ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-08-27 12:58:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14936
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 13,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИ 6/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 67/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ALMEX DOO PANČEVO
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Потес Гај, њива 2. класе, површине 1ха 23а 33м2
  Процењена вредност предмета продаје: 887.967,82
  Почетна цена предмета продаје: 621.577,47


  Оглас поставио: Љиљана Живковић
  Датум и време постављања: 2018-08-27 12:46:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Господара Вучића 189, 2 sprat
  Е-маил адреса: ljiljana.zivkovicizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0645435082
  ПИБ: 108160394
  Матични број: 63258997

  Број записа у бази: 14935
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд, ул. Господара Вучића бр. 189
  Пословни број судског предмета: 5 Ии 1370/16
  Број предмета јавног извршитеља: ии 156/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Биљана Здравковић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 38 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор – црни, марке Philips, ознаке пописа АА 38206, процењено на износ од 15.000,00 динара; 2. Комода - браон боје, дрвена, ознаке пописа АА 38207, процењено на износ од 3.500,00 динара; 3. Комода - браон боје, дрвена, ознаке пописа АА 38208, процењено на износ од 3.500,00 динара; 4. Стилска столица, ознаке пописа АА 38209, процењено на износ од 7.500,00 динара; 5. Гарнитура (тросед, фотеља и табуре), ознаке пописа АА 38210, процењено на износ од 11.000,00 динара; 6. Сточићи – (сет сточи
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 за покретну ствар под редним бројем 1
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 за покретну ствар под редним бројем 1


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-26 12:57:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 14933
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Иив.бр. 140/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 267/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Т.Р. "Нови Сјај" Врање
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.600,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-27 11:13:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 14932
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: И.Ив152/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 245/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: INVEST INŽENJERING DOO za telekomunikacije građevinarstvo trgovinu na veliko i EXPORT IMPORT NOVI SAD, Нови Сад, ул. Пут Шајкашког одреда бр. 5а, МБ 08227209, ПИБ 100238284
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тример,баштенска гарнитура....
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-27 10:36:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 14930
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии3320/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 541/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена вредност предмета продаје: од 8.033.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.623.100,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 08:04:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 14927
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 5Иив 24/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 99/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 112.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-08-25 08:12:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 14926
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иив 45/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 45/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Табекс" доо, Сремска Митровица
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-08-25 08:06:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 14925
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Ии 43/18
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 43/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живко Малетић, Мајур
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-08-25 07:49:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 14924
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 370/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 370/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-08-25 07:43:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 14923
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 87/18
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 87/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП МОБИЛЕ, Београед
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-08-25 07:40:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 14922
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 675/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 675/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-08-25 07:36:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 14921
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иив 54/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 54/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фабрика сточне хране Де Хеус
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-08-24 15:27:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 14920
  Датум продаје: 2018-09-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 6
  Пословни број судског предмета: И.Ив-234/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-296/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда као зграда број 1 изграђена на кп бр 3884 КО Параћин-град, у Параћину, улица Кумановска број 10, површине у основи 79 м2, спратности: подрум + приземље, која зграда има одобрење за употребу, врста права својина, облик својине приватна, са обимом удела извршног дужника као титулара права 1/1, све уписано у ЛН бр 734 КО Параћин град
  Процењена вредност предмета продаје: 1.307.293,11 динара
  Почетна цена предмета продаје: 653.646,55 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 15:43:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 14919
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.479/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.646/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија Министарство Финансија управа царине
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина LG 801150, вешм машина AEG LAVATERM, плакар трокрилни, tv samsung, tv vox, клима уређај
  Процењена вредност предмета продаје: 51.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 25,500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-24 15:13:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14918
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 10:45
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А769/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "ПАРКИНГ СЕРВИС" Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина “ROTEL” Сто и две столице Кауч Ел. шпорет “Elektrolux” Микроталасна “TRISA” Мали сточић М
  Опис предмета продаје: Веш машина “ROTEL” Сто и две столице Кауч Ел. шпорет “Elektrolux” Микроталасна “TRISA” Мали сточић Моб. тел. “SAMSUNG S8000” Телевизор “STANDARD” 37cm
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 4.000,00 6.000,00 9.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 2.000,00 3.000,00 4.500,00 1.000,00 500,00 500,00 1.500,00


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-08-24 14:38:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 14916
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 64
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 222/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 286/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БМН МАЛИНАС ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило марке „RENAULT“, тип „LAGUNA“ 1,9 DCI, регистарске ознаке PŽ 007-FI, година производње 2002., регистровано до новембра 2018. године, 4/5 врата
  Процењена вредност предмета продаје: 130.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 91.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-24 14:34:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14914
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А634/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Одс "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о Београд, огранак "Електродистрибуција Зајечар", Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “EI NIŠ” 51cm crt Кауч Витрина Фотеља Фрижидер “OBODIN” мали Сто и четири столице Веш маши
  Опис предмета продаје: Телевизор “EI NIŠ” 51cm crt Кауч Витрина Фотеља Фрижидер “OBODIN” мали Сто и четири столице Веш машина “BEKO” WBF 6004 Шпорет на дрва “Preporod”
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 7.000,00 4.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 9.000,00 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00 3.500,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 4.500,00 5.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-24 14:06:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14912
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А1/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд Огранак "Електродистрибуција Ниш", Ниш, ул. Булевар ДР Зорана Ђинђића бр. 46А, МБ 07005466, ПИБ 100001378
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Tелевизор ‘’Elin’’ 51cm Сто и четири столице Тросед Двосед Витрина Ел. Шпорет ‘’Fox’’ Машина за судо
  Опис предмета продаје: Tелевизор ‘’Elin’’ 51cm Сто и четири столице Тросед Двосед Витрина Ел. Шпорет ‘’Fox’’ Машина за судове ‘’Elektronix’’ Фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 5.000,00 7.000,00 4.000,00 4.000,00 10.000,00 10.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 2.500,00 3.500,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 1.500,00


  Оглас поставио: Јелена Огњановић
  Датум и време постављања: 2018-09-19 13:16:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165а
  Е-маил адреса: izvrsiteljognjanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0616273040
  ПИБ: 108003352
  Матични број: 63143618

  Број записа у бази: 14910
  Датум продаје: 2018-10-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина бр.165 а, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 6-ИИ-1404/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 3587/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НОВА АРХИТЕКТУРА ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 17.376.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 8.688.250,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Огњановић
  Датум и време постављања: 2018-09-21 10:04:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165а
  Е-маил адреса: izvrsiteljognjanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0616273040
  ПИБ: 108003352
  Матични број: 63143618

  Број записа у бази: 14908
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: Неодређено
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина бр.165 а, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-1637/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2428/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живадинка Стојић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: - Стан бр.42, површине 34 м2, у Ул. Пиве Караматијевића бр.6 у Београду, улаз 6, све уписано у лист непокретности 529, В лист – 2. Део, страна 1, кат. Парцела бр. 7256/35 КО Вождовац
  Процењена вредност предмета продаје: 3.541.359,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 2.478.951,30 динУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767