ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1623 активних, од укупно 11249 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 09:42:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 10776
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-90/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 28/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Металац Маркет Д.О.О.
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: CRT телевизор, марке-NEO, сиве боје, непозната година производње Замрзивач, марке-LTH, беле боје, 210 l, непозната година производње LCD TV, марке-STARK, 110cm, црне боје, непозната година производње Микроталасна, марке-Daewoo, беле боје, непозната година производње Електрични шпорет, беле боје, непозната година производње Веш машина, марке-Favorit, тип-MP 8007, беле боје, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 72.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 36.250,00


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-04-11 23:26:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 10770
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.345/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-04-19 09:42:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 10768
  Датум продаје: 2018-05-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.425/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 205/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija ad
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: - парцела број 3636 – земљиште под зградом - објектом, површине од 2а66м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда, у улици Хенрика Сијенкијевића 14; земљиште под зградом - објектом, површине од 58м2, на коме је саграђена помоћна зграда у улици Хенрика Сијенкијевића; земљиште под зградом - објектом, површине од 10м2, на коме је саграђена помоћна зграда у улици Хенрика Сијенкијевића; земљиште уз зграду – објекат, површине 2а16м2, у улици Хенрика Сијенкијевића; - парцела број 3637 – њива 2.
  Процењена вредност предмета продаје: 7.045.287,94 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 12:14:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10762
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.4/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А179/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Трговинско предузеће Ибар АД
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 9.000,00 динара


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-04-13 11:20:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 10761
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-218/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Водовод Рума
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: АПИПОНГ, машина за савијање лима
  Опис предмета продаје: АПИПОНГ, машина за савијање лима
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 10:41:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 10756
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 09:20
  Место продаје: Ботош ул. Тозе Марковића 54
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-693/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Веш машина "ГОРЕЊЕ" - Телевизор "ЛГ" - Кухињски сто и шест столица
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 22.500,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 10:44:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 10753
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Јаша Томић ул. М.Тита 76Б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-703/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Фрижидер за сладолед - 3 комада кафанских столова - 12 комада кафанских столица
  Процењена вредност предмета продаје: 55.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 27.500,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 12:49:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 10751
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Бечеј ул.Колубарска бр.35
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-849/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: КЛИМА УРЕЂАЈ" АВИКС"
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-04-30 14:42:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 10746
  Датум продаје: 2018-05-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 1 ИИв. 264/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.88/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 942.942,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 471.471,00 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 15:17:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 10741
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: Ив. 480/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.124/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD (VRAČAR)
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 3.077.602,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 923.280,60 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 09:12:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 10735
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди - судске јединице Нови Кнежевац I -3 Ии-432/2017 од 29.11.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 476/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: прокредит банка
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ НИЖЕ КАТЕГОРИЈЕ
  Опис предмета продаје: 1. Њива 5 класе површине 3х32а54м2 Кера Бара на парцели број 2552/2 Процењене вредности 1.029.350,00 динара Суседи на парцели: Бугарски Пера Остојићево Штросмајерова 26 Марија Цветановић Оџаци Дунавска 13 2. Њива 5 класе (у заложној изјави стоји ливада 6 класе) површине 81а00м2 Кера Бара на парцели број 2554 Ливада 2 класе површине 73а33м2 Кера Бара на парцели број 2554 Процењене вредности 476.000,00 динара 3. Ливада 2 класе површине 3х06а79м2 Кера Бара на парцели број 2555 Проц
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: ...


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 12:38:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10733
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИв бр.335/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 122/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Српска банка а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-04-17 11:49:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 10730
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: место Залогавац код Варварина
  Пословни број судског предмета: И.Ив 1292/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 248/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROFI TECH DOO TRGOVINSKO, PROIZVODNO I USLUZNO PREDUZECE NOVI PAZAR
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Прикључне машине за трактор, виљушкар, цистерна за воду...
  Процењена вредност предмета продаје: 1.188.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 831.600,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 15:51:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10725
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 1800/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1173/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђура Врбашки, Мол
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, мини линија,замрзивач, трактор, машина за растурање ђубрива, комбјн берач Змај, тањирача-
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 2.201.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.100.500,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 21:17:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 10722
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Битољска бр. 2
  Пословни број судског предмета: Ивк-44/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ивк-44/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 27.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 13.500,00 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-04-10 14:39:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 10719
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И Ив-94/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-21/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "RAIFFEISEN BANKA" a.d. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: ТЕЛЕВИЗОР марке PHILIPS, ДВОСЕД, ФОТЕЉА – два комада, ПЛИНСКА ПЕЋ марке ALFA PLAM, ЛАП ТОП марке ASUS, КОМОДА ЗА ТЕЛЕВИЗОР
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара,3.000,00 динара,4.000,00 динара,5.000,00 динара,20.000,00 динара,2.000,00 динара,
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00 динара, 1.500,00 динара, 2.000,00 динара, 2.500,00 динара,10.000,00 динара, 1.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 10:01:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 10718
  Датум продаје: 2018-05-12
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.79/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.77/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY BANKA AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ха
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.237 површине 0.14,23ха њива 6.класе лн.69 КО Вина, кп.310 површине 1.15,62ха њива 5.класе лн.69 КО Вина, кп.316 површине 0.10,12ха пашњак 4.ласе лн.69 КО Вина, кп.320 површине 0.06,78 ха њива 5.класе лн.69 КО Вина, кп.384 површине 0.10,11ха шума 3.класе лн.69 КО Вина, кп.385 површине 0.18,03ха шума 3.класе лн.69 КО Вина, кп.386 површине0.35,05ха пашњак 4.класе лн.69 КО Вина, кп.730 површине 0.04,02ха њива 6.класе лн.КО Вина, кп.1038 површине 0.01,13ха њива 6.класе лн.69 КО Вина, и ост. по Зак
  Процењена вредност предмета продаје: 9.680 евра
  Почетна цена предмета продаје: 4.480 евра


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-04-10 12:05:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 10716
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1 Зрењанин
  Пословни број судског предмета: Ив-338/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А62/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "RAIFFEISEN BANKA" a.d. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: ДРВЕНА ВИТРИНА, ТРОСЕД, КРЕВЕТ, ВИТРИНА, КРЕДЕНАЦ, ФОТЕЉЕ – 3 комада
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00 динара,2.000,00 динара, 2.000,00 динара,1.000,00 динара,2.000,00 динара,3.000,00 динара,
  Почетна цена предмета продаје: 1.000,00 динара, 1.000,00 динара, 1.000,00 динара, 500,00 динара, 1.000,00 динара, 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Радован Тошић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 13:04:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljpa@gmail.com
  Контакт телефон: 0648566051
  ПИБ: 108590360
  Матични број: 63558508

  Број записа у бази: 10713
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Војводе Радомира Путника бр. 7, први спрат
  Пословни број судског предмета: ИИв 80/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 7/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЗ АГРО ФОКУС ПАН ПАНЧЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште, њива 5.класе
  Опис предмета продаје: Непокретност РГЗ СКН Ковин, бр.784 К.О. МРАМОРАК, парцела 3027, 58а07м2, потес ЧИБУК, пољопривредно земљиште, њива 5.класе, 1/1 приватна својина
  Процењена вредност предмета продаје: 639.587,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 383.752,20 динара


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2018-04-27 12:38:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 10712
  Датум продаје: 2018-05-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета: Иив 51/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-5/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Холдинг компанија "Пољопривредно-индустријски комабинат Алексинац" - у стечају, Алексинац
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прохромска расхладна витрина-дводелна Фригожиг,Топлотна расхладна витрина-четвороделна,Пулт за бурек
  Опис предмета продаје: Све предметне ствари су у добром стању.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.575.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 787.950,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767