ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1509 активних, од укупно 7731 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-25 16:03:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 5077
  Датум продаје: 2017-12-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, Кнеза Вишеслава 58а
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 258/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 67/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГОРАН МИЉУШ
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 23 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мрежна опрема, канцеларијски намештај, клима уређај
  Опис предмета продаје: Мрежна опрема, канцеларијски намештај, клима уређај
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 рсд, 100.000,00 рсд, 10.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 рсд, 50.000,00 рсд, 5.000,00 рсд


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2017-11-14 15:45:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 5013
  Датум продаје: 2017-12-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Дашица, Александровац
  Пословни број судског предмета: И.И 105/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 509/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно Предузеће ,,Национални парк Копаоник”
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 28 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Покретне ствари унутар куће домаћинства као и радне машине у оквиру стругаре...
  Процењена цена предмета продаје: 626.760,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 313.380,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 14:45:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 5005
  Датум продаје: 2017-12-16
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Бате Јанковића бр. 29/6
  Пословни број судског предмета: И.И. 1047/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 86/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Град Чачак
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: половни кућни инвентар
  Опис предмета продаје: ТВ Самсунг, љуљашка баштенска, угаона гарнитура, плакар браон боје, сточић-стакло метал, ТвВ Самсунг
  Процењена цена предмета продаје: 39.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 19.500,00 динара


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-08-22 13:14:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 4994
  Датум продаје: 2017-12-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Чачак,Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-37/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Трговачко предузеће Експорт-Импорт "ПЕЛОПОНЕЗ" ДОО Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Пословни простор површине 24 м2, Пословни простор површине 58 м2, Пословни простор површине 4 м2, Трособан стан површине 66 м2, Трособан стан површине 66 м2
  Процењена цена предмета продаје: 16.088.662,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 9.653.173,20 дин


  Оглас поставио: Милан Узелац
  Датум и време постављања: 2017-10-16 14:08:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Дунавска бр.26
  Е-маил адреса: uskens@open.telekom.rs
  Контакт телефон: 021557450
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 4964
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Дунавска бр.26
  Пословни број судског предмета: ИИ 568/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-31/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гвозденац Слободан
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: возила
  Опис предмета продаје: 1.„ BMW X5“ , година производње 2001, 2.„ BMW 520I“ година производње 2001, 3.„CHRYSLER“ тип 300M
  Процењена цена предмета продаје: 1.„ BMW X5“ , година производње 2001-726.000,00 динара , 2.„ BMW 520I“ година производње 2001-460.000,00 динара , 3.„CHRYSLER“ тип 300M-605.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.„ BMW X5“ , година производње 2001-363.000,00 динара, 2.„ BMW 520I“ година производње 2001-230.000,00 динара , 3.„CHRYSLER“ тип 300M-302.500,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2017-11-14 15:41:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 4909
  Датум продаје: 2017-12-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Краљево, ул. Стевана Филиповића бр. 14
  Пословни број судског предмета: И.И 50/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 22/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живка Чукарић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Столарска машина
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина
  Опис предмета продаје: Машина за столарску радионицу
  Процењена цена предмета продаје: 200.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-11-14 12:24:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 4899
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 локал 408, Шабац
  Пословни број судског предмета: Иив-79/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-153/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 46
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тросед, фотеља, сточић дрвени, табуре, столица са комодом, кварцна пећ, четвокрилни орман,зидни сат,
  Опис предмета продаје: тросед, фотеља, сточић дрвени, табуре, столица са комодом, кварцна пећ, четвокрилни орман,зидни сат, комода телевизор, дрвена витрина, дрвени сто, дрвене столице, дрвени сто, клупа дрвена, комода са чивилуком, кауч на развлачење, телевизор, усисивач, лаптоп, машина за шивење, орман беле боје, орман са преградма и фиокама, радни сто, кауч од мебла, табуре од мебла, сточић браон боје, телевизор. орман, осмокрилни регал, телевизор марке Samsung, сточић на точкиће , комода са огледалом и фиокама, др
  Процењена цена предмета продаје: 277.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 138.950,00


  Оглас поставио: Ненад Боторић
  Датум и време постављања: 2017-12-07 11:40:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Бечмен, Београд-Сурчин, улица 11. октобар 29
  Е-маил адреса: nenadbotoric@gmail.com
  Контакт телефон: 0603335344
  ПИБ: 107628907
  Матични број: 62876107

  Број записа у бази: 4784
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: 11. октобра бр. 29, Бечмен
  Пословни број судског предмета: 14.ИИ.-36330/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-275/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BANCA INTESA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гаража-паркинг место
  Опис предмета продаје: ГМ 12, гаража-паркинг место, у подруму, 13м2, у оквиру стамбено-пословног објекта , у улици Ламартинова број 19 у Београду.
  Процењена цена предмета продаје: 1.487.542,80
  Почетна цена предмета продаје: 743.771,40


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 14:26:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 4756
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: понуде слати до 14ч
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: 2Ии-201/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 28/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Васић Зоран
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност - породичне стамбене зграде
  Процењена цена предмета продаје: 6.746.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.373.000,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-11-21 14:17:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 4472
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-912/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 429/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционарско друшзво за осигурање "Таково" у ликвидавији
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Креденац, беле боје, непозната година производње, CRT Телевизор марке-GRUNDIG, 22цм, сиве боје, непозната година производње, Стоћич за телевизор, браон боје, непозната година производње, Клуб сто, непозната година производње, Кауч, непозната година производње, Електрични шпорет, марке-SIMENS, беле боје, непозната година производње, Фотеља, непозната година производње, Замрзивач марке-OBODIN, 300l, непозната година производње
  Процењена цена предмета продаје: 36.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 25.200,00


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-12-07 11:37:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Вилине воде број 6
  Е-маил адреса: mirjanardimitrijevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 4466
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Viline vode 6
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1827/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк ад, Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности на јавном надметању
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 73.734.097,50
  Почетна цена предмета продаје: 51.613.868,25


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-11-23 11:35:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 4240
  Датум продаје: 2017-12-13
  Време продаје: Понуде до 16h
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у улици Синђелићев трг бр. 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИ-55/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1115/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU, KONSALTING I INŽENJERING FENIKS BB DOO NIŠ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 48 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Машина за кружно савијање “Vorsicht Spanung” стање половна 380 V; Стубна мешалица “Gude” GSTB 25 R+L,стање половна; Преса за савијање лима “Termozavod” Ниш стање половна; Апарат за тачкасто заваривање “Messer” Griesheim тип VF-SWNE 00000A31, стање полован; Ваљци за савијање лима са постољем “Kuth”; Преса за савијање лима са електромотором без ознаке, стање половна; Преса за савијање лима ручна без ознаке; Машина за ситовање мања, стање половна; Бушилица “Makita” електрична; Брусилица “Womax”...
  Процењена цена предмета продаје: 3.891.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.167.450,00


  Оглас поставио: Војка Јањић
  Датум и време постављања: 2017-06-05 10:30:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Страхињића Бана 57а, 1. спрат, стан 4
  Е-маил адреса: vojkajanjic@izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0691002326
  ПИБ: 108196582
  Матични број: 63284734

  Број записа у бази: 3990
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Страхињића Бана бр. 57а
  Пословни број судског предмета: 4 Ив. 1923992/10
  Број предмета јавног извршитеља: И.В. 49/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЕУРОБАНК" а.д.
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 84
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Уметничке слике, фотеље, столице, већи и мањи столови, клима, телевизори, ормари, радни сто, књиге, ролери, бицикло,
  Процењена цена предмета продаје: 225.355,00
  Почетна цена предмета продаје: 159.848,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 11:43:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 3976
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: Понуде до 16h
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у улици Синђелићев трг бр. 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 3ИИв-959/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А284/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Дне клупе дрвене - дужине око 3,5 метра, Канцеларијска столица, Замрзивач сандучар 310 l марке GORENJE, Фрижидер FRINKO, Пећ на чврсто гориво ALFAPLAM 90H-FAVORIT, Електрични штедњак ARTHUR MARTIN, Моторна тестера без ланца HOMELIT TM-4050 произвођач Север Суботица, Мешалица за бетон са бензинским мотором (по речима извршног дужника није у исправном стању), Грађевинска колица, зелене боје LIMEX CROATIA
  Процењена цена предмета продаје: 89.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 26.700,00


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 09:35:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milos.mitrovic@sbb.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 3654
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља у ул.Макензијева 32/5
  Пословни број судског предмета: 4И.Ив.1685/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А582/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КУРЕНТ ПРИНТ Д.О.О.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ставри
  Опис предмета продаје: Барска столица, Кућиште без монитора, Бушач за папир, Бушилица и зидна полица
  Процењена цена предмета продаје: 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.000,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2017-11-02 15:23:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 3610
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља, ул. Цара Лазара бр. 38, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.Ив.28/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.316/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда са помоћном зградом и земљиштем у Краљеву
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда (ПО+ ПР), помоћна зграда, и земљиште, који се налазе у Краљеву, ул Радничка бр. 10.
  Процењена цена предмета продаје: 3.439.570,01 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.719.785,01 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-05-12 09:56:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 3516
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 15:45
  Место продаје: Краљево, Трг српских ратника бр. III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ 649/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А125/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Миловановић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор без обележја, полица комода за дневну собу, усисивач, комода за дневну собу, веш машина, телевизор марке "SAMSUNG", витрина, мини линија, ормар, плакар, комода
  Процењена цена предмета продаје: 65.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 39.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-05-11 12:18:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 3494
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Краљево, Трг српских ратника бр. III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ 56/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 30/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС - Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Рачунар Пентијум 4, телевизор марке "CROWN"
  Процењена цена предмета продаје: 28.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-04-24 14:19:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 3172
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чачак,Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-68/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари у стану
  Опис предмета продаје: у одличном стању
  Процењена цена предмета продаје: 69,000,00
  Почетна цена предмета продаје: 48.300,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-04-19 15:59:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 3085
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Краљево, Трг српских ратника бр. III/1
  Пословни број судског предмета: И.Ив 177/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А71/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за производњу, промет и услуге "INJU" Крушевац
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Течност за прање стакала, течност за прање подова, течни сапун, лап - топ, бушилица, исправљач за пуњење акумулатора, средство за прање подова, амбалажна флаша, радни сто, полица, штампач
  Процењена цена предмета продаје: 101.100,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70.770,00 ндинара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767