ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Добрила Павлица
  Датум и време постављања: 2018-08-09 14:28:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Е-маил адреса: dobrilapavlica@gmail.com
  Контакт телефон: 0621883538
  ПИБ: 108588762
  Матични број: 63557510

  Број записа у бази: 14519
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 2/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 9/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Влаховић Славко
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда са земљиштем
  Опис предмета продаје: уписано у Лист непокретности број 492 КО Црвенка
  Процењена вредност предмета продаје: 1.135.479,40
  Почетна цена предмета продаје: 794.835,58


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 14:25:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14518
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А187/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Vivax” 42 лед Замрзивач “Горење” 410 Веш машина “Vox” Микроталасна “Booman”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Vivax” 42 лед Замрзивач “Горење” 410 Веш машина “Vox” Микроталасна “Booman”
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 18.000,00 20.000,00 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 9.000,00 10.000,00 2.500,00


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 14:04:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 14517
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 35/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 41/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ProCredit bank ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Четири њиве 4. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 5.983.644,83 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 4.188.551,38 дин.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 13:49:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 14516
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 476/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 888/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Piraeus Bank
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор - трговина
  Опис предмета продаје: пословни простор - трговина
  Процењена вредност предмета продаје: 2.216.885,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.108.442,5 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-08-09 13:31:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14515
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИв 777-16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 167-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАСТА ПРОМЕТ ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НОВИ САД
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, помоћна зграда, гаража, помоћна зграда, помоћна зграда, помоћна зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда парцела бр. 4044, помоћна зграда парцела бр. 4044, гаража парцела бр. 4044, помоћна зграда парцела бр. 4044, помоћна зграда парцела бр. 4044, помоћна зграда парцела бр. 4044
  Процењена вредност предмета продаје: 3.555.186,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.488.630,20 динара


  Оглас поставио: Марина Стеванчевић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 13:28:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Цара Душана 11
  Е-маил адреса: izvrsitelj.stevancevic@gmail.com
  Контакт телефон: 063562105
  ПИБ: 108588588
  Матични број: 63557358

  Број записа у бази: 14514
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 11, Чачак
  Пословни број судског предмета: ии бр. 71/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И - 66/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредна банка Београд А.Д. - у стечају
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Станови
  Опис предмета продаје: Стан бр. 7 (дуплекс) и стан бр. 10 ( дуплекс)
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 12.044.127,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.022.063,50


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 12:44:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 14513
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-4856/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2010/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Весна Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 11:39:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 14512
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 6 Ии-85/2018 од 04.04.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 132/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бела Чепреги
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: приколица - цистерна
  Опис предмета продаје: 1. Тракторска приколица марке Мајевица тип 02 број шасије 47 година производње 1982 облик и намена каросерије: цистерна боја жута 60 црвена 74 регистарске ознаке – нечитко
  Процењена вредност предмета продаје: 22.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.400,00 динара


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 11:30:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 14511
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Алексинцу ИИ 668/2018 од 15.06.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-332/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душко Јанковић, Алексинац, ул. село Глоговица бб
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 57.75.03/130 филтери горива Ј.С. ВАМФОРД-150 ком. и 57.75.04/130 филтери горица Форд (Фрад)-120 ком.
  Опис предмета продаје: Све предметне ствари су у добром стању. (нове)
  Процењена вредност предмета продаје: 416.790,00
  Почетна цена предмета продаје: 291.753,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 11:01:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14510
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 272/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 307/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТОПИЋ ЈЕЛЕНА из Сремске Митровице
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда са помоћним зградама саграђена на катастарској парцели број 287 К.О. Мачва
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда са помоћним зградама саграђена на катастарској парцели број 287 К.О. Мачванска Митровица
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000.580,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.100.406,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 11:00:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14509
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: Пословни број. И.ИВК-77/2016
  Број предмета јавног извршитеља: Пословни број. И.ИВК-77/2
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "Топлана" Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “VOX” , Кауч, Сто и три столице, Елекрични шпорет “ELEGANT”, Микроталасна, Витрина, Орма
  Опис предмета продаје: Телевизор “VOX”, Кауч, Сто и три столице, Елекрични шпорет “ELEGANT”, Микроталасна, Витрина, Орман двокрилни, Сточић мали, Замрзивач “OBODIN” 410l,
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00, 6.000,00, 3.000,00, 7.000,00, 2.000,00, 6.000,00, 3.000,00, 2.000,00, 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00, 4.200,00, 2.100,00, 4.900,00, 1.400,00, 4.200,00, 2.100,00, 1.400,00, 5.600,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 10:58:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14508
  Датум продаје: 2018-09-18
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 529/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 200/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО КРАГУЈЕВАЦ У ЛИКВИДАЦИЈИ
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 2156/1 са објектом, К.О. Голубинци
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 2156/1 са објектом, К.О. Голубинци
  Процењена вредност предмета продаје: 1.949.475,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.364.632,50 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 10:53:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 14507
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 ИИВ 333/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 384/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ISV Feed & Consulting doo Subotica
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ауто приколица произвођача TRAILER, регистарских ознака AA-653-BĆ, носивости до 750 кг, број шасије
  Опис предмета продаје: Ауто приколица произвођача TRAILER, регистарских ознака AA-653-BĆ, носивости до 750 кг, број шасије 2Y2EUCAAX1302821, ближих ознака EUCEU2, у добром стању
  Процењена вредност предмета продаје: 85.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 59.500,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 10:52:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 14506
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-6850/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А1023/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кп.бр. 401/1
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграде на кп.бр. 401/1, број зграде 1, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта, земљиште под зградом-објектом површине 58 м2, земљиште уз зграду-објекат површине 5 ари и воћњак 1. класе површине 67 м2, све укупно 6,25 ари, oблик својине извршног дужника приватна са уделом 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 1.357.034,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 949.923,80 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 10:48:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14505
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 140/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 294/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, ул. Карађорђева бр. 122, Шид, к.п. 3979
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, ул. Карађорђева бр. 122, Шид, к.п. 3979
  Процењена вредност предмета продаје: 472.945,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 236.472,60 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 10:46:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 14504
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: ИИВ 33/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 136/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Diners Club internacional Bgd doo u stecaju
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, телевизор, стаклени сточић
  Опис предмета продаје: телевизор, телевизор, стаклени сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 95.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 66.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 10:44:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14503
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 376/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 224/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VB LEASNIG DOO BEORGAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР, 68М2, К.О. Сремска Митовица
  Опис предмета продаје: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР, 68М2, К.О. Сремска Митовица
  Процењена вредност предмета продаје: 5.268.640,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.634.320,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 10:30:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 14502
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 10 ИИВ 279/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 54/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Piraeus banka AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трокрилни орман,телевизор, рачунар са монитором, миш,тастатура,кућиште рачунара и два звучника, стич
  Опис предмета продаје: трокрилни орман,телевизор, рачунар са монитором, миш,тастатура,кућиште рачунара и два звучника, стичић налик на дрво, комода- ципеларник, сто трпезаријски налик на дрво, столице налик на дрво пресвучен материјалом налик на плиш
  Процењена вредност предмета продаје: 38.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 19.250,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 10:22:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 14501
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: ИИВ 27/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 71/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Unicredit bank Srbija AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сточић,двосед,полица,ДВД уређај,тв,фотеља,трпезаријски сто,столице,горњи кухињски елемент,доњи кухуњ
  Опис предмета продаје: сточић,двосед,полица,ДВД уређај,тв,фотеља,трпезаријски сто,столице,горњи кухињски елемент,доњи кухуњски елемент, орман,комода- наткасна
  Процењена вредност предмета продаје: 77.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 54.250,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-08-09 10:19:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 14500
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 11,30
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Чачак, Обилићева24/1
  Пословни број судског предмета: И.И 641/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 232/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Војвођанска банка" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућинство и возило
  Опис предмета продаје: Покућинство и возило
  Процењена вредност предмета продаје: видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: видети у закључку


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767