ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1819 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирјана Банић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 09:00:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Змај Јовина 26, I спрат, ПЦ ЛУПУС
  Е-маил адреса: izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606440220
  ПИБ: 107599437
  Матични број: 62838027

  Број записа у бази: 14258
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Змај Јовина бр. 26, ПЦ ЛУПУС први спрат, канцеларија бр. 118
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-894/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП МОБИЛЕ д.о.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 телевизор и једна
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја телевизора и комоде за тв са полицама
  Опис предмета продаје: Оглашава се ДРУГА продаја путем jaвног надметања ствари пописане Записником о попису и процени посл. бр. И.Ивк 894/2017 од 21.06.2018 године и то: 1) ТЕЛЕВИЗОР марке SAMSUNG 43 инча и 2) КОМОДА ЗА ТВ СА ПОЛИЦАМА
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 дин.


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 14:49:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 14257
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-306/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1276/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1/1 шума, 4. класе, 78а 56м2;1/1 пашњак, 6. класе, 49а 45м2;1/1 ливада, 7. класе, 49а 88м2; 1/1 шума 4.класа 1ха 27а 27 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 416.041,80; 350.799,57; 145.546,05; 383.768,58;
  Почетна цена предмета продаје: 208.020,90; 175.399,79; 72.773,03; 191.881,79;


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-07-31 14:51:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 14256
  Датум продаје: 2018-09-19
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: Ив-241/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 375/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КИМ" д.о.о., Горњи Милановац, ул. НИКОЛЕ ЛУЊЕВИЦЕ 99/А
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покоћуство
  Процењена вредност предмета продаје: 57.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.950,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-09-17 13:31:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 14251
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин - Трг др Зорана Ђинђића 8
  Пословни број судског предмета: 29 Ии.1174/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-191/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БОГДАН БОЖАНИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Њива друге класе пов.9ари и 16м2 на парцели број 456 - Земљиште под зградом-објектом (породична стамбена зграда) површине 97 м2 на парцели бр.457 - Земљиште уз зграду-објекат површине 2 ара и 15м2 на парцели бр. 457
  Процењена вредност предмета продаје: 160.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 112.000,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 15:07:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 14248
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1116/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Кауч на развлачење, Регал троделни, Полице, Клуб сточић, Фотеља ком. 2, Телевизор CRT FOX 48 cm;
  Процењена вредност предмета продаје: 32.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.000,00


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 17:37:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 14246
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: Ив-3/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-9/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank Srbija" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 148.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 74.000,00 динара


  Оглас поставио: Далибор Лазић
  Датум и време постављања: 2018-08-29 12:16:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 23а
  Е-маил адреса: izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611716673
  ПИБ: 108779486
  Матични број: 63696587

  Број записа у бази: 14243
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Панчевo, ул. Светог Саве бр. 23а
  Пословни број судског предмета: 2 Ии-179/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 9/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛИЦА СТОЈАНОВСКИ
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: приземнa породичнa стамбенa зградa број 1 која се налази у улици Војвођанска у Качареву, изграђене н
  Опис предмета продаје: приземнa породичнa стамбенa зградa број 1 која се налази у улици Војвођанска у Качареву, изграђене на катастарској парцели бр. 25 и уписане у лист непокретности број 2844 к.о. Качарево, у сувласништву извршног повериоца (13/17 идеалног дела) и извршног дужника (4/17 идеалног дела), са правом коришћења градског грађевинског земљишта у државној својини на наведеној катастарској парцели, укупне површине 917 м², чији су сукорисници извршни поверилац (13/17 идеалног дела) и извршни дужник (4/17 идеал
  Процењена вредност предмета продаје: 5.125.953,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 2.562.976,50 дин.


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-08-24 12:45:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 14238
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 3И И-18723/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А1212/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 26 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 2.910.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.455.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 11:19:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 14234
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Матка Вуковића бр.5, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИ-597/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-133/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: -једноипособан стан бр.26, површине 52 м2, уписане у лист непокретности број 17154 к.о. Доњи Град, број парцеле 10397/9, који се налази у стамбеној згради за колективно становање , број зграде 1, број улаза 1, адреса Пазинска 9 у Суботици у власништву извршног дужника обим удела 1/1.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.716.833,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.901.783,52 динара  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 11:25:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 14232
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Матка Вуковића бр.5, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИ-178/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-127/2107
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK A.D BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: -породична стамбена зграда , број зграде 1, спратност ПР, земљиште под зградом– објектом 78м2 адреса: ул. Доситеја Обрадовића 22/А, број парцеле 5013, уписана у лист непокретности број 4712 КО Сента. -породична стамбена зграда , број зграде 2, спратност ПР, земљиште под зградом -објектом 48 м2 адреса: ул. Доситеја Обрадовића 22/А, број парцеле 5013, уписана у лист непокретности број 4712 КО Сента. -помоћна зграда , број зграде 3, спратност ПР, земљиште под зградом -објектом 20м2, адреса:ул. Доси
  Процењена вредност предмета продаје: 2.636.649,42 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.845.654,59 динара  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-09-01 13:29:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 14224
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 4 Ии бр. 231/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-211/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: шума 2.класе у пов.1.57.37ха, њива 4.класе, пов.0.61.52ха
  Процењена вредност предмета продаје: 1.332.675,47 динара
  Почетна цена предмета продаје: 666.337,74 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-08-27 16:41:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 14221
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 08:30 часова
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-331/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд (Стари град)
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00-25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.000,00-12.500,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-08-23 14:36:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 14219
  Датум продаје: 2018-09-15
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.86/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv Teletech, минилинија Siemens, витрина у трпезарији, замрзивач LUX
  Процењена вредност предмета продаје: 21.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-08-23 14:43:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 14218
  Датум продаје: 2018-09-15
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.314/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП Мобиле ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина FAVORIT, микроталасна CLATRONIC
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-08-28 13:16:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 14216
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 08.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.274/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv vox, ципеларник
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2018-09-10 14:19:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 14209
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: 1Ии.1038/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-13/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радојица Пауновић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сувласнички удео на породичној стамбеној згради у Панчеву, насеље Нова Миса, ул. Бачванска бр. 20
  Опис предмета продаје: Сувласнички удео на породичној стамбеној згради у Панчеву, насеље Нова Миса, ул. Бачванска бр. 20
  Процењена вредност предмета продаје: 2.510.000,00рсд;
  Почетна цена предмета продаје: 1.255.000,00рсд


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 15:43:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 14195
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.847/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.153/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТА пећ, микроталасна "горење", тв "sony", млин са камењем за брашно без мотора, веш машина "candy",троножац за ређење свиња
  Процењена вредност предмета продаје: 87.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 43.500,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-08-29 15:08:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 14194
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.618/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "TELEKOM SRBIJA" A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: тањираче за трактор, грабље сунце за трактор
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 15:44:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 14186
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 12/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Богдан Јуришић
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 415 КО Нова Црња
  Процењена вредност предмета продаје: 1.950.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 975.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-08-24 11:44:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 14183
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: ИИВ-253/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-860/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: гарнитура, фотеља, телевизор, полица, сточић, кухињски елементи, витрина, орман, витрине
  Процењена вредност предмета продаје: 36.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.200,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767