ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-04-21 10:45:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 11660
  Датум продаје: 2018-05-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИв-169/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 35/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE STATOR DOO SOPOT, ул. Лазе Ивановића бр. 10, Општина Сопот, Град Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-04-21 09:29:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 11659
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.162/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV COPERNIKUS, DVD TOSCHIBA
  Процењена цена предмета продаје: 11.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.500,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 16:47:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 11658
  Датум продаје: 2018-05-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Иив 1721/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-3/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: „ALM KOMPAUNDI DOO” из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја моторних возила
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 140.000,00 динара до 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 98.000,00 динара до 140.000,00 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2018-04-20 15:46:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 11656
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Иив 199/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 118/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЖИТОБАНАТ ВРШАЦ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште у Банатском Карловцу
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 1.199.633,00
  Почетна цена предмета продаје: 839.743,10


  Оглас поставио: Наташа Михајловић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 15:44:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Раде Кончара 3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.natasa@gmail.com
  Контакт телефон: 0640502205
  ПИБ: 109346424
  Матични број: 64109359

  Број записа у бази: 11655
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краља Милана 47, Врање
  Пословни број судског предмета: ИИ-3439/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А653/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково Осигурање А.Д.О
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке Мерцедес ТИП Е 220
  Процењена цена предмета продаје: 419.748,40
  Почетна цена предмета продаје: 293.823,88


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 15:34:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Кнегиње Зорке бр. 2
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 11654
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Теразије бр. 43 спрат 1, стан 2.
  Пословни број судског предмета: ии 35/17
  Број предмета јавног извршитеља: ии 239/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуаравача Србије, Гарантни фонд
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: приколица за кола,welger преса,плуг дворедни,снце за превртање сена, два плуга
  Процењена цена предмета продаје: 499426,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 349.598,20 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 15:24:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 11653
  Датум продаје: 2018-05-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 205/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, ул. Масарикова бр. 1-3, Врачар, Београд,
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 14:54:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 11652
  Датум продаје: 2018-05-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стари корзо 36 Пожаревац
  Пословни број судског предмета: ИИ-419/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-449/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Милошевић, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Дрљача трокрилна зелено-црвене боје
  Опис предмета продаје: Дрљача трокрилна зелено-црвене боје
  Процењена цена предмета продаје: 178.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 89.250,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 14:53:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 11651
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-14547/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А1479/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Милутиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Сушара за сушење капацитета 2 тоне, стање половна у функцији, Теретно возило Florida 1,3 poly, Теретно возило Fiat Dukato 230 l, LED телевизор PHILIPS 116 cm, Комода за телевизор са полицама и преградама, Тросед - Еко кожа са штофом, Двосед - Еко кожа са штофом, Фотеља - Еко кожа са штофом, Клуб сто са стаклом, Микроталасна пећ GORENJE
  Процењена цена предмета продаје: 890.366,00
  Почетна цена предмета продаје: 623.256,20


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 14:49:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 11650
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-288/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће " Naissus"
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Клима уређај "VOX", 2. Дрвени лустер, 3. Чивилуци од иверице
  Процењена цена предмета продаје: 31.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.700,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 14:42:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 11649
  Датум продаје: 2018-05-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди - судске јединице Нови Кнежевац I-3 Ии-430/2017 од 29.11.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 469/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДИИКО БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 6470 КО Нови Кнежевац Породична стамбена зграда број
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 6470 КО Нови Кнежевац Породична стамбена зграда број зграде 1 број етажа пр1 која се налази у улици Јована Поповића 50 на парцели број 2007 Помоћна зграда, број зграде 2 број етажа пр1 која се налази у улици Јована Поповића на парцели број 2007 На износ од 824.868,49 динара Непокретност је слободна од лица и ствари.
  Процењена цена предмета продаје: 824.868,49 динара
  Почетна цена предмета продаје: 412.434,24 динара


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 14:23:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Таковска 25, 3 спрат, канцеларија 14
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 11648
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крушевац, Таковска 25 III/14
  Пословни број судског предмета: И.И508/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И20/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцеле
  Опис предмета продаје: Њива 1. класе, њива 3.класе, њива 4. класе, њива 5. класе, њива 6. класе, воћњак 2. класе, виноград 3. класе, шума 3. класе
  Процењена цена предмета продаје: Укупна вредност свих непокретности износи 2.537.703,70 динара, у закључку су ближе одређени износи са сваку парцелу појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 14:20:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 11647
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-838/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Електрична пекарска пећ са три рерне (фуруне без ознака), Замрзивач вертикални марке LIEBHERR око 200 l, Фрижидер без ознака, Микроталасна пећница PRIVILEG 7520
  Процењена цена предмета продаје: 89.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 62.300,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 14:16:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 11646
  Датум продаје: 2018-05-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 842/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 813/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 736.567,09 динара
  Почетна цена предмета продаје: 515.596,96 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 14:11:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 11645
  Датум продаје: 2018-05-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 И-753/2017 од 13.07.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 318/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: део куће
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број20852 КО Зрењанин 1 Двособан стан на КО 8328/1 број посебног дела 3 површине 50м2 Етажа 3 која се састоји од 2 собе, улаза, кухиње са трпезаријом и купатилом. Укупна површина етажа је 50а41м2 у две шупе од 13,55м2 стамебна зграда у у улици Др. Лазе Костића а што у природи представаља у складу са посебним извештајем стручног лица радна просторија број 1 површине 9,32 м2, радна просторија број 2 површине 15,01м2 радна просторија број 3 површине 16,16
  Процењена цена предмета продаје: 2.385.976,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.192.988,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 12:53:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 11644
  Датум продаје: 2018-05-21
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 368/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-188/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стојадин Нешић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја путничког моторног возила
  Опис предмета продаје: 1. Путничко моторно возило марке „MERCEDES“, Е320 – CDI, рег. ознаке UE 062-MZ, металик-сиве боје
  Процењена цена предмета продаје: 270.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 189.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Петровић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 12:30:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, булевар Михајла Пупина 165 А/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653344842
  ПИБ: 108217142
  Матични број: 63265756

  Број записа у бази: 11643
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина 165А/2, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ-654/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 127/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: три њиве и један воћњак
  Опис предмета продаје: три њиве и један воћњак
  Процењена цена предмета продаје: 1) 393.300,00 2) 295.400,00 3) 302.250,00 4) 414.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 11:41:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11642
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: иив 82/17
  Број предмета јавног извршитеља: иив 82/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "МОЈ ДОМ" CLEAN SERVICE DOO, ŠABAC
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 11:39:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 11641
  Датум продаје: 2018-05-21
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља у Краљеву, Трг српских ратника бр. III/1
  Пословни број судског предмета: 36 ИИв бр. 53/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А31/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: „GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ а.д.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја тракторске прскалице
  Опис предмета продаје: Прецизније у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 55.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 27.500,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-04-20 11:37:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 11640
  Датум продаје: 2018-05-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.520/17,
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.245/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Златко Вајс
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: - парц.бр 36207/2 – земљиште под зградом - објектом, површине од 92м2, на којем је саграђена породична стамбена зграда, у улици Адачка 10; земљиште под зградом - објектом, површине од 20м2, на којем је саграђена помоћна зграда, у улици Адачка; земљиште уз зграду - објекат, површине од 5а0м2, у улици Адачка; њива 1. класе, површине 35м2, у улици Адачка;
  Процењена цена предмета продаје: 2.100.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


Укупан број страница:

следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767