ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-04-17 13:48:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 11526
  Датум продаје: 2018-05-02
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1305/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Svea Finance DOO Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv daewoo, трпезаријска витрина
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-04-17 13:43:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 11525
  Датум продаје: 2018-05-02
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1188/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар за тв, тв самсунг
  Процењена цена предмета продаје: 13.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.100,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-04-17 13:38:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 11524
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-528/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 148/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број 1, број етажа ПР 1, површине 01 а и 30 м2, део објекта има одобрење за употребу /изграђен пре прописа/ преузет из земљишне књиге, у улици Јаноша Арања бр 7 у Суботици, на парцели 24599/4
  Процењена цена предмета продаје: 2.128.611,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-04-17 13:04:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 11523
  Датум продаје: 2018-05-12
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Мршинци бб, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-1142/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-357/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Милић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторна возила
  Опис предмета продаје: Теретно возило, Трактор Раковица и трактор ИМТ
  Процењена цена предмета продаје: 1.080.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 756.000,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-04-17 12:58:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 11522
  Датум продаје: 2018-05-12
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: ул. Немањина бр. 31/12, Чачак
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-451/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Чачак"
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половни кућни инвентар
  Опис предмета продаје: ТВ ФОКС, кухиња браон, веш машина Ободин
  Процењена цена предмета продаје: 33.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 23.100,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-04-17 12:54:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 11521
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И.444/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аутономна Покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: Покретна имовина
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: Веш машина Siemens 1471 XL, фрижидер комбиновани- Beko,кухиљски елементи са судопером, ТВ Telefunken,комода тв- полица, ТА пећ 9, огледало 1.5X 2 м , баштенски сто и 3 столице
  Процењена цена предмета продаје: 89.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 62.300,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-04-17 12:32:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 11520
  Датум продаје: 2018-05-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 559/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 770/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 4.962.653,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.473.857,52 динара


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2018-04-17 12:11:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 11519
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк-884/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Обједињена наплата" Ниш, Ниш, ул. Наде Томић бр. 7
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Металне мердевине сиве боје (15 ком).
  Опис предмета продаје: Све предметне ствари су у добром стању.
  Процењена цена предмета продаје: 37.350,00
  Почетна цена предмета продаје: 26.145,00


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-04-17 11:55:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 11518
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: I-5ИИ-708/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1695/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank Srbija" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности описане у Закључку о првој јавној продаји непокретности у прилогу
  Процењена цена предмета продаје: укупно 1.266.765,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-04-17 11:51:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 11517
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: I-5ИИ-675/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1574/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank Srbija" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности описане у Закључку о првојј јавној продаји непокретности у прилогу
  Процењена цена предмета продаје: укупно 1.288.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-04-17 11:47:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 11516
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-6780/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1378/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретности описане у Закључку о првој јавној продаји непокретности у прилогу
  Процењена цена предмета продаје: 768.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-17 11:45:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 11515
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А368/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE KOMUNALNE USLUGE, ALEKSINAC
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Комода, Витрина са стакленим вратанцима, Рачунарски сто, Столица, Веш машина IBERNA ILF 436, Замрзивач сандучар 510 l OBODIN, Тросед комада 2, Струг - TRAXA, Ручно електрично ренде без ознакe, MATRIX 300 OS - 15 ручна шлајферица, Бушилица BOSCH GBA 2-24 DSA, Пумпа за воду SLAP;
  Процењена цена предмета продаје: 167.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 117.250,00


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-04-17 11:44:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 11514
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИ-6198/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1376/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Недељковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 30
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена цена предмета продаје: укупно 292.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-04-17 10:34:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 11513
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА (рок од 30 дана истиче 17.05.2018)
  Место продаје: НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА (рок од 30 дана истиче 17.05.2018)
  Пословни број судског предмета: ИИ 79/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 793/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 5.611.823,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.611.823,50 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-04-17 09:50:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 11512
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 08:30 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А242/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад Београд, Београд, ул. Таковска бр. 2, МБ 17162543, ПИБ 10000288е
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 3.000,00 дин. до 5.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 2.100,00 дин. до 3.500,00 дин.


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2018-04-17 09:31:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202095
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 11511
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 205/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.- 29/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агромин ДОО Руменка
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 82 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Теретно возило Caddy 2010 год. 2. Теретно возило Fiat Ducato 2.3 ЈТД 2010 год. 3. Теретно возило C
  Опис предмета продаје: 1.Теретно возило Caddy 2010 год. 2. Теретно возило Fiat Ducato 2.3 ЈТД 2010 год. 3. Теретно возило Caddy 1.9 СДИ 2001 год 4. Теретно возило Фап 1621 БД 1995 год 5.Теретно возило Caddy 1.9 Д 1999 год 6. Сетвоспремач Сатех 7. Косилица Комфорт 8. Косилица Вилагер 9. Косилица 10. Печењара Елмисс 11. Расхладна комора (4 ком) 12. Расхладне витрине (7 ком) 13. Замрзивач (2 ком) 14. Продајни пулт (4 ком) 15. Вага (2 ком) 16. Салморезница 17. Машина за млевење меса 18. Тример Хитачи 19. CO2 апарат за з
  Процењена цена предмета продаје: 1.500.000,00 дин 2. 800.000,00 дин 3. 80.000,00 дин 4. 700.000,00 дин 5. 50.000,00 дин 6. 100.000,00 дин 7. 20.000,00 дин 8. 22.000,00 дин 9. 8.000,00 дин 10. 13.000,00 дин 11. 12.500,00 дин по комаду 12. 8.571,42 дин по комаду 13. 4.700,00 дин по комаду 14. 2.500,00 дин по комаду 15. 5.000,00 дин п
  Почетна цена предмета продаје: 1. 350.000,00 дин 2. 560.000,00 дин 3. 56.000,00 дин 4. 490.000,00 дин 5. 35.000,00 дин 6. 70.000,00 дин 7. 14.000,00 дин 8. 15.400,00 дин 9. 5.600,00 дин 10. 9.100,00 дин 11. 8.750,00 дин по комаду 12. 5.999,99 дин по комаду 13. 3.290,00 дин по комаду 14. 1.750,00 дин по комаду 15. 3.500,00 дин по


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-04-17 08:37:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 11510
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.524-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгана Вишњевац
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 114.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 80.150,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-04-17 08:21:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 11509
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 8ИИВ 252/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 272/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Меркатор С доо
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 23
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кухињски елемент, сто, угаона гарнитура, орман, ормарни део, сточић, рачунар, монитор, тастатура, ку
  Опис предмета продаје: кухињски елемент- доњи и горњи, дрвени сто, дрвене столице, телевизор марке Samsung, дрвена полица, радни сто, монитор, миш, тастатура и кућиште, горњи кихињски елемент, доњи кухињски елемент са судопером, доњи кухињски елемент са равном плочом, ормарни део са двоје врата, приколица двоосовинска зелене боје, трактор РУС Т40, тањирача самоградња
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-04-17 08:16:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 11508
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 182/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 183/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Велинка Савић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Шпедитер, Плуг, Кобила араберка
  Опис предмета продаје: Шпедитер казнионац коњски, марке 'Дубрава', зелене боје , Плуг црвене боје марке IMT 752, Кобила араберка, браон црне боје, старости седам година
  Процењена цена предмета продаје: 320.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 224.000,00 динара


  Оглас поставио: Ненад Лукић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 17:47:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Бачка Паланка, Трг Братства и јединства бр. 30-32, спрат 1, локал 106
  Е-маил адреса: lukicne@gmail.com
  Контакт телефон: 0695592040
  ПИБ: 108167666
  Матични број: 63263397

  Број записа у бази: 11507
  Датум продаје: 2018-05-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бачка Паланка ул. Трг братства и јединства бр. 30-32, локал број 210
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-141/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-26/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОЗЗ "МИПЕАЛ" СИВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПЛУГ
  Опис предмета продаје: ПЛУГ ТИП LF 23564 VOGEL NOOT-CE број A609 црвене боје
  Процењена цена предмета продаје:
  Почетна цена предмета продаје: 400.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767