ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1575 активних, од укупно 9823 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-02-09 14:20:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 8243
  Датум продаје: 2018-03-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у Краљеву у ул. Браће Јевремовић бр. 4
  Пословни број судског предмета: И.Ив 482/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 147/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СОФИСТ ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Гарнитура за седење, фотеља, клима уређај...
  Процењена цена предмета продаје: 108.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 54.000,00 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-01-26 14:16:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 8239
  Датум продаје: 2018-02-23
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.619/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 93.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 46.500,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-01-31 11:22:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 8225
  Датум продаје: 2018-02-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 831/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Микавица
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретност уписане у лист непокретности 118 К.О. Словачки Арадац
  Процењена цена предмета продаје: 565.274,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: 282.637,05 динара  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-02-06 10:58:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 8218
  Датум продаје: 2018-03-01
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 265/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ISCO" ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Расклопљен виљушкар
  Процењена цена предмета продаје: 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 125.000,00 динара  Оглас поставио: Милица Џаковић Бојић
  Датум и време постављања: 2018-02-20 13:16:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Максима Горког 18
  Е-маил адреса: izvrsiteljmilicadzakovicbojic@gmail.com
  Контакт телефон: 013346649
  ПИБ: 108586970
  Матични број: 63556033

  Број записа у бази: 8145
  Датум продаје: 2018-03-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Панчево, Ул. Максима горког бр. 18
  Пословни број судског предмета: 1 И.ив-333/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-А69/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK, ад Београд, Ул. Милентија Поповића бр. 5б
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена цена предмета продаје: 29.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.650,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-03-13 10:33:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 8141
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.133/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 43.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.500,00


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-02-28 09:14:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 8140
  Датум продаје: 2018-03-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Свештица, Ивањица
  Пословни број судског предмета: И-94/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-35/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Карапетровић из Ивањице
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половни кућни инвентар
  Опис предмета продаје: веш машина, шпорет, трокрилни орман, тросед, тводед, фотеља, витрина са стакленим делом, ТВ Венус
  Процењена цена предмета продаје: 66.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 33.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-01-23 17:58:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 8071
  Датум продаје: 2018-02-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-20009/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1684/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "HALKBANK" A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: једноипособан стан, број посебног дела 26, поткровље, површине 30м2, број улаза 6, број зграде 1, на КП бр. 377 КО Ниш Бубањ, у Нишу у улици Страхињића Бана број 6, уписан у лист непокретности 5177 КО Ниш-Бубањ
  Процењена цена предмета продаје: 3.321.660,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.660.830,00 динара  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-02-07 13:23:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 8039
  Датум продаје: 2018-02-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр. 3378/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А 1658/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миле Тасић и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена цена предмета продаје: 308.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 154.000,00 динара


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2017-12-21 15:10:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 7989
  Датум продаје: 2018-03-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Карапанџина 18/8, Неготин
  Пословни број судског предмета: ИИ.9/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-105/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Николић Властимир, Николић Ђурђија, Симић Љубисава
  Надлежни суд: Основни суд у Мајданпеку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 27
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: њива 3. класе, шума 5. класе, њива 7. класе, њива 6. класе, виноград 3. класе, ливада 5. класе, воћњак 4. класе, њива 8. класе, шума 4. класе, пашњак 3. класе, њива 7. класе, ливада 6. класе
  Процењена цена предмета продаје: 3.033.037,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 1.516.518,50


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-02-19 15:45:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 7950
  Датум продаје: 2018-03-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А343/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE KOMUNALNE USLUGE, ALEKSINAC
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Телевизор LCD 102 cm VOX, Полица за телевизор, Комода, Веш машина FAVORIT MP 6006, Хилти Makita, Клуб сточић (стакло-пластика), Гардеробер са чивилуком;
  Процењена цена предмета продаје: 62.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 31.000,00  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-03-20 12:16:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 7938
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: Иив 101/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-98/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: аутомобил Opell kadett 1.4
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-02-20 14:17:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 7920
  Датум продаје: 2018-02-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-710/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-101/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CARGO-PARTNER DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке "FIAT" tip PANDA, 1.1 ACTIVE 5P
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-02-23 09:39:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 7888
  Датум продаје: 2018-02-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-166/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 60/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: ТА пећ, браон боје, непознате марке и године производње LCD TV, марке-TOSHIBA, тип-REGZA, црне боје, непознате године производње Компјутер (монитор и кућиште), моитор 17”, непознате године производње Штампач, беле боје, непознате марке године производње Скенер, марке-EPSON, црне боје, непознате године производње Ормар из 3 дела, непознате године производње
  Процењена цена предмета продаје: 69.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 34.500,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-03-16 12:19:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7789
  Датум продаје: 2018-04-13
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 54/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 92/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Профи Систем , Темерин
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор
  Опис предмета продаје: атомско склониште
  Процењена цена предмета продаје: од 16.683.970,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 8.341.985,30 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-02-01 13:05:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 7683
  Датум продаје: 2018-02-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 518/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MESSER TEHNOGAS"
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 12:28:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 7651
  Датум продаје: 2018-10-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Ии.182/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 173/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Божидар Грубјеша
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил, тракторска прскалица, дрљача, плуг
  Опис предмета продаје: Аутомобил, тракторска прскалица, дрљача, плуг
  Процењена цена предмета продаје: 107.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 53.500,00 дин.


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 11:42:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 7643
  Датум продаје: 2018-02-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Инђија, Југ Богдана бр. 4/7
  Пословни број судског предмета: И.И 137/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-65/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари намењене домаћинству
  Опис предмета продаје: Покретне ствари намењене домаћинству
  Процењена цена предмета продаје: 54.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 27.000,00


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 12:08:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 7642
  Датум продаје: 2018-02-22
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Инђија, Југ Богдана бр. 4/7
  Пословни број судског предмета: ИИв.37/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-118/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раиффеисен банка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари намењене домаћинству
  Опис предмета продаје: Покретне ствари намењене домаћинству
  Процењена цена предмета продаје: 65.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 32.500,00


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 11:55:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 7626
  Датум продаје: 2018-02-22
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Инђија, Југ Богдана бр. 4/7
  Пословни број судског предмета: И.Ив.257/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.172/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пираеус Банка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари намењене домаћинству
  Опис предмета продаје: Покретне ствари намењене домаћинству
  Процењена цена предмета продаје: 77.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 38.500,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767