ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1623 активних, од укупно 11249 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-04-02 12:24:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 10908
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 1И.Ивк.262/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Братнер Отпадна Привреда" Нови Бечеј
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: берач за кукурузе Змај 212
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 08:48:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 10905
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 5400/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 4052/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Kadet plus" d.o.o. Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-03-20 09:37:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 10902
  Датум продаје: 2018-04-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИв 69/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв А450/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CERENA TRADE
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРИКОЛИЦЕ
  Опис предмета продаје: ПРИКОЛИЦЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 450.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 315.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-04-17 15:16:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 10894
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-204/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 88/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА А:Д: Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја пољопривредног земљишта
  Опис предмета продаје: 1/1 к.п. бр. 1920 КО Прокупље 36а, 05 квм виноград, 2/4 к.п. бр. 1919 КО Прокупље 24а 48 квм пашњак
  Процењена вредност предмета продаје: 144.200,00; 40.392,00
  Почетна цена предмета продаје: 72.100,00; 20.196,00


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 07:54:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 10885
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: Ив-195/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-79/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TERRAPHARM DOO Ivanjica
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторно возило Голф 2
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 94.432,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 47.216,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 10:24:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 10882
  Датум продаје: 2018-05-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 3-ИИ-725/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-47/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eхпобанк акционарско друштво Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизор, полица, угаона гарнитура, сточић, орман, угаони орман, орман, стаклени сточић, телевизор,ормани, горњи и доњи кухињски елемети, клима
  Процењена вредност предмета продаје: 99.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 49.750,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-05-07 14:56:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10880
  Датум продаје: 2018-05-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: ИИв-458/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-105/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Стевановић ПР VLADIMIR STEVANOVIĆ PREDUZETNIK RADNJA ZA UGRADNJU I PRODAJU SISTEMA ZA OBEZBEĐENJE OBJEKATA GEP NIŠ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1.500 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мушке кошуље
  Опис предмета продаје: Мушке кошуље дугих рукава Carl de Jan (1.500 комада)
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-04-17 12:58:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 10876
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 21 И И-772/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-46/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "RAIFFEISEN BANKA" a.d. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, површине 103м2 и Помоћна зграда, површине 18м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.838.283,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 919.141,50 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 14:29:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10874
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-548/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4234/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мал. Милан Бранковић, мал. Милица Бранковић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Замрзивач BEKO 410 l, Угаона гарнитура, Гардеробер са клизним вратима, Усисивач марке FAVORIT 2000 W, Веш машина марке SIEMENS 5040, Прекрупач за кукуруз са електромотором непознате марке, Електрични тример GARDENA 250;
  Процењена вредност предмета продаје: 106.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 53.000,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 09:44:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 10869
  Датум продаје: 2018-05-18
  Време продаје: 11,00 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: I39.ИИв.535/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв.770/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 31.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 15.500,00 дин.


  Оглас поставио: Ивана Букарица Биуковић
  Датум и време постављања: 2018-04-30 16:29:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 10866
  Датум продаје: 2018-05-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: 4 Ии 27021/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 590/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милена Драгић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Скулптуре
  Опис предмета продаје: 3 уметничке мермерне скулптуре
  Процењена вредност предмета продаје: 800.000,00 динара, 500.000,00 динара, 400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 400.000,00 динара, 250.000,00 динара, 200.000,00 динара


  Оглас поставио: Ивана Букарица Биуковић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 15:06:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 10864
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Македонска бр. 32/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 4 Ии 899/16
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 344/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нова Агробанка ад Београд- у стечају
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: зграда пословних услуга
  Опис предмета продаје: пословни простор и магацин
  Процењена вредност предмета продаје: 26.300.950,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.410.665,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2018-04-17 15:21:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 10858
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-1330/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-8/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: катастарске парцеле, КО Јабланица
  Процењена вредност предмета продаје: 1.151.227,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 575613,5


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 15:56:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 10857
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 14.00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја бр.45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: 4И.И.бр.116/17
  Број предмета јавног извршитеља: 262И.И.54/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радош Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1656 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гранитни ивичњаци димензија 13Х20Х80 са косином - 576 ком и Гранитна плоча 30X50 NEJAS -1080 kom.
  Опис предмета продаје: Гранитни ивичњаци димензија 13Х20Х80 са косином - 576 ком и Гранитна плоча 30X50 NEJAS -1080 kom.
  Процењена вредност предмета продаје: Гранитни ивичњаци димензија 13Х20Х80 са косином - 576 ком укупне процењене вредности од 1.290.240,00 динара и Гранитна плоча 30X50 NEJAS -1080 kom.укупне процењене вредности од 1.049.760,00динара
  Почетна цена предмета продаје: Гранитни ивичњаци димензија 13Х20Х80 са косином - 576 ком са укупном почетном ценом од 645.120,00 динара и Гранитна плоча 30X50 NEJAS -1080 kom. са укупном почетном ценом од 524.880,00 динара


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-05-08 11:07:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 10856
  Датум продаје: 2018-05-29
  Време продаје: 12.00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића,Ваљево, Владике Николаја бр.45/1
  Пословни број судског предмета: 4И.И.бр.113/17
  Број предмета јавног извршитеља: 262И.И.55/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милојко Живановић
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 504 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гранитни ивичњаци
  Опис предмета продаје: Гранитни ивичњаци са косином 18Х24Х80 са косином 3/12 цм
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност предмета продаје износи 1.382.976,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Укупна почетна цена предмета продаје износи 691.488,00 динара


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-05-08 14:53:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 10855
  Датум продаје: 2018-05-29
  Време продаје: 13.00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића,Ваљево, Владике Николаја бр.45/1
  Пословни број судског предмета: 4И.И.бр.117/17
  Број предмета јавног извршитеља: 262И.И.56/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милојко Јаћимовић
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 630 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гранитни ивичњаци са косином 18Х24Х80 са косином 3/12 цм
  Опис предмета продаје: Гранитни ивичњаци са косином 18Х24Х80 са косином 3/12 цм
  Процењена вредност предмета продаје: Укупна процењена вредност предмета продаје износи 1.728.720,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Укупна почетна цена предмета продаје износи 864.360,,00 динара


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 15:46:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 10850
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 10:00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја бр.45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: 4И.и.бр.146/17
  Број предмета јавног извршитеља: 262И.И.67/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раде Филиповић
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 576 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрезовани гранитни ивичњаци димензија 18Х24Х80 са косином 3/12 цм - 576 ком,
  Опис предмета продаје: Фрезовани гранитни ивичњаци димензија 18Х24Х80 са косином 3/12 цм - 576 ком,
  Процењена вредност предмета продаје: Фрезовани гранитни ивичњаци димензија 18Х24Х80 са косином 3/12 цм - 576 ком, укупне процењене вредности 1.580.544,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредност покретних ствари наведена у Закључку о другој јавној продаји и износи 790.272,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 11:42:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10846
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: 08:15 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-992/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-464/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА ад Нови Сад, Нови Сад, ул. Булевар ослобођења бр. 80, МБ 08603537, ПИБ 100584604
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 дин. до 30.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 500,00 дин. до 15.000,00 дин.


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-05-15 10:33:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 10844
  Датум продаје: 2018-06-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ии 1464/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ии 348/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БАНКА ИНТЕЗА
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 3.101.540,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-03-17 16:25:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 10842
  Датум продаје: 2018-12-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 1709/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 974/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гајић Милица
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Једноипособан стан број 4 , корисне површине 49.49м2
  Процењена вредност предмета продаје: 6400000
  Почетна цена предмета продаје: 3200000


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767