ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2017-07-31 15:08:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Земун, ул. Кеј ослобођења бр. 13 д/7
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 5301
  Датум продаје: 2017-08-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд-Земун, ул. Кеј ослобођења бр. 13 д/7
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 295/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДРАГА ЗДРАВКОВИЋА из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја покретних ствари – камиона дизалице
  Опис предмета продаје: Прва продаја покретних ствари – камиона дизалице. камион дизалица марке „Leibherr 1880" Утврђена вредност 7.320.000,00 динара Возило се налази на адреси у Београду, у ул. Вождовачки кружни пут бр. 125.
  Процењена цена предмета продаје: 7.320.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.392.000,00


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2017-07-31 15:04:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Земун, ул. Кеј ослобођења бр. 13 д/7
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 5300
  Датум продаје: 2017-08-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд-Земун, ул. Кеј ослобођења бр. 13 д/7
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 847/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: „MIVAKA DOO BEOGRAD" из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја путничког возила
  Опис предмета продаје: путничко возило марка и тип: „VOLKSWAGEN PASSAT", број шасије: „WVWZZZ3BZ2E219252", број мотора: „AVB091622", запремина мотора: 1896 ццм, снага мотора: 74 км, године производње: 2001, боја: 5 м плава метализирана, највећа дозвољена маса: 1990 кг, облик каросерије: караван, рег ознака: „BG 866 PN"; Утврђена вредност 280.358,90 динара Предметно возло је произведено-набављено 2001. године, у тренутку извршења процене вредности, предметно возило је старо 16 година и један месец. Возило је одузето
  Процењена цена предмета продаје: 280.358,90
  Почетна цена предмета продаје: 168.215,34


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2017-07-31 14:03:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Сланушка 9, стан 4
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 5297
  Датум продаје: 2017-08-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Сланушка 9/4
  Пословни број судског предмета: И.и. 54/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 100/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јела Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор "Тома Винковић"
  Опис предмета продаје: Трактор "Тома Винковић"
  Процењена цена предмета продаје: 260.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 130.000,00


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2017-07-31 13:29:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 5295
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 08:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 7 ИИв 1292/16
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ив. 330/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MARFIN BANK" A.D. Beograd
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Стан на Врачару, Ивана Ђаје 22
  Процењена цена предмета продаје: 6400000
  Почетна цена предмета продаје: 1


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-07-31 13:22:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 5292
  Датум продаје: 2017-09-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.892/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.402/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Ћирић
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 1.811.250,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.086.750,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-07-31 12:50:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 5291
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 16/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 71/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DMB SHIPING DOO RUMA
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 33% удела у Привредн
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 33% удела у Привредном друштву КОНЗОРЦИЈУМ РАСТ ДОО РУМА
  Опис предмета продаје: 33% удела у Привредном друштву КОНЗОРЦИЈУМ РАСТ ДОО РУМА
  Процењена цена предмета продаје: 0,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1 динар


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2017-09-04 10:48:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 5290
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: 3 ИИв-118/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-111/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Jobix-Nonnenmann doo Stara Pazova
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторно возило Fiat Scudo
  Опис предмета продаје: моторно возило Fiat Scudo
  Процењена цена предмета продаје: 200.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 дин.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-07-31 11:58:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5288
  Датум продаје: 2017-08-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИв 52/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 148/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива и зграда
  Опис предмета продаје: уписан ЛН 2779 КО Апатин
  Процењена цена предмета продаје: 1.345.312,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 807.187,50 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-07-31 11:42:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 5287
  Датум продаје: 2017-08-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 55/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 81/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПТП АЛБАТРОС ММ ДОО ШИД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц.број 3196/1, Потес Међош, њива 2. класе површ. 75а 39м2 и њива 3. класе површине 14а 39м2 и
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 3196/1, Потес Међош, њива 2. класе површ. 75а 39м2 и њива 3. класе површине 14а 39м2 и кат.парц.број 3378 потес Међош њива 2. класе повр. 34а 53 м2 и њива 3. класе површ. 14а 39м2, КО Мартинци
  Процењена цена предмета продаје: од 660.923,29 динара до 1.157.819,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 462.646,30 динара до 810.473,58 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-07-31 11:01:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 5286
  Датум продаје: 2017-08-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
  Пословни број судског предмета: 2 И-384/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1360/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ТЕКСТИЛНЕ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО ИЛИЋТЕКСТИЛ НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: 1. Породичнe стамбенe зградe у Сврљигу у ул. Душана Трифунца 13, изграђена на к.п. бр. 210 к.о. Сврљиг бр. зграде 1, а према листу непокретности бр. 100, у приватној својини извршног дужника, земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 5.195.061,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 3.117.036,60 дин.


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-07-31 10:14:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 5285
  Датум продаје: 2017-08-29
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Лазе Костића 2, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.Ив.136-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.27-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банк акционарско друштво Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, помоћна зграда 2, 3 и 4, земљиште под зградом-објектом и земљиште уз згра
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом-објектом, породична стамбена зграда, помоћна зграда 2, 3 и 4, земљиште уз зграду објекат, њива 1.класе, све на парцели 744 и воћњак 2. класе на парцели 745
  Процењена цена предмета продаје: 5.958.922,62 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.171.245,83 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-07-31 09:41:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 5283
  Датум продаје: 2017-08-28
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљевo
  Пословни број судског предмета: И.И-1012/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А274/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: мал. Ненад Јовановић, Цветке, ЈМБГ 0301003780058 и мал. Петар Јовановић, Цветке, ЈМБГ 0507011780021, чији је законски заступник отац Драгован Јовановић, кога заступа пуномоћник адв. Радован Томашевић, Краљево, Милоша Великог бр. 11 (Тржни центар "Над гаражама")
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комда
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: прама закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 25.000,00 динара до 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 17.500,00 динара до 35.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-08-25 11:14:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 5282
  Датум продаје: 2017-09-25
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 25/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 44/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРИУМ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кобила, старости 22 месеца; кобила старости 13 месеци; Овце старости 4 године 6 комада
  Опис предмета продаје: Кобила, старости 22 месеца; кобила старости 13 месеци; Овце старости 4 године 6 комада
  Процењена цена предмета продаје: од 42.000 динара до 84.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 21.000,00 динара до 42.000,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2017-07-31 08:24:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603247217
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 5281
  Датум продаје: 2017-09-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: 11П 2726/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ 55/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија - Основни суд у Крагујевцу
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство - техника
  Опис предмета продаје: телевизор (кућни биоскоп) и машина за веш
  Процењена цена предмета продаје: 42.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2017-07-28 15:45:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 5276
  Датум продаје: 2017-08-25
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 35000 Јагодина
  Пословни број судског предмета: ИИ 806/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 120/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубиша Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућне покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у Закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у Закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-07-28 15:39:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 5275
  Датум продаје: 2017-08-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6 Ии 120/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 45/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јованка Ананијев и Нада Тодоровић
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двособни стан
  Опис предмета продаје: 1/3 идеалног дела
  Процењена цена предмета продаје: 719.820,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 503.874,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-07-28 15:31:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5274
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИ 288/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 467/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: уписан ЛН 576 КО Бачки Моноштор
  Процењена цена предмета продаје: 1.096.380,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 767.466,00 динара


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2017-07-28 15:20:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 5272
  Датум продаје: 2017-08-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 35000 Јагодина
  Пословни број судског предмета: ИИ-1034/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 245/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дарко Спасовић
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућне покретне ствари и машина за пескарење
  Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у Закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у Закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2017-07-28 15:02:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 5271
  Датум продаје: 2017-08-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 35000 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.Ив.368/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 32/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИКРЕДИТ БАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућне покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у Закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у Закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-07-28 14:50:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5268
  Датум продаје: 2017-08-22
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.48/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар браон боје, сточић у дневном боравку, tv vox
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767