ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2018-01-18 12:08:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 9413
  Датум продаје: 2018-02-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-1797-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгана Јањић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двособан стан
  Опис предмета продаје: Двособан стан површине 52,70м2
  Процењена цена предмета продаје: 1.535.509,36
  Почетна цена предмета продаје: 1.074.856,552


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-01-18 11:18:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 9412
  Датум продаје: 2018-02-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии. 460/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ии 239/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Marfin bank
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ЈАВНА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда 98м2 и помоћна зграда 11м2
  Процењена цена предмета продаје: 2.926.035,00 динара и 65.686,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.048.224,50 динара и 45.980,55 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-01-18 11:11:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 9411
  Датум продаје: 2018-02-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: И.ив-414/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив4/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ЈАВНА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: њива 1.класе површине 8а 53м2
  Процењена цена предмета продаје: 105.970,23 динара
  Почетна цена предмета продаје: 74.179,16 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-01-18 10:53:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 9410
  Датум продаје: 2018-02-19
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: И 511/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.262/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ЈАВНА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, помоћна зграда и земљиште под зградом
  Процењена цена предмета продаје: 1.074.532,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 644.719,50 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-01-18 10:19:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 9409
  Датум продаје: 2018-02-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац,ул. Краља Петра Првог 8А/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 1557/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "Београдске елен+ктране"Београд- Нови Београд, ул. Савски Насип бр. 11
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 3.класе
  Опис предмета продаје: уписана у ЛН бр. 843 КО Деоница и то на кп бр. 63/2,површине 20 ари,потес Кључ,са обимом удела 44/50
  Процењена цена предмета продаје: 1.742.868,52
  Почетна цена предмета продаје: 522.860,56


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-01-18 10:03:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 9408
  Датум продаје: 2018-02-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Матка Вуковића 5
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 453/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гарнитура за седење,телевизор плазма,радио,радио
  Опис предмета продаје: vortex,aiwa,sony
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 дин


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 15:20:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 9406
  Датум продаје: 2018-02-19
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 200/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии. 233/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Piraeus bank"
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ЈАВНА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 2.046.057,90 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.432.240,53 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 15:02:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 9405
  Датум продаје: 2018-02-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 141/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар извршног дужника
  Опис предмета продаје: Комби марке “MERCEDES” тип “SPRINTER 311 CDI”, рег. бр. ZR 039 JF – без мотора
  Процењена цена предмета продаје: 350.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 245.000,00 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 14:54:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 9404
  Датум продаје: 2018-02-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии76/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.108/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ЈАВНА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: Њиве 4. класе и шуме 4.класе
  Процењена цена предмета продаје: 65.647,80 динара и 142.431,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.953,46 динара и 99.701,70 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 14:44:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 9403
  Датум продаје: 2018-02-19
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: И-391/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.216/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: стамбена зграда, њива 3. класе и земљиште под зградом
  Процењена цена предмета продаје: 450.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 225.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 14:41:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 9402
  Датум продаје: 2018-02-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Железничка бр. 42 Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И. 2789/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.172/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Рацо Драшковић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ливада
  Опис предмета продаје: ливада 8. класе Копаоник
  Процењена цена предмета продаје: 4.284.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.998.800,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 14:39:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 9401
  Датум продаје: 2018-02-15
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 173/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 173/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РТР "Албатрос ММ" Шид
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 14:34:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 9400
  Датум продаје: 2018-02-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии.329/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 184/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гаранцијски фонд аутономне покрајине Војводине Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: Њиве 4. класе и њиве 5.класе
  Процењена цена предмета продаје: 377.477,00 динара и 523.434,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 188.738,50 динара и 261.717,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 14:33:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 9399
  Датум продаје: 2018-02-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Битољска бр. 2
  Пословни број судског предмета: И.И-790/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-790/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уницредит Банка Србија А.Д. Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 67 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Кипери, Надградње, приколице, полуприколице, аутомобили и опрема
  Процењена цена предмета продаје: 76.161.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Договор


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 14:27:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 9398
  Датум продаје: 2018-02-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Железничка бр. 42 Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И. 2593/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.167/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанка Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена цена предмета продаје: 2.911.293,66 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.037.905,56 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 14:18:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 9397
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: ив 682/2013
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 43/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'Донић' д.о.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шпорет на дрва
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 2.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 750,00 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 14:14:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 9396
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 551/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'PWW' д.о.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор и масажер за ноге
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00 динара, 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.500,00 динара, 4.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 14:10:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 9395
  Датум продаје: 2018-02-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 61/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'Te comtrols'
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, телевизор, ормар - иверица, ормар - дрво
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 2.500,00 динара, 2.500,00 динара, 4.000,00 динара, 7.000,00 динара,
  Почетна цена предмета продаје: 750,00 динара, 750,00 динара, 1.200,00 динара, 2.100,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-01-17 13:02:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 9394
  Датум продаје: 2018-02-14
  Време продаје: 11.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 11901-1562/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 8917/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика, Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине
  Опис предмета продаје: компресор
  Процењена цена предмета продаје: од 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 54.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-01-17 12:57:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 9393
  Датум продаје: 2018-02-14
  Време продаје: 10.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 11901-1655/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 9010/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика, Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: регал,комода, веш машина....
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767