ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1713 активних, од укупно 11910 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 13:51:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 11912
  Датум продаје: 2018-05-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 483/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 764/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "НАШ ДОМ"
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Рено", модел "лагуна", рег. ознаке UE 062-NO, година производње 2004.
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 125.000,00


  Оглас поставио: Милан Јовичић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 13:49:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Кнеза Милоша 2, спрат 3
  Е-маил адреса: jovicic.mil@gmail.com
  Контакт телефон: 0631026634
  ПИБ: 107576676
  Матични број: 62839287

  Број записа у бази: 11911
  Датум продаје: 2018-05-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Шабац, ул. Кнеза Милоша бр.2, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.И бр. 902/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 40/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Алвање
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 1.055.040,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 738.528,00 динара


  Оглас поставио: Добрила Павлица
  Датум и време постављања: 2018-05-03 13:20:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Е-маил адреса: dobrilapavlica@gmail.com
  Контакт телефон: 0621883538
  ПИБ: 108588762
  Матични број: 63557510

  Број записа у бази: 11910
  Датум продаје: 2018-05-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 831/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 177/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Керекђарто Владимир и Јанко Хорњак
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Зграда пољопривреде
  Опис предмета продаје: уписано у Лист непокретности број 4271 КО Руски Крстур
  Процењена вредност предмета продаје: 1.361.701,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 680.850,60 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 12:40:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 11909
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 858/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ"
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 12:35:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 11908
  Датум продаје: 2018-05-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, ул. Жарка Зрењанина 11, Панчево
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-732/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 103/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Царина Коста
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1)Киоск са полицама и клима уређајем, 2) Киоск са полицама
  Опис предмета продаје: 1)Метални зелени киоск са полицама и клима уређајем, 2) Киоск са полицама
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 177.630,45, 2) 118.420,30
  Почетна цена предмета продаје: 1) почетна цена 88.815,23; динара; 2) почетна цена 59.210,15 динара;


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-05-31 08:40:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 11907
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А79/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГРАД ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 12:04:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 11906
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Стари корзо 36; Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-165/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-169/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GIROS PLUS 2016 ДОО Београд-Чукарица
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Расхладна витрина без ознаке, Замрзивач марке "BAUKNECNT" беле боје, Комбиновани фрижидер/замрзивач
  Опис предмета продаје: Расхладна витрина без ознаке, Замрзивач марке "BAUKNECNT" беле боје, Комбиновани фрижидер/замрзивач вертикални беле боје "SILVER CREST"
  Процењена вредност предмета продаје: 34.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 23.800,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 11:52:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 11905
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стари корзо 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-75/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-176/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Чолић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "ТЕСЛА" лед 100цм, Витрина са ТВ полицом "FORMA IDEALE", Телевизор "ТЕСЛА" лед 70 цм, Клим
  Опис предмета продаје: Телевизор "ТЕСЛА" лед 100цм, Витрина са ТВ полицом "FORMA IDEALE", Телевизор "ТЕСЛА" лед 70 цм, Клима уређај "Fujitsu", "HUQSVARNA" моторна тестера, Тример за траву
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 63.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-05-28 10:58:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 11904
  Датум продаје: 2018-06-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-807/2008
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 140/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Наташа Ћирић- Ишљамовић
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Тракторска приколица, непозната година производње Атомизер, Агромеханика Крањ, непозната година производње Шпорет на дрва-Смедеравaц, беле боје, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 96.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 26.400,00


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2018-06-01 14:48:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 11903
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: КАНЦЕЛАРИЈА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА СЛОБОДАНА ЖИВАНОВА, НОВИ САД, УЛ. ФУТОШКА 1 А
  Пословни број судског предмета: И И 3797/17
  Број предмета јавног извршитеља: И И 233/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: POSITIVE DOO NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда две помоћне зграде гаража ливада 5 класе
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда две помоћне зграде гаража ливада 5 класе све на парцели 595/4 лист непокретности 647 ко Сремска Каменица и земљиште под и уз зграде
  Процењена вредност предмета продаје: 11.379.633,30
  Почетна цена предмета продаје: 5.689.816,65


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 11:04:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 11902
  Датум продаје: 2018-06-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 4 И-262/2017 од 21.06.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 285/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа и помоћни објекти
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 187 КО Наково Број парцеле 1083 бр зг 1,2,3,4 улица Главна 48 земљиште у грађевинском подручју укупне површине 11а15м2 Број парцеле 1084 улица Главна њива 1 класе 3а85м2 земљиште у грађевинском подручју Све приватна својина Грбић Дара обим удела 54/80 и Грбић Мирослава обим удела 26/80 Број парцеле 1083 бр зг 1 породична стамбена зграда, бр зг 2,3,4 помоћне зграде све ПР 1 улица Главна 48 Све приватна својина Грбић Дара обим удела 54/80 и Грбић Ми
  Процењена вредност предмета продаје: 2.300.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.610.000,00


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-06-18 14:29:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 11901
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 19/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 9/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Врућинић Винко
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 62.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 31.250,00


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 09:57:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 11900
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 14.00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја 45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: ИИВ бр.81/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 262 ИИв 105/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY BANKA AD, NOVI SAD, Нови Сад, ул. Булевар ослобођења 2а, МБ:08761132, ПИБ:101643574
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Катастарске парцеле бр.246, бр. 249, бр. 252/4, бр. 312, бр. 313/1 и бр. 448/4 а све уписане у ЛН бр
  Опис предмета продаје: Кп бр.246, потес Јасенић, пољопр. земљ,њива 4. класе , површине 26а 41 м2, кп бр. 249, потес Јасенић, пољопр. земљ, њива 4. класе, површине 07а 01м2, кп бр.252/4, потес Река, пољопр. земљ, пашњак 1. класе, површине 30а 77м2, кп бр. 312, потес Јазбине, пољопр. земљ, воћњак 4. класе, површине 28а 04м2, кп бр.313/1, потес Река, пољопр. земљ, њива 4. класе, површине 96а 07 м2, кп бр. 448/4, потес Село, пољопр. земљ, пашњак 2. класе, површине 48 а 75 м2 све уписане у лн бр.114 КО Вукона
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност кп бр.246 износи 125.389,60 динара, кп бр. 249 износи 33.282,13 динара, кп бр. 252/4 износи 146.090,05 динара, кп бр. 312 износи 116.487,46 динара, кп бр. 313/1 износи 456.121,91 динара, кп бр. 448/4 износи 289.319,55 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70 % од процењене вредности и то за кп бр.246 износи 87.772,72 динара, за кп бр. 249 износи 23.297,47 динара, за кп бр. 252/4 износи 102.263,03 динара, за кп бр. 312 износи 81.541,22 динара, за кп бр. 313/1 износи 319.285,33 динара, за кп бр. 448/4 износи 202.523,68 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 09:52:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 11899
  Датум продаје: 2018-05-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: И.И. 502/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 790/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Путеви" АД Пожега
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 65.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 09:37:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 11898
  Датум продаје: 2018-06-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 1 Ии-40/2018 од 12.02.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 52/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа и помоћни објекти
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 412 КО Кикинда У В листу 1 део Подаци о зградама и другим грађевинским објектима и носиоцима права на њима. Број зграде 1 породична стамебна зграда и број зграде 2,3,4 помоћне зграде саграђене на парцели број 2445/2 улица Краља Петра првог број 117 Што накнадним уносом у катастар представља непокретност уписану у лист непокретности број 412 КО Кикинда Парцела број 2445/2 број зграде 1 породична стамебна зграда приватна својина извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 3.500.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.450.000,00


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-24 14:52:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 11897
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 741/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 3446/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "EUROBANK" a.d. Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: зграда трговине - продавница бр. 9, површине 51 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.354.965.70 динара
  Почетна цена предмета продаје: 948.475,99 динара


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 09:17:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 11895
  Датум продаје: 2018-05-31
  Време продаје: 12.00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја 45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: ИИ 327/16
  Број предмета јавног извршитеља: 262 ИИ 31/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Ниш, ул. Булевар Немањића бр.14а, МБ:07904959, ПИБ:100121213
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда бр.1 саграђена на кп бр. 5704 КО Ваљево, двособан стан бр.1 у оквиру пород
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда бр.1, По+Пр,П=134м2, саграђена на кп бр. 5704 КО Ваљево уписана у лн бр.3029 КО Ваљево у власништву извршног дужника са обимом удела 1/1, двособан стан бр. 1 у оквиру породичне стамбене зграде бр.1 на кп бр. 5704 КО Ваљево уписан у лн бр. 3029 КО Ваљево у власништву Јоксимовић Мирослава из Ваљева са обимом удела 1/1 у ул. Здравка Јовановића бр.28 у Ваљеву
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност непокретности које су предмет продаје износи 4.768.625,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50 % од процењене вредности и износи 2.384.312,50 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 08:49:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11894
  Датум продаје: 2018-05-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: И-2681/12
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-50/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПТП АЛБАТРОС ММ ДОО ШИД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: Сушара T-60; Плуг марке "OLT", двобразни, Култиватор марке "ИМТ" четвороредни; Циркулар за дрва; Приколица марке "Дубрава", носивости 3,5 тона; Дрљача; Прскалица марке "RAI", агромеханика Крањ; Цистерна за плин "ТНГ" запремина 4.850 литара; Трактор марке "ИМТ 533"
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 динара до 900.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.600,00 динара до 270.000,00 динара  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 07:50:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 11893
  Датум продаје: 2018-05-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-8877/10
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А8/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "S-LEASING" ДОО -Предузеће за лизинг некретнина, возила и машина
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: -објекат површине у основи 141 мкв, кпв бр. 938/2 КО Бабин Поток,
  Процењена вредност предмета продаје: 3.328.730,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.997.238,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-05-29 09:33:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 11892
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.6/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.8/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ха
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.208/2 породична стамбена зграда површине 80м2 у улици 9.бригаде бр.18, лист непокретности 12194 Ко Књажевац, кп.208/2 земљиштње уз зграду-објекат површине 482м2 лист непокретности 12194 Ко Књажевац
  Процењена вредност предмета продаје: 26.929,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.464,50


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767