ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2017-11-10 12:07:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 7872
  Датум продаје: 2017-12-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-852/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Снежана Стојковић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 115.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 80.500,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2017-11-10 12:07:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 7871
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 2878/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 489/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бобан Перовић из Крагујевца
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило PEUGEOT
  Опис предмета продаје: теретно возило PEUGEOT PARTNER, регистрован
  Процењена цена предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2017-11-10 11:00:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 7870
  Датум продаје: 2017-11-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-1243/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лепосава Календер
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 28.950,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.475,00 динара


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2017-11-10 10:50:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 7869
  Датум продаје: 2017-12-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-345/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-56/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GRANDE ADRIATIC FOOD DOO LESKOVAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор Торпедо
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Процењена цена предмета продаје: 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 300.000,00


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2017-11-10 10:48:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 7868
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд - Бежанијска коса.
  Пословни број судског предмета: Ии 4327/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 219/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK AD Beograd
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Београду
  Опис предмета продаје: Продаје се двособан стан корисне површине 50 м2, на адреси Жоржа Клеменсоа бр. 2, број посебног дела објекта 3/1, у приземљу стамбене зграде за колективно становање, КО Стари град
  Процењена цена предмета продаје: 9.864.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.918.400,00 динара


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2017-11-10 10:15:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 7867
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 9:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 1041/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 904/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мила Алексић
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2017-11-10 10:04:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 7866
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 1041/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 904/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мила Алексић
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 115.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2017-11-10 09:55:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 7865
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: 3 ИИв 110/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 49/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор, сто за рачунар, рачунар са монитором и тастатуром
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-10 09:44:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 7864
  Датум продаје: 2017-12-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 4 Ив-22/2016 од 17.08.2016.
  Број предмета јавног извршитеља: иива 80/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: П утничко, марка VOLKSWAGEN, тип GOLF JGL, број шасије WVWZZZ17ZFW205698, број мотора JK312532, годи
  Опис предмета продаје: П утничко, марка VOLKSWAGEN, тип GOLF JGL, број шасије WVWZZZ17ZFW205698, број мотора JK312532, година производње 1984, регистарска ознака KI023-UE
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-11-10 09:09:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 7863
  Датум продаје: 2017-12-11
  Време продаје: 09:15
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А393/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис", Београд, ул. Кнеза Вишеслава бр. 27, МБ 07046383, ПИБ 100214228
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2017-11-10 09:07:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 7862
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краљево, ул. Стадионска бр. 31.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 537/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 176/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM RADAN STIL DOO BEOGRAD ( NOVI BEOGRAD )
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило, телевизори и прикључно возило.
  Процењена цена предмета продаје: 176.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 123.200,00 динара


  Оглас поставио: Горан Савић
  Датум и време постављања: 2017-11-10 08:41:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Улица Цара Душана 1, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.savic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642930215
  ПИБ: 108171698
  Матични број: 63265802

  Број записа у бази: 7861
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Цара Душана 1/4/406, Шабац
  Пословни број судског предмета: Ии 128/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 27/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирко Ивановић и Роса Ивановић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Ненад Лукић
  Датум и време постављања: 2017-11-09 18:31:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Бачка Паланка, Трг Братства и јединства бр. 30-32, спрат 1, локал 106
  Е-маил адреса: lukicne@gmail.com
  Контакт телефон: 0695592040
  ПИБ: 108167666
  Матични број: 63263397

  Број записа у бази: 7860
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Бачка Паланка ул. Трг братства и јединства бр. 30-32, локал број 210
  Пословни број судског предмета: И.И.1202/14
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-16/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БРБОРИЋ БРАНИСЛАВ
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: лап топ, шпорет, замрзивач, фрижидер и плинска пећ
  Опис предмета продаје: Лап топ – „LENOVO“ сиве боје – процењена вредност 18.000,00 динара - Шпорет црне боје „Кончар“ – процењена вредност 18.000,00 динара - Замрзивач беле боје „LTH“ - процењена вредност 12.000,00 динара - Mањи бели фрижидер „Gorenje“ – процењена вредност 12.000,00 динара - Плинска пећ „Ocean“ – процењена вредност 48.000,00 динара.
  Процењена цена предмета продаје: 108.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 75.600,00 динара


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2017-11-09 16:43:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 7859
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 35000 Јагодина
  Пословни број судског предмета: ИИ 917/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 204/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сања Рацић
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар -моторно возило
  Опис предмета продаје: покретна ствар, детаљније у Закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у Закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2017-11-09 16:33:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 7858
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИВ - 293/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-47/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОБ ДОО АРИЉЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тостер, ел. роштиљ, грил пећ, прохромска колица, радни сто, ТВ...
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 95.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 66.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Младеновић
  Датум и време постављања: 2017-11-09 15:57:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Интернационалних бригада 71
  Е-маил адреса: izvrsiteljmladenovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0637770078
  ПИБ: 107615023
  Матични број: 62845872

  Број записа у бази: 7857
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 08:30 часова
  Место продаје: ул. Интернационалних бригада бр. 9 Хотел "Crystal"
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ 1350/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 279/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Original solution corp
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: стан и два гаражна места
  Процењена цена предмета продаје: 42.629.670,72 динара
  Почетна цена предмета продаје: 29.840.679,50 динара


  Оглас поставио: Иван Младеновић
  Датум и време постављања: 2017-11-09 15:46:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Интернационалних бригада 71
  Е-маил адреса: izvrsiteljmladenovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0637770078
  ПИБ: 107615023
  Матични број: 62845872

  Број записа у бази: 7855
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 08:00 часова
  Место продаје: ул. Интернационалних бригада бр. 9 Хотел "Crystal"
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ 1350/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 279/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Original solution corp
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: стан и два гаражна места
  Процењена цена предмета продаје: 42.629.670,72
  Почетна цена предмета продаје: 29.840.679,50


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2017-11-09 15:24:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 7853
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета: И.И 6683/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миленијум осигирање А.Д.О.
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило RENAULT ESPACE
  Опис предмета продаје: Pутничко возило RENAULT ESPACE бр. шасијеVF8J635250R307625, бр. мотора- 7700599122, година производње 1992, регистарских ознака KG 075-ŽL
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 din
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 dinara


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2017-11-09 15:19:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 7852
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. А119/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод и канализација Крагујевац
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: циркулар за сечење камена, косачица, апарат за варење, машина за писање на мермеру, мешалица
  Опис предмета продаје: циркулар за сечење камена, бензинска косачица TURBOLUX, апарат за варење VARSTROJ VAREX 142, машина за писање слова на мермеру, мешалица за бетон без мотора
  Процењена цена предмета продаје: 134.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 93.800,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Исоски
  Датум и време постављања: 2017-11-09 15:10:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Краља Петра број 45, спрат 2
  Е-маил адреса: izvrsitelj@izvrsitelj.co.rs
  Контакт телефон: 0658880609
  ПИБ: 107580887
  Матични број: 62843098

  Број записа у бази: 7851
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина бр. 165А, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 И.И.бр. 565/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 70/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАН БЕЛИН из Београда
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: двособан стан број 6, корисне површине 60 м2, на првом спрату стамбене зграде у улици Пера Ћетковића број 46, постојећи на катастарској парцели 5969, уписане у лист непокретности број 1763, КО Палилула
  Процењена цена предмета продаје: 7.158.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.010.600,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767