ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-23 15:37:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14887
  Датум продаје: 2018-09-23
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИв-24/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А246/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ERSTE BANK" ад Нови Сад, Нови Сад, ул. булевар ослобођења бр. 5, МБ 08063818, ПИБ 101626723
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7.ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung” 51cm, Кауч-брачни кревет, Плакар 2м х 1,5м, Сто и четири столице, Фрижидер “Obo
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung” 51cm, Кауч-брачни кревет, Плакар 2м х 1,5м, Сто и четири столице, Фрижидер “Obodin”, Радни сто Решо
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 12.000,00 динара, 6.000,00 динара, 4.000,00 динара, 5.000,00 динара, 3.000,00 динара, 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара, 6.000,00 динара, 3.000,00 динара, 2.000,00 динара, 2.500,00 динара, 1.500,00 динара, 2.500,00динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-09-22 12:32:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 14885
  Датум продаје: 2018-10-13
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.475/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал, tv fox, веш машина Beko
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-09-22 12:29:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 14884
  Датум продаје: 2018-10-13
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.500/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: микроталасна PHILIPS, плакар
  Процењена вредност предмета продаје: 5.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.750,00


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2018-08-23 14:46:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 14883
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 352/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 336/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Розика Дима
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари разне
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 15:00:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 14882
  Датум продаје: 2018-10-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-15550/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А1950/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Маја Милошевић ПР ТР Бамби Дољевац пр Маја Милошевић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Угаона гарнитура на развлачење, Фотеља (2 комада), Клуб сто, Полица за ТВ, Мини линија са два звучника;
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-23 14:45:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14881
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-10/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТАНА МИХАЈЛОВИЋ ПР СТАНА МИХАЈЛОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТР МИХАЈЛОВИЋ ДОЊА МУТНИЦА, Доња Мутница, МБ 61345965, ПИБ 101098293,
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Teletes”, Телевизор “Vox”, Ел. Шпорет “Obodin”, Замрзивач “Obodin” 410
  Опис предмета продаје: Телевизор “Teletes”, Телевизор “Vox”, Ел. Шпорет “Obodin”, Замрзивач “Obodin” 410
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара, 5.000,00 динара, 3.000,00 динара, 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 динара, 1.500,00 динара, 900,00 динара, 900,00 динара


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2018-08-23 14:36:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 14880
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара 9
  Пословни број судског предмета: ИИ66/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ13/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, површине 116м2
  Процењена вредност предмета продаје: 4.798.619,56
  Почетна цена предмета продаје: 3.359.033,69


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2018-08-23 14:10:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 14879
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ФУТОШКА 1А, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: ИВ 9887/12
  Број предмета јавног извршитеља: И ИВ 75/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DANZO COMPANY DOO BEOGRAD-U STEČAJU
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА, ПОМОЋНА ЗГРАДА, ЊИВА 6. КЛАСЕ
  Опис предмета продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА, ПОМОЋНА ЗГРАДА, ЊИВА 6. КЛАСЕ НА ПАРЦЕЛИ 1013/2 УПИСАНЕ У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 4210 КО. СРЕМСКА КАМЕНИЦА
  Процењена вредност предмета продаје: 14.610.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 8.766.000,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Иван Ракочевић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 13:27:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, Таткова 12
  Е-маил адреса: izvrsiteljprokuplje@gmail.com
  Контакт телефон: 0648169825
  ПИБ: 108592068
  Матични број: 63559792

  Број записа у бази: 14878
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Ракочевића, 18400 Прокупље, ул. Таткова бр. 12
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Куршумлији 3 И.И-138/2018 од 16.03.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-366/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka a.d.Novi Sad, Нови Сад, ул. Булевар Ослобођења 2а
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Плац, Њива 3. класе, уписане у листу непокретности бр 1062 КО Горња Драгуша, у укупној површини од 0
  Опис предмета продаје: Плац, Њива 3. класе, уписане у листу непокретности бр 1062 КО Горња Драгуша, у укупној површини од 01ха, 66a 46м2, на кат. парцели број 4025, са обимом удела својине извршног дужника на парцели од 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 7.856.912,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.928.456,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-08-23 13:31:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 14877
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 1 Иив-262/2017 од 04.10.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: иив 668/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: raiffaizen banka
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: dve kuće
  Опис предмета продаје: УТВРЂУЈЕ СЕ да је предмет продаје: 1. Непокретности уписане у лист непокретности број 9549 КО Кикинда Број парцеле 9062 брзг 1,2 Његошева 17 и 17/1 градско грађевинско земљиште укупне површине 8а99м2 Број парцеле 9062 породична стамбена зграда пр 1 Његошева 17 у природи кућа површине 282м2 Приватна својина Илија М. Петрић, Кикинда, ул. Његошева бр. 17, ЈМБГ 2304983840007 обим удела 114/648 На непокретности постоји сувласништво у корист: Јованка Скакић Кикинда Његошева 17 обим удела 150/648,
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-08-23 12:26:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 14876
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Ии 220/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-644/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ТАКОВО КРАГУЈЕВАЦ - У ЛИКВИДАЦИЈИ
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 12.000,00 динара до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена покретних ствари износи 50% од процењене вредности ствари. Цена покретних ствари се слободно уговара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-08-23 12:07:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 14873
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.88-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАЈКО ЖАРКОВИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 8.644.759,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.322.379,60 динара


  Оглас поставио: Станко Филиповић
  Датум и време постављања: 2018-08-23 11:32:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/28
  Е-маил адреса: stankovr@hotmail.com
  Контакт телефон: 0631661625
  ПИБ: 107576836
  Матични број: 62840412

  Број записа у бази: 14869
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.12Б/28, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И-410/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2347/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миле Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине за обраду меса
  Опис предмета продаје: мешалица за месо, прикључна машина за термно димну комору, дупликатор за термичку обраду меса.
  Процењена вредност предмета продаје: 507.873,00
  Почетна цена предмета продаје: 355.511,1


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-09-21 07:59:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 14868
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: И.Ив 612/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 171/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Алексић Јована, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 15:37:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 14867
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3 - сутерен
  Пословни број судског предмета: ИИв-686/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-277/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НИШКА ПИВАРА ДОО НИШ- ПАЛИЛУЛА
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор SAMSUNG LED 40 инча са даљинским управљачем, Компјутерски сто са полицама и две фиоке, Клима SAMSUNG са спољном јединицом и даљинским управљачем, дванаестица, Клуб сточић - дрво - стакло, Угаона гарнитура, Звучници (два комада), Веш машина марке VOX WM 552;
  Процењена вредност предмета продаје: 84.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-08-23 10:42:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 14866
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: ул. Краља Петра Првог бр. 8А/1, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.ИВК-1371/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1371/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" Београд - огранак ЕПС Снабдевање, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 катастарских парце
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: на к.п.101,потес Сладуне,површ 1 ха 42 ара 77 м2,њива 5.класе,пољ.земљиште,на к.п.102/1, потес Сладуне, површине 2 ха 43 ара 38 м2, шума 3.класе,шумско земљиште, -на к.п. 102/3, потес Сладуне, површине 45 ари 32 м2, њива 3.класе, пољ.земљиште, -на к.п.102/3, потес Сладуне, површине 99 ари 92 м2, њива 4.класе,пољ.земљиште, на к.п. 118, потес Сладуне,површ 27 ари 86 м2,пашњак 3.класе,пољ.земљиште;на к.п.124,потес Река,површ 1ха 45ари 29м2,њива 3.класе;на к.п.површ.45ари 85м2,воћњак 2.класе
  Процењена вредност предмета продаје: 1.063.677,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 638.206,68 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-08-23 10:03:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 14861
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 24 Ии-915/2017 од 18.09.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 366/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адико банка
  Надлежни суд: Виши суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Парцела број 14592/15 број зграде 1 породична стамбена зграда број етажа ПР1 објекат преузет из земљишне књиге у улици Мостарска 13 уписана у лист непокретности број 18529 КО Зрењанин 1 у катастру у приватној својини Жељко Кршић, Зрењанин, ул. 9. Јануара бр. 22, ЈМБГ 1210994710093 обим удела ½ и Милка Кршић из Зрењанина ЈМБГ0704950855115 обим удела ½ У износу од 743.400,00 динара Непокретност је слободна од лица и ствари – напуштена.
  Процењена вредност предмета продаје: 743.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 371.700,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-23 09:25:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14859
  Датум продаје: 2018-09-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-668/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Quadro” 51 i Замрзивач “Obod” вертикални Веш машина “Obod” ДВД систем 5/1
  Опис предмета продаје: Телевизор “Quadro” 51 i Замрзивач “Obod” вертикални Веш машина “Obod” ДВД систем 5/1
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 8.000,00 8.000,00 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 5.600,00 5.600,00 1.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-08-23 08:48:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 14858
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета: ИИв.428/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-133/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сокој - Организација Музичких аутора Србије
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Метални со, црне боје, комада 3, полован; Метална столица, црне боје, комада 10, половна
  Опис предмета продаје: Метални со, црне боје, комада 3, полован; Метална столица, црне боје, комада 10, половна
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-08-23 08:07:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 14857
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-250/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ марке 'WEG', полован, сиве боје; ТВ витрина, половна, дрвена; Сто, дрвени; Витрина, дрво-стакло,
  Опис предмета продаје: ТВ марке 'WEG', полован, сиве боје; ТВ витрина, половна, дрвена; Сто, дрвени; Витрина, дрво-стакло, половна
  Процењена вредност предмета продаје: 11.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.500,000


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767