ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-11-03 13:14:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 7698
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 359-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРОКРЕДИТ БАНКА АД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекат пословних услуга
  Опис предмета продаје: објекат пословних услуга
  Процењена цена предмета продаје: 33.357.940,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.678.970,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-11-03 12:19:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 7697
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1П2-15/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ А23/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Виши суд Сремска Митровица
  Надлежни суд: Виши суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке "Vivax", дијагонале 54, полован
  Опис предмета продаје: Телевизор марке "Vivax", дијагонале 54, полован
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-03 12:08:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 7696
  Датум продаје: 2017-12-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 24 Ив-417/2017 од 18.07.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: иив 450/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROCREDIT BANK AD, BEOGRAD, Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 17, МБ 17335677, ПИБ 100000215
  Надлежни суд: Виши суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Непокретност уписана у лист непокретости број 1564 КО Банатски Деспотовац број парцеле 1678/2 њива 4 класе потес Баште површине 71а63м2
  Процењена цена предмета продаје: 597.520,77
  Почетна цена предмета продаје: 418.264,53


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-11-03 12:07:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 7695
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Ии. 324/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 10/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раде Котарац
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство-намештај и техника
  Опис предмета продаје: Покућство-намештај и техника
  Процењена цена предмета продаје: 55.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 38.000,00 динара


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2017-11-03 12:04:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 7694
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Свилајнац, ул. Краља Петра Првог бр. 133
  Пословни број судског предмета: И.225/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 65/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Милојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Воћњак
  Опис предмета продаје: Воћњак 3. класе, ул. 8. Октобра, површине 48 м2, бр. парцеле 904/4 уписане у Лист непокретности бр. 5222 КО Свилајнац, у приватној својини извршног дужника Драгише Војиновића, Свилајнац, 8. Октобра бр. 7, ЈМБГ 2203941723913, у уделу 1/1
  Процењена цена предмета продаје: 114.240,00
  Почетна цена предмета продаје: 79.968,00


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2017-11-03 11:49:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 7693
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-1281/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-82/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛЕКСАНДАР МИЛОВАНОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Брод – багер “Шаран” и 2. Елеватор за песак
  Опис предмета продаје: нису у функцији, изложени као експонат у предузећу
  Процењена цена предмета продаје: 1. 700.000,00 динара и 2. 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. 490.000,00 динара и 2. 140.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-03 11:47:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 7692
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ-82/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И- А261/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгослав Ранић
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кп.бр.1257 њива 1.класе површине 1.02,54 ха уписана у лн.бр.296 КО Средњево на име држаоца Стојковић
  Опис предмета продаје: Кп.бр.1257 њива 1.класе површине 1.02,54 ха уписана у лн.бр.296 КО Средњево на име држаоца Стојковић Милана из Средњева, облик својине приватна са обимом удела ½, Кп.бр.1258 њива 1.класе површине 61,73 ара уписана у лн.бр.671 КО Средњево на Стојковић Милана из Средњева, облик својине приватна са обимом удела ½
  Процењена цена предмета продаје: 1.012.369,72 динара
  Почетна цена предмета продаје: 506.184,86 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-11-03 11:45:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 7691
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 2-Ии 227/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А123/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милка Шарац
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило "OPEL" тип "Аstra H", караван , рег озн. " RU 025-SJ", половно, плаве боје,
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило "OPEL" тип "Аstra H", караван , рег озн. " RU 025-SJ", половно, плаве боје, година производње 2007
  Процењена цена предмета продаје: 480.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 336.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-11-03 11:32:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 7690
  Датум продаје: 2017-12-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-A596/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Одс "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о београд, огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЗАЈЕЧАР", Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Плуг "IMT 751" , Телевизор "SHARP" , Веш машина "GORENJE" ,Приколица за фрезу "506 imp"
  Опис предмета продаје: Плуг "IMT 751" , Телевизор "SHARP" , Веш машина "GORENJE" ,Приколица за фрезу "506 imp"
  Процењена цена предмета продаје: 30,000.00 , 5.000,00 ,10.000,00 , 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-11-03 11:02:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 7689
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 46/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 67/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GENERALI OSIGURANJE SRBIJA
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ВЕШ МАШИНА, ТЕЛЕВИЗОР, УГАОНА ГАРНИТУРА, ТРПЕЗАРИЈСКИ СТО И СТОЛИЦЕ
  Опис предмета продаје: ВЕШ МАШИНА МАРКЕ " Gorenje", телевизор марке " grundig", угаона гарнитура браон боје, трпезаријски сто са 4 столице
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00 дин


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-11-03 10:47:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 7688
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИВ 109/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 174/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈОВАН АЛАРГИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ГУМЕ, МОТОРНО УЉЕ, УЉЕ ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ
  Опис предмета продаје: ГУМЕ РАЗЛИЧИТИХ ДИМЕНЗИЈА И ВРСТА, И МОТОРНО УЉЕ " Valvoline"-више различитих врста
  Процењена цена предмета продаје: од 1.885,00 дин до 28.600,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: ОД 942,50 ДИН ДО 14.300,00 ДИН


  Оглас поставио: Бранислав Аћимов
  Датум и време постављања: 2017-11-03 10:14:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Бачка Паланка, Улица Краља Петра I бр. 12
  Е-маил адреса: acimov_bane@hotmail.com
  Контакт телефон: 0628495832
  ПИБ: 107581951
  Матични број: 62844353

  Број записа у бази: 7687
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Краља Петра Првог 12 ,канцеларија Извршитеља Аћимов Брансилава , Бачка Паланка
  Пословни број судског предмета: И.И51/16 , И.И.220/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.58/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОЗЗ Европа Бачка Паланка , Комерицјална Банка а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 1894 К.О Бегеч и то парцела број 3516 Визић Шума
  Опис предмета продаје: 55а 92м2
  Процењена цена предмета продаје: 825.660,00
  Почетна цена предмета продаје: 577.962,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-11-03 10:05:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 7686
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 94/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 92/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПТП " АЛБАТРОС ММ " ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТРАКТОР, ПРИКОЛИЦА, ПУЖНИ ТРАНСПОРТЕР
  Опис предмета продаје: ТРАКТОР-РАСХОДОВАН У ДЕЛОВИМА, ПРИКОЛИЦА, ПУЖНИ ТРАНСПОРТЕР МАРКЕ " БЕЉЕ"
  Процењена цена предмета продаје: ОД 15.050,00 ДИН ДО 170.000,00 ДИН
  Почетна цена предмета продаје: ОД 7.525,00 ДИН ДО 85.000,00 ДИН


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-11-03 09:44:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 7685
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 101/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 181/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПТП " АЛБАТРОС ММ " ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 1.класе
  Опис предмета продаје: њива 1.класе површине 2ха 64а08м2, пољопривредно земљиште, кат. парцела бр. 2004, уписана у лист непокретности број 320 К.О Бачинци-обим удела 1/2
  Процењена цена предмета продаје: 3.625.046,89 дин
  Почетна цена предмета продаје: 2.537.532,82 дин


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-11-03 09:31:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 7684
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 112/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 103/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГЛУВАКОВИЋ ЈОВАН
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТРАКТОР, ПРИКОЛИЦА
  Опис предмета продаје: ТРАКТОР МАРКЕ " ИМТ 588" И ПРИКОЛИЦА
  Процењена цена предмета продаје: ОД 60.000,00 ДИН ДО 240.000,00 ДИН
  Почетна цена предмета продаје: ОД 42.000,00 ДИН ДО 168.000,00 ДИН


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-11-03 09:13:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 7683
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 518/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MESSER TEHNOGAS"
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2017-11-03 08:26:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 7682
  Датум продаје: 2017-10-24
  Време продаје: 12.00.
  Место продаје: ЧАЧАК , БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 86
  Пословни број судског предмета: И-51/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-69/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ НЕПОКРЕТНОСТИ
  Опис предмета продаје: ЗГРАДА ХЛАДЊАЧЕ + ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
  Процењена цена предмета продаје: 26.906.290,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1313.453.145,00 дин.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 17:32:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 7681
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ив 34/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 34/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђе Недић пр пољопривредна апотека "ФЛОРА"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2017-11-02 16:47:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 7680
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 85/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС КРАГУЈЕВАЦ"
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило ZASTAVA SKALA
  Опис предмета продаје: модел 101, година производње 2007.
  Процењена цена предмета продаје: 53.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.100,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2017-11-02 16:16:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 7679
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: 1О - 2315/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ 64/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Крагујевцу
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило CITROEN X SARA KARAVAN
  Опис предмета продаје: година производње 2004.
  Процењена цена предмета продаје: 59.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 41.300,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767