ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-07 12:32:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 11991
  Датум продаје: 2018-06-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ 147/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 82/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ ГАРАНТНИ ФОНД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина марке "Gorenje", половна, беле боје; Телевизор марке "Samsung" dijagonale 72 цм, сиве бој
  Опис предмета продаје: Веш машина марке "Gorenje", половна, беле боје; Телевизор марке "Samsung" dijagonale 72 цм, сиве боје, полован
  Процењена вредност предмета продаје: 18.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-07 12:28:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 11990
  Датум продаје: 2018-06-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ 247/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 129/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило марке "Mercedes Benz" тип "240 D" reg. ozn "RU 035-AL", половно, зелене боје
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Mercedes Benz" тип "240 D" reg. ozn "RU 035-AL", половно, зелене боје, СД 0350
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-05-07 12:28:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 11989
  Датум продаје: 2018-06-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: 1. И Ив-245/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 111/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "HERC" ДОО ВРАЊЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 74
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Шифра 0002 обућа Мона број 41 браон количина 1; Шифра 00017 женска ташна Димитрије количина 1 ; Шифра 00053 обућа „Cenex“ црне број 39 количина 2; Шифра 00055 обућа „Cenex“ црне број 40 количина 2; Шифра 00132 спреј „GT“ 200 ml количина 1; Шифра 00133 крема Lucido per calzature ; Шифра 00134 уложак Soleta зелени количина 2 ...
  Процењена вредност предмета продаје: 400 динара ; 500 динара ; 400 динара ; 400 динара ; 50 динара ; 50 динара ; 100 динара....
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-07 12:25:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 11988
  Датум продаје: 2018-06-11
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ 218/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 116/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Добринка Илић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило марке "Opel" тип "Vectra" reg. ozn. "Ru 018-ČA", половно, сиве боје
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Opel" тип "Vectra" reg. ozn. "Ru 018-ČA", половно, сиве боје
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-05-07 12:21:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 11987
  Датум продаје: 2018-06-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии 538/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 1043/16А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саша Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати и кућни намештај
  Опис предмета продаје: Сточић дрвени,усусивач,монитор,табуре,веш машина,косилица,телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 дин; 4.000,00 дин; 2.000,00 дин;итд
  Почетна цена предмета продаје: 2.800,00 дин; 2.800,00 дин; 1.400,00 дин и тд


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-07 12:21:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 11986
  Датум продаје: 2018-06-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: П. 582/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ А7/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Руми
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто дрвени, површине 180x50 цм, полован, СД 0180; Столица метал-дрво, комада 3, СД 0181
  Опис предмета продаје: Сто дрвени, површине 180x50 цм, полован, СД 0180; Столица метал-дрво, комада 3, СД 0181
  Процењена вредност предмета продаје: 16.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.200,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 14:36:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 11985
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-766/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-356/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Таково осигурање" а.д.о. у ликвидацији
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, комода, ормар.
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке “SIEMENS”, црне боје, CRT; 2.Комода браон боје; 3.Ормар браон боје.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.000,00-3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 500,00-1.500,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-05-07 12:11:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 11984
  Датум продаје: 2018-06-06
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И-1016/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 331/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мехмед Вејапи, БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покоћуство
  Процењена вредност предмета продаје: 27.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 19.320,00


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-05-07 11:12:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 11983
  Датум продаје: 2018-06-05
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 1308544/1
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 777/16А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија А.Д
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор
  Опис предмета продаје: Телевизор LCD VOX 32"
  Процењена вредност предмета продаје: 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.000,00 динара


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2018-06-08 13:49:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 11982
  Датум продаје: 2018-06-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: 12 ПЕШАДИЈСКИ ПУК БР. 13 КРУШЕВАЦ
  Пословни број судског предмета: ИИ 1733-16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 284/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор
  Опис предмета продаје: пословни простор корисне површине 14м2 на катастарској парцели 683/1 уписане у ЛН 4619 КО Крушевац
  Процењена вредност предмета продаје: 1.486.030,80
  Почетна цена предмета продаје: 743.015,40


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 11:23:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 11981
  Датум продаје: 2018-06-26
  Време продаје: 9 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: ИИ 154-17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 95-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОЛХОЗ УБ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, комода за телевизор, ормар, веш машина, телевизор, двд, ауто ренаулт
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 07.06.2018
  Процењена вредност предмета продаје: 102.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-07 10:00:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11979
  Датум продаје: 2018-05-25
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИ 147/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 383/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Требовац Мила, Требовац Милутин и Требовац Драгиња
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле са објекти
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела (једна са објектима, њива)
  Опис предмета продаје: парц. бр. 1187, површине 689 м2, са објектима и парцела бр. 1188, површине 962 м2 коју чини њива 2. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 359.570,85 динара
  Почетна цена предмета продаје: 251.699,59 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-05-07 09:55:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 11978
  Датум продаје: 2018-05-28
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: I 2 Иив 428/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 250/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЛЕТИНА ДОО НОВИ БЕЧЕЈ
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Електронски пикадо
  Опис предмета продаје: Електонски пикадо марке MAGIC DART 4
  Процењена вредност предмета продаје: 71.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 49.700,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 16:59:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 11977
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-1397/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-9/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Кетеринг и угоститељска радња "ХРАМ" Краљево Бојан Јоксимовић ПР
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, угаона гарнитура, кућни биоскоп, прасад.
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке “GRUNDIG”, 43VLE5523BN, LCD, црне боје, 43 инча; 2. Угаона гарнитура, са фотељом, сиво- браон боје; 3. Кућни биоскоп, DVD плејер марке LG, са пратећим звучницима марке LG, систем 5+1, црне боје; 4. Прасад, беле боје, ком. 8, тежине око 30 кг свако.
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00-70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00-35.000 динара


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 10:26:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 11976
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 9 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: И.и. 305-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 180-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Надежда Иванић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: веш машина, замрзивач, 7 оваца 7 јагњади
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 07.06.2018.
  Процењена вредност предмета продаје: укупна 102.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Братислав Филиповић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 15:16:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Војводе Степе 8, локал 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filipovic@gmail.com
  Контакт телефон: 022560896
  ПИБ: 108590394
  Матични број: 63558729

  Број записа у бази: 11975
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља у Инђији, Војводе Степе 8, локал 13
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-75/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-35/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путнички аутомобил
  Опис предмета продаје: FIAT PUNTO 1.2 , 2003. годиште, плаве боје.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.700,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 850,00 евра


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-05-06 15:37:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 11974
  Датум продаје: 2018-05-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 1184/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 1161/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Addiko bank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Двособан стан у Батајници
  Процењена вредност предмета продаје: 4797891,21
  Почетна цена предмета продаје: 2398945,60


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-05-06 15:34:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 11973
  Датум продаје: 2018-05-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 93/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 108/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: х
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њиве
  Опис предмета продаје: Њиве потес Клисура
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-05-06 15:28:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 11971
  Датум продаје: 2018-06-04
  Време продаје: 00:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 1508/16
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 544/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Државна лутрија Србије
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари из стана/куће
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ствар договора купца и извршног повериоца


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-06-07 13:47:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 11970
  Датум продаје: 2018-08-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.437/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 2/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ProCredit Bank ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела 19720 - њива 2. класе, површине 24а89м2, у улици Западни Виногради
  Процењена вредност предмета продаје: 814.595,53 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767