ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 12:47:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 9298
  Датум продаје: 2018-01-29
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Житиште ул.Жарка Зрењанин 45
  Пословни број судског предмета: 24Ии.428/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-97/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија"Дунав осигурање" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Веш машина"ЗАНУСИ" - Кухињски сто и четири столице - ТВ "САМСУНГ" - Плинска пећ ""АЛФА" - Мини лиинија "Техник" - Плинска пећ"Алфа" - Баштенска гарнитура сто и четири столице
  Процењена цена предмета продаје: 74.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 51.800,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 12:42:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 9297
  Датум продаје: 2018-02-14
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 581/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Светлана Николић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 29 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: имовина у сувласништву странка
  Опис предмета продаје: покретна и непокретна имовина у сувласништву странака у поступку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 12:35:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9296
  Датум продаје: 2018-02-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А33/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"FOX" 51cm, ,Усисивач "FAKIR" ,Угаона гарнитура од еко коже , Двокрилни орман
  Опис предмета продаје: Телевизор"FOX" 51cm, ,Усисивач "FAKIR" ,Угаона гарнитура од еко коже , Двокрилни орман
  Процењена цена предмета продаје: 5,000.00 , 1,500.00 , 20,000.00 , 3,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 2,500.00 , 750.00 , 10,000.00 , 1,500.00


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 12:31:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 9294
  Датум продаје: 2018-02-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 1 Ии 3/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.11/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Велимиров
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 392.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 274.400,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 12:30:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9293
  Датум продаје: 2018-02-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-1019/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Електрични шпорет"ARTUR MARTIN" , Таблет" SAMSUNG SM T 210", Мали сточић
  Опис предмета продаје: Електрични шпорет"ARTUR MARTIN" , Таблет" SAMSUNG SM T 210", Мали сточић
  Процењена цена предмета продаје: 8,000.00 , 5,000.00 , 1,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 4,200.00 , 2500.00 500.00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 12:27:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9292
  Датум продаје: 2018-02-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-1010/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"COPERNIKUS" 51 cm , ДВД "SILVA" ,Телевизор" FUEGO" ДВД"TOSHIBA" , Сто и шест столица-
  Опис предмета продаје: Телевизор"COPERNIKUS" 51 cm , ДВД "SILVA" ,Телевизор" FUEGO" ДВД"TOSHIBA" , Сто и шест столица- дрво
  Процењена цена предмета продаје: 5,000.00 , 2,000.00 , 5,000.00 ,1,000.00 5,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 2,500.00 , 1000.00 , 2,500.00, 500.00, 2,500.00


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 12:27:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 9291
  Датум продаје: 2018-02-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ.337/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.171/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 63.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 12:26:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 9290
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-8828/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1836/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Станковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Млин за млевење кукуруза, Машина за паркет, Дрварка са страницама, Дрљача, Приколица, Корпа за трактор
  Процењена цена предмета продаје: 450.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 315.000,00 дин.


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 12:21:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 9288
  Датум продаје: 2018-02-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 24 Ии.1076/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.172/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ладислав Недељка Томић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1700
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бала сламе
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 170.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 119.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 11:38:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића 8/2, стан 207
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0621981151
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 9287
  Датум продаје: 2018-02-05
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Стевана Марковића 8/2,Земун
  Пословни број судског предмета: 2-ИИв-431/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-500/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Diners club international Belgrade"
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: комода са 5 фиока;полица беле боје;усисивач марке "Phillips";радни сто са 4 фиоке;плакар са клизним вратима,орман са 2 врата;тв лцд марке "Phillips";комода са 4 фиоке и 2 врата;лап топ марке HP;комода са 3 фиоке;компјутерски сто
  Процењена цена предмета продаје: 8.000,00;10.000,00;4.000,00;10.000,00;25.000,00;15.000,00;20.000,00;20.000,00;10.000,00;10.000,00;5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.600,00;7.000,00;2.800,00;7.000,00;17.500,00;10.500,00;14.000,00;14,000,00,7.000,00;7.000,00;3.500,00


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 11:03:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 9286
  Датум продаје: 2018-02-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Карапанџина 18/8, Неготин
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-33/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. "Јединство" Кладово
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Регал, 4 дела стари; сточић за дневну собу-стари, Табуре црвене боје, комплет гарнитура( тросед, двосед и фотеља), комода-стара, Телевизор ЦРТ марке НЕО, Кухињски сто са 3 столице, Веш машина марке Горење
  Процењена цена предмета продаје: 46.500,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 23.250,00 дин


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 10:46:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 9285
  Датум продаје: 2018-02-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Карапанџина 18/8, Неготин
  Пословни број судског предмета: И.И-194/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А58/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Здравковић, Милорад Марјановић, Зоран Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: VOLKSWAGEN PASSAT
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 10:44:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 9284
  Датум продаје: 2018-02-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 85/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 128/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 97.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 67.900,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 09:52:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 9283
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-254/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 67-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MISTER KIRBERG DOO SUBOTICA
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Машина за бризгање гумених одливака „Белишће“ TIP 32K R/70, фабрички број 2272 ; Машина за млевење гуме са „AEG“ електромотором ; Струг „BOLEY“
  Процењена цена предмета продаје: 84.000,00 динара ; 42.000,00 динара ; 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 09:34:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 9282
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Свилајнац, ул. Краља Петра Првог бр. 133
  Пословни број судског предмета: И.225/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 65/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Милојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Воћњак
  Опис предмета продаје: - Воћњак 3. класе, ул. 8. Октобра, површине 48 м2, бр. парцеле 904/4, у приватној својини извршног дужника Драгише Војиновића, Свилајнац, 8. Октобра бр. 7, ЈМБГ 2203941723913, у уделу 1/1, и то:
  Процењена цена предмета продаје: 114.240,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 79.968,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 08:20:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9281
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-999/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"PROSONIC" , Телевизор"COLOSEUM" 32" , Веш машина "GORENJE" , Појачало бас "EPIFON" , Бас г
  Опис предмета продаје: Телевизор"PROSONIC" , Телевизор"COLOSEUM" 32" , Веш машина "GORENJE" , Појачало бас "EPIFON" , Бас гитара "TENSON"
  Процењена цена предмета продаје: 4.000,00 , 9,000.00 , 7.000.00 , 4,000,00 , 8,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 2,100.00 , 4,500.00 , 3,500.00 ,2,000.00 , 4.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 08:14:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9280
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-963/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"SAMSUNG" 51 cm , Музичкa линија "SHARP" , ДВД"VIVAX K , Веш машина" EI NIŠ" , Замрзивач"G
  Опис предмета продаје: Телевизор"SAMSUNG" 51 cm , Музичкa линија "SHARP" , ДВД"VIVAX K , Веш машина" EI NIŠ" , Замрзивач"GORENJE" 210L
  Процењена цена предмета продаје: 5,000.00 , 3,000.00 , 2,000.00 , 5,000.00 ,5,000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2,500.00 , 1,500.00 , 1,000.00 , 2,500.00,2,500.00


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-01-14 15:39:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 9279
  Датум продаје: 2018-01-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 6 ИИ 13156/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.ии. 613/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПКБ "Имес" доо
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари из куће
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-01-14 15:38:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 9278
  Датум продаје: 2018-01-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 9566/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.ии. 319/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Савић Маријана
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 57
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари из стана
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-01-14 15:33:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 9277
  Датум продаје: 2018-02-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 1709/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 974/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гајић Милица
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Једноипособан стан број 4 , корисне површине 49.49м2
  Процењена цена предмета продаје: 6400000
  Почетна цена предмета продаје: 4480000


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767