ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1427 активних, од укупно 6407 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-10-17 23:20:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 7195
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: 9. П.28/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ.39/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Виши суд у Суботици
  Надлежни суд: Виши суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 170.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 30.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 40.000,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 17.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 119.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 21.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 28.000,00 дин.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-10-17 23:02:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 7194
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: 2. И Ив-63/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.40/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE DDOR NOVI SAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 20.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 20.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 8.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 14.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 14.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 5.600,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 3.000,00 дин.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-10-17 15:31:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 7193
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-259/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-108/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Društvo sa ograničenom odgovornošću Fair play 019 Negotin
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Столови (дрвени) - 5 комада, Столице (дрвене - тапациране) - 20 комада, Електрични шпорет, Фрижидер, Кухињски радни сто, Електрична фритеза (дупла), Плински уређај (боца са гориоником), Микроталасна, Клима уређај (спољашња и унутрашња јединица), Замрзивачи (фиокари) - 2 комада, Шанк (дрвени и метални), Радни сто са радном плочом од INOX-a, Барски сточић, Две барске столице, Судопера дупла;
  Процењена цена предмета продаје: 125.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 87.850,00


  Оглас поставио: Зоран Дукић
  Датум и време постављања: 2017-10-17 15:13:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: z.dukic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692343400
  ПИБ: 107574324
  Матични број: 62838019

  Број записа у бази: 7192
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул.Краља Петра Првог 4/1, Јагодина
  Пословни број судског предмета: Ии-528/16
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-А79/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Alpha bank Srbija
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: викед кућа , њива 1 класе и воћнак 1 класе
  Опис предмета продаје: викед кућа , њива 1 класе и воћнак 1 класе
  Процењена цена предмета продаје: 896.764,47
  Почетна цена предмета продаје: 627.735,12


  Оглас поставио: Марина Јеремић
  Датум и време постављања: 2017-10-17 15:07:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Доситејева 14
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 7191
  Датум продаје: 2017-11-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ужице
  Пословни број судског предмета: ИИ 327/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 293/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛОШ САРИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: РАДНА МАШИНА ВЕИНЕРИ ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ 2006
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 2.390.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-10-17 15:04:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 7190
  Датум продаје: 2017-11-02
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 20/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 20/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2017-10-17 14:57:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 7189
  Датум продаје: 2017-11-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Железничка 42, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И.2540-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 166-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанка Србије АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: двособан стан
  Процењена цена предмета продаје: 50.150,00 еура у динарској противредности по средњем курсу НБС на дан продаје
  Почетна цена предмета продаје: 35.105,00 еура у динарској противредности по средњем курсу НБС на дан продаје


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-10-17 14:43:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 7188
  Датум продаје: 2017-11-13
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 6И ИВ 103/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 91/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: путничко возило MERCEDES BENZ 230 E , рег.ознака KŽ011-GW, истекла регисрација, бр.шасије WDB1240231A067307, бензин -гас, број мотора 10298212008296, tv vivax. веш машина BEKO, плакар трокрилни , плакар за тв, регал гардеробер
  Процењена цена предмета продаје: 232.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 162.750,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-10-17 14:39:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 7187
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Привредног суда у Зрењанину Ив-92/2017 од 28.02.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: иив 155/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Златни клас сениор ДОО, Зрењанин, ул. Тихомира Остојића бб, МБ 20688700, ПИБ 106831063
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило , Марка:HYUNDAI, Модел:I30, Бр. шасије:TMADB51CACJ265137, Бр. мотора:G4FABZ400907, Г
  Опис предмета продаје: Путничко возило , Марка:HYUNDAI, Модел:I30, Бр. шасије:TMADB51CACJ265137, Бр. мотора:G4FABZ400907, Год. производње:2012, Рег. ознака:ZR048-VR Оштећено, ударен предњи десни фар.
  Процењена цена предмета продаје: 850.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 595.000,00


  Оглас поставио: Срђан Радивојевић
  Датум и време постављања: 2017-10-17 14:38:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Димитрија Туцовића 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.radivojevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0603099790
  ПИБ: 108167738
  Матични број: 63263206

  Број записа у бази: 7186
  Датум продаје: 2017-11-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Максима Горког број 10
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.19/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Канцеларијски орман; Канцеларијски сто; Столица на точкиће; Факс "PANASONIC"
  Опис предмета продаје: Канцеларијски орман; Канцеларијски сто; Столица на точкиће; Факс "PANASONIC"
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 динара; 8.000,00 динара; 5.000,00 динара; 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 динара; 5.600,00 динара; 3.500,00 динара; 2.800,00 динара.


  Оглас поставио: Марина Јеремић
  Датум и време постављања: 2017-10-17 14:38:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Доситејева 14
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 7185
  Датум продаје: 2017-11-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ужице
  Пословни број судског предмета: ИИ 329/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 296/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЛАДЕТА ТРИФУНОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТМВ марке ВОЛВО носивости 25.350 кг
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 6.000.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-10-17 14:33:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 7184
  Датум продаје: 2017-11-11
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 2И.ИВ 85/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 81/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО Пера Турс Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv crown, сточић за тв
  Процењена цена предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.900,00


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2017-10-17 14:20:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 7183
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 6
  Пословни број судског предмета: И.И-138/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.412/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Објекат пословних услуга
  Опис предмета продаје: објекат пословних услуга, као зграда број 6, изграђен на кп. бр. 2281/8 КО Параћин - град, у улици Немањина у Параћину, без кућног броја, грађевинске површине 48 м2, од чега корисна површина 41 м2, спратности: приземље, који објекат поседује одобрење за употребу, врста права својина, облик својине приватна, укњижено да извршног дужника као титулара наведеног права, са обимом удела 1/1, све уписано у лист непокретности број 6054 КО Параћин - град,
  Процењена цена предмета продаје: 2.643.376,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.850.363,20 динара


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2017-10-17 14:08:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 7182
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1243/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лепосава Календер
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 74.950,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 52.465,00 динара


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2017-10-17 14:05:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 7181
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1243/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лепосава Календер
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 74.950,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 52.465,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Радивојевић
  Датум и време постављања: 2017-10-17 13:56:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Димитрија Туцовића 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.radivojevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0603099790
  ПИБ: 108167738
  Матични број: 63263206

  Број записа у бази: 7180
  Датум продаје: 2017-11-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Максима Горког број 10
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.А16/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштвено предузеће Нови Сад-Гас за дистрибуцију гаса, одржавње и извођење Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тросед, Двосед, Фотеља, Телевизор VOX стари модел, Клуб сто, Музичка линија "JUC", Полица за телевиз
  Опис предмета продаје: Тросед, Двосед, Фотеља, Телевизор VOX стари модел, Клуб сто, Музичка линија "JUC", Полица за телевизор стакло-дрво, Комплет кухиња са судопером, Клима уређај "KOREL"
  Процењена цена предмета продаје: 80.000,00, 50.000,00 20.000,00 4.000,00 5.000,00 3.000,00 25.000,00 15.000,00 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 56.000,00 35.000,00 14.000,00 2.800,00 3.500,00 2.100,00 17.500,00 10.500,00 8.400,00


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2017-10-17 13:54:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 7179
  Датум продаје: 2017-11-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Железничка 42, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И.354-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 187-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанка Србије АД Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Стан - дуплекс
  Процењена цена предмета продаје: 86.500,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан продаје
  Почетна цена предмета продаје: 60.550,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан продаје


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2017-10-17 13:14:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 7178
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Владике Николаја бр.45/1
  Пословни број судског предмета: ИИв 39/17
  Број предмета јавног извршитеља: 262 ИИв 32/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MD PRODUKT 92 DOO ČAČAK - KUKIĆI
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Катастарска парцела се налази у селу Дивци, општина Ваљево. Приступ парцели је делом са асфалтног пута кроз село, делом са сеоског макадамског пута. Предметна катастарска парцела представља саставни део локалног макадамског пута.
  Процењена цена предмета продаје: 27.436,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: 19.205,69 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-10-17 12:34:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 7176
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-258/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 18/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томо Пејић Тукуљац
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Мазалица ГЕКО 16 литара ; Орман за алат BDS ; Агрегат KLING CRAFT KC ST 2500 ; Компресор за ваздух ; Апарат за варење ; Тоцило ; Стубна бушилица ; Уређај за истакање уља, горива ГЕКО ; Апарат за варење MIG 300 ; Цепач дрва Villager LS6T ; Прскалица NARDI 15 m радни захват ; Виљушкар ; Плуг 6 редова ; Круњач за кукуруз LOMBARDINI
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00 динара ; 30.000,00 динара ; 20.000,00 динара ; 20.000,00 динара ; 10.000,00 динара ; 15.000,00 динара ; 20.000,00 динара ; 15.000,00 динара ; 50.000,00 динара ; 30.000,00 динара ; 150.000,00 динара ; 400.000,00 динара ; 1.000.000,00 динара ; 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2017-10-17 12:17:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића 8/2, стан 207
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0621981151
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 7175
  Датум продаје: 2017-11-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Стевана Марковића бр.8/2, Београд-Земун, канцеларија јавног извршитеља Бојана Костића
  Пословни број судског предмета: 10-ИИ-9710/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 663/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАНКО КАЛПИЋ
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Три паркинг места у
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гаража-Три паркинг места
  Опис предмета продаје: 1.Гаража, евиденцијски бр.124, паркинг место ниво 6, 2.Гаража, евиденцијски бр.125, паркинг место ниво 6, 3.Гаража, евиденцијски бр.126, паркинг место ниво 6, у ул.Жоржа Клемансоа 18, Београд, на катастарској парцели 1091/1, све уписано у лист непокретности 2550 КО СТАРИ ГРАД, корисне површине појединачног паркинг места у гаражи 11,00 метра квадратна.
  Процењена цена предмета продаје: Процењена цена појединачног паркинг места у гаражи: 939.018,87 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена појединачног паркинг места у гаражи: 657.313,21 динара


Укупан број страница:

следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767