ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1744 активних, од укупно 12650 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:10:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 12467
  Датум продаје: 2018-06-26
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И. 282/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 171/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ПАВЛА НЕНАДОВИЋА
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 парцела, објекти
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарске парцеле број 211, 212 са објектима, 678/5, 681/2, 681/3, 681/4 К.О. Вогањ; 19/9, 19/10,
  Опис предмета продаје: катастарске парцеле број 211, 212 са објектима, 678/5, 681/2, 681/3, 681/4 К.О. Вогањ; 19/9, 19/10, 19/35, 19/36, 55/11, 55/20, 96/142 К.О. Марђелос
  Процењена вредност предмета продаје: од 25.927,47 динара до 6.164.418,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 18.149,22 динара до 4.315.092,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-07-06 16:37:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 12464
  Датум продаје: 2018-08-14
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: И Ив-91/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-22/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНО ДРУШТВО ГРАМОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НИШ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: стана бр. 24, на трећем спрату , површине 58 m2, гаражно место бр. 6, у подруму, површине 13 m2
  Процењена вредност предмета продаје: 8.187.200,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 4.093.600,00 дин


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 14:25:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 12462
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.19/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.174/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДВП ,,Ерозија" Ниш
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 31
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плочасти вентил 400, тт комад 100, хидромотор, противпожарни апарат 3-с, рефлектор за градилиште-3ком, шлем-5ком, штитник за колена-2 ком, машина за одвијање непознате марке, зелена кутија, филтер за гориво, плочице за гусенице, филтер за уље- фрад, сепаратор за воду -кат, ауто боја 0,750-3ком, филтер за ваздух -фрад-2ком, отпадно гвожђе(шасија, жути бубањ, сандук од приколице, контејнер за кабасти отпад, компресор,резервоар од аутоцистерне и друго ситно отпадно гвожђе -20t
  Процењена вредност предмета продаје: 394.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 197.450,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 13:55:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 12459
  Датум продаје: 2018-07-07
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.277/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар Форма Идеале, tv vivax
  Процењена вредност предмета продаје: 18.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.000,00


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 14:05:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 12458
  Датум продаје: 2018-12-06
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара 9
  Пословни број судског предмета: ИИВ346/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ38/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: нафтна индустрија србије
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: рафови на расклапање, канцеларијски намештај
  Опис предмета продаје: канцеларијски намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 73.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 51.100,00


  Оглас поставио: Звездана Рајовић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 13:33:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Видовданска 43
  Е-маил адреса: rajoviczvezdana@gmail.com
  Контакт телефон: 063487528
  ПИБ: 109269732
  Матични број: 64056581

  Број записа у бази: 12457
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Видовданска 43
  Пословни број судског предмета: 5ИИ.496/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.206/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛИВОЈЕ ДАДИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари на првом усменом јавном надметању
  Опис предмета продаје: тв полица, телевизор, клуб сто, тросед, ДВД, фотеља, трпезаријски сто са 4 столице, рачунар, шестоделни горњи кухињски елементи, усисивач, буре- цистерна за наводњавање, фреза, косачица
  Процењена вредност предмета продаје: 198.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 138.600,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 13:28:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 12456
  Датум продаје: 2018-06-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 597/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 792/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ракочевић Сања и други
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 663.532,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 464.472,68 динара


  Оглас поставио: Звездана Рајовић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 13:24:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Видовданска 43
  Е-маил адреса: rajoviczvezdana@gmail.com
  Контакт телефон: 063487528
  ПИБ: 109269732
  Матични број: 64056581

  Број записа у бази: 12455
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Видовданска 43
  Пословни број судског предмета: 5ИИ.496/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.206/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛИВОЈЕ ДАДИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари на првом усменом јавном надметању
  Опис предмета продаје: тв полица, телевизор, клуб сто, тросед, ДВД, фотеља, трпезаријски сто са 4 столице, рачунар, шестоделни горњи кухињски елементи, усисивач, буре- цистерна за наводњавање, фреза, косачица
  Процењена вредност предмета продаје: 198.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 138.600,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 12:47:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12453
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-15/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ‘’Samsung’’ crt 51cm; Шпорет на дрва ‘’Smederevac’’; Кауч; Фрижидер ‘’Simens’’ мали
  Опис предмета продаје: Телевизор ‘’Samsung’’ crt 51cm; Шпорет на дрва ‘’Smederevac’’; Кауч; Фрижидер ‘’Simens’’ мали
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00; 8.000,00; 7.000,00; 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00; 5.600,00; 4.900,00; 4.200,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-05-22 12:44:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 12452
  Датум продаје: 2018-06-19
  Време продаје: 10.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: И И-5051/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИА 309/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славица Лакчевић, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 11:50:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 12449
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд/Бежанијска коса
  Пословни број судског предмета: Ии 476/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 90/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK AD
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Парцела са две породичне стамбене зграде
  Опис предмета продаје: Продаје се имовинска целина коју чине парцела - градско грађевинско земљиште површине 2385 м2, које се налази у Београду на општини Чукарица, насеље Остружница, потес Село, и две породичне стамбене зграде површине 421,50 м2 и 211,50 м2.
  Процењена вредност предмета продаје: 30.729.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.510.580,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-05-22 11:41:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 12448
  Датум продаје: 2018-06-19
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии33/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 447/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Градитељ доо Шид
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто
  Опис предмета продаје: ауто
  Процењена вредност предмета продаје: од 930.071,13 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 651.049,79 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 12:11:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 12445
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 437/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 437/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија. ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тракторска приколица, кревет тросед, дрвена клупа, сто, дрвене столице
  Опис предмета продаје: тракторска приколица двоосовинка са рудом, кревет тросед, дрвена клупа браон боје и димензија 200*25*47 цм, сто налик на дрво браон боје, димензија 199*77*82 цм, дрвене столице браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 12:08:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 12444
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 10 ИИВ 279/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 54/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пиреус банка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трокрилни орман,телевизор, рачунар са монитором, миш,тастатура,кућиште рачунара и два звучника, стич
  Опис предмета продаје: трокрилни орман,телевизор, рачунар са монитором, миш,тастатура,кућиште рачунара и два звучника, стичић налик на дрво, комода- ципеларник, сто трпезаријски налик на дрво, столице налик на дрво пресвучен материјалом налик на плиш
  Процењена вредност предмета продаје: 38.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 19.250,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 12:05:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 12443
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1ИИВ 196/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 249/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 36
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кухињски елементи,фотеља,дрвеи сточић,комода-наткасна,телевизор,полица за тв,ципеларник,гардеробни д
  Опис предмета продаје: кухињски елементи,фотеља,дрвеи сточић,комода-наткасна,телевизор,полица за тв,ципеларник,гардеробни део,фотеља,фотеља на љуљање,тросед,двокрилни орман,ормарни део,телевизор,ормарни део,телевизор,комода дрвена,комода трокрилна,дрвена столица,угаона гарнитура,комода са двоје врата,једнокрилни орман,ормарни део,дворрилни орман,двоседна фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: 282.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 141.250,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-06-22 14:40:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 12442
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 28/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-17/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Српска банка
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, ормар
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке "LG", црно-сиве боје; 2. Ормар, браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00-5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.000,00-2.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 10:41:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12441
  Датум продаје: 2018-06-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК- 204/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ‘’Vox’’ crt 51cm; Музичка линија ‘’Sony mhc-ecss’’; Регал велики са тв полицом; Кауч; Веш
  Опис предмета продаје: Телевизор ‘’Vox’’ crt 51cm; Музичка линија ‘’Sony mhc-ecss’’; Регал велики са тв полицом; Кауч; Веш машина ‘’Gorenje senso care’’; Ел. Шпорет ‘’Sloboda’’; Mобилни телефон ‘’Nokia 201’’
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00; 3.000,00; 9.000,00; 7.000,00; 10.000,00; 7.000,00; 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00; 2.100,00; 6.300,00; 4.900,00; 7.000,00; 4.900,00; 2.100,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-06-20 10:52:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 12440
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 11901-2162/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 9517/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-07-09 12:49:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 12438
  Датум продаје: 2018-08-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 64
  Пословни број судског предмета: Ии. 175/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 90/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТЈЕПАН ТОШИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило марке „Mercedes“, модел C 220 CDI, регистарске ознаке UE087-SS, године производње 2003.
  Процењена вредност предмета продаје: 385.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 192.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 15:39:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 12437
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 11
  Пословни број судског предмета: И-1522/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1181/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
  Опис предмета продаје: Пословни простор, као посебан део приземног дела објекта пословних услуга - зграда број 1 изграђена на кп бр 93/2 КО Параћин град, број посебног дела 20, површине 39 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.197.503,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 598.751,50 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767