ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-06-19 11:35:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 13247
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И-26/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 375/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Адамовић, Горњи Милановац,
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покоћуство
  Процењена вредност предмета продаје: 57.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 40.530,00


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-06-19 11:34:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 13246
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: О-2076/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ 138/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Крагујевцу
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: техника
  Опис предмета продаје: Машина за судове "CANDY"
  Процењена вредност предмета продаје: 36.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.200,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-06-19 11:29:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 13245
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.Ив 462/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 49/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Бобан Матић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: FERGUSON 533
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Звездана Рајовић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 11:29:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Видовданска 43
  Е-маил адреса: rajoviczvezdana@gmail.com
  Контакт телефон: 063487528
  ПИБ: 109269732
  Матични број: 64056581

  Број записа у бази: 13244
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ужице, Видовданска 43
  Пословни број судског предмета: 5ИИ.496/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.206/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛИВОЈЕ ДАДИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 13 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари на другом усменом јавном надметању
  Опис предмета продаје: тв полица, телевизор, клуб сто, тросед, ДВД, фотеља, трпезаријски сто са 4 столице, рачунар, шестоделни горњи кухињски елементи, усисивач, буре- цистерна за наводњавање, фреза, косачица
  Процењена вредност предмета продаје: 198.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 99.000,00


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-06-19 11:25:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 13243
  Датум продаје: 2018-06-07
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 323/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: телевизор, комода, машина за веш, замрзивач
  Процењена вредност предмета продаје: 9.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.440,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 11:24:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 13242
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 11,00 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: ИИ.805/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.680/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 дин.


  Оглас поставио: Милош Думић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 11:11:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Јове Илића 16
  Е-маил адреса: milos.dumic@izvrsiteljibeograd.rs
  Контакт телефон: 0641356704
  ПИБ: 107578106
  Матични број: 20830212

  Број записа у бази: 13241
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Јове Илића 16
  Пословни број судског предмета: 15 П-15385/12
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 91/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђурић Иван
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 3 класе, виноград 3. класе
  Опис предмета продаје: Својински удео од 1/2 на пољопривредном земљишту, њива 3.класе, потес Раковачки поток, површине 1084м2, број парцеле 1453/2 уписаној у лист непокретности бр.4028 КО Ресник, Својински удео од 1/2 на пољопривредном земљишту, виноград 3.класе, потес Раковачки поток, површине 675м2, број парцеле 1453/3 уписаној у лист непокретности бр.4028 КО Ресник
  Процењена вредност предмета продаје: 2.484.420,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 1.739.094,00 дин


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 11:06:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Аге Рогожинаревића 40
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 13240
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Аге Рогожинаревића бр.40, Неготин
  Пословни број судског предмета: ИИ. 254/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-213/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јелена Божојевић
  Надлежни суд: Виши суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари, моторно возило
  Опис предмета продаје: Трактор нерегистрован марке “ ВЛАДИМИРЕЦ”-старији, наизглед у исправном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 126.000,00 дин


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-06-19 10:58:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 13239
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.241-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 16.485.705,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.188.564,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-06-19 10:43:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 13238
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И-391/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 173/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Данијела Млађеновић, Нова Варош;Марија Гудурић, Чачак;Јелена Пајовић, Чачак
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничка моторна возила
  Опис предмета продаје: путничка моторна возила
  Процењена вредност предмета продаје: 780.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 540.000,00


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 10:19:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Аге Рогожинаревића 40
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 13237
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Аге Рогожинаревића бр.40, Неготин
  Пословни број судског предмета: ИИ.135/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-50/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Николић Љубиша
  Надлежни суд: Основни суд у Мајданпеку
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари, покућство
  Опис предмета продаје: Древени сто са 4 столице - старе Бела дрвена фиока са 3 коморе Телевизор марке FOX Бела дрвена комода са 4 вратанца Фотеља од штофа - стара Дрвена витрина - стара
  Процењена вредност предмета продаје: 16.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.200,00 динара


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 09:59:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 13236
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 8Ии-4267/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-1893/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саша Миљковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 370.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 259.000,00 динара


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 09:12:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милоја Павловића 9, спрат 2, стан 9
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 13235
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Тржни центар Шумадија, Крагујевац, ул.Милоја Павловића бр. 9, II спрат, локал бр. 9
  Пословни број судског предмета: И.Ивк 579-16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 579-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Угаона гранитура,трпезаријски сто са 6 столица,ТВ ЛЦД, кухињски доњи елементи са судопером,висећи ку
  Опис предмета продаје: Угаона гарнитура, процењена вредност 25.000,00 динара, - Трпезаријски сто са 6 столица, процењена вредност 15.000,00 динара, - ТВ ЛЦД 21инча „Colossus“, процењена вредност 10.000,00 динара, - кухињски доњи елеменат са судопером од иверице, димезија 240цм x 85цм х 60цм, процењена вредност 10.000,00 динара, - Висећи кухињски елеменат од иверице, димезија 240цм x 70цм х 30цм, процењена вредност 7.000,00 динара, - Собни орман са полицама, процењена вредност 15.000,00 динара, - Крев
  Процењена вредност предмета продаје: 113.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 79.100,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 08:27:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13233
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1080/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ‘Nokia”crt 72cm; Два двокрилна ормана; Веш машина “Ardo A500”; Замрзивач “Minsk 17”; Мали
  Опис предмета продаје: Телевизор ‘Nokia”crt 72cm; Два двокрилна ормана; Веш машина “Ardo A500”; Замрзивач “Minsk 17”; Мали сточић “дрво-стакло”; Штампач “Lexmark x5150”
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00; 8.000,00; 10.000,00; 9.000,00; 3.000,00; 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3,500,00; 4,000,00; 5,000,00; 4,500,00; 1.500,00; 2,000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 08:25:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13232
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-204/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ‘’Vox’’ crt 51cm; Музичка линија ‘’Sony mhc-ecss’’; Регал велики са тв полицом; Кауч; Веш
  Опис предмета продаје: Телевизор ‘’Vox’’ crt 51cm; Музичка линија ‘’Sony mhc-ecss’’; Регал велики са тв полицом; Кауч; Веш машина ‘’Gorenje senso care’’; Ел. Шпорет ‘’Sloboda’’; Mобилни телефон ‘’Nokia 201’’
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00; 3.000,00; 9.000,00; 7.000,00; 10.000,00; 7.000,00; 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2,500,00; 1,500,00; 4,500,00; 3,500,00; 5.000,00; 3,500,00; 1,500,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 16:25:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 13231
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: ИИВ 253/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 860/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: угаона гарнитура,фотеља,тв,полица,сточић,горњи кухињски елемент,доњи кухињски елемент,витрина,орман,
  Опис предмета продаје: угаона гарнитура,фотеља,тв,полица,сточић,горњи кухињски елемент,доњи кухињски елемент,витрина,орман,витрина
  Процењена вредност предмета продаје: 36.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.200,00 динара


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 16:11:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 13230
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: И.И-52/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-210/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 23
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ШУМЕ, ЛИВАДЕ, ПАШЊАЦИ, ОБЈЕКТИ
  Опис предмета продаје: ЗЕМЉИШТЕ И СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ
  Процењена вредност предмета продаје: 1.028.476.303,40
  Почетна цена предмета продаје: 514.238.151,70


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-06-18 15:26:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 13229
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.482-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЉИЉАН ИЛИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 472.738,00
  Почетна цена предмета продаје: 330.916,60  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 15:25:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 13228
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 405/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Porr-Werner&Weber doo Leskovac
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се покретне ствари
  Опис предмета продаје: Моторна тестера Womax propower, веш машина Gorenje WA 60085
  Процењена вредност предмета продаје: 11.500,00 дин, 12.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 8.050,00 дин, 8.400,00 дин


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 15:22:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 13227
  Датум продаје: 2018-07-23
  Време продаје: 15.00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИВ-171/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-45/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NELT CO DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: Замрзивач марке "GORENJE" 400 литара, Веш машина марке "GORENJE", Телевизор марке "SAMSUNG"
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 дин до 15.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 7.000 дин до 10.500,00 дин


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767