ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1819 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Радован Тошић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 14:58:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljpa@gmail.com
  Контакт телефон: 0648566051
  ПИБ: 108590360
  Матични број: 63558508

  Број записа у бази: 15074
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Војводе Радомира Путника бр. 7, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии 246/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 36/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС Министарство пољопривреде , шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Парцела
  Опис предмета продаје: Парцела бр 654/1, 21а18м2, потес Ђалу Медине, пољопривредне земљиште, њива 5.класе, Парцела 654/2 31а07м2, потес Ђалу Медине, пољопривредне земљиште, њива 5.класе, Парцела 1154/1 62а22м2, потес Урвина Црквина, пољопривредне земљиште, њива 5.класе, Парцела 1154/2, 58а84м2, потес Урвина Црквина, пољопривредне земљиште, њива 6.класе,
  Процењена вредност предмета продаје: 200.227,00 динара, 293.723,00 динара, 588.203,00 динара, 486.719,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 140.158,9 динара, 205.606,1 динара, 411.742,1 динара, 340.703,3 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2018-08-30 14:49:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 15073
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Иив 336/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 205/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АВИВ АГРАР ДОО Панчево
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште у Добрици
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 567.864,00
  Почетна цена предмета продаје: 397.504,80


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 14:41:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 15072
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ивањица,Лиса бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: л-и.ивк-577/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор 533
  Опис предмета продаје: није у возном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 126,000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 14:23:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15071
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-461/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кауч Телевизор “SAMSUNG” 51 Телевизор “VIVAX” 51 Сто и четири столице Фрижидер “GORENJE” Орман
  Опис предмета продаје: Кауч Телевизор “SAMSUNG” 51 Телевизор “VIVAX” 51 Сто и четири столице Фрижидер “GORENJE” Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 6.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 2.500,00 2.500,00 2.000,00 3.000,00 1.500,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 14:07:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 15070
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 4 Ии бр. 330/16
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.И А171/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгица Товиловић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описано у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описано у закључку


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-08-30 14:06:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 15069
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: 4 Ии-468/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раста Кутановски
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ствари покућства
  Опис предмета продаје: стилска гарнитура, ТВ Панасоник 107 цм, Клима уређај, гарнитура, комода, баштенска гармитура, трпезаријски сто са столицама, клуб сто
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 дин. до 70.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 3.500,00 дин. до 49.000,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Вуловић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 14:03:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Мосорска 3а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vulovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691906261
  ПИБ: 108017366
  Матични број: 63141941

  Број записа у бази: 15068
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Билећка бр. 56а, Београд
  Пословни број судског предмета: 7ии 16120/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 687/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Addiko bank ad Beograd
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 12.985.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 13:16:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 15067
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд/Бежанијска коса
  Пословни број судског предмета: Ии 11319/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 155/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Два пословна простора у Београду - Врачару
  Опис предмета продаје: Продају се два пословна простора на Врачару, и то: пословни простор површине 65,81 м2 који се налази у сутерену и пословни простор површине 121,30 м2 који се налази у приземљу стамбене зграде у ул. Јована Рајића бр. 5, Београд - Врачар.
  Процењена вредност предмета продаје: 13.593.220,00 динара и 27.918.226,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.515.254,00 динара и 19.542.758,20 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 13:14:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15066
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-527-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “FOX” 51’ Kауч Сто и 4 столице Фрижидер “OBODIN” Орман Витрина
  Опис предмета продаје: Телевизор “FOX” 51’ Kауч Сто и 4 столице Фрижидер “OBODIN” Орман Витрина
  Процењена вредност предмета продаје: 5000,00 6000,00 4000,00 6000,00 3000,00 4000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3500,00 4200,00 2800,00 4200,00 2100,00 2800,00


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 11:38:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 15065
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИВ-716/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-203/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ECO WOOD ING d.o.o.
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретна ствар-Виљушкар
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 538.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 269.400,00


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 13:00:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 15064
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд/Бежанијска коса
  Пословни број судског предмета: 1ИИв 136/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 35/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДВОКАТ МИОДРАГ ЈАНКОВИЋ
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 4. класе - градско грађевинско земљиште
  Опис предмета продаје: Продаје се њива четврте класе - градско грађевинског земљиште површине 32 ара 53 м2, потес Равница, постојеће на катастарској парцели бр. 7304, уписане у лист непокретности бр. 4623, К.О. Железник
  Процењена вредност предмета продаје: 1.485.481,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.039.836,70 динара


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2018-09-26 09:37:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 15063
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд/Бежанијска коса
  Пословни број судског предмета: ИИв 2624/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 303/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ODM Collections doo Beograd-Stari Grad
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Парцела
  Опис предмета продаје: Продаје се њива треће класе - градско грађевинског земљиште површине 3185 м2, потес Стари ланци, К.О. Чукарица, право својине извршног дужника са уделом 1/2.
  Процењена вредност предмета продаје: 5.644.616,25 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.822.308,12 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 12:52:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 15062
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: ИИ-98/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-306/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бобан Цветковић ПР РАДЊА ЗА УТОВАР И ВАЂЕЊЕ ПЕСКА И ШЉУНКА БОБАН ЦВЕТКОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ТОПОНИЦА
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 гарсоњере, двоипособан стан
  Опис предмета продаје: 1/2 гарсоњере, бр. зграде 3, број улаза 1, приземље, број посебног дела 2, површине 21 m2, двоипособан стан, број зграде 3, број улаза 1, приземље, број посебног дела 3, површине 42 m2
  Процењена вредност предмета продаје: 4.746.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 3.322.200,00 дин.  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2018-09-26 09:43:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 15061
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд/Бежанијска коса
  Пословни број судског предмета: Ии 597/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 260/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа и земља у Мељаку
  Опис предмета продаје: Продаје се породична стамбена зграда површине 153 м2, потес Дубраве, постојећа на катастарској парцели бр. 51/4, уписане у лист непокретности бр. 1488, КО Баћевац, са припадајућим земљиштом у грађевинском подручју укупне површине 528 м2, што обухвата земљиште под објектом површине 90 м2 и земљиште уз објекат површине 438 м2.
  Процењена вредност предмета продаје: 5.023.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.516.450,00 динара


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 15:49:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 15060
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд/Бежанијска коса
  Пословни број судског предмета: ИИ 468/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 244/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАРИЈА ЦРЊАКОВИЋ из Младеновца
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ..
  Опис предмета продаје: ..
  Процењена вредност предмета продаје: 94.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 47.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-08-30 11:23:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 15059
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 1682/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 301/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: М-С ХЕРМЕС ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОЈЕКТОВАЊЕ И УСЛУГЕ НОВИ САД
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Шанк столице, столице, столице, столови, столице, фрижидер, фрижидер, фрижидер, кафеапарат, кафеапар
  Опис предмета продаје: Шанк столице, столице-црна еко кожа-испуцала, столице-беж еко кожа-испуцала, столови-дрвена плоча металне ноге, столице-металне, фрижидер-мали "Heineken", фрижидер-мали "Coca-Cola", фрижидер-велики "Rosa", кафеапарат "La San Marco" 95sprinte, кафеапарат "La San Marco" SM901A, лаптоп "Dell", телевизор "Samsung"
  Процењена вредност предмета продаје: Шанк столице-1.500,00 динара, столице-црна еко кожа-испуцала-2.000,00 динара, столице-беж еко кожа-испуцала-2.000,00, столови-дрвена плоча металне ноге-4.000,00 динара, столице-металне-3.000,00 динара, фрижидер-мали "Heineken"-10.000,00 динара, фрижидер-мали "Coca-Cola"-10.000,00 динара, фрижидер-ве
  Почетна цена предмета продаје: Шанк столице-1.050,00 динара, столице-црна еко кожа-испуцала-1.400,00 динара, столице-беж еко кожа-испуцала-1.400,00, столови-дрвена плоча металне ноге-2.800,00 динара, столице-металне-2.100,00 динара, фрижидер-мали "Heineken"-7.000,00 динара, фрижидер-мали "Coca-Cola"-7.000,00 динара, фрижидер-вели


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 11:18:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 15058
  Датум продаје: 2018-09-19
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, бр.36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-59/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-380/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Перић ПР Агенција за књиговодство и пословне услоге "МП-ТУРИСТ", Петровац на Млави
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: елевизор марке VIVAX, Скутер марке PEŽO нерегистрован, Фотеље црне боје, кожне, два комада,
  Опис предмета продаје: елевизор марке VIVAX, Скутер марке PEŽO нерегистрован, Фотеље црне боје, кожне, два комада,
  Процењена вредност предмета продаје: 63.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 44.100,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 11:15:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 15057
  Датум продаје: 2018-09-19
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, бр. 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.ИВК-А69/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А69/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ марке LG већи формат (лед), Витрина дрвена браон боје, горњи део стакло, у средини преграде, а до
  Опис предмета продаје: ТВ марке LG већи формат (лед), Витрина дрвена браон боје, горњи део стакло, у средини преграде, а доњи две полице и усредини фиоке
  Процењена вредност предмета продаје: 28.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 19.600,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 11:14:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15056
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 15.00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИ 402/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 351/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 KOM
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарске парцеле на којима се налазе њиве и зграде-објекти
  Опис предмета продаје: катастарске парцеле на којима се налазе њиве и зграде-објекти
  Процењена вредност предмета продаје: 262.001,68 динара до 2.006.680,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 131.000,84 динара до 1.003.340,00  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-10-01 11:46:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 15055
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 12
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: ИИв-287/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИБ- 87/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЕДЕЉКОВИЋ ДОО ИНДУСТРИЈА МЕСА ШАШИНЦИ
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: Дигитална вага, топла витрина, расхладна витрина и црвена полица- сталажа за воће
  Процењена вредност предмета продаје: 65.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 32.500,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767