ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1575 активних, од укупно 9823 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-01-29 10:09:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 8931
  Датум продаје: 2018-02-23
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив-302/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.-123/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило VW GOLF 1.6 COMFORT, Путничко возило OPEL ASTRA
  Опис предмета продаје: Путничко возило VW GOLF 1.6 COMFORT, година производње: 2000 год, број шасије: WVWZZZ1JZ1W178873, број мотора: AUS037413, рег.број: KG 016-ČP; - Путничко возило OPEL ASTRA, година производње: 2002. год, број шасије: W0L0TGF3528097408, број мотора: Y17DT0463534, рег.број: KG 0782-TX
  Процењена цена предмета продаје: 400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 200.000,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-02-21 13:18:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 8928
  Датум продаје: 2018-03-21
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: ИИ 509/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 159/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општина Косјерић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прекрупач за млевење сточне хране, апарат за варење, моторна тестера
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2018-01-26 09:59:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 8925
  Датум продаје: 2018-02-20
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: 2 И И-191/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И.ИВ-А16/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Земљорадничка задруга МИХАЈЛОВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: свиње
  Опис предмета продаје: свиње од 120 кила
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00...
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности исте


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-01-31 12:31:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 8922
  Датум продаје: 2018-02-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Суботици-Судска јединица у Бачкој Тополи I 2 И.Ив-203/2017 од 17.05.2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-129/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РОДГАС АД БАЧКА ТОПОЛА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Расхладни фрижидер брендиран од стране фирме Туборг
  Опис предмета продаје: Расхладни фрижидер брендиран од стране фирме Туборг
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.000,00 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-02-28 12:44:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 8918
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.154/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 25.000,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-01-29 07:50:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 8912
  Датум продаје: 2018-02-22
  Време продаје: 11.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИв 1205/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 299/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САОП Д.О.О. за израду и продају пословне програмске опреме Нови Сад, Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: машина за шивење,вр......
  Процењена цена предмета продаје: од 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-02-26 10:49:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 8902
  Датум продаје: 2018-03-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: 36ИИв бр. 353/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 659/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY BANKA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар и пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: кућни инвентар и пољопривредне машине
  Процењена цена предмета продаје: 155.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 77.750,00 дин.


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-01-25 16:35:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 8874
  Датум продаје: 2018-02-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-187/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-53/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена кућа
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 3.346.840,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.342.788,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-01-24 12:25:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 8866
  Датум продаје: 2018-02-23
  Време продаје: 08:15
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-821/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-376-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АМС ОСИГУРАЊЕ" а.д.о., Београд, ул. Рузвелтова бр. 16, МБ 17176471, ПИБ 100000563
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 3.000,00 дин. до 6.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 дин. до 3.000,00 дин.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 16:11:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 8865
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: Понуде до 04.04.2018. до 16h
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-448/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом се могу упутити јавном извршитељу до 04.04.2018. године, и то до 16 часова; Телевизор CRT дијагонале 56 cm, Замрзивач вертикални, марке Obod, 200 l, Гардеробер троделни, ТЕА пећ ELIND 268, 2,5 kW, Клима уређај LG 12 са даљинским управљачем, Кревет, 2 комада;
  Процењена цена предмета продаје: 78.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.400,00  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-01-24 12:30:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 8854
  Датум продаје: 2018-02-22
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.73/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Град Лозница
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена цена предмета продаје: 1.332.560,00
  Почетна цена предмета продаје: 666.280,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-01-24 12:54:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 8852
  Датум продаје: 2018-02-22
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.25/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена цена предмета продаје: 1.960.210,00
  Почетна цена предмета продаје: 980.105,00


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2018-01-23 14:51:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 8847
  Датум продаје: 2018-02-21
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: ФУТОШКА 1А, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: I I 182/17
  Број предмета јавног извршитеља: I I 68/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: B2 HOLDING KAPITAL
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ, ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ, ПОРОДИЧНА ЗГРАДА, БАЧКА ПАЛАНКА
  Опис предмета продаје: ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ, ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ, ПОРОДИЧНА ЗГРАДА, БАЧКА ПАЛАНКА, УЛ. У УЛИЦИ ВЕРЕ ПАВЛОВИЋ
  Процењена цена предмета продаје: 8.655.971,29 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 4.327.985,63 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-02-23 11:48:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 8842
  Датум продаје: 2018-02-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 4-ИИ 492/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 387/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Piraeus bank AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда , помоћна зграда- гаража
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, помоћна зграда- гаража
  Процењена цена предмета продаје: 5.432.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.716.300,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 15:47:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8841
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв 174/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-А 257-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, замрзивач,веш машина, телевизор, усисивач
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.800,00 динара


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2018-01-24 09:38:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 8838
  Датум продаје: 2018-02-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: 1 И Ив-266/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И.ИВ-А122/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija a.d.
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 12000,00, 12000,00...
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности исте


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 16:59:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 8835
  Датум продаје: 2018-04-10
  Време продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом до 10.04.2018. до 16 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-419/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2594/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности - два стана
  Опис предмета продаје: Стан од три собе број 3 на 1. спрату, улаз 2, број зграде 1, површина 101 m2 у улици Тихомира Ђорђевића бб и стан од три собе број 4 на 2. спрату, улаз број 2, број зграде 1, површине 101 m2, у улици Тихомира Ђорђевића бб, на катастарској парцели број 1644/2, уписане у лист непокретности број 1891 КО Алексинац ван вароши;
  Процењена цена предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-01-24 09:34:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 8814
  Датум продаје: 2018-02-21
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 596/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РУЖИЦЕ КАВАЈА из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја непокретности – трособног стана y Београду
  Опис предмета продаје: 1/2 идеалног дела непокретности на коме је извршни дужник сувласник на трособном стану број 7, са терасом 3.72 м2, корисне површине 62.58 м2, на првом спрату, који је уписан као посебан део зграде бр. 3, изграђене на к.п. бр. 2198/3 који се налази у Београду у улици Стојана Столета Аранђеловића бр. 8, уписан у листу непокретности бр. 1830 КО Вишњица.
  Процењена цена предмета продаје: 3.382.155,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.691.077,50


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-02-19 11:39:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 8804
  Датум продаје: 2018-03-19
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.107/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 75.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 37.500,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-02-19 11:48:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 8802
  Датум продаје: 2018-03-19
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.294/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "1. Мај"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 44.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 22.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767