ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-11-30 17:00:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 7628
  Датум продаје: 2018-01-03
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ. бр. 3/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А170/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђије Ђурић ПР ДУБОРЕЗАЧКО КОВАЧКА РАДЊА ЂОРЂИЈЕ ЂУРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке „QUADRO“, црне боје, 54cm, crt; Комода, браон боје са два стаклена крила;Комода, беж боје; Монитор LG, беле боје; Комода браон боје; Замрзивач, без ознака, беле боје, око 400 литара,
  Процењена цена предмета продаје: од 3.000,00 динара до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 динара до 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-01-12 11:55:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 7626
  Датум продаје: 2018-02-22
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Инђија, Југ Богдана бр. 4/7
  Пословни број судског предмета: И.Ив.257/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.172/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пираеус Банка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари намењене домаћинству
  Опис предмета продаје: Покретне ствари намењене домаћинству
  Процењена цена предмета продаје: 77.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 38.500,00


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2017-12-20 12:58:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 7620
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 829/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ,,SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD" из Новог Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја непокретности – пословног простора у Обреновцу
  Опис предмета продаје: пословног простора, једне просторије за који није утврђена делатност, површине 32 м2, број посебног дела 1, број зграде 1, број парцеле 343/1, број улаза А, у приземљу, као посебан део стамбено пословне згарде, број зграде 1, спратности 1 По+1 Пр+ЗСп+ 1Пк, у ул. Војводе Мишића бр. 179, уписан у листу непокретности бр. 324 КО Обреновац, у власништву извршног дужника са обимом удела 1/1, на основу којих је успостављена хипотека I реда, у корист извршног повериоца.
  Процењена цена предмета продаје: 3.207.724,80
  Почетна цена предмета продаје: 1.603.862,4


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2017-12-04 15:11:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 7614
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Матије Хуђи бр. 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИВ-211/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А73/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ENMON ДОО БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ, Булевар ослобођења бр. 205
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторно возило
  Опис предмета продаје: Моторно возило Toyota Hiace, број шасије JT121LK1100025502, година производње 1996., рег.ознака SM032-ŠR-регистрација истекла-возило није у возном стању
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00 дин.


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2017-12-01 14:05:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 7606
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Луке Војводића бр 14
  Пословни број судског предмета: 2-Ии-1219/16
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 258/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Срђан Цвејић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 300
  Назив предмета продаје/наслов продаје: друга продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: стабло тује
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 10:54:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 7598
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Иив.бр. 4/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А 72/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво за трговину, експорт - импорт Нектар д.о.о. Врање
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда са земљиштем под зградом и уз зграду у уделу од 1/4
  Процењена цена предмета продаје: 948.145.80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 474.072,90 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-11-27 13:00:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7592
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 4898/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А306/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Анивет трговина ДОО, Бачко Добро Поље
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: скутер
  Опис предмета продаје: скутер
  Процењена цена предмета продаје: од 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 20.000,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2017-12-01 14:12:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 7591
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Луке Војводића 14
  Пословни број судског предмета: 5-Иив-3393/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 640/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VML ENERGY DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: друга предаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: грађевинске машине
  Процењена цена предмета продаје: 33.100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.550.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 13:13:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 7585
  Датум продаје: 2018-01-13
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 4И.И..121/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.602/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фергусон Трговина ДОО Књажевац
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: кг
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: брикет 100x20кг (2t)
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-11-24 08:43:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 7584
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 12 ч
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: Ии бр. 126/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 480/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО НОВИ САД
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 155.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 77.750,00


  Оглас поставио: Аница Марковић
  Датум и време постављања: 2018-01-09 15:33:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljmarkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 013355885
  ПИБ: 108589595
  Матични број: 63558028

  Број записа у бази: 7581
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: 1 Ии 316/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 24/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО ЗА ФИНАСИЈСКИ ЛИЗИНГ ЛИПАКС
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Катастарскe парцелe
  Опис предмета продаје: Катастарске парцеле број: 8322 - њива 5 класе, 2996м2; 10200/2, ливаде 4. класе, 7553м2; 10203, њиве 7 класе, 2352м2; 10215/1, њива 7 класе, 7553м2; 10215/3 њива 7 класе, 1798м2; 10216, љива 7 класе, 14430м2; 10231/1, њива 6 класе, 4326м2; 10428 њива 7 класе, 8474м2, 10436/1 љива 7 класе, 7192м2.
  Процењена цена предмета продаје: 3.290.181,03 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 1.645.090,515 рсд


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-11-29 12:42:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 7571
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И-1311/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-763/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Катица Николић, Дубочане,
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари затечене у кући извршног дужника , према закључку о јавној продаји. Ствари су коришћене .
  Процењена цена предмета продаје: 579.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 289.750,00


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 12:15:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 7566
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: И И-270/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И И-314/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Влада Ћоћић
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 280.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-11-29 14:00:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 7565
  Датум продаје: 2018-01-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Ии. 282/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.226/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Обрадовић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил
  Опис предмета продаје: Аутомобил, "Ауди" модел 80
  Процењена цена предмета продаје: 70.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 дин


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2017-11-28 11:59:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 7562
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: место Милочај бр. 293
  Пословни број судског предмета: И.Ив 231/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 131/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТР ДЕКИ, ВИОЛЕТА СТЕВАНОВИЋ ПР
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило, прекрупач и крава.
  Процењена цена предмета продаје: 452.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 226.000,00 дин.


  Оглас поставио: Радомир Милојевић
  Датум и време постављања: 2017-12-06 08:49:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Улица Хајдук Вељкова број 25
  Е-маил адреса: rmilojevicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 069610554
  ПИБ: 107574201
  Матични број: 62838086

  Број записа у бази: 7559
  Датум продаје: 2017-12-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 25, Неготин, канцеларија Јаног извршитеља
  Пословни број судског предмета: ИИ 112/17 од 29.06.2017.год
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 68/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгишe Стојановићa, из КОВИЛОВА, чији је пуномоћник адв. Маја Барбуловић,из Неготина, улица Краљевића Марка број 4
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил марке „Renault“-Megan Scenic, регистарских ознака NG-013-RK, год.производње 2003
  Опис предмета продаје: покретност је у добром стању
  Процењена цена предмета продаје: 238.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 119.000,00  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-11-29 12:58:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 7557
  Датум продаје: 2017-12-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Ии. 238/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.182/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Петровић, Зоран Чворић, Небојша Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство-намештај и техника
  Опис предмета продаје: Покућство-намештај и техника
  Процењена цена предмета продаје: 108.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 54.000,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-11-27 16:10:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 7546
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: И И-210/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И.И-5/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дом Здравља Корисник буџетских средстава
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комби Рено Трафик Тфил 1989 годиште, Аутомобил Опел Вектра
  Опис предмета продаје: Комби Рено Трафик Тфил 1989 годиште, Аутомобил Опел Вектра
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,00 и 140.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности исте


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2017-11-23 13:13:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 7537
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Раденка Ракоњца, Цара Лазара 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 112/17 , ИИ бр. 792/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 179/17, ИИ 213/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KONTOAR ZAGREB DOO, Republika Hrvatska,ОГРАНАК КОНТОАР ЗАГРЕБ ДОО Нова Пазова, Марковић Бобан Крагујевац
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДРУГА ПРОДАЈА ДЕЛОВА ЛАКЕ ЛЕТЕЛИЦЕ И КОМОРЕ ЗА ФАРБАЊЕ
  Опис предмета продаје: лаке летелице у процесу производње, комора за фарбање авиона са пратећом опремом
  Процењена цена предмета продаје: 7.157.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.578.700,00


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2018-01-18 14:43:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 7534
  Датум продаје: 2018-02-09
  Време продаје: Понуде се прикупљају до 10:00 часова
  Место продаје: Ласла Гала бр. 10, 5 спрат, стан 23, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-68/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-143/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕНОЛ ГРОУП ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Багери-Продаја покретних ствари непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: Багер (улт), тип F 1400 C (H 912-1), година проиводње 1982, фабрички број 3142206, дозвољена укупна тежина 13.400,00 кг, серијски број пленидбене маркице АА 00048, Предметно возило, по подацима који су добијени од МУП-а, није регистровано у Републици Србији. Багер (улт), 160 C, број мотора 15 74 57, број шасије 9822, серијски број пленидбене маркице АА 00049.Предметно возило, по подацима који су добијени од МУП-а, није регистровано у Републици Србији.
  Процењена цена предмета продаје: Багер (улт), тип F 1400 C (H 912-1)-895.000,00 динара, Багер (улт), 160 C- 1.800.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена ствари не може бити нижа од 50% од процењене вредности ствари


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767