ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 14:58:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 11353
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 11:15
  Место продаје: ЗРЕЊАНИН ул. Бранка Радичевића 28
  Пословни број судског предмета: ИИв.272/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-966/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГОЉУБ РОКВИЋ ПР САМ.РАДЊА ЗА ТРГОВИНУ И ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ "ЕЛИТ ПАК" ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 2 КОМАДА КЛИМА УРЕЂАЈА " VOX" i " FOX"
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 14:54:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 11352
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: ЗРЕЊАНИН ул. Петра Ковалића 128
  Пословни број судског предмета: 21 Ии.431/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И - А- 96/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија"Дунав осигурање" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Дрљача ношена 5 крила
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 14:50:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 11351
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: ЗРЕЊАНИН ул. Браће Фогароши 115
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-618/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 2 комада расхладна витрина за сладолед - расхладна витрина за месо
  Процењена цена предмета продаје: 55.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 38.500,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 14:45:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 11350
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: ЗРЕЊАНИН УЛ. Виноградарска 35
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-874/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 30
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 10 комада кафанских столова - 10 комада металних столица -10 комада металних двоседа
  Процењена цена предмета продаје: 55.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 38.500,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-04-10 14:38:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 11349
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 90-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДМД СИСТЕМ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: локал
  Опис предмета продаје: локал
  Процењена цена предмета продаје: 10.742.063,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.519.444,10 динара


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 14:29:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 11348
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Улица Града Караре број 15, стан 24, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 217-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈСП ,,Крагујевац" Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Угаона гарнитура, постоље за телевизор, фотеља, двосед
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: Угаона гарнитура износ од 15.000,00 динара, постоље за телевизор износ од 4.000,00 динара, фотеља износ од 4.000,00 динара, двосед износ од 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Угаона гарнитура износ од 10.500,00 динара, постоље за телевизор износ од 2.800,00 динара, фотеља износ од 2.800,00 динара, двосед износ од 4.200,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 14:22:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 11347
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 Ии бр. 32/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 25/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгорад Лукић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: шума 3. класе; њива 4. класе; њива 4. класе
  Процењена цена предмета продаје: 472.662,40 дин; 1.358.904,40 дин; 685.360,48 дин
  Почетна цена предмета продаје: 330.863,68 дин; 951.233,08 дин; 479.752,34 дин


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 14:19:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 11346
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Улица Радивоја Марковића број 13/1, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.1119/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈСП ,,Крагујевац" Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: LCD Телевизор марке ,,LG", тросед, двосед, комода и постоље за телевизор
  Опис предмета продаје: телевизор црне боје, величине 42", тросед и двосед сивог штофа,комода и постоље од иверице са стакленим делом
  Процењена цена предмета продаје: LCD Телевизор износ од 13.000,00 динара, тросед износ од 10.000,00 динара, двосед износ од 6.000,00 динара и комода са постољем износ од 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: LCD Телевизор 3.900,00 динара,тросед износ од 3.000,00 динара, двосед износ од 1.800,00 динара и комода са постољем износ од 2.400,00 динара


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 14:04:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 11345
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: ИИв 3/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.19/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Рајфајзен банка ад Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор, тањирача, плуг
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 10.04.2018.
  Процењена цена предмета продаје: трактор 250.000,00 динара, тањирача 40.000,00 динара, плуг 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 14:02:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 11344
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Улица Грачаничка број 14, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.732/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ,,ЕПС" БЕОГРАД
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил марке ,,FIAT" модел 125Р
  Опис предмета продаје: Година производње 1988, регистрован до дана 21.08.2018. године
  Процењена цена предмета продаје: 45.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 13.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 13:41:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 11343
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 24 Иив-459/2017 од 16.08.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: иив 511/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИКРЕДИТ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан 1/2 удела
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 22781 КО Зрењанин 1 Број парцеле 8727/2 брзг 1 Руже Шулман стамбена зграда за колективно становање ПО1ПР1СП4 Руже Шулман носиоци права својине на посебним деловима зграде уписану у В лист 2 део број улаза 38 други спрат број посебног дела 12 двособан стан Приватна својина Милана Афрић (бивше Радоњић), Зрењанин, ул. Косовска бр. 6, ЈМБГ 0402986855018 обим удела ½ На непокретности постоји сувласништво у корист Тања Пругинић Зрењанин Руже Шулман
  Процењена цена предмета продаје: 1.500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 750.000,00 динара


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 13:31:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 11342
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 11:00ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: И-1303/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-302/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стојан Станковић, Горан Стевановић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Расхладна витрина STOP LA SOIF Бицикла CAPRIOLA Баштенски сто Мердевине за базен Колица за бетон Тел
  Опис предмета продаје: Разно
  Процењена цена предмета продаје: 230.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 161.000,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-04-10 13:25:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 11341
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.И 4355/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 999/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ходолик Илдико
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина "Beko" EV 6800, Телевизор "Philips",Телевизор "Mivar" 28 S51 стерео, Орман-боја вишње, Хи
  Опис предмета продаје: Веш машина "Beko" EV 6800, Телевизор "Philips",Телевизор "Mivar" 28 S51 стерео, Орман-боја вишње, Хидропак "Sever", Радијатори-59 ребара, Котао на гас-"Vaillant"
  Процењена цена предмета продаје: Веш машина "Beko" EV 6800-10.000,00 динара, Телевизор "Philips"-1.000,00 динара,Телевизор "Mivar" 28 S51 стерео-1.000,00 динара, Орман-боја вишње-5.000,00 динара, Хидропак "Sever"-5.000,00 динара, Радијатори-59 ребара-20.000,00 динара, Котао на гас-"Vaillant"-25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Веш машина "Beko" EV 6800-5.000,00 динара, Телевизор "Philips"-500,00 динара,Телевизор "Mivar" 28 S51 стерео-500,00 динара, Орман-боја вишње-2.500,00 динара, Хидропак "Sever"-2.500,00 динара, Радијатори-59 ребара-10.000,00 динара, Котао на гас-"Vaillant"-12.500,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 13:17:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 11340
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: 2 И И-74/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 159/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Двоипособан стан број 13 на другом спрату стамбене зграде за колективно становање број 1, улаз број 1, Барајево, обим удела 1/1, саграђен на катастарској парцели број 4552/4 К.О. Барајево, лист непокретности број 2194 К.О. Барајево
  Процењена цена предмета продаје: 4.135.796,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 11:58:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 11339
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: и.и. 117/2018
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 19/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Савић
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: виноград 2. Класе, њива 5. Класе, њива 5. Класе, њива 2. Класе
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена цена предмета продаје: 1.806,00 евра, 4.690,50 евра, 5.292,00 евра, 6.465,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 1.264,20 евра, 3.283,55 евра, 3.704,40 евра, 4.525,50 евра


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 11:35:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 11338
  Датум продаје: 2018-04-28
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.122/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv grunding, плакар, веш машина самсунг
  Процењена цена предмета продаје: 14.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.800,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 11:33:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 11337
  Датум продаје: 2018-04-28
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.34/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


  Оглас поставио: Милан Јовичић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 10:46:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Кнеза Милоша 2, спрат 3
  Е-маил адреса: jovicic.mil@gmail.com
  Контакт телефон: 0631026634
  ПИБ: 107576676
  Матични број: 62839287

  Број записа у бази: 11336
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Шабац, ул. Кнеза Милоша бр.2, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Ии бр.902/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 40/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Алвање
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Породично стамбена зграда и земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 1.055.040,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 738.528,00 динара  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 10:13:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11335
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 145/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 145/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Синиша Ковачевић из Дуваништа
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 10:06:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11334
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 193/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 193/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Wiener staditshe osiguranje" a.d.o. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767