ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1702 активних, од укупно 14186 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2018-09-07 20:07:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 13827
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: 12 ПЕШАДИЈСКИ ПУК БР. 13 КРУШЕВАЦ
  Пословни број судског предмета: ИИ-1832/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 281/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОРАН ЋАЛИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ 24М2 , ЊИВА 4 КЛАСЕ 19М2 , ПОМОЋНА ЗГРАДА
  Опис предмета продаје: ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ 24М2 , ЊИВА 4 КЛАСЕ 19М2 , ПОМОЋНА ЗГРАДА
  Процењена вредност предмета продаје: 1.651.901,60
  Почетна цена предмета продаје: 825.950,80  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 10:51:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 13826
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А147/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП " ПАРКИНГ СЕРВИС "НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Двобразни плуг, црвене боје, ИМТ, непозната година производње Тањирача са 24 тањира, непозната година производње Циклон, непозната година производње Тракторска приколица са растуривачем ђубрува, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 65.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 32.500,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-09-11 13:16:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 13824
  Датум продаје: 2018-09-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-11/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 8/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: METALAC MARKET DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: CRT телевизор, марке-TOSHIBA, црне боје, непозната година производње Сточић за TV, браон боје, непозната година производње Витрина, браон боје, непозната година производње Кварцна пећ са јеним исправним грејачем, непозната година производње Замрзивач, вертикални са фиокама, марке- LUX, беле боје, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 16.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.000,00


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-08-01 11:32:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 13820
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: И.и.44/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.и.9/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој РС
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела са 1 пород
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела и објекат - породична зграда
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 01.08.2018.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 11:34:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 13819
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: ИИв.681/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.14/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 64.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 32.250,00 дин.


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-07-12 09:12:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 13818
  Датум продаје: 2018-12-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 433/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод и Канализација
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 57600 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 17280 рсд


  Оглас поставио: Марина Јеремић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 15:26:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 13813
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Пословни број судског предмета: Ии 136/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 219/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ МИКИ ПРОМЕТ ДОО СЕВОЈНО
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: три двособна стана
  Опис предмета продаје: ближе описане на закључку о првој продаји непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност за сва три стана 18.200.490,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% процењене вредности


  Оглас поставио: Биљана Ђерић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 10:47:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Браће Јовановића 33Б/7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.biljanadjeric@gmail.com
  Контакт телефон: 066342142
  ПИБ: 108589562
  Матични број: 63557846

  Број записа у бази: 13811
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 09:00h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Биљане Ђерић, ул.Браће Јовановића бр. 33б/7, Панчево
  Пословни број судског предмета: 1 Ии 208/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 30/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аутономна Покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 44.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.500,00


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 13:38:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 13809
  Датум продаје: 2018-08-25
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: И.и. 491/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 92/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубан Басрак Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шумско земљиште и шума
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 31/7/2018
  Процењена вредност предмета продаје: 1.128.204,00 динара (вредност шуме на парцели је 756.764,00 динара а вредност шумског земљишта је 371.440,00 динара)
  Почетна цена предмета продаје: 50%
  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 09:22:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13805
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.269/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.353/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ха
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.160 површине 1.87,10ха, пашњак 4.класе, кп 161 површине 0.40,50ха шума 4.класе, кп.1419 површине 0.43,94 ха њива 6.класе, кп.1669 површине 0.50,35 ливада 6.класе, кп 2500 површине 0.63,35 ха пашњак 4.класе, кп.2501 површине 0.42,11 ха ливада 7.класе, кп.2591 површине 0.41,02 ха шума 3.класе, кп.2592 површине 0.64,37 ха ливада 6.класе, кп.3009 површине 0.34,81 ха ливада 5.класе, кп.1742 површине 2.58,87 ха шума 3.класе
  Процењена вредност предмета продаје: 26.390 еур
  Почетна цена предмета продаје: 13.195 еур


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 09:29:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милоја Павловића 9, спрат 2, стан 9
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 13804
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Тржни центар Шумадија, Крагујевац, ул.Милоја Павловића бр. 9, II спрат, локал бр. 9
  Пословни број судског предмета: И.Ив 490/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 63/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - Висећи кухињски елементи,од 3 дела, димезија 220cm x 90cm x 40cm, Доњи кухињски елементи,од 3 де
  Опис предмета продаје: - Висећи кухињски елементи,од 3 дела, димезија 220cm x 90cm x 40cm, процењена вредност 10.000,00 динара. - Доњи кухињски елементи,од 3 дела, димезија 220cm x 90cm x 40cm, процењена вредност 10.000,00 динара. Двокрилни орман од иверице, димезија 90cm x 80cm x 40cm процењена вредност 8.000,00 динара. Ципеларник од иверице, димезија 90cm x 160cm x 20cm процењена вредност 5.000,00 динара Два двокрилна ормана од оплемењене иверице, димезија 180cm x 230cm x 45cm процењена вредност 7.000,00 дина
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-07-11 10:51:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 13797
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИИ. 519/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.454/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'EXPOBANK' A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја, Зио 2016, Непокретности ближе описане у закључку о продаји у прилогу огласа
  Опис предмета продаје: Прва јавна продаја, Зио 2016, Непокретности ближе описане у закључку о продаји у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност сваке појединачне непокретности назначена у закључку о првој јавној продаји у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена сваке појединачне непокретности на првој јавној продаји назначена у закључку о првој јавној продаји у прилогу огласа


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 13:19:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 13796
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 13:15
  Место продаје: ТОРДА ул. Ади Ендреа 45
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.980/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ,,VIP MOBILE" DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Виши суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТВ ПРИЈЕМНИК ,,GRUNDING", ПРЕКРУПАЧ ,,СЕВЕР", ЧАРОБНА ПЕЋ
  Процењена вредност предмета продаје: 32.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.000,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 13:20:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 13795
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 12,30
  Место продаје: Српска Црња, Босанска бр. 142
  Пословни број судског предмета: Ии 1023/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 129/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАТЈАНА КОСТАДИНОВ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: КОМПЛЕТ КУХИЊА, ТВ LCD ,,WIVAH", ЛАП ТОП ,,TOSHIBA", ФРИЖИДЕР
  Процењена вредност предмета продаје: 47.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.500,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 09:44:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 13792
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: II 6 ИИВ 391/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 496/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: С лизинг доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 26
  Назив предмета продаје/наслов продаје: угаона гарнитура,горњи кухињски елементи,једнокрилни горњи кухињски елемент,доњи кухињски елемент,ор
  Опис предмета продаје: угаона гарнитура,горњи кухињски елементи,једнокрилни горњи кухињски елемент,доњи кухињски елемент,ормар дрвени,двокрилни ормар,телевизор,трпезаријски сто,дрвене столице,ТВ, полица,ормар-шифоњер,трокрилни ормар,полица са 5 преграда,усисивач,фотеља,двокрилни ормар,ормарни део са двоје врата,једнокрилни ормар,сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 170.100,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 85.050,00 динара


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 09:56:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 13788
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета: Решење Привредног суда у Нишу И Ив-369/2018 од 09.03.2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-33/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SIRIJUS-M" DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Пећ за каљење метала, ознака МР200, стање половно
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30%


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-07-11 09:05:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13782
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 10/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 36/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.772.236,5 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 1.240.565,55 ДИНАРА


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-09-04 10:41:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 13781
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр.7/I/15
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А208/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 80
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: прецизније наведено у закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 201.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 100.600,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-07-11 08:34:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13780
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 20/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 51/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.181.491,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 827.043,7 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 13:05:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13779
  Датум продаје: 2018-09-01
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.411/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за комуналне делатности Бадњево Неготин
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: машина за млевење меса, вага за мерење ,,Maxima", вертикалана расхладна витрина
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767