ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-09-29 14:30:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 6742
  Датум продаје: 2017-10-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 72/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 110/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор ИМТ 555, Приколица
  Опис предмета продаје: Трактор ИМТ 555, Приколица
  Процењена цена предмета продаје: од 8.000,00 динара до 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.600,00 динара до 84.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 08:56:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 6741
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
  Пословни број судског предмета: И И-153/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-283/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ТАКОВО КРАГУЈЕВАЦ - У ЛИКВИДАЦИЈИ
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари -разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари - разно
  Процењена цена предмета продаје: 183.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 91.500,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-11-10 08:17:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 6738
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: I 3 И И-696/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 2 И И- 52/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Generali Osiguranje Srbija ADO
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљиште под зградом, Њива 2 Класе, Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Земљиште под зградом, Њива 2 Класе, Породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 187.218,72 , 959.99,87 , 122.107,60
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности исте


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2017-09-29 11:50:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 6736
  Датум продаје: 2017-10-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Булевар ослобођења бр.86, Чачак
  Пословни број судског предмета: Иив.бр-11/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИВ 250/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "EUROBANK" AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НЕПОКРЕТНОСТИ
  Опис предмета продаје: К.П.БР.287/2 КО ОЗРЕМ, К.П.БР.288/2 КО ОЗРЕМ, К.П.БР.289/1 КО ОЗРЕМ, К.П.БР.2187/2 КО ОЗРЕМ, К.П.БР.31 КО ОЗРЕМ, К.П.БР.323/1 КО ОЗРЕМ
  Процењена цена предмета продаје: 619.970,73 динара
  Почетна цена предмета продаје: 433.979,511


  Оглас поставио: Иван Ракочевић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 14:18:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, Таткова 12
  Е-маил адреса: izvrsiteljprokuplje@gmail.com
  Контакт телефон: 0648169825
  ПИБ: 108592068
  Матични број: 63559792

  Број записа у бази: 6735
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Ракочевића, 18400 Прокупље, ул. Таткова бр. 12
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Куршумлији И.И-139/2016 од 20.10.2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А727/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије, Ниш, ул. Булевар Немањића бр. 14а, МБ 07904959, ПИБ 100121213 чији је пуномоћник адв. Иван В. Ћаловић, Чачак, Бате Јанковића бр. 37
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КП бр.3297/8 КО Трбуње укупне површине од 0.01,09 ха лист непокретности бр. 1013 КО Трбуње, РГЗ СКН
  Опис предмета продаје: КП бр.3297/8 КО Трбуње укупне површине од 0.01,09 ха лист непокретности бр. 1013 КО Трбуње, РГЗ СКН Блаце; Породична стамбена зграда бр. 1 у основи 0.00,83 ха, која се састоји од приземља и спрата узграђена на КП бр. 3297/5 КО Трбуње, лист непокретности бр. 1013 КО Трбуње
  Процењена цена предмета продаје: 43.600,00; 4.697.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.800,00; 2.348.900,00


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2017-09-29 09:19:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 6733
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 26/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 11/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агенција за вођење спорова у поступку приватизације, Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке "Dacia", модел "Logan", црвене боје, година производње 2006., регистрован до 27.11.2015. год.
  Процењена цена предмета продаје: 140.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 98.000,00 дин.


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 11:55:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 6731
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: И 363/15
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 202/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка Србија А.Д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 31 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: дигитална мерна вага, млин за кафу, пећ за зачине, опрема за теретану...
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 30% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-09-28 21:13:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 6727
  Датум продаје: 2017-10-27
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.280/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 20.000,00 дин. покретна ствар бр. 2 - 17.000,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 10.000,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 35.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: Покретна ствар бр. 1 - 14.000,00 дин. покретна ствар бр. 2 - 11.900,00 дин., покретна ствар бр. 3 - 7.000,00 дин. , покретна ствар бр. 4 - 24.500,00 дин.


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 15:12:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 6726
  Датум продаје: 2017-11-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 225 И.ИВК-А598/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ "БАДЊЕВО" НЕГОТИН
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1. CO2 апарат за заваривање –Duogys auto, Mig/Mag Gys 2. Компресор- Villager
  Процењена цена предмета продаје: 137.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 65.500,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 16:38:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 6725
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Иив 163/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-38/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Завод за јавно здравље Краљево
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1.Телевизор марке „GORENJE“, LCD, 32 инча, црне боје; 2.Комода за телевизор, светло браон боје, дрвена;3.Витрина, дрвена са стакленим крилима, светло браон боје;4.Машина за прање судова, марке „ELIN“, беле боје,5.Регал, браон-црне боје, четири дела;6.Телевизор марке „VOX“, црт, црно-сиве боје; 7.Веш машина, марке „GORENJE“, тип WA60085, беле боје;
  Процењена цена предмета продаје: од 5.000,00 динара до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.500,00 динара до 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 14:18:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: ivanazugic75@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 6720
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Карађорђева 25/6, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И.-5103/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-279/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јула Надрљански
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности, породичне стамбене зграде
  Опис предмета продаје: Продаја непокретности, породичне стамбене зграде бр. 2, површине 48м2, на КП бр. 6238, уписане у лист непокретности бр. 3 КО Крагујевац у улици Александра Бећановића број 5
  Процењена цена предмета продаје: 1.187.141,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 14:50:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 6718
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2Ии бр.290/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 65/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Младен Прица
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 62.702,01 дин; 191.091,84 дин; 298.581,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 31.351,00 дин; 95.545,92 дин; 104.503,35 дин


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2017-09-28 14:13:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 6717
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Карапанџина 18/8, Неготин
  Пословни број судског предмета: И.И-116/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-123/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Самостална занатска радња "Ентеријер Богдановић" Кладово
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 28 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари/ Покућство
  Опис предмета продаје: Комода са огледалом Усисивач непознате марке 2500 W Регал стари дводелни Стаклена витрина дводелна Комода са фијокама Шифоњер (иверица) Сто трпезаријски са шест столица Витрина са двоја врата (пуно дрво) Витрина са троја врата (пуно дрво) Телевизор PANASONIC CRT Комода за телевизор Пећница марке ARIELLI са две рингле Микроталасна пећница марке MIDEA (стара) Сто са једном столицом и три столице без наслона Три сточића разне величине Клима уређај марке LG 12“ Два шифоњера, крем и браон боје Сто за
  Процењена цена предмета продаје: 256.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 179.200,00 дин


  Оглас поставио: Радован Тошић
  Датум и време постављања: 2017-09-28 14:28:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljpa@gmail.com
  Контакт телефон: 0648566051
  ПИБ: 108590360
  Матични број: 63558508

  Број записа у бази: 6716
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Војводе Радомира Путника бр. 7, први спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ 125/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 17/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гаранцијски фонд Аутономне покрајине Војводине, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТРАКТОР
  Опис предмета продаје: SAME EXPLORER 3 10GT DT, рег.ознака VŠAAH-49, производна ознака/серијски број S14S934WVT5770, број мотора 10780426, маса 3563, запремина 5860, снага 70.5, година производње 2009, серијски бр. маркице 12/17
  Процењена цена предмета продаје: 31000 евра или 3.695.510,00 динара (по средњем курсу НБС од 119,21 на дан 10.08.2017.године)
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности - 2.586.857,00


  Оглас поставио: Далибор Лазић
  Датум и време постављања: 2017-09-28 13:55:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 23а
  Е-маил адреса: izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611716673
  ПИБ: 108779486
  Матични број: 63696587

  Број записа у бази: 6715
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Панчево, ул. Светог Саве бр. 23а
  Пословни број судског предмета: ИИв-239/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 21/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО „ДРАГИЋ ТЕРЗИЋ“
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Зграда број 3 - зграда за производњу саобраћајних средстава-ФАРБАРА, потес Утва, изграђена на катаст
  Опис предмета продаје: Зграда број 3 - зграда за производњу саобраћајних средстава-ФАРБАРА, потес Утва, изграђена на катастарској парцели број 6743/24 и уписана у лист непокретности број 18198 КО Панчево
  Процењена цена предмета продаје: 9.001.644,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 6.301.150,80 рсд


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-20 13:04:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 6712
  Датум продаје: 2017-11-02
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: И. 1389/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. А54/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саша Васиљевић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1 четворокрилни регал, 2 кревета - двоседа, 1 веш машина, 1 крава са наушницом
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 20.10.2017
  Процењена цена предмета продаје: 132.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 10:43:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 6711
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 644/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП МОБИЛЕ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни ивентар
  Процењена цена предмета продаје: 48.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.250,00


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2017-09-28 13:06:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 6710
  Датум продаје: 2017-10-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Карапанџина 18/8, Неготин
  Пословни број судског предмета: И.И-188/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-166/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгана Деусснер, Трњане
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 43 ставки, више кома
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Барска столица- црна, стара Табуре- мало, браон Велики табуре плаве боје 80x80x40 Фискална каса марке HCP Best Мобилни телефон Alcatel one touch Зелена торба- произвођач BN BOS шифра 86/1092 Плава торба- произвођач BN BOS шифра 86/1094 Плава торба- произвођач BN BOS шифра 86/1060 Црна торба- произвођач BN BOS шифра 80213 Браон торба rayca- произвођач BN BOS шифра 1102 Црна торба (тегет) произвођач BN BOS шифра 86/1104 Цигла боја торба- произвођач BN BOS шифра 1046 Маслинасто зелена торба, итд
  Процењена цена предмета продаје: 505.480,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 353.836,00 дин


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 15:26:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 6709
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
  Пословни број судског предмета: И.Ив-74/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-103/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НЕВА ПРОДУКТ ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 27 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари -разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари - разно
  Процењена цена предмета продаје: 269.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 134.500,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-28 11:53:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6707
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 36/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 53/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Водоканал Сомбор
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 9.000,00 динара итд


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767