ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 15:48:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 7762
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 08:15
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-603/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-355/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АМС ОСИГУРАЊЕ" а.д.о., Београд, ул. Рузвелтова бр. 16, МБ 17176471, ПИБ 100000563
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 1.500,00 дин. до 5.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 1.050,00 дин. до 3.500,00 дин.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 15:42:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 7761
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ- 43/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 230/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Неша Филиповић
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кожна гарнитура са фотељом, телевизор "FOX", ормар,сталак за телевозор, кревет(кауч), спаваћа соба о
  Опис предмета продаје: кожна гарнитура са фотељом, телевизор "FOX", ормар,сталак за телевозор, кревет(кауч), спаваћа соба од пуног дрвета
  Процењена цена предмета продаје: 130.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 91.000,00 динара


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 15:23:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 7759
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 13:00 ч
  Место продаје: ул. Млинска бр.19, Лесковац
  Пословни број судског предмета: И-130/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-550/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO B2 HOLDING KAPITAL d.o.o. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стамбено пословни објекат
  Опис предмета продаје: Стамбено пословни објекат
  Процењена цена предмета продаје: 98.001,00 EUR
  Почетна цена предмета продаје: 68.600,70 EUR


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-11-07 15:20:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 7758
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: 1. П.424/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ.14/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Сенти
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 10.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 12.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 8.000,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 9.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 7.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 8.400,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 5.600,00 дин. покретна ствар бр. 4 - 6.300,00 дин.


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 15:15:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 7757
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Свилајнац, ул. Краља Петра Првог бр. 133
  Пословни број судског предмета: И. 734/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 223/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Костић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њиве
  Опис предмета продаје: - Њива 5. класе, површине 71 а 66 м2, потес Девесило, кат. парцела бр. 1702/2 - у процењеној вредности од 255.826,20 динара - Њива 5. класе, површине 73 а 60 м2, потес Девесило, кат. парцела бр. 1702/4 - у процењеној вредности од 262.752,00 динара
  Процењена цена предмета продаје: - Њива 5. класе, површине 71 а 66 м2, потес Девесило, кат. парцела бр. 1702/2 - у процењеној вредности од 255.826,20 динара - Њива 5. класе, површине 73 а 60 м2, потес Девесило, кат. парцела бр. 1702/4 - у процењеној вредности од 262.752,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: На другом јавном надметању почетна цена износи 50% од процењене вредности појединачно одређене ствари


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 14:37:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 7756
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А260/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад Београд, Београд, ул. Таковска бр. 2, МБ 17162543, ПИБ 100002887
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 2.000,00 дин. до 7.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 1.400,00 дин. до 4.900,00 дин.


  Оглас поставио: Никола Новаковић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 14:36:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког бр.2
  Е-маил адреса: izvrsitelj.novakovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659954399
  ПИБ: 108302264
  Матични број: 63358094

  Број записа у бази: 7755
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Максима Горког 2, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И-893/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-63/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Развојна Банка Војводина у стечају Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
  Опис предмета продаје: Непокретност уписана у лн 9287 КО Нови Сад II на парцели број 23/1, пословни простор за који није утврђена делатност, број 90, површине 12м2, на другом спрату пословне зграде број 1, у улици Јована Јовановића Змаја, улаз број 26
  Процењена цена предмета продаје: 1.289.574,00
  Почетна цена предмета продаје: 902.701,80


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 14:34:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 7754
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Свилајнац, ул. Краља Петра Првог бр. 133
  Пословни број судског предмета: И.673/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 192/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Костић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њиве
  Опис предмета продаје: - Њива 5. класе, површине 11 а 64 м2, потес Девесило, кат. парцела бр. 1682/1- у процењеној вредности од 41.554,80 динара - Њива 5. класе, површине 12 а 39 м2, потес Девесило, кат. парцела бр. 1702/3- процењеној вредности од 44.232,30 динара - Њива 5. класе, површине 10 а 71 м2, потес Девесило, кат. парцела бр. 1703- процењеној вредности од 38.234,70 динара
  Процењена цена предмета продаје: - Њива 5. класе, површине 11 а 64 м2, потес Девесило, кат. парцела бр. 1682/1- у процењеној вредности од 41.554,80 динара - Њива 5. класе, површине 12 а 39 м2, потес Девесило, кат. парцела бр. 1702/3- процењеној вредности од 44.232,30 динара - Њива 5. класе, површине 10 а 71 м2, потес Девесило, к
  Почетна цена предмета продаје: На другом јавном надметању почетна цена износи 50% од процењене вредности појединачно одређене ствари


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 14:29:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 7753
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 709/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈЕЛЕНЕ ЂОРЂЕВИЋ СТЕВАНОВИЋ из Обреновца, Звечке
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја покретних ствари – теретног возила
  Опис предмета продаје: теретно возило марка и тип: „OPEL VITO 108 CDI", број шасије: „VVDF63809413489841", број мотора: „61198050619232", запремина мотора: 1896 ццм, снага мотора и радна запремина мотора: 60 KW / 2148 cm3, године производње: 2002, боја: ОМ бела, највећа дозвољена маса: 1990 кг, број врата: 2+1+2, датум прве регистрације: 25.07.2014. године, пређени километри: неутврђено због неисправности км сата, рег ознака: ,УА * 062-32"; Предметном возлу је истекла регистрација 24.08.2017. године.
  Процењена цена предмета продаје: 238.184,80
  Почетна цена предмета продаје: 142.910,88


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 14:06:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 7752
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.И.35/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.57/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОПШТИНА КОВИН, Ковин, ул. ЈНА бр. 5, МБ 08135002, ПИБ 101406134
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Приколица за растурање стајњака HEYWANG 15м3, наранџасте боје и Тракторска приколица, агромеханика, 600 л
  Процењена цена предмета продаје: 1.100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 770.000,00 динара


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 13:46:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 7751
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: 2ИИв 58/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв А 200/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY BANKA
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: ливада, воћњак, њива
  Процењена цена предмета продаје: 237.288,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 166.101,60 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 13:28:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 7750
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у улици Синђелићев трг бр. 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-20037/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А3884/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Јовић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Телевизор Samsung, LCD, Лаптоп Toshiba, 14', Компјутерски сто, Полица за телевизор, Thomson са два звучника и вуфер (DVD) Phonotrend, Угаона гарнитура на развлачење (еко кожа и штоф), Украсна лампа, Машина за прање судова Candy, Апарат за еспресо кафу Satrap, Машина за сушење веша Candy Grand EC 127D2, Веш машина Candy Grand, Телевизор LCD Thomson 60 cm, Усисивач Sakura 231, Микроталасна Alaska;
  Процењена цена предмета продаје: 146.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 102.200,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 13:20:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 7749
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Место продаје: НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Пословни број судског предмета: ИИ 220/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 127/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Били Огњен
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 140.000,00 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00 динара итд


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 12:58:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 7747
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6 Ии 8/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 5/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милева Милић
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 1. и 2. класе
  Опис предмета продаје: потес
  Процењена цена предмета продаје: 581.040,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 406.728,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Петровић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 12:44:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, булевар Михајла Пупина 165 А/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653344842
  ПИБ: 108217142
  Матични број: 63265756

  Број записа у бази: 7746
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина 165А/2, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-1535/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 129/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Борислава Роквић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стан на 9. спрату стамбене зграде, површине 23м2
  Процењена цена предмета продаје: 2.483.520,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Зоран Богдановић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 11:08:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Обреновићева бб, ТЦ "Калча", спрат II, улаз А2 локал 17
  Е-маил адреса: izvrsiteljbogdanoviczoran@gmail.com
  Контакт телефон: 0694407984
  ПИБ: 108300187
  Матични број: 63357022

  Број записа у бази: 7745
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ниш, Обреновићева бб, ТЦ "Калча", спрат II, улаз А2 лок. 17
  Пословни број судског предмета: 3ИИ -3991/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 38/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саша Вучић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за балансирање радних кола
  Опис предмета продаје: Машина за балансирање радних кола која се састоји из три дела и припадајућих елемената.
  Процењена цена предмета продаје: 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 126.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 10:59:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 7744
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 3 Ии бр.106/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 50/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво за промет и услуге АГРО-ОПТИМУМ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Сушаре за сушење дувана,2 ком
  Процењена цена предмета продаје: 480.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 336.000,00 дин


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 10:58:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 7743
  Датум продаје: 2017-12-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у улици Синђелићев трг бр. 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИ-399/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А1602/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дејан Ранђеловић ПР DEJAN RANĐELOVIĆ PREDUZETNIK, TRGOVINA I AGENCIJA ZA NEKRETNINE MOBI SOKOBANJA
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Телевизор марке ORION LCD дијагонале 40 инча са даљинским управљачем, Угаона гарнитура на развлачење, Клуб сточић беле боје, Дрвени клуб сточић браон боје, Тепих - овални димензије 1 x 1.5 m, тепих - четвртасти димензије 1 x 1,5 m, Фотеље (два комада), Мини линија AIWA, Два звучника, Електрична грејалица FAIRLINE, Аспиратор SIEMENS, Телевизор PROTEC дијагонале 32 инча LCD са држачем, Комода са троја врата, Гардеробер, Радни сто, дечији, Тепих четвртасти 1,20 x 1,65 cm, Вентилатор;
  Процењена цена предмета продаје: 105.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 73.850,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-11-07 10:00:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 7742
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костић 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 1736-17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 302-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РОТОР ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/6 породичне стамбене зграде
  Опис предмета продаје: 1/6 породичне стамбене зграде, Бачки Јарак, улица Ивана Милутиновића 43
  Процењена цена предмета продаје: 246.043,66 динара
  Почетна цена предмета продаје: 172.230,56 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-11-07 09:56:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 7741
  Датум продаје: 2017-12-04
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костић 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 543-17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 68-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миленијум осигурање АДО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор Самсунг
  Опис предмета продаје: телевизор Самсунг
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767