ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2018-01-08 12:48:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0113110481
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 9125
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165А
  Пословни број судског предмета: 4 И.И.бр. 1233/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 541/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТОЗА МАРКОВИЋ д.о.о. Кикинда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 3,38427% удела које извршни дужник поседује у ПД "ТОЗА МАРКОВИЋ" д.о.о. Кикинда
  Опис предмета продаје: Удео
  Процењена цена предмета продаје: 8.117.122,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.681.985,40 динара


  Оглас поставио: Малиша Младеновић
  Датум и време постављања: 2018-01-08 12:37:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, ул. Светог Саве бр 19
  Е-маил адреса: izvrsiteljmalisasd@gmail.com
  Контакт телефон: 0644907932
  ПИБ: 108603709
  Матични број: 63567973

  Број записа у бази: 9124
  Датум продаје: 2018-01-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Светог Саве број 19
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 53/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 59/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИКРЕДИТ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ЊИВА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВА ПЕТЕ КЛАСЕ
  Опис предмета продаје: ЊИВА ПЕТЕ КЛАСЕ КУСЈАК, 62 АРА УПИСАНА У ЛН 1587 КО ГОЛОБОК
  Процењена цена предмета продаје: 221.592,03 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 110.796,01 ДИНАРА


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-08 12:22:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9123
  Датум продаје: 2018-02-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-A175/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "FOX" , Замрзивач"LTX"310L , Веш машина "KONČAR" , Усисивач "ОRION" , Мобилни телефон "PRE
  Опис предмета продаје: Телевизор "FOX" , Замрзивач"LTX"310L , Веш машина "KONČAR" , Усисивач "ОRION" , Мобилни телефон "PRESTIGIO RAP3400" , трокрилни орман пуно дрво , две фотеље
  Процењена цена предмета продаје: 8,000.00 ,9,000.00 , 10,000.00 , 2,000.00, 2,000.00 , 5.000,00 , 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4,000.00 , 4,500.00 , 5,000.00 , 1.000.00 , 1.000,00 , 2,500.00 , 2,000.00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-01-08 11:17:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 9122
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6 Ии.194/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 98/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Разим Срабовић, Мерсија Бургић, Сафет Срабови, Невзет Срабовић
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трособан стан
  Опис предмета продаје: 80м2, први спрат
  Процењена цена предмета продаје: 3.207.330,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.245.131,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-01-08 11:10:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 9121
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 08:45
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Иив 581/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А90/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретне ствари непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: Ручни палетар, жуте боје, марке „TOTAL LIFTER“, серијски број 16031395-3/160, година производње 2016, тип CBD 25
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена покретне ствари износи 50% од процењене вредности ствари. Цена покретне ствари се слободно уговара.


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2018-01-08 10:52:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 9120
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: I 3 И И-188/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И.И-131/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Земљорадничка Задруга Дионис Црепаја
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 2 класе и друго
  Опис предмета продаје: њива 2 класе и друго
  Процењена цена предмета продаје: 1.334.450,70 и др.
  Почетна цена предмета продаје: 70 % утврђене вредности


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2018-01-08 10:13:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 9119
  Датум продаје: 2018-01-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: 1 И И-3/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 2 И.И-89/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гроздана Ђорђевић
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 и др
  Почетна цена предмета продаје: 70 % утврђене вредности


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-01-08 10:05:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 9118
  Датум продаје: 2018-01-30
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-553/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизор, сточић, телевизор, сточић, витрина, орман, витрина, витрина, орман, угаони орман
  Процењена цена предмета продаје: 61.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.700,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-01-08 09:58:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 9117
  Датум продаје: 2018-02-05
  Време продаје: 9:00 часова
  Место продаје: Краљево, Трг српских ратника бр. III/1, канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића
  Пословни број судског предмета: ИИ 56/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 30/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС - Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: тринаест катастарски
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 1.505.194,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.053.635,80 динара


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2018-01-08 09:51:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 9116
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: 2 И И-423/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И.И-А254/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Милосављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00 и др
  Почетна цена предмета продаје: 70 % утврђене вредности


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-01-08 09:34:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 9115
  Датум продаје: 2018-01-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: Ив-183/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 72/20107
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Војвођанска банка" ад, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Кућни апарати и намештај
  Процењена цена предмета продаје: 39.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 19.500,00 дин.


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-01-08 09:29:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 9114
  Датум продаје: 2018-01-31
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И-947/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 308/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NOBEL CORPORATION PREDUZEĆE ZA TRG. I USLUGE DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: КП бр. 1503/2 КО Мојсиње, потес Бент, њива 3.класе и врт 3.класе, укупне површине 39 ари и 70м2
  Процењена цена предмета продаје: 568.107,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 397.674,90 дин


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-01-08 09:21:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 9113
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И-37/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 115/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИВЕРЗАЛ БАНКА А.Д. БЕОГРАД - у стечају
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Објекат - Пословна зграда за коју није утврђена делатност, број зграде 1 (зграда се састоји из више функционалних целина-објеката који се налазе у низу један до другог), површине у основи 959 м2, изграђен на К.П. бр. 492/2 КО Кулиновци, потес Котарац, спратности По+Пр+Сп, и земљиште под зградом – објектом, пољопривредно земљиште, површине 959м2, на К.П.бр. 492/2 КО Кулиновци, потес Котарац, заједно са њивом 5.класе, која је сада парцела у функцији дворишта испред и око објекта мале привреде, по
  Процењена цена предмета продаје: 23.248.108,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 11.624.054,00 дин


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-01-08 09:12:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 9112
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И-464/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 209/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милосав Васић, Петровац На Млави
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Њиве и воћњаци уписани у лист непокретности 940 и 800 КО Миоковци; и породична стамбена зграда - објекат изграђен без одобрења за градњу, изграђен на К.П. бр. 1213, Потес – ПОД, заједно са К.П 1213 Потес ПОД
  Процењена цена предмета продаје: 1.358.430,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 950.900,00 дин


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-01-05 15:50:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 9111
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 67/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС" НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Приколица за трактор, 4 х 2.5m
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-01-05 15:26:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 9110
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 186/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PORR-WERNER-WEBER-PROKUPLJE DOO PROKUPLJE
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Веш машина, марке-MATURA, беле боје, непозната година производње Усисиваћ, марке-KARCHERR, тип-А2675 JUBILEE, непозната година производње Бушилица, непозната марка и година производње 4 сиве раткапне, непозната година производње CRT телевизор, марке-GRUNDIG sedance, 62cm, сиве боје, непозната година производње Микроталасна, марке-SHARP, bele boje, непозната година производње Појачало, марке-UNIVERSUM, звучници мрке-DYHACORD 2 комада
  Процењена цена предмета продаје: 36.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 25.200,00


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2018-01-05 15:24:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 9109
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: КАНЦЕЛАРИЈА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА СЛОБОДАНА ЖИВАНОВА, НОВИ САД, УЛ. ФУТОШКА 1 А
  Пословни број судског предмета: ИИ 2922/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 162/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
  Опис предмета продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА ПОВРШИНЕ 5А 10М2 БРОЈ ЗГРАДЕ 1 УЛИЦА СВЕТОСАВСКА 23 СРЕМСКА КАМЕНИЦА ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ ОБЈЕКАТ ПАРЦЕЛА 5389/2 ЕТАЖА ПО1 ПР1 СП1 ОБЈЕКАТ ПРЕУЗЕТ ИЗ З.К СВОЈИНА ПРИВАТНА 1/2 УДЕЛА БОГДАНОВИЋ ЧЕДО И 1/2 УДЕЛА БОГДАНОВИЋ СМИЉА Л.Н БРОЈ 1353 К.О СРЕМСКА КАМЕНИЦА
  Процењена цена предмета продаје: 10.387.147,50 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 7.271.003,25 ДИНАРА


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-01-05 14:43:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 9108
  Датум продаје: 2018-02-05
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 1 И-263/2017 од 11.07.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 313/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: 1. Породична стамбена зграда број зграде 1 спратност пр1 која се налази у улици ЈНА 2/ј Војвода Степа на парцели број 1421 2. Земљиште уз зграду-објекат површине 5а00м2 које се налази у улици ЈНА2/ј Војвода Степа на парцели број 1421 3. Њива 4 класе површине 22а67м2 на парцели број 1421
  Процењена цена предмета продаје: 1.679.003,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 839.501,70 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-01-05 14:27:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 9107
  Датум продаје: 2018-02-05
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 Ии-977/2017 од 06.10.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 394/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: Двособан стан број посебног дела 2 површине 66м2 у приземљу стамбене зграде за колективно становање број зграде 1 адреса објекта Трг Слободе број 8 на катастарској парцели број 13 уписано у лист непокретности број 439 КО Српски Итебеј
  Процењена цена предмета продаје: 664.046,88 динара
  Почетна цена предмета продаје: 464.832,81 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-01-05 14:13:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 9106
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-1022/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 565/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Фрижидер марке-Obodin, беле боје, непознате године производње CRT телевизор DAEWOO, црне боје, непознате године производње Ормар (гардеробер), крем боје, непознате године производње DVD PLAYER, марке-SIMBIO, сиве боје, непознате године производње
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767