ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1702 активних, од укупно 14186 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 11:16:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 13887
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.бр. 96/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3395/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Ристић
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.500,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-10 14:38:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 13886
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7905-459/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 5255/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика, Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-08-31 08:55:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13883
  Датум продаје: 2018-10-02
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 519/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕРМОКЛИМА - ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 6734 КО Кикинда
  Процењена вредност предмета продаје: 3.730.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.611.000,00 динара  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-10 14:04:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 13882
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 19411-362/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк А114/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика,Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.500,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-07-16 13:43:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13880
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 42/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 66/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Б2 ХОЛДИНГ КАПИТАЛ ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословна зграда
  Опис предмета продаје: пословна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 12.409.467,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.686.626,9 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 11:37:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 13872
  Датум продаје: 2018-10-11
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии. 431/15
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.60/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије - Гарантни фонд Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: замрзивач сандучар, бакарни лампек, фрижидер, замрзивач сандучар, веш машина, Лцд Тв, веш машина, Цр
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 30% од утврђене вредности  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 11:44:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 13871
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии. 93/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии. 58/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: " Генерали Осигурање Србија " А.Д.О. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ближе у закључку
  Опис предмета продаје: фрижидер сандучар, моторна бургија
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 08:06:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 13862
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: И.Ив-1458/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-382/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фабрика конфекције "НОВИТЕТ"
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 157.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 78.750,00 динара


  Оглас поставио: Милош Думић
  Датум и време постављања: 2018-08-27 14:06:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Јове Илића 16
  Е-маил адреса: milos.dumic@izvrsiteljibeograd.rs
  Контакт телефон: 0641356704
  ПИБ: 107578106
  Матични број: 20830212

  Број записа у бази: 13858
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Јове Илића 16
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 229/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Данијела Мојсиловић, Александар Мојсиловић,
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Воћњак 3. класе
  Опис предмета продаје: воћњак 3.класе, површине 8,11 ари, потес Рушањ село који се налази на кат. парц. 982/3 уписан у лист непокретности број 2784 КО Рушањ.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.346.260,00
  Почетна цена предмета продаје: 942.382,00  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 14:30:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0113110481
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 13857
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165А
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 225/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 960/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛАН ЂОКИЋ из Љубовије
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно возило
  Опис предмета продаје: теретно возило марке RENAULT CLIO, број шасије: VF1CBTJ0535727734, број мотора: K9KV714D040508, произведено: 2006. године, регистарске ознаке: BG 1184-OZ
  Процењена вредност предмета продаје: 160.680,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 80.340,00 динара


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 15:21:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652424521
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 13855
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ии 1374/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ии 1017/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љиљана Марчетић
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 121.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-08-23 14:49:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 13854
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 540/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 133/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, Београд - Врачар
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: "IMT" 539, није у исправном стању, регистарских ознака СО КРАГУЈЕВАЦ 4953
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 40.000,00 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 14:12:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 13849
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 64
  Пословни број судског предмета: Ии. 486/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 316/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дејан Чолић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: кућни инвентар ближе описан у закључу о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 91.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 64.500,00 динара  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 14:40:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 13846
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр.3 лок 5
  Пословни број судског предмета: -ИИ-174/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ149/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Помоћне зграде
  Опис предмета продаје: ПОМОЋНА ЗГРАДА БРОЈ 4 СПРАТНОСТИ ПР 1 ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШИНЕ 2000М2 ИЗГРАЂЕН НА КПБР.7607/1 ПОТЕС КЕЈ УПИСАНО У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БР.2114 КО ОСАНИЦА ПОМОЋНА ЗГРАДА БР1 ЕТАЖА ПР 1 ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШИНЕ 210 КЕЈ ПАРЦЕЛА БР 7670/3 УПИСАНО У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БРОЈ 1231 КО ОСАНИЦА ПОМОЋНА ЗГРАДА БРОЈ 1 БРОЈ ЕТАЖА ПР 1 ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШИНЕ 507 АДРЕСА КЕЈ ПАРЦЕЛА БР 7610/3 УПИСАНО У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БРОЈ 1960 КО ОСАНИЦА СА СВИМ САСТАВНИМ ДЕЛОВИМА НАВЕДЕНИХ НЕПОКРЕТНОСТИ
  Процењена вредност предмета продаје: 10722618,02
  Почетна цена предмета продаје: 7505832,614


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-09-10 12:14:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 13841
  Датум продаје: 2018-10-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив 198.17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 506/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Даламбер доо
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 32000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 16000 рсд


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2018-08-08 14:18:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 13838
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: 12 ПЕШАДИЈСКИ ПУК БР. 13 КРУШЕВАЦ
  Пословни број судског предмета: ИИ-1185/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 271/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЛОБОДАН ВУЧИЋЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЛИВАДА 5 КЛАСЕ , ЊИВА 4 КЛАСЕ , ЛИВАДА 6 КЛАСЕ
  Опис предмета продаје: ЛИВАДА 5 КЛАСЕ , ЊИВА 4 КЛАСЕ , ЛИВАДА 6 КЛАСЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 98.549,30
  Почетна цена предмета продаје: 68.984,51  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 12:34:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 13837
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИВ 1333/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 13/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобил
  Процењена вредност предмета продаје: 155000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 77500 рсд


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 13:46:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 13834
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 13,00 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: ИИв.688/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв.9/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 83.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 41.500,00 дин


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 15:42:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милоја Павловића 9, спрат 2, стан 9
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 13832
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Тржни центар Шумадија, Крагујевац, ул.Милоја Павловића бр. 9, II спрат, локал бр. 9
  Пословни број судског предмета: и.ив 893/17
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 127/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парцела 210/1,површине 2018м2,шума 2.класе, кат.парцела 210/2,површине 1385м2,њива 2.класе, кат.
  Опис предмета продаје: кат.парцела 210/1,површине 2018м2,шума 2. класе,у износу до 92.828,00 динара , - - кат.парцела 210/2,површине 1385м2,њива 2.класе, у износу до 55.400,00 динара , - - кат.парцела 210/3,површине 1123м2,шума 2. класе, у износу до 51.658,00 динара, - - кат.парцела 211/1,површине 1920м2,њива 2. класе, у износу до 76.800,00 динара , - - кат.парцела 211/1,површине 2040м2,шума 2.класе, у износу до 93.840,00 динара, - - кат.парцела 212,површине 1606м2,њива 2. класе у износу до 64.240,00 динара, , - - кат
  Процењена вредност предмета продаје: 630.830,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 315.415,00 dinara


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 15:19:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 13830
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Иив 304/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 1378/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "HALKBANK" AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Сушара за пиљевину, 2. млин за млевење дрвета "BOLLARETO IMPIANTI"
  Опис предмета продаје: 1. Сушара за пиљевину, 2. млин за млевење дрвета "BOLLARETO IMPIANTI"
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 650.000,00; 2. 750.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1. 455.000,00; 2. 525.000,00Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767