ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 09:30:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 11546
  Датум продаје: 2018-05-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2 Ии бр.376/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А154/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРО-ОПТИМУМ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: преса за балирање; сејач
  Процењена цена предмета продаје: 200.000,00 дин; 150.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00 дин; 105.000,00 дин


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 09:15:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 11545
  Датум продаје: 2018-05-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-11/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-55/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: -УНИКРЕДИТ БАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД, ул. Рајићева 27-29
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом површине 84м2, земљиште под зградом површине 73м2, земљиште уз зграду површине 3а 32м2, породична стамбена зграда спратности Пр+Сп, помоћна зграда спратности Пр
  Процењена цена предмета продаје: 8.119.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.683.440,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 08:57:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11544
  Датум продаје: 2018-06-12
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИ 144/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 232/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПТП 'АЛБАТРОС ММ' ДОО ШИД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 4991, КО Кузмин; 1/3 катастарске парцеле 4990/1 К.О. Кзмин
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 4991, КО Кузмин; 1/3 катастарске парцеле 4990/1 К.О. Кзмин
  Процењена цена предмета продаје: од 1.166.293,33 динара до 2.294.143,43 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 349.887,99 динара до 688.243,02 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-04-18 08:42:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 11543
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: И-1647/12
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 27/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гојко, Вулетић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за веш марке "Primoteca", половна, беле боје, СД 0518: Машина за сушење веша "Bosch", половна
  Опис предмета продаје: Машина за веш марке "Primoteca", половна, беле боје, СД 0518: Машина за сушење веша "Bosch", половна, беле боје, СД 0519; Замрзивач марке "Euroteck" СД 0599; Котао за грејање марке "Cimplex", полован, СД 0601; Замрзивач марке "Gorenje", полован, беле боје; Клима уређај марке "Мидеа", половна, беле боје; Клима уређај марке "Elite", половна
  Процењена цена предмета продаје: 147.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 102.900,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-04-18 08:34:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 11542
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1-ИИВ 120/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 144/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Путеви Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Монофазни агрегат марке "Хонда" полован, 4,5 kw, 220w, црвене боје
  Опис предмета продаје: Монофазни агрегат марке "Хонда" полован, 4,5 kw, 220w, црвене боје
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-04-18 08:30:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 11541
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1-Иив 92/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 107/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Путеви Србије" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Клима Уређај марке "PAULO", половна,
  Опис предмета продаје: Клима Уређај марке "PAULO", половна,
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-04-18 08:26:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 11540
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1-Ии 45/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 41/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Новчић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: "Меrcedes Benz" тип "Vito" reg. ozn. "Ru 009-CĆ", 2002. годиште, половно, жуте боје, СД 0011
  Опис предмета продаје: "Меrcedes Benz" тип "Vito" reg. ozn. "Ru 009-CĆ", 2002. годиште, половно, жуте боје, СД 0011
  Процењена цена предмета продаје: 400.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 200.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-04-18 08:19:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 11539
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1 ии 58/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 46/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ марке "Samsung", полован, сиве боје; Тв комода, дрвена, половна; Тв рисивер "Орион"; Столица дрво
  Опис предмета продаје: ТВ марке "Samsung", полован, сиве боје; Тв комода, дрвена, половна; Тв рисивер "Орион"; Столица дрво, половна, комада 4; Сто дрвени, полован; Усисивач полован, црне боје; Бицикл, полован, црвен боје;
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-04-18 08:09:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 11538
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А247/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило марке "Volkswagen" тип "Caddy" reg. ozn. "ST- 036-ŽY" половно беле боје, 20
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Volkswagen" тип "Caddy" reg. ozn. "ST- 036-ŽY" половно беле боје, 2008.годиште
  Процењена цена предмета продаје: 531.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 265.500,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-04-18 08:04:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 11537
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 482/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Косилица за сено марке "ИМТ", половна,црвене боје
  Опис предмета продаје: Косилица за сено марке "ИМТ", половна,црвене боје
  Процењена цена предмета продаје: 26.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.200,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-04-18 08:01:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 11536
  Датум продаје: 2018-05-18
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 65/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 122/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ Банка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: замрзивач марке "Gorenje", бели полован, СД 0350; Љуљашка, метална зелене боје, половна СД 0351; Сто
  Опис предмета продаје: замрзивач марке "Gorenje", бели полован, СД 0350; Љуљашка, метална зелене боје, половна СД 0351; Сто дрвени медијапан утврђене површине 220x120 цм, СД 0352; Цемент џак 50 кг, комада 4, СД 0353; Плафон-неонка, СД 0354; Сто, дрвени-овални, СД 0355
  Процењена цена предмета продаје: 66.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 46.760,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-04-17 17:02:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 11535
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 4ИИ 603/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 445/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП банка а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 33
  Назив предмета продаје/наслов продаје: угаона гарнитура, сточић стаклени, табуре, кух. елемент горњи, трпезаријски сто, угаона гарнитура, с
  Опис предмета продаје: угаона гарнитура, сточић стаклени, табуре, кух. елемент горњи, трпезаријски сто, угаона гарнитура, столице, клима марке Vivax, дрвена комода, трокрилни ормар, ормар са клизним вратима, трезаријски сто, столице, комода дрвена, тросед, горњи и доњи кухињкси елемент
  Процењена цена предмета продаје: 253.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 177.100,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-04-17 16:46:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 11534
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 329/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 73/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Мајсторчић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда и комплетно опремљено грађевинско земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 3.051.572,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.136.100,75 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2018-04-17 16:01:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 11533
  Датум продаје: 2018-05-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 3-ИИ-970/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 513/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Николић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Коришћене ствари
  Опис предмета продаје: Коришћен канцеларијски намештај и опрема
  Процењена цена предмета продаје: 25.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 17.850,00 дин.


  Оглас поставио: Мирјана Банић
  Датум и време постављања: 2018-04-17 15:40:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Змај Јовина 26, I спрат, ПЦ ЛУПУС
  Е-маил адреса: izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606440220
  ПИБ: 107599437
  Матични број: 62838027

  Број записа у бази: 11532
  Датум продаје: 2018-05-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Змај Јовина бр. 26, ПЦ ЛУПУС први спрат, канцеларија бр. 118
  Пословни број судског предмета: I.I-4065/2017
  Број предмета јавног извршитеља: I.I-131/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЕРСТЕ БАНК" А.Д. НОВИ САД, ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕСТРУКТУРИРАЊЕ И НАПЛАТУ ПЛАСМАНА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАПЛАТУ ПОТРАЖИВАЊА ОД ПРАВНИХ ЛИЦА, БЕОГРАД, ул. МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА бр. 3А, МБ 08063818, ПИБ 101626723
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трособан стан у Новом Саду
  Опис предмета продаје: трособан стан бр. 18, површине 83м2, на 5.спрату стамбене зграде за колективно становање у Ул. Булевар Јована Дучића бр. 6, бр. зграде 1, број улаза 9, постојеће на катастарској парцели бр.10740/2 уписано у Лист непокретности бр.218 К.О. Нови Сад I
  Процењена цена предмета продаје: 7.875.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.513.060,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-04-17 15:03:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 11531
  Датум продаје: 2018-05-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1149/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Unicredit Bank ad
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности на јавном надметању
  Опис предмета продаје: Двоипособни стан
  Процењена цена предмета продаје: 8.902.140,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 6.231.498,00 дин


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-04-17 14:43:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 11530
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: ИИв.71/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.102/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГАЈ ДОО КРАЉЕВО
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 104.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 72.800,00 дин.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-04-17 14:41:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 11529
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 4484/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А218/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Лекић, ТЕМЕРИН, ул. Новосадска бр. 478/1, ЈМБГ 1306995340084 Драган Зечевић, ТЕМЕРИН, ул. Пролетерске дивизије бр. 39, ЈМБГ 2403995800068 Бранислав Вујић, ТЕМЕРИН, ул. Пролетерске дивизије бр. 15, ЈМБГ 1109995800115 Стефан Кременовић, ТЕМЕРИН, ул. Пролетерске дивизије бр. 24, ЈМБГ 211099
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: грађевинско земљиште
  Назив предмета продаје/наслов продаје: грађевинско земљиште
  Опис предмета продаје: од 3.554.000,00 динара
  Процењена цена предмета продаје: од 2.487.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.487.800,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-04-17 13:55:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 11528
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1213/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Svea Finance DOO Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv grunding, полица за тв
  Процењена цена предмета продаје: 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-04-17 13:52:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 11527
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.268/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина AEG 6553, tv samsung, плакар
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767