ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1575 активних, од укупно 9823 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2018-01-26 08:09:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 9033
  Датум продаје: 2018-02-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: 13 ИИ-261/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И бр.208/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, помоћна зграда и земљиште
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у листу непокретности бр. 9498 К.О. Нови Пазар, Служба за катастар непокретности Нови Пазар, које се налазе на к.п.бр. 8307
  Процењена цена предмета продаје: 13.904.773,43 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.952.386,71 динара


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-02-20 14:14:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 9029
  Датум продаје: 2018-02-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-16/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке "BMW", старији тип, серија 5, из 90-их година.
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 72.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 11:41:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 9019
  Датум продаје: 2018-02-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 46/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 67/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GENERALI OSIGURANJE SRBIJA
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: ВЕШ МАШИНА МАРКЕ " Gorenje", телевизор марке " grundig", угаона гарнитура браон боје, трпезаријски сто са 4 столице
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00 дин  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2018-03-01 10:21:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202095
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 9017
  Датум продаје: 2018-03-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.И. 1691/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.- 179/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Piraeus Bank AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: двособан, 58 м2, трећи спрат, Нови Сад ул. Душана Даниловића
  Процењена цена предмета продаје: 6.190.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.095.400,00


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2018-02-12 13:29:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 9012
  Датум продаје: 2018-03-05
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: I 3 И И-710/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 2 И.И-36/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Земљорадничка Задруга Дионис Црепаја
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 3 њиве 4 класе
  Опис предмета продаје: 3 њиве 4 класе
  Процењена цена предмета продаје: 837320,00, ...
  Почетна цена предмета продаје: 70 % утврђене вредности


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-02-05 15:19:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 9004
  Датум продаје: 2018-02-23
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.А1041/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Топлана Књажевац
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал браон боје од дрвета, мини бар-шанк од дрвета, регал беж боје, регал с мостом, tv grunding, трпезаријска витрина од дрвета
  Процењена цена предмета продаје: 65.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 32.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-02-05 15:24:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 9001
  Датум продаје: 2018-02-22
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1040/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv vox,гардеробер
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-01-26 19:20:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 8998
  Датум продаје: 2018-02-23
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: I 2. И Ив.53/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.53/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 15.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 3.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 6.000,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 6.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 7.500,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 1.500,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 3.000,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 3.000,00 дин.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-02-05 15:26:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8997
  Датум продаје: 2018-02-22
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.981/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал браон боје, тв самсунг
  Процењена цена предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-02-05 15:28:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8996
  Датум продаје: 2018-02-22
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.916/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: тв орион, плакар беле боје
  Процењена цена предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.500,00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-01-26 12:36:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 8994
  Датум продаје: 2018-02-23
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 351/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ЗЕЛЕН" АРИЉЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Форд Мондео 1.8ТД караван
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 140.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-02-05 15:15:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8992
  Датум продаје: 2018-02-21
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 6 И.ИВ.18/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.23/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv samsung,регал бели. минилинија WATSON
  Процењена цена предмета продаје: 16.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.000,00


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-01-26 19:06:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 8990
  Датум продаје: 2018-02-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И.И.419/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.5/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојан Петковић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 10.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 2.500,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 2.500,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 7.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 5.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 1.250,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 1.250,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 3.500,00 дин.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-01-26 19:30:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 8989
  Датум продаје: 2018-02-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.525/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П."КОМГРАД" БАЧКА ТОПОЛА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - .000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - .000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 8.000,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 9.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - .000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - .000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 4.000,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 3.000,00 дин.


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-01-26 14:26:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 8979
  Датум продаје: 2018-02-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 24 И И-105/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-16/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД АП ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретности које су уписане у лист непокретности број 2810 К.О. Бегејци као приватна својина 1/1 извршног дужника, а које у својој природи јесу: - На парцели број 1343, у улици Тудор Владимиреску, породична стамбена зграда број 1, површине 2а 59м2, и земљиште под зградом-објектом, површине 2а 59м2; - На парцели број 1343, у улици Тудор Владимиреску, породична стамбена зграда број 2, површине 70м2, и земљиште под зградом-објектом, површине 70м2; - На парцели број 1343, у улици Тудор Владимирес
  Процењена цена предмета продаје: 357.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 178.500,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-02-05 15:21:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8977
  Датум продаје: 2018-02-22
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1107/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар за тв, tv neo
  Процењена цена предмета продаје: 13.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.500,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 14:35:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8974
  Датум продаје: 2018-02-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: СРЕМСКА МИТРОВИЦА ул. Светог Димитрија 19А
  Пословни број судског предмета: И.И.16/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 35/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЛИДИЈА ДОШЕН
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ - уписано у лист непокретности 4481 К.О. Лаћараккат.парцела бр. 2988/6 површ
  Опис предмета продаје: ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ уписано у лист непокретности 4481 К.О. Лаћарак
  Процењена цена предмета продаје: 1.750.901,56 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.225.631,09 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-01-22 14:02:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 8961
  Датум продаје: 2018-02-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-554/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-405/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Здравко Бурмазовић предузетник, Пољопривредна апотека Браздакоп МС Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 24
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тракторска приколица, столице, сто, фотеље, сточић, орман, телевизор
  Опис предмета продаје: тракторска приколица, дрвене столицре, сто налик на дрво, дрвене фотеље, сточић дрвени са ногарама, орман једнокрилни, телевизор марке 'Daewoo'
  Процењена цена предмета продаје: 107.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 53.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-01-26 09:24:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 8958
  Датум продаје: 2018-02-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 3422/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А 1676/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Љубисављевић и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Машина за сновање и пантљике
  Процењена цена предмета продаје: 8.549.893,32 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.274.946,66 динара


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-02-27 15:58:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 8944
  Датум продаје: 2018-03-13
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: Ии. 136/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 1/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Декор ЛУКС
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 27.02.2018.
  Процењена цена предмета продаје: 187.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767