ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-05-08 13:58:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 12039
  Датум продаје: 2018-06-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-84/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 11/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Јевтић из Доњег Шепка
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Радован Тошић
  Датум и време постављања: 2018-05-08 13:42:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljpa@gmail.com
  Контакт телефон: 0648566051
  ПИБ: 108590360
  Матични број: 63558508

  Број записа у бази: 12038
  Датум продаје: 2018-05-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Војводе Радомира Путника бр. 7, први спрат
  Пословни број судског предмета: ии 379/17
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 48/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гаранцијски фонд АПВ
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: Трактор SAME LASER, рег. ознака VŠ AAM-07, број шасије S33S306WVT2E10250, број мотора 01229, запремина 6000цм2, снага 92.6 kw, год.производње 2012
  Процењена вредност предмета продаје: 3.074.136,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 2.151.895,20 РСД


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-05-08 13:35:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 12037
  Датум продаје: 2018-06-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 612/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 612/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ПАРКИНГ СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: ТВ „SAMSUNG“ “40 ; Клима уређај „TESLA“ 12
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00 динара ; 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-05-08 13:33:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 12036
  Датум продаје: 2018-05-28
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Суботица, Петра Драпшина 1
  Пословни број судског предмета: ИИв 264/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-133/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СОКОЈ-Организација музичких аутора Србије Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор марке "Самсунг" 40 инча, Sony playstation 3, звучник и систем за озвучење, опрема за голф,
  Опис предмета продаје: елевизор марке "Самсунг" 40 инча, Sony playstation 3, звучник марке "Pioneer" и систем за озвучење марке "Panasonic", опрема за голф са 12 штапова за голф, дрвена фотеља са кожним пресвлакама, ручни сат марке "Calgary"
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 динара, 20.000,00 динара, 50.000,00 динара, 20.000,00 динара, 30.000,00 динара, 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 49.000,00 динара, 14.000,00 динара, 35.000,00 динара, 14.000,00 динара, 21.000,00 динара, 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-05-08 13:24:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 12035
  Датум продаје: 2018-06-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 1Ии 86/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 45/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Наташа Јанковић ПР, СТР "ТАЊА-АР", Севојно
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор 533 ИМТ; Скупљач сена, балирка SIP; Циатерна (вучна) са пумпом.
  Опис предмета продаје: Трактор 533 ИМТ; Скупљач сена, балирка SIP; Циатерна (вучна) са пумпом.
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 205.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-08 12:44:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12034
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета: 11933-0217
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-367/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач “LTH” 210 L; Веш машина “FAVORIT”; Фрижидер “SOGO”; Телевизор “CROWN” 55
  Опис предмета продаје: Замрзивач “LTH” 210 L; Веш машина “FAVORIT”; Фрижидер “SOGO”; Телевизор “CROWN” 55
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00; 15.000,00; 7.000,00; 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.300,00; 10.500,00; 4.900,00; 4.200,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-05-08 12:23:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 12027
  Датум продаје: 2018-06-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: И 567/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1162/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгана Јанковић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 29.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 60% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-05-08 12:00:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 12026
  Датум продаје: 2018-06-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: 1ИИв-287/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-52/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Баскет здравија храна Made by Hand doo Stara Pazova
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило VW PASSAT 1.9 TDI
  Опис предмета продаје: путничко возило VW PASSAT 1.9 TDI, 2007. год
  Процењена вредност предмета продаје: 700.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 490.000,00 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-05-08 10:56:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 12025
  Датум продаје: 2018-06-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 64
  Пословни број судског предмета: Ии. 659/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 406/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милија Боловић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило марке RENAULT MEGANE, модел SCENIC, дизел 1.9, година производње 2004.
  Процењена вредност предмета продаје: 214.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 149,940,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-08 10:44:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12024
  Датум продаје: 2018-06-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1ИИ 357/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 172/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска Банка, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - Породична стамбена зграда бр. 1, површине у габариту 1а 20м2, земљиште под зградом-објектом, површ
  Опис предмета продаје: - Породична стамбена зграда бр. 1, површине у габариту 1а 20м2, земљиште под зградом-објектом, површине 1а 20м2, земљиште уз зграду-објекат, површине 5а 00м2, њива 3. класе, површине 4а 62м2, укупне површине 10а 82м2, све на катастарској парцели број 625, улица Пролетерска број 40, Обреж, уписана у лист непокретности број 622 К.О. Обреж, власништво извршног дужника у целости,
  Процењена вредност предмета продаје: 3.229.440,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.614.720,00


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 09:54:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 12023
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, први спрат, сала 212, Суботица
  Пословни број судског предмета: И.И.559/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.39/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ласло Гелер
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Зграде, земљиште уз зграду
  Опис предмета продаје: Зграде, земљиште уз зграду
  Процењена вредност предмета продаје: 1.365.759,55 дин
  Почетна цена предмета продаје: 682.879,77 дин


  Оглас поставио: Јован Пјешчић
  Датум и време постављања: 2018-05-08 09:56:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Сарајевска 42, спрат 5, стан 51
  Е-маил адреса: jpizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0645928238
  ПИБ: 107580782
  Матични број: 62843772

  Број записа у бази: 12022
  Датум продаје: 2018-05-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља у ул. Сарајевска 42/51
  Пословни број судског предмета: 7ИИ1674/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 142/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Маријана Новаковић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ливаде
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште у Прибојској Бањи, три парцеле укупно 26 ари
  Опис предмета продаје: шума 3. класе површине 399м2 - кп 1245/1 КО Бања, шума 3. класе површине 171м2 кп 1245/5 КО Бања, ливада 5. класе (пољопр. земљиште) површине 2030 м2 кп 1246/2 КО Бања
  Процењена вредност предмета продаје: 4400000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3080000 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-05-08 09:47:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 12021
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6.Ии. 354/17
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 118/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ZRNEX
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/6 дела непокретности извршног дужника уписаних у Л.Н. бр. 8262 К.О. Нови Бечеј: - парцела бр. 22
  Опис предмета продаје: њива 1. класе од 70 ара 24 м2, њива 4. класе од 3 ара 73 м2 или све укупно 73 ара 97 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00 динара


  Оглас поставио: Јован Пјешчић
  Датум и време постављања: 2018-05-08 09:36:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Сарајевска 42, спрат 5, стан 51
  Е-маил адреса: jpizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0645928238
  ПИБ: 107580782
  Матични број: 62843772

  Број записа у бази: 12019
  Датум продаје: 2018-05-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља у ул. Сарајевска 42/51
  Пословни број судског предмета: ИИ248/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 181-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Денић
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: покретне ствари које
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари, више ставки специфицираних закључком о продаји
  Опис предмета продаје: покретне ствари, више ставки
  Процењена вредност предмета продаје: индивидуално за сваку ствар
  Почетна цена предмета продаје: индивидуално за сваку ствар


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-08 09:16:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 12018
  Датум продаје: 2018-05-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 И-99/2017 од 01.02.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 36/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа и локал
  Опис предмета продаје: 1. Непокретности уписане у лист непокретности број 3100 КО Зрењанин - Трособан стан површине 188м2 број посебног дела 1 приземље који се налази у породичној стамбеној зградиИве Лоле Рибара 6 број зграде 1 приземна саграђена на парцели број 4392/1 - Двособан стан површине 53м2 број посебног дела 2 приземље који се налази у породичној стамбеној згради Иве Лоле Рибара 6 број зграде 1 приземна саграђена на парцели број 4392/1 са припадајућим градским грађевинским земљиштем на парцели број 4392/1 у
  Процењена вредност предмета продаје: 28.144.676,25 динара и 34.899.986,44 динара
  Почетна цена предмета продаје: 19.701.273,30 динара и 24.429.990,50 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2018-05-08 09:10:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 12017
  Датум продаје: 2018-06-05
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 94/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.246/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Снежана Радојичић из Бргула
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: два (2)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Предмет продаје су тракторска цистерна и трактор ИМТ 533,без кабине
  Процењена вредност предмета продаје: тракторска цистерна - 30.000,00 динара ; трактор ИМТ 533,без кабине - 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: тракторска цистерна - 21.000,00 динара ; трактор ИМТ 533,без кабине -140.000,00 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-05-08 08:42:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 12016
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.64
  Пословни број судског предмета: ИИв 4/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 13/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗР "КЉУЦО"
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: RENAULT CLIO, 2011 годиште
  Процењена вредност предмета продаје: 540.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 270.000,00 динара


  Оглас поставио: Милица Џаковић Бојић
  Датум и време постављања: 2018-05-07 16:10:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Максима Горког 18
  Е-маил адреса: izvrsiteljmilicadzakovicbojic@gmail.com
  Контакт телефон: 013346649
  ПИБ: 108586970
  Матични број: 63556033

  Број записа у бази: 12015
  Датум продаје: 2018-05-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког 18
  Пословни број судског предмета: Ив 314/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А61/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ERSTE BANK"
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 35.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.750,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-07 16:05:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 12014
  Датум продаје: 2018-06-07
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИ 3/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 9/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПЕРИЋ РАДЕ из Шида
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и помоћна зграда, катастарска парцелаброј 1251, К.О. Шид
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и помоћна зграда, катастарска парцелаброј 1251, К.О. Шид
  Процењена вредност предмета продаје: 10.047.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.032.900,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-05-07 15:41:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 12013
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 96/2015
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 31/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво "Zeo - medic" доо Београд - Земун
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности непосредном погодбом по споразуму странака
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда и помоћни објекат
  Процењена вредност предмета продаје: 13.268.170,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.980.451,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767