ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1713 активних, од укупно 11910 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марина Јеремић
  Датум и време постављања: 2018-04-27 10:05:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 9427
  Датум продаје: 2018-05-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Пословни број судског предмета: ИИ 115/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ии 242/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SCHAFFER SAGEWERK - HOLZEXPORT 9 АУСТРЈА
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 32
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари за обраду дрвета, виљушкар, мото култиватори, камиони багер
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 180500 еура
  Почетна цена предмета продаје: 50% процењене вредности


  Оглас поставио: Радован Тошић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 09:23:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljpa@gmail.com
  Контакт телефон: 0648566051
  ПИБ: 108590360
  Матични број: 63558508

  Број записа у бази: 9376
  Датум продаје: 2018-09-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Војводе Радомира Путника 7, први спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ 261/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 22/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор марке УРСУС С35, Елеватор за кукуруз, Ауто приколица, Мешалица за бетон
  Опис предмета продаје: Трактор и Ауто приколица нису регистровани
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00 ; 25.000,00 ; 25.000,00 ; 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 175.000,00 ;17.500,00 ; 17.500,00 ; 10.500,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-01-16 13:43:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 9358
  Датум продаје: 2019-02-15
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 649/16
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 649/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Иивк 649/16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Иивк 649/16
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Милица Вујичић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 14:29:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Светог Саве бр. 26/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.lakovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652142842
  ПИБ: 108158385
  Матични број: 63257494

  Број записа у бази: 9350
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул.Светог Саве бр.26/1,Панчево
  Пословни број судског предмета: И1060/09 И1617/10
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А 9/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР НОВИ САД, Главна филијала Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Парцеле 2322, 3808, 3847, 4768, све уписане у листу непокретности број 2103 КО Сакуле
  Опис предмета продаје: Парцела 2322 укупне површине 1ха 79а 01м2, парцела 3808 укупне површине 1ха 01а 90м2, парцела 3847 укупне површине 38а 91м2, парцела 4768 укупне површине 54а 93м2, све уписане у листу непокретности број 2103 КО Сакуле
  Процењена вредност предмета продаје: Парцела 2322- утврђена вредност 2.601.552,33 динара, парцела 3808-1.057.823,90дин, парцела 3847-403.924,71дин,парцела 4768-798.297,69дин
  Почетна цена предмета продаје: 60%


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-05-22 10:03:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 9334
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 1160/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 175/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јанковић Томислав, Сивац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стамбена лађа
  Опис предмета продаје: стамбена лађа
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.700.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.020.000,00 динара  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-05-22 10:19:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 9333
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИ 1161/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 177/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Халапи Ана, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стамбена лађа
  Опис предмета продаје: стамбена лађа
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.700.000,00 динара  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 14:44:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 9310
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 3 Иив бр.137/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 39/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адв. Немања С. Дражић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описана у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описано у закључку  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 09:30:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 9242
  Датум продаје: 2018-09-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 902/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија А.Д.
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ауто приколица, компресор, апарат за варење
  Опис предмета продаје: Ауто приколица ручне израде без атеста, Компресор "prvapetoletka"2,2 kw-80л, Апарат за варење VAREX 160/180A
  Процењена вредност предмета продаје: 26.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.600,00 динара  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-01-11 15:42:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 9237
  Датум продаје: 2018-07-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.309-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП СТАНДАРД БАЧКА ПАЛАНКА
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: козметичка роба
  Опис предмета продаје: козметичка роба
  Процењена вредност предмета продаје: 1.563.909,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.094.736,79 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-01-11 09:25:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 9207
  Датум продаје: 2018-09-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 509-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПЕТРОВИЋ БУДИСЛАВ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена вредност предмета продаје: 214.307,52 динара
  Почетна цена предмета продаје: 150.015,26 динара


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-01-04 13:08:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 9075
  Датум продаје: 2018-12-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 97/16
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.ии. 258/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Моторна возила
  Опис предмета продаје: VW Golf , FIAT ULYSSE
  Процењена вредност предмета продаје: 245000
  Почетна цена предмета продаје: 171500


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 15:47:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8841
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв 174/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-А 257-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, замрзивач,веш машина, телевизор, усисивач
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.800,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-04-20 11:19:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 8758
  Датум продаје: 2018-05-18
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИв 160/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 8/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нафтацхем Петрол ДОО, Сремска Каменица
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине
  Опис предмета продаје: машина
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.540.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.270.000,00 динара  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 09:13:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 8753
  Датум продаје: 2018-05-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул.Војводе Степе бр. 289/1, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-602/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 222/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Стојковић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половни кућни инвентар
  Опис предмета продаје: ТВ СОНИ, ТВ комода, стаклени сточић, угаона гарнитура и фотеља-кожне, четири дрвене столице, две дрвене фотеље, тњепих шарени, ормар, кухиња, горњи и доњи део, машина за судове, веш машина, микроталасна, француски лежај
  Процењена вредност предмета продаје: 295.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 147.500,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-04-20 12:14:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 8749
  Датум продаје: 2018-05-18
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив 159/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 21/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нафтацхем Петрол ДОО, Сремска Каменица
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто
  Опис предмета продаје: ауто
  Процењена вредност предмета продаје: од 500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 250.000,00 динара  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 11:21:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 8734
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: ИИ-323-17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-307/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, земљиште под зградом 87м2, земљиште по зградом 34 м2, земљиште под зградом 24 м2, земљиште под зградом 8 м2, земљиште уз зграду 314 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 3.221.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.610.500,00 динара


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2018-05-11 12:45:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 8344
  Датум продаје: 2018-06-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: 2 Ии - 91/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 23/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Влаовић Бранко
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Катастарска парцела, земљиште под зградом - објектом, земљиште уз зграду - објекат
  Опис предмета продаје: Катастарска парцела број 14629/2, земљиште под зградом - објектом, земљиште уз зграду - објекат, површине 1а 26м2, грађевинско земљиште са правом коришћења у државној својини, породична стамбена зграда, број 1, број етаже ПР1 СП1, улица Босанска бр.18, у приватној својини у обиму удела 1/2, уписане у лист непокретности број 10374 Панчево.
  Процењена вредност предмета продаје: 3.579.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 1.789.500,00 рсд


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-05-07 10:05:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 7938
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: Иив 101/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-98/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: аутомобил Opell kadett 1.4
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 15:54:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 7750
  Датум продаје: 2018-06-11
  Време продаје: Понуде до 11.06.2018. године до 16 часова
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-20037/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А3884/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Јовић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се упутути јавном извршитељу Миљану Трајковићу до 11.06.2018. и то до 16 часова.Телевизор Samsung LCD, Лаптоп Toshiba 14, Компјутерски сто, Полица за телевизор, Thomson са два звучника и вуфер (DVD) Phonotrend, Угаона гарнитура на развлачење (еко кожа и штоф), Украсна лампа, Машина за прање судова Candy, Апарат за еспресо кафу Satrap, Машина за сушење веша Candy Grand EC 1272D2...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 12:28:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 7651
  Датум продаје: 2018-10-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Ии.182/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 173/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Божидар Грубјеша
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил, тракторска прскалица, дрљача, плуг
  Опис предмета продаје: Аутомобил, тракторска прскалица, дрљача, плуг
  Процењена вредност предмета продаје: 107.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 53.500,00 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767