ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-09-03 15:15:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 15115
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 63-2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 63-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Металац Хоме маркет, а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 08:55:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 15114
  Датум продаје: 2018-11-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 6 И Ив-567/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-155/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ивана Димитријевић Пекдемир
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 121.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 85.050,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-09-07 13:13:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 15113
  Датум продаје: 2018-10-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.361-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО "FEED MIX"
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 106.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 53.100,00 динара


  Оглас поставио: Иван Ракочевић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 15:41:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, Таткова 12
  Е-маил адреса: izvrsiteljprokuplje@gmail.com
  Контакт телефон: 0648169825
  ПИБ: 108592068
  Матични број: 63559792

  Број записа у бази: 15112
  Датум продаје: 2018-10-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Ракочевића, 18400 Прокупље, ул. Таткова бр. 12
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Прокупљу И.И-1086/2018 од 18.07.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-933/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Велимир Зечевић
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Персонални рачунар HP ALL IN ONE
  Опис предмета продаје: Персонални рачунар HP ALL IN ONE
  Процењена вредност предмета продаје: 85.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 15:20:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 15111
  Датум продаје: 2018-10-27
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.26/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.28/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовчић Миодраг из Књажевца
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: путничко возило Голф-неисправан, KŽ-015-ĆD, TV Samsung LCD, компјутер PENTIUM, музички стуб TECHNICS, преградни плакар
  Процењена вредност предмета продаје: 192.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 96.000,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 11:56:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 15110
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: просторије издвојене пословне јединице, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 10/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 17/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПУТЕВИ ИНВЕСТ ДОО УЖИЦЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: метални силос 60 тона са конструкцијом
  Процењена вредност предмета продаје: 353.913,00
  Почетна цена предмета продаје: 176.956,50


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2018-09-03 13:52:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 15109
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета: Ии 465/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.31/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сиротин Игор и Александра, обоје из Новог Сада, Сомборска бр. 30
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стембена зграда са земљиштем
  Опис предмета продаје: 2/4 идеалног дела уписане у листу непокретности бр. 12340 К.О. Чуруг на парцели бр. 1101/2, у улици Светозара Милетића 48, земљишта под зградом-објектом, укупне површине 1а30м2, породичне стамбене зграде 1, земљишта уз зграду-објекат, површине 5а89м2 и њиве друге класе, укупне површине 4а03м2, а што у природи представља уписани стамбени објекат, површине 130 м2, као и неуписане објекте и то шупу 5x4, H=2,4, свињце са чардаком 11x2,2 H1,8 чардак 8X2,2, шталу 7x5, H=2, настрешницу 18,5x5,05, H=5,
  Процењена вредност предмета продаје: 1.171.605,84 динара
  Почетна цена предмета продаје: 820.124,09


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-09-03 13:51:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 15108
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-209/2018 од 17.05.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 59/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Новица Глуховић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: на парцели број 20810/2, Новоселска бр. 35, земљиште под зградом, објектом површине 160 м2, градско грађевинско земљиште, земљиште уз зграду 479 м2, градско грађевинско земљиште, укупна површина парцеле 639 м2, са породичном стамбеном зградом, број зграде 2, пр. 1, сп. 1, Новоселска бр. 35, саграђеном на истој парцели бр. 20810/2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.598.710,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Марина Јеремић
  Датум и време постављања: 2018-09-03 13:25:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 15107
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића број 5
  Пословни број судског предмета: ИИ 799/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 536/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛЕКСАНДАР ЋОСИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Удео од 1/2 на непокретностима уписаним у лист непокретности 39 КО Љубање и то кат. парцеле 1501/1 К
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Укупна процењена вредност 462.983,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% процењене вредности


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 15:46:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0216614638
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 15106
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Железничка 42/1, Нови Сад канцеларија јавног извршитељ
  Пословни број судског предмета: И.И. 2387/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 143/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Социете генерал Банка
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена вредност предмета продаје: 6.662.706,84 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.331.353,42


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-03 11:18:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15105
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-132/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Gold star” Тв полица са орманом Кауч Замрзивач “Gorenje” 410 Сто и шест столица Ор
  Опис предмета продаје: Телевизор “Gold star” Тв полица са орманом Кауч Замрзивач “Gorenje” 410 Сто и шест столица Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 10.000,00 6.000,00 8.000,00 7.000,00 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.800,00 7.000,00 4.200,00 5.600,00 4.900,00 5.600,00


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 09:57:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 15104
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: Ии-173/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-46 /2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NS-PHARM DOO NOVI SAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: Бар код скенер "VOYAGER MSB", скенер " SAMSUNG SCX4521F, метална полица, електрични радијатор, фијокар и дрвена полица.
  Процењена вредност предмета продаје: 47.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.500,00


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-10-01 12:33:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 15103
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И И 163/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОРАНА ВИДАНОВИЋА из Пирота
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 100% удела у фирми: Euroent doo Vranje " из Врања
  Опис предмета продаје: 100% удела које извршни дужник има у Привредном друштву за производњу, трговину и услуге "Euroent doo Vranje " из Врања, ул. Краља Стефана Првовенчаног бр. 88 д, матични број 20454083, ПИБ: 105759061
  Процењена вредност предмета продаје: 633.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 316.500,00


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-10-01 12:30:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 15102
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И И 702/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ONICOM DOO BEOGRAD " из Београда, и ЦЕНТРА ЗА ВАЗДУХОПЛОВНО МОДЕЛАРСТВО ДОО БЕОГРАД из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 40% удела у фирми: " Studio Loudworks doo Beograd " из Београда
  Опис предмета продаје: 40% удела које извршни дужник има у Друштву за видео и адуио продукцију "Studio Loudworks doo Beograd " из Београда, ул. Браће Јерковић бр. 117 д, матични број 17452568, ПИБ: 102648757. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 40% удела које извршни дужник има у Друштву за видео и адуио продукцију "Studio Loudworks doo Beograd " из Београда, ул. Браће Јерковић бр. 117 д, матични број 17452568, ПИБ: 102648757
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.000.000,00


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 08:56:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 15101
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 590/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ОСИГУРАЊЕ „ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари – возила ŠKODA FABIA
  Опис предмета продаје: путничког возила марке: „ŠKODA FABIA" број шасије: „TMBBG457JO83156112", број мотора: „BSVV075900", година производње-набавке: "2008", рег. oзнака „BG 201 JE", ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ покретне ствари која је пописана на дан процене 03.08.2018. године износи 270.288,00 динара, На првом надметању почетна цена не може бити нижа од 70% од процењене вредности. У тренутку процене предметно возило је старо 10 година и 2 месеца.
  Процењена вредност предмета продаје: 270.288,00
  Почетна цена предмета продаје: 189.201,60  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-03 10:48:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15100
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-370/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Gold star” Тв полица са орманом Кауч Замрзивач “Gorenje” 410 Сто и шест столица Ор
  Опис предмета продаје: Телевизор “Gold star” Тв полица са орманом Кауч Замрзивач “Gorenje” 410 Сто и шест столица Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 10.000,00 6.000,00 8.000,00 7.000,00 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.800,00 7.000,00 4.200,00 5.600,00 4.900,00 5.600,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-03 10:09:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15099
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-216/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Shider” 51” Фрижидер “Obodin” Орман Кауч Ел. Шпорет “Sloboda”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Shider” 51” Фрижидер “Obodin” Орман Кауч Ел. Шпорет “Sloboda”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 6.000,00 4.000,00 7.000,00 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 4.200,00 2.800,00 4.900,00 5.600,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-03 09:07:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15098
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-248/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кауч, Тросед кожа, Фотеља кожа, Телевизор “Saba”, Витрина
  Опис предмета продаје: Кауч, Тросед кожа, Фотеља кожа, Телевизор “Saba”, Витрина
  Процењена вредност предмета продаје: 6000,00, 10.000,00, 5.000,00, 4.000,00, 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6000,00, 10.000,00, 5.000,00, 4.000,00, 8.000,00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 12:11:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 15097
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: И.Ив.13/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.7/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija A.D. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: дрвени сто, црт телевизор, ТА пећ, мини угаона брусилица, леђна прскалица
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-09-01 14:57:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 15096
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 4-ИИВ-536/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-643/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ормани, фотеља, сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 21.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.700,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767