ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1643 активних, од укупно 11326 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 09:48:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 10378
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.198/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.261/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ха
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.141 површине 0.44,04ха, пашњак 6.класе и шума 6.класе, кп.715 површине 0.24,59ха, пашњак 6.класе, кп.735 површине 0.17,03 ха, пашњак 6.класе, кп.737 површине 0.22,04 ха шума 6.класе, кп.923 површине 0.31,43 ха шума 6.класе, кп.1288/1 површине 0.73,42 ха пашњак 6.класе, кп.1288/2 површине 0.58,98 ха шума 6.класе, кп.1302 површине 0.21,57 ха пашњак 6.класе, кп.2118 површине 0.21,09 ха шума 6.класе, кп.2239 површине 0.93,09 ха шума 6.класе, кп.2252 површине 0.45,42 ха шума 6.класе,и ост. парцеле
  Процењена вредност предмета продаје: 28.705,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 14.325,50 евра


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 11:46:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10361
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 08:30 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-346/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд (Стари град), Београд - Стари Град, ул. Царице Милице бр. 2, МБ 20053658, ПИБ 103920327
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.500,00 дин. до 3.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 1.250,00 дин. до 1.500,00 дин.


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2018-04-02 12:34:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Аге Рогожинаревића 40
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 10360
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Карапанџина 18/8, Неготин
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-74/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-86/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станимир Живановић
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 33 ставки, више ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Мушке сандале ZEN, шифра 6201 Мушка ципела ZEN, шифра 5767 Мушка ципела EOSMOOD, шифра 5728 Мушка ципела EOSMOOD, шифра 6141 Женска балетанка EOSMOOD, шифра 3002 Женска балетанка EOSMOOD, шифра 2077 Мушке сандале ZEN, шифра 6197 Мушке сандале ZEN, шифра 5872 Мушке сандале ZEN, шифра 5866 Мушка папуча Light Comfort, шифра 5087 Мушка ципела ZEN, шифра 4656 Женска сандала са платформом, шифра6203 Женска сандала са платформом, шифра6181 Женска папуча EOSMOOD, шифра 5102 Мушке сандале ZEN, шифра 179
  Процењена вредност предмета продаје: 884.275,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 442.137,50 дин


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 08:08:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 10359
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-744/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-152/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милорад Бојовић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и бела техника
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 49.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-24 15:51:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10356
  Датум продаје: 2018-05-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 7П-77/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-А87/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Виши суд у Нишу
  Надлежни суд: Виши суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Пашњак 5. класе, површине 1 ара и 04 метара квадратна, шума 6. класе површине 11 ара и 70 метара квадратна, број парцеле 1312, пашњак 4. класе површине 15 ара и 33 метара квадратна, број парцеле 1948, шума 1. класе површине 9 ара и 52 метара квадратна, број парцеле 1949/1, воћњак 3. класе површине 3 ара и 17 метара квадратна, њива 3. класе површине 17 ара и 70 метара квадратна, број парцеле 2761...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-04-24 13:11:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 10318
  Датум продаје: 2018-05-22
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Николе Пашића 7/I/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив-244/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-96/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИНБЕРГ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сетвоспремач
  Опис предмета продаје: сетвоспремач, 3.20м, „АГРОМЕРКУР-АДА“, зелено-жуте боје
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-03-29 08:37:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10309
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 08:15 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А347/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод" Краљево, Краљево, ул. 27. марта бр. 2, МБ 07190891, ПИБ 101772636
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 дин. до 4.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 500,00 дин. до 2.000,00 дин.


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-04-12 08:56:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 10303
  Датум продаје: 2018-05-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.264/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 116/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бовис ПР Божовић Звонимир
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парц.бр 624 – земљиште под зградом објектом, површине од 96м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда у улици Партизанска 2; земљиште под зградом објектом, површине од 15м2, на коме је саграђена помоћна зграда у улици Партизанска; земљиште под зградом објектом, површине од 29м2, на коме је саграђена помоћна зграда у улици Партизанска; земљиште под зградом објектом, површине од 9м2, на коме је саграђена помоћна зграда у улици Партизанска; земљиште уз зграду – објекат, површине 5а0м2, у ул
  Процењена вредност предмета продаје: 1.740.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-25 13:27:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10286
  Датум продаје: 2018-05-15
  Време продаје: Понуде до 15.05.2018. године до 16 часова
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А425/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се упутути јавном извршитељу Миљану Трајковићу до 15.05.2018. и то до 16 часова. Телевизор LED дијагонале 32 инча QUART, ТА пећ 3,5 kW, Канцеларијска столица, Телевизор марке SAMSUNG CRT, дијагонале 54 cm, Монитор BENQ 19 инча са тастатуром, Гардеробер, Компјутерски сто, Рачунарска столица, Комода за TВ са фиокама, Веш машина INDESIT W63T, Зидна грејалица SINHRO;
  Процењена вредност предмета продаје: 86.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 25.800,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-26 14:33:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10275
  Датум продаје: 2018-05-21
  Време продаје: Понуде до 21.05.2018. године до 16 часова
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: ИИ-405/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3499/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубомир Костић
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Камион марке FAP 1314
  Опис предмета продаје: Рок за упућивање понуда јавном извршитељу за закључење уговора о непосредној погодби је до 21.05.2018. године до 16:00 часова. Камион марке FAP 1314 жуте боје, нерегистрован, у товарном простору без сандука на плочици код стуба на левим вратима са идентификационим бројевима 190393, 681, 1978, старост возила на дан процене 39 година и 8 месеци.
  Процењена вредност предмета продаје: 108.093,00
  Почетна цена предмета продаје: 54.046,50


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 13:40:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 10264
  Датум продаје: 2018-05-31
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 4762/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 3540/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Димитар Јорданов
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Путничка моторна возила
  Процењена вредност предмета продаје: 248.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 173.600,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-05-11 11:09:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 10246
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе бр. 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: ИИ-396/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-238/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Срђан Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 43 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: тестера,алуминијумски профил, цеви, брусилица, убодна тестера-БЛАЦК ДЕЦКЕР, убодна тестера-ФИОПЕНТ, модел ограде разних боја и величина, гелендери,крило од кованог гвожђа,калупи за ливење, струг ПОБЕДА,ременице, машина кокила различитих модела,величина и облика, тоцило, изливени делови жаба, тестера,тестера-црвена, телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 318.970,00 динара (од 1.000,00 динара до 60.000,00 динара)
  Почетна цена предмета продаје: 95.691,00 динара (од 300,00 динара до 18.000,00 динара)


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-03-26 13:12:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10234
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Ии. бр. 70/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-161/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миленко Ћурчић и Ауто центар Ћурчић Рашка
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја путничког моторног возила
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке „OPEL“, модел „AGILA“, рег. ознака RA-104-ТХ, бр. шасије Z10XE19R61379, год. производње 2001, 973 cm³, снаге 43 KW
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-23 13:22:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10225
  Датум продаје: 2018-05-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-9219/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4529/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радомир Радовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Подностојеће огледало, Дводелни гардеробер, LCD телевизор марке LG, дијагонале 42 инча, Клуб сточић, Угаона гарнитура, Кухиња-горњи део четвороделни, доњи петоделни са судопером, Машина за прање посуђа марке Gorenje, Вертикални замрзивач марке BAUKNECHT, Веш машина марке SAMSUNG, модел R1245GW, Монитор марке ASUS;
  Процењена вредност предмета продаје: 142.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 99.750,00  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 11:38:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 10206
  Датум продаје: 2018-05-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: Ии бр. 382/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А147/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРО-ОПТИМУМ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: сетвоспремач, тракторска прскалица, дрљача
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 дин; 40.000,00 дин; 25.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 дин; 20.000,00 дин; 12.500,00 дин


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 14:35:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 10199
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 4 Ии бр.368/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 140/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раденко Симић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 31
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описана у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описано у закључку


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-04-30 13:51:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 10190
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-206/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 89/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Електрични шпорет, браон боје, марке-МБС Милан Благојевић, непозната година производње CRT телевизор, марке-QUADRO, сиве боје, 54 cm, непозната година производње Витрина, жуте боје, непозната година производње Бицикл, плаве боје, непозната година производње Бојлер, беле боје, 80 l, непознате марке и године призводње LCD телевизор, марке-Telefungen, 32”, црне боје, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 42.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 29.400,00


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 15:42:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 10182
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-126/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 КОМАДА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Хилти и Апипонг
  Опис предмета продаје: Hilti TE 17 i Apipong za savijanje lima dužine 1m
  Процењена вредност предмета продаје: 54.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 32.400,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 16:13:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 10167
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица Војводе Симе 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: иив 82/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 53/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПАОР-Делиблато, Делиблато, ул. Браће Бузаџије бр. 1, МБ 08801959, ПИБ 103162555
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: прикључна машина за трактор- брана и тањирача
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00 динара (по 40.000,00 динара)
  Почетна цена предмета продаје: 24.000,00 динара (по 12.000,00 динара)


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 13:15:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 10163
  Датум продаје: 2018-05-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 Ии бр.876/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 252/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда са помоћном зградом, њива 2. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 1.219.961,11 дин; 157.845,33 дин
  Почетна цена предмета продаје: 609.980,55 дин; 78.922,67 дин


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767