ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1395 активних, од укупно 5858 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Зоран Дукић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 11:07:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: z.dukic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692343400
  ПИБ: 107574324
  Матични број: 62838019

  Број записа у бази: 6439
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул.Краља Петра Првог 4/1, Јагодина
  Пословни број судског предмета: Иив-72/2016
  Број предмета јавног извршитеља: Иив-А119/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционарско друштво за осигурање ДДОР Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Тракторска бочна задња коса
  Процењена цена предмета продаје: 30000
  Почетна цена предмета продаје: 15000


  Оглас поставио: Зоран Дукић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 11:04:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: z.dukic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692343400
  ПИБ: 107574324
  Матични број: 62838019

  Број записа у бази: 6438
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул.Краља Петра Првог 4/1, Јагодина
  Пословни број судског предмета: Ии-73/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-17/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционарско друштво ТАКОВО Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путнично возило, гумена кола, фреза ИМТ 506, приколица за фрезу
  Процењена цена предмета продаје: 164000
  Почетна цена предмета продаје: 114800


  Оглас поставио: Зоран Дукић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 11:00:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: z.dukic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692343400
  ПИБ: 107574324
  Матични број: 62838019

  Број записа у бази: 6437
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул.Краља Петра Првог 4/1
  Пословни број судског предмета: ИИв-231/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Иив-48/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SEIBL TRADE DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 120 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: угаљ комад и угаљ коцка
  Опис предмета продаје: угаљ комад, тежине 60 тона и угаљ коцка 60 тона
  Процењена цена предмета продаје: 1105737
  Почетна цена предмета продаје: 774015,90


  Оглас поставио: Радомир Милојевић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 10:59:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Улица Хајдук Вељкова број 25
  Е-маил адреса: rmilojevicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 069610554
  ПИБ: 107574201
  Матични број: 62838086

  Број записа у бази: 6436
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 25, Неготин
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВКА1/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ БАДЊЕВО - НЕГОТИН
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил марке „РЕНО ЕХПРЕСС“, регистарских ознака НГ004-ЂК, год.производње 1995 Бр.шасије:VF1F400K
  Опис предмета продаје: покретност је у добром стању
  Процењена цена предмета продаје: 110.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 77.000,00


  Оглас поставио: Радомир Милојевић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 10:30:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Улица Хајдук Вељкова број 25
  Е-маил адреса: rmilojevicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 069610554
  ПИБ: 107574201
  Матични број: 62838086

  Број записа у бази: 6435
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 25, Неготин
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А44/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ БАДЊЕВО - НЕГОТИН
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил марке „АУДИ 100ТД“, регистарских ознака НГ020-ЋА, год.производње 1989 Бр.шасије:WAU2224ZJN
  Опис предмета продаје: нерегистрован, у лошијем стању
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 10:02:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 6434
  Датум продаје: 2017-10-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: Ии. 355/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 91/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирко Ђаковић и Мирослава Ђаковић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВА 1. класе
  Опис предмета продаје: ЊИВА 1. класе, површине 12а и 12м2, земљиште у грађевинском подручју, која се налази у Бајмоку, у Ул. Вука Караџића, на парцели број 1874, уписана у лн број 4084 к.о. Бајмок
  Процењена цена предмета продаје: 366.778,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 256.744,74 динара


  Оглас поставио: Радомир Милојевић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 10:00:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Улица Хајдук Вељкова број 25
  Е-маил адреса: rmilojevicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 069610554
  ПИБ: 107574201
  Матични број: 62838086

  Број записа у бази: 6433
  Датум продаје: 2017-10-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 25, Неготин
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк А12/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ БАДЊЕВО - НЕГОТИН
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил марке „ЛАДА 1300“, регистарских ознака НГ-005-JL, год.производње 1987 Бр.шасије:XTA210720A
  Опис предмета продаје: покретност је у добром стању
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 09:48:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 6432
  Датум продаје: 2017-10-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића бр.165а
  Пословни број судског предмета: 2 Ив-890/2016 од 09.11.2016.
  Број предмета јавног извршитеља: 10 иив 416/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива , земљиште
  Опис предмета продаје: њива 7. класе површине 21 а 93 м2, на потесу Грабовац, земљиште у грађевинском подручију, парц. бр. 229/10 уписана у Лист непокретности бр. 1148 КО Лисовић
  Процењена цена предмета продаје: 4.386,00 еур
  Почетна цена предмета продаје: 3.070,20 еур


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 09:46:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 6430
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1243/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лепосава Календер
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 74.950,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 52.465,00 динара


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 09:21:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 6429
  Датум продаје: 2017-10-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Владике Николаја бр.45/1
  Пословни број судског предмета: ИИВ 28/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 4/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY BANKA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште, њива 5 класе а представља ширу окућницу. Наведена катастарска парцела користи се за ратарску проиѕводњу а њен мањи део за воћарску на којој се налази око 100 стабала засада шљиве. Приступ парцели обезбеђен је са локалног макадамског пута.
  Процењена цена предмета продаје: 265.399,84
  Почетна цена предмета продаје: 185.779,88


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 09:12:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 6428
  Датум продаје: 2017-10-18
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1, Краљевo
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А432/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈЕП "Топлана" Краљево, Краљево, ул. Цара Лазара бр. 52а, МБ 07190859, ПИБ 101260675
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 7.000,00 динара до 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.900,00 динара до 28.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-09-19 09:09:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6427
  Датум продаје: 2017-10-13
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ив 1323/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ива 176/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка Ад, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: веш машина, мини шпорет, тв старији.....
  Процењена цена предмета продаје: од 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 09:08:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 6426
  Датум продаје: 2017-10-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Петра Драпшина бр. 1, Суботица
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 45/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД Слога Кањижа - у стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фиат Добло 1.3 ЈТД
  Опис предмета продаје: Теретно возило марке Фиат, тип Добло 1.3 ЈТД, број мотора 188А90002191401, број шасије ZFA22300005354945, снага мотора 51, годиште 2005 регистарских ознака KA008-YL, регистрован до 06.04.2017. године број пописане маркице 000158
  Процењена цена предмета продаје: 370.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 111.000,00


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2017-09-19 08:53:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 6425
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: ул. Луке Војводића 14
  Пословни број судског предмета: 8-ИИ-17246/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 556/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕРА ДАМЈАНОВИЋ
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ВОЗИЛО, ГВОЖЂЕ
  Опис предмета продаје: ВОЗИЛО FORD MONDEO, ПЛОЧЕ ОД НЕРЂАЈУЋЕГ ЧЕЛИКА И ОТПАДНО ГВОЖЂЕ
  Процењена цена предмета продаје: 1.007.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 704.900,00


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 08:44:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 6424
  Датум продаје: 2017-10-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 221/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А 1583/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Обрад Јовић из с. Станце, Град Врање и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена цена предмета продаје: 32.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 22.400,00 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 08:33:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 6423
  Датум продаје: 2017-10-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Петра Драпшина бр. 1, Суботица
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 45/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД Слога Кањижа - у стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фиат Добло 1.3 ЈТД
  Опис предмета продаје: Теретно возило марке Фиат, тип Добло 1.3 ЈТД, број мотора 188А90002191401, број шасије ZFA22300005354945, снага мотора 51, годиште 2005 регистарских ознака KA008-YL, регистрован до 06.04.2017. године број пописане маркице 000158
  Процењена цена предмета продаје: 370.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 222.000,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-09-19 08:24:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6420
  Датум продаје: 2017-10-13
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: И 1013/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А174/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка Ад, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв, веш машина,микроталасна, теа пећ....
  Процењена цена предмета продаје: од 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.600,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-09-18 16:55:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 6419
  Датум продаје: 2017-10-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, ул. Корзо бр. 10/Б
  Пословни број судског предмета: ИИ.327/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.66/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљиште под зградом, земљиште уз зграду - објекат, њива 1. класе, породична стамбена зграда и помоћ
  Опис предмета продаје: Земљиште под зградом, земљиште уз зграду - објекат, њива 1. класе, породична стамбена зграда и помоћна зграда - уписане у ЛН.12879 КО Нови Град
  Процењена цена предмета продаје: 2.995.992,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.097.194,75 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 16:41:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 6418
  Датум продаје: 2017-10-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бате Јанковића бр. 29/6, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ 1047/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 86/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Град Чачак
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор Самсунг, баштенска љуљашка, угаона гарнитура, плакар браон боје, сточић стакло-метал, телевозор Самсунг
  Процењена цена предмета продаје: 39.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 19.500,00


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 16:34:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 6417
  Датум продаје: 2017-10-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Мирољуба Нешковића бр. 14, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ 377/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 77/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Бојић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило Мерцедес Бенз, машина за сушење зидова, теретно моторно возило Фолцваген, ЛЦД телевизор Филипс, ЛЦД телевизор ЛГ
  Процењена цена предмета продаје: 379.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 265.300,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767