ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1509 активних, од укупно 7731 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2017-12-07 11:07:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 6312
  Датум продаје: 2018-01-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1 Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И И-1243/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А47/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД АП ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност која је уписана у лист непокретности број 185 К.О.Славачки Арадац
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда број 1. у улици Јанка Чмелика бр 80, површине 160 м2, као и земљиште под том зградом , на катастарској парцели 488; • Помоћна зграда број 2, у улици Јанка Чмелика, површине 22 м2, као и земљиште под том зградом, на катастарској парцели 488; • Помоћна зграда број 3, у улици Јанка Чмелика, површине 9 м2, као и земљиште под том зградом, на катастарској парцели 488; • Земљиште уз зграду, у улици Јанка Чмелика, површине 5а 00 м2, на катастарској парцели 488; • Њива класе 2,
  Процењена цена предмета продаје: 3.480.840,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.436.588,35 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2017-11-20 12:14:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 6247
  Датум продаје: 2017-12-15
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 372/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А162/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Биљана Којадиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена цена предмета продаје: 29.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.300,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-11-24 15:54:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 6238
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: Понуде до 16h
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг бр. 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-752/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А254/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марина Илић пр Агенција за књиговодство и штампарску делатност
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Телевизор VOX CRT дијагонале 54 cm са даљинским управљачем; Стаклена витрина са полицама и ормарићима; Тросед; Двосед; Фотеља; Радијатор уљани; Монитор Philips 22 инча, Замрзивач сандучар 410 литара; Веш машина Beko без ознаке, Кауч на развлачење (2 комада);
  Процењена цена предмета продаје: 82.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 41.250,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-11-08 16:16:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 6219
  Датум продаје: 2017-12-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ 58/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 27/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Олга Јанковић и Вера Димовска
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја стана
  Опис предмета продаје: Стан број 11 који се налази у Краљеву, Трг Краља Петра Првог ослободиоца, солитер бр. 2, спрат 3, по структури двособан, површине 59,00 м2, постојећи у згради бр. 1, изграђеној на катастарској парцели бр. 1450/9 КО Краљево
  Процењена цена предмета продаје: 5.184.096,95 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.592.048,48 динара


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 14:36:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 6207
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Ии.246/17
  Број предмета јавног извршитеља: ии. 184/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жељко Живановић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил, бицикл и покућство
  Опис предмета продаје: Аутомобил, бицикл и покућство
  Процењена цена предмета продаје: 373.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 186.500,00


  Оглас поставио: Милан Узелац
  Датум и време постављања: 2017-10-25 14:36:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Дунавска бр.26
  Е-маил адреса: uskens@open.telekom.rs
  Контакт телефон: 021557450
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 6189
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Дунавска бр.26
  Пословни број судског предмета: ИИв 544/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-А13/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ALENIK SDN DOO из Вршца
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. сет кожни двосед и фотеља пописне маркице УС 03410 2. стаклени сто пописне маркице УС 03407 3. два табуреа пописне маркице УС 03408 4. радни сто пописне маркице УС 03405 5. кожна фотеља пописне маркице УС 03406 6. „PC“ рачунар са тастатуром и мишем пописне маркице УС 034037. „LG“ монитор пописне маркице УС 03404 8. „HP“ штампач пописне маркице УС 034019. „Philips“ телефон и факс 10. полица од трске
  Процењена цена предмета продаје: 1. сет кожни двосед и фотеља 4.000,00 динара 2. стаклени сто 2.000,00 динара 3. два табуреа 1.000,00 динара по комаду 4. радни сто 3.000,00 динара 5. кожна фотеља 4.000,00 динара 6. „PC“ рачунар са тастатуром и мишем 5.000,00 динара 7. „LG“ монитор 3.000,00 динара 8. „HP“ штампач 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. сет кожни двосед и фотеља 2.000,00 динара, 2. стаклени сто 1.000,00 динара, 3. два табуреа 500,00 динара по комаду, 4. радни сто 1.500,00 динара, 5. кожна фотеља 2.000,00 динара, 6. „PC“ рачунар са тастатуром и мишем 2.500,00 динара, 7. „LG“ монитор 1.500,00 динара, 8. „HP“ штампач 1.500


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-11-09 09:14:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 6176
  Датум продаје: 2017-12-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Ии. 3/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 30/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стана Васић, Ваљево
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда и кат. парцела 1861/22 КО Попучке
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда и кат. парцела 1861/22 КО Попучке
  Процењена цена предмета продаје: 3.109.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.554.500,00 dinara


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2017-11-21 08:22:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 6160
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Максима Горког 9-11
  Пословни број судског предмета: ИИв.12/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.9/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 3120 - земљиште под зградом - објектом у површини од 76м2, на коме је изграђена породична стамбена зграда у улици I. Реон Богараш 21; земљиште уз зграду - објекат у површини од 5а00м2, у улици I. Реон Богараш; њива 2. класе у површини од 29а25м2 , у улици I. Реон Богараш;
  Процењена цена предмета продаје: 2.020.021,51 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 1.010.010,75 РСД


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 14:52:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 6151
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Иив.12/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.18/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали Осигурање Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторна тестера
  Опис предмета продаје: "Oleo Mac GS650"
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 12:56:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 6117
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: И. 1385/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. А45/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живко Николић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор Горење, веш машина Горење, рачунар са монитороом, телевизор Филипс
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 30.10.2017.
  Процењена цена предмета продаје: 29.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 10:06:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 6103
  Датум продаје: 2017-11-14
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А332/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петар Рајлић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретност уписана у лист непокретности 2127 КО Томашевац
  Процењена цена предмета продаје: 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 180.000,00 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2017-11-22 13:07:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 5997
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 4 И И-173/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А57/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О. БЕОГРАД ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ОСИГУРАЊЕ ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КУХИЊСКИ ЕЛЕМЕНТИ (висећа витрина и радни сто), АСПИРАТОР марке PRESTIGE 6000, МИКРОТАЛАСНА РЕРНА ма
  Опис предмета продаје: КУХИЊСКИ ЕЛЕМЕНТИ (висећа витрина и радни сто), АСПИРАТОР марке PRESTIGE 6000, МИКРОТАЛАСНА РЕРНА марке FUEGO ESPANA
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00 динара, 3.000,00 динара, 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара,2.100,00 динара,3.500,00 динара,


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 14:51:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 5994
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ив.115/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ив.25/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЦГ ЕУРОПАРТ ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил, мотокултиватор, коса, каца и моторна тестера
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 15:58:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 5979
  Датум продаје: 2017-11-21
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ. 912/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-637/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стојан Ћирица из Бора
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари затечене у домаћинству извршног дужника , према закључку о јавној продаји. Ствари су коришћене .
  Процењена цена предмета продаје: 82.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 41.000,00


  Оглас поставио: Милица Џаковић Бојић
  Датум и време постављања: 2017-08-29 16:32:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Максима Горког 18
  Е-маил адреса: izvrsiteljmilicadzakovicbojic@gmail.com
  Контакт телефон: 013346649
  ПИБ: 108586970
  Матични број: 63556033

  Број записа у бази: 5968
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Панчево, Ул. Максима горког бр. 18
  Пословни број судског предмета: И.ив-93/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-А63/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидери, замрзивачи, радијатори
  Опис предмета продаје: Фрижидер и замрзивачи марке Горење, две плинске боце и два уљана радитатора
  Процењена цена предмета продаје: 47.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 32.900,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2017-10-28 12:16:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 5967
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Краљево, ул. Змај Јовина бр. 6
  Пословни број судског предмета: И.И 157/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 55/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Витомир Вучковић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: телевизор, сто, фотеља...
  Процењена цена предмета продаје: 321.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 160.500,00


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2017-11-07 11:05:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар Ослобођења број 92, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 5964
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, спрат 1
  Пословни број судског предмета: Ии 437/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.46/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бенгин Александар
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тросед, двосед и фотеља, телевизор марке "Philips", пречишћивач за воду, полица за телевизор, столиц
  Опис предмета продаје: Тросед, двосед и фотеља, телевизор марке "Philips", пречишћивач за воду, полица за телевизор, столице, сто
  Процењена цена предмета продаје: 41000
  Почетна цена предмета продаје: 20500


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 12:04:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 5949
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 8 Иив бр.305/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 6/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда са помоћним зградама, пашњак 5. класе, шума 3. класе, шума 4. класе
  Процењена цена предмета продаје: 5.106.148,35 дин; 36.002,45 дин; 50.546,48 дин; 63.779,17 дин
  Почетна цена предмета продаје: 2.553.074,18 дин; 18.001,23 дин; 25.273,24 дин; 31.889,59 дин


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-11-24 12:20:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 5943
  Датум продаје: 2017-12-18
  Време продаје: Понуде до 16h
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-5467/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2709/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марија Илић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно возило
  Опис предмета продаје: Теретно возило марке Opel Combo 1,7; регистарских ознака NI 011-VČ; број шасије W0L0XCF2533022035; година производње 2003.
  Процењена цена предмета продаје: 136.715,00
  Почетна цена предмета продаје: 41.014,45


  Оглас поставио: Милица Митровић
  Датум и време постављања: 2017-10-17 15:28:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Мајке Јевросиме бр. 34, стан 2
  Е-маил адреса: mitrovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692895153
  ПИБ: 108585756
  Матични број: 63555215

  Број записа у бази: 5934
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Мајке Јевросиме бр. 34, стан 2, Београд
  Пословни број судског предмета: 4 И.И. 653/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 73/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗТР ЕУРО - СТИЛ МИЛИВОЈЕ ПАВЛОВИЋ ПР ЛАЗАРЕВАЦ - ПЕТКА
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Трособан стан са галеријом 265 м2
  Процењена цена предмета продаје: 19.162.982,00
  Почетна цена предмета продаје: 9581491


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767