ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 08:44:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 11582
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.623/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.173/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Миленијум Осигурање" А.Д.О. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: приколица за путничко моторно возило, моторна тестера, апарат за варење, ормар, замрзивач Gorenje 31
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 10:26:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 11576
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 1 Иив бр. 530/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 120/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТРИОЛУКС ДОО Шабац
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ближе описано у закљ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описано у закључку  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 11:19:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 11573
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 1 Иив бр. 199/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.Ив 43/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОДАТОН Д.О.О. Шабац
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описана у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описана у закључку  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-09-07 08:16:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 11416
  Датум продаје: 2018-10-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 72/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Видрак Ваљево
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: двосед, телевизор марке "LG", телевизор марке "PHILIPS", регал, сто, двосед
  Процењена вредност предмета продаје: 26.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 13.000,00 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 11:00:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 11358
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 6-П.139/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.нт.444/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА ОСНОВНИ СУД КИКИНДА
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-10-15 21:00:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 11328
  Датум продаје: 2018-11-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Иив 49/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.33/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NLB LEASING DOO- U LIKVIDACIJI
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1) парцела број 25471/4 – виноград 1. класе, површине 10а16м2,у улици 11. Нова; 2) парцела број 25472 - виноград 1. класе, површине 37а55м2,у улици 10. Нова; 3) парцела број 27208 – виноград 2. класе, површине 93а45м2,у улици Липарска - КЕ; 4) парцела број 27209/1 - виноград 3. класе, површине 19а75м2,у улици Липарска - КЕ;
  Процењена вредност предмета продаје: 1.870.000,00 RSD
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 15:17:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 11273
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 6
  Пословни број судског предмета: И.И-413/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-495/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
  Опис предмета продаје: Пословни простор-једна просторија занатства и личних услуга, број посебног дела један, која се налази у приземљу, број зграде један, улаз 2, површине 86м2, у улици Друге пролетерске бигаде у Јагодини
  Процењена вредност предмета продаје: 4.818.444,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.409.222,00 динара


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 13:35:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 11233
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 621/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЛАДАНА МИЈАИЛОВИЋА из Врбовна
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја 100% удела у фирми "STIGAL PROIZVODNO PROMETNOM PREDUZEĆU DOO LAZAREVAC" из Лазаревца
  Опис предмета продаје: Друга продаја – и то 100% удела у предузећу "STIGAL PROIZVODNO PROMETNOM PREDUZEĆU DOO LAZAREVAC" из Лазаревца, ул. Карађорђева бр. 2, матични број 06665764, ПИБ: 101133197 , на дан процене 10.12.2017. године износи 27.516.003,15 динара. Утврђена вредност 100% удела у фирми је у износу 27.516.003,15 динара, на другом надметању почетна цена износи 50% од процењене вредности.
  Процењена вредност предмета продаје: 27.516.003,15
  Почетна цена предмета продаје: 13.758.001,58


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 20:35:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 11190
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: И-371/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-221/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ProCredit Bank ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште и зграда
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 21.870,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 10.935,00 евра


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-23 10:03:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10998
  Датум продаје: 2019-04-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 360/16
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 360/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод Шабац"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-08-24 09:39:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652424521
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 10977
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ии 343/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ии 437/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАНКА ИНТЕЗА
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 91.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 11:05:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: ivanazugic75@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 10813
  Датум продаје: 2018-12-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Иване Жугић, Карађорђева 25/6, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И.-59/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-7/2018, припојено И.
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Alexander Nalepka
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја непокретности, винограда 3. класе, површине 28а 30м2, потес Конаврље. уписане у лист непокретности 650 КО Винча и њиве 5. класе, површине 41а 66м2, потес Конаврље, уписане у лист непокретности број 650 КО Винча.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.348.864,05 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 16:41:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 10796
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 10:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.И 1644/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 148/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PWW DOO NIŠ, ogranak Ćuprija
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар-моторно возило
  Опис предмета продаје: покретна ствар, детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од прецењене вредности


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 11:51:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 10720
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ивк-670/16
  Број предмета јавног извршитеља: Ивк-670/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Чистоћа"
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 9000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 4500 rsd


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-03-09 10:25:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 10613
  Датум продаје: 2018-12-04
  Време продаје: 11
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ињац Мирослава, Чачак, Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И.и 64/165
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 113/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иванковић Грујица
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: А) ½ КП бр. 139 КО Миоковци, Велики врх, шумско земљиште, по култури шума 7. Класе, површине 0.24.
  Опис предмета продаје: А) ½ КП бр. 139 КО Миоковци, Велики врх, шумско земљиште, по култури шума 7. Класе, површине 0.24.92 ха, у износу од 77.573,94 динара; Б) ½ КП бр. 174 КО Миоковци, Љубоводе, пољопривредно земљиште, по култури ливада 6. класе, површине 0.73.15 ха у износу од 81.363,30 динара; В) ½ КП бр. 1198 КО Миоковци, ПОД , пољопривредно земљиште, по култури ливада 4. класе, површине 0.40.94 ха, у износу од 23.041,80 динара; а све уписано у листу непокретности 446 К.О. Миоковци
  Процењена вредност предмета продаје: А) ½ КП бр. 139 КО Миоковци, Велики врх, шумско земљиште, по култури шума 7. Класе, површине 0.24.92 ха, у износу од 77.573,94 динара; Б) ½ КП бр. 174 КО Миоковци, Љубоводе, пољопривредно земљиште, по култури ливада 6. класе, површине 0.73.15 ха у износу од 81.363,30 динара; В) ½ КП бр. 1198 К
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 - 500,000,00 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 14:40:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 10577
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.64
  Пословни број судског предмета: Ии.158/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.62/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: једнособан стан у Севојну, површине 40м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.900.160,00
  Почетна цена предмета продаје: 950.080,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 16:48:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 10476
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 6 Иив.118/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А9/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: INTER-AGRAR
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: викон
  Опис предмета продаје: викон KUHN, црвене боје, тип: MDS 19.1
  Процењена вредност предмета продаје: 400000
  Почетна цена предмета продаје: 200000


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 16:54:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 10475
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 6 Иив.118/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А9/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: INTER-AGRAR
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило PEUGEOT 307, регистарске ознаке ZR 034-LW
  Процењена вредност предмета продаје: 400000
  Почетна цена предмета продаје: 200000


  Оглас поставио: Марко Паламаревић
  Датум и време постављања: 2018-03-16 10:58:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Балканска бр. 6, спрат 3, стан 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.palamarevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604808614
  ПИБ: 108193848
  Матични број: 63283096

  Број записа у бази: 10024
  Датум продаје: 2018-12-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Балканска 6, трећи спрат, стан бр. 7, Београд
  Пословни број судског предмета: И И-314/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.215/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Милосављевић
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: њива 3. класе, површине 58а 52м2
  Процењена вредност предмета продаје: 234.080,00
  Почетна цена предмета продаје: 117.040,00


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 17:47:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 9893
  Датум продаје: 2018-09-23
  Време продаје: непосредна погодба
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: И - 536/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-124/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: B2 Holding Kapital doo
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште, зграда и пашњак
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 69.403.305,48 динара
  Почетна цена предмета продаје: 34.701.652,74 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767