ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 13:58:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 8012
  Датум продаје: 2017-12-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Железничка 42, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 67/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. а50-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Б2 Капитал Холдинг ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива 4. класе
  Процењена цена предмета продаје: 8.853,50 еура
  Почетна цена предмета продаје: 6.197,45 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан продаје


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-12-18 12:09:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 8010
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 2И И-5370/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А448/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ - ГАРАНТНИ ФОНД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: бима удела од 1/2 њиве 1. класе, површине 23 а 14 m2, на парцели бр. 6240, потес БИСЕРКА, уписане у ЛН 955, КО ОРЉАНЕ, у приватној својини
  Процењена цена предмета продаје: 138.840,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 41.652,00 дин.


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-12-13 15:17:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 7999
  Датум продаје: 2018-01-10
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Иив.261/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.82/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Копаоник" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретни метални контењер за смештај радника и опреме
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2017-12-14 09:03:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 7997
  Датум продаје: 2018-01-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.768/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИНФОРМАТИКА Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати
  Опис предмета продаје: телевизор "Samsung" стари модел, фотеља црвена, кауч жути штоф, кауч сиви штоф, комплет рачунар са монитором
  Процењена цена предмета продаје: 31.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.500,00 динара


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2017-12-11 16:25:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 7990
  Датум продаје: 2018-01-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: ИИв-359/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-58/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Цермат доо Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: апарати за варење
  Опис предмета продаје: апарат за инверторско варење, апарат за варење CO2
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 дин/ком
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 дин/ком


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2017-12-21 15:10:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 7989
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Карапанџина 18/8, Неготин
  Пословни број судског предмета: ИИ.9/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-105/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Николић Властимир, Николић Ђурђија, Симић Љубисава
  Надлежни суд: Основни суд у Мајданпеку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 27
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: њива 3. класе, шума 5. класе, њива 7. класе, њива 6. класе, виноград 3. класе, ливада 5. класе, воћњак 4. класе, њива 8. класе, шума 4. класе, пашњак 3. класе, њива 7. класе, ливада 6. класе
  Процењена цена предмета продаје: 3.033.037,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 1.516.518,50


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2017-11-16 15:01:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 7985
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4. Ии.151/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.25/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Богосављев
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена цена предмета продаје: 1.890.432,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.323.302,40 динара


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2017-12-19 08:33:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 7974
  Датум продаје: 2018-01-12
  Време продаје: 9:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: И И-89/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И И-418/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живорад Јаковљевић
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 450.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-12-12 11:27:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7973
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 37/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 89/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Профил Змијање СЗР, Бачки Јарак
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: фотоапарат,разни накит,телефон....
  Процењена цена предмета продаје: од 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-12-05 17:21:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 7964
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1
  Пословни број судског предмета: 10-ИИ-450/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-271/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мила Арсеновић, Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: слика "Пристаниште", аутор Димитријевић Бранко, слика "Главна улица у Шапцу", аутор Александар Саша Антохин, Слика "Трг републике" аутор Ђокић Богољуб, слика "Црква" иницијали Ц.Р, слика "Једрилице" аутор Карапанџа Стеван, телевизор, канцеларијски сто, конференцијске столице
  Процењена цена предмета продаје: 212.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 106.000,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Милошевић
  Датум и време постављања: 2017-11-15 14:38:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Чеде Васовића 10
  Е-маил адреса: office@izvrsitelj-milosevic.rs
  Контакт телефон: 0652637465
  ПИБ: 108588176
  Матични број: 63556904

  Број записа у бази: 7960
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Чеде Васовића бр. 10, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-289/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-38/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Београд, ул. Немањина бр. 22-26
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: - Шума 3. класе, површине 3.21ари, број кат.парцеле 1693; - Њива 3. класе, површине 71,65ари, број кат.парцеле 1694; - Њива 5. класе, површине 63,02 ари, кат.парцека 2026.
  Процењена цена предмета продаје: 744.048,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 520.833,88 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2017-12-18 12:04:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 7958
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 1459/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1242/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Ристић и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор
  Процењена цена предмета продаје: 2.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.250,00 динара


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-11-15 12:46:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 7953
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: ИИв. 1/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 105/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адвокат Мирослав Вуковић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство-намештај и техника
  Опис предмета продаје: Покућство-намештај и техника
  Процењена цена предмета продаје: 55.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 38.500,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-12-13 13:06:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 7951
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А46/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Тросед, Две фотеље, Клима уређај марке Midea (спољна и унутрашња јединица са даљинским управљачем), Лаптоп марке Toshiba C660-IC8, дијагонале 15.6 инча без видљивих оштећења на екрану са звучницима 2+1, Ормар са гардеробером, Хармоника модел ,,ALSTANDARD”, Штампач марке HP Laser P1005, Ципеларник, Веш машина INDESIT Standard WIE87, Усисивач Fox, Мини пећница Sloboda са две рингле, Машина за прање судова NEO, Базен на надувавање у кутији комплетан у непознатом стању, Монитор ASUS 19 инча...
  Процењена цена предмета продаје: 249.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 124.600,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 13:15:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 7950
  Датум продаје: 2018-02-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А343/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE KOMUNALNE USLUGE, ALEKSINAC
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Телевизор LCD 102 cm VOX, Полица за телевизор, Комода, Веш машина FAVORIT MP 6006, Хилти Makita, Клуб сточић (стакло-пластика), Гардеробер са чивилуком;
  Процењена цена предмета продаје: 62.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 31.000,00


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2017-12-08 08:35:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 7945
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 220/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А 1581/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Симеон Стаменов
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда са земљиштем под зградом и уз зграду
  Процењена цена предмета продаје: 4.502.280,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.251.140,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-01-17 08:46:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7940
  Датум продаје: 2018-02-13
  Време продаје: 11.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 11808-4034/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 7767/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: клима,тв....
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2017-12-11 12:33:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 7939
  Датум продаје: 2018-02-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Инђија, Југ Богдана бр.4/7
  Пословни број судског предмета: ИИв-65/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-17/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари намењене домаћинству
  Опис предмета продаје: Покретне ствари намењене домаћинству
  Процењена цена предмета продаје: 35.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2017-12-11 12:00:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 7938
  Датум продаје: 2018-02-06
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Инђија, Југ Богдана бр.4/7
  Пословни број судског предмета: Иив 101/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-98/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: аутомобил Опел кадет
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-01-17 08:26:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7937
  Датум продаје: 2018-02-13
  Време продаје: 10.30 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 17714-306/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 12388/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: од 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 900,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767