ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1713 активних, од укупно 11910 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2018-02-12 15:55:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Кнегиње Зорке бр. 2
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 10036
  Датум продаје: 2018-06-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Теразије бр. 43 спрат 1, стан 2.
  Пословни број судског предмета: 14ИИ 34272/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 892/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуаравача Србије, Гарантни фонд
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ФИАТ СТИЛО
  Процењена вредност предмета продаје: 81.357,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 56.949,09 ДИНАРА


  Оглас поставио: Марко Паламаревић
  Датум и време постављања: 2018-03-16 10:58:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Балканска бр. 6, спрат 3, стан 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.palamarevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604808614
  ПИБ: 108193848
  Матични број: 63283096

  Број записа у бази: 10024
  Датум продаје: 2018-12-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Балканска 6, трећи спрат, стан бр. 7, Београд
  Пословни број судског предмета: И И-314/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.215/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Милосављевић
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: њива 3. класе, површине 58а 52м2
  Процењена вредност предмета продаје: 234.080,00
  Почетна цена предмета продаје: 117.040,00


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 12:28:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 10002
  Датум продаје: 2018-05-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: Ии-631/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-98/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије, Ниш, Булевар Немањића бр. 14а
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда површине 86м2 са припадајућим земљиштем, КО Селеуш.
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда површине 86м2 са припадајућим земљиштем, КО Селеуш.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.308.466,47рсд
  Почетна цена предмета продаје: 654.233,24рсд
  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-05-09 12:25:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9963
  Датум продаје: 2018-06-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-424/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А1972/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ATIKA INŽENJERING DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ALEKSANDROVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Телевизор FOX, LCD, дијагонала 82 cm, са даљинским управљачем, Мини линија са два звучника, марке Samsung, Зидни сат, Микроталасна пећ, марке Samsung M1719 N, Монитор Philips 24 инча, Штампач марке Xerox, ознаке Phaser 3010, Столица за рачунар, Ципеларник, комада 2, Комоде са фиокама, комада 2...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-05-14 09:50:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 9942
  Датум продаје: 2018-06-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: Ии бр,1258/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 318/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Татјана Гачић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, њива 4. класе, њива 5. класе, њива 5. класе, шума 5. класе, њива 5. класе, њива 5. класе, њива 5. класе, шума 5. класе, шума 3. класе, шума 3. класе, шума 6. класе, шума 6. класе, њива 6. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 1.049.128,64 дин; 53.424,00 дин; 296.800,00 дин; 178.080,00 дин; 47.488,00 дин; 77.168,00 дин; 42.739,20 дин; 178.080,00 дин; 77.168,00 дин; 23.744,00 дин; 59.360,00 дин; 379.904,00 дин; 237.440,00 дин; 296.800,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 524.564,32 дин; 26.712,00 дин; 148.400,00 дин; 89.040,00 дин; 23.744,00 дин; 38.584,00 дин; 21.369,60 дин; 89.040,00 дин; 38.584,00 дин; 11.872,00 дин; 29.680,00 дин; 189.952,00 дин; 118.720,00 дин; 148.400,00 дин  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-02-08 12:31:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9908
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-A80/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач"KONČAR" 110L, Телевизор"LG"55cm, Веш машина"EI NIŠ" , Телевизор "DAEWOO"31, Двосед и фоте
  Опис предмета продаје: Замрзивач"KONČAR" 110L, Телевизор"LG"55cm, Веш машина"EI NIŠ" , Телевизор "DAEWOO"31, Двосед и фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: 7,000.00 , 5,000.00 , 6,000.00 , 3,000.00 , 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4,900.00 , 3,500.00 , 4,200.00 ,2,100.00 , 3,500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-02-08 09:54:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9896
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-128/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"KOPERNIKUS"91 I, Микроталасна "WEG" , Замрзивач "LTH" 410L , Фрижидер"OBODIN" , Веш машина
  Опис предмета продаје: Телевизор"KOPERNIKUS"91 I, Микроталасна "WEG" , Замрзивач "LTH" 410L , Фрижидер"OBODIN" , Веш машина"ARDO" , Усисивач"WOX"
  Процењена вредност предмета продаје: 5,000.00 , 4,000.00 , 10,000.00 , 5,000.00 10,000.00 , 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3,000.00 , 2,400.00 , 6,000.00 ,3,000.00 , 6,000.00 , 1,200.00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 13:00:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9882
  Датум продаје: 2018-06-11
  Време продаје: Понуде до 11.06.2018. године и то до 16 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: I-6 ИИ-561/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3739/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дијана Миладиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се упутити јавном извршитељу Миљану Трајковићу до 11.06.2018. године до 16 часова. Клуб сточић, Угаона гарнитура, Фотеља, Телевизор марке VOX, Замрзивач 410 марке OBODIN комада 2, Кухиња горе 3 елемента и доле 3 елемента са судопером, Кревет на развлачење, Шпорет на чврсто гориво марке Смедеревац, Регал угаони са стакленим полицама, Барске столице, комада 3, Гардеробер дводелни...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-23 14:02:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9869
  Датум продаје: 2018-05-18
  Време продаје: Понуде до 18.05.2018. године до 16 часова
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-10065/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-5051/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Удео од 1/2 у сусвојини извршног дужника на двособном стану у Нишу
  Опис предмета продаје: Јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде предате пошти најкасније на дан 18.05.2018. године или предате непосредно у канцеларији јавног извршитеља до 18.05.2018. године до 16 часова. Удео од 1/2 у сусвојини извршног дужника на двособном стану који се налази у Нишу, у ул. Бранка Крсмановића бр. 20, у склопу стамбене зграде за колективно становање, бр. зграде 1, бр. улаза 20, на шестом спрату, бр. посебног дела 36, површине 58 m2;
  Процењена вредност предмета продаје: 2.577.375,00
  Почетна цена предмета продаје: 773.212,50


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-05-18 14:57:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9866
  Датум продаје: 2018-06-13
  Време продаје: Понуде до 13.06.2018. године до 16 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-724/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4592/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лена Јоцић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се упутути јавном извршитељу Миљану Трајковићу до 13.06.2018. и то до 16 часова. Породична стамбена зграда, број зграде 3, у државини извршног дужника, са обимом удела 1/1, на катастарској парцели број 2394, улица Скопска, уписано у лист непокретности број 1628 К.О: Алексинац варош (објекат изграђен без дозволе); Земљиште под зградом-објектом, површине 90 m2, земљиште под делом зграде површине 13 m2...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-04-27 17:58:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 9854
  Датум продаје: 2018-05-25
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И И.124/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.78/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ д.о.о. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини извршног дужник (обим удела 1/1)
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 8622 КО Хоргош
  Процењена вредност предмета продаје: 1.275.039,82 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-05-03 09:35:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 9836
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив 280/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 113/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агроунија ДОО Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина
  Опис предмета продаје: машина
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 770,000,00 динара  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-06-12 09:36:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 9819
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 385/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 283/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бандука Миломир
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 15:01:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 9766
  Датум продаје: 2018-06-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ 947/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А238/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радоје Обрадовић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: три катастарске парц
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1.606.198,55 динара
  Почетна цена предмета продаје: 803.099,27 динара


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 09:48:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 9679
  Датум продаје: 2018-05-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 1478/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.- 107/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО 'МАРКОНИ 021'
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Рачунари (2 ком) 'ЛГ', Штампачи (3 ком) 'ХП', Монитор 'АЦЕР', Монитор 'САМСУНГ' и Телефон-факс (ПАНА
  Опис предмета продаје: Рачунари (2 ком) 'ЛГ', Штампачи (3 ком) 'ХП', Монитор 'АЦЕР', Монитор 'САМСУНГ' и Телефон-факс (ПАНАСОНИК)
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 8.000,00 рачунар 'ЛГ' 2 ком, 2. 4.000,00 штампач 'ХП' 2 ком, 3. 4.500,00 монитор 'АЦЕР', 4. 5.000,00 монитор 'САМСУНГ', 5. 4.000,00 штампач 'ХП', 6. 5.000,00 телефон-факс
  Почетна цена предмета продаје: 1. 4.000,00 рачунар 'ЛГ' 2 ком, 2. 2.000,00 штампач 'ХП' 2 ком, 3. 2.250,00 монитор 'АЦЕР', 4. 2.500,00 монитор 'САМСУНГ', 5. 2.000,00 штампач 'ХП', 6. 2.500,00 телефон-факс


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 12:48:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 9652
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 10:45
  Место продаје: Бечеј ул.Јожеф Атиле 46
  Пословни број судског предмета: 2-П2. 151/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИТ-166/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС ОСНОВНИ СУД БЕЧЕЈ
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Мешалица за бетон
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-05-14 13:36:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 9572
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у Рашкој у ул. Маринка Паволивћа бр. 38.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 25/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 212/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Телевизор, витрина расхладна ,машина за цепање камена...
  Процењена вредност предмета продаје: 124.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 62.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-15 14:50:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 9545
  Датум продаје: 2018-06-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 4778/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 3617/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Смиља Димитријевић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-05-25 14:04:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 9532
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: И 1185/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 556/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милановић Дража, Чуруг
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.350.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 405.270,00 динара
  Оглас поставио: Предраг Коцић
  Датум и време постављања: 2018-02-19 14:34:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: predragkocic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0621137376
  ПИБ: 108301624
  Матични број: 63358428

  Број записа у бази: 9484
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Предрага Коцића из Лесковца, ул. Млинска бр. 19
  Пословни број судског предмета: ИИ-1839/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-154/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka a.d. Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 предмет
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: путничко возило марке "RENAULT" тип "MEGANE", година производње 2003
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767