ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-09-11 10:55:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 12127
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-53/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-146/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК А.Д. Београд, Београд, ул. Вука Караџића бр. 10, МБ 17171178, ПИБ 100002532
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 31.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.500,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-09-03 12:33:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 12114
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-576/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А3638/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранкица Крстић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 23 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Гардеробер, Стаклена комода, Постоље за телевизор, Замрзивач 400 L непознате марке, Машина за шивење SINGER, Хармоника марке WPLTMPISTPR STELA, Клуб сточић дводелни стакло - дрво, Француски кревет, Троделни гардеробер, Два ноћна сточића, Комода, Зидно огледало, Фреза са косачицама непознате марке, Електрични циркулар, Плуг дворедни ИМТ, Дрљача четвороделна, Сетвоспремач, Дрварка једноосовинска, Вучна кола, двоосовинска, Прекрупач за кукуруз са електромотором...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку
  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 14:08:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 12110
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.64
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 177/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 239/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NECTAR DOO BAČKA PALANKA
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство
  Опис предмета продаје: Кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 129.300,00
  Почетна цена предмета продаје: 90.510,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 11:06:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 12086
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А37/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 17058 КО Зрењанин I
  Процењена вредност предмета продаје: 1.186.390,82 динара
  Почетна цена предмета продаје: 593.195,41 динара
  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-08-31 11:33:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 12084
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А17/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GENERALI OSIGURANJE СРБИЈА А.Д.О
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку
  Оглас поставио: Наташа Михајловић
  Датум и време постављања: 2018-08-29 15:40:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Раде Кончара 3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.natasa@gmail.com
  Контакт телефон: 0640502205
  ПИБ: 109346424
  Матични број: 64109359

  Број записа у бази: 12055
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Краља Милана 47, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.1197/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-121/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска Банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 2.379.328,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.189.664,00


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-08-31 12:30:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 12046
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 4 И И-450/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-75/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРООМЕГА ДОО ЖАБАЉ
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретности која је уписана као приватна својина 1/1 извршног дужника у лист непокретности број 639 К.О. Кикинда, а коју у својој природи јесте породична стамбена зграда, на парцели број 4678, у улици Краља Петра Првог број 72, површине 1а 52м2,
  Процењена вредност предмета продаје: 6.565.650,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.282.825,00 динара  Оглас поставио: Наташа Михајловић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 14:40:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Раде Кончара 3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.natasa@gmail.com
  Контакт телефон: 0640502205
  ПИБ: 109346424
  Матични број: 64109359

  Број записа у бази: 12042
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краља Милана 47, Врање
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр.-373/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-319/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лидија Голубовић и Душан Голубовић
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1/2 двособоног стан
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Идеална половина двособног стана коринсе површине 74м2
  Опис предмета продаје: Идеална половина двособног стана коринсе површине 74м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.411.658.92
  Почетна цена предмета продаје: 988.161.24  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 14:18:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 12010
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.64
  Пословни број судског предмета: Ии. 605/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 378/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владан Симовић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине
  Опис предмета продаје: две дизалице и компресор
  Процењена вредност предмета продаје: 310.650,00
  Почетна цена предмета продаје: 155.325,00


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2018-10-09 09:23:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 11965
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Нови Сад, Максима Горког 1А/5/54
  Пословни број судског предмета: Ии 3696/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.33/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Маркез Љубиша
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда у Сремским Карловцима и пашњак 6.класе
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда у Сремским Карловцима и пашњак 6.класе
  Процењена вредност предмета продаје: 1.477.812,50
  Почетна цена предмета продаје: 738.906,25


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 14:55:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 11955
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета: И.И-4374/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-21/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари покућства
  Опис предмета продаје: Телевизор, комода, двд, звучници, сто, микроталасна пећ, лаптоп, ормар и плакар
  Процењена вредност предмета продаје: 74.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 51.800,00 динара  Оглас поставио: Биљана Ђерић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 17:14:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 26а/3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.biljanadjeric@gmail.com
  Контакт телефон: 066342142
  ПИБ: 108589562
  Матични број: 63557846

  Број записа у бази: 11862
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 10:00h
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Биљане Ђерић, ул. Светог Саве бр. 26а/3, Панчево
  Пословни број судског предмета: 1 Ии 759/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А93/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: -
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трособан стан реконструисан у пословни простор
  Опис предмета продаје: трособан стан реконструисан у пословни простор Опис предмета продаје: пословни простор бр. 1 који се као посебан део налазиу приземљу, улаз бр. 1, у стамбеној згради бр. 1, у ул. Немањина бр. 49,изграђеној на кат.парцели бр. 678 К.О. Банатски Карловац
  Процењена вредност предмета продаје: 4.947.126,84
  Почетна цена предмета продаје: 3.462.988,79


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-09-18 16:09:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 11850
  Датум продаје: 2018-09-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета: И.И-368/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-22/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије, Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 1.861.445,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.303.011,50 динара  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-09-18 12:53:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 11755
  Датум продаје: 2018-10-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин - Трг др Зорана Ђинђића 8
  Пословни број судског предмета: 24Ии.266/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-62/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СНЕЖАНА КАПРА ЈАНКОВ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда површине 137м2 - Земљиште уз зграду и други објекат површине 5ари и 00м2 - Њива 1.Класе површине 3 ара и 01м2 Лист непокретности бр.2147 К.О. Српски Итебеј парцела бр.1826
  Процењена вредност предмета продаје: 413.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 289.100,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-08-31 09:49:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 11731
  Датум продаје: 2018-10-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. A459/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 5651 КО Бечеј
  Процењена вредност предмета продаје: 265.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 132.500,00 динара
  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-09-01 14:38:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 11662
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 5ИИ 740/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 616/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија- Министарство пољопривреде, шумарства и водоприведе
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: дрљача, плуг, шифоњер, ормани, телевизор,двд, музички уређај, полица, фотеља, дрвени сто и столице
  Процењена вредност предмета продаје: 152.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 76.000,00 динара


  Оглас поставио: Наташа Михајловић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 12:23:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Раде Кончара 3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.natasa@gmail.com
  Контакт телефон: 0640502205
  ПИБ: 109346424
  Матични број: 64109359

  Број записа у бази: 11655
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Краља Милана 47, Врање
  Пословни број судског предмета: ИИ-3439/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А653/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково Осигурање А.Д.О
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке Мерцедес ТИП Е 220
  Процењена вредност предмета продаје: 419.748,40
  Почетна цена предмета продаје: 293.823,88  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 14:58:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 11625
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 797/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Societe Generale banka Srbija" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 6683 КО Зрењанин I
  Процењена вредност предмета продаје: 4.250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.125.000,00 динара
  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-09-17 07:32:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 11608
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 2И.И.283/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А299/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стојановић Мирослав из Зајечара
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv samsung, регал браон боје, кожна гарнитура,црни двосед-2 ком, тпазма тв самсунг, кух.гарнитура бела 4м са висећим деловима, ел.шпорет ,,exqisit"
  Процењена вредност предмета продаје: 98.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 49.000,00


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 11:24:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 11594
  Датум продаје: 2018-12-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Кнегиње Зорке 2, Београд
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-1269/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 408/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војводина Технопромет доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
  Опис предмета продаје: Пословни простор бр.10 за који није утврђена делатност у Београду,Нови Београд,Палмира Тољатија бр.5,површина 844м2,
  Процењена вредност предмета продаје: 80.531.029,60
  Почетна цена предмета продаје: 40.265.514,80


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767