ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1648 активних, од укупно 13296 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 09:02:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 13320
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: ИИв-25/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-25/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Приколица за фрезу Корпа за трактор Млин за кукуруз Хранилица за пилиће Буре, 200 l Моторна тестера Моторна тестера, STIHL Преносна клима, GORENJE
  Процењена вредност предмета продаје: 213.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 106.500,00 динара


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 10:45:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 13319
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Mатка Вуковића 5,Суботица
  Пословни број судског предмета: И.И. 605/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 134/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА,БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: орман дневна соба, уметничка слика уље на платну, сто за компијутер, кухињски елементи, веш машина whirpool,месингана колица за пиће,орман спаваћа соба
  Процењена вредност предмета продаје: 66.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 46.200,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 10:30:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13317
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 619/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 842/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 6.703.592,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 3.351.796,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-07-20 11:42:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 13316
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: ИИв-936/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-197/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НИШКА ПИВАРА ДОО НИШ - ПАЛИЛУЛА
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Фреза ИМТ 506 Приколица за фрезу Моторна тостера Канта за прскање Апарат за варење Замрзивач Електрична вага
  Процењена вредност предмета продаје: 143.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 71.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 10:19:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 13314
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда Бечеј судске јединице Нови Бечеј I-6 И-106/2017 од 24.04.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 196/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: кредит агриколе банка
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекти
  Опис предмета продаје: 1. -Парцела бр. 1092/2 породична стамбена зграда-зграда бр. 1 Слободана Перића 49 земљиште под зградом-објектом површине 1а 22м2 , помоћна зграда-зграда бр. 2 Слободана Перића земљиште под зградом-објектом површине 34м2 , Слободана Перића земљиште уз зграду-објекат површине 1а 86м2 , укупно 3а 42м2 . -парцела бр. 1093/2 Слободана Перића њива 1. класе површине 7а 15м2 . Процењене вредности 1.831.685,40 динара 2. -парцела бр. 17678 велики Рит њива 4. класе површине 1ха 70а 66м2 –пољопривредно зем
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 10:15:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13313
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 155/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 155/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 10:11:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13312
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Инт 36/16
  Број предмета јавног извршитеља: Инт 36/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 08:41:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 13311
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: ИИ 482/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 430/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Здравко Никодиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 30
  Назив предмета продаје/наслов продаје: фотеља,комода,стерео уређај,тв,VHS уређај,стона лампа,стаклени сточић,орман,двокрилни стаклнени део-
  Опис предмета продаје: фотеља,комода,стерео уређај,тв,VHS уређај,стона лампа,стаклени сточић,орман,двокрилни стаклнени део-комода,једнокрилни орман,тв,чивилук,дрвена комода,двокрилни орман,комода дрвена,горњи кухињски елемент,доњи кухињски елемент,дрвени сто
  Процењена вредност предмета продаје: 241.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 168.700,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 08:16:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 13309
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: Иив-45/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-63/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Тодоровић ПР "GORAB TODOROVIĆ PR SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA NA VELIKO I MALO NAŠA PUMPA LESKOVAC
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 79.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 55.300,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 08:03:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 13308
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: Иив-695/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-194/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 72.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.400,00 динара


  Оглас поставио: Ивана Букарица Биуковић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 16:09:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 13307
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: ИИ 165/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 84/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Светислав Гавранић
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 викенд куће и 1/2 њиве
  Опис предмета продаје: 1/2 њиве 5. класе у површини 0.13 ха и 1/2 викенд куће нето површине 70 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.135.545,20 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 567.772,60 дин.


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 15:33:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 13305
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ивањица,Брезова бб
  Пословни број судског предмета: ИВ 178/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-295/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПР АГРО - МАНОЈЛОВИЋ ИВАЊИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор са прскалицом
  Опис предмета продаје: није у возном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 1.150,00 еура
  Почетна цена предмета продаје: 805,00 еура


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 15:24:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13304
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1260/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ‘’ELTE’’ 31 cm Кауч Сто и шест столица Замрзивач ‘’Beko’’410 L Микроталасна пећ ‘’Superior
  Опис предмета продаје: Телевизор ‘’ELTE’’ 31 cm Кауч Сто и шест столица Замрзивач ‘’Beko’’410 L Микроталасна пећ ‘’Superior’’ Мобилни телефон ‘’Alcatel Pixi’’
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 14.000,00 8.000,00 10.000,00 2.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 7.000,00 4,000,00 5,000,00 1.000,00 1.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 15:20:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13303
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-185/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Medion lcd 24” Уљани радоијатор “HELER” Кауч Судо машина “AEG LAVATERM T500” Музичка лин
  Опис предмета продаје: Телевизор “Medion lcd 24” Уљани радоијатор “HELER” Кауч Судо машина “AEG LAVATERM T500” Музичка линија “BENCH KH2800”
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00 1.000,00 6.000,00 10.000,00 1.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 500,00 3,000,00 5,000,00 500,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 15:18:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 13302
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-7301/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3557/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Тросед (на развлачење – за спавање), Двосед, Фотеља, Полица за телевизор са две усправне комоде (беле боје), Клуб сточић (беле боје), Кухиња (три доња елемента са судопером и шест висећих елемената), Клуб сточић (бели), Клуб сточић (црни), Клуб сточић (црвени), Компјутерски сто, Фиокар са три фиоке, Систем звучника 5+1 GENIUS, Веш машина GORENJE WA 62115...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 15:13:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13301
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А770/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "ПАРКИНГ СЕРВИС" Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фиксни телефон “PHILIPS” Телевизор “EI NIŠ” 51 Фрижидер “GORENJE” Замрзивач “GORENJE” 410L ДВД “SAM
  Опис предмета продаје: Фиксни телефон “PHILIPS” Телевизор “EI NIŠ” 51 Фрижидер “GORENJE” Замрзивач “GORENJE” 410L ДВД “SAMSUNG” Фотеља Бушилица “Einhel”
  Процењена вредност предмета продаје: 1.000,00 4.000,00 6.000,00 9.000,00 1.000,00 2.500,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 500,00 2,000,00 3,000,00 4,500,00 500,00 1.250,00 1.500,00


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-07-18 10:36:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 13300
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: И И-136/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1071/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИНВЕСТБАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ У стечају
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 258.650,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 129.325,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 14:54:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 13299
  Датум продаје: 2018-07-31
  Време продаје: 13,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИ-36/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-87/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: 4/12 сувласничког удела породичне стамбене зграде саграђене на катастарској парцели број 3730 514 К.О. Рума, ул. Саве Ковачевића бр. 34
  Процењена вредност предмета продаје: 711.480,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 498.036,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 14:48:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13298
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: ИСТИЧЕ НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Место продаје: ИСТИЧЕ НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Пословни број судског предмета: ИИ 9/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 232/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: индустријске зграде
  Опис предмета продаје: индустријске зграде
  Процењена вредност предмета продаје: 212.974.210,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 47.256.440,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 14:17:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 13297
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Косте Стаменковића 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: ИИ-2699/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1559/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Јовић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се парцеле - виноград, њиве
  Опис предмета продаје: Кп.бр. 41 у ЛН 737 КО Међа, виноград 3. класе, површине 14,18 ари, својина приватна 1/1, кп.бр. 1986 у ЛН 53 КО Међа, њива 5. класе, површине 41,26 ари, својина приватна 1/2, кп.бр. 723 у ЛН 765 КО Међа, њива 4. класе, површине 75,43 ари, својина приватна 1/2
  Процењена вредност предмета продаје: 33.519,00 дин, 24.383,00 дин, 178.301,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 23.463,30 дин, 17.068,10 дин, 124.810,70 дин


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767