ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 09:47:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 14403
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИв 261/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 483/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САНДЕРС СХ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара итд


  Оглас поставио: Ђорђе Стојадиновић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 10:43:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Срете Младеновића 1/1, стан 2
  Е-маил адреса: djordjis@gmail.com
  Контакт телефон: 0606550199
  ПИБ: 108588720
  Матични број: 63557480

  Број записа у бази: 14402
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: ул. Срете Младеновића 1/1, стан бр. 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив 95/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 14/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Развојна банка Војводине А.Д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: разне покретне ствари
  Опис предмета продаје: У складу са закључком о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 дин.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 09:08:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 14401
  Датум продаје: 2018-08-29
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Ул. стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.ИВК-А69/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А69/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналне Службе Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ марке LG лед; Витрина дрвена браон боје горњи део стакло у средини преграде, а доњи две полице и
  Опис предмета продаје: ТВ марке LG лед; Витрина дрвена браон боје горњи део стакло у средини преграде, а доњи две полице и у средини фиоке
  Процењена вредност предмета продаје: 28.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 19.600,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 09:05:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 14400
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 4 Ии-117/2018 од 19.05.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 148/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 6295 КО Кикинда - Породична стамбена зграда број зграде 1 површине 128м2 број етажа пр која се налази у улици Његошева 55 Кикинда и на парцели број 9678/2 градско грађевинско земљиште укупне површине 3а36м2 власници Славица Красић и Наташа Красић обим удела ½ процењене вредности 2.300.000,00 динара Непокретност није слободна од лица и ствари. У непокретности живи извршни дужник.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.150.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 09:05:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 14399
  Датум продаје: 2018-08-29
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Ул. Стари корзо, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-59/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-380/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Перић ПР Агенција за књиговодство и пословне услуге МП ТУРИСТ
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 kom
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор марке VIVAX, Скутер марке PE|O, Фотеље црне боје кожне два комада
  Опис предмета продаје: телевизор марке VIVAX, Скутер марке PE|O, Фотеље црне боје кожне два комада
  Процењена вредност предмета продаје: 63.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 59.400,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 09:01:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 14398
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Ул. Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-219/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-242/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубиша Вукић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор марке VIVAX, комплет троделни појачало mix касетофон, две фотеље кожне зелене боје
  Опис предмета продаје: телевизор марке VIVAX, комплет троделни појачало mix касетофон, две фотеље кожне зелене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 08:58:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 14397
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Ул. Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-82/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-319/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Ћелић
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: TV марке VIVAX у исправном стању, Компљутер, кућиште и монитор SAMSUNG пМонитор (посебно) марке SA
  Опис предмета продаје: TV марке VIVAX у исправном стању, Компљутер, кућиште и монитор SAMSUNG пМонитор (посебно) марке SAMSUNG, Ледни и аутомилер марке WILINGER, Тример марке STRAUS, Моторно возило марке FORD ORION власништтво Ракић Никола, DIZEL 1600, Моторно возило марке OPEL VEKTRA на име тј власништво Ракић Никола, бензинац 1600
  Процењена вредност предмета продаје: 242.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 121.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 08:52:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 14396
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Ул. стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-185/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-184/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ, Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер марке OBODIN , Кожна фотеља, Вентилатор марке FAGOR-шпанска производња, Фотокопир апарат, F
  Опис предмета продаје: рижидер марке OBODIN , Кожна фотеља, Вентилатор марке FAGOR-шпанска производња, Фотокопир апарат, FAX телефон црне боје, Штампач марке НР
  Процењена вредност предмета продаје: 57.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 39.900,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-08-07 08:28:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 14395
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И И-31/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 39/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђе Мојсиловић, Чачак
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Двособан стан површине 65 м2, други спрат, број стана 13, у улици Љубићкој, број зграде 4, на К.П. бр. 14/1 КО Чачак, уписан у листу непокретности бр. 1854 КО Чачак
  Процењена вредност предмета продаје: 5.759.212,88 дин
  Почетна цена предмета продаје: 4.031.449,02 дин.


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 08:00:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 14394
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: И.и.49/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.и.14/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Рајевић Петрол" д.о.о. Ариље
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: лцд Тв "Samsung Le32 571B", дрвени ормар са огледалом
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-08-06 19:27:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 14393
  Датум продаје: 2018-09-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.520/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 245/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Златко Вајс
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: - парц.бр 36207/2 – земљиште под зградом - објектом, површине од 92м2, на којем је саграђена породична стамбена зграда, у улици Адачка 10; земљиште под зградом - објектом, површине од 20м2, на којем је саграђена помоћна зграда, у улици Адачка; земљиште уз зграду - објекат, површине од 5а0м2, у улици Адачка; њива 1. класе, површине 35м2, у улици Адачка;
  Процењена вредност предмета продаје: 2.100.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-08-06 19:10:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 14392
  Датум продаје: 2018-09-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии 451/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 217/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija ad
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парц.бр 1250/3 – двособан стан, површине од 55м2, број улаза 1, број посебног дела 17, виши трећи спрат, који се налази у у стамбеној згради за колективно становање, у улици Стевана Филиповића 62;
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-08-06 19:00:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 14391
  Датум продаје: 2018-09-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии 366/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 196/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija ad
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 10028 – земљиште под зградом - објектом, површине од 1а06м2, на којој је саграђена породична стамбена зграда, у улици Богобоја Атанацковића 8; земљиште под зградом - објектом, површине од 5м2, на којој је саграђена помоћна зграда, у улици Богобоја Атанацковића, земљиште уз зграду - објекат, површине од 2а13м2, у улици Богобоја Атанацковића.
  Процењена вредност предмета продаје: 4.383.365,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-08-06 18:55:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 14390
  Датум продаје: 2018-09-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: 3 ИИв.103/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. (2) 28/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka ад
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: - парц.бр 3992 - земљиште под зградом – објектом, у површини од 1а01м2, на коме је изграђена породична стамбена зграда у улици Гајска 26; земљиште под зградом – објектом, у површини од 47м2, на коме је изграђена помоћна зграда у улици Гајска; земљиште под зградом – објектом, у површини од 34м2, на коме је изграђена помоћна зграда у улици Гајска; земљиште под зградом – објектом, у површини од 26м2, на коме је изграђена помоћна зграда у улици Гајска; земљиште уз зграду – објекат, у површини од 5а0
  Процењена вредност предмета продаје: 1.387.990,24 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 16:18:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 14389
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Момчила Тешића бр. 14, I спрат, стан 4, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: Ив-105/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-200/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD, Београд, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 50а/б, МБ 07552335, ПИБ 100000303
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја ЗИО 2016
  Опис предмета продаје: Предмети продаје ближе описани у Закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности покретних ствари наведене у Закључку у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Почетне цене покретних ствари наведене у Закључку у прилогу огласа


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 15:19:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 14388
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1979/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PORSCHE MOBILITY
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 26 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 172.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 120.400,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 14:40:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14387
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 14,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 191/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 109/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, број зграде 1, број етажа ПР, у ул. Нови Шор бр. 55, површине у габариту 69 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 7.083.276,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.958.293,20 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 13:54:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 14386
  Датум продаје: 2018-08-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИ-556/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1736/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Векослав Младеновић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку о првој јавној продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 775.700,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 13:12:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 14385
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 23:59
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ии 718/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМБИНОВАНОГ ПРЕВОЗА Д.О.О. БЕОГРАД, НОВИ БЕОГРАД из Новог Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРОДАЈА ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ ПО ИЗБОРУ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА, 100% удела у две фирме: "Unibros avia
  Опис предмета продаје: ПРОДАЈА ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ ПО ИЗБОРУ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА, 100% удела у две фирме: "Unibros aviation doo Ritopek" из Београда и „Vladel doo Ritopek" из Београда
  Процењена вредност предмета продаје: 15.550.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.775.000,00


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 13:06:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 14384
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 35/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЖИВАНОВИЋ СНЕЖАНЕ из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари – возила MITSUBISHI GALANT
  Опис предмета продаје: путничког возила марке: „MITSUBISHI GALANT" број шасије: „JMBSREA3A1Z000589", број мотора: „4G64DD9649", запремине мотора: "2.351 ццм", снаге мотора: "106 Кw", боје: "тегет", година производње: "2002, рег. ознака „BG 488-XI",
  Процењена вредност предмета продаје: 163.737,60
  Почетна цена предмета продаје: 114.616,32


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767