ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1702 активних, од укупно 14186 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 12:42:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 13778
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: I 39 ИИ бр. 471/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-263/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живко Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према Закључку о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.500,00-66.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 750,00-33.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 13:34:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 13774
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе бр. 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: 1Ии.бр.333/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.и-240/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Николић
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: бар, орман, телевизор, сто, фотеља, комода, ноћни ормарићи, пегла, радни сто, лаптоп, мешалица, бицикл
  Процењена вредност предмета продаје: 57.500,00 динара (од 1.000,00 динара до 10.000,00 динара)
  Почетна цена предмета продаје: 28.750,00 динара (од 500,00 динара до 5.000,00 динара)


  Оглас поставио: Милош Думић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 15:26:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Јове Илића 16
  Е-маил адреса: milos.dumic@izvrsiteljibeograd.rs
  Контакт телефон: 0641356704
  ПИБ: 107578106
  Матични број: 20830212

  Број записа у бази: 13767
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Јове Илића 16
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-1839/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 304/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Грађевинац систем д.о.о.
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 1 класе
  Опис предмета продаје: Њива 1 класе, катаст. парц.бр.3830 КО Мартинци, површине 2877м2 уписан у лист непокретности бр.432 К.О. Мартинци
  Процењена вредност предмета продаје: 230.160,00
  Почетна цена предмета продаје: 161.112,00  Оглас поставио: Далибор Лазић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 10:23:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 23а
  Е-маил адреса: izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611716673
  ПИБ: 108779486
  Матични број: 63696587

  Број записа у бази: 13763
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Панчевo, ул. Светог Саве бр. 23а
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ-786/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 54/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЕНАД ТРИФУЉЕСКО
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Приземна породична стамбена зграда бр. 1, изграђена на адреси у Панчеву у улици Ружина број 5/А, при
  Опис предмета продаје: Приземна породична стамбена зграда бр. 1, изграђена на адреси у Панчеву у улици Ружина број 5/А, приземна породична стамбена зграда бр. 2, изграђена на адреси у Панчеву у улици Ружина, приземна помоћна зграда бр. 3, изграђена на адреси у Панчеву у улици Ружина, приземна помоћна зграда бр. 4, изграђена на адреси у Панчеву у улици Ружина,приземна помоћна зграда бр. 5, изграђена на адреси у Панчеву у улици Ружина,и приземна помоћна зграда бр. 6, изграђена на адреси у Панчеву у улици Ружина, све са
  Процењена вредност предмета продаје: 6.734.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.367.000,00 динара


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 15:19:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 13759
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, први спрат, сала 211, Суботица
  Пословни број судског предмета: И.Ив.596/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.3/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Bosako DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2,1,3,1,1,1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПВЦ прозори
  Опис предмета продаје: Пвц прозори, више димензија, без стакла
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00, 15.000,00, 38.000,00, 10.500,00, 11.000,00, 10.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00, 7.500,00, 19.000,00, 5.250,00, 5.500,00, 5.250,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 08:56:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 13758
  Датум продаје: 2018-08-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-73/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 139/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka a.d. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1/1 к.п. бр. 852, површине 1 ха 72 а 54 м2, шума 4. класе, шумско земљиште; 1/1 к.п. бр. 861, површине 82 а 21 м2, шума 5. класе, шумско земљиште; 1/1 к.п. бр. 862, површине 1 ха 33 а 85 м2, ливада 7. класе, пољопривредно земљиште; 1/1 к.п. бр. 863, површине 56 а 97 м2, шума 5. класе, шумско земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 204.732,34; 148.844,53; 227.545,00; 147.674,52
  Почетна цена предмета продаје: 102.366,17; 74.422,265; 113.772,50; 73.837,26


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 08:56:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 13756
  Датум продаје: 2018-09-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-10/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 13/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Металац Маркет Д.О.О.
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1/1 к.п. бр. 865 КО Купиново, површине 47 а 33 м2, шума 5. класе, шумско земљиште; 1/1 к.п. бр. 874 КО Купиново, површине 1 ха 11 а 17 м2, шума 5. класе, шумско земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 216.342,00; 380.543,40
  Почетна цена предмета продаје: 108.186,00; 190.271,70


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 08:42:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 13754
  Датум продаје: 2018-08-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-13/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 20/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka a.d. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: к.п. бр. 378/1 КО Врбовац, шума 3. класе, шумско земљиште, површине 58 а 10м2;к.п. бр. 1667 КО Врбовац, њива 4. класе, пољопривредно земљиште, површине 12а 95 к.п. бр. 671 КО Блаце, виноград 2. класе, пољопривредно земљиште, површине 6 а 25м2...
  Процењена вредност предмета продаје: 296.961,00:51.800,00;18.600,00; 28.125,00: 6.340,00
  Почетна цена предмета продаје: 148.480,50:25.900,00;9.800,00; 14.062,50: 3.170,00


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 15:09:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 13751
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, први спрат, сала 211, Суботица
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.А16/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП КОМГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Косилица, резервоар за воду, циркулар, крупара
  Опис предмета продаје: Косилица, резервоар за воду, циркулар, крупара
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00, 10.000,00, 12.000,00, 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7500,00, 5000,00, 6000,00, 3000,00


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-08-24 10:33:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 13741
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 1687/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЦРЕДИТ АГРИЦОЛЕ БАНКА СРБИЈА А.Д.
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Бела техника, разни намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 42.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 09:30:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13739
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: I.I.44/17
  Број предмета јавног извршитеља: I.I.31/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ха
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.бр.591-земљиште под зградом-објектом површине 0.00.69ха у мзв Село-зграда бр.1 породична стамбена зграда бр.етажа ПР-1, СП-1, кп.бр.591 земљиште под зградом-објектом пвршине 0.00.65 ха у мзв село-зграда бр.2 помоћна зграда бр.етажа ПР-1, кп.бр.591 земљиште уз зграду површине 0.05,00 ха лист непокретности 629 КО Глоговац, КП.БР.591 МЗВ Село по култури воћњак 1.класе површине 0.03,98 ха у листу непокретности 629 КО Глоговац
  Процењена вредност предмета продаје: 42.886 еур
  Почетна цена предмета продаје: 21.443 еур


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-08-24 15:22:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 13734
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у сали за састанке
  Пословни број судског предмета: И.И-328/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-400/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранко Миленовић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Компресор - 10.000,00 динара Ручна колица - 4.000,00 Динара Круњачица кукуруза - 15.000,00 динара Агрегат за струју - 12.000,00 динара Ручна-транспортна колица - 3.000,00 динара Музички стуб марке Panasonic - 6.000,00 динара Телевизор марке Unitet - 2.500,00 динара Ауто приколица - 18.000,00 динара Џакови цемента по 50 кг - 28 комада - 19.600,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 90.100,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.050,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-09-05 14:48:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 13730
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Иив.326/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.87/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марсо аграр доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: детаљније у закључку
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности  Оглас поставио: Јован Пјешчић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 13:31:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Сарајевска 42, спрат 5, стан 51
  Е-маил адреса: jpizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0645928238
  ПИБ: 107580782
  Матични број: 62843772

  Број записа у бази: 13729
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Сарајевска бр. 42/51, Београд
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-592/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 135/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Светислав Младеновић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1980
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Картонски регистратори
  Опис предмета продаје: Плави картонски регистратори
  Процењена вредност предмета продаје: 150,00 динара сваки појединачно
  Почетна цена предмета продаје: 75,00 динара сваки појединачно


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 09:52:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 13721
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у сали за састанке
  Пословни број судског предмета: И.И-183/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-288/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њиве друге класе
  Опис предмета продаје: 1. њива 2. класе, површине 6,34 ари, КО Главица, врста земљишта- пољопривредно У ИЗНОСУ ОД 145.820,00 динара 2. њива 2. класе, површине 7,39 ари, КО Главица, врста земљишта- пољопривредно У ИЗНОСУ ОД 169.970,00 динара 3.њива 2. класе, површине 13,76 ари, КО Главица, врста земљишта- пољопривредно У ИЗНОСУ ОД 316.480,00 динара 4. њива 2. класе, површине 12,13 ари, КО Главица, врста земљишта- пољопривредно У ИЗНОСУ ОД 84.910,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 717.180,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 358.590,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-08-03 21:17:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 13718
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И Ив.462/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.239/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-08-06 14:35:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13715
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.1135/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.534/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој РС, Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ха
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.1224 мзв село 102-земљиште под зградом површине 0.00,60ха, земљиште уз зграду површине 0.05,00 ха и њива 4.класе површине 0.05,94 ха, кп.3586/1 мзв Клисура-шума 4.класе, површине 1.06,46ха, шума 6.класе површине 0.24,37ха, земљиште под зградом површине 0.00,18ха, кп.3586/2 ливада 6.класе површине 0.27,43ха, кп.3591 мзв клисура-ливада 5.класе 0.30,99 ха, кп.557 мзв.средња река-шума 4.класе површине 2.56,37 ха, кп 354/1 мзв косе -ливада 6.класе површине 1.06,38 ха, и друге парцеле по закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 31.686 еур
  Почетна цена предмета продаје: 15.843 еур


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 14:26:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 13713
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии. 531/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии. 163/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТЕТЕКС ДОО Ариље
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: веш машина, АЛУ мердевине, ормарић, ормар, ЛЕД Тв, ДВД плејер, дрвена комода, собни тренажер, кожни
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 09:51:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 13711
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Момчила Тешића бр. 14, I спрат, стан 4, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: И.И. 135/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 176/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'EXPOBANK' A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја, ЗИО 2016 - Непокретности предмет продаје ближе описани у закључку у прилогу огла
  Опис предмета продаје: Прва јавна продаја, ЗИО 2016 - Непокретности предмет продаје ближе описани у закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности непокретности наведене у закључку у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Почетне цене непокретности-предмета продаје наведене у закључку у прилогу огласа


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 11:27:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 13705
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 08:30 часова
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: 24 Ив. бр. 8728/11
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А3/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зубна ординација "Срећковић"
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Према Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара по комаду
  Почетна цена предмета продаје: 9.000,00 динара по комаду


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767