ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 12:15:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 12899
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета: 2И Ив-1251/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-160/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TELENOR BANKA A.D.BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покретна имовина
  Процењена вредност предмета продаје: 76.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-08-27 16:00:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 12872
  Датум продаје: 2018-09-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Суботица, ул. Матка Вуковића бр.5
  Пословни број судског предмета: И Ив-382/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 70/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "KBM ASCO" DOO BEOGRAD- STARI GRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела број 13245/2 број зграде 1 земљиште под зградом-објектом у површини 6а 58м2, земљиште уз згр
  Опис предмета продаје: парцела број 13245/2 број зграде 1 земљиште под зградом-објектом у површини 6а 58м2, земљиште уз зграду-објекат 18а 09м2, парцела број 13245/2 број зграде 1 објекат осталих индустријских делатности у улици Југословенске народне армије 156 у приватној сојини 1/1 уписане у лист непокретности 461 к.о. Мол
  Процењена вредност предмета продаје: 4.375.610,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.062.927,00 динара  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-10-09 13:17:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 12851
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у Краљеву у ул. Цара Душана бр. 82.
  Пословни број судског предмета: И.И 45/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 168/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ДДОР НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило, марке ,,Renault”
  Процењена вредност предмета продаје: 280.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-08-29 11:51:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 12841
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2 Ии бр. 104/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 56/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АЛЕКСАНДАР" ДОО
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описано у закључку


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-08-31 13:46:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652424521
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 12840
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 29/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 924/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Снежана Николић
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 2.976.495,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-08-31 11:18:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 12834
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2 ИИв бр. 477/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 151/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душка Милошевић Пр Самостална трговинска радња за продају сточне хране и компоненти ДМГ Церовац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: трактор са кабином, имт-558
  Процењена вредност предмета продаје: 400.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 200.000,00 дин


  Оглас поставио: Милица Вујичић
  Датум и време постављања: 2018-08-27 16:41:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Светог Саве бр. 26/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.lakovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652142842
  ПИБ: 108158385
  Матични број: 63257494

  Број записа у бази: 12827
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул.Светог Саве бр.26/1,Панчево
  Пословни број судског предмета: 1 Иив 40/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 4/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЗР НЦЦ Инсталације, Бела Црква
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, сточић, двосед, веш машина, сто, гардеробни орман, сто за ручавање, четири столице
  Опис предмета продаје: телевизор марке грундинг 3.000,00 дин, сточић 4.000,00 дин, двосед 6.000,00 дин, веш машина марке горење 10.000,00 дин, сто 5.000,00 дин, гардеробни орман 6.000,00 дин, сто за ручавање 10.000,00 дин, четири столице 8.000,00 дин
  Процењена вредност предмета продаје: 52.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-08-31 10:30:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 12775
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А122/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ХЕМОДОМ ДОО СРЕМСКА КАМЕНИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 10:33:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 12770
  Датум продаје: 2018-12-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3,Шабац
  Пословни број судског предмета: 4 И бр. 1197/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А55/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Гајић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 26
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описана у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описана у закључку


  Оглас поставио: Јелена Огњановић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 12:40:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165а
  Е-маил адреса: izvrsiteljognjanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0616273040
  ПИБ: 108003352
  Матични број: 63143618

  Број записа у бази: 12755
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: Неодређено
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина бр.165 а, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 6 - ИИ - 1112/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1795/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГОРАН МИЛАКОВИЋ
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: ВОЋЊАК 1. КЛАСЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 1.167.223,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 583.611,50 дин.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-10-12 14:04:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 12745
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: Понуде до 05.11.2018. године до 16 часова
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3.
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-1701/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-900/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сузан Цветковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се доставити јавном извршитељу у року од 20 дана од дана објављивања овог Закључка. Јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде које су предате пошти на дан најкасније до 05.11.2018. године, или предате непосредно у канцеларији јавног извршитеља до 05.11.2018. године до 16 часова. Шрафилица марке EINHEL;
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2018-09-25 11:47:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 12685
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: КАНЦЕЛАРИЈА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА СЛОБОДАНА ЖИВАНОВА, НОВИ САД, УЛ. ФУТОШКА 1 А
  Пословни број судског предмета: ИИ 313/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 199/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНК
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА 4 ПОМОЋНА ОБЈЕКТА ИОБЈЕКАТ ЗАНАТСТВА И ЛИЧНИХ УСЛУГА ПРЖИОНИЦА КАФЕ И ПАК
  Опис предмета продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА 4 ПОМОЋНА ОБЈЕКТА ИОБЈЕКАТ ЗАНАТСТВА И ЛИЧНИХ УСЛУГА ПРЖИОНИЦА КАФЕ И ПАКЕРАЈ СВЕ НА КАТ ПАРЦЕЛИ 1979 К О БАЧ У ПРИВАТНОЈ СВОЈИНИ МИРОСЛАВ ЂАКОВИЋ 1 1 У УЛИЦИ МАРШАЛА ТИТА 105 У БАЧУ
  Процењена вредност предмета продаје: 4.243.974,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.121.987,00


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 12:33:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 12541
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 22/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 773/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Петковић
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 84.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.300,00 динара


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 14:30:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 12523
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Матка Вуковића бр.5, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-407/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-93/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милена Ивановић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: уписане у лист непокретности број 1356 К.О. Фекетић број парцеле 2232, потес Виноградска , виноград 1. класе површине 33а 24 м2 врста земљишта : земљиште у грађевинском подручју , број парцеле 2233 потес Виноградска , воћњак 2. класе површине 3а 35 м2 , врста земљишта: земљиште у грађевинском подручју , број парцеле 2234 потес Виноградска , њива 2. класе површине 6а 32 м2, врста земљишта: земљиште у грађевинском подручју сувласника Жужане Силађи обим удела ½ и Лајош Силађи обим удела 1/2
  Процењена вредност предмета продаје: 715.567,16
  Почетна цена предмета продаје: 357.783,58


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-08-29 14:24:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 12514
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у месту Лађевци бр. 37.
  Пословни број судског предмета: И.И. 735/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 504/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радојко Пајовић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор са приколицом
  Опис предмета продаје: Трактор са приколицом
  Процењена вредност предмета продаје: 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 300.000,00 динара


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 14:05:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 12458
  Датум продаје: 2018-12-06
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара 9
  Пословни број судског предмета: ИИВ346/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ38/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: нафтна индустрија србије
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: рафови на расклапање, канцеларијски намештај
  Опис предмета продаје: канцеларијски намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 73.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 51.100,00


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2018-09-17 12:00:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 12449
  Датум продаје: 2018-10-12
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд/Бежанијска коса
  Пословни број судског предмета: Ии 476/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 90/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK AD
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Имовинска целина - две стамбене куће у Остружници.
  Опис предмета продаје: Продаје се јединствена имовинска целина која се налази у Остружници и која се састоји од парцеле - градско грађевинско земљиште површине 2385 м2 на коме се налазе две породичне стамбене зграде површине 421.5 м2 и 211.5 м2.
  Процењена вредност предмета продаје: 30.729.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.364.700,00 динара  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 15:14:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 12445
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 437/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 437/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија. ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тракторска приколица, кревет тросед, дрвена клупа, сто, дрвене столице
  Опис предмета продаје: тракторска приколица двоосовинка са рудом, кревет тросед, дрвена клупа браон боје и димензија 200*25*47 цм, сто налик на дрво браон боје, димензија 199*77*82 цм, дрвене столице браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 08:25:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 12439
  Датум продаје: 2018-10-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у сали за састанке
  Пословни број судског предмета: И.Ив-1126/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-268/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PLAMEN-IN COMPANY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NI
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Угаљ
  Опис предмета продаје: Угаљ “коцка” (30/65), из рудника Крепољин - 100 тона - 600.000,00 динара Угаљ “грах” (5/25), из рудника Крепољин - 230 тона - 1.150.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 1.175.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.225.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 15:39:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 12416
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 301/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључкуУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767