ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 11:26:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13288
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Ии 43/18
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 43/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живко Малетић, Мајур
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 11:25:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13287
  Датум продаје: 2018-07-07
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.145/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.668/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ноке Кожар ДОО Врање
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 197
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: ципела мод.236 кожа 4ком, чизма мод.194 кожа 2ком, чизма мод 193 кожа, ципела мод.37 кожа, ципела мод.142 кожа, чизма мод.102 вештак, чизма мод.77 кожа, чизма мод.3328 кожа, чизма мод.816 кожа, балетанка мод.210 кожа, сандала мод.238 кожа, сандала мод.81 кожа 2ком, чизма мод.2339 кожа 2ком, ципела мод.1155 кожа 4ком, ципела мод.613 вешак 2 пара, ципела мод 2437 кожа-2 пара, сандала мод.2068 1пар, сандала мод.166-вештак 1пар, сандала мод.116-12пара, чизма мод.50 кожа-7пара, и остало по Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 437.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 306.040,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 11:16:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13286
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 20/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 20/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Трговина Игњатовић" доо, Голочело
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-20 10:42:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13285
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.148/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv telefunken
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 17:04:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13284
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 140/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 140/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MULTI FRUITS DOO ŠABAC
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 17:02:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 13283
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 96/2015
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 31/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Приврдно друштво "Zeo - medic" доо Београд - Земун
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности непосредном погодбом по споразуму странака
  Опис предмета продаје: 1/2 дела породичне стамбене зграде
  Процењена вредност предмета продаје: 6.678.504,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 4.007.102,40 дин.


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 16:00:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 13282
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-20009/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1684/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Halkbank AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 91
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку o првој јавној продаји покретних ствари у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 247.150,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 15:55:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13281
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 676/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО "HERBA COOP"
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 807 КО Јанков Мост и 549 КО Меленци
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 15:45:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13280
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А769/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "ПАРКИНГ СЕРВИС" Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина “ROTEL”; Сто и две столице; Кауч; Ел. шпорет “Elektrolux”; Микроталасна “TRISA”; Мали сто
  Опис предмета продаје: Веш машина “ROTEL”; Сто и две столице; Кауч; Ел. шпорет “Elektrolux”; Микроталасна “TRISA”; Мали сточић; Моб. тел. “SAMSUNG S8000”; Телевизор “STANDARD” 37cm
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00; 4.000,00; 6.000,00; 9.000,00; 2.000,00; 1.000,00; 1.000,00; 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00; 2.800,00; 4.200,00; 6.300,00; 1.400,00; 700,00; 700,00; 2.100,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 15:41:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13279
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-231/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “ADLER” 32” lcd; Сто и две столице; Музичка линија; Фрижидер комбиновани “Gorenje”; Кауч
  Опис предмета продаје: Телевизор “ADLER” 32” lcd; Сто и две столице; Музичка линија; Фрижидер комбиновани “Gorenje”; Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00;; 4.000,00; 2.000,00; 9.000,00; 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00; 2.800,00; 1.400,00; 6.300,00; 4.900,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 15:39:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13278
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-178/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто и једна столица; Кауч; Витрина мања
  Опис предмета продаје: Сто и једна столица; Кауч; Витрина мања
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00; 5.000,00; 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.400,00; 3.500,00; 1.400,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 15:36:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13277
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-129/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung” 51cm; Регал 2,5м; Регал са мостом; Ел. шпорет “Sloboda”; Веш машина “Beko”; Мини
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung” 51cm; Регал 2,5м; Регал са мостом; Ел. шпорет “Sloboda”; Веш машина “Beko”; Мини шпорет “Tara”; Фрижидер комбиновани “Gorenje”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00; 7.000,00; 8.000,00; 9.000,00; 11.000,00; 4.000,00; 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00; 4.900,00; 5.600,00; 6.300,00; 7.700,00; 2.800,00; 4.900,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 15:31:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13276
  Датум продаје: 2018-11-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: 87-03-00043-18-0250
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-43/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге BOR
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “ANSONIK” 72а, Сто и шест столица - дрво - стакло, Кауч, Веш машина “GORENJE”, Фотеља, Тр
  Опис предмета продаје: Телевизор “ANSONIK” 72а, Сто и шест столица - дрво - стакло, Кауч, Веш машина “GORENJE” , Фотеља, Трокрилни орман
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00, 9.000,00, 7.000,00, 8.000,00, 2.000,00, 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00, 6.300,00, 4.900,00, 5.600,00, 1.400,00, 5.600,00


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 15:16:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 13275
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 1ИИ.423/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.230/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубица Клачак
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 1.469.708,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.028.795,60 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 15:08:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 13274
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 1ИИ 199/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.123/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMPONENT COMMERCE doo Kikinda
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 556.171,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 389.320,05 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-06-19 14:53:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 13273
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.Ив 1013/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 256/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Татјана Терзић из Крагујевца
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: телевизор, гардеробер, комода за телевизор, монитор, машина за веш
  Процењена вредност предмета продаје: 63.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 44.100,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-06-19 14:47:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 13272
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 3580/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 618/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, Београд - Врачар
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине
  Опис предмета продаје: Самоходна косачица за траву „HONDA“, фреза „IMT 506“,машина за прање (топло, хладно) „FRANK“
  Процењена вредност предмета продаје: 67.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 46.900,00 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 14:47:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 13271
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4Ии 4/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.8/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранислав Димитријевић
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 563.176,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 394.223,20 динара


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 14:44:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: ivanazugic75@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 13270
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Карађорђева 25/6, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И. 123/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-239/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HoldCo Two doo Београд-Стари Град, ул. Косовска 10
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја возила
  Опис предмета продаје: 1. Прикључних возила маркe и тип SCHWARZMUELLER SPA 3 E, бр.шасије: - VAVSAP3387H254474, регистарске ознаке AC - 116KG, - VAVSAP3387H258742, регистарске ознаке AC - 117 KG, - VAVSAP3387H258754, регистарске ознаке AC - 118 KG, - VAVSAP3387H254418, регистарске ознаке AC - 119 KG, 2. Прикључних возила маркe и тип DAF FT XF105.410 LD бр.шасије: - XLRTE47MS0E803990, регистарске ознаке KG 073-FA, - XLRTE47MS0E806927, регистарске ознаке KG 073-HL, - XLRTE47MS0E810131, регистарске ознаке KG 073-
  Процењена вредност предмета продаје: 51.608 еура, што у динарској противвредности на дан процене износи 6.133.301,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 36.200,00 евра


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-06-19 14:41:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 13269
  Датум продаје: 2018-07-11
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 708/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD, Београд - Савски Венац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: телевизор, лаптоп, монитор и комода за телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 36.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.200,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767