ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1623 активних, од укупно 11249 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-03-29 12:17:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 10560
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А166/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: LA FANTANA ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 08:55:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 10555
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: И И-869/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 3/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слађана Иванчок
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: 2/3 сувласничког дела извршног дужника на породичној стамбеној згради, пет помоћних објеката,у кат. парцели 2369 површине 7ари 89м2 и парцеле 2370 њива 1. класе површине 6 ари 62м2, уписан у лист непокретности 2430 ко Црепаја.
  Процењена вредност предмета продаје: 956.689,60 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 478.344,80 рсд


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-04-30 15:00:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 10554
  Датум продаје: 2018-05-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 2ИИ 173/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 145/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Самостална пекарска радња Солунац 1 ПР Којадиновић Желимир
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 101
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 2.302.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.151.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 10:10:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 10548
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1ИИВ 612/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 475/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Atlantic Brands DOO Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 33
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина за сечење саламе, дигитална вага за мерење, машна за сечење саламе, полица, сто, расхладна ви
  Опис предмета продаје: маш. за сеч. саламе, дигит. вага за мерење , маш. за сеч. саламе, пол. са 5 преграда 73*50*192 цм, сто дим. 70*50*84 цм, полица димензија 73*50*192 цм, полица налик на дрво беле боје са 5 преграда дим 67*50*192, полица дим 80*50*192цм, полица дим 73*50*192цм, полица дим 79*50*192цм, расхл. витр. дим 195*106*135 цм, расхл. витр. дим 247*114*142цм, расхл. витр. дим 200*108*140цм, пол. дим76*50*192цм, пол.дим 76*50*192цм, витрина, пол дим 76*50*192, пол дим 83*50*192цм, расхл.витр дим 80*80*129цм.
  Процењена вредност предмета продаје: 315.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 157.700,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 12:40:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 10541
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр.7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И Ив-466/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И Ив-159/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Угаона гарнитура, сиво-беле боје, Сточић, браон боје, пуно дрво, Собна комода, дрво, Ормар, пуно дрв
  Опис предмета продаје: Угаона гарнитура, сиво-беле боје, Сточић, браон боје, пуно дрво, Собна комода, дрво, Ормар, пуно дрво , Двосед, браон боје, штоф, Двокрилни ормар, тамно браон боје, Двокрилни ормар, светло браон боје, Собно огледало, велико
  Процењена вредност предмета продаје: 71.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 10:20:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 10534
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр.7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И Ив-897/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И Ив-216/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MERCATA DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке „TOSHIBA“, беле боје, Веш машина марке „GORENJE", Машина за прање судова марке „GORE
  Опис предмета продаје: Телевизор марке „TOSHIBA“, беле боје, Веш машина марке „GORENJE", Машина за прање судова марке „GORENJE“, Кревет, штоф, сиве боје, Фотеља, беж боје, Фотеља, штоф, Путничко возило, марке „ЗАСТАВА“, тип „YUGO 55 KORAL“, рег. ознака: KG 091-ZT, црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 85.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.500,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-03-30 13:38:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10533
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ив 312/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 69/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Аница Марковић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 10:32:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljmarkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 013355885
  ПИБ: 108589595
  Матични број: 63558028

  Број записа у бази: 10522
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: 1 Иив - 299/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 57/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Металац Маркет д.о.о
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: компијутер кућиште, орман, клима
  Процењена вредност предмета продаје: 32.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 22.400,00 дин


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 14:10:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 10521
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.388/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.130/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали Осигурање Србија А.Д.О.
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил Toyota RAV 4
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-05-03 09:32:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10520
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 1681/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 292/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Веркић Биљана, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина
  Опис предмета продаје: машина
  Процењена вредност предмета продаје: од 400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 200.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-03-29 15:33:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 10519
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 508/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иштван Ердег
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 8500 К.О. Бечеј
  Процењена вредност предмета продаје: 1.080.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 540.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-03-06 11:36:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 10514
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 196/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.225/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој РС
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 7.255.003,44 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 3.627.501,72 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-03-30 11:44:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 10512
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 491/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 3328/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовица Нешић
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 36.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.250,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-04-30 15:32:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 10504
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-157/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 59/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: Породична зграда 71м2; виноград ; пољопривредно земљиште; пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 2.534.700,00; 114.675,00; 16.725,00; 39.625,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.267.350,00; 57.337,50; 8.362,50; 19.812,50


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2018-04-04 15:11:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 10500
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Раденка Ракоњца, Цара Лазара 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: И.И. 725/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 168/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЦЛЕИЈЕН БВ ИЗ ХОЛАНДИЈЕ & М&В ИНВЕСТМЕНТ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Ливаде, пашњаци, шума, воћњак, породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 9.431.574,83
  Почетна цена предмета продаје: 4.715.787,42


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-03-05 11:07:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 10488
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И-593/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 281/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Agroindustrijska komercijalna banka "AIK BANKA" a.d. Beograd, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: КП бр. 1271/6 КО Прилике, заједно са породично-стамбеном зградом и пословно-стамбеном зградом изграђеним на КП бр. 1271/6 КО Прилике
  Процењена вредност предмета продаје: 8.154.021,92 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 4.077.010,96 дин.


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 14:57:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 10480
  Датум продаје: 2018-06-01
  Време продаје: 11,00 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: I39.ИИв.301/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв.460/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 101.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 50.500,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2018-03-30 12:31:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 10474
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Матије Хуђи бр. 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ-55/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-156/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ROFIX ДОО ПОПОВАЦ, УЛ.ПОПОВАЦ ББ, МБ 17415328, ПИБ 102238140
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИЧКА РОБА
  Опис предмета продаје: 1.Телевизор марке Samsung, модел LE32B450C4W, црне боје, 2. Замрзивач марке Beko, 300l, беле боје, 3. Угаона гарнитура беж боје-мебл, 4. Трака за трчање марке DIADORA DT1, црне боје.
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 15.000,00 дин., 2. 20.000,00 дин., 3. 30.000,00 дин., 4. 30.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1. 7.500,00 дин., 2.10.000,00 дин., 3. 15.000,00 дин., 4. 15.000,00 дин.,


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-05-07 14:57:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 10461
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.64
  Пословни број судског предмета: Ии.375/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.256/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станимир Пејовић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 42
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство
  Опис предмета продаје: Кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 897.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 448.500,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-03-27 08:44:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10455
  Датум продаје: 2018-04-23
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 5044/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 10/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Шукара, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв,веш машина
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767