ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2017-11-22 15:45:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 7а
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 7533
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, први спрат, сала 212, Суботица
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.А168/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП СЕНТА
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20,5,1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Столице, столови, клима уређај
  Опис предмета продаје: Столице дрвене, столови , клима уређај Мидеа
  Процењена цена предмета продаје: 80.000,00 , 50.000,00, 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 40.000,00 25.000,00 5.000,00


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2017-11-22 15:42:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 7а
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 7532
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, први спрат, сала 212, Суботица
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.А20/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП " КОМГРАД" БАЧКА ТОПОЛА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 55 М2, 200 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Монтажна скела, жабице за монтажну скелу
  Опис предмета продаје: Монтажна скела, жабице за монтажну скелу
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 , 120.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30,000,00 60.000,00


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2017-11-22 15:37:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 7а
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 7531
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, први спрат, сала 212, Суботица
  Пословни број судског предмета: И.Ив.276/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.36/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "CAR CONTROL" ДОО СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КАМИОН
  Опис предмета продаје: Камион Волво ф-12,
  Процењена цена предмета продаје: 500.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 250.000,00


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2017-11-22 15:34:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 7а
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 7530
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, први спрат, сала 212, Суботица
  Пословни број судског предмета: И.Ив.248/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.47/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "МЕТАЛАЦ МАРКЕТ" ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Рачунар, ТВ, Фрижидер
  Опис предмета продаје: Лаптоп Тошиба, Тв Самсунг, фрижидер Вокс
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00, 50.000,00 , 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15000, 25000, 7500


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2017-11-23 15:08:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 7529
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 11:00ч
  Место продаје: ул. Млинска бр.19, Лесковац
  Пословни број судског предмета: И-443/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-152/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мал. Ива Крстић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Двобраздни плуг IMT 755 Тањирача са по 20 диска Садилица за кукуруз дворедна Корпа за трактор Веш машина ELIN Ципелар - гардеробер Двобразни плуг Леминд Млин за кукуруз Мотор – пумпа за наводњавање на бензин Топлинг
  Процењена цена предмета продаје: 174.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 87.000,00 динара


  Оглас поставио: Братислав Филиповић
  Датум и време постављања: 2017-11-30 13:27:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Војводе Степе 8, локал 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filipovic@gmail.com
  Контакт телефон: 022560896
  ПИБ: 108590394
  Матични број: 63558729

  Број записа у бази: 7525
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица Војводе Степе 8, локал 13, Инђија
  Пословни број судског предмета: 1Ии-247/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-58/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гаранцијски фонд Аутономне покрајине Војводине
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште
  Опис предмета продаје: пољопривредно и шумско земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 494.374,00; 679.764,25; 679.764,25
  Почетна цена предмета продаје: 346.061,80; 475.834,98; 475.834,98


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-11-28 08:42:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 7512
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Чика Љубина 4а, Краљево
  Пословни број судског предмета: Ии.270/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.225/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породичне стамбене зграде
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда на адреси Богачево, број зграде 1, Пр1, површине 109m² постојећа на кат.парцели број 2678/105, породична стамбена зграда на адреси Богачево, број зграде 2, Пр1, корисне површине 42m², грађевинске површине 53m², постојећа на кат.парцели број 2678/105, породична стамбена зграда на адреси Богачево, број зграде 3, Пр1, корисне површине 39m², грађевинске површине 57m², постојећа на кат.парцели број 2678/105
  Процењена цена предмета продаје: 6.788.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 3.394.000,00 дин.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-12-25 16:12:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 7484
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 08:30 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 761/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-340/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миле Павловић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке „FOX, сиве боје, 54cm, CRT; Витрина са тв полицом, светло-браон боје са стакленим крилом ; Машина за прање судова „MIDEA“, сиве боје; Веш машина марке „GORENJE“, тип-PSOA3/060, беле боје; Регал од три дела, светло браон боје; Сточић за дневну собу, дрвен, браон боје; Тостер без ознака, црно – сиве боје,
  Процењена цена предмета продаје: од 1.000,00 дин. до 10.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 500,00 дин. до 5.000,00 дин.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-11-23 14:57:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 7467
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 2ИИ.76/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.А94/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општина Књажевац
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал браон боје, тв коперникус, веш машина MEUROTECH, микроталасна, компјутер пентиум, компјутер самсунг, регал беле боје
  Процењена цена предмета продаје: 69.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 34.500,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 15:26:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 7466
  Датум продаје: 2018-02-06
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 181/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NAFTACHEM PETROL DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2017-11-28 15:36:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 7464
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: место Годачица бр. 159Б
  Пословни број судског предмета: И.И 201/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 74/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Србољуб Јањић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Котловска, електро и водоводна инсталација у објекту
  Процењена цена предмета продаје: 223.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 111.600,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-11-24 15:35:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 7463
  Датум продаје: 2017-12-23
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: ИИ.1151/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 577/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Kостандиновић Ђорђе, Мала Каменица
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: тв самсунг, плакар за тв, регал, компјутер са монитором ACER, веш машина горење
  Процењена цена предмета продаје: 64.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 32.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-11-30 10:44:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 7461
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: ИИ.461/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 580/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миленијум Осигурање АДО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: трпезаријска комода од дрвета, музички стуб HITACHI, DVD ROADSTAR, TV GORENJE,регал, веш машина EIDA
  Процењена цена предмета продаје: 70.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-11-24 15:31:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 7456
  Датум продаје: 2017-12-23
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.536/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина горење, веш машина алтус, регал беле боје
  Процењена цена предмета продаје: 26.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-11-20 12:59:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 7453
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.217/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.279/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Богдановић Живојин из Рготине
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv goldstar, tv blaukpunkt, монитор lifetec, плакар за тв
  Процењена цена предмета продаје: 19.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.500,00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-11-24 15:32:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 7443
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.192/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.83/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија - Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више предмета продај
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ближе у закључку
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-11-24 23:52:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 7438
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.45/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 10.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 9.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 5.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 5.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 4.500,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 2.500,00 дин.


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2017-11-27 15:29:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 7434
  Датум продаје: 2018-01-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 6
  Пословни број судског предмета: И-953/2011
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-367/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BEOGRADSKA KONFEKCIJA BEKO AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (STARI GRAD) - U STEČAJU
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њиве прве,друге и треће класе и воћњаци треће класе
  Опис предмета продаје: Њива 1. класе површине 35 а 93 м2 У износу од 1.077.900,00 динара; Њива 2. класе површине 4 а 35 м2 У износу од 20.880,00 динара; Њива 3. класе површине 19 а 79 м2 У износу од 118.740,00 динара; Воћњак 3. класе површине 1 а 1 м2 У износу од 181.800,00 динара; Воћњак 3. класеповршине 5 а 37 м2 У износу од 966.600,00 динара; Воћњак 3. класе површине 5 а 73 м2 У износу од 1.031.400,00 динара
  Процењена цена предмета продаје: 3.397.320,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.019.196,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-11-24 08:00:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 7428
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: Иив бр. 251/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 503/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДУШАН ИЛИЋ ПР, СЗР " ROMA AMOR", Лесковац
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: погребна опрема
  Опис предмета продаје: погребна опрема
  Процењена цена предмета продаје: 314.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 157.400,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-12-20 11:33:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7424
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 12.оо часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИв 229/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 171/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО Алмекс Панчево
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: земљишта
  Процењена цена предмета продаје: од 15.207.803,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.562.340,99 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767