ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 13:54:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 5265
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: 3ИИ35/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.5/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Градња Монт
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 104.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 52.000,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-07-28 14:27:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5264
  Датум продаје: 2017-08-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 598/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 202/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: путничко моторно воз
  Назив предмета продаје/наслов продаје: SKODA
  Опис предмета продаје: OKTAVIA, црвена
  Процењена цена предмета продаје: 410.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 287.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2017-07-28 13:29:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 5261
  Датум продаје: 2017-08-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2.Октобра 13а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: ИИв.9/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А-59/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЗЕЛИЈА ДОО НОВИ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Апарат за аутогено заваривање, дизалица за подизање аутомобила- 2 ком.
  Процењена цена предмета продаје: 435.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 304.500,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-07-28 13:09:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5260
  Датум продаје: 2017-08-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 58/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 68/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Силбо ДОО" Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: марка DACIA
  Процењена цена предмета продаје: 950.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 665.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-07-28 12:38:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5259
  Датум продаје: 2017-08-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 24/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 22/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: уписан ЛН 3393 КО Врбас-град
  Процењена цена предмета продаје: 1.510.494,75 динара
  Почетна цена предмета продаје: 906.296,85 динара


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-07-28 11:57:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 5258
  Датум продаје: 2017-08-25
  Време продаје: 10:00h
  Место продаје: Karađorđeva 123, Valjevo
  Пословни број судског предмета: I. 767/15
  Број предмета јавног извршитеља: I.i.65/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Dekor Lux preduzece doo Ub Paljuvi bb
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: televizor Samsung, ta pec, regal, garderobni ormar, televizor Adler, ves masina Eudora, grejalica
  Опис предмета продаје: bliže opisan u Zaključku od 27/07/2017
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 / 5.000,00 / 3.000,00 / 15.000,00 / 14.000,00 / 6.000,00 / 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 60% od procenjene


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-07-28 10:42:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5257
  Датум продаје: 2017-08-28
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: Ив 12721/10
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 69/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ, ФРИЖИДЕР, ЕЛЕКТРИЧНИ ШПОРЕТ
  Опис предмета продаје: ТВ, ФРИЖИДЕР, ЕЛЕКТРИЧНИ ШПОРЕТ
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 динара, 10.000,00 динара и 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 динара, 3.000,00 динара и 3.600,00 динара


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-07-27 23:30:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 5256
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: 21 ИИ-344/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 225 ИИ 260/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DOO ERAKOVIĆ PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE BEČEJ
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно газдинство
  Опис предмета продаје: Пољопривредно газдинство које се састоји од земљишта површине 19 Ха, 26 а и 77м2 са 20 објеката . Неки од објеката су у употреби, док се неки од објеката не користе.
  Процењена цена предмета продаје: 47.724.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 33.407.150,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-08-25 09:58:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5250
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.A460/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар
  Процењена цена предмета продаје: 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-08-25 10:41:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5249
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.144/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: комода
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-08-25 10:38:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5248
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.А38/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: шпорет KUMPEZ
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-08-25 10:44:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5247
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.526/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: шиваћа машина унион
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-07-27 14:54:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 5243
  Датум продаје: 2017-08-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.22/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.64/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило марке PEUGEOT 4007, год. производње 2010, 2.0 HDI
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 950.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 665.000,00


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-07-27 14:31:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 5240
  Датум продаје: 2017-08-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.54/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.287/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Чоловејић
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило марке RENAULT, модел VEL SATIS
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 550.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 385.000,00


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-07-27 14:20:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 5239
  Датум продаје: 2017-08-22
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.224/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.425/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радмила Глигоријевић
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Преса за сено NewHolland 265
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 250.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 125.000,00


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-07-27 14:08:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 5238
  Датум продаје: 2017-08-22
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.1754/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.465/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубивоје Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило марке ОПЕЛ, модел Кадет 1.3
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-07-27 13:55:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 5237
  Датум продаје: 2017-08-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Иив.146/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.219/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY Банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор марке РАКОВИЦА
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-07-27 13:48:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5236
  Датум продаје: 2017-08-22
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.830/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.370/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миловановић Жељко, Неготин
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv philips, плакар, музичка линија AIVA, tv colossos lcd, štampač hp 2130, веш машина BIRA
  Процењена цена предмета продаје: 54.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 27.000,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-07-27 10:20:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5230
  Датум продаје: 2017-08-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 569/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 134/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тутњевић Транспорт ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште и породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: уписан у Лист непокретност 1917 КО Врбас
  Процењена цена предмета продаје: 3.568.972,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.141.383,02 динара


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-09-13 15:41:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 5225
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: И Ив-133/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 2 И.ИВ-А6/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк АД Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 њиве 1. Класе
  Опис предмета продаје: Њива 2.Класе, површине 9 а 10 м2, на кат.парцели бр. 493/33
  Процењена цена предмета продаје: 1351404,60
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности исте


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767