ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 16:45:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 6955
  Датум продаје: 2018-01-23
  Време продаје: 11:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 35000 Јагодина
  Пословни број судског предмета: ИИ 216/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 170/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милосављевић Томислав
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар -моторно возило
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у Закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-12-20 11:08:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 6898
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-66/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 90/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја пословног простора
  Опис предмета продаје: 1/1 пословна зграда за коју није утврђена делатност , објекат бр.3 на к.п. бр. 4355/2 К.О. Прокупље, адреса Малопланска, уписана у лист непокретности бр.6490, 42 м2, састоји се од две просторије од који је једна коришћена као подајни простор а друга као магацински простор
  Процењена цена предмета продаје: 1.512.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 756.000,00


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 13:55:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 6880
  Датум продаје: 2018-01-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: 1Ии. 25/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 22/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ласло Шимоњи
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, музички стуб, уметничка слика, клима уређај, кожна гарнитура са двоседом и фотељом, клуб
  Опис предмета продаје: телевизор, музички стуб, уметничка слика, клима уређај, кожна гарнитура са двоседом и фотељом, клуб сто, ормар црне боје са комодом црне боје, дрвени угаони елемент, пумпа за базен, теренско возило зелене боје и моторцикл беле боје
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2017-12-05 13:18:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 6876
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 2514/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А 842/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПТР 7 УП Врање
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена цена предмета продаје: 38.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 19.000,00 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 13:04:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 6873
  Датум продаје: 2017-12-29
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.144/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 70.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35000


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2017-12-20 13:03:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 6858
  Датум продаје: 2018-01-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ЗРЕЊАНИН ул. Бачка 149
  Пословни број судског предмета: 21 Ии.721/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-181/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДУШКО ДАНИКОВ ВОРГИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ЛЦД ТВ САМСУНГ - ТВ САМСУНГ - КЛИМА "ФОКС" - СОБНИ СТО СТАКЛЕНИ
  Процењена цена предмета продаје: 55.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 27.500,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 14:34:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 6854
  Датум продаје: 2018-01-31
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: МУЖЉА ул. Браће Фогароши 32
  Пословни број судског предмета: 24 И.1288/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИТ-299/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: АПИПОНГ ЗА САВИЈАЊЕ ЛИМА - БИЦИКЛ БРЗИНАЦ
  Процењена цена предмета продаје: 28.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-12-08 16:29:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 6842
  Датум продаје: 2018-01-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: И Ив-28/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А27/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 559.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 279.500,00 дин.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-10-03 15:32:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 6822
  Датум продаје: 2047-10-23
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ-34/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 200/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Новица Милић ПР, Пољопривредна апотека "АГРАРИЈА", Средњево
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Дворедни берач за кукуруз дворедни Змај, компресор за ваздух
  Опис предмета продаје: Дворедни берач за кукуруз дворедни Змај, компресор за ваздух
  Процењена цена предмета продаје: 249.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 124.950,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 14:55:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 6796
  Датум продаје: 2018-01-10
  Време продаје: до 16 часова, 10.1.2018
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-1129/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1077/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE TAKOVO KRAGUJEVAC - U LIKVIDACIJI
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - покућство и моторно возило
  Опис предмета продаје: Лица заинтерсована за куповину покретних ствари могу доставити понуде најкасније до дана 10.01.2018. године, до 16 часова. Телевизор CRT марке "Philips", дијагонале 82 cm, Музички стуб 'Aiwa' са два звучника, Полица за телевизор, Клима 'Vivax' са спољном и унутрашњом јединицом и даљинским управљачем, Радни сто са полицама и фиокама, Вертикални замрзивач марке 'Snagie', Ормар са огледлалом, Телевизор CRT марке 'Thomson', дијагонале 82 cm, YUGO 55, рег. ознаке NI-057-YŠ, број шасије VX1145A0000785
  Процењена цена предмета продаје: 108.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 32.400,00


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2017-12-20 12:16:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 6789
  Датум продаје: 2018-01-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Наталије Царевић 1. бр. 1, Горњи Милановац
  Пословни број судског предмета: ИИ 27/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 42/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Аврамовић
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половни кућни инвентар
  Опис предмета продаје: ТВ Беко, тросед, двосед и фотеља, ТВ комода, мали сточић из 3 дела, веш машина Горење, регал и комода, ДВД плејер Шарп
  Процењена цена предмета продаје: 79.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 39.500,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-11-21 12:29:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 6788
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И-191/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 225 ИИ А 393/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Витомир Радосављевић, 19210 БОР, ул. село Доња Бела Река,
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари затечене у кући извршног дужника , према закључку о јавној продаји. Ствари су коришћене .
  Процењена цена предмета продаје: 1.355.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 677.500,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-01-18 10:43:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 6718
  Датум продаје: 2018-02-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2Ии бр.290/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 65/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Младен Прица
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: пашњак 4. класе, њива 6. класе, њива 7. класе
  Процењена цена предмета продаје: 62.702,01 дин; 191.091,84 дин; 252.599,53 дин
  Почетна цена предмета продаје: 31.351,00 дин; 95.545,92 дин; 126.299,76 дин


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 10:49:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 6698
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ласла Гала бр. 10, 5 спрат, стан 23, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-3596/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А83/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија Дунав осигурање АДО Београд, ГФО Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комода, Кревет, Фотеља, комада два, Орман са полицом, Телевизор, марке “NEO”, Сто са шест столица, К
  Опис предмета продаје: Комода, Кревет, Фотеља, комада два, Орман са полицом, Телевизор, марке “NEO”, Сто са шест столица, Кухиња (више елемената)
  Процењена цена предмета продаје: Комода-7.000,00 динара, Кревет-13.000,00 динара, Фотеља, комада два-2.000,00 динара по комаду, Орман са полицом-10.000,00 динара, Телевизор, марке “NEO”-5.000,00 дионара, Сто са шест столица-10.000,00 динара, Кухиња (више елемената)-10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Комода-4.900,00 динара, Кревет-9.100,00 динара, Фотеља, комада два-1.400,00 динара по комаду, Орман са полицом-7.000,00 динара, Телевизор, марке “NEO”-3.500,00 дионара, Сто са шест столица-7.000,00 динара, Кухиња (више елемената)-7.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 13:45:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 6697
  Датум продаје: 2018-01-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 55/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предшколска установа Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ствари
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 4.000,00 динара, 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00 динара, 1.500,00 динара  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-11-27 12:00:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 6636
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.383/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 64.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 32.000,00


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 12:46:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 6618
  Датум продаје: 2018-01-27
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИВ-922/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-89/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЛАЗАР БУКИНАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: разно
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Парцеле и зграде
  Опис предмета продаје: Парцеле и зграде у Текелијиној улици
  Процењена цена предмета продаје: 93.374.157,49 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.349.662,996 динара  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-11-22 18:29:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 6598
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Иив 581/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А90/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ручног палетара
  Опис предмета продаје: Ручни палетар, жуте боје, марке „TOTAL LIFTER“, серијски број 16031395-3/160, година производње 2016, тип CBD 25
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2017-11-22 15:06:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 6525
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд/Бежанијска коса
  Пословни број судског предмета: 5-Ии 1736/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 13/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МТС БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Идеални делови објеката и земљишта
  Опис предмета продаје: Продају се идеални делови четири објеката и идеални делови шест пољопривредних парцела у Звечкој код Обрановца.
  Процењена цена предмета продаје: 4.133.505,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.066.752,50 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 13:28:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 6459
  Датум продаје: 2018-01-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин - Трг др Зорана Ђинђића 8
  Пословни број судског предмета: 29 ИИ.810/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-95/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Млдб.Руби Раду др.
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда,земљиште под зградом објектом изграђене пов.62м2,грађ.земљиште у Зрењанину и земљиште уз зграду - објекат пов.4ара и 59м2 на кат.парцели 12515/2
  Процењена цена предмета продаје: 618.910,50
  Почетна цена предмета продаје: 309.455,25


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767