ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-05-07 15:09:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 12012
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 385/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: млдб. Ана Мартинов
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 10:01:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 12011
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, први спрат, сала 212, Суботица
  Пословни број судског предмета: И.Ив.268/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.58/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Влатко Арсеновић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: Трактор John Deere
  Процењена вредност предмета продаје: 532.447,00
  Почетна цена предмета продаје: 266.223,50


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-05-07 14:49:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 12010
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 64
  Пословни број судског предмета: Ии. 605/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 378/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владан Симовић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: две дизалице и компресор
  Опис предмета продаје: Бањалучка универзална дизалица, Раванели италијанска двостубна дизалица и компресор Унис Босна
  Процењена вредност предмета продаје: 310.650,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 217.455,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-02 08:15:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 12009
  Датум продаје: 2018-06-23
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.261/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал, орион тв
  Процењена вредност предмета продаје: 14.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-05-07 14:31:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 12007
  Датум продаје: 2018-05-31
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 2Ии 14/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 983/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Видосав Богићевић
  Надлежни суд: Основни суд у Прибоју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 116.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-05-07 14:18:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 12006
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.64
  Пословни број судског предмета: Ии.158/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.80/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Б2 ХОЛДИНГ КАПИТАЛ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
  Опис предмета продаје: Локал површине 58 м2 у Пожеги
  Процењена вредност предмета продаје: 3.191.049,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.233.734,30 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 11:20:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 12005
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-551/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-352/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војин Денић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: LCD телевизор марке BENQ, дијагонале 32 инча, Комода за телевизор са ормарићем, Кожна угаона гарнитура, Микроталасна пећ, марке VIVAX, Усисивач марке HOOVER, јачине 1400 W, Замрзивач сандучар марке Whirpool, запремине 410 l, Подностојећи вентилатор, Уградна машина за прање судова за 12 комплета, непознате марке, Уградна рерна са равном плочом, Гардеробер са стакленом витрином...
  Процењена вредност предмета продаје: 179.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 89.750,00


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-05-07 14:10:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 12004
  Датум продаје: 2018-05-29
  Време продаје: 12.00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја 45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: ИИ БР 197/17
  Број предмета јавног извршитеља: 262 ИИ 102/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija a.d. Beograd, Beograd - Novi Beograd, ул. Булевар Михаила Пупина 165 г, МБ:07792247, ПИБ:100000354
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда бр. зг1,породична стамбена зграда бр.зг 2, изграђене на кп бр.472/4 и прип
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда бр.зг , Пр+Сп1 површине у габариту 83 м2 са припадајућим земљиштем под зградом-објектом бр.1 површине 83 м2 потес Јелав све на кп бр. 472/4 уписано у лн бр. 294 КО Мионица Село и породична стамбена зграда бр.зг 2 површине у габариту 92 м2 са припадајућим земљиштем под зградом-објектом бр.2 површине 92 м2, потес Јелав све на кп бр. 472/4 а све у приватној својини извршног дужника Момира Топаловића у уделу 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност непокретности која је предмет продаје износи 1.876.299,40 динара за породичну стамбену зграду бр.зг 1, Пр+Сп1 површине у габариту 83 м2 са припадајућим земљиштем под зградом-објектом бр.1 површине 83м2 и 1.440.342,80 динара за породичну стамбену зграду бр. зг 2 површине у габарит
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70 % од процењене вредности и износи 1.313.409,58 динара за породичну стамбену зграду бр.1 са припадајућим земљиштем под зградом-објектом бр 1 и 1.008.239,96 динара за породичну стамбену зграду бр. зг 2 са припадајућим земљиштем под зградом -објектом бр.2


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2018-05-07 13:46:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 12003
  Датум продаје: 2018-05-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: 2 И И - 545/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-114/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јелена Халасов
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: једнособан стан
  Опис предмета продаје: једнособан стан површине 30м2, који се налази на катастарској парцели 4195, уписан у лист непокретности 16212 Панчево
  Процењена вредност предмета продаје: 2.954.750,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 2.062.325,00 РСД


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2018-05-07 13:39:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Господара Вучића 189, 2 sprat
  Е-маил адреса: jelenapopovic.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 12002
  Датум продаје: 2018-06-01
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Господара Вучића бр.189, Београд
  Пословни број судског предмета: 1ИИ 312/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 329/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Милошевић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: - Двособан стана број 12 у ул.Једанаесте краишке дивизије број 38 у Београду, који се налази на трећем спрату, грађевинске површине 66 м2 саграђен на катастарској парцели 2643/1 КО Кнежевац
  Процењена вредност предмета продаје: 6.708.470,08 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.695.929,05 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-05-07 13:33:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 12001
  Датум продаје: 2018-05-31
  Време продаје: 12.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 4048/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А164/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Премужић, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.348.084,74 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 943.659,32 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-05-07 13:28:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 12000
  Датум продаје: 2018-06-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: И.Ивк 542/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 542/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Porr-Werner & Weber Leskovac doo
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: казан
  Опис предмета продаје: Бакарни казан са ложиштем и поклопцем и табарком без луле
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 52.500,00 дин


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-05-07 13:10:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 11999
  Датум продаје: 2018-06-05
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: И.Ивк 47/16а
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 47/16а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Porr-Werner & Weber- Leskovac doo
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: апарат
  Опис предмета продаје: Апарат МЕД 44
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.100,00


  Оглас поставио: Милица Вујичић
  Датум и време постављања: 2018-05-07 13:01:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Светог Саве бр. 26/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.lakovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652142842
  ПИБ: 108158385
  Матични број: 63257494

  Број записа у бази: 11998
  Датум продаје: 2018-06-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул.Светог Саве бр.26/1,Панчево
  Пословни број судског предмета: 1 И.Ив 182/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 38/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGRO KALUĐEROVO, d.o.o.
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела 1773/1, ЛН бр. 272 КО Крушчица
  Опис предмета продаје: пољопривредно земљиште, њива 4. класе, површина 82а 50м2, потес Бела Бара. к.п. 1773/1, ЛН бр. 272 КО Крушчица
  Процењена вредност предмета продаје: 830.503,17 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности (581.352,22 динара)


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-05-07 12:55:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 11997
  Датум продаје: 2018-06-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии2214/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1328/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирољуб Ђокић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати и кућни намештај
  Опис предмета продаје: Дрвени сточић,фотеља,комода за ТВ,микроталасна и тд
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 дин; 8.000,00 дин; 7.000,00дин; и тд
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 дин; 5.600,00 дин; 4.900,00 дин и тд


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-07 12:45:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 11996
  Датум продаје: 2018-06-07
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 29/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тв марке "Haruva", полован, сиве боје; Тв комода, дрвена, половна
  Опис предмета продаје: Тв марке "Haruva", полован, сиве боје; Тв комода, дрвена, половна
  Процењена вредност предмета продаје: 14.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.800,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-07 12:41:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 11995
  Датум продаје: 2018-06-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 4П-73/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ А15/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Основни суд у Шиду
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Цистерна за воду, запремине 3.000,00 литара
  Опис предмета продаје: Цистерна за воду, запремине 3.000,00 литара
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-07 12:39:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 11994
  Датум продаје: 2018-06-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1.ИИВ 75/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 22/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционарско друштво за осигурање "Триглав Осигурање" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тв марке " Vivax", полован, црве боје; Сто дрво стакло, беле боје; Столица метал-еко кожа, комада 4;
  Опис предмета продаје: Тв марке " Vivax", полован, црве боје; Сто дрво стакло, беле боје; Столица метал-еко кожа, комада 4; Тв марке "Grundig",полован, црне боје; Мини линија марке "Vacs" сиве боје, половна, са звучницима; Тв марке "Samsung", полован, сиве боје; Клима уређај марке "Vivax", половна
  Процењена вредност предмета продаје: 58.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 40.600,00


  Оглас поставио: Далибор Лазић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 10:32:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 23а
  Е-маил адреса: izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611716673
  ПИБ: 108779486
  Матични број: 63696587

  Број записа у бази: 11993
  Датум продаје: 2018-07-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Панчевo, ул. Светог Саве бр. 23а
  Пословни број судског предмета: 1 Ии-710/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 6/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Jеднособан стан број 3, површине 40,00 м², који се налази у приземљу улаза број 11 стамбене зграде з
  Опис предмета продаје: Jеднособан стан број 3, површине 40,00 м², који се налази у приземљу улаза број 11 стамбене зграде за колективно становање број 1, изграђене на катастарској парцели број 16031 КО Панчево и уписане у лист непокретности број 14283 КО Панчево
  Процењена вредност предмета продаје: 2.544.310,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.272.155,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-05-07 12:37:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 11992
  Датум продаје: 2018-06-05
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: И.Ивк 548/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 548/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод Лесковац
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор
  Опис предмета продаје: Телевизор LCD VOX 32"
  Процењена вредност предмета продаје: 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.600,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767