ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 16:29:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 6194
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Ии 59/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-162/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АД – У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја лаптопа
  Опис предмета продаје: Десктоп рачунар са ТФТ монитором црне боје монитор марке „ASUS“ модел VW193D-B, са „GENIUS“ звучницима (2 ком.)
  Процењена цена предмета продаје: 17.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.500,00 динара


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 16:28:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 6193
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.67/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.474/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка А.Д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 16:16:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 6192
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.897/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.402/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Ћирић
  Надлежни суд: Виши суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 16:10:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 6191
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: И.372/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.280/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Десанка Лазаревић
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2017-09-07 15:12:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 6190
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: до 15:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 11П.1650/15, Су II-16-1217/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-А29/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија Основни суд Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило марке OPEL VECTRA, број мотора C2ONE14164277, број шасије WOL000087K5055413, година
  Опис предмета продаје: путничко возило марке OPEL VECTRA, број мотора C2ONE14164277, број шасије WOL000087K5055413, година производње 1989, није у возном стању, налази се на чувању код трећег лица у Мокрину, Васе Стајића број 135
  Процењена цена предмета продаје: 36.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: не може бити нижа од 50% од процењене вредности ствари


  Оглас поставио: Милан Узелац
  Датум и време постављања: 2017-09-07 14:55:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Дунавска бр.26
  Е-маил адреса: uskens@open.telekom.rs
  Контакт телефон: 021557450
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 6189
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Дунавска бр.26
  Пословни број судског предмета: ИИв 544/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-А13/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ALENIK SDN DOO из Вршца
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. сет кожни двосед и фотеља пописне маркице УС 03410 2. стаклени сто пописне маркице УС 03407 3. два табуреа пописне маркице УС 03408 4. радни сто пописне маркице УС 03405 5. кожна фотеља пописне маркице УС 03406 6. „PC“ рачунар са тастатуром и мишем пописне маркице УС 034037. „LG“ монитор пописне маркице УС 03404 8. „HP“ штампач пописне маркице УС 034019. „Philips“ телефон и факс 10. полица од трске
  Процењена цена предмета продаје: 1. сет кожни двосед и фотеља 4.000,00 динара 2. стаклени сто 2.000,00 динара 3. два табуреа 1.000,00 динара по комаду 4. радни сто 3.000,00 динара 5. кожна фотеља 4.000,00 динара 6. „PC“ рачунар са тастатуром и мишем 5.000,00 динара 7. „LG“ монитор 3.000,00 динара 8. „HP“ штампач 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. сет кожни двосед и фотеља 2.800,00 динара, 2. стаклени сто 1.400,00 динара, 3. два табуреа 700,00 динара по комаду, 4. радни сто 2.100,00 динара, 5. кожна фотеља 2.800,00 динара, 6. „PC“ рачунар са тастатуром и мишем 3.500,00 динара, 7. „LG“ монитор 2.100,00 динара, 8. „HP“ штампач 2.100


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 14:53:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 6188
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: 2 ии 427/2016
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 103/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'ЕПС дистрибуција'
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сејалица, сетвоспремач, балирка 'Maser ferguson'
  Опис предмета продаје: пољопривредна механизација
  Процењена цена предмета продаје: 160.000,00 динара, 70.000,00 динара и 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 80.000,00 динара, 35.000,00 динара и 125.000,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 14:51:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6187
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.и 75/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 75/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BEOSHOES DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 14:37:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 6186
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-328/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 132/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јована Дробњак из Клубаца
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 49
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 14:32:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 6185
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у улици Синђелићев трг бр. 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-592/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-209/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TRGOVINSKO-USLUŽNO DRUŠTVO MIHAJLOVIĆ EXPORT-IMPORT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, PARAĆIN
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно возило и приколица
  Опис предмета продаје: Теретно возило марке MAN 19.464; број шасије WMAT50ZZZ1M322969; година производње 2001., запремина/снага 12.816 cm3/338kw; носивост 12.580 kg, боја - зелена; Приколица - рег. број AA421 NI; произвођач - VACKENHUT SJ 24 L; број шасије WWA00000039636879; година производње 1996.
  Процењена цена предмета продаје: 1.847.167,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.293.016,90


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-09-07 14:19:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 6184
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 118-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Моцељ Драган
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 44
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00 динара...
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00 динара...


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 14:05:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6183
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ив 166/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 166/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DE HAUS DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 13:32:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 6182
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 2 Иив 218/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 29/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дукат доо Палић
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Рачунар, монитор, тастатура, миш
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 13:29:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 6181
  Датум продаје: 2017-10-04
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: И.1846/14
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.187/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Хибрид доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 16.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60% утврђене вредности


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 13:10:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6180
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 2И.И.270/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.354/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Стандард Књажевац
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари разно
  Процењена цена предмета продаје: tv paladium, веш машина siemens, фрижидер privileg, замрзивач obodin
  Почетна цена предмета продаје: 24.000,00


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 12:37:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 6178
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: Иив.54/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А-3/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Mercator-S d.o.o. Novi Sad
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 9 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: Замрзивач сандучар,дигитална вага,расхладна витрина,форд фиеста,тв плазма, веш машина, фрижидер,мини шпорет са две рингле,плинска пећ
  Процењена цена предмета продаје: 178.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 124.600,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 11:59:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 6177
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Битољска бр. 2
  Пословни број судског предмета: И.Ив-33/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-102/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Шумадијско зрно
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Поновљена Прва продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Аутомобил, Трактор, Прикључно возило
  Процењена цена предмета продаје: 618.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 432.600,00


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 11:49:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 6176
  Датум продаје: 2017-09-28
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Ии. 3/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 30/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стана Васић, Ваљево
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда и кат. парцела 1861/22 КО Попучке
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда и кат. парцела 1861/22 КО Попучке
  Процењена цена предмета продаје: 3.109.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.176.300,00


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 11:47:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 6175
  Датум продаје: 2017-10-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а Зрењанин
  Пословни број судског предмета: и 9/2008
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-56/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РГ ЕЧКА АД Лукино Село
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НЕПОКРЕТНОСТ
  Опис предмета продаје: СТАН
  Процењена цена предмета продаје: 1.972.740,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.183.644,00


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 11:46:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 6174
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: и 262/2015
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 12/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Земљорадничка задруга 'Паор'
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 3. Класе површине 1ha 07a 03m2, Њива 3. Класе површине 76a 64m2
  Опис предмета продаје: пољопривредно земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 646.035,75 динара, 462.600,96 динара
  Почетна цена предмета продаје: 193.810,72 динара, 138.780,28 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767