ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 14:18:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 6636
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.383/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 64000
  Почетна цена предмета продаје: 44800


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-10-16 14:37:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6635
  Датум продаје: 2017-11-14
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 992/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 157/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгишић Душан, Рума
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена цена предмета продаје: од 12.305.474,65 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.691.642,39 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-09-26 13:36:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6634
  Датум продаје: 2017-10-23
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 1527/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 230/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Асентић Александар и др које заступа адв Милош Кравић, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 45
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прибор
  Опис предмета продаје: цд, убруси двослојни, нотбоок, хп ласер, монитор, фискални штампач.....
  Процењена цена предмета продаје: од 32.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 22.750,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-10-19 15:45:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 6633
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Николе Пашића 7/I/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-369/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-131/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: графички нож за сечење папира "ADAST MAXIMA" MH80-3, копир рам UV за снимање плоча KLIMSCH ULTRA PRINT - RR, аутоматска пакерица за паковање штампаних издања и књига "STROPACK", машина за топли повез књиге "EURO-BINDER 380", монтажни сто за монтажу филмова, књиговезачки радни сто (два комада)
  Процењена цена предмета продаје: 660.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 330.000,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-10-20 14:23:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 6629
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-241/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1376/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгослав Милошевић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Стамбени пословни објекат - габарита - изломљених дужих страна 11,5 x 6,25 у ванкњижној својини извршног дужника који се налази на к.п. бр.: 2551/5, воћњак друге класе на к.п.бр.: 2551/5 у мзв “село”, у укупној површини од 213 m2, земљиште у грађевинском подручју у приватној својини извршног дужника, све по листу непокретности бр.: 1923 у К.О. Тешица
  Процењена цена предмета продаје: 3.442.482,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.721.241,00


  Оглас поставио: Радомир Милојевић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 10:41:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Улица Хајдук Вељкова број 25
  Е-маил адреса: rmilojevicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 069610554
  ПИБ: 107574201
  Матични број: 62838086

  Број записа у бази: 6625
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 25, Неготин
  Пословни број судског предмета: и.162/2016 од 15.12.2016.год
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А57/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: мал. Вељко Ђуковић, Београд, Општина Чукарица, Славонских бригада бр. 2, ЈМБГ 2906000751029, кога заступају мајка Љиљана Балабановић из Београда, и адв. Милан Лукић из Београда, Бранкова 19
  Надлежни суд: Основни суд у Мајданпеку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Домаћа животиња:Коњ Раса: Малосенички КГ:290 Годиште:2011 Поткова:9; 2. Домаћа животиња:Коњ Раса
  Опис предмета продаје: У ЛОШЕМ СТАЊУ
  Процењена цена предмета продаје: 1. Домаћа животиња:Коњ Раса: Малосенички КГ:290 Годиште:2011 Поткова:9- процењене вредности 71.400 и 2 . Домаћа животиња:Коњ Раса:Босански Поткова:13 Годиште:2004 процењене вредности 59.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 1. Домаћа животиња:Коњ Раса: Малосенички КГ:290 Годиште:2011 Поткова:9- 35.700,00 и 2. Домаћа животиња:Коњ Раса:Босански Поткова:13 Годиште:2004 - 29.750,00


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2017-09-26 11:08:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 6624
  Датум продаје: 2017-10-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.511/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 243/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Напредак промет" д.о.о. Ваљево
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: предмет продаје јесте тракторска ротациона косачица марке SIP ROTO 165G
  Процењена цена предмета продаје: 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 126.000,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-09-26 10:42:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 6622
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.181-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОГРЊА ДОО
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: ЊИВА
  Процењена цена предмета продаје: 791.605,36 динара
  Почетна цена предмета продаје: 554.123,75 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-26 10:26:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6620
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 92/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А93/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СОКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈА МУЗИЧКИХ АУТОРА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 динара и 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00 динара и 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2017-09-26 09:05:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 6616
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крагујевац, ул.Битољска бр.2
  Пословни број судског предмета: И-2437/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-2042/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вера Кишпатић, Нурка Садику, Небојша Драгићевић, Зоран Костић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор-локал
  Опис предмета продаје: Пословни простор, локал, помоћна просторија и подрум
  Процењена цена предмета продаје: 5297592дин.
  Почетна цена предмета продаје: 3708314,4дин.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 16:49:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 6609
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул.Цара Душана бр.1
  Пословни број судског предмета: 3-ИИ-454/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.346/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Добријевић, Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: сто, столице, тросед, фотеља, табуре, комода, телевизор, вентилатор, усисивач, комода
  Процењена цена предмета продаје: 36.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-10-12 14:47:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6608
  Датум продаје: 2017-11-11
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.618/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: тв беко, веш машина горење, шиваћа машина сингер
  Процењена цена предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.500,00


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-10-24 13:30:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 6607
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: 2 И Ив-257/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И Ив-А 89/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агро Катарина доо Смедерево
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствар
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 50000,00, 40000,00, 90000,00, 5000,00, 21600,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности исте


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2017-10-18 15:44:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 6605
  Датум продаје: 2017-11-09
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд - Бежанијска коса.
  Пословни број судског предмета: ИИ 8175/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 153/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАН СТОЈАНОВИЋ
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 идеалног дела стана у Београду
  Опис предмета продаје: Продаје се 1/2 идеалног дела стана укупне површине 95 м2 који се налази у Београду - Мирјеву.
  Процењена цена предмета продаје: 5.662.00,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.831.000,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-09-25 14:53:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 6603
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 106-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DOO AGROCENTAR HEM
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 691.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 483.700,00 динара


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2017-09-25 14:45:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 6602
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд, ул. Марка Орешковића број 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ии 538/2016, ии 539/2016,
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕРЕ КНЕЖЕВИЋ и БИЉАНЕ АНЂЕЛКОВИЋ из Врчина
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 25/100 идеалних делова зграде y Београду
  Опис предмета продаје: Прва продаја непокретности - и то 25/100 идеалних делова зграде катастарски број 1, која је изграђенп у ул. Жиика Давидовића у Београду, на катастарској парцели број 10884/9 КО Звездара, а која је у књижном власништву извршног дужника.
  Процењена цена предмета продаје: 26.962.560,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.873.792,00


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 15:39:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 6600
  Датум продаје: 2017-11-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: ИИВ. 4/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А-7/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "FARMALOGIST" DOO, Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 120
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНА ИМОВИНА
  Опис предмета продаје: Веш машина,плинска пећ,штампачи,радни столови,дрвене полице,ормари-витрине,мердевине,усисивачи,кухињски елементи са судопером,електрична вага,компјутерске столице,дечија колица,сандуче за прву помоћ,пулт-шалтер продајни простор,мерачи нивоа глукозе у крви, изложбене витрине,компјутерски звучници,фотеља на развлачење, кревет штош жути, уљани радијатор, решо са две рингле, клима уређаји
  Процењена цена предмета продаје: 1.250.650,00
  Почетна цена предмета продаје: 625.325,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 14:13:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 6598
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Иив 581/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А90/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ручни палетар, жуте боје, марке „TOTAL LIFTER“, серијски број 16031395-3/160, година производње 2016, тип CBD 25
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-25 11:57:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6597
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 288/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 467/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: уписан ЛН 576 КО Бачки Моноштор
  Процењена цена предмета продаје: 1.096.380,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 548.190,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-10-25 08:52:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6593
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7844-167/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 2264/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати
  Опис предмета продаје: кухињски елементи, микроталасна
  Процењена цена предмета продаје: од 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.500,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767