ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 12:54:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 13205
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.749/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА" Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати
  Опис предмета продаје: веш машина "Gorenje" WA60065, телевизор "VOX"стари модел, кауч плаве боје комада 2, комплет кухиња са судопером, телевизор "Panasonic"
  Процењена вредност предмета продаје: 48.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 33.600,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 12:44:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 13204
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: И Ив-1299/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-322/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИМИТОН ДОО НИШ-ПАЛИЛУЛА
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Машина за прање пода “Columbus RA55/K40”
  Процењена вредност предмета продаје: 531.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 371.700,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 12:39:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 13203
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 2И И-11005/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2180/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА ЗВРК СЛАВИША ИСАКОВИЋ ПР НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-ауто
  Опис предмета продаје: Аутомобил марке “VW GOLF 1.4”, регистарских ознака NI165-RL
  Процењена вредност предмета продаје: 413.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 289.100,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 11:50:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13202
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 54/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марјуца Гилезан
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 1691 КО Ечка
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 11:38:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13201
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 501/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 501/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 11:36:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 13200
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 11:00ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: И-193/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А67/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аница Марјановић
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: Веш машина (Gorenje), Клима уређај (Korel), Мешалица за бетон, Колица за бетон, Казан за топљење масти, Хилти бушилица TE 5 са бургијама, Мала бушилица (Makita), Млин за кукуруз (неисправан), Електрични шпорет (Gorenje), Замрзивач 410 l., Ражањ за печење прасића на елек. мотор (некомплетан)
  Процењена вредност предмета продаје: 78.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 54.950,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 10:52:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13199
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: Ии 512/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 94/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Б2 ХОЛДИНГ КАПИТАЛ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: зграда без земљишта саграђена на парцели 4165, уписана у ЗК ул. 2316, садашњег описа Породична стамб
  Опис предмета продаје: зграда без земљишта саграђена на парцели 4165, уписана у ЗК ул. 2316, садашњег описа Породична стамбена зграда, габарита 252 м2, ул. Маршала Тита бр. 73А, саграђена на кат. парцели бр. 4165 и уписано у лн 8509 К.О. Кула
  Процењена вредност предмета продаје: 6.895.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 957.151,08 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 10:52:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13198
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иив 178/16
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 178/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лучар доо за производњу и трговину Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 10:48:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 13197
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Улица Ибарских Рудара број 9/9, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.670-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ,,КРАГУЈЕВАЦ" Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина марке ,,Whirplool", лап топ марке ,,Lenovo" неисправан, микроталасна марке ,,Samsung", LC
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: Веш машина износ од 5.000,00 динара, лап топ износ од 4.000,00 динара, микроталасна износ од 2.000,00 динара, LCD телевизор износ од 9.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Веш машина износ од 3.500,00 динара, лап топ износ од 2.800,00 динара, микроталасна износ од 1.400,00 динара, LCD телевизор износ од 6.300,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 10:46:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13196
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 140/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 140/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 10:44:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 13195
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра Првог 133, Свилајнац
  Пословни број судског предмета: И.И 56/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 14/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Манић
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Волво кашика за копање, Волво кашика за копање дренажних канала
  Опис предмета продаје: - Волво кашика за копање ширине 580cm, дубине 500cm, висине 600cm; - Волво кашика за дренажу копање-дренажних канала ширине 1500cm, дубине 300cm, висине 500cm
  Процењена вредност предмета продаје: - Волво кашика за копање ширине 580cm, дубине 500cm, висине 600cm, у процењеној вредности од 98.650, динара; - Волво кашика за дренажу копање-дренажних канала ширине 1500cm, дубине 300cm, висине 500cm, у процењеној вредности од 135.540,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: почетна цена износи 70% појединачно процењених непокретности


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 10:41:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13194
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 112/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 112/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мијаиловић Марко из Липолиста
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 10:36:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13193
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Инт 1/18
  Број предмета јавног извршитеља: Инт 1/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 10:34:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 13192
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-4/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 6/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тибор Нађ
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: витрина ; кожна гарнитура тросед, фотеља, двосед
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00 динара ; 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 10:30:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13191
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 147/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 147/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод Шабац"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-06-18 10:22:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 13190
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.И 316-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 49-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛЕКСАНДРА ЈОТИЋ, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Клима уређај, телевизор, ДВД плејер, машина за прање судова, машина за веш, трпезаријски сто
  Опис предмета продаје: Клима уређај"Housel", телевизор"Quart", ДВД плејер"LG", машина за прање судова"Siemens", машина за веш"Gorenje", трпезаријски сто
  Процењена вредност предмета продаје: Клима уређај"Housel"-10.000,00 динара, телевизор"Quart"-15.000,00 динара, ДВД плејер"LG"-5.000,00 динара, машина за прање судова"Siemens"-15.000,00, машина за веш"Gorenje"-15.000,00 динара, трпезаријски сто-10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Клима уређај"Housel"-6.000,00 динара, телевизор"Quart"-9.000,00 динара, ДВД плејер"LG"-3.000,00 динара, машина за прање судова"Siemens"-9.000,00, машина за веш"Gorenje"-9.000,00 динара, трпезаријски сто-6.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 09:55:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића 8/2, стан 207
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0621981151
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 13189
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стевана Марковића 8/2,Земун
  Пословни број судског предмета: 4 И-1678/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1892/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NLB Banka AD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: машина за FUNK KF 3000/1 PINSETER 14 комада-некомплетно; FUNK TRONIC SKORING неутврђене количине; 6 гарнитура BOWLING чуњева;Bowling стаза HPL Plate 14 комада; дрвене конструкције за подлогу стазе 14 комада,Повратни канали за враћање кугли 7 комада;
  Процењена вредност предмета продаје: 415.416,40; 83.083,28; 35.607,12; 47.476,16; 47.476,16; 23.738,08;
  Почетна цена предмета продаје: 207.708,20; 41.541,64; 17.803,56; 23.738,08; 23.738,08; 11.869,04;


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2018-06-18 09:44:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 13188
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 35/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 26/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФИТОЛЕК ДОО БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште у Алибунару
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 2.827.173,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.979.021,10


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 08:55:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 13187
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе бр. 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: Ии-278/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-324/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност - разно
  Опис предмета продаје: њива 1. класе и објекат пословних услуга са земљиштем под зградом
  Процењена вредност предмета продаје: 6.624.783,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.637.348,24 динара


  Оглас поставио: Мирјана Банић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 08:35:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Змај Јовина 26, I спрат, ПЦ ЛУПУС
  Е-маил адреса: izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606440220
  ПИБ: 107599437
  Матични број: 62838027

  Број записа у бази: 13186
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Змај Јовина бр. 26, ПЦ ЛУПУС први спрат, канцеларија бр. 118
  Пословни број судског предмета: I.I-4065/2017
  Број предмета јавног извршитеља: I.I-131/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЕРСТЕ БАНК" А.Д. НОВИ САД, ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕСТРУКТУРИРАЊЕ И НАПЛАТУ ПЛАСМАНА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАПЛАТУ ПОТРАЖИВАЊА ОД ПРАВНИХ ЛИЦА, БЕОГРАД, ул. МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА бр. 3А
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 стан
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трособан стан у Новом Саду
  Опис предмета продаје: трособан стан бр. 18, површине 83м2, на 5.спрату стамбене зграде за колективно становање у Ул. Булевар Јована Дучића бр. 6, бр. зграде 1, број улаза 9, постојеће на катастарској парцели бр.10740/2 уписано у Лист непокретности бр.218 К.О. Нови Сад I
  Процењена вредност предмета продаје: 7.875.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.513.060,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767