ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1744 активних, од укупно 12650 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-05-23 08:38:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 12498
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 4493/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 4/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗТР "ВУЛКАН И" ПР Снежана Ковачевић, Каћ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто
  Опис предмета продаје: ауто
  Процењена вредност предмета продаје: од 700.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 490.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 08:36:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 12496
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-407/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 57/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марија Вучетић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (282 комада)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: залихе по основу књиговодствене листе стања залиха материјала магацин 20 UNIKO
  Процењена вредност предмета продаје: 898,778.20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 08:31:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 12494
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-137/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 45/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Диана Ивић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (935 комада)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне ствари по основу књиговодствене листе залиха готових производа у магацину 01 "SNEŽANA"
  Процењена вредност предмета продаје: 558,200.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 08:23:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 12493
  Датум продаје: 2018-06-19
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 307/2016А
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 307/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Радио апарат „Phillips“ 1936 ; Орман са витрином ; Упаљач 1892
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 динара ; 7.000,00 динара ; 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-23 07:49:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12491
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ 264/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 122/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Метална колица, сиве боје, полован; Пластичне столице, зелене боје, комада 4, половна; Сто дрвени, п
  Опис предмета продаје: Метална колица, сиве боје, полован; Пластичне столице, зелене боје, комада 4, половна; Сто дрвени, површине 150X80цм; Дрвене столице, половне, комада 4; Сто дрвени; површине 100x70цм, беле боја; Тросед-мебл, полован; Радио са ЦД плејером, полован, црне боје
  Процењена вредност предмета продаје: 28.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-06-20 15:27:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 12490
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И И.54/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.84/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PD B2 HOLDING KAPITAL d.o.o.
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини извршног дужник (обим удела 1/1)
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 20455 КО Стари Град
  Процењена вредност предмета продаје: Процењенa вредност ближе одређенa у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-06-29 08:56:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 12487
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља - сала за састанке
  Пословни број судског предмета: Ив-353/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А117/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сејалица
  Опис предмета продаје: Сејалица црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:56:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12486
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК- 635/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комбиновани фрижидер ‘’Gorenje’’; Ел. шпорет ‘’Sloboda’’; Сто и четири столице; Кауч; Веш машина ‘’
  Опис предмета продаје: Комбиновани фрижидер ‘’Gorenje’’; Ел. шпорет ‘’Sloboda’’; Сто и четири столице; Кауч; Веш машина ‘’Gorenje apollo‘’; Две фотеље; Телевизор ‘’Samsung‘’ 51 cm crt
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00; 8.000,00; 4.000,00; 7.000,00; 7.000,00; 5.000,00; 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.900,00; 5.600,00; 2.800,00; 4.900,00; 4.900,00; 3.500,00; 3.500,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:44:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12484
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ 195/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 112/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Цигла, црвене боје, половна, комада 15.000,00, утврђене вредности 10,00 динара/комад
  Опис предмета продаје: Цигла, црвене боје, половна, комада 15.000,00, утврђене вредности 10,00 динара/комад
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:40:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12482
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 42/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мотоцикл марке ,,SYM“, полован, сиве боје, запремине мотора 150 ццм
  Опис предмета продаје: Мотоцикл марке ,,SYM“, полован, сиве боје, запремине мотора 150 ццм
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:38:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12481
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 54/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто, пластични, беле боје, полован; Столица, пластична, половна, беле боје, комада 3
  Опис предмета продаје: Сто, пластични, беле боје, полован; Столица, пластична, половна, беле боје, комада 3
  Процењена вредност предмета продаје: 3.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.450,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:35:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12480
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 60/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто, пластични, беле боје, полован; Столица, пластична, половна, беле боје, комада 3
  Опис предмета продаје: Сто, пластични, беле боје, полован; Столица, пластична, половна, беле боје, комада 3
  Процењена вредност предмета продаје: 2.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.030,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:31:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12479
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: И.И 76/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А76/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционарско друштво УКУС
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Цигла, жуте боје, комада 4000
  Опис предмета продаје: Цигла, жуте боје, комада 4000
  Процењена вредност предмета продаје: 48.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:28:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12477
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ 322/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 155/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Биљана Ралић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПМВ марке "Застава" тип "Yugo", црвене боје, полован
  Опис предмета продаје: ПМВ марке "Застава" тип "Yugo", црвене боје, полован
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.500,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:25:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12475
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: ИИ 179/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 103/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Станојчић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ марке "KOPERNIKUS", полован, црне боје СД 0149; Веш Машина марке "Gorenje" половна, беле боје, СД
  Опис предмета продаје: ТВ марке "KOPERNIKUS", полован, црне боје СД 0149; Веш Машина марке "Gorenje" половна, беле боје, СД 0148; Сто дрвени површине 120x60 цм, СД 0147; Столица дрво-еко кожа, комада 6 СД 0146
  Процењена вредност предмета продаје: 49.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:21:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12474
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: ИИВ 16/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 1/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: LUPO HOME LINE DOO Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Соковник "Lupo Marshal", беле боје; Тв марке "SONY", дијагонале102 цм
  Опис предмета продаје: Соковник "Lupo Marshal", беле боје; Тв марке "SONY", дијагонале102 цм
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:18:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12473
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 55/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: расхадна витрина, половна; Тв марке "SAMSUNG", полован
  Опис предмета продаје: расхадна витрина, половна; Тв марке "SAMSUNG", полован
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:15:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12472
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 56/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тв марке "SAMSUNG" полован, сиве боје
  Опис предмета продаје: Тв марке "SAMSUNG" полован, сиве боје
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:13:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12469
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 360/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тв марке "SAMSUNG", дијагонале 81 цм, полован, црне боје
  Опис предмета продаје: Тв марке "SAMSUNG", дијагонале 81 цм, полован, црне боје
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-22 15:11:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12468
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: ИИВ 170/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 64/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сокој - Организација музичких аутора Србије
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто за билијар, полован; Звучник полован, црне боје
  Опис предмета продаје: Сто за билијар, полован; Звучник полован, црне боје
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767