ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 14:11:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 13102
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: I.IV-345/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-56/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GRANDE ADRIATIC FOOD
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор торпедо и фиат добло
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 14:08:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 13101
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 4 Ии бр. 608/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 191/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Цане Стојковић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описано у закључку


  Оглас поставио: Тања Ијачић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 13:55:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: tanja.ijacic@gmail.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 108591452
  Матични број: 63559288

  Број записа у бази: 13099
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-131/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-77/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Божидар Мандић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда и помоћна зграда, Призренска 25, Нови Сад
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда и помоћна зграда, Призренска 25, Нови Сад
  Процењена вредност предмета продаје: 2.954.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.477.250,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 13:52:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 13098
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Битољска бр. 2
  Пословни број судског предмета: И.Ив-703/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-429/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Atlantic brands doo Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 27 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Алкохолна пића
  Опис предмета продаје: Алкохолна пића пописана у просторијама извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 180.584,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 54.175,00 РСД


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 13:44:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 13097
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара 9
  Пословни број судског предмета: ИИ626/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ102/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, површине 164м2, етажирана на посебан део 2 који се води као четворособан стан, њива 1 класе површине 381м2, земљиште под зградом објектом
  Процењена вредност предмета продаје: 2.251.340,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.575.938,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 13:26:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13096
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А273/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “NEO”; Замрзивач “GORENJE”; Кауч; Фотеља; ДВД “KOPERNIKUS”; Сто и четири столице
  Опис предмета продаје: Телевизор “NEO”; Замрзивач “GORENJE”; Кауч; Фотеља; ДВД “KOPERNIKUS”; Сто и четири столице
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00; 8.000,00; 6.000,00; 3.000,00; 1,500,00; 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2,500,00; 4,000,00; 3,000,00; 1,500,00; 750,00; 2.000,00


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2018-06-13 13:00:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 13095
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: ФУТОШКА 1А, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: И И 4629/7
  Број предмета јавног извршитеља: И И 1/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАН БАРБЕРИЋ, НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЛИВАДА 6. КЛАСЕ, ВИНОГРАД 2. КЛАСЕ 16 а 90 м2, ВИНОГРДА 2. КЛАСЕ 8а 09 м2, ВИНОГРАД 2. КЛАСЕ 61 М2,
  Опис предмета продаје: ЛИВАДА 6. КЛАСЕ, ВИНОГРАД 2. КЛАСЕ 16 а 90 м2, ВИНОГРДА 2. КЛАСЕ 8а 09 м2, ВИНОГРАД 2. КЛАСЕ 61 М2, ВИНОГРАД 2. КЛАСЕ, 36 М2 СВЕ НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 6808 КО СРЕМСКА КАМЕНИЦА
  Процењена вредност предмета продаје: 1.296.198,02 динара
  Почетна цена предмета продаје: 907.338,61 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 12:44:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13094
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 4/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 4/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Видаковић Антун из Доњег Таванкута
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 12:39:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13093
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 81/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 81/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Инфрастурктура " Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 12:32:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13092
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 405/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 405/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропирвреда Србије"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 12:26:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 13091
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 992/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛАН СТАНИМИРОВИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 24.650.596,72 дин
  Почетна цена предмета продаје: 17.255.417,70 дин


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 12:16:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13090
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 119/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 119/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Властимир Лазић, Штитар
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 12:04:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13088
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 406/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 406/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропирвреда Србије"
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 11:48:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13087
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 501/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 501/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 11:43:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13086
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Ии 172/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 172/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РТР "Албатрос ММ" Шид
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 11:31:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13085
  Датум продаје: 2018-07-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 110/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 110/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Теодоровић Миломир, Јевремовац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 11:28:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13084
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 434/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 434/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропирвреда Србије"
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Јелена Стојановић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 11:00:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Јурија Гагарина бр.28 а, спрат 5, стан 25
  Е-маил адреса: jelenastojanovic@izvrsitelj-srbija.rs
  Контакт телефон: 0692239007
  ПИБ: 108161477
  Матични број: 63258741

  Број записа у бази: 13083
  Датум продаје: 2018-06-13
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Јурија Гагарина 28а/25
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 1573/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-156/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС-Министарство финансија-Управа царина-Царинарница Ниш
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућни апарати
  Опис предмета продаје: Телевизори, клима уређај, микроталасна пећница, уградна рерна, апарат за воду
  Процењена вредност предмета продаје: 43000,00
  Почетна цена предмета продаје: 43000,00


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 10:47:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: ivanazugic75@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 13082
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Карађорђева 25/6, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И.-1055/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-134/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГОРДАНА МАРИНКОВИЋ, КРАГУЈЕВАЦ, ул. ИЛИНДЕНСКА 36 /21
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја штампарске опреме
  Опис предмета продаје: grafički nož ADAST MAXIMA MH 80-5, Ofset mašina ADAST ADAMOV 313 , Ofset mašina ADAST DOMINANT AD 715C
  Процењена вредност предмета продаје: 703.535,33 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 09:20:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 13081
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 12:30 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог бр. 8А/1, 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: 2 Ив 864/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.А 64/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VOJVOĐANSKA BANKA A.D. Novi Sad
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Уписаних у ЛН број 309 КО Крагујевац 2 и то : - на кат. парцели број 4863, земљиште под зградом-објектом, пов. 00.01,11 ха, број зграде 3, помоћна зграда, бр.етажа- ПР1, објекат има одобрење за градњу, адреса објекта:Благовештењска
  Процењена вредност предмета продаје: 2.664.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.598.400,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767