ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-30 12:23:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10394
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-3527/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1870/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Електрично тоцило марке KINGKRAFT KSM 200 w, Електрична ручна бушилица непознате марке, Брусилица марке BOSCH, модел GWS 7-115, Леђна прскалица марке VILLAGER, Мотор за наводњавање без ознака, Вертикални замрзивач марке ELIN PROFI ACTIVE SOFT, Замрзивач сандучар без ознака, запремине 410 l, Двоосовинска прикључна кола за трактор...
  Процењена цена предмета продаје: 162.100,00
  Почетна цена предмета продаје: 81.050,00


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 12:36:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 10393
  Датум продаје: 2018-05-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета: ИИ-655/2017 од 20.09.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-502/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александра Ђорђевић из Алексинца
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина за пециво - векерница, вертикални фрижидер -хајнекен, вертикална лимена полица за пециво, пол
  Опис предмета продаје: Све предметне ствари су у добром стању.
  Процењена цена предмета продаје: 188.250,00
  Почетна цена предмета продаје: 94.125,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-03-19 09:15:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 10391
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-53/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 569/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Takovo osiguranje" a.d.o.. u likvidaciji
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобил Renault Laguna, сива светла метализирана, запремине 2188 cm3, снага 61kw, регистровано до 04.01.2017.године, произведено 1996. године
  Процењена цена предмета продаје: 110.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 55.000,000


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-02-28 09:38:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 10390
  Датум продаје: 2018-03-24
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Љубићски кеј бр. 17/56, Чачак
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-65/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: `ЈКП "Чачак"
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половни кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв Самсунг, микроталасна пећ, кухиња, машина за судове, апарат за кафу, ТВ Нео, веш машина
  Процењена цена предмета продаје: 65.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 39.000,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-02-28 09:35:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 10389
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-64-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДОВИЋ МИЛАН
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: парцела са објектима
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена цена предмета продаје: 4.645.532,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.251.872,40 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-02-28 09:27:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 10387
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 335-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛОВАН ЋИРИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 626.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 438.200,00 динара


  Оглас поставио: Милица Вујичић
  Датум и време постављања: 2018-02-27 15:57:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Светог Саве бр. 26/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.lakovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652142842
  ПИБ: 108158385
  Матични број: 63257494

  Број записа у бази: 10384
  Датум продаје: 2018-03-30
  Време продаје: 11:00 h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милице Вујичић, ул. Светог Саве 26/1, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ив 125/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 33/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агро Калуђерово доо
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 њива
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њиве
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 2.085.544,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.459.880,80 динара


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2018-03-27 14:49:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 10382
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ФУТОШКА 1А, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: И. 4714/14
  Број предмета јавног извршитеља: И И 18/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор у улици Змај Јовина повшине 15м2
  Опис предмета продаје: Пословни простор у улици Змај Јовина повшине 15м2, на првом спрату, број посебног дела 35, број зграде 1
  Процењена цена предмета продаје: 2.228.940,00
  Почетна цена предмета продаје: 668.682,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-02-27 15:05:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 10381
  Датум продаје: 2018-03-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: I-6 Ии 52/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 23/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јани Боц и Сара Боц
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил
  Опис предмета продаје: "ZASTAVA LADA"
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 09:48:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 10378
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.И.198/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.261/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ха
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.141 површине 0.44,04ха, пашњак 6.класе и шума 6.класе, кп.715 површине 0.24,59ха, пашњак 6.класе, кп.735 површине 0.17,03 ха, пашњак 6.класе, кп.737 површине 0.22,04 ха шума 6.класе, кп.923 површине 0.31,43 ха шума 6.класе, кп.1288/1 површине 0.73,42 ха пашњак 6.класе, кп.1288/2 површине 0.58,98 ха шума 6.класе, кп.1302 површине 0.21,57 ха пашњак 6.класе, кп.2118 површине 0.21,09 ха шума 6.класе, кп.2239 површине 0.93,09 ха шума 6.класе, кп.2252 површине 0.45,42 ха шума 6.класе,и ост. парцеле
  Процењена цена предмета продаје: 28.705,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 14.325,50 евра


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-02-27 13:52:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 10372
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-1313/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-82/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Једнособан стан, број посебног дела објекта 106, површина 36 м2, спратност приземље, који се налази у стамбеној згради за колективно становање, број зграде 1, број улаза 22, ул. Партизанских база 22, на парцели број 8164/7, власник извршни дужник, ЛН 245 КО Нови Сад 1.
  Процењена цена предмета продаје: 3.426.062,40 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 2.398.243,68 дин.


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-02-27 13:33:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 10370
  Датум продаје: 2018-03-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 5
  Пословни број судског предмета: Ии 76/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.108/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја
  Опис предмета продаје: њиве 4. класе и шуме 4. класе
  Процењена цена предмета продаје: 65.647,80 динара и 142.431,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.953,46 динара и 99.701,70 динара


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2018-02-27 13:31:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића 8/2, стан 207
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0621981151
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 10369
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стевана Марковића 8/2,Земун
  Пословни број судског предмета: И-906/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-2288/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Credit Agricole Banka Srbija
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Земљиште под зградом-објектом,површине 1а 07м2,на катастарској парцели број 830/15;породична стамбена зграда,број етажа Пр+Сп,корисне површине 217,17 м(приземље 106,95м2 и површина првог спрата 110,22 м2)објекат има одобрење за употребу,на катастарској парцели број 830/15;земљиште уз зграду-објекат,површине 05а,на кат. парцели бр 830/15;њива 4.класе,површине 04а 01м2,земљиште у грађевинском подручју,на катастарској парцели број 830/15. Све непокретности уписане у Лист непокретности 805 КО Мељак
  Процењена цена предмета продаје: 7.782.995,45
  Почетна цена предмета продаје: 5.448.096,81


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-02-27 13:26:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 10368
  Датум продаје: 2018-03-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: И.Ив.414/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.4/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank akcionarsko društvo Beograd,
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: њива 1.класе површине 8а 53м2
  Процењена цена предмета продаје: 105.970,23 динара
  Почетна цена предмета продаје: 52.985,12 динара


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2018-02-27 13:17:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића 8/2, стан 207
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0621981151
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 10367
  Датум продаје: 2018-03-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стевана Марковића 8/2,Земун
  Пословни број судског предмета: Ив-163/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-1974/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Credit Agricole Banka Srbija
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: орман браон боје са троје врата;орман светло браон боје са троје врата;мини линија АЕГ;комода са 4 фиоке;мања комода са двоје врата;већа комода са двоје врата;чивилук у компса орманом;трпезаријски сто са 4 столице;микроталасна пећница Panasonic;комода са 3 врата и 2 фиоке;канцеларијска фотеља од еко коже;ТВ марке Samsung;мања комода са 5 фиока;појачало марке Grundig;DVD плејер марке Neo;DVD плејер марке DK;Лаптоп Lenovo;Лаптоп Acer;ТВ комода са фиоком;гарнитура од еко коже;клуб сточић браон боје
  Процењена цена предмета продаје: 8.000,00;12.000,00;6.000,00;3.000,00;5.000,00;7.000,00;8.000,00;20.000,00;4.000,00;10.000,00;5.000,00;2.000,00;5.000,00;10.000,00;3.000,00;3.000,00;8.000,00;12.000,00;8.000,00;20.000,00;5.000,00;
  Почетна цена предмета продаје: 5.600,00;8.400,00;4.200,00;2.100,00;3.500,00;4.900,00;5.600,00;14.000,00;2.800,00;7.000,00;3.500,00;1.400,00;3.500,00;7.000,00;2.100,00;2.100,00;5.600,00;8.400,00;5.600,00;14.000,00;3.500,00;


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-03-21 11:02:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10366
  Датум продаје: 2018-04-19
  Време продаје: 11.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 11808-4808/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 8541/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика, Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: од 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.800,00 динара


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2018-03-27 11:54:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милоја Павловића 9, спрат 2, стан 9
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 10365
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Тржни центар Шумадија, Крагујевац, ул.Милоја Павловића бр. 9, II спрат, локал бр. 9
  Пословни број судског предмета: /
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 47-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Собни лежај, собна гарнитура, собни регал, брачни кревет, угаона гарнитура са фотељом
  Опис предмета продаје: Собни лежај, собна гарнитура, собни регал, брачни кревет, угаона гарнитура са фотељом
  Процењена цена предмета продаје: 80.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 40.000,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 11:46:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10361
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 08:30 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-346/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд (Стари град), Београд - Стари Град, ул. Царице Милице бр. 2, МБ 20053658, ПИБ 103920327
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 2.500,00 дин. до 3.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 1.250,00 дин. до 1.500,00 дин.


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2018-04-02 12:34:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 10360
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Карапанџина 18/8, Неготин
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-74/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-86/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станимир Живановић
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 33 ставки, више ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Мушке сандале ZEN, шифра 6201 Мушка ципела ZEN, шифра 5767 Мушка ципела EOSMOOD, шифра 5728 Мушка ципела EOSMOOD, шифра 6141 Женска балетанка EOSMOOD, шифра 3002 Женска балетанка EOSMOOD, шифра 2077 Мушке сандале ZEN, шифра 6197 Мушке сандале ZEN, шифра 5872 Мушке сандале ZEN, шифра 5866 Мушка папуча Light Comfort, шифра 5087 Мушка ципела ZEN, шифра 4656 Женска сандала са платформом, шифра6203 Женска сандала са платформом, шифра6181 Женска папуча EOSMOOD, шифра 5102 Мушке сандале ZEN, шифра 179
  Процењена цена предмета продаје: 884.275,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 442.137,50 дин


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 08:08:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 10359
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-744/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-152/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милорад Бојовић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и бела техника
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 49.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767