ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1648 активних, од укупно 13296 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 09:58:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 13469
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 9 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: И. 275/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 110/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горица Илић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил рено лагуна, телевизор
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 23.07.2018
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-06-27 12:03:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 13468
  Датум продаје: 2018-07-27
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.И 836-2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1050-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ГРАДСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВИ САД, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: "Sony PS4" 1TB, Телевизор "Vox"
  Опис предмета продаје: "Sony PS4" 1TB, Телевизор "Vox"
  Процењена вредност предмета продаје: "Sony PS4" 1TB - 30.000,00 динара, Телевизор "Vox" - 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: "Sony PS4" 1TB - 18.000,00 динара, Телевизор "Vox" - 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-08-08 10:36:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 13467
  Датум продаје: 2018-09-06
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ив 1286/14
  Број предмета јавног извршитеља: Ив 481/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: алат
  Опис предмета продаје: алат
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 10:34:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 13466
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-848/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-477/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бобан Видојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Сто са 6 столица, Кристална чинија са постољем, Кристална пиксла, Кристални лустер са 6 лампи, Тросед, Двосед, Фотеља, Табуре, Усисивач Samsung 1600w, Украсно огледало 40 x 60 цм, Украсна комода, Машина за веш марке NEO, Гардеробер троделни;
  Процењена вредност предмета продаје: 93.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 46.750,00
  Оглас поставио: Марина Стеванчевић
  Датум и време постављања: 2018-06-27 11:26:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Цара Душана 11
  Е-маил адреса: izvrsitelj.stevancevic@gmail.com
  Контакт телефон: 063562105
  ПИБ: 108588588
  Матични број: 63557358

  Број записа у бази: 13465
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 11, Чачак
  Пословни број судског предмета: И.И 1295/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И - 71/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Михаило Куч
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај, кухињски елементи, уређаји, справа за вежбање
  Опис предмета продаје: мобилни телефон, намештај за дневну собу, столови, телевизор, монитор, лаптоп, кухињски елементи
  Процењена вредност предмета продаје: 239.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 167.300,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-06-27 10:38:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13462
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 11/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 77/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саша Добријевич ПР Апатин
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословна зграда, земљиште
  Опис предмета продаје: пословна зграда, земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 1.299.320,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 909.524,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-06-27 09:36:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13461
  Датум продаје: 2018-08-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 312/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 593/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 2.085.805,75 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.460.064,02 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-27 09:27:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13460
  Датум продаје: 2018-07-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-A525/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "ПАРКИНГ СЕРВИС" Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Neo” tv 2151crt; Фрижидер “Exelence”; Ел. шпорет; Кауч; Мали сточић; Бојлер “Termorad 80
  Опис предмета продаје: Телевизор “Neo” tv 2151crt; Фрижидер “Exelence”; Ел. шпорет; Кауч; Мали сточић; Бојлер “Termorad 80 l”; Орман двокрилни
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 7.000,00 8.000,00 6.000,00 1.500,00 7.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 3.500,00 4.000,00 3.000,00 750,00 3.500,00 1.500,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-06-27 09:11:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 13459
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк.869/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.869/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика"
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "LG", Клима "Fuego"
  Опис предмета продаје: Телевизор "LG", Клима "Fuego"
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "LG"- 25.000,00 динара, Клима "Fuego"-9.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "LG"- 12.500,00 динара, Клима "Fuego"-6.300,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-06-27 08:49:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13458
  Датум продаје: 2018-08-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 987/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 23/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословна зграда
  Опис предмета продаје: пословна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.121.475,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 785.032,5 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-06-27 08:30:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 13457
  Датум продаје: 2018-07-30
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ 195/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 112/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Цигла, црвене боје, половна, комада 15.000,00,
  Опис предмета продаје: Цигла, црвене боје, половна, комада 15.000,00,
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 75.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-06-27 08:26:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 13456
  Датум продаје: 2018-07-30
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 60/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто, пластични, беле боје, полован; Столица, пластична, половна, беле боје, комада 3
  Опис предмета продаје: Сто, пластични, беле боје, полован; Столица, пластична, половна, беле боје, комада 3
  Процењена вредност предмета продаје: 2.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.450,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-06-27 08:17:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 13455
  Датум продаје: 2018-07-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 54/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто, пластични, беле боје, полован; Столица, пластична, половна, беле боје, комада 3
  Опис предмета продаје: Сто, пластични, беле боје, полован; Столица, пластична, половна, беле боје, комада 3
  Процењена вредност предмета продаје: 3.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.750,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-06-27 08:14:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 13454
  Датум продаје: 2018-07-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 42/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Мотоцикл марке ,,SYM“, полован, сиве боје, запремине мотора 150 ццм
  Опис предмета продаје: Мотоцикл марке ,,SYM“, полован, сиве боје, запремине мотора 150 ццм
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-06-27 08:10:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 13453
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 4ИИВ 393/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 128/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ Банка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/3 идеалног дела парцеле број 1287/46, потес СЕЛО, њива 1. класе, површине 1439м2, земљиште у грађе
  Опис предмета продаје: 1/3 идеалног дела парцеле број 1287/46, потес СЕЛО, њива 1. класе, површине 1439м2, земљиште у грађевинском подручју, на којој извршни дужник има право својине у наведених 1/3 идеалног дела, све уписано у л.н.бр. 978 к.о. Бешка; 1/3 идеалног дела парцеле број 2144/7, потес Рибарица, њива 1. класе, површине 1996м2, пољопривредно земљиште, на којој извршни дужник има право својине у наведених 1/3 идеалног дела, све уписано у л.н.бр. 978 к.о. Бешка; 1/3 идеалног дела парцеле број 2143/7, потес Ри
  Процењена вредност предмета продаје: 373.809,00
  Почетна цена предмета продаје: 186.904,50


  Оглас поставио: Уна Сучевић
  Датум и време постављања: 2018-06-27 08:02:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Ириг, Рибарски трг 25
  Е-маил адреса: unasucevic@yahoo.com
  Контакт телефон: 022461878
  ПИБ: 107726236
  Матични број: 62945630

  Број записа у бази: 13452
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 17,30
  Место продаје: Ириг, ул. Рибарски трг бр. 25
  Пословни број судског предмета: ИИ-221/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 8/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Карановић и Алекса Радукин
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда-детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 11.818.540,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.909.270,00


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-08-04 17:32:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 13451
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: ИИв-48/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-17/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агенција Ариес Стара Пазова
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: PEUGEOT 206, 2002. год.
  Опис предмета продаје: PEUGEOT 206, 2002. год.
  Процењена вредност предмета продаје: 190.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 95.000,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-06-26 17:02:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 13450
  Датум продаје: 2018-07-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-46/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ" Лозница
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизор, витрина, полице, сточић, горњи и доњи кухињски елементи
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 18:36:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 13449
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-346/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО", Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: горњи кухињски елементи, доњи кухињски елементи, тросед, телевизор, полица, фотеља, сточић, компјутерски сто, компјутер, тастатура, миш, плајстејшн 2, телевизор, ормани, витрина
  Процењена вредност предмета продаје: 69.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 34.750,00 dinara


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2018-06-26 16:15:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 13448
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 2 Ив-890/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 10 иив 416/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива , земљиште
  Опис предмета продаје: њиви 7. класе, површине 21 а 93 м2, на потесу Грабовац, земљиште у грађевинском подручју, парц. бр. 229/10, уписана у Листу непокретности бр. 1148 К.О. Лисовић
  Процењена вредност предмета продаје: 4.386,00 Евра
  Почетна цена предмета продаје: 1.316,00 ЕВРА


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767