ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 14:23:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 16068
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-800-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кауч Замрзивач вертикални “LIEBHER” Двосед Кухиња комплет 3 м
  Опис предмета продаје: Кауч Замрзивач вертикални “LIEBHER” Двосед Кухиња комплет 3 м
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00 9.000,00 6.000,00 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.900,00 6.300,00 4.200,00 7.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 14:16:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 16067
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-731/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Teletech” 51, Кауч, Сто и две столице, Орман
  Опис предмета продаје: Телевизор “Teletech” 51, Кауч, Сто и две столице, Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 5.000,00, 3.000,00, 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00, 3.500,00, 2.100,00, 1.400,00


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 13:54:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 16065
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-237/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 108/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предшколска установа „Наша радост“ Крупањ
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 13:51:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 16064
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 310/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 310/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије"
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Машина за сушење веша BEKO ; ТВ TESLA “38 ; Клима уређај VOX 12 ; Апарат за варење ULJANIK ; Орман беж боје са огледалом
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара ; 12.000,00 динара ; 12.000,00 динара ; 20.000,00 динара ; 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 13:32:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 16063
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 424/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАНА РАНЂЕЛОВИЋА из Ниша
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари – возила MERCEDES SPRINTER
  Опис предмета продаје: путничког возила марке: „MERCEDES SPRINTER" број шасије: „WDB9026711R139049", запремине снаге: "2148 cm/ 80 kw", боје: "бела", година производње: "2000, рег. ознака
  Процењена вредност предмета продаје: 326.742,00
  Почетна цена предмета продаје: 228.719,40  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 13:30:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 16062
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 И-99/2017 од 01.02.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 36/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа и пословни простор
  Опис предмета продаје: 1. Непокретности уписане у лист непокретности број 3100 КО Зрењанин - Трособан стан површине 188м2 број посебног дела 1 приземље који се налази у породичној стамбеној зградиИве Лоле Рибара 6 број зграде 1 приземна саграђена на парцели број 4392/1 - Двособан стан површине 53м2 број посебног дела 2 приземље који се налази у породичној стамбеној згради Иве Лоле Рибара 6 број зграде 1 приземна саграђена на парцели број 4392/1 са припадајућим градским грађевинским земљиштем на парцели број 4392/1 ук
  Процењена вредност предмета продаје: 28.144.676,25 динара и 34.899.986,44 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30% непосредна погодба


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 13:10:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 16061
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-923-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Шпорет на дрва “ALFA 90” Ел. Шпорет “PREMIJER” Фрижидер “VENUS” Кауч Орман Полица за телевизор
  Опис предмета продаје: Шпорет на дрва “ALFA 90” Ел. Шпорет “PREMIJER” Фрижидер “VENUS” Кауч Орман Полица за телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 7.000,00 10.000,00 6.000,00 4.000,00 1.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 4.900,00 7.000,00 4.200,00 2.800,00 700,00


  Оглас поставио: Славица Периз
  Датум и време постављања: 2018-10-08 12:35:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsitelj.speriz@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590222
  Матични број: 63558320

  Број записа у бази: 16060
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара 9
  Пословни број судског предмета: 1ИИ39/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.22/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Наташа Чешљевић Кнежевић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда са две помоћне зграде
  Процењена вредност предмета продаје: 2.953.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.476.750,00 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-10-08 12:25:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 16059
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: И.И-348/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-160/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милутиновић Горан
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине за обраду дрвета
  Опис предмета продаје: машине за обраду дрвета
  Процењена вредност предмета продаје: 2.262.633,40
  Почетна цена предмета продаје: 1.583.843,38


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 12:23:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 16058
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр. 937/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-637/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Илија Николић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 34.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.220,00 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-10-08 12:19:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 16057
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-61/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 21/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DOO Tomar
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: расхладни уређаји
  Опис предмета продаје: расхладни уређаји
  Процењена вредност предмета продаје: 245.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 171.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 12:12:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 16056
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-949-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “ VOX” led Радни сто Орман Микроталасна “FOX” Сто и 2 столице Мали сточић
  Опис предмета продаје: Телевизор “ VOX” led Радни сто Орман Микроталасна “FOX” Сто и 2 столице Мали сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 3.000,00 4.000,00 2.000,00 4.000,00 1.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 2.100,00 2.800,00 1.400,00 2.800,00 700,00


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-10-08 12:07:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 16055
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-765/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 185/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АТОМ ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: САНИТАРИЈЕ
  Опис предмета продаје: САНИТАРИЈЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 294.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 205.800,00


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 11:57:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 16054
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара 9
  Пословни број судског предмета: ИИ412/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ49/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈОАКИМ НАЂ
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 1 класе и њива 2 класе
  Опис предмета продаје: њива 1 класе повшине 79ари 14м2 и њива 2 класе површине 35ари 85м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.556.085,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.089.259,50


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 11:44:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 16053
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: Ив-30/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А15/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GENERALI OSIGURANJE
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку о првој јавној продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 155.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 11:30:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 16052
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-956-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Регал Телевизор “PHILIPS” 51cm Телевизор “SANYO” Замрзивач “GORENJE” 410L Кауч Замрзивач вертикални
  Опис предмета продаје: Регал Телевизор “PHILIPS” 51cm Телевизор “SANYO” Замрзивач “GORENJE” 410L Кауч Замрзивач вертикални “Welbit”
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00 5.000,00 5.000,00 8.000,00 6.000,00 9.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.900,00 3.500,00 3.500,00 5.600,00 4.200,00 6.300,00


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 11:07:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 16051
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИВ-639/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-267/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку о првој јавној продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 2.082.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 11:01:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 16050
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: Ив-36/2011
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-106/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Б2 ХОЛДИНГ КАПИТАЛ ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку о првој јавној продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 157.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 60% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 10:57:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 16049
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: И-11316/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1803/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славко Ружичић, Јелена Ружичић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку о првој јавној продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 93.770,00
  Почетна цена предмета продаје: 60% од процењене вредности


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 10:53:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 16048
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: И.И бр.660/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-426/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Данијела Мићић, Раваница - Краљево, ул. Раваница бр. 118, ЈМБГ 1101974785042
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о другој продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 500,00 динара до 6000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 350,00 динара до 4.200,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767