ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-01-14 15:30:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 9276
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 00:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 220/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 109/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ALPHA BANKA SRBIJA (Sada JUBANKA SRBIJA)
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор у Лазаревцу
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-01-14 15:28:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 9275
  Датум продаје: 2018-02-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 18 ИИ 28010/16
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 314/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: FORTUNA ASTRUM LTD doo Beograd
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Стан број 3 површине 72м2 у улици Милоја Ђака 21 КО Савски Венац
  Процењена цена предмета продаје: 14932260
  Почетна цена предмета продаје: 10452582


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-01-13 15:01:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 9273
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-560/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 158/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDOR NOVI SAD ADO NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 13 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-01-13 14:55:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 9272
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-214/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 94/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VATROGAS-KOMERC DOO LOZNICA
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно моторно возило.
  Опис предмета продаје: Комби марке FIAT, тим DUCATO, рег. ознака LO014-FT
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 дин.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 16:33:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 9271
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-116/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод" Краљево, Краљево, ул. 27. марта бр. 2, МБ 07190891, ПИБ 101772636
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 2.000,00 дин. до 4.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 1.400,00 дин. до 3.150,00 дин.


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 16:05:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: 25230 Кула, Маршала Тита 246д
  Е-маил адреса: veljkoguberinic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649331127
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 9270
  Датум продаје: 2018-02-01
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Маршала Тита 246 д, Кула
  Пословни број судског предмета: ИИ759/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ121/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности уписаних у Лист непокретности број: 8479 КО Сомбор-1 у власништву извршног дужника IVE
  Опис предмета продаје: - На парцели 1572/2- зграда 1 ул. Светозара Милетића- земљиште под зградом – објектом (површине 202м2)- зграда трговине бр. 1 - На парцели 1573- зграда 1 ул. Светозара Милетића 40- земљиште под зградом – објектом (површине 701м2)- зграда трговине бр. 1, - На парцели 1573- зграда 2 ул. Светозара Милетића- земљиште под зградом – објектом (површине 83м2)- помоћна зграда бр. 2
  Процењена цена предмета продаје: 25.347.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.742.900,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 15:45:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 9269
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Зрењанин ул.Зелено поље 1
  Пословни број судског предмета: 21 Ии.420/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-92/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија"Дунав осигурање" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Мешалица за бетон - Травокосачица "БРИКС"самоходна - ТВ ПРИЈЕМНИК ЛЦД - КЛИМА УРЕЂАЈ
  Процењена цена предмета продаје: 65.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 45.500,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 15:40:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 9268
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: ИИВ-74/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-146/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: зграда, земљиште, земљиште
  Опис предмета продаје: зграда за коју није позната намена, земљиште под зградом површине 2а 26м2, земљиште уз зграду 8а 99м2
  Процењена цена предмета продаје: 1.151.700,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 806.190,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 15:17:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 9267
  Датум продаје: 2018-02-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 1643/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија А.Д.
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 27
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гардероба
  Опис предмета продаје: Мушка и женска гардероба
  Процењена цена предмета продаје: 953.650,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 286.095,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 15:14:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 9266
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2ИИ 419/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 450/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП банка а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда , земљиште под зградом- објектом
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, земљиште под зградом- објектом, површине 85м2
  Процењена цена предмета продаје: 1.930.750,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.351.525,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 14:40:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 9265
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета: И. 146/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А194/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СПЦ ЕПАРХИЈА ШУМАДИЈСКА
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 104
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Слике, иконе, књиге, рачунар, ТА пећ, итд
  Опис предмета продаје: Слике, иконе, књиге, рачунар, ТА пећ, итд
  Процењена цена предмета продаје: 264.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 79.350,00 динара


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 14:37:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: 25230 Кула, Маршала Тита 246д
  Е-маил адреса: veljkoguberinic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649331127
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 9264
  Датум продаје: 2018-01-31
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Маршала Тита 246 д, Кула
  Пословни број судског предмета: ИИ662/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ78/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: - Породичне стамбене зграде укупне површине 66 м2, земљишта уз зграду површине 289 м2, у Кули у улици Жарка Зрењанина бр. 104, налазећих на парцели бр. 484, уписаних у лист непокретности бр. 10342 КО Кула.
  Процењена цена предмета продаје: 952.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 666.400,00


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 14:23:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 9263
  Датум продаје: 2018-02-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Инђија, Југ Богдана бр.4/7
  Пословни број судског предмета: И.Ив.167/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.177/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште - њива 2. класе
  Процењена цена предмета продаје: 294.905,07
  Почетна цена предмета продаје: 206.433,55


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 14:21:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 9262
  Датум продаје: 2018-01-31
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Железничка бр. 42 Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И.519/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 56-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанка Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена цена предмета продаје: 40.700,00 еура у динараској противвредности по средњем курсу НБС на дан продаје
  Почетна цена предмета продаје: 36.700,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан продаје


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 14:21:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 9261
  Датум продаје: 2018-02-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 4 И-551/2013 од 10.05.2013.
  Број предмета јавног извршитеља: ииа203/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радован Николин ПР SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ZA PROMET NA MALO I VELIKO RALE NIKOLIN RADOVAN PREDUZETNIK, KIKINDA, Кикинда, ул. Стевана Синђелића бр. 70
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Угаона трпезариска гарнитура са две столице и столом - 10.000 2.Веш машина - 5.000 динара 3.Замрзи
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 1.Угаона трпезариска гарнитура са две столице и столом - 10.000 2.Веш машина - 5.000 динара 3.Замрзивач - 3.000 динара 4.Микроталасна пећница – 3000 динара 5.Сони ТВ - 4000 динара 6.Соковник - 3.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 14:14:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 9260
  Датум продаје: 2018-02-20
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.275/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А288/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милутиновић Јовица из Књажевца
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: м2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: стамбено пословна зграда-зграда бр.1 кп.262/1, површине 114м2, помоћна зграда-зграда бр.2-кп.262/1-површине 71м2, помоћна зграда -зграда бр.3-кп262/1, површине 22м2, помоћна зграда -зграда бр.4, кп 262/1 површине 25м2
  Процењена цена предмета продаје: 5.857.891,39
  Почетна цена предмета продаје: 4.100.523,97


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 14:07:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: 25230 Кула, Маршала Тита 246д
  Е-маил адреса: veljkoguberinic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649331127
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 9259
  Датум продаје: 2018-01-30
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Маршала Тита 246 д, Кула
  Пословни број судског предмета: ИИв 684/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв174/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Рајачић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари пекарске радње
  Опис предмета продаје: 1.Топла витрина 3 метра процењена вредност: 40.000,00 динара 2.Три фрижидера вертикална збирне вредности: 70.000,00 динара 3. Замрзивач вертикални процењена вредност: 40.000,00 динара 4.Електрична пећ процењена вредност: 90.000,00 динара 5.Колица и апарати за хлеб процењена вредност: 60.000,00 динара 6.Дуваљка „Inox“ 7.Два радна стола за тесто 8.Ламинатор „Rallfix“ 9. Мисер за мешање теста,10. Угоститељка судопера 11. Електрична вага
  Процењена цена предмета продаје: 1. Топла витрина 3 метра процењена вредност: 40.000,00 динара 2. Три фрижидера вертикална збирне вредности: 70.000,00 динара 3. Замрзивач вертикални процењена вредност: 40.000,00 динара 4. Електрична пећ процењена вредност: 90.000,00 динара 5. Колица и апарати за хлеб процењена вредност: 60.00
  Почетна цена предмета продаје: 1.=28.000,00 dinara, 2.=49.000,00 dinara, 3.=28.000 dinara 4.=63.000 dinara, 5.= 42.000 dinara, 6.=42.000 dinara, 7.=28.000 dinara, 8.=105.000 dinara, 9.=70.000 dinara, 10.=14.000 dinara, 11.=10.500 dinara


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 13:51:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 9258
  Датум продаје: 2018-01-27
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 2И.И.473/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.628/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Малолетни Милошевић Страхиња
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: камион марке MERCEDES FAP 12-13, KŽ 010-FY, нерегистрован, исправан, црвене боје
  Процењена цена предмета продаје: 350.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 245.000,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-01-12 13:49:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 9257
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И-534/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 276/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марија Ђокић и други
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Кућни апарати и намештај
  Процењена цена предмета продаје: 25.200,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 17.640,00 дин


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 13:43:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: 25230 Кула, Маршала Тита 246д
  Е-маил адреса: veljkoguberinic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649331127
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 9256
  Датум продаје: 2018-01-30
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Маршала Тита 246 д, Кула
  Пословни број судског предмета: ИИ 369/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 48/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општина Кула
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сувласнички удео извршног дужника у обиму удела 9/24
  Опис предмета продаје: непокретности и то сувласничког удела Станке Рашковић, Београд, ул. Карла Лукача бр. 9, у обиму од 9/24 а која је: уписана у лист непокретности 3691 к.о. Црвенка под парцелним бројем 3066/1, породична стамбена зграда, број 1, земљиште под зградом –објектом у површини 03 ара 74м2, помоћна зграда број 2 (не постоји), земљиште под зградом –објектом у површини 30м2, земљиште уз зграду-објекат у површини од 5а 00м2, њива 1.класе, у површини 1а 51м2, укупно 10 ари и 55м2
  Процењена цена предмета продаје: 1.115.625,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 557.812.50


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767