ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-07-25 13:29:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13592
  Датум продаје: 2018-09-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 874/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 2068 КО Ново Милошево
  Процењена вредност предмета продаје: 1.140.533,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 570.266,75 динара


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-09-12 15:46:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 13591
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета: И.И-328/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-20/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије, Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Парцела бр.2936/6 КО Орашац (Аранђеловац) са објектом - Гарни хотел
  Процењена вредност предмета продаје: 100.699.228,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70.489.459,60 динара  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 12:58:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 13557
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-905/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PORR-WERNER & WEBER - JAGODINA DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Справе за теретану
  Опис предмета продаје: справа за згибове, пропадања и трбушњаке, две собне бицикле, справа за хиперекстензију и крива шипка за вежбање
  Процењена вредност предмета продаје: 83.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 49.800,00 динара
  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-09-17 21:19:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 13519
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: I - 2. И Ив.142/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.97/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMERCIJALNA BANKA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини извршног дужник (обим удела 2/3)
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 1861 КО Горња Рогатица
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-08-21 08:59:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 13417
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Иив 237/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.129/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PHIWA DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Регал из 5 дела , процењена вредност: 15.000,00 РСД 2. Телевизор FOX 32, процењена вредност: 15.000,00 РСД 3. Угаона гарнитура, процењена вредност: 30.000,00 РСД 4. Клуб сто, процењена вредност: 1.000,00 РСД 5. Витрина из 2 дела, процењена вредност: 20.000,00РСД 6. Машина за сушење веша, процењена вредност: 8.000,00 РСД 7. Микроталсна пећ, процењена вредност: 3.000,00 РСД
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 + 15.000,00 + 30.000,00 + 1.000,00 + 20.000,00 + 8.000,00 + 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-08-10 09:00:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 13414
  Датум продаје: 2018-09-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии 17/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 9/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марта Милодановић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 4771 – земљиште под зградом - објектом, површине од 1а26м2, на којем је саграђена породична стамбена зграда, у улици Шумадијска 9; земљиште уз зграду – објекат, површине од 3а58м2, у улици Шумадијска;
  Процењена вредност предмета продаје: 1.952,675,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-17 10:47:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 13412
  Датум продаје: 2018-10-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ив.бр. 885/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 428/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Самостални аутопревозник "Новокмет Миле" ПР Крагујевац
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило, намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 475.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 237.800,00 динара


  Оглас поставио: Марина Јеремић
  Датум и време постављања: 2018-08-28 14:43:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 13411
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића број 5
  Пословни број судског предмета: ИИв 643/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв190/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво за превоз, трговину и услуге МЕГА МОРАВА ШПЕД ДОО Водице, Смедеревска Паланка
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1 трактор марке ИМТ 542 са кабином и једна балирка марке ЏОН ДИР
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Предмет под бројем 1 536.000,00 динара, предмет под редним бројем 2 298.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% процењене вредности


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-08-10 09:04:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 13400
  Датум продаје: 2018-09-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: I 2 Ии 581/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 278/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марија Кишмитро
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 5460 – једнособан стан, површине од 32м2, пети спрат, број посебног дела 30, број зграде 1, који се налази у стамбеној згради за колективно становање, у улици Дунавска 4;
  Процењена вредност предмета продаје: 1.441.024,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-08-21 08:56:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 13399
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии 323/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.175/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 22788 – земљиште под зградом - објектом, површине од 84м2, на којој је саграђена породична стамбена зграда, у улици Крзнарска 3; земљиште под зградом - објектом, површине од 34м2, на којој је саграђена помоћна зграда, у улици Крзнарска; земљиште под зградом - објектом, површине од 13м2, на којој је саграђена помоћна зграда, у улици Крзнарска, земљиште уз зграду, површине од 5а00м2, у улици Крзнарска; њива 5. класе, површине од 99м2, у улици Крзнарска;
  Процењена вредност предмета продаје: 1.039.948,80 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-08-21 08:54:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 13397
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии. 104/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.46/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мићо Радмановић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 1358/2 – земљиште под зградом - објектом, површине од 84м2, на којој је саграђена породична стамбена зграда, у улици Бачки Виногради, Салаш 332/А, земљиште уз зграду - објекат, површине од 4а69м2, у улици Бачки Виногради, Салаши;
  Процењена вредност предмета продаје: 890.400,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-09-28 11:53:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 13395
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии. 287/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.166/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE SRBIJA
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 8306/1 – двособан стан + тераса од 60м2, површине од 58м2, приземље, број посебног дела 3, број зграде 1, који се налази у стамбеној згради за колективно становање, у улици Лајоша Јоа 53;
  Процењена вредност предмета продаје: 5.171.895,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 12:49:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 13390
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 16/2012, ИИ 167/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славољуб Васиљевић из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословне зграде 228 м2 y Београду
  Опис предмета продаје: пословне зграде за коју није утврђена делатност, кућни број 43, површине 228м2, на катастарској парцели бр. 7080, на којој је извршни дужник уписан као власник 1/1, све уписано у ЛН 2748 КО Звездара у укупном износу од 11.376.288,00 динара. Утврђена вредност некретнине је 11.376.288,00 динара, на другом надметању почетна цена износи 30% од процењене вредности.
  Процењена вредност предмета продаје: 11.376.288,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.412.886,40


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 14:06:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 13374
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: Ии 545/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 114/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јелена Халасов
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: једнособан стан
  Опис предмета продаје: једнособан стан површине 30м2, који се налази на катастарској парцели 4195, уписан у лист непокретности 16212 Панчево
  Процењена вредност предмета продаје: 2.954.750,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 1.477.375,00 РСД


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-08-24 13:46:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 13367
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 64
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 63/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 604/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БМН МАЛИНАС ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: кућни инвентар ближе описан у закључу о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 42.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 29.960,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-08-20 10:53:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 13347
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И-6167/2010
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-136/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ТРИГЛАВ,БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: ТВ БЕКО Е 51, шиваћа машина са сандуком, мини шпорет са две рингле " Слобода", комплет кухиња, замрзивач " Горење", фрижидер "Кончар", веш машина "Беко", мотокултиватор- ручне израде и апарат за заваривање
  Процењена вредност предмета продаје: 68.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.400,00


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 15:36:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 13319
  Датум продаје: 2018-10-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Матка Вуковића бр.5, Суботица
  Пословни број судског предмета: И.И. 605/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 134/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА,БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: орман дневна соба, уметничка слика уље на платну, сто за компијутер, кухињски елементи, веш машина whirpool,месингана колица за пиће,орман спаваћа соба
  Процењена вредност предмета продаје: 66.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 46.200,00 динара  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-08-31 13:38:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652424521
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 13296
  Датум продаје: 2018-10-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 263/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 303/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАН СТАЈИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-09-06 13:13:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 13292
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 3И И-10950/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2179/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ САД,
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 121.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60.500,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 20:55:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 13290
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: непосредна погодба
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-461/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-56/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радоје Кузељевић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: бела техника и намештај
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767