ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-01-05 10:33:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 7922
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 8 Ии бр.271/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А110/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубинка Станковић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: трактор имт-533
  Процењена цена предмета продаје: 240.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 120.000,00 дин


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-12-08 11:14:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 7919
  Датум продаје: 2018-01-05
  Време продаје: 12 ч
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 231/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 521/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank a.d. Beograd, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 65.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 32.500,00


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-12-15 09:26:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 7917
  Датум продаје: 2018-01-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Иив-175/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 166/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Металац Маркет доо Горњи Милановац
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор
  Опис предмета продаје: телевизор
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2017-12-11 12:54:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 7916
  Датум продаје: 2017-12-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: 2 Ии - 455/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 100/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милкица Халасов
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Зграда пословних услуга
  Опис предмета продаје: Зграда пословних услуга спратности Пр+2+Пк у улици Скадарска у Панчеву, на катастарској парцели 11797/3 површине 10ару уписане у лист непокретности број 10922 КО Панчево
  Процењена цена предмета продаје: 47.508.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 23.754.000,00 динара


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2017-12-15 13:06:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 7913
  Датум продаје: 2018-01-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 759/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: G NET привредног друштва за истраживање, развој, производњу и услуге, д.о.о. Београд из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја 100% удела у фирми у Београду
  Опис предмета продаје: 100% удела које извршни дужник Телефонија Брчко д.о.о. Дистрикт БИХ, огранак Београд, ул. Церска бр. 22, матични број 29501491, ПИБ: 104568842 има у Друштву за пружање телекомуникационих услуга Телефонија Брчко д.о.о Београд-Вождовац из Београда, Вождовац, ул. Војводе Степе бр. 414-а, матични број 20950307, ПИБ: 108196566.
  Процењена цена предмета продаје: 14.244.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.122.000,00


  Оглас поставио: Вељко Раичевић
  Датум и време постављања: 2017-11-29 14:02:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Господар Јованова 10/5, Стари град
  Е-маил адреса: veljkoraicevic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0641675300
  ПИБ: 108038338
  Матични број: 63154288

  Број записа у бази: 7909
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Господар Јованова бр. 10, стан бр. 5, Београд
  Пословни број судског предмета: 8 ИИ 6436/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 103/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Мартиновић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине и опрема за израду PVC столарије
  Опис предмета продаје: машина за дренирање профила, монтажни сто, сто за окивање...
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: детаљније у закључку


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 12:08:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 7908
  Датум продаје: 2018-01-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-1805/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1006/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Љубеновић
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Циркулар, покретан, непознате марке и године производње Млин за јарму, марке-Пољострој Оџаци, непознате године производње Приколица, 2m x 1,2m, ручни рад, непозната година производње
  Процењена цена предмета продаје: 75.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 37.500,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-12-05 12:45:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7903
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 11.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7905-1482/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 6278/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: веш машина, микроталасна, теа пећ, ормари.....
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2017-12-11 16:06:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 7896
  Датум продаје: 2018-01-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: 1 Ии-190/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-59/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Врбајац
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: музичка опрема
  Опис предмета продаје: клавијатура Роланд, појачало, бежични микрофон, микрофон пилот, миксета...
  Процењена цена предмета продаје: од 40000 до 130.000 дин
  Почетна цена предмета продаје: од 20000 до 65000


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-12-01 16:48:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 7893
  Датум продаје: 2018-01-03
  Време продаје: 08:15 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И.Ив 222/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 71/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GENERALI OSIGURANJE
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке „SAMSUNG“, сиве боје, црт, око 70 cm; Телевизор марке „NEO“,54 cm, сиве боје, црт; Сталаже – рафови, осам комада, око 1,2 m ширине и два угаона метал – дрво; Фотеља, црвене боје, еко – кожа;
  Процењена цена предмета продаје: од 3.000,00 динара до 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 динара до 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 12:43:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 7888
  Датум продаје: 2018-01-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-166/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 60/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: ТА пећ, браон боје, непознате марке и године производње LCD TV, марке-TOSHIBA, тип-REGZA, црне боје, непознате године производње Компјутер (монитор и кућиште), моитор 17”, непознате године производње Штампач, беле боје, непознате марке године производње Скенер, марке-EPSON, црне боје, непознате године производње Ормар из 3 дела, непознате године производње
  Процењена цена предмета продаје: 69.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 34.500,00


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-12-06 15:25:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: mirjanardimitrijevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 7887
  Датум продаје: 2018-01-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1689/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станко Јањушевић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Стан, површине 36м2 - Раковица
  Процењена цена предмета продаје: 4.298.400,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 2.149.200,00 дин


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2017-12-04 12:15:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 7879
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-107/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈСП "КРАГУЈЕВАЦ" КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Збир ствари
  Опис предмета продаје: Комода, кућиште - једно исправно једно неисправно, ормар, монитор, ударна бушилица
  Процењена цена предмета продаје: 25.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.650,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-01-15 15:53:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 7862
  Датум продаје: 2018-02-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краљево, ул.Стадионска бр. 31
  Пословни број судског предмета: И.Ив 537/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 176/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM RADAN STIL DOO BEOGRAD ( NOVI BEOGRAD )
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило, телевизори и прикључно возило.
  Процењена цена предмета продаје: 176.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 88.000,00 динара


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2017-12-29 16:28:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 7859
  Датум продаје: 2018-01-22
  Време продаје: 10:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 35000 Јагодина
  Пословни број судског предмета: ИИ 917/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 204/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сања Рацић
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар -моторно возило
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у Закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-12-05 11:56:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7835
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 10.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 17713-1214/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 11669/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине
  Опис предмета продаје: мешалица за бетон
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-12-05 11:34:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7832
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 17713-1065/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 11520/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: скутер
  Опис предмета продаје: скутер
  Процењена цена предмета продаје: од 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 45.000,00 динара`


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2017-12-05 10:36:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 7831
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ласла Гала бр. 10, 5 спрат, стан 23, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-3489/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-568/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА ПИТАГОРА РАДМИЛА ЧОРБАНОВИЋ ПР НОВИ САД
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гаража- Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: гараже број 4, која се налази у приватној својини извршног дужника DOLINA SU 024 DOO PALIC, Палић, ул. Хоргошки пут 53, МБ 20807989, ПИБ 107464712, обим удела 1/1, уписане у лист непокретности број 10610, К.О. Нови Сад 2, корисне површине 21 м2, која се налази у сутерену пословно стамбене зграде у Новом Саду, Сомборска бр. 17, саграђене на парцели бр. 5785/1 К.О. Нови Сад 2. Постоји службеност која остаје на непокретности и након исте од стране купца.
  Процењена цена предмета продаје: 1.128.359,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 564.179,65


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-26 07:45:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 7827
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 256/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 174/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Маринковић Небојша
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц.број 1369/1, њива 4. класе, потес Село, површине 11а 68м2, К.О. Никинци
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 1369/1, њива 4. класе, потес Село, површине 11а 68м2, К.О. Никинци
  Процењена цена предмета продаје: 274,459,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 137.229,50 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-12-06 19:40:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 7823
  Датум продаје: 2018-01-08
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Kраљево, Трг српских ратника бр.III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ 80/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 220/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агенција за вођење спорова у поступку приватиазације
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 целине
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја непокретности
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: прецизније наведена у Закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: прецизније наведена у Закључку о продаји


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767