ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-08-07 11:19:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 4825
  Датум продаје: 2017-09-01
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: И160/09
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИА40/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Хаднађев Арсен, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретност
  Опис предмета продаје: сачма
  Процењена цена предмета продаје: од 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 36.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-08-08 16:00:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 4808
  Датум продаје: 2017-09-06
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Ии 59/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-162/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО АД – У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја Десктоп рачунара
  Опис предмета продаје: ктоп рачунар са ТФТ монитором црне боје монитор марке „ASUS“ модел VW193D-B, са „GENIUS“ звучницима (2 ком.)
  Процењена цена предмета продаје: 17.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.500,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-08-16 09:49:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 4805
  Датум продаје: 2017-09-13
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии514/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 102/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв,регал,веш машина....
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2017-08-04 12:12:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 4804
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Максима Горког 9-11
  Пословни број судског предмета: Ии.170/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.(2)50/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Синиша Жужић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: - земљиште под зградом- објектом, у површинИ од 50м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда, у улици Липарска -КЕ 19; земљиште уз зграду-објекат, у површини од 16а85м2, у улици Липарска -КЕ
  Процењена цена предмета продаје: 1.800.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 900.000,00 РСД


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2017-08-14 13:51:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 4803
  Датум продаје: 2017-09-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.64
  Пословни број судског предмета: Ии.55/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.32/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубисав Перић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: два прикључна возила, расхладна комора, воденица за месо и дигитална вага
  Опис предмета продаје: Прикључно возило марке “САМОГРАДЊА”, модел “1,5Т”, број шасије: PUS79011200146, носивости 940 kg, година произвадње 2012, Аутоприколца , теретна, ручне израде, нерегистрована, Расхладна комора, ручне израде, исправна, Воденица за месо, некомплетна, Вага дигитална мери до 5 кг
  Процењена цена предмета продаје: 97.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 48.600,00 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2017-08-18 11:28:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 4802
  Датум продаје: 2017-10-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.64
  Пословни број судског предмета: Ии.95/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.645/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: “БАТАК ПРОМЕТ” Дражевићи идр
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за брикет, палетар, вага, елекрто мотор, силос
  Опис предмета продаје: Машина за брикет “CFN BP 6000 AUTOMATIC”, плочица C.F. Nielsen a/s, BP 6000, 352, 2007, комплетна, 2 ком. Палетар, 3. 1 ком. Електронска вага до 60 кг. YK 3190-A12, тип ваге DPE 60, произвођач Децимал Ужице, Електро мотор “СПАРТАК АД”, БДС 9557-72, 2008. године, 2300 обрта у минуту, Силос мањи
  Процењена цена предмета продаје: 2.158.150,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.079.075,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-08-09 12:32:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 4792
  Датум продаје: 2017-09-06
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 867/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А195/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгослав Стевић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1.Лап – топ, марке „DELL“, сиве боје, без батерије, са пуњачем; 2. Витрина са стакленим крилима, браон боје;3.Телевизор марке „SONY“, crt, црне боје; 4.Витрина, светло браон боје; 5.Телевизор марке „PHILIPS“, crt, црне боје; 6.Комода светло браон боје; 7.Машина за прање веша, марке „VOX“, WM 552, беле боје.
  Процењена цена предмета продаје: од 3.000,00 дин. до 10.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 дин. до 5.000,00 дин.


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-08-03 14:18:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 4791
  Датум продаје: 2017-08-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: ИИ212/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 101/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ НОМИЛ ПРОМЕТ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕЛЕВИЗОР
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 12:42:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 4786
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 68/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 100/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МЛИН ШКРБИЋ МАРТИНЦИ
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило РЕНО КЛИО, год.производње 2004
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило РЕНО КЛИО, год.производње 2004
  Процењена цена предмета продаје: 350.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 175.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2017-08-08 14:23:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Миленка 13/9
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milos.mitrovic@sbb.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 4782
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Војводе Миленка бр. 13
  Пословни број судског предмета: 7 ИИ 1453/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 312/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Верица Маринковић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 100% удела у привред
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Удели у прив. друштву, на које се сходно примењују правила о продаји покретних ствари
  Опис предмета продаје: 100% удела извршног дужника Ђорђа Маринковић из Београда, улица Јована Рајића 5д, ЈМБГ: 1703948710301, у привредном друштву BLUMEN ROYAL GARDEN ДОО БЕОГРАД (Вождовац), Булевар ослобођења 162 в, МБ: 07461321, ПИБ: 100161954.
  Процењена цена предмета продаје: 17.799.134,33 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.899.567,16 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-08-25 11:39:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 4775
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Цара Душана бр.1, 4 спрат, локал 408, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-226/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.236/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК А.Д. Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: продавница, магацин, пријавница, магацин, сушара, хангар, зграда, земљиште под зградом...
  Процењена цена предмета продаје: 8.418.893,90
  Почетна цена предмета продаје: 4.209.446,95


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-08-08 11:52:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 4767
  Датум продаје: 2017-08-31
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: и.ив-62/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А 13/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка АД Београд-филијала Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: мотоцикл, тип квад, марке "ATV MTX", запремине мотора 125 кубика, прикључна пољопривредна машина тањ
  Опис предмета продаје: мотоцикл, тип квад, марке "ATV MTX" ,запремине мотора 125 кубика, прикључн апољопривредна машина тањирача, буре за прскалицу, произвођача Моравка, М33 LUX, Апарат за кафу "GAGGIA", прикључна поњопривредна машина ралица сејалица, плуг једнообразни, висококлинасти
  Процењена цена предмета продаје: 348.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 192.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 09:20:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 4758
  Датум продаје: 2017-10-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: МЕЛЕНЦИ ул.Владимира Назора 14
  Пословни број судског предмета: 21 Иив.147/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А-29/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДУШКО АВРАМОВ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путнички аутомобил "ОПЕЛ АСТРА"
  Процењена цена предмета продаје: 80.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 40.000,00


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2017-08-01 14:22:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 4756
  Датум продаје: 2017-08-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: 2Ии-201/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 28/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Васић Зоран
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност - породичне стамбене зграде
  Процењена цена предмета продаје: 6.746.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.373.000,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-08-25 14:12:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 4747
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: Понуде до 16h.
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља у улици Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-1612/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-915/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Лазић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 58 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Сто, комада 2, Канцеларијске столице, комада 5, Монитор ASUS 19 инча, Штампач са скенером HP LASER JET M1132MFP, Компјутерска столица, Ормарић троделни са стакленим вратанцима, Ормари, комада 2, Канцелариски сто са фиокама, полицом и сталажом, Монитор 22 инча, LCD SAMSUNG, Две канцеларијске столице, Компјутерска столица, Фрижидер LGКухиња-висећи део дводелни, доњи део дводелни, судопера и фиоке...
  Процењена цена предмета продаје: 1.380.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 552.200,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-08-02 08:03:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 4746
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља у улици Синђелићев трг бр. 1/3, Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-664/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А208/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA PROMET TRGOVINU I USLUGE SILEX DOO, NIŠ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 26 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - покућство
  Опис предмета продаје: Угаона гарнитура, Телевизор Samsung, LCD, дијагонале 82 cm, Полица за телевизор, Подна лампа, Микроталасна пећница FOX, Кухиња (са четири горња елемента и три доња елемента са судопером), Гардеробер, Радни сто, Монитор Philips 22 инча, Штампач HP Laser Jet P1102, Веш машина Gorenje WA61081, Усисивач Liv са воденим филтером, Комоде, 2 комада, Полица за телевизор, Звучници Microlab 2.1, Телевизор Samsung дијагонале 51 cm, Клуб сточић, Гардеробер...
  Процењена цена предмета продаје: 162.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 81.400,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-08-23 10:40:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 4740
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 1 Ив-11/2017 од 10.01.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: iv 34/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ERSTE BANK" а.д. Нови Сад, Нови Сад, ул. Булевар Ослобођења бр. 5, МБ 08063818, ПИБ 101626723
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. лампа процењене вредности 10.000,00 динара 2. слика процењене вредности 30.000,00 динара 3.микро
  Опис предмета продаје: 1. лампа процењене вредности 10.000,00 динара 2. слика процењене вредности 30.000,00 динара 3.микроталасна пећница процењене вредности 5.000,00 динара 4. миксер за ауто боје ДУПОНТ + допуна каталози процењене вредности 100.000,00 динара 5. Миксер за уато боје МОБИХЕЛ + допуна каталози процењене вредности 60.000,00 динара
  Процењена цена предмета продаје: ...
  Почетна цена предмета продаје: ...


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-09-01 11:34:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 4737
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: 5ИИ 290/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 234/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали Осигурање Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: црт телевизор, Тв, Двд, Десктоп рачунар са монитором, угаона гарнитура
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-08-04 14:07:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 4736
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: ИВ 373/14
  Број предмета јавног извршитеља: ИВ 181/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дивљака доо Ступчевићи
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тракторски плуг и вадилица за кромпир
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 60% утврђене вредности


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-08-31 22:00:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 4732
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 18:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И-508/2017 од 29.03.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-321/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Синиша Симеоновић,
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари затечене у домаћинству извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари затечене у кући извршног дужника , према закључку о јавној продаји. Ствари су коришћене .
  Процењена цена предмета продаје: 68.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 34.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767