ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1702 активних, од укупно 14186 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 14:18:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13616
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 754/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 2778 К.О. Зрењанин I
  Процењена вредност предмета продаје: 1.041.314,19 динара
  Почетна цена предмета продаје: 728.919,93 динара  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-07-03 10:31:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13614
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 981/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 22/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сандра Петрик и други
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 3.246.375,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.272.462,5 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 19:22:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 13611
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-378/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: путничко возило ОПЕЛ година производње 1987, горњи кухињски елементи,доњи кухињски елементи микроталасна, телевизор, полица, витрина, двосед, фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: 83.918,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 41.959,00 динара


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2018-08-06 09:16:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 13610
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Раденка Ракоњца, Цара Лазара 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: IIV 1463/17
  Број предмета јавног извршитеља: I.IV. 123/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД СЕЈБЛ ТРАДЕ ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја
  Опис предмета продаје: ПРОДАЈУ СЕ НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАНИ У ЗАПИСНИКУ О ДРУГОЈ ПРОДАЈИ ОД 02/08/18
  Процењена вредност предмета продаје: 99.275,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 49.637,50


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 19:47:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 13609
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-199/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: горњи кухињски елемент, доњи кухињски елементи, телевизор, монитор, полица, орман, телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 23.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.500,00 dinara


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-07-30 22:05:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 13603
  Датум продаје: 2018-08-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И Ив.449/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.226/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: STEEL-TRANSZ KFT
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-07-25 13:29:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13592
  Датум продаје: 2018-09-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 874/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 2068 КО Ново Милошево
  Процењена вредност предмета продаје: 1.140.533,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 570.266,75 динара


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-09-12 15:46:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 13591
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета: И.И-328/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-20/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије, Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Парцела бр.2936/6 КО Орашац (Аранђеловац) са објектом - Гарни хотел
  Процењена вредност предмета продаје: 100.699.228,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70.489.459,60 динара  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-08-27 14:18:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 13572
  Датум продаје: 2018-09-14
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4Иив 280/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.93/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA BRAĆA JESIĆ SINIŠA JESIĆ PR KIKINDA
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 160.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 80.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-08-10 15:51:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 13571
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ив 1082-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 65-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предшколска установа Радосно детињство
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: ТВ, полица, клуб сточић, угаона гарнитура
  Процењена вредност предмета продаје: 82.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 41.000,00 дин.


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2018-08-01 14:36:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 13558
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: 12 ПЕШАДИЈСКИ ПУК БР. 13 КРУШЕВАЦ
  Пословни број судског предмета: ИИВ-1/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 20/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПИРАЕС БАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВА 6 КЛАСЕ
  Опис предмета продаје: ЊИВА 6 КЛАСЕ , ПОТЕС ЈОВАНОВ ПОТОК
  Процењена вредност предмета продаје: 107.461,85 дин
  Почетна цена предмета продаје: 53.730,92 дин


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-09-10 14:10:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 13557
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-905/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PORR-WERNER & WEBER - JAGODINA DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Справе за теретану
  Опис предмета продаје: справа за згибове, пропадања и трбушњаке, две собне бицикле, справа за хиперекстензију и крива шипка за вежбање
  Процењена вредност предмета продаје: 83.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 49.800,00 динара  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2018-08-01 14:27:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 13556
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: 12 ПЕШАДИЈСКИ ПУК БР. 13 КРУШЕВАЦ
  Пословни број судског предмета: И-430/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 253/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НИС А.Д. НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ВОЋЊАК 4 КЛАСЕ , ПОМОЋНА ЗГРАДА
  Опис предмета продаје: ВОЋЊАК 4 КЛАСЕ , ПОМОЋНА ЗГРАДА , ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ
  Процењена вредност предмета продаје: 86.360,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 46.180,00 дин


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 13:04:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 13526
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе бр. 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: ИИв-543/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-256/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SIMEONOVIC COMPANY DOO KOVIN
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 32
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност - разно
  Опис предмета продаје: зград угоститељства, помоћне зграде, породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.062.115,20 динара и 3.540.384,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 531.057,60 динара и 1.770.192,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-07-27 15:38:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 13524
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр.7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И Ив-1120/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И Ив-265/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА САОБРАЋАЈ ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО АУТОСАОБРАЋАЈ КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутобуси
  Опис предмета продаје: аутобуси
  Процењена вредност предмета продаје: 3.314.822,99 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.657.411,50 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-09-17 21:19:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 13519
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: I - 2. И Ив.142/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.97/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMERCIJALNA BANKA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини извршног дужник (обим удела 2/3)
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 1861 КО Горња Рогатица
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 13:23:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 13516
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-245/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1369/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мила Ђурђевић, Босиљка Цветковић, Слађана Крстић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор CRT ELITE 48 cm, Тросед и угаони део, Витрина са фиокама, Клуб сточић, Косачица за траву, на струју марке PRESTIGE ознаке B38H, Абрихтер ручне израде, ел. мотор 1 KW, Прекрупач за кукуруз и млин за прекрупу са ел. мототром, Кауч на развлачење, Француски кревет, Пећ на чврсто гориво;
  Процењена вредност предмета продаје: 145.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 72.750,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-07-25 17:54:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 13515
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Иив-512/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-85/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ATENIC-COMMERCE DOO ČAČAK
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 33 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 1.000.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 500.000,00 динара


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-07-27 12:32:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652424521
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 13510
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 332/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 419/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАН ЂУРЂЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-06-28 09:48:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13493
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 365/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 174/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Џуџар Јулијан
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: ПОКУЋСТВО
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 ДИНАРА И ДР
  Почетна цена предмета продаје: 70%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767