ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1194 активних, од укупно 3991 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2017-06-26 22:16:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 4523
  Датум продаје: 2017-07-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зајечар, ул. Николе Пашића 124
  Пословни број судског предмета: /
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.ИВК-А939/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Београд - Нови Београд, ул. Омладинских бригада 21, МБ 20220023, ПИБ 104704549
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Домаћинство
  Процењена цена предмета продаје: 56.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 39.550,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-06-26 19:14:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 4522
  Датум продаје: 2017-07-13
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И Ив-104/2016 од 24.10.2016.
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.ИВ-А108/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA A.D., BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари затечене у кући извршног дужника , према закључку о јавној продаји. Ствари су коришћене .
  Процењена цена предмета продаје: 24.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.800,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-06-26 17:39:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 4521
  Датум продаје: 2017-07-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И. бр. 74/98
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-235/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА "ЈЕДИНСТВО" - У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 51 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Помоћна зграда у Јошаничкој Бањи, која је уписана у В – Листу 1. део, под редним бројем 1 на кат. парцели бр. 5313, површине у основи 20 м2 и кат. парцеле бр. 5313 која је у Листу непокретности бр. 969 КО Јошаничка Бања, уписана у А-листу, коју чини земљиште под зградом-објектом у површини од 20 м2 и шума 4. класе, у површини од 3,88 ари, укупно 4,08 ари; кат. парцеле бр. 5314, ливада 4. класе, у површини од 24,49 ари и остало.
  Процењена цена предмета продаје: од 1.830,00 до 2.392.856,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 549,00 до 717.856,80 дин.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-06-26 17:06:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 4520
  Датум продаје: 2017-07-21
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И И-110/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А19/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGENCIJA ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE AD UŽICE
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини извршног дужник (обим удела 1/1)
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 16104 КО Сента
  Процењена цена предмета продаје: 58.336.510,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 40.835.557,00 динара


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-06-26 17:02:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 4519
  Датум продаје: 2017-07-13
  Време продаје: 11:00h
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: И.И 138/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 62/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Закључак о продаји непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја непокретности, детаљније у предмету
  Процењена цена предмета продаје: 16.241.038,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2017-06-26 15:57:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 4518
  Датум продаје: 2017-07-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 24 И. 1418/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-68/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CHEMICAL AGROSAVA DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ
  Опис предмета продаје: ШПАРТАЧ, СЕТВО СПРЕМАЧ, ПЛУГ,ПРИКОЛИЦА, СКУПЉАЧ СЕНА, ГРАБУЉЕ,ПЛУГ ЈЕДНОБРАЗНИ, РАСТУРИВАЧ ЂУБРИВА,ПРСКАЛИЦА
  Процењена цена предмета продаје: 490.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 147.000,00


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2017-06-26 15:19:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 4517
  Датум продаје: 2017-07-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ниш, Југ Богданова 49
  Пословни број судског предмета: ИИв-292/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-58/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, TURIZAM, SAOBRAĆAJ I USLUGE EKSPORT-IMPORT AUTO ČAČAK DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Агрегат са пумпом, ваздушни компресор за фарбање и камион ФАП 1213
  Процењена цена предмета продаје: 500.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 350.000,00


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2017-06-26 14:59:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 4516
  Датум продаје: 2017-07-17
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: ИИ 114/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 186/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank A.D. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја локала
  Процењена цена предмета продаје: 2.846.365,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.992.455,50


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2017-06-26 14:55:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 4515
  Датум продаје: 2017-07-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И. И. 179/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 118/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стефан Куч
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја стана
  Опис предмета продаје: Гарсоњера
  Процењена цена предмета продаје: 2.384.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.668.800,00


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-06-26 14:54:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 4514
  Датум продаје: 2017-07-19
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив-432/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-А137/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, марке „SOGO“
  Опис предмета продаје: Телевизор, марке „SOGO“
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-06-26 14:52:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 4513
  Датум продаје: 2017-07-19
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив-432/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-А137/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Звучници, марке „INTEX“
  Опис предмета продаје: Звучници, марке „INTEX“
  Процењена цена предмета продаје: 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.600,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-06-26 14:51:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 4512
  Датум продаје: 2017-07-19
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив-432/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-А137/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Лаптоп, марке „ACER“
  Опис предмета продаје: Лаптоп, марке „ACER“
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-06-26 14:49:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 4511
  Датум продаје: 2017-07-19
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив-432/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-А137/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кауч плаве боје
  Опис предмета продаје: Кауч плаве боје
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00 динара


  Оглас поставио: Предраг Филијовић
  Датум и време постављања: 2017-06-26 14:48:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Краља Милана 17, спрат IV, стан 8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filijovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628346240
  ПИБ: 108185223
  Матични број: 63276235

  Број записа у бази: 4510
  Датум продаје: 2017-07-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Милана 17 / 8, Београд
  Пословни број судског предмета: 6 ИИ 1668/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 47/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ALIMPEX DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Површина 1.545,45 м2
  Процењена цена предмета продаје: 240.183.645,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 168.128.551,50 дин.


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-06-26 14:47:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 4509
  Датум продаје: 2017-07-19
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив-432/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-А137/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Собни регал са 2 огледала
  Опис предмета продаје: Собни регал са 2 огледала
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-06-26 14:40:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 4507
  Датум продаје: 2017-07-19
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив-432/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-А137/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фотеља
  Опис предмета продаје: Фотеља
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2017-06-26 14:40:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 4506
  Датум продаје: 2017-07-18
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Ниш, Југ Богданова 49
  Пословни број судског предмета: и.ив-767/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А58/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "DOO VIVA TREF BEOGRAD"
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Стаклени пулт, Електрична вага и Стаклена витрина за рифузну робу
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-06-26 14:29:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 4505
  Датум продаје: 2017-07-19
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив-432/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-А137/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за прање судова, марке „GORENJE“
  Опис предмета продаје: Машина за прање судова, марке „GORENJE“
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-06-26 14:28:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 4504
  Датум продаје: 2017-07-19
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив-432/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-А137/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за веш, марке „BEKO“
  Опис предмета продаје: Машина за веш, марке „BEKO“
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-06-26 14:26:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 4503
  Датум продаје: 2017-07-19
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив-432/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-А137/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Собна витрина
  Опис предмета продаје: Собна витрина
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара


Укупан број страница:

следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767