ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-09-04 14:05:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 15135
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 1576/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СОЦИЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Бела техника, разни намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 90.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 63.350,00 динара


  Оглас поставио: Милан Јовичић
  Датум и време постављања: 2018-09-04 13:31:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Кнеза Милоша 2, спрат 3
  Е-маил адреса: jovicic.mil@gmail.com
  Контакт телефон: 0631026634
  ПИБ: 107576676
  Матични број: 62839287

  Број записа у бази: 15134
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Шабац, ул. Кнеза Милоша бр.2, спрат 3
  Пословни број судског предмета: 1ИИв.257/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 8/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Рокс- БГ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: акумулатор, вар ремен, гуме
  Процењена вредност предмета продаје: 334.356,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 234.049,20 динара  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-04 13:17:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15133
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-42/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-71/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ОРИФЛАМЕ КОЗМЕТИКА" ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Intervision”, Кауч, Фотеља 2 комада, Витрина
  Опис предмета продаје: Телевизор “Intervision”, Кауч, Фотеља 2 комада, Витрина
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 7.000,00 динара, 5.000,00 динара, 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара, 4.900,00 динара, 3.500,00 динара, 4.200,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-04 13:06:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15132
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-618/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-465/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, ДИРЕКЦИЈА-РАДНА ЈЕДИНИЦА БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Neo” 51, Кауч, Сто и три столице, Фотеља
  Опис предмета продаје: Телевизор “Neo” 51, Кауч, Сто и три столице, Фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 4.000,00 динара, 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара, 4.200,00 динара, 2.800,00 динара, 2.100,00 динара


  Оглас поставио: Весна Марковић
  Датум и време постављања: 2018-09-04 12:59:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Булевар Михајла Пупина 165 А/I
  Е-маил адреса: vm.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649794502
  ПИБ: 107613583
  Матични број: 62866969

  Број записа у бази: 15131
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Булевар Михаила Пупина 165а
  Пословни број судског предмета: 11 ИИ 23829/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 141/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen bank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Локал
  Процењена вредност предмета продаје: 4.378.304,97
  Почетна цена предмета продаје: 3.064.813,48


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-09-04 12:38:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 15130
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: ИСТИЧЕ НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Место продаје: ИСТИЧЕ НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Пословни број судског предмета: 2 ИИв 69/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 450/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CERENA TRADE ДОО Сомбор
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: приколице
  Опис предмета продаје: приколице
  Процењена вредност предмета продаје: 450.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 450.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-10-03 10:27:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 15129
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИв 970/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив А259/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте Банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 08:39:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 15128
  Датум продаје: 2018-11-15
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: I - 5 - И Ив-179/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-281/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP БАНКА СРБИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 176.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 123.200,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-10-03 11:01:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 15127
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив298/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 369/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: INVEST INŽENJERING DOO za telekomunikacije građevinarstvo trgovinu na veliko i EXPORT IMPORT NOVI SAD, Нови Сад, ул. Пут Шајкашког одреда бр. 5а, МБ 08227209, ПИБ 100238284
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.500,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-09-04 11:43:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 15126
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив193/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 285/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: INVEST INŽENJERING DOO za telekomunikacije građevinarstvo trgovinu na veliko i EXPORT IMPORT NOVI SAD, Нови Сад, ул. Пут Шајкашког одреда бр. 5а, МБ 08227209, ПИБ 100238284
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв, веш машина...
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2018-09-04 11:36:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 15125
  Датум продаје: 2018-10-01
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ФУТОШКА 1А, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: И И 4437/17
  Број предмета јавног извршитеља: И И 268/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ-ОБЈЕКТОМ, ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ, ПАШЊАК 1. КЛАСЕ, ЊИВА 2. КЛАСЕ, ЊИВА 3. КЛАСЕ, ЗЕ
  Опис предмета продаје: ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ-ОБЈЕКТОМ, ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ, ПАШЊАК 1. КЛАСЕ, ЊИВА 2. КЛАСЕ, ЊИВА 3. КЛАСЕ, ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ ЗГРАДЕ УПИСАНЕ У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСЗИ 728 К.О. ГОСПОЂИНЦИ
  Процењена вредност предмета продаје: 922.819,14 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 645.973,40 ДИНАРА


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-09-04 11:12:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 15124
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 157/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 157/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод и канализација" Суботица
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: ТВ „SONY“ 70 cm ; Микроталасна „COLOSSUS“ ; Фотеља зелене боје ; Плакар ; Регал
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 ; 2.000,00 ; 500,00 ; 4.000,00 ; 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-09-24 15:02:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 15123
  Датум продаје: 2018-10-19
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: ИИ 188/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 5/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕНИКОН ДОО ЛОЗНИЦА
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1 аутомобил нисан навара
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 24.09.2018.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.700.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-09-04 10:27:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 15122
  Датум продаје: 2018-10-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица Војводе Симе 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: I 3 Ии 914/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 16/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПАОР- Делиблато, Ул. Браће Бузаџије бр. 1
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: аутомобил YUGO 55, број шасије VX1145A0000427650, произведен 1988. године, регистарских ознака KG 090-IF, тример за кошење траве VILLAGER, моторна тестера MCCULLOOH
  Процењена вредност предмета продаје: 73.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 51.100,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 13:24:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 15121
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Николе Пашића 7/I/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И-265/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-131/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИКРЕДИТ БАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: прецизније наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 84.369,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 42.184,50 евра


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-04 09:25:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15120
  Датум продаје: 2018-10-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-550/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “SAMSUNG” Регал Сто и две столице Кауч Сточић
  Опис предмета продаје: Телевизор “SAMSUNG” Регал Сто и две столице Кауч Сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 12.000,00 3.000,00 6.000,00 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 6.000,00 1.500,00 3.000,00 1.000,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 15:00:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 15119
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-131/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад Београд, Београд, ул. Таковска бр. 2, МБ 17162543, ПИБ 100002887
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о другој продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000, динара до 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 до 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-09-04 07:24:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 15118
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.173-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 214.891.157,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 107.445.578,50 динара


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-10-05 15:26:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 15117
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: Ии-140/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-115/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Банка Поштанска штедионица а.д. Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простори за које није утврђена делатност, двоипособан стан, њива 1. класе, остало природно
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 737.443,20 дин. до 5.177.229,44 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 516.210,24 дин. до 3.624.060,60 дин.  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-09-03 15:21:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 15116
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 570-17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 570-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропирвреда Србије"
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767