ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1713 активних, од укупно 11910 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2018-04-21 11:09:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 10992
  Датум продаје: 2018-05-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.85/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ЈАСМИЛ Д.О.О АРИЉЕ, Грдовићи бб, Ариље
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: половно теретно возило
  Опис предмета продаје: половно теретно возило марке VOLKSWAGEN типа CADDY регистарских ознака NS 283-RP, год.производње 2004, бр. пленидбене маркице 000131
  Процењена вредност предмета продаје: 450.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 225.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-04-20 11:46:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10990
  Датум продаје: 2018-05-18
  Време продаје: 10.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИв 66/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив А76/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ветеринарски Завод Суботица
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор
  Опис предмета продаје: трактор
  Процењена вредност предмета продаје: од 948.835,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 474.417,60 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-04-24 08:57:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10989
  Датум продаје: 2018-05-23
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: I 39 ИИ бр. 895/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-392/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђоко Гаврић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 динара до 8.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 500,00 динара до 4.200,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-04-30 13:20:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 10986
  Датум продаје: 2018-05-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 11
  Пословни број судског предмета: И.И-332/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-389/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Будимир Благојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Викендица
  Опис предмета продаје: викенд куће која се састоји од 3 етаже, приземља, спрата и поткровља, површине у основи 26 м2 и земљишта укупне површине 312 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 991.094,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 693.765,80 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-05-21 13:22:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 10985
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 357/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 262/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЏОНИЋ ГОРАН
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ВОЋЊАК 3. КЛАСЕ
  Опис предмета продаје: ВОЋЊАК 3 КЛАСЕ ОД 8а и 87м2
  Процењена вредност предмета продаје: 39.527,10
  Почетна цена предмета продаје: 27.668,97


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 08:16:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 10964
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.И. 238/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.- 227/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Радочај
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за плетење чарапа
  Опис предмета продаје: Машина за плетење чарапа 'Matec ultra sport', год. производње 1984
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 09:12:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 10948
  Датум продаје: 2018-05-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: 37 ИИв 186/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 447/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY BANKA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 46.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.250,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-05-29 14:12:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10945
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: Понуде до 25.06.2018. године до 16 часова
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-8391/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4661/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се упутути јавном извршитељу Миљану Трајковићу до 25.06.2018. године до 16 часова. Кухиња са шест висећих делова и три подностојећа елемента са судопером, Комбиновани фрижидер марке ARISTON, Машина за прање посуђа марке ARISTON - уградна, Уградни шпорет са рерном и уградном плочом без ознака, Уградни плински шпорет (плоча) марке ARISTON, Сто, Шест столица...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2018-04-25 16:35:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 10944
  Датум продаје: 2018-05-25
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Железничка бр. 42 Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ 3448/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 228/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанка Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословна зграда
  Опис предмета продаје: пословна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 6.652.559,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.326.279,60 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-04-25 11:56:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 10928
  Датум продаје: 2018-05-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у Краљеву у ул. Главашева бр. 2.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 545/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 303/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СОФИСТ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило, марке RENAULT, тип MEGANE(SCENIC)
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 120.000,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-05-07 14:56:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10880
  Датум продаје: 2018-05-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: ИИв-458/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-105/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Стевановић ПР VLADIMIR STEVANOVIĆ PREDUZETNIK RADNJA ZA UGRADNJU I PRODAJU SISTEMA ZA OBEZBEĐENJE OBJEKATA GEP NIŠ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1.500 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мушке кошуље
  Опис предмета продаје: Мушке кошуље дугих рукава Carl de Jan (1.500 комада)
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку  Оглас поставио: Ивана Букарица Биуковић
  Датум и време постављања: 2018-04-30 16:29:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 10866
  Датум продаје: 2018-05-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: 4 Ии 27021/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 590/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милена Драгић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Скулптуре
  Опис предмета продаје: 3 уметничке мермерне скулптуре
  Процењена вредност предмета продаје: 800.000,00 динара, 500.000,00 динара, 400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 400.000,00 динара, 250.000,00 динара, 200.000,00 динара  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-05-08 11:07:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 10856
  Датум продаје: 2018-05-29
  Време продаје: 12.00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића,Ваљево, Владике Николаја бр.45/1
  Пословни број судског предмета: 4И.И.бр.113/17
  Број предмета јавног извршитеља: 262И.И.55/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милојко Живановић
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 504 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гранитни ивичњаци
  Опис предмета продаје: Гранитни ивичњаци са косином 18Х24Х80 са косином 3/12 цм
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност предмета продаје износи 1.382.976,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Укупна почетна цена предмета продаје износи 691.488,00 динара


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-05-08 14:53:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 10855
  Датум продаје: 2018-05-29
  Време продаје: 13.00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића,Ваљево, Владике Николаја бр.45/1
  Пословни број судског предмета: 4И.И.бр.117/17
  Број предмета јавног извршитеља: 262И.И.56/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милојко Јаћимовић
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 630 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гранитни ивичњаци са косином 18Х24Х80 са косином 3/12 цм
  Опис предмета продаје: Гранитни ивичњаци са косином 18Х24Х80 са косином 3/12 цм
  Процењена вредност предмета продаје: Укупна процењена вредност предмета продаје износи 1.728.720,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Укупна почетна цена предмета продаје износи 864.360,,00 динара


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-05-15 10:33:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 10844
  Датум продаје: 2018-06-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ии 1464/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ии 348/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАНКА ИНТЕЗА
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 3.101.540,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-03-17 16:25:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 10842
  Датум продаје: 2018-12-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 1709/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 974/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гајић Милица
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Једноипособан стан број 4 , корисне површине 49.49м2
  Процењена вредност предмета продаје: 6400000
  Почетна цена предмета продаје: 3200000


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-06 13:10:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10819
  Датум продаје: 2018-07-02
  Време продаје: Понуде до 02.07.2018. године до 16 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-659/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3937/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славољуб Никодијевић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се упутути јавном извршитељу Миљану Трајковићу до 02.07.2018. и то до 16 часова. Циклон за ђубре, Милн за кукуруз KLEPEC 130K, Прекрупач за млевење жита са ел. мотором непознате марке, Мешалица на струју STANDARD OSIJEK, Замрзивач 210 l непознате марке, Ормар са два гардеробера (троделни), Моторна тестера непознате марке (SACH DOLMAR), Кухиња троделна доле са судопером и троделна горе;
  Процењена вредност предмета продаје: 173.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 51.900,00


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2018-05-25 11:05:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: ivanazugic75@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 10813
  Датум продаје: 2018-12-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Иване Жугић, Карађорђева 25/6, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И.-59/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-7/2018, припојено И.
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Alexander Nalepka
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја непокретности, винограда 3. класе, површине 28а 30м2, потес Конаврље. уписане у лист непокретности 650 КО Винча и њиве 5. класе, површине 41а 66м2, потес Конаврље, уписане у лист непокретности број 650 КО Винча.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.348.864,05 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 16:36:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 10796
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 10:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.И 1644/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 148/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PWW DOO NIŠ, ogranak Ćuprija
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар-моторно возило
  Опис предмета продаје: покретна ствар, детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од прецењене вредности


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2018-05-09 13:45:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 10782
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 13
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Раденка Ракоњца, Цара Лазара 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 1088/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ259/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: тв марке LG, комода за ТВ, сто стакло-прохром
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 37,500,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767