ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1494 активних, од укупно 13325 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-06-25 09:58:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 13401
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 9.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.477/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JKP "STARI GRAD" ŠABAC
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизор "ЛГ", витрина дрвена, електрични шпорет "Горење"
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 31.500,00


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-08-10 09:04:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 13400
  Датум продаје: 2018-09-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: I 2 Ии 581/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 278/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марија Кишмитро
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 5460 – једнособан стан, површине од 32м2, пети спрат, број посебног дела 30, број зграде 1, који се налази у стамбеној згради за колективно становање, у улици Дунавска 4;
  Процењена вредност предмета продаје: 1.441.024,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-06-25 09:36:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 13399
  Датум продаје: 2018-08-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии 323/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.175/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 22788 – земљиште под зградом - објектом, површине од 84м2, на којој је саграђена породична стамбена зграда, у улици Крзнарска 3; земљиште под зградом - објектом, површине од 34м2, на којој је саграђена помоћна зграда, у улици Крзнарска; земљиште под зградом - објектом, површине од 13м2, на којој је саграђена помоћна зграда, у улици Крзнарска, земљиште уз зграду, површине од 5а00м2, у улици Крзнарска; њива 5. класе, површине од 99м2, у улици Крзнарска;
  Процењена вредност предмета продаје: 1.039.948,80
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-06-25 09:32:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 13397
  Датум продаје: 2018-08-14
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии. 104/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.46/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мићо Радмановић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 1358/2 – земљиште под зградом - објектом, површине од 84м2, на којој је саграђена породична стамбена зграда, у улици Бачки Виногради, Салаш 332/А, земљиште уз зграду - објекат, површине од 4а69м2, у улици Бачки Виногради, Салаши;
  Процењена вредност предмета продаје: 890.400,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-06-25 09:29:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 13396
  Датум продаје: 2018-08-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ 59/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.23/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BRZI KEŠ DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 35759/2 – земљиште под зградом - објектом, површине од 91м2, на којој је саграђена породична стамбена зграда, у улици Мурска 4/А; земљиште под зградом - објектом, површине од 59м2, у улици Мурска, земљиште уз зграду - објекат, површине од 5а60м2, у улици Мурска;
  Процењена вредност предмета продаје: 1.600.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-06-25 09:13:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 13395
  Датум продаје: 2018-08-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии. 287/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.166/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE SRBIJA
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 8306/1 – двособан стан + тераса од 60м2, површине од 58м2, приземље, број посебног дела 3, број зграде 1, који се налази у стамбеној згради за колективно становање, у улици Лајоша Јоа 53;
  Процењена вредност предмета продаје: 5.171.895,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-06-25 09:03:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 13394
  Датум продаје: 2018-07-23
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИ-202/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-203/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КАЛИЧАНИН МИЛОШ из Новог Сада
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двособан стан
  Опис предмета продаје: 1/4 сувласничког удела двособног стана, површине 64 м2, број зграде 1, број улаза 8, трећи спрат, саграђен на кат. парцели број 5726/56 у Сремској Митровици, ул. Марка Перичина бр. 8
  Процењена вредност предмета продаје: 1.035.630,75 динара
  Почетна цена предмета продаје: 724.941,52 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-06-25 08:51:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 13393
  Датум продаје: 2018-07-23
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИ256/2014
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 132/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гомбар Јанош, Темерин
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.400,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-07-26 11:51:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 13391
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Радничка 7 Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И 7071/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИА 98/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање АДО у стечају, Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: чивилук,ципеларник,веш машина.....
  Процењена вредност предмета продаје: од 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.600,00 динара


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-06-24 10:32:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 13390
  Датум продаје: 2018-07-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 16/2012, ИИ 167/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славољуб Васиљевић из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословне зграде 228 м2 y Београду
  Опис предмета продаје: пословне зграде за коју није утврђена делатност, кућни број 43, површине 228м2, на катастарској парцели бр. 7080, на којој је извршни дужник уписан као власник 1/1, све уписано у ЛН 2748 КО Звездара
  Процењена вредност предмета продаје: 11.376.288,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.825.772,80


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 11:42:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13389
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.230/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.300/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станисављевић Брале из Књажевца
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: МАЗДА 626 нерегистрована, ЛАДА НИВА KŽ007-VU, КАМАЗ МИКСЕР неисправан, БЕЛИ ИВЕКО ЗАСТАВА 40-8H, ЦРВЕНИ ИВЕКО без мотора, ЛАДА НИВА KŽ 004-CU, TAM 8T-5 KŽ011-ŽG
  Процењена вредност предмета продаје: 860.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 430.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-07-11 11:51:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13388
  Датум продаје: 2018-08-11
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.92/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јевтић Милица, Јефтић Дејан и Јефтић Данијела из Зајечара
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина горење WA583, TV VOX 32 led, комода, витрина, усисивач Turbo Z1500w
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.000,00


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-06-22 16:04:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 13386
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 614/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 614/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јкп Информатика
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кучу
  Опис предмета продаје: Регал, сто, столице
  Процењена вредност предмета продаје: 15.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 10.850,00 дин.


  Оглас поставио: Ивана Букарица Биуковић
  Датум и време постављања: 2018-06-22 12:58:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 13370
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: 13-ИИВ-2/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-21/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: FOCUS FACTOR PLUS DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/4 идеалног дела непокретности
  Опис предмета продаје: њива 6.класе 30а 46м2, њива 6.класе 18а 82м2, шума 5.класе 11а 02м2 и остало неплодно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 432.890,00
  Почетна цена предмета продаје: 303.023,00


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2018-07-20 14:47:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 13368
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: ИИВ-568/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-256/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ББ ЕЛЕКТРОНИК ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ВОГАЊ
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 335 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДОДАТАК СТОЧНОЈ ХРАНИ
  Опис предмета продаје: 335 ВРЕЋА ОД 25КГ МИКРОНИЗИРАНОГ ЗЕОЛИТА-ДОДАТАК СТОЧНОЈ ХРАНИ ОД 2%-6% КАО СУПЛЕМЕНТ-АБСОРМЕНТ, ПРОИЗВОДЊА-ДИСТРИБУЦИЈА ZEOKOP-WUŽD, РОК ЗА УПОТРЕБУ-НЕОГРАНИЧЕН
  Процењена вредност предмета продаје: 1.000.005,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 500.002,50 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-06-22 11:58:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13365
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 670/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А248/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ликов Дејан и други
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена вредност предмета продаје: 654.733,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 458.313,1 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-06-22 10:58:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13364
  Датум продаје: 2018-08-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 974/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 906/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.187.410,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 593.705,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-07-11 11:53:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13360
  Датум продаје: 2018-08-11
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.415/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.80/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општина Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал амерички плакар, комода беле боје-3 ком, tv lg lcd, веш машина elin
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-07-11 11:56:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13359
  Датум продаје: 2018-08-11
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.414/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.81/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општина Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал, тв вокс
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-06-22 08:56:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 13358
  Датум продаје: 2018-07-25
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И-452/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 253/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Веселинка Стаматовић, Ивањица, ул. Мочиоци
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: теретно моторно возило
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767