ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1648 активних, од укупно 13296 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-08-11 16:22:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 13158
  Датум продаје: 2018-09-19
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 963/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ADDIKO BANK AD BEOGRAD, NOVI BEOGRAD" из Новог Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двоипособндвоипособног стана 75,5м2 y Београду
  Опис предмета продаје: двоипособног стана бр.37, корисне површине 75,5м2, на VII спрату, улаз к. бр. 33-ламела 1, стамбеног објекта к. бр. 33-39, у ул. Браће Срнић у Београду п+8+пк, насеље Медаковић III, на седмом спрату постојеће на кат. парцели бр. 75/3 и уписано у ЛН бр.1962 КО Звездара.
  Процењена вредност предмета продаје: 10.167.780,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.083.890,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-07-13 11:51:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 13156
  Датум продаје: 2018-08-10
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 77/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 152/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна Банка а.д. Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 26.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.000,00


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2018-07-10 15:05:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 13155
  Датум продаје: 2018-07-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-584/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покретна имовина
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 10:28:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13154
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 173/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 173/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РТР "Албатрос ММ" Шид
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2018-07-10 18:28:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 13151
  Датум продаје: 2018-08-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И-1217/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-А649/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1 - КП.бр. 123 КО Заграђе, укупне површине 8573 м2 , њива 6. Класа, лист непокретности бр. 963 , РГЗ СКН Зајечар на вредност од 201.979,88 динара са почтном ценом на јавном надметању од 141.385,92 динара. 2 - КП.бр. 129 КО Заграђе, укупне површине 4847 м2 , њива 6. Класа, лист непокретности бр. 963 , РГЗ СКН Зајечар на вредност од 114.195,32 динара са почтном ценом на јавном надметању од 79.936,72 динара. 3 - КП.бр. 176 КО Заграђе, укупне површине 6178 м2 , њива 6. Класа, лист
  Процењена вредност предмета продаје: 674.918,88 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 337.459,44


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 13:02:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 13150
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И-1089/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-А493/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Виши суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1 - КП. Бр. 3184 КО Леновац, виноград 4. Кл. укупне површине 1785м2 , лист непокретности бр.39 КО Леновац, РГЗ СКН, Зајечар процењене вредности на 77.504,70 динара, са почтном ценом на јавном надметању од 38.752,35 динара. 2 - КП. Бр. 4408 КО Леновац, њива 7. Класе површине 2743 м2 , лист непокретности бр.39 КО Леновац, РГЗ СКН, Зајечар процењене вредности на 44.354,31 динара са почтном ценом на јавном надметању од 22.177,20 динара. 3 - КП. Бр. 4415 КО Леновац, њива 7. Класе
  Процењена вредност предмета продаје: 372.067,61 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 186.033,50


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-07-03 11:59:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 13149
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 11:00ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: И-272/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-76/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "LUPO LINE" Д.О.О. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: Стега Електрична шрафилица “Womax W. As.3.6” са додацима Ауто звучници “Chairman” TD-A 1617 Замрзивач “Obod” Телевизор “Wox” неисправан Усисивач “Sloboda” 500 Сто за компјутер Звучници за компјутер “Genius” SP-4110 (нови) Столица за компјутер Мини шпорет “Sloboda” (коришћен) Усисивач “Sloboda” super 600m
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-07-06 11:07:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 13148
  Датум продаје: 2018-07-30
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: И1034/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 527/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA KEVILJ, DIVOŠ, ДИВОШ, ул. ПИНКИЈЕВА БР.61, МБ 20263164, ПИБ 104887852
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-07-10 14:37:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13145
  Датум продаје: 2018-08-04
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1152/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар у ходнику, тв панасоник, микроталасна WIRPOOL
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.500,00


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 09:22:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 13144
  Датум продаје: 2018-10-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 414/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 59/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО 'Адулт Травел Агенци'
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Расхладни уређај - спољна јединица
  Опис предмета продаје: Расхладни уређај - спољна јединица, марка 'Корел'
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара по једном комаду
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 динара по једном комаду


  Оглас поставио: Ненад Лукић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 17:55:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Бачка Паланка, Трг Братства и јединства бр. 30-32, спрат 1, локал 106
  Е-маил адреса: lukicne@gmail.com
  Контакт телефон: 0695592040
  ПИБ: 108167666
  Матични број: 63263397

  Број записа у бази: 13142
  Датум продаје: 2018-08-08
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Бачка Паланка ул. Трг братства и јединства бр. 30-32, локал број 210
  Пословни број судског предмета: ИИ-72/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-50/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕМОВИЋ РАДОЈКА
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: парц. бр. 258 њива у ул. Кнез Михајла у површини од 10а и 17м2 износи 109.114,00 динара, сувласништво Баштић Марка из Београда у 2/6 дела, Duchewitz Ronny из Ботропа Немачка у 1/6 дела, Duchewitz Denise из Ботропа Немачка у 1/6 дела и Тeмовић Радојке из Младенова у 2/6 дела и уписаних у лист непокретности бр. 1693 к.о. Младеново: - парц бр. 1970 њива „Врањак“ у површини од 02ха, 58а и 24м2 износи 2.624.488,00 динара, - парц. бр. 2144 њива „Мостонга“ у површини од 31а и 27м2 износи 242.436,00
  Процењена вредност предмета продаје: 4.230.487,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.961.340,90 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 13:59:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 13129
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И. 268/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 353/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: гарсоњера, број посебног дела27, површине 23м2, ул. васе Стајића бр. 46. Сремска Митровица
  Опис предмета продаје: гарсоњера, број посебног дела27, површине 23м2, ул. васе Стајића бр. 46. Сремска Митровица
  Процењена вредност предмета продаје: 1.419.120,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 709.560,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-07-13 13:08:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 13125
  Датум продаје: 2018-08-13
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: ИИв.687/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв.8/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 40.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 20.250,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 09:50:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 13122
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 1 Ии-27/2018 од 05.02.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 38/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миломир Мачкић
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: рушевни објекат
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 3899 КО Кикинда парцела број 2482/1 број зграда 1 број посебног дела 89/1, ½ дела трособног стана у Кикинди улица Краља Петра Првог 89 на износ од 420.000,00 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 420.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 294.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 09:21:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 13111
  Датум продаје: 2018-08-09
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Ул. Максима Горког бр.1а, стан 54, спрат бр. 5, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И.4743/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.184/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГОЛУБ ВУЧИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор за који није утврђена делатност површине 96м2, број стана 2, у приземљу пословне зг
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: разно
  Почетна цена предмета продаје: разно


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-07-17 13:35:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 13107
  Датум продаје: 2018-08-10
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стара Пазова, Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 745/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 485/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марјановић Маша и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретност уписана у листу број 4633 КО Инђија
  Процењена вредност предмета продаје: 5.278.387,97
  Почетна цена предмета продаје: 3.694.871,57


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-07-09 10:10:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 13105
  Датум продаје: 2018-08-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у месту Руђинци бр. 191.
  Пословни број судског предмета: И.И 1011/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 251/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ-ГАРАНТНИ ФОНД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Покретне ствари у оквиру једног домаћинства...
  Процењена вредност предмета продаје: 115.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 57.500,00 динара


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2018-08-03 15:57:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 13095
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 12:45
  Место продаје: КАНЦЕЛАРИЈА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА СЛОБОДАНА ЖИВАНОВА, НОВИ САД, УЛ. ФУТОШКА 1 А
  Пословни број судског предмета: И И 4629/7
  Број предмета јавног извршитеља: И И 1/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАН БАРБЕРИЋ, НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЛИВАДА 6 КЛАСЕ ВИНОГРАДИ 2 КЛАСЕ КО СРЕМСКА КАМЕНИЦА
  Опис предмета продаје: ливада 6 класе површине 40а67м2 парцела 3519 л непокретности 139 с каменица потес старо село идеални део шестина виноград 2 класе површина 7а85м2 парцела 1346 1 л непокретности 6808 ко с каменица власништво дужника дваанаестина потес ново село и виногради 2 класе 16а 90м2 и 8а09м2 и 61 м2 парцеле 1346 2 1346 2 1346 4 као и 36м2 парцела 1346 5 све потес ново село к о сремска каменица
  Процењена вредност предмета продаје: 1.296.198,02
  Почетна цена предмета продаје: 907.338,614


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-07-03 13:30:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 13091
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 992/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛАН СТАНИМИРОВИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 24.650.596,72 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.325.298,36 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-07-18 09:16:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 13081
  Датум продаје: 2018-08-09
  Време продаје: 12:30 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог бр. 8А/1, 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: 2 Ив 864/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.А 64/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VOJVOĐANSKA BANKA A.D. Novi Sad
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом-објектом, пов. 00.01,11 ха, број зграде 3, помоћна зграда, бр.етажа- ПР1, објекат има одобрење за градњу, адреса објекта:Благовештењска
  Процењена вредност предмета продаје: 2.664.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 799.200,00 динараУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767