ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1648 активних, од укупно 13296 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 10:33:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 14600
  Датум продаје: 2018-09-11
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.60/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.160/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанка а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда са земљиштем по истом ; њива 4. класе
  Процењена вредност предмета продаје: Породична стамбена зграда са земљиштем по истом - 4.421.000,00 динара ; њива 4. класе - 648.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Породична стамбена зграда са земљиштем по истом - 3.094.700,00 динара ; њива 4. класе - 453.600,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 10:23:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14599
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А145/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Vivax” 51” Кауч Сто и две столице Замрзивач “Obodin” вертикала Веш машина “Vox” Орм
  Опис предмета продаје: Телевизор “Vivax” 51” Кауч Сто и две столице Замрзивач “Obodin” вертикала Веш машина “Vox” Орман Фрижидер мали
  Процењена вредност предмета продаје: 5000,00 6000,00 3000,00 7000,00 11000,00 3000,00 6000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2500,00 3000,00 1500,00 3500,00 5500,00 1500,00 3000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 10:17:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14598
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: 33-03-00464-18-0250
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-464/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто и четири столице, Кауч, Регал, Фрижидер “GORENJE”, Замрзивач “GORENJE”, Електрични шпорет “GOREN
  Опис предмета продаје: Сто и четири столице, Кауч, Регал, Фрижидер “GORENJE”, Замрзивач “GORENJE”, Електрични шпорет “GORENJE”
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00, 6.000,00, 7,000,00, 6.000,00, 7.000,00, 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.800,00, 4.200,00, 4.900,00, 4.200,00, 4.900,00, 5.600,00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 09:54:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 14597
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: 1И.И.205/15
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 20/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгутиновић Душко
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више предмета продај
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ближе у закључку
  Опис предмета продаје: машина за судове, гарнитура, сточић, витрина, тв, рачунар, штампач и друго
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 60% утврђене вредности


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 09:51:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 14596
  Датум продаје: 2018-08-13
  Време продаје: 9:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: 5 ИИВ 4071/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 359/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКОН ПЛУС ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор
  Опис предмета продаје: пословни простор за који није утврђена делатност канцеларијски простор улаз из дворишта десно,улица Велике Степенице 8,кат.парц. 1942/1,површина 187м2
  Процењена вредност предмета продаје: 21.078.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.754.600,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 09:11:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 14595
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр.7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И Ив-643/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 171/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПАРФЕКС ДОО ЧАЧАК
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 65
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Канцеларијска опрема, дечје ципеле, полице
  Опис предмета продаје: Штампач марке HEWLETT PACKARD, тип Laser Jet 4, Монитор марке DELL, Кућиште рачунара марке LG, Дечје кожне ципеле са анатомским улошком, Полице алуминијум – гвожђе
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00 динара


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 08:45:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 14594
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Ул. Газиместанска 4/3, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр. 1998/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.бр. 1313/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EOS MATRIX DOO, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 29
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породично стамбена зграда, помоћна зграда, пољопривредно земљиште.
  Опис предмета продаје: -пашњак 6. класе, површине 26м2, потес Мали Вепрак;њива 6. класе, површине 2а 59м2, потес Мали Вепрак;њива 6. класе, површине 1а 49м2,потес Мали Вепрак...
  Процењена вредност предмета продаје: у укупном износу од 3.532.312,40 динара, појединачни износи су ближе одређени у закључку о јавној продаји.
  Почетна цена предмета продаје: у укупном износу од 2.109.471,65 динара, појединачни износи су ближе одређени у закључку о јавној продаји.


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 08:33:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 14593
  Датум продаје: 2018-09-14
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4ИИ 200/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.118/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMPONENT COMMERCE doo Kikinda
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 182.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 127.400,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 08:31:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 14592
  Датум продаје: 2018-09-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 6
  Пословни број судског предмета: И.И-676/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 41/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUSTVO NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број 1, изграђена на кп.бр. 196/2 КО Ћуприја град, на адреси Ћуприја, улица Јастребачка, број 36, површине у основи 100 м2, укупне површине према стању у катастру 100 м2, укупне површине према фактичком стању 230,48 м2, спратност према стању у катастру непокретности: приземље, спратност према фактичком стању; сутерен + приземље + спрат, објекат поседује одобрење за градњу, врста права својина, облик својине приватна, са обимом удела извршних дужника: по 1/2
  Процењена вредност предмета продаје: 4.648.122,84 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.324.061,42 динара


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2018-08-14 08:28:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 14591
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 10:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.И 193/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 157/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовановић Божидар
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 Комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућне покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од прецењене вредности -детаљније у закључку


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2018-08-13 21:30:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 14590
  Датум продаје: 2018-08-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева бр. 111
  Пословни број судског предмета: I.I. 798/2017
  Број предмета јавног извршитеља: I.I. 118/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности - друго усмено јавно надметање
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда са земљиштем на КП 2179/3, потес Непчин, уписана у ЛН бр. 841 К.О. Попучке
  Процењена вредност предмета продаје: 2.685.885,02 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.342.942,51 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 16:46:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 14589
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 865/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А196/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Градимир Миловановић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 4.512.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.158.400,00 динара


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 16:15:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Таковска 25, 3 спрат, канцеларија 14
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 14588
  Датум продаје: 2018-11-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крушевац, Таковска 25, 3.спрат, канцеларија14
  Пословни број судског предмета: И.И.9/16
  Број предмета јавног извршитеља: И,ИА9/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДИКО БАНК
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 Стан
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трособан стан
  Опис предмета продаје: Трособан стан у Трстенику, површине 72,78м2
  Процењена вредност предмета продаје: 3.352.421,54
  Почетна цена предмета продаје: 2.346.695,078


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 15:43:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 14587
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-376/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена покретних ствари износи 50% од процењене вредности покретних ствари и цена покретних ствари се слободно уговара.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 15:27:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 14586
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: ИИ-136/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1274/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ZORAN GLUVAKOV PREDUZETNIK MLINARSKA RADNJA ZA PROIZVODNJU I PROMET PROIZVODA OD ŽITARICA GAJENJE I PROMET USLUGE ŽETVE I PREVOZA STRNIH ŽITA ULJARICA I KUKURUZA VETRENJAČA MLIN JARKOVAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: LCD телевизор марке Hannspree Xv-s, дијагонале 34 инча, Троделни регал браон боје, Тросед, двосед и фотеља, Клима марке Midea, 9-ка, са спољном јединцом и даљинским управљачем, Клуб сточић, 3 комада, Веш машина марке Quadro, модел WM-P852C;
  Процењена вредност предмета продаје: 59.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 41.300,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 14:59:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14585
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 10:45
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А588/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Одс "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о Београд, огранак "Електродистрибуција Зајечар", Зајечар, ул. Трг Ослобођења бр. 37, МБ 07005466, ПИБ 100001378
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина ‘’EI Nis’’ superior Витрина Телевизор “VOX” Кауч Мали сточић
  Опис предмета продаје: Веш машина ‘’EI Nis’’ superior Витрина Телевизор “VOX” Кауч Мали сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3500,00 2000,00 2500,00 2500,00 1000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 14:30:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 14584
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 247/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 205/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛИЦА МИЛОВАНЧЕВ из Сремске Митровице
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле са објекти
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парцела број 2754/2 и кат.парцела број 2755 са објектима, К.О. Сремска Митровица
  Опис предмета продаје: кат.парцела број 2754/2 и кат.парцела број 2755 са објектима, К.О. Сремска Митровица
  Процењена вредност предмета продаје: 7.630.810,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.815.405,00 динара


  Оглас поставио: Марина Стеванчевић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 14:12:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Цара Душана 11
  Е-маил адреса: izvrsitelj.stevancevic@gmail.com
  Контакт телефон: 063562105
  ПИБ: 108588588
  Матични број: 63557358

  Број записа у бази: 14583
  Датум продаје: 2018-09-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 11, Чачак
  Пословни број судског предмета: ии.бр.154/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.43-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МЕДИКАЛ ДОО МИОНИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда,2 помоћне зграда,њива
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда површине 72м2,помоћна зграда површине 234м2,помоћна зграда површине 51м2,њива 5.класе
  Процењена вредност предмета продаје: 2198.042,48
  Почетна цена предмета продаје: 1.538.629,74


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 14:10:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14582
  Датум продаје: 2018-09-03
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И,ИВКА571-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Одс "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о Београд, огранак "Електродистрибуција Зајечар", Зајечар, ул. Трг Ослобођења бр. 37, МБ 07005466, ПИБ 100001378
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “TEVION” 31 Кауч Сто Шест столица Двокрилни орман Мали сточић
  Опис предмета продаје: Телевизор “TEVION” 31 Кауч Сто Шест столица Двокрилни орман Мали сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 7.000,00 3.000,00 4.000,00 3.000,00 1.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 1500,00 3500,00 1500,00 2000,00 1500,00 750,00


  Оглас поставио: Марина Стеванчевић
  Датум и време постављања: 2018-08-13 13:55:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Цара Душана 11
  Е-маил адреса: izvrsitelj.stevancevic@gmail.com
  Контакт телефон: 063562105
  ПИБ: 108588588
  Матични број: 63557358

  Број записа у бази: 14581
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 11, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр.1295/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.бр.71/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Михаило Куч
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: мобилни телефон,лаптоп,веш машина,дрвени радни сто,музички стуб
  Опис предмета продаје: мобилни телефон, намештај за дневну собу, столови, телевизор, монитор, лаптоп, кухињски елементи
  Процењена вредност предмета продаје: 239.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 167.300,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767