ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1575 активних, од укупно 9823 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-02-19 10:31:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 6718
  Датум продаје: 2018-03-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2Ии бр.290/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 65/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Младен Прица
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: пашњак 4. класе, њива 6. класе, њива 7. класе
  Процењена цена предмета продаје: 62.702,01 дин; 191.091,84 дин; 252.599,53 дин
  Почетна цена предмета продаје: 31.351,00 дин; 95.545,92 дин; 126.299,76 дин


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-12 11:49:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 6621
  Датум продаје: 2018-03-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-1386/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1255/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станислав Филиповић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Напојни резервоар - цистерна за воду, капацитета 20 тона, полован
  Опис предмета продаје: Напојни резервоар - цистерна за воду, капацитет 20 тона, полован
  Процењена цена предмета продаје: 520.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 260.000,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-02-02 14:35:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 6563
  Датум продаје: 2018-03-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља, у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 38
  Пословни број судског предмета: И.И.688/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.263/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen banka a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Краљеву
  Опис предмета продаје: Стан бр. 9, ул. Обилићева, укупне површине 177 м2, уписан у листу непокретности бр. 7522 К.О. Краљево
  Процењена цена предмета продаје: 10.551.693,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.275.846,50 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-02-07 15:03:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 6459
  Датум продаје: 2018-03-13
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Зрењанин - Трг др Зорана Ђинђића 8
  Пословни број судског предмета: 29 ИИ.810/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-95/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Млдб.Руби Раду др.
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда,земљиште под зградом објектом изграђене пов.62м2,грађ.земљиште у Зрењанину и земљиште уз зграду - објекат пов.4ара и 59м2 на кат.парцели 12515/2
  Процењена цена предмета продаје: 618.910,50
  Почетна цена предмета продаје: 309.455,25


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-01 13:50:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 6016
  Датум продаје: 2018-03-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-541/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А3395/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мал. Матија Миливојевић и мал. Андрија Миливојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: Плуг троредни IMT 755 3, Трактор IMT 533 Deluxe, Tракторска прскалица, Тракторска садилица четвороредна, плава, Силос за мешање сточне хране, Тракторска садилица, црвена, Комбајн за кукуруз, Сакупљач сена балирка, Циклон за бацање вештачког ђубрива, Трактор Раковица 65, Прикључно возило, ручне израде, Цистерна, Прикључно возило, ручне израде...
  Процењена цена предмета продаје: 2.051.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.435.700,00  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-02-19 11:06:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 5930
  Датум продаје: 2018-03-14
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр.7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И Ив-188/201
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-А43/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Шумска приколица, Веш машина марке „ГОРЕЊЕ“, Гардеробер, Собни сточић, Собни ормар , Полица за ТВ и
  Опис предмета продаје: Шумска приколица, Веш машина марке „ГОРЕЊЕ“, Гардеробер, Собни сточић, Собни ормар , Полица за ТВ и књиге, Кожни тросед
  Процењена цена предмета продаје: 112.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 56.000,00 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-02-14 09:07:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 5660
  Датум продаје: 2018-03-02
  Време продаје: 14.15
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 343/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 146/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛ ДАХРА РУДНАП ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: пољопривредно земљиште у Бешки и Чортановцима
  Процењена цена предмета продаје: 9.261.670,62
  Почетна цена предмета продаје: 6.483.169,43


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-03-02 09:00:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 5038
  Датум продаје: 2018-04-02
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 347/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А145/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Белегишанин Ђорђе
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа
  Опис предмета продаје: Кућа у Војци, све уписано у листу непокретности 109 К.О. Војка
  Процењена цена предмета продаје: 1.151.933,77
  Почетна цена предмета продаје: 575.966,88


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-02-07 09:50:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 5009
  Датум продаје: 2018-02-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Немањина бр. 45/14, Чачак
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 716/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Чачак"
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: половни кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Тв Сони, ТВ Самсунг, ДВД Самсунг, тросед-двосед-фотеља, регал-четвороделни, регал-једноделни, кухиња-комплет, микроталасна ЛГ, витрина са стакленим делом, клуб сточић
  Процењена цена предмета продаје: 88.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 44.000,00 динара


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2018-01-18 12:22:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 4834
  Датум продаје: 2018-03-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: 2 Ии - 213/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 68/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовановић Љубиша
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности топ. бр.2746-село, њива треће класе на којој постоји нелегализовани стамбени објекат
  Опис предмета продаје: непокретности топ.бр. 2746-село, њива треће класе површине од 0,30,60 хектара, уписане у лист непокретности 1601 к.о. Банатско Ново Село, на којој се налаз нелегалзована стабена зграда на којој с свласници изв. поверилац и изв. дужник
  Процењена цена предмета продаје: 4.655.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 2.327.500,00 рсд


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-03-20 08:15:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 4806
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 1003/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 159/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ибоја Нађ Вицкош, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: слике
  Опис предмета продаје: слике
  Процењена цена предмета продаје: од 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-02-07 09:53:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 4570
  Датум продаје: 2018-03-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИВ 13/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 51/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EOS MATRIX DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 48.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.000,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-01-22 15:45:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 4404
  Датум продаје: 2018-02-21
  Време продаје: Понуде до 16h
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-18342/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А3993/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Илић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 28
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Понуде се могу упутити до 21.02.2018. године, до 16 часова; Тросед и двосед, Фотеља, 2 комада, Телевизор марке Sony LCD дијагонале 82 cm, Вуфер са два подностојећа звучника, два мала звучника и појачалом, Монитор Belinea, дијагонале 17 инча, Миш, Тастатура, Полица, Полица за телевизор, Клима марке LG, са унутрашњом и спољном јединицом, Ормарић са полицом, Замрзивач Gorenje, вертикални, Микроталасна пећница Electrolux, Машина за прање посуђа, Whirpool, Гардеробер...
  Процењена цена предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-02-06 14:35:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 3613
  Датум продаје: 2018-02-27
  Време продаје: Понуде до 27.02.2018. до 16h
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-611/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А188/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE ADP DIREKT DOO NIŠ-CRVENI KRST
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Рок за упућивање понуда јавном извршитељу за закључење уговора о непосредној погодби је до 27.02.2018. године, до 16h. Клуб сто (дрво), Тросед, Две фотеље, Индукциона плоча са два грејача - један од 1400 W, други од 2000 W, Две мини фотеље, Штампач HP, Сто, Шест столица;
  Процењена цена предмета продаје: Детаљиније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-02-08 10:17:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 2868
  Датум продаје: 2018-03-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А142/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОЂАЧА ФОНОГРАМА СРБИЈЕ О.Ф.П.С.
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 динара, 10.000,00 динара, 10.000,00 динара, 15.000,00 динара, 10.000,00 динара, 18.000,00 динара, 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 динара, 5.000,00 динара, 5.000,00 динара, 7.500,00 динара, 5.000,00 динара, 9.000,00 динара, 10.000,00 динараУкупан број страница:

претходна
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767