ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1575 активних, од укупно 9823 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-02-14 08:31:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 8575
  Датум продаје: 2018-03-09
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 660/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 429-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Србислав Војчић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: Трактор МТЗ 1979 год.
  Процењена цена предмета продаје: 600.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 300.000,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-01-24 10:04:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 8563
  Датум продаје: 2018-02-22
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив 270/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 110/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОД НЕША & М НЕНАД КЕЦМАН И ДР., Нови Сад,
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена цена предмета продаје: од 3.057.078,02 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.528.539,01 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-01-30 12:38:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 8541
  Датум продаје: 2018-03-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Инђија, Југ Богдана бр.4/7
  Пословни број судског предмета: И.И.373/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.39/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПИРАЕУС БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 4.185.667,50
  Почетна цена предмета продаје: 2.092.833,75


  Оглас поставио: Коста Брдарић
  Датум и време постављања: 2018-03-22 10:23:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Кондина 26, спрат 2, стан 4
  Е-маил адреса: kostabrdaric@gmail.com
  Контакт телефон: 0652151011
  ПИБ: 108295591
  Матични број: 63355275

  Број записа у бази: 8513
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, ул. Кондина бр.26/4
  Пословни број судског предмета: 6 И.ИВ 3508/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 697/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MAPEI SRB DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: бела техника и намештај
  Опис предмета продаје: угаона гарнитура, фотеља, машина за прање суђа, трака за трчање, телевизор...
  Процењена цена предмета продаје: 140.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 98.000,00 динара  Оглас поставио: Александар Ристовић
  Датум и време постављања: 2018-02-13 09:50:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Балканска 6
  Е-маил адреса: izvrsitelj.ristovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642126000
  ПИБ: 108017479
  Матични број: 63146684

  Број записа у бази: 8504
  Датум продаје: 2018-03-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Балканска бр. 6, трећи спрат, стан број 7
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-1640/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.212/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЕШКОВИЋ ГРАДЊА ДОО
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПАРЦЕЛА
  Опис предмета продаје: ЛИВАДА 7. КЛАСЕ, 3623 м2
  Процењена цена предмета продаје: 1.399.442,72 ДИН
  Почетна цена предмета продаје: 699.721,36  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2018-03-05 08:36:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 8487
  Датум продаје: 2018-03-29
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: 2 И И-697/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И.И-А406/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гордана Николичић, Данијела Николичић и Виолета Ћаловић
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 29
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 40000,00...
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности исте


  Оглас поставио: Братислав Филиповић
  Датум и време постављања: 2018-02-09 11:40:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Војводе Степе 8, локал 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filipovic@gmail.com
  Контакт телефон: 022560896
  ПИБ: 108590394
  Матични број: 63558729

  Број записа у бази: 8480
  Датум продаје: 2018-03-07
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља у Инђији, Војводе Степе 8, локал 13
  Пословни број судског предмета: ИИ-67/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-50/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТС СТОРК ГРОУП ДОО, КУЛА
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторна возила
  Опис предмета продаје: Једно путничко и једно комби возило.
  Процењена цена предмета продаје: 8.000,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 4.000,00 евра  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-02-26 13:03:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 8388
  Датум продаје: 2018-03-14
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-178/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 999/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Стевановић
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Мешалица за бетон, неисправна без мотора, наранџасте боје, непозната година производње Чесма из компоненти, бордо боје, непозната година производње Циркулар за дрва, непозната година производње Уградна рерна и плоча, марке-MIELE, беле боје, непозната година производње LCD телевизор, марке-TOSHIBA, тип-REGZA, 32”, црне боје, непозната година производње Комода, браон боје, непозната година производње Клуб сто, брон боје, непозната година производње Ципеларник, сиве боје, непозната година производњ
  Процењена цена предмета продаје: 79.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 39.750,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-02-02 16:30:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 8383
  Датум продаје: 2018-03-05
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: I 39 ИИ бр. 684/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-302/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија - Министарство одбране
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Комода, црне боје; Витрина, црне боје; Ормар, црне боје;
  Процењена цена предмета продаје: од 2.000,00 динара до 3.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 1.750,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-03-05 15:34:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 8374
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља, у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 38
  Пословни број судског предмета: И.И.136/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.278/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen banka a.d. Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Врњачкој Бањи
  Опис предмета продаје: Стан број 21, површине 50 м2, ул. Ужичка 13/б, локација Сунчани брег, Врњачка Бања
  Процењена цена предмета продаје: 3.872.784,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.936.392,25 динара


  Оглас поставио: Ненад Боторић
  Датум и време постављања: 2018-02-05 11:45:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Бечмен, Београд-Сурчин, улица 11. октобар 29
  Е-маил адреса: nenadbotoric@gmail.com
  Контакт телефон: 0603335344
  ПИБ: 107628907
  Матични број: 62876107

  Број записа у бази: 8361
  Датум продаје: 2018-02-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: 11. октобра бр. 29, Бечмен
  Пословни број судског предмета: И.И.-94/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-203/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНК АД
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: једнособан стан
  Опис предмета продаје: једнособан стан површине 46м2, претворен у два пословна простора-локала у ул. Николе Пашића 3б у Младеновцу
  Процењена цена предмета продаје: 3.693.927,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.736.145,69


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-01-31 10:31:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 8354
  Датум продаје: 2018-02-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 850/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MK COMMERCE" Д.О.О.
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности 835 К.О. Банатско Карађорђево
  Процењена цена предмета продаје: 665.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 332.500,00 динара  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-02-01 12:48:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 8328
  Датум продаје: 2018-02-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 788/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зора Витомиров и Јасмина Витомиров
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-01-11 15:02:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 8314
  Датум продаје: 2018-02-23
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ.277/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.(2)53/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална Банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 32243/4 - земљиште под зградом- објектом, површине 4а17м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда - део, у улици Стевана Тиквицког 32; земљиште уз зграду – објекат, површине 1а76м2, у улици Стевана Тиквицког; парцела број 32243/24 – грађевинска парцела, површине 5а94м2, у улици Стевана Тиквицког 31;
  Процењена цена предмета продаје: 40.000.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 20.000.000,00 РСД


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-01-25 11:57:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 8311
  Датум продаје: 2018-02-22
  Време продаје: 13:00 ч
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 182/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 291/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна Банка АД Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар и аутомобил
  Опис предмета продаје: кућни инвентар и аутомобил
  Процењена цена предмета продаје: 225.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 112.500,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-02-22 14:52:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 8306
  Датум продаје: 2018-03-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 373/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО РЕКС
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-02-26 14:54:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 8296
  Датум продаје: 2018-03-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 456/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А 2138/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милорад Маркович из с. Мањак, Владичин Хан
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена цена предмета продаје: 32.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.250,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-01-12 10:53:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 8288
  Датум продаје: 2018-02-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.414/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.(2)128/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирјана Ненадић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела бр. 2387 – земљиште под зградом – објектом, површине 1а47м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда која се налази у улици Косачка бр. 30; земљиште под зградом - објектом , површине 56м2, на коме се налази помоћна зграда, у улици Косачка; земљиште уз зграду – објекат, површине 2а91м2, у улици Косачка
  Процењена цена предмета продаје: 5.000.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 2.500.000,00 РСД


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-01-30 17:37:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 8287
  Датум продаје: 2018-02-26
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-266/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Гас Рума
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сушара за сушење, вишенаменска, капацитет 600-700 кг масе, прскалица за пестициде запремине 400 лита
  Опис предмета продаје: сушара за сушење, вишенаменска, капацитет 600-700 кг масе, прскалица за пестициде запремине 400 литара
  Процењена цена предмета продаје: од 40.000,00 до 430.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 20.000,00 до 215.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-01-29 10:48:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 8246
  Датум продаје: 2018-02-28
  Време продаје: 08:15
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-176/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈЕП "Топлана" Краљево, Краљево, ул. Цара Лазара бр. 52а, МБ 07190859, ПИБ 101260675
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 1.000,00 дин. до 4.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 500,00 дин. до 2.000,00 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767