ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1702 активних, од укупно 14186 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-08 10:36:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 13467
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ив 1286/14
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 481/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: алат
  Опис предмета продаје: алат
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 10:34:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 13466
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-848/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-477/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бобан Видојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Сто са 6 столица, Кристална чинија са постољем, Кристална пиксла, Кристални лустер са 6 лампи, Тросед, Двосед, Фотеља, Табуре, Усисивач Samsung 1600w, Украсно огледало 40 x 60 цм, Украсна комода, Машина за веш марке NEO, Гардеробер троделни;
  Процењена вредност предмета продаје: 93.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 46.750,00

  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-08-04 17:32:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 13451
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: ИИв-48/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-17/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агенција Ариес Стара Пазова
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: PEUGEOT 206, 2002. год.
  Опис предмета продаје: PEUGEOT 206, 2002. год.
  Процењена вредност предмета продаје: 190.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 95.000,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 18:36:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 13449
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-346/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО", Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: горњи кухињски елементи, доњи кухињски елементи, тросед, телевизор, полица, фотеља, сточић, компјутерски сто, компјутер, тастатура, миш, плајстејшн 2, телевизор, ормани, витрина
  Процењена вредност предмета продаје: 69.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 34.750,00 dinara


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 12:41:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 13440
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 912/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Пословни простор
  Процењена вредност предмета продаје: 23.493.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 11.746.500,00 дин


  Оглас поставио: Мирјана Банић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 15:10:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Змај Јовина 26, I спрат, ПЦ ЛУПУС
  Е-маил адреса: izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606440220
  ПИБ: 107599437
  Матични број: 62838027

  Број записа у бази: 13438
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Змај Јовина бр. 26, ПЦ ЛУПУС први спрат, канцеларија бр. 118
  Пословни број судског предмета: ИИВ-574/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-68/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ПАН ГАС ДОО, ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машине за шивење и плетење
  Опис предмета продаје: Оглашава се ПРВА јавна продаја путем усменог надметања ствари пописане Записником о попису и процени посл. бр. И.Ив 68 /2017 од 27.07.2017. године машина за шивење 4 комада и машине за плетење 4 комада
  Процењена вредност предмета продаје: 57.358,80, 49.156,25, 35.706,72, 121.402,85, 30.945,82
  Почетна цена предмета продаје: 28.684,40; 24.578,13; 17.853,36; 60.701,43; 15.472,91


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 14:06:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 13436
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља у Краљеву, Трг српских ратника бр. III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 64/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-69/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Luciano Bottona
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 динара до 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 17:18:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 13427
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 947/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А238/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Обрадовић Радоје
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 805.525,51 динара
  Почетна цена предмета продаје: 402.762,76 динара


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-08-21 08:59:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 13417
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Иив 237/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.129/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PHIWA DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Регал из 5 дела , процењена вредност: 15.000,00 РСД 2. Телевизор FOX 32, процењена вредност: 15.000,00 РСД 3. Угаона гарнитура, процењена вредност: 30.000,00 РСД 4. Клуб сто, процењена вредност: 1.000,00 РСД 5. Витрина из 2 дела, процењена вредност: 20.000,00РСД 6. Машина за сушење веша, процењена вредност: 8.000,00 РСД 7. Микроталсна пећ, процењена вредност: 3.000,00 РСД
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 + 15.000,00 + 30.000,00 + 1.000,00 + 20.000,00 + 8.000,00 + 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-08-10 09:00:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 13414
  Датум продаје: 2018-09-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии 17/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 9/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марта Милодановић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 4771 – земљиште под зградом - објектом, површине од 1а26м2, на којем је саграђена породична стамбена зграда, у улици Шумадијска 9; земљиште уз зграду – објекат, површине од 3а58м2, у улици Шумадијска;
  Процењена вредност предмета продаје: 1.952,675,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-17 10:47:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 13412
  Датум продаје: 2018-10-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ив.бр. 885/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 428/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Самостални аутопревозник "Новокмет Миле" ПР Крагујевац
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило, намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 475.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 237.800,00 динара


  Оглас поставио: Марина Јеремић
  Датум и време постављања: 2018-08-28 14:43:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 13411
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића број 5
  Пословни број судског предмета: ИИв 643/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв190/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво за превоз, трговину и услуге МЕГА МОРАВА ШПЕД ДОО Водице, Смедеревска Паланка
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1 трактор марке ИМТ 542 са кабином и једна балирка марке ЏОН ДИР
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Предмет под бројем 1 536.000,00 динара, предмет под редним бројем 2 298.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% процењене вредности


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-08-10 09:04:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 13400
  Датум продаје: 2018-09-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: I 2 Ии 581/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 278/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марија Кишмитро
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 5460 – једнособан стан, површине од 32м2, пети спрат, број посебног дела 30, број зграде 1, који се налази у стамбеној згради за колективно становање, у улици Дунавска 4;
  Процењена вредност предмета продаје: 1.441.024,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-08-21 08:56:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 13399
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии 323/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.175/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 22788 – земљиште под зградом - објектом, површине од 84м2, на којој је саграђена породична стамбена зграда, у улици Крзнарска 3; земљиште под зградом - објектом, површине од 34м2, на којој је саграђена помоћна зграда, у улици Крзнарска; земљиште под зградом - објектом, површине од 13м2, на којој је саграђена помоћна зграда, у улици Крзнарска, земљиште уз зграду, површине од 5а00м2, у улици Крзнарска; њива 5. класе, површине од 99м2, у улици Крзнарска;
  Процењена вредност предмета продаје: 1.039.948,80 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-08-21 08:54:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 13397
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии. 104/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.46/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мићо Радмановић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 1358/2 – земљиште под зградом - објектом, површине од 84м2, на којој је саграђена породична стамбена зграда, у улици Бачки Виногради, Салаш 332/А, земљиште уз зграду - објекат, површине од 4а69м2, у улици Бачки Виногради, Салаши;
  Процењена вредност предмета продаје: 890.400,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-08-21 09:03:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 13395
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии. 287/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.166/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE SRBIJA
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 8306/1 – двособан стан + тераса од 60м2, површине од 58м2, приземље, број посебног дела 3, број зграде 1, који се налази у стамбеној згради за колективно становање, у улици Лајоша Јоа 53;
  Процењена вредност предмета продаје: 5.171.895,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-08-24 13:46:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 13367
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 64
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 63/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 604/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БМН МАЛИНАС ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: кућни инвентар ближе описан у закључу о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 42.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 29.960,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-06-22 11:58:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13365
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 670/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А248/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ликов Дејан и други
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена вредност предмета продаје: 654.733,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 458.313,1 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-08-20 10:53:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 13347
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И-6167/2010
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-136/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ТРИГЛАВ,БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: ТВ БЕКО Е 51, шиваћа машина са сандуком, мини шпорет са две рингле " Слобода", комплет кухиња, замрзивач " Горење", фрижидер "Кончар", веш машина "Беко", мотокултиватор- ручне израде и апарат за заваривање
  Процењена вредност предмета продаје: 68.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.400,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-07 09:23:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 13340
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии5181/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 14/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Спасојевић Бранислав, Тител
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767