ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 14:22:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 10334
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-332/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1404/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Трифуновић
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја воћњака извршног дужника
  Опис предмета продаје: Воћњак, Кутловац, 15 а, 05 м2, 4. класа
  Процењена цена предмета продаје: 108.360,00
  Почетна цена предмета продаје: 54.180,00


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2018-02-26 14:25:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 10333
  Датум продаје: 2018-03-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Карапанџина 18/8, Неготин
  Пословни број судског предмета: И.И-6/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-73/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станко Павловић, Мајданпек
  Надлежни суд: Основни суд у Мајданпеку
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 16 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Дрвени сточић-црни, Кауч и две фотеље тегет боје, Компјутер непознате марке са монитором, тастатуром и мишем, Телевизор марке COLOSSUS 32 инча, Сточић за компјутер, Покретна столица, Кухињски сто са шест столица, Усисивач марке НЕО, Усисивач марке FISHER 2200 W, Телевизор марке Kopernikus-стари, Дрвени мост-регал-стари,Веш машина марке Горење-старија и др.
  Процењена цена предмета продаје: 59.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 29.500,00 дин


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-02-26 13:55:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 10332
  Датум продаје: 2018-03-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 21 Ии.999/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-147/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јелена Самарџић и други, Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НЕПОКРЕТНОСТ
  Опис предмета продаје: Кућа
  Процењена цена предмета продаје: 4.735.000,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 3.314.500,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-02-26 13:33:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 10330
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 14 ИИ 958/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 910/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОЗЗ АГРОНОМ ДЕСПОТОВО
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило
  Процењена цена предмета продаје: 1.100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 550.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-03-29 11:05:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 10328
  Датум продаје: 2018-04-14
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.83/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.84/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО Пера Турс Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv quart, штампач HP Laser cp1515, регал браон боје
  Процењена цена предмета продаје: 23.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.500,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-02-26 12:53:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 10325
  Датум продаје: 2018-03-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: 2 И Ив-286/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 130/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "RAPIDE X TRADE" ДОО НОВИ САД
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Полуприколица „SCHWARZMULLER“ SPA 3E EURO, регистарска ознака AB – 072 – SU, број шасије – VАVSAP335WH120468, боја 3M црвена, носивост – 26400 kg, година производње 1998
  Процењена цена предмета продаје: 190.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-02-26 12:24:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 10319
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 221/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А 1583/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Обрад Јовић из с. Станце, Град Врање и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена цена предмета продаје: 31.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-03-23 10:15:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 10318
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Николе Пашића 7/I/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив-244/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-96/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИНБЕРГ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сетвоспремач
  Опис предмета продаје: сетвоспремач, 3.20м, „АГРОМЕРКУР-АДА“, зелено-жуте боје
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 динара


  Оглас поставио: Аница Марковић
  Датум и време постављања: 2018-02-26 11:30:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljmarkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 013355885
  ПИБ: 108589595
  Матични број: 63558028

  Број записа у бази: 10315
  Датум продаје: 2018-03-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: 2 ИИв - 182/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 17/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Металац Маркет д.о.о
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке "Panasonic"; Веш машина марке "gorenje".
  Процењена цена предмета продаје: 27.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 18.900,00 дин


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-02-26 10:31:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10310
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 795/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-380/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ратомир Аћимовић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Ауто – дизалица, носивости до три тоне, марке „MAHA“, сер, број 201403-010/08022006; 2. Ауто – дизалица, носивости до три тоне, марке „MAHA“, сер, број 201403-009/08022006; 3. Ауто – дизалица, без ознака, обележена бројем 8; 4. Компресор „CECCATO“, два мотора и две компресорске главе, број једног мотора, 97239826,број другог мотора (тешко читљив).
  Процењена цена предмета продаје: од 100.000,00 динара до 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена покретних ствари износи 50% од процењене вредности ствари. Цена покретних ствари се слободно уговара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-03-29 08:37:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10309
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 08:15 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А347/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод" Краљево, Краљево, ул. 27. марта бр. 2, МБ 07190891, ПИБ 101772636
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 1.000,00 дин. до 4.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 500,00 дин. до 2.000,00 дин.


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-03-21 09:03:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 10308
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 470/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТИМУС ПЛУС ДОО ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-03-27 11:03:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 10306
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 440/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 191/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Калаба Ђорђе
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 плаца
  Опис предмета продаје: 1/2 плаца
  Процењена цена предмета продаје: 107.772,19
  Почетна цена предмета продаје: 75.440,53


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2018-02-26 08:54:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 10305
  Датум продаје: 2018-03-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: I 3 И И-375/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И.И-217/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија - Министарство Пољопривреде и заштите животне средине Корисник буџетских средстава
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Коза Алпино и јарац Алпино
  Опис предмета продаје: Коза Алпино и јарац Алпино
  Процењена цена предмета продаје: 450.000,00 и 36.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70 % утврђене вредности


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-04-12 08:56:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 10303
  Датум продаје: 2018-05-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.264/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 116/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бовис ПР Божовић Звонимир
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парц.бр 624 – земљиште под зградом објектом, површине од 96м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда у улици Партизанска 2; земљиште под зградом објектом, површине од 15м2, на коме је саграђена помоћна зграда у улици Партизанска; земљиште под зградом објектом, површине од 29м2, на коме је саграђена помоћна зграда у улици Партизанска; земљиште под зградом објектом, површине од 9м2, на коме је саграђена помоћна зграда у улици Партизанска; земљиште уз зграду – објекат, површине 5а0м2, у ул
  Процењена цена предмета продаје: 1.740.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-02-25 08:23:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 10302
  Датум продаје: 2018-03-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии 250/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 113/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ана Саулић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парц.бр 2759 – земљиште под зградом објектом, површине од 1а15м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда у улици Зрињска 4; земљиште уз зграду – објекат, површине 3а47м2, у улици Зрињска; парц.бр. 2760 - њива 1. класе, површине 2а47м2, у улици Зрињска;
  Процењена цена предмета продаје: 725.000,00 РСД + 700.000,00 РСД + 25.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-02-25 08:22:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 10301
  Датум продаје: 2018-03-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.142/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. (2) 150/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петер Сарапка
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела бр. 1278, земљиште под зградом - објектом, површине од 71м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда у улици Моравска 5; земљиште под зградом - објектом, површине од 9м2, на коме је саграђена помоћна зграда у улици Моравска; земљиште под зградом - објектом, површине од 47м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда у улици Моравска; земљиште под зградом - објектом, површине од 12м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда у улици Моравска, земљиште уз зграду – објекат
  Процењена цена предмета продаје: 932.250,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-03-22 16:31:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 10298
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: 2. П.352/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ.139/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредни суд у Суботици
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-03-23 15:11:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 10297
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И И.166/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.20/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA A.D
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини извршног дужник (обим удела 1/1)
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 17239 КО Доњи Град
  Процењена цена предмета продаје: 1.896.744,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-03-23 14:58:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 10296
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И И.180/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.95/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMERCIJALNA BANKA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност у својини извршних дужника (обим удела 1/1)
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 1705 КО Кањижа
  Процењена цена предмета продаје: 9.690.378,06 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767