ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-08-28 15:33:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 14985
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Инђија, Југ Богдана бр.4/7
  Пословни број судског предмета: И.Ив.79/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.185/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан и гаражно место
  Опис предмета продаје: Стан и гаражно место
  Процењена вредност предмета продаје: 3.880.717,75 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.716.502,42 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-28 15:28:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 14984
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-541/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А3395/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мал. Матија Миливојевић, мал. Андрија Миливојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Плуг троредни IMT 755 3, Трактор IMT 539 Deluxe, са кабином, без регистарских ознака и без броја шасије, Тракторска прскалица, Тракторска садилица, четвороредна, плава, Силос за мешање сточне хране са електромотором, Тракторска садилица, дворедна, црвена, Прикључно возило, ручне израде, Цистерна, Прикључно возило за превоз стоке...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-10-01 13:48:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 14983
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крагујевац,ул.Битољска бр. 2
  Пословни број судског предмета: И.Ив 1199/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 830/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 361.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 180.500,00 рсд


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 15:03:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 14982
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 38/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 14715 КО Зрењанин I
  Процењена вредност предмета продаје: 3.071.203,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.535.601,60 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-08-28 15:00:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 14981
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, бр.36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-7/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-45/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Периша Цветковић
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина чистилица фреза, марке VORSCHUS STOP ROTOX, Полирка професионална, Две пресе за обраду алумин
  Опис предмета продаје: Машина чистилица фреза, марке VORSCHUS STOP ROTOX, Полирка професионална, Две пресе за обраду алуминијума, једна грчка, друга домаће производње BISAL
  Процењена вредност предмета продаје: 147.660,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 73.830,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-10-01 13:04:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 14980
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац,ул.Битољска бр. 2
  Пословни број судског предмета: иив 82/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 312/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Алфа банка Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 47.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 23.500,00 рсд


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-08-28 14:31:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 14979
  Датум продаје: 2018-10-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: I-6 Ии 413/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 141/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TRIGLAV OSIGURANJE
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: подаци наведени у за
  Назив предмета продаје/наслов продаје: подаци наведени у закључку у прилогу
  Опис предмета продаје: подаци наведени у закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: подаци наведени у закључку у прилогу
  Почетна цена предмета продаје: подаци наведени у закључку у прилогу


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-08-28 14:02:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 14978
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6.Ии. 1/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 6/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС МИН. ПОЉ, ШУМ И ВОДОП
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: MTZ „BELORUS”, црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-08-28 13:36:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 14977
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-557/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-08-28 12:48:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 14973
  Датум продаје: 2018-09-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1 Иив 218/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.Ив 24/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Србијашуме"
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја удела у привредном друштву
  Опис предмета продаје: 100% удела у привредном друштву КАМЕНОЛОМ СЛОВАЦ
  Процењена вредност предмета продаје: 17.308.487,55 дин
  Почетна цена предмета продаје: 12.115.941,30 дин


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2018-08-28 12:16:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 14972
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Таковска 15, ТЦ Реч народа, I спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: И.И 78/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 6/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОЛГА ВУЛОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ралица,тањирача,плуг, аутомобил
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара до 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 динара до 168.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 14:55:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 14970
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 134/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 1865 К.О. Ново Милошево
  Процењена вредност предмета продаје: 1.227.506,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 613.753,40 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-08-28 12:13:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 14969
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 308/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 308/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: бицикл бордо боје ; ТВ „INGELEN“ 75 cm ; баштенска гарнитура 6 столица + 1 сто
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-10-04 08:43:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 14967
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ив 281-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 20-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: Сто, столице, угаона гарнитура, рачунар
  Процењена вредност предмета продаје: 271.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 135.750,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-08-28 11:27:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 14966
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: КТ. 1493/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А48/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Клима уређај “CROWN”.2. Сет дрвеног намештаја (2 фотеље, 2 склопиве столице и 1 клуб сто).
  Опис предмета продаје: 1. Клима уређај “CROWN”.2. Сет дрвеног намештаја (2 фотеље, 2 склопиве столице и 1 клуб сто).
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-09-26 11:48:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 14965
  Датум продаје: 2018-11-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.И:439/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.196/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аутономна Покрајина Војводина, Развојни Фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретне ствари
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда и Стан од једне собе
  Процењена вредност предмета продаје: 2.458.778,40 дин
  Почетна цена предмета продаје: 1.229.389,20 дин


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-08-28 10:50:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 14964
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Петра Драпшина 1
  Пословни број судског предмета: ИИ 134/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 43/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија Дунав осигурање адо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/4 дела породичне стамбене зграде на парцели 3593, 1/4 дела њиве 1. класе на парцели 3594 уписано у
  Опис предмета продаје: предмет продаје ближе описан у закључку о првој јавној продаји посл.бр. ИИ 43/2017 од 27.08.2018. године
  Процењена вредност предмета продаје: 324.664,72 динара, 149.623,21 динара
  Почетна цена предмета продаје: 227.265,30 динара, 104.736,25 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-28 10:49:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14963
  Датум продаје: 2018-09-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-170/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Орман Кауч Сто и две столице Фотеља
  Опис предмета продаје: Орман Кауч Сто и две столице Фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 7.000,00 3.000,00 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00 3.500,00 1.500,00 1.000,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-08-28 10:49:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 14962
  Датум продаје: 2018-10-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 475/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DUO MIX DOO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 11:47:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 14961
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А183/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen banka ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767