ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-09-15 14:58:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 6372
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 9.30
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: 86 ИИ- 124/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И148/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Михајло Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска приколица, преса за балирање пласта MAGNUM, дбобразни плуг, двоосовинска приколица без пр
  Опис предмета продаје: тракторска приколица, преса за балирање пласта MAGNUM, двобразни плуг, двовосовинска приколица без предње осовине, косачица
  Процењена цена предмета продаје: 220.450,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 110.225,00 динара


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2017-09-15 14:41:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Миленка 13/9
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milos.mitrovic@sbb.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 6371
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул.Макензијева бр.32
  Пословни број судског предмета: И.И.516/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.156/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јелена Ћираковић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена цена предмета продаје: 123.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 73.800,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2017-09-15 13:45:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 6370
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ 34/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 149/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Константин-Текс ДОО Предузеће за производњу, промет и услуге
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Термофиксир преса следећих ознака: top fusing, modello-pr 4, serie-02, matricola--445, corrente-380V, consumo min-3 KW, consumo max-7.5 KW, aliment. Aria atm-6
  Процењена цена предмета продаје: 220.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 340.017,67 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-15 13:36:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6369
  Датум продаје: 2017-10-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 689/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 828/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Срђан Цветковић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: уписан ЛН 2768 КО Каравуково
  Процењена цена предмета продаје: 4.949.470,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.464.629,00 динара


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2017-09-15 13:28:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Земун, ул. Кеј ослобођења бр. 13 д/7
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 6368
  Датум продаје: 2017-10-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ии 406/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БОЖИЦA АНЂЕЛКОВИЋ из Београда-Умке
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја покретних ствари – путничког возила
  Опис предмета продаје: путничко возило марка и тип: „RENAULT LAGUNA“, број шасије: „WF1KG0R0628180521″, број мотора: „F9QТ754С073385″, године производње: 2003, боја: сива металик, рег ознака: „BG 10486 ТХ“; Утврђена вредност 242.028,90 динара. Продаја ће се одржати дана 13.10.2017. године у 11:00 часова усменим и јавним надметањем у канцеларији извршитеља канцеларији јавног извршитеља Немање Протића, у Београду, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2 на Звездари ( нова адреса седишта јавног извршитеља Нем
  Процењена цена предмета продаје: 242.028,90
  Почетна цена предмета продаје: 145.217,34


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-09-15 13:16:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 6367
  Датум продаје: 2017-10-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А837/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "ПАРКИНГ СЕРВИС" Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина "Elektra bregenc" , Веш машина"BEKO" , Телевизор "SAMSUNG" ,Микроталасна , Лап топ "HP CO
  Опис предмета продаје: Веш машина "Elektra bregenc" , Веш машина"BEKO" , Телевизор "SAMSUNG" ,Микроталасна , Лап топ "HP COMPACQ"
  Процењена цена предмета продаје: 12,000.00 , 15,000.00 , 7,000.00 , 3,000.00 10,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2017-09-15 13:13:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Миленка 13/9
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milos.mitrovic@sbb.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 6366
  Датум продаје: 2017-10-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Макензијева бр.32
  Пословни број судског предмета: 6И.И.456/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.264/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Маторчевић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непосредна погодба
  Опис предмета продаје: телевизор, лап топ, двд плејер, столица, ципеларник, машина за веш, ормар, тв полица, клима.
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 динара, 10.000,00 динара, 4.000,00 динара, 4.000,00 динара, 8.000,00 динара, 20.000,00 динара, 18.000,00 динара, 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Непосредна погодба


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2017-09-15 12:16:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 6365
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд - Бежанијска коса.
  Пословни број судског предмета: 5 И.и 953/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 180/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПЕРО КРКОВИЋ
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
  Опис предмета продаје: Продаје се пословни простор површине 160 м2 у центру Београда, који се налази у тржном центру "Базар - Сремска", ул. Маршала Бирјузова бр. 2-4.
  Процењена цена предмета продаје: 14.519.040,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.163.328,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-09-15 12:00:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6364
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 4888/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИА 308/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Умбрелла Цорпоратион ЛТД ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: тв, компјутер, пећ на гас, грејалица.....
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-15 11:41:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6363
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.и 155/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 155/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод" Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-09-15 11:06:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 6362
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-679/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" , Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Микроталасна "Goldstar" ,Фрижидер "SHARP" , Електрични шпорет "GORENJE"
  Опис предмета продаје: Микроталасна "Goldstar" ,Фрижидер "SHARP" , Електрични шпорет "GORENJE"
  Процењена цена предмета продаје: 3,000.00 , 5,000.00 , 10,000.00 ,
  Почетна цена предмета продаје: 1,500.00, 2,500.00, 5,000.00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-09-15 10:35:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 6361
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Цара Душана бр.1, 4 спрат, локал 408, Шабац
  Пословни број судског предмета: 11-И-181/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.90/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радован М. Вујучић, Зукве-Коцељева
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1,1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно возило, путничко возило
  Опис предмета продаје: теретно возило марке DAIMELER BENZ, тип "813LP", путничко возило марке "PEUGEOT", тип "206"
  Процењена цена предмета продаје: 450.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 315.000,00 динара


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2017-09-15 10:12:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 6360
  Датум продаје: 2017-10-10
  Време продаје: 11:00 ч
  Место продаје: ул. Млинска бр. 19, Лесковац
  Пословни број судског предмета: И-1670/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-403/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE VANAS DOO, BORČA
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Сто за ручавање са 6 столица Кухиња комплет 4m Микроталасна SAMSUNG Телевизор LG Тросед, двосед, фотеља (еко кожа) Плуг двобразни
  Процењена цена предмета продаје: 148.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 103.600,00 динара


  Оглас поставио: Андријана Додић
  Датум и време постављања: 2017-09-15 10:06:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 6359
  Датум продаје: 2017-10-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Неготин, ул. Карапанџина 18/8
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-33/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Јединство" Кладово
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Регал 4 дела - стари Предсобље са огледалом - старо Комплет гарнитура (тросед, двосед и фотеља)Комода - стара Табуре – црвене боје Телевизор CRT марке NEO Кухињски сто са 3 столице Веш машина марке Gorenje Сточић за дневну собу - стари
  Процењена цена предмета продаје: 46.500,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 32.550,00 дин


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-09-15 08:49:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 6358
  Датум продаје: 2017-10-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Чика Љубина 4а, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ.426/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.322/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трособан стан
  Опис предмета продаје: трособан стан број 6, корисне површине 81m², на другом спрату, улаз 3, који је уписан као посебан део зграде број 2, изграђене на кат.парцели број 1270, листа непокретности бр. 8760 КО Краљево
  Процењена цена предмета продаје: 8.061.835,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 5.643.284,50 дин.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-09-14 22:21:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 6357
  Датум продаје: 2017-10-13
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.433-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини извршног дужник (обим удела 1/1)
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 17113 КО Доњи Град
  Процењена цена предмета продаје: 3.581.802,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.149.081,20 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-14 16:25:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6356
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 418/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 418/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2017-09-14 16:06:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 6355
  Датум продаје: 2017-10-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Милете Ћурчић 10, 32000 Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИВ-275/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-43/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БОМИКС ДОО УЖИЦЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шиваћа машина, преса за пеглање, преса за нитне
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 119.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 83.300,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-14 16:04:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6354
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.нт 39/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.нт 39/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-14 15:40:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6344
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 28/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 28/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767