ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1395 активних, од укупно 5858 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 16:10:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 6462
  Датум продаје: 2017-10-21
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Миоковци бб, Чачак
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 551/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор Самсунг, гардеробер двокрилни, рвена витрина, два стара кауча
  Процењена цена предмета продаје: 19.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.300,00


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 16:06:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 6461
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 4-ИИ-644/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 31/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА А.Д. Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породичне стамбене зграде и стамбено пословна зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, број 1, број етажа Пр и Пк, површине 126 м2, Породична стамбена зграда бр. 2, број етажа Пр, површине 91 м2, Стамбено пословна зграда бр. 3, број етажа Пр, површине 91 м2
  Процењена цена предмета продаје: 48.699.343,05 динара
  Почетна цена предмета продаје: 38.959.474,44 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 15:23:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 6460
  Датум продаје: 2017-10-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: и 1714/2015
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 44/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Крајић Зоран
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина за пвц столарију, чистилица за пвц профиле, једноглава секачица
  Опис предмета продаје: у исправном стању
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00 динара, 200.000,00 динара, 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 90.000,00 динара, 60.000,00 динара, 30.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 14:56:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 6459
  Датум продаје: 2017-10-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин - Трг др Зорана Ђинђића 8
  Пословни број судског предмета: 29 ИИ.810/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-95/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Млдб.Руби Раду др.
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда,земљиште под зградом објектом изграђене пов. 62 м2,градско грађевинско земљиште у Зрењанину и земљиште уз зграду -објекат површине 4 ара и 59 м2 на катастарској парцели бр.12515/2
  Процењена цена предмета продаје: 618.910,50
  Почетна цена предмета продаје: 433.237,35


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 14:49:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 6458
  Датум продаје: 2017-10-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 1 И Ив-153/2016 од 13.10.2016.
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 26/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Идеа доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТВ „Grundig“ 55 GFB 6625 ; Двосед, тросед, фотеља - штоф ; ТВ „Samsung“ UE46F6470SS ; Орман 4 м дужине ; Орман – гардеробер – ципелар ; Микроталасна „Gorenje“ ; Клима „Galanz“ 12; Рачунар, монитор, тастатура, миш
  Процењена цена предмета продаје: 55.000,00 динара ; 25.000,00 динара ; 30.000,00 динара; 50.000,00 динара; 40.000,00 динара ; 8.000,00 динара; 12.000,00 динара ; 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 14:44:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 6457
  Датум продаје: 2017-10-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин - Трг др Зорана Ђинђића 8
  Пословни број судског предмета: ИИв.149/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А-47/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЕКИЋ КАРЛО ПР Самостална радња за производњу млечних производа "МЛЕКОПРОДУКТ"
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Парцела 283 лист непокретности 694 к.о.бока 1/3 у површини од 7 ари и 93 метра квадратна (земљиште под зградом - породична стамбена зграда 109 м2 - Парцела 541/48 њива 2 класе површине 30 ари и 79 метара квадратних
  Процењена цена предмета продаје: 375.768,20
  Почетна цена предмета продаје: 263.037,74


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 14:34:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6456
  Датум продаје: 2017-10-05
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.нт 3/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.нт 3/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 14:26:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 013334127
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 6455
  Датум продаје: 2017-10-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, ул.Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: И.245/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.125/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Веселин Меденица, Вршац
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари покућинства
  Процењена цена предмета продаје: 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30% од процењене вредности сваке пописане покретне ствари засебно


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 14:25:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 6454
  Датум продаје: 2017-10-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
  Пословни број судског предмета: 2И И-5311/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1292/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 206.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 144.200,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 14:10:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 6453
  Датум продаје: 2017-10-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-258/2016 од 30.08.2016.
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 18/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томо Пејић Тукуљац
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Мазалица ГЕКО 16 литара ; Орман за алат BDS ; Агрегат KLING CRAFT KC ST 2500 ; Компресор за ваздух ; Апарат за варење ; Тоцило ; Стубна бушилица ; Уређај за истакање уља, горива ГЕКО ; Апарат за варење MIG 300 ; Цепач дрва Villager LS6T ; Прскалица NARDI 15 m радни захват ; Виљушкар ; Плуг 6 редова;14. Круњач за кукуруз LOMBARDINI
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00 динара; 30.000,00 динара; 20.000,00 динара; 20.000,00 динара; 10.000;00 динара; 15.000,00 динара; 20.000,00 динара; 15.000,00 динара; 50.000,00 динара 30.000,00 динара; 150.000,00 динара; 400.000,00 динара; 1.000.000,00 динара; 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 13:37:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6452
  Датум продаје: 2017-10-04
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: и.ивк 649/2016
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 649/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 13:35:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 6451
  Датум продаје: 2017-10-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А65/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"SAMSUNG"32" , Веш машина "BEKO" , Машина за судове"QUADRO"
  Опис предмета продаје: Телевизор"SAMSUNG"32" , Веш машина "BEKO" , Машина за судове"QUADRO"
  Процењена цена предмета продаје: 15,000.00 , 20,000.00 ,20,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 13:00:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 6450
  Датум продаје: 2017-10-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 29 Ии.1220/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-58/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Данило Рајачић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Кућа
  Процењена цена предмета продаје: 2.565.727.43
  Почетна цена предмета продаје: 1.796.009,20


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 12:57:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 6449
  Датум продаје: 2017-10-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ласла Гала бр. 10, 5 спрат, стан 23, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И-324/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-81/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Bomax DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило, марке CITROEN, Телевизор, Машина за веш, Комода за телевизор са полицом за књиге,
  Опис предмета продаје: Путничко возило, марке CITROEN, Тип: C3 1.4 I Pluriel, година производње: 2005, рег.ознаке: NS165-JB, Предметно возило предато је на чување извршном повериоцу. Извршни дужник је уговором о купопродаји закљученим дана 22.12.2016. године, овереним у Основном суду у Лозници, број овере OV I бр. 15220/2016, стекао својину на возилу, али исто није регистровао на своје име у року који је одредио јавни извршитељ, Телевизор, марке “LG”, Машина за веш, марке “BEKO”, Комода за телевизор са полицом за књиг
  Процењена цена предмета продаје: Путничко возило, марке CITROEN-331.200,00 динара, Телевизор-10.000,00 динара, Машина за веш-10.000,00 динара, Комода за телевизор са полицом за књиге- 3.000,00 динара, Писаћи сто-3.000,00 динара, Столица-500,00 динара, Угаона гарнитура-25.000,00 динара, Тросед-5.000,00 динара, Сто са четири столиц
  Почетна цена предмета продаје: Путничко возило, марке CITROEN-231.840,00 динара, Телевизор-7.000,00 динара, Машина за веш-7.000,00 динара, Комода за телевизор са полицом за књиге- 2.100,00 динара, Писаћи сто-2.100,00 динара, Столица-350,00 динара, Угаона гарнитура-17.500,00 динара, Тросед-3.500,00 динара, Сто са четири столице


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 12:47:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 6447
  Датум продаје: 2017-10-18
  Време продаје: 08:15
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И-1851/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-171/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NICCO" д.o.o.
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Мини линија марке „SONY“, три диска, два дека и тјунер, са два звучника; 2. Сточић, беле боје; 3. Комода са три полице, светло браон боје; 4. Кухињски елементи, судопера, фиокар од четири фиоке и два двокрилна висећа дела.
  Процењена цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 600,00 динара до 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Дејан Панић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 12:09:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Корнатска број 2
  Е-маил адреса: panic@izvrsitelji-bg.rs
  Контакт телефон: 0638979919
  ПИБ: 107587144
  Матични број: 20831502

  Број записа у бази: 6446
  Датум продаје: 2017-10-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пружатовац, Пружатовачка
  Пословни број судског предмета: И 90/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 23/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Борисав Димитријевић
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ОПЕЛ АСТРА Г КАРАВАН
  Опис предмета продаје: Година производње 2002, боја црна
  Процењена цена предмета продаје: 259.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 181.720,00


  Оглас поставио: Радомир Милојевић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 12:06:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Улица Хајдук Вељкова број 25
  Е-маил адреса: rmilojevicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 069610554
  ПИБ: 107574201
  Матични број: 62838086

  Број записа у бази: 6445
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 25, Неготин
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А502016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ БАДЊЕВО - НЕГОТИН
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор марке „ИМТ-539“, регистарских ознака НГ-ААЕ-71, год.производње 2004 Бр.шасије:301299722
  Опис предмета продаје: ПОКРЕТНОСТ ЈЕ У ОДЛИЧНОМ СТАЊУ
  Процењена цена предмета продаје: 200.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-09-19 12:03:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 6444
  Датум продаје: 2017-10-13
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: ИИВ 22/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А264/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Mашина за израду реклама и постера „Roland“sp 540 uv, Лап-топ, марке „АCER“, Скенер HP 6510, Монитор
  Опис предмета продаје: Mашина за израду реклама и постера „Roland“sp 540 uv, Лап-топ, марке „АCER“, Скенер HP 6510, Монитор LG, компјутерско кућиште, тастатура, Кафе апарат са млином „Schaerer“ duo, Шрафилица „Bosch“
  Процењена цена предмета продаје: 278.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 139.300,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 11:31:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6442
  Датум продаје: 2017-11-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 296/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 299/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Деретић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: уписан ЛН 6079 КО Врбас-град
  Процењена цена предмета продаје: 4.241.186,84 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.120.593,42 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-09-19 11:18:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 6441
  Датум продаје: 2017-10-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-А403/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина"GORENJE" , Телевизор "FOX" , Музички стуб"LEVIS"
  Опис предмета продаје: Веш машина"GORENJE" , Телевизор "FOX" , Музички стуб"LEVIS"
  Процењена цена предмета продаје: 15,000.00 , 5,000.00 , 5,000.00 ,
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767