ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1713 активних, од укупно 11910 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 12:50:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 12869
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-3254/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1851/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Борко Савић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаје се једнособан стан
  Опис предмета продаје: Једнособан стан у приземљу стамбене зграде у улици Косте Стаменковића Ц4, Вучје, површине 36м2.
  Процењена вредност предмета продаје: 777.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 544.320,00 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 12:40:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 12868
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: И И-166/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 64/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Здравко Мажибрада из Београда
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: Зграда пословних услуга, укупне површине 352м2
  Процењена вредност предмета продаје: 4.159.936,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.911.955,20 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 12:31:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 12867
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ.439/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.223/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душко Вукојевић и Радојка Вукојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 167.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 117.110,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 12:16:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 12866
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., сутерен
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-1087/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-695/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ружица Миленковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 28 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Кухиња са 3 подностојећа елемента и судопером и три висећа елемента, Електрични шпорет марке Sloboda, Фрижидер марке LG ознаке GC-151SA, Сет ножева у коферу, Трпезаријски сто, Столице (3 комада), Пећ на чврсто горење Alfa Plam, Клуб сточић, Полица за телевизор, Кућни биоскоп марке LG са системом озвучења 5+1, Млин за кафу, Тросед, Двосед, Фотеља...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Тања Ијачић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 11:37:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: tanja.ijacic@gmail.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 108591452
  Матични број: 63559288

  Број записа у бази: 12865
  Датум продаје: 2018-06-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-131/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-77/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Божидар Мандић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда и помоћна зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда и помоћна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.954.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.068.150,00


  Оглас поставио: Радован Тошић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 11:24:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljpa@gmail.com
  Контакт телефон: 0648566051
  ПИБ: 108590360
  Матични број: 63558508

  Број записа у бази: 12864
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Војводе Радомира Путника бр. 7, први спрат
  Пословни број судског предмета: ии 379/17
  Број предмета јавног извршитеља: и.нт 5/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Панчево
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, Монитор, Телевизор, Телевизор, пећ
  Опис предмета продаје: Телевизор Beko, Монитор Philips, Телевизор Gorenje, Телевизор Samsung, стара тучана пећ амити
  Процењена вредност предмета продаје: 2.500,00 , 3.500,00 , 2.500,00 , 2.500,00, 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.250,00, 1.750,00, 1.250,00, 1.250,00, 5.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 11:08:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12863
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-109/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ‘’Фуегo’’ led 60cm; Замрзивач ‘’GORENJE’’ 210 l; Музички стуб ‘’AIWA’’; Веш машина ‘’GORE
  Опис предмета продаје: Телевизор ‘’Фуегo’’ led 60cm; Замрзивач ‘’GORENJE’’ 210 l; Музички стуб ‘’AIWA’’; Веш машина ‘’GORENJE’’
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00; 8.000,00; 7.000,00; 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00; 4.000,00; 3.500,00; 7.500,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 10:51:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 12862
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.78/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.664/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трособан стан
  Опис предмета продаје: 1/1 удела непокретности - трособан стан, број зграде 1, спрат 4, број посебног дела 11, површине 85м2, у стамбеној згради за колективно становање, постојећи на кат. парцели број 387/11, листа непокретности 198 КО Рашка
  Процењена вредност предмета продаје: 4.080.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 2.856.000,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 10:45:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12861
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-329/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "ПАРКИНГ СЕРВИС" Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер “EDESA”; Лаптоп “DELL 13” ;Сто; Три столице
  Опис предмета продаје: Фрижидер “EDESA”; Лаптоп “DELL 13” ;Сто; Три столице
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00; 10.000,00; 2.000,00; 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00; 7.000,00; 1.400,00; 2.100,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 10:23:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 12860
  Датум продаје: 2018-07-02
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Ии 214/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 214/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AKS EXPRESS KURIR, ŠABAC
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 10:16:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 12859
  Датум продаје: 2018-07-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 331/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 331/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СВЕА ФИНАНЦЕ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 10:07:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 12858
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 492/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 492/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СВЕА ФИНАНЦЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 09:49:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12857
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-825/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР Зајечар, Зајечар, ул. НИКОЛЕ ПАШИЋА бр. 68, МБ 17263749, ПИБ 100578809
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ‘’Thomson’’, Кухињски елементи, Сто и две столице, Фрижидер ‘’Obodin’’, Kауч, Мали сто
  Опис предмета продаје: Телевизор ‘’Thomson’’, Кухињски елементи, Сто и две столице, Фрижидер ‘’Obodin’’, Kауч, Мали сто
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 5.000,00, 4.000,00, 7.000,00, 7.000,00, 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00, 2.500,00, 2.000,00, 3.500,00, 3.500,00, 1.000,00


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 09:39:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 12856
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Ул. Газиместанска 4/3, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр. 75/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.бр.1029/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Чуљић Ивана, Велика Дренова
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Зграда пословних услуга, гаража
  Опис предмета продаје: Зграда пословних услуга, две гараже, катастарска парцела 7614/2 КО Селиште
  Процењена вредност предмета продаје: 6.340.140,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.438.098,00 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2018-06-05 09:38:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 12855
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 375/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 141/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР Нови Сад - Филијала Панчево
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: идеални део парцеле у Банатском Брестовцу
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 487.471,00
  Почетна цена предмета продаје: 341.229,70


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 09:22:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 12854
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1 Иив бр.480/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 145/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕЛЕТРГОВИНА ТТ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описано у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 09:20:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12853
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А864/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач “GORENJE”; Телевизор “QUADRO”; Фрижидер “GORENJE”; Компјутерски сто велики; Миксер“VOX”
  Опис предмета продаје: Замрзивач “GORENJE”; Телевизор “QUADRO”; Фрижидер “GORENJE”; Компјутерски сто велики; Миксер“VOX”
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00; 5.000,00; 7.000,00; 5.000,00; 2.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00; 2.500,00; 3.500,00; 2.500,00; 1.250,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-06-05 09:19:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 12852
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив 1973/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 408/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Земљорадничка Задруга Госпођинци, Госпођинци
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: од 6.640.711,43 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.648.498,14 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-06-05 08:48:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 12851
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у Краљеву у ул. Цара Душана бр. 82.
  Пословни број судског предмета: И.И 45/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 168/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ДДОР НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило, марке ,,Renault”
  Процењена вредност предмета продаје: 280.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 196.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 08:39:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 12850
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: И.И-7334/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1464/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ АМС ОСИГУРАЊЕ АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари описане у Закључку о продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 42.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 29.400,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767