ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-13 08:14:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 14561
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7844-2948/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 5044/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика, Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: слике, веш машина....
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-08-13 08:11:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 14560
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.46-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BUSINESS PARK ДОО
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 6.010.197,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.207.137,90 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-08-13 08:08:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 14559
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 465/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 324/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Наглић Стипан
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор и две приколице
  Опис предмета продаје: Трактор и две приколице
  Процењена вредност предмета продаје: 780.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 546.000,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-08-13 07:45:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 14558
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.89-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 3.541.857,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.479.299,90 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2018-08-11 15:49:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 14557
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.84/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.119/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Јовановић из Ваљева
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Предмет продаје су трактор марке Владимирац и аутомобил Голф 2
  Процењена вредност предмета продаје: Трактор марке Владимирац - 170.000,00 динара , аутомобил Голф 2 - 80.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Трактор марке Владимирац - 119.000,00 динара , аутомобил Голф 2 - 56.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 16:09:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14556
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИВ 79/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 125/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "RAIFFEISEN BANKA" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, сто и четири столице, шпорет на дрва, кауч, комада 2, замрзивач, електрични шпорет, свиња
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 62.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 31.250,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 16:01:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 14555
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-178/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-196/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД Васке Импорт, доо Пожаревац
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комплет-тросед, двосед, фотеља, тамније плаве боје са шарама, Телевизор марке GRUNDIG, Лежај са уз
  Опис предмета продаје: Комплет-тросед, двосед, фотеља, тамније плаве боје са шарама, Телевизор марке GRUNDIG, Лежај са узглављем и полицама укомплету са радиом, Комплет тросед, двосед, плаве боје штоф, Угаона гарнитура и фотеља сиве боје, Тример за траву, црвене боје, без ознаке
  Процењена вредност предмета продаје: 78.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 54.600,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 15:17:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 14554
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 279/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 971/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "BN INŽENJERING TIM" DOO UŽICE
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност ближе описана у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 31.477.712,00
  Почетна цена предмета продаје: 22.034.398,40


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 15:11:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 14553
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кнеза Вишеслава 58а, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 1188/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 148/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НОВАК ЈАНКОВИЋ
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: МАШИНСКЕ МАШИНЕ И АПАРАТИ
  Опис предмета продаје: БУШИЛИЦЕ, СПОЉНИ ДЕЛОВИ ПЕСКАРНИЦЕ,
  Процењена вредност предмета продаје: 605.000 рсд, 240.000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 432.500 рсд, 168.000 рсд


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 14:53:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 14552
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: ИИ-549/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А3204/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITU OD POŽARA EKOKOM DOO NIŠ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Компресор AIRTECH EURO 4300U произвођача Enhell (запремине 50 литара); стање полован, Ваљна столица – млински ваљак Fratelli BUALER 41609 UZWIL MILANO; стање половна, Метална вага, мерни опсег до 2000 килограма произвођач Tehnika Цеље; стање половна;
  Процењена вредност предмета продаје: 523.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 366.100,00


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 14:34:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 14551
  Датум продаје: 2018-08-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: улица Краља Александра I Карађорђевића 132, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ. 494/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 8/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Срђан Никезић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 5.505.310,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.853.717,56 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 14:32:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 14550
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3 - сутерен
  Пословни број судског предмета: ИИв-604/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-213/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE DDOR NOVI SAD, NOVI SAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: LCD телевизор марке TOSHIBA, дијагонале 100 cm, Компјутерски сто, Полица за телевизор, Клуб сточић (метал стакло), Штампач марке CANON, ознаке MX320, Усисивач, марке KIRBY са пратећим елементима, LCD телевизор, марке SAMSUNG, дијагонале 120 cm;
  Процењена вредност предмета продаје: 77.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 53.900,00


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2018-08-10 14:23:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 14549
  Датум продаје: 2018-09-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-3016/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2153/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Пејић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Коришћене ствари
  Опис предмета продаје: Коришћене ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 16.800,00 дин.


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 13:39:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 14548
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Зам 2/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БОШКА МИКШЕ из Обреновца
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 18. комада покретних ствари y Београду
  Опис предмета продаје: 1. бели ормар-гардеробер 1 3,000,00 2. комода, дрвена, беле боје 1 1.000,00 3. кревет-двосед на развлачење 1 2.000,00 4. мали сто, четвртасти, дрвени, беле боје (500,00 дин ком.) 2 1.000,00 5. мали сто, четвртасти, дрвен, црне боје 1
  Процењена вредност предмета продаје: 17.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.250,00


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 13:35:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 14547
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: Иив. 42/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 36/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двособан стан+таван=57м2, у Суботици, Ул. Петра Чајковског бр. 4
  Опис предмета продаје: Двособан стан+таван=57м2, у приземљу породичне стамбене зграде, корисне површине 55м2, земљиште под зградом о земљиште уз зграду, у Суботици, Ул. Петра Чајковског бр. 4, на парцели број 18006/24, уписано у лн број 12772 К.О. Нови Град
  Процењена вредност предмета продаје: 1.820.166,04 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.274.116,23 динара


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2018-08-10 13:32:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 14546
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ФУТОШКА 1А, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: И И 596/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И И 14/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИМПРО ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДВОСЕД, ФОТЕЉА, КЛИМА, МИКРОТАЛАСНА, ТРПЕЗАРИСКИ СТО, РЕГАЛ, КОМПИЈУТЕР СА ОПРЕМОМ
  Опис предмета продаје: ДВОСЕД, ФОТЕЉА, КЛИМА, МИКРОТАЛАСНА, ТРПЕЗАРИСКИ СТО, РЕГАЛ, КОМПИЈУТЕР СА ОПРЕМОМ, МИНИ ЛИНИЈА
  Процењена вредност предмета продаје: 14.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 8.000,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-08-10 12:39:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 14545
  Датум продаје: 2018-09-19
  Време продаје: 12,30
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И-96/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 354/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 032 EKSPRES PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO BEOGRAD, БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покоћуство
  Процењена вредност предмета продаје: 194.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 135.800,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 12:23:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 14544
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда Бечеј судске јединице Нови Бечеј I-6 И-106/2017 од 24.04.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 196/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: кредит агриколе банка
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности разно
  Опис предмета продаје: 1. -Парцела бр. 1092/2 породична стамбена зграда-зграда бр. 1 Слободана Перића 49 земљиште под зградом-објектом површине 1а 22м2 , помоћна зграда-зграда бр. 2 Слободана Перића земљиште под зградом-објектом површине 34м2 , Слободана Перића земљиште уз зграду-објекат површине 1а 86м2 , укупно 3а 42м2 . -парцела бр. 1093/2 Слободана Перића њива 1. класе површине 7а 15м2 . Процењене вредности 1.831.685,40 динара 2. -парцела бр. 1092/1 породична стамбена зграда-зграда бр. 2 Слободана перића 49/А зем
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: непосредна погодба 30%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 11:59:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 14543
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Инт 44/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИНТ 44/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Марина Стеванчевић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 11:52:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Цара Душана 11
  Е-маил адреса: izvrsitelj.stevancevic@gmail.com
  Контакт телефон: 063562105
  ПИБ: 108588588
  Матични број: 63557358

  Број записа у бази: 14542
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 11, Чачак
  Пословни број судског предмета: и-1338/14
  Број предмета јавног извршитеља: и.и - 282/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Двособан стан
  Процењена вредност предмета продаје: 2.584.929,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.550.957,40


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767