ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-03-17 13:05:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 10136
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.409/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.524/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Антонијевић Живомир из Књажевца
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv fox, веш машина горење, регал у спаваћој соби, tv vortex, мини линија first
  Процењена цена предмета продаје: 32.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.000,00


  Оглас поставио: Биљана Ђерић
  Датум и време постављања: 2018-02-19 09:59:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Браће Јовановића 33Б/7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.biljanadjeric@gmail.com
  Контакт телефон: 066342142
  ПИБ: 108589562
  Матични број: 63557846

  Број записа у бази: 10126
  Датум продаје: 2018-04-03
  Време продаје: 08:00h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Биљане Ђерић, ул. Браће Јовановић 33б/7, Панчево
  Пословни број судског предмета: Иив 544/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 67/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ппедузеће за трговину и услуге "ПЕ-ЦО" ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 18.000,00 динара (укупна вредност покретних ствари)
  Почетна цена предмета продаје: 12.600,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-03-19 08:31:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10124
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 17713-920/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 11375/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика, Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-03-19 08:08:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10123
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 17713-1107/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 11526/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика, Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: дрва
  Опис предмета продаје: дрва
  Процењена цена предмета продаје: од 48.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 14.400,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Ђерић
  Датум и време постављања: 2018-02-19 08:40:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Браће Јовановића 33Б/7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.biljanadjeric@gmail.com
  Контакт телефон: 066342142
  ПИБ: 108589562
  Матични број: 63557846

  Број записа у бази: 10121
  Датум продаје: 2018-03-27
  Време продаје: 09:00h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Биљане Ђерић, ул. Браће Јовановић 33б/7, Панчево
  Пословни број судског предмета: I - Иив. 58/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 13/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОРМИСАНО ДОО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и бела техника
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 70.000,00 динара (укупна вредност покретних ствари)
  Почетна цена предмета продаје: 49.000,00 динара  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-03-09 08:45:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 10117
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.292/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А302/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ха
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.606 површине 0.06,03ха-ливада 6.класе мзв Средиљ,лист непокретности 44 КО Радичевац, кп.607 површине 0.24,26ха-њива 8 класе мзв Средиљ.лист неп.44 КО Радичевац,кп.612 површине 0.24,21ха-ливада 6.класе мзв Средиљ, лн.бр.44 КО Радичевац, кп.1087 површине 0.13,77 ха, њива 8 класе мзв Левача, лн.бр.44 КО Радичевац, кп.1104 површине 0.11,92ха-њива 8.класе мзв Дамњанова Чука, лн.бр.44 КО Радичевац,кп.2308 површине 0.46,42ха-њива 7.класе мзв Равни дел, лн.44 КО Радичевац, и остале парцеле по Закљ.
  Процењена цена предмета продаје: 38.611,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 19.305,50 евра


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-03-09 08:35:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 10116
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.317/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.410/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда-зграда бр.1,кп.бр.1348/5, површине 99м2, број етажа ПО 1, ПР 1, СП 1, ПК 1.лист непокретности 1107 КО Трговише, земљиште на парцели 1348/5, површине 501м2 у мзв,, Дубрава"
  Процењена цена предмета продаје: 41.600 евра
  Почетна цена предмета продаје: 20.800 евра


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-03-17 12:52:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 10115
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 09,30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1201/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv ciatronic, плакар трпезаријски
  Процењена цена предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-03-17 13:01:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 10114
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 09,00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.345/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv philips
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-04-11 13:23:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 10110
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: ИИв-430/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-3/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Селт са доо Ниш
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Рено меган сеник 1.5 дизел, 2004. год.
  Опис предмета продаје: Рено меган сеник 1.5 дизел, 2004. год.
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-03-13 16:05:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10108
  Датум продаје: 2018-03-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 955/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.А-126/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредна банка Београд ад Београд - у стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: усисивач, сто и четири столице,фрижидер, веш машина, телевизор, собни тренажер, звучници, DVD
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 33.100,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.550,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-03-12 10:24:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 10106
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-11294/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-34/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Бошковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Стана површине 27м2 који се налази у Нишу, ул.Гаврила Принципа улаз бр. 25б, стан бр.12, у поткровљу стамбене зграде за колективно становање уписане као зграда бр.13, на катастарској парцели број 5708/1, уписан у лист непокретности број 6869 КО Ниш - Бубањ
  Процењена цена предмета продаје: 2.237.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.118.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2018-03-02 11:49:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 10105
  Датум продаје: 2018-03-30
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: 1 И И-609/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И.И-А356/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јела ВМ Привредно друштво за трговину услуге и производњу доо
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 5000,00 и др
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности исте


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 11:14:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 10104
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 64
  Пословни број судског предмета: Ии. 961/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 697/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Радивојчевић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: краве, приколица и колица
  Опис предмета продаје: две краве, тракторска приколица и ручна колица
  Процењена цена предмета продаје: 205.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 102.900,00 динара


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 12:40:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милоја Павловића 9, спрат 2, стан 9
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 10103
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Тржни центар Шумадија, Крагујевац, ул.Милоја Павловића бр. 9, II спрат, локал бр. 9
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 903-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.98/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Техно промет ДОО Крагујевац
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 24
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машине, машине за прање посуђа, фрижидери, комбиновани фрижидери, замрзивачи, плински шпорет, ел
  Опис предмета продаје: Веш машине, машине за прање посуђа, фрижидери, комбиновани фрижидери, замрзивачи, плински шпорет, електрични шпорет, лаптоп
  Процењена цена предмета продаје: 648.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 324.150,00 динара


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2018-03-08 15:43:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 10101
  Датум продаје: 2018-03-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-513/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србије"а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пекарска опрема
  Опис предмета продаје: 1.пекарска пећ РАМЕ-30; 2.пекарска пећ - DADEX; 3. делилица за тесто; 4. моторно возило IVECO
  Процењена цена предмета продаје: 990.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 297.000,00


  Оглас поставио: Војка Јањић
  Датум и време постављања: 2018-04-02 13:37:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Страхињића Бана 57а, 1. спрат, стан 4
  Е-маил адреса: vojkajanjic@izvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0691002326
  ПИБ: 108196582
  Матични број: 63284734

  Број записа у бази: 10100
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Страхињића Бана 57 А, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 7094/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 82/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОСТА ДОРОСЛОВАЦ
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности на другом усменом јавном надметању
  Опис предмета продаје: двособан стан, број 22, у Београду, ул. Милића Ракића 3, површине 50 м2, постојећи на кат.парцели 15882/3, уписан у ЛН 4540 КО Звездара
  Процењена цена предмета продаје: 5.492.423,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.725.617,39 динара


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2018-04-03 09:27:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 10098
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета: Иив 598/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-52/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ненад Стојановић ПР Ненад Стојановић ПР, радња за туристичке услуге и мењачке послове КУЋА ПУТОВАЊА Ниш, Ниш, ул. Вождова бр. 18, МБ 62839163, ПИБ 107576924
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Вертикалне полице сиве боје,Вертикалне полице сиве боје - продужетак,Пулт сиве боје са стакленим дел
  Опис предмета продаје: Све предметне ствари су у релитвно добром стању.
  Процењена цена предмета продаје: 44.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.750,00


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 08:49:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 10090
  Датум продаје: 2018-04-02
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И.И. 92/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 80/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за Развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја куће
  Процењена цена предмета продаје: 4.895.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.447.500,00


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-03-16 13:48:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 10086
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: I-3 ИИ.298/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.163/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена цена предмета продаје: 497.702,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 248.851,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767