ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1643 активних, од укупно 11326 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 12:30:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 10808
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 390/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 919/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГОСЛАВ КОВАЧЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 34.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 11:01:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10805
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-943/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-415/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АМС ОСИГУРАЊЕ" а.д.о., Београд, ул. Рузвелтова бр. 16, МБ 17176471, ПИБ 100000563
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 30.000,00 дин. до 45.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 15.000,00 дин. до 22.500,00 дин.


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 16:30:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 10800
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 10:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.И 1016/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 210/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Производно прометно предузеће АЛГО доо Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућне покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретна ствар, детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности-детаљније у закључку


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 16:20:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 10798
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 10:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 80/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 88/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY BANKA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар-теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: покретна ствар, детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности-детаљније у закључку


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 09:13:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10797
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИв-37/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 15/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "OTP BANKA SRBIJA" А.Д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке "SAMSUNG", ЦРТ, 73 цм, сиве боје; Полица за телевизор светло браон боје; Сточић за дневну собу, светло браон боје; Регал дводелни, црне боје; Мини линија марке "SAMSUNG", црне боје
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 динара до 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 500,00 динара до 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 16:18:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 10796
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 10:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.И 1644/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 148/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PWW DOO NIŠ, ogranak Ćuprija
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар-моторно возило
  Опис предмета продаје: покретна ствар, детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од прецењене вредности


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-03-15 14:56:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 10792
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Привредног суда у Зрењанину Ии-103/2017 од 01.11.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 419/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФРУИТИЦА
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 њиве
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 1044 Ко Нови Кнежевац Парцела број 4374 потес Рибњак њива 4 класе површине 1х44а43м2 процењене вредности 343.281,22 динара. Парцела број 4374 потес Рибњак њива 5 класе површине 1х74а78м2 процењене вредности 415.417,10 динара. Парцела број 6591 потес Радошево њива 3 класе површине 2х39а85м2 процењене вредности 855.113,22 динара. Приватна својина Карољ Фекете, Нови Кнежевац, ул. Српска бр. 73, ЈМБГ 0410951840010 обим удела ½
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 50 посто


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 13:40:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 10790
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2 Ии бр.771/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И. 240/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описано у закључку


  Оглас поставио: Братислав Филиповић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 14:58:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Војводе Степе 8, локал 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filipovic@gmail.com
  Контакт телефон: 022560896
  ПИБ: 108590394
  Матични број: 63558729

  Број записа у бази: 10784
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља у Инђији, Војводе Степе 8, локал 13
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-244/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-16/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЕКО ИНЖЕЊЕРИНГ" ДОО, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: музички стуб, намештајна гарнитура, две слике, два бицикла, сточић са столицама и свећњак.
  Процењена вредност предмета продаје: 105.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 52.500,00 динара


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2018-05-09 13:45:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 10782
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 13
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Раденка Ракоњца, Цара Лазара 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 1088/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ259/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: тв марке LG, комода за ТВ, сто стакло-прохром
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 37,500,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-03-15 11:05:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 10781
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6. Ии. 425/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 145/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стеван Ковачев и Марија Ковачев
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљиште уз зграду и земшиште под зградом, ЛН 2086 К.О. Бачко Петрово Село, парцела 2014
  Опис предмета продаје: укупне површине 3а 49 м2 у делу 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 750.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 525.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 09:42:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 10776
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-90/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 28/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Металац Маркет Д.О.О.
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: CRT телевизор, марке-NEO, сиве боје, непозната година производње Замрзивач, марке-LTH, беле боје, 210 l, непозната година производње LCD TV, марке-STARK, 110cm, црне боје, непозната година производње Микроталасна, марке-Daewoo, беле боје, непозната година производње Електрични шпорет, беле боје, непозната година производње Веш машина, марке-Favorit, тип-MP 8007, беле боје, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 72.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 36.250,00


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-04-11 23:26:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 10770
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.345/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-04-19 09:42:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 10768
  Датум продаје: 2018-05-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.425/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 205/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija ad
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: - парцела број 3636 – земљиште под зградом - објектом, површине од 2а66м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда, у улици Хенрика Сијенкијевића 14; земљиште под зградом - објектом, површине од 58м2, на коме је саграђена помоћна зграда у улици Хенрика Сијенкијевића; земљиште под зградом - објектом, површине од 10м2, на коме је саграђена помоћна зграда у улици Хенрика Сијенкијевића; земљиште уз зграду – објекат, површине 2а16м2, у улици Хенрика Сијенкијевића; - парцела број 3637 – њива 2.
  Процењена вредност предмета продаје: 7.045.287,94 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 12:14:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10762
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.4/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А179/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Трговинско предузеће Ибар АД
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 9.000,00 динара


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-04-13 11:20:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 10761
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-218/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Водовод Рума
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: АПИПОНГ, машина за савијање лима
  Опис предмета продаје: АПИПОНГ, машина за савијање лима
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 10:41:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 10756
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 09:20
  Место продаје: Ботош ул. Тозе Марковића 54
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-693/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Веш машина "ГОРЕЊЕ" - Телевизор "ЛГ" - Кухињски сто и шест столица
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 22.500,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 10:44:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 10753
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Јаша Томић ул. М.Тита 76Б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-703/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Фрижидер за сладолед - 3 комада кафанских столова - 12 комада кафанских столица
  Процењена вредност предмета продаје: 55.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 27.500,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 12:49:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 10751
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Бечеј ул.Колубарска бр.35
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-849/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: КЛИМА УРЕЂАЈ" АВИКС"
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-04-30 14:42:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 10746
  Датум продаје: 2018-05-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 1 ИИв. 264/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.88/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 942.942,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 471.471,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767