ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 15:21:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 9235
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: И(Ив).69/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.424/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Unix plus доо Вршац
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непосредном погодбом
  Опис предмета продаје: Сејалица "Нодет"
  Процењена цена предмета продаје: 480.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: понуђена цена не сме бити нижа од 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 15:12:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 9234
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 161/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 161/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Протић Љубиша из Ваљева
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 15:04:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9233
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-9180/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4793/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Миладиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Објекат осталих индустријских делатности - котларнице, у Нишу, Булевар 12. фебруар бб, објекат бр.4, изграђеног без одобрења за изградњу, са уделом извршног дужника у обиму од 38/451; Објекат осталих индустријских делатности - компресорске станице у Нишу, Булевар 12. фебруар бб, објекат бр. 5, са уделом извршног дужника у обиму од 34/404; Трафо станица, у Нишу, Булевар 12. фебруар бб, објекат бр. 12, са уделом извршног дужника у обиму од 5/64;
  Процењена цена предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 14:42:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 9232
  Датум продаје: 2018-02-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ии 72/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 351/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАЛОЛЕТНА КСЕНИЈА ЈОВАНОВИЋ И МАЛОЛЕТНА АНЂЕЛИЈА ЈОВАНОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Маја Дукић Матић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 14:36:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: maja.dukic035@gmail.com
  Контакт телефон: 0652319323
  ПИБ: 108354626
  Матични број: 63360970

  Број записа у бази: 9230
  Датум продаје: 2018-02-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул.Краља Петра Првог 4/1, Јагодина
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-А193-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор „Fox“ сиво црни, процењене вредности 5.000,00 динара, на дан процене 17.10.2017. године, 2. Мини-линија „Mash SA-Ak 27“ процењене вредности 5.000,00 динара, на дан процене 17.10.2017. године, 3. Таблет „Samsung 8“ бели, процењене вредности 15.000,00 динара, на дан процене 17.10.2017. године, 4. Појачало за ауто „Alpine“ MRV-F 407, процењене вредности 12.000,00 динара, на дан процене 17.10.2017. године, 5. Пуњач за акумулатор „Absaar 12V“, процењене вредности 10.000,00 динара, на да
  Процењена цена предмета продаје: 47000
  Почетна цена предмета продаје: 23500


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 14:23:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 9226
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: И.ИВК-А632/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А632/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комода са стакленим делом Клима уређај марке “Vortex” Веш машина “VOX” WM1052 Teлевизор “Grundig Cin
  Опис предмета продаје: Комода са стакленим делом Клима уређај марке “Vortex” Веш машина “VOX” WM1052 Teлевизор “Grundig Cinaro“26 LXW
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00; 12.000,00; 15.000,00; 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00; 6.000,00; 7.500,00; 4.000,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 14:20:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 9225
  Датум продаје: 2018-02-06
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 26/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 26/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ранковић Милош из Змињака
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 13:43:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 9224
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: I-6 Иив 178/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 50/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EVOLUCIJA DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: MASSEY FERGUSON
  Процењена цена предмета продаје: 750.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 525.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 13:43:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 9223
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 182/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 183/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Савић Велинка
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Шпедитер, Плуг, Кобила араберка
  Опис предмета продаје: Шпедитер казнионац коњски, марке 'Дубрава', зелене боје , Плуг црвене боје марке IMT 752, Кобила араберка, браон црне боје, старости седам година
  Процењена цена предмета продаје: 320.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 224.000,00 динара


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 13:27:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 9222
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-952/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари покућства
  Опис предмета продаје: Мини линија марке "LG", телевизор марке "SAMSUNG", комода и висећи део кухиње
  Процењена цена предмета продаје: 23.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 13.800,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 13:23:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 9221
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин ул.Косте Рацина 1
  Пословни број судског предмета: Ив.761/2011
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-19/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Градска топлана" Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Два кухињска стола - 18 кухињских столица - Комплет кухиња - "Горење" веш машина - ТВ "САМСУНГ" - Витрина дрво
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 13:04:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9220
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-820/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" , зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"SAMSUNG" , Шпорет на дрва "SMEDEREVAC" , Кауч , Сто и четири столице , Пегла на пару "GORE
  Опис предмета продаје: Телевизор"SAMSUNG" , Шпорет на дрва "SMEDEREVAC" , Кауч , Сто и четири столице , Пегла на пару "GORENJE"
  Процењена цена предмета продаје: 5,000.00 , 7,000.00 , 2,000.00 , 4,000.00 ,2,000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3,500.00 , 5,600.00 ,1,600.00 ,3,200.00 , 1,600.00


  Оглас поставио: Јелена Огњановић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 12:52:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165а
  Е-маил адреса: izvrsiteljognjanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0616273040
  ПИБ: 108003352
  Матични број: 63143618

  Број записа у бази: 9219
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина 165 а, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 7-ИИ-1680/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 4133/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Војновић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 27
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 дин.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 12:46:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9218
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-1175/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-425/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: POGLED BLUE DOO NIŠ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Комода са фиокама и стакленим вратима; Клуб сто; Аспиратор марке GORENJE ECCO 330; ТА пећ без ознака, снаге 2,5 kW; Комода са фиокама; CRT телевизор марке KOPERNIKUS дијагонале 56 cm, са даљинским управљачем; Радни сто; Монитор марке HP 1730; Кварцна грејалица без ознака; Кварцна грејалица са ознаком kvarc 3; Полица са тринаест преграда; CRT телевизор марке LG дијагонале 51 cm; Замрзивач сандучар марке OBOD запремине 410 l;
  Процењена цена предмета продаје: 93.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 65.240,00


  Оглас поставио: Јелена Огњановић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 12:45:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165а
  Е-маил адреса: izvrsiteljognjanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0616273040
  ПИБ: 108003352
  Матични број: 63143618

  Број записа у бази: 9217
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина 165 а, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 5-ИИВ-3981/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 218/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ХИДРО МАРКЕТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 дин.


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 12:21:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 9215
  Датум продаје: 2018-01-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 977/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PAHИCЛAB ПEPИЋ из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредног имања са пратећим објектима на територији КО Дивци и КО Грачаница у близини Пријепоља
  Опис предмета продаје: - Укупна површина земљишта која је уписана у листу непокретности број 326 КО Дивци износи 5xa 30а 04м2. Kатастарске парцеле уписане у лист непокретности број 326 KO Дивци налазе се на 14км од места Пријепоље, узводно уз десну обалу реке Лим. Локација је саобраћајно повезана са магистралним путем Пријепоље - Црна Гора и локалним путем дужине од цца 800м. Локација је прикључена на електро мрежу и водовод. Грејање је индивидуално, одвод је са септичком јамом. - Укупна површина земљишта која је упи
  Процењена цена предмета продаје: 26.399.623,87
  Почетна цена предмета продаје: 18.479.736,71


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 12:04:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 9214
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: И(и) 185/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-59/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија - Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке "Fox"; Телевизор; Тример за траву; Лаптоп марке "Dell";
  Опис предмета продаје: Телевизор марке "Fox"; Телевизор; Тример за траву; Лаптоп марке "Dell";
  Процењена цена предмета продаје: 8.000,00рсд; 8.000,00рсд; 10.000,00рсд; 10.000,00рсд;
  Почетна цена предмета продаје: 5.600,00рсд; 5.600,00рсд; 7.000,00рсд; 7.000,00рсд;


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 11:43:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 9213
  Датум продаје: 2018-02-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 134/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 126/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАЛДИНИ АНТУН
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле и 3 објект
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц.број 1978 и 1979 са породичном стамбеном зградом и две помоћне зграде саграђене на кат.парц
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 1978 и 1979 са породичном стамбеном зградом и две помоћне зграде саграђене на кат.парц.број 1978, К.О Гргуревци
  Процењена цена предмета продаје: 690.360,48 динара
  Почетна цена предмета продаје: 483.252,33 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 11:14:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 9212
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 130-2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 130-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Орман 4 вертикале браон; клуб сто ; кауч и две фотеље сиви штоф
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 динара; 3.000,00 динара; 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 11:09:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 9211
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 28-2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 28-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Микроталасна "Gorenje"; ципелар ; ТВ" JVC" ; орман браун/беле боје ; рачунар, монитор, тастатура, миш
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00; 5.000,00; 20.000,00; 30.000,00; 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767