ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-04-05 12:56:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 11290
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.Ив 459/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 46/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Бобан Матић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредна машина
  Опис предмета продаје: Берач за кукуруз ZMAJ модел 214
  Процењена цена предмета продаје: 236.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 164.000,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-04-05 12:48:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 11289
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 5258/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1032/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милутиновић Милић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: двоипособан стан, површине 64м2 у Крагујевцу, ул. Спасеније Цане Бабовић бр. 1А/25
  Процењена цена предмета продаје: 5.028.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.519.000,00 динара


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 12:14:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 11288
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 9 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: ИИ. 786/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии. 136/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ХАЛКБАНКА АД Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда површине у основи 96м2, број зграде 1, кп.бр.2905 уписано у ЛН бр. 6423
  Процењена цена предмета продаје: 4.010.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 12:12:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 11287
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А-374/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VIP MOBILE" NOVI BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: ТВ "BEKO" ES1,TВ "VOX" ES 1,ПОЛИЦА ЗА ТВ-ДВЕ ПРЕГРАДЕ,ОРМАР-ВИТРИНА,КОМОДА,НАТКАСНА СА ОГЛЕДАЛОМ, ЕЛЕКТРИЧНИ ШПОРЕТ "ЕVA",ВЕШ МАШИНА "GORENJE"
  Процењена цена предмета продаје: 38.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 19.000,00


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 12:02:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 11286
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица Душана Ђорђевића бб, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив.662/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 75/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ,,ШТАМПАРИЈА ИДЕА" ДОО КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: троетажна аутоматска пекарска пећ ,,Темотехника 80Р", четвороетажна полуаутоматска пекарска пећ ,,Те
  Опис предмета продаје: /
  Процењена цена предмета продаје: троетажне аутоматске пећи износ од 366.828,00 динара, четвороетажне полуаутоматске пећи износ од 231.000,00 динара, електрогенератор износ од 28.274,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: троетажне пећи износ од 183.414,00 динара, четвороетажна пећ износ од 115.500,00 динара и електрогенератор износ од 14.137,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 11:35:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 11285
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-14963/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1693/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радосав Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретна возила, путничка возила, ваљак
  Опис предмета продаје: Теретно возило марке Mercedes benz Actros 3336 K 6x4, регистарских ознака NI 101-BR, бр. шасије WDB9321611L254814, бр. мотора 541942005444451, снага/запремина 265 kw/11946 cm3, год. производње 2007. носивости 20915 kg, Путничко возило марке Застава 101 скала 55, регистарских ознака NI 107-FG, бр. шасије VX1128A00-01110911, бр. мотора 128А0641614816, снага/запремина 1116 cm/40 kw, год. производње 2007, црвене боје, број седишта 5, Ваљак произвођача Bomang...
  Процењена цена предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 11:33:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11284
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 143/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 143/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод Шабац"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 11:31:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 11283
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кнеза Вишеслава 58а, Београд
  Пословни број судског предмета: 1 И 521/13
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 53/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО У ЛИКВИДАЦИЈИ
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: MERCEDES A140, BG 1067-KL
  Процењена цена предмета продаје: 220.000 RSD
  Почетна цена предмета продаје: 132.000 RSD


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 11:25:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11282
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 81/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 81/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Инфрастурктура "
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 11:25:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11281
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИв 109/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 174/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈОВАН АЛАРГИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 28
  Назив предмета продаје/наслов продаје: гуме за аутомобиле, моторна уља и остало
  Опис предмета продаје: гуме за аутомобиле, моторна уља и остало
  Процењена цена предмета продаје: од 418,00 динара до 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 125,40 динара до 3.600,00 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 11:24:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 11280
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 5
  Пословни број судског предмета: Ии 76/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.108/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: њиве 4. класе и шуме 4. класе
  Процењена цена предмета продаје: 65.647,80 динара и 142.431,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 32.823,90 динара и 71.215,50 динара


  Оглас поставио: Костадин Радовић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 11:09:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића 2/4
  Е-маил адреса: k.radovicizvrsitelj@hotmail.com
  Контакт телефон: 0611586756
  ПИБ: 108590829
  Матични број: 63558893

  Број записа у бази: 11279
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Трг др. Зорана Ђинђића 2. спрат 4. / Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И.И 117/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 13/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Ножица
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност / земља
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште К.О. Равни Тополовац (опис у Закључку о првом јавном надметању)
  Процењена цена предмета продаје: 132.700,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 92.890,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 10:34:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11278
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 83/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 83/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вук Синђелић из Мајура
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 10:33:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 11277
  Датум продаје: 2018-04-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-9407/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4656/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Ђорђевић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно возило Mercedes Chrysler путар
  Опис предмета продаје: Теретно возило Mercedes Chrysler путар, регистарских ознака NI 097 CŽ, бр. шасије WDB9036221R675558, снага/запремина 95 kw/2148 cm3, год. производње 2004., носивости 1475 kg
  Процењена цена предмета продаје: 340.734,00
  Почетна цена предмета продаје: 238.513,80


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 09:48:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 11276
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-107/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-105/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank Srbija a.d.
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште, виноград, површине 14а, КП 1917 К.О. Суботинац, остало грађевинско замљиште, воћњак, површине 7а 90м2, КП 8341/1 К.О. Суботинац, пољопривредно земљиште, њива, површине 6а 69м2 КП 6634 К.О. Бован пољопривредно земљиште, њива, површине 3а 23м2, КП 6635/2 К.О. Бован
  Процењена цена предмета продаје: 215.441,00
  Почетна цена предмета продаје: 150.808,88


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 09:34:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 11275
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И-1349/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 90/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радослав Јоксимовић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, комода
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке FOX, црне боје, LC; 2. Комода за телевизор, браон боје.
  Процењена цена предмета продаје: 2.000,00-12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.200,00-7.200,00


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 08:52:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 11273
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 11
  Пословни број судског предмета: И.И-413/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-495/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
  Опис предмета продаје: Пословни простор-једна просторија занатства и личних услуга, број посебног дела један, која се налази у приземљу, број зграде један, улаз 2, површине 86м2, у улици Друге пролетерске бигаде у Јагодини
  Процењена цена предмета продаје: 4.818.444,00 динара,
  Почетна цена предмета продаје: 3.372.910,80 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 08:48:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 11272
  Датум продаје: 2018-04-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 64
  Пословни број судског предмета: И.И. 1227/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 419/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слађана Стојковић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор
  Опис предмета продаје: локал у стамбеној пословној згради површине 43,52 м2
  Процењена цена предмета продаје: 6.198.988,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.339.292,10 динара


  Оглас поставио: Драган Драговић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 17:50:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Данила Киша број 43
  Е-маил адреса: izvrsiteljns@mts.rs
  Контакт телефон: 0644682974
  ПИБ: 107574847
  Матични број: 62838051

  Број записа у бази: 11271
  Датум продаје: 2018-04-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Данила Киша бр.43 Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И. 259/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 39/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: клима уређај
  Опис предмета продаје: Половни клима уређај у функцији модел АУС 12 ХР ФА2
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 16:30:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11270
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИ 117/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 227/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ - ГАРАНТНИ ФОНД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела са 2 објек
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц. број 448, породична стамбена зграда - број зграде 1 и зграда пољопривреде - број зграде 2
  Опис предмета продаје: кат.парц. број 448, породична стамбена зграда - број зграде 1 и зграда пољопривреде - број зграде 2 - саграђене на катастарској парцели број 448, К.О. Вишњићево
  Процењена цена предмета продаје: 1.006.041,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 704.228,91 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767