ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1702 активних, од укупно 14186 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-19 18:51:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14007
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 614/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 614/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Регал, Телевизор-"Sewlor", Веш машина Горење
  Опис предмета продаје: Регал, Телевизор-"Sewlor", Веш машина Горење
  Процењена вредност предмета продаје: Регал-12.000,00 динара, Телевизор-"Sewlor"-5.000,00 динара, Веш машина Горење-15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Регал-7.200,00 динара, Телевизор-"Sewlor"-3.000,00 динара, Веш машина Горење-9.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-19 18:46:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14006
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 1598/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 1598/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "LG" 32LV3400, Комода за тв два дела, Монитор рачунара "Belihed 19", Рачунар, Веш машина "
  Опис предмета продаје: Телевизор "LG" 32LV3400, Комода за тв два дела, Монитор рачунара "Belihed 19", Рачунар, Веш машина "Candy" C2 105, Мобилни телефон "Samsung" Galaxy S4, Таблет "Samsung" Galaxy TAB 10
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "LG" 32LV3400-27.000,00 динара, Комода за тв два дела-7.000,00 динара, Монитор рачунара "Belihed 19"-3.000,00 динара, Рачунар-5.000,00 динара, Веш машина "Candy" C2 105-15.000,00 динара, Мобилни телефон "Samsung" Galaxy S4-40.000,00 динара, Таблет "Samsung" Galaxy TAB 10-15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "LG" 32LV3400-16.200,00 динара, Комода за тв два дела-4.200,00 динара, Монитор рачунара "Belihed 19"-1.800,00 динара, Рачунар-3.000,00 динара, Веш машина "Candy" C2 105-9.000,00 динара, Мобилни телефон "Samsung" Galaxy S4-24.000,00 динара, Таблет "Samsung" Galaxy TAB 10-9.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-19 18:35:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14005
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 416/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 416/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило Peugeot 307 koral
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило Peugeot 307 koral-333.956,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило Peugeot 307 koral-100.186,80 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-19 18:09:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14004
  Датум продаје: 2018-08-29
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 1600/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 1600/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Sony Trinitron", Рачунар са монитором и звучницима, DVD CROW DVX-533 MAX, Микроталасна "W
  Опис предмета продаје: Телевизор "Sony Trinitron", Рачунар са монитором и звучницима, DVD CROW DVX-533 MAX, Микроталасна "Whirpool", Веш машина Vox WM, Телевизор "Grunding"
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Sony Trinitron"-3.000,00 динара, Рачунар са монитором и звучницима-4.000,00 динара, DVD CROW DVX-533 MAX-1.000,00 динара, Микроталасна "Whirpool"-2.000,00 динара, Веш машина Vox WM-12.000,00 динара, Телевизор "Grunding"-2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Sony Trinitron"-1.800,00 динара, Рачунар са монитором и звучницима-2.400,00 динара, DVD CROW DVX-533 MAX-600,00 динара, Микроталасна "Whirpool"-1.200,00 динара, Веш машина Vox WM-7.200,00 динара, Телевизор "Grunding"-1.200,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-19 18:00:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14003
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк.1587/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.1587/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Gronding", Клима сплит уређај "Galanz", Телевизор "Philips", Микроталасна "Vivax", Усисив
  Опис предмета продаје: Телевизор "Gronding", Клима сплит уређај "Galanz", Телевизор "Philips", Микроталасна "Vivax", Усисивач "Fox", Телевизор Горење, Рачунар са монитором, тастатуром и мишем
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Gronding"-3.000,00 динара, Клима сплит уређај "Galanz"-12.000,00 динара, Телевизор "Philips"-2.000,00 динара, Микроталасна "Vivax"-2.000,00 динара, Усисивач "Fox"-3.000,00 динара, Телевизор Горење-2.000,00 динара, Рачунар са монитором, тастатуром и мишем-10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Gronding"-1.800,00 динара, Клима сплит уређај "Galanz"-7.200,00 динара, Телевизор "Philips"-1.200,00 динара, Микроталасна "Vivax"-1.200,00 динара, Усисивач "Fox"-1.800,00 динара, Телевизор Горење-1.200,00 динара, Рачунар са монитором, тастатуром и мишем-6.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-19 17:51:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14002
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И:Ивк. 815/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И:Ивк. 815/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило-Mercedes 290E TD, 1998. година производње
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко возило-Mercedes 290E TD, 1998. година производње-246.540,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило-Mercedes 290E TD, 1998. година производње-147.924,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-19 17:41:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14001
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 1062/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 1062/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина "Горење", Телевизор марке "WEG", музичка линија-LG
  Опис предмета продаје: Веш машина "Горење", Телевизор марке "WEG", музичка линија-LG
  Процењена вредност предмета продаје: Веш машина "Горење"-12.000,00 динара, Телевизор марке "WEG"-8.000,00 динара, музичка линија-LG-5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Веш машина "Горење"-7.200,00 динара, Телевизор марке "WEG"-4.800,00 динара, музичка линија-LG-3.000,00 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 15:28:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 13987
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 1ИИв 349/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.126/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROFEROCOOP DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU TEMERIN
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 120.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 10:56:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 13984
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-315/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 382/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Алексић
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: CRT телевизор, 51cm, црне боје, непозната година производње Електрични шпорет “Elegant 911”, непозната година производње Веш машина “BOSCH” WFD 1160”, беле боје, непозната година производње, Замрзивач 410 l LTH, беле боје, непозната година производње LCD телевизор, BLAUPUNKT 40”, црне боје, непозната година производње Витрина браон боје, непозната година производње Електрични шпорет “Elegant 911”, непозната година производње Машина за сушење веша, Gorenje Senso care, беле боје...
  Процењена вредност предмета продаје: 129.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 64.500,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-08-20 12:46:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 13983
  Датум продаје: 2018-09-19
  Време продаје: 08:30 часова
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-525/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Пијаца, Краљево, ул. Београдска бр. 42е, МБ 07195591, ПИБ 100264270
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор, комода, витрина.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00-8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.000,00-4.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-08-21 10:42:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 13982
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Зрењанин ул. Бачка 149
  Пословни број судског предмета: 21 Ии.388/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-84/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душко Даников Воргић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Аутомобил " PEUGEOT" ZR 056-PR нерегистрован
  Процењена вредност предмета продаје: 220.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 110.000,00


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2018-08-17 08:29:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 13981
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: И.И-26/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-72/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Симић, Гуњевац, ул. Гуњевац бб, ЈМБГ 1705969771613, чији је пуномоћник адв. Милоје Мојићевић, Уб, ул. Краља Петра Првог Ослободиоца бр. 58
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сушара за дрва
  Опис предмета продаје: Сушара за даску, 40 м3 може да стане крупне грађе, а 60м3 чамове, ситније грађе, компресор марке Maneurop, модел MT100HS4DVE, Danfoss Maneurop S.A
  Процењена вредност предмета продаје: 1.200.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 600.000,00 дин.


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2018-07-19 12:19:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 13968
  Датум продаје: 2018-12-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра Првог 133, Свилајнац
  Пословни број судског предмета: И.Ив.369/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 59/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРИЗВОДЊУ КОТЛОВА И ТЕРМО ОПРЕМЕ МИП ТИМО Д.О.О ЋУПРИЈА, Ћуприја, ул. Браће Нешић бр. 55а, МБ 07383789, ПИБ 101530904
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - УГАЉ КОМАД (НЕПРАНИ) РМУ „ШТАВАЉ“ - СЈЕНИЦА, у количини од 200 (двеста) тона по цени од 8.500,00
  Опис предмета продаје: - УГАЉ КОМАД (НЕПРАНИ) РМУ „ШТАВАЉ“ - СЈЕНИЦА, у количини од 200 (двеста) тона по цени од 8.500,00 динара по тони, - УГАЉ КОЦКА (ПРАНА) РМУ „ШТАВАЉ“ - СЈЕНИЦА, у количини од 150 (сто педесет) тона по цени од 10.000,00 динара по тони, - УГАЉ KОЦКА (НЕПРАНА) РМУ „ШТАВАЉ“ - СЈЕНИЦА, у количини од 150 (сто педесет) тона по цени од 7.000,00 динара по тони, - УГАЉ ОРАХ 6/30 (НЕПРАНИ) РКУ „ИБАРСКИ РУДНИЦИ“ - БАЉЕВАЦ НА ИБРУ, у количини од 250 (двеста педесет) тона по цени од 7.000,00 дин
  Процењена вредност предмета продаје: - УГАЉ КОМАД (НЕПРАНИ) РМУ „ШТАВАЉ“ - СЈЕНИЦА, у количини од 200 (двеста) тона по цени од 8.500,00 динара по тони, - УГАЉ КОЦКА (ПРАНА) РМУ „ШТАВАЉ“ - СЈЕНИЦА, у количини од 150 (сто педесет) тона по цени од 10.000,00 динара по тони, - УГАЉ KОЦКА (НЕПРАНА) РМУ „ШТАВАЉ“ - СЈЕНИЦА, у количини
  Почетна цена предмета продаје: На првом јавном надметању почетна цена износи 70% од процењене вредности појединачно одређене ствари.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-08-31 09:01:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13966
  Датум продаје: 2018-10-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 516/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Вуковић
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 1012 КО Војвода Степа
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 11:19:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 13960
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-1388/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А1213/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министраство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобил Југо Корал, произведено 1984. године, плаве боје, са куком за вучу, са регистарским ознакама PK 034-OP Каца са поклопцем од 500 l, црне боје, непознате године производње Фреза са приколицом и мотичицама, IMT 506, непознате године производње Дробилица за гране, марке-Fleurelle, тип-Biolux GH 1400, непознате године производње Тоцило марке-Meister 120 W, дупли, зелене боје, непознате године производње Прекрупач марке-Оџаци, црвене боје, непознате године производње Брусилица ...
  Процењена вредност предмета продаје: 144.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 72.000,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-08-20 12:08:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 13958
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 3504/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1130/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Алексић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство и радне машине
  Процењена вредност предмета продаје: 572000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 286000 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-08-20 11:34:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 13957
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 2885/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 952/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: мал. Стефан Брадић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобил
  Процењена вредност предмета продаје: 115000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 57500 рсд


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 12:05:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 13956
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-192/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 265/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милибор Милићевић
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Путничко возило CITROEN BERLINGO 1.9, рег. ознака PK 001-RB, регистровано до 29.03.2018. године, беле боје, произведено 2001. године
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-08-20 09:47:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 13955
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИ2428/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 794/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Шумадијско зрно
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Пољопривредне машине
  Процењена вредност предмета продаје: 666500 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 333250 рсд


  Оглас поставио: Уна Сучевић
  Датум и време постављања: 2018-08-02 07:39:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Ириг, Рибарски трг 25
  Е-маил адреса: unasucevic@yahoo.com
  Контакт телефон: 022461878
  ПИБ: 107726236
  Матични број: 62945630

  Број записа у бази: 13954
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 17:30
  Место продаје: Ириг, ул. Рибарски трг бр. 25
  Пословни број судског предмета: ИИ-3/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: парцела 2741, потес Баганац Криваја, њива 4. класе, површине 1ха 67а 99м2, уписана у ЛН 756 КО Буђановци и парцела 2020/1, потес Поток, њива 4.класе, површине 2ха 10а 20м2, уписана у ЛН 1445 КО Буђановци
  Процењена вредност предмета продаје: 2.025.163,91 динара и 2.684.160,96 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.417.614,74 динара и 1.878.912,67 динараУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767