ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 15:27:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Браничевска 1/6
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0606146494
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 9319
  Датум продаје: 2018-02-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Браничевска 1/6, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.Ивк 120/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 120/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналне службе
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизори
  Опис предмета продаје: Телевизори LCD и CRT
  Процењена цена предмета продаје: од 5.000,00 динара до 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.500,00 динара до 9.000,00 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-01-15 15:14:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 9318
  Датум продаје: 2018-02-15
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 289/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 233/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда са радионицом
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда са радионицом, земљиште све уписано у листу непокретности број 2747 КО Стара Пазова
  Процењена цена предмета продаје: 9.258.361,09
  Почетна цена предмета продаје: 6.480.852,76


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 15:07:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 9317
  Датум продаје: 2018-02-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 789/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Радованов
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретност уписане у лист непокретности 2256 КО Меленци
  Процењена цена предмета продаје: 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 420.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 14:53:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 9316
  Датум продаје: 2018-02-13
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 633/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Мошорински
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретност уписане у лист непокретности 1196 КО Ботош
  Процењена цена предмета продаје: 2.084.273,41 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.458.991,39 динара  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 14:38:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 9314
  Датум продаје: 2018-02-14
  Време продаје: 13:00 ч
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 187/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 335/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ехpobank AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар, трактор и мотокултиватор са приколицом
  Опис предмета продаје: кућни инвентар, трактор и мотокултиватор са приколицом
  Процењена цена предмета продаје: 227.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 158.900,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 14:27:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 9313
  Датум продаје: 2018-02-12
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иив 38/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 38/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ана Поучковић пр трговина погребном опремом и превоз посмртних остатака
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 14:17:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 9312
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 378/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО "ВЕЛИСАВЉЕВ"
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретност уписане у лист непокретности 1392 КО Томашевац
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-01-18 10:52:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 9311
  Датум продаје: 2018-01-31
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: И 727/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИА134/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Factor banka dd Ljubljana, Љубљана, ул. Триволска цеста бр. 48, Словенија чији је пуномоћник адв. Игор Олујић, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена цена предмета продаје: од 101.109.409,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 30.332.823,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 14:04:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 9310
  Датум продаје: 2018-02-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 3 Иив бр.137/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 39/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адв. Немања С. Дражић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: веш машина, телевизор марке "Sony", телевизор марке "Philips"
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00 дин; 15.000,00 дин; 5.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 дин; 10.500,00 дин; 3.500,00 дин


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 13:55:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 9309
  Датум продаје: 2018-02-12
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИв 34/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 34/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђе Недић пр П.А. "Флора"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 13:45:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9308
  Датум продаје: 2018-02-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-9194/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4495/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основна школа "Мирослав Антић" Ниш Корисник буџетских средстава
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Клавијатура без видљивих ознака, Клуб сточић, Столица за љуљање, Кауч на развлачење, Две фотеље, Клуб сточић, Клуб сточић, Комода са фиокама, Огледало са рамом, Лампа, Замрзивач сандучар марке OBOD запремине 300 l, Витрина са фиокама и стакленим вратанцима, Веш машина марке INDESIT WIG 62, Комода са фиоком и пратећим огледалом;
  Процењена цена предмета продаје: 96.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 67.550,00


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 13:39:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 9307
  Датум продаје: 2018-02-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.64
  Пословни број судског предмета: И Ив.4/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.13/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗР "КЉУЦО"
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: RENAULT CLIO, 2011 годиште
  Процењена цена предмета продаје: 540.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 378.000,00 динара


  Оглас поставио: Никола Кмезић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 13:28:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Немањина 4, 2. спрат, канцеларија 208
  Е-маил адреса: izvrsitelj011@gmail.com
  Контакт телефон: 0643333455
  ПИБ: 107999003
  Матични број: 63141763

  Број записа у бази: 9306
  Датум продаје: 2018-01-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Немањина бр. 4/2/208, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 Ив 3368/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 42/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БРОДОИМПЕКС ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15407 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Алкохолно пиће горки ликер пелина - пелинковац
  Опис предмета продаје: Алкохолно пиће горки ликер пелина - пелинковац
  Процењена цена предмета продаје: 5.431.013,72
  Почетна цена предмета продаје: 2.715.506,86


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 13:25:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 9305
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А287/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгомир Капор
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности 536 и 537 КО Банатска Дубица
  Процењена цена предмета продаје: 453.000,00 динара, 178.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 317.100,00 динара, 124.600,00 динара  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 13:15:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 9304
  Датум продаје: 2018-02-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: И бр.1503/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А113/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: мал. Михаило и мал. Милијан Спасојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: боца-оксиген, апаратура за варење, телевизор, та пећ, усисивач, машина за веш, кухињски сто са столицама, регал, полица за телевизор
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 дин; 60.000,00 дин; 5.000,00 дин; 12.000,00 дин; 4.000,00 дин; 14.000,00 дин; 10.000,00 дин; 15.000,00 дин; 2.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 дин; 42.000,00 дин; 3.500,00 дин; 8.400,00 дин; 2.800,00 дин; 9.800,00 дин; 7.000,00 дин; 10.500,00 дин; 1.400,00 дин


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 13:11:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 9303
  Датум продаје: 2018-02-13
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 155/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 155/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод Шабац"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Бранислав Петровић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 13:05:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, булевар Михајла Пупина 165 А/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653344842
  ПИБ: 108217142
  Матични број: 63265756

  Број записа у бази: 9302
  Датум продаје: 2018-01-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина 165А/2, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-672/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 89/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MONTEROSA DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: два гаражна места
  Опис предмета продаје: два гаражна места
  Процењена цена предмета продаје: 1.193.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 414.654,45


  Оглас поставио: Бранислав Петровић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 12:59:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, булевар Михајла Пупина 165 А/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653344842
  ПИБ: 108217142
  Матични број: 63265756

  Број записа у бази: 9301
  Датум продаје: 2018-03-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина 165А/2, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-672/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 89/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MONTEROSA DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: два гаражна места
  Опис предмета продаје: два гаражна места
  Процењена цена предмета продаје: 1.193.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 414.654,45


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 12:54:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 9300
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Николе Пашића 7/I/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив-1026/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-253/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VENUS ARMA DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 135.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 94.500,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 12:50:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 9299
  Датум продаје: 2018-01-31
  Време продаје: 09:20
  Место продаје: МУЖЉА ул.Арањ Јаноша 6
  Пословни број судског предмета: 24Ии.2662/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИТ-306/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС Основни суд Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Веш машина "БЕКО" - ТВ "КВАДРО" - Електрични шпорет "СЛОБОДА"
  Процењена цена предмета продаје: 32.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 22.400,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767