ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1702 активних, од укупно 14186 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-08-17 14:06:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 13953
  Датум продаје: 2018-09-14
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Иив 1308/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 887/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САН МАРКО
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 32
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Инвентар угоститељског објекта и покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 1700400 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 850200 рсд


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 10:48:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 13951
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А143/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС"
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Електрични шпорет “GORENJE”, беле боје, непозната година производње Микроталасна “SAMSUNG”, беле боје, непозната година производње CRT телевизор “GRUNDIG”, црне боје, непозната година производње Комбиновани фрижидер “BEKO”, сиве боје, непозната година производње Котао за парно грејање “TAM TVT STANDARD-S”, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 94.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 47.000,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-08-20 08:19:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 13943
  Датум продаје: 2018-09-14
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 205/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А27/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Агросистем" ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 80.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 динара до 40.000,00 динара
  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-20 09:14:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 13936
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив 86/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 40/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ISCO DOO, Зрењанин, ул. ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ, МБ 08416281, ПИБ 101165660
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: слика, веш машина....
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 10:11:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 13935
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: ул. Краља Петра Првог бр. 8А/1, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: I.Iv-713/2017
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv-111/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Лн бр. 23 КО Грабовац, и то на кп бр. 1061, породична стамбена зграда, број зграде 1, објекат изграђен пре доношења прописа за изградњу објекта, ул. Шумари 16, пов. 0.00.63 ха, на кат.парцели бр.1061 земљиште уз зграду-објекат, ул. Шумари, површине 0.05.00 ха, на кат.парцели бр.1061 њива 2.класе, улица Шумари, површине 0.04.94 ха, са обимом удела 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 1.930.512,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 965.526,00 динара
  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 11:33:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 13932
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 3ИИв-1264/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-150/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Немања Провиџало, Луја Адамича бр. 15/2, Београд-Нови Београд, МБ 57337214, ПИБ 109727186
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 покретних ствари
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кухиња са уградним шпоретом, аспиратором и рерном Микроталасна пећница Трпезаријски сто стакло/дрво
  Опис предмета продаје: Кухиња са уградним шпоретом, аспиратором и рерном Микроталасна пећница Трпезаријски сто стакло/дрво са 6 столица штоф/дрво ТВ “Samsung” LE40R81B Угаона гарнитура штоф/кожа са фотељом Сточић дрво – стакло TВ полица Слика уље на платну ( браон дрвени рам, апстрактна уметност) Слика уље на платну ( сребрни рам, мотив морског пристаништа) Тепих 2м х 2м Ховерборд Веш машина “BEKO” WTV7531XO Машина за сушење веша “Gorenje” D61312 Слика уље на платну (браон дрвени рам, поморски мотив) Слика уље на плат
  Процењена вредност предмета продаје: 110.000,00 7.000,00 45.000,00 17.000,00 55.000,00 13.000,00 10.000,00 10.000,00 8.000,00 5.000,00 15.000,00 18.000,00 18.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 77.000,00 4.900,00 31.500,00 11.900,00 38.500,00 9.100,00 7.000,00 7.000,00 5.600,00 3.500,00 10.500,00 12.600,00 12.600,00 8.400,00 10.500,00 10.500,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-18 08:47:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 13931
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 2516/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 2516/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило Mercedes 240 D, 2.0 TDI
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило Mercedes 240 D, 2.0 TDI-123.830,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило Mercedes 240 D, 2.0 TDI-74.298,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 10:03:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 13928
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИв-1358/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-16/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Еxpobank akcionarsko društvo Beograd"
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 59.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 29.750,00


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 12:15:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 13926
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИ-14871/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А1085/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Здравковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 108.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 54.000,00 дин


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-15 14:54:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 13919
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-785/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE KOMUNALNE USLUGE, ALEKSINAC
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Микроталасна пећница SAMSUNG без ознаке модела, Мешалица за бетон са електромотором, Стега са постољем од метала;
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.500,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 13:33:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 13917
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 9.00
  Место продаје: Пашићева 2, Лозницa
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.136/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JKП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: сто за ручавање, столице 4 комада, витрина, микроталасна, сто за дневни боравак, електрични шпорет
  Процењена вредност предмета продаје: 52.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 26.000,00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-09-14 10:27:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 13908
  Датум продаје: 2018-10-11
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 27/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 62/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Генерали осигурање Србија" а.д.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: црт тв, дрвена комода, тросед од еко коже, ТА пећ, ормар од иверице, машина за веш Горење, лцд монит
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 08:24:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 13904
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-2985/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-927/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Андрија Бојковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 169.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 84.750,00 дианра


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-13 11:03:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 13902
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7905-582/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 5378/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика, Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.400,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-08-15 11:41:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 13901
  Датум продаје: 2018-09-14
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: И.и. 181/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 146/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Богота компани" д.о.о. Ужице
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ближе у закључку
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-13 10:42:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 13900
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7905-791/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 5587/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика, Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.400,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-09-06 08:26:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 13897
  Датум продаје: 2018-10-03
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ЕД 6421765985
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 179/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд - Стари град
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 динара  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-09-11 08:54:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 13895
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 5Ии 1244/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 4/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Чедомир Николић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретност ближе описана у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност непокретности 4.572.018,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.286.009,00  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-09-12 11:44:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 13894
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 08:30 часова
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И-1381/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-73/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: стеван Шарковић
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ормар браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 1.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 450,00 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-08-27 14:23:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 13889
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: Ии 30/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 21/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Весна Пругић Милеуснић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда и њива 1. класе у Суботици, Ул. Матије Гупца бр. 74
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда са две помоћне зграде, земљиштем под зградама, земљиштем уз зграду и њиву 1. класе у Суботици, Ул. Матије Гупца бр. 74
  Процењена вредност предмета продаје: 4.966.922,86 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.483.461,43 динара

Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767