ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1819 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-10-15 23:06:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 14074
  Датум продаје: 2018-11-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Пушкинов трг бр.5, ул.3, сп.1, ст. 15
  Пословни број судског предмета: И И.41/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.4/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Кутле
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини извршног дужник (обим удела 1/1)
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 3276 КО Жедник
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 14:36:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 14065
  Датум продаје: 2018-10-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., у сутерену
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-4401/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1870/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ивица Станковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: CITROEN CIMOS регистарских ознака NI 059 DA; тип возила AX 11 TGE; број шасије VF7ZAZJ00262J886; број мотора 1FP0A948468; година производње 1991; снага/запремина 40 kw/1124 cm3; Теретно возило марке STEYER DAIMLER PUCH 1490; регистарских ознака NI 162 YH; број шасије 14907682338175; година производње 1978; снага/запремина 11970 cm3; носивост 20915 кг;
  Процењена вредност предмета продаје: 808.110,00
  Почетна цена предмета продаје: 404.055,00
  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 19:47:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 14061
  Датум продаје: 2018-10-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: И - 364/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-113/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живота Брковић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил марке Шкода
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 75.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 16:21:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 14060
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Mатка Вуковића 5,Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИ-407/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-93/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милена Ивановић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: уписане у лист непокретности број 1356 К.О. Фекетић број парцеле 2232, потес Виноградска , виноград 1. класе површине 33а 24 м2 врста земљишта : земљиште у грађевинском подручју , број парцеле 2233 потес Виноградска , воћњак 2. класе површине 3а 35 м2 , врста земљишта: земљиште у грађевинском подручју , број парцеле 2234 потес Виноградска , њива 2. класе површине 6а 32 м2, врста земљишта: земљиште у грађевинском подручју сувласника Жужане Силађи обим удела ½ и Лајош Силађи обим удела 1/2
  Процењена вредност предмета продаје: 715.567,16 динара
  Почетна цена предмета продаје: 357.783,58 динара  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-08-25 14:32:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 14024
  Датум продаје: 2018-10-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: 1 Ии. 391/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. (2) 143/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SUAGRA DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: - парц.бр 2771/1 – њива 3. класе, површине 13а62м2, у улици Ђурђин; - парц.бр 2771/2 – њива 3. класе, површине 13а95м2, у улици Ђурђин; - парц.бр 2772 – њива 3. класе, површине 13а12м2, у улици Ђурђин; - парц.бр 2774 – њива 3. класе, површине 1а22м2, у улици Ђурђин; - парц.бр 2785/1 – њива 3. класе, површине 35а63м2, у улици Ђурђин;
  Процењена вредност предмета продаје: 1.075.000,00 РСД, односно парц.бр 2771/1 – износи 160.000,00 РСД; парц.бр 2771/2 – износи 165.000,00 РСД; парц.бр 2772 – износи 155.000,00 РСД; парц.бр 2774 – износи 145.000,00 РСД; парц.бр 2785/1 – износи 450.000,00 РСД;
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-08-25 14:30:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 14023
  Датум продаје: 2018-10-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: I 2 Ии 321/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 182/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лајош Шебек
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 1795 – земљиште под зградом - објектом, површине од 1а12м2, на којем је саграђена породична стамбена зграда, у улици Грофа Иштвана Сечењија 9; земљиште под зградом - објектом, површине од 40м2, на којем је саграђена помоћна зграда, у улици Грофа Иштвана Сечењија; земљиште под зградом - објектом, површине од 20м2, на којем је саграђена помоћна зграда, у улици Грофа Иштвана Сечењија; земљиште уз зграду - објекат, површине од 3а74м2, у улици Грофа Иштвана Сечењија;
  Процењена вредност предмета продаје: 296.270,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-10-10 09:54:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 14022
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: I 2 Ии 571/17,
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 272/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парц.бр 5427– стан од две собе, површине од 51м2, број посебног дела 4, први спрат, који се налази у стамбено - пословној згради, у улици Бољаи Фаркаша 11; парц.бр 5427– стан од две собе, површине од 74м2, број посебног дела 5, први спрат, који се налази у стамбено - пословној згради, у улици Бољаи Фаркаша 11;
  Процењена вредност предмета продаје: 2.337.029,64 РСД + 3.186.858,60 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-08-20 12:46:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 13983
  Датум продаје: 2018-09-19
  Време продаје: 08:30 часова
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-525/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Пијаца, Краљево, ул. Београдска бр. 42е, МБ 07195591, ПИБ 100264270
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор, комода, витрина.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00-8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.000,00-4.000,00 динара


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2018-07-19 12:19:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 13968
  Датум продаје: 2018-12-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра Првог 133, Свилајнац
  Пословни број судског предмета: И.Ив.369/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 59/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРИЗВОДЊУ КОТЛОВА И ТЕРМО ОПРЕМЕ МИП ТИМО Д.О.О ЋУПРИЈА, Ћуприја, ул. Браће Нешић бр. 55а, МБ 07383789, ПИБ 101530904
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - УГАЉ КОМАД (НЕПРАНИ) РМУ „ШТАВАЉ“ - СЈЕНИЦА, у количини од 200 (двеста) тона по цени од 8.500,00
  Опис предмета продаје: - УГАЉ КОМАД (НЕПРАНИ) РМУ „ШТАВАЉ“ - СЈЕНИЦА, у количини од 200 (двеста) тона по цени од 8.500,00 динара по тони, - УГАЉ КОЦКА (ПРАНА) РМУ „ШТАВАЉ“ - СЈЕНИЦА, у количини од 150 (сто педесет) тона по цени од 10.000,00 динара по тони, - УГАЉ KОЦКА (НЕПРАНА) РМУ „ШТАВАЉ“ - СЈЕНИЦА, у количини од 150 (сто педесет) тона по цени од 7.000,00 динара по тони, - УГАЉ ОРАХ 6/30 (НЕПРАНИ) РКУ „ИБАРСКИ РУДНИЦИ“ - БАЉЕВАЦ НА ИБРУ, у количини од 250 (двеста педесет) тона по цени од 7.000,00 дин
  Процењена вредност предмета продаје: - УГАЉ КОМАД (НЕПРАНИ) РМУ „ШТАВАЉ“ - СЈЕНИЦА, у количини од 200 (двеста) тона по цени од 8.500,00 динара по тони, - УГАЉ КОЦКА (ПРАНА) РМУ „ШТАВАЉ“ - СЈЕНИЦА, у количини од 150 (сто педесет) тона по цени од 10.000,00 динара по тони, - УГАЉ KОЦКА (НЕПРАНА) РМУ „ШТАВАЉ“ - СЈЕНИЦА, у количини
  Почетна цена предмета продаје: На првом јавном надметању почетна цена износи 70% од процењене вредности појединачно одређене ствари.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 15:04:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13966
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 516/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Вуковић
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 1012 КО Војвода Степа
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-08-20 12:08:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 13958
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 3504/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1130/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Алексић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство и радне машине
  Процењена вредност предмета продаје: 572000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 286000 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-08-20 11:34:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 13957
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 2885/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 952/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: мал. Стефан Брадић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобил
  Процењена вредност предмета продаје: 115000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 57500 рсд


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 09:30:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 13956
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-192/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 265/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милибор Милићевић
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Путничко возило CITROEN BERLINGO 1.9, рег. ознака PK 001-RB, регистровано до 29.03.2018. године, беле боје, произведено 2001. године
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-08-20 09:47:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 13955
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ2428/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 794/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Шумадијско зрно
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Пољопривредне машине
  Процењена вредност предмета продаје: 666500 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 333250 рсд


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-20 09:14:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 13936
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив 86/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 40/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ISCO DOO, Зрењанин, ул. ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ, МБ 08416281, ПИБ 101165660
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: слика, веш машина....
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 11:33:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 13932
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 3ИИв-1264/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-150/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Немања Провиџало, Луја Адамича бр. 15/2, Београд-Нови Београд, МБ 57337214, ПИБ 109727186
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 покретних ствари
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кухиња са уградним шпоретом, аспиратором и рерном Микроталасна пећница Трпезаријски сто стакло/дрво
  Опис предмета продаје: Кухиња са уградним шпоретом, аспиратором и рерном Микроталасна пећница Трпезаријски сто стакло/дрво са 6 столица штоф/дрво ТВ “Samsung” LE40R81B Угаона гарнитура штоф/кожа са фотељом Сточић дрво – стакло TВ полица Слика уље на платну ( браон дрвени рам, апстрактна уметност) Слика уље на платну ( сребрни рам, мотив морског пристаништа) Тепих 2м х 2м Ховерборд Веш машина “BEKO” WTV7531XO Машина за сушење веша “Gorenje” D61312 Слика уље на платну (браон дрвени рам, поморски мотив) Слика уље на плат
  Процењена вредност предмета продаје: 110.000,00 7.000,00 45.000,00 17.000,00 55.000,00 13.000,00 10.000,00 10.000,00 8.000,00 5.000,00 15.000,00 18.000,00 18.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 77.000,00 4.900,00 31.500,00 11.900,00 38.500,00 9.100,00 7.000,00 7.000,00 5.600,00 3.500,00 10.500,00 12.600,00 12.600,00 8.400,00 10.500,00 10.500,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 13:33:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 13917
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 9.00
  Место продаје: Пашићева 2, Лозницa
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.136/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JKП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: сто за ручавање, столице 4 комада, витрина, микроталасна, сто за дневни боравак, електрични шпорет
  Процењена вредност предмета продаје: 52.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 26.000,00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 14:55:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 13908
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 27/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 62/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Генерали осигурање Србија" а.д.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: црт тв Горење, дрвена комода, тросед од еко коже, та пећ, ормар, машина за веш Горење, тв Фаворит, л
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности
  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-09-06 08:26:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 13897
  Датум продаје: 2018-10-03
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ЕД 6421765985
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 179/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд - Стари град
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 динара  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-09-11 08:54:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 13895
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 5Ии 1244/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 4/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Чедомир Николић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретност ближе описана у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност непокретности 4.572.018,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.286.009,00Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767