ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1819 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-10-05 10:39:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 15999
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 1 И Ив-282/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-61/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДВОКАТ МАРА ЈАНКОВИЋ, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 40
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ФОЛИЈЕ У РОЛНАМА ЗА ПАКОВАЊЕ КОНДИТОРА
  Опис предмета продаје: ФОЛИЈЕ У РОЛНАМА ЗА ПАКОВАЊЕ КОНДИТОРА - са обележјима бренда и без обележја бренда
  Процењена вредност предмета продаје: динара
  Почетна цена предмета продаје: не може бити нижа од 50% од процењене вредности ствари


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2018-10-05 10:26:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 15998
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Раденка Ракоњца, Цара Лазара 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: ИИВ 144/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 22/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОППОРТУНИТИ БАНКА АД
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ
  Опис предмета продаје: ПРОДАЈЕ СЕ ПОСЛОВНИ ПРОСТОР Л5 ПОВРШИНЕ 21 М2, Л6 ПОВРШИНЕ 20 М2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.776.700,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.943.690,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 09:51:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 15997
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: I 24 И.бр.1055/15 и I 24 ИИ бр. 387/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-12/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миливоје Жупац
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.200,00 динара до 12.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 08:58:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 15996
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета: И Ив-364/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив. 52/20177
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU MATIJEVIĆ DDM, VRNJAČKA BANJA
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прикључна машина ,моторна тестера и бела техника
  Опис предмета продаје: Ближе одређене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 112.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 56.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 08:46:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15995
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 338/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 387/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РУКАВИНА ИВАН из Платичева
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц.број 552 са објектима, кат.парц.број 553, 554/1, 554/2, К.О. Платичево
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 552 са објектима, кат.парц.број 553, 554/1, 554/2, К.О. Платичево
  Процењена вредност предмета продаје: 2.327.545,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.163.772,50 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 08:41:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 15994
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 450/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-177/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Лазаревић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја удела у привредном друштву
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1.880.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.128.000,00 динара


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 16:02:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: ivanazugic75@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 15993
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Иване Жугић, Карађорђева 25/6, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И.-2833/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-313/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity Banka A.D.
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности, пољопривредног земљишта
  Опис предмета продаје: продаја непокретности - на парцелама број 793/1, 793/3, 794, 795, 796, 808/1, 808/2, 808/3, уписане у лист непокретности број 165 i 92 КО Угљаревац
  Процењена вредност предмета продаје: 2.195.316,45 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 15:59:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 15992
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: II6 Ии бр. 893/17 од 29.09.2017. године
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-603/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије, Гарантни фонд Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: к.п. 923/3, њива 5. класе КО Мровска, к.п. 806/2, њива 5. класе, к.п. 806/3, њива 5.класе, к.п. 911 шума 3. класе, к.п. 1009/2 шума 5. класе, к.п. 1009/3 шума 5.класе све у КО Каона
  Процењена вредност предмета продаје: 1.094.625,90 динара
  Почетна цена предмета продаје: 766.238,13 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 15:49:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 15991
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: II6 Ии бр. 893/17 од 29.09.2017. године
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-603/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружене осигуравача Србије, Гарантни фонд Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: к.п. 923/3, њива 5. класе КО Мровска, к.п. 806/2, њива 5. класе, к.п. 806/3, њива 5.класе, к.п. 911 шума 3. класе, к.п. 1009/2 шума 5. класе, к.п. 1009/3 шума 5.класе све у КО Каона
  Процењена вредност предмета продаје: 1.094.625,90 динара
  Почетна цена предмета продаје: 766.238,13 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 15:25:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 15990
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 8ИИ 147/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 72/ 2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Видрак
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двосед, телевизор, телевизор, трокрилни регал, стаклени сто, двосед
  Опис предмета продаје: двосед- кауч- лежај, телевизор LG - FLATRON , телевизор PHILIPS, трокрилни регал, стаклени сто, двосед на развалчење
  Процењена вредност предмета продаје: 26.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 13.000,00 динара


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 15:22:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 15989
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Србобран, Трг Републике 1
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Врбасу И Ив-420/2017 од 02.11.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 118/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за Развој Републике Србије, Ниш, ул. Булевара Немањића бр. 14а, МБ 07904959, ПИБ 100121213
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: OBERFRASE SCM
  Опис предмета продаје: Вертикални oberfrase SCM са глодалима ТИП : R9, година производње: 1989
  Процењена вредност предмета продаје: 660.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 462.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 15:21:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 15988
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: ИИВК 609/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 609/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило марке PEUGEOT са ближим ознакама EXPERT, највећа дозвољена маса 2220 кг, маса возила 1490 кг, радна запремина мотора 1905, снага мотора 47 KW, број места за седење 3.
  Процењена вредност предмета продаје: 160.000,00 динра
  Почетна цена предмета продаје: 80.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 15:18:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 15987
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 ИИВ 333/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 384/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ISV Consulting doo Subotica
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ауто приколица произвођача TRAILER, регистарских ознака AA-653-BĆ, носивости до 750 кг, број шасије
  Опис предмета продаје: Ауто приколица произвођача TRAILER, регистарских ознака AA-653-BĆ, носивости до 750 кг, број шасије 2Y2EUCAAX1302821, ближих ознака EUCEU2, у добром стању
  Процењена вредност предмета продаје: 85.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.500,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 14:57:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 15986
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.721/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина Горење, регал, веш машина Bosh
  Процењена вредност предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.900,00


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 14:57:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 15985
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Инђија, Југ Богдана бр.4/7
  Пословни број судског предмета: И.И.291/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.33/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двособан стан 58м2
  Опис предмета продаје: Двособан стан 58м2
  Процењена вредност предмета продаје: 4.504.090,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.152.863,42 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 14:57:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 15984
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-6/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 37/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: ТВ LG “32 ; рачунар, монитор, тастатура, миш
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара ; 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 14:53:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 15983
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.1808/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.682/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аик банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: м2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.9264/2 КО Зајечар, површине 211м2, ЛН.3185,удео 1/1, кп.9264/2 КО Зајечар, зграда бр.1 површине 92м2 спратности, ЛН.3185 , удео 1/1, кп.9264/2 КО Зајечар, зграда бр.2-породична стамбена зграда, површине у оснои 37 м2, лн3185 КО Зајечар, удео 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 58.243 евра
  Почетна цена предмета продаје: 40.770 евра


  Оглас поставио: Весна Марковић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 14:42:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Булевар Михајла Пупина 165 А/I
  Е-маил адреса: vm.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649794502
  ПИБ: 107613583
  Матични број: 62866969

  Број записа у бази: 15982
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Булевар Михаила Пупина 165а
  Пословни број судског предмета: 11-ИИ-23829/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 141/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen bank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Локал
  Процењена вредност предмета продаје: 4.378.304,97
  Почетна цена предмета продаје: 2.189.150,98


  Оглас поставио: Ђорђе Стојадиновић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 14:10:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Срете Младеновића 1/1, стан 2
  Е-маил адреса: djordjis@gmail.com
  Контакт телефон: 0606550199
  ПИБ: 108588720
  Матични број: 63557480

  Број записа у бази: 15981
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: ул. Срете Младеновића 1/1, стан бр. 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: 1.ИИВ 792//2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 66/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НГ ПЕТРОЛ ЖУЊЕ ДОО КНИЋ
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретног возилa марке: „MERCEDES - BENZ“, тип: „2632“
  Опис предмета продаје: У складу са закључком о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1.200.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 840.000,00 дин.


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 14:05:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 15980
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1456/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путнички аутомобил марке ZASTAVA, tip FLORIDA, 1.4, нерегистрован, неисправно стање мотора, бр. шасије VXLL03A0000009783, бр. мотора 160AL000136LL09DMB, 1991 годиште
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767