ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 12:04:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 10025
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-3146/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-219/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Катанић Ксенија и Катанић Драган
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 њиве друге класе
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност, две њиве друге класе у Чуругу
  Опис предмета продаје: Непокретност, две њиве друге класе у Чуругу
  Процењена цена предмета продаје: 4.350.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.045.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Паламаревић
  Датум и време постављања: 2018-03-16 10:58:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Балканска бр. 6, спрат 3, стан 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.palamarevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604808614
  ПИБ: 108193848
  Матични број: 63283096

  Број записа у бази: 10024
  Датум продаје: 2018-12-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Балканска 6, трећи спрат, стан бр. 7, Београд
  Пословни број судског предмета: И И-314/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.215/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Милосављевић
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: њива 3. класе, површине 58а 52м2
  Процењена цена предмета продаје: 234.080,00
  Почетна цена предмета продаје: 117.040,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-03-13 09:23:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 10023
  Датум продаје: 2018-03-29
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.874/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина vox, tv sony
  Процењена цена предмета продаје: 11.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-03-09 08:20:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 10021
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 11.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.849/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Svea Finance DOO Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина горење, регал, плакар за тв, tv vivax, музичка линија FIRST
  Процењена цена предмета продаје: 49.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2018-03-02 12:25:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 10015
  Датум продаје: 2018-03-30
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: 2 И Ив-217/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И.ИВ-А58/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank Србија ад
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 5000,00 и др
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности исте


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 12:17:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 10002
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: Ии-631/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-98/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије, Ниш, Булевар Немањића бр. 14а
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда површине 86м2 са припадајућим земљиштем, КО Селеуш.
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда површине 86м2 са припадајућим земљиштем, КО Селеуш.
  Процењена цена предмета продаје: 1.308.466,47рсд
  Почетна цена предмета продаје: 654.233,24рсд  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-09 15:31:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9965
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-287/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1600/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA SRBIJAŠUME SA PO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: LCD телевизор марке Samsung, дијагонале 115 cm, Веш машина марке INDESIT ознаке WDE 12 X, Замрзивач GORENJE 310 l сандучар, Дворедни плуг ИМТ, Дрљача, Тракторска косачица, Ручно рађен шпартач, Ручно рађена дрварка, Круњара за кукуруз;
  Процењена цена предмета продаје: 256.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 128.250,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-04-11 15:20:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9963
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-424/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А1972/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ATIKA INŽENJERING DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ALEKSANDROVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Телевизор FOX, LCD, дијагонала 82 cm, са даљинским управљачем, Мини линија са два звучника, марке Samsung, Зидни сат, Микроталасна пећница, марке Samsung M1719 N, Монитор Philips 24 инча, Штампач марке Xerox ознаке Phaser 3010, Столица за рачунар, Ципеларник, комада 2, Комоде са фиокама, комада 2...
  Процењена цена предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 12:26:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 9942
  Датум продаје: 2018-04-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: Ии бр,1258/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 318/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Татјана Гачић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, њива 4. класе, њива 5. класе, њива 5. класе, шума 5. класе, њива 5. класе, њива 5. класе, њива 5. класе, шума 5. класе, шума 3. класе, шума 3. класе, шума 6. класе, шума 6. класе, њива 6. класе
  Процењена цена предмета продаје: 1.049.128,64 дин; 53.424,00 дин; 296.800,00 дин; 178.080,00 дин; 47.488,00 дин; 77.168,00 дин; 42.739,20 дин; 178.080,00 дин; 77.168,00 дин; 23.744,00 дин; 59.360,00 дин; 379.904,00 дин; 237.440,00 дин; 296.800,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 524.564,32 дин; 26.712,00 дин; 148.400,00 дин; 89.040,00 дин; 23.744,00 дин; 38.584,00 дин; 21.369,60 дин; 89.040,00 дин; 38.584,00 дин; 11.872,00 дин; 29.680,00 дин; 189.952,00 дин; 118.720,00 дин; 148.400,00 дин


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-03-12 14:35:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 9941
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Ии.бр.235/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-435/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Даница Радојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 5.000,00 динара до 22.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.500,00 динара до 11.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-03-12 10:09:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 9935
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИ-487/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1360/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: .
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретности описане у Закључку о другој јавној продаји непокретности у прилогу
  Процењена цена предмета продаје: 1.423.495,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-04-10 15:51:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 9934
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИ-486/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1359/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности описане у Закључку о другој јавној продаји непокретности у прилогу
  Процењена цена предмета продаје: 1.570.390,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 11:56:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9932
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-513/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3394/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сања Милетић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 26 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: CRT телевизор марке LG дијагонале 51 cm, Веш машина марке GORENJE WA 50050, Ормар петоделни, Угаона гарнитура, Комода за телевизор, Шиваћа машина са ножним погоном FIRSTEN ROSSMAN, Веш машина марке EIDA S18.5, Усисивач марке VOX 2000 W, Компјутерски сто са ормарима плаве боје, Компјутерски сто са ормарима розе боје, Дворедни плуг, Тракторска косачица плаве боје, Тракторски сакупљач сена, Казан за топљење масти, Мешалица са електромотором, Дрварка једноосовинска, Бушилица марке ISKRA...
  Процењена цена предмета продаје: 718.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 359.250,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 15:25:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9929
  Датум продаје: 2018-04-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-444/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина
  Опис предмета продаје: Веш машина марке FAVORIT ознаке MP 6006
  Процењена цена предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.500,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-02-08 15:16:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 9925
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 144/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 232/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПТП АЛБАТРОС ММ ДОО ШИД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 4991 и број 1990/1 КО.О. Кузмин
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 4991 и број 1990/1 КО.О. Кузмин
  Процењена цена предмета продаје: од 1.166.293,33 динара до 2.294.143,43 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 349.887,99 динара до 688.243,02 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-03-01 14:59:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 9924
  Датум продаје: 2018-03-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2ИИ 419/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 450/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП банка а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда , земљиште под зградом- објектом
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, земљиште под зградом- објектом, површине 85м2
  Процењена цена предмета продаје: 1.930.750,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 965.375,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-05 16:29:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 9923
  Датум продаје: 2018-04-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Улица Војводе Симе 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: Иив 124/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 88/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПАОР-Делиблато, Делиблато, ул. Браће Бузаџије бр. 1, МБ 08801959, ПИБ 103162555
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: моторно возило RENAULT 4, регистарских ознака КО 015 BĆ и трактор BELARUS T-40, произведен 1971. године
  Процењена цена предмета продаје: 70.000,00 динара (10.000,00 динара и 60.000,00 динара)
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара (5.000,00 динара и 30.000,00 динара)


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-02-08 12:31:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9908
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-A80/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач"KONČAR" 110L, Телевизор"LG"55cm, Веш машина"EI NIŠ" , Телевизор "DAEWOO"31, Двосед и фоте
  Опис предмета продаје: Замрзивач"KONČAR" 110L, Телевизор"LG"55cm, Веш машина"EI NIŠ" , Телевизор "DAEWOO"31, Двосед и фотеља
  Процењена цена предмета продаје: 7,000.00 , 5,000.00 , 6,000.00 , 3,000.00 , 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4,900.00 , 3,500.00 , 4,200.00 ,2,100.00 , 3,500,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-03-09 08:57:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 9904
  Датум продаје: 2018-03-29
  Време продаје: 12 ч
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: 35 ИИв бр. 398/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 622/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOIRTR GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар и аутомобил
  Опис предмета продаје: кућни инвентар и аутомобил
  Процењена цена предмета продаје: 280.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-15 15:49:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9901
  Датум продаје: 2018-04-02
  Време продаје: Понуде до 02.04.2018. до 16h
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-10039/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4997/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Михајло Стојиљковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се доставити јавном извршитељу у року од 18 дана од објављивања овог Закључка. Јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде које су предате пошти најкасније до 02.04.2018. године, или предате непосредно у канцеларији до 02.04.2018. године до 16:00 часова; Електромотори вертикални - комада 8; тип 112 М 4 B5; 4 kw; стање - нов; Покретна стаза са ваљцима дужнике 30 m, са два вагона и окретним делом; стање - половна...
  Процењена цена предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767