ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1494 активних, од укупно 13325 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-07-19 15:08:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 13293
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2 Ии бр. 384/17
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И 79/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Банка Интеса ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда са помоћном зградом и земљиштем
  Процењена вредност предмета продаје: 3.898.656,30 дин
  Почетна цена предмета продаје: 1.949.328,15 дин


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-07-19 10:19:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 13292
  Датум продаје: 2018-08-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 3И И-10950/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2179/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ САД,
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 121.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60.500,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-08-17 13:56:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 13290
  Датум продаје: 2018-08-29
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-461/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-56/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радоје Кузељевић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: бела техника и намештај
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-07-11 11:44:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13285
  Датум продаје: 2018-08-11
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.148/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv telefunken
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-07-17 14:21:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13281
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 676/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО "HERBA COOP"
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 807 КО Јанков Мост и 549 КО Меленци
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 15:31:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13276
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: 87-03-00043-18-0250
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-43/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге BOR
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “ANSONIK” 72а, Сто и шест столица - дрво - стакло, Кауч, Веш машина “GORENJE”, Фотеља, Тр
  Опис предмета продаје: Телевизор “ANSONIK” 72а, Сто и шест столица - дрво - стакло, Кауч, Веш машина “GORENJE” , Фотеља, Трокрилни орман
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00, 9.000,00, 7.000,00, 8.000,00, 2.000,00, 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00, 6.300,00, 4.900,00, 5.600,00, 1.400,00, 5.600,00


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-07-12 15:21:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 13267
  Датум продаје: 2018-08-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: I-6 Ии 400/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.177/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ангелина Јоцковић
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 850.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 425.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 14:30:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13266
  Датум продаје: 2018-08-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 476/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 888/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПИРАЕУС БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор - трговина
  Опис предмета продаје: пословни простор - трговина
  Процењена вредност предмета продаје: 2.216.885,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.551.819,5 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-07-19 11:20:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 13265
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 304/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 391/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИДЕА ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни инвентар
  Опис предмета продаје: пословни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-07-19 10:10:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 13260
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ив 426-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив А21-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: удео 1/3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/3 стана
  Опис предмета продаје: Двособан стан број 1, у приземљу, површине 63 м2, бр.зграде бр. 5, број улаза Л5, на кат.парц. 5607/5, у власништву извршног дужника у уделу 1/3.
  Процењена вредност предмета продаје: 976.364,38 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 488.182,19 дин.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-07-18 23:22:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 13257
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И И.567/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.100/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMERCIJALNA BANKA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини извршног дужника
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 1645 КО Ловћенац
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-07-13 14:31:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 13252
  Датум продаје: 2018-08-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 324/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 530/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Жунић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке FORD, модел TRANSIT, регистарске ознаке PŽ 017-ĆĆ.
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 09:15:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 13251
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1ИИ 197/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 799/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Завод за заваривање АД Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина за обликовање дрвета
  Опис предмета продаје: машина за обликовање дрвета
  Процењена вредност предмета продаје: 1.200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 600.000,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 15:10:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 13248
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Иив 658/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 259/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JUGOFRIGO COOP DOO из Чајетине
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило марке "GAZ", тип 3302-15314Х2, регистарске ознаке UE061-WĐ, број шасије Х9633020052053941, година производње 2005.
  Процењена вредност предмета продаје: 220.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 110.000,00  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-07-19 12:33:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 13242
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 11,00 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: ИИ.805/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.680/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 дин.


  Оглас поставио: Милош Думић
  Датум и време постављања: 2018-07-11 15:24:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Јове Илића 16
  Е-маил адреса: milos.dumic@izvrsiteljibeograd.rs
  Контакт телефон: 0641356704
  ПИБ: 107578106
  Матични број: 20830212

  Број записа у бази: 13241
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Јове Илића 16
  Пословни број судског предмета: 15 П-15385/12
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 91/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђурић Иван
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 3 класе, виноград 3. класе
  Опис предмета продаје: Својински удео од 1/2 на пољопривредном земљишту, њива 3.класе, потес Раковачки поток, површине 1084м2, број парцеле 1453/2 уписаној у лист непокретности бр.4028 КО Ресник, Својински удео од 1/2 на пољопривредном земљишту, виноград 3.класе, потес Раковачки поток, површине 675м2, број парцеле 1453/3 уписаној у лист непокретности бр.4028 КО Ресник
  Процењена вредност предмета продаје: 2.484.420,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 1.242.210,00 дин


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2018-07-18 13:54:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Аге Рогожинаревића 40
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 13240
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Аге Рогожинаревића бр.40, Неготин
  Пословни број судског предмета: ИИ. 254/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-213/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јелена Божојевић
  Надлежни суд: Виши суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари, моторно возило
  Опис предмета продаје: Трактор нерегистрован марке “ ВЛАДИМИРЕЦ”-старији, наизглед у исправном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 90.000,00 дин.


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2018-07-19 13:16:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Аге Рогожинаревића 40
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 13237
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Аге Рогожинаревића бр.40, Неготин
  Пословни број судског предмета: ИИ.135/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-50/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Николић Љубиша
  Надлежни суд: Основни суд у Мајданпеку
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари, покућство
  Опис предмета продаје: Древени сто са 4 столице - старе Бела дрвена фиока са 3 коморе Телевизор марке FOX Бела дрвена комода са 4 вратанца Фотеља од штофа - стара Дрвена витрина - стара
  Процењена вредност предмета продаје: 16.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.000,00 динара


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 15:26:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милоја Павловића 9, спрат 2, стан 9
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 13235
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Тржни центар Шумадија, Крагујевац, ул.Милоја Павловића бр. 9, II спрат, локал бр. 9
  Пословни број судског предмета: И.Ивк 579-16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 579-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Угаона гранитура,трпезаријски сто са 6 столица,ТВ ЛЦД, кухињски доњи елементи са судопером,висећи ку
  Опис предмета продаје: Угаона гарнитура, процењена вредност 25.000,00 динара, - Трпезаријски сто са 6 столица, процењена вредност 15.000,00 динара, - ТВ ЛЦД 21инча „Colossus“, процењена вредност 10.000,00 динара, - кухињски доњи елеменат са судопером од иверице, димезија 240цм x 85цм х 60цм, процењена вредност 10.000,00 динара, - Висећи кухињски елеменат од иверице, димезија 240цм x 70цм х 30цм, процењена вредност 7.000,00 динара, - Собни орман са полицама, процењена вредност 15.000,00 динара, - Крев
  Процењена вредност предмета продаје: 113.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 79.100,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 15:22:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 13227
  Датум продаје: 2018-07-23
  Време продаје: 15.00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИВ-171/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-45/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NELT CO DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: Замрзивач марке "GORENJE" 400 литара, Веш машина марке "GORENJE", Телевизор марке "SAMSUNG"
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 дин до 15.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 7.000 дин до 10.500,00 дин


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767