ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-03-16 10:11:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10084
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив 106/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 180/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бензинска станица Радун, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: од 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-03-20 08:37:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 10082
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-371/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1432/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANK
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја породичне стамбене зграде
  Опис предмета продаје: приземље 1/1 породична стамбена зграда, посебан део објекта ул Видовданска, Куршумлија, 75м2, поткровље 75м2
  Процењена цена предмета продаје: 1.620.000,00; 2.407.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 810.000,00; 1.203.750,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-03-16 09:22:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10081
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 339/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 80/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање АДО у стечају, Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: од 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-02-14 08:52:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 10080
  Датум продаје: 2018-03-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 71/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 105/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР НОВИ САД АДО
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: ПОљопривредне машине
  Процењена цена предмета продаје: од 14.233,30 дианра до 225.360,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 9.963,31 динара до 157.752,21 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-03-13 12:57:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 10072
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.1202/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.176/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милетић Оливера
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сувласнички удео на кат.парцели 5525/1 и 5526/1 КО Мокра Гора и сувласнички удео објекта на кат.парц
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 15:46:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 10070
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Петра Драпшина 1
  Пословни број судског предмета: 2. Ии. 2/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 19/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Југофриго коп доо Чајетина
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. фискална каса 2. пећ на дрва
  Опис предмета продаје: 1. фискална каса Галеб модел "дп-50д", 2. пећ на дрва "Тим систем"
  Процењена цена предмета продаје: 1. 8.500,00 динара 2. 35.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. 4.250,00 динара 2. 17.500,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-03-23 16:05:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 10069
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља, у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 38
  Пословни број судског предмета: И.И.206/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.414/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Preduzeće za proizvodnju promet i usluge "Extra bojadix" eksport- import d.o.o. Kraljevo
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
  Опис предмета продаје: Пословни простор за који није утврђена делатност у Краљеву
  Процењена цена предмета продаје: 10.045.640,88 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.022.820,44 инара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 11:55:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 10066
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: Ии 290/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 78/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жељко Рупић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Два Винограда 1. класе на Палићу
  Опис предмета продаје: 1. Виноград 1. класе, површине 5а 56м2; 2. Виноград 1. класе, површине 5а 62м2
  Процењена цена предмета продаје: 1. 2.241.687,42 динара; 2. 2.266.595,06 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. 1.120.843,71 динара; 2. 1.133.297,53 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-03-13 12:31:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 10059
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: ИИв.135/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв.199/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Орифламе козметика доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 67.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 33.500,00 дин.


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-03-19 10:01:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 10058
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.64
  Пословни број судског предмета: И Ив.175/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.238/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агроиндустријско комерцијална банка "АИК БАНКА" ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, земљиште
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, земљиште - малињак
  Процењена цена предмета продаје: 18.955.311,75 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.477.655,86 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 11:57:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 10050
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: И.И-372/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 165- 2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Лендваи
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за варење и справе за фитнес
  Опис предмета продаје: Машина за варење и справе за фитнес
  Процењена цена предмета продаје: 13.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.500,00 динара  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-03-07 14:10:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10046
  Датум продаје: 2018-03-30
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 2006/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 299/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Банка Интеса АД, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена цена предмета продаје: од 5.367.861,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.683.930,50 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-04-17 11:27:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10042
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 09:45
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 1039/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-468/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лидија Баловић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 2.000,00 динара до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-03-14 13:39:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 10041
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: ИИв-128/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-21/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дифол доо Београд (Земун)
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: VOLKSWAGEN CADDY 2.0, 2004 год., Рунд машина за роловање лима
  Опис предмета продаје: VOLKSWAGEN CADDY 2.0, 2004 год., Рунд машина за роловање лима
  Процењена цена предмета продаје: од 420.000,00 до 800.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 210.000,00 динара до 400.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-02-12 15:57:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10037
  Датум продаје: 2018-06-03
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИВ 66/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 114/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen Banka
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: електрични шпорет, веш машина, замрзивач, телевизор
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 34.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2018-02-12 15:55:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Кнегиње Зорке бр. 2
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 10036
  Датум продаје: 2018-06-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Теразије бр. 43 спрат 1, стан 2.
  Пословни број судског предмета: 14ИИ 34272/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 892/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуаравача Србије, Гарантни фонд
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ФИАТ СТИЛО
  Процењена цена предмета продаје: 81.357,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 56.949,09 ДИНАРА


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-03-14 22:44:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 10033
  Датум продаје: 2018-04-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И ИВ.230/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.138/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путнички аутомобил Daewoo Matiz
  Опис предмета продаје: Предмет продаје детаљно описан у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 75.000,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-12 14:11:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10032
  Датум продаје: 2018-04-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А404/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Алексинац
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: LCD TV GRUNDING дијагонале 100 cm са даљинским управљачем, Плински шпорет ELIN, Замрзивач сандучар 410 l марке GORENJE, Монитор марке ACER дијагонале 19 инча, Рачунарски сто, Комода за ТВ и витрина, Мотокултиватор IMT 506, Приколица за мотокултиватор;
  Процењена цена предмета продаје: 166.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 83.250,00


  Оглас поставио: Аница Марковић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 12:27:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljmarkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 013355885
  ПИБ: 108589595
  Матични број: 63558028

  Број записа у бази: 10029
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: I-Ии. 103/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 18/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде и заштита животне средине Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Катастарска парцела
  Опис предмета продаје: Катастарска парцела број 865/1 - пољопривредно земљиште, њива 3. класе у потесу "Пустара", површине 51а 96м2, и катастарска парцела број 926/1- пољопривредно земљиште, њива 5. класе у потесу "Пустара", површине 47а 04м2, обе уписане у ЛН 413 у КО Банатска Суботица, у приватној својини у обиму удела 1/1.
  Процењена цена предмета продаје: 418.027,28 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 292.619,10 рсд


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-03-09 08:31:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 10026
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.Ив.15/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.17/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Unicredit bank Srbija AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар у ходнику с огледалом, веш машина кончар, плакар форма идеале, комбиновани фрижидер зануси
  Процењена цена предмета продаје: 38.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 19.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767