ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-02-26 16:40:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10356
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 7П-77/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-А87/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Виши суд у Нишу
  Надлежни суд: Виши суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Воћњак 5. класе површине 64 метара квадратна, број парцеле 318, врт 4. класе површине 3 ара и 78 метара квадратна, број парцеле 439, врт 4. класе површине 66 метара квадратна, број парцеле 441, пашњак 5. класе, површине 1 ара и 4 метара квадратна, број парцеле 464, шума 6. класе површине 11 ара и 70 метра квадратна, број парцеле 1312, ливада 5. класе површине 2 ара и 35 метара квадратна, број парцеле 1800/1 уписан у лист непокретности број 366...
  Процењена цена предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-02-26 16:26:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 10355
  Датум продаје: 2018-03-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-284/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 121/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: 1.126.400,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 563.200,00 дин.


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-02-26 16:06:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 10354
  Датум продаје: 2018-03-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 5И И-3378/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1122/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саша Ђокић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Саша Ђокић Машина за обраду гвожђа ERKOLINA Приколица ZASTAVA AA 010-NI Koмпресор TOROS Вага за мерење Агрегат 5кw ES 4000 Струг ПОТИСЈЕ Стубна бушалица WALTER Kамион ZASTAVA
  Процењена цена предмета продаје: 4.216.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.529.600,00 динара


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2018-02-26 15:56:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 10353
  Датум продаје: 2018-03-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Карапанџина 18/8, Неготин
  Пословни број судског предмета: И.154/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-64/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционарско друштво за осигурање Триглав осигурање Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Мајданпеку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Корпа за трактор, приколица за дрва, Моторна тестера, Казан за ракију, Приколица за трактор, приколица за дрва
  Процењена цена предмета продаје: 134.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 67.000,00 дин


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-02-26 15:54:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 10352
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 120-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ И УСЛУГЕ "ПРИНЦИПАЛ ДУО" ЧАЧАК
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 55.260,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 27.630,00 динара


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-02-26 15:54:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 10351
  Датум продаје: 2018-03-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ии 336/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ии 422/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛОВАН ЂУРИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 58.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-02-26 15:50:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 10350
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 5
  Пословни број судског предмета: Ии396/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 365/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Атила Шоти
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја
  Опис предмета продаје: Двособан стан у Панчеву, површине 55м2
  Процењена цена предмета продаје: 3.676.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.573.200,00 динара


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-02-26 15:46:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 10349
  Датум продаје: 2018-03-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИв 511/2017
  Број предмета јавног извршитеља: иив 133/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО " ИДЕ ВОЗ" Крушевац
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 56.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2018-02-26 15:38:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 10347
  Датум продаје: 2018-03-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Карапанџина 18/8, Неготин
  Пословни број судског предмета: ИИв.192/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-31/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сандра Владев Петковић ПР СТР " Сунце" Неготин
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 186 ставки више кома
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Баде мантил кларус вел 1-8 шифра 405 Тренерка цветић вел 6-12м боја шифра 412 Мајица боди пепа бамбино шифра 414 Дукс дечији з цветић вел 1 шифра 417 З.д. дукс беби с вел 1 шифра 418 Туника прслук нип вел 2-4 шифра 420 Туника прслук нип вел 8-16 шифра 421 Беби дукс невен вел 3 бели шифра 422 Џемпер ролка циркон вел 4 шифра 423 Боди мајица мушка д.р. вел 10-16 нип шифра 427 Дукс вел 6м беби стар маслинасто мус шифра 430 Дукс јакна нип мушка вел 6 шифра 431 Тренерка доњи део женск. Вел 4-6 и др.
  Процењена цена предмета продаје: 214.773,06 дин
  Почетна цена предмета продаје: 107.386,53 дин


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-02-26 15:29:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10346
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Инт 34/2016
  Број предмета јавног извршитеља: Инт 34/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-02-26 15:26:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10345
  Датум продаје: 2018-03-26
  Време продаје: 09:15
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И-47/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-510/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стаменко Матовић, Рашка, ул. Боровићи чији је пуномоћник адв. Душан Михајловић, Рашка, Карађорђева 3
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 1.500,00 дин. до 36.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 900,00 дин. до 21.600,00 дин.


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-03-30 11:44:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 10344
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог бр. 8А/1, 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.1634/12
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.98/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Звездан Живановић
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, број зграде 1, спратности Пр1+Пк1, на адреси у ул. Вожда Карађорђа 93/1, Аранђеловац
  Процењена цена предмета продаје: 5.026.043,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.507.813,00


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2018-03-26 14:17:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 10342
  Датум продаје: 2018-04-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Карапанџина 18/8, Неготин
  Пословни број судског предмета: Иив.бр.36/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А19/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank Srbija a.d., Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Виноград 6. класе, Ливаде 6. класе, Виноград 6. класе, њива 6. класе
  Процењена цена предмета продаје: 181.516,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 90.758,00 дин


  Оглас поставио: Маја Дукић Матић
  Датум и време постављања: 2018-02-26 15:01:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: maja.dukic035@gmail.com
  Контакт телефон: 0652319323
  ПИБ: 108354626
  Матични број: 63360970

  Број записа у бази: 10341
  Датум продаје: 2018-03-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Јагодина
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.А203/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Društvo sa ograničenom odgovornošcu Porr- Werner&Weber Jagodina
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: пет
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: . HP laser jet M1522 np копир штампач, 2. Штампач „Kyocera fs104“ , 3. Монитор „Samsung sunc master", 4. Кућиште компјутера „Coodegon“, 5. Канцеларијска столица, црна,
  Процењена цена предмета продаје: 85.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 59.500,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-02-26 15:01:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 10340
  Датум продаје: 2018-03-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 167/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 106/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДАКИ ПЕТРОЛ ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕРЕТНО МОТОРНО ВОЗИЛО ВОЛВО ФХ12
  Опис предмета продаје: ТЕРЕТНО МОТОРНО ВОЗИЛО ВОЛВО ФХ12
  Процењена цена предмета продаје: 1.136.846,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 795.790,10 ДИНАРА


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-02-26 14:58:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 10339
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 61/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 86/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПТП АЛБАТРОС ММ ДОО ШИД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 2412, катастарска парцела број 2867, катастарскапарцела број 3040, КО Адаше
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 2412, катастарска парцела број 2867, катастарскапарцела број 3040, КО Адашевци
  Процењена цена предмета продаје: од 1.485.804,14 динара до 4.880.315,05 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.040.063,59 динара до 3.416.220,53 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-02-26 14:54:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 10338
  Датум продаје: 2018-03-29
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 141/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 68/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈОВИЧИЋ ЗОРИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле и 1 објека
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 767/2 и број 767/3 са викенд кућом, К.О. Ириг
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 767/2 и број 767/3 са викенд кућом, К.О. Ириг
  Процењена цена предмета продаје: 1.644.443,88 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.151.110,71 динара


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2018-02-26 14:46:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 10337
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Карапанџина 18/8, Неготин
  Пословни број судског предмета: И.И-84/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-65/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зорица Качавенда, Дупљане
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Дрвене клупе-3 ком, дрвени столови-2 ком, Пластичне столице 3 ком, Телевизор марке SCHNEIDER-стари, Видео рекордер марке Gold Star- стари, Сателитски ресивер, Жути двосед и фотеља, дрвени трокрилни ормар, Телевизор Grunding-стари, Шифоњер окер боје и др.
  Процењена цена предмета продаје: 59.500,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 29.75,00 дин


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-02-26 14:45:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 10336
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 102/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 182/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Кнежевић Никола
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пежо 406
  Опис предмета продаје: Пежо 406
  Процењена цена предмета продаје: 221.151,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: 154.806,19 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-02-26 14:39:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 10335
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: I-6 Иив 259/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 72/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЕРЕБЕЉИ ХАЈНАЛКА
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве 2., 3., и 5. класе
  Опис предмета продаје: потес Гувниште, укупне површине 01 ха, 35 ара 26 м2
  Процењена цена предмета продаје: 1.013.639,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 709.547,30 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767