ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-09-28 11:39:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 6706
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 09:40
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 826/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-381/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Вучковић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: Прохромска цистерна за пријем воде – суд за воду, произвођач „Помак“, Бачки Петровац, запремине 55 cм3, фабрички број 7000793, год. производње 2010
  Процењена цена предмета продаје: 1.600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.120.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-09-28 11:36:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 6705
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 640/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП МОБИЛЕ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 46.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 32.200,00


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-09-28 11:12:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 6703
  Датум продаје: 2017-10-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крушевац, Стевана Синђелића 27/1
  Пословни број судског предмета: Иив.261/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.42/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милетић Петрол ДОО Параћин
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно и прикључно моторно возило
  Опис предмета продаје: MAN М40 МЕ280В, KŠ038-GO и THEURER F12, AB/137KŠ
  Процењена цена предмета продаје: 1.800.000 дин + 600.000 дин
  Почетна цена предмета продаје: 900.000 дина + 300.000 дин


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2017-09-28 11:06:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 6702
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Улица Краља Александра Првог Карађорђевића број 132, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И. 5864/2011
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 34/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгоје Радевић из Крагујевца
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 834.165,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 500.499,00 dinara


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-09-28 10:57:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 6700
  Датум продаје: 2017-10-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.278-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ташчијевић Томислав
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 6.079.664,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.255.764,87 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 10:17:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 6699
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИв-282/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-88/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Српска банка ад Београд, Београд, ул. Савска 25, МБ 07092288, ПИБ 100000387
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 1.000,00 дин. до 10.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 500,00 дин. до 5.000,00 дин.


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2017-09-28 10:37:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 6698
  Датум продаје: 2017-10-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ласла Гала бр. 10/23, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-3596/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А83/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија Дунав осигурање АДО Београд, ГФО Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комода, Кревет, Фотеља, комада два, Орман са полицом, Телевизор, марке “NEO”, Сто са шест столица, К
  Опис предмета продаје: Комода, Кревет, Фотеља, комада два, Орман са полицом, Телевизор, марке “NEO”, Сто са шест столица, Кухиња (више елемената)
  Процењена цена предмета продаје: Комода-7.000,00 динара, Кревет-13.000,00 динара, Фотеља, комада два-2.000,00 динара по комаду, Орман са полицом-10.000,00 динара, Телевизор, марке “NEO”-5.000,00 дионара, Сто са шест столица-10.000,00 динара, Кухиња (више елемената)-10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Комода-4.900,00 динара, Кревет-9.100,00 динара, Фотеља, комада два-1.400,00 динара по комаду, Орман са полицом-7.000,00 динара, Телевизор, марке “NEO”-3.500,00 дионара, Сто са шест столица-7.000,00 динара, Кухиња (више елемената)-7.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2017-10-13 15:01:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 6697
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 55/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предшколска установа Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ствари
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 4.000,00 динара, 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.800,00 динара, 2.100,00 динара


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-28 10:26:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 6696
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Ул. Дринска 21 Љубовија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И-И-125/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Општина Мали Зворник
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: регал, телевизор, телевизор, радијатор, косачица, регал
  Опис предмета продаје: регал кућни, телевизор пхилипс, телевизор нео, радијатор за грејање, косачица за кошење, регал кућни
  Процењена цена предмета продаје: 2.000,00 дин., 1.000,00 дин., 2.000,00 дин., 5.000,00 дин., 5.000,00 дин., 15.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.400,00 дин., 700,00 дин., 1.400,00 дин., 3.500,00 дин., 3.500,00 дин., 10.500,00 дин.


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2017-09-28 09:50:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 6694
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Максима Горког 9-11
  Пословни број судског предмета: Ии 234/17,
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.119/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радиша Божић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 4990 – земљиште под зградом - објектом, површине 1а11м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда, у улици Свете Катарине 7; земљиште под зградом - објектом, површине 97м2, на коме је саграђена помоћна зграда, у улици Свете Катарине; земљиште под зградом - објектом, површине 9м2, на коме је саграђена помоћна зграда, у улици Свете Катарине; земљиште под зградом - објектом, површине 3м2, на коме је саграђена помоћна зграда, у улици Свете Катарине; земљиште под зградом - објектом
  Процењена цена предмета продаје: 1.444.249,20 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 1.010.974,44 РСД


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2017-09-28 09:48:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 6693
  Датум продаје: 2017-11-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Максима Горког 9-11
  Пословни број судског предмета: Ии.102/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.51/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OZZ NIZINE
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 3440 – њива 2. класе, површине 87а52м2,у улици Робанто дуж; њива 3. класе, површине 3xa77а78м2,у улици Робанто дуж; њива 5. класе, површине 81а51м2,у улици Робанто дуж;
  Процењена цена предмета продаје: 7.000.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 4.900.000,00 РСД


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-10-16 14:22:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 6690
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг бр. 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИ-332/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3053/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SPECIJALIZOVANO GRAĐEVINSKO DRUŠTVO IZOGRADNJA PLUS DOO, DONJA VREŽINA
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда (објекат има одобрење за употребу), која се састоји од приземља и поткровља, удео 1/1, базне површине 134 m2 и укупне површине износи 214 m2, а која се налази у Нишу, ул. Бубањски хероји II прилаз бр. 35; земљшите под зградом, удео 1/1, површине 134 m2; виноград 1. класе, удео 1/1, површине 438 m2;
  Процењена цена предмета продаје: 11.462.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.023.680,00


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2017-09-28 07:38:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 6689
  Датум продаје: 2017-10-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Друге пролетерске бригаде бр. 30, Ивањица
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 558/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТВ Самсунг, ТВ комода, сточић-тамно браон, тросед, двосед и две фотеље-шарено мебло
  Процењена цена предмета продаје: 43.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.100,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-09-27 17:23:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 6688
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: 35 ИИ бр. 827/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-366/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Вучковић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Прохромска цистерна за пријем воде – суд за воду, произвођач „Помак“, Бачки Петровац, запремине 55 cm3, без ближих ознака
  Процењена цена предмета продаје: 1.600.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.120.000,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2017-09-27 16:00:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 6686
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 115/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 66/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Turbo gas doo za trgovinu na veliko i malo, export import i usluge Кикинда
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Путнички аутомобил марке "Ford" модел "Mondeo", запремине 1998 ccm, година производње 2005.
  Процењена цена предмета продаје: 350.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 245.000,00 дин.


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2017-10-31 13:27:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 6685
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Раденка Ракоњца, Цара Лазара 61 локал 3
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 594/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ПИЈАЦА КРАЉЕВО
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: кућни намештај и техника
  Процењена цена предмета продаје: 31.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.500,00


  Оглас поставио: Ана Костић Мишковић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 13:50:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Предрага Бошковића 9
  Е-маил адреса: izvrsitelj.ana.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 066343279
  ПИБ: 109262671
  Матични број: 64045458

  Број записа у бази: 6684
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Димитровград, село Градиње
  Пословни број судског предмета: ИИв-7/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А83/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka a.d. Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Димитровграду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: као у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 46.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 26.000,00 динара


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2017-10-23 15:13:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 6683
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 09,00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. 28.Новембар бб, 1/Ц
  Пословни број судског предмета: 16ИИ-842/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-346/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТРТОВАЦ ШЕХРИЈА
  Надлежни суд: Виши суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Опис предмета продаје: Половне ствари, кућни апарати и инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 109.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 54.750,00


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2017-10-23 15:39:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 6682
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. 28.Новембар бб, 1/Ц
  Пословни број судског предмета: 16ИИ-883/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-374/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАСИМ РАШЉАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 28
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОЛОВНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: Школски инвентар: електрични уређаји, компјутерски столови и столице...
  Процењена цена предмета продаје: 187.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 93,750,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-09-27 14:51:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 6681
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-87/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 72/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY BANKA АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Рачунар, монитор, тастатура, миш ; ТВ“VOX“ 32“ ; ТВ “VOX“ 55 cm ; тросед и фотеља ; клуб сто стаклени ; микроталасна „DAEWOO“ ; аспиратор „PRESTIGE“ ; трпезаријски сто са 5 столица ; бензинска пумпа за воду „TOMOS“
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00 динара ; 12.000,00 динара ; 2.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 1.500,00 динара ; 1.500,00 динара ; 12.00,00 динара ; 12.00,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767