ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1643 активних, од укупно 11326 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 15:17:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 10741
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: Ив. 480/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.124/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD (VRAČAR)
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 3.077.602,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 923.280,60 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 12:38:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10733
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИв бр.335/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 122/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Српска банка а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-04-17 11:49:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 10730
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: место Залогавац код Варварина
  Пословни број судског предмета: И.Ив 1292/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 248/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROFI TECH DOO TRGOVINSKO, PROIZVODNO I USLUZNO PREDUZECE NOVI PAZAR
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Прикључне машине за трактор, виљушкар, цистерна за воду...
  Процењена вредност предмета продаје: 1.188.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 831.600,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 15:51:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10725
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 1800/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1173/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђура Врбашки, Мол
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, мини линија,замрзивач, трактор, машина за растурање ђубрива, комбјн берач Змај, тањирача-
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 2.201.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.100.500,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 21:17:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 10722
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Битољска бр. 2
  Пословни број судског предмета: Ивк-44/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ивк-44/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 27.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 13.500,00 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-04-10 14:39:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 10719
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И Ив-94/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-21/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "RAIFFEISEN BANKA" a.d. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: ТЕЛЕВИЗОР марке PHILIPS, ДВОСЕД, ФОТЕЉА – два комада, ПЛИНСКА ПЕЋ марке ALFA PLAM, ЛАП ТОП марке ASUS, КОМОДА ЗА ТЕЛЕВИЗОР
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара,3.000,00 динара,4.000,00 динара,5.000,00 динара,20.000,00 динара,2.000,00 динара,
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00 динара, 1.500,00 динара, 2.000,00 динара, 2.500,00 динара,10.000,00 динара, 1.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 10:01:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 10718
  Датум продаје: 2018-05-12
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.79/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.77/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY BANKA AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ха
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.237 површине 0.14,23ха њива 6.класе лн.69 КО Вина, кп.310 површине 1.15,62ха њива 5.класе лн.69 КО Вина, кп.316 површине 0.10,12ха пашњак 4.ласе лн.69 КО Вина, кп.320 површине 0.06,78 ха њива 5.класе лн.69 КО Вина, кп.384 површине 0.10,11ха шума 3.класе лн.69 КО Вина, кп.385 површине 0.18,03ха шума 3.класе лн.69 КО Вина, кп.386 површине0.35,05ха пашњак 4.класе лн.69 КО Вина, кп.730 површине 0.04,02ха њива 6.класе лн.КО Вина, кп.1038 површине 0.01,13ха њива 6.класе лн.69 КО Вина, и ост. по Зак
  Процењена вредност предмета продаје: 9.680 евра
  Почетна цена предмета продаје: 4.480 евра


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-04-10 12:05:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 10716
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1 Зрењанин
  Пословни број судског предмета: Ив-338/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А62/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "RAIFFEISEN BANKA" a.d. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: ДРВЕНА ВИТРИНА, ТРОСЕД, КРЕВЕТ, ВИТРИНА, КРЕДЕНАЦ, ФОТЕЉЕ – 3 комада
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00 динара,2.000,00 динара, 2.000,00 динара,1.000,00 динара,2.000,00 динара,3.000,00 динара,
  Почетна цена предмета продаје: 1.000,00 динара, 1.000,00 динара, 1.000,00 динара, 500,00 динара, 1.000,00 динара, 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Радован Тошић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 13:04:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljpa@gmail.com
  Контакт телефон: 0648566051
  ПИБ: 108590360
  Матични број: 63558508

  Број записа у бази: 10713
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Војводе Радомира Путника бр. 7, први спрат
  Пословни број судског предмета: ИИв 80/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 7/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЗ АГРО ФОКУС ПАН ПАНЧЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште, њива 5.класе
  Опис предмета продаје: Непокретност РГЗ СКН Ковин, бр.784 К.О. МРАМОРАК, парцела 3027, 58а07м2, потес ЧИБУК, пољопривредно земљиште, њива 5.класе, 1/1 приватна својина
  Процењена вредност предмета продаје: 639.587,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 383.752,20 динара


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2018-04-27 12:38:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 10712
  Датум продаје: 2018-05-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета: Иив 51/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-5/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Холдинг компанија "Пољопривредно-индустријски комабинат Алексинац" - у стечају, Алексинац
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прохромска расхладна витрина-дводелна Фригожиг,Топлотна расхладна витрина-четвороделна,Пулт за бурек
  Опис предмета продаје: Све предметне ствари су у добром стању.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.575.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 787.950,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-03-13 13:14:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 10707
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: И.И. 142/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А24/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АРАНКА БАЛИНД
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, приземна,помоћна зграда (5 објеката)
  Опис предмета продаје: укупне површине 7а 15 м2, У ДЕЛУ 1/2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.792.950,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 896.475,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-05-11 13:40:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 10700
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ив.71/15
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.101/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фабрика сточне хране "ФСХ ЈАБУКА" д.о.о. Панчево
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: црт телевизор, дрвена комода за телевизор, дрвени кухињски сто са две столице, двосед од мебла
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 60% процењене вредности  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 10:20:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 10698
  Датум продаје: 2018-06-19
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.194/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.82/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија - Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: црт телевизор, дрвена витрина, двбт2 рисивер, мини фрижидер, теретна приколица за путничко возило, Т
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 11:43:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 10697
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица Душана Ђорђевића бб, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив.662/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 75/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ,,ШТАМПАРИЈА ИДЕА" ДОО КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: троетажна аутоматска пекарска пећ ,,Темотехника 80Р", четвороетажна полуаутоматска пекарска пећ ,,Те
  Опис предмета продаје: /
  Процењена вредност предмета продаје: троетажне аутоматске пећи износ од 366.828,00 динара, четвороетажне полуаутоматске пећи износ од 231.000,00 динара, електрогенератор износ од 28.274,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: троетажне пећи износ од183.414,00 динара, четвороетажна пећ износ од 115.500,00 динара и електрогенератор износ од 14.137,00 динара


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-04-16 13:15:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 10691
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-38/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сунце - за скупљање сена, АДА-МАК
  Опис предмета продаје: Сунце - за скупљање сена, АДА-МАК
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-05-21 16:46:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 10689
  Датум продаје: 2018-06-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-34/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто приколица, тренажни бицикл
  Опис предмета продаје: ауто приколица, тренажни бицикл
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 дин


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-05-08 12:01:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 10688
  Датум продаје: 2018-05-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 29 ИИ. 56/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-101/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гордана Јанковић,Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Њива 1. класе- 48А 83 М2-земљиште у грађевинском подручју
  Процењена вредност предмета продаје: 752.876,17
  Почетна цена предмета продаје: 225.862,85


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 09:36:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 10687
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр.7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И-2648/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-101/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛГО ДОО НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кирби, марке „SENTRIA“, са додацима
  Опис предмета продаје: Кирби, марке „SENTRIA“, са додацима
  Процењена вредност предмета продаје: 85.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.500,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 11:40:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 10686
  Датум продаје: 2018-04-29
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 2И.И.5/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.4/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Unicredit bank Srbija AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина VORTEX, TV CROWN, музички стуб YOKO-неисправан
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.000,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 12:07:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 10683
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-1312/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-91/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1. КП.бр. 5110 ,КО Боговина ,укупне површине 1 ха .5а ,86 м2, шума 6. класе лист непокретности бр. 141 , КО Боговина , РГЗ СКН Бољевац, процењене вредности 462.688,00 динара 2. КП.бр. 6691 ,КО Боговина ,укупне површине 25а ,15 м2, шума 3. класе лист непокретности бр. 141 , КО Боговина , РГЗ СКН Бољевац процењене вредности 173.894,00 динара 3. КП.бр. 7935 ,КО Боговина ,укупне површине 55а ,35 м2, шума 3. класе лист непокретности бр. 141 , КО Боговина
  Процењена вредност предмета продаје: 882.807,00динара
  Почетна цена предмета продаје: 441.403.50


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767