ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1713 активних, од укупно 11910 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 19:57:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 7548
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: И - 735/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-43/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пашњаци и вештачко земљиште
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 2.370.443,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.185.221,50 динара


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2018-05-24 16:27:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 7297
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 10:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: ИИ 1259/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 111/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станимир Глишић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари -пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у Закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 13:08:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 7253
  Датум продаје: 2018-07-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: Ии бр.214/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А109/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор, сто са столицама, витрина, лаптоп, замрзивач, регал, мешалица за бетон
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 дин, 10.000,00 дин; 10.000,00 дин; 20.000,00 дин; 20.000,00 дин; 12.000,00 дин; 8.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 дин; 5.000,00 дин; 5.000,00 дин; 10.000,00 дин; 10.000,00 дин; 6.000,00 дин; 4.000,00 дин  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 10:42:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 7098
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: Понуде до 27.06.2018. године до 16 часова
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-20331/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А4001/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сузана Цојић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се упутути јавном извршитељу Миљану Трајковићу до 27.06.2018. и то до 16 часова. ЦРТ телевизор FUEGO дијагонале 48 цм, Полица за телевизор са стакленом витрином, Кревет са фиоком, Гардеробер;
  Процењена вредност предмета продаје: 34.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.200,00


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-01-16 12:11:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 7018
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: Иив 40/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив. 37/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредитбанка Србија ад Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 16.01.2018.
  Процењена вредност предмета продаје: 191.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 12:19:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 6954
  Датум продаје: 2018-06-26
  Време продаје: 16.00
  Место продаје: Војводе Мишића бр.1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИВ-298/14
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-39/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HETA LEASING DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: разно
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућни намешттај и апарати
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: разно
  Почетна цена предмета продаје: разно


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 16:05:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 6588
  Датум продаје: 2018-05-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Инђија, Југ Богдана бр.4/7
  Пословни број судског предмета: И.И.153/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.19/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.017.124,45
  Почетна цена предмета продаје: 508.562,22


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-05-09 14:24:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 6562
  Датум продаје: 2018-06-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-14726/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А1542/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Перовић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машине за балансирање гума, демонтажу пнеуматика, ауто дизалице...
  Опис предмета продаје: Опрема за реглажу трапа са дизалицом, Hofman, Машина за балансирање гума, Ravaglioli, Машина за балансирање гума, Beissbarth, Машина за балансирање гума, SRM U 75, Компресор, PSA Nitrogen, Машина за демонтажу пнеуматика, Skam, 720 version, Ауто дизалица стубна, висине око 4 m, носивости 6t, Ауто дизалица стубна, висине 5m, носивости 6t, Ауто дизалица стубна, висине 3m, носивости 6t, Ravaglioli...
  Процењена вредност предмета продаје: 1.980.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 990.000,00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-05-09 14:44:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 6002
  Датум продаје: 2018-06-07
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Иив.55/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.52/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали Осигурање Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, фрижидер са замрзивачем, ТА пећ, монитор за рачунар, деск-топ рачунар и аутомобил
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 10:18:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 5849
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Неузина ул.Браће Стефановић 79
  Пословни број судског предмета: 10 П2.730/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-181/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС Основни суд Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Веш машина "АРДО" - ТВ " ВИВАКС"
  Процењена вредност предмета продаје: 19.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.500,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 10:21:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 5848
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 10:40
  Место продаје: Неузина Златомира Бајина 38
  Пословни број судског предмета: 10 П2.730/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-183/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС Основни суд Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Запрежна кола - шпедитер
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 15:02:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 2473
  Датум продаје: 2018-06-11
  Време продаје: Понуде до 11.06.2018. године до 16 часова
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-16250/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А2266/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петар Павићевић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се упутути јавном извршитељу Миљану Трајковићу до 11.06.2018. и то до 16 часова. Телевизор Neo дијагонале 52 цм, ЦРТ, Компјутерска столица, Компјутерски сто, Полица за телевизор, Телевизор Imperial дијагонале 52 цм, ЦРТ, Телевизор ЕИ дијагонале 52 цм ЦРТ, Телевизор Samsung дијагонале 76 цм, ЦРТ, Шрафилица XU 1;
  Процењена вредност предмета продаје: 29.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.880,00


  Оглас поставио: Весна Марковић
  Датум и време постављања: 2018-05-08 11:44:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Булевар Михајла Пупина 165 А/I
  Е-маил адреса: vm.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649794502
  ПИБ: 107613583
  Матични број: 62866969

  Број записа у бази: 2278
  Датум продаје: 2018-05-22
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Булевар Михаила Пупина 165а
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 709/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 74/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мал. Катарина Станисављевић, чији је законски заступник мајка Марина Трубић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Кућа са землјиштем у ГРОЦКОЈ-ВИНЧА, ул. РАСИНСКА 5
  Процењена вредност предмета продаје: 7.462.829,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.731.414,60 динара


Укупан број страница:

претходна
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767