ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈА



Тренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:



Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2018-01-12 13:18:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 9255
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког 1А 5/54
  Пословни број судског предмета: Ии 3127/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.28/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марија и Михал Агарски
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, помоћне зграде и земљиште у грађевинском подручју
  Опис предмета продаје: 1/6 породичне стамбене зграде, помоћних зграда и земљишта у грађевинском подручју
  Процењена цена предмета продаје: 596844,51
  Почетна цена предмета продаје: 417791,16


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 13:07:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: 25230 Кула, Маршала Тита 246д
  Е-маил адреса: veljkoguberinic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649331127
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 9254
  Датум продаје: 2018-01-30
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Маршала Тита 246 д, Кула
  Пословни број судског предмета: ИИв 89/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв18/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марфин банк ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сувласнички удео у 1/2 дела непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности извршног дужника уписане у лист непокретности број: 5551 КО Кула у власништву извршног дужника Николић Живојина, Кула, ул. 4. Јула бр. 20, и то: - 1/2 идеалног дела породичне стамбене зграде која се налази на катастарској парцели 1152/61 број зграде 1, - 1/2 идеалног дела породичне стамбене зграде која се налази на катастарској парцели 1152/61 број зграде 2, - 1/2 идеалног дела помоћне стамбене зграде која се налази на катастарској парцели 1152/61 број зграде 3
  Процењена цена предмета продаје: 1.200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 840.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 12:53:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 9253
  Датум продаје: 2018-02-12
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 1 Ии-321/2017 од 18.08.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 344/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 8899 КО Банатска Топола Броја парцеле 179 Брзг 1 Петефи Шандора 41 земљиште у грађевинском подручју укупне површине 7а50м2 Броја парцеле 179 Брзг 1 породична стамбена зграда пр1 Петефи Шандора 41 Каталин Н. Каналаш, Банатска Топола, ул. Вука Караџића бр. 58, ЈМБГ 1809954845017 приватна својина обим удела 1/1 власништво извршног дужника, у износу од 240.000,00 динара.
  Процењена цена предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 168.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 12:33:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 9252
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: Ии 507/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 115/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нинослав Нинковић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВА 1. КЛАСЕ и ЊИВА 2. КЛАСЕ
  Опис предмета продаје: ЊИВА 1. КЛАСЕ, површине 1ха 13а 20м2 и ЊИВА 2. КЛАСЕ, површине 86а 29м2, обе у Богарошу, уписане у листу непокретности број 234 К.О. Гунарош, на парцели 2542
  Процењена цена предмета продаје: Њива 1. класе - 1.641.400,00 динара; Њива 2. класе - 1.164.915,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Њива 1. класе - 1.148.980,00 динара; Њива 2. класе - 815.440,50 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 12:17:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 9251
  Датум продаје: 2018-02-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 6 И-175/2017 од 25.04.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 184/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА АД
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Земљиште под зградом-објектом бр1 земљиште под зградом-објектом бр2 земљиште уз зграду-објекат, породична стамбена зграда број 1, помоћна зграда број 2 у улици Вука Караџића број 17 на катастарској парцели број 3425 улисано у лист непокретности број 2527 КО Бачко Петрово Село. власништво извршног дужника, у износу од 1.024.542,08 динара У непокретности живи породица подстанара. Непокретност није слободна од ствари.
  Процењена цена предмета продаје: 1.024.542,08
  Почетна цена предмета продаје: непосредна погодба


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 11:28:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 9250
  Датум продаје: 2018-01-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-4548/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А1667/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миленијум осигурање
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Витрина, крем боје, непозната година производње Хладњак, беле боје, 510 l, неисправан, непозната година производње Витрина, боја трула вишња, непозната година производње Ормар, двокрилни, боја трула вишње, непозната година производње Електрични шпорет, Делиград, Елегант 911, браон боје, непозната година производње Сточић, браон боје, непозната година производње Машина за шивење, BAGAT SLAVICA, стара 40 год.
  Процењена цена предмета продаје: 14.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.150,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 10:57:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 9249
  Датум продаје: 2018-02-12
  Време продаје: 08:15 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: П-1216-12
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-40/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија Основни суд Краљево, Краљево, ул. Пљакина бр. 4, МБ 17773160, ПИБ 106399053
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: до 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: до 4.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 10:49:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 9248
  Датум продаје: 2018-02-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 855/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-390/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја стана
  Опис предмета продаје: стан бр. 6, у Краљеву, у ул. Н. Колонија Ф. Ва. број зграде 8, број улаза 1, на првом спрату, површин 60 m², који се налази на катастарској прцели број 3445/1, све уписано у лист непокретности број 8009 КО Краљево
  Процењена цена предмета продаје: 3.433.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.403.240,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 10:42:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 9247
  Датум продаје: 2018-01-31
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-1789/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1115/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Асановић
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Електрични шпорет, марке-Слобода, беле боје, непозната година производње CRT телеизор, 54”, марке-Коперникус, сиве боје, непозната година производње Фрижидер, марке-Кончар, беле боје, непозната година производње
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 10:27:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 9246
  Датум продаје: 2018-02-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 И-804/2017 од 08.08.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 340/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD, Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 6, МБ 07726716, ПИБ 100228215, чији је пуномоћник адв. Владимир С. Огњеновић, Београд - Нови Београд, Ђорђа Станојевића 9а/45
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD, Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 6, МБ 07726716, ПИБ 100228215, чији је пуномоћник адв. Владимир С. Огњеновић, Београд - Нови Београд, Ђорђа Станојевића 9а/45
  Процењена цена предмета продаје: 4.831.497,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.382.047,9


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-01-12 10:10:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 9245
  Датум продаје: 2018-02-12
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.И 226-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1045-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Ђорђић
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: клима "Vox", трпезаријски сто, трпезаријске столице, телевизор "Sony", гарнитура за седење, трпезари
  Опис предмета продаје: клима "Vox", трпезаријски сто, трпезаријске столице-6 комада, телевизор "Sony", гарнитура за седење-два двоседа и фотеља, трпезаријски сто, трпезаријске столице-6 комада
  Процењена цена предмета продаје: клима "Vox"- 10.000,00 динара, трпезаријски сто-8.000,00 динара, трпезаријске столице-6 комада- 4.000,00 динара по комаду, телевизор "Sony"-50.000,00 динара, гарнитура за седење-два двоседа и фотеља-30.000,00 динара, трпезаријски сто-8.000,00 динара, трпезаријске столице-6 комада- 4.000,00 динара по
  Почетна цена предмета продаје: клима "Vox"- 7.000,00 динара, трпезаријски сто-5.600,00 динара, трпезаријске столице-6 комада- 2.800,00 динара по комаду, телевизор "Sony"-35.000,00 динара, гарнитура за седење-два двоседа и фотеља-21.000,00 динара, трпезаријски сто-5.600,00 динара, трпезаријске столице-6 комада- 2.800,00 динара по


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 10:04:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 9244
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета: И.И.6683/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило RENAULTESPACE број шасије:VF8J635250R307625, година производње 1992.
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 динара



  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 09:45:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 9243
  Датум продаје: 2018-01-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-2/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 2/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: CRT телевизор, марке-Schnaider, сиве боје, 54 cm, непозната година производње Сто за телевизор, браон боје, непозната година производње Компјутер и монитор LG 17”, непозната година производње Гардеробер, трокрилни, браон боје, непозната година производње ТА пећ, марке-ELID, сиве боје, непозната година производње Веш машина, марке-Gorenje, беле боје, непозната година производње Клима, марке-Beko, бле боје, непозната година производње
  Процењена цена предмета продаје: 90.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 63.000,00


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 09:30:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 9242
  Датум продаје: 2018-09-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 902/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија А.Д.
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ауто приколица, компресор, апарат за варење
  Опис предмета продаје: Ауто приколица ручне израде без атеста, Компресор "prvapetoletka"2,2 kw-80л, Апарат за варење VAREX 160/180A
  Процењена цена предмета продаје: 26.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.600,00 динара



  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 09:12:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 9241
  Датум продаје: 2018-02-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 24 Ии-872/2017 од 04.09.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 402/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радојка Булић, Зрењанин, ул. Раде Кончара бр. 17/7, ЈМБГ 1311942855035, чији је пуномоћник адв. Драгана Паскаш, Зрењанин, Кеј 2. Октобра
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 22904 КО Зрењанин 1 Парцела број 3001/1 Николе Тесле 25 уписане у в лист број дела 1 земљиште под зградом-објектом, породична стамебна зграда, приземље, посебан део зграде бр. 2 једнособан стан површине од 66м2 на којој изршни дужник има право својине у 1/1 дела. Стан се као посебан део налази у оквиру породичне стамбене зграде број 1 која је сазидана на земљишту у државној својини укупне површине од 983 м2. Земљиште је градско грађевинско уписано
  Процењена цена предмета продаје: 4.880.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.416.000,00


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 16:32:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 9240
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 590/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 61/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђе Симић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја дела непокретности
  Опис предмета продаје: 1/2 дела породичне стамбене зграде, 1/2 дела помоћне зграде, 1/2 дела помоћног објекта, 1/2 дела компл. опремљ. грађев. земљишта
  Процењена цена предмета продаје: 40.870,28 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС-а на дан исплате
  Почетна цена предмета продаје: 28.609,20 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС-а на дан исплате


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 15:55:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 9239
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 32/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 32/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈСП "Лозница развој"
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 15:52:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 9238
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Железничка бр. 42 Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И.2403/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 159/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанка Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: једнособан стан
  Процењена цена предмета продаје: 32.800,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан продаје
  Почетна цена предмета продаје: 22.960,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан продаје


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-01-11 15:42:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 9237
  Датум продаје: 2018-07-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.309-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП СТАНДАРД БАЧКА ПАЛАНКА
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: козметичка роба
  Опис предмета продаје: козметичка роба
  Процењена цена предмета продаје: 1.563.909,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.094.736,79 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 15:36:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9236
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-9808/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4864/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Николић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двособан стан
  Опис предмета продаје: Двособан стан број 32, у својини извршног дужника са уделом 1/1, корисне површине 31,00 m2 (структуре: дневна соба са кухињом у трпезаријом 12,30 m2, спаваћа соба 8,00 m2, купатило 3,05 m2, ходник 4,10 m2 и лођа 3,55 m2) који се налази на трећем спрату стамбене зграде у Нишу, у ул. Сомборској бр. 83, број улаза 83Б, на катастарској парцели 6513/1, уписан у лист непокретности бр. 2749 КО НИШ ПАНТЕЛЕЈ
  Процењена цена предмета продаје: 2.754.427,50
  Почетна цена предмета продаје: 1.928.099,25


Укупан број страница:

претходна следећа




Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767