ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1623 активних, од укупно 11249 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-03-22 14:51:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 10984
  Датум продаје: 2018-04-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ии 3903/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 891/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА"
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор
  Опис предмета продаје: Телевизор "Samsung"
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Samsung"-30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Samsung"-15.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 14:35:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 10975
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 21 Ии.999/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-147/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јелена Самарџић и други, Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НЕПОКРЕТНОСТ
  Опис предмета продаје: Кућа
  Процењена вредност предмета продаје: 4.735.000,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 2.367.500,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-03-22 12:07:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 10973
  Датум продаје: 2018-04-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 512-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ELIXIR AGRAR DOO
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: колска вага
  Опис предмета продаје: колска вага
  Процењена вредност предмета продаје: 660.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 462.000,00 динара


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 08:26:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202095
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 10964
  Датум продаје: 2018-06-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.И. 238/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.- 227/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Радочај
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за плетење чарапа
  Опис предмета продаје: Машина за плетење чарапа 'Matec ultra sport', год. производње 1984
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 15:23:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 10951
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 21 Иив.352/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.122/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 33
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 414.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 207.250,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 09:12:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 10948
  Датум продаје: 2018-05-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: 37 ИИв 186/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 447/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY BANKA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 46.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.250,00


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2018-04-20 12:36:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 10946
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Раденка Ракоњца, Цара Лазара 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: ии 562/17
  Број предмета јавног извршитеља: ии 174/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АНА БРЕНД ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покреттних ствари
  Опис предмета продаје: тв марке vernus, сто, фотеља,комода за тв, и гардеробер
  Процењена вредност предмета продаје: 32.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.000,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 13:03:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10945
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-8391/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4661/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Кухиња са шест висећих делова и три подностојећа елемента са судопером, Комбиновани фрижидер марке ARISTON, Машина за прање посуђа марке ARISTON - уградна, Уградни шпорет са рерном и уградном плочом без ознака, Уградни плински шпорет (плоча) марке ARISTON, Сто, Шест столица, Витрина стаклена са полицама и фиокама, Клима уређај марке NEO спољашња и унутрашња јединица, Слика уље на платну са сигнатуром Љ. Стојковић 1995, пејзаж, димензија 45 x 45 cm, Клуб сточић, Тросед, Две фотеље...
  Процењена вредност предмета продаје: 237.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 118.750,00


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2018-04-25 16:35:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 10944
  Датум продаје: 2018-05-25
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Железничка бр. 42 Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ 3448/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 228/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанка Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословна зграда
  Опис предмета продаје: пословна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 6.652.559,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.326.279,60 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Стојадиновић
  Датум и време постављања: 2018-04-25 10:55:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Срете Младеновића 1/1, стан 2
  Е-маил адреса: djordjis@gmail.com
  Контакт телефон: 0606550199
  ПИБ: 108588720
  Матични број: 63557480

  Број записа у бази: 10942
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Срете Младеновића 1/1, стан бр. 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: ИИВ 470/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 73/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MIKUS LOGISTICS DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Полица дрвена, Гардеробер од иверице, Телевизор марке „SONY“ , Телевизор марке „QUADRO“, Орман од ив
  Опис предмета продаје: У складу са закључком о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 12.500,00 дин.


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 14:46:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 10937
  Датум продаје: 2018-05-15
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд/Бежанијска коса
  Пословни број судског предмета: Ии 208/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 67/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марко Спасовски
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Идеални део куће у Земуну
  Опис предмета продаје: Продаје се 2/12 идеалних делова објекта катастарски број 2 и катастарски број 3, а што фактички представља 1/3 идеалних делова неукњижене стамбене јединице која се налази у приземљу и делом изван објекта катастарски број 3, меродавне површине 37м2 у улици Гардошка бр 17, Земун.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.389.276,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 694.638,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-04-19 13:28:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10934
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 10.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 11808-4380/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 8113/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика, Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: комода, сто....
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-04-19 13:13:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10933
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 17713-1278/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 11733/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика, Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тифон
  Опис предмета продаје: тифон
  Процењена вредност предмета продаје: од 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 30.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-04-19 12:50:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10932
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7844-1514/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 3610/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика, Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: слика,плакар....
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-04-19 12:36:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10931
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 3944-688/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 162/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика, Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв, веш машина...
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-04-25 11:56:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 10928
  Датум продаје: 2018-05-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у Краљеву у ул. Главашева бр. 2.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 545/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 303/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СОФИСТ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило, марке RENAULT, тип MEGANE(SCENIC)
  Процењена вредност предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 120.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 13:52:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 10924
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 778/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Cyclon Lubricants doo, Beograd
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари на јавном надметању
  Опис предмета продаје: Разно
  Процењена вредност предмета продаје: 2.197.141,07 дин
  Почетна цена предмета продаје: 1.098.570.54 дин


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 15:03:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 10921
  Датум продаје: 2018-05-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 5ии-5604/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-1332/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Пословног објекта, у габариту површине 3 а 24 m, земљиште под зградом која је означена под бројем 1, површине 3 а 24 m2 , њиве 2. класе, површине 17 а 19 m2
  Процењена вредност предмета продаје: 5.089.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.544.700,00 динара  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 15:41:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 10919
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ии 181/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ии 188/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: мк моунтаин ресорт
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 53.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 13:33:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 10910
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе бр. 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.И.29/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-10/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Ћосић, Крњево
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност - разно
  Опис предмета продаје: њива 2. класе и њива 3. класе
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 77.514,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: укупно 38.757,35 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767