ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1819 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-08-31 13:38:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652424521
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 13296
  Датум продаје: 2018-10-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 263/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 303/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАН СТАЈИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-09-06 13:13:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 13292
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 3И И-10950/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2179/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ САД,
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 121.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60.500,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 20:55:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 13290
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: непосредна погодба
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-461/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-56/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радоје Кузељевић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: бела техника и намештај
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-08-31 10:16:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13281
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 676/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО "HERBA COOP"
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 807 КО Јанков Мост и 549 КО Меленци
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 15:31:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13276
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: 87-03-00043-18-0250
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-43/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге BOR
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “ANSONIK” 72а, Сто и шест столица - дрво - стакло, Кауч, Веш машина “GORENJE”, Фотеља, Тр
  Опис предмета продаје: Телевизор “ANSONIK” 72а, Сто и шест столица - дрво - стакло, Кауч, Веш машина “GORENJE” , Фотеља, Трокрилни орман
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00, 9.000,00, 7.000,00, 8.000,00, 2.000,00, 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00, 6.300,00, 4.900,00, 5.600,00, 1.400,00, 5.600,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 15:07:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 13251
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 1ИИ 197/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 799/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Завод за заваривање АД Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ЦНЦ машина-ровер, машина за обликовање дрвета - троосна, марке "BIESSE", ближих ознака "ROVER 346" 15 KW, 380V
  Процењена вредност предмета продаје: 1.200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 600.000,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-09-11 08:49:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 13248
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Иив 658/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 259/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JUGOFRIGO COOP DOO из Чајетине
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило марке "GAZ", тип 3302-15314Х2, регистарске ознаке UE061-WĐ, број шасије Х9633020052053941, година производње 2005.
  Процењена вредност предмета продаје: 220.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 110.000,00  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-08-31 10:05:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13202
  Датум продаје: 2018-10-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 54/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марјуца Гилезан
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 1691 КО Ечка
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 08:49:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 13182
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: И.669/08
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.112/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Рађеновић и Милена Митровић
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 205.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 61.500,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-10-06 14:02:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 13173
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг бр, 1/3 (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-7706/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4488/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Савић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Француски кревет, Два гардеробера са мостом, Сточић, Усисивач марке SAMSUNG јачине 1600 w, Гардеробер, Веш машина марке Gorenje, модел WA61061, Полица, Електрична машина за шивење марке Danica, Микроталасна пећ марке Midea, Регал са два гардеробера, стакленим делом и мостом за телевизор, Двосед и две фотеље, ТА пећ (по речима извршног дужника није у исправном стању), Полица за телевизор, Клуб сточић;
  Процењена вредност предмета продаје: 97.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 68.250,00  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 13:50:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 13161
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 64
  Пословни број судског предмета: Ии. 383/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 273/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Јосиповић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 31 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: кућни инвентар ближе описан у закључу о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 154.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 107.800,00 динара  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-08-11 16:22:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 13158
  Датум продаје: 2018-09-19
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 963/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ADDIKO BANK AD BEOGRAD, NOVI BEOGRAD" из Новог Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двоипособндвоипособног стана 75,5м2 y Београду
  Опис предмета продаје: двоипособног стана бр.37, корисне површине 75,5м2, на VII спрату, улаз к. бр. 33-ламела 1, стамбеног објекта к. бр. 33-39, у ул. Браће Срнић у Београду п+8+пк, насеље Медаковић III, на седмом спрату постојеће на кат. парцели бр. 75/3 и уписано у ЛН бр.1962 КО Звездара.
  Процењена вредност предмета продаје: 10.167.780,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.083.890,00


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-09-07 14:11:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 13149
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Ненад Гввозденовић, ул. Млинска бр. 19
  Пословни број судског предмета: И-272/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-76/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "LUPO LINE" Д.О.О. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: Стега Електрична шрафилица “Womax W. As.3.6” са додацима Ауто звучници “Chairman” TD-A 1617 Замрзивач “Obod” Телевизор “Wox” неисправан Усисивач “Sloboda” 500 Сто за компјутер Звучници за компјутер “Genius” SP-4110 (нови) Столица за компјутер Мини шпорет “Sloboda” (коришћен) Усисивач “Sloboda” super 600m
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.000,00 динара


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 09:22:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 13144
  Датум продаје: 2018-10-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 414/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 59/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО 'Адулт Травел Агенци'
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Расхладни уређај - спољна јединица
  Опис предмета продаје: Расхладни уређај - спољна јединица, марка 'Корел'
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара по једном комаду
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 динара по једном комаду


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2018-09-17 12:50:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 13111
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Максима Горког 1а/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И.4743/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.184/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГОЛУБ ВУЧИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор за који није утврђена делатност површине 96м2, број стана 2, у приземљу пословне зг
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: разно
  Почетна цена предмета продаје: разно


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2018-09-04 11:52:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 13095
  Датум продаје: 2018-10-03
  Време продаје: 12:45
  Место продаје: КАНЦЕЛАРИЈА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА СЛОБОДАНА ЖИВАНОВА, НОВИ САД, УЛ. ФУТОШКА 1 А
  Пословни број судског предмета: И И 4629/7
  Број предмета јавног извршитеља: И И 1/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАН БАРБЕРИЋ, НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЛИВАДА 6 КЛАСЕ ВИНОГРАДИ 2 КЛАСЕ КО СРЕМСКА КАМЕНИЦА
  Опис предмета продаје: ливада 6 класе површине 40а67м2 парцела 3519 л непокретности 139 с каменица потес старо село идеални део шестина виноград 2 класе површина 7а85м2 парцела 1346 1 л непокретности 6808 ко с каменица власништво дужника дваанаестина потес ново село и виногради 2 класе 16а 90м2 и 8а09м2 и 61 м2 парцеле 1346 2 1346 2 1346 4 као и 36м2 парцела 1346 5 све потес ново село к о сремска каменица
  Процењена вредност предмета продаје: 2.351.628,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.175.814,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-09-11 08:47:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 13074
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 370/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 644/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АГРОНОМ - ФИТ" ДОО, Пожега
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке FIAT, модел DOBLO CARGO 1.9 TD, регистарске ознаке PŽ 004-RJ, година производње 2006.
  Процењена вредност предмета продаје: 380.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 165.000,00  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 11:20:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 13057
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: Понуде до 05.11.2018. године до 16:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: I-5 ИИ-323/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1948/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU VALOGA DOO PARAĆIN
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се упутити јавном извршитељу Миљану Трајковићу, именованом за подручје Вишег и Привредног суда у Нишу, ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5. у Алексинцу, до 05.11.2018. године, и то до 16:00 часова. Баштенски сточић, Столице, комада 4, Ручна метална колица, комада 2, Мешалица са електромотором, Сунцобран, Постоље, Ручни палетар, Муљача за грожђе, Цистерна 1000 L за воду, Каца од пластике 500 L, Пећ са комором марке UNOX...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 13:56:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13012
  Датум продаје: 2018-09-19
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 542/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марјан Нујкић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Колица, бр.плен.марк. АА00362
  Опис предмета продаје: Колица, бр.плен.марк. АА00362
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 динара  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-09-04 12:30:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 12980
  Датум продаје: 2018-10-02
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-663/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-141/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Станојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 35 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Конвектор за грејање ELDITERM 600w , Сушара за веш ELDISAN LUX 2000 w
  Процењена вредност предмета продаје: 688.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 344.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767