ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1819 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 08:07:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 15033
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк.1774/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућна техника
  Опис предмета продаје: Ближе одређене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 56.000,00 диннара
  Почетна цена предмета продаје: 16.800,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-08-29 15:02:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 15032
  Датум продаје: 2018-09-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк.101/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Електропривреда Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор ИМТ533, и возило ГОЛФ 1,3
  Опис предмета продаје: Ближе одређене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 318.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 190.800,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-08-29 15:00:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 15031
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета: и.ив.197/2016
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив.А35/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгица Радојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућна техника
  Опис предмета продаје: Ближе одређене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 89.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 62.300,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 08:36:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 15030
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета: и-275/204
  Број предмета јавног извршитеља: и.и.А547/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јасмика Крстић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућна техника
  Опис предмета продаје: Ближе одређене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 62.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 31.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 08:40:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 15029
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк. А211/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор, прикључна машина ,моторна тестера и бела техника
  Опис предмета продаје: Ближе одређене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 337.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 168.500,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 08:20:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 15028
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк.363/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод и канализација
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор ИМТ 539
  Опис предмета продаје: Ближе одређене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 354.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 177.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-29 14:45:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15027
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-390/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Орман, Телевизор “LG”, Двосед и тросед кожа, Микроталасна “Colosus”
  Опис предмета продаје: Орман, Телевизор “LG”, Двосед и тросед кожа, Микроталасна “Colosus”
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 10.000,00 30.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 7.000,00 21.000,00 2.100,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-29 14:45:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15026
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-393/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Vox” Регал 5м х 2,2 м Тросед Фотеља Сто и четири столице Мали сто
  Опис предмета продаје: Телевизор “Vox” Регал 5м х 2,2 м Тросед Фотеља Сто и четири столице Мали сто
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 15.000,00 7.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 7.500,00 3.500,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 08:23:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 15025
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк. 785/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Водовод и канализација Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Возило ЛАДА САМАРА
  Опис предмета продаје: Ближе одређене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 29.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 14.500,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-09-25 15:36:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 15023
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., сутерен
  Пословни број судског предмета: ИИв-103/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-56/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Павле Стојименов ПР PAVLE STOJIMENOV PR RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA ŠTAMPANJA I IZRADE REKLAMA PS REKLAME NIŠ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Столице метал - ратан, комада 40; Столови метал - стакло, комада 10; Столице од дрвета, комада 28; Столови од дрвета, комада 7; Сунцобрани са постољем, комада 4;
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-29 14:01:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15022
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-415/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мобилни телефон “LG L50”, Фритеза “Provision”, Усисивач, Телевизор “Fuego”, Решо “Слобода”
  Опис предмета продаје: Мобилни телефон “LG L50”, Фритеза “Provision”, Усисивач, Телевизор “Fuego”, Решо “Слобода”
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 1.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.100,00 1.400,00 1.400,00 3.500,00 700,00


  Оглас поставио: Павле Милајић
  Датум и време постављања: 2018-08-29 13:37:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косовска 97
  Е-маил адреса: pavlem.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0654496406
  ПИБ: 108592172
  Матични број: 63559890

  Број записа у бази: 15021
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косовска бр. 97, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: ИИ 80/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 8/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank Srbija a.d., Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стамбено пословна зграда
  Опис предмета продаје: Кп. Бр. 3044 Ћириковац, стамбено пословна зграда бр. 6,лист непокретности бр. 1063,површине 148м2(приземље) уписане у лист непокретности бр. 1063, док површину од 148м2 представља неукњижени део (поткровље)
  Процењена вредност предмета продаје: 6.058.687,24
  Почетна цена предмета продаје: 3.029.343,62


  Оглас поставио: Станко Филиповић
  Датум и време постављања: 2018-08-29 13:36:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/28
  Е-маил адреса: stankovr@hotmail.com
  Контакт телефон: 0631661625
  ПИБ: 107576836
  Матични број: 62840412

  Број записа у бази: 15020
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.12Б/28, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И-121/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 121/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Младеновић Марјан из Сурдулице
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Трпезаријски сто, метал-стакло, веш машина „ GORENJE„ 7 kg- WA7500E, ауто приколица, нерегистрована- у фази изградње, мотор „VESPA „ HURIKAM, јапански, млин за кукуруз,
  Процењена вредност предмета продаје: 85.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.500,00 динара


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2018-08-29 13:01:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Књаза Милоша 86/29
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 15019
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И. 114/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 102/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Илија Јевтић
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Кућни намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 104.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 72.800,00


  Оглас поставио: Станко Филиповић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 08:16:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/28
  Е-маил адреса: stankovr@hotmail.com
  Контакт телефон: 0631661625
  ПИБ: 107576836
  Матични број: 62840412

  Број записа у бази: 15018
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.12Б/28, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И-631/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2314/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мал. Ерика Тусуновић
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: трактор, окретач за сено, мото- култиватор, плуг за орање, крава, трупци
  Процењена вредност предмета продаје: 420.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00


  Оглас поставио: Станко Филиповић
  Датум и време постављања: 2018-08-29 12:51:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/28
  Е-маил адреса: stankovr@hotmail.com
  Контакт телефон: 0631661625
  ПИБ: 107576836
  Матични број: 62840412

  Број записа у бази: 15017
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.12Б/28, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И-31/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.149/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славко Петковић из Сурдулице
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Замрзивач „ GORENJE„ 310л, замрзивач, 310л,веш машина „GORENJE „ WA-6065, Фрижидер,
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-08-29 12:50:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 15016
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди - судске јединице Нови Кнежевац I-3 Ии-147/2018 од 05.06.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 195/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 3143 КО Чока Парцела број 499брзг1 приземље број посебног дела 4 стан од две собе површине 57м2 број улаза 2 У износу од 2.068.698,00 динара. Непокретноти није слободна од лица и ствари.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.068.698,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.448.088,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-29 12:40:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15015
  Датум продаје: 2018-09-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-482-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина “Končar WM065RI” Телевизор “Neo” 51 “ Регал Кауч
  Опис предмета продаје: Веш машина “Končar WM065RI” Телевизор “Neo” 51 “ Регал Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 3.500,00 3.500,00 4.200,00


  Оглас поставио: Марина Јеремић
  Датум и време постављања: 2018-09-26 15:19:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 15014
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића број 5
  Пословни број судског предмета: ИИВ 272/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 151/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕНИВО ДОО СЕВОЈНО
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО МАРКЕ ФОРД
  Опис предмета продаје: Ближе описан у изреци закључка
  Процењена вредност предмета продаје: 413455
  Почетна цена предмета продаје: 50% процењене вредности ствари


  Оглас поставио: Милош Јоксимовић
  Датум и време постављања: 2018-08-29 11:35:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Пожешка 30
  Е-маил адреса: milosjoksimovic78@gmail.com
  Контакт телефон: 0114056592
  ПИБ: 108001023
  Матични број: 63142255

  Број записа у бази: 15013
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија извршитеља Јелене Алексић, ул. Страхињића Бана број 27 / III / 10, Београд
  Пословни број судског предмета: 5ИИ 1377/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 286/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОРАН ЛАЗАРЕВИЋ, БЕОГРАД
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште и хале
  Опис предмета продаје: земљиште површине 0,45,99 ha, на кат.парцелама 2463/1 и 2463/2 КО Чукарица, стари број кат.парцеле 2308/1 и 2308/2 ЗКУЛ 127 КО Жарково, пословни објекат - хала у Београду, Ул.Водоводска бр.164, на кат.парцелама 2463/1 КО Чукарица и пословни објекат - хала-складиште у Београду, у Ул.Водоводска број 164б, на кат.парцели број 2463/1 и 2463/2 КО Чукарица
  Процењена вредност предмета продаје: 42.263.352,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 29.584.346,40 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767