ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1575 активних, од укупно 9823 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-01-16 14:44:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 9362
  Датум продаје: 2018-02-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 107/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 98/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МК КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц.број 3389/2; 3389/3; 3389/5; 3389/6; 3556/3; 3556/4; 3557/3; 3557/8; 3557/9; 3557/11; 3609/
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 3389/2; 3389/3; 3389/5; 3389/6; 3556/3; 3556/4; 3557/3; 3557/8; 3557/9; 3557/11; 3609/1; 3609/6; К.О. Лаћарак
  Процењена цена предмета продаје: од 10.310,81 динара до 3.961.621,75 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.217,56 динара до 2.773.135,22 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-01-16 14:16:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 9361
  Датум продаје: 2018-02-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 18/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 243/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарске парцеле број 292 и 293 са објектима на парцели број 292, КО Вишњићево
  Опис предмета продаје: катастарске парцеле број 292 и 293 са објектима на парцели број 292, КО Вишњићево
  Процењена цена предмета продаје: 308.750,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 216.125,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-01-16 13:43:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 9358
  Датум продаје: 2019-02-15
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 649/16
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 649/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Иивк 649/16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Иивк 649/16
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Милица Вујичић
  Датум и време постављања: 2018-01-16 11:43:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Светог Саве бр. 26/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.lakovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652142842
  ПИБ: 108158385
  Матични број: 63257494

  Број записа у бази: 9350
  Датум продаје: 2018-02-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул.Светог Саве бр.26/1,Панчево
  Пословни број судског предмета: И1060/09 И1617/10
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А 9/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР НОВИ САД, Главна филијала Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Парцеле 2322, 3808, 3847, 4768, све уписане у листу непокретности број 2103 КО Сакуле
  Опис предмета продаје: Парцела 2322 укупне површине 1ха 79а 01м2, парцела 3808 укупне површине 1ха 01а 90м2, парцела 3847 укупне површине 38а 91м2, парцела 4768 укупне површине 54а 93м2, све уписане у листу непокретности број 2103 КО Сакуле
  Процењена цена предмета продаје: Парцела 2322- утврђена вредност 2.601.552,33 динара, парцела 3808-1.057.823,90дин, парцела 3847-403.924,71дин,парцела 4768-798.297,69дин
  Почетна цена предмета продаје: 60%


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-02-26 09:43:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 9348
  Датум продаје: 2018-03-14
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: ИИв 95-17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 90/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бамби ад Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 26.02.2018.
  Процењена цена предмета продаје: 130.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-01-31 19:17:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 9343
  Датум продаје: 2018-03-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ100/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 180/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 4. класе, кавалук 1, површине 3ха 81а 57м2 , кат.парц.број 1861, КО Моровић
  Опис предмета продаје: њива 4. класе, кавалук 1, површине 3ха 81а 57м2 , кат.парц.број 1861, КО Моровић
  Процењена цена предмета продаје: 7.957.940,93 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.978.970,46 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-16 09:10:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9338
  Датум продаје: 2018-05-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-1092/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер "OBODIN" , ,Замрзивач"LTH"4100L, Телевизор"PHILIPS",Бар кућни , Веш машина "GORENJE"
  Опис предмета продаје: Фрижидер "OBODIN" , ,Замрзивач"LTH"4100L, Телевизор"PHILIPS",Бар кућни , Веш машина "GORENJE"
  Процењена цена предмета продаје: 6,000.00 , 7,000.00 , 4,000.00 ,10,000.00 ,7,000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3,000.00 , 3,500.00 , 2,000.00 ,5,000.00 , 3,500.00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-02-26 12:12:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 9334
  Датум продаје: 2018-03-21
  Време продаје: 11.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 1160/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 175/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јанковић Томислав, Сивац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стамбена лађа
  Опис предмета продаје: стамбена лађа
  Процењена цена предмета продаје: од 1.700.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.020.000,00 динара  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-02-26 11:45:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 9333
  Датум продаје: 2018-03-21
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИ 1161/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 177/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Халапи Ана, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стамбена лађа
  Опис предмета продаје: стамбена лађа
  Процењена цена предмета продаје: од 4.500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.700.000,00 динара  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-02-07 08:09:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 9331
  Датум продаје: 2018-03-06
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 38/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 66/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање АДО у стечају, Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: од 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-02-07 08:42:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 9329
  Датум продаје: 2018-03-06
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 83/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИА 296/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање АДО у стечају, Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 16:12:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 9326
  Датум продаје: 2018-02-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Инђија, Југ Богдана бр.4/7
  Пословни број судског предмета: И.И.211/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.159/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда са прпадајућом парцелом и њиве различитих класа
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда са прпадајућом парцелом и њиве различитих класа
  Процењена цена предмета продаје: 5.014.501,56
  Почетна цена предмета продаје: 3.510,151,09


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-02-08 09:17:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 9325
  Датум продаје: 2018-03-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: и-737/17
  Број предмета јавног извршитеља: ии-170/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан површине 122 м2
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 5.989.313,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.994.656,50 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-02-09 15:59:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9324
  Датум продаје: 2018-02-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв 93/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-А 149/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Мтс Банка" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Vox" 81cm LCD
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.500,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-02-13 14:34:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 9321
  Датум продаје: 2018-03-07
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А354/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 203/941 реалног дела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретност уписане у лист непокретности 7251 КО Чајетина
  Процењена цена предмета продаје: 629.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 314.650,00 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-03-19 08:22:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 9318
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 289/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 233/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда са радионицом
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда са радионицом, земљиште све уписано у листу непокретности број 2747 КО Стара Пазова
  Процењена цена предмета продаје: 9.258.361,09
  Почетна цена предмета продаје: 4.629.180,54


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-02-14 14:01:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 9314
  Датум продаје: 2018-03-15
  Време продаје: 13:00 ч
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 187/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 335/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ехpobank AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 47.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.500,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-03-01 15:11:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 9312
  Датум продаје: 2018-03-20
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 378/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО "ВЕЛИСАВЉЕВ"
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретност уписане у лист непокретности 1392 КО Томашевац
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-22 12:25:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9308
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: Понуде до 11.04.2018. до 16 часова
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-9194/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4495/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основна школа "Мирослав Антић" Ниш Корисник буџетских средстава
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се упутути јавном извршитељу Миљану Трајковићу до 11.04.2018. и то до 16 часова. Клавијатура без видљивих ознака, Клуб сточић, Столица за љуљање, Кауч на развлачење, Две фотеље, Клуб сточић, Клуб сточић, Комода са фиокама, Огледало са рамом, Лампа, Замрзивач сандучар марке OBOD запремине 300 l, Витрина са фиокама и стакленим вратанцима, Веш машина марке INDESIT WIG 62, Комода са фиоком и пратећим огледалом;
  Процењена цена предмета продаје: 96.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 38.600,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-02-08 10:26:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 9305
  Датум продаје: 2018-03-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А287/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгомир Капор
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности 536 и 537 КО Банатска Дубица
  Процењена цена предмета продаје: 453.000,00 динара, 178.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 317.100,00 динара, 124.600,00 динараУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767