ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 14:49:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6263
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 671/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А389/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гаранцијски фонд АП Војводине
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: уписан ЛН 3660 КО Оџаци
  Процењена цена предмета продаје: 459.271,80 динара, 2.811.412,80 динара и 1.807.336,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 229.635,9 динара, 1.405.706,4 динара и 903.668,4 динара


  Оглас поставио: Андријана Додић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 14:39:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 6262
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Неготин, ул. Карапанџина 18/8
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.бр.34/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-37/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Лезић, Неготин, ул. Лоле Рибара 10
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретна имовина
  Опис предмета продаје: Прикључни плуг за трактор, двобразни, мешалица за малтер, компјутер комплет са ЦРТ монитором, Моторна тестера СТИХЛ
  Процењена цена предмета продаје: 52.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 26.000,00 дин


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 13:54:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 6261
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1
  Пословни број судског предмета: Ии.54/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.287/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жаклина Милић и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило марке RENAULT, модел VEL SATIS
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 550.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 275.000,00


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 13:47:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 6260
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1
  Пословни број судског предмета: Иив.142/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.219/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор Раковица
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 13:38:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 6259
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.1897/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.470/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миленко Дељанин
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2017-09-11 13:34:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 6258
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: КАНЦЕЛАРИЈА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА СЛОБОДАНА ЖИВАНОВА, НОВИ САД, УЛ. ФУТОШКА 1 А
  Пословни број судског предмета: ИИ 262/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 105/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТРОИПОСОБАН СТАН
  Опис предмета продаје: ТРОИПОСОБАН СТАН БРОЈ 12 ПОТКРОВЉЕ 86 М2 КИСАЧКА 64 БРОЈ ЗГРАДЕ 5 БРОЈ УЛАЗА 64 КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА 4360 ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 20284 КО НОВИ САД 1
  Процењена цена предмета продаје: 8.201.881,92
  Почетна цена предмета продаје: 5.741.317,34


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-09-11 13:28:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 6257
  Датум продаје: 2017-10-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии-293-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и-129-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јелена Славковић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Панчеву
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 7.381.332,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.166.932,40


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-09-11 13:18:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 6256
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, ул. Корзо бр. 10/Б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.337/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Половне покретне ствари описане у Закључку о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Покретне ствари: бр. 1 - 6.000,00 динара, бр. 2 - 12.000,00 динара, бр. 3 - 14.000,00 динара, бр. 4 - 5.000,00 динара...
  Почетна цена предмета продаје: Покретне ствари: бр. 1 - 3.600,00 динара, бр. 2 - 7.200,00 динара, бр. 3 - 8.400,00 динара, бр. 4 - 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 13:18:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 6255
  Датум продаје: 2017-09-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4 Ии 122/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.73/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јелена Кузманов
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена цена предмета продаје: 1.000.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 700.000,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 13:15:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 6254
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: Основни суд у Ваљеву Ии.бр.1248/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 30/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК Банка а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности извршних дужника
  Опис предмета продаје: Продаје се кат.парцела бр. 1832/8 , са две пословне зграде које се налазе на њој, земљиште под три друга објекта која се налазе на тој парцели, као и пашњак прве класе који је уписан као градско грађевинско земљиште који се такође налази у оквиру парцеле 1832/8
  Процењена цена предмета продаје: 31.925.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 22.347.780,00 динара


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 13:02:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Земун, ул. Кеј ослобођења бр. 13 д/7
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 6253
  Датум продаје: 2017-09-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд-Земун, ул. Кеј ослобођења бр. 13 д/7
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ии 464/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОРАН КНЕЖЕВИЋ, МИРОЉУБ КНЕЖЕВИЋ, ЈЕЛЕНA ВАСИЂ из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности – двособног стана y Београду
  Опис предмета продаје: ОДРЕЂУЈЕ СЕ прва продаја непокретности - и то стана број 8, површине 58 м2, који се налази у Новом Београду, у ул. Радоја Дакића бр. 13 на II спрату, по структури двособан, саграђен на кат. парцели 343 КО Нови Београд, уписан у лист непокретности број 1961 КО Нови Београд, у сувласништву извршних поверилаца Кнежевић Зорана, Кнежевић Мирољуба и Васић Јелене са по 1/4 идеална дела и извршног дужника Кнежевић Драгољуба са 1/4 идеалних делова у укупном износу 6.227.460,00 динара КАО УСЕЉИВО.
  Процењена цена предмета продаје: 6.227.460,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.736.476,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 12:49:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 6251
  Датум продаје: 2017-10-04
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ии-11/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 28/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миле Врачар
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теренско возило Мерцедес ML 350
  Опис предмета продаје: теренско возило Мерцедес ML 350
  Процењена цена предмета продаје: 465.696,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 232.848,00 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2017-09-11 12:14:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 6247
  Датум продаје: 2017-10-13
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 372/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А162/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Биљана Којадиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена цена предмета продаје: 29.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.300,00


  Оглас поставио: Никола Кмезић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 12:11:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Немањина 4, 2. спрат, канцеларија 208
  Е-маил адреса: izvrsitelj011@gmail.com
  Контакт телефон: 0643333455
  ПИБ: 107999003
  Матични број: 63141763

  Број записа у бази: 6245
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Немањина бр. 4/2/208, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 943/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 265/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Agencija za osiguranje depozita
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 24 kom
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Skuteri i kacige
  Опис предмета продаје: Skuteri Benelli, Keeway, ATV i kacige Keeway helmets
  Процењена цена предмета продаје: 2.145.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.501.500,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 12:08:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 6244
  Датум продаје: 2017-10-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља у ул. Синђелићев трг бр. 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-393/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-520/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојан Илић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Samsung телевизор CRT 52 cm, Троделни регал са полицом, гардеробером и стакленим делом, Кауч на развлачење, Фотеља (2 комада), Клуб сточић, Украсни сточић, Машина за шивење Philips, Ципеларник, Веш машина Favorit Prima, Телевизор CRT Samsung 52 cm, Француски кревет, Ноћни сточић (2 комада), Троделни гардеробер, Комода са фиокама, Украсна лампа;
  Процењена цена предмета продаје: 111.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 78.050,00


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2017-09-11 11:58:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 6241
  Датум продаје: 2017-10-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 24 И И-332/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-57/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милета и Анкица Беслаћ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КАНЦЕЛАРИЈСКИ СТО И 6 СТОЛИЦА ЕКО КОЖА, РАДНИ СТО И 4 СТОЛИЦЕ, ШТАМПАЧ марке HP, КОПИР марке LAINIE
  Опис предмета продаје: КАНЦЕЛАРИЈСКИ СТО И 6 СТОЛИЦА ЕКО КОЖА, РАДНИ СТО И 4 СТОЛИЦЕ, ШТАМПАЧ марке HP, КОПИР марке LAINIER 5025 MFD, КОМПЈУТЕР (монитор и кућиште) марке IMB,КОМПЈУТЕР (монитор и кућиште) марке SAMSUNG, КОМПЈУТЕР (монитор и кућиште) марке SAMSUNG,КОМПЈУТЕР (монитор и кућиште) марке SAMSUNG, РАДНИ СТО ЗА КОМПЈУТЕР, РАДНИ СТО, ШТАМПАЧ марке HP, КЛИМА УРЕЂАЈ марке FAVORIT
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00 динара,30.000,00 динара, 10.000,00 динара, 40.000,00 динара, 12.000,00 динара,12.000,00 динара,12.000,00 динара,12.000,00 динара,20.000,00 динара,20.000,00 динара,12.000,00 динара,15.000,00 динара,
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 11:56:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6240
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 541/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А167/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Међедовић Љубица
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Опис предмета продаје: уписан ЛН 9971 КО Кула
  Процењена цена предмета продаје: 3.064.305,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.145.013,5 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-09-11 11:44:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 6239
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии-43-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и-29-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "PROCREDIT BANK" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор у Панчеву
  Опис предмета продаје: Пословни простор у Панчеву, 34м2
  Процењена цена предмета продаје: 3.073.005,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.151.103,50


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 11:17:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 6238
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг бр.1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-752/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А254/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марина Илић пр Агенција за књиговодство и штампарску делатност
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Телевизор VOX CRT дијагонале 54 cm са даљинским управљачем, Стаклена витрина са полицама и ормарићима, Тросед, Двосед, Фотеља, Радијатор уљани, Монитор Philips 22 инча, Замрзивач сандучар 410 литара, Веш машина Beko без ознаке, Кауч на развлачење (2 комада);
  Процењена цена предмета продаје: 82.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 57.750,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 09:10:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 6237
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: КЛЕК ул. Радована Шакотића 46
  Пословни број судског предмета: 21 Ии.340/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-80/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије п.у.-Гарантни фонд Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ШПАРТАЧ ЧЕТИРИ РЕДА
  Процењена цена предмета продаје: 80.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 56.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767