Уводна реч председнице Коморе јавних извршитеља – Александре Трешњев

„Поштовани,

током релативно кратког периода примене Закона о извршењу и обезбеђењу, као и рада Коморе јавних извршитеља, ова млада професија, изазвала је велико интересовање свих учесника правосудног система земље, али и велико интересовање међународне заједнице.

Потреба за делотворним и ефикасним системом извршења потраживања у Србији је неоспорна и око тога постоји сагласност на свим нивоима, почев од државе, преко привреде, до појединаца.

Комора извршитеља са поносом може да каже да су извршитељи у кратком периоду, остварили добре резултате и настојаћемо ту професионалност и квалитет и даље да пружамо у свом раду.“

 

Органи Коморе су: Скупштина Коморе, председник Коморе, заменик председника Коморе, дисциплински тужилац, заменик дисциплинског тужиоца, Извршни одбор који броји девет чланова, од којих су председник Коморе и заменик председника чланови по функцији и Надзорни одбор који чине три члана.

 

Председник Коморе јавних извршитеља
Александра Трешњев

Заменик председника Коморе јавних извршитеља
Мр Вујадин Масникоса

Председник Скупштине Коморе јавних извршитеља
Саво Загорчић

Заменик председника Скупштине Коморе јавних извршитеља
Јелена Марић

Дисциплински тужилац Коморе јавних извршитеља
Коста Алексић

Заменик дисциплинског тужиоца Коморе јавних извршитеља
Ивана Букарица Биуковић
 

Извршни одбор Коморе јавних извршитеља
Миодраг Грујовић, председник
Даница Чоловић, заменик председника
Александра Трешњев, члан
Мр Вујадин Масникоса, члан
Дејан Пашић, члан
Мирела Смиљанић Личина, члан
Тамара Гуцуња, члан
Јелена Радовановић, члан
Иван Јездовић, члан

Надзорни одбор Коморе јавних извршитеља
Др Жарко Димитријевић, председник
Јелена Станковић Миковић, заменик председника
Јелена Огњановић, члан