ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-11-29 13:10:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 7416
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-753/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А248/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU NA VELIKO I MALO SELT-SA DOO NIŠ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Телевизор LED TELEFUNKEN 100 cm, Полица за телевизор троделна, Угаона гарнитура, Микроталасна GORENJE, Лаптоп TOSHIBA C5S-T-A, Машина GORENJE WA 6065,Телевизор FUEGO CRT 82 cm, Полица за телевизор са фиокама, Гардеробер;
  Процењена цена предмета продаје: 84.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00


  Оглас поставио: Ненад Боторић
  Датум и време постављања: 2017-12-08 11:15:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Бечмен, Београд-Сурчин, улица 11. октобар 29
  Е-маил адреса: nenadbotoric@gmail.com
  Контакт телефон: 0603335344
  ПИБ: 107628907
  Матични број: 62876107

  Број записа у бази: 7408
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: 11. октобра бр. 29, Бечмен
  Пословни број судског предмета: 1.ИИ-16323/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.175/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ВМЛ ЕНЕРГУ ДОО
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Београду, корисне површине 80м2
  Опис предмета продаје: стан, површине 80м2, на четвртом спрату стамбене зграде у Звечанској улици
  Процењена цена предмета продаје: 12.991.590,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 9.613.776,60 дин


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-12-25 15:24:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 7400
  Датум продаје: 2018-01-23
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: I 3 И И-315/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 2 И.И-187/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор, површине 23 м2, на парцели 2975/2, ЛН 1565 КО Ковин
  Опис предмета продаје: пословни простор, површине 23 м2, на парцели 2975/2, ЛН 1565 КО Ковин
  Процењена цена предмета продаје: 1.370.524,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности исте


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-11-28 13:21:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 7393
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: И 2361/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.63/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДТД Рибарство
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена цена предмета продаје: 634310,00
  Почетна цена предмета продаје: 440.017,00


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2017-12-14 15:32:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 7382
  Датум продаје: 2018-01-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Војводића бр 14
  Пословни број судског предмета: 5-Ии-487/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-219/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 26
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прибор за сликање
  Процењена цена предмета продаје: 772.240,00
  Почетна цена предмета продаје: 386.120,00


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-11-22 18:02:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 7365
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, ул. Корзо бр. 10/Б
  Пословни број судског предмета: I 2.И Ив.11/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.24/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA A.D
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљиште под зградом - објектом, земљиште уз зграду - објекат, породична стамбена зграда - уписане у
  Опис предмета продаје: Земљиште под зградом - објектом, земљиште уз зграду - објекат, породична стамбена зграда - уписане у ЛН.5100 КО Фекетић
  Процењена цена предмета продаје: 635.883,73 динара
  Почетна цена предмета продаје: 317.941,86 динара


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 10:20:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 7354
  Датум продаје: 2017-12-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1199/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари покућства
  Опис предмета продаје: Кућиште рачунара (неисправно) са пратећом опремом - тастатура, миш, монитор и звучници, радни сто и ормар
  Процењена цена предмета продаје: 22.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 13.200,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2017-12-04 14:07:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 7349
  Датум продаје: 2017-12-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља, ул. Цара Лазара бр. 38, Краљево
  Пословни број судског предмета: И.И.115/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.41/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Procredit bank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породично домаћинство са окућницом
  Опис предмета продаје: Земљиште са зградама и помоћним зградама, који се налазе у Милочају
  Процењена цена предмета продаје: 9.326.984,29 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.663.492,15 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-11-30 14:52:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 7346
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 6ИИв-538/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-64/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: METALAC MARKET DOO GORNJI MILANOVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 206.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 103.000,00 дин.  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 14:27:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 7339
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии.46/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.55/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: " Societe Generale" А.Д., Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ЈАВНА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: једнособан стан са таваном изнад стана
  Процењена цена предмета продаје: 1.515.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.060.500,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2017-12-13 10:25:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 7325
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: Ии. бр. 361/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А142/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРО-ОПТИМУМ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: њива 4. класе, површине 32а 29м2, уписана у Лист непокретности 2016 КО Црна Бара
  Процењена цена предмета продаје: 154.970,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 77.485,00 дин


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2018-01-04 12:38:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милоја Павловића 9, спрат 2, стан 9
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 7316
  Датум продаје: 2018-01-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Тржни центар Шумадија, Крагујевац, ул.Милоја Павловића бр. 9, II спрат, локал бр. 9
  Пословни број судског предмета: И.И.567/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.211/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Властимир Ристић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљиште у грађевинском подручју, њива 3. класе, површине 21а 32м2, у улици Краљевачког батаљона, бр
  Опис предмета продаје: Земљиште у грађевинском подручју, њива 3. класе, површине 21а 32м2, у улици Краљевачког батаљона, број кат. парцеле 14736
  Процењена цена предмета продаје: 18.655,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС-а
  Почетна цена предмета продаје: 13.058,50 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС-а


  Оглас поставио: Јелена Алексић
  Датум и време постављања: 2017-12-04 15:38:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3. спрат стан 10
  Е-маил адреса: office@jaizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 063222690
  ПИБ: 108001435
  Матични број: 63142263

  Број записа у бази: 7309
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, ул. Страхињића Бана 27
  Пословни број судског предмета: 4 И.ИВ.1696/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.295/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Унихем традинг доо Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: пословни простор број л7 ( локал)
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 евра у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан продаје
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00 евра у динарској противредности по средњем курсу НБС -а на дан продаје


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-12-20 09:49:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7307
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 506/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 88/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Коларски Љубица, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: компјутер,тв.....
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 14:32:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 7306
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: 36 ИИв бр. 339/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 657/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна Банка а.д. Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни ивентар
  Процењена цена предмета продаје: 73.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 51.100,00


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2018-01-08 16:30:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 7297
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 10:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 35000 Јагодина
  Пословни број судског предмета: ИИ 1259/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 111/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станимир Глишић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари -пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у Закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у Закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 12:15:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 7266
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 Ии бр. 276/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 117/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Звонко Аничић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Угаона гарнитура, сточић, столице, собни сто
  Процењена цена предмета продаје: 45.000,00 дин; 8.000,00 дин; 28.000,00 дин; 36.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 22.500,00 дин; 4.000,00 дин; 14.000,00 дин; 18.000,00 дин  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2018-01-08 10:01:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 7258
  Датум продаје: 2018-01-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: И Ив-141/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И.ИВ-А96/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Николић ПР, Радња за промет робе на велико и мало Водомаркет Никола Тесла
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: преса за сено - сламу, мотокултиватор 2008206, ралица, плуг двобразни
  Опис предмета продаје: преса за сено - сламу, мотокултиватор 2008206, ралица, плуг двобразни
  Процењена цена предмета продаје: 178.815,00 и др
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности исте


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-12-12 14:07:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 7255
  Датум продаје: 2018-01-09
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Иив.75/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.43/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали Осигурање Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, монитор, комода за телевизор
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 11:59:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 7253
  Датум продаје: 2018-02-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: Ии бр.214/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А109/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор, сто са столицама, витрина, лаптоп, замрзивач, регал, мешалица за бетон
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 дин, 10.000,00 дин; 10.000,00 дин; 20.000,00 дин; 20.000,00 дин; 12.000,00 дин; 8.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 дин; 7.000,00 дин; 7.000,00 дин; 14.000,00 дин; 14.000,00 дин; 8.400,00 дин; 5.600,00 дин


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767