ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1702 активних, од укупно 14186 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 09:27:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14051
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 149/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 389/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, брј зграде 2, површине 73 м2, Шид, ул. Сваска бр. 1, кат.парц.број 4600/2
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, брј зграде 2, површине 73 м2, Шид, ул. Сваска бр. 1, кат.парц.број 4600/2
  Процењена вредност предмета продаје: 3.700.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.110.000,00 динара


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2018-08-11 17:08:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 14048
  Датум продаје: 2018-09-11
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Сомбор, венац В. Ж. Мишића 4
  Пословни број судског предмета: ИИв497/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв182/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: локал, сувласнички удео на стану и њиви
  Опис предмета продаје: локал, сувласнички удео на стану и њиви
  Процењена вредност предмета продаје: 590.000 дин, 590.000 дин, 81.807 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 295.000 дин, 290.000 дин, 40.903,50 дин.


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-07-21 13:00:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 14046
  Датум продаје: 2018-09-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.88/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 3/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MANOLITA STAR DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 6174/2 – земљиште под зградом - објектом, површине од 90м2, на којем је саграђена породична стамбена зграда, у улици Георги Димитрова 13/А; земљиште под зградом - објектом, површине од 31м2, на којем је саграђена помоћна зграда, у улици Георги Димитрова; земљиште уз зграду - објекат, површине од 1а51м2, у улици Грофа Иштвана Сечењија;
  Процењена вредност предмета продаје: 2.480.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-07-20 14:19:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14038
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 616/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 616/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Регал, Телевизор "Samsung", Компјутер "Acer" и монитор
  Опис предмета продаје: Регал, Телевизор "Samsung", Компјутер "Acer" и монитор
  Процењена вредност предмета продаје: Регал-15.000,00 динара, Телевизор "Samsung"-15.000,00 динара, Компјутер "Acer" и монитор-20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Регал-4.500,00 динара, Телевизор "Samsung"-4.500,00 динара, Компјутер "Acer" и монитор-6.000,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-07-20 14:05:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 14037
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.88-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАЈКО ЖАРКОВИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 8.644.759,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.051.331,44 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-07-20 13:58:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 14034
  Датум продаје: 2018-08-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И-534/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 276/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марија Ђокић и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Објекат – Породична стамбена зграда, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи, изграђена на К.П. бр. 76 КО Гуча, Богдана Капелана 28, уписана као зграда под редним бројем 1, приземна, површине у основи 106 м2, заједно са КП бр. 76 КО Гуча, Богдана Капелана 28, од чега је земљиште уз зграду - објекат, површине 407м2, а део земљиште под зградом-објектом у површини од 106 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.842.071,30 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.421.035,65


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-08-22 12:55:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 14033
  Датум продаје: 2018-09-14
  Време продаје: 9.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.989/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.208/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: К.О.Лозница, Кп.бр. 8317-зграда бр.1, породична стамбена зграда, површине у габариту 109м2;К.О.Велика Река, кп.бр.1166/1 укупне површине 721м2 са зградом бр.1,породична стамбена зграда, површине у габариту 43м2
  Процењена вредност предмета продаје: 8.330.357,55
  Почетна цена предмета продаје: 4.165.178,77


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-08-21 12:36:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 14031
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-158/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А1127/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП" Србијашуме" Београд ШГ "Топлица"-Куршумлија
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1/6 к.п. бр281 КО Мачја стена, површине 14 ха 35а 74 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 964.801,77
  Почетна цена предмета продаје: 482.400,89


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-08-10 15:15:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 14030
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Кнеза Вишеслава 58а, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИВ 2554/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 79/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ХИДРОАЛФА СОКО БАЊА
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: МАШИНСКЕ МАШИНЕ И АПАРАТИ
  Опис предмета продаје: виљушкар, машина за роловање лима, апарат за заваривање
  Процењена вредност предмета продаје: 600.000, 120.000, 50.000
  Почетна цена предмета продаје: 300.000, 60.000, 25.000


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 11:57:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 14028
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк-450/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Обједињена наплата" Ниш, Ниш, ул. Наде Томић бр. 7
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: TATA INDICA DLX (NI-079-GĆ)
  Опис предмета продаје: Предметна ствар је у функционалном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 141.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 70.800,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-07-20 12:45:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 14027
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 11/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 77/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саша Добријевић
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.299.320,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 649.660,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-07-20 12:43:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 14026
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: ИИ-331/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1624/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Валентина Барачков
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се покретне ствари
  Опис предмета продаје: део казана за печење ракије, моторна тестера Штил
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 дин, 15.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 дин, 7.500,00 дин


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-08-25 14:32:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 14024
  Датум продаје: 2018-10-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: 1 Ии. 391/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. (2) 143/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SUAGRA DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: - парц.бр 2771/1 – њива 3. класе, површине 13а62м2, у улици Ђурђин; - парц.бр 2771/2 – њива 3. класе, површине 13а95м2, у улици Ђурђин; - парц.бр 2772 – њива 3. класе, површине 13а12м2, у улици Ђурђин; - парц.бр 2774 – њива 3. класе, површине 1а22м2, у улици Ђурђин; - парц.бр 2785/1 – њива 3. класе, површине 35а63м2, у улици Ђурђин;
  Процењена вредност предмета продаје: 1.075.000,00 РСД, односно парц.бр 2771/1 – износи 160.000,00 РСД; парц.бр 2771/2 – износи 165.000,00 РСД; парц.бр 2772 – износи 155.000,00 РСД; парц.бр 2774 – износи 145.000,00 РСД; парц.бр 2785/1 – износи 450.000,00 РСД;
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-08-25 14:30:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 14023
  Датум продаје: 2018-10-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: I 2 Ии 321/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 182/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лајош Шебек
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 1795 – земљиште под зградом - објектом, површине од 1а12м2, на којем је саграђена породична стамбена зграда, у улици Грофа Иштвана Сечењија 9; земљиште под зградом - објектом, површине од 40м2, на којем је саграђена помоћна зграда, у улици Грофа Иштвана Сечењија; земљиште под зградом - објектом, површине од 20м2, на којем је саграђена помоћна зграда, у улици Грофа Иштвана Сечењија; земљиште уз зграду - објекат, површине од 3а74м2, у улици Грофа Иштвана Сечењија;
  Процењена вредност предмета продаје: 296.270,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-08-25 14:34:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 14022
  Датум продаје: 2018-10-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: I 2 Ии 571/17,
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 272/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парц.бр 5427– стан од две собе, површине од 51м2, број посебног дела 4, први спрат, који се налази у стамбено - пословној згради, у улици Бољаи Фаркаша 11; парц.бр 5427– стан од две собе, површине од 74м2, број посебног дела 5, први спрат, који се налази у стамбено - пословној згради, у улици Бољаи Фаркаша 11;
  Процењена вредност предмета продаје: 2.337.029,64 РСД + 3.186.858,60 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-07-20 12:32:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 14021
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: ИИ-104/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 721/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Крстић
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се покретне ствари-кућни апарати, намештај
  Опис предмета продаје: комода за телевизор, тепих, веш машина Bauknecht, усисивач самсунг
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 дин, 2.000,00 дин, 12.000,00 дин, 4.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 5.600,00 дин, 1.400,00 дин, 8.400,00 дин, 2.800,00 дин


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-07-20 12:16:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 14020
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: ИИв-5/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 19/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК А.Д.
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се кућни апарати
  Опис предмета продаје: Веш машина Горење, усисивач Горење црвене боје, лаптоп НР, електрична моторна тестера BOSCH, млин за кукуруз...
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 дин, 4.000,00 дин, 18.000,00 дин, 12.500,00 дин, 11.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 4.000,00 дин, 2.000,00 дин, 9.000,00 дин, 6.250,00 дин, 5.500,00 дин


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-07-20 12:06:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 14019
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: ИИ-598/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 28/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Трајче Марјановић
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се непокретности - пољопривредна земљишта
  Опис предмета продаје: њиве, воћњак
  Процењена вредност предмета продаје: 130.338,00 дин, 155.530,00 дин, 152.646,00 дин....
  Почетна цена предмета продаје: 65.169,00 дин, 77.765,00 дин, 76.323,00 дин...


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 08:51:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 14015
  Датум продаје: 2018-09-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: И.ИВК-А289/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А289/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: “VIP MOBILE” ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, Београд - Нови Београд, ул. Милутина Миланковића 1ж , МБ 20220023, ПИБ 104704549, кога заступа Директор Дејан Турк, које по генералном пуномоћју заступају адв. Др Немања Алексић, адв. Соња Савин и адв. Ивана Мараш, сви из Новог Сада, ул. Грчкошколска
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕРЕТНО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: Лако теретно возило ТАМ 80 Т35Е 2.6, број шасије: 890001854, број мотора Y886T75936, произведен 1989.године, рег. ознака ST042-AG
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2018-08-17 09:04:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 14010
  Датум продаје: 2018-09-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: И.И-48/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-98/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Невенка Станић, Шид, ул. 1. Маја бр. 61, ЈМБГ 1406949895033, чији је пуномоћник адв. Владимир Вармеђа, Шид, ул. Кнеза Милоша бр. 2
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Компресор и пољопривредна прикључна машина
  Опис предмета продаје: 1. Компресор за ваздух VILLAGER VAT-V6100, 230V-50HZ, 2,2 KW/3HPIP 20, 2. Плуг црвене боје - двобразни
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 60.000,00 дин., 2. 60.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1. 30.000,00 дин., 2. 30.000,00 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767