ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-12-08 14:47:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8060
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.724/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv jvc,сточић
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-12-08 14:51:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8059
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.94917
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv kamakrown, dvd vox,компјутер с монитором асус
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-12-08 14:49:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8058
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.733/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv neo, плакар двокрилни
  Процењена цена предмета продаје: 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.000,00


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-12-25 14:11:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 8055
  Датум продаје: 2018-01-12
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-3286/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 303.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 90.900,00 дин.


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2017-11-20 10:01:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 8046
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр.28/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И бр.158/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Рожајац Салахудин
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 80т
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Угаљ
  Опис предмета продаје: Угаљ - гранулација комад (непрани)
  Процењена цена предмета продаје: 417.498,40 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 292.248,88 РСД


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-01-18 08:17:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 8045
  Датум продаје: 2018-02-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: Иив-25/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Иив-16/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НОВА АГРО БАНКА АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2017-12-19 14:41:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 8044
  Датум продаје: 2018-01-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: Иив-388/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Иив-97/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО " ИДЕ ВОЗ" Крушевац
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-01-15 09:58:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 8039
  Датум продаје: 2018-02-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр. 3378/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А 1658/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миле Тасић и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена цена предмета продаје: 308.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 215.600,00 динара


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-12-21 10:03:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 8035
  Датум продаје: 2018-01-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чачак, Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-286/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИВАЊИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена цена предмета продаје: 60.000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Драговић
  Датум и време постављања: 2017-11-30 13:13:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Данила Киша број 43
  Е-маил адреса: izvrsiteljns@open.telekom.rs
  Контакт телефон: 0644682974
  ПИБ: 107574847
  Матични број: 62838051

  Број записа у бази: 8034
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Данила Киша бр.43 Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И. 4797/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 58/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Никола Пећанац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом-објектом, површине 36м2, укњижени део и 160м2 корисне површине неукњижени део, земљиште под дело зграде 6м2, воћњак прве класе површине 6а и 80м2 , све укупно 7а и 22м2
  Процењена цена предмета продаје: 6.587.590,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 4.611.313,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-12-21 11:46:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 8031
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-85/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-96/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Производно трговинско предузеће доо АЛБАТРОС ММ, Шид
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 485.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 339.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 14:42:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8030
  Датум продаје: 2018-01-09
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 577/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.А-67/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђе Крстић, Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: веш машина, радни сто, радијатор, сто и четири столице, трокрилни орман
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 21.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2017-12-06 10:16:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 8029
  Датум продаје: 2017-12-29
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И.И. 171/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 238/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Светислав Ранковић
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Продаја намештаја
  Процењена цена предмета продаје: 67.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 33.500,00


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2017-12-06 08:50:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 8028
  Датум продаје: 2017-12-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И.И. 237/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 106/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Хотел Опленац Топола
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја пољопривредних машина
  Опис предмета продаје: Фреза, Берач, Сило комбајн
  Процењена цена предмета продаје: 710.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 355.000,00


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2017-12-06 09:02:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 8026
  Датум продаје: 2017-12-29
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И.И. 323/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 229/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сабина Шустер
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Кућни намештај
  Процењена цена предмета продаје: 55.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 27.500,00


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2017-12-06 10:39:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 8024
  Датум продаје: 2017-12-29
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И.И. 187/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 183/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Цветковић Негован
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путнички аутомобил
  Опис предмета продаје: Путничи аутомобил, KIA SORENT
  Процењена цена предмета продаје: 620.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 310.000,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-12-15 12:32:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 8020
  Датум продаје: 2018-01-14
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.343/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 95.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 47500


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-12-20 09:24:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 8017
  Датум продаје: 2018-01-15
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.588/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-12-08 14:44:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8015
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.404/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија АД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv vortex,dvd cybercon, плакар за тв, минилинија sharp, плакар
  Процењена цена предмета продаје: 31.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.500,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 10:21:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 8014
  Датум продаје: 2018-02-19
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И-2350/11
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-7/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радоје Танасковић, Казновиће-Рашка
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 3.000,00 дин. до 20.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 900,00 дин. до 6.000,00 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767