ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 14:17:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 13297
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: ИИ-2699/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1559/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Јовић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се парцеле - виноград, њиве
  Опис предмета продаје: Кп.бр. 41 у ЛН 737 КО Међа, виноград 3. класе, површине 14,18 ари, својина приватна 1/1, кп.бр. 1986 у ЛН 53 КО Међа, њива 5. класе, површине 41,26 ари, својина приватна 1/2, кп.бр. 723 у ЛН 765 КО Међа, њива 4. класе, површине 75,43 ари, својина приватна 1/2
  Процењена вредност предмета продаје: 33.519,00 дин, 24.383,00 дин, 178.301,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 23.463,30 дин, 17.068,10 дин, 124.810,70 дин


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-07-20 08:08:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 13296
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 263/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 303/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАН СТАЈИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 13:42:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 13295
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Бријанова 1/13, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ383/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 475/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЛАДИЦА МИХАЈЛОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 92.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 13:38:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 13294
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 9:00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.441/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: плуг двобразни, чекрк за дрва
  Процењена вредност предмета продаје: 115.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 80.500,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-07-19 15:08:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 13293
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2 Ии бр. 384/17
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И 79/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Банка Интеса ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда са помоћном зградом и земљиштем
  Процењена вредност предмета продаје: 3.898.656,30 дин
  Почетна цена предмета продаје: 1.949.328,15 дин


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-07-19 10:19:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 13292
  Датум продаје: 2018-08-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 3И И-10950/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2179/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ САД,
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 121.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60.500,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-06-20 11:59:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 13291
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.522-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БОШКО НЕНЕЗИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 1.772.199,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.240.539,30


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 11:52:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 13290
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-461/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-56/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радоје Кузељевић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: бела техника и намештај
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.800,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 11:26:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13288
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Ии 43/18
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 43/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живко Малетић, Мајур
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 11:16:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13286
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 20/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 20/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Трговина Игњатовић" доо, Голочело
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-07-11 11:44:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13285
  Датум продаје: 2018-08-11
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.148/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv telefunken
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 17:02:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 13283
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 96/2015
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 31/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Приврдно друштво "Zeo - medic" доо Београд - Земун
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности непосредном погодбом по споразуму странака
  Опис предмета продаје: 1/2 дела породичне стамбене зграде
  Процењена вредност предмета продаје: 6.678.504,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 4.007.102,40 дин.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-07-17 14:21:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13281
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 676/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО "HERBA COOP"
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 807 КО Јанков Мост и 549 КО Меленци
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 15:31:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13276
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: 87-03-00043-18-0250
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-43/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге BOR
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “ANSONIK” 72а, Сто и шест столица - дрво - стакло, Кауч, Веш машина “GORENJE”, Фотеља, Тр
  Опис предмета продаје: Телевизор “ANSONIK” 72а, Сто и шест столица - дрво - стакло, Кауч, Веш машина “GORENJE” , Фотеља, Трокрилни орман
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00, 9.000,00, 7.000,00, 8.000,00, 2.000,00, 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00, 6.300,00, 4.900,00, 5.600,00, 1.400,00, 5.600,00


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 14:47:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 13271
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4Ии 4/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.8/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранислав Димитријевић
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 563.176,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 394.223,20 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-07-12 15:21:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 13267
  Датум продаје: 2018-08-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: I-6 Ии 400/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.177/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ангелина Јоцковић
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 850.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 425.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 14:30:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13266
  Датум продаје: 2018-08-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 476/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 888/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПИРАЕУС БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор - трговина
  Опис предмета продаје: пословни простор - трговина
  Процењена вредност предмета продаје: 2.216.885,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.551.819,5 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-07-19 11:20:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 13265
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 304/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 391/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИДЕА ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни инвентар
  Опис предмета продаје: пословни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 14:16:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 13264
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 8-ИИ-5664/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А520/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петар Стојковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се покретне ствари - сточић и кућни уређаји
  Опис предмета продаје: Сточић за компјутер плаве боје са видним оштећењима, микроталасна МИДЕА, клима САМСУНГ, веш машина ГОРЕЊЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 дин, 3.500,00 дин, 20.000,00 дин, 10.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 дин, 1.750,00 дин, 10.000,00 дин, 5.000,00 дин


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-07-19 10:10:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 13260
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ив 426-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив А21-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: удео 1/3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/3 стана
  Опис предмета продаје: Двособан стан број 1, у приземљу, површине 63 м2, бр.зграде бр. 5, број улаза Л5, на кат.парц. 5607/5, у власништву извршног дужника у уделу 1/3.
  Процењена вредност предмета продаје: 976.364,38 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 488.182,19 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767