ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈА



Тренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:



Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Алексић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 14:43:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3. спрат стан 10
  Е-маил адреса: office@jaizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 063222690
  ПИБ: 108001435
  Матични број: 63142263

  Број записа у бази: 16178
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, ул. Страхињића Бана 27
  Пословни број судског предмета: 5 И.ИВ.4557/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.518/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Н.Т.КАНАЗИР ТАЊА КАНАЗИР ПР, СТАРА ПАЗОВА
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 48.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 33.600,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 14:42:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 16177
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 85-03-00239-18-0132
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-239/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "BRANTNER OTPADNA PRIVREDA" DOO, Нови Бечеј
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: Покретна имовина
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: КРУЊАЧ-КРУПАЧ ЦРВЕНЕ БОЈЕ, РЕГАЛ 1.8x2М, ТВ "VOX",ТВ ПОЛИЦА, КУХИЊСКИ ЕЛЕМЕНТИ СА СУДОПЕРОМ(5+5) И ТРПЕЗАРИСЈКИ СТО СА 6 СТОЛИЦА.
  Процењена вредност предмета продаје: 53.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 37.450,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 14:40:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 16176
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-752/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 403/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја породичне стамбене зграде
  Опис предмета продаје: -1/1 породична стамбена зграда, Бериље, ПО+ПР
  Процењена вредност предмета продаје: 4.414.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.090.080,00


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 14:34:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 16175
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 42/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ ЛОЗНИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 19 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 14:32:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 16174
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ии 191/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 191/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 34 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 14:22:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 16173
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Ии 144/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 144/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 14:10:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 16172
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-769/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2340/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: IVAN STANKOVIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU I PRODAJU POGREBNE OPREME USLUGE I PREVOZ VENAC SOKOBANJA
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор LCD марке VIVAX дијагонале 40 инча са даљинским управљачем; Замрзивач сандучар без ознаке 310 L, Гардеробер троделни, Пећ на чврсто гориво Алфа 90;
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 14:09:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 16171
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 10/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 10/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 14:03:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 16170
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: I 2 И И-239/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 62/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раде Узелац
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: њива 3. класе површине 8289 м2 пољопривредно земљиште, кат. парцела 3687 потес Виногради дуж, уписана у Листу непокретности бр. 1389 К.О. Пачир
  Процењена вредност предмета продаје: 911.790,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 14:00:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 16169
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ии 253/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 253/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Агро-банекс" доо, Коцељева
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 13:28:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 16168
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: ии 575/2016
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 24/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радисав Милошевић
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор ИМТ 539, приколица за трактор 3 тоне
  Опис предмета продаје: пољопривредна механизација
  Процењена вредност предмета продаје: 350.000,00 динара и 170.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 245.000,00 динара и 119.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 13:19:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 16167
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: 2 И Ив-371/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 158/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "UNICREDIT BANK" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: туш кабина ; справа за вежбање степер
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара ; 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 13:14:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 16166
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2 ИИВ 337/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 386/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно моторно возило, тросед, фотеља, полица дрвена, полица са једним вратима и преградом, телевиз
  Опис предмета продаје: теретно моторно возило, тросед, фотеља, полица дрвена, полица са једним вратима и преградом, телевизор, ормар двокрилни, трпезарисјки сто
  Процењена вредност предмета продаје: 429.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 300.300,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 13:11:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 16165
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-412/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 143/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDOR NOVI SAD ADO NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 13:03:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 16164
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 3ИИВ 713/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 17/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Agrar Petrović doo Jevremovac
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прскалица за усеве, расипач, приколица двоосовинска, плуг, мешаљка за храну
  Опис предмета продаје: прскалица за усеве, расипач, приколица двоосовинска, плуг, мешаљка за храну
  Процењена вредност предмета продаје: 248.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 173.600,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 13:02:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 16163
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 245/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 245/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Агро-банекс" доо, Коцељева
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 12:59:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 16162
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2 ИИВ 574/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 675/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna banka AD Kragujevac
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: орман, телевизор, вентилатор, усисивач, полица, сточић, комода, кауч, трпезаријски сто, столице, тро
  Опис предмета продаје: орман, телевизор, вентилатор, усисивач, полица, сточић, комода, кауч, трпезаријски сто, столице, тросед- кауч, кауч, орман, ормарни део,
  Процењена вредност предмета продаје: 102.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 51.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 12:57:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 16161
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.528/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПОТИСЈЕ БЕЧЕЈ д.о.о. Бечеј
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: Аутомобил „FIAT BRAVA SX”, зелене боје, рег. ознаке BČ 019 UH
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 75.000,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 12:53:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 16160
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: ИИВК 376/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 376/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Svea finance doo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стаклени сточић, телевизор, комода- полица, комода дрвена, ормар двокрилни
  Опис предмета продаје: стаклени сточић, телевизор, комода- полица, комода дрвена, ормар двокрилни
  Процењена вредност предмета продаје: 27.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.900,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 12:50:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 16159
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 43/18
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 43/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живко Малетић, Мајур
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


Укупан број страница:

претходна следећа




Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767