ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 13:45:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 11945
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Сечањ ул. Партизански пут бб
  Пословни број судског предмета: Ии.22/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-68/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТЕЧАЈНА МАСА ДСД ТОБАКО ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТВ"САМСУНГ" - Орман дневне собе - Сточић собни - Угаона гарнитура - ТВ"АКАИ" - Шпорет "ГОРЕЊЕ" - Шпорет на гас "СЛОБОДА"
  Процењена вредност предмета продаје: 77.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 53.900,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 13:42:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 11944
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Орловат ул. Тозе Марковића 35
  Пословни број судског предмета: 15 П.70/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-225/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС Основни суд Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ауто приколица црвене боје - Клима "ГАЛАНЦ"
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-06-05 08:54:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 11942
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у Краљеву у ул. Цара Лазара бр.38.
  Пословни број судског предмета: И.И.139/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.38/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП банка Србија а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Породично домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 3.300.681,51
  Почетна цена предмета продаје: 1.650.340,75


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 12:48:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 11941
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића,Ваљево, Владике Николаја бр.45/1
  Пословни број судског предмета: И.И.114/17
  Број предмета јавног извршитеља: 262И.И.44/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милета Јаћимовић
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 360 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гранитни ивичњаци
  Опис предмета продаје: Гранитни ивичњаци са косином 13Х20Х80
  Процењена вредност предмета продаје: Укупна процењена вредност преедмета продаје износи 806.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Укупна почетна цена предмета продаје износи 564.480,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 12:37:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 11940
  Датум продаје: 2018-05-28
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Зрењанин ул.Жабаљска 69А
  Пословни број судског предмета: 29И.5880/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-9/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Пјевчевић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путнички аутомобил РОВЕР ЗР083-ЈХ
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 12:34:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 11939
  Датум продаје: 2018-06-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 И-770/2017 од 24.07.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 325/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гроздана Крстић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Неукњижене породичне стамбене зграде П+2с од 93,23м2 бруто површине у основи бруто развијене површине 3 пута 93,23м2 што износид 279,69м2 изграђена у Зрењанину у улици Ђурђа Смедеревца број 36 на катастарској парцели број 5685 која је уписана у лист непокретности број 2151 КО Зрењанин 1. Процењене вредности 7.944.944,35 динара. Предметна непокретност није уписана на парцели број 5685. На овој парцели је још увек уписана стара приземна зграда која је у природи порушена а није брисана из катастар
  Процењена вредност предмета продаје: 7.944.944,35 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.561.461,04 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 12:34:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 11938
  Датум продаје: 2018-05-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин ул.Бригадира Ристића 20 лок.15
  Пословни број судског предмета: 24Ии.56/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-64/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ана Марија Балаж
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Трпезаријски сто и шест столица - Комплет кухиња - Витрина дрво - Веш машина"Кенди" - 2 ком. уљних радијатора - 2 комада плинских боца - Гардеробер
  Процењена вредност предмета продаје: 96.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 67.200,00


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 12:29:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 11937
  Датум продаје: 2018-05-31
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-1480/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Петровић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: шрафилица, моторна тестера, леђна моторна пумпа, мотокултиватор са фрезом, мешалица за бетон, циклон тракторски, брусилица, циркулар, казан за топљење масти
  Процењена вредност предмета продаје: 82.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 57.400,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 12:29:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 11936
  Датум продаје: 2018-05-28
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Зрењанин ул.Лазе Костића 65
  Пословни број судског предмета: 24Ии.964/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-231/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија"Дунав осигурање" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Кухињски сто и четири столице - Лап топ "АСУС" - ТЕА пећ "ЕЛИНД" - ТВ "ЛГ"ЛЦД - Комплет кухиња - Мешалица за бетонн
  Процењена вредност предмета продаје: 105.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 73.500,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 12:16:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 11935
  Датум продаје: 2018-05-31
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 1Ии 104/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 38/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милина Ранков и други
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје:
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 91.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 11:35:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 11934
  Датум продаје: 2018-06-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 Ив-442/2017 од 01.08.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: иив 474/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА
  Надлежни суд: Виши суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: удео у кући
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 2813 КО Српски Итебеј Број парцеле 1965 брзг1 Петра Драпшина земљиште у грађевинском подручју укупне површине 7а58м2 Број парцеле 1966 Петра Драпшина земљиште у грађевинском подручју површине 7а00м2 Број парцеле 1965 брзг 1 Петра Драпшина брзг 1 породична стамбена зграда Све приватна својина Драган Арацки, Српски Итебеј, ул. Петра Драпшина бр. 124, ЈМБГ 0503970850041 обим удела 1/3 На непокретностима постоји сувласништво у корист Арацки Олга
  Процењена вредност предмета продаје: 148.068,29 динара
  Почетна цена предмета продаје: непосредна погодба 30%


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 10:47:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11933
  Датум продаје: 2018-06-04
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИ 303/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 195/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 977 са објектом и катастатрска парцела број 978, К.О. Стејановци
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 977 са објектом и катастатрска парцела број 978, К.О. Стејановци
  Процењена вредност предмета продаје: 3.850.160,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.155.048,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 09:47:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 11932
  Датум продаје: 2018-05-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља у Краљеву, Трг српских ратника бр. III/1
  Пословни број судског предмета: I 39 ИИ бр. 188/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-108/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС – МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 динара до 2.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 09:26:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 11931
  Датум продаје: 2018-05-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Петра Драпшина 1
  Пословни број судског предмета: ИИВ-286/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-169/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО МЛИНОСТЕП-У СТЕЧАЈУ СТЕПАНОВИЋЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: обртач, прскалица, растуривач
  Опис предмета продаје: обртач марке Gassner, прскалица марке Морава 440 литара, растуривач минералног ђубрива 400кг
  Процењена вредност предмета продаје: 119.000,00 динара, 24.000,00 динара и 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 83.300,00 динара, 16.800,00 динара и 8.400,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 08:24:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 11930
  Датум продаје: 2018-05-31
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Стари корзо 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-170/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-182/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД ВАСКЕ-ИМПОРТ Д.О.О Пожаревац
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: TV SONY са даљинским, стављена маркица АА6180, 3 комада исправна звучника + 1 буфер марке QVADRO, Ко
  Опис предмета продаје: TV SONY са даљинским, стављена маркица АА6180, 3 комада исправна звучника + 1 буфер марке QVADRO, Комплет гарнитура за седење (тросед+двосед+фотеља) од штофа, Музички стуб марке SAMSUNG (стављена маркица АА 61802),Мали дрвени собни сточић, Лаптоп црне боје
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.000,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 17:25:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 11929
  Датум продаје: 2018-06-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 635/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, бела техника и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 125.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 62.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 16:45:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 11928
  Датум продаје: 2018-05-28
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А2-60/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод" Краљево, Краљево, ул. 27. марта бр. 2, МБ 07190891, ПИБ 101772636
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 16:44:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 11927
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 735/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, бела техника и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 72.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.400,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 16:36:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 11925
  Датум продаје: 2018-05-25
  Време продаје: 12:00 h
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 692/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-06-02 12:25:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 11924
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И Ив.449/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.226/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: STEEL-TRANSZ KFT
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767