ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 11:46:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 14541
  Датум продаје: 2018-09-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 40/18
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 40/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Богатић", Богатић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-08-10 11:43:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14540
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.И 316-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 49-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛЕКСАНДРА ЈОТИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Клима уређај, телевизор, ДВД плејер, машина за прање судова, машина за веш, трпезаријски сто
  Опис предмета продаје: Клима уређај"Housel", телевизор"Quart", ДВД плејер"LG", машина за прање судова"Siemens", машина за веш"Gorenje", трпезаријски сто
  Процењена вредност предмета продаје: Клима уређај"Housel"-10.000,00 динара, телевизор"Quart"-15.000,00 динара, ДВД плејер"LG"-5.000,00 динара, машина за прање судова"Siemens"-15.000,00, машина за веш"Gorenje"-15.000,00 динара, трпезаријски сто-10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Клима уређај"Housel"-3.000,00 динара, телевизор"Quart"4.500,00 динара, ДВД плејер"LG"-1.500,00 динара, машина за прање судова"Siemens"-4.500,00, машина за веш"Gorenje"-4.500,00 динара, трпезаријски сто-3.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 11:01:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 14538
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр.3 лок 5
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.334/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска приколица
  Опис предмета продаје: Тракторска приколица, ручне израде, две осовине, сиве боје, без регистарских ознака
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 56.000,00 динара


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2018-08-10 10:14:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 14536
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: КАНЦЕЛАРИЈА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА СЛОБОДАНА ЖИВАНОВА, НОВИ САД, УЛ. ФУТОШКА 1 А
  Пословни број судског предмета: ИИ 1236/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 85/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БРЗИ КЕШ ДОО СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА ПОМОЋНА ЗГРАДА ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ СВЕ НА КАТ ПАРЦЕЛИ
  Опис предмета продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА ПОМОЋНА ЗГРАДА ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ СВЕ НА КАТ ПАРЦЕЛИ 1566 И ЊИВА ТРЕЋЕ КЛАСЕ НА КАТ ПАРЦЕЛИ 1567 ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 1164 КО КОВИЉ СВЕ ПОТЕС АДА У ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ ЉУБИЦА БАЛАБАН ИЗ КОВИЉА УЛИЦА АДА 20 ЈЕДНА ПОЛОВИНА УДЕЛА И ЂОРЂЕ БАЛАБАН ИЗ КОВИЉА УЛИЦА АДА 20 ЈЕДНА ПОЛОВИНА УДЕЛА
  Процењена вредност предмета продаје: 2.438.362,12
  Почетна цена предмета продаје: 1.706.853,48


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 10:10:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 14535
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 126/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 142/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NLB banka ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Двосед, плакари, ТВ марке "Samsung"
  Процењена вредност предмета продаје: 78.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 54.600,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 10:07:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 14534
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица Војводе Симе 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.Ив 312/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 152/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПАОР, Делиблато, ул. Браће Бузаџије бр. 1, МБ 08801959, ПИБ 103162555
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: аутомобил RENAULT CLIO, регистарских ознака PA 091-ŽC, година производње 2003, број шасије VF1SB07CF28834991
  Процењена вредност предмета продаје: 190.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 133.000,00 динара


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 09:34:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 14533
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара 9
  Пословни број судског предмета: ИИ464/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ67/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЛОЛИЋ ДРАГОМИР
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 1 класе и њива 2 класе
  Опис предмета продаје: њива 1 класе површине 01xa 72 ара 62м2, њива 2 класе 01xa 08ари и 33м2
  Процењена вредност предмета продаје: 5.780.493,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.046.345,10


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 09:25:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 14532
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара 9
  Пословни број судског предмета: ИИ680/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ87/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ХЊАК СМИЉА
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, њива, воћњак,
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда са помоћном зградом и њива 2 класе површине 08ари 90м2, њива 2 класе површине 03ара 70м2, воћњак 2 класе површине 02ара 26м2, породична стамбена зграда земљиште под зградом објектом површине 67м2, земљиштем површине 02ара 14м2,
  Процењена вредност предмета продаје: 551.776,00 за непокретност на парцели 238, 53.392,00 за парцелу 239/1 и 239/2 и износ од 148.024,00 динара за парцелу 240
  Почетна цена предмета продаје: 275.888,00 26.696,00 и 74.012,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 09:23:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14531
  Датум продаје: 2018-08-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: 61-03-00393-18-0250
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-393/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “VOX”, Регал 5м х 2,2м, Тросед, Фотеља, Сто и четири столице, Мали сто
  Опис предмета продаје: Телевизор “VOX”, Регал 5м х 2,2м, Тросед, Фотеља, Сто и четири столице, Мали сто
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 15.000,00, 7.000,00, 2.000,00, 4.000,00, 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00, 10.500,00, 4.900,00, 1.400,00, 2.800,00, 1.400,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 09:05:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 14530
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 Ии-135/2018 од 02.03.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 77/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РФ АП Војводине
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трговински објекат
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 20925 КО Зрењанин 1: Зграда трговине број 1 површине 232м2 изграђене на парцели број 3107/2 (на терену стање не одговара стању у катастру непокретности. Објекат број 2 је непостојећи а усписан у лист непокретности и на његовом месту је изграђен велики део објекта који је сада изграђен преко целе парцеле) у износу од процењене вредности 5.700,000,00 динара Непокретност је у рушевном стању. Није слободна од лица и ствари.
  Процењена вредност предмета продаје: 5.700.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.990.000,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 08:53:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 14529
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 1 Иив-262/2017 од 04.10.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: иив 668/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раифиазен банка
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: УТВРЂУЈЕ СЕ вредност непокретности уписане у лист непокретности број 9549 КО Кикинда Број парцеле 9062 брзг 1,2 Његошева 17 и 17/1 градско грађевинско земљиште укупне површине 8а99м2 Приватна својина Илија М. Петрић, Кикинда, ул. Његошева бр. 17, ЈМБГ 2304983840007 обим удела 114/648 На непокретности постоји сувласништво у корист: Јованка Скакић Кикинда Његошева 17 обим удела 150/648, Зоран Скакић Кикинда Козарачка 6 обим удела 384/648 Број парцеле 9062 брзг 2 породична стамебна зграда пр1пк1
  Процењена вредност предмета продаје: 996.864,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 697.804,80 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 08:45:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 14528
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ивањица,Друге пролетерске 79
  Пословни број судског предмета: И 564/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-254/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДОСЛАВ ВУЧЕТИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 20 КРМАЧА,АБРИХТЕР ЈЕЛА СТИЛ И ДИХТ ЈЕЛА СТИЛ
  Опис предмета продаје: у добром стању
  Процењена вредност предмета продаје: 9.500,00 ЕВРА
  Почетна цена предмета продаје: 6.650,00 ЕВРА


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 08:39:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 14527
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Чачак,Рајићева 5-7
  Пословни број судског предмета: ИИ .бр.46/18
  Број предмета јавног извршитеља: ии-38/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Митровић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: возило КИА модел К
  Опис предмета продаје: у добром стању
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 08:28:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 14526
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Железничка 42/1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И. 1125/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 75/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Сбербанк Србија" а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, у Беочину, Војвођанска 22, Земљиште под зградом објекотм, Земљиште уз зграду објекат, парцела 2215/11, л.н. 691 к.о. Беочин
  Процењена вредност предмета продаје: 9.137.155,14 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.396.008,60 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 08:26:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 14525
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А47/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Porr-Werner&Weber-Leskovac doo
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаје се покретна ствар - апарат глава
  Опис предмета продаје: ESAB CO2 A10-MED44 апарат глава
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.500,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 07:57:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 14524
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Ии 251/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 251/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Агро-банекс" доо, Коцељева
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 15:56:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14523
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-170/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Орман Кауч Сто и две столице Фотеља
  Опис предмета продаје: Орман Кауч Сто и две столице Фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 7.000,00 3.000,00 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.800,00 4.900,00 2.100,00 1.400,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 15:33:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 14522
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Ул Стари козо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: ИИ-86/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-112/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Златан Новаковић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Desсtop рачунар са монитором, Сто за рачунар,Сточић,Витрина за телевизор са орманима FORMA IDEALE,Ко
  Опис предмета продаје: Desсtop рачунар са монитором, Сто за рачунар,Сточић,Витрина за телевизор са орманима FORMA IDEALE,Кожна фотеља,Угаона гарнитура на развлачење FORMA IDEALE, Столица за компљутер, CANON штампач скенер, Полица за књиге, Машина за веш ВЕКО, Ормар 12 крила гардеробер FORMA IDEALE, Витрина за дневну собу храстова, Витрина за ТВ, храстова, Угаона гарнитура штоф еко кожа, Телевизор LCD Ok,Стаклени сточић, Полица за ТВ, Амерички плакар FORMA IDEALE
  Процењена вредност предмета продаје: 182.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 91.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 15:12:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 14521
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета: И.И. 271/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.761/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дарко Ракоњац
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај, кућна техника, и калупи за бехатон
  Опис предмета продаје: Ближе одређене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 191.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 133.700,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 15:07:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 14520
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 436/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 685/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радоје Кузмић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Косачица "АСМЕ"
  Опис предмета продаје: Косачица "АСМЕ", бр. мотора AD 114/A
  Процењена вредност предмета продаје: 115.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 80.500,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767