ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-10-12 07:44:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 16224
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: И-676/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1564/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станица Миленовић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку о првој јавној продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 681.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-10-12 00:50:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 16223
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Суботица, Пушкинов трг бр.5, ул.3, сп.1, ст. 15
  Пословни број судског предмета: И И.137/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.22/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђерђи Шомођи
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини извршног дужник (обим удела 1/1) и (обим удела 1/2)
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у ЛН бр. 14550 КО Стари Град и ЛН бр.6340 КО Сента
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 16:38:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 16222
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: 3ИИ114/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ14/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Борислав Савић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно возило Мерцедес вито
  Опис предмета продаје: теретно возило Мерцедес бенц вито 2001. год.
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 дин.


  Оглас поставио: Радован Тошић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 16:17:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljpa@gmail.com
  Контакт телефон: 0648566051
  ПИБ: 108590360
  Матични број: 63558508

  Број записа у бази: 16221
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 13
  Место продаје: Ул. Војводе Радомира Путника бр. 7, први спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ 94/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 11/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Парцеле уписане у лист непокретности 2 к.о. Ватин
  Опис предмета продаје: Парцела 454 28а45м2, Парцела 471 16а62м2, Парцела 472 8а52м2, Парцела 473 16а51м2, Парцела 507/2 25а39м2, Парцела 534/4 81а68м2, Парцела 534/4 24а71м2, Парцела 534/4 11а83м2
  Процењена вредност предмета продаје: 203.628,00 , 118.956,00 , 60.981,00 , 118.169,00 , 181,726,00 , 1.269.222,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 101.814,00, 59.478,00, 30.490,50, 59.084,50, 90.863,00 , 634.611,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 15:59:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 16215
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИ-120/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-272/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој РС
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност описана у Закључку о првој јавној продаји непокретности у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 1.763.295,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-10-11 15:44:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 16214
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета: Ии-8/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА Министрарство пољопривреде и заштите животне средине, 11000 БЕОГРАД, ул. Немањина бр.22-26, МБ 17855140, ПИБ 108508191
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило марке 'FIAT', тип 'Marea', полован, рег. озн. 'SM-017-RC'
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке 'FIAT', тип 'Marea', полован, рег. озн. 'SM-017-RC'
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 15:26:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 16213
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: На адреси седишта јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: И.Ив-206/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-293/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда као зграда број 1 у Ћупрји у улици Радета Кончара, кућни број 8, површне у основи 36 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 950.829,78 динара
  Почетна цена предмета продаје: 665.580,85 динара


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 15:12:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 16212
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Mатка Вуковића 5,Суботица
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 399/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 15:01:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 16211
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Mатка Вуковића 5,Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИв-499/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 81/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: WURTH DOO ZA TRGOVINU MONTAŽNOM-OPREMOM BEOGRAD (SURČIN)
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: предмети продаје детаљно описани у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 14:53:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 16210
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Mатка Вуковића 5,Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИв-1/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 14/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ,,КАШМИР РЕЛАКС", Рушањ
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 14:42:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 16209
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Mатка Вуковића 5,Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИв-198/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 45/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD"
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: предмети продаје детаљно описани у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-10-11 14:39:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 16208
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-139/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГАС-ФЕРОМОНТ А.Д., Стара Пазова, ул. Бранка Радичевића бр.67, МБ 08258384, ПИБ 100534038
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Камион марке 'ТАМ', полован, рег. озн. 'RU-044-UB'
  Опис предмета продаје: Камион марке 'ТАМ', полован, рег. озн. 'RU-044-UB'
  Процењена вредност предмета продаје: 260.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 182.000,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-10-11 14:32:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 16207
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИв 25/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.12/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АПР САША БРКЉАЧ ПРЕДУЗЕТНИК
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 1.062.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 531.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 14:25:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 16206
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: ИИв-543/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИБ-137/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕЉА ЈУНИОР ДОО ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: Покретна имовина
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: АУТОМОБИЛ TOYOTA YARIS
  Процењена вредност предмета продаје: 400.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 280.000,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 14:16:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 16205
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: П01501/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-78/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија Основни Суд у Краљеву
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о другој продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 динара до 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.500,00 динара до 8.400,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 13:58:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 16204
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: I 2 И Ив-93/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 38/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адвокат Бранко Петковић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Путничко возило OPEL KADETT 1.6 година производње 1989, боја 7D сива тамна метализирана број шасије W0L000039K5113783 број мотора C16NZ 02D15005 , снага мотора 60 , погонско гориво бензин 98, одјављено, није у возном стању ; ТВ „BEKO“ 52 cm ; Фотеља 2 комада ;тросед на извлачење
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 2.500,00 динара по комаду, укупно 5.000,00 динара ; 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 13:44:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 16203
  Датум продаје: 2018-11-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 24 Ии-950/2017 од 28.09.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 386/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дарија Вукичевић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1/2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 22984 КО Зрењанин 1 Број парцеле 1003/6 брзг 1,2,3 Хуњади Јаноша 135б земљиште у грађевинском подручју укупне површине 6а83м2 и број парцеле 11003/8 Хуњади Јаноша земљиште у грађевинском подручју укупне површине 31а69м2 Број парцеле 11003/6 брзг 1 породична стамебна зграда, брзг 2,3 помоћне зграде све Хуњади Јаноша 135б Све приватна својина Ференц Келнер, Зрењанин, ул. Хуњади Јаноша бр. 135 б, ЈМБГ 1510971850010 обим удела ½ На непокретностима
  Процењена вредност предмета продаје: 833.096,50
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 13:29:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 16202
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-251/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 76/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Град Лозница
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-10-11 13:07:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 16201
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИв 1756/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.463/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: METAL KOMERC LTD D.O.O.
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 132.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 92.400,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-10-11 12:59:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 16200
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-85/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ЧИСТОЋА, Стара Пазова, ул. ЗМАЈ ЈОВИНА ББ , , МБ 08591148, ПИБ 100537204
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Столица, дрвена, половна, комада 4; Сто, дрвени, полован; Тросед, полован, ; Фотеља, мебл, половна
  Опис предмета продаје: Столица, дрвена, половна, комада 4; Сто, дрвени, полован; Тросед, полован, ; Фотеља, мебл, половна
  Процењена вредност предмета продаје: 5.700,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.990,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767