ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-08-03 08:11:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 4730
  Датум продаје: 2017-09-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Цара Душана бр.1, 4 спрат, локал 408, Шабац
  Пословни број судског предмета: 3-ИИ-204/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ. 185/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за аграрна плаћања
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: крава, крава
  Опис предмета продаје: крава-сименталка, тежине око 500кг, старости 5 годинa, идентификациони број RS 7184490502 PACE S, C-B,крава-сименталка, тежине око 600кг, старости 8 година, идентификациони број RS7103388769 PACE S, C-B,
  Процењена цена предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 75.000,00


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2017-08-16 18:23:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 4723
  Датум продаје: 2017-09-11
  Време продаје: 16:00 часова
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: П.67/15, ИИ 197/16, ИИ 53/17, ИИ 58/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.нт 38/2016, И.И 781/201
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС, Виши суд у Новом Пазару, Џигал Сафет, Радомир Кнежевић, Фикрет Зуковић
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: котао и цистерне
  Опис предмета продаје: котао на течно гориво, цистерна на течно гориво, цистерна на течни нафтни гас
  Процењена цена предмета продаје: 3.800.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.900.000,00


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-09-11 15:46:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 4714
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: 2И И-197/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 2 И.И-А120/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Анђелковић Миливоје
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 идеалног дела, њиве 1. Класе
  Опис предмета продаје: 24,99 ари на потесу Годомин, број парцеле 464/11
  Процењена цена предмета продаје: 3092637,45
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности исте


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-08-04 10:39:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 4707
  Датум продаје: 2017-09-01
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И-3284/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-А41/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ОСНОВНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке „COLOSSUS“
  Опис предмета продаје: Телевизор марке „COLOSSUS“
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.000,00 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-08-01 13:21:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 4702
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Пашићева 2, Лозница
  Пословни број судског предмета: И.бр.751/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.37/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПИКО ДОО Крупањ
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25
  Назив предмета продаје/наслов продаје: друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: другаја продаја покретних ствари
  Процењена цена предмета продаје: 280000
  Почетна цена предмета продаје: 140000


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-07-26 08:54:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 4689
  Датум продаје: 2017-08-25
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ-96/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 117/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Чолић Александар
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 44
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тв кародни "philips", "vhs" рекорд"samsung", фиксни телефон "panasonic", касетофон, комода дрвена, б
  Опис предмета продаје: тв катодни "philips", "vhs"рекорд "samsung", фиксни телефон "panasonic", касетофон, комода дрвена, ручна машина за млевење ораха, фиксни телефон SONY и SIMEN, кухињски елементи стојећи дрвени, полица маља, кожна гарнитура тросед и 2 фотеље, тв катодни "FUNAI", идео рекордер" schneider", музички стуб PHILIPS са два звучника,нинтендо "SNES", монитор и тастатура DAEWOO, канцеларијска столица, радни сто са 4 фиоке, фиксни телефон, комодица, дрвена бела, фиксни телефон, слика уље на платну м радовић
  Процењена цена предмета продаје: 111.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 55.500,00 динара


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2017-09-06 14:53:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 4683
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: 1 Ии-315/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-115/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Невенка Јовичић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност уписана у ЛН 3675 КО Нова Пазова у својини извршног дужника са обимом удела 1/6 на парц
  Опис предмета продаје: непокретност уписана у ЛН 3675 КО Нова Пазова у својини извршног дужника са обимом удела 1/6 на парцели бр. 857 на којој извршни дужника има право коришћења са обимом удела 1/6
  Процењена цена предмета продаје: 970.708,41 динара
  Почетна цена предмета продаје: 679.495,88 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-08-14 13:47:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 4671
  Датум продаје: 2017-08-31
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив-214/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.-А67/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Собна комода од пуног дрвета
  Опис предмета продаје: Собна комода од пуног дрвета
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-08-14 13:46:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 4670
  Датум продаје: 2017-08-31
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив-214/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.-А67/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке „SAMSUNG“
  Опис предмета продаје: Телевизор марке „SAMSUNG“
  Процењена цена предмета продаје: 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-08-01 10:32:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 4667
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Ии. бр. 70/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-161/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миленко Ћурчић и Ауто центар Ћурчић Рашка
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја путничког моторног возила
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке „DAIHATSU“, рег. ознаке RA-011-WH, модел YRV 1.314X4, број шасије JDAM211G000500648, број мотора К30673539, година производње 2001., возило је регистровано до 25.05.2018. године
  Процењена цена предмета продаје: 270.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 135.000,00 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2017-07-28 10:32:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 4664
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 74/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 153/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ветеринарски завод Суботица а.д. Суботица
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности извршних дужника
  Опис предмета продаје: Продају се парцеле , по култури њиве 5,6 и 7 класе као и шума 5 класе , али које по налазу стручног лица нема већ се ту налази ливада
  Процењена цена предмета продаје: 344.070,37 динара ; 521.789,85 динара ; 321.062,55 динара; 99.937,20 динара;426.020,10 динара; 1.213.740,56 динара
  Почетна цена предмета продаје: 172.035,18 ; 260.894,92 ; 160.531,27 ; 49.968,60 ; 213.010,05 ; 606.870,28


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2017-08-02 15:10:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 4661
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: место Жича бр. 8а
  Пословни број судског предмета: И.Ив 34/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 35/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: телевизор, сто, фотеља...
  Процењена цена предмета продаје: 41.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 20.500,00 дин.


  Оглас поставио: Марко Паламаревић
  Датум и време постављања: 2017-09-01 10:18:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Балканска бр. 6, спрат 3, стан 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.palamarevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604808614
  ПИБ: 108193848
  Матични број: 63283096

  Број записа у бази: 4655
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд, Балканска 6, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ-310/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.182/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милица Рашета
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљиште и помоћни објекат
  Опис предмета продаје: Земљиште и помоћни објекат
  Процењена цена предмета продаје: 1.842.412,71 динара
  Почетна цена предмета продаје: 921.206,35 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-08-02 13:14:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 4648
  Датум продаје: 2017-09-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Чика Љубина 4а, Краљево
  Пословни број судског предмета: Ии.27/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.476/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ветеринарски завод Суботица АД
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцеле
  Опис предмета продаје: 1. 1/1 удела непокретности – кат.парцела број 3832, воћњак 4. класе, кат. парцела број 4882, ливада 5. класе,кат парцела број 5587, њива 5. класе, кат.парцела број 5588, ливада 5. класе , кат.парцела број 5594, њива 5. класе, кат.парцела број 5603/2, ливада 4. класе, кат.парцела број 5639/1, шума 4. класе
  Процењена цена предмета продаје: 631.540,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 315.770,00 дин.


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2017-08-18 10:16:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 4642
  Датум продаје: 2017-09-12
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: 7 ИИ.бр.789/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 389/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Анел Хабибовић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 30 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизори, рачунари, штампачи, видео надзор, канцеларијски намештај
  Опис предмета продаје: телевизори, рачунари, штампачи, видео надзор, канцеларијски намештај
  Процењена цена предмета продаје: 632.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 316.000,00


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2017-08-18 15:07:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 4641
  Датум продаје: 2017-09-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: 7 ИИ бр.688/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И бр.458/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Шефћет Грачанин
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 93 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: рачунари, звучници, пројектор, телевизори и канцеларијски намештај
  Процењена цена предмета продаје: 1.083.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 541.500,00 РСД


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-07-21 12:12:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 4603
  Датум продаје: 2017-09-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 503/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бошко Тешић, Данијела Обрадовић, и Кристина Игњатовић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретност уписана у лист непокретности 3818 КО Зрењанин I
  Процењена цена предмета продаје: 3.100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.170.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-08-02 16:25:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Вилине воде број 6
  Е-маил адреса: mirjanardimitrijevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 4594
  Датум продаје: 2017-08-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Вилине воде 6, Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 1504/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанка ад, Београд
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари на јавном надметању
  Опис предмета продаје: Бела техника
  Процењена цена предмета продаје: 17.400,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 8.700,00 дин


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2017-08-11 11:29:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 4583
  Датум продаје: 2017-09-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља - ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 2Ии 127/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 37/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан на Новом Београду
  Опис предмета продаје: Продаје се двособан стан површине 59 м2, на шестом спрату стамбене зграде на Новом Београду, ул. Јурија Гагарина бр. 243.
  Процењена цена предмета продаје: Утврђена вредност 5.633.980,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена 3.943.786,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-07-25 09:36:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 4581
  Датум продаје: 2017-08-22
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Ии 1/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-29/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "РАШКА" РАШКА
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1.Кревет самац са душеком, пуно дрво, браон боје, 14 комада; 2.Кревет француски са душеком, пуно дрво, браон боје, 6 комада; 3.Столице дрвене, седиште пресвучено зеленим меблом, браон боје, 27 комада; 4.Телевизор марке „Gorenje“, 54 cm, crt, сиве боје, 10 комада; 5. Ормар двокрилни, браон боје, 10 комада; 6. Комода дрвена, браон боје, 5 комада; 7. Полица за телевизор са фијокама, браон боје, 16 комада; 8. Фотеља и двосед од еко коже, беж боје са сточићем; 9. Веш машина марке „Gorenje“, и др.
  Процењена цена предмета продаје: од 6.000,00 динара до 98.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара до 49.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767