ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2017-08-14 14:07:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 4442
  Датум продаје: 2017-09-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин ул.Коче Коларова 27
  Пословни број судског предмета: 2П.9/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИТ-291/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС Виши суд Зрењанин
  Надлежни суд: Виши суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путнички аутомобил марке Шкода октавиа
  Процењена цена предмета продаје: 500.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 250.000,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2017-08-14 14:21:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 4441
  Датум продаје: 2017-09-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: АРАДАЦ - Иве Лоле Рибара 21
  Пословни број судског предмета: 21 Иив.59/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А-8/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ АГРО ДУКАТ ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Приколица 3 тоне - Циклон за разбацивање ђубрета - Шпартач два реда - Веш машина"БЕКО" - Кухињски сто и шест столица -Шиваћа машина
  Процењена цена предмета продаје: 155.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 77.500,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-07-19 09:53:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 4438
  Датум продаје: 2017-09-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А314/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВРЕБАЛОВ АГРАР" ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: две њиве
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретност уписана у лист непокретности 2226 КО Башаид
  Процењена цена предмета продаје: 294.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 147.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-08-04 10:44:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 4396
  Датум продаје: 2017-09-01
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 4484/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А218/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Лекић,Драган Зечевић,Бранислав Вујић.....и др
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 38
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретност
  Опис предмета продаје: угаона, тв, микроталасна,веш машина,лампа, слика.......
  Процењена цена предмета продаје: од 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 20.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2017-07-12 08:48:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 4385
  Датум продаје: 2017-09-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 24 И.209/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-49/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милка Халиловић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НЕПОКРЕТНОСТ
  Опис предмета продаје: СТАН
  Процењена цена предмета продаје: 1.892.747,78
  Почетна цена предмета продаје: 567.825,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-08-10 14:54:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 4366
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А324/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Елфија Гаши, Феим Гаши, Емина Гаши и Арифа Гаши
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретност уписана у лист непокретности 7103 КО Зрењанин I
  Процењена цена предмета продаје: 2.230.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.115.000,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-09-20 11:20:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 4342
  Датум продаје: 2017-10-20
  Време продаје: Понуде до 16h
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља у улици Синђелићев трг бр.1/3, Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИ-581/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А4204/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марина Илић пр Агенција за књиговодство и штампарску делатност
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - машине
  Опис предмета продаје: Дозатор – левак са електромотором; произвођач – нема података; стање – полован; годиња производње – нема података; Механичко сито са електромотором; произвођач – ручно рађено, стање – половно; Пакерица за паковање робе пластичном траком; произвођач - “SIGNODE; модел - MST CE; година производње – 2014; стање - половна...
  Процењена цена предмета продаје: 2.186.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.093.000,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 12:26:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 4311
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: И.И 55/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 47/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жељко Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Трактор, марке "Урсус"
  Процењена цена предмета продаје: 180.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 90.000,00


  Оглас поставио: Радован Тошић
  Датум и време постављања: 2017-06-15 10:07:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljpa@gmail.com
  Контакт телефон: 0648566051
  ПИБ: 108590360
  Матични број: 63558508

  Број записа у бази: 4281
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канц. јавног извршитеља Р. Тошић, Војводе Р. Путника 7, Панчево
  Пословни број судског предмета: 2 Ии 217/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 12/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ZZ AGRO FOKUS PAN, PANČEVO
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: ТV FOX, угаони лежај, трпезаријски сто са столицама и клупом, две витрине
  Процењена цена предмета продаје: 110.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 77.000,00 динара


  Оглас поставио: Милица Џаковић Бојић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 12:20:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Максима Горког 18
  Е-маил адреса: izvrsiteljmilicadzakovicbojic@gmail.com
  Контакт телефон: 013346649
  ПИБ: 108586970
  Матични број: 63556033

  Број записа у бази: 4216
  Датум продаје: 2017-09-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Панчево, Ул. Максима горког бр. 18
  Пословни број судског предмета: 1 Иив-111/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив-47/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK. AD., Београд, Ул. Вука Караџића бр. 10
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: двособан стан бр. 13, површине 57м2, који се налази на трећем спрату стамбене зграде у Ул. Књаза Милоша бр. 42, Банатски Карловац
  Процењена цена предмета продаје: 3.173.655,12
  Почетна цена предмета продаје: 2.221.558,58


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2017-08-04 15:05:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 4177
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул.Матија Хуђи 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИВ-96/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А87/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оpportunity banka a.d. Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕРЕТНА МОТОРНА ВОЗИЛА
  Опис предмета продаје: Zastava Iveco Rival, црвене боје, година производње 1992., регистарске ознаке SM035-AU, број шасије ZCFC355010ZD07130
  Процењена цена предмета продаје: 308.150,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 154.075,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 10:35:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 4143
  Датум продаје: 2017-10-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 68/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 975/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Цветковић и Драган Стаменковић
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена цена предмета продаје: 40.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 20.400,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-07-28 10:24:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 4141
  Датум продаје: 2017-08-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Чика Љубина 4а, Краљево
  Пословни број судског предмета: Иив.6/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.100/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка ад Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни објекат са пратећим земљиштем
  Опис предмета продаје: 1/1 удела непокретности – земљиште под зградом - објектом, површине 562m², потес Бара, кат.парцела бр.886/1, њива 3. класе, површине 2121m², потес Бара, кат.парцела бр.886/1, објекат других делатности – пословни објекат за производњу и складиштење производа од пластике, број зграде 1, приземље, површине 562m², потес Бара, кат.парцела бр.886/1, листа непокретности бр. 2090 KO Сталаћ
  Процењена цена предмета продаје: 9.479.008,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 4.739.504,00 дин.


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2017-09-20 09:57:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 4019
  Датум продаје: 2017-10-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља, ул. Цара Лазара бр. 38, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.Ив 21/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 20/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Концерн за производњу и промет кондиторских производа БАМБИ а.д. Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Гарнитура за седење, фотеља, клима уређај...
  Процењена цена предмета продаје: 112.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 56.000,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 14:49:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 4017
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Чика Љубина 4а, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ.2/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.27/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума 6. класе
  Опис предмета продаје: кат.парцела број 2670, површине 99289m2, потес Бресник, шума 6. класе, према листу непокретности 422 КО Бресник
  Процењена цена предмета продаје: 5.590.219,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 2.795.109,50 дин


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-08-07 12:33:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 4006
  Датум продаје: 2017-09-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 414/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО МОНТ ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телехендлер
  Опис предмета продаје: Телехендлер марке “MANITOU” тип 730-120-LS, SB 173992, год. производње 2002.
  Процењена цена предмета продаје: 2.400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.680.000,00 динара


  Оглас поставио: Војка Јањић
  Датум и време постављања: 2017-06-05 10:30:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Страхињића Бана 57а, 1. спрат, стан 4
  Е-маил адреса: vojkajanjic@izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0691002326
  ПИБ: 108196582
  Матични број: 63284734

  Број записа у бази: 3990
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Страхињића Бана бр. 57а
  Пословни број судског предмета: 4 Ив. 1923992/10
  Број предмета јавног извршитеља: И.В. 49/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЕУРОБАНК" а.д.
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 84
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Уметничке слике, фотеље, столице, већи и мањи столови, клима, телевизори, ормари, радни сто, књиге, ролери, бицикло,
  Процењена цена предмета продаје: 225.355,00
  Почетна цена предмета продаје: 159.848,00


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-08-18 14:50:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 3955
  Датум продаје: 2017-09-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: ИИ-59/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 164/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милорад Веселиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство-намештај и техника
  Опис предмета продаје: Покућство-намештај и техника
  Процењена цена предмета продаје: 58.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 29.000,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 09:14:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 3953
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: Понуде до 16h
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља у ул. Синђелићев трг бр. 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-183/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А71/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Hagleitner Hygiene Srbija d.o.o. Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 45 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Столови и столице
  Опис предмета продаје: Столови (15 комада); Столице (30 комада);
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 45.000,00


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-08-09 15:45:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Вилине воде број 6
  Е-маил адреса: mirjanardimitrijevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 3948
  Датум продаје: 2017-09-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Вилине воде 6, Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1527/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Несторовић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 56 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 4.291.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 1.287.300,00 дин


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767