ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2017-12-08 11:57:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 7816
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: И.И-280/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-410/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Једноипособан стан број 1, приземље, број зграде 2, улаз 2, површине 27 м2, број посебног дела 1, изграђен на кп.бр. 3922/11 КО Јагодина, уписан у ЛН бр 3542 КО ЈАГОДИНА ГРАД, који се налази у улици Трепчаниновој
  Процењена цена предмета продаје: 1.739.248,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 869.624,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-12-07 08:44:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 7815
  Датум продаје: 2018-01-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А367/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE KOMUNALNE USLUGE, ALEKSINAC
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Веш машина GORENJE WA 583, Замрзивач сандучар 410 литара, Телевизор CRT FOX 54 cm, Кауч на развлачење, Корпа за трактор, Каца са поклопцем 500 литара, Мотокултиватор ИМТ 506 са копачицама;
  Процењена цена предмета продаје: 109.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 54.500,00


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-12-06 10:44:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 7808
  Датум продаје: 2018-01-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: 2 И И-498/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И-А369/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марио Гавриловић
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 26
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00...
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности исте


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-30 09:56:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 7802
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр. 2369/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1935/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гордана Милојковић из Врања
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Бела техника
  Процењена цена предмета продаје: 133.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 66.750,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-12-07 09:03:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 7799
  Датум продаје: 2018-01-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 298/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 421/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank a.d. Beograd, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 76.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 38.000,00


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-12-06 11:17:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 7798
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.804/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.133/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дунав осигурање а.д.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор ИМТ 539 СО Варварин 4064 и Плугови двобраздни
  Опис предмета продаје: Ближе наведено у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 390.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 195.000,00


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2018-01-08 11:06:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 7796
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-5212/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-10/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЕНАД СТАНИШИЋ И ГАЗДИНСТВО НЕГОВАНОВИЋ МАРИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ауто приколица, прекрупач за кукуруз, клима и веш машина
  Опис предмета продаје: Ауто приколица, прекрупач за кукуруз, клима и веш машина
  Процењена цена предмета продаје: разно
  Почетна цена предмета продаје: разно


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2017-12-12 11:14:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 7788
  Датум продаје: 2018-01-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Карапанџина 18/8, Неготин
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-192/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-31/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сандра Владев Петковић ПР СТР "Сунце" Неготин
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 190 ставки, више ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Дечија гардероба и др
  Процењена цена предмета продаје: 214.773,06 динара
  Почетна цена предмета продаје: 107.386,63 dinara


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2017-11-28 10:02:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 7786
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-4432/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-126/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГИЋ НИКОЛА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Елеватори за кукуруз и ауто "Опел кадет"
  Опис предмета продаје: Елеватори за кукуруз и ауто "Опел кадет"
  Процењена цена предмета продаје: разно
  Почетна цена предмета продаје: разно


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-12-07 09:49:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 7785
  Датум продаје: 2018-01-03
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Иив 38/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-18/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет, шпедицију и туризам експорт импорт "ACE CO" Јежевица
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја машине за пластификацију папира
  Опис предмета продаје: Mашина за пластификацију папира В1, произвођач AUTOFEEDS, London Limited, модел: Eurobond 2700 ALS, серијски број: DD 7361, година производње 1987, са електро ормаром, произвођач LIMTEX Ltd, model 27” ALS, серијски број 00691/97
  Процењена цена предмета продаје: 834.901,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 417.450,60 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-11-30 13:17:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7779
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 17713-1072/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 11527/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв,акваријум......
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-11-30 12:53:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7777
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 17713-1145/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 11600/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв, компјутер, штампач
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2017-12-01 09:09:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 7776
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Луке Војводића 14, Beograd
  Пословни број судског предмета: 4-ИИВ-3911/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 666/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VML ENERGY DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 KOM
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КАМИОНИ И ПРИКЉУЧНО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: КАМИОНИ И ПРИКЉУЧНО ВОЗИЛО
  Процењена цена предмета продаје: 7.520.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.760.000,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-11-28 09:00:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 7775
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 12 ч
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: 36 ИИв бр. 58/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 86/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank a.d. Beograd, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни ивентар
  Процењена цена предмета продаје: 29.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.500,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-12-07 11:00:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 7762
  Датум продаје: 2018-01-08
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-603/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-355/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АМС ОСИГУРАЊЕ" а.д.о., Београд, ул. Рузвелтова бр. 16, МБ 17176471, ПИБ 100000563
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 1.500,00 динара до 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 750,00 дин. до 2.500,00 дин.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-12-06 22:54:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 7758
  Датум продаје: 2018-01-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: 1. П.424/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ.14/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Сенти
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 10.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 12.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 8.000,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 9.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 5.000,00 дин.. покретна ствар бр. 2 - 6.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 4.000,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 4.500,00 дин.


  Оглас поставио: Никола Новаковић
  Датум и време постављања: 2017-12-05 14:41:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког бр.2
  Е-маил адреса: izvrsitelj.novakovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659954399
  ПИБ: 108302264
  Матични број: 63358094

  Број записа у бази: 7755
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Максима Горког 2, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И-893/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-63/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Развојна Банка Војводина у стечају Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
  Опис предмета продаје: - непокретност уписана у лист непокретности 9287 КО НОВИ САД II на парцели број 23/1, пословни простор за који није утврђена делатност, број 90, површина 12м2 на другом спрату пословне зграде број 1 у улици Јове Јовановића Змаја улаз број 26
  Процењена цена предмета продаје: 1.289.574,00
  Почетна цена предмета продаје: 644.787,00


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2017-12-07 14:17:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 7753
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 709/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈЕЛЕНЕ ЂОРЂЕВИЋ СТЕВАНОВИЋ из Обреновца, Звечке
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја покретних ствари – теретног возила
  Опис предмета продаје: теретно возило марка и тип: „MERCEDES-BENZ VITO 108 CDI", број шасије: „VVDF63809413489841", број мотора: „61198050619232", запремина мотора: 1896 ццм, снага мотора и радна запремина мотора: 60 KW / 2148 cm3, године производње: 2002, боја: ОМ бела, највећа дозвољена маса: 1990 кг, број врата: 2+1+2, датум прве регистрације: 25.07.2014. године, пређени километри: неутврђено због неисправности км сата, рег ознака: ,УА * 062-32"; Предметном возлу је истекла регистрација 24.08.2017. године.
  Процењена цена предмета продаје: 238.184,80
  Почетна цена предмета продаје: 71.455,44


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-12-25 14:32:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 7750
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-20037/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А3884/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Јовић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Телевизор Samsung, LCD, Лаптоп Toshiba, 14', Компјутерски сто, Полица за телевизор, Thomson са два звучника и вуфер (DVD) Phonotrend, Угаона гарнитура на развлачење (еко кожа и штоф), Украсна лампа, Машина за прање судова Candy, Апарат за еспресо кафу Satrap, Машина за сушење веша Candy Grand EC 127D2, Веш машина Candy Grand, Телевизор LCD Thomson 60 cm, Усисивач Sakura 231, Микроталасна Alaska;
  Процењена цена предмета продаје: 146.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 73.000,00  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 12:58:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 7747
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6 Ии 8/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 5/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милева Милић
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 1. и 2. класе
  Опис предмета продаје: потес
  Процењена цена предмета продаје: 581.040,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 406.728,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767