ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1509 активних, од укупно 7731 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2017-12-15 09:10:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 8662
  Датум продаје: 2018-01-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ии 1528/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ии-328/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија " ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" ГФ ОСИГУРАЊЕ КРУШЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-12-15 09:08:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8661
  Датум продаје: 2018-01-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-1092/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер "OBODIN" , ,Замрзивач"LTH"4100L, Телевизор"PHILIPS",Бар кућни , Веш машина "GORENJE"
  Опис предмета продаје: Фрижидер "OBODIN" , ,Замрзивач"LTH"4100L, Телевизор"PHILIPS",Бар кућни , Веш машина "GORENJE"
  Процењена цена предмета продаје: 6,000.00 , 7,000.00 , 4,000.00 ,10,000.00 , 7,000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4,200.00 , 4,900.00 , 2,800.00 , 700.00 , 4.900,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-12-15 09:04:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8660
  Датум продаје: 2018-01-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А93/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"PHILIPS" 38cm, Веш машина "GORENJE" , Oрман двокрилни
  Опис предмета продаје: Телевизор"PHILIPS" 38cm, Веш машина "GORENJE" , Oрман двокрилни
  Процењена цена предмета продаје: 3,000.00 , 7,000.00 , 2,000.00 ,
  Почетна цена предмета продаје: 2,100.00 , 4,900.00 1,4000.00


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2017-12-15 08:53:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 8659
  Датум продаје: 2018-01-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИВ 893/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 60/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО " ИДЕ ВОЗ" Крушевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 130.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2017-12-15 08:43:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 8658
  Датум продаје: 2018-01-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: 5И-8913/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1662/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Николић и Драган Николић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: стан број 3 у згради број 1 улаз број 15 у улици Стевана Сремца у Нишу, површине 66м2 изграђене на катастарској парцели број 5646/1, уписане у лист непокретности број 6965 КО Ниш Бубањ
  Процењена цена предмета продаје: 4.482.750,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.137.925,00 динара


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2017-12-14 16:26:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 8657
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Булевар ослобођења бр.86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-429/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-390/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ
  Опис предмета продаје: ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ , ЗГРАДА БРОЈ 1, СПРАТНОСТИ Пр1, Пк 1, ИЗГРАЂЕНА НА К.П.БР. 6147/18, ПОВРШИНЕ 165 М2, ПОТЕС ЈЕЗДИНСКО БРДО,
  Процењена цена предмета продаје: 10.093.535,80 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 7.065.475,06 ДИНАРА


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-12-14 15:48:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 8656
  Датум продаје: 2018-01-10
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-1612/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-915/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Лазић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: UNION колица за алат, комада 3; Припрема за компресорски ваздух са филтерима и припадајућим цревом непознате дужине; Ручно рађена моталица са каблом 5x2,5 непознате дужине; Хидраулични пиштољ HAZET са припадајућим цревом; Апарат за заваривање BERNER B 160 E са припадајућим кофером; Бушилица непознате марке; Хидраулична дизалица; Проточни бојлер TERMORAD 5 l, Циркулациона пумпа за грејање VILO STAR RSV 25/6, Експанзиони суд запремине 25 Л ЗЗ;Разне врсте алата комплет састављен од 14 делова BERNER
  Процењена цена предмета продаје: 280.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 196.420,00


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2017-12-14 15:23:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 8655
  Датум продаје: 2017-12-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.И.282/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.218/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BANCA INTESA A.D.- BEOGRAD, Београд - Нови Београд, ул. Милентија Поповића бр. 7б, МБ 07759231, ПИБ 100001159
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична зграда, виноград, земљиште под зградом и уз зграду
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број 1, површине 149 м2, у улици Петријевска бб, виноград 2 класе, површине 320 м2, у улици Петријевска бб, земљиште под зградом – објектом површине 149 м2, у улици Петријевска бб, земљиште уз зграду – објекат површине 500 м2, у улици Петријевска бб, приватна својина 1/1, број катастарске парцеле 10297/3, све уписано у листу непокретности 10037 КО Смедерево.
  Процењена цена предмета продаје: 6.036.025,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.018.012,50 динара


  Оглас поставио: Маја Дукић Матић
  Датум и време постављања: 2017-12-14 15:21:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: maja.dukic035@gmail.com
  Контакт телефон: 0652319323
  ПИБ: 108354626
  Матични број: 63360970

  Број записа у бази: 8654
  Датум продаје: 2018-01-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Јагодина
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.А193/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: пет
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор „Fox“ сиво црни, процењене вредности 5.000,00 динара, 2. Мини-линија „Mash SA-Ak 27“ процењене вредности 5.000,00 динара, 3. Таблет „Samsung 8“ бели, процењене вредности 15.000,00 динара, 4. Појачало за ауто „Alpine“ MRV-F 407, процењене вредности 12.000,00 динара, 5. Пуњач за акумулатор „Absaar 12V“, процењене вредности 10.000,00 динара
  Процењена цена предмета продаје: 47.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 32.900,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2017-12-14 15:03:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 8653
  Датум продаје: 2018-01-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: И-418/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-94/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Роса Ивановић
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шпорет, фрижидер, замрзивач, сто, столице, ципелар, ТВ, веш машина
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 89.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 62.300,00 динара


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2017-12-14 14:58:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: ivanazugic75@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 8652
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Карађорђева 25/6, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив.107/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.34/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Banca Intesa AD Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности, зграде и просторије за металопрерађивачку индустрију
  Опис предмета продаје: Продаја непокретности, зграде и просторије за металопрерађивачку индустрију уписаних у лист непокретности 11544 КО Крагујевац 1, које се налазе на кат. парцели 7405/1
  Процењена цена предмета продаје: 287.820.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Бранислав Петровић
  Датум и време постављања: 2017-12-14 14:53:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, булевар Михајла Пупина 165 А/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653344842
  ПИБ: 108217142
  Матични број: 63265756

  Број записа у бази: 8651
  Датум продаје: 2018-01-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина 165А/2, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-471/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 63/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агенција за вођење спорова у поступку приватизације
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, немештај, уметничке слике..
  Опис предмета продаје: покретне ствари (телевизор, намештај, слике...)
  Процењена цена предмета продаје: 91.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2017-12-14 14:41:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 8650
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: И-709/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-180/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПУТЕВИ ДОО ИВАЊИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: компресор, апарат за варење, брусилица, полир машина
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 51.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.700,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-12-14 14:35:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 8649
  Датум продаје: 2018-01-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-297/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Угаона гарнитура од еко коже; Уљани радијатор; Клима LG спољна и унутрашња јединица са даљинским управљачем 12-ица; Телевизор марке VOX LCD дијагонале 32 инча са даљинским управљачем; Велика комода са стакленим вратима и мања комода; Тросед штоф; Фотеља штоф, комада два; Веш машина BERNA;
  Процењена цена предмета продаје: 93.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 65.100,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-12-14 14:35:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 8648
  Датум продаје: 2018-01-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 25/2016а
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 25/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТВ „GRUND“ 51 cm ; Орман ; Kрупара „LIFAN“
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 динара ; 10.000,00 динара ; 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-12-14 14:30:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 8647
  Датум продаје: 2018-01-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 Ив 1433/2012
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 450/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и помоћни објекти
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 1.151.514,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 345.454,2 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-12-14 14:29:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 8646
  Датум продаје: 2018-01-12
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 1 И И-73/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 55/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда на адреси Новосадски пут 74, површине 79 м2, број зграде 1, број етажа 1, објекат саграђен на парцели 7899, преузет из земљишне књиге и породична стамбена зграда на адреси Новосадски пут , површине 61 м2, број зграде 2, број етажа 1, објекат саграђен на парцели 7899, има одобрење за употребу
  Процењена цена предмета продаје: 1.744.740,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-12-14 14:08:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 8645
  Датум продаје: 2018-01-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-459/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Веш машина FAVORIT MP 5000; Монитор марке SAMSUNG 19 инча и звучници 5+1 систем SANSUI; Вентилатор подностојећи;
  Процењена цена предмета продаје: 35.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.850,00


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-12-14 13:53:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 8644
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Ии - 203/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 466/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Бошковић
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: Пољопривредна механизација
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Малиша Младеновић
  Датум и време постављања: 2017-12-14 13:36:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, ул. Светог Саве бр 19
  Е-маил адреса: izvrsiteljmalisasd@gmail.com
  Контакт телефон: 0644907932
  ПИБ: 108603709
  Матични број: 63567973

  Број записа у бази: 8643
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Светог Саве број 19
  Пословни број судског предмета: И.И 484/17 од 08.08.2017.г
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 250/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Породинац Сандра
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај
  Опис предмета продаје: Стара витрина, комода за књиге , ормар за гардеробу, фотеља за радни сто, микроталасна пећница
  Процењена цена предмета продаје: 21.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.7000,00 динара


Укупан број страница:

следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767