ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2018-02-23 08:02:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 10260
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд/Бежанијска коса
  Пословни број судског предмета: ИИ 51790/12
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 96/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Јевтић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство и намештај
  Опис предмета продаје: Продаје се покућство и намештај (TV, угаона гарнитура, трпезаријски сто и столице, комоде и сл.)
  Процењена цена предмета продаје: 340.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 204.000,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-02-22 18:48:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10258
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Инт 44/16
  Број предмета јавног извршитеља: Инт 44/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-02-22 16:53:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 10255
  Датум продаје: 2018-03-23
  Време продаје: 15:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИв-281/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-261/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: 1/8 непокретности-Породична стамбена зграда саграђена на катастарској парцели број 3775/13, уписана у лист непокретности број 4336 К.О. Инђија
  Процењена цена предмета продаје: 961.211,87 динара
  Почетна цена предмета продаје: 576.727,122 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-02-22 16:34:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 10254
  Датум продаје: 2018-03-23
  Време продаје: 14,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИв-33/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-112/2016 а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: INTER SAFE BUSINESS DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредна машина
  Опис предмета продаје: Трактор марке "URSUS" C902B, година производње 1988, рег. ознаке "SM-AAJ-37"
  Процењена цена предмета продаје: 735.368,4 динара
  Почетна цена предмета продаје: 441.221,04 динара


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-02-22 15:45:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 10253
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: 3 ИИв-277/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-55/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Путеви Србије Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило
  Опис предмета продаје: путничко возило са детаљним подацима у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-02-22 15:34:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 10252
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 4 Иив.58/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А-61/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЛЕТИНА ДОО НОВИ БЕЧЕЈ
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: Комбиновани шпорет "Кончар",фрижидер "VOX", микроталасна пећ "CIV TRONIC",радио касетофон,кухињски елементи,аспиратор,трпезаријски сто са 4 столице,ТВ "VOX",орман дневне собе,сет сточића 3/1, писаћи сто, замрзивач "Obod-ice",веш машина " Beko",огледало-купатилско,баштенски сет и огледало-чивилук
  Процењена цена предмета продаје: 107.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 53.750,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-02-22 15:31:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 10251
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 335/2016а
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 335/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод и канализација"
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизор "VIVAX" "32 ; усисивач црвени
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00 динара; 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-02-22 15:26:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 10249
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 371/2016а
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 371/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод и канализација"
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: орман браон боје ; писаћи сто ; фотеља
  Процењена цена предмета продаје: 70%
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 2.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-03-16 13:22:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 10247
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 538/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ранко Лончар
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности на јавном надметању
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 66.864.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 53.491.200,00 дин


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-22 14:22:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 10246
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: ИИ-396/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-238/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Срђан Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 43 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: тестера,алуминијумски профил, цеви, брусилица, убодна тестера-БЛАЦК ДЕЦКЕР, убодна тестера-ФИОПЕНТ, модел ограде разних боја и величина, гелендери,крило од кованог гвожђа,калупи за ливење, струг ПОБЕДА,ременице, машина кокила различитих модела,величина и облика, тоцило, изливени делови жаба, тестера,тестера-црвена, телевизор
  Процењена цена предмета продаје: 318.970,00 динара (од 1.000,00 динара до 60.000,00 динара)
  Почетна цена предмета продаје: 159.485,00 динара (500,00 динара до 30.000,00 динара)


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-03-29 08:53:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 10241
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 580/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 385/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радојчић Мирослав
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска приколица Лозница
  Опис предмета продаје: Тракторска приколица Лозница
  Процењена цена предмета продаје: 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 75.000,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-02-22 12:51:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 10240
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: Ив-125/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 176/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HALKBANK ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке Volkswagen Golf (караван), рег.ознаке IC 019-TC, боја сива, без ближих ознака
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 дин


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-03-26 13:12:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10234
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Ии. бр. 70/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-161/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миленко Ћурчић и Ауто центар Ћурчић Рашка
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја путничког моторног возила
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке „OPEL“, модел „AGILA“, рег. ознака RA-104-ТХ, бр. шасије Z10XE19R61379, год. производње 2001, 973 cm³, снаге 43 KW
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-02-22 09:19:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 10232
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.И 3903/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 891/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА"
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор
  Опис предмета продаје: Телевизор "Samsung"
  Процењена цена предмета продаје: Телевизор "Samsung"-30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Samsung"-21.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-03-21 17:58:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 10231
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр.7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И И-346/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 167/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Милосављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина марке „ELIN“, Путничко возило марке „FIAT“, тип „PUNTO“, са ознаком „multijet“, беле боје
  Опис предмета продаје: Веш машина марке „ELIN“, Путничко возило марке „FIAT“, тип „PUNTO“, са ознаком „multijet“, беле боје, рег.ознака SP 013-TG
  Процењена цена предмета продаје: 162.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 81.000,00 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-02-22 08:26:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 10230
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 5
  Пословни број судског предмета: И(и)200/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 233/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Piraeus banka
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда површине 40м2
  Процењена цена предмета продаје: 2.046.057,90 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.023.028,95 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-03-21 22:56:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 10228
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И Ив.279/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.156/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NLB BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-20 15:46:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10225
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3. (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-9219/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4529/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радомир Радовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Подностојеће огледало, Дводелни гардеробер, LCD телевизор марке LG, дијагонале 42 инча, Клуб сточић, Угаона гарнитура, Кухиња-горњи део четвороделни, доњи петоделни са судопером, Машина за прање посуђа марке Gorenje, Вертикални замрзивач марке BAUKNECHT, Веш машина марке SAMSUNG, модел R1245GW, Монитор марке ASUS;
  Процењена цена предмета продаје: 142.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 99.750,00  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-03-22 11:45:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10224
  Датум продаје: 2018-04-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 283/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-115/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Српска банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор
  Опис предмета продаје: Телевизор марке "Panasonic", crt, сиве боје.
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-20 15:04:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10221
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-485/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А2894/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оливер Ленић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Веш машина марке VOX WM 552, Телевизор DAEWOO дијагонале 52 cm, Брусилица LOVEČ, Брусилица MATRIX ознаке AG 1100 evolution, Трактор IMT-533 DELUX регистрације CO-Kњажевац 4256, Тракторски плугови, Прикључна приколица, Мотокултиватор ИМТ-506 са косачицом без погонских точкова, Тракторска дрљача;
  Процењена цена предмета продаје: 568.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 284.250,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767