ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-08-18 15:19:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 5051
  Датум продаје: 2017-09-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: 36 ИИ бр. 1057/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-11/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "HALKBANK" акционарско друштво Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Кат. парцеле 1152/9 КО Рибница која има укупну површину 37а 15 м2; Зграде пословних услуга, која се налази на парцели КП бр. 1152/9 КО Рибница, површине у основи 809 м2; Остале зграде која се налази на парцели КП бр. 1152/9 КО Рибница, површине у основи 248 м2; Остале зграде која се налази на парцели КП бр. 1152/9 КО Рибница, површине у основи 21 м2; Зграде пословних услуга која се налази на парцели КП бр. 1152/9 КО Рибница, површине у основи 253 м2.
  Процењена цена предмета продаје: 74.835.239,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.417.619,55 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 10:09:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 5050
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-2166/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-494/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Илић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: 1/8 породичне стамбене зграде број 1, 1/8 помоћне зграде број 3
  Процењена цена предмета продаје: 3.498.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.749.250,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-07-19 11:25:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 5049
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-154/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А 217/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Piraeus Bank AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Скутер мотоцикл 50m3 L 50QT-K exactly 50, косачица за траву TORNADO, LCD телевизор "PHILIPS 32"
  Опис предмета продаје: Скутер мотоцикл 50m3 L 50QT-K exactly 50, косачица за траву TORNADO, LCD телевизор "PHILIPS 32"
  Процењена цена предмета продаје: 18.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.810,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 12:49:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Краља Стефана Првовенчаног бр. 6
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 5048
  Датум продаје: 2017-09-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Краља Стефана Првовенчаног 6
  Пословни број судског предмета: иив-172/2017
  Број предмета јавног извршитеља: иив-39/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Светозар Јанковић ПР Занатско трговинска радња Топлица
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Вентилатори аксијални, тип УМФ 4 Е 500 C 137 /35 G 6 комада, стање нов Котао за централно грејање на чврсто гориво, произвођач „Заваривач“, тип ZTKE 50 стање полован Циркуларна пумпа за централно грејање, 2 комада, произвођач Wilo, тип Стратос 50/1-9 ПН6/10, стање нов Разводни орман за централно грејање 7 комада, димензије 400 x 600, стање ново WC шоља произвођач „CERSANIT“ , 3 комада, стање ново Металне сталаже 2 комада, стање половно Туш батерија, 18 комада, произвођач Пиколо Т, тип 3000006-09
  Процењена цена предмета продаје: 752.189,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 376.094,50 динара


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-08-09 16:04:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 5043
  Датум продаје: 2017-08-31
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.ИВК-А191/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари затечене у кући извршног дужника , према закључку о јавној продаји. Ствари су коришћене .
  Процењена цена предмета продаје: 17.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.750,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-08-09 16:01:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 5042
  Датум продаје: 2017-08-31
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.ИВК-А141/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари затечене у кући извршног дужника , према закључку о јавној продаји. Ствари су коришћене .
  Процењена цена предмета продаје: 11.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.500,00


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-07-19 08:57:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 5037
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.511/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: плугови и аутомобил
  Опис предмета продаје: плугови, лесковачки, аутомобил марке „Фолксваген“, комерцијалне ознаке „Голф 3“, регистарске ознаке BĆ-014-LE, плаве боје
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00 динара, 120.000,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара, 84.000,00 динара.


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2017-07-19 07:00:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 5036
  Датум продаје: 2017-09-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Лучка Река бб, Општина Ивањица
  Пословни број судског предмета: И 537/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 73/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милосав Поледица
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: електрични шпорет, шпорет на дрва, висећа кујна, двосед
  Процењена цена предмета продаје: 29.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.500,00


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2017-08-25 15:13:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 5035
  Датум продаје: 2017-09-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Милете Ћурчић 10, 32000 Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-285/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-46/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирјана Благојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 34
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 62.450,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 31.225,00 дин.


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2017-08-17 14:03:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 5030
  Датум продаје: 2017-09-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља - ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 746/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 110/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИМИТРИЈЕВИЋ ЗОРАН
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Београду
  Опис предмета продаје: Продаје се стан површине 33 м2 који се налази у Београду, ул. Војводе Влаховића бр. 35V
  Процењена цена предмета продаје: 3.374.415,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.687.207,50 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-07-18 15:07:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 5028
  Датум продаје: 2017-08-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии-780-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.и-328-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФСХ ЈАБУКА ДОО ПАНЧЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 828495,00
  Почетна цена предмета продаје: 579946,50


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-08-25 09:57:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 5019
  Датум продаје: 2017-09-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 26/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 48/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: E PORT SOLUTIONS SISTEM DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трпезаријски сто са шест столица
  Опис предмета продаје: трпезаријски сто са шест столица
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2017-09-12 15:06:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 5013
  Датум продаје: 2017-10-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: место Дашница код Александровца
  Пословни број судског предмета: И.И 105/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 509/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно Предузеће ,,Национални парк Копаоник”
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 28 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Покретне ствари унутар куће домаћинства као и радне машине у оквиру стругаре...
  Процењена цена предмета продаје: 626.760,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 313.380,00 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-07-18 09:21:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 5012
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Nikole Tesle br. 15, Pančevo
  Пословни број судског предмета: II-851-2016
  Број предмета јавног извршитеља: I.i-48-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Fond za razvoj RS
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: kuća sa parcelom u Nikolincima
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 753502.35
  Почетна цена предмета продаје: 527451.64


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2017-07-18 08:40:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 5009
  Датум продаје: 2017-09-02
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: ул Немањина бр. 45/14
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 716/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Чачак"
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизори, ДВД плејер, тросед-двосед-фотеља, 2 регала, кухиња, микроталасна пећ, витрина, клуб сточић
  Процењена цена предмета продаје: 88.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 61.600,00


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2017-07-18 08:27:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 5007
  Датум продаје: 2017-08-26
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Вучак бб, Ивањица
  Пословни број судског предмета: И 687/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 226/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Поледица
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор, сто и четири столице, тросед, фрижидер, регал, замрзивач, машина за судове, веш машина, 2 краве
  Процењена цена предмета продаје: 80.000,00 динара и 1.600,00 еура
  Почетна цена предмета продаје: 56.000,00 динара и 1.120,00 еура


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2017-07-18 07:45:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 5005
  Датум продаје: 2017-09-02
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Бате Јанковића бр. 29/6, Чачак
  Пословни број судског предмета: И.И. 1047/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 86/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Град Чачак
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: телевизор, баштенска љуљашка, угаона гарнитура, плакар, сточић, телевизор
  Процењена цена предмета продаје: 39.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 27.300,00


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2017-07-18 07:34:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 5003
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак
  Пословни број судског предмета: И-146/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 76/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: 2 парцеле под културом шума, укупне површине 2.23,40 ха
  Процењена цена предмета продаје: 1.022.028,91
  Почетна цена предмета продаје: 715.420,07


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-08-04 13:11:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 5001
  Датум продаје: 2017-08-31
  Време продаје: 18:30
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.ИВК 547/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари затечене у кући извршног дужника , према закључку о јавној продаји. Ствари су коришћене .
  Процењена цена предмета продаје: 34.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.000,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-08-04 13:05:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 5000
  Датум продаје: 2017-08-31
  Време продаје: 18:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.ИВК545/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари затечене у кући извршног дужника , према закључку о јавној продаји. Ствари су коришћене .
  Процењена цена предмета продаје: 114.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 57.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767