ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-10-02 14:31:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 6774
  Датум продаје: 2017-11-01
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костић 2
  Пословни број судског предмета: И.ИВК.702/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.702/2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ,,ИНФОРМАТИКА"
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: веш машина ,,vox", телевизор ,,philips", музичка линија, рачунар са монитором, тастатуром, звучницим
  Опис предмета продаје: веш машина ,,vox", телевизор ,,philips", музичка линија, рачунар са монитором, тастатуром, звучницима и мишем
  Процењена цена предмета продаје: веш машина ,,vox"-15.000,00 динара, телевизор ,,philips"-6.000,00 динара, музичка линија-3.000,00 динара, рачунар са монитором, тастатуром, звучницима и мишем-15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: веш машина ,,vox"-4.500,00 динара, телевизор ,,philips"-1.800,00 динара, музичка линија-900,00 динара, рачунар са монитором, тастатуром, звучницима и мишем-4.500,00 динара


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-10-02 14:23:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 6773
  Датум продаје: 2017-10-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.927/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.182/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДОЈКА СТАНОЈЛОВИЋ
  Надлежни суд: Виши суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-10-02 14:20:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 6772
  Датум продаје: 2017-11-01
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костић 2
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 1661-2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 1661-2012
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ДОО БЕОГРАД ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР НОВИ САД ОДСЕК ЗА ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: угаона гарнитура штоф, ормар са два гардеробера и две витрине, веш машина-горење WA 50085, телевизор
  Опис предмета продаје: угаона гарнитура штоф, ормар са два гардеробера и две витрине, веш машина-горење WA 50085, телевизор "AVIX"
  Процењена цена предмета продаје: угаона гарнитура штоф-8.000,00 динара, ормар са два гардеробера и две витрине-8.000,00 динара, веш машина-горење WA 50085-10.000,00 динара, телевизор "AVIX"-4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: угаона гарнитура штоф-4.800,00 динара, ормар са два гардеробера и две витрине-4.800,00 динара, веш машина-горење WA 50085-6.000,00 динара, телевизор "AVIX"-2.400,00 динара


  Оглас поставио: Малиша Младеновић
  Датум и време постављања: 2017-10-19 14:48:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, ул. Светог Саве бр 19
  Е-маил адреса: izvrsiteljmalisasd@gmail.com
  Контакт телефон: 0644907932
  ПИБ: 108603709
  Матични број: 63567973

  Број записа у бази: 6771
  Датум продаје: 2017-11-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Светог Саве број 19
  Пословни број судског предмета: И.И 542/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И17/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПЕТРОВИЋ РАДОСЛАВ
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТРАКТОР
  Опис предмета продаје: РАКОВИЦА R 76S 1993 год
  Процењена цена предмета продаје: 550.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 385.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-10-02 13:45:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 6770
  Датум продаје: 2017-10-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 29/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 9/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛАН БАШИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/4 сувласничког удела на породичној стамбеној згради у Инђији, кат.парц.бр. 1090 К.О. Инђија 1 - де
  Опис предмета продаје: 1/4 сувласничког удела на породичној стамбеној згради у Инђији, кат.парц.бр. 1090 К.О. Инђија 1 - део 1
  Процењена цена предмета продаје: 1.344.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 940.800,00 динара


  Оглас поставио: Малиша Младеновић
  Датум и време постављања: 2017-10-02 13:37:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, ул. Светог Саве бр 19
  Е-маил адреса: izvrsiteljmalisasd@gmail.com
  Контакт телефон: 0644907932
  ПИБ: 108603709
  Матични број: 63567973

  Број записа у бази: 6769
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Светог Саве број 19
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 53/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 59/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИКРЕДИТ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ЊИВА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВА ПЕТЕ КЛАСЕ
  Опис предмета продаје: КП.БР.167/1 КО ГОЛОБОК
  Процењена цена предмета продаје: 221.592,03
  Почетна цена предмета продаје: 155.114,42


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 13:47:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милоја Павловића 9, спрат 2, стан 9
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 6766
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Тржни центар Шумадија, Крагујевац, ул.Милоја Павловића бр. 9, II спрат, локал бр. 9
  Пословни број судског предмета: И.Ив.648/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.90/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ``РАЈФАЈЗЕН БАНКА‚‚ a.д. Београд, Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 16, МБ 17335600, ПИБ 100000299
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - Витрина за ТВ од иверице, димезија 300cm x 200cm x 60cm, - Висећи кухињски елементи I део димези
  Опис предмета продаје: - Витрина за ТВ од иверице, димезија 300cm x 200cm x 60cm, - Висећи кухињски елементи I део димезија 80cm x 90cm x 40cm, II део, угаони димезија 40cm x 90cm x 40cm, III део димезија 80cm x 90cm x 40cm, IV део димезија 40cm x 90cm x 40cm,. - Радни кухињски сто са судопером, судопера димезија 80cm x 90cm x 60cm, радни столови- одвојени димезија 80cm x 90cm x 60cm, - Рaдни сто са фиокама, димензија 40cm x 90cm x 60cm, - Kомплет тросед, двосед, фотеља, Регал од иверице, димезија 350cm x 10
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-10-02 11:26:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 6765
  Датум продаје: 2017-10-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.223/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.132/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛАН МИЉОЈКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 17:35:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 6764
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у улици Синђелићев трг бр. 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-611/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А188/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE ADP DIREKT DOO NIŠ-CRVENI KRST
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Клуб сто (дрво), Тросед, Две фотеље, Фрижидер марке LG GR 282 MF, Индукциона плоча са два грејача - један од 1400 w, други од 2000 w, Две мини фотеље, Штампач HP, Сто, Шест столица (дрво-штоф);
  Процењена цена предмета продаје: 66.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 33.250,00


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 10:13:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 6757
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 287/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 40/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Домазетовски Немања
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, Комода, Музички уређај
  Опис предмета продаје: Телевизор, Комода, Музички уређај
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00рсд; 12.000,00рсд; 16.000,00рсд;
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00рсд; 6.000,00рсд; 8.000,00рсд;


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-10-02 09:40:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 6756
  Датум продаје: 2017-11-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.1846/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.469/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДОСЛАВ ПАВЛОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2017-11-13 11:57:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 6755
  Датум продаје: 2017-12-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.64
  Пословни број судског предмета: Ии.210/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.183/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "CANINUS" Ариље
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 195.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 97.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-02 08:34:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 6754
  Датум продаје: 2017-11-01
  Време продаје: 15,00
  Место продаје: у Љубовији, ул. Дринска бр. 21
  Пословни број судског предмета: Иив.297/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.475/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пиреус банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трпезаријски сто са две дрвене столице, Дрвена витрина, Двосед, тросед, фотеља, Телевизор, Кухињска
  Опис предмета продаје: Трпезаријски сто са две дрвене столице, тапациране Двосед, тросед, фотеља Телевизор марке „Тесла“, тип „LCD“, Дрвена витрина, Кухињска гарнитура од медијапана, Веш машина „Gorenje“, Телевизор марке „SAMSUNG“, тип „CRT“, Регал, дрвени, Регал, дрвени, Ципеларник, дрвени, Усисивач марке „VOX“.
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 динара 6.000,00 динара, 20.000,00 динара, 30.000,00 динара, 30.000,00 динара, 8.000,00 динара, 6.000,00 динара, 5.000,00 динара, 5.000,00 динара, 5.000,00 динара, 2.000,00 динара,
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 динара 10.000,00 динара 15.000,00 динара 15.000,00 динара 4.000,00 динара 3.000,00 динара 2.500,00 динара 2.500,00 динара 2.500,00 динара 7.500,00 динара 1.000,00 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2017-11-13 11:27:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 6753
  Датум продаје: 2017-12-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 64
  Пословни број судског предмета: Ии.187/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.181/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Ангонивест фонд" Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: “RENO”, модел: “19”
  Процењена цена предмета продаје: 48.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.250,00 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2017-09-30 11:42:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 6752
  Датум продаје: 2017-11-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.64
  Пословни број судског предмета: И Ив.94/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.90/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Ђурић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: TOYOTA RAV 4
  Процењена цена предмета продаје: 603.300,00
  Почетна цена предмета продаје: 422.310,00


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2017-09-30 11:05:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 6751
  Датум продаје: 2017-11-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.64
  Пословни број судског предмета: И Ив.63/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.604/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "БМН Малинас" Пожега
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор и приколица
  Опис предмета продаје: Трактор марке IMT-533 DE LUXE и прилокица
  Процењена цена предмета продаје: 260.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 182.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 14:51:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6748
  Датум продаје: 2017-11-26
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.366/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv seg, роштиљ за плин
  Процењена цена предмета продаје: 20,000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-09-29 14:49:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 6747
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг бр. 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-753/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А248/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU NA VELIKO I MALO SELT-SA DOO NIŠ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Телевизор LED TELEFUNKEN 100 cm, Полица за телевизор троделна, Угаона гарнитура, Микроталасна GORENJE, Лаптоп TOSHIBA C5S-T-A, Машина GORENJE WA 6065, Телевизор FUEGO CRT 82 cm, Полица за телевизор са фиокама, Гардеробер;
  Процењена цена предмета продаје: 84.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 58.800,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-09-29 14:39:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 6744
  Датум продаје: 2017-10-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 2ИИ 136-2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 54-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НАЦИОНАЛНА КОРПОРАЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ СТАМБЕНИХ КРЕДИТА
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Справа за вежбање „Golden sport“ ; Фотеља ; Двосед
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-11-09 08:40:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 6743
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 116/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 189/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕЛЕТРГОВИНА ТТ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОљопривредне машине
  Опис предмета продаје: ПОљопривредне машине
  Процењена цена предмета продаје: од 15.000,00 динара до 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.500,00 динара до 75.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767