ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1819 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ивана Букарица Биуковић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 15:30:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0600379995
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 15095
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Македонска 32/1
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 153/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 168/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојана Кнежевић
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретна имовина
  Опис предмета продаје: Путничко возило Ауди А 8
  Процењена вредност предмета продаје: 1.094.930,50
  Почетна цена предмета продаје: 547.465,25


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2018-08-31 15:18:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 15094
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 209/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 87/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија АД
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Панчеву
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 1.846.205,03
  Почетна цена предмета продаје: 1.292.343,52


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2018-08-31 14:50:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 15093
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: и.ивк-3/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-3/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ЧИСТОЋА СТАРА ПАЗОВА
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ауто тојота старлет и чамац
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о другој јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о другој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о другој јавној продаји


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-31 14:13:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15092
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-477-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто и 3 столице Орман Кауч Фрижидер “ОBODIN”
  Опис предмета продаје: Сто и 3 столице Орман Кауч Фрижидер “ОBODIN”
  Процењена вредност предмета продаје: 2000,00 2000,00 4000,00 5000,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 14.000,00 2.800,00 3.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-31 13:42:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15091
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-544-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто и 3 столице Телевизор “АЕ6” 32’ Звучници “PIONIR” Фрижидер “OBODIN”
  Опис предмета продаје: Сто и 3 столице Телевизор “АЕ6” 32’ Звучници “PIONIR” Фрижидер “OBODIN”
  Процењена вредност предмета продаје: 3000,00 9000,00 5000,00 6000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.100,00 6.300,00 3.500,00 4.200,00


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2018-08-31 13:26:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 15090
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Газиместанска 4/3, Крушевац
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 879/17, И.И.бр. 195/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.657/17, И.И.бр. 65
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Александар Милић
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: - њива 1. класе, површине 5а 78м2, потес Плац, пољопривредно земљиште, на к.п. бр. 1290 к.о. Обреж, - њива 2. класе , површине 74а 36м2, потес Динков Гај, пољопривредно земљиште, на к.п. 11148, к.о. Обреж, уписано у лист непокретности број 2119, к.о. Обреж
  Процењена вредност предмета продаје: у укупном износу за обе непокретности 202.783,57 динара, појединачни износу су ближе одређени у закључку о јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: у укупном износу за обе непокретности 101.391,78 динара, појединачни износу су ближе одређени у закључку о јавној продаји


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-31 13:02:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15089
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-546-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер “Beko” комб Ципеларник Сто и 6 столица Гардеробер (амерички) Кауч
  Опис предмета продаје: Фрижидер “Beko” комб Ципеларник Сто и 6 столица Гардеробер (амерички) Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 15000,00 5000,00 6000,00 10000,00 6000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 3.500,00 4.200,00 7000,00 4.200,00


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2018-09-26 11:05:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 15088
  Датум продаје: 2018-10-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ласла Гала 10/23, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-3991/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-766/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгиша Дојчиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1.Сто са шест столица, 1 сет, 2.Орман, 3.Орман, уградни, 4.Телевизор “Grundig”, 5.Сто, 6.Тросед, двосед и фотеља, 1 сет, 7.Комода, 8. Машина за веш, марке “BEKO”
  Процењена вредност предмета продаје: 1.Сто са шест столица, 1 сет- 18.000,00 динара 2.Орман-5.000,00 динара 3.Орман, уградни-25.000,00 динара 4.Телевизор “Grundig”- 10.000,00 динара 5.Сто-7.000,00 динара 6.Тросед, двосед и фотеља, 1 сет-40.000,00 динара 7.Комода-15.000,00 динара 8. Машина за веш, марке “BEKO”-8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.Сто са шест столица, 1 сет- 9.000,00 динара 2.Орман-2.500,00 динара 3.Орман, уградни-12.500,00 динара 4.Телевизор “Grundig”- 5.000,00 динара 5.Сто-3.500,00 динара 6.Тросед, двосед и фотеља, 1 сет-20.000,00 динара 7.Комода-7.500,00 динара 8. Машина за веш, марке “BEKO”-4.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-08-31 09:47:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 15087
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИ-110/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-513/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Варком" услуге, производња и трговина д.о.о. - у стечају, Марибор
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности - станови
  Опис предмета продаје: Непокретности описане у Закључку о првој јавној продаји непокретности у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 76.194.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-08-31 09:08:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15086
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИв 66/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 190/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: TABEX DOO SREMSKA MITROVICA
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: Угаона гарнитура сиве боје, Веш машина марке "Горење", Замрзивач марке "Горење", Замрзивач без ознаке марке
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 дин до 20.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 дин до 10.000,00 дин


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-08-31 08:55:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15085
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 13,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИ 409/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 392/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, бр. зграде 1 у Кленку, саграђена на катастарској парцели број 1690/2, уписана у лист непокретности број 1337 К.О. Кленак
  Процењена вредност предмета продаје: 5.555.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.777.700,00 динара  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-08-31 08:53:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 15084
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица Кнеза Милосава Лаповца број 64, Лапово
  Пословни број судског предмета: ИИ 3447/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 40/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Филип Мујковић, Лапово
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ригла за магнум цеви, делови калупа различитих димензија (за отпад)
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 1.490.724,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 745.362,10


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-31 08:48:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15083
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-357-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “NEO” 51’ Oрман Регал Машина за веш “Gorenje” 4 столице и сто Компијутер “Pentium 4”
  Опис предмета продаје: Телевизор “NEO” 51’ Oрман Регал Машина за веш “Gorenje” 4 столице и сто Компијутер “Pentium 4”
  Процењена вредност предмета продаје: 5000,00 3000,00 6000,00 8000,00 4000,00 5000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3500,00 2100,00 4200,00 5600,00 2800,00 3500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 16:10:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15081
  Датум продаје: 2018-09-29
  Време продаје: 12:15
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИв-231/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-231/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "EXPOBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD", Београд, ул. ДАЛМАТИНСКА бр. 22, МБ 07534183, ПИБ 100003148,
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “EI NIŠ”, Кауч, Сто и четири столице, Веш машина “Gorenje”, Мали сточић, Француски лежај,
  Опис предмета продаје: Телевизор “EI NIŠ”, Кауч, Сто и четири столице, Веш машина “Gorenje”, Мали сточић, Француски лежај, Усисивач “KENO”, Ауто “Zastava” 128 нерегистрован, ’82 годиште
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара ,7.000,00 динара, 4.000,00 динара, 9.000,00 динара, 1.000,00 динара, 12.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00 дин, 3.500,00 дин, 2.000,00 дин, 4.500,00 дин, 500,00 дин, 5.000,00 дин,1.000,00 дин, 6.000,00 дин


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 15:58:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15080
  Датум продаје: 2018-09-29
  Време продаје: 10:45
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИв-481/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-481/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: THYSSENKRUPP MATERIALS" ДОО, Инђија, ул. Саве Ковачевића ББ, МБ 20354283, ПИБ 105293817
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Камион “МАН 24362” 95 год Рег. Ознака ZA039AP са дизалицом, Виљушкар “Зил” 5т, Радна платформа хидра
  Опис предмета продаје: Камион “МАН 24362” 95 год Рег. Ознака ZA039AP са дизалицом, Виљушкар “Зил” 5т, Радна платформа хидраулична 2т на 4,5м “Kohler Bingek”, Koмби “Citroen” C25, Комби MB 100 Mercedes
  Процењена вредност предмета продаје: 1.200.000,00 динара, 400.000,00 динара, 200.000,00 динара, 100.000,00 динара, 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 600.000,00 дин, 200.000,00 дин, 100.000,00 дин, 50.000,00 дин, 50.000,00 дин


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 15:55:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15079
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-389/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung” Кауч Двокрилни орман Десктоп рачунар са монитором “ACER” 22 Мали сто Фотељ
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung” Кауч Двокрилни орман Десктоп рачунар са монитором “ACER” 22 Мали сто Фотеља кожна
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 10.000,00 3.000,00 6.000,00 2.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 5.000,00 1.500,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 15:15:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 15078
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 13:00ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: И-3180/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-714/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јанис Макридис
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности-разно
  Опис предмета продаје: бр.зграде 1, породична стамбена зграда, потес КОНОПНИЧКА, површине 112м2, у приватној својини 1/1 извршног дужника Ђокић Мирослава, бр.зграде 2, помоћна зграда потес КОНОПНИЧКА, површине 69м2, у пирватној својини 1/1 извршног дужника Ђокић Мирослава. бр.зграде 3, помоћна зграда, потес КОНОПНИЧКА, површине 50м2, у приватној својини 1/1 извршног дужника Ђокић Мирослава бр.зграде 4, помоћна зграда, потес КОНОШНИЧКА, површине , у приватној својини 1/1 извршног дужника Ђокић Мирослава
  Процењена вредност предмета продаје: 7.056.090,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 4.939.263,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 15:10:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15077
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-363/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор",
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “SAMSUNG” Електрични шпорет + плин “делиград” Кауч Сто и две столице Двокрилни орман Витри
  Опис предмета продаје: Телевизор “SAMSUNG” Електрични шпорет + плин “делиград” Кауч Сто и две столице Двокрилни орман Витрина
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 9.000,00 7.000,00 3.000,00 4.000,00 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 4.500,00 3.500,00 1.500,00 2.000,00 3.500,00


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 13:07:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 15076
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар,ул. Николе Пашића бр. 124, Зајечар
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-9/2018
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.И-45/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROCREDIT BANK AD, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Београд, ул. Милутина Миланковића 17
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: Породичне стамбене зграде, број зграде 1, број етаже Пр + Сп, површине у основи 117м/2 у улици Сретена Марковића бр.7, на катастарској парцели бр.6299, све уписано у лист непокретности бр.11619 К.О. Књажевац, у својини извршног дужника, приватна, са обимом удела 1/1, објекат има одобрење за употребу
  Процењена вредност предмета продаје: 4.321.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.160.600,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-08-30 15:02:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 15075
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља у Краљеву, Трг српских ратника бр. III/1
  Пословни број судског предмета: И.ИВ бр. 678/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-28/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА ад Нови Сад,
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 динара до 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена покретних ствари износи 50% од процењене вредности ствари. Цена покретних ствари се слободно уговара.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767