ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 15:20:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 13226
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 9-ИИ-3503/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 2148/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Крстић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаје се намештај, кућни апарати и друго
  Опис предмета продаје: Комода са фиоком и три крила, гардеробер са два крила, комода за телевизор, веш машина ФАВОРИТ са отвором на горњој страни, млин за круњење и млевење кукуруза и др.
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 дин, 15.000,00 дин, 12.000,00 дин, 10.000,00 дин, 13.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00 дин, 10.500,00 дин, 8.400,00 дин, 7.000,00 дин, 9.100,00 дин


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 15:13:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 13225
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: ИИ-373/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1752/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаје се породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда на кп.бр. 664, број зграде 1, ул. Косте Стаменковића 18, објекат има одобрење за употребу, земљиште под зградом-објектом површине 2,13 ари, облик својине на објекту приватна са уделом 1/2, облик својине на земљишту државна, право коришћења са уделом 1/2
  Процењена вредност предмета продаје: 5.133.113,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.593.179,10 динара


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 14:39:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 13224
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Бријанова 1/13, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 124/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 265/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 2.550.784,15
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 14:30:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 13223
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Бријанова 1/13, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 169/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 32/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИРОСЛАВ ОБРАДОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 73.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 14:30:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 13222
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-176/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-204/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Злата Младеновић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Моторно возило марке AUDI
  Опис предмета продаје: Моторно возило марке AUDI
  Процењена вредност предмета продаје: 70.900,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 49.630,0 dinara


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 14:30:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13221
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 714/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 933/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Banka
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор у Сивцу
  Опис предмета продаје: пословни простор у Сивцу
  Процењена вредност предмета продаје: 3.416.230,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.391.361,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 14:26:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 13220
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-53/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-180/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Рељић
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ауто марке OPEL „REKORD 2.0 S, Бензинска косилица, Трактор ZETOR 7711, нерегистрован, произведен 198
  Опис предмета продаје: Ауто марке OPEL „REKORD 2.0 S, Бензинска косилица, Трактор ZETOR 7711, нерегистрован, произведен 1987. године, Компресор за ваздух,Моторне тестере „STIHL“ 051 AV ( 2 комада ), Трактор IMT 539, нерегистрован, са кабином,Трактор IMT 532 DELUXE, рег.ознака СО Петровац 3080. без кабине, Тракторска корпа, Казан за печење ракије
  Процењена вредност предмета продаје: 900.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 630.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 14:17:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 13219
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-268/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-284/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД Сектор доо Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: TV марке „NEO“, Витрина са 3 фиоке, са 4 шушља дела,Плетене столице, 4 комада,Кожни тросед браон бој
  Опис предмета продаје: TV марке „NEO“, Витрина са 3 фиоке, са 4 шушља дела,Плетене столице, 4 комада,Кожни тросед браон боје,Дрвена коса комода у доњем делу отвор са стаклом, Комода собна са 4 фиоке браон боје, Округли сто собни, доњи део трска, горња плоча мермер
  Процењена вредност предмета продаје: 54.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 27.000,00 динара


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 14:08:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: ivanazugic75@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 13218
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Карађорђева 25/6, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И.-332/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-437/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности, пољопривредног земљишта и објекта, уписаних у ЛН 596 КО Орашац
  Опис предмета продаје: Продаја непокретности: на кп.бр. 376/2, Село, Шума 3. класе, површине 1170м2, на кп. бр. 488/2 , Мисача, Ливада 3. класе, површине 2802м2, на кп.бр. 490/1, Мисача, Њива 4. класе, површине 4448м2, на кп. бр.490/3, Мисача 56, површине 2076м2 и зг. бр. 1 у основи површине 74м2, на кп. бр. 490/4, Мисача, Воћњак 3. класе, површине 1383м2, на кп. бр. 509/3, Мисача, Њива 4. класе, површине 2660м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.302.025,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 13:53:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 13217
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: 2 Ии.бр.921/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.191/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "OTP BANKA SRBIJA" A.D. NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број 1 на катастарској парцели бр. 1676/2, Ерићи 126, уписано у лист непокретности 978 К.О.Доња Буковица
  Процењена вредност предмета продаје: 6.270.875,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.389.612,5


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 13:50:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 13216
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: ИИ505/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ100/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Варга Владимир
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/3 дела непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1/3 дела непокретности извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 2.370.800,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.659.560,00 дин.


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 13:49:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 13215
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: и.и. 666/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 124/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радовоје Кастратовић
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: камион Мерцедес фургон
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 13:46:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 13214
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 9.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.588/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VIP MOBILE" D.O.O. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: сто за ручавање, столице еко кожа, ТВ "PHILIPS", грејалица "TRISTAR", електрични шпорет
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 13:46:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 13213
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 13,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИ-350/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-361/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТАНОЈЕВИЋ МИЛОШ, АРАНЂЕЛОВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 сувласничког дела кат. парцеле број 3591/5
  Опис предмета продаје: њива 1. класе, потес Окопи, површине 31а 50 м2, њива 2.класе, потес Окопи, површине 55а 54 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 654.320,29 динара
  Почетна цена предмета продаје: 458.024,20 динара


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 13:42:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 13212
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: ИИ327/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ167/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Рубуш Данијела
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: њива
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива 2. класе и њива 3. класе, укупне површине 1ха80а40м2, број парцеле 3849, лн 1228 КО Стапар
  Процењена вредност предмета продаје: 1.840.935,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 1.288.654,50 дин


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 13:38:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 13211
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 1164/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-557/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Биљана Вуковић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности у ванкњижној сусвојини
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1.856.289,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.299.402,79 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 13:36:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 13210
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: 2И 531/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.97/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вранић Драгана
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: столови дрвени, столице дрвене, витрина дрвена, клима уређај "ELITE", полица за дневни боравак, угаона гарнитура, тв "PHILIPS", клима уређај, аутомобил
  Процењена вредност предмета продаје: 359.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 179.500,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 13:28:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 13209
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.529-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SVEA FINANCE"D.O.O. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: Моторна пумпа за воду, приколица за стоку, расипач за ђубриво
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 45.000,00


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 13:17:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 13208
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: ИИ953/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ147/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аик банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 826.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 578.200,00 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-06-18 13:15:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 13207
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 216/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А29/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЋУРЧИН РАДОСЛАВ
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПМВ Рено Лагуна
  Опис предмета продаје: Пмв Рено Лагуна
  Процењена вредност предмета продаје: 290.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 203.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767