ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1819 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-09-18 11:59:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 15054
  Датум продаје: 2018-10-09
  Време продаје: 11:00ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: И-4555/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1245/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зора Николић, Данијела Николић, Срђан Савић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило DAIMLERCHRYSLER, типа A160, рег.ознаке LE048-ĐĆ, бр.шасије WDB1680331J576143, мотора 16696030451246, запремине 1598 Ccm, снаге 75 Kw, година производње 2001, регистровано до 11.07.2018.године
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 90.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 09:52:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15053
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 612/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 244/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИВАНА ЛАЦМАНОВИЋ ИЗ НОВИХ БАНОВАЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословна зграда
  Опис предмета продаје: пословна зграда за коју није утврђена делатност бр. 49
  Процењена вредност предмета продаје: 9.924.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.947.220,00 динара  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 09:50:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15052
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-81-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Регал Мини линија Витрина за ТВ Кауч Телевизор “FOX” Mикроталасна “GORENJE”
  Опис предмета продаје: Регал Мини линија Витрина за ТВ Кауч Телевизор “FOX” Mикроталасна “GORENJE”
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 5000,00 4000,00 7000,00 5000,00 4000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7000,00 3500,00 2800,00 4900,00 3500,00 2800,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 09:47:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 15051
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: 3 И И-209/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: плуг 3 реда „LEOPARD“
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 08:43:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 15050
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета: Ии 588/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.159/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "BEOSHOES" ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН, Аутопут за Загреб 20, Београд-Земун
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати, бела техника
  Опис предмета продаје: тросед кожни, фотеље кожне 2 ком., трпезарисјки сто и 6 столица, клима уређај "LG" ком 2, клима уређај "SAMSUNG", Машина за судове "Gorenje", аспиратор "Faber", комплет кухинја медијапан бела, браон троделни регал , браон комода са огледалом
  Процењена вредност предмета продаје: 272.000, динара
  Почетна цена предмета продаје: 136.000,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 16:38:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 15049
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Чачак,Доња Горевница бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Л-ИИВ-254/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banka Srbija
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: опрема за перионицу
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 135.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 67.500,00 динара


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2018-10-01 07:45:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 15048
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 91/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 25/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО Александар градња Темерин
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке Лада, тип Нива, година производње 1989. год.
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 08:13:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 15047
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 603/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 603/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод и канализација"
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: ТВ „QUADRO“ ; орман 2 вертикале ; бицикл ; електрични бицикл
  Процењена вредност предмета продаје: 2.500,00 динара ; 5.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-08-30 08:07:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 15046
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И Ив.584/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.10/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Expobank akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 15:52:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 15045
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: Иив-33/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-136/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "DINERS CLUB INTERNACIONAL BELGRADE" доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизор марке "LG-SMART" са равним екраном, дијагонале 107цм, телевизор марке "SAMSUNG" са равним екраном, дијагонале 80цм
  Процењена вредност предмета продаје: 95.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 47.500,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-10-15 21:03:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 15044
  Датум продаје: 2018-11-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ 625/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 289/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка ад
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 3921/1– двоипособан стан – трећи лево од лифта, површине од 58м2, број посебног дела 101,седми спрат, број зграде 1, број улаза 1, који се налази у стамбеној згради за колективно становање, у улици Сегедински пут 15.
  Процењена вредност предмета продаје: 3.127.900,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-08-29 20:31:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 15043
  Датум продаје: 2018-10-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии. 40/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 213/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 9122 – једнособан стан - у дворишном делу други десно, површине 34м2, број зграде 1, број посебног дела 2, приземље, који се налази у стамбеној згради за колективно становање, у улици Велебитска (Владимира Ђанића) 28.
  Процењена вредност предмета продаје: 734.694,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-10-15 21:01:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 15042
  Датум продаје: 2018-11-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.62/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 63/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Брцан
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парц.бр 4355 – двособан стан, зграда број 2, улаз 1, број посебног дела 3, на приземњу, површине од 27м2, у улици Бајски пут 21.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.700.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Костадин Радовић
  Датум и време постављања: 2018-08-29 18:34:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића 2/4
  Е-маил адреса: k.radovicizvrsitelj@hotmail.com
  Контакт телефон: 0611586756
  ПИБ: 108590829
  Матични број: 63558893

  Број записа у бази: 15041
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Трг др. Зорана Ђинђића 2. спрат 4. / Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И.И - А337/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 20/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Опис у Закључку о јавној продаји
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 29/1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ап Војводина пут
  Опис предмета продаје: Опис предмета продаје непокретности у Закључку о другом јавном надметању
  Процењена вредност предмета продаје: 106.333.809,66 динара
  Почетна цена предмета продаје: 319.001.428,98


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-29 15:52:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15040
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-415/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор",
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Snider”51”, Кауч, Сто и четири столице, Орман
  Опис предмета продаје: Телевизор “Snider”51”, Кауч, Сто и четири столице, Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 6.000,00 4.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 4.200,00 2.800,00 2.100,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-29 15:44:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15039
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-358/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кауч, Мали сточић, Телевизор “Kopernikus”, Двокрилни орман, Регал, Сто и две столице, Сателитска ант
  Опис предмета продаје: Кауч, Мали сточић, Телевизор “Kopernikus”, Двокрилни орман, Регал, Сто и две столице, Сателитска антена са рисивером
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 1.000,00 5.000,00 3.000,00 7.000,00 3.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00 700,00 3.500,00 2.100,00 4.900,00 2.100,00 4.200,00


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-10-01 11:33:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 15038
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: ИИв-514/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-128/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЕДЕЉКОВИЋ ДОО ИНДУСТРИЈА МЕСА ШАШИНЦИ
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: Веш машина "EIDA" LUX,витрина, орман спаваће собе, витрина са две комоде ( огледало) и телевизор "SAMSUNG" E51
  Процењена вредност предмета продаје: 32.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.000,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-08-29 15:28:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 15037
  Датум продаје: 2018-09-18
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-82/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-319/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Ћелић
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: TV марке VIVAX у исправном стању, Компљутер, кућиште и монитор SAMSUNG Монитор (посебно) марке SAM
  Опис предмета продаје: TV марке VIVAX у исправном стању, Компљутер, кућиште и монитор SAMSUNG Монитор (посебно) марке SAMSUNG, Ледни и аутомилер марке WILINGER, Тример марке STRAUS, Моторно возило марке FORD ORION власништтво Ракић Никола, DIZEL 1600, Моторно возило марке OPEL VEKTRA на име тј власништво Ракић Никола, бензинац 1600,
  Процењена вредност предмета продаје: 242.000, 00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 121.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-08-29 15:22:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 15036
  Датум продаје: 2018-09-18
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-219/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И242/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубиша Вукић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: елевизор марке VIVAX, Комплет троделни појачало mix касетофон, Две фотеље кожне зелене боје,
  Опис предмета продаје: елевизор марке VIVAX, Комплет троделни појачало mix касетофон, Две фотеље кожне зелене боје,
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 31.000,00 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-08-29 15:15:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 15035
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Пашићева 2, Лозницa
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.632/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 52.500,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767