ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1575 активних, од укупно 9823 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-02-14 11:23:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 9304
  Датум продаје: 2018-03-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: И бр.1503/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А113/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: мал. Михаило и мал. Милијан Спасојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: боца-оксиген, апаратура за варење, телевизор, та пећ, усисивач, машина за веш, кухињски сто са столицама, регал, полица за телевизор
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 дин; 60.000,00 дин; 5.000,00 дин; 12.000,00 дин; 4.000,00 дин; 14.000,00 дин; 10.000,00 дин; 15.000,00 дин; 2.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 дин; 30.000,00 дин; 2.500,00 дин; 6.000,00 дин; 2.000,00 дин; 7.000,00 дин; 5.000,00 дин; 7.500,00 дин; 1.000,00 дин


  Оглас поставио: Бранислав Петровић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 12:59:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, булевар Михајла Пупина 165 А/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653344842
  ПИБ: 108217142
  Матични број: 63265756

  Број записа у бази: 9301
  Датум продаје: 2018-03-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина 165А/2, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-672/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 89/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MONTEROSA DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: два гаражна места
  Опис предмета продаје: два гаражна места
  Процењена цена предмета продаје: 1.193.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 414.654,45


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-02-28 09:54:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 9300
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Николе Пашића 7/I/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив-1026/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-253/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VENUS ARMA DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена цена предмета продаје: 135.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 67.500,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-02-19 15:09:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 9290
  Датум продаје: 2018-03-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-8828/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1836/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Станковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Млин за млевење кукуруза, Машина за паркет, Дрварка са страницама, Дрљача, Приколица, Корпа за трактор
  Процењена цена предмета продаје: 432.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 216.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-02-19 09:10:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 9269
  Датум продаје: 2018-02-28
  Време продаје: 10:20
  Место продаје: Зрењанин ул.Зелено поље 1
  Пословни број судског предмета: 21 Ии.420/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-92/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија"Дунав осигурање" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Мешалица за бетон - Травокосачица "БРИКС"самоходна - ТВ ПРИЈЕМНИК ЛЦД - КЛИМА УРЕЂАЈ
  Процењена цена предмета продаје: 65.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 32.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-03-03 09:11:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 9260
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.275/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А288/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милутиновић Јовица из Књажевца
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: стам
  Процењена цена предмета продаје: 5.857.891,39
  Почетна цена предмета продаје: 2.928.946,69


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-02-10 14:26:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 9258
  Датум продаје: 2018-02-27
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 2И.И.473/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.628/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Малолетни Милошевић Страхиња
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: камион марке MERCEDES FAP 12-13, KŽ 010-FY, нерегистрован, исправан, црвене боје
  Процењена цена предмета продаје: 350.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 175.000,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-02-02 11:22:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 9250
  Датум продаје: 2018-02-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-4548/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А1667/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миленијум осигурање
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Витрина, крем боје, непозната година производње Хладњак, беле боје, 510 l, неисправан, непозната година производње Витрина, боја трула вишња, непозната година производње Ормар, двокрилни, боја трула вишње, непозната година производње Електрични шпорет, Делиград, Елегант 911, браон боје, непозната година производње Сточић, браон боје, непозната година производње Машина за шивење, BAGAT SLAVICA, стара 40 год.
  Процењена цена предмета продаје: 14.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.250,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-02-02 09:00:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 9247
  Датум продаје: 2018-02-22
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-1789/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1115/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Асановић
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Електрични шпорет, марке-Слобода, беле боје, непозната година производње CRT телеизор, 54”, марке-Коперникус, сиве боје, непозната година производње Фрижидер, марке-Кончар, беле боје, непозната година производње
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-02-02 08:32:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 9243
  Датум продаје: 2018-02-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-2/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 2/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: CRT телевизор, марке-Schnaider, сиве боје, 54 cm, непозната година производње Сто за телевизор, браон боје, непозната година производње Компјутер и монитор LG 17”, непозната година производње Гардеробер, трокрилни, браон боје, непозната година производње ТА пећ, марке-ELID, сиве боје, непозната година производње Веш машина, марке-Gorenje, беле боје, непозната година производње Клима, марке-Beko, бле боје, непозната година производње
  Процењена цена предмета продаје: 90.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 45.000,00


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 09:30:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 9242
  Датум продаје: 2018-09-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 902/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија А.Д.
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ауто приколица, компресор, апарат за варење
  Опис предмета продаје: Ауто приколица ручне израде без атеста, Компресор "prvapetoletka"2,2 kw-80л, Апарат за варење VAREX 160/180A
  Процењена цена предмета продаје: 26.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.600,00 динара  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-01-11 15:42:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 9237
  Датум продаје: 2018-07-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.309-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП СТАНДАРД БАЧКА ПАЛАНКА
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: козметичка роба
  Опис предмета продаје: козметичка роба
  Процењена цена предмета продаје: 1.563.909,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.094.736,79 динара


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-02-06 12:59:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 9232
  Датум продаје: 2018-03-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ии 72/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 351/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАЛОЛЕТНА КСЕНИЈА ЈОВАНОВИЋ И МАЛОЛЕТНА АНЂЕЛИЈА ЈОВАНОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-02-08 15:30:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9218
  Датум продаје: 2018-03-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-1175/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-425/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: POGLED BLUE DOO NIŠ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Комода са фиокама и стакленим вратима; Клуб сто; Аспиратор марке GORENJE ECCO 330; ТА пећ без ознака, снаге 2,5 kW; Комода са фиокама; CRT телевизор марке KOPERNIKUS дијагонале 56 cm, са даљинским управљачем; Радни сто; Монитор марке HP 1730; Кварцна грејалица без ознака; Кварцна грејалица са ознаком kvarc 3; Полица са тринаест преграда; CRT телевизор марке LG дијагонале 51 cm; Замрзивач сандучар марке OBOD запремине 410 l;
  Процењена цена предмета продаје: 93.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 46.600,00


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-02-01 07:56:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 9215
  Датум продаје: 2018-02-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 977/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PAHИCЛAB ПEPИЋ из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредног имања са пратећим објектима на територији КО Дивци и КО Грачаница у близини Пријепоља
  Опис предмета продаје: Друга продаја непокретности – и то: пољопривредног имања са пратећим објектима који се налазе на територији КО Дивци и КО Грачаница. - Укупна површина земљишта која је уписана у листу непокретности број 326 КО Дивци износи 5xa 30а 04м2. Kатастарске парцеле уписане у лист непокретности број 326 KO Дивци налазе се на 14км од места Пријепоље, узводно уз десну обалу реке Лим. Локација је саобраћајно повезана са магистралним путем Пријепоље - Црна Гора и локалним путем дужине од цца 800м. Локација ј
  Процењена цена предмета продаје: 26.399.623,87
  Почетна цена предмета продаје: 13.199.811,94


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2018-02-09 13:03:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 9214
  Датум продаје: 2018-03-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: И(и) 185/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-59/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија - Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке "Fox"; Телевизор; Тример за траву; Лаптоп марке "Dell";
  Опис предмета продаје: Телевизор марке "Fox"; Телевизор; Тример за траву; Лаптоп марке "Dell";
  Процењена цена предмета продаје: 8.000,00рсд; 8.000,00рсд; 10.000,00рсд; 10.000,00рсд;
  Почетна цена предмета продаје: 5.600,00рсд; 5.600,00рсд; 7.000,00рсд; 7.000,00рсд;


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-01-11 11:43:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 9213
  Датум продаје: 2018-02-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 134/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 126/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАЛДИНИ АНТУН
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле и 3 објект
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц.број 1978 и 1979 са породичном стамбеном зградом и две помоћне зграде саграђене на кат.парц
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 1978 и 1979 са породичном стамбеном зградом и две помоћне зграде саграђене на кат.парц.број 1978, К.О Гргуревци
  Процењена цена предмета продаје: 690.360,48 динара
  Почетна цена предмета продаје: 483.252,33 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-02-09 16:13:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 9210
  Датум продаје: 2018-03-08
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр.7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И И-150/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-109/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОПАОНИК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Факс машина „Metion“ Professional Fax MD 9995, Канцеларијски сто, Мања дрвена полица, Већа дрвена по
  Опис предмета продаје: Факс машина „Metion“ Professional Fax MD 9995, Канцеларијски сто, Мања дрвена полица, Већа дрвена полица, Сто са фиокама, Канцеларијски сто (2 комада)
  Процењена цена предмета продаје: 30.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.000 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-01-11 09:25:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 9207
  Датум продаје: 2018-09-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 509-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПЕТРОВИЋ БУДИСЛАВ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена цена предмета продаје: 214.307,52 динара
  Почетна цена предмета продаје: 150.015,26 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-02-01 15:39:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 9196
  Датум продаје: 2018-02-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 466/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк ад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности на јавном надметању
  Опис предмета продаје: Разни објекти и земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 14.729.148,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 7.364.574,00 дин


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767