ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1744 активних, од укупно 12650 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ивана Букарица Биуковић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 17:00:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 12342
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: ИИ 165/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 84/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Светислав Гавранић
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 викенд куће и 1/2 њиве
  Опис предмета продаје: 1/2 њиве 5. класе у површини 0.13 ха и 1/2 викенд куће нето површине 70 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.135.545,20
  Почетна цена предмета продаје: 794.881,64


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 08:47:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 12338
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-116/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод" Краљево, Краљево, ул. 27. марта бр. 2, МБ 07190891, ПИБ 101772636
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 4.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 2.250,00 динара


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2018-06-11 13:32:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: ivanazugic75@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 12337
  Датум продаје: 2018-07-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Карађорђева 25/6, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И. 2908/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 304/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нова Агробанка А.Д. Београд - у стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 31
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности, пољопривредног земљишта и објеката
  Опис предмета продаје: Продаја непокретности, пољопривредног земљишта и објеката уписаних у лист непокретности број уписане у лист непокретности бр. 1318 КО Чумић
  Процењена вредност предмета продаје: 51.686.886,82
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 14:30:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 12334
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 10:45
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.И-212/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-15/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија,Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, МБ 17855140, ПИБ 108508191
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: виљушкар "INDOS" 2.500 кг, 200 радних сати, висина дизања 3,4 м
  Процењена вредност предмета продаје: 1.250.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 625.000,00


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 15:27:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 12333
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 10:45
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-28/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-107/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ERSTE BANK" А.Д. Нови Сад, Нови Сад, ул. Булевар Ослобођења бр. 5, МБ 08063818, ПИБ 101626723
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 37.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 25.900,00


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 14:24:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 12332
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-270/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-224/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka a.d. Novi Sad, Нови Сад, ул. Булевар Ослобођења бр. 2а, МБ 08761132, ПИБ 101643574
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 30 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: тексас фармерице
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 45.000,00


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 14:20:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 12330
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-107/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-227/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК А.Д. Београд, Београд, ул. Вука Караџића бр. 10, МБ 17171178, ПИБ 100002532
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 58.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 29.000,00


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 11:15:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 12325
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 162/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-78/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА АД , Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Кућа
  Процењена вредност предмета продаје: 1.982.307,70
  Почетна цена предмета продаје: 991.150,85


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-07-04 12:35:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 12323
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 571/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Гардиновачки
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 14:21:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 12318
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: ИИв.112/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв.198/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ORIFLAME KOZMETIKA DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 53.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 26.500,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 14:00:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12316
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-194/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ‘’Samsung’’; Фрижидер ‘’Gorenje ’’; Сто и четири столице; Eл. Шпорет ‘’Gorenje’’; Двокричн
  Опис предмета продаје: Телевизор ‘’Samsung’’; Фрижидер ‘’Gorenje ’’; Сто и четири столице; Eл. Шпорет ‘’Gorenje’’; Двокрични орман
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00; 7.000,00; 3.000,00; 7.000,00; 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00; 3.500,00; 1.500,00; 3.500,00; 1.500,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 16:18:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 12301
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-770/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-5309/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Николић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Плугови дворедни, Тракторска прскалица, произвођач МОРАВА, Тракторска косачица, Дрљача, Садилица дворедна;
  Процењена вредност предмета продаје: 258.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 129.000,00


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 14:34:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0113110481
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 12287
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165А
  Пословни број судског предмета: 4 И.И.бр. 275/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 134/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GLOBAL SEED д.о.о. Чуруг
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Више покретних ствари
  Опис предмета продаје: Ближи опис у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Цена сваке појединачне ствари у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности сваке појединачне ствари


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-05-16 15:08:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 12285
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ив 1051/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 60/16А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Идеа доо Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторно возило
  Опис предмета продаје: Возило марке Renault Clio 1.5 dci VAN; Возило марке Lancia Beta
  Процењена вредност предмета продаје: 190.000,00дин и 50.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 95.000,00 дин и 25.000,00 дин


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-05-16 14:53:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 12283
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: И.и 331/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1624/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Валентина Барачков
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: Део казана за печење ракије,,Моторна тестера
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 дин; 15.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 дин; 7.500,00 дин


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 15:15:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 12282
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 13,00 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: ИИ.462/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.343/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕТЕРИНАРСКИ ЗАВОД СУБОТИЦА АД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 238.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 119.000,00 дин.


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-05-16 14:39:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 12281
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: ИИв 1136/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 311/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нишка пивара доо Ниш
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно возило
  Опис предмета продаје: Комби Фиат Дукато
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00 дин


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-16 14:28:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12278
  Датум продаје: 2018-12-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета: 38-03-00273-16-0250
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А273/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор; Замрзивач, Кауч; Фотеља;Двд; Сто и четири столице
  Опис предмета продаје: Телевизор; Замрзивач, Кауч; Фотеља;Двд; Сто и четири столице
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00; 8.000,00; 6.000,00; 3.000,00; 1.500,00; 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00; 5.600,00; 4.200,00; 2.100,00; 1.050,00; 2.800,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 12:16:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 12277
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: ИИВК 609/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 609/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило марке PEUGEOT са ближим ознакама EXPERT, највећа дозвољена маса 2220 кг, маса возила 1490 кг, радна запремина мотора 1905, снага мотора 47 KW, број места за седење 3.
  Процењена вредност предмета продаје: 160.000,00 динра
  Почетна цена предмета продаје: 80.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-07-11 09:45:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 12276
  Датум продаје: 2018-07-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 8ИИВ 252/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 272/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Mercator S doo Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 23
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кухињски елемент, сто, угаона гарнитура, орман, ормарни део, сточић, рачунар, монитор, тастатура, ку
  Опис предмета продаје: кухињски елемент- доњи и горњи, дрвени сто, дрвене столице, телевизор марке Samsung, дрвена полица, радни сто, монитор, миш, тастатура и кућиште, горњи кихињски елемент, доњи кухињски елемент са судопером, доњи кухињски елемент са равном плочом, ормарни део са двоје врата, приколица двоосовинска зелене боје, трактор РУС Т40, тањирача самоградња
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767