ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 698 активних, од укупно 2368 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-03-29 08:46:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 2732
  Датум продаје: 2017-04-15
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4
  Пословни број судског предмета: О.78/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ.А 77/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: змрзивач обод
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2017-03-29 08:29:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Сланушка 9, стан 4
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 2731
  Датум продаје: 2017-04-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Сланушка 9/4
  Пословни број судског предмета: Ии 72/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1397/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "МОРАВИЦА" ДОО, Ариље
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило, марке "Шкода", модел "Фабиа", 1.4, година производње 2002., рег. озн. UE-058-NZ.
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-03-28 18:32:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 2730
  Датум продаје: 2017-04-20
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Суботица, ул. Корзо бр. 10/Б
  Пословни број судског предмета: ИИв.91/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.А6/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Половне покретне ствари описане у Закључку о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Покретне ствари: бр. 1 - 18.000,00 динара, бр. 2 - 14.000,00 динара, бр. 3 - 10.000,00 динара, бр. 4 - 14.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Покретне ствари: бр. 1 - 12.600,00 динара, бр. 2 - 9.800,00 динара, бр. 3 - 7.000,00 динара, бр. 4 - 9.800,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-03-28 18:13:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 2729
  Датум продаје: 2017-04-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2, Шабац
  Пословни број судског предмета: И.И 288/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И217/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фадиљ Бериша
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекат, земљиште
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда и помоћна зграда на кат.парцели 8272, лн 4866 К.О. Шабац
  Процењена цена предмета продаје: 8.706.164,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.094.314,80 динара


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-03-28 16:36:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 2728
  Датум продаје: 2017-04-19
  Време продаје: 13:00h
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: ИИВ-293/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-А102/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БОВЕР КО Д.О.О. Умка
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Продаја покретности, детаљније у предмету
  Процењена цена предмета продаје: 211.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2017-03-28 16:28:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 2727
  Датум продаје: 2017-04-21
  Време продаје: 18:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 5-ИИв-3430/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 17/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Vatroival doo
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путнички аутомобили
  Опис предмета продаје: CHEVROLET AVEO 2007 и CHEVROLET AVEO 2008
  Процењена цена предмета продаје: 190.000,00 х 2
  Почетна цена предмета продаје: 133.000,00 х 2


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-03-28 16:25:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 2726
  Датум продаје: 2017-04-19
  Време продаје: 11:00h
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: ИИВ-28/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-А56/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЧЕЛИК-ПРОМЕТ Д.О.О. Обреновац
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: возило-скутер и компресор
  Опис предмета продаје: Продаја покретности
  Процењена цена предмета продаје: 62.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Бранислав Петровић
  Датум и време постављања: 2017-03-28 16:20:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, булевар Михајла Пупина 165 А/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653344842
  ПИБ: 108217142
  Матични број: 63265756

  Број записа у бази: 2725
  Датум продаје: 2017-04-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 165А/II
  Пословни број судског предмета: 6-Ив-1036/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 7/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИСОМАТ ДОО ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ ШИМАНОВЦИ
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретна имовина
  Опис предмета продаје: Канцеларијски намештај, опрема и теретно возило
  Процењена цена предмета продаје: 530.800,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 371.560,00 дин.


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-03-28 16:16:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 2724
  Датум продаје: 2017-04-19
  Време продаје: 12:00h
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: ИИ-54/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А55/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раденко Грујић
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 60
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретности
  Опис предмета продаје: Продаја покретности, детаљније у предмету
  Процењена цена предмета продаје: 239.500,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-03-28 15:59:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 2723
  Датум продаје: 2017-04-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Карађорђева 123, Ваљево
  Пословни број судског предмета: И-4482/2013
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 5/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно возило
  Опис предмета продаје: ФАП. боје ДМ БЕЛА, број шасије 1620БДТ109071
  Процењена цена предмета продаје: 125.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-03-28 15:36:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 2722
  Датум продаје: 2017-04-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Масарикова бр.2, Шабац
  Пословни број судског предмета: П1 170/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.нт 41/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: основни суд шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: два комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторно возило
  Опис предмета продаје: аутомобил Опел корса, 1997.годише, беле боје, аутоприколица, зелене боје
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 динара и 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 динара, 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-03-28 15:32:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 2721
  Датум продаје: 2017-04-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2, Шабац
  Пословни број судског предмета: ив 23/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 151/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали Осигурање Србија
  Надлежни суд: Виши суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућне покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор Венус, полица и комода, ТА пећ, фотеља, телевизор, фрижидер Бира, Смедеревац, електрични шпорет, Вентилатор два комада, Замрзивач велики и мали
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 динара, 3.000,00 динара, 5.000,00 динара, 2.000,00 динара, 1.000,00 динара, 4.000,00 динара, 15.000,00 динара, 3.000,00 динара, 3.000,00 динара и 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 динара, 1.500,00 динара, 2.500,00 динара, 1.000,00 динара, 500,00 динара, 2.000,00 динара, 7.500,00 динара, 1.500,00 динара, 1.500,00 динара, 4.000,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-03-28 15:25:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 2720
  Датум продаје: 2017-04-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Масарикова бр.2, Шабац
  Пословни број судског предмета: И 3258/2010
  Број предмета јавног извршитеља: инт 33/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: основни суд шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: три комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућне покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизор ЛЦД Скајворт, веш машина Вокс и замрзивач Слобода беле боје
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 динара, 20.000,00 динара, 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 динара, 14.000,00 динара, 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-03-28 15:20:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 2719
  Датум продаје: 2017-04-27
  Време продаје: 12:04
  Место продаје: Ул. Цара Душана бр.1, 4 спрат, локал 408, Шабац
  Пословни број судског предмета: ИИ-166/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 113/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "EUROBANK" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште пословних услуга, земљиште под зградом објектом, земљиште уз зграду, њива 1. класе
  Опис предмета продаје: зграда пословних услуга-погон за производњу полиуретанске амабалаже, број зграде 1, број етаже ПР1, адреса Дан младости, катастарска парцела бр.9670, земљиште под зградом објектом, број зграде 1, површине 420м2, кат.парц.бр.9670, земљиште уз зграду-објекат површине 500м2, кат.парц.бр.9670, њива 1.класе површине 3128м2, кат.парц.бр.9670 све уписано у лист непокретности бр.4157 КО Лозница
  Процењена цена предмета продаје: 17.884.285,50
  Почетна цена предмета продаје: 12.518.999,85


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-03-28 14:25:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 2718
  Датум продаје: 2017-04-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Цара Душана бр.1, 4 спрат, локал 408, Шабац
  Пословни број судског предмета: 8-ИИ-147/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 72/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ВИДРАК" Ваљево
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двосед, телевизор, телевизор, трокрилни регал, стаклени сто, двосед.
  Опис предмета продаје: двосед, кауч-лежај, обложен меблом тамне боје са шарама; телевизор марке "LG" сиве боје; телевизор марке "PHILIPS", црне боје, око 50 цм дијагонала екрана; трокрилни регал окер боје; стаклени сто са три ногаре, браон боје; двосед на развлачање од мебла са браон коцкицама
  Процењена цена предмета продаје: 4.500,00 дин, 4.000,00 дин, 2.500,00 дин, 7.000,00 дин, 3.000,00 дин, 5.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 3.150,00 дин, 2.800,00 дин, 1.750,00 дин, 4.900,00 дин, 2.100,00 дин, 3.500,00 дин.


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2017-03-28 13:31:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Града Сирена 12/1
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603247217
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 2717
  Датум продаје: 2017-04-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Града Сирена бр. 12/1
  Пословни број судског предмета: И.И. 3853/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1061/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Никитовић Радомир
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двособан стан
  Опис предмета продаје: површина 45 м2, непокретност у својини извршног дужника са уделом 1/1 у којој живи са породицом
  Процењена цена предмета продаје: 3.360.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.352.280,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2017-03-28 13:04:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 2716
  Датум продаје: 2017-04-13
  Време продаје: 9:00
  Место продаје: Зрењанин - Трг др Зорана Ђинђића 8
  Пословни број судског предмета: 21Ии.986/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-120/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Мамузић - Зрењанин ул.Косте Абрашевића 16
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Замрзивач за сладолед БП00307 - Расхладна витрина усправна БП308
  Процењена цена предмета продаје: 24.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.000,00


  Оглас поставио: Андријана Додић
  Датум и време постављања: 2017-03-28 11:09:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 2715
  Датум продаје: 2017-04-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Неготин, ул. Карапанџина 18/8
  Пословни број судског предмета: ИИв.бр.41/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А22/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адв. Александар Милић
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Приколица за фрезу, Машина за веш ЕУДОРА-ЕУ 340, стара, Фреза ИМТ 506 7КС,Сточић дрвени, Витрина, Ме
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 51.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.700,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-03-28 10:46:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 2712
  Датум продаје: 2017-04-18
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 12/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 60/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Голић, Футог
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2,3....
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве,пашњаци,шума
  Опис предмета продаје: њива,пашњаци,шума.....
  Процењена цена предмета продаје: од 565.206,57 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 168.561,97 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-03-28 10:22:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 2711
  Датум продаје: 2017-04-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Лазе Костића 2, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И. 4599/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1020/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојан Растовац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Парцела бр. 4945 - земљиште под зградом објектом, укупне површине 3а 33м2 и објектима на истој, породична стамбена зграда, гаража и помоћна зграда
  Процењена цена предмета продаје: 2.508.935,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.756.254,50 динара


Укупан број страница:

следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767