018-11-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Билећка бр. 56а, Београд
  Пословни број судског предмета: Ии 254/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 400/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Addiko bank ad Beograd
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 15.484.815,70
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 14:05:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 16355
  Датум продаје: 2018-11-14
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 5Иив 145/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130И.Ив46/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕЛЕТРГОВИНА ТТ ДОО ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 140.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 98.000,00 динара


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 13:59:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 16354
  Датум продаје: 2018-11-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета: 2Ии. 17256/16 од 08.11.2016. године
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-622/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Весна Вулевић, Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 5.класе на кп.бр.1095/2 К.О.Доњи Душник, површине 10а и 67мкв
  Опис предмета продаје: обрадива површина
  Процењена вредност предмета продаје: 45.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 27.240,00


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 13:31:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 16353
  Датум продаје: 2018-11-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: ии 454/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 87/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Перњак Јелица
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и помоћна стамбена зграда
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 83.273,46 евра
  Почетна цена предмета продаје: 41.186,73 евра


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 13:25:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 16352
  Датум продаје: 2018-11-14
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 7Ии141/16
  Број предмета јавног извршитеља: 130И.ИА75/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРО-БАНЕКС ДОО КОЦЕЉЕВА
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 81.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 56.700,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 13:24:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 16350
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1124-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “FRONTEX” Телевизор “ FASTEX” Шиваћа машина “BACAT” Сто и две столице Замрзивач “OBODIN” 4
  Опис предмета продаје: Телевизор “FRONTEX” Телевизор “ FASTEX” Шиваћа машина “BACAT” Сто и две столице Замрзивач “OBODIN” 410L Фрижидер “OBODIN”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 5.000,00 10.000,00 3.000,00 7.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 2.500,00 5.000,00 1.500,00 3.500,00 3.000,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-10-16 13:20:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 16349
  Датум продаје: 2018-11-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у Крушевцу у ул. Драгомира Гајића бб.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 780/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 215/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU NA VELIKO I MALO SELT-SA DOO NIŠ
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Расхладна витрина
  Опис предмета продаје: Расхладна витрина хоризонтална
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 12:56:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 16348
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Таковска 15, ТЦ Реч народа, I спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: И.И 51/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 20/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДЕЈАН НЕШКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно возило
  Опис предмета продаје: терето возило volkswagen caddy
  Процењена вредност предмета продаје: 400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 200.000,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 12:55:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 16347
  Датум продаје: 2018-11-15
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Иив.74/18
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.102/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Еуробанк" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: лцд тв Самсунг 42", дрвена комода, двокрилна витрина, кожна гарнитура, машина за судове, замрзивач с
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 12:46:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 16345
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-173/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Onix”51, Веш машина “Нео”, Кауч, Орман, Фотеља
  Опис предмета продаје: Телевизор “Onix”51, Веш машина “Нео”, Кауч, Орман, Фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 10.000,00, 7.000,00, 5.000,00, 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00, 7.000,00, 4.900,00, 3.500,00, 2.100,00


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 12:43:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 16344
  Датум продаје: 2018-11-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 8ИИ-1301/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 978/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Ђорђевић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 24 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се њиве, воћњаци, виногради
  Опис предмета продаје: Воћњак 4. класе, површине 537м2, њива 4. класе површине 2752м2, воћњак 3. класе површине 2773м2 на коме се налазе 92 стабла шљива и друго
  Процењена вредност предмета продаје: 6.357,00 дин, 40.719,00 дин, 48.529,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 4.449,90 дин, 28.503,30 дин, 33.970,30 дин


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 12:42:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 16343
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А833-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "НАПРЕДАК" СОКОБАЊА, Сокобања
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Tensay” 51cm crt Ел. шпoрет “Gorenje” Фрижидер средње величине, непознате марке Сто и две
  Опис предмета продаје: Телевизор “Tensay” 51cm crt Ел. шпoрет “Gorenje” Фрижидер средње величине, непознате марке Сто и две столице Ел. шпорет “Ei Niš” Мали сто
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 8.000,00 6.000,00 3.000,00 7.000,00 1.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 4.000,00 3.000,00 1.500,00 3.500,00 500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 12:37:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 16342
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А245/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “SAMSUNG” Веш машина “ARDO” Микроталасна “FUEGO” Мини линија “PHILIPS” Угаона гарнитура
  Опис предмета продаје: Телевизор “SAMSUNG” Веш машина “ARDO” Микроталасна “FUEGO” Мини линија “PHILIPS” Угаона гарнитура
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара 12.000,00 динара 5.000,00 динара 3.000,00 динара 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара 8.400,00 динара 3.500,00 динара 2.100,00 динара 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 12:27:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 16340
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 1ии323/2018
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ии 179/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: B 2 HOLDING KAPITAL DOO
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стамбено пословна зграда
  Опис предмета продаје: Стамбено-пословна зграда бр.1, површине у габариту 106м2, спратности ПР1+Сп1, која се састоји од троипособног стана бр,.1/Н на првом спрату површине 80м2 и пословног простора угоститељства бр. 1/Н у приземљу површине 88м2, у ул. Партизанска 2, кат. парцела 707/1, уписан у Лн 952 К.О. Угриновци
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 евра


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 12:10:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 16339
  Датум продаје: 2018-11-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-156/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 48/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС Министарство финансија
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: на парцели бр. 2981 градско грађевинско земљиште укупне површине 8 ари 62 м2, породична стамбена зграда бр.1, помоћна зграда бр. 2, помоћна зграда бр.3, помоћна зграда бр. 4, помоћна зграда бр. 5, помоћна зграда бр. 6, помоћна зграда бр. 7 и помоћна зграда бр. 8, земљиште уз зграду - објекат, њива 2. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 2.758.914,97 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 11:49:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 16338
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 11:00ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: И-105/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-419/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVENO PREDUZEĆE ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO AIK-TRGOVINA, LESKOVAC- U LIKVIDACIJI
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: Замрзивач (310Л) Бицикл (NEXT) бело-наранџасте боје Бицикл црне боје Вага (PIONIR) до 10кг Отворена расхладна витрина од 2.3 м са спољним агрегатом Сунцобран NESTLE (мали) Алуминијумски сто са четири столице TV SAMSUNG 55 PLAZMA Компјутер комплет Веш машина (GORENJE) Музички систем (TRUST) Електрична уградна рерна са равним ринглама Расхладна витрина за пиће (KNJAZ MILOŠ) Расхладна витрина за пиће (MERAK) Полице металне од 1,5 м висине
  Процењена вредност предмета продаје: 112.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 78.400,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 11:48:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 16337
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А568-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Одс "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о Београд, огранак "Електродистрибуција Зајечар", Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Mec” Ел. Шпорет “Baukhest” Веш машина “Siltan” Кауч Сто и две столице Фрижидер “Bos
  Опис предмета продаје: Телевизор “Mec” Ел. Шпорет “Baukhest” Веш машина “Siltan” Кауч Сто и две столице Фрижидер “Bosh” ekonomik
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 7.000,00 8.000,00 7.000,00 3.000,00 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 3.500,00 4.000,00 3.500,00 1.500,00 3.500,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 11:47:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 16336
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларије извршитеља Марка Николића из Пожаревца у Стари корзо 36, трећи спрат, у Пожаревцу
  Пословни број судског предмета: ИИв 73/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 477/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгана Палевић ПР, Ординација опште стоматологије "Срба и Миља", Петровац на Млави
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Сејалица марке „OLT“ 2. Плуг двобразни марке „ LEMIND“,
  Опис предмета продаје: 1. Сејалица марке „OLT“ 2. Плуг двобразни марке „ LEMIND“,
  Процењена вредност предмета продаје: 100.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 70.280,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-10-16 11:36:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 16334
  Датум продаје: 2018-11-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у месту Пољна бб.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 72/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 23/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIROKOM DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Покретне ствари у оквиру једног домаћинства...
  Процењена вредност предмета продаје: 235.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 164.500,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 11:34:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 16333
  Датум продаје: 2018-11-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 378/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 189/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Купусинац Круна и други
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.097.807,34 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 768.465,13 динара итд


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767