ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-07-18 23:22:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 13257
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И И.567/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.100/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMERCIJALNA BANKA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини извршног дужника
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 1645 КО Ловћенац
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-07-13 14:31:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 13252
  Датум продаје: 2018-08-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 324/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 530/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Жунић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке FORD, модел TRANSIT, регистарске ознаке PŽ 017-ĆĆ.
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 09:15:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 13251
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1ИИ 197/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 799/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Завод за заваривање АД Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина за обликовање дрвета
  Опис предмета продаје: машина за обликовање дрвета
  Процењена вредност предмета продаје: 1.200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 600.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 11:50:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 13249
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: ИИВ 27/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 71/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сточић,двосед,полица,ДВД уређај,тв,фотеља,трпезаријски сто,столице,горњи кухињски елемент,доњи кухуњ
  Опис предмета продаје: сточић,двосед,полица,ДВД уређај,тв,фотеља,трпезаријски сто,столице,горњи кухињски елемент,доњи кухуњски елемент, орман,комода- наткасна
  Процењена вредност предмета продаје: 77.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 54.250,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 15:10:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 13248
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Иив 658/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 259/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JUGOFRIGO COOP DOO из Чајетине
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило марке "GAZ", тип 3302-15314Х2, регистарске ознаке UE061-WĐ, број шасије Х9633020052053941, година производње 2005.
  Процењена вредност предмета продаје: 220.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 110.000,00  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-06-19 11:35:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 13247
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И-26/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 375/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Адамовић, Горњи Милановац,
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покоћуство
  Процењена вредност предмета продаје: 57.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 40.530,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-07-19 12:33:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 13242
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 11,00 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: ИИ.805/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.680/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 дин.


  Оглас поставио: Милош Думић
  Датум и време постављања: 2018-07-11 15:24:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Јове Илића 16
  Е-маил адреса: milos.dumic@izvrsiteljibeograd.rs
  Контакт телефон: 0641356704
  ПИБ: 107578106
  Матични број: 20830212

  Број записа у бази: 13241
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Јове Илића 16
  Пословни број судског предмета: 15 П-15385/12
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 91/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђурић Иван
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 3 класе, виноград 3. класе
  Опис предмета продаје: Својински удео од 1/2 на пољопривредном земљишту, њива 3.класе, потес Раковачки поток, површине 1084м2, број парцеле 1453/2 уписаној у лист непокретности бр.4028 КО Ресник, Својински удео од 1/2 на пољопривредном земљишту, виноград 3.класе, потес Раковачки поток, површине 675м2, број парцеле 1453/3 уписаној у лист непокретности бр.4028 КО Ресник
  Процењена вредност предмета продаје: 2.484.420,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 1.242.210,00 дин


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2018-07-18 13:54:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Аге Рогожинаревића 40
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 13240
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Аге Рогожинаревића бр.40, Неготин
  Пословни број судског предмета: ИИ. 254/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-213/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јелена Божојевић
  Надлежни суд: Виши суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари, моторно возило
  Опис предмета продаје: Трактор нерегистрован марке “ ВЛАДИМИРЕЦ”-старији, наизглед у исправном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 90.000,00 дин.


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-06-19 10:58:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 13239
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.241-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 16.485.705,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.188.564,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-06-19 10:43:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 13238
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И-391/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 173/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Данијела Млађеновић, Нова Варош;Марија Гудурић, Чачак;Јелена Пајовић, Чачак
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничка моторна возила
  Опис предмета продаје: путничка моторна возила
  Процењена вредност предмета продаје: 780.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 540.000,00


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2018-07-19 13:16:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Аге Рогожинаревића 40
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 13237
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Аге Рогожинаревића бр.40, Неготин
  Пословни број судског предмета: ИИ.135/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-50/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Николић Љубиша
  Надлежни суд: Основни суд у Мајданпеку
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари, покућство
  Опис предмета продаје: Древени сто са 4 столице - старе Бела дрвена фиока са 3 коморе Телевизор марке FOX Бела дрвена комода са 4 вратанца Фотеља од штофа - стара Дрвена витрина - стара
  Процењена вредност предмета продаје: 16.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.000,00 динара


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 15:26:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милоја Павловића 9, спрат 2, стан 9
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 13235
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Тржни центар Шумадија, Крагујевац, ул.Милоја Павловића бр. 9, II спрат, локал бр. 9
  Пословни број судског предмета: И.Ивк 579-16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 579-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Угаона гранитура,трпезаријски сто са 6 столица,ТВ ЛЦД, кухињски доњи елементи са судопером,висећи ку
  Опис предмета продаје: Угаона гарнитура, процењена вредност 25.000,00 динара, - Трпезаријски сто са 6 столица, процењена вредност 15.000,00 динара, - ТВ ЛЦД 21инча „Colossus“, процењена вредност 10.000,00 динара, - кухињски доњи елеменат са судопером од иверице, димезија 240цм x 85цм х 60цм, процењена вредност 10.000,00 динара, - Висећи кухињски елеменат од иверице, димезија 240цм x 70цм х 30цм, процењена вредност 7.000,00 динара, - Собни орман са полицама, процењена вредност 15.000,00 динара, - Крев
  Процењена вредност предмета продаје: 113.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 79.100,00 динара


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 16:11:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 13230
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: ул. 28 Новембар бб 1/ц, Нови Пазар
  Пословни број судског предмета: И.И-52/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-210/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 23
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ШУМЕ, ЛИВАДЕ, ПАШЊАЦИ, ОБЈЕКТИ
  Опис предмета продаје: ЗЕМЉИШТЕ И СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ
  Процењена вредност предмета продаје: 1.028.476.303,40
  Почетна цена предмета продаје: 514.238.151,70


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 15:25:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 13228
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 405/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Porr-Werner&Weber doo Leskovac
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се покретне ствари
  Опис предмета продаје: Моторна тестера Womax propower, веш машина Gorenje WA 60085
  Процењена вредност предмета продаје: 11.500,00 дин, 12.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 8.050,00 дин, 8.400,00 дин


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 15:22:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 13227
  Датум продаје: 2018-07-23
  Време продаје: 15.00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИВ-171/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-45/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NELT CO DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: Замрзивач марке "GORENJE" 400 литара, Веш машина марке "GORENJE", Телевизор марке "SAMSUNG"
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 дин до 15.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 7.000 дин до 10.500,00 дин


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 15:20:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 13226
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 9-ИИ-3503/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 2148/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Крстић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаје се намештај, кућни апарати и друго
  Опис предмета продаје: Комода са фиоком и три крила, гардеробер са два крила, комода за телевизор, веш машина ФАВОРИТ са отвором на горњој страни, млин за круњење и млевење кукуруза и др.
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 дин, 15.000,00 дин, 12.000,00 дин, 10.000,00 дин, 13.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00 дин, 10.500,00 дин, 8.400,00 дин, 7.000,00 дин, 9.100,00 дин


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 15:13:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 13225
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: ИИ-373/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1752/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаје се породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда на кп.бр. 664, број зграде 1, ул. Косте Стаменковића 18, објекат има одобрење за употребу, земљиште под зградом-објектом површине 2,13 ари, облик својине на објекту приватна са уделом 1/2, облик својине на земљишту државна, право коришћења са уделом 1/2
  Процењена вредност предмета продаје: 5.133.113,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.593.179,10 динара


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-07-13 13:23:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 13224
  Датум продаје: 2018-08-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Бријанова 1/13, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 124/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 265/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 2.550.784,15
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 14:30:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 13223
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Бријанова 1/13, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 169/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 32/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИРОСЛАВ ОБРАДОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 73.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767