ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1575 активних, од укупно 9823 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-02-19 20:01:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 7548
  Датум продаје: 2018-03-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: И - 735/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-43/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Ближе описано у Закљ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пашњаци и земљиште
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 2.370.443,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.659.310,10


  Оглас поставио: Братислав Филиповић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 13:54:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Војводе Степе 8, локал 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filipovic@gmail.com
  Контакт телефон: 022560896
  ПИБ: 108590394
  Матични број: 63558729

  Број записа у бази: 7525
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља у Инђији, Војводе Степе 8, локал 13
  Пословни број судског предмета: 1Ии-247/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-58/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гаранцијски фонд Аутономне покрајине Војводине
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: шума друге класе, шума треће класе и воћњак треће класе.
  Процењена цена предмета продаје: 1.853.902,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 926.951,25 динара  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-02-27 15:11:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 7496
  Датум продаје: 2018-03-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-2889/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А452/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Земљорадничка задруга "Облачинска вишња"
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Цистерна, 1500 l (од сушаре), непозната година производње Приколица(војна), 1,20m x 2,50m, непозната година производње Мотокултиватор 509 са приколицом, непозната година производње Мешалица, наранџасте боје, непозната година производње Црево за воду, дебљине 1 цол, дужине 500m, Табарка за Казан, 400 l, Једнобразни плуг, производња Осјек, плаве боје, Атомизер , производња Словенија, 330 l...
  Процењена цена предмета продаје: 527.750,00
  Почетна цена предмета продаје: 263.875,00


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-01-25 13:19:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 7434
  Датум продаје: 2018-02-28
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 6
  Пословни број судског предмета: И-953/2011
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-367/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BEOGRADSKA KONFEKCIJA BEKO AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (STARI GRAD) - U STEČAJU
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њиве друге и треће класе
  Опис предмета продаје: Њива 1. класе површине 35 а 93 м2 У износу од 1.077.900,00 динара; Њива 2. класе површине 4 а 35 м2 У износу од 20.880,00 динара; Њива 3. класе површине 19 а 79 м2 У износу од 118.740,00 динара; Воћњак 3. класе површине 1 а 1 м2 У износу од 181.800,00 динара; Воћњак 3. класеповршине 5 а 37 м2 У износу од 966.600,00 динара; Воћњак 3. класе површине 5 а 73 м2 У износу од 1.031.400,00 динара
  Процењена цена предмета продаје: 3.397.320,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.019.196,00 динара


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-03-03 16:01:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 7354
  Датум продаје: 2018-03-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1199/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари покућства
  Опис предмета продаје: Кућиште рачунара (неисправно) са пратећом опремом - тастатура, миш, монитор и звучници, радни сто и ормар
  Процењена цена предмета продаје: 22.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 13.200,00 динара


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2018-01-31 09:23:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милоја Павловића 9, спрат 2, стан 9
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 7316
  Датум продаје: 2018-02-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Тржни центар Шумадија, Крагујевац, ул.Милоја Павловића бр. 9, II спрат, локал бр. 9
  Пословни број судског предмета: И.И.567/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.211/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Властимир Ристић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљиште у грађевинском подручју, њива 3. класе, површине 21а 32м2, у улици Краљевачког батаљона, бр
  Опис предмета продаје: Земљиште у грађевинском подручју, њива 3. класе, површине 21а 32м2, у улици Краљевачког батаљона, број кат. парцеле 14736
  Процењена цена предмета продаје: 18.655,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС-а
  Почетна цена предмета продаје: 9.327,50 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС-а


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2018-03-05 16:06:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 7297
  Датум продаје: 2018-03-30
  Време продаје: 10:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: ИИ 1259/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 111/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станимир Глишић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари -пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у Закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у Закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2018-03-02 12:08:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 7258
  Датум продаје: 2018-03-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: И Ив-141/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И.ИВ-А96/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Николић ПР, Радња за промет робе на велико и мало Водомаркет Никола Тесла
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 178.815,00 и др
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности исте


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-03-15 10:02:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 7253
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: Ии бр.214/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А109/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор, сто са столицама, витрина, лаптоп, замрзивач, регал, мешалица за бетон
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 дин, 10.000,00 дин; 10.000,00 дин; 20.000,00 дин; 20.000,00 дин; 12.000,00 дин; 8.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 дин; 7.000,00 дин; 7.000,00 дин; 14.000,00 дин; 14.000,00 дин; 8.400,00 дин; 5.600,00 дин


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 13:07:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 7246
  Датум продаје: 2018-04-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-4491/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2273/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Стевановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Телевизор марке “Philips”, дијагонале 82 cm, Полица за телевизор, Гардеробер са полицом за телевизор и стакленом витрином, Компјутерски сточић, Монитор марке “SONY”, Кауч на развлачење, Фотеље, 2 комада, ТА пећ марке "Ellind 3”, Сточић, Фотеље, 3 комада;
  Процењена цена предмета продаје: 66.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 33.250,00  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-12-12 15:48:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 7136
  Датум продаје: 2018-03-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-137/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-637/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ана Маринчић, Тодор Маринчић, Илија Маринчић, Богдан Маринчић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда бр.1, у ул. Аце Милојевића бр.49, спратности Пр+1+Пк, укупне површине 400m2; Помоћна зграда,бр.2, спратности Пр+1, укупне површине 35m2, са обимом удела у државини извршног дужника од 1/2; Помоћна зграда ,бр.2, спратности Пр+1, укупне површине 35m2, са обимом удела у државини извршног дужника од 1/2;
  Процењена цена предмета продаје: 5.106.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.574.550,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-03-19 11:35:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 7124
  Датум продаје: 2018-03-09
  Време продаје: 12 ч
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 838/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 461/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Митровић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 125.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 62.500,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2018-01-29 11:58:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 7081
  Датум продаје: 2018-02-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: 12И И-1317/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 225 ИИ 749/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петар Првуловић, Грљан-Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Комби марке -Reno, 2500cm3 ,дизел. Рег.таб. ZA-035-HL
  Процењена цена предмета продаје: 210.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-03-12 13:54:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 7061
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: И И-448/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А868/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САВА ОСИГУРАЊЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена цена предмета продаје: 6.010.240,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 3.005.120,00 дин.


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-01-16 12:11:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 7018
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: Иив 40/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив. 37/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредитбанка Србија ад Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 16.01.2018.
  Процењена цена предмета продаје: 191.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-02-26 12:59:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 6977
  Датум продаје: 2018-03-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Николе Пашића 7/I/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И-189/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-111/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 4. класе, као пољопривредно земљиште, површине 5.21,70 ха
  Опис предмета продаје: КП бр. 3957, њива 4. класе, као пољопривредно земљиште, површине 5.21,70 ха, уписана у ЛН бр. 578 КО Клока, РГЗ СКН Топола
  Процењена цена предмета продаје: 21.334,3369 евра
  Почетна цена предмета продаје: 10.667,17 евра


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2018-02-02 11:45:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202095
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 6976
  Датум продаје: 2018-03-01
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 1035/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.- 75/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Технолошки факултет Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке Volkswagen Caddy Kombi 1,4, годиште 1999., бела боја
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2018-02-23 10:50:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 6954
  Датум продаје: 2018-03-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИВ-298/14
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-39/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HETA LEASING DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 23
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Гарнитуре, ормани, стони фудбал, радио, телевизор, клима...
  Процењена цена предмета продаје: разно
  Почетна цена предмета продаје: разно


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-02-21 14:19:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 6898
  Датум продаје: 2018-02-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-66/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 90/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја пословног простора
  Опис предмета продаје: 1/1 пословна зграда за коју није утврђена делатност , објекат бр.3 на к.п. бр. 4355/2 К.О. Прокупље, адреса Малопланска, уписана у лист непокретности бр.6490, 42 м2, састоји се од две просторије од који је једна коришћена као подајни простор а друга као магацински простор
  Процењена цена предмета продаје: 1.512.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 756.000,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-02-26 14:43:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 6854
  Датум продаје: 2018-03-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: МУЖЉА ул. Браће Фогароши 32
  Пословни број судског предмета: 24 И.1288/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИТ-299/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: АПИПОНГ ЗА САВИЈАЊЕ ЛИМА - БИЦИКЛ БРЗИНАЦ
  Процењена цена предмета продаје: 28.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767