ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2017-11-15 09:51:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 013334127
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 7943
  Датум продаје: 2017-12-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: ИИв.308/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.206/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Војводиналек" експорт импорт доо, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: Пнеуматска житна сејалица "ОЛТ" и сетвоспремач 5,6м "ИМТ"
  Процењена цена предмета продаје: 1.000.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 50% сваке појединачне пописане ствари


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-11-15 09:33:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 7942
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 локал 408, Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 609/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 609/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило марке PEUGEOT са ближим ознакама EXPERT, највећа дозвољена маса 2220 кг, маса возила 1490 кг, радна запремина мотора 1905, снага мотора 47 KW, број места за седење 3.
  Процењена цена предмета продаје: 160.000,00 динра
  Почетна цена предмета продаје: 112.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-11-15 09:06:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7940
  Датум продаје: 2017-12-11
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 11808-4034/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 7767/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: клима, тв.....
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2017-11-15 08:46:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 7939
  Датум продаје: 2017-12-11
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Инђија, Југ Богдана бр. 4/7
  Пословни број судског предмета: ИИв-65/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-17/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари намењене домаћинству
  Опис предмета продаје: Покретне ствари намењене домаћинству
  Процењена цена предмета продаје: 35.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2017-11-15 08:36:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 7938
  Датум продаје: 2017-12-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Инђија, Југ Богдана бр. 4/7
  Пословни број судског предмета: Иив 101/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-98/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: аутомобил Опел кадет
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-11-15 08:36:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7937
  Датум продаје: 2017-12-11
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 17714-306/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 12388/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: сто,столице,плакари, клима....
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-11-14 15:36:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 7935
  Датум продаје: 2017-12-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-431/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 106/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом-објектом, површине 65 м2, број парцеле 25720,број зграде 1, улица и кућни број: Титоградска; земљиште уз зграду-објекат, површине 5 ари, , број парцеле 25720 , улица и кућни број: Титоградска; њива 6. класе, површине 23 ара 94 м2, број парцеле 25720 , улица и кућни број: Титоградска; њива 6. класе, површине 12 ара 61 м2, број парцеле 25721/1 , улица и кућни број: Титоградска, породична стамбена зграда број 1, број етажа ПР 1, Титоградска, на парцели 25720
  Процењена цена предмета продаје: 320.333,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2017-11-14 15:26:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 7934
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 2878/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 489/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петровић Бобан из Крагујевца
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно возило
  Опис предмета продаје: PEUGEOT PARTNER, регистрован
  Процењена цена предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2017-11-14 14:59:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 7932
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 3563/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 735/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд (огранак "Електродистрибуција" Крагујевац))
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: техника и покућство
  Опис предмета продаје: телевизор, машина за веш, полица за телевизор, машина за пржење кафе
  Процењена цена предмета продаје: 105.700,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 74.000,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-11-14 14:49:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 7931
  Датум продаје: 2017-12-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 288-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: троипособан стан
  Опис предмета продаје: троипособан стан
  Процењена цена предмета продаје: 12.418.296,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.692.807,76 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-11-14 14:38:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 7929
  Датум продаје: 2017-12-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 173/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 403/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОГРЊА ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило
  Процењена цена предмета продаје: 1.100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 770.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-11-14 14:10:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 7927
  Датум продаје: 2017-12-12
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 2 И И-20/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 12/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ado Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари непосредном погодбом
  Опис предмета продаје: Орман у предсобљу ; Тросед, двосед, фотеља ; Витрина тамно браон дрво
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 динара ; 25.000,00 динара ; 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2017-11-14 14:00:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Господара Вучића 189, 2 sprat
  Е-маил адреса: jelenapopovic.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 7925
  Датум продаје: 2017-12-13
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Господара Вучића бр.189, Београд
  Пословни број судског предмета: 4ИИв 2053/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 62/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тесла системи доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њиве 4.класе, површине 24 41 м2 који се налази у селу, на катастарској парцели 286 КО Шимановци
  Процењена цена предмета продаје: 3.494.936,90 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.446.455,83 динара


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2017-11-14 13:28:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 7924
  Датум продаје: 2017-12-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Железничка 42, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И.519-17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 56-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанка Србије АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: једноипособан стан
  Процењена цена предмета продаје: 40.700,00 еура у динараској противвредности по средњем курсу НБС на дан продаје
  Почетна цена предмета продаје: 28.490,00 еура у динараској противвредности по средњем курсу НБС на дан продаје


  Оглас поставио: Љиљана Живковић
  Датум и време постављања: 2017-11-14 13:18:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Господара Вучића 189, 2 sprat
  Е-маил адреса: ljiljana.zivkovicizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0645435082
  ПИБ: 108160394
  Матични број: 63258997

  Број записа у бази: 7923
  Датум продаје: 2017-12-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, ул. Господара Вучића бр. 189
  Пословни број судског предмета: ИИ-65/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 287/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HALKBANK akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан - Дуплекс (поткровље+галерија)
  Опис предмета продаје: - Стан бр. 21 у поткровљу, Стан-поткровље 56м2, галерија 66м2, укупне корисне површине 122 м2, у стамбеној згради за колективно становање у улици Михаила Миловановића бр. 76, на кат. Парцели 1532/1, уписан у Лист непокретности бр. 4008 КО Младеновац Варош
  Процењена цена предмета продаје: 6.103.203,47
  Почетна цена предмета продаје: 4.272.242,43


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2017-11-14 10:20:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 7922
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 8 Ии бр.271/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А110/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубинка Станковић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: трактор имт-533
  Процењена цена предмета продаје: 240.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 168.000,00 дин


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-11-14 09:56:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 7921
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костић 2
  Пословни број судског предмета: И.И 5039/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1062/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Лиздек
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина "Gorenje",Слика "Sofia 1922", Књига "Meners Lexikon 1936", Слика "Јарослав Чермак 1868",
  Опис предмета продаје: Веш машина "Gorenje",Слика "Sofia 1922", Књига "Meners Lexikon 1936", Слика "Јарослав Чермак 1868", Клима "Midea", Слика "Паја Јовановић"
  Процењена цена предмета продаје: Веш машина "Gorenje"-10.000,00 динара,Слика "Sofia 1922"- 3.000,00 динара, Књига "Meners Lexikon 1936"-5.000,00 динара, Слика "Јарослав Чермак 1868"-7.000,00 динара, Клима "Midea"-5.000,00 динара, Слика "Паја Јовановић"-7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Веш машина "Gorenje"-7.000,00 динара,Слика "Sofia 1922"- 2.100,00 динара, Књига "Meners Lexikon 1936"- 3.500,00 динара, Слика "Јарослав Чермак 1868"-4.900,00 динара, Клима "Midea"-3.500,00 динара, Слика "Паја Јовановић"-4.900,00 динара


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2017-11-13 15:34:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 7920
  Датум продаје: 2017-12-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-710/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-101/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CARGO-PARTNER DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке "FIAT" tip PANDA, 1.1 ACTIVE 5P
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-11-13 15:18:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 7919
  Датум продаје: 2017-12-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 231/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 521/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank a.d. Beograd, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 65.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 45.500,00


  Оглас поставио: Маја Дукић Матић
  Датум и време постављања: 2017-11-13 15:04:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: maja.dukic035@gmail.com
  Контакт телефон: 0652319323
  ПИБ: 108354626
  Матични број: 63360970

  Број записа у бази: 7918
  Датум продаје: 2017-12-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Краља Петра Првог 4/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ивк-А428/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Равно 2014 Ћуприја
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: моторна косачица, електрична косачица и мали електрични шпорет
  Процењена цена предмета продаје: 50000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35000 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767