ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1713 активних, од укупно 11910 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 11:35:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 11934
  Датум продаје: 2018-06-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 Ив-442/2017 од 01.08.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: иив 474/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА
  Надлежни суд: Виши суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: удео у кући
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 2813 КО Српски Итебеј Број парцеле 1965 брзг1 Петра Драпшина земљиште у грађевинском подручју укупне површине 7а58м2 Број парцеле 1966 Петра Драпшина земљиште у грађевинском подручју површине 7а00м2 Број парцеле 1965 брзг 1 Петра Драпшина брзг 1 породична стамбена зграда Све приватна својина Драган Арацки, Српски Итебеј, ул. Петра Драпшина бр. 124, ЈМБГ 0503970850041 обим удела 1/3 На непокретностима постоји сувласништво у корист Арацки Олга
  Процењена вредност предмета продаје: 148.068,29 динара
  Почетна цена предмета продаје: непосредна погодба 30%


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 10:47:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11933
  Датум продаје: 2018-06-04
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИ 303/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 195/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 977 са објектом и катастатрска парцела број 978, К.О. Стејановци
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 977 са објектом и катастатрска парцела број 978, К.О. Стејановци
  Процењена вредност предмета продаје: 3.850.160,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.155.048,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 09:47:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 11932
  Датум продаје: 2018-05-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља у Краљеву, Трг српских ратника бр. III/1
  Пословни број судског предмета: I 39 ИИ бр. 188/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-108/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС – МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 динара до 2.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 09:26:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 11931
  Датум продаје: 2018-05-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Петра Драпшина 1
  Пословни број судског предмета: ИИВ-286/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-169/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО МЛИНОСТЕП-У СТЕЧАЈУ СТЕПАНОВИЋЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: обртач, прскалица, растуривач
  Опис предмета продаје: обртач марке Gassner, прскалица марке Морава 440 литара, растуривач минералног ђубрива 400кг
  Процењена вредност предмета продаје: 119.000,00 динара, 24.000,00 динара и 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 83.300,00 динара, 16.800,00 динара и 8.400,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 08:24:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 11930
  Датум продаје: 2018-05-31
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Стари корзо 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-170/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-182/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД ВАСКЕ-ИМПОРТ Д.О.О Пожаревац
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: TV SONY са даљинским, стављена маркица АА6180, 3 комада исправна звучника + 1 буфер марке QVADRO, Ко
  Опис предмета продаје: TV SONY са даљинским, стављена маркица АА6180, 3 комада исправна звучника + 1 буфер марке QVADRO, Комплет гарнитура за седење (тросед+двосед+фотеља) од штофа, Музички стуб марке SAMSUNG (стављена маркица АА 61802),Мали дрвени собни сточић, Лаптоп црне боје
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.000,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 17:25:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 11929
  Датум продаје: 2018-06-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 635/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, бела техника и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 125.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 62.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 16:45:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 11928
  Датум продаје: 2018-05-28
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А2-60/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод" Краљево, Краљево, ул. 27. марта бр. 2, МБ 07190891, ПИБ 101772636
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 16:44:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 11927
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 735/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, бела техника и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 72.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.400,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 16:36:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 11925
  Датум продаје: 2018-05-25
  Време продаје: 12:00 h
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 692/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-06-02 12:25:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 11924
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И Ив.449/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.226/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: STEEL-TRANSZ KFT
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 17:28:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 11923
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 12:00 h
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: И - 830/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И - 148/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгиша Васојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, бела техника и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 71.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.500,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 16:21:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 11922
  Датум продаје: 2018-06-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-560/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 158/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDOR NOVI SAD ADO NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 16:12:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 11921
  Датум продаје: 2018-06-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-382/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-1/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY BANKA AD, NOVI SAD, Нови Сад, ул. Булевар ослобођења бр. 2а, МБ 08761132, ПИБ 101643574
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Шуме, њиве, воћњак и ливада
  Процењена вредност предмета продаје: 1.906.759,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.334.731,30 динара


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 15:56:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 11920
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 714/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, бела техника и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 59.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 29.500,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 15:55:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 11919
  Датум продаје: 2018-05-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 684/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 175.000,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-05-03 15:33:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 11918
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 223/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: техника
  Опис предмета продаје: телевизор, монитор, штампач, машина за веш, замрзивач
  Процењена вредност предмета продаје: 34.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 23.800.00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-06-01 10:34:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 11917
  Датум продаје: 2018-06-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.бр. 109/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 2096/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД "АУТО НАПРЕДАК" д.о.о. Врање
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 117.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 58.900,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 14:53:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 11916
  Датум продаје: 2018-05-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 2ИИ 486/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 1295/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Михаило Варагић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Опел", модел "Кадет", рег. ознаке UE 026-СС, година производње 1986.
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00


  Оглас поставио: Димитрије Милошевић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 14:17:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Булевар Михаила Пупина 10е/234
  Е-маил адреса: dimitrijemilosevicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0114056183
  ПИБ: 107622981
  Матични број: 62872144

  Број записа у бази: 11914
  Датум продаје: 2018-05-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Булевар Михаила Пупина 10Е/234
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-16642/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 245/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Јовановић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари - путничких аутомобила
  Опис предмета продаје: Путничка возила возила марке "Шкода Фабиа", сиве метализиране боје, година производње 2004., снага мотора 47, "Шкода Фабиа", сиве метализиране боје, година производње 2005., снага мотора 47, "Хонда Акорд", сиве метализиране боје, година производње 2006., снага мотора 103, истекла регистрација за сва возила
  Процењена вредност предмета продаје: 695.886,06 динара
  Почетна цена предмета продаје: 487.120,24 динара


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-05-03 13:55:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 11913
  Датум продаје: 2018-05-28
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Улица Другог Српског устанка број 40, Аранђеловац
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.1661/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ,,Букуља" Аранђеловац
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ,,SAMSUNG", путничко возило ,,ZASTAVA YUGO 45"
  Опис предмета продаје: Телевизор ,,SAMSUNG", раван екран, црне боје; путничко возило ,,ZASTAVA YUGO 45" бр.шасије VX1145A0000933817
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизоз износ од 10.000,00 динара;путничко возило износ од 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизоз износ од 6.000,00 динара;путничко возило износ од12.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767