ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1509 активних, од укупно 7731 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-10-19 13:37:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6805
  Датум продаје: 2017-11-18
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.647/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал,tv kopernikus, vox веш машина
  Процењена цена предмета продаје: 32.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.000,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 14:55:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 6796
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у улици Синђелићев трг бр. 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-1129/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1077/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE TAKOVO KRAGUJEVAC - U LIKVIDACIJI
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - покућство и моторно возило
  Опис предмета продаје: Телевизор CRT марке "Philips", дијагонале 82 cm, Музички стуб 'Aiwa' са два звучника, Полица за телевизор, Клима 'Vivax' са спољном и унутрашњом јединицом и даљинским управљачем, Радни сто са полицама и фиокама, Вертикални замрзивач марке 'Snagie', Ормар са огледлалом, Телевизор CRT марке 'Thomson', дијагонале 82 cm, YUGO 55, рег. ознаке NI-057-YŠ, број шасије VX1145A0000785010, бр. мотора 128А0641386775, год. производње 1991., Електрична пумпа за наводњавање ручне израде;
  Процењена цена предмета продаје: 108.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 54.000,00


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 17:13:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 6795
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ласла Гала бр. 10, 5 спрат, стан 23, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-3714/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А122/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гојко Манојловић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 3. класе-Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: њива 3. класе, површине 56а 75м2, број дела 1, врста земљишта пољопривредно земљиште, број парцеле 1639, потес/улица Барба, катастарска општина Лок. Њива је засађена садницама крушке Виљамовке старе 3-4 године
  Процењена цена предмета продаје: 1.371.631,61 динара
  Почетна цена предмета продаје: 685.815,80


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2017-10-03 07:58:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 6791
  Датум продаје: 2017-11-25
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Бедина Варош бб, Ивањица
  Пословни број судског предмета: Ив 35/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 29/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: цредит агрицоле банка
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: половни аутомобил
  Опис предмета продаје: цитроен ц 5
  Процењена цена предмета продаје: 3.500,00 еура
  Почетна цена предмета продаје: 2.450,00 еура


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-11-21 12:29:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 6788
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И-191/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 225 ИИ А 393/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Витомир Радосављевић, 19210 БОР, ул. село Доња Бела Река,
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари затечене у кући извршног дужника , према закључку о јавној продаји. Ствари су коришћене .
  Процењена цена предмета продаје: 1.355.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 677.500,00


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2017-11-21 14:39:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милоја Павловића 9, спрат 2, стан 9
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 6766
  Датум продаје: 2017-12-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Тржни центар Шумадија, Крагујевац, ул.Милоја Павловића бр. 9, II спрат, локал бр. 9
  Пословни број судског предмета: И.Ив.648/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.90/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ``РАЈФАЈЗЕН БАНКА‚‚ a.д. Београд, Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 16, МБ 17335600, ПИБ 100000299
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - Витрина за ТВ од иверице, димезија 300cm x 200cm x 60cm, - Висећи кухињски елементи I део димези
  Опис предмета продаје: - Витрина за ТВ од иверице, димезија 300cm x 200cm x 60cm, - Висећи кухињски елементи I део димезија 80cm x 90cm x 40cm, II део, угаони димезија 40cm x 90cm x 40cm, III део димезија 80cm x 90cm x 40cm, IV део димезија 40cm x 90cm x 40cm,. - Радни кухињски сто са судопером, судопера димезија 80cm x 90cm x 60cm, радни столови- одвојени димезија 80cm x 90cm x 60cm, - Рaдни сто са фиокама, димензија 40cm x 90cm x 60cm, - Kомплет тросед, двосед, фотеља, Регал од иверице, димезија 350cm x 10
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 17:35:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 6764
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у улици Синђелићев трг бр. 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-611/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А188/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE ADP DIREKT DOO NIŠ-CRVENI KRST
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Клуб сто (дрво), Тросед, Две фотеље, Фрижидер марке LG GR 282 MF, Индукциона плоча са два грејача - један од 1400 w, други од 2000 w, Две мини фотеље, Штампач HP, Сто, Шест столица (дрво-штоф);
  Процењена цена предмета продаје: 66.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 33.250,00


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 10:13:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 6757
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 287/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 40/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Домазетовски Немања
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, Комода, Музички уређај
  Опис предмета продаје: Телевизор, Комода, Музички уређај
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00рсд; 12.000,00рсд; 16.000,00рсд;
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00рсд; 6.000,00рсд; 8.000,00рсд;


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2017-11-13 11:57:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 6755
  Датум продаје: 2017-12-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.64
  Пословни број судског предмета: Ии.210/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.183/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "CANINUS" Ариље
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 195.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 97.500,00 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2017-11-13 11:27:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 6753
  Датум продаје: 2017-12-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 64
  Пословни број судског предмета: Ии.187/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.181/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Ангонивест фонд" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: “RENO”, модел: “19”
  Процењена цена предмета продаје: 48.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.250,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 14:51:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6748
  Датум продаје: 2017-11-26
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.366/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv seg, роштиљ за плин
  Процењена цена предмета продаје: 20,000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-11-09 08:40:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 6743
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 116/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 189/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕЛЕТРГОВИНА ТТ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОљопривредне машине
  Опис предмета продаје: ПОљопривредне машине
  Процењена цена предмета продаје: од 15.000,00 динара до 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.500,00 динара до 75.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 08:56:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 6741
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
  Пословни број судског предмета: И И-153/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-283/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ТАКОВО КРАГУЈЕВАЦ - У ЛИКВИДАЦИЈИ
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари -разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари - разно
  Процењена цена предмета продаје: 183.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 91.500,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-11-10 08:17:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 6738
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: I 3 И И-696/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 2 И И- 52/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Generali Osiguranje Srbija ADO
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљиште под зградом, Њива 2 Класе, Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Земљиште под зградом, Њива 2 Класе, Породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 187.218,72 , 959.99,87 , 122.107,60
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности исте


  Оглас поставио: Иван Ракочевић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 14:18:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, Таткова 12
  Е-маил адреса: izvrsiteljprokuplje@gmail.com
  Контакт телефон: 0648169825
  ПИБ: 108592068
  Матични број: 63559792

  Број записа у бази: 6735
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Ракочевића, 18400 Прокупље, ул. Таткова бр. 12
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Куршумлији И.И-139/2016 од 20.10.2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А727/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије, Ниш, ул. Булевар Немањића бр. 14а, МБ 07904959, ПИБ 100121213 чији је пуномоћник адв. Иван В. Ћаловић, Чачак, Бате Јанковића бр. 37
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КП бр.3297/8 КО Трбуње укупне површине од 0.01,09 ха лист непокретности бр. 1013 КО Трбуње, РГЗ СКН
  Опис предмета продаје: КП бр.3297/8 КО Трбуње укупне површине од 0.01,09 ха лист непокретности бр. 1013 КО Трбуње, РГЗ СКН Блаце; Породична стамбена зграда бр. 1 у основи 0.00,83 ха, која се састоји од приземља и спрата узграђена на КП бр. 3297/5 КО Трбуње, лист непокретности бр. 1013 КО Трбуње
  Процењена цена предмета продаје: 43.600,00; 4.697.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.800,00; 2.348.900,00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 11:55:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 6731
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: И 363/15
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 202/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка Србија А.Д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 31 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: дигитална мерна вага, млин за кафу, пећ за зачине, опрема за теретану...
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 30% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 15:12:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 6726
  Датум продаје: 2017-11-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 225 И.ИВК-А598/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ "БАДЊЕВО" НЕГОТИН
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1. CO2 апарат за заваривање –Duogys auto, Mig/Mag Gys 2. Компресор- Villager
  Процењена цена предмета продаје: 137.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 65.500,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 16:38:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 6725
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Иив 163/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-38/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Завод за јавно здравље Краљево
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1.Телевизор марке „GORENJE“, LCD, 32 инча, црне боје; 2.Комода за телевизор, светло браон боје, дрвена;3.Витрина, дрвена са стакленим крилима, светло браон боје;4.Машина за прање судова, марке „ELIN“, беле боје,5.Регал, браон-црне боје, четири дела;6.Телевизор марке „VOX“, црт, црно-сиве боје; 7.Веш машина, марке „GORENJE“, тип WA60085, беле боје;
  Процењена цена предмета продаје: од 5.000,00 динара до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.500,00 динара до 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 14:18:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: ivanazugic75@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 6720
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Карађорђева 25/6, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И.-5103/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-279/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јула Надрљански
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности, породичне стамбене зграде
  Опис предмета продаје: Продаја непокретности, породичне стамбене зграде бр. 2, површине 48м2, на КП бр. 6238, уписане у лист непокретности бр. 3 КО Крагујевац у улици Александра Бећановића број 5
  Процењена цена предмета продаје: 1.187.141,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2017-11-24 12:44:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 6718
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2Ии бр.290/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 65/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Младен Прица
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: пашњак 4. класе, њива 6. класе, њива 7. класе
  Процењена цена предмета продаје: 62.702,01 дин; 191.091,84 дин; 252.599,53 дин
  Почетна цена предмета продаје: 31.351,00 дин; 95.545,92 дин; 126.299,76 дин


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767