ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1509 активних, од укупно 7731 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 10:43:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 6711
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 644/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП МОБИЛЕ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни ивентар
  Процењена цена предмета продаје: 48.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.250,00


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 15:26:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 6709
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
  Пословни број судског предмета: И.Ив-74/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-103/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НЕВА ПРОДУКТ ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 27 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари -разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари - разно
  Процењена цена предмета продаје: 269.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 134.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 10:17:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 6699
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИв-282/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-88/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Српска банка ад Београд, Београд, ул. Савска 25, МБ 07092288, ПИБ 100000387
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 1.000,00 дин. до 10.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 500,00 дин. до 5.000,00 дин.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-11-27 13:54:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 6697
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 55/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предшколска установа Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ствари
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 4.000,00 динара, 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00 динара, 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-10-16 14:22:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 6690
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг бр. 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИ-332/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3053/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SPECIJALIZOVANO GRAĐEVINSKO DRUŠTVO IZOGRADNJA PLUS DOO, DONJA VREŽINA
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда (објекат има одобрење за употребу), која се састоји од приземља и поткровља, удео 1/1, базне површине 134 m2 и укупне површине износи 214 m2, а која се налази у Нишу, ул. Бубањски хероји II прилаз бр. 35; земљшите под зградом, удео 1/1, површине 134 m2; виноград 1. класе, удео 1/1, површине 438 m2;
  Процењена цена предмета продаје: 11.462.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.023.680,00


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2017-10-31 13:27:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 6685
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Раденка Ракоњца, Цара Лазара 61 локал 3
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 594/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ПИЈАЦА КРАЉЕВО
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: кућни намештај и техника
  Процењена цена предмета продаје: 31.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.500,00


  Оглас поставио: Ана Костић Мишковић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 13:50:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Предрага Бошковића 9
  Е-маил адреса: izvrsitelj.ana.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 066343279
  ПИБ: 109262671
  Матични број: 64045458

  Број записа у бази: 6684
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Димитровград, село Градиње
  Пословни број судског предмета: ИИв-7/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А83/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka a.d. Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Димитровграду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: као у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 46.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 26.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-10-26 10:57:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6676
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 3671/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А90/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубица Јездимировић, Тител
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: стан у поткровљу
  Процењена цена предмета продаје: од 1.548.525,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.083.967,50 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-10-23 09:14:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6652
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 72/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 70/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Порсхе Леасинг СЦГ д.о.о. Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати
  Опис предмета продаје: клима, тв.....
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-10-13 14:40:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 6651
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А23/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОМ-ИМПЕКС ДОО СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретност уписана у лист непокретности 1793 КО Житиште
  Процењена цена предмета продаје: 280.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 196.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 12:28:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6648
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 2И. И 411/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.548/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Цветковић Светомир из Минићева
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: канцеларијски сто-3 ком, конференциски сто, орман, плакар, столице-10 ком
  Процењена цена предмета продаје: 21.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 12:34:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6647
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 2И. И 387/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.502/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Матејић Никола из Минићева
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: каса челична, компјутер са монитором самсунг, тел.факс panasonic, штампач HP 11311
  Процењена цена предмета продаје: 72.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 36.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 12:49:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6646
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.572/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина privileg, tv philips, монитор
  Процењена цена предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.500,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-26 16:20:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6644
  Датум продаје: 2017-11-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 625/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 625/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП Мобиле
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2017-11-21 14:16:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 6643
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета: И.ИВК-727-2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-727/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Балирка
  Опис предмета продаје: Балирка за балирање траве марке "WELGER"
  Процењена цена предмета продаје: 192.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 115.200,00


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2017-10-25 14:31:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 6640
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Раденка Ракоњца, Цара Лазара 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: Иив 52/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 19/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Угоститељска радња "Код Томића" пр Драгољуб Томић Врњачка Бања
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто, фотеље, сточићи, телевизор, столови, столице, кафемат, млин за кафу, машине за веш, сушилице за
  Опис предмета продаје: угоститељски намештај и остало
  Процењена цена предмета продаје: 6.519 eura
  Почетна цена предмета продаје: 3.259,9 eura


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-11-27 12:00:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 6636
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.383/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 64.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 32.000,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-10-16 14:37:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6635
  Датум продаје: 2017-11-14
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 992/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 157/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгишић Душан, Рума
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена цена предмета продаје: од 12.305.474,65 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.691.642,39 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-10-19 15:45:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 6633
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Николе Пашића 7/I/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-369/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-131/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: графички нож за сечење папира "ADAST MAXIMA" MH80-3, копир рам UV за снимање плоча KLIMSCH ULTRA PRINT - RR, аутоматска пакерица за паковање штампаних издања и књига "STROPACK", машина за топли повез књиге "EURO-BINDER 380", монтажни сто за монтажу филмова, књиговезачки радни сто (два комада)
  Процењена цена предмета продаје: 660.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 330.000,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-11-27 11:01:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 6629
  Датум продаје: 2017-12-15
  Време продаје: Понуде до 16h
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-241/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1376/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгослав Милошевић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Стамбени пословни објекат - габарита - изломљених дужих страна 11,5 x 6,25, укупне површине 317,66 m2, спратности По+Пр+1+Пк у ванкњижној својини извршног дужника који се налази на катастарској парцели бр.: 2551/5 К.О. Тешица
  Процењена цена предмета продаје: 3.240.132,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.458.059,40


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767