ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1744 активних, од укупно 12650 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-19 18:51:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14007
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 614/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 614/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Регал, Телевизор-"Sewlor", Веш машина Горење
  Опис предмета продаје: Регал, Телевизор-"Sewlor", Веш машина Горење
  Процењена вредност предмета продаје: Регал-12.000,00 динара, Телевизор-"Sewlor"-5.000,00 динара, Веш машина Горење-15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Регал-7.200,00 динара, Телевизор-"Sewlor"-3.000,00 динара, Веш машина Горење-9.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-19 18:46:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14006
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 1598/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 1598/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "LG" 32LV3400, Комода за тв два дела, Монитор рачунара "Belihed 19", Рачунар, Веш машина "
  Опис предмета продаје: Телевизор "LG" 32LV3400, Комода за тв два дела, Монитор рачунара "Belihed 19", Рачунар, Веш машина "Candy" C2 105, Мобилни телефон "Samsung" Galaxy S4, Таблет "Samsung" Galaxy TAB 10
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "LG" 32LV3400-27.000,00 динара, Комода за тв два дела-7.000,00 динара, Монитор рачунара "Belihed 19"-3.000,00 динара, Рачунар-5.000,00 динара, Веш машина "Candy" C2 105-15.000,00 динара, Мобилни телефон "Samsung" Galaxy S4-40.000,00 динара, Таблет "Samsung" Galaxy TAB 10-15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "LG" 32LV3400-16.200,00 динара, Комода за тв два дела-4.200,00 динара, Монитор рачунара "Belihed 19"-1.800,00 динара, Рачунар-3.000,00 динара, Веш машина "Candy" C2 105-9.000,00 динара, Мобилни телефон "Samsung" Galaxy S4-24.000,00 динара, Таблет "Samsung" Galaxy TAB 10-9.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-19 18:35:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14005
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 416/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 416/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило Peugeot 307 koral
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило Peugeot 307 koral-333.956,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило Peugeot 307 koral-100.186,80 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-19 18:09:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14004
  Датум продаје: 2018-08-29
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 1600/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 1600/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Sony Trinitron", Рачунар са монитором и звучницима, DVD CROW DVX-533 MAX, Микроталасна "W
  Опис предмета продаје: Телевизор "Sony Trinitron", Рачунар са монитором и звучницима, DVD CROW DVX-533 MAX, Микроталасна "Whirpool", Веш машина Vox WM, Телевизор "Grunding"
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Sony Trinitron"-3.000,00 динара, Рачунар са монитором и звучницима-4.000,00 динара, DVD CROW DVX-533 MAX-1.000,00 динара, Микроталасна "Whirpool"-2.000,00 динара, Веш машина Vox WM-12.000,00 динара, Телевизор "Grunding"-2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Sony Trinitron"-1.800,00 динара, Рачунар са монитором и звучницима-2.400,00 динара, DVD CROW DVX-533 MAX-600,00 динара, Микроталасна "Whirpool"-1.200,00 динара, Веш машина Vox WM-7.200,00 динара, Телевизор "Grunding"-1.200,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-19 18:00:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14003
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк.1587/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.1587/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Gronding", Клима сплит уређај "Galanz", Телевизор "Philips", Микроталасна "Vivax", Усисив
  Опис предмета продаје: Телевизор "Gronding", Клима сплит уређај "Galanz", Телевизор "Philips", Микроталасна "Vivax", Усисивач "Fox", Телевизор Горење, Рачунар са монитором, тастатуром и мишем
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Gronding"-3.000,00 динара, Клима сплит уређај "Galanz"-12.000,00 динара, Телевизор "Philips"-2.000,00 динара, Микроталасна "Vivax"-2.000,00 динара, Усисивач "Fox"-3.000,00 динара, Телевизор Горење-2.000,00 динара, Рачунар са монитором, тастатуром и мишем-10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Gronding"-1.800,00 динара, Клима сплит уређај "Galanz"-7.200,00 динара, Телевизор "Philips"-1.200,00 динара, Микроталасна "Vivax"-1.200,00 динара, Усисивач "Fox"-1.800,00 динара, Телевизор Горење-1.200,00 динара, Рачунар са монитором, тастатуром и мишем-6.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-19 17:51:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14002
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И:Ивк. 815/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И:Ивк. 815/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило-Mercedes 290E TD, 1998. година производње
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило-Mercedes 290E TD, 1998. година производње-246.540,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило-Mercedes 290E TD, 1998. година производње-147.924,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-19 17:41:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14001
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 1062/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 1062/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина "Горење", Телевизор марке "WEG", музичка линија-LG
  Опис предмета продаје: Веш машина "Горење", Телевизор марке "WEG", музичка линија-LG
  Процењена вредност предмета продаје: Веш машина "Горење"-12.000,00 динара, Телевизор марке "WEG"-8.000,00 динара, музичка линија-LG-5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Веш машина "Горење"-7.200,00 динара, Телевизор марке "WEG"-4.800,00 динара, музичка линија-LG-3.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-19 17:37:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14000
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 3053/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 3053/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Panasonic"; Дневна соба-сет, Кожна гарнитура-тросед,двосед, фотеља
  Опис предмета продаје: Телевизор "Panasonic"; Дневна соба-сет, Кожна гарнитура-тросед,двосед, фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Panasonic"-25.000,00 динара; Дневна соба-сет-10.000,00 динара, Кожна гарнитура-тросед,двосед, фотеља-30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Panasonic"-15.000,00 динара; Дневна соба-сет-6,000,00 динара, Кожна гарнитура-тросед,двосед, фотеља-18.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-07-19 17:15:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 13999
  Датум продаје: 2018-08-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 124/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 26/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ProCredit bank ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Пољопривредна возила, машина и опрема
  Процењена вредност предмета продаје: 22.880.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 16.016.000,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-07-19 16:38:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13998
  Датум продаје: 2018-08-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Инт 36/2016
  Број предмета јавног извршитеља: Инт 36/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2018-07-19 16:05:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 13997
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 958/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 338/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа и парцела у Дебељачи
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 1.299.947,00
  Почетна цена предмета продаје: 909.962,90


  Оглас поставио: Филип Љујић
  Датум и време постављања: 2018-07-19 16:02:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Устаничка 128 б, 2. спрат, стан 2
  Е-маил адреса: ljujicfilip@gmail.com
  Контакт телефон: 0113473049
  ПИБ: 109650745
  Матични број: 64331540

  Број записа у бази: 13996
  Датум продаје: 2018-08-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Устаничка 128Б, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ-38/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 59/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Видосава Ђукнић
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило
  Опис предмета продаје: марка фиат добло, број шасије ZFA22300005054489
  Процењена вредност предмета продаје: 166.014,00
  Почетна цена предмета продаје: 116.209,80


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-07-19 15:42:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 13994
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Иив-38/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив-18/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет, шпедицију и туризам експорт импорт "ACE CO" Јежевица
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Деклишер за сечење папира (картона), металне конструкције плаве боје, са ел. мотором, трофазни, производње „ČELIK“ - PAK
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00 динара


  Оглас поставио: Невена Спасић
  Датум и време постављања: 2018-07-19 15:32:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Булевар Немањића 48/14
  Е-маил адреса: nevenaspasicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0655188585
  ПИБ: 109248406
  Матични број: 64041789

  Број записа у бази: 13993
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Булевар Немањића бр. 48 сп. 4 ст. 14
  Пословни број судског предмета: 6И.И-1330/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-23/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Ниш, ул. Булевар Немањића бр. 14а, МБ 07904959, ПИБ 100121213
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 37 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума, њива, пашњак, ливада, воћњак и дрвна маса
  Опис предмета продаје: ближе одређен закључком у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 2.979.659,48 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.085.761,64 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-07-19 15:19:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 13992
  Датум продаје: 2018-08-21
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-27/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 27/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНА МБ ДОО-у ликвидацији
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се покретне ствари
  Опис предмета продаје: млин за кукуруз, стубна шлајферица, копир апарат неисправан, унутрашња камера-3 комада, спољашња камера, систем за видео надзор
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 дин, 7.000,00 дин, 35.000,00 дин, 3.000,00 дин/ком, 8.000,00 дин, 4.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00 дин, 3.500,00 дин, 17.500,00 дин, 1.500,00 дин/ком, 4.000,00 дин, 2.000,00 дин


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-07-19 15:17:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 13991
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 09:40
  Место продаје: Зрењанин ул. Лазе Костића 45 а/6
  Пословни број судског предмета: 24 Ии.320/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-72/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адвокат МАРКО ЦВЕТКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТВ ЛЦД"ВОКС" - Веш машина "ЕЛИН" - Клима уређај " ГРЕЕ" - Кухињски сто и шест столица
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 49.000,00


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-07-19 15:14:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 13990
  Датум продаје: 2018-08-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 9-ИИ-3503/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 2148/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Крстић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Комода са фиоком и три крила, гардеробер са два крила, комода за телевизор, веш машина ФАВОРИТ са отвором на горњој страни, млин за круњење и млевење кукуруза и др.
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 дин, 15.000,00 дин, 12.000,00 дин, 10.000,00 дин, 13.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00 дин, 7.500,00 дин, 6.000,00 дин, 5.000,00 дин, 6.500,00 дин


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-19 15:11:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13989
  Датум продаје: 2018-08-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1079/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “KOPERNIKUS” Компјутер “HP 1902” са монитором Регал Замрзивач “GORENJE” Кауч Сто и двестол
  Опис предмета продаје: Телевизор “KOPERNIKUS” Компјутер “HP 1902” са монитором Регал Замрзивач “GORENJE” Кауч Сто и двестолице
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 7.000,00 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 3.500,00 4.000,00 4.500,00 3.500,00 2.000,00


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-07-19 15:06:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 13988
  Датум продаје: 2018-08-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 8-ИИ-2990/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1722/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЛОВО ПРОМЕТ ДОО НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Веш машина Горење, комода из три дела са две полице и делом за гардеробу, пегла Тефал, црна фотеља, радни сто тамно браон боје, штампач и скенер Canon и др.
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 дин,18.000,00 дин, 4.000,00 дин, 6.500,00 дин, 6.500,00 дин, 4.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00 дин, 9.000,00 дин, 2.000,00 дин, 3.250,00 дин, 3.250,00 дин, 2.000,00 дин


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-07-19 15:03:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 13987
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 1ИИв 349/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.126/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROFEROCOOP DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU TEMERIN
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 168.000,00 динара


Укупан број страница:

следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767