ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1744 активних, од укупно 12650 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-12 14:47:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 12274
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-61/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-379/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Братислав Марјановић, Надежда Марјановић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Полица за телевизор са ормарићима, Усисивач VOX 2400 W, Замрзивач вертикални ELECTROLUX, Кухиња: горе троделна, доле дводелна са судопером, Електрични штедњак ARTUR MARTIN, Сто, Столице, комада 4, Кауч на развлачење, Кауч, Усисивач DIRT DEVIL комплетни, Пећ на чврсто гориво, Сејалица тракторска;
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 90.000,00


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-05-16 14:16:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 12273
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: И.И 1065/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 697/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Боривоје Цветковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати и кућни намештај
  Опис предмета продаје: комода, фотеља,двосед и тд.
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000 дин; 12.000 дин; 24.000 дин
  Почетна цена предмета продаје: 10.000 дин; 6.000 дин; 12.000 дин


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 08:56:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 12272
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр. 536/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 348/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јелена Живковић и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило
  Процењена вредност предмета продаје: 236.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 118.000.00 динара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 10:53:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 12270
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица Војводе Симе 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 674/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће за комунално стамбену делатност Ковински Комуналац, Ковин, ул. Соње Маринковић бр. 6, МБ 08252050, ПИБ 102011882
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: телевизор марке PHILIPS, комода браон-беж боје из више делова, клуб сто браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 14.000,00 динара (6.000,00 динара, 5.000,00 динара и 3.000,00 динара)
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 динара ( 3.000,00 динара, 2.500 динара и 1.500,00 динара)


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 13:42:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 12269
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: 1 Ии-927/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-133/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда и помоћна зграда у Сакулама са припадајућим земљиштем.
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 827.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 413.500,00рсд


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-07-18 14:19:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 12268
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. А29/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "СРБИЈАГАС"
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-05-16 13:37:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 12267
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: И.Ив 215/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 293/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Блажа Менковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор,тепих
  Опис предмета продаје: 1.Телевизор Орион 126цм,CLB50B1100, 02. Тепих браон боје 2X1,5м
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 35.000,00 дин; 2. 5.000,00дин
  Почетна цена предмета продаје: 1. 17.500,00 дин; 2. 2.500,00 дин


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-07-18 14:18:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 12266
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 239/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen banka ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-07-18 14:17:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 12265
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 146/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "СРБИЈАГАС"
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 12:03:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 12260
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 24 Ии 64/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-12/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Кућа са виноградом
  Процењена вредност предмета продаје: 694.997.68
  Почетна цена предмета продаје: 347.498,84


  Оглас поставио: Братислав Филиповић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 15:05:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Војводе Степе 8, локал 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filipovic@gmail.com
  Контакт телефон: 022560896
  ПИБ: 108590394
  Матични број: 63558729

  Број записа у бази: 12255
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља у Инђији, Војводе Степе 8, локал 13
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-470/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-28/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Цвијан Јефић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 3.657.174,33 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.828.587,17 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-05-16 10:06:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 12254
  Датум продаје: 2018-06-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6.Ии. 421/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 144/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SANO SAVREMENA ISHRANA
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: „BELORUS”- MTZ 820, рег. ознаке „BČ AAL-97”
  Процењена вредност предмета продаје: 1.200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 840.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 14:27:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 12251
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк.930/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА" Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: половни путнички аутомобил
  Опис предмета продаје: половни путнички аутомобил RENAULT 19, црвене боје, год.произ. 2005, рег.ознака NS 182-KL, са видљивим оштећењима (предњи десни блатобран очешан и улибљен као и десна врата са истим оштећењима, откинутим десним ретровизором и пукнутим предњим ветробранским стаклом дуж целе десне стране
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00 dinara


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-27 12:41:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 12249
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: ИИв-347/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-142/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PET reciklaža d.o.o. Merošina
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - машине
  Опис предмета продаје: Танк за прање флаша са танком за испирање отпадних вода и вибро сто са командним електричним ормарићем, марке REGMAC, (делимично технички исправан), земља порекла Италија, произведен 2016. године. Интензивни перач (у комплету цела машина) марке REGMAC XT 500, (технички исправан), земља порекла Италија, произведен 2016. године. Хидраулични сабијач флекица, ручне израде, са пратећим електронским и хидрауличним системом, (технички исправан), произведен 2016. године...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку
  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 14:49:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 12248
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: 3. Ии.57/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А35/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЕМЕ-ПАНЧЕВО АД, Панчево, ул. Моше Пијаде број 19
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Куће у Долову
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 885.000,00рсд; 2.803.000,00рсд;
  Почетна цена предмета продаје: 442.500,00рсд; 1.401.500,00рсд;


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-06-12 10:20:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 12246
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив 299/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 368/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Инвест инжењеринг ДОО и Експорт Импорт Нови Сад, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: клима, веш машина....
  Процењена вредност предмета продаје: од 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 14:44:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Господара Вучића 189, 2 sprat
  Е-маил адреса: jelenapopovic.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 12245
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Београд, ул. Господара Вучића бр. 189
  Пословни број судског предмета: 5Иив 1219/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 41/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЦГ ЕУРОПАРТ Д.О.О. ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ КРЊЕШЕВЦИ
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно возило Daimler Chrysler Atego 918
  Опис предмета продаје: произведен 2003.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.078.630,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 539.315,10 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 12:23:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 12244
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИ-9936/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1856/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Десимир Јовић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку о другој јавној продаји покретних ствари у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 117.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-04 14:49:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12243
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв 481-17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 305-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: THYSSENKRUPP MATERIALS DOO , Инђија
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: камион, "Man 24362" 95 год са дизалицом, виљушкар, радна платформа, хидраулична, комби "Citroen" C 2
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.000.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-07-19 15:08:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 12225
  Датум продаје: 2018-07-30
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Ечка ул. Загребачка 49
  Пословни број судског предмета: 21 Ии.383/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-82/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије - Гарантни фонд Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Клима "ВОКС" -- Мотор ТОМОС аутоматик плаве боје
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767