ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 15:52:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10292
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв 67/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 102/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: " МТС Банка" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, вешина,замрзивач, компјутер, телевизор
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 36.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.000,00 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-03-22 12:21:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 10291
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.51/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ivanović Frigo doo Krupanj
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 62.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 31.250,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-03-15 13:48:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 10287
  Датум продаје: 2018-04-03
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 887/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Поповић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-21 15:09:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10286
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А425/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Телевизор LED дијагонале 32 инча QUART, ТА пећ 3,5 kW, Канцеларијска столица, Телевизор марке SAMSUNG CRT, дијагонале 54 cm, Монитор BENQ 19 инча са тастатуром, Гардеробер, Компјутерски сто, Рачунарска столица, Комода за TВ са фиокама, Веш машина INDESIT W63T, Зидна грејалица SINHRO;
  Процењена цена предмета продаје: 86.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 43.000,00


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2018-03-20 14:48:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милоја Павловића 9, спрат 2, стан 9
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 10285
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Тржни центар Шумадија, Крагујевац, ул.Милоја Павловића бр. 9, II спрат, локал бр. 9
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 122-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 26-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ``РАЈФАЈЗЕН БАНКА‚‚ a.д. Београд, Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 16, МБ 17335600, ПИБ 100000299
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Регал тв полица, трпезаријски сто са столицама, висећи кухињски елементи од иверице, кухињски радни
  Опис предмета продаје: Регал тв полица, трпезаријски сто са столицама, висећи кухињски елементи од иверице, кухињски радни сто са судопером, собни сто од иверице, брачни кревет, собни кревет, регал полица од иверице, машина за прављење чоколаде
  Процењена цена предмета продаје: 83.000,00 динара и 6.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС-а на дан продаје
  Почетна цена предмета продаје: 41.500,00 динара и 3.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС-а на дан продаје


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-03-15 14:19:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 10284
  Датум продаје: 2018-04-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А95/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Јаворац
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-02-23 13:43:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 10283
  Датум продаје: 2018-03-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ 264/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 122/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Метална колица, сиве боје, полован; Пластичне столице, зелене боје, комада 4, половна; Сто дрвени, п
  Опис предмета продаје: Метална колица, сиве боје, полован; Пластичне столице, зелене боје, комада 4, половна; Сто дрвени, површине 150x80цм; Дрвене столице, половне, комада 4; Сто дрвени, површине 100x70цм, бела боја; тросед-мебл, полован; Радио са ЦД плејером, половна, црве боје
  Процењена цена предмета продаје: 28.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 19.600,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-02-23 13:27:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 10282
  Датум продаје: 2018-03-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1-Ии 21/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 31/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија Министарство унутрашњих послова Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило марке "Fiat" тип "Punto", reg ozn. "BG 619-BK", половно, плаве боје
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Fiat" тип "Punto", reg ozn. "BG 619-BK", половно, плаве боје
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-02-23 13:21:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 10280
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 314/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 299/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РИСТАНОВИЋ ЖИВОТА
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: гаража, к.п. 3629/31, К.О. Сремска Митровица
  Опис предмета продаје: гаража, к.п. 3629/31, К.О. Сремска Митровица
  Процењена цена предмета продаје: 402,003,08 динара
  Почетна цена предмета продаје: 281,402,15 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-02-23 13:14:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 10278
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 304-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена цена предмета продаје: 364.076.772,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 175.344.370,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-02-23 13:13:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 10277
  Датум продаје: 2018-03-23
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1П2-15/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ А23/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Виши суд Сремска Митровица
  Надлежни суд: Виши суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке "Vivax", дијагонале 54, полован
  Опис предмета продаје: Телевизор марке "Vivax", дијагонале 54, полован
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-02-23 13:09:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 10276
  Датум продаје: 2018-03-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А247/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило марке "Volkswagen" тип "Caddy" reg. ozn. "ST- 036-ŽY"
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Volkswagen" тип "Caddy" reg. ozn. "ST- 036-ŽY"
  Процењена цена предмета продаје: 531.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 371.700,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-16 15:26:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10275
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИ-405/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3499/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубомир Костић
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Камион марке FAP 1314
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 108.093,00
  Почетна цена предмета продаје: 54.046,50


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-02-23 12:24:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10273
  Датум продаје: 2018-03-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-211/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Еи.шпорет индукцијски "SIEMENS", Телевизор"UNIVERSAL"82 cm , Телевизор"GRUNDING" 72 cm, Микроталасн
  Опис предмета продаје: Еи.шпорет индукцијски "SIEMENS", Телевизор"UNIVERSAL"82 cm , Телевизор"GRUNDING" 72 cm, Микроталасна"BOXFORD" , Појачало "ONKYOS"
  Процењена цена предмета продаје: 10,000.00 ,10,000.00 ,6,000.00 , 3,000,00 ,4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5,000.00 , 5,000.00 ,3,000.00 , 1,500.00 , 2,000.00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-02-23 12:20:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 10272
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља, у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 38
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.271/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.373/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гранит д.о.о. Крагујевац
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Виноград и њива, уписани у листу непокретности број 2188 К.О. Сталаћ
  Процењена цена предмета продаје: 198.668,28 динара
  Почетна цена предмета продаје: 139.067,80 динара


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2018-02-23 12:13:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 10271
  Датум продаје: 2018-03-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-83/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-44/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "GETRACO DOO"
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор "SAME DT TURBO"
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: 1.666.000,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-02-23 09:27:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 10266
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 266/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: техника
  Опис предмета продаје: Телевизор TESLA, Машина за веш KONČAR
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-02-23 09:19:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 10265
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 675/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 855/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 6.430.260,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.501.182,14 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 13:52:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 10264
  Датум продаје: 2018-05-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 4762/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 3540/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Димитар Јорданов
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Путничка моторна возила
  Процењена цена предмета продаје: 248.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 124.000,00 динара


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-03-23 13:30:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 10261
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 1411/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1058/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Малиша Максимовић
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767