ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марина Стеванчевић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 13:55:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Цара Душана 11
  Е-маил адреса: izvrsitelj.stevancevic@gmail.com
  Контакт телефон: 063562105
  ПИБ: 108588588
  Матични број: 63557358

  Број записа у бази: 14581
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 11, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр.1295/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.бр.71/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Михаило Куч
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: мобилни телефон,лаптоп,веш машина,дрвени радни сто,музички стуб
  Опис предмета продаје: мобилни телефон, намештај за дневну собу, столови, телевизор, монитор, лаптоп, кухињски елементи
  Процењена вредност предмета продаје: 239.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 167.300,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-08-13 13:37:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 14580
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Чачак, Обилићева24/1
  Пословни број судског предмета: ивк 392/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ивк 392/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "СРБИЈАГАС" НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућинство
  Опис предмета продаје: опис у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: видети у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 13:29:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14579
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А770/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "ПАРКИНГ СЕРВИС" Ниш, Ниш, ул. Светозара Марковића бр. 27, МБ 20192542, ПИБ 104578388
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фиксни телефон “PHILIPS” Телевизор “EI NIŠ” 51 Фрижидер “GORENJE” Замрзивач “GORENJE” 410L ДВД “SAM
  Опис предмета продаје: Фиксни телефон “PHILIPS” Телевизор “EI NIŠ” 51 Фрижидер “GORENJE” Замрзивач “GORENJE” 410L ДВД “SAMSUNG” Фотеља Бушилица “Einhel”
  Процењена вредност предмета продаје: 1.000,00 4.000,00 6.000,00 9.000,00 1.000,00 2.500,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 500,00 2000,00 3000,00 4500,00 500,00 1250,00 1500,00


  Оглас поставио: Марина Стеванчевић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 13:20:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Цара Душана 11
  Е-маил адреса: izvrsitelj.stevancevic@gmail.com
  Контакт телефон: 063562105
  ПИБ: 108588588
  Матични број: 63557358

  Број записа у бази: 14578
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 11, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр.829/17
  Број предмета јавног извршитеља: ии.бр.77/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАИФФЕИСЕН БАНК А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Једнособан стан површине 34м2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.349.979,20
  Почетна цена предмета продаје: 1.644.985,44


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 13:14:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 14577
  Датум продаје: 2018-09-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1084/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор лед VOX 32 инча, Полица за телевизор са 2 преграде и 1 фиоком, Кожна гарнитура тросед, Двосед, Фотеља, Клуб сточић, Веш машина GORENJE ознаке WA60065, Гардеробер двокрилни са огледалом;
  Процењена вредност предмета продаје: 81.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 56.700,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 13:07:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 14576
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ии1756/17
  Број предмета јавног извршитеља: ии 574/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 69000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 48300 рсд


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 12:52:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 14575
  Датум продаје: 2018-09-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 365/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А24/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NOVI TRADING NS ДОО ЗМАЈЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВА
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена вредност предмета продаје: 2.340.976,70 динара и 3.265.046,45 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.404.586,02 динара и 1.959.027,87 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 12:52:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 14574
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Битољска бр.2 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ии 1987/17
  Број предмета јавног извршитеља: ии 666/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка
  Надлежни суд: Виши суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 49000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 34300 рсд


  Оглас поставио: Милан Јовичић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 11:57:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Кнеза Милоша 2, спрат 3
  Е-маил адреса: jovicic.mil@gmail.com
  Контакт телефон: 0631026634
  ПИБ: 107576676
  Матични број: 62839287

  Број записа у бази: 14573
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Шабац, ул. Кнеза Милоша бр.2, спрат 3
  Пословни број судског предмета: Ии бр.902/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 40/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Алавање
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда иземљиште кат.парц. бр.171/6
  Процењена вредност предмета продаје: 1.055.040,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 527.520,00 динара  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 10:56:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 14572
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг Војвођанских бригада бб/8
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 345/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 56/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гранде адриатик фуд Лесковац
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 10:52:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 14571
  Датум продаје: 2018-09-11
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.169/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.250/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности извршних дужника
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: кат. парцела 310/2 - 561.060,00 динара ; пословно стамбена зграда - 5.044.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: кат. парцела 310/2 - 392.742,00 динара ; пословно стамбена зграда - 3.530.800,00динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 10:44:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 14570
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. А111/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. А111/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JKP TOPLANA ZRENJANIN
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: подаци наведени у за
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. „EXKLUZIVE LINGERIE”, доњи веш, 17 ком, 2. Доњи веш, „GOGA”, 30 ком, 3. Мушки купаћи, 21 ком, 4
  Опис предмета продаје: описи наведени у закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: процењене вредности наведене у закуљчку у прилогу
  Почетна цена предмета продаје: поцетне цене наведене у закуљчку у прилогу


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 10:43:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14569
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: 66-03-00363-18-0250
  Број предмета јавног извршитеља: 66-03-00363-18-0250
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “SAMSUNG”, Електрични шпорет + плин “делиград”, Кауч, Сто и две столице, Двокрилни орман,
  Опис предмета продаје: Телевизор “SAMSUNG”, Електрични шпорет + плин “делиград”, Кауч, Сто и две столице, Двокрилни орман, Витрина
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00, 9.000,00, 7.000,00, 3.000,00, 4.000,00, 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00, 6.300,00, 4.900,00, 2.100,00, 2.800,00, 4.900,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 10:33:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 14568
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-3773/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1665/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ненад Кованџић ПР NENAD KOVANDŽIĆ PR, RADNJA ZA POSREDOVANJE,PROMET ROBE NA VELIKO I MALO, POSLOVNE AKTIVNOSTI I PROMET NEKRETNINA HAVEL NIŠ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Полица за телевизор са комодом, Кухиња - два доња елемента са судопером и 4 горња елемента, са фронтовима од медијапана, Телескопски уградни аспиратор марке Горење, Гардеробер трокрилни, Тросед еко кожа - штоф, Фотеља еко кожа - штоф, 2 комада, Собни тренажер марке SPORT, VIVAX клима, спољна и унутрашња јединица без даљинског управљача, дванаестица, Веш машина без ознаке произвођача, (по речима супруге дужника CANDY) модел CNL69;
  Процењена вредност предмета продаје: 151.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 105.700,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 10:07:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 14567
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 44/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 44/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално-стамбено предузеће Сента
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: компресор "GIS" 100 литара плави ; компресор „VILAGER“ 100 литара наранџасти ; фрижидер витрина Јелен ; дрвени сто за двориште
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00 динара ; 35.000,00 динара ; 20.000,00 динара ; 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 09:58:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 14566
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 374/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 374/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Микроталасна „SAMSUNG“ ; ТВ „PANASONIC“ “48 ; Сушилица за веш „GORENJE“
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара ; 25.000,00 динара ; 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 09:53:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14565
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-211/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кауч Телевизор “Philips” 32 lcd Ел. Шпорет “ Gorenje” Кварцна грејалица Сто и четири столице Ф
  Опис предмета продаје: Кауч Телевизор “Philips” 32 lcd Ел. Шпорет “ Gorenje” Кварцна грејалица Сто и четири столице Фрижидер “Gorenje” Фотеља Орман једнокрилни
  Процењена вредност предмета продаје: 7000,00 10000,00 7000,00 1000,00 4000,00 6000,00 3000,00 3000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3500,00 5000,00 3500,00 500,00 2000,00 3000,00 1500,00 1500,00


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 09:33:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 14564
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 6
  Пословни број судског предмета: И.И-358/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-595/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД београд
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: двособан стан, површине 51м2, као посебан део стамбене зграде за колективно становање број 1, изграђене на кп бр 1361/3 КО Свилајнац, у Свилајнцу, у улици Хиландарска број 15, који се стан налази на првом спрату наведене зграде, улаз 1 и носи број посебног дела: 1 - има непосредног држаоца који непокретност користи у складу са наменом којој непокретност служи, те у којој постоје покретне ствари у својини извршног дужника или трећих лица
  Процењена вредност предмета продаје: 2.772.974,35 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.386.487,18 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-08-13 09:24:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 14563
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИв 69-18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 20-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Халкбанк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило марке Фиат Пунто
  Опис предмета продаје: путничко возило марке Фиат Пунто
  Процењена вредност предмета продаје: 118.044,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: 82.631,29 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 08:35:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 14562
  Датум продаје: 2018-09-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.1335/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.220/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нова Агробанка а.д. Београд у стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: Продаје се половина породичне стамбене зграде,изграђене на кат.парцели 10685 КО Ваљево , уписана у листу непокретности бр.5073 КО Ваљево
  Процењена вредност предмета продаје: 3.221.135,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.610.567,50 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767