ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-06-19 14:37:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 13268
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 191/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: Машина за веш и гардаробер
  Процењена вредност предмета продаје: 37.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.900,00 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 14:34:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 13267
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: I-6 Ии 400/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.177/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ангелина Јоцковић
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 850.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 595.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 14:30:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13266
  Датум продаје: 2018-08-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 476/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 888/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПИРАЕУС БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор - трговина
  Опис предмета продаје: пословни простор - трговина
  Процењена вредност предмета продаје: 2.216.885,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.551.819,5 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 14:25:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 13265
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 12 чaсова
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 304/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 391/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИДЕА ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни инвентар
  Опис предмета продаје: пословни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 14:16:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 13264
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 8-ИИ-5664/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А520/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петар Стојковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се покретне ствари - сточић и кућни уређаји
  Опис предмета продаје: Сточић за компјутер плаве боје са видним оштећењима, микроталасна МИДЕА, клима САМСУНГ, веш машина ГОРЕЊЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 дин, 3.500,00 дин, 20.000,00 дин, 10.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 дин, 1.750,00 дин, 10.000,00 дин, 5.000,00 дин


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-06-19 14:14:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 13263
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.Ив 980/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 252/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Новица Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: „XORO HVR 5500 DVD/HDD рекордер са резачем DVD+R/RW“, LCD TV марке „QUART“, Универзални чистач „KIRBY SENTRIA“, бицикл, машина за веш и угаона гарнитура
  Процењена вредност предмета продаје: 115.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 80.500,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-06-19 14:03:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 13262
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 4706/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 822/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Град Крагујевац (Градска управа надлежна за послове робних резерви Града Крагујевца), Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: IMT 539 и IMT 560
  Процењена вредност предмета продаје: 500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 350.000,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-06-19 13:54:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 13261
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.Ив 505/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 34/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU KOZMETIK PLUS, NIŠ, Ниш
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: два телевизора, комода за телевизор, машина за веш, замрзивач
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-06-19 13:43:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 13260
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ив 426-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив А21-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/3 стана
  Опис предмета продаје: Двособан стан број 1, у приземљу, површине 63 м2, бр.зграде бр. 5, број улаза Л5, на кат.парц. 5607/5, у власништву извршног дужника у уделу 1/3.
  Процењена вредност предмета продаје: 976.364,38 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 683.455,06 дин.


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-06-19 13:36:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 13259
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 4941/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 894/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: два телевизора, машина за веш и гардаробер
  Процењена вредност предмета продаје: 62.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 43.400,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-06-19 13:00:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 13257
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И И.567/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.100/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMERCIJALNA BANKA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини извршних дужникa
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 1645 КО Ловћенац
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 12:59:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 13256
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-7/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 11/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Opportunity banka" а. д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број 1, број етажа 1, Мохачка 10, на парцели 20357/1 ; градско грађ. земљиште под зградом-објектом број 1, површине 59 м2, парцела 20357/1 Мохачка 10 ; градско грађ. земљиште уз зграду-објекат , површине 5 ари, парцела 20357/1 у Мохачкој ; градско грађ. земљиште, њива 3. класе, површине 1 ар 10 м2, парцела 20357/1 у Мохачкој ; • остало вештачки створено неплодно градско грађевинско земљиште, површине 55 м2, парцела 20357/5 у Мохачкој
  Процењена вредност предмета продаје: 980.695,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Александар Вуловић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 12:34:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Мосорска 3а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vulovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691906261
  ПИБ: 108017366
  Матични број: 63141941

  Број записа у бази: 13255
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: ул. Билећка бр. 56а, Београд
  Пословни број судског предмета: 5ИИв 3797/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 140/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 177
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: опрема за мобилне телефоне, канцеларијски намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 2.367.100,00
  Почетна цена предмета продаје: 100% од процењене вредности


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 12:14:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 13254
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Иив. 714/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 274/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SLACOM o.d. из Ужица
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прикључно возило
  Опис предмета продаје: Прикључно возило марке "KOEGEL", година производње 2001., регистарске ознаке АC-008UE
  Процењена вредност предмета продаје: 830.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 415.000,00


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-06-19 12:08:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 13253
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 3923/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 726/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ZANATSKA RADNJA ZA IZVOĐENJE I PROJEKTOVANJE VOLTELEKTRO VLADIMIR STOJKOVIĆ PR ČAČAK
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: телевизор, два ормара, тросед, двосед, фотеља, трпезаријски сто са 5 столица, сто и 2 машине за веш
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 12:01:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 13252
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 324/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 530/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Жунић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке FORD, модел TRANSIT, регистарске ознаке PŽ 017-ĆĆ.
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 12:00:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 13251
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1ИИ 197/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 799/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Завод за заваривање АД Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: CNC машина- ровер, машина за обликовање дрвета- троосна (x,y,z) марке 'BIESSE' ближих ознака 'ROVER
  Опис предмета продаје: CNC машина- ровер, машина за обликовање дрвета- троосна (x,y,z) марке 'BIESSE' ближих ознака 'ROVER 346' 15KW, 380V
  Процењена вредност предмета продаје: 1.200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 840.000,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 11:54:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 13250
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 512/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 803/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Добринка Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило марке ZASTAVA, модел 80.12 TURBO ZETA, број шасије 91060199
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 125.000,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 11:50:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 13249
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: ИИВ 27/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 71/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сточић,двосед,полица,ДВД уређај,тв,фотеља,трпезаријски сто,столице,горњи кухињски елемент,доњи кухуњ
  Опис предмета продаје: сточић,двосед,полица,ДВД уређај,тв,фотеља,трпезаријски сто,столице,горњи кухињски елемент,доњи кухуњски елемент, орман,комода- наткасна
  Процењена вредност предмета продаје: 77.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 54.250,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 11:35:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 13248
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Иив 658/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 259/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JUGOFRIGO COOP DOO из Чајетине
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило марке "GAZ", тип 3302-15314Х2, регистарске ознаке UE061-WĐ, број шасије Х9633020052053941, година производње 2005.
  Процењена вредност предмета продаје: 220.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 110.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767