ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1395 активних, од укупно 5858 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2017-07-25 08:29:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 5166
  Датум продаје: 2017-08-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Пословни број судског предмета: ИИв 287/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв А 31/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТР на велико и мало WEIFERT Владан Крчадинац ПР
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кафански столови-10 ком; Столице -30ком
  Опис предмета продаје: Кафански столови-10 ком; Столице -30ком
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00дин; 15.000,00дин
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00дин; 10.500,00дин


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-07-24 16:09:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 5165
  Датум продаје: 2017-08-22
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: И-2489/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-35/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Akcionarsko društvo za osiguranje GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, Beograd, Београд, ул. Владимира Поповића бр. 8, МБ 17198319, ПИБ 100001175
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: прама закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 2.000,00 динара до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 600,00 динара до 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2017-07-24 15:21:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 14
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 5164
  Датум продаје: 2017-09-13
  Време продаје: 12:45
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.14, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ив-41/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 34/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Земљорадничка задруга Петровић Горње Крајинце
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Возило
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило марке застав, модел pick up yugo 55 skala
  Процењена цена предмета продаје: 65.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 32.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2017-08-29 15:24:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 5163
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул.Матија Хуђи 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИВ-95/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А89/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оpportunity banka a.d. Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХАНИЗАЦИЈА
  Опис предмета продаје: 1. Екструдер за соју ( цеди уље ), марке "Еks-50U", 2. Тракторска приколица 7 тона, марке "Победа", рег.ознака 8552 Ср.Митровица, црвене боје
  Процењена цена предмета продаје: 1. 140.000,00 дин; 2. 250.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1. 70.000,00 ДИН., 2. 125.000,00 ДИН.


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-07-24 14:44:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 5158
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 14,30
  Место продаје: Ул. Дринска 21 Љубовија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И-Ивк.620/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизори
  Опис предмета продаје: телевеизор марке беко, телевизор марке филипс
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 дин, 10.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 дин, 7.000,00 дин


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 14:27:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 5157
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: ИИв.339/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.126/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MK COMMERCE DOO NOVI SAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена цена предмета продаје: 3.284.742,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.642.371,00


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2017-09-13 11:45:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 5151
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: I-3 И.И.153/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.211/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 682.976,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 341.488,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-07-24 14:30:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 5148
  Датум продаје: 2017-08-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља у улици Синђелићев трг бр.1/3, Ниш
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ-4724/201
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2277/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ивана Поповић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: помоћне зграде бр. 4 (објекат изграђен без одобрења за градњу) у државини извршног дужника који се налази у Нишу, ул. Јосифа Панчића бр. 17, удео 1/1, корисне површине 14,50 m2 (бруто грађевинска површина износи 16 m2), на катастарској парцели 2466, уписана у лист непокретности бр. 6205 К.О. Ниш-Ћеле Кула
  Процењена цена предмета продаје: 420.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 294.350,00


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-09-04 14:49:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 5147
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
  Пословни број судског предмета: И Ив-93/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А19/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MOTOSPEED ДОО БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: o породичнa стамбенa зградa, на парцели бр. 3659, уписане површине 92 m2 (фактичко стање на терену 147 m2), бр. зграде 1, потес КРАЉЕВИЋА МАРКА 33, уписане у ЛН 1341, КО ПРОКУПЉЕ ГРАД, у приватној својини, са уделом 1/1
  Процењена цена предмета продаје: 5.292.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 3.704.400,00 дин.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-07-24 13:36:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5142
  Датум продаје: 2017-08-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 546/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А173/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИРНА ВУКЕЛИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште и породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: уписан ЛН 869 КО Сомбор 1
  Процењена цена предмета продаје: 3.683.073,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.578.151,01 динара


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-18 16:47:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 5141
  Датум продаје: 2017-09-01
  Време продаје: 10часова
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић
  Пословни број судског предмета: Ии. 298/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 51/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Катарина Недељковић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: клима уређај, телевизор, 3 канцеларијска стола
  Опис предмета продаје: Ближе у Закључку о другој јавној продаји покретних ствари од 18/08/2017
  Процењена цена предмета продаје: 14.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2017-08-30 08:20:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 5139
  Датум продаје: 2017-09-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.705/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИНФОРМАТИКА Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати
  Опис предмета продаје: комплет кихиња са судопером, телевизор "Onix" стари, дрвени клуб сто, монитор за рачунар "Samsung"стари тип, рачунар кућни, телевизор "Vortex", Samsung телефон S3
  Процењена цена предмета продаје: 42.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.250,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2017-07-24 12:04:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 14
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 5138
  Датум продаје: 2017-09-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.14, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии7228/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1250/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубиша Миленковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност кп.бр.1643, земљиште под зградом-објектом површине 46м2, земљиште уз зграду објекат површине 5 ари и њива прве класе површине 7,44 ари
  Процењена цена предмета продаје: 213.250,00 динара за непокретност кп.бр.1643
  Почетна цена предмета продаје: 106.625,00 за непокретност кп.бр.1643


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2017-08-30 08:19:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 5136
  Датум продаје: 2017-09-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.964/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" Београд, Царице Милице 2, Београд, Одсек Нови Сад, Булевар ослобођења 100, Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, бела техника, мали кућни апарати
  Опис предмета продаје: канцеларијске столице, комплет рачунар, кауч на расклапање, комплет кухиња са судопером, дрвени креденац, веш машина, телевозор стари тип, шиваћа машина
  Процењена цена предмета продаје: 103.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 72,100,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2017-08-24 13:25:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 5134
  Датум продаје: 2017-09-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 4Иив бр.366/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.Ив 113/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДЕЛЦЕНТАР ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Путничка моторна возила
  Процењена цена предмета продаје: 350.000,00 дин; 700.000,00 дин; 800.000,00 дин; 500.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 175.000,00 дин; 350.000,00 дин; 400.000,00 дин; 250.000,00 дин


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2017-07-24 09:32:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 14
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 5132
  Датум продаје: 2017-09-06
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.14, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии227/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А492/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционарско друштво за осигурање Триглав осигурање, Београд, ул. Милутина Миланковића бр.7
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати
  Опис предмета продаје: Покретне ствари: Телевизор, веш машина, комода за телевизор
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 динара за покретну ствар под редним бројем 1
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00 динара за покретну ствар под редним бројем 1


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-07-21 13:57:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 5114
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: ул. Дринска 21, Љубовија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И-Ивк.627/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ,,Телеком Србија" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, телевизор, рачунар
  Опис предмета продаје: телевизор марке Ei-Niš ; телевизор марке Samsung; рачунар SAMSUNG;
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 динара; 5.000,00 динара; 3.000,00 динара;
  Почетна цена предмета продаје: 2.100,00 динара; 3.500,00 динара; 2.100,00 динара;


  Оглас поставио: Иван Ракочевић
  Датум и време постављања: 2017-08-15 12:01:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, Таткова 12
  Е-маил адреса: izvrsiteljprokuplje@gmail.com
  Контакт телефон: 0648169825
  ПИБ: 108592068
  Матични број: 63559792

  Број записа у бази: 5108
  Датум продаје: 2017-09-08
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Ракочевића, 18400 Прокупље, ул. Таткова бр. 12
  Пословни број судског предмета: Решење Привредног суда у Нишу И.И-163/2017 од 09.05.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1008/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: G.C. SIMKON d.o.o.,Крагујевац, Крагујевац, ул. Крагујевачког Батаљона бр. 322, МБ 20342757, ПИБ 105220083
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ауто приколица; Моторна тестера; Компресор 200 л; Возило Renault Kangoo 1.9
  Опис предмета продаје: Ауто приколица PK 026-AB; Моторна тестера Stihl 4500; Компресор 200 л; Возило Renault Kangoo 1.9 PK 029 ČL
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00; 25.000,00; 40.000,00; 157.950,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00; 12.500,00; 20.000,00; 78.975,00


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-07-21 11:33:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 5103
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета: Ии.280/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.415/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, кућни регал, кућни регал
  Опис предмета продаје: телевизор марке "Samsung", кућни регал, кућни регал,
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 динара, 15.000,00 динара, 20.000,00 динара,
  Почетна цена предмета продаје: 2.100,00 динара, 10.500,00 динара, 14.000,00 динара,


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-07-21 09:07:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 5101
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.506/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, двд уређај, двд уређај, кућни регал,
  Опис предмета продаје: телевизор марке "Schneider", двд уређај марке "Provision", двд уређај марке "Provision", стаклени кућни регал
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 дин, 3.000,00 дин, 3.000,00 дин, 20.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 дин, 2.100,00 дин, 2.100,00 дин, 14.000,00 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767