ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Малиша Младеновић
  Датум и време постављања: 2017-11-10 16:56:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, ул. Светог Саве бр 19
  Е-маил адреса: izvrsiteljmalisasd@gmail.com
  Контакт телефон: 0644907932
  ПИБ: 108603709
  Матични број: 63567973

  Број записа у бази: 7892
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Светог Саве број 19
  Пословни број судског предмета: И.И 446/17 и др.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 213/17 и др
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станић Виолета
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Обртно постоље
  Опис предмета продаје: Обртно постоље МД 522
  Процењена цена предмета продаје: 2.400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.680.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-11-10 16:01:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 7891
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИВ 66/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 114/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen Banka
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: електрични шпорет, в
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари - разно
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 34.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 23.800,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-11-10 15:54:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 7890
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 358/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 207/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Месана заједница Градсково
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, веш машина, усисивач,дигитална вага, сецко
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 22.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.400,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-11-10 15:45:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 7889
  Датум продаје: 2017-12-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 946/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А251/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HALKBANK akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: пословни простор – једна просторија, за који није утврђена делатност, површине 20м2, број посебног дела 9/Л (евиденцијски број 19), приземље, број улаза 1, број зграде 1, к. п. 948/1, уписан у ЛН 8800 КО Краљево и пословни простор – једна просторија, за који није утврђена делатност, површине 23м2, број посебног дела 10/Л (евиденцијски број 20), приземље, број улаза 1, број зграде 1, к. п. 948/1, уписан у ЛН 8800 КО Краљево.
  Процењена цена предмета продаје: од 1.731.406,60 динара до 1.991.117,59 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена непокретности износи 50% од процењене вредности непокретности. Цена непокретности се слободно уговара.


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-11-10 15:40:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 7888
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-166/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 60/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: ТА пећ, браон боје, непознате марке и године производње LCD TV, марке-TOSHIBA, тип-REGZA, црне боје, непознате године производње Компјутер (монитор и кућиште), моитор 17”, непознате године производње Штампач, беле боје, непознате марке године производње Скенер, марке-EPSON, црне боје, непознате године производње Ормар из 3 дела, непознате године производње
  Процењена цена предмета продаје: 69.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 48.300,00


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-11-10 15:39:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Вилине воде број 6
  Е-маил адреса: mirjanardimitrijevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 7887
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Вилине воде 6
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1689/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станко Јањушевић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Стан, површине 36м2
  Процењена цена предмета продаје: 4.298.400,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 3.008.880,00 дин


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2017-11-10 15:34:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 7886
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 21Ии 376/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-52/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОЗЗ "Чуруг"
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште, парцеле
  Процењена цена предмета продаје: 24196,4 евра
  Почетна цена предмета продаје: 16937,48 евра


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2017-11-10 15:15:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 7885
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: улица Првог Шумадијског Одреда бр 14, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И.62/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.12/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ,,ЕТАЖ" ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2.КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Икона св. Никола и слика св. Никола
  Опис предмета продаје: слика-уље на платну, урамљена, аутор непознат
  Процењена цена предмета продаје: икона у износу од 4.000,00 динара,слика у износу од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: икона у износу од 2.800,00 динара и слика у износу од 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-11-10 15:00:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 7884
  Датум продаје: 2017-12-13
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ињац Мирослава, Чачак, Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И 1053/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И 155/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ХИБРИД ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 5. класе, површине 8921 м2, КП бр. 1900 КО Милићевци
  Опис предмета продаје: њива 5. класе, површине 8921 м2, КП бр. 1900 КО Милићевци
  Процењена цена предмета продаје: 875952,99
  Почетна цена предмета продаје: 613.167,09


  Оглас поставио: Радомир Милојевић
  Датум и време постављања: 2017-11-10 14:59:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Улица Хајдук Вељкова број 25
  Е-маил адреса: rmilojevicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 069610554
  ПИБ: 107574201
  Матични број: 62838086

  Број записа у бази: 7883
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља ул. Хајдук Вељкова 25
  Пословни број судског предмета: ии 23/2017 од 13.04.2017
  Број предмета јавног извршитеља: ии 37/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Синиша Јоновић, ДОЊИ МИЛАНОВАЦ, ул. Краља Петра I 85/12, ЈМБГ 1109952752915
  Надлежни суд: Основни суд у Мајданпеку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трафостаница 10/04 кv oд 1600кw са разводником и постројењем за компензацију.
  Опис предмета продаје: у добром стању
  Процењена цена предмета продаје: 800.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 560.000,00


  Оглас поставио: Зоран Дукић
  Датум и време постављања: 2017-11-10 14:29:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: z.dukic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692343400
  ПИБ: 107574324
  Матични број: 62838019

  Број записа у бази: 7882
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Јагодина
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ивк.А444/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће Равно 2014 Ћуприја
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: пет
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Вертикални замрзивач, 2. Електрична пећ 3KW, 3.Електрична пећ „Elina 2-68“ 2kw, 4. Аспиратор „Venti600“ Рудник Пирот, 5. Коперник
  Процењена цена предмета продаје: 65.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.500,00 динара


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2017-11-10 14:13:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 7881
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: 1ИИ759/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 945/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пејић Горан
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа и двориште
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, уписана у лист непокретности бр.1260 К.О. Гњилан, ка КП бр.9640, ул.Шеста бр.5, земљиште под зградом-објектом површине 95м2, уписано у лист непокретности бр.1260 К.О. Гњилан, на КП бр 9640 ул. Шеста 5, земљиште уз зграду-објекат површине 296 м2 , уписано у лист непокретности бр.1206 К.О. Гњилан, на КП бр. 9640, ул.Шеста
  Процењена цена предмета продаје: 5.726.513,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.008.571,70 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-11-10 13:56:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 7880
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 2. И И-28/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 54-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Град Суботица
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Говорница црвене боје ; Писаћи сто број 1 ; Полица за штампач ; Писаћи сто број 2 ; Писаћи сто број 3 ; Штампач CANON I 455 ; Скенер HP 1050A ; Рачунар, монитор, тастатура, миш ; 12 канцеларијских столица ; Писаћи сто црвене боје ; Уљани радијатор ; Сто црвене боје
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 1.500,00 динара ; 3.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 1.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 12.000,00 динара ; 1.500,00 динара ; 1.000,00 ; 500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2017-11-10 13:43:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 7879
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-107/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈСП "КРАГУЈЕВАЦ" КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Збир ствари
  Опис предмета продаје: Комода, кућиште - једно исправно једно неисправно, ормар, монитор, ударна бушилица
  Процењена цена предмета продаје: 25.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.300,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-11-10 13:39:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 7878
  Датум продаје: 2017-12-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 61/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 65/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АПОТЕКА АГРО ЛАКИ МИЛОШ ЛАЗАНСКИ ПР СРЕМСКА МИТРОВИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОљопривредне машине
  Опис предмета продаје: ПОљопривредне машине
  Процењена цена предмета продаје: од 53.595,00 динара до 476.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 37.516,50 динара до 333.480,00 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2017-11-10 13:32:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 7877
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: и.ив 326/2016
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 125/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗР Алу стил
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, телевизор, микроталасна, аутомобил
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 динара, 4.000,00 динара, 3.000,00 динара, 140.000,00 динара,
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара, 2.800,00 динара, 2.100,00 динара, 98.000,00 динара,


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2017-11-10 13:23:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 7876
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: 2 ии 88/2015
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 60/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Звонко Милетић
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: резервоар за воду, сејалица, циклон, плуг, сејалица, дрљача
  Опис предмета продаје: пољопривредна механизација
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00 динара, 120.000,00 динара, 17.000,00 динара, 140.000,00 динара, 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.200,00 динара, 72.000,00 динара, 10.200,00 динара, 84.000,00 динара, 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-11-10 13:03:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 7875
  Датум продаје: 2017-12-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 420/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 420/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-11-10 12:43:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 7874
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-16/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 14-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Бицикл „EXPLORER“ серијски број 00301191 ; Уљни радијатор ; Кухињски елементи демонтирани, 4 комада ; Пегла Saturn ; Апарат за кокице ; Орман 3 дела браон боје ; Кухињски елементи монтирани ; Усисивач „ELECTROLUX“ ; Кревет браон штоф ; Клуб сто
  Процењена цена предмета продаје: 6.000,00 динара ; 1.000,00 динара ; 2.000,00 динара ; 1.000,00 динара ; 500,00 динара ; 3.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 1.000,00 ; 500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-11-10 12:28:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 7873
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костић 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 386-16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1065-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗТР ЕУРО СЕРВИС РАДОМИР ДЕСПОТОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК НОВИ САД
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило марке БМВ
  Опис предмета продаје: путничко возило марке БМВ тип 525Д, година производње 2007.
  Процењена цена предмета продаје: 834.285,90 динара
  Почетна цена предмета продаје: 548.000,13 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767