ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1702 активних, од укупно 14186 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-07-24 15:56:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 14107
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 5
  Пословни број судског предмета: И.и 114/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.292/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живан Николић
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја
  Опис предмета продаје: 1. земљиште под зградом- објектом, бр. зграде 1 2. земљиште под зградом- објектом, бр. зграде 2 3. земљиште под зградом- објектом бр. зграде 3 4. земљиште под зградом- објектом бр. зграде 4 5. земљиште под зградом објектом, број зграде 5, 6. земљиште под зградом - објектом, бр. зграде 6 7. земљиште под зградом - објектом, бр. зграде 7 8. земљиште под зградом - објектом, бр. зграде 8 9. земљиште под зградом - објектом, бр. зграде 9 10. земљиште уз зграду - објекат бр. зграде 9 11. њива 2. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 1.356.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 949.200,00


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2018-08-27 08:39:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 14106
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Раденка Ракоњца, Цара Лазара 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: И.И. 30/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 40/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФИЛИПОВИЋ СЛАЂАН
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја
  Опис предмета продаје: 1. КОМПЛЕТ КОЖНЕ ГАРНИТУРЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-08-27 16:07:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 14102
  Датум продаје: 2018-09-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Матка Вуковића бр.5, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИ-605/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-134/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА , БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност ближе описана у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена ближе описана у закључки  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2018-07-24 14:55:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 14101
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Србобран, Трг Републике 1
  Пословни број судског предмета: И.и 136/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 29/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ProCredit Bank a.d Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште њиве
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште њиве које се налазе у Катастарској општини Сомбор
  Процењена вредност предмета продаје: 10.194.122,18 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.135.885,53 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-07-24 14:38:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 14100
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета: Ии 311/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-144/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Земљорадничка задруга 'Грабовци'
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПМВ марке 'Форд' тип 'Ескорт', полован, зелене боје, рег. озн. 'RU-051-BE',СД 0261; Мотоцикл марке '
  Опис предмета продаје: ПМВ марке 'Форд' тип 'Ескорт', полован, зелене боје, рег. озн. 'RU-051-BE',СД 0261; Мотоцикл марке 'Томос', полован, црвене боје, СД 0026; Приколица, једноосовинска, половна, СД 0259
  Процењена вредност предмета продаје: 176.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 88.000,00


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-09-13 11:08:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 14099
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 21 И Ив-86/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-14/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Национална служба за запошљавање, Дирекција - РЈ Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара, 5.000,00 динара, 4.000,00 динара, 6.000,00 динара,3.000,00 динара, 3.000,00 динара,24.000,00 динара, 5.000,00 динара,3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-07-24 13:57:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 14098
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 5
  Пословни број судског предмета: Ии 417/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.212/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија - Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја
  Опис предмета продаје: 1. Њива 2. класе, укупне површине 56а 71м2 2. Њива 3. класе укупне површине 1 ха 63а 50 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 161.606,20 динара 2. 465.899,97 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од сваке појединачне непокретности


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-07-24 12:22:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 14089
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета: ИИв.277/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-104/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сокој - Организација Музичких аутора Србије
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Столица метална, са јастуцима, црне боје, половна, комада 12; Сто метал-мермер, полован, површине 10
  Опис предмета продаје: Столица метална, са јастуцима, црне боје, половна, комада 12; Сто метал-мермер, полован, површине 100x50, комада 2; Сто метал-мермер, овални, полован, комада 3; Сто метални, полован; Столице, металне, беле боје, комада 2
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2018-08-24 13:13:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 14084
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.И. 1115/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 141/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ Банка А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда у Гложану
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда у Гложану површине 123 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.118.466,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 559.233,00 динара


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2018-08-24 11:35:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 14082
  Датум продаје: 2018-09-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.И. 4532/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 11/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ Банка А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа у дворишту и врт у селу Кулпин
  Опис предмета продаје: Кућа у дворишту површине 03 а и 20 м2 и врт у селу површине 11 а и 01 м2 у селу Кулпин
  Процењена вредност предмета продаје: 2.127.466,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.063.733,40 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-08-22 13:04:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 14078
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: ИИв.29/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.128/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "BEL-DRIVE" D.O.O. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТВ "НЕО", ПОЛИЦА ЗА ТВ, КЛИМА УРЕЂАЈ"VIVAX", ЕЛЕКТРИЧНИ ШПОРЕТ "VOX",КОМОДЕ ДРВЕНЕ, ТВ"ГРУНДИНГ",ГАРДЕРОБЕР, СТО ЗА РУЧАВАЊЕ, СТОЛИЦЕ ДРВНЕНЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 130.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 65.000,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-09-20 15:25:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 14077
  Датум продаје: 2018-10-16
  Време продаје: 9.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.217/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ТОПЛАНА ШАБАЦ"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: микроталасна пећница "горење",комбиновани фрижидер "индесит",тв"грундинг",плакар гардеробер,електрични шпорет "мбс"
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 17:13:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 14073
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 5
  Пословни број судског предмета: И.И 59/16
  Број предмета јавног извршитеља: 2 И.И 143/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Д.О.О Млинокомерц Вршац
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја
  Опис предмета продаје: 1. Њива 5. класе 2. Земљиште под зградом- објектом 3. Њива 6. класе 4. Њива 6. класе 5. Њива 6. класе 6. Виноград 4. класе 7. Њива 6. класе 8. Њива 6. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 148.080,00 динара 2. 986.390,00 динара 3. 258.720,00 динара 4. 129.720,00 динара 5. 56.280,00 динара 6. 190.980,00 динара 7. 21.780,00 динара 8. 39.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60% од процењене вредности


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-08-16 16:09:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 14067
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ. 133/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.69/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сава Коцкар
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 1.661.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 830.750,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 14:36:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 14065
  Датум продаје: 2018-10-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., у сутерену
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-4401/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1870/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ивица Станковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: CITROEN CIMOS регистарских ознака NI 059 DA; тип возила AX 11 TGE; број шасије VF7ZAZJ00262J886; број мотора 1FP0A948468; година производње 1991; снага/запремина 40 kw/1124 cm3; Теретно возило марке STEYER DAIMLER PUCH 1490; регистарских ознака NI 162 YH; број шасије 14907682338175; година производње 1978; снага/запремина 11970 cm3; носивост 20915 кг;
  Процењена вредност предмета продаје: 808.110,00
  Почетна цена предмета продаје: 404.055,00

  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-09-13 19:47:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 14061
  Датум продаје: 2018-10-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: И - 364/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-113/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живота Брковић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил марке Шкода
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 75.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 12:29:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 14059
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: ИСТИЧЕ НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Место продаје: ИСТИЧЕ НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 559/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 770/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 4.962.653,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.962.653,60 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 11:44:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14057
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 16/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 35/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОШЕН ЛИДИЈА из Новог Сада
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 2988/6 К.О. Лаћарак
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 2988/6 К.О. Лаћарак
  Процењена вредност предмета продаје: 1.750.901,56 динара
  Почетна цена предмета продаје: 525.270,46 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 10:23:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14053
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И. 514/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 199/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела са објекто
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 2178/18 са породичном стамбеном зградом, К.О. Нови Бановци
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 2178/18 са породичном стамбеном зградом, К.О. Нови Бановци
  Процењена вредност предмета продаје: 11.303.869,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.391.160,85 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 09:30:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14052
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.и. 370/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 152/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда број 1 и породична стамбена зграда бр. 2, саграђене на катастарској парце
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број 1 и породична стамбена зграда бр. 2, саграђене на катастарској парцели број 3049, К.О. Инђија
  Процењена вредност предмета продаје: 4.026.810,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.208.043,12 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767