ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1575 активних, од укупно 9823 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2018-02-07 15:22:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0113110481
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 9125
  Датум продаје: 2018-03-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165А
  Пословни број судског предмета: 4 И.И.бр. 1233/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 541/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТОЗА МАРКОВИЋ д.о.о. Кикинда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 3,38427% удела које извршни дужник поседује у ПД "ТОЗА МАРКОВИЋ" д.о.о. Кикинда
  Опис предмета продаје: Удео
  Процењена цена предмета продаје: 8.117.122,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.058.561,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-03-10 09:57:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 9118
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-553/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизор, сточић, телевизор, сточић, витрина, орман, витрина, витрина, орман, угаони орман
  Процењена цена предмета продаје: 61.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-02-05 16:45:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 9117
  Датум продаје: 2018-03-07
  Време продаје: 08:15
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ 56/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 30/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС - Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: тринаест катастарски
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја непокретности
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 1.505.194,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 752.597,00 динара


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2018-02-12 12:52:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 9116
  Датум продаје: 2018-03-02
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: 2 И И-423/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И.И-А254/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Милосављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00 и др
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности исте


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 14:47:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 9111
  Датум продаје: 2018-03-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 67/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС" НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Приколица за трактор, 4 х 2.5m
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-01-30 13:10:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 9101
  Датум продаје: 2018-02-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: И И-5804/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1277/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Светлана Богосављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретна ствар
  Опис предмета продаје: 1. Машина - вертикална глодалица, обележена бројем 26, у исправном стању, половна
  Процењена цена предмета продаје: 550.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 275.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-02-02 13:36:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 9098
  Датум продаје: 2018-03-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 8 Ии бр.271/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А110/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубинка Станковић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: електрични прекрупач, вага за мерење стоке
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00 дин; 60.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00 дин; 30.000,00 дин


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-02-06 14:03:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 9092
  Датум продаје: 2018-03-01
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 347/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 145/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Белегишанин Ђорђе
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа
  Опис предмета продаје: Кућа у Војци, све уписано у листу непокретности 109 К.О. Војка
  Процењена цена предмета продаје: 1.151.933,77
  Почетна цена предмета продаје: 583.398,71


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-02-06 09:33:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 9083
  Датум продаје: 2018-02-26
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: Ии 218/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А91/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Л анд М Шпед агент доо Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 аутомобил
  Назив предмета продаје/наслов продаје: фолксваген пасат 2.0 тди
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 06.02.2018.
  Процењена цена предмета продаје: 960.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-02-02 11:59:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 9077
  Датум продаје: 2018-03-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: Иив 5/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 1152/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДВОКАТ ДЕЈАН КНЕЖЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-01-04 13:08:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 9075
  Датум продаје: 2018-12-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 97/16
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.ии. 258/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Моторна возила
  Опис предмета продаје: VW Golf , FIAT ULYSSE
  Процењена цена предмета продаје: 245000
  Почетна цена предмета продаје: 171500


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-02-02 13:37:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 9072
  Датум продаје: 2018-03-01
  Време продаје: 13:00 ч
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 630/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП МОБИЛЕ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 65.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 32.500,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-02-02 11:57:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 9071
  Датум продаје: 2018-03-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: 39 ИИв бр. 138/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 236/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ORIFLAME KOZMETIKA DOO Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 29.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-02-01 15:35:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9054
  Датум продаје: 2018-02-20
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 1058/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 667/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија " Дунав осигурање" Београд ГФ Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: мини линија "Samsung", телевизор "Toshiba", ТА пећ, уљани радијатор, мобилни телефон NOKIA E7
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 38.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 19.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-02-02 12:01:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 9047
  Датум продаје: 2018-03-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 628/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП МОБИЛЕ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 63.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 31.500,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-02-02 11:51:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 9043
  Датум продаје: 2018-03-01
  Време продаје: 12 ч
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: 36 ИИв бр. 95/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 138/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 57.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.750,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 15:04:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 9042
  Датум продаје: 2018-02-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 289/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 237/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЂУРИЋ СУМАН ШТЕФИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: опрема за кланицу
  Опис предмета продаје: опрема за кланицу
  Процењена цена предмета продаје: од 3.000,00 динара до 1.140.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 900,00 динара до 342,000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 14:45:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 9038
  Датум продаје: 2018-02-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 141/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 68/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈОВИЧИЋ ЗОРИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 767/2 и број 767/3 са викенд кућом, К.О. Ириг
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 767/2 и број 767/3 са викенд кућом, К.О. Ириг
  Процењена цена предмета продаје: 1.644.443,88 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.151.110,71 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 14:39:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 9036
  Датум продаје: 2018-02-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 376/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 224/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VB LEASING DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор, површине 68м2, к.о. Сремска Митровица
  Опис предмета продаје: пословни простор, површине 68м2, к.о. Сремска Митровица
  Процењена цена предмета продаје: 5.268.640,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.688.048,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-02-28 10:31:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9035
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-449/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Микроталасна пећница - Alaska; Двосед; Фотеља, комада два; Вентилатор подни; Клуб сто; Телевизор CRT GRUNDING дијагонале 72 cm са даљинским управљачем; Рачунарски сто, Монитор BELINEA дијагонале 17 инча; Штампач HP officejet all in one; Полица за TV; Клуб сточић; Угаона гарнитура; DVD MP3 Player AKA са субвуфером и 3 звучника; CRT телевизор Ei Color 51 cm;
  Процењена цена предмета продаје: 69.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 34.750,00Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767