ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-11-15 16:34:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 7964
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1
  Пословни број судског предмета: 10-ИИ-450/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-271/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мила Арсеновић, Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: слика "Пристаниште", аутор Димитријевић Бранко, слика "Главна улица у Шапцу", аутор Александар Саша Антохин, Слика "Трг републике" аутор Ђокић Богољуб, слика "Црква" иницијали Ц.Р, слика "Једрилице" аутор Карапанџа Стеван, телевизор, канцеларијски сто, конференцијске столице
  Процењена цена предмета продаје: 212.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 148.400,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-11-15 15:38:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 7963
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костић 2
  Пословни број судског предмета: И.Ив.3-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.11-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лепосава Јовановић ПР преноћиште Двор
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: апарат за заваривање, апарат за заваривање, тремлица за сечење метала, стубна бушилица
  Опис предмета продаје: апарат за заваривање, апарат за заваривање електро, тремлица за сечење метала, стубна бушилица
  Процењена цена предмета продаје: апарат за заваривање 44.000,00 дин, апарат за заваривање електро 12.000,00 дин, тремлица за сечење метала 40.000,00 дин, стубна бушилица 46.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: апарат за заваривање 30.800,00 дин, апарат за заваривање електро 8.400,00 дин, тремлица за сечење метала 28.000,00 дин, стубна бушилица 32.200,00 дин.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-11-15 15:38:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 7962
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 62/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ62/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Снежана Чупић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-11-15 14:44:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 7961
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.А1048/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Топлана Књажевац
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: путничко возило LAND ROVER FREELANDER 1,8 рег.ознака KŽ011-YŠ, нерегитрован
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00


  Оглас поставио: Зорица Милошевић
  Датум и време постављања: 2017-11-15 14:38:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Чеде Васовића 10
  Е-маил адреса: office@izvrsitelj-milosevic.rs
  Контакт телефон: 0652637465
  ПИБ: 108588176
  Матични број: 63556904

  Број записа у бази: 7960
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Чеде Васовића бр. 10, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-289/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-38/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Београд, ул. Немањина бр. 22-26
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: - Шума 3. класе, површине 3.21ари, број кат.парцеле 1693; - Њива 3. класе, површине 71,65ари, број кат.парцеле 1694; - Њива 5. класе, површине 63,02 ари, кат.парцека 2026.
  Процењена цена предмета продаје: 744.048,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 520.833,88 динара


  Оглас поставио: Зорица Милошевић
  Датум и време постављања: 2017-11-15 14:17:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Чеде Васовића 10
  Е-маил адреса: office@izvrsitelj-milosevic.rs
  Контакт телефон: 0652637465
  ПИБ: 108588176
  Матични број: 63556904

  Број записа у бази: 7959
  Датум продаје: 2017-12-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Чеде Васовића бр. 10, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.Ив-320/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А57/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD, Београд, ул. Македонска бр. 4
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Возило
  Опис предмета продаје: Возило, марке Volkswagen caddy, фургон, двоја врата, на чијим бочним странама је исписано латиничним словима“продаја меса на мало и велико“ DMV TRANSPORTI DOO, Ракова Бара Кучево, а на бочним странама фургона исписано је “месара и кланица DMV TRANSPORTI DOO, регистарске ознаке ПО-051-БТ беле боје, произведен 2005 године, регистрација важила до 2014. године
  Процењена цена предмета продаје: 400.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 280.000,00


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-15 14:12:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 7958
  Датум продаје: 2017-12-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 1459/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1242/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Ристић и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор
  Процењена цена предмета продаје: 2.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.750,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-11-15 13:46:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 7956
  Датум продаје: 2017-12-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 72-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДВОКАТ БОЖИДАР БЕРОЊА
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 100 % удела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 100 % удела
  Опис предмета продаје: 100 % удела
  Процењена цена предмета продаје: 121.585.116,84 динара
  Почетна цена предмета продаје: 85.109.581,76 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-11-15 13:01:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 7955
  Датум продаје: 2017-12-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-733/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Усисивач "ISKRA 4004" Телевизор "FUEGO" 410l , Мобилни телефон "HUAWEI G630"
  Опис предмета продаје: Усисивач "ISKRA 4004" Телевизор "FUEGO" 410l , Мобилни телефон "HUAWEI G630"
  Процењена цена предмета продаје: 1.500,00 , 5,000.00 , 5,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 1,050.00 , 3,500.00 ,3,500.00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-11-15 12:46:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 7954
  Датум продаје: 2017-12-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-258/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 18/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томо Пејић Тукуљац
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Мазалица ГЕКО 16 литара ; Орман за алат BDS ; Агрегат KLING CRAFT KC ST 2500 ; Компресор за ваздух ; Апарат за варење ; Тоцило ; Стубна бушилица ; Уређај за истакање уља, горива ГЕКО ; Апарат за варење MIG 300 1 ; Цепач дрва Villager LS6T ; Прскалица NARDI 15 m радни захват ; Виљушкар ; Плуг 6 редова ; Круњач за кукуруз LOMBARDINI
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00 динара ; 30.000,00 динара ; 20.000,00 динара ; 20.000,00 динара ; 10.000,00 динара ; 15.000,00 динара ; 20.000,00 динара ; 15.000,00 динара ; 50.000,00 динара ; 30.000,00 динара ; 150.000,00 динара ; 400.000,00 динара ; 1.000.000,00 динара ; 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-11-15 12:46:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 7953
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: ИИв. 1/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 105/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адвокат Мирослав Вуковић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство-намештај и техника
  Опис предмета продаје: Покућство-намештај и техника
  Процењена цена предмета продаје: 55.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 38.500,00 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2017-11-15 12:41:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 7952
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 1 ИИв 41/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.28/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SZR DRVOSTIL ŠARONJIĆ NIKOLA ŠARONJIĆ PR, GAREVINA
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 39.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 27.300,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-11-15 12:37:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 7951
  Датум продаје: 2017-12-13
  Време продаје: 12h
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А46/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Тросед, Две фотеље, Клима уређај марке Midea (спољна и унутрашња јединица са даљинским управљачем), Лаптоп марке Toshiba C660-IC8, дијагонале 15.6 инча без видљивих оштећења на екрану са звучницима 2+1, Ормар са гардеробером, Хармоника модел ,,ALSTANDARD”, Штампач марке HP Laser P1005, Ципеларник, Веш машина INDESIT Standard WIE87, Усисивач Fox, Мини пећница Sloboda са две рингле, Машина за прање судова NEO, Базен на надувавање у кутији комплетан у непознатом стању, Монитор ASUS 19 инча...
  Процењена цена предмета продаје: 249.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 174.440,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-11-15 12:02:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 7950
  Датум продаје: 2017-12-13
  Време продаје: 14h
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А343/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE KOMUNALNE USLUGE, ALEKSINAC
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Телевизор LCD 102 cm VOX, Полица за телевизор, Комода, Веш машина FAVORIT MP 6006, Хилти Makita, Клуб сточић (стакло пластика), Гардеробер са чивилуком;
  Процењена цена предмета продаје: 62.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 43.400,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-11-15 11:44:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 7949
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 92/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А93/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СОКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈА МУЗИЧКИХ АУТОРА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај
  Опис предмета продаје: намештај
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 динара и 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00 динара и 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2017-11-15 11:17:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 7948
  Датум продаје: 2017-12-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 26/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 11/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агенција за вођење спорова у поступку приватизације, Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке "Dacia", модел "Logan", црвене боје, година производње 2006., регистрован до 27.11.2015. год.
  Процењена цена предмета продаје: 140.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 дин.


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2017-11-15 11:07:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 7947
  Датум продаје: 2017-12-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Железничка бр. 42/, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.Ивк.А 108/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.А 108/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ИНФОРМАТИКА"
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: Телевизор "САМСУНГ" 51цм,Трпезаријски сто (браон боје), Веш машина "ГОРЕЊЕ", Трпезаријске столице(браон боје)
  Процењена цена предмета продаје: 29.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 14.500,00 дин


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-11-15 10:40:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 7946
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 14 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: Иив 68/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив. 65/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило Фолксваген џета
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 14.11.2017
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-15 10:35:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 7945
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 220/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А 1581/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Симеон Стаменов
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда са земљиштем под зградом и уз зграду у уделу
  Процењена цена предмета продаје: 4.502.280,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.151.596,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-11-15 10:22:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 7944
  Датум продаје: 2017-12-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-870/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"NEO" 38cm, Веш машина "EIDA" , Телевизор "VOX" 55cm, Замрзивач"PRIVILEG" 180л
  Опис предмета продаје: Телевизор"NEO" 38cm, Веш машина "EIDA" , Телевизор "VOX" 55cm, Замрзивач"PRIVILEG" 180л
  Процењена цена предмета продаје: 3,000.00 , 5,000.00 , 5,000.00 , 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3,500.00 ,2,500.00 , 2,500.00 ,3,500.00 ,


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767