ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1819 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-08-27 09:43:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 14177
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр.7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И И-2646/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 107/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛГО ДОО НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке OPEL, тип VECTRA, број шасије: W0L000089L1042380, број мотора: C20NE14278239, год.производње: 1989, рег.број: KG 017-MD
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 12:27:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 14174
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица Војводе Симе 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: Иив 315/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 155/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: З.З. "ПАОР" Делиблато Бузађије 1 ПИБ 103162555, МБ 08801959
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: аутомобил GOLF 2, година производње 1987., број шасије WVWZZZ19ZHHW942525
  Процењена вредност предмета продаје: 55.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.500,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 15:26:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 14173
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: Понуде до 29.10.2018. године до 16 часова
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3 - сутерен
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-3709/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1641/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Будимка Ђокић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се доставити јавном извршитељу у року од 20 дана од дана објављивања овог Закључка. Јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде које су предате пошти на дан најкасније до 29.10.2018. године, или предате непосредно у канцеларији јавног извршитеља до 29.10.2018. године до 16:00 часова. Пластеник са 7 металних прстенова, ПВЦ фолијом и противградном мрежом 6м x 2,5 m; стање – полован...
  Процењена вредност предмета продаје: 67.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.100,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-08-24 13:45:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 14169
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2 Ии бр. 366/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 89/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Гавриловић, Велимир Гавриловић, Миодраг Гавриловић, Владимир Гавриловић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: путничко возило, марке алфа ромео, ближе описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 600.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 300.000,00 дин


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-08-23 11:12:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652424521
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 14164
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 625/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 185/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОПШТИНА ВАРВАРИН
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор ИМТ 533
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 14:39:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652424521
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 14163
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Бријанова 1/13, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 17/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 763/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛЕКСАНДАР ПЕЈЧИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 15:21:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 14154
  Датум продаје: 2018-10-08
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Меленци ул.Српских Владара 39
  Пословни број судског предмета: 24Ии.174/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-25/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дијана Дабић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 24
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 8 комада баштенских дрвених столова - 16 комада баштенских дрвених клупа
  Процењена вредност предмета продаје: 160.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 112.000,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 14:15:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 14147
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А353/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 193 КО Ландол
  Процењена вредност предмета продаје: 195.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 97.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-08-20 09:04:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 14146
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИ-410/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1438/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE TAKOVO KRAGUJEVAC -U LIKVIDACIJI
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку о првој јавној продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 219.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 13:35:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 14144
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 18/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 3343 КО Зрењанин I
  Процењена вредност предмета продаје: 7.340.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.670.000,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2018-08-24 08:59:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 14141
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 10-ИИ-15010/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1059/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Стамбена зграда - половина двојне куће
  Процењена вредност предмета продаје: 5.253.257,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 2.626.629,00 дин.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-08-24 12:53:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 14139
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: I 39 ИИ бр. 938/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-421/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Ристић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1.500,00-42.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 750,00-21.000,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 13:03:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 14129
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 73/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 07:54:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 14111
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 849/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 66/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'Баста - промет' ДОО Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер за пиће
  Опис предмета продаје: Фрижидер за пиће марке 'Фриготерм'
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00 динара


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2018-08-27 08:39:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 14106
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Раденка Ракоњца, Цара Лазара 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: И.И. 30/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 40/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФИЛИПОВИЋ СЛАЂАН
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја
  Опис предмета продаје: 1. КОМПЛЕТ КОЖНЕ ГАРНИТУРЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-09-13 11:08:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 14099
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 21 И Ив-86/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-14/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Национална служба за запошљавање, Дирекција - РЈ Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара, 5.000,00 динара, 4.000,00 динара, 6.000,00 динара,3.000,00 динара, 3.000,00 динара,24.000,00 динара, 5.000,00 динара,3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2018-08-24 13:13:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 14084
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.И. 1115/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 141/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ Банка А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда у Гложану
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда у Гложану површине 123 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.118.466,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 559.233,00 динара


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2018-08-24 11:35:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 14082
  Датум продаје: 2018-09-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.И. 4532/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 11/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ Банка А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа у дворишту и врт у селу Кулпин
  Опис предмета продаје: Кућа у дворишту површине 03 а и 20 м2 и врт у селу површине 11 а и 01 м2 у селу Кулпин
  Процењена вредност предмета продаје: 2.127.466,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.063.733,40 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-08-22 13:04:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 14078
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: ИИв.29/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.128/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "BEL-DRIVE" D.O.O. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТВ "НЕО", ПОЛИЦА ЗА ТВ, КЛИМА УРЕЂАЈ"VIVAX", ЕЛЕКТРИЧНИ ШПОРЕТ "VOX",КОМОДЕ ДРВЕНЕ, ТВ"ГРУНДИНГ",ГАРДЕРОБЕР, СТО ЗА РУЧАВАЊЕ, СТОЛИЦЕ ДРВНЕНЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 130.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 65.000,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 15:25:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 14077
  Датум продаје: 2018-10-16
  Време продаје: 9.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.217/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ТОПЛАНА ШАБАЦ"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: микроталасна пећница "горење",комбиновани фрижидер "индесит",тв"грундинг",плакар гардеробер,електрични шпорет "мбс"
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767