ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1494 активних, од укупно 13325 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-08-06 11:08:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 14372
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 4195/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 734/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Preduzeće za proizvodnju, promet i preradu živine i živinskih proizvoda COCO-RIKO Svilajnac
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: трпезаријски сто са столицама, машина за веш, телевизор, замрзивач
  Процењена вредност предмета продаје: 43.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.100,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 11:06:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 14371
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 308/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 308/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије"
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: бицикл бордо боје ; ТВ „INGELEN“ 75 cm ; баштенска гарнитура 6 столица + 1 сто
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-08-06 11:02:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 14370
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 169/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће Параћин
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: канцеларијски материјал
  Опис предмета продаје: пулт од иверице, столови, столице, телефон са факсом, штампач
  Процењена вредност предмета продаје: 63.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 44.100,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-08-06 10:53:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14367
  Датум продаје: 2018-12-14
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИв 777-16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 227-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стомил ДОО Раковац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат,парцела бр.848, Фрушкогорска, њива 5. класе, површине 16а10м2 и кат.парцела бр. 849, Фрушкогорск
  Опис предмета продаје: кат,парцела бр.848, Фрушкогорска, њива 5. класе, површине 16а10м2 и кат.парцела бр. 849, Фрушкогорска, пашњак 6. класе, површине 32а05м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.915.878,46 динара
  Почетна цена предмета продаје: 957.939,23 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 10:40:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 14366
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 11,00 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: ИИв.245/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв.344/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 49.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 34.300,00 дин.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 10:06:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 14365
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 823/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 902/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 3.721.725,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.605.207,5 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 09:56:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14364
  Датум продаје: 2018-08-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-75/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Grundig” 72” Teлевизор “Philips” 51” Лап топ “Hp presario” 2100” Усисивач “Trisa”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Grundig” 72” Teлевизор “Philips” 51” Лап топ “Hp presario” 2100” Усисивач “Trisa” Микроталасна “Elite”
  Процењена вредност предмета продаје: 6000,00 5000,00 5000,00 2000,00 3000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4200,00 3500,00 3500,00 1400,00 2100,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 09:21:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14363
  Датум продаје: 2018-08-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А145/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Vivax” 51” Кауч Сто и две столице Замрзивач “Obodin” вертикала Веш машина “Vox” Орм
  Опис предмета продаје: Телевизор “Vivax” 51” Кауч Сто и две столице Замрзивач “Obodin” вертикала Веш машина “Vox” Орман Фрижидер мали
  Процењена вредност предмета продаје: 5000,00 6000,00 3000,00 7000,00 11000,00 3000,00 6000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3500,00 4200,00 2100,00 4900,00 7700,00 2100,00 4200,00


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 09:13:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 14362
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Горњи Милановац,Драгољ бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: л-И.ИВК-436/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор
  Опис предмета продаје: неисправно стање мотора
  Процењена вредност предмета продаје: 190.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 133.000,00


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2018-08-06 09:06:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 14361
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Раденка Ракоњца, Цара Лазара 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 268/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 170/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: МАШИНА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ФЛИПСА (СМОКИЈА) СИВЕ БОЈЕ МАРКЕ СЕВЕР СУБОТИЦА СНАГА МОТОРА 7КВ
  Процењена вредност предмета продаје: 295.366,50 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 206.756,55 ДИНАРА


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 09:20:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 14360
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-11/2018
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-34/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VETERINARSKA STANICA ZAJEČAR DOO ZAJEČAR
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: 1 - КП.бр. 15461 ,КО Велики Извор ,укупне површине 25а, 07м2, њива 6. класе лист непокретности  бр. 3633 , РГЗ СКН Зајечар процењене вредности на износ од 60.794,75 динара , (са почетном ценом на јавном надметању 42.556,33 динара), 2 - КП.бр. 15470 ,КО Велики Извор ,укупне површине 45а, 71 м2, њива 6. класе лист непокретности  бр. 3633 , РГЗ СКН процењене вредности на износ од 110.846,75 динара, (са почетном ценом на јавном надметању 77.592,73 динара), 3 - КП.бр. 15500 ,КО Велики Извор
  Процењена вредност предмета продаје: 547.906,35
  Почетна цена предмета продаје: 383.534,45


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 08:45:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 14359
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИв 66/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 392/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.477.250,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 886.350,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 08:44:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 14358
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: ИИ-2188/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 708/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Триглав осигурање ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаје се намештај
  Опис предмета продаје: Фотеља црне боје од еко коже са белим детаљима, телевизор Фокс 81 цм, лап-топ Тошиба, комода са четири фиоке Форма идеале и друго
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 дин, 20.000,00 дин, 10.000,00 дин, 8.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 дин, 14.000,00 дин, 7.000,00 дин, 5.600,00 дин


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 08:28:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 14357
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 9.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.361/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 71.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.500,0


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 08:18:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 14356
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: И.Ив.116/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.76/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "МЕТАЛАЦ МАРКЕТ" д.о.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: дубећи замрзивач "BAUKLIECHT", фрижидер "BIRO", ТВ "SAMSUNG"
  Процењена вредност предмета продаје: 47.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 32.900,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 08:12:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 14355
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 9.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: Ии 649/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.107/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Алексов Ђока и Којић Саша
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: зграда бр. 1, Рада Неимара 17, земљиште под зградом-објектом, површине 0.00.75 ха, обим удела 2/4; зграда бр.2, Рада Неимара 19, земљиште под зградом - објектом, површине0.00.98 ха, обим удела 2/4; К.П.бр. 3401 земљиште уз зграду-објекат, површине 0.05.00 и њива површине 0.07.37 ха, обим удела 2/4
  Процењена вредност предмета продаје: 7.830.140,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.957.535,00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 08:09:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 14354
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: И.1693/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.и.184/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Хибрид" д.о.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторна тестера, тример за траву, косачица за траву, ручна метална колица, дрвени сто, дрвена комода
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 60% утврђене вредности


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 16:21:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 14353
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-402/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, рачунар.
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке “DAEWOO”, CRT, црне боје; 2. Рачунар десктоп са монитором LG, 19 инча, црне боје.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00-15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.400,00-10.500,00 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 16:20:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 14352
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 5
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 222/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 342/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја
  Опис предмета продаје: 1. Машина за веш 2. фрижидер са замрзивачем 3. микроталасна 4. аспиратор 5. телевизор 6. монитор 7. штампач 8. комплет кухиња са судопером 9. трпезаријски сто 10. трпезаријске столице 11. клима уређај
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 18.000,00 динара 2. 15.000,00 динара 3. 3.500,00 динара 4. 2.500,00 динара 5. 16.000,00 динара 6. 4.000,00 динара 7. 4.500,00 динара 8. 20.000,00 динара 9. 7.000,00 динара 10. 7.500,00 динара 11. 9.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од сваке појединачне покретне ствари


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 15:58:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 14350
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 08:30 часова
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: и:ИВК-196/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод Краљево
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Витрина.
  Опис предмета продаје: Витрина браон боје.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 700,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767