ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-03-06 13:37:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 9848
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: Ии бр. 995/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 275/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија а.д.
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, помоћна зграда, њива 3. класе
  Процењена цена предмета продаје: 3.629.487,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 1.814.743,50


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-03-06 07:49:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 9847
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ив981/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 29/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: од 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.500,00 динара  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-03-28 08:58:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 9836
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив 280/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 113/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агроунија ДОО Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине
  Опис предмета продаје: плуг, компресор за прање....
  Процењена цена предмета продаје: од 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 140.000,00 динара  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2018-03-05 11:28:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 9834
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета: Ии 460/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.145/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Еlixir Agrar" ДОО Шабац, Хајдук Вељкова 1, Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност - парцела бр. 4263/3 К.О. Нештин
  Опис предмета продаје: парцела 4263/3 воћњак 2,класе потес над Долином површине 2495 m2, њива 3,класе потес над Долином површине 5070 m2, на којој је саграђен неукњижен објекат површине 48m2 (вагарска кућица)
  Процењена цена предмета продаје: 2.004.837,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.002.418.50 синара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-02-26 15:31:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 9829
  Датум продаје: 2018-03-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 10
  Пословни број судског предмета: И-1313/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1146/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оливера Илић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - Трактор и струг за дрва
  Опис предмета продаје: Трактор Hermann Law 2 Aulemdort, зелене боје, регистарских ознака Винковци 3571 утврђене тржишне вредности у износу од 90.000,00 динара; Струг за дрва са електричним мотором утврђене тржишне вредности у износу од 40.000,00 динара,
  Процењена цена предмета продаје: 130.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 65.000,00 динара


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 11:44:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 9828
  Датум продаје: 2018-04-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: И И-1231/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ии 976/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Милутиновић, Крушевац, ул. МАЛА КРУШЕВИЦА, ДОЊИ ВРЧИН
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 1.550.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-03-06 13:25:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 9827
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.113/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.102/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv vox, шиваћа машина багат, веш машина горење, двокрилни плакар
  Процењена цена предмета продаје: 16.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.000,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 11:24:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 9824
  Датум продаје: 2018-04-03
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.115/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Водовод и канализација"
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 13:26:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 9810
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: I-39 ИИв бр. 137/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 229/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ORIFLAME KOZMETIKA DOO Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 73.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 36.500,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-02-28 10:28:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 9808
  Датум продаје: 2018-03-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе бр. 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: ИИ-339/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-152/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јасмина Давидовић
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар - цистерна ВАКУУМАТ
  Опис предмета продаје: цистерна ВАКУУМАТ, за чишћење канализације
  Процењена цена предмета продаје: 310.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 155.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-02-28 11:53:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 9804
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Николе Пашића 7/I/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И.4202/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-147/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.000,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-03-02 17:36:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 9798
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И И.564/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.102/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NLB BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини извршног дужник (обим удела 3/16)
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 21851 КО Стари Град
  Процењена цена предмета продаје: 4.165.903,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-03-06 09:37:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 9789
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИв-1437/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-186/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Концерн фабрика вагона Краљево а.д. Краљево – „ТЕРМОПЛАСТИКА“ д.о.о. у стечају Краљево
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Четири канцеларијска стола, црне боје, дрвени; 2. Три десктоп рачунара са мониторима марке “DELL”, “PHILIPS” и “SAMSUNG”, црне боје и беле боје.
  Процењена цена предмета продаје: од 20.000,00 динара до 45.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 10.000,00 динара до 22.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-01 16:12:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 9788
  Датум продаје: 2018-03-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Улица Војводе Симе 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: ИИв 226/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 119/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПАОР-Делиблато, Делиблато, ул. Браће Бузаџије бр. 1, МБ 08801959, ПИБ 103162555
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор URSUS C-360
  Опис предмета продаје: покретне ствари, разно
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-03-02 18:03:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 9787
  Датум продаје: 2018-03-30
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И ИВ.208/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.А78-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2018-03-02 16:41:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 9785
  Датум продаје: 2018-03-29
  Време продаје: 12:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.И 346-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 252-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка ад Нови Сад -Филијала Јагодина
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар-мини бус
  Опис предмета продаје: покретна ствар, детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности-детаљније у закључку


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-03-01 12:37:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 9771
  Датум продаје: 2018-03-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 Ии бр.802/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 226/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈУБАНКА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: удео у обиму 1/2 на породично -стамбеној згради са помоћним зградама, њиви 2. класе, њиви 3. класе, њиви 3. класе, њиви 4. класе, пашњаку 4. класе, шуми 3. класе, њиви 4. класе, воћњаку 3. класе, воћњаку 3. класе, њиви 2. класе, њиви 2. класе
  Процењена цена предмета продаје: 4.546.906,80 дин; 522.523,76 дин; 314.701,81 дин; 712.532,40 дин; 439.395,00 дин; 2.375,11 дин; 166.257,56 дин; 5.937,77 дин; 71.253,24 дин; 65.315,47 дин; 41.564,39 дин; 38.001,73 дин
  Почетна цена предмета продаје: 2.273.453,40 дин; 261.261,88 дин; 157.350,91 дин; 356.266,20 дин; 219.697,50дин; 1.187,56 дин; 83.128,78 дин; 2.968,89 дин; 35.626,62 дин; 32.657,74 дин; 20.782,20 дин;19.000,87 дин


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-02 15:37:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9770
  Датум продаје: 2018-03-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: I-5 ИИ-323/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1948/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU VALOGA DOO PARAĆIN
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 45 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Баштенски сточић, Столице, комада 4, Ручна метална колица комада 2, Мешалица са електромотором, Сунцобран, Постоље, Ручни палетар, Муљача за грожђе, Мотокултиватор марке МТ-501 GX, ознака мотора HONDA GX 31, Цистерна 1000 L за воду, Каца од пластике 500 L, Циркулар са електромотором, Пећ са комором марке UNOX, Шпорет на чврсто гориво SMEDEREVAC, Расхладна вертикална витрина, Фрижидер марке NEO, Казан за топљење масти, Тример марке VILLEGER...
  Процењена цена предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 10:53:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 9768
  Датум продаје: 2018-03-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИвк-А496/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк-А496/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Паркинг сервис Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена цена предмета продаје: 51.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 17:00:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 9766
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ 947/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А238/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радоје Обрадовић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: једна функционална ц
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Катастарске парцеле и објекти
  Процењена цена предмета продаје: 1.606.198,55 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.124.338,98 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767