ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 16:41:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 6418
  Датум продаје: 2017-10-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бате Јанковића бр. 29/6, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ 1047/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 86/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Град Чачак
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор Самсунг, баштенска љуљашка, угаона гарнитура, плакар браон боје, сточић стакло-метал, телевозор Самсунг
  Процењена цена предмета продаје: 39.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 19.500,00


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2017-09-18 16:34:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 6417
  Датум продаје: 2017-10-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Мирољуба Нешковића бр. 14, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ 377/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 77/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Бојић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило Мерцедес Бенз, машина за сушење зидова, теретно моторно возило Фолцваген, ЛЦД телевизор Филипс, ЛЦД телевизор ЛГ
  Процењена цена предмета продаје: 379.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 265.300,00


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-10 13:39:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 6416
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, Кнеза Вишеслава 58а
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 771/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А42/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОРАН АЛЕКСИЋ
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: метални ормарићи, пнеуматска преса, инд.клима уређаји
  Опис предмета продаје: метални ормарићи, пнеуматска преса, инд.клима уређаји
  Процењена цена предмета продаје: 17.000, 20.000, 60.000
  Почетна цена предмета продаје: 8.500, 10.000, 30.000


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2017-10-19 10:37:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 6407
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: ИИв 358/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 3/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Самостална трговинска радња на велико и мало "WEIFERT" Владан Крчадинац предузетник Панчево
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина за цепање и сечење дрва
  Опис предмета продаје: машина за цепање и сечење дрва
  Процењена цена предмета продаје: 200.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 дин


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-10-18 11:15:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 6403
  Датум продаје: 2017-11-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-5410/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1316/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгомир Илић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно возило FAP 1213
  Опис предмета продаје: Теретно возило FAP 1213
  Процењена цена предмета продаје: 480.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 240.000,00 дин.


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 13:03:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 6400
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Ии. 186/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 310/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Тимотијевић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство-намештај и техника
  Опис предмета продаје: Покућство-намештај и техника
  Процењена цена предмета продаје: 305.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 213.500,00 дин.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-10-06 11:48:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 6394
  Датум продаје: 2017-11-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 373/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2017-10-10 09:35:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 6388
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4Ии170/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.108/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Национална служба за запошљавање из Београда
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путничко возило
  Процењена цена предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-11-08 14:14:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 6387
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: I 3 И И-139/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И-98/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стеван Јованов и Сава Јованов
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор марке Раковица и двобразни плуг Леопард
  Опис предмета продаје: трактор марке Раковица, регистарске ознаке КО 5313 и двобразни плуг Леопард
  Процењена цена предмета продаје: 485000,00 и 60500,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности исте


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-10-17 08:36:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6386
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 4392/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А212/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радуновић Миливој, Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: слике, тв.....
  Процењена цена предмета продаје: од 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Станко Филиповић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 08:22:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/28
  Е-маил адреса: stankovr@hotmail.com
  Контакт телефон: 0631661625
  ПИБ: 107576836
  Матични број: 62840412

  Број записа у бази: 6384
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул.Цара Душана 12Б/28
  Пословни број судског предмета: ИИ-372/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1251/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сретен Костић
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за шивење коже
  Опис предмета продаје: половна машина за шивење коже марке Rffaf
  Процењена цена предмета продаје: 96000.00
  Почетна цена предмета продаје: 48000,00


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2017-10-16 08:56:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 6377
  Датум продаје: 2017-11-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк.985/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" Београд, Царице Милице 2, Београд, Одсек Нови Сад, Булевар ослобођења 100, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати
  Опис предмета продаје: телевизор "Samsung" стари модел, фотеља сиве боје, кауч сиви, комплет кухиња са судопером, аспиратор, Веш машина "Gorenje"
  Процењена цена предмета продаје: 43.000,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 21.500,00 динара


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2017-10-12 13:03:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 6360
  Датум продаје: 2017-11-02
  Време продаје: 11:00 ч
  Место продаје: ул. Млинска бр. 19, Лесковац
  Пословни број судског предмета: И-1670/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-403/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE VANAS DOO, BORČA
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Сто за ручавање са 6 столица Кухиња комплет 4m Микроталасна SAMSUNG Телевизор LG Тросед, двосед, фотеља (еко кожа) Плуг двобразни
  Процењена цена предмета продаје: 148.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 74,000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-10-16 10:11:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 6358
  Датум продаје: 2017-11-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Чика Љубина 4а, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ.426/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.322/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трособан стан
  Опис предмета продаје: трособан стан број 6, корисне површине 81m², на другом спрату, улаз 3, који је уписан као посебан део зграде број 2, изграђене на кат.парцели број 1270, листа непокретности бр. 8760 КО Краљево
  Процењена цена предмета продаје: 8.061.835,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 4.030.917,50 дин.


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2017-10-10 20:12:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 6355
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Милете Ћурчић 10, 32000 Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИВ-275/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-43/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БОМИКС ДОО УЖИЦЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шиваћа машина, преса за пеглање, преса за нитне
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 119.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 59.500,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-09-14 15:16:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 6342
  Датум продаје: 2017-11-01
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: Ив 58/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 381/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka ad Novi Sad, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пашњак и ливада
  Опис предмета продаје: Пашњак и ливада
  Процењена цена предмета продаје: 1.087.811,00
  Почетна цена предмета продаје: 761.467,70


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2017-10-12 12:17:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 6333
  Датум продаје: 2017-11-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Карапанџина 18/8, Неготин
  Пословни број судског предмета: И.И-217/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А86/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије, Гарантни Фонд, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 ставки више комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке VIVAX 42' Џојпад за PC марке MS Монитори марке BENQ 24' – као нови Рачунар у добром стању Миксета марке BEHRINGER DJX700 Миксета марке BEHRINGER DJX7626 Мини линија Panasonic Појачало за звучнике PIONEER SA-506 Рутер ASUS RT-N12 Хард дискови (различитих марки и капацитета) Самостојеће вратило са ручицама за пропадање Џак за бокс Рачунар са процесором I3 у добром стању
  Процењена цена предмета продаје: 190.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 95.000,00 дин


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-09-14 08:05:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 6322
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И 37/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 516/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИВЕРЗАЛ БАНКА А.Д. БЕОГРАД - у стечају, Београд,
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машине и возила
  Опис предмета продаје: Машине и возила
  Процењена цена предмета продаје: 1.250.6693,00
  Почетна цена предмета продаје: 875.485,00


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2017-11-08 12:57:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 6312
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1 Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И И-1243/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А47/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД АП ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност која је уписана у лист непокретности број 185 К.О.Славачки Арадац
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда број 1. у улици Јанка Чмелика бр 80, површине 160 м2, као и земљиште под том зградом , на катастарској парцели 488; • Помоћна зграда број 2, у улици Јанка Чмелика, површине 22 м2, као и земљиште под том зградом, на катастарској парцели 488; • Помоћна зграда број 3, у улици Јанка Чмелика, површине 9 м2, као и земљиште под том зградом, на катастарској парцели 488; • Земљиште уз зграду, у улици Јанка Чмелика, површине 5а 00 м2, на катастарској парцели 488; • Њива класе 2,
  Процењена цена предмета продаје: 3.480.840,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.436.588,35 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-10-12 10:36:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 6311
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И Ив-763/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.-А96/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DOO RAPIDEX TRADE ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ ПРОИЗВОДЊУ И ДОРАДУ АУТОДЕЛОВА, Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путнички аутомобил, марке „GOLF“, тип „2“, рег.ознаке PN 011-XĆ, Балирка за тврдо балирање сена, мар
  Опис предмета продаје: Путнички аутомобил, марке „GOLF“, тип „2“, рег.ознаке PN 011-XĆ, Балирка за тврдо балирање сена, марке „INEX-LIFAM“, Вучни утоваривач, жуте боје, без ознака, са предњом кашиком
  Процењена цена предмета продаје: 460.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 230.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767