ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1395 активних, од укупно 5858 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-08-16 14:09:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 5096
  Датум продаје: 2017-09-13
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: ИИ 93/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 58/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали Осигурање Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор са приколицом Томо Винковић
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 240.000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2017-08-17 10:57:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 5095
  Датум продаје: 2017-09-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Максима Горког 9-11
  Пословни број судског предмета: Ии.193/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.(2)52/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АПВ Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор , - процењена вредност: 5.000,00 РСД 2. Орман из 3 дела, процењена вредност: 10.000,00 РСД 3. Регал из 2 дела, процењена вредност: 8.000,00РСД 4. Клуб сто, процењена вредност: 5.000,00 РСД
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 + 10.000,00 + 8.000,00 + 5.000,00 = 28.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2017-08-17 11:02:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 5094
  Датум продаје: 2017-09-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Максима Горког 9-11
  Пословни број судског предмета: Ии.263/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.(2)35/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Андраш Борбељ
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парц.бр. 1548 - Њива 2. класе, површине 45а96м2,у улици Виногради 2; тржишна вредност непокретности износи 630.000,00 динара (словима: шестстотинатридесетхиљада и 00/100) парц.бр. 3179 - Њива 1. класе, површине 13а37м2,у улици Херојска; тржишна вредност непокретности износи 168.000,00 динара (словима: једнастотинашездесетосамхиљада и 00/100)
  Процењена цена предмета продаје: 798.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 558.600,00 РСД


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2017-08-14 14:22:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 5091
  Датум продаје: 2017-09-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 835/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 4/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Lira Mix doo Irig
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: одређено закључком ИИ4/2017 од 14.08.2017.
  Опис предмета продаје: одређено закључком ИИ4/2017 од 14.08.2017.
  Процењена цена предмета продаје: одређено закључком ИИ4/2017 од 14.08.2017.
  Почетна цена предмета продаје: одређено закључком ИИ4/2017 од 14.08.2017.


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-07-20 12:12:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 5084
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: ИИ-202-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и-96-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа у Опову
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 3.146.017,36
  Почетна цена предмета продаје: 2.202.212,15


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-07-20 10:06:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 5081
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Ул. Дринска 21 Љубовија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И-Ив-305/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адв. Владета Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор; веш машина; лаптоп; телевизор
  Опис предмета продаје: телевизор марке недион; веш машина марке матрикс; лаптоп марке леново; телевизор марке вивакс
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00 дин, 12.000,00 дин, 15.000,00 дин, 5.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 дин, 8.400,00 дин, 10.500,00 дин, 3.500,00 дин


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-25 16:09:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 5079
  Датум продаје: 2017-12-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Београд, Кнеза Вишеслава 58а
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 1094/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А63/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЖЕЉКО БУЛАТОВИЋ
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 35 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ОПТИЧКИ АЛАТ И АПАРАТИ
  Опис предмета продаје: АРГОНСКИ АПАРАТ ЗА ВАРЕЊЕ, СУБИТОРИ, БРУСИЛИЦЕ
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 рсд, 8.000,00 рсд, 5.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00 рсд, 4.000,00 рсд, 2.500,00 рсд


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-25 16:05:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 5078
  Датум продаје: 2017-12-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд, Кнеза Вишеслава 58а
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 257/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 70/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИОМИР МИЛОВАНОВИЋ
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: клима уређаји
  Опис предмета продаје: клима уређаји
  Процењена цена предмета продаје: 10.000 рсд, 45.000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 5.000, рсд, 22.500,00 рсд


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-25 16:03:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 5077
  Датум продаје: 2017-12-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, Кнеза Вишеслава 58а
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 258/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 67/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГОРАН МИЉУШ
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 23 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мрежна опрема, канцеларијски намештај, клима уређај
  Опис предмета продаје: Мрежна опрема, канцеларијски намештај, клима уређај
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 рсд, 100.000,00 рсд, 10.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 рсд, 50.000,00 рсд, 5.000,00 рсд


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-08-16 15:31:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 5075
  Датум продаје: 2017-09-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља у улици Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-289/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1652/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Миланов
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Моторна возила
  Опис предмета продаје: Путнички аутомобил марке VW Golf II 16.DC, година производње: 1985; снага/запремина: 40kw/1570 cm3; Камион Застава 650 AN HL; година производње: 1983; снага/запремина: 73kw/4570 cm3
  Процењена цена предмета продаје: 263.719,00
  Почетна цена предмета продаје: 131.859,50


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-08-17 15:34:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Вилине воде број 6
  Е-маил адреса: mirjanardimitrijevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 5071
  Датум продаје: 2017-09-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Вилине воде 6, Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1819/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мал. Страхиња Маринковић кога заступа законски заступник мајка Ивана Маринковић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 36 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари на јавном надметању
  Опис предмета продаје: Разно
  Процењена цена предмета продаје: 155.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 77.750,00 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2017-07-19 14:31:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 5066
  Датум продаје: 2017-08-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: и.ив 11/2016
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 84/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'Generali oiguranje Srbija' a.d.o. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: приколица једноосовинска
  Опис предмета продаје: приколица
  Процењена цена предмета продаје: 140.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 98.000,00


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-07-19 13:58:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 5064
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: ул. Дринска 21 Љубовија
  Пословни број судског предмета: Иив.227/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И-ИВ-424/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA" А.Д.
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, касетофон, микроталасна пећ, ДВД
  Опис предмета продаје: телевизор марке "Philips" ; касетофон марке "Philips"; микроталасна пећ марке "Sharp"; ДВД марке "Аnsoni"
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00; 2.000,00; 3.000,00; 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00; 1.000,00; 1.500,00; 2.500,00


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-07-19 13:30:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 5062
  Датум продаје: 2017-08-24
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии-701-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.и-293-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ALMEX" ДОО ПАНЧЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Грађевинско земљиште у Алибунару
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-07-19 13:14:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 5059
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Дринска 21 Љубовија
  Пословни број судског предмета: Ии. бр.83/16
  Број предмета јавног извршитеља: И-И.268/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: мал. Кикановић Душица и мал. Кикановић Јована
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, ДВД, звучник, телевизор, ресивер, кућни регал, мешалица
  Опис предмета продаје: телевизор марке "Vox"; DVD марке "Quadro"; звучник марке "Amstar"; телевизор марке "Germania"; ресивер; кућни регал; мешалица за бетон
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00; 5.000,00; 5.000,00; 10.000,00; 2.000,00; 10.000,00; 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00; 2.500,00; 2.500,00; 5.000,00; 1.000,00; 5.000,00; 12.500,00


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 14:04:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 5058
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.бр.73/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 192/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Ветеринарски завод Суботица" а.д. Суботица
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: Продају се две парцеле , њива 6 и њива 7 класе , парцеле се налазе 13 км од Ваљева , прилаз парцелама је делом са асфалтног пута а делом са макадама.
  Процењена цена предмета продаје: њива 6.класе кат.парцела 497/2 у износу од 562.975,43 динара ; њива 7.класе кат.парцела 497/2 у износу од 280.046,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: 394.082,79 динара и 196.032,69 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2017-08-25 09:38:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 5057
  Датум продаје: 2017-09-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1 Ии бр.136/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И 61/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгољуб Митровић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: породично-стамбена зграда, њива 4. класе, њива 5. класе
  Процењена цена предмета продаје: 1.799.122,18 дин; 120.544,20 дин; 90.408,15 дин
  Почетна цена предмета продаје: 899.561,09 дин; 60.272,10 дин; 45.204,10 дин


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-07-19 12:36:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 5055
  Датум продаје: 2017-08-25
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: 4 Ии. 120/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 339/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ELP WOOD DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: Трактор IMT 533
  Процењена цена предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-07-19 12:15:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 5052
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Ул. Дринска 21 Љубовија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И-И.289/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Симић Живорад
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобили
  Опис предмета продаје: аутомобилмарке "Хјундаи", комерцијалне оѕнаке "СОНИЦА"; аутомобил марке "ВОЛВО", комерцијалне ознаке "760 ГЛЕ"
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 ДИН, 30.000,00 ДИН
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 дин, 21.000,00 дин


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-08-18 15:19:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 5051
  Датум продаје: 2017-09-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: 36 ИИ бр. 1057/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-11/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "HALKBANK" акционарско друштво Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Кат. парцеле 1152/9 КО Рибница која има укупну површину 37а 15 м2; Зграде пословних услуга, која се налази на парцели КП бр. 1152/9 КО Рибница, површине у основи 809 м2; Остале зграде која се налази на парцели КП бр. 1152/9 КО Рибница, површине у основи 248 м2; Остале зграде која се налази на парцели КП бр. 1152/9 КО Рибница, површине у основи 21 м2; Зграде пословних услуга која се налази на парцели КП бр. 1152/9 КО Рибница, површине у основи 253 м2.
  Процењена цена предмета продаје: 74.835.239,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.417.619,55 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767