ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1623 активних, од укупно 11249 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 11:49:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 10839
  Датум продаје: 2018-05-05
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.989/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар, компјутер с монитором SAMSUNG
  Процењена вредност предмета продаје: 22.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 12:11:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 10838
  Датум продаје: 2018-05-05
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1074/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv vivax, полица за тв, регал, клима KOREL
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.500,00


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-04-17 08:37:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 10833
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ив 461-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив А40-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: Тв, ормар, пегла, усисивач
  Процењена вредност предмета продаје: 39.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 18.000,00дин.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 10:38:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10830
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-812/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-5527/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Помоћна зграда број 2, у етажи приземља, земљиште под зградом - објектом, земљиште уз зграду - објекат, воћњак 2. класе;
  Процењена вредност предмета продаје: 1.018.680,00
  Почетна цена предмета продаје: 509.340.00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 16:13:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10829
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 13/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 216/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор комада 2, електрични шпорет, замрзивач, кауч, DVD, двокрилни ормар, сто и четири столице,
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 36.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.800,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 15:47:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10828
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 857/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А 98/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Југослав Бојић, Гамзиград
  Надлежни суд: Основни суд у Димитровграду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 7 кошница са пчелама, свиња, јарац, веш машина, циркулар
  Опис предмета продаје: по
  Процењена вредност предмета продаје: 107.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 53.500,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 14:52:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10819
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-659/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3937/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славољуб Никодијевић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Циклон за ђубре, Милн за кукуруз KLEPEC 130K, Прекрупач за млевење жита са ел. мотором непознате марке, Мешалица на струју STANDARD OSIJEK, Замрзивач 210 l непознате марке, Ормар са два гардеробера (троделни), Моторна тестера непознате марке (SACH DOLMAR), Кухиња троделна доле са судопером и троделна горе;
  Процењена вредност предмета продаје: 173.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 86.500,00


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 15:34:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: ivanazugic75@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 10813
  Датум продаје: 2018-05-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Иване Жугић, Карађорђева 25/6, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И.-59/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-7/2018, припојено И.
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Alexander Nalepka
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја непокретности, винограда 3. класе, површине 28а 30м2, потес Конаврље. уписане у лист непокретности 650 КО Винча и њиве 5. класе, површине 41а 66м2, потес Конаврље, уписане у лист непокретности број 650 КО Винча.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.348.864,05 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 15:41:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 10812
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 11:00ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: Ив.1660/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А150/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA OTIS SVETLANA ĐORĐEVIĆ PREDUZETNIK LESKOVAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 35
  Назив предмета продаје/наслов продаје: И.Ив-А150/2016
  Опис предмета продаје: Стубна бушилица марке KONČAR са постољем Брусилица велика Тома Костић, неисправна Апарат за варење GORENJE VARSTROJVAREX 160/210 Aпарат за варење GORENJE VAREX 160/180 Ормар за алат, једноделни Тоцило оштрач већи зелене боје Метални ормар двокрилни 1,5m x 1,0m Метални ормар четворокрилни Мешина за прање возила са цревом и пушком DZOKER Електромотор (ELCOELECTROCOVIN) 1,5KW монофазни Електро мотор марке RADE KONČAR 0,54; 660 обрт./мин. Кутија за алат, празна, бордо боје Продужни кабал монофазни
  Процењена вредност предмета продаје: 537.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 268.800,00


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 12:30:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 10808
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 390/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 919/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГОСЛАВ КОВАЧЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 34.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 11:01:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10805
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-943/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-415/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АМС ОСИГУРАЊЕ" а.д.о., Београд, ул. Рузвелтова бр. 16, МБ 17176471, ПИБ 100000563
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 30.000,00 дин. до 45.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 15.000,00 дин. до 22.500,00 дин.


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 16:30:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 10800
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 10:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.И 1016/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 210/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Производно прометно предузеће АЛГО доо Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућне покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретна ствар, детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности-детаљније у закључку


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 16:20:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 10798
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 10:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 80/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 88/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY BANKA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар-теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: покретна ствар, детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности-детаљније у закључку


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 09:13:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10797
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИв-37/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 15/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "OTP BANKA SRBIJA" А.Д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке "SAMSUNG", ЦРТ, 73 цм, сиве боје; Полица за телевизор светло браон боје; Сточић за дневну собу, светло браон боје; Регал дводелни, црне боје; Мини линија марке "SAMSUNG", црне боје
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 динара до 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 500,00 динара до 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 16:18:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 10796
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 10:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.И 1644/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 148/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PWW DOO NIŠ, ogranak Ćuprija
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар-моторно возило
  Опис предмета продаје: покретна ствар, детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од прецењене вредности


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-03-15 14:56:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 10792
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Привредног суда у Зрењанину Ии-103/2017 од 01.11.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 419/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФРУИТИЦА
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 њиве
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 1044 Ко Нови Кнежевац Парцела број 4374 потес Рибњак њива 4 класе површине 1х44а43м2 процењене вредности 343.281,22 динара. Парцела број 4374 потес Рибњак њива 5 класе површине 1х74а78м2 процењене вредности 415.417,10 динара. Парцела број 6591 потес Радошево њива 3 класе површине 2х39а85м2 процењене вредности 855.113,22 динара. Приватна својина Карољ Фекете, Нови Кнежевац, ул. Српска бр. 73, ЈМБГ 0410951840010 обим удела ½
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 50 посто


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 13:40:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 10790
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2 Ии бр.771/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И. 240/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описано у закључку


  Оглас поставио: Братислав Филиповић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 14:58:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Војводе Степе 8, локал 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filipovic@gmail.com
  Контакт телефон: 022560896
  ПИБ: 108590394
  Матични број: 63558729

  Број записа у бази: 10784
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља у Инђији, Војводе Степе 8, локал 13
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-244/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-16/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЕКО ИНЖЕЊЕРИНГ" ДОО, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: музички стуб, намештајна гарнитура, две слике, два бицикла, сточић са столицама и свећњак.
  Процењена вредност предмета продаје: 105.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 52.500,00 динара


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2018-05-09 13:45:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 10782
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 13
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Раденка Ракоњца, Цара Лазара 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 1088/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ259/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: тв марке LG, комода за ТВ, сто стакло-прохром
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 37,500,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-03-15 11:05:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 10781
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6. Ии. 425/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 145/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стеван Ковачев и Марија Ковачев
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљиште уз зграду и земшиште под зградом, ЛН 2086 К.О. Бачко Петрово Село, парцела 2014
  Опис предмета продаје: укупне површине 3а 49 м2 у делу 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 750.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 525.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767