ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1494 активних, од укупно 13325 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 15:44:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 13353
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.И.110/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.53/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GRADJEVINSKO MONTAŽNO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PROFIL PLUS NOVI SAD, Нови Сад, ул. Доситејева бр. 12, МБ 08692831, ПИБ 100451596, Анитa Зиројевић и Филип Зиројевић
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност - разно
  Опис предмета продаје: пашњак 2. класе, површине 7 ха 63 а 41 m2, пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 13.988.848,51 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.994.424,25 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-07-18 13:31:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 13347
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И-6167/2010
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-136/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ТРИГЛАВ,БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: ТВ БЕКО Е 51, шиваћа машина са сандуком, мини шпорет са две рингле " Слобода", комплет кухиња, замрзивач " Горење", фрижидер "Кончар", веш машина "Беко", мотокултиватор- ручне израде и апарат за заваривање
  Процењена вредност предмета продаје: 68.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 34.000,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 15:09:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13343
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: Ии 105/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 923/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДЛС БРОДАРСТВО ДОО НОВИ САД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА СЕПАРАЦИЈУ ШЉУНКА
  Опис предмета продаје: ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА СЕПАРАЦИЈУ ШЉУНКА
  Процењена вредност предмета продаје: 4.680.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-07 09:23:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 13340
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии5181/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 14/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Спасојевић Бранислав, Тител
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 08:34:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 13338
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: ИИ-596/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1945/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војислав Мијаиловић ПР ВОЈИСЛАВ МИЈАИЛОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА ТРГОВИНСКА РАДЊА УН РАДАЉЕВО
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Металне конструкције за монтажну халу
  Процењена вредност предмета продаје: 950.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 475.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 13:55:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 13336
  Датум продаје: 2018-08-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: I-6 Иив 215/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 61/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: WURTH DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомоби
  Опис предмета продаје: "FORD MONDEO", аутоматик, сиво-металик боје
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-06-21 13:51:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 13335
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.45-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛИЋ БОЈОВИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 1.859.113,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.301.379,10 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-06-21 13:21:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 13333
  Датум продаје: 2018-07-25
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И-1016/2017
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 331/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мехмед Вејапи, БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покоћуство
  Процењена вредност предмета продаје: 27.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.800,00


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-06-21 12:56:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 13331
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.88-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАЈКО ЖАРКОВИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 8.644.759,20
  Почетна цена предмета продаје: 6.051.331,44 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-06-21 11:42:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13325
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: Ии 139/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 170/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовановић Оливера
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 - предмета
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: ПОКУЋСТВО
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 динара и др
  Почетна цена предмета продаје: 60%


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-07 08:59:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 13322
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 10.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 9551-347/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 249/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто
  Опис предмета продаје: ауто
  Процењена вредност предмета продаје: од 35.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 17.500,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 09:02:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 13320
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: ИИв-25/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-25/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Приколица за фрезу Корпа за трактор Млин за кукуруз Хранилица за пилиће Буре, 200 l Моторна тестера Моторна тестера, STIHL Преносна клима, GORENJE
  Процењена вредност предмета продаје: 213.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 106.500,00 динара


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-08-17 11:28:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 13318
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Суботица, ул. Матка Вуковића бр. 5
  Пословни број судског предмета: И.И. 407/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 93/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милена Ивановић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3. комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: уписане у лист непокретности број 1356 К.О. Фекетић број парцеле 2232, потес Виноградска , виноград 1. класе површине 33а 24 м2 врста земљишта : земљиште у грађевинском подручју , број парцеле 2233 потес Виноградска , воћњак 2. класе површине 3а 35 м2 , врста земљишта: земљиште у грађевинском подручју , број парцеле 2234 потес Виноградска , њива 2. класе површине 6а 32 м2, врста земљишта: земљиште у грађевинском подручју сувласника Жужане Силађи обим удела ½ и Лајош Силађи обим удела 1/2
  Процењена вредност предмета продаје: 715.567,16 динара
  Почетна цена предмета продаје: 357.783,58 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-07-20 11:42:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 13316
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: ИИв-936/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-197/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НИШКА ПИВАРА ДОО НИШ - ПАЛИЛУЛА
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Фреза ИМТ 506 Приколица за фрезу Моторна тостера Канта за прскање Апарат за варење Замрзивач Електрична вага
  Процењена вредност предмета продаје: 143.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 71.500,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 15:33:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 13305
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ивањица,Брезова бб
  Пословни број судског предмета: ИВ 178/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-295/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПР АГРО - МАНОЈЛОВИЋ ИВАЊИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор са прскалицом
  Опис предмета продаје: није у возном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 1.150,00 еура
  Почетна цена предмета продаје: 805,00 еура


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-07-18 10:36:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 13300
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: И И-136/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1071/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИНВЕСТБАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ У стечају
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 258.650,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 129.325,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 14:54:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 13299
  Датум продаје: 2018-07-31
  Време продаје: 13,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИ-36/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-87/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: 4/12 сувласничког удела породичне стамбене зграде саграђене на катастарској парцели број 3730 514 К.О. Рума, ул. Саве Ковачевића бр. 34
  Процењена вредност предмета продаје: 711.480,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 498.036,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 14:48:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13298
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: ИСТИЧЕ НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Место продаје: ИСТИЧЕ НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Пословни број судског предмета: ИИ 9/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 232/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: индустријске зграде
  Опис предмета продаје: индустријске зграде
  Процењена вредност предмета продаје: 212.974.210,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 47.256.440,00 динара


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-07-20 08:08:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 13296
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 263/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 303/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАН СТАЈИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-08-17 09:58:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 13295
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ383/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 475/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЛАДИЦА МИХАЈЛОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 92.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредностиУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767