ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 12:46:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 16199
  Датум продаје: 2018-11-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 929/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 887/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.062.770,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 1.443.939,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 12:34:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 16198
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 3И И-18723/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А1212/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 26 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 2.910.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 873.000,00 динара


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2018-10-11 12:21:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 16197
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: 12 ПЕШАДИЈСКИ ПУК БР. 13 КРУШЕВАЦ
  Пословни број судског предмета: ИИ-2238/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 205/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милорад Милошевић
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторцикл рег ознаке КШ01-273 марке Јамаха, тип јзф-р125св , број мотора ПУС7806110002 бр.шасије ВГ
  Опис предмета продаје: моторцикл рег ознаке КШ01-273 марке Јамаха, тип јзф-р125св , број мотора ПУС7806110002 бр.шасије ВГРЕ061000029377 број мотора Е3А4Е029570 плаве боје година производње 2011
  Процењена вредност предмета продаје: 208.617,50 дин
  Почетна цена предмета продаје: 146.032,25


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 12:09:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 16196
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: ИИВ 776/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 95/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДВОКАТ НЕБОЈША В. ПЕТРОВИЋ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕРЕТНО ВОЗИЛО МАРКЕ "Z- TURBO ZETA"
  Опис предмета продаје: 1) ТЕРЕТНО ВОЗИЛО МАРКЕ "Z- TURBO ZETA" 79.12 СА ЦЕРАДОМ, 2) ТЕРЕТНО ВОЗИЛО МАРКЕ "Z- TURBO ZETA" 79.12 ФУРГОН, 3) ТЕРЕТНО ВОЗИЛО МАРКЕ "Z- TURBO RIVAL" 49.10 H ФУРГОН
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 210.000,00 динара, 2) 310.000,00 динара 3) 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 105.000,00 динара, 2) 155.000,00 динара 3) 180.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 11:46:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 16195
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 13,00 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: I39ИИв.239/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв.320/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 64.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 44.800,00 дин.


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 11:43:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 16194
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета: Решење Привредног суда у Нишу И Ив-252/2017 од 03.03.2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-39/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВП "ЈУЖНА МОРАВА" д.о.о Мрамор
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покретна имовина
  Процењена вредност предмета продаје: 65.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-10-11 11:21:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 16193
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк.76/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.76/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "СРБИЈАДАС" Нови Сад, Радна јединица Дистрибуција Зрењанин, Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Samsung" E51; Регал спаваће собе; Две фотеље; Стаклени сто; Електрични шпорет Горење-Шамп
  Опис предмета продаје: Телевизор "Samsung" E51; Регал спаваће собе; Две фотеље; Стаклени сто; Електрични шпорет Горење-Шампион; Кухињски елементи (5+4) са судопером; Фрижидер, Трпезаријски сто са шест столица
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Samsung" E51-5.000,00 динара; Регал спаваће собе-8.000,00 динара; Две фотеље-5.000,00 динара; Стаклени сто-4.000,00 динара; Електрични шпорет Горење-Шампион-6.000,00 динара; Кухињски елементи (5+4) са судопером-9.000,00 динара; Фрижидер-4.000,00 динара, Трпезаријски сто са шест столица-10
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Samsung" E51-1.500,00 динара; Регал спаваће собе-2.400,00 динара; Две фотеље-1.500,00 динара; Стаклени сто-1.200,00 динара; Електрични шпорет Горење-Шампион-1.800,00 динара; Кухињски елементи (5+4) са судопером-2.700,00 динара; Фрижидер-1.200,00 динара, Трпезаријски сто са шест столица-3.


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-10-11 11:09:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 16192
  Датум продаје: 2018-11-12
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: Ив 4906/2011
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 164/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД ХЛЕБ-У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина
  Опис предмета продаје: Веш машина "Gorenje"
  Процењена вредност предмета продаје: Веш машина "Gorenje"- 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Веш машина "Gorenje"- 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-10-11 11:06:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 16191
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ив 1361-2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 76-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРОЈЕКТ СИСТЕМ МТИ ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њиве, вештачки створено неплодно земљиште
  Опис предмета продаје: Њива прве класе, површине 63а 93м2; Њива прве класе, површине 7а 74м2; Њива прве класе, површине 60а 2м2; Остало вештачки створено неплодно земљиште, површине 2а 84м2
  Процењена вредност предмета продаје: 4.622.450,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 3.235.715,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 10:09:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 16189
  Датум продаје: 2018-11-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 4 Ии-161/2018 од 11.06.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 204/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности 5747 КО Кикинда: Парцела број 9191 брзг 1 породична стамбена зграда пр1 брзг2 помоћна зграда Саве Текелије 60 све пр1 Све приватна својина Предраг Стиковић, Кикинда, ул. Милоша Великог бр. 35, ЈМБГ 2811963850048 обим удела 1/1 у износу од 1.770.469,50 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.770.469,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 09:59:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 16188
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 Ии бр. 944/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 262/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЕОС МАТРИКС"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описано у закључку


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 09:43:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 16187
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: 3Ии бр. 1094/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-73/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нова Агробанка ад Београд - у стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: кат.парцела 4084, њива 4. класе површине 0.06.84 ха, кат.парцела 4091, њива 3.класе површине 0.98.72 ха и њиа 5. класе површине 0.11.68ха, све уписано у ЛН 93 КО Дреновац
  Процењена вредност предмета продаје: 434.397,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 304.078,32 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 09:31:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 16186
  Датум продаје: 2018-11-28
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-58/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-15/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционарско друштво за осигурање "GENERALI OSIGURANJE SRBIJA BEOGRAD"
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 32.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 22.400,00 дин


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 09:09:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 16185
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1
  Пословни број судског предмета: 3Иив. 33/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-128/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој РС, Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина за савијање, универзални струг
  Опис предмета продаје: машина за савијање Metalkraft PRM 30 F, универзални струг Optimum D420X1000
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000.00 динара, 500.000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 105.000.00 динара, 350.000.00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 09:03:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 16184
  Датум продаје: 2018-11-28
  Време продаје: 10:45
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-73/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Комуналац" Инђија
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 21.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 14.700,00 дин


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-10-11 08:58:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 16183
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ив 2088-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 189-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Отп банка
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: Трпезаријски сто, угаона клупа, кухиња
  Процењена вредност предмета продаје: 42.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 29.400,00 дин.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 16:23:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 16182
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 08:15
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља у Краљеву, Трг српских ратника бр. III/1
  Пословни број судског предмета: 18П-3219/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-А7/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Репиблика Србија - Основни суд у Краљеву
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.800,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 15:38:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 16181
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-560/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 158/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDOR NOVI SAD ADO NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 15:23:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 16180
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 99/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 26/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дарком доо Руменка
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Дигитални телефон марке "Panasonic", рачунар са монитором, миш, тастатура, звучници, штампач ML 1665...
  Процењена вредност предмета продаје: 162.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 113.400,00 дин.


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 14:47:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Кнегиње Зорке бр. 2
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 16179
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Београд, Теразије бр. 43 спрат 1, стан 2, Београд-Стари Град, Србија.
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 995/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 392/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Синиша Мали
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 породиче стамбене
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број 1, 115,74 квадратна метра и породична стамбена зграда број 2, 17,60 квадратна метра, обе на катастарској парцели 3435/1 КО Батајница, ул. Мајора Зорана Радосављевића бр. 168, лист непокретности 9340 КО Батајница
  Процењена вредност предмета продаје: 6.042.095,47
  Почетна цена предмета продаје: 4.229.466,83


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767