ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1744 активних, од укупно 12650 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2018-06-20 09:32:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 12378
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: 12 ПЕШАДИЈСКИ ПУК БР. 13 КРУШЕВАЦ
  Пословни број судског предмета: ИИ 1912/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 174/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИЦРЕДИТ БАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ОБЈЕКАТ ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ
  Опис предмета продаје: ПОВРШИНА У ГАБАРИТУ 220 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 3.082.086,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 1.541.043,00 дин


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 10:26:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 12377
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 145/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-106/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГРАД КРАЉЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке „PHILIPS“, lcd, 54cm, црнe боје
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 14:44:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 12375
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А153/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Паркинг Сервис
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторски плугови и тракторска сејалица
  Опис предмета продаје: Тракторски плугови, Тракторска сејалица дворедна
  Процењена вредност предмета продаје: 68.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 34.000,00


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2018-07-03 19:19:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 12374
  Датум продаје: 2018-07-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: 12 ПЕШАДИЈСКИ ПУК БР. 13 КРУШЕВАЦ
  Пословни број судског предмета: ИИ 380-2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 38/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОЉОПРИВРЕДНО И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
  Опис предмета продаје: ЊИВА 2 КЛАСЕ, ЊИБА 4 КЛАСЕ, ЛИВАДА 5 КЛАСЕ ,ВИНОГРАД 3 КЛАСЕ,ЊИВА 5 КЛАСЕ, ЊИВА 5 КЛАСЕ, ЊИВА 5 КЛАСЕ, ЊИВА 5 КЛАСЕ, ШУМА 4 КЛАСЕ, ШУМА 5 КЛАСЕ, ЊИВА 6 КЛАСЕ, ЊИВА 3 КЛАСЕ , ЊИВА 5 КЛАСЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 1.829.077,93 дин
  Почетна цена предмета продаје: 914.538,96


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 08:42:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 12373
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 12.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.177/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина горење, тв самсунг
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 08:49:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 12372
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 11.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.164/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: тв лг плазма, минилинија Панасоник, кафемат Вивакс
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.000,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-05-18 14:54:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 12371
  Датум продаје: 2018-06-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 670/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А248/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ликов Дејан и остали
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена вредност предмета продаје: 654.733,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 458.313,1 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 08:54:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 12369
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.175/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV CROWN, веш машина EI Sandra, регал браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 09:08:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 12368
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.157/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv medion
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 08:39:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 12367
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1304/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: тв фокс
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2018-06-05 11:26:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 12363
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ФУТОШКА 1А, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: ИИ 4645 2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 12 2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛИШИЋ МИНОР
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА БРОЈ 1 ПОВРШИНА 129 М2, СТАМБЕНО ПОСЛОВНА ЗГРАДА, ПОМОЋНА ЗГРАДА
  Опис предмета продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА БРОЈ 1 ПОВРШИНА 129 М2, СТАМБЕНО ПОСЛОВНА ЗГРАДА, ПОМОЋНА ЗГРАДА СВЕ ИЗГРАЂЕНО НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 1471, К.О. СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ УПИСАНО У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 3426 К.О. СРЕМДКИ КАРЛОВЦИ
  Процењена вредност предмета продаје: 17.649.753,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.824.876,50 динара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 13:46:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 12357
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица Војводе Симе 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 659/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "PWW" ДОО НИШ, Ниш, ул. 25. Мај бр. 656, МБ 20078995, ПИБ 104087707, огранак Велика Плана, ул. Николе Пашића бр. 7.
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: комплет рачунар са монитором, телевизор PHILIPS, стаклени сто, трпезаријски сто, дужине 3 метара, огледало, мопед APN6, регистарских ознака VP00155, пумпа за трактор за прскање воћа
  Процењена вредност предмета продаје: 68.000,00 динара (15.000,00 динара, 5.000,00 динара, 5.000,00 динара, 5.000,00 динара, 3.000,00 динара, 10.000,00 динара, 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 34.000,00 динара (7.500,00 динара, 2.500,00 динара, 2.500,00 динара, 2.500,00 динара, 1.500,00 динара, 5.000,00 динара, 5.000,00 динара, 7.500,00 динара)


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-18 11:11:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 12351
  Датум продаје: 2018-06-19
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 63/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 68/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нова Агробанка у стечају ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: од 12.000,00 динара до 20.000,000 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара до 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 14:16:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 12350
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-199/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-124/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA" А.Д. Београд, Београд, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 50а/б, МБ 07552335, ПИБ 100000303
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: моторно возило
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-18 10:49:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 12349
  Датум продаје: 2018-06-19
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 619/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 291/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 23 са објектима, К.О. Белегиш
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 23 са објектима, К.О. Белегиш
  Процењена вредност предмета продаје: 3.524.927,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.467.448,90 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-05-18 10:47:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 12348
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца ул.Милоша Обилића 24/1, Чачак
  Пословни број судског предмета: И-24/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 306/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубица Петковић, Горњи Милановац
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Земљиште, без објеката, све уписано у лист непокретности бр. 20 КО Синошевићи
  Процењена вредност предмета продаје: 713.095,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 499.166,50 дин


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 09:15:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 12347
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 318/18 од 06.03.2018. године
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-174/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирко Драгићевић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке „PHILIPS“, lcd, 32 инча, црно – сиве боје
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 16:43:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 12346
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 10:00часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-376/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд (Стари град), Београд - Стари Град, ул. Балканска бр. 13, МБ 20053658, ПИБ 103920327
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.500,00 динара до 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 750,00 динара до 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-18 08:38:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12345
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-100/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “VOX” CRT 72cm; Замрзивач “GORENJE” 310L; Сто и четири столице; Компјутер “PENTIUM 4” ко
  Опис предмета продаје: Телевизор “VOX” CRT 72cm; Замрзивач “GORENJE” 310L; Сто и четири столице; Компјутер “PENTIUM 4” комплет; Мали сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00; 7.000,00; 4.000,00; 4.000,00; 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3,500,00; 3,500,00; 2,000,00; 2,000,00; 1.000,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 08:14:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 12343
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-388/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад Београд, Београд, ул. Таковска бр. 2, МБ 17162543, ПИБ 100002887
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 4.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767