ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1713 активних, од укупно 11910 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 11:26:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10582
  Датум продаје: 2018-06-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А874/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" , зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"PANASONIC" , Мини линија "SONY" , Мини линија "AIWA" , Замрзивач"OBODIN"410L
  Опис предмета продаје: Телевизор"PANASONIC" , Мини линија "SONY" , Мини линија "AIWA" , Замрзивач"OBODIN"410L
  Процењена вредност предмета продаје: 7,000.00 , 3,000.00 , 2,500.00 ,10,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 4,900.00 ,2,100.00 , 1,750.00 , 7,000.00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 09:45:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10580
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-A599/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Одс "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о београд, огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЗАЈЕЧАР", Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мини шпорет "МБС" , Усисивач"AEG" , сто трпезаријски
  Опис предмета продаје: Мини шпорет "МБС" , Усисивач"AEG" , сто трпезаријски
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 , 2,000.00 , 2,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-05-14 14:40:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 10574
  Датум продаје: 2018-06-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 6-ИИ-553/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-24/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Радовановић из Коцељеве
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: моторна тестера марке "СТИХЛ" ланац 33 зуба,моторна тестера марке "СТИХЛ" ланац 30 зуба,шумска машина марке "ЧЕКРЕК", двокрилни горњи кухињски елементидвокрилни доњи кухињски елементу, телевизор сиве боје, сто, столице, орман, витрина, орман, сто, витрина, клима уређај
  Процењена вредност предмета продаје: 208.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 104.250,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-04-30 15:00:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 10554
  Датум продаје: 2018-05-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 2ИИ 173/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 145/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Самостална пекарска радња Солунац 1 ПР Којадиновић Желимир
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 101
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 2.302.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.151.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-05-03 09:32:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10520
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 1681/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 292/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Веркић Биљана, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина
  Опис предмета продаје: машина
  Процењена вредност предмета продаје: од 400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 200.000,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Ђерић
  Датум и време постављања: 2018-06-01 09:02:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Браће Јовановића 33Б/7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.biljanadjeric@gmail.com
  Контакт телефон: 066342142
  ПИБ: 108589562
  Матични број: 63557846

  Број записа у бази: 10518
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Биљане Ђерић, ул. Браће Јовановића бр. 33б/7, Панчево
  Пословни број судског предмета: I -16 Ии 155/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 13/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: -
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива, породична стамбена зграда, помоћна зграда
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 2.461.838,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.723.286,60  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 14:57:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 10480
  Датум продаје: 2018-06-01
  Време продаје: 11,00 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: I39.ИИв.301/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв.460/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 101.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 50.500,00 дин.


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-05-07 14:57:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 10461
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.64
  Пословни број судског предмета: Ии.375/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.256/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станимир Пејовић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 42
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство
  Опис предмета продаје: Кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 897.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 448.500,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-04-27 11:29:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 10398
  Датум продаје: 2018-05-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 4 Иив бр. 158/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив А92/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Једночлано друштво са ограниченом одговорношћу АРСЕНОВИЋ Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: њива 5. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 371.818,75 дин
  Почетна цена предмета продаје: 186.409,38 дин


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 12:36:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 10393
  Датум продаје: 2018-05-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета: ИИ-655/2017 од 20.09.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-502/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александра Ђорђевић из Алексинца
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина за пециво - векерница, вертикални фрижидер -хајнекен, вертикална лимена полица за пециво, пол
  Опис предмета продаје: Све предметне ствари су у добром стању.
  Процењена вредност предмета продаје: 188.250,00
  Почетна цена предмета продаје: 94.125,00


  Оглас поставио: Милица Вујичић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 13:27:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Светог Саве бр. 26/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.lakovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652142842
  ПИБ: 108158385
  Матични број: 63257494

  Број записа у бази: 10384
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул.Светог Саве бр.26/1,Панчево
  Пословни број судског предмета: Ив 125/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 33/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агро Калуђерово доо
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 њива
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њиве
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 2.085.544,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.459.880,80 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-24 15:51:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10356
  Датум продаје: 2018-05-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 7П-77/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-А87/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Виши суд у Нишу
  Надлежни суд: Виши суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Пашњак 5. класе, површине 1 ара и 04 метара квадратна, шума 6. класе површине 11 ара и 70 метара квадратна, број парцеле 1312, пашњак 4. класе површине 15 ара и 33 метара квадратна, број парцеле 1948, шума 1. класе површине 9 ара и 52 метара квадратна, број парцеле 1949/1, воћњак 3. класе површине 3 ара и 17 метара квадратна, њива 3. класе површине 17 ара и 70 метара квадратна, број парцеле 2761...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-04-24 13:11:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 10318
  Датум продаје: 2018-05-22
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Николе Пашића 7/I/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив-244/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-96/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИНБЕРГ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сетвоспремач
  Опис предмета продаје: сетвоспремач, 3.20м, „АГРОМЕРКУР-АДА“, зелено-жуте боје
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-26 14:33:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10275
  Датум продаје: 2018-05-21
  Време продаје: Понуде до 21.05.2018. године до 16 часова
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: ИИ-405/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3499/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубомир Костић
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Камион марке FAP 1314
  Опис предмета продаје: Рок за упућивање понуда јавном извршитељу за закључење уговора о непосредној погодби је до 21.05.2018. године до 16:00 часова. Камион марке FAP 1314 жуте боје, нерегистрован, у товарном простору без сандука на плочици код стуба на левим вратима са идентификационим бројевима 190393, 681, 1978, старост возила на дан процене 39 година и 8 месеци.
  Процењена вредност предмета продаје: 108.093,00
  Почетна цена предмета продаје: 54.046,50


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 14:17:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 10264
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 4762/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 3540/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Димитар Јорданов
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Путничка моторна возила
  Процењена вредност предмета продаје: 248.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 173.600,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-05-11 11:09:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 10246
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе бр. 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: ИИ-396/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-238/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Срђан Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 43 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: тестера,алуминијумски профил, цеви, брусилица, убодна тестера-БЛАЦК ДЕЦКЕР, убодна тестера-ФИОПЕНТ, модел ограде разних боја и величина, гелендери,крило од кованог гвожђа,калупи за ливење, струг ПОБЕДА,ременице, машина кокила различитих модела,величина и облика, тоцило, изливени делови жаба, тестера,тестера-црвена, телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 318.970,00 динара (од 1.000,00 динара до 60.000,00 динара)
  Почетна цена предмета продаје: 95.691,00 динара (од 300,00 динара до 18.000,00 динара)


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-23 13:22:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10225
  Датум продаје: 2018-05-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-9219/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4529/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радомир Радовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Подностојеће огледало, Дводелни гардеробер, LCD телевизор марке LG, дијагонале 42 инча, Клуб сточић, Угаона гарнитура, Кухиња-горњи део четвороделни, доњи петоделни са судопером, Машина за прање посуђа марке Gorenje, Вертикални замрзивач марке BAUKNECHT, Веш машина марке SAMSUNG, модел R1245GW, Монитор марке ASUS;
  Процењена вредност предмета продаје: 142.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 99.750,00  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 13:15:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 10163
  Датум продаје: 2018-05-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 Ии бр.876/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 252/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда са помоћном зградом, њива 2. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 1.219.961,11 дин; 157.845,33 дин
  Почетна цена предмета продаје: 609.980,55 дин; 78.922,67 дин


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-06-15 08:16:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10157
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИ2553/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 168/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бурај Зоран, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине
  Опис предмета продаје: машина
  Процењена вредност предмета продаје: од 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 18.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-02-12 15:57:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10037
  Датум продаје: 2018-06-03
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИВ 66/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 114/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen Banka
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: електрични шпорет, веш машина, замрзивач, телевизор
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 34.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767