ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1713 активних, од укупно 11910 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 11:23:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 11981
  Датум продаје: 2018-06-26
  Време продаје: 9 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: ИИ 154-17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 95-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОЛХОЗ УБ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, комода за телевизор, ормар, веш машина, телевизор, двд, ауто ренаулт
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 07.06.2018
  Процењена вредност предмета продаје: 102.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-07 10:00:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11979
  Датум продаје: 2018-05-25
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИ 147/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 383/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Требовац Мила, Требовац Милутин и Требовац Драгиња
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле са објекти
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела (једна са објектима, њива)
  Опис предмета продаје: парц. бр. 1187, површине 689 м2, са објектима и парцела бр. 1188, површине 962 м2 коју чини њива 2. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 359.570,85 динара
  Почетна цена предмета продаје: 251.699,59 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-05-07 09:55:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 11978
  Датум продаје: 2018-05-28
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: I 2 Иив 428/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 250/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЛЕТИНА ДОО НОВИ БЕЧЕЈ
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Електронски пикадо
  Опис предмета продаје: Електонски пикадо марке MAGIC DART 4
  Процењена вредност предмета продаје: 71.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 49.700,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 16:59:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 11977
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-1397/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-9/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Кетеринг и угоститељска радња "ХРАМ" Краљево Бојан Јоксимовић ПР
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, угаона гарнитура, кућни биоскоп, прасад.
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке “GRUNDIG”, 43VLE5523BN, LCD, црне боје, 43 инча; 2. Угаона гарнитура, са фотељом, сиво- браон боје; 3. Кућни биоскоп, DVD плејер марке LG, са пратећим звучницима марке LG, систем 5+1, црне боје; 4. Прасад, беле боје, ком. 8, тежине око 30 кг свако.
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00-70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00-35.000 динара


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 10:26:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 11976
  Датум продаје: 2018-06-25
  Време продаје: 9 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: И.и. 305-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 180-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Надежда Иванић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: веш машина, замрзивач, 7 оваца 7 јагњади
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 07.06.2018.
  Процењена вредност предмета продаје: укупна 102.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Братислав Филиповић
  Датум и време постављања: 2018-06-05 15:16:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Војводе Степе 8, локал 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.filipovic@gmail.com
  Контакт телефон: 022560896
  ПИБ: 108590394
  Матични број: 63558729

  Број записа у бази: 11975
  Датум продаје: 2018-06-27
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља у Инђији, Војводе Степе 8, локал 13
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-75/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-35/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путнички аутомобил
  Опис предмета продаје: FIAT PUNTO 1.2 , 2003. годиште, плаве боје.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.700,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 850,00 евра


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-05-06 15:37:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 11974
  Датум продаје: 2018-05-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 1184/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 1161/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Addiko bank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Двособан стан у Батајници
  Процењена вредност предмета продаје: 4797891,21
  Почетна цена предмета продаје: 2398945,60


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-05-06 15:34:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 11973
  Датум продаје: 2018-05-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 93/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 108/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: х
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њиве
  Опис предмета продаје: Њиве потес Клисура
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-05-06 15:28:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 11971
  Датум продаје: 2018-06-04
  Време продаје: 00:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 1508/16
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 544/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Државна лутрија Србије
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари из стана/куће
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ствар договора купца и извршног повериоца


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-06-07 13:47:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 11970
  Датум продаје: 2018-08-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.437/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 2/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ProCredit Bank ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела 19720 - њива 2. класе, површине 24а89м2, у улици Западни Виногради
  Процењена вредност предмета продаје: 814.595,53 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-05-05 13:58:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 11969
  Датум продаје: 2018-05-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 5
  Пословни број судског предмета: Ив-83/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.456/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Vitamix-klas" СТР
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: њива 1. класе, њива 2. класе, њиве 3.класе и ливаде 6.класе, земљиште под зградом
  Процењена вредност предмета продаје: 234.922,00 динара,2.663.568,00 динара, 511.404,00 динара, 188.713,00 динара, 150.493,00 динара, 408.670,00 динара, 41.082,00 динара, 317.205,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од сваке појединачне процењене вредности


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-05-05 13:39:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 11968
  Датум продаје: 2018-05-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: И-604/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 296/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Здравко Брзован из Банатског Новог села
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: њива 4.класе површине 58а 95м2
  Процењена вредност предмета продаје: 516.874,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 258.437,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-06-02 07:03:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 11967
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И Ив.600/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.14/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ZIM-PROMET DOO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO UVOZ-IZVOZ, SUBOTICA
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 125 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Драган Драговић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 18:04:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Данила Киша број 43
  Е-маил адреса: izvrsiteljns@mts.rs
  Контакт телефон: 0644682974
  ПИБ: 107574847
  Матични број: 62838051

  Број записа у бази: 11966
  Датум продаје: 2018-05-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Данила Киша бр. 43 , Нови Сад.
  Пословни број судског предмета: И.И. 99/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 13/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радован Рубежић
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Плутајући објекат-стамбена лађа
  Опис предмета продаје: Плутајући објекат- стамбена лађа Беочин, НС-П--946-А произведен 1977 године,дужина 44,52 м,ширина 8,02м, висина трупа 1,52м,дозвољена носивост 218,12 Т, који се састоји од 10 спаваћих кабинадневног боравка, кухиње, санитарног чвора, котларнице,
  Процењена вредност предмета продаје: 2.350.351,49 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.645.246,04 дин.


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2018-05-25 13:36:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 11965
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Нови Сад, Максима Горког 1А/5/54
  Пословни број судског предмета: Ии 3696/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.33/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Маркез Љубиша
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда у Сремским Карловцима и пашњак 6.класе
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда у Сремским Карловцима и пашњак 6.класе
  Процењена вредност предмета продаје: 1.477.812,50
  Почетна цена предмета продаје: 738.906,25


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2018-05-25 14:18:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 11964
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, Максима Горког 1А/5/54
  Пословни број судског предмета: Ии 3687/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.32/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија -Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљиште у грађевиснком подручју и пољопривередно земљиште
  Опис предмета продаје: Земљиште у грађевиснком подручју и пољопривередно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 4.578.004,40
  Почетна цена предмета продаје: 2.289.002,20


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2018-05-17 15:49:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 11962
  Датум продаје: 2018-06-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, Максима Горког 1А/5/54
  Пословни број судског предмета: ИИВ 864/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.7/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Grande Adriatic Food doo Leskovac
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Шума 3.класе
  Опис предмета продаје: Шума 3.класе
  Процењена вредност предмета продаје: 109.177,50
  Почетна цена предмета продаје: 32.753,25


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 16:23:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 11959
  Датум продаје: 2018-06-05
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд/Бежанијска коса
  Пословни број судског предмета: ИИ 2026/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 308/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трособан стан и гаражно место у насељу Belville у Београду
  Опис предмета продаје: Продаје се стан површине 95 м2 који се налази на трећем спрату стамбене зграде и гаражно место површине 12 м2 које се налази у подруму стамбене зграде у Београдаду - Новом Београду - насељу Belville, ул. Булевар Црвене армије кућни бр. 11Г
  Процењена вредност предмета продаје: Укупна вредност обе непокретности 25.083.222,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Укупна почетна цена 17.558.255,40 динара


  Оглас поставио: Милица Џаковић Бојић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 16:07:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Максима Горког 18
  Е-маил адреса: izvrsiteljmilicadzakovicbojic@gmail.com
  Контакт телефон: 013346649
  ПИБ: 108586970
  Матични број: 63556033

  Број записа у бази: 11958
  Датум продаје: 2018-05-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Панчево, Ул. Максима горког бр. 18
  Пословни број судског предмета: 3Ив 1526/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А16/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "EUROBANK" A.D
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Уметничке слике и бела техника
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 197.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 59.250,00


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-05-04 16:03:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 11957
  Датум продаје: 2018-05-24
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 449/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.231/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 420.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767