ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-10-12 14:19:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 16245
  Датум продаје: 2018-11-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-2895/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-782/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Direktna Banka ad Kragujevac"
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност описана у Закључку о првој јавној продаји непокретности у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 5.210.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.647.280,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-10-12 14:18:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 16244
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-312/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 78/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Град Суботица
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: једнособан стан, површине 38 м2, број посебног дела 5, у приземљу стамбено пословне зграде, број зграде 1, у Суботици, Ивана Броза бр. 10, саграђене на кат. парцели бр. 6810 К.О. Доњи град
  Процењена вредност предмета продаје: 965.627,34 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-10-12 14:06:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 16243
  Датум продаје: 2018-10-12
  Време продаје: 0
  Место продаје: 0
  Пословни број судског предмета: Ии2379/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 311/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војислав Лукић Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор, гаражно место
  Опис предмета продаје: пословни простор,гаражно место
  Процењена вредност предмета продаје: 0
  Почетна цена предмета продаје: 0


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-10-12 13:45:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 16242
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3 у сутерену
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-1774/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-913/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ивана Комадинић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: LCD телевизор марке Samsung, дијагонале 107 цм, Клима уређај марке Samsung (12-ица) са спољном и унутрашњом јединицом, Угаона гарнитура, Витрина са стакленим делом, Машина за судове марке CANDY ознаке CDPE 6320, Веш машина, марке Gorenje ознаке Senso care, Телевизор марке Philips дијагонале 32 инча;
  Процењена вредност предмета продаје: 105.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 73.500,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-10-12 13:16:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 16241
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Ии 54/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 54/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DELHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Александар Вуловић
  Датум и време постављања: 2018-10-12 12:15:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Мосорска 3а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vulovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691906261
  ПИБ: 108017366
  Матични број: 63141941

  Број записа у бази: 16240
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Билећка бр. 56а, Београд
  Пословни број судског предмета: 7Ии 16120/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 687/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Addiko bank ad Beograd
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 12.985.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Марина Јеремић
  Датум и време постављања: 2018-10-12 12:07:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 16239
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића број 5
  Пословни број судског предмета: II 599/2016
  Број предмета јавног извршитеља: II 335/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АНДРИЈА ДРАГУТИНОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: РАСХОДОВАНИ ВАГОНИ
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНИ У ЗАКЉУЧКУ
  Процењена вредност предмета продаје: УКУПНО ЗА 16 ПРЕДМЕТА 8.435.750,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-12 11:30:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 16238
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-145/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комбиновани фрижидер “GORENJE” Ел. шпорет “SLOBODA” Сто и четири столице Кауч Веш машина “GORENJE AP
  Опис предмета продаје: Комбиновани фрижидер “GORENJE” Ел. шпорет “SLOBODA” Сто и четири столице Кауч Веш машина “GORENJE APOLLO” Две фотеље Телевизор “SAMSUNG” 51 CRT
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00 динара 8.000,00 динара 4.000,00 динара 7.000,00 динара 7.000,00 динара 5.000,00 динара 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.900,00 динара 5.600,00 динара 2.800,00 динара 4.900,00 динара 4.900,00 динара 3.500,00 динара 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-10-12 11:29:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 16237
  Датум продаје: 2018-11-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 24 Ии-20/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И(ПОМ)-9/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Никола Иванов, Дебељача
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НЕПОКРЕТНОСТ
  Опис предмета продаје: Земшљиште под зградом- објектом и њива
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 еура
  Почетна цена предмета продаје: 2.100,00 еура


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-10-12 11:17:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 16236
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1204/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 4.286.065,87 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.000.246,10 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-10-12 11:13:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 16235
  Датум продаје: 2018-10-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 19/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БРАНИСЛАВ ПРЕЛЕВИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 8.910.751,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.240.000,00 динара


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2018-10-12 10:37:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Аге Рогожинаревића 40
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 16234
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Аге Рогожинаревића бр.40, Неготин
  Пословни број судског предмета: ИИ.110/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.195/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EOS MATRIX DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Објекат пословних услуга - сервисна радионица моторних возила, број зграде 3, у ул. Хајдук Вељковој у Зајечару, кп.бр. 5877/8, уписана у лист непокретности бр. 5357 КО Зајечар, са уделом извршног дужника од 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 10.812.304,75 дин
  Почетна цена предмета продаје: 5.406.153,00 дин


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 14:36:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 16233
  Датум продаје: 2018-11-13
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља у Краљеву, Трг српских ратника бр. III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 903/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-589/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.400,00 динара до 2.800,00 динара  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-10-12 10:14:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 16232
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 6И И-7962/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1666/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 162.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 113.400,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 12:59:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 16231
  Датум продаје: 2018-11-13
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 176/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-72/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА "СИРНИК" ВЛАСНИШТВО ТАНАСКОВИЋ ДРАГАНА ПРЕДУЗЕТНИКА
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 6.000,00 динара до 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена покретних ствари износи 50% од процењене вредности ствари. Цена покретних ствари се слободно уговара  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2018-10-12 09:45:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 16230
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Газиместанска 4/3, Крушевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив.бр.1819/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.бр.148/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕОS MATRIX DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Воћњак 2. Класе површине 2а 70 м2, потест Бара
  Процењена вредност предмета продаје: 64.429,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 32.214,70 динара


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-10-12 09:25:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 16228
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Mатка Вуковића 5,Суботица
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк А366/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије"
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2018-10-12 08:40:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 16227
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Луке Војводића бр.14, Београд
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-1350/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ1527/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Витез
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: продаја покретних ствари покућства
  Процењена вредност предмета продаје: 140.300,00
  Почетна цена предмета продаје: 110.600,00


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-10-12 07:53:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 16226
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: Ив-348/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-138/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку о првој јавној продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 34.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-10-12 07:48:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 16225
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: Ив-65/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-150/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку о првој јавној продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 92.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767