ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 12:32:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 6396
  Датум продаје: 2017-10-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: I 2 И И-359/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 85-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иштван Рушаи, Роберт Рушаи
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Путничко возило „AUDI COUPE 1.8 T“ BT 016 - KU, боја : 7B сива светла метализирана, број шасије – TRUZZZ8NZY1070131, број мотора - AUQ011916, снага мотора – 132, погонско гориво – БЕНЗИН ГАС, година производње – 2001., запремина мотора – 1781, највећа дозвољена маса – 1625, стање километар сата 196.715, стање горива – пола резервоара бензина, уграђен радио уређај „ORION“ , возило је без већих оштећења, има огреботину на предњем бранику са леве (возачеве) стране
  Процењена цена предмета продаје: 605.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 12:04:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Браничевска 1/6
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0606146494
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 6395
  Датум продаје: 2017-10-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Браничевска 1/6
  Пословни број судског предмета: И.И 331/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 29/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Ступар
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: Мерцедез бенз 12 цди, тип витоп
  Процењена цена предмета продаје: 500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 350.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 11:40:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 6394
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 373/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 11:25:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 013334127
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 6392
  Датум продаје: 2017-10-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, ул.Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: И(И).202/216
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.489/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО "Млинокомерц", Вршац, ул. 2. Октобра бр. 94, МБ 08280428, ПИБ 100513187
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: трактор, пнеуматска машина за кукуруз и сунцокрет, дрљача и приколица шпедитер
  Процењена цена предмета продаје: 375.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: На другом јавном надметању почетна цена сваке појединачне покретне ствари износи 50% њене процењене вредности


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 11:21:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6391
  Датум продаје: 2017-10-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 Ив 42/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 413/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена цена предмета продаје: 30.000 динара, 8.000 динара, 5.000 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 9.000 динара, 2.400 динара, 1.500 динара итд


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 11:20:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 6390
  Датум продаје: 2017-10-10
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ 94/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И- А331/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Перић
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тракторска косачица за сено, циркулар, татер за дебла
  Опис предмета продаје: тракторска косачица за сено, циркулар, татер за дебла
  Процењена цена предмета продаје: 322.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 161.200,00 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 10:44:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 6389
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 9П2.722/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.нт.206/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 36.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.600,00 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 10:38:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 6388
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4Ии170/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.108/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Национална служба за запошљавање из Београда
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путничко возило
  Процењена цена предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 49.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-09-18 10:37:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 6387
  Датум продаје: 2017-10-13
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: I 3 И И-139/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И-98/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стеван Јованов и Сава Јованов
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор марке Раковица и двобразни плуг Леопард
  Опис предмета продаје: трактор марке Раковица, регистарске ознаке КО 5313 и двобразни плуг Леопард
  Процењена цена предмета продаје: 485000,00 и 60500,00
  Почетна цена предмета продаје: 70 % утврђене вредности


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-09-18 09:05:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6386
  Датум продаје: 2017-10-10
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 4392/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А212/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радуновић Миливој, Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: слике, тв.....
  Процењена цена предмета продаје: од 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Станко Филиповић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 09:02:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/28
  Е-маил адреса: stankovr@hotmail.com
  Контакт телефон: 0631661625
  ПИБ: 107576836
  Матични број: 62840412

  Број записа у бази: 6385
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул.Цара Душана 12Б/28
  Пословни број судског предмета: ИИ-232/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А 497/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Теодора Михајловић
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: витрина,трпезаријски сто,камин,веш машина,два замрзивача
  Опис предмета продаје: витрина,трпезаријски сто,камин,веш машина,два замрзивача у добром стању
  Процењена цена предмета продаје: 111000,00
  Почетна цена предмета продаје: 77700,00


  Оглас поставио: Станко Филиповић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 08:56:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/28
  Е-маил адреса: stankovr@hotmail.com
  Контакт телефон: 0631661625
  ПИБ: 107576836
  Матични број: 62840412

  Број записа у бази: 6384
  Датум продаје: 2017-09-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул.Цара Душана 12Б/28
  Пословни број судског предмета: ИИ-372/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1251/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сретен Костић
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: половна машина за шивење коже марке Rffaf
  Опис предмета продаје: половна машина за шивење коже марке Rffaf
  Процењена цена предмета продаје: 96000.00
  Почетна цена предмета продаје: 67200.00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 08:22:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 6383
  Датум продаје: 2017-10-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИв 100/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 147/16а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: " SBERBANK" AD,Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СТРУГ ЗА МЕТАЛ
  Опис предмета продаје: струг за метал марке " ФАМ"
  Процењена цена предмета продаје: 370.000,00 ДИН
  Почетна цена предмета продаје: 185.000,00 ДИН


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-16 10:58:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6382
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 422/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 422/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2017-09-15 16:08:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 6378
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.964/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" Београд, Царице Милице 2, Београд, Одсек Нови Сад, Булевар ослобођења 100, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, бела техника, мали кућни апарати
  Опис предмета продаје: канцеларијске столице, комплет рачунар, кауч на расклапање, комплет кухиња са судопером, дрвени креденац, веш машина, телевозор стари тип, шиваћа машина
  Процењена цена предмета продаје: 103.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 51.500,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2017-09-15 16:05:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 6377
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк.985/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" Београд, Царице Милице 2, Београд, Одсек Нови Сад, Булевар ослобођења 100, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати
  Опис предмета продаје: телевизор "Samsung" стари модел, фотеља сиве боје, кауч сиви, комплет кухиња са судопером, аспиратор, Веш машина "Gorenje"
  Процењена цена предмета продаје: 43.000,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 30.100, dinara


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2017-09-15 16:00:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 6376
  Датум продаје: 2017-10-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-102/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 60/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Млинско пекарска индустрија "КЛАС" д.о.о. Лозница
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-09-15 15:59:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 6375
  Датум продаје: 2017-10-09
  Време продаје: 12
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ-209/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А184/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП"Комуналне службе", Пожаревац, Ул. Југ Богданова 22
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кожна гарнитура, црне боје, двосед, фотеља
  Опис предмета продаје: кожна гарнитура, црне боје, двосед, фотеља
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.000,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2017-09-15 15:22:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 6374
  Датум продаје: 2017-10-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-101/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 72/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DANEX-CO DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-09-15 15:00:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 6373
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: I-6 Ии 182/17; 6 И. 577/16; I-6 Ии 9/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 54/2017; И.И. 8/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Гецић, Павле Милошевић; Рудолф Хорват
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутоматска пакерица
  Опис предмета продаје: Blister 2x25
  Процењена цена предмета продаје: 1.800.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 900.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767