ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-10-23 10:34:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6523
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 10.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7844-1533/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 3629/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати
  Опис предмета продаје: тв,мини линија
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2017-10-20 14:07:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 6521
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Краља Стефана Првовенчаног 6
  Пословни број судског предмета: ИИв-75/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-А91/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Negoslav Stojmenović PR trgovina na veliko i malo Vlada i Mica Nozrina
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Преса за тврдо балирање сена, произвођач „INTERNACIONAL“ тип 430, половна Растурач за сено, непознати произвођач, полован Трактор „IMT 539“ , без кабине , полован, Млин за кукуруз, непознати произвођач, полован Тањирача, проивођач „OLD“
  Процењена цена предмета продаје: 190.000,00 динара, 66.000,00 динара, 300.000,00 динара, 25.000,00 динара, 65.000,00 динара;
  Почетна цена предмета продаје: 95.000,00 динара, 33.000,00 динара, 150.000,00 динара, 12.500,00 динара, 32.500,00 динара;


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-10-23 10:09:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6519
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7905-677/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 5473/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати
  Опис предмета продаје: замрзивач,тв....
  Процењена цена предмета продаје: од 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.800,00 динара


  Оглас поставио: Александар Вуловић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 11:28:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Мосорска 3а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vulovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691906261
  ПИБ: 108017366
  Матични број: 63141941

  Број записа у бази: 6516
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 8:30
  Место продаје: ул Јурија Гагарина бр. 177, Београд
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-1351/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 783/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: више покретних ствари
  Опис предмета продаје: Конференцијски сто - браон, 6 конференцијских столица – браон, Слика Ратко Митровић држи говор, Слика капије Београда,Слика Ратко Митровић портрет, Канцеларијски сто – бели, Две канцеларијске столице – црне
  Процењена цена предмета продаје: Конференцијски сто - браон 35.000,00 динара , 6 конференцијских столица – браон 18.600,00 динара , Слика Ратко Митровић држи говор 200.000,00 динара, Слика капије Београда 50.000,00 динара , Слика Ратко Митровић портрет 200.000,00 динара, Канцеларијски сто – бели 10.000,00 динара, Две канцеларијск
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 10:37:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202095
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 6505
  Датум продаје: 2017-12-14
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.И. 1689/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.- 165/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Piraeus Bank AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Двособан, Нови Сад - Руменачки пут 25., 74 м2, седми спрат
  Процењена цена предмета продаје: 6.577.241,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.288.620,50 динара


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2017-10-19 15:32:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 6495
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Србобран, Трг Републике 1
  Пословни број судског предмета: Решење о извршењу Основног суда у Врбасу ИИв 185/17 од 12.05.2017.год
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 37/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Z. ZADRUGA DEBELJAČKI NADALJ
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 400
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Овце и козе-цело стадо
  Опис предмета продаје: Око 400 оваца и коза-регистрованих, продаје се цело стадо.
  Процењена цена предмета продаје: 7.147.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.573.600,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-09-20 15:19:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 6493
  Датум продаје: 2017-11-02
  Време продаје: 11,30
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И 1053/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 155/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "HIBRID" doo Beograd, Београд, ул. Цара Николаја II бр. 82-84
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 5. класе
  Опис предмета продаје: њива 5. класе
  Процењена цена предмета продаје: 875.952,99
  Почетна цена предмета продаје: 613.167,09


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2017-10-19 14:34:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 6484
  Датум продаје: 2017-11-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: ИИ 174/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 49/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марија Ђорђевић
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: полица са пићем; телевизор марке Samsung; месарски сто; дизалица за аутомоторе-Флашенцуг; месарски с
  Опис предмета продаје: полица са пићем; телевизор марке Samsung; месарски сто; дизалица за аутомоторе-Флашенцуг; месарски сто; машина за млевење меса; индустријска судопера;индустријска фиока; плинска пећ са две рингле, баштенски сточић са две столице; сунцобран; клима уређај Самсунг; љуљашка, баштенски сто са три столице; бицикл; баштенски сто са четири столице;
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00рсд; 5.000,00рсд; 12.000,00рсд; 4.000,00рсд; 7.000,00рсд; 6.000,00рсд; 3.000,00рсд; 7.000,00рсд; 7.000,00рсд; 4.000,00рсд; 9.000,00рсд; 15.000,00рсд; 12.000,00рсд; 5.000,00рсд; 6.000,00рсд; 8.000,00рсд
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00рсд; 2.500,00рсд; 6.000,00рсд; 2.000,00рсд; 3.500,00рсд; 3.000,00рсд; 1.500,00рсд; 3.500,00рсд;3.500,00рсд; 2.000,00рсд;4.500,00рсд;7.500,00рсд; 6.000,00рсд; 2.500,00рсд; 3.000,00рсд; 4.000,00рсд


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2017-10-17 14:01:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 6470
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 10
  Пословни број судског предмета: И-1726/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1350/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Michael Ristić
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило, регистарских ознака: PN028-KV, марка и тип CITROEN C8, са бројем шасије VF7DE4HXE76088192, са бројем мотора VF7EBRHTB13041181, година производње 2003. година,
  Процењена цена предмета продаје: 360.850,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 180.425,25 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 14:40:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 6464
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ63/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.88/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена цена предмета продаје: од 5.000,00 динара до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.500,00 динара до 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 16:10:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 6462
  Датум продаје: 2017-10-21
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Миоковци бб, Чачак
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 551/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор Самсунг, гардеробер двокрилни, рвена витрина, два стара кауча
  Процењена цена предмета продаје: 19.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.300,00


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2017-10-23 15:18:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 6450
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 29 Ии.1220/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-58/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Данило Рајачић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Кућа
  Процењена цена предмета продаје: 2.565.727.43
  Почетна цена предмета продаје: 1.796.009,20


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2017-10-19 15:51:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 6449
  Датум продаје: 2017-11-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ласла Гала бр. 10, 5 спрат, стан 23, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И-324/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-81/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Bomax DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: Путничко возило, марке CITROEN, Тип: C3 1.4 I Pluriel, год.произ.: 2005, рег.ознаке: NS165-JB, Предметно возило предато је на чување извршном повериоцу. Извршни дужник је уговором о купопродаји закљученим дана 22.12.2016. године, овереним у Основном суду у Лозници, број овере OV I бр. 15220/2016, стекао својину на возилу, али исто није регистровао на своје име,Телевизор "LG", Машина за веш "BEKO", Комода за телевизор са полицом за књиге, Писаћи сто, столица, угаона гарнитура, тросед, сто са....
  Процењена цена предмета продаје: Путничко возило, марке CITROEN-331.200,00 динара, Телевизор "LG"-10.000,00 динара, Машина за веш "BEKO"-10.000,00 динара, Комода за телевизор са полицом за књиге- 3.000,00 динара, Писаћи сто-3.000,00 динара, Столица-500,00 динара, Угаона гарнитура-25.000,00 динара, Тросед-5.000,00 динара, Сто са ч
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило, марке CITROEN-165.600,00 динара, Телевизор "LG"-5.000,00 динара, Машина за веш "BEKO"-5.000,00 динара, Комода за телевизор са полицом за књиге- 1.500,00 динара, Писаћи сто-1.500,00 динара, Столица-250,00 динара, Угаона гарнитура-12.500,00 динара, Тросед-2.500,00 динара, Сто са чет


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-10-18 17:44:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 6447
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 08:15
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И-1851/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-171/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NICCO" д.o.o.
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Мини линија марке „SONY“, три диска, два дека и тјунер, са два звучника; 2. Сточић, беле боје; 3. Комода са три полице, светло браон боје; 4. Кухињски елементи, судопера, фиокар од четири фиоке и два двокрилна висећа дела.
  Процењена цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 300,00 динара до 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 11:31:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6442
  Датум продаје: 2017-11-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 296/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 299/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Деретић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: уписан ЛН 6079 КО Врбас-град
  Процењена цена предмета продаје: 4.241.186,84 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.120.593,42 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2017-10-17 14:39:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 6434
  Датум продаје: 2017-11-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: Ии. 355/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 91/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирко Ђаковић и Мирослава Ђаковић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВА 1. класе
  Опис предмета продаје: ЊИВА 1. класе, површине 12а и 12м2, земљиште у грађевинском подручју, која се налази у Бајмоку, у Ул. Вука Караџића, на парцели број 1874, уписана у лн број 4084 к.о. Бајмок
  Процењена цена предмета продаје: 366.778,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 183.389,10 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-10-18 15:54:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 6428
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А432/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈЕП "Топлана" Краљево, Краљево, ул. Цара Лазара бр. 52а, МБ 07190859, ПИБ 101260675
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 7.000,00 дин. до 40.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 3.500,00 дин. до 20.000,00 дин.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-10-13 11:13:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6427
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ив 1323/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ива 176/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка Ад, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати
  Опис предмета продаје: тв,компјутер,мини шпорет....
  Процењена цена предмета продаје: од 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2017-10-20 12:46:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 6424
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 221/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А 1583/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Обрад Јовић из с. Станце, Град Врање и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена цена предмета продаје: 32.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-10-13 10:37:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6420
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: И 1013/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А174/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка Ад, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати
  Опис предмета продаје: микроталасна,теа пећ, плакари,ормари.....
  Процењена цена предмета продаје: од 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.800,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767