ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-09-27 13:00:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 6110
  Датум продаје: 2017-10-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Николе Пашића 7/I/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И-5146/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А161/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Приземна породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Приземна породична стамбена зграда бр. 1, површине у габариту 0.00,69 ха, као објекат изграђен без одобрења за градњу, изграђена на КП бр. 1023/2 КО Јовановац, Потес Село бр. 103, са земљиштем под зградом - објектом бр. 1, земљиштем уз објекат и њивом 3. класе површине 0.16,53 ха
  Процењена цена предмета продаје: 29.309,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 14.654,50 евра


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-09-29 12:09:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6109
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: И 1907/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А 270/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Никчевић из Врбаса
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена цена предмета продаје: од 1.260.368,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 378.110,43 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-10-07 08:38:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6106
  Датум продаје: 2017-11-04
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.68/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.А79/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општина Књажевац
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: фотокопир апарат ricon, фотокопир ricoh 6655, компјутер са монитором, скенер genius, ласер штампач canon
  Процењена цена предмета продаје: 204.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 102.000,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 10:06:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 6103
  Датум продаје: 2017-11-14
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А332/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петар Рајлић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретност уписана у лист непокретности 2127 КО Томашевац
  Процењена цена предмета продаје: 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 180.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-09-29 08:30:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 6101
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А25/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВРЕБАЛОВ АГРАР" ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретност уписана у лист непокретности 9059 КО Нови Бечеј, 10061 КО Нови Бечеј
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-10-04 15:45:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6096
  Датум продаје: 2017-10-30
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 6И.Ив.54/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.50/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општина Књажевац
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: тв нео, регал браон боје, tv grunding,шиваћа машина багат,плакар у ходнику
  Процењена цена предмета продаје: 30.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.350,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-09-29 11:22:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 6080
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 545/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ветеринарски завод Суботица
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретност уписане у лист непокретности 2610 К.О. Иђош
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-09-29 14:36:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 6068
  Датум продаје: 2017-10-27
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Иив.83/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.73/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали Осигурање Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тракторска прскалица
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-10-05 17:41:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 6065
  Датум продаје: 2017-11-02
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ 996/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А248/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 кат. парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: кат. парцеле
  Процењена цена предмета продаје: 476.499,71 динара
  Почетна цена предмета продаје: 238.249,86 динара


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2017-10-03 13:27:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 6059
  Датум продаје: 2017-10-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: 2 ИИв 284/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв А 26/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агроиндустријско комерцијална банка АИК БАНКА ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела број 6335 КО Панчево у улици Максима Горког
  Опис предмета продаје: парцела број 6335 КО Панчево у улици Максима Горког
  Процењена цена предмета продаје: 8.460.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.230.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-26 07:43:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6051
  Датум продаје: 2017-10-23
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.492/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv panasonic
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-26 07:57:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6050
  Датум продаје: 2017-10-23
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: П2-312/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ.350/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал-плакар за тв
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-26 07:52:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6049
  Датум продаје: 2017-10-24
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 17.П2-476/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ.351/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Зајечару
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv akai, хармоника GRANDINA
  Процењена цена предмета продаје: 13.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.500,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-09-29 15:48:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 6042
  Датум продаје: 2017-10-27
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.ИВК-А730/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари затечене у кући извршног дужника , према закључку о јавној продаји. Ствари су коришћене .
  Процењена цена предмета продаје: 14.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7000,00


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-29 16:32:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 6034
  Датум продаје: 2017-10-24
  Време продаје: 11:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 35000 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.Ив 442/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 49/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗТР КЛЕПА Ђоко Ристов ПР Ћуприја
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућне покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у Закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у Закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-09-30 00:26:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 6033
  Датум продаје: 2017-10-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И Ив.164/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.117/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PD B2 HOLDING KAPITAL d.o.o.
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини извршног дужник (обим удела 1/1)
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 6142 КО Бачка Топола - Град
  Процењена цена предмета продаје: 240.802,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 120.401,40 динара


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-10-06 12:25:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 6022
  Датум продаје: 2017-11-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Иив 112/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 21/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство-намештај и техника
  Опис предмета продаје: Покућство-намештај и техника
  Процењена цена предмета продаје: 74.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.000,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-09-26 14:24:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 6012
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.211/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.100/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Номил промет" доо Ариље
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: приколица за путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 80.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-10-04 13:19:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 6001
  Датум продаје: 2017-11-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краљево, Трг српских ратника бр. III/1, канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића
  Пословни број судског предмета: И.Ив 124/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 180/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЕБОЈША НИКОЛИЋ ПР РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МАМАЦА ЗА РИБЕ "BOOM BAIT"Ниш
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1.Фрижидер марке „FAVORIT“, беле боје, са комором за замрзавање;2. Фискална каса марке „GALEB“, MP 55 са GPRS модулом;3.Радни сто-пулт, са стакленим радним делом и фиокама;4.Пећ за грејање, марке „MAGNOHROM“ TA 3, сиве боје;5. Полице – рафови са металним рамом, беле боје, приближних димензија 4м х 2м, угаона;6.Мередова;7.Риболовачки ранац, зелене боје;
  Процењена цена предмета продаје: од 1.000,00 дин. до 16.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 300,00 дин. до 4.800,00 дин.


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2017-10-19 11:14:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 5997
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 4 И И-173/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А57/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О. БЕОГРАД ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ОСИГУРАЊЕ ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КУХИЊСКИ ЕЛЕМЕНТИ (висећа витрина и радни сто), АСПИРАТОР марке PRESTIGE 6000, МИКРОТАЛАСНА РЕРНА ма
  Опис предмета продаје: КУХИЊСКИ ЕЛЕМЕНТИ (висећа витрина и радни сто), АСПИРАТОР марке PRESTIGE 6000, МИКРОТАЛАСНА РЕРНА марке FUEGO ESPANA
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00 динара, 3.000,00 динара, 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара,2.100,00 динара,3.500,00 динара,


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767