ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 16:55:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 11506
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Петра Драпшина бр. 1, Суботица
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 59/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално - стамбено предузеће Сента
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућни бицикл за фитнес, ТВ марке "LG", кућиште рачунара, монитор "LG Flatron", веш машина марке "Gor
  Опис предмета продаје: Предмети ближе описани у Закључку о другој јавној продаји од 16.04.2018.. године
  Процењена цена предмета продаје: 76.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 22.800,00


  Оглас поставио: Светлана Манић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 16:52:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Булевар Деспота Стефана 68ц
  Е-маил адреса: izvrsiteljsvetlanam@mts.rs
  Контакт телефон: 0641812390
  ПИБ: 107618992
  Матични број: 62870737

  Број записа у бази: 11505
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Булевар Деспота Стефана 68 ц, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИВ 1187/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 86/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIREUS BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена цена предмета продаје: 78.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 39.000,00


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 16:27:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 11504
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1590/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФЦЦ ВРБАК ЛАПОВО ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари покућства
  Опис предмета продаје: Телевизор LCD марке SAMSUNG дијагонале 26“, телевизор марке FOX LCD дијагонале 32“,машина за сушење веша марке SIEMENS
  Процењена цена предмета продаје: 47.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.200,00 динара


  Оглас поставио: Звездана Рајовић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 16:14:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Видовданска 43
  Е-маил адреса: rajoviczvezdana@gmail.com
  Контакт телефон: 063487528
  ПИБ: 109269732
  Матични број: 64056581

  Број записа у бази: 11503
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Видовданска 43
  Пословни број судског предмета: 5Ии.182/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.57/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ МЕСА И МЕСНИХ ПРЕРАЂЕВИНА СТОЈИЋ ДОО ОБРЕНОВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности на другом усменом јавном надметању
  Опис предмета продаје: стамбена викенд кућа, број зграде 1, на к.п. 726/25 КО Доброселица, уписана у л.н. 1239 КО Доброселица, назив улице Шаиновци, површине под објектом 46 м2, облик својине приватна, удео 1/1, кат. пар. 726/25 КО Доброселица, укупне површине 642 м2, грађевинско земљиште ван граница градског грађевинског земљишта, земљиште под зградом површине 46 м2 и пашњак 8 класе у површини од 596 м2, облик својине приватна, удео 1/1
  Процењена цена предмета продаје: 2.426.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.213.200,00


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 15:37:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 11501
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Mатка Вуковића 5,Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-104/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.28/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ДДОР НОВИ САД" а.д.о. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор,орман,кауч на развлачење,кухињски елементи,веш машина
  Опис предмета продаје: Samsung,Gorenje
  Процењена цена предмета продаје: 27.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.500,00


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 15:27:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 11500
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 21/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Немања Станишић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности на јавном надметању
  Опис предмета продаје: Пословни простор
  Процењена цена предмета продаје: 356.100,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 249.270,00 дин


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 15:24:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 11499
  Датум продаје: 2018-05-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 1 ИИв. 25/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.21/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Слободан Шоћ
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена цена предмета продаје: 1.069.582,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 748.707,40 динара


  Оглас поставио: Радован Тошић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 15:10:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljpa@gmail.com
  Контакт телефон: 0648566051
  ПИБ: 108590360
  Матични број: 63558508

  Број записа у бази: 11498
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Војводе Радомира Путника бр. 7, први спрат
  Пословни број судског предмета: ии 379/17
  Број предмета јавног извршитеља: и.нт 5/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Панчево
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, Монитор, Телевизор, Телевизор, пећ
  Опис предмета продаје: Телевизор Beko, Монитор Philips, Телевизор Gorenje, Телевизор Samsung, стара тучана пећ амити
  Процењена цена предмета продаје: 2.500,00 , 3.500,00 , 2.500,00 , 2.500,00, 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.250,00, 1.750,00, 1.250,00, 1.250,00, 5.000,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 14:57:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 11497
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: I 2 И И-510/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 130/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда у ул. Јоргованска бр. 6, у Бачкој Тополи, бр. зграде 1, саграђена на кат. парцели бр. 5670, површине 74м2, помоћне зграде: у ул. Јоргована, бр. зграде 2, саграђена на кат. парцели бр. 5670, повр. 25м2, ул. Јоргована, бр. зграде 3, на кат. парцели бр. 5670, повр. 7м2, ул. Јоргована, бр. зграде 4, на кат. парцели бр. 5670, повр.10м2, ул. Јоргована, бр. зграде 5, на кат. парцели бр. 5670, повр. 14м2, ул. Јоргована, бр. зграде 6, на кат. парцели бр. 5670, повр. 13м2
  Процењена цена предмета продаје: 1.945.040,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30%


  Оглас поставио: Добрила Павлица
  Датум и време постављања: 2018-04-16 14:54:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Е-маил адреса: dobrilapavlica@gmail.com
  Контакт телефон: 0621883538
  ПИБ: 108588762
  Матични број: 63557510

  Број записа у бази: 11496
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 897/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 208/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јанковић Мирослав
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда са земљиштем
  Опис предмета продаје: уписано у Лист непокретности број 1027КО Турија
  Процењена цена предмета продаје: 708.345,60
  Почетна цена предмета продаје: 354.172,80


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 14:42:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 11495
  Датум продаје: 2018-05-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 407/16
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 407/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 14:42:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 11494
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин ул. Змај Јовина 22
  Пословни број судског предмета: 21 Ии.475/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-117/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија"Дунав осигурање" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТВ ЛЦД БЛЕК ТИТАН - КОМПЈУТЕР АСУС - ШТАМПАЧ НР - КОМПЈУТЕРСКИ СТО - ТЕА ПЕЋ
  Процењена цена предмета продаје: 63.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 44.100,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 14:28:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 11493
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: I 2 И И-511/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 131/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Виши суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: • породична стамбена зграда у ул. Источна бр. 3/В у Бачкој Тополи, број зграде 1, саграђена на катастерској парцели бр. 6360, земљиште под зградом – објектом површине 83м2, градско грађевинско земљиште, • земљиште уз зграду – објекат површине 01 а и 70м2, катастерска парцела бр. 6360, ул. Источна, градско грађевинско земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 2.171.825,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30%


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-04-16 14:16:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 11492
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.14-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Прокредит банка а.д. Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена цена предмета продаје: 12.981.408,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.086.985,60


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 14:15:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 11491
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: 2 ии 641/2014
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 128/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Новаковић Сузана
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, дрвена комода, дрвени ормар, плакар, телевизор, мини линија
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 динара, 4.000,00 динара, 7.000,00 динара, 4.000,00 динара, 3.500,00 динара, 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.800,00 динара, 2.400,00 динара, 4.200,00 динара, 2.400,00 динара, 2.100,00 динара, 1.800,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-04-16 14:11:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 11490
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.25-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гавра Иванчић пр агенција за економски консалтинг Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 990.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 693.000,00 динара


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 13:11:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 11489
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: И (и) 126/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-62/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде и заштита животне средине Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредне машине, покретне ствари
  Опис предмета продаје: Трактор "Belorus MTZ 820", регистарска ознака VSAAI-34, 2005 годиште, сејалица за кукуруз - четвророредна, Комбајн "Змај 142", 1986 годинште, Тањирача, циклон, прскалица, скупљач сена, плуг тробазни, ротациона косачица, тв "samsung", клима марке "vivax", гардеробни орман.
  Процењена цена предмета продаје: 2.497.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 1.747.900,00 рсд


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-04-16 13:04:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 11488
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 10,30
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: ИВ 56/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 47/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Војвођанска банка" ад, Нови Сад, ул. Трг слободе 7
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покоћуство
  Процењена цена предмета продаје: 30.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.250,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-04-16 12:58:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 11487
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И.Ив 182/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 79/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Војвођанска банка" ад, Нови Сад, ул. Трг слободе 7
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покоћуство
  Процењена цена предмета продаје: 97.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 43.500,00


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 12:49:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 11486
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: иив 901/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 90/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адвоката Милић М. СТанковић
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина за ендловање, машина за шивење, компресор
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 35.000,00 динара, 48.000,00 динара, 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00 динара, 33.600,00 динара, 8.400,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767