ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-28 10:19:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 14960
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе бр. 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: ИИ-137/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-52/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Верица Ивановић
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар - путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило марке BMW, тип 11161, број шасије WBAUE11050PY53251, број мотора А408I018, запремина мотора 1596, снага мотора 85, датум производње 2007, рег. ознаке DE 003-HH
  Процењена вредност предмета продаје: 565.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 395.500,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-08-28 10:14:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 14959
  Датум продаје: 2018-10-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. А422/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "СРБИЈАГАС"
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-08-28 10:12:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 14958
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-514/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 240/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранислав Стајић
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 34 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-10-11 10:00:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 14957
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 6.Ии. 8/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 5/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛЕВА МИЛИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њиве, потес Кутош, КО Милешево
  Опис предмета продаје: 1. њива 1. класе, повр. 1 ха 32 а 81 кв.м и 2. њива 2. класе, повр. 1 ха 23 а 49 кв.м. - обе на парцели бр. 1657 КО Милешево (лист непокретности број 65), потес Кутош, општина Бечеј, забележбе овог спровођења и покретања управног спора
  Процењена вредност предмета продаје: 581.040,73
  Почетна цена предмета продаје: 290.520,36


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-08-28 09:18:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 14955
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: 2 И Ив-98/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 63/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ТЕХНО-П.С-ПРОМЕТ" ДОО ЗЕМУН
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: трпезаријски сто са шест столица ; угаона гарнитура плава ; тепих плави 3x2 ; аспиратор ; машина за сушење веша „AEG“
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара ; 10.000,00 динара ; 7.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-09-25 11:06:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 14954
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 11901-1668/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 9023/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 15:18:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 14952
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-1124/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-591/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дамјанка Јованчић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Сакупљач сена сунце, Тракторска дрљача, Дворедни тракторски плуг, Сејачица за кукуруз, Тријер за жито, Електрични млин - крупара, Посуда за топљење масти - 2 комада, Леђна прскалица бакарна, Електрична бушилица марке AGOYOMA, Крупара са електромотором плаве боје, Пластична бурад плаве боје 95 л - 2 комада са поклопцима, Пластично буре беле боје 120л, са поклопцем, Замрзивач сандучар - марке Gorenje 410л, Пећ на чврсто гориво без ознака произвођача и модела, Усисивач SOGO комплетан...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку
  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-08-28 09:06:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 14951
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета: Ив-742/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-121/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ марке 'VIVAX', полован, црне боје;ТВ витрина, половна, дрвена; Двосед, полован, крем боје; Сто др
  Опис предмета продаје: ТВ марке 'VIVAX', полован, црне боје;ТВ витрина, половна, дрвена; Двосед, полован, крем боје; Сто дрвени, полован; Столица, дрво-мебл, половна, комада 6; Клима уређај марке 'Gorenje', полован, беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 27.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.800,00


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2018-08-28 08:56:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 14950
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Раденка Ракоњца, Цара Лазара 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: ИВ 432/08
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 4/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: 1. ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ ВОХ, 2. МУЗИЧКИ СТУБ, 3. ВЕШ МАШИН, 4. УГАОНА ГАРНИТУРА, 5. ГАРНИТУРА ВИТРИНА,6. ФРИЖДЕР ОБОД, 7. ЗАМРЗИВАЧ ГОРЕЊЕ, 8. ПРСКАЛИЦА ЗА ВОЋЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 115.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 80.500,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-08-28 08:40:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 14949
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-326/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП 'КОМУНАЛАЦ' Инђија
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мешалица за бетон, половна
  Опис предмета продаје: Мешалица за бетон, половна
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-08-28 08:26:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 14948
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Улица Ужичке Републике број 37, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 981/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ,,Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина марке ,,BEKO" и фрижидер марке ,,VOX"
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: Веш машина износ од 5.000,00 динара; фрижидер износ од 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Веш машина износ од 1.500,00 динара; фрижидер износ од 2.100,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-28 08:24:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 14947
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив 1335/2015
  Број предмета јавног извршитеља: Б.И.Ив 42/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО Турист Бачка Паланка
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: клима, косилица, бушилица
  Процењена вредност предмета продаје: од 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 18.000,00 динара


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 17:07:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 14946
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 10:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.И 151/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 114/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вељковић Живорад и Вељковић Славица
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари и моторно возило
  Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности-детаљније у закључку


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-08-27 15:11:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 14943
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 545/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ветеринарски завод Суботица
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 parcela
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 2552 К.О. Иђош, 2551 К.О. Иђош, 11337 К.О. Кикинда
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-08-27 14:39:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 14942
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 11/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 77/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саша Добријевич ПР Апатин
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.299.320,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 649.660,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 12:14:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 14941
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-562/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ" Лозница
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: полица, кревет, полица, фотеља, моторна тестера марке "WILLAGER"
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-09-21 14:41:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 14940
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И Ив-330/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-37/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО " FARMCOMMERC" EXPORT-IMPORT , Чантави
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: разно
  Опис предмета продаје: разно
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара,3.000,00 динара,5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 12:42:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 14939
  Датум продаје: 2018-10-16
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 71/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раде Радаковић
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 1981 К.О. Александрово
  Процењена вредност предмета продаје: 910.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 455


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2018-08-27 13:37:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 14938
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 594/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 313/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Кукић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор у Алибунару
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 2.570.476,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.799.333,20


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-08-27 12:59:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 14937
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 14 ИИ 958/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 910/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општа земљорадничка задруга Агроном Пивнице
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило
  Процењена вредност предмета продаје: 1.100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 550.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767