ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-04-14 09:37:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 11462
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-35/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 41/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сретен Манојловић из Лознице
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 16:48:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 11461
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета: И.И-2162/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-11/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДО ТАКОВО КРАГУЈЕВАЦ - У ЛИКВИДАЦИЈИ, КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БАГИ
  Опис предмета продаје: Теренско теретно возило ручне израде
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 16:09:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 11460
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 309/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 39/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 2.217.329,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.108.664,70 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 15:54:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 11459
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ.436/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.222/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ивица Кекез
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена цена предмета продаје: 113.384,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 79.368,80 динара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 15:54:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 11458
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.И.418/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.193/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Михајиловић, Смедеревска Паланка
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 30 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: канцеларијски сто-угаони, црне боје, киоск од инокса, величине 3м x 2,5м, штампач LASER JET P1102,канцеларијска столица, црне боје, штампач HP DESK F4180,кућиште комплет са монитором,клуб сто, беж боје,полица за регистраторе и предмете, браон-беж боје, две кожне фотеље, црне боје, канцеларијска столица, црне боје, ормар за предмете, беж боје,полица за регистраторе и предмете, беж-браон боје, комплет рачунар са монитором, штампач LASER JET CP1025, скенер HP DESK JET F2280,
  Процењена цена предмета продаје: 497.500,00 динара (од 1.000,00 динара до 350.000,00 динара)
  Почетна цена предмета продаје: 248.750,00 динара (од 500,00 динара до 175.000,00 динара)


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 15:53:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 11457
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Булевар ослобођења бр.86, Чачак
  Пословни број судског предмета: И. 341/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 198/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛУТИН УРОШЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ
  Опис предмета продаје: ЈЕДНОСОБАН СТАН, У ПРИЗЕМЉУ , ПОВРШИНЕ 53 М2, УЛ. 4 ДЕЦЕМБРА БР.14, ЛУЧАНИ
  Процењена цена предмета продаје: 2.338.890,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.637.223,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 15:48:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 11456
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-436/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 104/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Едвард Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом – објектом површине 2 а 92 м2, градско – грађевинско земљиште, својина приватна, удео сразмерно површини посебног дела, парцела бр. 2224/4, број зграде 1, стамбена зграда за колективно становање, ПО 1,ПР 1, СП 4, ПК 1, Гезе Чат 17, својина мешовита, удео заједнички, број парцеле 2224/4, број зграде 1, улаз бр. 1, међуспрат, број стана 3, двособан стан - 1. полуспрат, корисна површина 53 м2
  Процењена цена предмета продаје: 1.423.050,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 15:21:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 11455
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 6/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: С.Р. "ЂЕДО КОП" Милинковић Драго ПР
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 76 КО Елемир и 1050 КО Елемир
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Тања Ијачић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 15:12:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: tanja.ijacic@gmail.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 108591452
  Матични број: 63559288

  Број записа у бази: 11454
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-4311/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-69/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Матић Сојка
  Надлежни суд: Виши суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Једнособан стан
  Опис предмета продаје: Једнособан стан, 39м2, Шекспирова 1, Нови Сад
  Процењена цена предмета продаје: 4.372.826,50
  Почетна цена предмета продаје: 3.060.978.55


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 15:06:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 11453
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Србобран, Трг Републике 1
  Пословни број судског предмета: И.И 45/18 од 07.02.2018.године
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 17/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Procredit bank ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда са три помоће зграде
  Опис предмета продаје: Породична станбена зграда са три помоћне зграде која се налази у Врбасу у улици Колонија Шећеране 28, уписан у лист непокретности 5474 КО Врбас -град
  Процењена цена предмета продаје: 10.369.091,25 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.258.363,86 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 14:51:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 11452
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-184/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 39/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ERSTE BANK" АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Усисивач „ Bauer” водени филтер ; ТВ „ Toshiba“ 32 “ ; Шиваћа машина „Bagat“ ; Опрема за риболов
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 ; 10.000,00 динара ; 4.000,00 динара ; 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 14:42:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 11451
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.77/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv prosonic, трпезаријска комода од стакла
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 14:01:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 11448
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-101/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 72/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DANEX-CO DOO LEŠNICA
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 12:47:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 11447
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-47/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 160/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Харгита Давид
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом-објектом, површине 72 метара квадратних (породична стамбена зграда, број зграде 1), Сегедински пут бр. 65, број парцеле 4211, земљиште под зградом-објектом, површине 47 метара квадратних (помоћна зграда, број зграде 2), Сегедински пут, број парцеле 4211, земљиште уз зграду – објекат, површине 4 ара и 25 метара квадратних, Сегедински пут, број парцеле 4211, грађевинска парцела површине 13 ари и 99 метара квадратних, Задружни крај, парцела број 4212
  Процењена цена предмета продаје: 407.056,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 12:22:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 11446
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 И-804/2017 од 08.08.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 340/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аддико банка
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда површине 106м2 број зграде 1 број етажа ПР која се налази у улици Александра Белића 34 власник Милован Исаков на парцели број 8726/18 уписано и лист непокретности број 1687 КО Зрењанин 1 У износу од 4.831.497,00 динара.
  Процењена цена предмета продаје: непосредна погодба
  Почетна цена предмета продаје: 30%


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 12:17:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 11445
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив-293/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КАТАЛОГ ДОО , Лесковац, ул. Степе Степановића бр.3, МБ 06568220, ПИБ 100539187
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 65.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 32.500,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 11:58:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11444
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 170/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 170/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 11:56:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11442
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИв. 10/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 23/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МК КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарске парцеле број 2630/2, 2630/3, 3405/1, 3836 К.О. Лаћарак
  Опис предмета продаје: катастарске парцеле број 2630/2, 2630/3, 3405/1, 3836 К.О. Лаћарак
  Процењена цена предмета продаје: од323.237,53 динара до 6.550.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 193.942,52 динара до 3.930.480,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 11:15:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 11441
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 4 Ив-125/2017 од 24.05.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: иив 334/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раифаизен банка
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Путничко возило Лада 110 , рег.ознаке КИ001-РЗ процењује се на 120.000 динара 2.Трактор ИМТ 533 р
  Опис предмета продаје: 1.Путничко возило Лада 110 , рег.ознаке КИ001-РЗ процењује се на 120.000 динара 2.Трактор ИМТ 533 рег.ознаке КИКИНДА 5887 процењује се на 150.000 динара 3.Приколица 3т Змај рег.ознаке КИКИНДА 2698 процењује се на 60.000 динара 4. Преса Масеј Фергусон процењује се на 180.000 динара
  Процењена цена предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 70 посто од процењене вредности


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 11:10:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 11440
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-1911/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-157/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Град Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 покретних ствари
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Регал из 3 дела; Фотеља; Двосед; Тросед; Сточић; Тепих; Циплеар; Регал у спаваћој соби
  Опис предмета продаје: Више података у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00; 6.000,00; 12.000,00; 15.000,00; 3.000,00; 4.000,00; 15.000,00; 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00; 4.200,00; 8.400,00; 10.500,00; 2.100,00; 2.800,00; 10.500,00; 14.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767