ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1702 активних, од укупно 14186 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 11:42:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13325
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: Ии 139/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 170/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовановић Оливера
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 - предмета
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: ПОКУЋСТВО
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 динара и др
  Почетна цена предмета продаје: 60%


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-07 08:59:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 13322
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 10.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 9551-347/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 249/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто
  Опис предмета продаје: ауто
  Процењена вредност предмета продаје: од 35.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 17.500,00 динара


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 15:36:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 13319
  Датум продаје: 2018-10-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Матка Вуковића бр.5, Суботица
  Пословни број судског предмета: И.И. 605/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 134/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА,БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: орман дневна соба, уметничка слика уље на платну, сто за компијутер, кухињски елементи, веш машина whirpool,месингана колица за пиће,орман спаваћа соба
  Процењена вредност предмета продаје: 66.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 46.200,00 динара  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-08-17 11:28:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 13318
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Суботица, ул. Матка Вуковића бр. 5
  Пословни број судског предмета: И.И. 407/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 93/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милена Ивановић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3. комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: уписане у лист непокретности број 1356 К.О. Фекетић број парцеле 2232, потес Виноградска , виноград 1. класе површине 33а 24 м2 врста земљишта : земљиште у грађевинском подручју , број парцеле 2233 потес Виноградска , воћњак 2. класе површине 3а 35 м2 , врста земљишта: земљиште у грађевинском подручју , број парцеле 2234 потес Виноградска , њива 2. класе површине 6а 32 м2, врста земљишта: земљиште у грађевинском подручју сувласника Жужане Силађи обим удела ½ и Лајош Силађи обим удела 1/2
  Процењена вредност предмета продаје: 715.567,16 динара
  Почетна цена предмета продаје: 357.783,58 динара


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-08-31 13:38:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652424521
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 13296
  Датум продаје: 2018-10-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 263/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 303/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАН СТАЈИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-08-17 09:58:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652424521
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 13295
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ383/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 475/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЛАДИЦА МИХАЈЛОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 92.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности
  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-09-06 13:13:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 13292
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 3И И-10950/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2179/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ САД,
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 121.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60.500,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 20:55:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 13290
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: непосредна погодба
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-461/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-56/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радоје Кузељевић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: бела техника и намештај
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-08-31 10:16:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13281
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 676/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО "HERBA COOP"
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 807 КО Јанков Мост и 549 КО Меленци
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 15:31:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13276
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: 87-03-00043-18-0250
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-43/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге BOR
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “ANSONIK” 72а, Сто и шест столица - дрво - стакло, Кауч, Веш машина “GORENJE”, Фотеља, Тр
  Опис предмета продаје: Телевизор “ANSONIK” 72а, Сто и шест столица - дрво - стакло, Кауч, Веш машина “GORENJE” , Фотеља, Трокрилни орман
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00, 9.000,00, 7.000,00, 8.000,00, 2.000,00, 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00, 6.300,00, 4.900,00, 5.600,00, 1.400,00, 5.600,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-08-28 12:18:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 13251
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 1ИИ 197/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 799/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Завод за заваривање АД Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ЦНЦ машина-ровер, машина за обликовање дрвета - троосна, марке "BIESSE", ближих ознака "ROVER 346" 15 KW, 380V
  Процењена вредност предмета продаје: 1.200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 600.000,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-09-11 08:49:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 13248
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Иив 658/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 259/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JUGOFRIGO COOP DOO из Чајетине
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило марке "GAZ", тип 3302-15314Х2, регистарске ознаке UE061-WĐ, број шасије Х9633020052053941, година производње 2005.
  Процењена вредност предмета продаје: 220.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 110.000,00  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2018-07-18 13:54:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Аге Рогожинаревића 40
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 13240
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Аге Рогожинаревића бр.40, Неготин
  Пословни број судског предмета: ИИ. 254/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-213/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јелена Божојевић
  Надлежни суд: Виши суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари, моторно возило
  Опис предмета продаје: Трактор нерегистрован марке “ ВЛАДИМИРЕЦ”-старији, наизглед у исправном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 90.000,00 дин.


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2018-07-19 13:16:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Аге Рогожинаревића 40
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 13237
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Аге Рогожинаревића бр.40, Неготин
  Пословни број судског предмета: ИИ.135/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-50/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Николић Љубиша
  Надлежни суд: Основни суд у Мајданпеку
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари, покућство
  Опис предмета продаје: Древени сто са 4 столице - старе Бела дрвена фиока са 3 коморе Телевизор марке FOX Бела дрвена комода са 4 вратанца Фотеља од штофа - стара Дрвена витрина - стара
  Процењена вредност предмета продаје: 16.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.000,00 динара


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 15:26:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милоја Павловића 9, спрат 2, стан 9
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 13235
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Тржни центар Шумадија, Крагујевац, ул.Милоја Павловића бр. 9, II спрат, локал бр. 9
  Пословни број судског предмета: И.Ивк 579-16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 579-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Угаона гранитура,трпезаријски сто са 6 столица,ТВ ЛЦД, кухињски доњи елементи са судопером,висећи ку
  Опис предмета продаје: Угаона гарнитура, процењена вредност 25.000,00 динара, - Трпезаријски сто са 6 столица, процењена вредност 15.000,00 динара, - ТВ ЛЦД 21инча „Colossus“, процењена вредност 10.000,00 динара, - кухињски доњи елеменат са судопером од иверице, димезија 240цм x 85цм х 60цм, процењена вредност 10.000,00 динара, - Висећи кухињски елеменат од иверице, димезија 240цм x 70цм х 30цм, процењена вредност 7.000,00 динара, - Собни орман са полицама, процењена вредност 15.000,00 динара, - Крев
  Процењена вредност предмета продаје: 113.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 79.100,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-08-31 10:05:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13202
  Датум продаје: 2018-10-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 54/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марјуца Гилезан
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 1691 КО Ечка
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 15:20:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 13183
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 1 И.1186/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.202/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубомир Жупунски
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 402.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 120.600,00 динара


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-08-11 16:22:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 13158
  Датум продаје: 2018-09-19
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 963/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ADDIKO BANK AD BEOGRAD, NOVI BEOGRAD" из Новог Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двоипособндвоипособног стана 75,5м2 y Београду
  Опис предмета продаје: двоипособног стана бр.37, корисне површине 75,5м2, на VII спрату, улаз к. бр. 33-ламела 1, стамбеног објекта к. бр. 33-39, у ул. Браће Срнић у Београду п+8+пк, насеље Медаковић III, на седмом спрату постојеће на кат. парцели бр. 75/3 и уписано у ЛН бр.1962 КО Звездара.
  Процењена вредност предмета продаје: 10.167.780,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.083.890,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 13:02:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 13150
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И-1089/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-А493/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Виши суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1 - КП. Бр. 3184 КО Леновац, виноград 4. Кл. укупне површине 1785м2 , лист непокретности бр.39 КО Леновац, РГЗ СКН, Зајечар процењене вредности на 77.504,70 динара, са почтном ценом на јавном надметању од 38.752,35 динара. 2 - КП. Бр. 4408 КО Леновац, њива 7. Класе површине 2743 м2 , лист непокретности бр.39 КО Леновац, РГЗ СКН, Зајечар процењене вредности на 44.354,31 динара са почтном ценом на јавном надметању од 22.177,20 динара. 3 - КП. Бр. 4415 КО Леновац, њива 7. Класе
  Процењена вредност предмета продаје: 372.067,61 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 186.033,50


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-09-07 14:11:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 13149
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Ненад Гввозденовић, ул. Млинска бр. 19
  Пословни број судског предмета: И-272/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-76/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "LUPO LINE" Д.О.О. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: Стега Електрична шрафилица “Womax W. As.3.6” са додацима Ауто звучници “Chairman” TD-A 1617 Замрзивач “Obod” Телевизор “Wox” неисправан Усисивач “Sloboda” 500 Сто за компјутер Звучници за компјутер “Genius” SP-4110 (нови) Столица за компјутер Мини шпорет “Sloboda” (коришћен) Усисивач “Sloboda” super 600m
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767