ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1509 активних, од укупно 7731 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 13:58:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 5918
  Датум продаје: 2017-12-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чачак,Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-35/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДО САВА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СТВАРИ У СТАНУ
  Опис предмета продаје: солидно стање
  Процењена цена предмета продаје: 57.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 34.200,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-10-23 10:12:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 5877
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А361/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Пијаца, Краљево, ул. Београдска бр. 42е, МБ 07195591, ПИБ 100264270
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 4.000,00 дин. до 6.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 2.000,00 дин. до 3.000,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2017-11-06 15:39:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 5864
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-1471/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-107/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛИЋ БОЈОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двособан стан
  Опис предмета продаје: Двособан стан у Новом Саду, ул. Тургењева
  Процењена цена предмета продаје: 7.477.798,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.738.899,00 динара


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-08-23 14:35:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 5845
  Датум продаје: 2017-12-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чачак,Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-52/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО ВАЈАТИ ЛОГИСТИКА
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари у стану и возило марке југо
  Опис предмета продаје: У ДОБРОМ СТАЊУ
  Процењена цена предмета продаје: 72,000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50.400,00


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2017-10-20 13:29:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 5837
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1 Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И Ив-1159/2011
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А11/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О. БЕОГРАД ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ОСИГУРАЊЕ ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: РАСХЛАДНА ВИТРИНА, МИКРОТАЛАСНА РЕРНА марке GORENJE, ТЕЛЕВИЗОР марке SAMSUNG
  Опис предмета продаје: РАСХЛАДНА ВИТРИНА, МИКРОТАЛАСНА РЕРНА марке GORENJE, ТЕЛЕВИЗОР марке SAMSUNG
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 динара, 4.000,00 динара, 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 динара, 1.200,00 динара, 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2017-12-12 13:34:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 5830
  Датум продаје: 2018-01-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1 Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 24 И Ив-336/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А64/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТУРБО ГАС ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО, ЕКПОРТ - ИМПОРТ И УСЛУГЕ, КИКИНДА
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор, камион
  Опис предмета продаје: ТРАКТОР марке IMT-560, нерегистрован и КАМИОН марке ZASTAVA, носивост 5t, регистарске ознаке ZR-MA-009, година производње 1979
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 динара, 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00 динара, 750.000,00 динара,


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 13:09:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 5757
  Датум продаје: 2017-12-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Железничка 42, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И.4336/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. а106/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђе Јеловац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/6 дела Ливада - Њива 4. класе
  Опис предмета продаје: Ливада
  Процењена цена предмета продаје: 363.119,90
  Почетна цена предмета продаје: 253.483,93


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2017-11-14 10:14:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 5660
  Датум продаје: 2017-12-08
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 343/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 146/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛ ДАХРА РУДНАП ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: пољопривредно земљиште у Бешки и Чортановцима
  Процењена цена предмета продаје: 9.261.670,62
  Почетна цена предмета продаје: 6.483.169,43


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-10-20 08:55:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 5604
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: ИИ 41/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 173/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: " SBERBANK " SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 5.064.367,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2017-12-06 11:15:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 5568
  Датум продаје: 2018-01-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља, ул. Цара Лазара бр. 38, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.И.439/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.207/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пашњак
  Опис предмета продаје: Пашњак 6. класе, уписан у лист непокретности број 771 К.О. Станишинци
  Процењена цена предмета продаје: 196.650,00
  Почетна цена предмета продаје: 98.325,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2017-11-03 14:55:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 5561
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља, ул. Цара Лазара бр. 38, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.И.866/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.491/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Мирковић и остали, из Лучана
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Градско грађевинско земљиште у Краљеву
  Опис предмета продаје: Земљиште уз зграду,њива 1.класе и помоћна зграда,све на кат.парцели бр.661/4 К.О. Краљево,ул. Омладинска
  Процењена цена предмета продаје: 4.185.170,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.674.068,00 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2017-11-13 10:42:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 5558
  Датум продаје: 2017-12-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.64
  Пословни број судског предмета: Ив.106/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.559/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Имлек" ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 66.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 33.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 14:57:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 5524
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 2155/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1824/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Јовановић из Врања
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена цена предмета продаје: 46.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 23.000,00 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2017-11-27 14:48:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 5392
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: Ив-745/2011
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А14/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О. БЕОГРАД ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ОСИГУРАЊЕ ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЛАП ТОП марке TOSHIBA, ПОДВОДНА АУТОГЕНА БАКЉА марке SIEBE GERMAN
  Опис предмета продаје: ЛАП ТОП марке TOSHIBA, ПОДВОДНА АУТОГЕНА БАКЉА марке SIEBE GERMAN
  Процењена цена предмета продаје: 35.000,00 динара, 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 динара, 60.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-11-06 13:25:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 5311
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 локал 408, Шабац
  Пословни број судског предмета: 3-ИИ-314/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.259/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Даница Трифуновић, Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 37
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто, Кухињски елемент, Столица, Тросед, Двосед, Полица, Троделни ормар, Комодице, ТВ Сточић, Телеви
  Опис предмета продаје: Сто браон боје, Доњи и горњи кухуњски елемент, Дрвена столица, Дрвени сто, Тросед и двосед од мебла, Дрвена полица, Троделни ормар, Троделни гаредробни ормар, Комодице браон боје, Сто дрвени, Клупица Дрвена, Клупа дрвена, Сто са 6 фиока, Сто од иверице, Клима уређај ROWA, Телевизор GRAND PRIX .
  Процењена цена предмета продаје: 264.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 132.450,00


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-11-15 19:40:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 5266
  Датум продаје: 2017-12-14
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Ив. 590/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 47/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР АДО Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство-намештај и техника
  Опис предмета продаје: Покућство-намештај и техника
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2017-12-07 14:59:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 5216
  Датум продаје: 2018-01-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 24 ИИв-353/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А68/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRАEUS BANKA ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЛАП-ТОП марке ASUS, ТЕЛЕВИЗОР марке TOSHIBA, МАШИНА ЗА ШИВЕЊЕ марке BAGAT 706, КОМОДА СА ВИТРИНОМ -
  Опис предмета продаје: ЛАП-ТОП марке ASUS, ТЕЛЕВИЗОР марке TOSHIBA, МАШИНА ЗА ШИВЕЊЕ марке BAGAT 706, КОМОДА СА ВИТРИНОМ - ДРВЕНА
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00 динара,30.000,00 динара,25.000,00 динара,40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.000,00 динара,15.000,00 динара,12.500,00 динара, 20.000,00 динара,


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2017-12-04 10:21:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 5166
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: ИИв 287/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв А 31/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТР на велико и мало WEIFERT Владан Крчадинац ПР
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кафански столови-10 комада; Столице-30 комада;
  Опис предмета продаје: Кафански столови-10 комада; Столице-30 комада;
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00рсд; 15.000,00рсд;
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,рсд; 7.500,00рсд


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-25 16:09:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 5079
  Датум продаје: 2017-12-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Београд, Кнеза Вишеслава 58а
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 1094/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А63/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЖЕЉКО БУЛАТОВИЋ
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 35 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ОПТИЧКИ АЛАТ И АПАРАТИ
  Опис предмета продаје: АРГОНСКИ АПАРАТ ЗА ВАРЕЊЕ, СУБИТОРИ, БРУСИЛИЦЕ
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 рсд, 8.000,00 рсд, 5.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00 рсд, 4.000,00 рсд, 2.500,00 рсд


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-25 16:05:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 5078
  Датум продаје: 2017-12-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд, Кнеза Вишеслава 58а
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 257/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 70/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИОМИР МИЛОВАНОВИЋ
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: клима уређаји
  Опис предмета продаје: клима уређаји
  Процењена цена предмета продаје: 10.000 рсд, 45.000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 5.000, рсд, 22.500,00 рсд


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767