ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1494 активних, од укупно 13325 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2018-06-26 15:23:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 13437
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 346/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 149/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Игор Шарац
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште у Банатском Новом Селу
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 4.255.833,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.979.083,10


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 14:06:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 13436
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља у Краљеву, Трг српских ратника бр. III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 64/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-69/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Luciano Bottona
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 динара до 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 динара до 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-07-19 13:54:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 13435
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И И-135/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-22/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О. БЕОГРАД ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ОСИГУРАЊЕ ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОЉОПРИВРЕДНА ПРСКАЛИЦА марке МОРАВА и СЕТВОСПРЕМАЧ марке IMT-FOP
  Опис предмета продаје: ПОЉОПРИВРЕДНА ПРСКАЛИЦА марке МОРАВА и СЕТВОСПРЕМАЧ марке IMT-FOP
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара, 45.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00 динара, 22.500,00 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-07-19 12:28:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 13433
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1156/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ТОПЛАНА" БЕЧЕЈ
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара, 12.000,00 динара, 3.000,00 динара, 4.000,00 динара,5.000,00 динара, 10.000,00 динара, 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30% од процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-06-26 12:20:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 13432
  Датум продаје: 2018-07-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-197/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 169/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално - стамбено предузеће Сента
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Циркулар са абрихтером ; Бансек ; Бокс за зечеве 2 комада
  Процењена вредност предмета продаје: 36.000,00 динара ; 50.000,00 динара ; 10.000,00 динара по комаду укупно 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-26 11:10:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13429
  Датум продаје: 2018-07-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 207/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 207/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Топлана-Шабац"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-26 10:56:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13428
  Датум продаје: 2018-07-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Ии134/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 134/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Савић Зоран из Шапца
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 17:18:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 13427
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 947/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А238/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Обрадовић Радоје
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 805.525,51 динара
  Почетна цена предмета продаје: 402.762,76 динара


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2018-06-26 09:16:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 13426
  Датум продаје: 2018-07-25
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд/Бежанијска коса
  Пословни број судског предмета: Ии 3295/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 43/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Београду
  Опис предмета продаје: Продаје се двособан стан у Београду површине 51 м2 који се налази на првом спрату стамбене зграде за колективно становање у ул. Станка Пауновића Вељка бр. 78, К.О. Стара Раковица.
  Процењена вредност предмета продаје: 5.200.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.640.560,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 11:33:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13422
  Датум продаје: 2018-08-14
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.142/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.203/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДО ДДОР НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар у ходнику, tv foks
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-06-25 15:10:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 13418
  Датум продаје: 2018-07-26
  Време продаје: 15,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИв-723/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-399/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: B&B TRANSLOGISTIC DOO SUBOTICA
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Citroen Berlingo" 1.4 l, година производње 2001., рег. ознаке SM 032-PĐ
  Процењена вредност предмета продаје: 128.474,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 89.932,22 динара


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-06-25 15:05:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 13417
  Датум продаје: 2018-08-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Иив 237/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.129/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PHIWA DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Регал из 5 дела , процењена вредност: 15.000,00 РСД 2. Телевизор FOX 32, процењена вредност: 15.000,00 РСД 3. Угаона гарнитура, процењена вредност: 1.000,00 РСД 4. Клуб сто, процењена вредност: 30.000,00 РСД 5. Витрина из 2 дела, процењена вредност: 20.000,00РСД 6. Машина за сушење веша, процењена вредност: 8.000,00 РСД 7. Микроталсна пећ, процењена вредност: 3.000,00 РСД
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 + 15.000,00 + 1.000,00 + 30.000,00 + 20.000,00 + 8.000,00 + 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-06-25 14:59:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 13415
  Датум продаје: 2018-08-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии 48/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.191/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JP PALIĆ-LUDAŠ PALIĆ
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парц.бр 1604/4 – грађевинска парцела, површине од 4а86м2, у улици Викенд насеље; -без опреме парц.бр 1607/10 – грађевинска парцела, површине од 88м2, у улици Викенд насеље; - без опреме парц.бр 1604/6 – земљиште под зградом - објектом, површине од 4а72м2, на којој је саграђена викенд кућа, у улици Викенд насеље 219; -без опреме
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-08-10 09:00:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 13414
  Датум продаје: 2018-09-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии 17/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 9/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марта Милодановић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела број 4771 – земљиште под зградом - објектом, површине од 1а26м2, на којем је саграђена породична стамбена зграда, у улици Шумадијска 9; земљиште уз зграду – објекат, површине од 3а58м2, у улици Шумадијска;
  Процењена вредност предмета продаје: 1.952,675,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-08-17 08:38:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 13412
  Датум продаје: 2018-09-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ив.бр. 885/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 428/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Самостални аутопревозник "Новокмет Миле" ПР Крагујевац
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило, намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 475.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 237.800,00 динара


  Оглас поставио: Марина Јеремић
  Датум и време постављања: 2018-07-25 10:27:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 13411
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића број 5
  Пословни број судског предмета: ИИв 643/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв190/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво за превоз, трговину и услуге МЕГА МОРАВА ШПЕД ДОО Водице, Смедеревска Паланка
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.трактор ИМТ 542, 2. балирка марке Џон Дир
  Опис предмета продаје: ближе описане на закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: ствар под редним бројем 1 - 536.000,00 динара, ствар под редним бројем 2 - 298.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2018-06-25 12:09:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 13408
  Датум продаје: 2018-07-24
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-1480/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Петровић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 82.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 41.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-06-25 12:03:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 13407
  Датум продаје: 2018-07-31
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 376/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 224/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VB LEASING DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР, 68М2, К.О. Сремска Митовица
  Опис предмета продаје: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР, 68М2, К.О. Сремска Митовица
  Процењена вредност предмета продаје: 5.268.640,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.634.320,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-06-25 11:59:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 13406
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 63/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 68/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НОВА АГРОБАНКА У СТЕЧАЈУ АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: од 12.000,00 динара до 20.000,000 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара до 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-06-25 11:24:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 13405
  Датум продаје: 2018-07-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 И-753/2017 од 13.07.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 318/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: удео куће
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број20852 КО Зрењанин 1 Двособан стан на КО 8328/1 број посебног дела 3 површине 50м2 Етажа 3 која се састоји од 2 собе, улаза, кухиње са трпезаријом и купатилом. Укупна површина етажа је 50а41м2 у две шупе од 13,55м2 стамебна зграда у у улици Др. Лазе Костића а што у природи представаља у складу са посебним извештајем стручног лица радна просторија број 1 површине 9,32 м2, радна просторија број 2 површине 15,01м2 радна просторија број 3 површине 16,16
  Процењена вредност предмета продаје: 2.385.976,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: непосредна погодба 30%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767