ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1460 активних, од укупно 9048 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-02-17 15:12:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 10120
  Датум продаје: 2018-03-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-81/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 70/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Ђукановић из Костајника
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-02-17 13:00:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 10119
  Датум продаје: 2018-03-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-84/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 24/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА СА СТАЦИОНАРОМ
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-02-17 12:54:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 10118
  Датум продаје: 2018-03-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-59/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 15/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА СА СТАЦИОНАРОМ
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 37 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-02-17 11:52:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 10117
  Датум продаје: 2018-03-06
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.292/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А302/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ха
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.606 површине 0.06,03ха-ливада 6.класе мзв Средиљ,лист непокретности 44 КО Радичевац, кп.607 површине 0.24,26ха-њива 8 класе мзв Средиљ.лист неп.44 КО Радичевац,кп.612 површине 0.24,21ха-ливада 6.класе мзв Средиљ, лн.бр.44 КО Радичевац, кп.1087 површине 0.13,77 ха, њива 8 класе мзв Левача, лн.бр.44 КО Радичевац, кп.1104 површине 0.11,92ха-њива 8.класе мзв Дамњанова Чука, лн.бр.44 КО Радичевац,кп.2308 површине 0.46,42ха-њива 7.класе мзв Равни дел, лн.44 КО Радичевац, и остале парцеле по Закљ.
  Процењена цена предмета продаје: 38.611,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 27.027,70 евра


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-02-17 11:36:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 10116
  Датум продаје: 2018-03-06
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.317/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.410/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: м2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда-зграда бр.1,кп.бр.1348/5, површине 99м2, број етажа ПО 1, ПР 1, СП 1, ПК 1.лист непокретности 1107 КО Трговише, земљиште на парцели 1348/5, површине 501м2 у мзв,, Дубрава"
  Процењена цена предмета продаје: 41.600 евра
  Почетна цена предмета продаје: 29.120 евра


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-02-16 12:51:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 10115
  Датум продаје: 2018-03-06
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1201/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv ciatronic, плакар трпезаријски
  Процењена цена предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.900,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-02-16 12:47:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 10114
  Датум продаје: 2018-03-06
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.345/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv philips
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-02-16 12:40:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 10113
  Датум продаје: 2018-03-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-89/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 61/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Секулић из Томња
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-02-16 11:05:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 10112
  Датум продаје: 2018-03-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-560/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 158/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDOR NOVI SAD ADO NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2018-02-15 23:47:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 10111
  Датум продаје: 2018-03-15
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 191/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 341/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Милосављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор и остало покућство
  Опис предмета продаје: Трактор и остало покућство
  Процењена цена предмета продаје: 231000
  Почетна цена предмета продаје: 161700


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-02-14 17:33:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 10110
  Датум продаје: 2018-03-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: ИИв-430/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-3/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Селт са доо Ниш
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Рено меган сеник 1.5 дизел, 2004. год.
  Опис предмета продаје: Рено меган сеник 1.5 дизел, 2004. год.
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 дин.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-02-14 15:50:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10109
  Датум продаје: 2018-03-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-10170/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-5090/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радуле Тодоровић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност - трособан стан
  Опис предмета продаје: Трособан стан, на поткровљу - друга етажа, број зграде 1, број улаза 7, стан број 43, грађевинске површине 74 m2, у стамбеној згради у Нишу, ул. Сремска, катастарска парцела бр. 3827, уписан у лист непокретности бр. 1771 КО Ниш - Ћеле Кула;
  Процењена цена предмета продаје: 5.311.570,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.718.099,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-02-14 15:43:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10108
  Датум продаје: 2018-03-06
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 955/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.А-126/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредна банка Београд ад Београд - у стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: усисивач, сто и четири столице,фрижидер, веш машина, телевизор, собни тренажер, звучници, DVD
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 34.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 23.800,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-02-14 15:37:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 10107
  Датум продаје: 2018-03-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 618/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 814/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 5.032.356,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.516.178,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-02-14 15:28:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 10106
  Датум продаје: 2018-03-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-11294/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-34/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Бошковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Стана површине 27м2 који се налази у Нишу, ул.Гаврила Принципа улаз бр. 25б, стан бр.12, у поткровљу стамбене зграде за колективно становање уписане као зграда бр.13, на катастарској парцели број 5708/1, уписан у лист непокретности број 6869 КО Ниш - Бубањ
  Процењена цена предмета продаје: 2.237.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.565.900,00 динара


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2018-02-14 15:27:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 10105
  Датум продаје: 2018-03-06
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: 1 И И-609/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И.И-А356/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јела ВМ Привредно друштво за трговину услуге и производњу доо
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1/2 идеалног дела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 идеалног дела
  Опис предмета продаје: 1/2 идеалног дела
  Процењена цена предмета продаје: 2.075.732,59
  Почетна цена предмета продаје: 70 % утврђене вредности


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-02-14 14:56:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 10104
  Датум продаје: 2018-03-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 64
  Пословни број судског предмета: Ии. 961/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 697/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Радивојчевић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: краве, приколица и колица
  Опис предмета продаје: две краве, тракторска приколица и ручна колица
  Процењена цена предмета продаје: 205.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 144.060,00 динара


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2018-02-14 14:44:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милоја Павловића 9, спрат 2, стан 9
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 10103
  Датум продаје: 2018-03-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Тржни центар Шумадија, Крагујевац, ул.Милоја Павловића бр. 9, II спрат, локал бр. 9
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 903-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.98/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Техно промет ДОО Крагујевац
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 24
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машине, машине за прање посуђа, фрижидери, комбиновани фрижидери, замрзивачи, плински шпорет, ел
  Опис предмета продаје: Веш машине, машине за прање посуђа, фрижидери, комбиновани фрижидери, замрзивачи, плински шпорет, електрични шпорет, лаптоп
  Процењена цена предмета продаје: 648.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 453.810,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-02-14 14:15:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10102
  Датум продаје: 2018-03-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-974/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-352/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET, USLUGE I PROIZVODNJU JOTER DOO KRUŠEVAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило FIAT PUNTO CLASSIC
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке FIAT, тип PUNTO CLASSIC, регистарских ознака PK034-ZJ, са бројем шасије VX118800007010825 и бројем мотора PUS73111100116, година производње 2009. радне запремине 1242 m2, снаге мотора 44 kW, црне боје, са кључевима. На возилу постоје оштећења. Детаљније у закључку.
  Процењена цена предмета продаје: 84.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 58.800,00


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2018-02-14 13:40:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 10101
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-513/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србије"а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пекарска опрема
  Опис предмета продаје: 1.пекарска пећ РАМЕ-30; 2.пекарска пећ - DADEX; 3. делилица за тесто; 4. моторно возило IVECO
  Процењена цена предмета продаје: 990.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 594.000,00


Укупан број страница:

следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767