ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 14:01:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 9843
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А253/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славко Ђурђевић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 744 КО Јаша Томић
  Процењена вредност предмета продаје: 590.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 413.000,00 динара  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-10-09 14:45:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 9550
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 38.
  Пословни број судског предмета: И.Ив.30/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.324/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда број 1, која се налази у Врњачкој Бањи, ул. Жике Ваљаревића бр. 35/Б, уписана у листу непокретности број 4358 К.О. Врњачка Бања
  Процењена вредност предмета продаје: 7.717.259,12 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.858.629,56 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-01-16 13:43:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 9358
  Датум продаје: 2019-02-15
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 649/16
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 649/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Иивк 649/16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Иивк 649/16
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-10-01 15:08:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 9305
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А287/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгомир Капор
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 536 и 537 КО Банатска Дубица
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку
  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 08:44:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 9267
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 1643/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија А.Д.
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 27
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гардероба
  Опис предмета продаје: Ближе одређене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 953.650,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: погодба


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-08-28 12:23:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 8884
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр.7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив-274/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.-106/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, Њива 3. класе
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 47.776,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 23.888,00 евра


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 15:47:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8841
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв 174/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-А 257-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, замрзивач,веш машина, телевизор, усисивач
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.800,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-09-04 15:25:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 8697
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: 37 ИИ бр. 784/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 448/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EOS MAТRIХ DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 51.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.500,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-09-03 13:56:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 8255
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 6 Иив 118/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. A9/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: INTER-AGRAR
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Викон
  Опис предмета продаје: „KUHN”, црвене боје, тип MDS 19.1
  Процењена вредност предмета продаје: 400.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 280.000,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-09-03 13:58:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 8253
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 6 Иив118/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.A9/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: INTER-AGRAR
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил
  Опис предмета продаје: PEUGEOT 307
  Процењена вредност предмета продаје: 400.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 280.000,00


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-08-22 14:09:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 8008
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: И Ив-69/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-18/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САША НИКОЛИЋ ПРЕДУЗЕТНИК РАДЊА ЗА ИЗРАДУ ПЛАСТИЧНЕ И ГУМЕНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ БРАВАРСКУ И ТРГОВИНСКУ ДЕЛАТНОСТ "МЕТАЛИК- ПЛАСТ", НИШ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Троипособни стан, на парцели бр. 1158/2, бр. зграде 1, бр. улаза 1, на четвртом спрату, бр. посебног дела 10, површине 109 мкв, потес ТРГ КРАЉА АЛЕКСАНДРА, уписане у ЛН 2483, КО НИШ- БУБАЊ, у приватној својини, са уделом 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 10.637.301,28
  Почетна цена предмета продаје: 7.446.110,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 15:19:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 7950
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: Понуде до 29.10.2018. године до 16 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А343/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE KOMUNALNE USLUGE, ALEKSINAC
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се упутити јавном извршитељу Миљану Трајковићу, именованом за подручје Вишег и Привредног суда у Нишу, на адреси ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5, Алексинац, до 29.10.2018. године, и то до 16 часова. Телевизор LCD 102 cm VOX, Полица за телевизор, Комода, Веш машина FAVORIT MP 6006, Хилти Makita, Клуб сточић (стакло-пластика), Гардеробер са чивилуком;
  Процењена вредност предмета продаје: 62.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.600,00  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 12:28:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 7651
  Датум продаје: 2018-10-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Ии.182/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 173/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Божидар Грубјеша
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил, тракторска прскалица, дрљача, плуг
  Опис предмета продаје: Аутомобил, тракторска прскалица, дрљача, плуг
  Процењена вредност предмета продаје: 107.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 53.500,00 дин.


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2018-10-12 11:28:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 7297
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 10:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: ИИ 1259/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 111/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станимир Глишић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари -пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у Закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 10:50:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 7253
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: Ии бр.214/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А109/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описано у закључку  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 14:48:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 5558
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.64
  Пословни број судског предмета: Ив.106/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.559/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Имлек" ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 66.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 33.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767