ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2017-08-29 14:22:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 4909
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краљево, ул. Стевана Филиповића бр. 14
  Пословни број судског предмета: И.И 50/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 22/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живка Чукарић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Столарска машина
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина
  Опис предмета продаје: Машина за столарску радионицу
  Процењена цена предмета продаје: 200.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-07-12 13:12:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 4906
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: ул. Дринска 21, Љубовија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И-Ивк.599/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Vip mobile доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Шпорет, шпорет, телевизор
  Опис предмета продаје: Електрични шпорет, марке Слобода Чачак; електрични шпорет марке EI-NIš, телевизор марке Grunding
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 динара; 5.000,00 динара; 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара; 2.500,00 динара; 2.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 15:38:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 4899
  Датум продаје: 2017-10-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Цара Душана бр.1, 4 спрат, локал 408, Шабац
  Пословни број судског предмета: Иив-79/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-153/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 39
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тросед,фотеља, сточић,табуре, столица са комодом, кварцна пећ, слика, четворокрилни орман, зидни сат
  Опис предмета продаје: тросед кожни браон боје, фотеља кожна браон боје, сточић дрвени пуно дрво браон боје, табуре пуно дрво, дрвена столица са комодом, пећ у облику камина "ЗЕПТЕР", слика З.Богдановић из 1996, орман пуно дрво, сат "КВАРЦ" , комода дрвена браон боје, телевизор "СОНИ" дијагонале 70цм, дрвена витрина, дрвени сто, дрвене столице са зеленим меблом, дрвени сто,.........
  Процењена цена предмета продаје: 277.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 138.950,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2017-08-29 13:51:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 4898
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 9:00
  Место продаје: Краљево, ул. Николетине Бурсаћа бр. 20
  Пословни број судског предмета: И.Ив 409/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 10/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: телевизор, сто, фотеља...
  Процењена цена предмета продаје: 52.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 26.000,00


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-08-22 17:06:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 4895
  Датум продаје: 2017-09-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
  Пословни број судског предмета: 2И И-18001/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А1073/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубиша Брковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-намештај
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-намештај
  Процењена цена предмета продаје: 329.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 164.500,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-07-12 11:57:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 4894
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: ул. Дринска 21, Љубовија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И-Ивк.545/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавни предузеће за управљање, планирање и пројектовање ,,Лозница развој" Лозница
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Регал, радни сто, телевизор, сто за компјутер, веш машина, судопера, трпезаријски сто, трпезарисјки
  Опис предмета продаје: регал стари, браон боје; радни сто дрвени; телевизор марке ,,Grundig" тип ,,CRT", сто за компјутер; веш машина марке ,,Philips", судопера са једним радним делом и два висећа дела браон боје, трпезарисји сто дрвени; трпезарисјки сто са шест столица од еко коже; угаона гарнитура сиве боје,телевизор Fox,32, витрина дрвена браон боје, кафе сточић беж боје, веш машина MIGLE, стара
  Процењена цена предмета продаје: 6.000,00 динара; 3.000,00 динара; 3.000,00 динара; 5.000,00 динара; 6.000,00 динара;20.000,00 динара; 5.000,00 динара; 30.000,00 динара; 30.000,00 динара; 20.000,00 динара; 5.000,00 динара; 5.000,00 динара; 6.000,00 динара;
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 динара, 1.500,00 динара; 1.500,00 динара; 2.500,00 динара; 3.000,00 динара; 10.000,00 динара; 2.500,00 динара; 15.000,00 динара; 15.000,00 динара, 10.000,00 динара, 2.500,00 динара, 2.500,00 динара, 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-07-12 11:15:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 4887
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.279/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОДС ЕПС Дистрибуција ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: АУТОМОБИЛ, МЕШАЛИЦА ЗА БЕТОН
  Опис предмета продаје: аутомобил марке „OPEL“, комерцијалне ознаке „KALIBRA”, годиште 1994, регистарске ознаке LO-032-HT мешалица за бетон
  Процењена цена предмета продаје: 90.000,00 динара, 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.000,00 динара, 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2017-08-17 09:49:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 4881
  Датум продаје: 2017-09-18
  Време продаје: 10:20
  Место продаје: ЗРЕЊАНИН ул.Книћанинова 8а
  Пословни број судског предмета: ИИ.807/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-99/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТЕВА ТОШИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Косачица самоходна на бензин - Брусилица"ИСКРА" ВЕЛИКА - ТВ "ПАНАСОНИК" - ТВ "ФОКС" - КУХИЊСКИ СТО И 6 СТОЛИЦА - КУХИЊА КОМПЛЕТ
  Процењена цена предмета продаје: 95.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 47.500,00


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2017-08-15 14:33:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 4872
  Датум продаје: 2017-09-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: ИИ 67/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 206-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Шимон Вивиен и Шимон Ласло
  Надлежни суд: Виши суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. АУТОМОБИЛ МАРКЕ PEUGEOT, тип 106 OPEN STYLE, број шасије:VF31CH7XF52728343, бр. мотора: FX10FP6JP
  Опис предмета продаје: 1. АУТОМОБИЛ МАРКЕ PEUGEOT, тип 106 OPEN STYLE, број шасије:VF31CH7XF52728343, бр. мотора: FX10FP6JPSA3851055 , рег. oзнака: СА 012-БР, бр. пописне маркице: 0000152
  Процењена цена предмета продаје: 150.000
  Почетна цена предмета продаје: 105.000


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-08-04 13:28:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 4866
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: 21ИИв 160/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ - А 266/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Piraeus Bank AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: AIWA мини линија, радио (кофер)
  Опис предмета продаје: AIWA мини линија, радио (кофер)
  Процењена цена предмета продаје: 13.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.500,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2017-08-29 22:48:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 4864
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Инђија, ул. Југ Богдана бр.4/7
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-101/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-98/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: аутомобил Опел кадет
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-08-09 14:55:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 4858
  Датум продаје: 2017-09-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља у улици Синђелићев трг бр. 1/3, Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-194/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-77/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГОРИЦА НИШ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 29 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Клима уређај Beko, дванаестица, са спољном и унутрашњом јединицом, Столице, еко кожа, 14 комада, Тросед, двосед и фотеља, еко кожа, Телевизор Samsung, crt, дијагонaле 82 cm, Рачунарски сто, Канцеларијска столица, Штампач Canon L11121E, Машина за пеглање EI E750P, Столови, комада 35, Столице, комада 107...
  Процењена цена предмета продаје: 1.249.300,00
  Почетна цена предмета продаје: 624.650,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2017-08-14 14:03:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 4856
  Датум продаје: 2017-09-06
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: ЕЧКА ул.Бегејска 32
  Пословни број судског предмета: 29 Ии.1004/16
  Број предмета јавног извршитеља: и.и-123/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АНДРАШ ПУЋОР
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Клима уређај - Пластични чамац
  Процењена цена предмета продаје: 65.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 32.500,00


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2017-08-29 22:46:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 4844
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Инђија, ул. Југ Богдана бр.4/7
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 65/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 17/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - намештај и бела техника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари - намештај и бела техника
  Процењена цена предмета продаје: 35.000
  Почетна цена предмета продаје: 17.500


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-08-04 14:04:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 4843
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 09,00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: 86 ИИ-103/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 120/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дејан Рајић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: FIAT PUNTO, регистарских ознака PO074ĆH, 1.9. D ŽFA18800000389329, број маркице АА616198
  Опис предмета продаје: FIAT PUNTO, регистарских ознака PO074ĆH, 1.9. D ŽFA18800000389329, број маркице АА616198
  Процењена цена предмета продаје: 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 126.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 08:39:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 4841
  Датум продаје: 2017-09-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: 2. ИИв.351/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 15/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VEBIX" ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телефон марке Оlympia,штампач марке Cannon, клима марке Оlympus, радио марке PIZ (метал)
  Опис предмета продаје: телефон марке Оlympia,штампач марке Cannon, клима марке Оlympus, радио марке PIZ (метал)
  Процењена цена предмета продаје: 1000,2500,7500,3500
  Почетна цена предмета продаје: 2000,5000,15000,7000


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-08-08 11:29:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 4840
  Датум продаје: 2017-09-07
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И-4881/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-A93/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породично стамбена зграда број 1, површине у габариту 170 м2, која се састоји од приземља и спрата и
  Опис предмета продаје: Породично стамбена зграда број 1, површине у габариту 170 м2, која се састоји од приземља и спрата изграђена на кп. бр.5760, површине 3,84 ара, а која парцела је у власништву Републике Србије, са правом коришћења извршног дужника са уделом од 1/1, све уписано у лн. бр. 2051 КО Крагујевац 3;
  Процењена цена предмета продаје: 78.631,00 евра (у динарској противвредности на дан продаје)
  Почетна цена предмета продаје: 39.315,50 евра (у динарској противвредности на дан продаје)


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-08-04 15:54:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 4836
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ 236/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А 224/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Eurobank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стамбено пословна зграда, бр. зграде 1, ПО1, ПР1, СП1, ПК1, објекат има одобрењеза употребу у Пожаре
  Опис предмета продаје: Стамбено пословна зграда, бр.зграде 1, ПО1, ПР1, СП1, ПК1, објекат има одобрење за употребу у Пожаревцу у улици Шесте личке двивзије бр. 95, на кп. бр. 7896/13, помоћна зграда бр. зграде 2, ПР1, објекат има одобрење за употребу у Пожаревцу у улици Шесте личке двизије на бр. 95 на кп. бр. 7896/13, помоћна зграда, број зграде 3, ПР1 објекат има одобрење за употребу у Пожаревцу у улици Шесте личке дивизије бр. 95, на кп. бр. 7896/13, све уписане у в лист лн. бр. 15018 КО Пожаревац на име Срђана Љу
  Процењена цена предмета продаје: 9.379.760,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.689.880,20 динара


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2017-08-16 09:21:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 4834
  Датум продаје: 2017-08-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: 2 Ии - 213/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 68/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовановић Љубиша
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности топ. бр.2746-село, њива треће класе на којој постоји нелегализовани стамбени објекат
  Опис предмета продаје: непокретности топ.бр. 2746-село, њива треће класе површине од 0,30,60 хектара, уписане у лист непокретности 1601 к.о. Банатско Ново Село, на којој се налаз нелегалзована стабена зграда на којој с свласници изв. поверилац и изв. дужник
  Процењена цена предмета продаје: 4.655.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 3.258.500,00 рсд


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2017-08-09 13:57:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 4827
  Датум продаје: 2017-09-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5Ии бр.236/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 108/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миленко Станчетић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Пољопривредне машине
  Процењена цена предмета продаје: 35.000,00 дин; 12.000,00 дин; 20.000,00 дин; 12.000,00 дин; 20.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 дин; 6.000,00 дин; 10.000,00 дин; 6.000,00 дин; 10.000,00 дин


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767