ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1713 активних, од укупно 11910 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 15:47:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 11956
  Датум продаје: 2018-06-04
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И.И.35/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 10/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПМИ "Победа" д.о.о. Аранђеловац
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредне машина
  Опис предмета продаје: Плуг, дрљача, тракторска коса, тањирача
  Процењена вредност предмета продаје: 230.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 161.000,00


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 15:37:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 11955
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета: И.И-4374/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-21/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари покућства
  Опис предмета продаје: Телевизор, комода, двд, звучници, сто, микроталасна пећ, лаптоп, ормар и плакар
  Процењена вредност предмета продаје: 74.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 51.800,00 динара  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 15:32:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 11954
  Датум продаје: 2018-05-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-838/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-35/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: CD resiver "ONKYO"
  Опис предмета продаје: CD resiver "ONKYO"
  Процењена вредност предмета продаје: 18.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 12.600,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 15:27:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 11953
  Датум продаје: 2018-05-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-719/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-28/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: LIMUNDOGRAD DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари покућства
  Опис предмета продаје: ЛАПТОП, ТЕЛЕВИЗОР И ДРВЕНИ СТОЧИЋ
  Процењена вредност предмета продаје: 31.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.700,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 15:18:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 11952
  Датум продаје: 2018-06-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: I2 И Ив-340/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 167/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: путничко возило RENAULT MEGANE –SCENIK регистарска ознака BT 016 - ZG број шасије VF1JA050525521191, број мотора F9QK732C290396, запремина мотора 1870 cm гориво- евро дизел, годиште 2001 ; путничко возило SUZUKI WAGON R GL 55 регистарска ознака BT 010 RŽ број шасије TSMMMA53S00157007 број мотора G13BB247338 запремина мотора 1298 гориво бензин, годиште 2002 ; путничко возило FORD ESKORT регистарска ознака BT 005 W2, годиште 1998, бензин 1.6
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара ; 150.000,00 динара ; 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-05-04 15:13:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 11951
  Датум продаје: 2018-06-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља, у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 38
  Пословни број судског предмета: И.И.47/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.92/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агенција за вођење спорова у поступку приватизације
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Београду
  Опис предмета продаје: Двособан стан, бр. 29, у ул. Луке Војводића бр.83, површине 60 м2, уписан у листу непокретности бр. 1752 К.О. Стара Раковица
  Процењена вредност предмета продаје: 6.541.329,53 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.578.930,68 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 14:50:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 11950
  Датум продаје: 2018-05-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-84/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-533/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живомир Кадрић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Полица за телевизор са комодом, Подностојећи вентилатор, Полица за телевизор са комодом, Трпезаријски сто, Столице, 6 комада, LCD телевизор марке ADLER 32 инча са даљинским управљачем, Кухиња горе три елемента и доле два са судопером, Гардеробер троделни (FORMA IDEALE), Брачни кревет, Компјутерски сто, Компјутерска столица, LCD монитор LG 32 инча, Гардеробер четвороделни (FORMA IDEALE), Комода, Замрзивач марке GORENJE 410 литара (сандучар), Угаона гарнитура - кожа, Ципелар, Баштенски сто...
  Процењена вредност предмета продаје: 214.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 150.360,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 14:46:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11949
  Датум продаје: 2018-06-05
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИ 120/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 239/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КАТИЦА ЛОГАРУШИЋ из Шида
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 153 са објектима и катастарска парцела број 154, КО Беркасово
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 153 са објектима и катастарска парцела број 154, КО Беркасово
  Процењена вредност предмета продаје: 1.423.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 996.240,00 динара


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 10:14:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 11947
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, први спрат, сала 212, Суботица
  Пословни број судског предмета: И.Ив.591/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.95/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DOO COMPART Бачка Топола
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ледомат,, Пунилица, Перач
  Опис предмета продаје: Ледомат, Пунилица, Перач
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 , 800.000,00 , 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00, 400.000,00, 50,000,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-05-31 12:36:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 11946
  Датум продаје: 2018-07-02
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: И 7899/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А117/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање а.д.о. у ликвидацији, Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: неуписана гаража, њиве....
  Процењена вредност предмета продаје: од 900.629,64 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 270.188,89 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 13:45:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 11945
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Сечањ ул. Партизански пут бб
  Пословни број судског предмета: Ии.22/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-68/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТЕЧАЈНА МАСА ДСД ТОБАКО ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТВ"САМСУНГ" - Орман дневне собе - Сточић собни - Угаона гарнитура - ТВ"АКАИ" - Шпорет "ГОРЕЊЕ" - Шпорет на гас "СЛОБОДА"
  Процењена вредност предмета продаје: 77.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 53.900,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 13:42:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 11944
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Орловат ул. Тозе Марковића 35
  Пословни број судског предмета: 15 П.70/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-225/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС Основни суд Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ауто приколица црвене боје - Клима "ГАЛАНЦ"
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-06-05 08:54:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 11942
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у Краљеву у ул. Цара Лазара бр.38.
  Пословни број судског предмета: И.И.139/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.38/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП банка Србија а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Породично домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 3.300.681,51
  Почетна цена предмета продаје: 1.650.340,75


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 12:48:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 11941
  Датум продаје: 2018-05-30
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића,Ваљево, Владике Николаја бр.45/1
  Пословни број судског предмета: И.И.114/17
  Број предмета јавног извршитеља: 262И.И.44/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милета Јаћимовић
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 360 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гранитни ивичњаци
  Опис предмета продаје: Гранитни ивичњаци са косином 13Х20Х80
  Процењена вредност предмета продаје: Укупна процењена вредност преедмета продаје износи 806.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Укупна почетна цена предмета продаје износи 564.480,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 12:37:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 11940
  Датум продаје: 2018-05-28
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Зрењанин ул.Жабаљска 69А
  Пословни број судског предмета: 29И.5880/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-9/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владимир Пјевчевић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путнички аутомобил РОВЕР ЗР083-ЈХ
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 12:34:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 11939
  Датум продаје: 2018-06-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 И-770/2017 од 24.07.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 325/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гроздана Крстић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Неукњижене породичне стамбене зграде П+2с од 93,23м2 бруто површине у основи бруто развијене површине 3 пута 93,23м2 што износид 279,69м2 изграђена у Зрењанину у улици Ђурђа Смедеревца број 36 на катастарској парцели број 5685 која је уписана у лист непокретности број 2151 КО Зрењанин 1. Процењене вредности 7.944.944,35 динара. Предметна непокретност није уписана на парцели број 5685. На овој парцели је још увек уписана стара приземна зграда која је у природи порушена а није брисана из катастар
  Процењена вредност предмета продаје: 7.944.944,35 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.561.461,04 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 12:34:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 11938
  Датум продаје: 2018-05-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин ул.Бригадира Ристића 20 лок.15
  Пословни број судског предмета: 24Ии.56/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-64/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ана Марија Балаж
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Трпезаријски сто и шест столица - Комплет кухиња - Витрина дрво - Веш машина"Кенди" - 2 ком. уљних радијатора - 2 комада плинских боца - Гардеробер
  Процењена вредност предмета продаје: 96.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 67.200,00


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 12:29:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 11937
  Датум продаје: 2018-05-31
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-1480/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Петровић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: шрафилица, моторна тестера, леђна моторна пумпа, мотокултиватор са фрезом, мешалица за бетон, циклон тракторски, брусилица, циркулар, казан за топљење масти
  Процењена вредност предмета продаје: 82.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 57.400,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 12:29:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 11936
  Датум продаје: 2018-05-28
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Зрењанин ул.Лазе Костића 65
  Пословни број судског предмета: 24Ии.964/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-231/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија"Дунав осигурање" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Кухињски сто и четири столице - Лап топ "АСУС" - ТЕА пећ "ЕЛИНД" - ТВ "ЛГ"ЛЦД - Комплет кухиња - Мешалица за бетонн
  Процењена вредност предмета продаје: 105.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 73.500,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 12:16:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 11935
  Датум продаје: 2018-05-31
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 1Ии 104/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 38/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милина Ранков и други
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје:
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 91.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности покретних ствари


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767