ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-09-27 14:48:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 6679
  Датум продаје: 2017-10-27
  Време продаје: Ближе наведено у закључку о продаји
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1
  Пословни број судског предмета: Ии.224/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.425/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радмила Глигоријевић
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Преса за сено NewHolland 265
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 250.000,00
  Почетна цена предмета продаје: Ближе одређено у закључку о продаји


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-09-27 14:23:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 6677
  Датум продаје: 2017-10-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ-795/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-380/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ратомир Аћимовић, Краљево, ул. Душана Милошевића бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 180.000,00 динара до 500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 126.000,00 динара до 350.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-10-26 10:57:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6676
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 3671/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А90/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубица Јездимировић, Тител
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: стан у поткровљу
  Процењена цена предмета продаје: од 1.548.525,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.083.967,50 динара


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2017-10-23 15:48:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 6674
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. 28.Новембар бб, 1/Ц
  Пословни број судског предмета: ИИ-88/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-174/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПУРАТОС ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућни инвентар и техника
  Опис предмета продаје: Половне ствари, кућни апарати и инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 85.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.500,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-09-27 13:45:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 6672
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: 5 П-867/2015
  Број предмета јавног извршитеља: ИНТ 27-2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Суботица
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Орман 3 вертикале браон ; Телевизор „PHILIPS“ 55cm ; Клуб сто
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 1.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2017-10-23 16:17:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 6670
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. 28.Новембар бб, 1/Ц
  Пословни број судског предмета: ИВ-6/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-201/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БИС ДОО УЖИЦЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућни инвентар и техника
  Опис предмета продаје: Половне ствари, кућни апарати и инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 64.700,00
  Почетна цена предмета продаје: 32.350,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-09-27 12:21:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 6662
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: 1 И И-111/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 12/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије - Гарантни фонд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор „GRANDPRIX“ 55cm ; Усисивач „SAMSUNG“ ; Мобилни телефон „ALCATEL POP STAR“
  Процењена цена предмета продаје: 3.500,00 динара ; 5.000,00 динара ; 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2017-10-23 15:23:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 6659
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. 28.Новембар бб, 1/Ц
  Пословни број судског предмета: 16ИИВ-34/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-30/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МЕТАЛАЦ МАРКЕТ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућни инвентар и техника
  Опис предмета продаје: Половне ствари, кућни апарати и инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 22.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11,000,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-09-27 11:43:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 6655
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ-330/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-177/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АМС ОСИГУРАЊЕ" а.д.о., Београд, ул. Рузвелтова бр. 16, МБ 17176471, ПИБ 100000563
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 700,00 динара до 2.100,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-10-23 09:14:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6652
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 72/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 70/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Порсхе Леасинг СЦГ д.о.о. Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати
  Опис предмета продаје: клима, тв.....
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-10-13 14:40:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 6651
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А23/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОМ-ИМПЕКС ДОО СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретност уписана у лист непокретности 1793 КО Житиште
  Процењена цена предмета продаје: 280.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 196.000,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2017-09-27 09:05:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 6650
  Датум продаје: 2017-10-27
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 418/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод Шабац"
  Надлежни суд: Виши суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-27 09:02:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6649
  Датум продаје: 2017-10-27
  Време продаје: НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА - ИСТИЧЕ РОК
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: И 519/2011
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 154/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште
  Опис предмета продаје: уписан ЛН 1906 КО Равно село
  Процењена цена предмета продаје: 706.663,73 динара
  Почетна цена предмета продаје: 706.663,73 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 12:28:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6648
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 2И. И 411/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.548/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Цветковић Светомир из Минићева
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: канцеларијски сто-3 ком, конференциски сто, орман, плакар, столице-10 ком
  Процењена цена предмета продаје: 21.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 12:34:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6647
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 2И. И 387/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.502/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Матејић Никола из Минићева
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: каса челична, компјутер са монитором самсунг, тел.факс panasonic, штампач HP 11311
  Процењена цена предмета продаје: 72.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 36.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-10-26 12:49:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6646
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.572/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина privileg, tv philips, монитор
  Процењена цена предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.500,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-26 16:20:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6644
  Датум продаје: 2017-11-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 625/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 625/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП Мобиле
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2017-10-25 14:31:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 6640
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Раденка Ракоњца, Цара Лазара 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: Иив 52/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 19/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Угоститељска радња "Код Томића" пр Драгољуб Томић Врњачка Бања
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто, фотеље, сточићи, телевизор, столови, столице, кафемат, млин за кафу, машине за веш, сушилице за
  Опис предмета продаје: угоститељски намештај и остало
  Процењена цена предмета продаје: 6.519 eura
  Почетна цена предмета продаје: 3.259,9 eura


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-09-26 14:13:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 6639
  Датум продаје: 2017-10-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
  Пословни број судског предмета: 6И Ив-210/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А49/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО CERMAT ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 24 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 478.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 287.100,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-09-26 14:07:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 6638
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у улици Синђелићев трг бр. 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А227/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Наиссус
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - покућство
  Опис предмета продаје: Троделни гардеробер, Клуб сточић, Огледало димензија 110 cm x 190 cm, Кауч на развлачење, Фотеља на развлачење, Веш машина марке "BEKO" WOLMAX 5, Комода са фиоком, Слика уље на платну "Зима" сигнатуре Канарев 1976. година, димензија 78 x 64 cm, Слика уље на платну "Апстракција", сигнатуре Пауновић Војкан, 1998. година, димензија 56 x 48 cm, Слика уље на платну 'Пролеће", сигнатуре Канарев 1976. година, димензија 78 x 67 cm...
  Процењена цена предмета продаје: 112.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 78.400,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767