ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 958 активних, од укупно 3267 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-05-23 15:37:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Насеље Краљевица, Б8/1, спрат 5, стан 18
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 3750
  Датум продаје: 2017-06-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Насеље Краљевица Б8/1 спрат 5 стан 18
  Пословни број судског предмета: ИИв.175/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ -А265/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ИСКРА М" ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: грађевинска комбинирка,косачуца, тањирача, телевизор, комби " ford trasit", Аутомобил "opel tigra"
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 4.050.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.835.000,000 динара


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2017-05-23 13:57:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 3748
  Датум продаје: 2017-06-19
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Нови Сад, улица Војводе Мишића бр. 1
  Пословни број судског предмета: И.И.1102/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.48/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгица Глишић из Новог Београда, Булевар Михајла Пупина бр. 173/3
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: разно
  Назив предмета продаје/наслов продаје: разно
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена цена предмета продаје: разно
  Почетна цена предмета продаје: разно


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-05-23 13:19:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 3747
  Датум продаје: 2017-06-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Ниш, ул.Мачванска бр.1
  Пословни број судског предмета: 3И И-1683/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-393/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојан Лазаревић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: Линија за полуаутоматско паковање, FIAT PUNTO
  Процењена цена предмета продаје: 350.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 245.000,00 дин.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-05-23 12:50:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, ул. Стевана Првовенчаног бр. 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 3746
  Датум продаје: 2017-06-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља у улици Синђелићев трг бр. 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А541/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Угаона гарнитура са фотељом, табуреом и сточићем, Угаона гарнитура (угаона клупа) са столом и две столице, Машина за прање посуђа марке "Gorenje" A Class, Замрзивач сандучар 410 l, без ознаке, Веш машина марке "Gorenje" sensor care 7 kg, 1.000 обртаја, Десктоп рачунар, непознате конфигурације, Монитор марке Preview...
  Процењена цена предмета продаје: 99.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 69.300,00


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2017-05-23 12:19:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 3745
  Датум продаје: 2017-06-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: ИИв. 43/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.10/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NS PHARM DOO NOVI SAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: По списку у прилогу
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Лекови
  Опис предмета продаје: Лекови
  Процењена цена предмета продаје: 247.847,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 173.493,25 динара


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-05-23 12:16:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 3744
  Датум продаје: 2017-06-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИВ. 5792-2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 135-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'EUROBANK' A.D. Beograd, Београд, ул. Вука Караџића бр. 10
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја-Породична стамбена зграда,бр. зграде 1, бр етажа:1Пр+1Сп,бруто површине 306м2,из
  Опис предмета продаје: Друга јавна продаја-Породична стамбена зграда,бр. зграде 1, бр етажа:1Пр+1Сп,бруто површине 306м2,изграђена без грађевинске дозволе,уписана у лист непокретности број 61 КО Севојно-СКН Ужице,власништво извршног дужника са обимом удела 1/1
  Процењена цена предмета продаје: 6.603.00.,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.980.900,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2017-05-23 12:16:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 3743
  Датум продаје: 2017-06-12
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: ЕЧКА ул. М.Тита бб
  Пословни број судског предмета: ИИв.324/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А6/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТП"МЕСОКОМБИНАТ - ПРОМЕТ" ДОО ЛЕСКОВАЦ-ТУРЕКОВАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Расхладна витрина - Расхладна витрина -Металне полице 2ком. 4 метра - Веш машина "Горење"
  Процењена цена предмета продаје: 70.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 49.000,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-05-23 12:10:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, ул. Стевана Првовенчаног бр. 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 3742
  Датум продаје: 2017-06-21
  Време продаје: До 16h
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља у улици Синђелићев трг бр.1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-18857/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А3441/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Тошић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Аутомобил марке "PEUGEOT" 205 (година производње 1989), Приколица једноосовинска за путничка возила, Фрижидер "ZANUSSI", Витрина (дрво-стакло), Витрина са ормаром, Две фотеље, Клуб сто, Клуб сто (стаклени)...
  Процењена цена предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-05-23 12:09:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 3741
  Датум продаје: 2017-06-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: И-714-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.23/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'EUROBANK' A.D. Beograd, Београд, ул. Вука Караџића бр. 10
  Надлежни суд: Основни суд у Прибоју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја-Земљиште под зградом-објектом површине 92 м2,породична стамбена зграда,земљиште
  Опис предмета продаје: Друга јавна продаја-Земљиште под зградом-објектом површине 92 м2,породична стамбена зграда,земљиште уз зграду-објекат, њива 5. класе
  Процењена цена предмета продаје: 36.000,00 ЕУР-а у динарској противвредности
  Почетна цена предмета продаје: 10.800,00 ЕУР-а у динарској противвредности


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-05-23 12:03:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 3740
  Датум продаје: 2017-06-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: И-35-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.61/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'EUROBANK' A.D. Beograd, Београд, ул. Вука Караџића бр. 10
  Надлежни суд: Основни суд у Прибоју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја-Пословни простор површине 50 м2, приземље, ул. 12. Јануара бр. 36 Прибој, лист н
  Опис предмета продаје: Друга јавна продаја-Пословни простор површине 50 м2, приземље, ул. 12. Јануара бр. 36 Прибој, лист непокретности број 64 К.О. Прибој
  Процењена цена предмета продаје: 32.000,00 ЕУР-а у динарској противвредности
  Почетна цена предмета продаје: 16.000,00 ЕУР-а у динарској противвредности


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2017-05-23 11:58:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 3739
  Датум продаје: 2017-06-12
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: ЕЧКА -ул.М.ТИТА ББ
  Пословни број судског предмета: И.ив.218/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-957/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЗ"МРКШИЋЕВИ САЛАШИ" Српски Итебеј
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: "куарт"ЛЦД - Кухињски сто и шест столица -Комплет кухиња - Клима "Мидеа"
  Процењена цена предмета продаје: 72.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50.400,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2017-05-23 11:51:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 3738
  Датум продаје: 2017-06-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ПЕРЛЕЗ ул.Светосавкса 42
  Пословни број судског предмета: 21Ии.117/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А-21/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Земљорадничка задруга"ПЕРЛЕЗ"
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: БЕРАЧ 2 РЕДА"ЗМАЈ" - ПРЕСА "КЛАСС" - ПЛУГ 3 БРАЗДЕ
  Процењена цена предмета продаје: 500.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 350.000,00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-05-23 11:30:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 3737
  Датум продаје: 2017-06-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИИВ 26/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 17/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали Осигурање Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Моторне тестере "STIHL" MS 180 , MS 290
  Опис предмета продаје: одлично очуване
  Процењена цена предмета продаје: 20.000дин , 50.000дин
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2017-05-23 11:15:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 013334127
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 3736
  Датум продаје: 2017-07-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, ул.Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: И.И.185/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.93/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: " Societe Generale" А.Д., Београд, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 50а/б, МБ 07552335, ПИБ 100000303
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја усменим јавним надметањем
  Опис предмета продаје: Њиве и пашњаци 1. и 3. класе
  Процењена цена предмета продаје: 31.208.060,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.845.642,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2017-05-23 11:07:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 3735
  Датум продаје: 2017-06-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Луке Војводића 14, Beograd
  Пословни број судског предмета: 11-ИИ-6729/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 170/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛЕ ТОМИЋ
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 96
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ВОЗИЛА, ИНДУСТРИЈСКЕ МАШИНЕ И ОПРЕМА
  Опис предмета продаје: ВОЗИЛА, ИНДУСТРИЈСКЕ МАШИНЕ И ОПРЕМА
  Процењена цена предмета продаје: 7.552.024,40
  Почетна цена предмета продаје: 5.286.417,08


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-05-23 11:02:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 3734
  Датум продаје: 2017-06-12
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.А682/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОДС Дистрибуција ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар за тв, тв беко, dvd toshiba, плакар у спаваћој соби, tv pionier, кожна гарнитура -двосед и тросед
  Процењена цена предмета продаје: 55.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 38.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-05-23 10:58:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 3733
  Датум продаје: 2017-06-13
  Време продаје: 10,30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.166/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал у дневној соби
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-05-23 10:55:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 3732
  Датум продаје: 2017-06-15
  Време продаје: 10,30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.374/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал, тв фуего, замрзивач обод
  Процењена цена предмета продаје: 22.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.400,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2017-05-23 10:09:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 3731
  Датум продаје: 2017-06-14
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: ЗРЕЊАНИН - Гундулићева 18
  Пословни број судског предмета: И.2/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО"СТАМЕНКОВИЋ" ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Гардеробери трокрилни 8 комада - Грађевинска скела 100м2 - Копир апарат "Канон" - Дизацила фашилунг - Апарат за варење СО2
  Процењена цена предмета продаје: 570.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 399.000,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2017-05-23 09:50:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 3730
  Датум продаје: 2017-06-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Битољска бр. 2
  Пословни број судског предмета: И.Ив-663/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-396/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "PAVLE KOMERC PSV" DOO -у стечају
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пећнице са додатном опремом
  Опис предмета продаје: Продаја покретних ствари пописаних у просторијама " АГРО - МИНТ ПП" доо
  Процењена цена предмета продаје: 1.910.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 955.000,00


Укупан број страница:

следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767