ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1819 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-09-12 11:44:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 13894
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 08:30 часова
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И-1381/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-73/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: стеван Шарковић
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ормар браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 1.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 450,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 11:35:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13883
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 519/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕРМОКЛИМА - ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 6734 КО Кикинда
  Процењена вредност предмета продаје: 3.730.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.865.000,00 динара  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 11:37:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 13872
  Датум продаје: 2018-10-11
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии. 431/15
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.60/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије - Гарантни фонд Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: замрзивач сандучар, бакарни лампек, фрижидер, замрзивач сандучар, веш машина, Лцд Тв, веш машина, Цр
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 30% од утврђене вредности  Оглас поставио: Милош Думић
  Датум и време постављања: 2018-09-26 10:42:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Јове Илића 16
  Е-маил адреса: milos.dumic@izvrsiteljibeograd.rs
  Контакт телефон: 0641356704
  ПИБ: 107578106
  Матични број: 20830212

  Број записа у бази: 13858
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Јове Илића 16
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 229/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Данијела Мојсиловић, Александар Мојсиловић,
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Воћњак 3. класе
  Опис предмета продаје: воћњак 3.класе, површине 8,11 ари, потес Рушањ село који се налази на кат. парц. 982/3 уписан у лист непокретности број 2784 КО Рушањ.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.346.260,00
  Почетна цена предмета продаје: 673.130,00  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 14:30:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0113110481
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 13857
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165А
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 225/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 960/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛАН ЂОКИЋ из Љубовије
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно возило
  Опис предмета продаје: теретно возило марке RENAULT CLIO, број шасије: VF1CBTJ0535727734, број мотора: K9KV714D040508, произведено: 2006. године, регистарске ознаке: BG 1184-OZ
  Процењена вредност предмета продаје: 160.680,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 80.340,00 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 14:12:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 13849
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 64
  Пословни број судског предмета: Ии. 486/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 316/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дејан Чолић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: кућни инвентар ближе описан у закључу о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 91.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 64.500,00 динара  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 15:30:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 13841
  Датум продаје: 2018-11-13
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив 198.17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 506/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Даламбер доо
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 32000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 16000 рсд


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2018-09-07 20:07:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 13827
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: 12 ПЕШАДИЈСКИ ПУК БР. 13 КРУШЕВАЦ
  Пословни број судског предмета: ИИ-1832/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 281/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОРАН ЋАЛИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ 24М2 , ЊИВА 4 КЛАСЕ 19М2 , ПОМОЋНА ЗГРАДА
  Опис предмета продаје: ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ 24М2 , ЊИВА 4 КЛАСЕ 19М2 , ПОМОЋНА ЗГРАДА
  Процењена вредност предмета продаје: 1.651.901,60
  Почетна цена предмета продаје: 825.950,80  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-07-12 09:12:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 13818
  Датум продаје: 2018-12-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 433/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод и Канализација
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 57600 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 17280 рсд


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 09:56:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 13788
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета: Решење Привредног суда у Нишу И Ив-369/2018 од 09.03.2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-33/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SIRIJUS-M" DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Пећ за каљење метала, ознака МР200, стање половно
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30%


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-09-04 10:41:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 13781
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр.7/I/15
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А208/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 80
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: прецизније наведено у закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 201.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 100.600,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 08:56:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 13756
  Датум продаје: 2018-09-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-10/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 13/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Металац Маркет Д.О.О.
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1/1 к.п. бр. 865 КО Купиново, површине 47 а 33 м2, шума 5. класе, шумско земљиште; 1/1 к.п. бр. 874 КО Купиново, површине 1 ха 11 а 17 м2, шума 5. класе, шумско земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 216.342,00; 380.543,40
  Почетна цена предмета продаје: 108.186,00; 190.271,70


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-08-24 15:22:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 13734
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у сали за састанке
  Пословни број судског предмета: И.И-328/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-400/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранко Миленовић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Компресор - 10.000,00 динара Ручна колица - 4.000,00 Динара Круњачица кукуруза - 15.000,00 динара Агрегат за струју - 12.000,00 динара Ручна-транспортна колица - 3.000,00 динара Музички стуб марке Panasonic - 6.000,00 динара Телевизор марке Unitet - 2.500,00 динара Ауто приколица - 18.000,00 динара Џакови цемента по 50 кг - 28 комада - 19.600,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 90.100,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.050,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-09-05 14:48:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 13730
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Иив.326/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.87/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марсо аграр доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: детаљније у закључку
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 09:49:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 13721
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат
  Пословни број судског предмета: И.И-183/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-288/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њиве друге класе
  Опис предмета продаје: 1. њива 2. класе, површине 6,34 ари, КО Главица, врста земљишта- пољопривредно У ИЗНОСУ ОД 145.820,00 динара 2. њива 2. класе, површине 7,39 ари, КО Главица, врста земљишта- пољопривредно У ИЗНОСУ ОД 169.970,00 динара 3.њива 2. класе, површине 13,76 ари, КО Главица, врста земљишта- пољопривредно У ИЗНОСУ ОД 316.480,00 динара 4. њива 2. класе, површине 12,13 ари, КО Главица, врста земљишта- пољопривредно У ИЗНОСУ ОД 84.910,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 717.180,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 358.590,00 динара  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-09-04 12:42:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 13696
  Датум продаје: 2018-10-03
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Иив.116/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.170/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дијамант А.Д. Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина за судове Beko, шпорет са равном плочом Beko, сто, угаона гарнитура, полица за Тв, лцд тв LG
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-09-28 13:05:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 13670
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 4 И-918/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А19/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О. БЕОГРАД ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ОСИГУРАЊЕ ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност којa je уписанa у лист непокретности број 14221 К.О. Кикинда, на парцели број 16702, потес Водица, виноград 2. класе, површине 20а 72м2, пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 160.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 48.000,00 динара  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-09-26 10:29:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13665
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. А232/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће Електропривреда Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобил “OPEL VEKTRA” регистарске ознаке ZR-088ČŠ, година производње 1996.
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 динара  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2018-08-31 12:54:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Кнегиње Зорке бр. 2
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 13656
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Теразије бр. 43 спрат 1, стан 2.
  Пословни број судског предмета: 7 ии 23481/17
  Број предмета јавног извршитеља: ии 718/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ, ГАРАНТНИ ФОНД
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: тв HISENCE, угаона гарнитура, клуб сто, рачунар са монитором, клима уређај LG, тв SAMSUNG, LG PLAYER
  Процењена вредност предмета продаје: 17.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.750,00


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2018-08-31 12:49:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Кнегиње Зорке бр. 2
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 13654
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Теразије бр. 43 спрат 1, стан 2.
  Пословни број судског предмета: ии 431/17
  Број предмета јавног извршитеља: ии 592/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ,ГАРАНТНИ ФОНД
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: сто дрвени, сто дрвени, рачунар СПИЕЦ, монитор ЛГ, микроталасна КРОВН, дрвени ормани комада 3
  Процењена вредност предмета продаје: 54.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 27.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767