ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1575 активних, од укупно 9823 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-01-22 15:43:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 8801
  Датум продаје: 2018-02-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.102/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.51/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OZZ NIZINE
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 3440 – њива 2. класе, површине 87а52м2,у улици Робанто дуж; њива 3. класе, површине 3xa77а78м2,у улици Робанто дуж; њива 5. класе, површине 81а51м2,у улици Робанто дуж;
  Процењена цена предмета продаје: 7.000.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 3.500.000,00 РСД


  Оглас поставио: Љиљана Живковић
  Датум и време постављања: 2018-02-09 08:15:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Господара Вучића 189, 2 sprat
  Е-маил адреса: ljiljana.zivkovicizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0645435082
  ПИБ: 108160394
  Матични број: 63258997

  Број записа у бази: 8794
  Датум продаје: 2018-03-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, ул. Господара Вучића бр. 189
  Пословни број судског предмета: ИИ-65/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 287/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HALKBANK akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан - Дуплекс (поткровље+галерија)
  Опис предмета продаје: Стан бр. А-21 (дуплекс), у стамбеној згради Пк+Гал. зграде у ул. Саве Коваћевића бр. 76 у Младеновцу, површине 56,24+65,64= 121,88 м2 на кат.парцели број 1830/2 КО Село Младеновац описан у А листу ЗКУЛ 2696 Е-И КО Село Младеновац, сада описан у Листу непокретности бр. 4008 КО Младеновац Варош као: - Стан бр. 21 у поткровљу, Стан-поткровље 56м2, галерија 66м2, укупне корисне површине 122 м2, у стамбеној згради за колективно становање у улици Михаила Миловановића бр. 76, на кат. Парцели 1532/1
  Процењена цена предмета продаје: 6.103.203,47 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.051.601,74


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2018-01-23 11:57:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 8787
  Датум продаје: 2018-02-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: КАНЦЕЛАРИЈА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА СЛОБОДАНА ЖИВАНОВА, НОВИ САД, УЛ. ФУТОШКА 1 А
  Пословни број судског предмета: И И 5256/16
  Број предмета јавног извршитеља: И И 10/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ГАРСОЊЕРА У СУТЕРЕНУ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
  Опис предмета продаје: ГАРСОЊЕРА БРОЈ 1 У СУТЕРЕНУ ПОВРШИНЕ 21 М2 СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ УЛИЦА ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 43
  Процењена цена предмета продаје: 1.525.380,81
  Почетна цена предмета продаје: 762.690,41


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-02-19 14:48:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 8764
  Датум продаје: 2018-03-20
  Време продаје: 13:00 ч
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: 36 ИИв бр. 45/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 81/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар, трактор са прикључним машинама и аутомобил
  Опис предмета продаје: замрзивач, веш машина, трактор IMT 533, косилица-прикључак за трактор, корпа за трактор, шумска приколица за трактор, грабуље, виле-прикључак за трактор и аутомобил LADA 1200
  Процењена цена предмета продаје: 412.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 206.000,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-03-22 11:46:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 8758
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИв 160/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 8/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нафтацхем Петрол ДОО, Сремска Каменица
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине
  Опис предмета продаје: машине
  Процењена цена предмета продаје: од 5.000.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.500.000,00 динара  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-03-06 13:51:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 8754
  Датум продаје: 2018-03-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Његошева бр. 14, Горњи Милановац
  Пословни број судског предмета: П-2403/2010
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-24/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Чачку
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половни кућни инвентар
  Опис предмета продаје: креденац, ТВ НЕО, Шпорет на дрва, двосед
  Процењена цена предмета продаје: 45.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 22.500,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-03-22 13:04:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 8749
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив 159/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 21/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нафтацхем Петрол ДОО, Сремска Каменица
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто
  Опис предмета продаје: ауто
  Процењена цена предмета продаје: од 500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 350.000,00 динара  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 14:45:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 8734
  Датум продаје: 2018-03-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: ИИ-323-17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-307/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, земљиште под зградом 87м2, земљиште по зградом 34 м2, земљиште под зградом 24 м2, земљиште под зградом 8 м2, земљиште уз зграду 314 м2
  Процењена цена предмета продаје: 3.221.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.610.500,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-01-23 14:55:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 8726
  Датум продаје: 2018-02-23
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. Дубровачка 402 бр. 9.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 723/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 48/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПАНОНИЈАШПЕД ЛОГИСТИКА ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Комода, телевизор и двосед.
  Процењена цена предмета продаје: 108.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 54.000,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-02-07 23:56:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 8721
  Датум продаје: 2018-03-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И Ив.95/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.80-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMERCIJALNA BANKA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 12.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 3.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 6.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 1.500,00 дин.,


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-03-20 11:05:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 8720
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља, у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 38
  Пословни број судског предмета: И.И.475/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.244/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Градско, пољопривредно и шумско земљиште
  Опис предмета продаје: Градско, пољопривредно, шумско земљиште и објекти, уписани у листовима непокретности број 37 и 459 К.О. Милавчићи
  Процењена цена предмета продаје: 2.407.698,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.2013.849,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-01-29 18:40:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8707
  Датум продаје: 2018-03-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 181/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 115/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОКИЉ СМИЉА
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда , ул. 1 новембра бр. 25, Сремска Митровица, К.О. Ср. Митровица
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда , ул. 1 новембра бр. 25, Сремска Митровица, К.О. Ср. Митровица
  Процењена цена предмета продаје: 2.516.391,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.258.195,50 динара


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2018-03-12 13:37:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 8691
  Датум продаје: 2018-04-10
  Време продаје: 12:00 h
  Место продаје: ул.Булевар ослобођења бр.86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-28/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-198/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: WESTERN STYLE A.D.-U STEČAJU, ИВАЊИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: КАУЧ ТРОСЕД, КРЕДЕНАЦ, ТЕЛЕВИЗОР, ВЕШ МАШИНА, СТОЛИЦЕ 6 КОМ., КРЕДЕНАЦ ИВЕРИЦА, ФРИЖИДЕР ОБОДИН
  Процењена цена предмета продаје: УКУПНО 18.500, динара
  Почетна цена предмета продаје: укупно 12.950,00 динара


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 14:07:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 8686
  Датум продаје: 2018-04-03
  Време продаје: 12:00 h
  Место продаје: ул.Булевар ослобођења бр.86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-951/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-403/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БРАНКО ЈОВАНОВИЋ, ЧАЧАК
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДРУГА ЈАВНА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: 1.АУТОМОБИЛ ЛАДА САМАРА, 2.ТЕЛЕВИЗОР, 3.МУЗИЧКИ СТУБ, 4.КУХИЊСКИ ЕЛЕМЕНТИ, 5.ЗАМРЗИВАЧ ГОРЕЊЕ, 6.ВЕШ МАШИНА
  Процењена цена предмета продаје: УКУПНО 45.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: УКУПНО 22.500,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-02-13 13:37:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 8656
  Датум продаје: 2018-03-05
  Време продаје: Понуде до 05.03.2018. до 16h
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-1612/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-915/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Лазић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се упутути јавном извршитељу Миљану Трајковићу до 05.03.2018. и то до 16 часова. UNION колица за алат, комада 3, Експанзиони суд запремине 25 l ЗЗ Заваривач Зајечар, Нарезнице и урезнице у кутији некомплетне;
  Процењена цена предмета продаје: Детаљиније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-02-13 16:53:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 8650
  Датум продаје: 2018-03-05
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: И-709/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-180/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПУТЕВИ ДОО ИВАЊИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 51.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.500,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 16:35:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 8649
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: Понуде до 04.04.2018. до 16h
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-297/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом се могу упутити јавном извршитељу до 04.04.2018., и то до 16 часова; Угаона гарнитура од еко коже, Уљани радијатор, Клима LG спољна и унутрашња јединица са даљинским управљачем, 12-ица, Телевизор марке VOX LCD дијагонале 32 инча са даљинским управљачем, Велика комода са стакленим вратима и мања комода, Тросед штоф, Фотеља штоф, комада два, Веш машина, BERNA;
  Процењена цена предмета продаје: 93.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 27.900,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 15:49:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 8645
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: Понуде до 04.04.2018. до 16h
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-459/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом се могу упутити јавном извршитељу до 04.04.2018. године до 16 часова; Веш машина FAVORIT MP 5000, Монитор марке SAMSUNG 19 инча и звучници 5+1 систем SANSUI, Вентилатор подностојећи;
  Процењена цена предмета продаје: 35.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.650,00


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-02-20 08:12:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 8629
  Датум продаје: 2018-03-15
  Време продаје: 14.30
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 284/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А117/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЗ ИНЂИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пмв трактор и приколица
  Опис предмета продаје: Пмв Ауди 80, трактор Урсус, тракторска приколица
  Процењена цена предмета продаје: 240.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 168.000,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-03-05 15:34:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 8599
  Датум продаје: 2018-03-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 4-ИИ-306/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1276/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERKBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности -шуме и њиве
  Опис предмета продаје: 1/1 шума, 4. класе, 78а 56м2;1/1 шума, 4. класе, 1ха 29а 45м2;1/1 шума, 4. класе, 1ха 27а 27м2;1/1 пашњак, 6. класе, 49а 45м2;1/1 ливада, 7. класе, 49а 88м2;
  Процењена цена предмета продаје: 416.041,80; 628.241,40; 350.799,57; 145.546,05; 383.768,58;
  Почетна цена предмета продаје: 208.020,90; 314.120,70; 175.399,79; 72773,03; 191.881,79;


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767