ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1744 активних, од укупно 12650 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-06-20 11:12:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 12436
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7905-1558/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 6354/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 15:49:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 12435
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 11
  Пословни број судског предмета: И.И-275/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-331/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: ливада 6.класе, укупне површине 74 ари 32 м2 - 185.800,00 динара виноград 5.класе, укупне површине 11 ари 38 м2 - 34.140,00 динара њива 6.класе, укупне површине 23 ара 64 м2 - 69.480,00 динара њива 5.класе, укупне површине 25 ара 42 м2 - 114.390,00 динара њива 5.класе, укупне површине 26 ара 39 м2 - 171.535,00 динара њива 5.класе, укупне површине 53 ара 70 м2 - 241.650,00 динара њива 5.класе, укупне површине 21 ара 12 м2 - 84.480,00 динара њива 5.класе, укупне површине 6 ари 68 м2 - 20.040,00 ди
  Процењена вредност предмета продаје: 1.530.175,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 765.087,50 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 09:21:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 12434
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1016/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Компјутерски сто са фиокама, Звучници за рачунар марке GENIUS 2+1 систем, Полица за телевизор са гардероберима (један двокрилни два једнокрилна) и полицама, Носач за телевизор зглобни;
  Процењена вредност предмета продаје: 23.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.450,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 09:11:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12433
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А357/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “ONYX” 51 CRT; Замрзивач “OBOD” 310L; Кауч; Мали сточић; Фотеља на развлачење; Компјутерск
  Опис предмета продаје: Телевизор “ONYX” 51 CRT; Замрзивач “OBOD” 310L; Кауч; Мали сточић; Фотеља на развлачење; Компјутерски сто
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00; 9.000,00; 7.000,00; 1.500,00; 3.000,00; 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00; 6.300,00; 4.900,00; 1.050,00; 2.100,00; 1.400,00


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 09:02:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 12432
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 12.00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја 45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: ИИ 674/17
  Број предмета јавног извршитеља: 262 ИИ 84/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD, Београд-Нови Београд ,Улица и број: Булевар Михаила Пупина 115 ђ, ПИБ: 100618836, Матични број: 06876366
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Једнособан стан бр. 35, на II спрату, улаз бр.2 у стамбеној згради за колективно становање бр.1 у на
  Опис предмета продаје: Једнособан стан бр. 35, на II спрату, улаз бр.2 у стамбеној згради за колективно становање бр.1 у насељу ,,Милорада Павловића,, бр.14 у Ваљеву изграђен на кп 2823/2, уписан у листу непокретности бр. 5313 КО Ваљево, у приватној својини Дамњановић Драгана, Ваљево, Доња Грабовица бр.28, са уделом 1/1 а у државини Томић Радована, Челарево, ул. Словачка бр.11
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност непокретности која је предмет продаје износи 1.620.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70 % од процењене вредности и износи 1.134.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 16:13:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 12425
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И.И-38/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-52/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Крава, приколица, мангало.
  Опис предмета продаје: 1. Крава, црвено-беле боје, ушна маркица број 1943; 2. Тракторска приколица без каната, без ознака, без рег. ознака; 3. Мангало за печење, црвене боје.
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00-140.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00-98.000,00


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 15:10:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 12424
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И.И. 223/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 7/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Стајић Горан
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја њиве
  Процењена вредност предмета продаје: 597.346,95
  Почетна цена предмета продаје: 179204.08


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-06-26 17:37:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 12423
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: Ии-463/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-66/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РФ ПИО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 4. класе, земљиште у грађевинском подручју, површине 6 а 68 м2
  Опис предмета продаје: њива 4. класе, земљиште у грађевинском подручју, површине 6 а 68 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.294.368,70
  Почетна цена предмета продаје: 1.147.184,35


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 11:10:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 12422
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-200/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 822/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈУМБЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: кошуље дуг рукав, женске блузе, женске блузе комб, кошуље кратак рукав
  Процењена вредност предмета продаје: 6.729.240,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.364.620,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 15:24:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 12421
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда Нови Сад-судске јединице Бечеј 6 И-273/2017 од 21.06.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 291/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 12916 КО Нови Бечеј: - Породична стамбена зграда број 42/а Слободана Перића број зграде 1 на катастарској парцели број 1757/2 власништво извршног дужника, у износу од 3.123.066,69 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 3.123.066,69 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30% непосредна погодба


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 13:30:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 12420
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4 Ии. 20/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.11/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Николина Помаришац и млдб. Јована Помаришац
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 499.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 249.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 08:37:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 12419
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: И.И-216/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-269/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Шћурк Јоза
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке Ford Fokus, бр.шасије WF0NXXGCDN2R40819, рег.ознаке SM024-ĆŠ, година производње 2002., у моменту пописа путничко возило је било регистровано до 25.05.2018.године.
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 125.000,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 14:49:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12418
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А970/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ТОПЛАНА" КЊАЖЕВАЦ, Књажевац, ул. МИЛОША ОБИЛИЋА бр. 1, МБ 17217666, ПИБ 100407422
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ‘’Ansonic’’ CRT 51 cm; Музички стуб ‘’First’’; Регал; Двокрилни орман; Фотеља на развлачењ
  Опис предмета продаје: Телевизор ‘’Ansonic’’ CRT 51 cm; Музички стуб ‘’First’’; Регал; Двокрилни орман; Фотеља на развлачење; Тросед; Веш машина ‘’Končar’’; Кауч; Радни сто; Замрзивач вертикални ‘’Obod’’; Сто и четири столице
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00; 3.000,00; 7.000,00; 6.000,00; 4.000,00; 9.000,00; 10.000,00; 7.000,00; 3.000,00; 8.000,00; 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00; 1.500,00; 3.500,00; 4.200,00; 2.000,00; 4.500,00; 5.000,00; 3.500,00; 1.500,00; 4.000,00; 3.000,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-07-05 13:26:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 12416
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 301/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 14:16:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12415
  Датум продаје: 2018-06-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК- 1080/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ‘’Nokia’’ crt 72cm; Два двокрилна ормана; Веш машина ‘’Аrdo А500’’; Замрзивач ‘’Minsk 17’
  Опис предмета продаје: Телевизор ‘’Nokia’’ crt 72cm; Два двокрилна ормана; Веш машина ‘’Аrdo А500’’; Замрзивач ‘’Minsk 17’’; Mали сточић ‘’дрво-стакло’’; Штампач ‘’Lexmark x5150’’
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00; 8.000,00; 10.000,00; 9.000,00; 3.000,00; 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.900,00; 5.600,00; 7.000,00; 6.300,00; 2.100,00; 2.800,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 13:52:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12414
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-176/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “FUEGO” 51 CRT; Веш машина “GORENJE WA5065”; Кауч; Радни сто за компјутер; Компјутер са мо
  Опис предмета продаје: Телевизор “FUEGO” 51 CRT; Веш машина “GORENJE WA5065”; Кауч; Радни сто за компјутер; Компјутер са монитором, тастатуром и мишем. Монитор марке “SAMSUNG” 17”; Сто и четири столице
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00; 8.000,00; 7.000,00; 3.000,00; 1.000,00; 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00; 5.600,00; 4.900,00; 2.100,00; 700,00; 2.800,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 13:17:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12413
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-185/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Medion lcd 24”; Уљани радоијатор “HELER”; Кауч; Судо машина “AEG LAVATERM T500”; Музичка
  Опис предмета продаје: Телевизор “Medion lcd 24”; Уљани радоијатор “HELER”; Кауч; Судо машина “AEG LAVATERM T500”; Музичка линија “BENCH KH2800”
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00; 1.000,00; 6.000,00; 10.000,00; 1.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.900,00; 700,00; 4.200,00; 7.000,00; 700,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 08:35:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 12412
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.204/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: усисивач vox, плакар у ходнику
  Процењена вредност предмета продаје: 14.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-21 12:03:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 12411
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 16/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 35/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЛИДИЈА ДОШЕН
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА БР. 2988/6
  Опис предмета продаје: њива 2.класе, површине 86а 61м2, њива 3. класе, површине 38а 60м2, уписане у лист непокретности бр. 4481 К.О Лаћарак
  Процењена вредност предмета продаје: 1.750.901,56 дин
  Почетна цена предмета продаје: 875.450,78 дин


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 11:46:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 12410
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 13:00ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: И-4282/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-341/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Banca Intesa a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двособан стан
  Опис предмета продаје: Двособан стан 51 м2 у Лесковцу
  Процењена вредност предмета продаје: 24.724,40 евра
  Почетна цена предмета продаје: 12.362,20 евра


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767