ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1643 активних, од укупно 11326 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 14:26:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 10591
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 21 ИИ.774/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А14/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Покрајински фонд за развој пољопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: њива 3. класе, површине 42а 85м2 и њива 4. класе површине 41а 14м2
  Процењена вредност предмета продаје: 718.482,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 359.241,30 динара


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2018-04-02 16:41:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 10589
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 12:00 h
  Место продаје: ул.Булевар ослобођења бр.86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИВ-115/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-219/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈЕЖ ДОО ЧАЧАК
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДРУГА ЈАВНА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: 1.ДИГИТАЛНА ТУШ КАБИНА COMFORT SHOWER 2. САТЕЛИТСКА АНТЕНА ПОЛАРИС, 3. ТЕЛЕВИЗОР SONY TRINITRON, 4.ФРАНЦУСКИ ЛЕЖАЈ СА ОСВЕТЉЕЊЕМ ПЛАВЕ БОЈЕ ТАПАЦИР, 5.ГАРДЕРОБЕР ТАПАЦИР ПЛАВЕ БОЈЕ
  Процењена вредност предмета продаје: УКУПНО 42.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: УКУПНО 21.000,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 11:26:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10582
  Датум продаје: 2018-06-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А874/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" , зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"PANASONIC" , Мини линија "SONY" , Мини линија "AIWA" , Замрзивач"OBODIN"410L
  Опис предмета продаје: Телевизор"PANASONIC" , Мини линија "SONY" , Мини линија "AIWA" , Замрзивач"OBODIN"410L
  Процењена вредност предмета продаје: 7,000.00 , 3,000.00 , 2,500.00 ,10,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 4,900.00 ,2,100.00 , 1,750.00 , 7,000.00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 09:45:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10580
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-A599/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Одс "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о београд, огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЗАЈЕЧАР", Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мини шпорет "МБС" , Усисивач"AEG" , сто трпезаријски
  Опис предмета продаје: Мини шпорет "МБС" , Усисивач"AEG" , сто трпезаријски
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 , 2,000.00 , 2,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-05-14 14:40:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 10574
  Датум продаје: 2018-06-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 6-ИИ-553/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-24/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Радовановић из Коцељеве
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: моторна тестера марке "СТИХЛ" ланац 33 зуба,моторна тестера марке "СТИХЛ" ланац 30 зуба,шумска машина марке "ЧЕКРЕК", двокрилни горњи кухињски елементидвокрилни доњи кухињски елементу, телевизор сиве боје, сто, столице, орман, витрина, орман, сто, витрина, клима уређај
  Процењена вредност предмета продаје: 208.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 104.250,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Стојановић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 15:22:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Јурија Гагарина бр.28 а, спрат 5, стан 25
  Е-маил адреса: jelenastojanovic@izvrsitelj-srbija.rs
  Контакт телефон: 0692239007
  ПИБ: 108161477
  Матични број: 63258741

  Број записа у бази: 10571
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Јурија Гагарина бр. 28а/25, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 1573/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 156/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС-Министарство Финансија-Управа царина-Царинрница Ниш
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Клима уређај марке VOХ
  Опис предмета продаје: Клима уређај
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00 дин


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 13:06:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 10568
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Инт.115/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: наплата судске таксе
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-03-29 12:17:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 10560
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А166/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: LA FANTANA ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 08:55:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 10555
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: И И-869/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 3/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слађана Иванчок
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: 2/3 сувласничког дела извршног дужника на породичној стамбеној згради, пет помоћних објеката,у кат. парцели 2369 површине 7ари 89м2 и парцеле 2370 њива 1. класе површине 6 ари 62м2, уписан у лист непокретности 2430 ко Црепаја.
  Процењена вредност предмета продаје: 956.689,60 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 478.344,80 рсд


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-04-30 15:00:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 10554
  Датум продаје: 2018-05-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 2ИИ 173/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 145/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Самостална пекарска радња Солунац 1 ПР Којадиновић Желимир
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 101
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 2.302.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.151.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 10:10:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 10548
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1ИИВ 612/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 475/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Atlantic Brands DOO Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 33
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина за сечење саламе, дигитална вага за мерење, машна за сечење саламе, полица, сто, расхладна ви
  Опис предмета продаје: маш. за сеч. саламе, дигит. вага за мерење , маш. за сеч. саламе, пол. са 5 преграда 73*50*192 цм, сто дим. 70*50*84 цм, полица димензија 73*50*192 цм, полица налик на дрво беле боје са 5 преграда дим 67*50*192, полица дим 80*50*192цм, полица дим 73*50*192цм, полица дим 79*50*192цм, расхл. витр. дим 195*106*135 цм, расхл. витр. дим 247*114*142цм, расхл. витр. дим 200*108*140цм, пол. дим76*50*192цм, пол.дим 76*50*192цм, витрина, пол дим 76*50*192, пол дим 83*50*192цм, расхл.витр дим 80*80*129цм.
  Процењена вредност предмета продаје: 315.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 157.700,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 12:40:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 10541
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр.7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И Ив-466/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И Ив-159/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Угаона гарнитура, сиво-беле боје, Сточић, браон боје, пуно дрво, Собна комода, дрво, Ормар, пуно дрв
  Опис предмета продаје: Угаона гарнитура, сиво-беле боје, Сточић, браон боје, пуно дрво, Собна комода, дрво, Ормар, пуно дрво , Двосед, браон боје, штоф, Двокрилни ормар, тамно браон боје, Двокрилни ормар, светло браон боје, Собно огледало, велико
  Процењена вредност предмета продаје: 71.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 10:20:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 10534
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр.7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И Ив-897/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И Ив-216/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MERCATA DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке „TOSHIBA“, беле боје, Веш машина марке „GORENJE", Машина за прање судова марке „GORE
  Опис предмета продаје: Телевизор марке „TOSHIBA“, беле боје, Веш машина марке „GORENJE", Машина за прање судова марке „GORENJE“, Кревет, штоф, сиве боје, Фотеља, беж боје, Фотеља, штоф, Путничко возило, марке „ЗАСТАВА“, тип „YUGO 55 KORAL“, рег. ознака: KG 091-ZT, црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 85.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.500,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-03-30 13:38:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10533
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ив 312/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 69/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Аница Марковић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 10:32:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljmarkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 013355885
  ПИБ: 108589595
  Матични број: 63558028

  Број записа у бази: 10522
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: 1 Иив - 299/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 57/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Металац Маркет д.о.о
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: компијутер кућиште, орман, клима
  Процењена вредност предмета продаје: 32.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 22.400,00 дин


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 14:10:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 10521
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.388/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.130/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали Осигурање Србија А.Д.О.
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил Toyota RAV 4
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-05-03 09:32:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10520
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 1681/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 292/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Веркић Биљана, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина
  Опис предмета продаје: машина
  Процењена вредност предмета продаје: од 400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 200.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-03-29 15:33:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 10519
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 508/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иштван Ердег
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 8500 К.О. Бечеј
  Процењена вредност предмета продаје: 1.080.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 540.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-03-06 11:36:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 10514
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 196/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.225/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој РС
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 7.255.003,44 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 3.627.501,72 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-04-30 15:32:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 10504
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-157/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 59/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: Породична зграда 71м2; виноград ; пољопривредно земљиште; пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 2.534.700,00; 114.675,00; 16.725,00; 39.625,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.267.350,00; 57.337,50; 8.362,50; 19.812,50


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767