ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-11-21 16:41:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 8103
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: I 39 ИИ бр. 996/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А248/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 кат. парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: кат. парцеле
  Процењена цена предмета продаје: 476.499,71 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена непокретности износи 30% од процењене вредности непокретности. Цена непокретности се слободно уговара.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-11-21 15:51:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8102
  Датум продаје: 2017-12-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-832/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Самачки смештај Д.О.О БОР
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"Philips" 51cm , Усисивач "Gorenje" , Веш машина "Rade Končar"
  Опис предмета продаје: Телевизор"Philips" 51cm , Усисивач "Gorenje" , Веш машина "Rade Končar"
  Процењена цена предмета продаје: 4.000,00 , 2,000.00 ,15,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 2,800.00 ,1,400.00 , 10,500.00 ,


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-12-12 13:33:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8100
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.236/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А207/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Накић Богомир из Књажевца
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv samsung,tv qrown,dvd teletech,tv sharp,регал, веш машина горење, регал
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2017-11-21 15:18:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 8098
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии.79/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.104/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славиша Максимовић из Вршца
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ЈАВНА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: једнособан стан на другом спрату
  Процењена цена предмета продаје: 1.795.879,89 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.257.115,92 динара


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2017-12-12 15:14:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 8093
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИВ-12/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-89/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЛАЗАР БУКИНАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: разно
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, 5 пословних зграда и 2 помоћне зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, 5 пословних зграда и 2 помоћне зграда Новом Саду, ул. Текелијина
  Процењена цена предмета продаје: 93.374.157,49 динара
  Почетна цена предмета продаје: 46.687.079,00 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-11-21 13:31:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 8090
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 78/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Хигијена Панчево
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путнички аутомобил
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,оо
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,оо


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-11-21 11:38:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 8089
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 08:15
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-A404/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад Београд, Београд, ул. Таковска бр. 2, МБ 17162543, ПИБ 100002887
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: према закључка о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.100,00 динара


  Оглас поставио: Александра Трешњев
  Датум и време постављања: 2017-11-21 11:15:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Јужни булевар 116/3
  Е-маил адреса: aleksandratresnjev@gmail.com
  Контакт телефон: 0648266561
  ПИБ: 107620718
  Матични број: 62845929

  Број записа у бази: 8088
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 16.00
  Место продаје: Београд, Врачар, Јужни булевар 116
  Пословни број судског предмета: 6 И.бр. 699/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.бр.132/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Дирекција за водне путеве
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Котловско постројење
  Опис предмета продаје: Котловско постројење (индустријски парни котао)
  Процењена цена предмета продаје: 4.000.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.800.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-21 10:29:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 8086
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 6 И-176/2017 од 25.04.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 183/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD, Београд, ул. Вука Караџића бр. 10, МБ 17171178, ПИБ 100002532
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда број зграде 1 спратности пр саграђена на катастаркој парцели број 51 површ
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда број зграде 1 спратности пр саграђена на катастаркој парцели број 51 површине у габариту 116 м2 која се налази у улици Незнаног Јунака број 137 све уписано у Лист непокретности број 10030 Ко Бечеј власништво извршног дужника, у износу од 1.507.668,75 динара
  Процењена цена предмета продаје: 1.507.668,75
  Почетна цена предмета продаје: 1.055.382,12


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2017-12-19 10:54:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 8085
  Датум продаје: 2018-01-10
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд/Бежанијска коса
  Пословни број судског предмета: 5 И.и 938/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 197/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANК AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
  Опис предмета продаје: Продаје се пословни простор површине 36м2 који се налази у сутеренској етажи стамбене зграде за колективно становање у ул. Цвијићева бр. 44, КО Палилула.
  Процењена цена предмета продаје: 5.132.160,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.566.080,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Манић
  Датум и време постављања: 2017-12-07 14:05:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Булевар Деспота Стефана 68ц
  Е-маил адреса: izvrsiteljsvetlanam@mts.rs
  Контакт телефон: 0641812390
  ПИБ: 107618992
  Матични број: 62870737

  Број записа у бази: 8082
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Београд, Булевар Деспота Стефана бр 68ц
  Пословни број судског предмета: 2 И. Ив-1504/2016 од 27.12.2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 47/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило, марке FORD MONDEO
  Опис предмета продаје: путничко возило, марке FORD MONDEO, производње 1995 године, километража 283950
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 дин


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2017-12-27 14:46:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 8081
  Датум продаје: 2018-01-18
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии.645/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.467/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Almex" DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: Њиве 4. класе и њиве 2.класе
  Процењена цена предмета продаје: 865.875,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% сваке појединачне непокретности


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2017-11-21 08:49:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 8080
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 288/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путнички аутомобил
  Опис предмета продаје: Путнички ауто марке „MITSUBISHI“, тип „SPACE STAR 1.6“, регистарских ознака PA 081-TL,
  Процењена цена предмета продаје: 260.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 130.000,00 динара


  Оглас поставио: Ивана Букарица Биуковић
  Датум и време постављања: 2017-12-25 11:17:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0638261196
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 8079
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 14 h
  Место продаје: Македонска бр. 32/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 4455/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 128/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАЛ. АЊА ЖИВКОВИЋ
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Слике, намештај, техника
  Опис предмета продаје: Уметничке слике и намештај
  Процењена цена предмета продаје: 61.750,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.875,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-11-20 17:46:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 8077
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1
  Пословни број судског предмета: 2-ИИВ-314/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-44/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 27
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 131.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 92.050,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2017-12-19 09:15:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 8076
  Датум продаје: 2018-01-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 115/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 66/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Turbo gas doo za trgovinu na veliko i malo, export import i usluge Кикинда
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путнички аутомобил марке "Ford" модел "Mondeo", запремине 1998 ccm, година производње 2005.
  Процењена цена предмета продаје: 350.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 245.000,00 дин.


  Оглас поставио: Марина Јеремић
  Датум и време постављања: 2017-12-21 16:29:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 8074
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића број 5
  Пословни број судског предмета: ИИВ 148/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 81/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЕРОФРУТИ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО МАРКЕ ФОРД МОНДЕО
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 120000
  Почетна цена предмета продаје: 60000


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 16:02:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 8073
  Датум продаје: 2018-01-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИ-3934/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-921/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: -Њиве 1. класе површине 5252 м2 која се налази у потесу „Девизме“, на катастарској парцели 6527, уписана и Лист непокретности број 812 у КО Лалилац
  Процењена цена предмета продаје: 420.160,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 210.080,00 динара


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2017-11-20 15:38:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 8072
  Датум продаје: 2017-12-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-1721/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-581/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Станковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: - Двособног стана број 21, површине 48м2 , на трећем спрату стамбено пословне зграде у ул.Приморска број зграде 6, улаз бр.3 на катастарској парцели бр.2356/1 КО Ниш-Ћеле Кула, уписане у лист непокретности број 858 КО Ниш-Ћеле Кула; Двособног стана број 26, површине 43м2 , на трећем спрату стамбено пословне зграде у ул.Приморска број зграде 6, улаз бр.3 на катастарској парцели бр.2356/1 КО Ниш-Ћеле Кула, уписане у лист непокретности број 858 КО Ниш-Ћеле Кула
  Процењена цена предмета продаје: 4.856.250 динара; 4.403.700,00 динара;
  Почетна цена предмета продаје: 3.399.375,00 динара; 3.082.590,00 динара;


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 15:57:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 8071
  Датум продаје: 2018-01-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-20009/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1684/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "HALKBANK" A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: једноипособан стан, број посебног дела 26, поткровље, површине 30м2, број улаза 6, број зграде 1, на КП бр. 377 КО Ниш Бубањ, у Нишу у улици Страхињића Бана број 6, уписан у лист непокретности 5177 КО Ниш-Бубањ у приватној својини извршног дужника Босиљка Ивановић, ЈМБГ 1208946727834 са обимом удела 1/1
  Процењена цена предмета продаје: 3.321.660,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.660.830,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767