ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-04-16 12:45:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 11485
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.И 226-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1045-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Ђорђић
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: клима "Vox", трпезаријски сто, трпезаријске столице, телевизор "Sony", гарнитура за седење, трпезари
  Опис предмета продаје: клима "Vox", трпезаријски сто, трпезаријске столице-6 комада, телевизор "Sony", гарнитура за седење-два двоседа и фотеља, трпезаријски сто, трпезаријске столице-6 комада
  Процењена цена предмета продаје: клима "Vox"- 10.000,00 динара, трпезаријски сто-8.000,00 динара, трпезаријске столице-6 комада- 4.000,00 динара по комаду, телевизор "Sony"-50.000,00 динара, гарнитура за седење-два двоседа и фотеља-30.000,00 динара, трпезаријски сто-8.000,00 динара, трпезаријске столице-6 комада- 4.000,00 динара по
  Почетна цена предмета продаје: клима "Vox"- 5.000,00 динара, трпезаријски сто-4.000,00 динара, трпезаријске столице-6 комада- 2.000,00 динара по комаду, телевизор "Sony"-25.000,00 динара, гарнитура за седење-два двоседа и фотеља-15.000,00 динара, трпезаријски сто-4.000,00 динара, трпезаријске столице-6 комада- 2.000,00 динара по


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 12:35:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 11484
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.190/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.195/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Добрила Петровић из Памбуковице
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Прецизно описане у закључку о првој продаји
  Процењена цена предмета продаје: Одређено у закључку у продаји
  Почетна цена предмета продаје: Одређено у закључку у продаји


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 11:43:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 11481
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: ИИ 853/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 376/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Станковић из Осеченице
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1. Аутомобил марке Ауди , тип 80 , бензин-гас , рег ознака VA-073-MD
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 11:36:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 11480
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: И.и 331/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1624/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Валентина Барачков
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: Део казана за печење ракије,Тракторска прскалица,Моторна тестера
  Процењена цена предмета продаје: 1.30.000,00; 2. 36.000,00; 3. 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1. 21.000,00; 2. 25.200,00; 3. 10.500,00


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 11:22:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 11479
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 10:30 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: Основни суд у Ваљеву Ии.бр.672/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.бр.308/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раша Петровић из Ваљева, Пауне
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку о јавној продаји
  Процењена цена предмета продаје: укупно 422.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Тракторска корпа- 12.600,00 динара ;Тракторске виле-16.800,00 динара;Моторна тестера марке STIHL 028 - 21.000,00 динара ; Tракторска дрљача - 35.000,00 динара ; Аутомобил марке Renault Clio , рег ознака VA-002-VE ,беле боје, година производње 2006. година , број шасије VF1SBR7EF34882855- 210.000,00


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 11:19:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 11478
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 1 ИИв 1136/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 311/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нишка пивара доо НИш
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно возило
  Опис предмета продаје: Комби Фиат Дукато
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 10:58:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 11477
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: И.И 1065/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 697/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Боривоје Цветковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати и кућни намештај
  Опис предмета продаје: Покретне ствари: Сточић, Комода, Фотеља, Гардеробер,табуре,туш кабина итд
  Процењена цена предмета продаје: 1. 20.000,00 дин/ комад ; 2. 12.000,00; 3. 24.000,00;4. 6.000,00; 5. 12.000,00; 6.4.000,00; 7. 40.000,00; 8. 9.000,00; 9.17.000,00; 10. 6.000,00; 11. 10.000,00; 12. 19.000,00, 13. 40.000,00; 14. 24.000,00, 15.8.000,00; 16. 15.000,00; 17. 1.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 1. 14.000,00 дин/ комад ; 2. 8.400,00; 3. 16.800,00;4. 4.200,00; 5. 8.400,00; 6.2.800,00; 7. 28.000,00; 8. 6.300,00; 9.11.900,00; 10.4.200,00; 11. 7.000,00; 12. 13.300,00, 13. 28.000,00; 14. 16.800,00, 15.5.600,00; 16. 10.500,00; 17. 1.050,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 10:52:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11476
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 370/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 370/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 10:43:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11475
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 149/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 149/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 10:39:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11474
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Инт 36/16
  Број предмета јавног извршитеља: Инт 36/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 11:05:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 11473
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: И.И 991/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 630/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Османовић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати и кућни намештај
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор ЛЦД Адлер, 2.Комода за телевизор браон-сиве боје, 3. Веш машина Елин АА/800/6,5 кг; 4. Гардеробер браон боје; 5. Дрвени сточић овалног олика
  Процењена цена предмета продаје: 1.20.000,00 дин; 2. 9.000,00 дин; 3.19.000,00дин; 4. 14.000,00 дин 5. 2.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 1. 14.000,00 дин; 2. 6.300,00 дин; 3. 13.300,00 дин.; 4. 9.800,00 дин ; 5. 1.400,00 дин


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 10:27:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 11472
  Датум продаје: 2018-05-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.176/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.544/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: викенд кућа са припадајућим земљиштем
  Опис предмета продаје: 1/2 удела непокретности – кат.парцеле број 212/17, потес Јасле, укупне површине 340m², према листу непокретности број 878 КО Копаоник, викенд кућа, број зграде 2, Пр+Пк, површине у основи 46m², 1/2 удела, постојећа на кат.парцели број 212/17, према листу непокретности број 878 КО Копаоник
  Процењена цена предмета продаје: 2.544.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.780.800,00 дин.


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 10:15:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 11471
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-106/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А8/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA INFORMATIKU MIKROGRAFIJU I INŽENJERING TEHNICOM INFORMATIKA DOO NIŠ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 покретних ствари
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Хомокинетички зглоб GSP 810012; Хомокинетички зглоб ITN 02-151-082; Хомокинетички зглоб ITN 02-16
  Опис предмета продаје: Хомокинетички зглоб GSP 810012; Хомокинетички зглоб ITN 02-151-082; Хомокинетички зглоб ITN 02-161-0025; Хомокинетички зглоб GSP 850065; Кочиони дискови MEYLE 115 521 1001
  Процењена цена предмета продаје: 4.000,00; 4.000,00; 4.000,00; 4.000,00;
  Почетна цена предмета продаје: 2.800,00; 2.800,00; 2.800,00; 2.800,00; 2.800,00


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-04-16 09:57:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 11470
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: П-88/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.нт-107/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Стара Пазова
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило BMV 520, год. производње 1990.
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило BMV 520, год. производње 1990.
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 09:48:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 11469
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 2 И.Ив 215/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 293/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Блажа Менковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор,тепих
  Опис предмета продаје: 1.Телевизор Орион 126цм,CLB50B1100, 02. Тепих браон боје 2X1,5м
  Процењена цена предмета продаје: 1. 35.000,00 дин; 2. 5.000,00дин
  Почетна цена предмета продаје: 1. 24.500,00 дин; 2. 3.500,00дин


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-04-16 08:06:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 11468
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 4405/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИА 243/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радун Авиа ДОО Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв,веш машина,плакар....
  Процењена цена предмета продаје: од 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-04-15 16:00:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 11467
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 11
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: .
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 108/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њиве
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-04-14 17:07:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 11466
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-514/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 240/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранислав Стајић из Малог Зворника
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 34 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-04-14 13:31:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 11465
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 1537/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 1518/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Addiko bank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан на Новом Београду
  Опис предмета продаје: Троипособан стан у Стојана Аралице 125
  Процењена цена предмета продаје: 21872737,83
  Почетна цена предмета продаје: 15310916,48


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-04-14 13:28:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 11464
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 24011/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 1201/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Addiko bank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двособан стан на Врачару
  Опис предмета продаје: Стан на Врачару, улица Лозничка бр. 20
  Процењена цена предмета продаје: 11839314,08
  Почетна цена предмета продаје: 8287519,86


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767