ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 16:08:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 14706
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 5 ии 9584/17
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ии755/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BANKA INTESA AD
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: Трособан стан број 1, корисне површине 153,26м2, лево у сутерену стамбене зграде за колективно становање у улици Косовска бр. 51, Београд, на кат. парцели бр. 2768, уписан у Лист непокретности бр. 723 К.О. Стари град
  Процењена вредност предмета продаје: 167.000,00 EVRA
  Почетна цена предмета продаје: 116.900.00 EVRA


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 15:46:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 14705
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-71/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TELENOR D.O.O. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор CRT марке VOX, Четвороделни регал са фиокама, полицом за телевизор и стакленим делом, Ормар фиоке, Гардеробер, Шивећа машина без ознака, Кауч на развлачење, Двосед на развлачење, ТА пећ, Усисивач марке SAMSUNG 1600 W
  Процењена вредност предмета продаје: 82.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 57.400,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 15:42:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 14704
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: 1 И Ив-579/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 4/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО НИЏА МОНТ СТАРЧЕВО
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: 1. Виљушкар OSAKA CPCD30-XW10F DIZEL, DUPLEX /330/ серијски број A5AF03658 МОТОR „ISUZU“ C240PKJ-30 ИНВЕНТАРСКИ БРОЈ 0053
  Процењена вредност предмета продаје: 2.350,636,00
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 15:31:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14703
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 11
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.и. 117/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.и.227/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ - ГАРАНТНИ ФОНД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела са објекти
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц.број 448 са објектима, К.О. Вишњићево
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 448 са објектима, К.О. Вишњићево
  Процењена вредност предмета продаје: 1.000.041,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 503.020,65 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 15:24:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14702
  Датум продаје: 2018-09-18
  Време продаје: 11
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 93/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 348/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДАМЈАНОВИЋ МИЛИЦА ПР ВЛ ТР ДАСТ - МБВ РУМА
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 15:24:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14701
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИ-159/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-123/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-УПРАВА ЦАРИНА-ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО, Кладово, ул. ДУНАВСКА ББ, МБ 17862146, ПИБ 101685102,
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung” 51cm, Електрични шпорет “Sloboda”, Копир апарат “Nashuatec” 4651, Сто и три стол
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung” 51cm, Електрични шпорет “Sloboda”, Копир апарат “Nashuatec” 4651, Сто и три столице, Кауч, Замрзивач “Gorenje”410l Фрижидер, непознате марке, мали
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 8.000,00 динара, 20.000,00 динара, 4.000,00 динара, 6.000,00 динара, 10.000,00 динара, 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара, 5.600,00 динара, 14.000,00 динара, 2.800,00 динара, 4.200,00 динара, 7.000,00 динара, 4.200,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 15:17:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14700
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИ-376/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-289/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "AIK BANKA" А.Д. БЕОГРАД, Београд - Нови Београд, ул. БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА бр. 115Ђ, МБ 06876366, ПИБ 100618836
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Crown” 51cm, Фрижидер “Candy”, комбиновани Замрзивач “Gorenje” 310, Кауч, Сто и четири ст
  Опис предмета продаје: Телевизор “Crown” 51cm, Фрижидер “Candy”, комбиновани Замрзивач “Gorenje” 310, Кауч, Сто и четири столице, Витрина
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 8.000,00 динара, 8.000,00 динара, 7.000,00 динара, 5.000,00 динара, 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара, 4.000,00 динара, 4.000,00 динара, 3.500,00 динара, 2.500,00 динара, 2.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 15:13:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14699
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И. 7/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 51/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела са објекти
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц. број 266 К.О. Деч са објектима
  Опис предмета продаје: кат.парц. број 266 К.О. Деч са објектима
  Процењена вредност предмета продаје: 17.728.680,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.864.340,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 15:12:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14698
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИ-308,/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-188/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banka Srbija a.d.Beograd, Београд, ул. БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА бр. 50А/Б, МБ 07552335, ПИБ 100000303
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “EI NIS” 51cm, Кауч, Сто и четири столице, Фрижидер “Obod”, Орман 3м х 2,2, Витрина, Веш м
  Опис предмета продаје: Телевизор “EI NIS” 51cm, Кауч, Сто и четири столице, Фрижидер “Obod”, Орман 3м х 2,2, Витрина, Веш машина”Gorenje”
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 динара, 6.000,00 динара, 5.000,00 динара, 4.000,00 динара, 7.000,00 динара, 5.000,00 динара, 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 динара, 3.000,00 динара, 2.500,00 динара, 2.000,00 динара, 3.500,00 динара, 2.500,00 динара, 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 15:08:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14697
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И. 89/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 87/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВАЛИ МАРИЈА из Сремске Митровице
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: клавир марке Callisia
  Опис предмета продаје: клавир марке Callisia
  Процењена вредност предмета продаје: 590.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 413.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 15:03:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14696
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИ-256/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-165/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banka Srbija a.d.Beograd, Београд, ул. БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА бр. 50А/Б, МБ 07552335, ПИБ 100000303
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “ECrown” 51cm, Кауч, Сто и две столице, Фрижидер “Obod”, Витрина, Шпорет на дрва
  Опис предмета продаје: Телевизор “ECrown” 51cm, Кауч, Сто и две столице, Фрижидер “Obod”, Витрина, Шпорет на дрва
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 3.000,00 динара, 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара, 3.000,00 динара, 1.500,00 динара, 2.500,00 динара, 3.000,00 динара, 2.500,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 15:00:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 14695
  Датум продаје: 2018-09-14
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: ул. Краља Петра Првог бр. 8А/1, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив-1343/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-216/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: на кат. парцели број 1577, зграда бр.1, бр.улаза 24, бр.етажа – ПР,бр.посебног дела 2, пословни простор за који није утврђена делатност-ЛОКАЛ-ПРИЗЕМЉЕ+ГАЛЕРИЈА,адреса Светосавска бр.24, површине 84 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 4.961.917,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.473.342,46 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-08-16 14:55:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 14694
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.241-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 16.485.705,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.242.852,50 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 14:55:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 14693
  Датум продаје: 2018-09-14
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 1390/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-24/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: „РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ“ А.Д. НОВИ САД – У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 10.505.522,05 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена непокретности (не и цена испод које се предметне непокретности не могу продати) износи 50% од процењене вредности непокретности (с тим да се предметне непокретности могу продати по цени нижој од 50% процењене вредности непокретности само уз сагласност извршног повериоца по чијем предлог


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 14:20:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14692
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 10:45
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-914/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "ПАРКИНГ СЕРВИС" Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “SONY” DVD “ VIVAX” Музички стуб “JVC” Сто и две столице Телевизор “FUEGO”
  Опис предмета продаје: Телевизор “SONY” DVD “ VIVAX” Музички стуб “JVC” Сто и две столице Телевизор “FUEGO”
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00 1.000,00 4.000,00 3.000,00 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4500,00 500,00 2000,00 1500,00 2500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 14:15:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14691
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А913/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општина Бор, Бор, ул. Моше Пијаде бр. 3,
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер ‘’Obodin’’ Ел. вага ‘’Sholex’’ TA пећ 3 kw Телевизор ‘’Elin’’ 32’’ Ел. вага ‘’worner’’
  Опис предмета продаје: Фрижидер ‘’Obodin’’ Ел. вага ‘’Sholex’’ TA пећ 3 kw Телевизор ‘’Elin’’ 32’’ Ел. вага ‘’worner’’
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2500,00 10.000,00 5.000,00 2500,00 2500,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-08-16 13:58:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 14690
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Чачак, Обилићева24/1
  Пословни број судског предмета: и135/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 2129/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "GENERALI OSIGURANJE"
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућинство
  Опис предмета продаје: Покућинство
  Процењена вредност предмета продаје: видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: видети у закључку


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-08-16 13:49:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 14689
  Датум продаје: 2018-09-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 1.269.086,95 динара
  Почетна цена предмета продаје: 634.543,48 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-08-16 13:42:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 14688
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у Краљеву у ул. Радуловићева бр.2.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 1602/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 353/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Покретне ствари у оквиру једног домаћинства...
  Процењена вредност предмета продаје: 89.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 62.300,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 13:25:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 14687
  Датум продаје: 2018-09-11
  Време продаје: 12
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-377/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: Клима уређај "VOX"
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: Договор


Укупан број страница:

следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767