ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1744 активних, од укупно 12650 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2018-06-06 12:50:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милоја Павловића 9, спрат 2, стан 9
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 12091
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Тржни центар Шумадија, Крагујевац, ул.Милоја Павловића бр. 9, II спрат, локал бр. 9
  Пословни број судског предмета: И.ивк 379/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 379/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Телеком Србије" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Дрвени сто са 4 столице, процењена вредност 13.000,00 динара, Угаона гарнитура, процењена вредност
  Опис предмета продаје: Дрвени сто са 4 столице, процењена вредност 13.000,00 динара, Угаона гарнитура, процењена вредност 20.000,00 динара, Кухињски елементи од иверице, процењена вредност 15.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 48.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 10:03:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 12087
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А73/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 636 КО Тараш
  Процењена вредност предмета продаје: 455.035,35 динара
  Почетна цена предмета продаје: 227.517,67 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 12:32:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 12086
  Датум продаје: 2018-07-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А37/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 17058 КО Зрењанин I
  Процењена вредност предмета продаје: 1.186.390,82 динара
  Почетна цена предмета продаје: 830.473,58 динара  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-07-19 13:14:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 12084
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А17/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GENERALI OSIGURANJE СРБИЈА А.Д.О
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 14:50:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 12083
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.22/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.33/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фергусон трговина ДОО Књажевац
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: пиљевина 2м3
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 15:47:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 12073
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-377/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО", Зрењанин
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: Клима уређај "VOX"
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 15:02:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 12067
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 Ии бр. 746/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 216/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанка Србрија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ближе описано у закљ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описано у закључку


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2018-05-29 09:17:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 12062
  Датум продаје: 2018-06-26
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд/Бежанијска коса
  Пословни број судског предмета: ИИ 15481/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 238/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EOS MATRIX DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор у Крњачи
  Опис предмета продаје: Продаје се пословни простор површине 42,6 м2 који се налази у приземљу стамбено пословног објекта у блоку "Сутјеска", ул. Сутјеска улица 1 у Крњачи.
  Процењена вредност предмета продаје: 3.215.583,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.607.791,50 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 12:27:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 12060
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: 35 И.бр.1133/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И -А114/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милка Илић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, комода, ормар.
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке “BEKO”, CRT, црне боје; 2. Комода, браон боје; 3. Ормар браон боје.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.000,00-6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 300,00-1.800,00 динара


  Оглас поставио: Наташа Михајловић
  Датум и време постављања: 2018-07-09 14:08:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Раде Кончара 3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.natasa@gmail.com
  Контакт телефон: 0640502205
  ПИБ: 109346424
  Матични број: 64109359

  Број записа у бази: 12055
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Краља Милана 47
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.1197/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-121/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска Банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 2.379.328,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.189.664,00


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-07-10 11:01:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 12053
  Датум продаје: 2018-08-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 64
  Пословни број судског предмета: И ив. 766/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 324/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗР „MД-ДР“ РАДИВОЈЕВИЋ ДРАГАН ПР УЖИЦЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: расхладна витрина, радни сто, бојлер и прохромска комора
  Опис предмета продаје: расхладна витрина „Фриго Рума“, L-1m, радни сто од прохрома 50 x 50, бојлер 80 l, прохромска комора „Фриго Рума“
  Процењена вредност предмета продаје: 106.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 53.200,00 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-07-05 15:41:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 12046
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 4 И И-450/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-75/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРООМЕГА ДОО ЖАБАЉ
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: 1. непокретност која је уписана као приватна својина 1/1 извршног дужника у ЛН број 639 К.О. Кикинда, а коју у својој природи чини породична стамбена зграда, на парцели број 4678, у улици Краља Петра Првог број 72, површине 1а 52м2; 2. непокретност која је уписана као приватна својина 1/1 извршног дужника у ЛН број 571 К.О. Мокрин, а коју у својој природи чини: - породична стамбена зграда, број зграде 1, на парцели број 2142, у улици Светог Саве број 67, површине 1а 30м2 и земљиште под
  Процењена вредност предмета продаје: 6.565.650,00 динара и 828.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.595.955,00 динара и 579.600,00 динара  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 13:13:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0113110481
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 12045
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165А
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 169/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.619/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа
  Опис предмета продаје: кућа у ул. Стеве Сингера бр. 2 у Лазаревцу, спратности П+1 укупне површине 135м2, која је изграђена на кат.парцели бр. 239/18, уписане у лист непокретности 1372 КО Лукавица
  Процењена вредност предмета продаје: 4.840.680,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.420.340,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-06-20 14:12:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 12043
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 12,30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: ИИв-219/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 53/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka ad Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Кућни апарати и намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 17.700,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 8.850,00


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 09:18:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 12041
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: ИВ. 1056/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 46/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ODM COLLECTIONS DOO"
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Катастарска парцела
  Опис предмета продаје: Катастарске парцеле, потес Лунка, потес Шируриле кут, потес Вијиле Дин Су.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.264.820,55 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 379.446,17 рсд


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-06-06 14:18:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 12040
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: 3 ИИв-150/16 и др.
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-130/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бета семе доо Голубинци
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 2. класе, пољопривредно земљиште, површине 68 а 44 м2
  Опис предмета продаје: њива 2. класе, пољопривредно земљиште, површине 68 а 44 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.060.991,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: 742.693,77 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-07-09 13:59:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 12025
  Датум продаје: 2018-08-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 64
  Пословни број судског предмета: Ии. 659/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 406/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милија Боловић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило регистарске ознаке UE 077-VX, марке RENAULT MEGANE, модел SCENIC, број шасије VF1MRG0630112130, дизел 1.9, година производње 2004.
  Процењена вредност предмета продаје: 214.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 107.100,00 динара


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 09:54:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 12023
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, први спрат, сала 212, Суботица
  Пословни број судског предмета: И.И.559/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.39/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ласло Гелер
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Зграде, земљиште уз зграду
  Опис предмета продаје: Зграде, земљиште уз зграду
  Процењена вредност предмета продаје: 1.365.759,55 дин
  Почетна цена предмета продаје: 682.879,77 дин


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 10:01:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 12011
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, први спрат, сала 212, Суботица
  Пословни број судског предмета: И.Ив.268/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.58/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Влатко Арсеновић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: Трактор John Deere
  Процењена вредност предмета продаје: 532.447,00
  Почетна цена предмета продаје: 266.223,50


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-02 08:15:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 12009
  Датум продаје: 2018-06-23
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.261/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал, орион тв
  Процењена вредност предмета продаје: 14.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767