ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 17:30:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 9061
  Датум продаје: 2018-01-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИИ-697-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.301/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'RAIFFEISEN BANK' A.D. Beograd, Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 16
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја - Седмособан стан - стан на три етаже,корисне површине 252 м2,број зграде2,број п
  Опис предмета продаје: Прва јавна продаја - Седмособан стан - стан на три етаже,корисне површине 252 м2,број зграде2,број посебног дела 2, на првом спрату стамбено пословне зграде, кат. парцела 10526, уписно у лист непокретности број 705 К.О.Ужице,обим права својине извршног дужника 1/1
  Процењена цена предмета продаје: 11.448.864,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.014.204,80 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 17:27:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 9060
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 143/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 143/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод Шабац"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 17:21:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 9059
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИИ-645-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.274/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Pro Credit Bank a.d.,Нови Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 17,
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда,бр зграде 1, површине у основи 64м2, кат. парц. 8026, број листа непокретн
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда,бр зграде 1, површине у основи 64м2, кат. парц. 8026, број листа непокретности 3818 КО Ужице, обим права својине извршног дужника 1/1
  Процењена цена предмета продаје: 2.166.640,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.516.648,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 17:12:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 9058
  Датум продаје: 2018-01-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: И.нт 24/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.нт 24/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 17:08:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 9057
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: И.И.17-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.63/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank Srbija a.d., Београд, ул. Рајићева бр. 27-29,
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја - Ветеринарска амбуланта,земљиште под зградом-објектом,кланица,земљиште под згра
  Опис предмета продаје: Друга јавна продаја - Ветеринарска амбуланта,земљиште под зградом-објектом,кланица,земљиште под зградом-објектом,депо уз кланицу,земљиште под зградом објектом,пашњак 3. класе површине 75а 21м2
  Процењена цена предмета продаје: 117.154.837,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 58.577.418,75 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2018-01-03 16:15:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 9056
  Датум продаје: 2018-02-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 6-ИИ-1674/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1328/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гарсоњера
  Опис предмета продаје: Гарсоњера
  Процењена цена предмета продаје: 3.349.993,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 2.344.995,00 дин.


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 15:37:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 9055
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.22/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.64/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило марке PEUGEOT 4007
  Опис предмета продаје: год. производње 2010, 2.2 HDI, рег. ознака TS020-LA
  Процењена цена предмета продаје: 950.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 475.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 15:37:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9054
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 1058/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 667/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија " Дунав осигурање" Београд ГФ Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: мини линија "Samsung", телевизор "Toshiba", ТА пећ, уљани радијатор, мобилни телефон NOKIA E7
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 38.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 26.600,00 динара


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 15:33:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 9053
  Датум продаје: 2018-01-30
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.2021/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.21/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станомир Аранђеловић
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе наведено у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведено у закључку о продаји


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 15:33:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 9052
  Датум продаје: 2018-01-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 101/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 181/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПТП АЛБАТРОС ММ ДОО ШИД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц. број 2004 К.О. Бачинци
  Опис предмета продаје: кат.парц. број 2004 К.О. Бачинци
  Процењена цена предмета продаје: 1.812.523,44 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.268.766,40 динара


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 15:27:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 9051
  Датум продаје: 2018-01-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Иив.9/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.196/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Национална служба за запошљавање
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе наведено у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведено у закључку о продаји


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 15:23:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 9050
  Датум продаје: 2018-02-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 514/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 199/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц.број 2178/18 са породичном стамбеном зградом, К.О. Нови Бановци
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 2178/18 са породичном стамбеном зградом, К.О. Нови Бановци
  Процењена цена предмета продаје: 11.303.869,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.912.708,65 динара


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 15:20:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 9049
  Датум продаје: 2018-01-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.1533/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.434/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Богдан Сретеновић
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе наведено у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведено у закључку о продаји


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 15:16:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 9048
  Датум продаје: 2018-01-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 15/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 38/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TABEX DOO SREMSKA MITROVICA
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сушара за дуван Т60
  Опис предмета продаје: Сушара за дуванТ60
  Процењена цена предмета продаје: 650.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 455.000,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 15:16:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 9047
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 628/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП МОБИЛЕ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 63.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 44.100,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 15:13:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 9045
  Датум продаје: 2018-01-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-436/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 104-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Едвард Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом – објектом површине 2 а 92 м2, градско – грађевинско земљиште, својина приватна, удео сразмерно површини посебног дела, парцела бр. 2224/4, број зграде 1, стамбена зграда за колективно становање, ПО 1,ПР 1, СП 4, ПК 1, Гезе Чат 17, својина мешовита, удео заједнички, број парцеле 2224/4, број зграде 1, улаз бр. 1, међуспрат, број стана 3, двособан стан - 1. полуспрат, корисна површина 53 м2
  Процењена цена предмета продаје: 1.423.050,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 15:09:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9044
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 1186/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 715/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Цуровић, Вратарница
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: електрични шпорет, телевизор "Fuego", веш машина,усисивач, музички стуб
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 27.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 13.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 15:07:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 9043
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 12 ч
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: 36 ИИв бр. 95/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 138/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 57.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 40.250,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 15:04:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 9042
  Датум продаје: 2018-02-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 289/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 237/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЂУРИЋ СУМАН ШТЕФИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: опрема за кланицу
  Опис предмета продаје: опрема за кланицу
  Процењена цена предмета продаје: од 3.000,00 динара до 1.140.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 900,00 динара до 342,000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 14:56:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9040
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв 122/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 179/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen Banka
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор "Crown", замрзивач, веш машина, DVD, телевизор"Goldstar"
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767