ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈА



Тренутно је објављено 1702 активних, од укупно 14186 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:



Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 15:44:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15661
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-390/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Орман, Телевизор “LG”, Двосед и тросед кожа, Микроталасна “Colosus”
  Опис предмета продаје: Орман, Телевизор “LG”, Двосед и тросед кожа, Микроталасна “Colosus”
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 10.000,00, 30.000,00, 3.000,00,
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00, 5.000,00, 15.000,00, 1.500,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 15:34:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 15660
  Датум продаје: 2018-10-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг бр, 1/3 (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-9776/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-5021/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MB RENT A CAR DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Земљиште уз зграду и објекат - градско грађевинско земљиште које се налази у Нишу, улица Цвијићева бр. 7, површине 294 м2, катастарска парцела бр. 87, уписан у листу непокретности бр. 9139 КО Ниш - Ћеле Кула.
  Процењена вредност предмета продаје: 4.692.548,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.284.783,60


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 15:17:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 15659
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин ул. Цара Душана 30
  Пословни број судског предмета: Ии.52/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-46/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО ТОП СТАР ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Двоглава тестера РАПИД ДГЛ - Копир РУТЕР ОФМ 9 за ПВЦ - Фреза за Т пречник за ПВЦ
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 126.000,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 15:13:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 15658
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 09:40
  Место продаје: Зрењанин ул. Меленачког Одреда 14
  Пословни број судског предмета: 24 Иив.126/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-20/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Концерн за производњу и промет кондиторских производа БАМБИ АД Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаона гарнитура - 2 комада клима уређаја LG i SAMSUNG - ТВ ЛЦД Веш машина "ГОРЕЊЕ" - Лап топ "НР"
  Процењена вредност предмета продаје: 105.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 73.500,00


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 14:45:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 15657
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе бр. 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: ИИв-897/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-484/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: POLJOPRIVREDNA APOTEKA SUNCE
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: телевизор са кућиштем, двд, стона убодна тестера, аутомобил
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 45.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.400,00 динара до 31.500,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2018-09-21 14:29:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 15656
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Луке Војводића 14, Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 428/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Теленор доо
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: продаја коришћених ствари покућства
  Процењена вредност предмета продаје: 158.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 79.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 13:49:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15655
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 357/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 375/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВАСИЋ АЛЕН из Аустрије
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле са објекти
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 164 и 165 К.О. Босут, објекти на парцели број 164; путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 164 и 165 К.О. Босут, објекти на парцели број 164; путничко моторно возило Застава 101
  Процењена вредност предмета продаје: од 31.958,50 динара до 5.674.032,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 15.979,25 динара до 2.837.016,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 13:45:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15654
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 529/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 200/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 2156/1 са објектом, К.О. Голубинци
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 2156/1 са објектом, К.О. Голубинци
  Процењена вредност предмета продаје: 1.949.475,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 974.737,50 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 13:26:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15653
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 97/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 89/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двособан стан, 58м2, Стара Пазова
  Опис предмета продаје: двособан стан, 58м2, Стара Пазова
  Процењена вредност предмета продаје: 2.936.957,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.762.174,20 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 13:24:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 15652
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 53/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО БАНАТ МНС АГРО
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 2911 КО Српски Итебеј
  Процењена вредност предмета продаје: 1.065.051,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 745.535,84 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 13:23:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15651
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 11
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 76/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 87/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВАСИЉ ШЕВО из Сремске Митровице
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц.број 4227 и 4289 КО Равње
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 4227 и 4289 КО Равње
  Процењена вредност предмета продаје: од 588.851,69 динара до 692.081,46 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 176,655,50 динара до 207.624,43 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 13:19:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15650
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 11
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 76/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 87/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВАСИЉ ШЕВО из Сремске Митровице
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 1907, КО Равње
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 1907, КО Равње
  Процењена вредност предмета продаје: 84.071,08 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.442,64 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 12:12:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 15649
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 2299/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А 590/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 53.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 26.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 11:32:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 15648
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 309/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 39/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP banka Србија ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.217.329,40 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.108.664,70 дин.


  Оглас поставио: Миле Симојловић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 11:19:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број14
  Е-маил адреса: mile.simojlovic@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574574
  Матични број: 62838094

  Број записа у бази: 15647
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Луке Војводића бр.14
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 529/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Инфостан технологије
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половни аутомобил
  Опис предмета продаје: Половни аутомобил
  Процењена вредност предмета продаје: 290.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 145.000,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 10:22:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 15645
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: I-6 Ии 52/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.23/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: млдб. Јани Боц и млдб. Сара Боц, које заступа мајка Снежана Боц
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторно возило
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило "ZASTAVA LADA 2101 3L", 1118 ccm, снаге 45.6, наранџасте боје, нерегистрован, није у возном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 20000
  Почетна цена предмета продаје: 14000


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 10:15:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 15644
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 451/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-227/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јасмина Сарић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4. ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.100,00 динара до 12.600,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 10:03:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 15643
  Датум продаје: 2018-10-15
  Време продаје: 08:15часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.Ив-2552/2011
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А267/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Рашка", Рашка, ул. Душанова бр. 2а, МБ 07176872, ПИБ 101274752
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.800,00 динара до 7.200,00 динара


  Оглас поставио: Милош Јоксимовић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 09:43:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Пожешка 30
  Е-маил адреса: milosjoksimovic78@gmail.com
  Контакт телефон: 0114056592
  ПИБ: 108001023
  Матични број: 63142255

  Број записа у бази: 15642
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија извршитеља Јелене Алексић, ул. Страхињића Бана број 27 / III / 10, Београд
  Пословни број судског предмета: 5ИИ 1377/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 286/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОРАН ЛАЗАРЕВИЋ, БЕОГРАД
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште и хале
  Опис предмета продаје: земљиштa површине 0,45,99 ha, на кат.парцелама 2463/1 и 2463/2 КО Чукарица, стари број кат.парцеле 2308/1 и 2308/2 ЗКУЛ 127 КО Жарково, пословни објекат - хале у Београду, Ул.Водоводска бр.164, на кат.парцелама 2463/1 КО Чукарица и пословни објекат - хале-складиште у Београду, у Ул.Водоводска број 164б, на кат.парцели број 2463/1 и 2463/2 КО Чукарица
  Процењена вредност предмета продаје: 42.263.352,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.131.676,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-09-21 09:10:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 15641
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк.206/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.206/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЕПС Додтрибуција" доо Београд, Огранак "Електродистрибуција Суботица", Суботица, Сегедински пут 22-24
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Цистерна за нафту-3000 литара; кифларица и векнарица; FIAT DOBLO CARGO 1.9 DS SH-2002.год; љуштилица
  Опис предмета продаје: Цистерна за нафту-3000 литара; кифларица и векнарица; FIAT DOBLO CARGO 1.9 DS SH-2002.год; љуштилица за кромпир; мешалица за тесто
  Процењена вредност предмета продаје: Цистерна за нафту-3000 литара-73.962,00 динара; кифларица и векнарица-184.905,00 динара; FIAT DOBLO CARGO 1.9 DS SH-2002.год-200.000,00 динара; љуштилица за кромпир-12.327,00 динара; мешалица за тесто-73.962,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Цистерна за нафту-3000 литара-22.188,60 динара; кифларица и векнарица-55.471,50 динара; FIAT DOBLO CARGO 1.9 DS SH-2002.год-60.000,00 динара; љуштилица за кромпир-3.698,10 динара; мешалица за тесто-22.188,60 динара


Укупан број страница:

следећа




Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767