ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 16:34:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 6417
  Датум продаје: 2017-10-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Мирољуба Нешковића бр. 14, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ 377/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 77/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Бојић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило Мерцедес Бенз, машина за сушење зидова, теретно моторно возило Фолцваген, ЛЦД телевизор Филипс, ЛЦД телевизор ЛГ
  Процењена цена предмета продаје: 379.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 265.300,00


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 15:52:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 6416
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, Кнеза Вишеслава 58а
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 771/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А42/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОРАН АЛЕКСИЋ
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 23 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ОРМАРИ КДС, ВИЉУШКАР, КАЛАЈНО КУПАТИЛО, КЛИМА УРЕЂАЈИ
  Опис предмета продаје: МЕТАЛНИ ОРМАРИЋИ, ЕЛ.ВИЉУШКАР 1,2 Т, КАЛ. КУПАТИЛО, ГД МИДЕА МФС2-48АРН2
  Процењена цена предмета продаје: 20.000 РСД, 45.000 РСД, 50.000 РСД, 60.000 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 14.000 РСД, 31.500 РСД, 35.000 РСД, 42.000 РСД


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 15:42:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 6415
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Кнегиње Зорке 2, Београд
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-829/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 304/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SPARCOP DOO, Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни објекти
  Опис предмета продаје: 4 пословна објекта на адреси Аутопут 20а, Земун у ванкњижној својини извршног дужника, површине 1252 m2, 802 m2, 154 m2 и 98 m2
  Процењена цена предмета продаје: 82.417.557,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 57.692.289,90 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 15:29:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 6414
  Датум продаје: 2017-10-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-16/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 47/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Златко Ковачевић
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 15:09:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6413
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.и 87/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и.87/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање адо
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-09-18 14:59:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 6412
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: I 3 И Ив-393/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 2 И.ИВ-61/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 8 њива и 2 помоћне зграде
  Опис предмета продаје: 2/3 идеалног дела њиве 3 класе, 2/3 идеалног дела њиве 4 Класе, Њива 3 Класе, Њива 4 Класе, Њива 2 Класе, Љива 3 Класе, Помоћна зграда, Помоћна Зграда - Сењак, Њива 1 класе , Њива 2 Класе
  Процењена цена предмета продаје: 1377582,41 , 219361,52 , 1173323,55 , 450646,32 , 1544548,87 , 348098,75 , 7073011,44 , 2961701,76 , 3710262,14 , 150107, 62
  Почетна цена предмета продаје: 70 % утврђене вредности


  Оглас поставио: Бранислав Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 14:39:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, булевар Михајла Пупина 165 А/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653344842
  ПИБ: 108217142
  Матични број: 63265756

  Број записа у бази: 6411
  Датум продаје: 2017-09-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина 165А/2, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 4-ИИ-335/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 35/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оливера Трифковић
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стамбена зграда
  Опис предмета продаје: стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 6.680.240,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од вредности


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 14:17:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 6410
  Датум продаје: 2017-10-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Милете Ћурчић 10, 32000 Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-563/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-72/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јосип Митровић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: микроталасна пећ, комода, сточић, кауч, угаона гарнитура
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 37.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.900,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 14:15:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6409
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 419/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 419/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 14:12:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6408
  Датум продаје: 2017-10-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: Инт 31/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Инт 31/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 14:03:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 6407
  Датум продаје: 2017-10-16
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Пословни број судског предмета: ИИв 358/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 3/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Самостална трговинска радња на велико и мало "WEIFERT" Владан Крчадинац предузетник Панчево
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за цепање и сечење дрва
  Опис предмета продаје: пописана маркицом АА 36701
  Процењена цена предмета продаје: 200.000,00динара
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-09-18 13:43:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 6406
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 29-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дејан Пољаковић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 34.606.180,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.303.090,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 13:35:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 6405
  Датум продаје: 2017-10-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А483/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"AEG"32" ,Замрзивач "GORENJE"
  Опис предмета продаје: Телевизор"AEG"32" ,Замрзивач "GORENJE"
  Процењена цена предмета продаје: 20,000.00 , 15,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Андријана Додић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 13:34:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 6404
  Датум продаје: 2017-10-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Неготин, ул. Карапанџина 18/8
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А236/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за дистрибуцију топлотне енергије Мајданпек
  Надлежни суд: Основни суд у Мајданпеку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари, покућство
  Опис предмета продаје: Телевизор CRT марке CROWN Сто са 3 столице Сточић - стари Радни сто – стари Фотеље – старе Веш машина марке Beko Полица за књиге и телевизор - стара
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 дин.


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 13:33:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 6403
  Датум продаје: 2017-10-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-5410/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1316/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгомир Илић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно возило FAP 1213
  Опис предмета продаје: Теретно возило FAP 1213
  Процењена цена предмета продаје: 480.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 336.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 13:13:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6402
  Датум продаје: 2017-10-09
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 645/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А306/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Влатко Руман
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: уписан ЛН 1122 КО Ратково
  Процењена цена предмета продаје: 1.735.440,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 867.720,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 13:09:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 6401
  Датум продаје: 2017-10-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 288/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путнички аутомобил
  Опис предмета продаје: Путнички аутомобил марке „MITSUBISHI“, тип „SPACE STAR 1.6“, регистарских ознака PA 081-TL,
  Процењена цена предмета продаје: 260.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 182.000,00 динара


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 13:02:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 6400
  Датум продаје: 2017-10-27
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Ии. 186/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 310/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Тимотијевић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство-намештај и техника
  Опис предмета продаје: Покућство-намештај и техника
  Процењена цена предмета продаје: 305.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 213.500,00 дин.


  Оглас поставио: Малиша Младеновић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 13:00:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, ул. Светог Саве бр 19
  Е-маил адреса: izvrsiteljmalisasd@gmail.com
  Контакт телефон: 0644907932
  ПИБ: 108603709
  Матични број: 63567973

  Број записа у бази: 6399
  Датум продаје: 2017-10-04
  Време продаје: 11:000
  Место продаје: Светог Саве бр.19
  Пословни број судског предмета: и.ив 290/2016
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 147/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило 'Застава југо' рег. ознаке ВП 015-ХП, лцд телевизор 'Вокс'
  Опис предмета продаје: путничко возило 1994. годиште, лцд телевизор
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 динара, 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 динара, 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-09-18 12:57:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6398
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИ 676/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 138/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Данијела Краљ, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: канцеларијски намештај
  Опис предмета продаје: канцеларијски намештај
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767