ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1744 активних, од укупно 12650 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-15 10:25:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 12222
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИ 117/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 227/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ - ГАРАНТНИ ФОНД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 448 са објектима, К.О. Вишњићево
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 448 са објектима, К.О. Вишњићево
  Процењена вредност предмета продаје: 1.006.041,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 704.228,91 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-12 10:54:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 12221
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-57/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-322/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Стевановић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке VIVAX LCD, дијагонале 32 инча са даљинским, Лаптоп рачунар HP дијагонале 15,6 инча SN 6087814349004954000-00790, Постоље - комода за телевизор са висећим делом, Микроталасна пећница VOX без ознаке модела, Млин за прекрупач са електромотором, Сецкалица за сено са електромотором SEVER TRIJUMF;
  Процењена вредност предмета продаје: 133.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 66.750,00


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-07-04 12:43:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 12220
  Датум продаје: 2018-08-01
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: ИИВ 384/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 105/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: WOBY HAUS DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: рек орман и телевизор Самсунг
  Опис предмета продаје: рек орман и телевизор Самсунг
  Процењена вредност предмета продаје: 145.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 72.500,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-06-12 12:23:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 12219
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 835/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 122 К.О. Српски Крстур
  Процењена вредност предмета продаје: 16.109.310,63 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.054.655,31 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-07-09 12:19:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 12217
  Датум продаје: 2018-08-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у Краљеву у ул. Ђуре Салаја бр. 2/1.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 332/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 415/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛИЋ РАДОВИЋ ПР ТРГОВИНА НА МАЛО И ВЕЛИКО ШАМПИОН ДИСКОНТ КРАЉЕВО
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Телевизор, витрина, сто, рега и веш машина.
  Процењена вредност предмета продаје: 98.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 49.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-06-27 09:10:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 12216
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И-534/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 276/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марија Ђокић, Чачак и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Објекат – Породична стамбена зграда, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи, изграђена на К.П. бр. 76 КО Гуча, Богдана Капелана 28, уписана као зграда под редним бројем 1, приземна, површине у основи 106 м2, заједно са КП бр. 76 КО Гуча, Богдана Капелана 28, од чега је земљиштем уз зграду - објекат, површине 407м2, а део земљиште под зградом-објектом у површини од 106 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.842.071,30 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.421.035,65 дин.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-06-13 21:29:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 12215
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И И.89/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.14/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Стантић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини извршног повериоца (обим удела 17/20) и извршног дужник (обим удела 3/20)
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 3585 КО Бајмок
  Процењена вредност предмета продаје: Процењенa вредност ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Далибор Лазић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 12:23:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 23а
  Е-маил адреса: izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611716673
  ПИБ: 108779486
  Матични број: 63696587

  Број записа у бази: 12207
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Панчевo, ул. Светог Саве бр. 23а
  Пословни број судског предмета: 1-Ии. 329/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 58/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: грађевинско земљиште изван грађевинског подручја на катастарској парцели број 2448/2 К.О. Кајтасово,
  Опис предмета продаје: грађевинско земљиште изван грађевинског подручја на катастарској парцели број 2448/2 К.О. Кајтасово, укупне површине 4.542,00 м², и викенд кућа број 1 изграђена на катастарској парцели број 2448/2 К.О. Кајтасово, све уписано у лист непокретности број 488 К.О. Кајтасово
  Процењена вредност предмета продаје: 1.645.454,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 822.727,00 динара


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 11:50:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 12202
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 10
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И-227/2017225-И.И-167/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-167/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: КП. Бр. 4407/4 КО Горњане , шума 5. Класе површине 4ха 84а 50м2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.095.520,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.047.760,00 динара.


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 14:39:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 12199
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ЗАМ 13/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СРЕЋКА ЦВЕТКОВИЋА из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја непокретности – једнособног стана 33м2 y Београду
  Опис предмета продаје: стана број 2-а, који се налази на етажи По 1 ( подрум 1 ) испод етаже Пр ( приземља ), у згради у ул. Сазоновој бр. 25, десно од лифтовског језгра, северозападне оријентације на углу зграде ( делом према дворишту и делом према рампи гараже ), по структури једнособан, нето површине 32,85 м2, који се састоји из једне велике просторије ( предвиђене за кухињу са трпезаријом и собу ) и купатила, на КП 2334/1 КО Врачар.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.095.645,12
  Почетна цена предмета продаје: 1.047.822,56


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2018-06-18 17:04:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 12198
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 5-ИИв-3730/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 670/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционарско друштво Електромрежа Србије Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 24 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Коришћене ствари
  Опис предмета продаје: Коришћене ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 89.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 44.500,00 дин.


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2018-05-14 14:08:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 12193
  Датум продаје: 2018-06-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 2-ИИв-1676/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 718/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Горан Нинић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Коришћене ствари
  Опис предмета продаје: Коришћене ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 17.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 11.900,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-06-27 11:43:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 12190
  Датум продаје: 2018-07-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 233/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А 1695/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда са земљиштем уз зграду
  Процењена вредност предмета продаје: 3.521.631,92 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.465.142,34 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-06-12 10:53:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 12187
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 132/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИО МАР АГРАР ДОО ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобил марке “ZASTAVA 128” рег. ознаке ZR 036 GN, бр.плен.марк. АА00126
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 09:58:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 12180
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А387/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: LCD телевизор марке LG дијагонале 103 cm, Полица за телевизор са висећом комодом, Угаона гарнитура, Клуб сточић, Фотеља, Машина за прање посуђа марке WEG WD8088, Кухиња висећи део (шест елемената);
  Процењена вредност предмета продаје: 135.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 67.500,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-05-14 12:01:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 12178
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у Рашкој у ул. Ибарски пут бр.3.
  Пословни број судског предмета: И.И 245/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 4/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE DDOR NOVI SAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: теретно моторно возило
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 10:37:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 12177
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 13:00 ч
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 116/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 162/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 47.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.500,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 13:41:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 12173
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: ИИв.371/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.559/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY BANKA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 40.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-11 15:55:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12165
  Датум продаје: 2018-08-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета: 13-03-00164-17-0250
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-164/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач ‘’Konča; машина ‘’Elin’’; Teлевизор ‘’Vox’’ 32’’ LED; Ел. Шпорет ‘’Premier’’; индукцијски
  Опис предмета продаје: Замрзивач ‘’Konča; машина ‘’Elin’’; Teлевизор ‘’Vox’’ 32’’ LED; Ел. Шпорет ‘’Premier’’; индукцијски Музичка линија ‘’Sony’’
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00; 18.000,00; 22.000,00; 25.000,00; 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00; 12.600,00; 15.400,00; 17.500,00; 3.500,00


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-05-11 15:50:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 12161
  Датум продаје: 2018-06-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.142/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. (2) 150/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петер Сарапка
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела бр. 1278, земљиште под зградом - објектом, површине од 71м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда у улици Моравска 5; земљиште под зградом - објектом, површине од 9м2, на коме је саграђена помоћна зграда у улици Моравска; земљиште под зградом - објектом, површине од 47м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда у улици Моравска; земљиште под зградом - објектом, површине од 12м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда у улици Моравска, земљиште уз зграду – објекат
  Процењена вредност предмета продаје: 932.250,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767