ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 08:00:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 16266
  Датум продаје: 2018-11-15
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 370/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 152/2016A
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда број 1 и породична стамбена зграда бр. 2, саграђене на катастарској парце
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број 1 и породична стамбена зграда бр. 2, саграђене на катастарској парцели број 3049, К.О. Инђија
  Процењена вредност предмета продаје: 4.026.810,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.208.043,12 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 07:59:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 16265
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: Ив-83/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-60/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Теленор банка А.Д.
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку о првој јавној продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 93.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 07:56:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 16264
  Датум продаје: 2018-11-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: Ив-1798/2008
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А81/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DINERS CLUB INTERNATIONAL
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку о првој јавној продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 58.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 60% од процењене вредности


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-10-15 07:52:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 16263
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 2174/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 283/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Неорчић Немања Суботица
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена вредност предмета продаје: од 7.118.304,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.982.812,80 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-10-15 07:52:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 16262
  Датум продаје: 2018-11-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: И-804/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2055/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стојан Ђорђевић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку о првој јавној продаји у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 198.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-10-14 22:42:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 16261
  Датум продаје: 2018-11-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета: Ии 376/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 777/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "EOS MATRIX" ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 4530 К.О. Ново Милошево
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-10-14 20:41:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 16260
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета: Ии 71/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 751/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИНДУСТРИЈА СМРЗНУТЕ ХРАНЕ "ФРИКОМ" ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-10-13 19:55:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 16259
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Суботица, Пушкинов трг бр.5, ул.3, сп.1, ст. 15
  Пословни број судског предмета: И И.220/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.43/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD (VRAČAR)
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини извршног дужник (обим удела 1/1)
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 13905 КО Стари Град
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-10-13 11:40:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 16258
  Датум продаје: 2018-11-14
  Време продаје: 14,45
  Место продаје: Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: И.ИВК А 30/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А 30/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП'ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ'
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПЕЋ 'АЛФА ПЛАМ'
  Опис предмета продаје: ПЕЋ 'АЛФА ПЛАМ'
  Процењена вредност предмета продаје: 18.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 12.600,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-10-13 11:21:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 16257
  Датум продаје: 2018-11-14
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 276/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 276/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕХНИЧКИ УРЕЂАЈИ
  Опис предмета продаје: ТЕХНИЧКИ УРЕЂАЈИ
  Процењена вредност предмета продаје: 26.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 18.200,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Светлана Манић
  Датум и време постављања: 2018-10-12 17:38:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Булевар Деспота Стефана 68ц
  Е-маил адреса: izvrsiteljsvetlanam@mts.rs
  Контакт телефон: 0641812390
  ПИБ: 107618992
  Матични број: 62870737

  Број записа у бази: 16256
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Булевар Деспота Стефана 68 ц, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИВ 945/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 394/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке OPEL CORSA, регистарских ознака BG 976 SA, 2007. годиште
  Процењена вредност предмета продаје: 413.189,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: 289.232,79 динара


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-10-12 17:18:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 16255
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: 1 Ии-315/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-115/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Невенка Јовичић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ближе у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: ближе у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 166.080,00
  Почетна цена предмета продаје: 116.256,00


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2018-10-12 16:52:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 16254
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: 12 ПЕШАДИЈСКИ ПУК БР. 13 КРУШЕВАЦ
  Пословни број судског предмета: ИИВ-167/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 370/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни објекат , помоћна зграда, породична стамбена зграда , градско грађевинско земљиште,градско
  Опис предмета продаје: пословни објекатуписан у лн 1351 КО Крушевац и грађевинско земљиште под зградом све уписано у ЛН 1351 КО Крушевац као приватна својина извршног дужника обим удела 1/1, помоћна зграда и грађевинско земљиште под зградом све уписано у ЛН1351 КО Крушевац као приватна својина извршног дужника обим удела 1/1, породично стамбена зграда -банкњижно власништво извршног дужника , грађевинско земљиште под зградом површине 61м2 , грађевинско земљиште по уз зграду површине 51 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 9.428.025,87 дин
  Почетна цена предмета продаје: 6.599.618,11 дин


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-10-12 16:52:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 16253
  Датум продаје: 2018-11-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чачак,Рајићева 5-7
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-403/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранислав Раковић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословно стамбени објект и пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 4.927.042,00 и 1.570.867,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.478.112,60 И 471.260,34 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-10-12 16:26:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 16252
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ивањица,Вучак бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ -226/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИРОСЛАВ ПОЛЕДИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: крава
  Опис предмета продаје: симентал
  Процењена вредност предмета продаје: 500 еура
  Почетна цена предмета продаје: 350 еура


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-10-12 15:35:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 16251
  Датум продаје: 2018-11-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: ИИ 474/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 242/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Piraeus bank" А.Д., Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.003.142,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.402.199,40 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-10-12 15:21:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 16250
  Датум продаје: 2018-11-14
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: Ив-23/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 5/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Војвођанска банка" ад, Нови Сад, ул. Трг слободе 7
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покоћуство
  Процењена вредност предмета продаје: 77.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 53.900,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-10-12 15:03:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 16249
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларије извршитеља Марка Николића из Пожаревца у Стари корзо 36, трећи спрат, у Пожаревцу
  Пословни број судског предмета: ИИ 20/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 128/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Далибор Станковић Острво
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Комбајн марке „ фергусон“ 206 црне воје , процењене вредности у износу од 473,000,00 динара,
  Опис предмета продаје: 1. Комбајн марке „ фергусон“ 206 црне боје ,
  Процењена вредност предмета продаје: 473.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 331.100,00 дин


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-10-12 14:49:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 16248
  Датум продаје: 2018-11-14
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И 606/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 287/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЖИТОПРОМЕТ" доо, Ивањица
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Кућни апарати и намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 41.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.500,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-10-12 14:47:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 16247
  Датум продаје: 2018-11-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларије извршитеља Марка Николића из Пожаревца у Стари корзо 36, трећи спрат, у Пожаревцу
  Пословни број судског предмета: иивк А95/2016
  Број предмета јавног извршитеља: иивк А95/2016 од 13.1.20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SPIDER SERBIA d.o.o
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Лаптоп рачунар марке „ SONY“ 2. Угаона грнитура беж боје ,
  Опис предмета продаје: 1. Лаптоп рачунар марке „ SONY“ 2. Угаона грнитура беж боје ,
  Процењена вредност предмета продаје: 59.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 41.300,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767