ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1702 активних, од укупно 14186 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 07:51:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 13700
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.И. 674/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 79/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Симо Ненадић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке Опел Астра, годиште 2001.
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-09-04 12:42:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 13696
  Датум продаје: 2018-10-03
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Иив.116/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.170/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дијамант А.Д. Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина за судове Beko, шпорет са равном плочом Beko, сто, угаона гарнитура, полица за Тв, лцд тв LG
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 13:00:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 13692
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр. 183/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 128/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "TAKOVO OSIGURANJE ADO KRAGUJEVAC" u likvidaciji
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизор, орман, сточић, клима, компијутер, сто за компијутер, кухиња, микроталаснамашина за сушење веша, телевизор марке "vox", ветерина за телевизор са висећим полицама
  Процењена вредност предмета продаје: 117.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 58.500,00 РСД


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-07-05 12:54:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 13688
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6.Ии. 352/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 117/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: ТОРПЕДО, зелене боје, модел TD 7506 A, недостаје седиште, акумулатор и рег,. ознака
  Процењена вредност предмета продаје: 800.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 400.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-08 10:03:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 13683
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 19507-707/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк А275/016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика, Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 13:58:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 13675
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитељ Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета: /
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-195/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Градска топлана" Ниш, Ниш, ул. Благоја Паровића бр. 3, МБ 07216009, ПИБ 100619162
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Sansung”, Комода браон боје, Судомашина BEKO, Комплет кухињских елемената беле боје, Угао
  Опис предмета продаје: Покретне ствари.
  Процењена вредност предмета продаје: 135.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 67.500,00


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2018-07-31 15:53:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 13674
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: И.ив 3057/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 144/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Београдска пекарска индустрија
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Коришћене ствари
  Опис предмета продаје: Коришћене ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 85.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 42.500,00 дин.


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-08-30 12:19:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 13670
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 4 И-918/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А19/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О. БЕОГРАД ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ОСИГУРАЊЕ ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност којa je уписанa у лист непокретности број 14221 К.О. Кикинда, на парцели број 16702, потес Водица, виноград 2. класе, површине 20а 72м2, пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 160.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 48.000,00 динара  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 15:22:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13665
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. А232/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће Електропривреда Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобил “OPEL VEKTRA” регистарске ознаке ZR-088ČŠ, година производње 1996.
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 динара  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2018-08-31 12:54:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Кнегиње Зорке бр. 2
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 13656
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Теразије бр. 43 спрат 1, стан 2.
  Пословни број судског предмета: 7 ии 23481/17
  Број предмета јавног извршитеља: ии 718/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ, ГАРАНТНИ ФОНД
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: тв HISENCE, угаона гарнитура, клуб сто, рачунар са монитором, клима уређај LG, тв SAMSUNG, LG PLAYER
  Процењена вредност предмета продаје: 17.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.750,00


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2018-08-31 12:49:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Кнегиње Зорке бр. 2
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 13654
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Теразије бр. 43 спрат 1, стан 2.
  Пословни број судског предмета: ии 431/17
  Број предмета јавног извршитеља: ии 592/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ,ГАРАНТНИ ФОНД
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: сто дрвени, сто дрвени, рачунар СПИЕЦ, монитор ЛГ, микроталасна КРОВН, дрвени ормани комада 3
  Процењена вредност предмета продаје: 54.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 27.000,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 12:35:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 13653
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 6748/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 18/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стојчевски Аница
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 37000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 18500 рсд


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-09-10 08:55:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 13651
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-15/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 20/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANKA A.D. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Двобразни плуг, црвене боје, ИМТ, непозната година производње Тањирача са 24 тањира, непозната година производње Циклон, непозната година производње Тракторска приколица са растуривачем ђубрува, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 170.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 85.000,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-20 15:20:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 13650
  Датум продаје: 2018-09-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг бр, 1/3 (сутерен)
  Пословни број судског предмета: ИИв-830/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-294/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVONU KLAS PEK DOO MEROŠINA
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословне просторије - канцеларије
  Опис предмета продаје: посебни део зграде, пословне просторије - канцеларије, површине 135 м2 које се налазе у Пироту, у улици Николе Пашића бб, у згради "Графике", која је спратности Пр+1, а која је уписана у лист непокретности 8712 на катастарској парцели 3402 К.О. Пирот - град. Канцеларије се налазе на етажи - приземље и састоје се од следећих просторија: ходник, 5 канцеларија, чајна кухиња и 2 мокра чвора.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.558.660,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.091.062,00

  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 12:17:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 13642
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: И.И-67/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-190/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: “UNICREDIT BANK” СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД, Београд, ул. Рајићева бр. 27-29, МБ 17324918, ПИБ 100000170
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ НАМЕЊЕНЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ У ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ
  Опис предмета продаје: 1.Вакуум пунилица са уређајем за порц., марке ACTHUNG тип ELEKTRO, година производње 2005., 2. Дизалица за говеда и свиње ручне израде, година производње 2011., 3. Казан за барење Hersteller Bauhasstac Kbein, година производње 2006., 4. Тестера за расецање свиња Ruhle, кружна, година производње 2007.
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 236.369,00 ДИН., 2. 21.273,20 ДИН., 3. 41.364,60 ДИН., 4. 10.636,60 ДИН.
  Почетна цена предмета продаје: 1. 118.184,50 ДИН., 2. 10.636,60 ДИН., 3. 20.682,30 ДИН., 4. 5.318,30 ДИН.


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-09-20 09:48:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 13639
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ 415/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 156/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНК
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, број зграде 1, спратност Пр, адреса Иве Лоле Рибара бр. 231, површина земљишта под зградом 72м2, кат.парц. бр. 4781, ЛН бр. 5730 КО Бачка Паланка
  Процењена вредност предмета продаје: 2.357.683,20 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.178.841,60 дин.


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2018-08-28 14:49:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 13630
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Ул. Максима Горког бр.1а, стан 54, спрат бр. 5, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-287/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-26/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословна зграда за коју није утврђена делатност
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 4.164.132,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.082.066,00

  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 10:34:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 13624
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у сали за састанке
  Пословни број судског предмета: Ив-1602/2011
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А30/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROIZVODNO PROMETNO DRUŠTVO MAGNUM DOO PARAĆIN
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива пете класе
  Опис предмета продаје: Њива 5. класе, површине 5 а 8 м² (508 м²), који се налази на КП бр 3472/16 КО Параћин, потес Петловац, врста земљишта грађевинско, врста права држалац, врста својине приватна
  Процењена вредност предмета продаје: 525.122,08 динара
  Почетна цена предмета продаје: 157.536,63 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 12:47:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 13623
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 84/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДОЈЕ РАДОЈЕВИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 23 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Струјни котао, радијатори, канцеларијски намештај, бакарне цеви
  Процењена вредност предмета продаје: 103.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 51.800,00 дин


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 11:33:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 13621
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 13:00 ч
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: 35 ИИв бр. 137/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 354/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 199.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 99.500,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767