ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-07-26 13:25:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 5222
  Датум продаје: 2017-08-24
  Време продаје: 08:15
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: Ив-137/09
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А130/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Рашка", Рашка, ул. Душанова бр. 2а, МБ 07176872, ПИБ 101274752
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: прама закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 3.000,00 динара до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 900,00 динара до 4.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-07-26 13:21:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 5221
  Датум продаје: 2017-08-24
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљевo
  Пословни број судског предмета: Ив-2265/2011
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А229/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Рашка", Рашка, ул. Душанова бр. 2а, МБ 07176872, ПИБ 101274752
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: прама закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2017-07-26 12:48:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 5220
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 21 и.943/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-49/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ " A.Д.О БЕОГРАД, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште, парцеле
  Процењена цена предмета продаје: 272.347,51
  Почетна цена предмета продаје: 163.408,51


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-07-26 12:39:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 5219
  Датум продаје: 2017-09-06
  Време продаје: 10,30
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.332/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОДС ЕПС Дистрибуција ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: - аутомобил марке „Пежо“, комерцијалне ознаке „307“, плаве боје, регистарских ознака BĆ-014-YB
  Процењена цена предмета продаје: 240.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 168.000,00 дин.


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-07-26 12:35:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 5218
  Датум продаје: 2017-09-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-16625/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А849/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: Кухиња са висећим делом, Машина за судове, Штампач, Замрзивач, ТВ Samsung, Ципеларник, ТВ Vivax, Регал, Клима, Сто за рачунар, Усисивач, Веш машина
  Процењена цена предмета продаје: 163.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 114.100,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-07-26 12:07:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 5217
  Датум продаје: 2017-08-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља у улици Синђелићев трг бр.1/3, Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-400/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А131/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU GRANDE ADRIATIC FOOD LESKOVAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Црт телевизор “Vivax”82 цм; Мини линија “Samsung” MAX 450; Клима "Midea" деветка са спољном јединицом; Полица за телевизор са гардероберима (4 дела); Клуб сточић;Кревет на развлачење (2 комада); Микроталасна пећ; Веш машина Bira “WM 442CB2”; Усисивач “Vox Typhoon 3000”; Комода са гардеробером
  Процењена цена предмета продаје: 92.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 64.750,00


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2017-09-13 15:18:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 5216
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 24 ИИв-353/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А68/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRАEUS BANKA ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЛАП-ТОП марке ASUS, ТЕЛЕВИЗОР марке TOSHIBA, МАШИНА ЗА ШИВЕЊЕ марке BAGAT 706, КОМОДА СА ВИТРИНОМ -
  Опис предмета продаје: ЛАП-ТОП марке ASUS, ТЕЛЕВИЗОР марке TOSHIBA, МАШИНА ЗА ШИВЕЊЕ марке BAGAT 706, КОМОДА СА ВИТРИНОМ - ДРВЕНА
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00 динара,30.000,00 динара,25.000,00 динара,40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.000,00 динара,15.000,00 динара,12.500,00 динара, 20.000,00 динара,


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-07-26 10:45:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 5210
  Датум продаје: 2017-08-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ињац Мирослава, Чачак, Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: Ив 515-16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 300/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миладин Радичевић
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: к.п. 186/2 КО Горња Краварица, по култури шума пете класе у површини од 2917 м2, уписане у лист н
  Опис предмета продаје: к.п. 186/2 КО Горња Краварица, по култури шума пете класе у површини од 2917 м2, уписане у лист непокретности бр. 251 КО Горња Краварица,
  Процењена цена предмета продаје: 96.097,44
  Почетна цена предмета продаје: 67.268,00


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-07-26 10:32:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 5209
  Датум продаје: 2017-09-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Дринска 21, Љубовија
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 315/16
  Број предмета јавног извршитеља: И-И.448/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кат парцела број 4972/5, Кат парцела број 5353, Кат парцела број 6441/1, све из ЛН бр. 937 КО Горња
  Опис предмета продаје: Кат парцела бр 4972/5 потес Симићи по начину коришћења шума 5 класе површине 0.19,58 ха у приватној својини извршног дужника са обимом удела 1/1 ; кат парцела бр 5353 потес Неваче по начину коришћења њива 3 класе површине 0.60,88 ха у приватној својини извршног дужника са обимом удела 1/1; кат парцела бр 6441/1 потес Пјескови по начину коришћења њива 2 класе површине 0.28,43 ха у приватној својини извршног дужника са обимом удела 1/1
  Процењена цена предмета продаје: 81.844,87 динара; 1.407.368,00 динара; 491.839,00 динара;
  Почетна цена предмета продаје: 40.922,43 динара; 703.684,00 динара; 245.919,50 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-07-26 09:48:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 5207
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 13,30
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ињац Мирослава, Чачак, Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: ИВ 278/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 8/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЕУРОБАНК" АД
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 7. класе, пољопривредно земљиште, површине 12а 92м2, потес МЕОЦ, сада под засадом малине, на ка
  Опис предмета продаје: Њива 7. класе, пољопривредно земљиште, површине 12а 92м2, потес МЕОЦ, сада под засадом малине, на катастарској парцели715/2, уписано у лист непокретности 293 КО Куманица
  Процењена цена предмета продаје: 62.274,40
  Почетна цена предмета продаје: 43.592,08


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 15:55:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 5206
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: I 2 ИИв 79/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 40/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка Србија а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизори,музички стуб, сто са две фотеље,ормар велики
  Опис предмета продаје: Телeвизор марке Нео, Музички стуб марке Самсунг,Телeвизор марке Беко
  Процењена цена предмета продаје: 3500
  Почетна цена предмета продаје: 1750


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-08-23 09:44:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 5205
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-211/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-55/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ АЛТИ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кожни двосед, кожни тросед, кожна канцеларијска столица, клима ФУЕГО, канцеларијски сто, монитор САМ
  Опис предмета продаје: кожни двосед, кожни тросед, кожна канцеларијска столица, клима ФУЕГО, канцеларијски сто, монитор САМСУНГ
  Процењена цена предмета продаје: 138.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 69.000,00 динара


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2017-07-26 08:14:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 5204
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-130/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-51/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Катастарска парцела бр. 3369, породична стамбена зграда на парцели бр. 3369
  Опис предмета продаје: На продају непокретности ближе описане приложеним закључком о продаји непосредном погодбом
  Процењена цена предмета продаје: 312.971,10
  Почетна цена предмета продаје: 156.458,55


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-08-22 09:08:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 5202
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И-5159/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А162/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породично стамбена зграда број 1, површине у габариту 112 м2, изграђена на кп. бр.12703, површине 8
  Опис предмета продаје: Породично стамбена зграда број 1, површине у габариту 112 м2, изграђена на кп. бр.12703, површине 8,86 ара, а која парцела је у власништву Републике Србије, са правом коришћења извршног дужника са уделом од 464/886, све уписано у лн. бр. 8184 КО Крагујевац 3;
  Процењена цена предмета продаје: 36.322 евра
  Почетна цена предмета продаје: 18.161 евра


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2017-08-22 13:25:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 5185
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: Ии бр.221/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А86/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драга Џиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари у домаћинству извршног дужника
  Процењена цена предмета продаје: 177.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 123.900,00 дин.


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 13:56:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: ivanazugic75@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 5181
  Датум продаје: 2017-09-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Карађорђева 25/6, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И.6293/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.310/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности, пољопривредног земљишта
  Опис предмета продаје: Продаја непокретности, пољопривредног земљишта уписане у лист непокретности 276 КО Кнежевац
  Процењена цена предмета продаје: 4.208.853,59
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Јасмина Митић
  Датум и време постављања: 2017-07-25 11:14:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Цара Душана 28/6
  Е-маил адреса: jas.mitic@gmail.com
  Контакт телефон: 063420001
  ПИБ: 107574654
  Матични број: 62838159

  Број записа у бази: 5179
  Датум продаје: 2017-08-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ниш, Цара Душана бр.28/6
  Пословни број судског предмета: 5ИИ213/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-25/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ненад Живановић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: 1/3 сувласничког удела на породичној стамбеној згради у ванкњижној својини
  Процењена цена предмета продаје: 3.405.265,50
  Почетна цена предмета продаје: 2.383.685,85


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-07-25 10:29:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5176
  Датум продаје: 2017-08-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: I 3 Ив 171/2015
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 93/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива и зграда
  Опис предмета продаје: уписани у ЛН 3114 КО Црвенка и 725 КО Црвенка
  Процењена цена предмета продаје: 861.835,15 динара
  Почетна цена предмета продаје: 517.101,09 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2017-07-25 08:54:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 013334127
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 5169
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, ул.Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: Иив.34/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.28/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТР пољопривредна апотека "Vitamix-klas" Шунић Љубомир ПР, Црепаја
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: путнички аутомобил
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2017-07-25 08:47:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 013334127
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 5168
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, ул.Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: Иив.33/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.23/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТР пољопривредна апотека "Vitamix-klas" Шунић Љубомир ПР, Црепаја
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: теретно возило - комби
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767