ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1713 активних, од укупно 11910 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-04-19 09:42:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 10768
  Датум продаје: 2018-05-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.425/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 205/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija ad
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: - парцела број 3636 – земљиште под зградом - објектом, површине од 2а66м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда, у улици Хенрика Сијенкијевића 14; земљиште под зградом - објектом, површине од 58м2, на коме је саграђена помоћна зграда у улици Хенрика Сијенкијевића; земљиште под зградом - објектом, површине од 10м2, на коме је саграђена помоћна зграда у улици Хенрика Сијенкијевића; земљиште уз зграду – објекат, површине 2а16м2, у улици Хенрика Сијенкијевића; - парцела број 3637 – њива 2.
  Процењена вредност предмета продаје: 7.045.287,94 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 10:41:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 10756
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 09:20
  Место продаје: Ботош ул. Тозе Марковића 54
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-693/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Веш машина "ГОРЕЊЕ" - Телевизор "ЛГ" - Кухињски сто и шест столица
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 22.500,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 10:44:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 10753
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Јаша Томић ул. М.Тита 76Б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-703/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Фрижидер за сладолед - 3 комада кафанских столова - 12 комада кафанских столица
  Процењена вредност предмета продаје: 55.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 27.500,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 12:49:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 10751
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Бечеј ул.Колубарска бр.35
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-849/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: КЛИМА УРЕЂАЈ" АВИКС"
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-04-30 14:42:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 10746
  Датум продаје: 2018-05-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 1 ИИв. 264/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.88/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 942.942,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 471.471,00 динара


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2018-04-27 12:38:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 10712
  Датум продаје: 2018-05-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета: Иив 51/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-5/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Холдинг компанија "Пољопривредно-индустријски комабинат Алексинац" - у стечају, Алексинац
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прохромска расхладна витрина-дводелна Фригожиг,Топлотна расхладна витрина-четвороделна,Пулт за бурек
  Опис предмета продаје: Све предметне ствари су у добром стању.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.575.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 787.950,00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 13:43:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 10700
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ив.71/15
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.101/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фабрика сточне хране "ФСХ ЈАБУКА" д.о.о. Панчево
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: црт телевизор, дрвена комода за телевизор, дрвени кухињски сто са две столице, двосед од мебла
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 30% од утврђене вредности  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 10:20:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 10698
  Датум продаје: 2018-06-19
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.194/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.82/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија - Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: црт телевизор, дрвена витрина, двбт2 рисивер, мини фрижидер, теретна приколица за путничко возило, Т
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-05-21 16:46:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 10689
  Датум продаје: 2018-06-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-34/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто приколица, тренажни бицикл
  Опис предмета продаје: ауто приколица, тренажни бицикл
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 дин


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-05-08 12:01:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 10688
  Датум продаје: 2018-05-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 29 ИИ. 56/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-101/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гордана Јанковић,Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Њива 1. класе- 48А 83 М2-земљиште у грађевинском подручју
  Процењена вредност предмета продаје: 752.876,17
  Почетна цена предмета продаје: 225.862,85


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-05-11 13:18:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 10675
  Датум продаје: 2018-06-01
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.101/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Банка Поштанска штедионица
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 110.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 77.000,00


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-05-08 08:45:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 10673
  Датум продаје: 2018-06-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица Војводе Симе 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: Иив 341/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВв165/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПАОР-Делиблато, Делиблато, ул. Браће Бузаџије бр. 1, МБ 08801959, ПИБ 103162555
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: трактор RAKOVICA и комби VOLKSWAGEN регистарских ознака КО 012
  Процењена вредност предмета продаје: 700.000,00 динара ( 450.000,00 динара и 250.000,00 динара)
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 динара (135.000,00 динара и 75.000,00 динара)


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-05-16 09:05:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10672
  Датум продаје: 2018-06-07
  Време продаје: Понуде до 07.06.2018. године и то до 16 часова
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-876/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се упутути јавном извршитељу Миљану Трајковићу до 07.06.2018. и то до 16 часова. Замрзивач сандучар 450 l, Веш машина марке Gorenje WA 543, CRT телевизор марке NEO, дијагонале 54 cm, Мини линија марке SONY, Подностојећи звучник, LCD телевизор марке MEDION, дијагонале 32 инча;
  Процењена вредност предмета продаје: 43.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.900,00  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-05-16 14:17:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 10667
  Датум продаје: 2018-06-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 182/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 183/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Велинка Савић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Шпедитер, Плуг, Кобила араберка
  Опис предмета продаје: Шпедитер казнионац коњски, марке 'Дубрава', зелене боје , Плуг црвене боје марке IMT 752, Кобила араберка, браон црне боје, старости седам година
  Процењена вредност предмета продаје: 320.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 160.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-05-11 11:56:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 10663
  Датум продаје: 2018-06-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 1И И-8905/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1492/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бобан Незировић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Калуп А носач, дужине 30m Калуп Т 90-100 Калуп за стубове 12-13
  Процењена вредност предмета продаје: 2.363.557,51 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.418.134.51 дин.


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 10:57:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 10662
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: ИИ. 187/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ. 140/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стамбена зграда површине 70м2 која се према земљишним књигама Општинског суда у Мионици налази на ка
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку од 07.06.2018.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.309.416,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-03-09 15:49:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10642
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-288/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"TELETECH" , Веш машина "GORENJE" , Сто и четири столице, кауч , Двокрилни рман , Усисивач
  Опис предмета продаје: Телевизор"TELETECH" , Веш машина "GORENJE" , Сто и четири столице, кауч , Двокрилни рман , Усисивач"SLOBODA" Замрзивач "GORENJE"
  Процењена вредност предмета продаје: 5,000.00 , 8,000.00 , 4,000.00 , 5,000.00 , 3.000.00 , 1.000, 00 , 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2,500.00 , 4,000.00 ,2.000.00 , 2,500.00 , 1.500,00 , 500.00 , 3.500.00


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2018-05-08 11:32:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Аге Рогожинаревића 40
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 10634
  Датум продаје: 2018-06-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Аге Рогожинаревића бр.40, Неготин
  Пословни број судског предмета: ИИ.51/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-193/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Маријана Мартиновић, Игор Петровић, Неша Бирешић
  Надлежни суд: Основни суд у Мајданпеку
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 18 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари, покућство
  Опис предмета продаје: Дрвени сточић Четвороделни дрвени регал са фиокама и витринама Сточић са високим ногицама Две фотеље и двосед Кухињски сто са три столице и угаоном гарнитуром за седење Микроталасна colossus Кувало за воду clatronic Гардеробни дрвени ормар са огледалом Усисивач на воду марке fox Гардеробер стари-дрвени Двосед и фотеља плаве боје Телевизор samsung crt- стари Комода за телевизор-дрвена Сто за компјутер Компјутер са монитором, тастатуром мишем и звучницима Двокрилни регал крем боје и др.
  Процењена вредност предмета продаје: 87.500,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 43.750,00 дин


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2018-04-25 15:03:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 10617
  Датум продаје: 2018-05-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 5-ИИв-1126/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 167/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Коришћене ствари
  Опис предмета продаје: Коришћен телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00 дин.


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-03-09 10:25:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 10613
  Датум продаје: 2018-12-04
  Време продаје: 11
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ињац Мирослава, Чачак, Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И.и 64/165
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 113/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иванковић Грујица
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: А) ½ КП бр. 139 КО Миоковци, Велики врх, шумско земљиште, по култури шума 7. Класе, површине 0.24.
  Опис предмета продаје: А) ½ КП бр. 139 КО Миоковци, Велики врх, шумско земљиште, по култури шума 7. Класе, површине 0.24.92 ха, у износу од 77.573,94 динара; Б) ½ КП бр. 174 КО Миоковци, Љубоводе, пољопривредно земљиште, по култури ливада 6. класе, површине 0.73.15 ха у износу од 81.363,30 динара; В) ½ КП бр. 1198 КО Миоковци, ПОД , пољопривредно земљиште, по култури ливада 4. класе, површине 0.40.94 ха, у износу од 23.041,80 динара; а све уписано у листу непокретности 446 К.О. Миоковци
  Процењена вредност предмета продаје: А) ½ КП бр. 139 КО Миоковци, Велики врх, шумско земљиште, по култури шума 7. Класе, површине 0.24.92 ха, у износу од 77.573,94 динара; Б) ½ КП бр. 174 КО Миоковци, Љубоводе, пољопривредно земљиште, по култури ливада 6. класе, површине 0.73.15 ха у износу од 81.363,30 динара; В) ½ КП бр. 1198 К
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 - 500,000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767