ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1643 активних, од укупно 11326 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-04-11 13:23:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 10110
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: ИИв-430/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-3/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Селт са доо Ниш
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Рено меган сеник 1.5 дизел, 2004. год.
  Опис предмета продаје: Рено меган сеник 1.5 дизел, 2004. год.
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00 дин.


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2018-04-03 09:27:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 10098
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета: Иив 598/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-52/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ненад Стојановић ПР Ненад Стојановић ПР, радња за туристичке услуге и мењачке послове КУЋА ПУТОВАЊА Ниш, Ниш, ул. Вождова бр. 18, МБ 62839163, ПИБ 107576924
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Вертикалне полице сиве боје,Вертикалне полице сиве боје - продужетак,Пулт сиве боје са стакленим дел
  Опис предмета продаје: Све предметне ствари су у релитвно добром стању.
  Процењена вредност предмета продаје: 44.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.750,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 08:14:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 10082
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-371/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1432/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANK
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја породичне стамбене зграде
  Опис предмета продаје: приземље 1/1 породична стамбена зграда, посебан део објекта ул Видовданска, Куршумлија, 75м2, поткровље 75м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.620.000,00; 2.407.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 810.000,00; 1.203.750,00


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 11:57:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 10050
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: И.И-372/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 165- 2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Лендваи
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за варење и справе за фитнес
  Опис предмета продаје: Машина за варење и справе за фитнес
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.500,00 динара  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-04-17 11:27:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10042
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 09:45
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 1039/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-468/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лидија Баловић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-02-12 15:57:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10037
  Датум продаје: 2018-06-03
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИВ 66/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 114/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen Banka
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: електрични шпорет, веш машина, замрзивач, телевизор
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 34.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2018-02-12 15:55:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Кнегиње Зорке бр. 2
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 10036
  Датум продаје: 2018-06-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Теразије бр. 43 спрат 1, стан 2.
  Пословни број судског предмета: 14ИИ 34272/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 892/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуаравача Србије, Гарантни фонд
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ФИАТ СТИЛО
  Процењена вредност предмета продаје: 81.357,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 56.949,09 ДИНАРА


  Оглас поставио: Аница Марковић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 12:27:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljmarkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 013355885
  ПИБ: 108589595
  Матични број: 63558028

  Број записа у бази: 10029
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: I-Ии. 103/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 18/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде и заштита животне средине Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Катастарска парцела
  Опис предмета продаје: Катастарска парцела број 865/1 - пољопривредно земљиште, њива 3. класе у потесу "Пустара", површине 51а 96м2, и катастарска парцела број 926/1- пољопривредно земљиште, њива 5. класе у потесу "Пустара", површине 47а 04м2, обе уписане у ЛН 413 у КО Банатска Суботица, у приватној својини у обиму удела 1/1.
  Процењена вредност предмета продаје: 418.027,28 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 292.619,10 рсд


  Оглас поставио: Марко Паламаревић
  Датум и време постављања: 2018-03-16 10:58:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Балканска бр. 6, спрат 3, стан 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.palamarevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604808614
  ПИБ: 108193848
  Матични број: 63283096

  Број записа у бази: 10024
  Датум продаје: 2018-12-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Балканска 6, трећи спрат, стан бр. 7, Београд
  Пословни број судског предмета: И И-314/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.215/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Милосављевић
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: њива 3. класе, површине 58а 52м2
  Процењена вредност предмета продаје: 234.080,00
  Почетна цена предмета продаје: 117.040,00


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 12:28:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 10002
  Датум продаје: 2018-05-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: Ии-631/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-98/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије, Ниш, Булевар Немањића бр. 14а
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда површине 86м2 са припадајућим земљиштем, КО Селеуш.
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда површине 86м2 са припадајућим земљиштем, КО Селеуш.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.308.466,47рсд
  Почетна цена предмета продаје: 654.233,24рсд
  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-04-26 13:39:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 10000
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: О.Прм 3/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Борис Николић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 69 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари на јавном надметању
  Опис предмета продаје: Разно
  Процењена вредност предмета продаје: 149.150,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 74.575,00 дин


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-05-09 12:25:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9963
  Датум продаје: 2018-06-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-424/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А1972/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ATIKA INŽENJERING DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ALEKSANDROVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Телевизор FOX, LCD, дијагонала 82 cm, са даљинским управљачем, Мини линија са два звучника, марке Samsung, Зидни сат, Микроталасна пећ, марке Samsung M1719 N, Монитор Philips 24 инча, Штампач марке Xerox, ознаке Phaser 3010, Столица за рачунар, Ципеларник, комада 2, Комоде са фиокама, комада 2...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-05-14 09:50:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 9942
  Датум продаје: 2018-06-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: Ии бр,1258/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 318/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Татјана Гачић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, њива 4. класе, њива 5. класе, њива 5. класе, шума 5. класе, њива 5. класе, њива 5. класе, њива 5. класе, шума 5. класе, шума 3. класе, шума 3. класе, шума 6. класе, шума 6. класе, њива 6. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 1.049.128,64 дин; 53.424,00 дин; 296.800,00 дин; 178.080,00 дин; 47.488,00 дин; 77.168,00 дин; 42.739,20 дин; 178.080,00 дин; 77.168,00 дин; 23.744,00 дин; 59.360,00 дин; 379.904,00 дин; 237.440,00 дин; 296.800,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 524.564,32 дин; 26.712,00 дин; 148.400,00 дин; 89.040,00 дин; 23.744,00 дин; 38.584,00 дин; 21.369,60 дин; 89.040,00 дин; 38.584,00 дин; 11.872,00 дин; 29.680,00 дин; 189.952,00 дин; 118.720,00 дин; 148.400,00 дин  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 15:51:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 9934
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИ-486/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1359/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности описане у Закључку о другој јавној продаји непокретности у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 1.570.390,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-02-08 12:31:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9908
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-A80/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач"KONČAR" 110L, Телевизор"LG"55cm, Веш машина"EI NIŠ" , Телевизор "DAEWOO"31, Двосед и фоте
  Опис предмета продаје: Замрзивач"KONČAR" 110L, Телевизор"LG"55cm, Веш машина"EI NIŠ" , Телевизор "DAEWOO"31, Двосед и фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: 7,000.00 , 5,000.00 , 6,000.00 , 3,000.00 , 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4,900.00 , 3,500.00 , 4,200.00 ,2,100.00 , 3,500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-02-08 09:54:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9896
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-128/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"KOPERNIKUS"91 I, Микроталасна "WEG" , Замрзивач "LTH" 410L , Фрижидер"OBODIN" , Веш машина
  Опис предмета продаје: Телевизор"KOPERNIKUS"91 I, Микроталасна "WEG" , Замрзивач "LTH" 410L , Фрижидер"OBODIN" , Веш машина"ARDO" , Усисивач"WOX"
  Процењена вредност предмета продаје: 5,000.00 , 4,000.00 , 10,000.00 , 5,000.00 10,000.00 , 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3,000.00 , 2,400.00 , 6,000.00 ,3,000.00 , 6,000.00 , 1,200.00


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 08:02:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 9893
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: И - 536/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-124/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: B2 Holding Kapital doo
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште, зграда и пашњак
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 69.403.305,48 динара
  Почетна цена предмета продаје: 34.701.652,74 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-02-07 15:33:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 9885
  Датум продаје: 2018-05-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 2И-6439/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1907/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
  Опис предмета продаје: 6 просторија којима није утврђена делатност
  Процењена вредност предмета продаје: 4.293.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 2.575.800,00 дин.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 13:00:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9882
  Датум продаје: 2018-06-11
  Време продаје: Понуде до 11.06.2018. године и то до 16 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: I-6 ИИ-561/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3739/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дијана Миладиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се упутити јавном извршитељу Миљану Трајковићу до 11.06.2018. године до 16 часова. Клуб сточић, Угаона гарнитура, Фотеља, Телевизор марке VOX, Замрзивач 410 марке OBODIN комада 2, Кухиња горе 3 елемента и доле 3 елемента са судопером, Кревет на развлачење, Шпорет на чврсто гориво марке Смедеревац, Регал угаони са стакленим полицама, Барске столице, комада 3, Гардеробер дводелни...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-23 14:02:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9869
  Датум продаје: 2018-05-18
  Време продаје: Понуде до 18.05.2018. године до 16 часова
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-10065/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-5051/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Удео од 1/2 у сусвојини извршног дужника на двособном стану у Нишу
  Опис предмета продаје: Јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде предате пошти најкасније на дан 18.05.2018. године или предате непосредно у канцеларији јавног извршитеља до 18.05.2018. године до 16 часова. Удео од 1/2 у сусвојини извршног дужника на двособном стану који се налази у Нишу, у ул. Бранка Крсмановића бр. 20, у склопу стамбене зграде за колективно становање, бр. зграде 1, бр. улаза 20, на шестом спрату, бр. посебног дела 36, површине 58 m2;
  Процењена вредност предмета продаје: 2.577.375,00
  Почетна цена предмета продаје: 773.212,50


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767