ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1648 активних, од укупно 13296 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-06-28 09:26:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13492
  Датум продаје: 2018-07-28
  Време продаје: ИСТИЧЕ НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Место продаје: ИСТИЧЕ НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Пословни број судског предмета: ИИв 287/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 472/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена вредност предмета продаје: 221.112,23 динара
  Почетна цена предмета продаје: 221.112,23


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-06-28 09:15:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 13491
  Датум продаје: 2018-07-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 1 И-94/2017 од 27.03.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 134/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 5182 КО Мокрин породична стамбена зграда број 1 изгређана на парцели број 2366 у Мокрину, улица Васе Стајића 83, са грађевинским земљиштем на парцели број 2366 земљиште под зградом – објектом површине 1а43м2 земљиште под зградом објектом површине 92м2 земљиште уз зграду објекат површине 3а53м2 укупне површине 5а88м2 и парцела 2367 њива 1 класе у улици Васе Стајића површине 5а64м2 власништво извршног дужника, у износу од 842.328,00 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 842.328,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: непосредна погодба 30%


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-06-28 09:09:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 13490
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: Ив-378/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 199/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "LUPO HOME LINE" D.O.O., Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Кућни апарати и намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 35.400,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 24.780,00 дин


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-06-28 08:26:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 13489
  Датум продаје: 2018-07-25
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.48/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП " БОГАТИЋ" БОГАТИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: електрички шпорет "алфаплам", тросед браон - бели, двосед браон - бели
  Процењена вредност предмета продаје: 61.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.500,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-06-28 08:22:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 13488
  Датум продаје: 2018-07-25
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.573/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SVEA FINANCE" D.O.O. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: сто за ручавање, столице, угаона гарнитура
  Процењена вредност предмета продаје: 81.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 40.500,00


  Оглас поставио: Ненад Лукић
  Датум и време постављања: 2018-06-27 18:56:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Бачка Паланка, Трг Братства и јединства бр. 30-32, спрат 1, локал 106
  Е-маил адреса: lukicne@gmail.com
  Контакт телефон: 0695592040
  ПИБ: 108167666
  Матични број: 63263397

  Број записа у бази: 13487
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бачка Паланка ул. Трг братства и јединства бр. 30-32, локал број 210
  Пословни број судског предмета: ИИ-146/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-83/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТАКИЋ БРАНКИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда бр. зграде 1, спратности Пр, површине у габариту 126м2 у ул. Фабричко насеље бр. 11, изграђена на кат. парцели број 5820, све уписано у лист непокретности бр. 3546 к.о. Бачка Паланка – град.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.242.000,00 динарра
  Почетна цена предмета продаје: 1.569.400,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-27 15:31:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13486
  Датум продаје: 2018-07-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А241/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “SNIDER” 51 Фрижидер “Obodin” Орман Кауч Ел. шпорет “Sloboda”
  Опис предмета продаје: Телевизор “SNIDER” 51 Фрижидер “Obodin” Орман Кауч Ел. шпорет “Sloboda”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 6.000,00 4.000,00 7.000,00 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 4.200,00 2.800,00 4.900,00 5.600,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-27 15:28:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13485
  Датум продаје: 2018-07-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А484/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Toshiba” 51 Кауч Сто и две столице Витрина Орман Сточић
  Опис предмета продаје: Телевизор “Toshiba” 51 Кауч Сто и две столице Витрина Орман Сточић
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 5.000,00 3.000,00 4.000,00 2.000,00 1.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.800,00 4.200,00 2.100,00 2.800,00 1.400,00 700,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-27 15:27:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13484
  Датум продаје: 2018-07-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-158/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Grundig” 51 Кауч Сто и две столице Орман једнокрилни Ел. шпорет “Sloboda”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Grundig” 51 Кауч Сто и две столице Орман једнокрилни Ел. шпорет “Sloboda”
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 6.000,00 3.000,00 2.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.800,00 4.200,00 2.100,00 1.400,00 4.200,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-27 15:24:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13483
  Датум продаје: 2018-07-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-487/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путнички ауто “MAZDA 323 Sedan” 1.3 бензин, рег озн. ZA-040-BĐ Фрижидер “Obodin” Сто и две столице О
  Опис предмета продаје: Путнички ауто “MAZDA 323 Sedan” 1.3 бензин, рег озн. ZA-040-BĐ Фрижидер “Obodin” Сто и две столице Орман ораховина Мобилни телефон “Siemens c45”
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00 5.000,00 3.000,00 4.000,00 1.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.500,00 3.500,00 2.100,00 2.800,00 700,00


  Оглас поставио: Весна Марковић
  Датум и време постављања: 2018-06-27 15:20:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Булевар Михајла Пупина 165 А/I
  Е-маил адреса: vm.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649794502
  ПИБ: 107613583
  Матични број: 62866969

  Број записа у бази: 13482
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Булевар Михаила Пупина 165а
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 2119/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 129/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen bank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Закључак о продаји непокретности непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: Кућа са земљиштем у ГРОЦКОЈ-ВИНЧА, ул. РАСИНСКА 5
  Процењена вредност предмета продаје: 7.462.829,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.731.414,60 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-27 14:56:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13479
  Датум продаје: 2018-07-23
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 208/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 208/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод Шабац"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-27 14:53:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13478
  Датум продаје: 2018-07-24
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 517/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 517/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈСП "Лозница развој"
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-06-27 14:46:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 13477
  Датум продаје: 2018-07-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Ии 144/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 144/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2018-06-27 14:44:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Господара Вучића 189, 2 sprat
  Е-маил адреса: jelenapopovic.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 13476
  Датум продаје: 2018-07-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Господара Вучића бр.189, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ-145/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 412/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њиве 5. класе, површине 67 99 м2 на катастарској парцели 7127/2,потес Спасовице, лист непокретности 2496 КО Велика Крсна
  Процењена вредност предмета продаје: 383.878,49 динара
  Почетна цена предмета продаје: 268.714,95 динара


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2018-06-27 14:37:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 13475
  Датум продаје: 2018-07-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Краља Петра Првог 133, Свилајнац
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 39/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 32/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанка а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска приколица, Ауто приколица, Тракторска корпа, Тример Einhell GH-BC 25 AS
  Опис предмета продаје: - Тракторска приколица, 1 осовина, у процењеној вредности од 140.000,00 динара; - Ауто приколица у процењеној вредности од 30.000,00 динара; - Тракторска корпа у процењеној вредности од 35.000,00 динара; - Тример Einhell GH-BC 25 AS у процењеној вредности од 14.000,00 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: - Тракторска приколица, 1 осовина, у процењеној вредности од 140.000,00 динара; - Ауто приколица у процењеној вредности од 30.000,00 динара; - Тракторска корпа у процењеној вредности од 35.000,00 динара; - Тример Einhell GH-BC 25 AS у процењеној вредности од 14.000,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: почетна цена износи 50% појединачно процењених непокретности


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2018-06-27 14:25:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 13474
  Датум продаје: 2018-07-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра Првог 133, Свилајнац
  Пословни број судског предмета: И 7/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 12/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубиша Вукић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, Комода за телевизор, Сточић дневне собе
  Опис предмета продаје: - Телевизор марке SAMSUNG, у процењеној вредности од 5.000,00 динара; - Комода за телевизор, у процењеној вредности од 2.000,00 динара; - Сточић дневне собе, у процењеној вредности од 5.000,00 динара;
  Процењена вредност предмета продаје: - Телевизор марке SAMSUNG, у процењеној вредности од 5.000,00 динара; - Комода за телевизор, у процењеној вредности од 2.000,00 динара; - Сточић дневне собе, у процењеној вредности од 5.000,00 динара;
  Почетна цена предмета продаје: почетна цена износи 50% појединачно процењених непокретности


  Оглас поставио: Марина Стеванчевић
  Датум и време постављања: 2018-08-09 13:12:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Цара Душана 11
  Е-маил адреса: izvrsitelj.stevancevic@gmail.com
  Контакт телефон: 063562105
  ПИБ: 108588588
  Матични број: 63557358

  Број записа у бази: 13472
  Датум продаје: 2018-08-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 11, Чачак
  Пословни број судског предмета: И.И - 71/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И - 66/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредна банка Београд А.Д. - у стечају
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Станови
  Опис предмета продаје: Стан бр. 7 (дуплекс) и стан бр. 10 ( дуплекс)
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 12.044.127,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.022.063,50


  Оглас поставио: Марина Јеремић
  Датум и време постављања: 2018-06-27 12:51:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 13471
  Датум продаје: 2018-07-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице,Љубе Стојановића бр.5
  Пословни број судског предмета: ИИ 277/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 156/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Селаковић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пмв марке ПАСАТ Б5
  Опис предмета продаје: БЛИЖЕ ОПИСАНО ЗАКЉУЧКОМ О ПРОДАЈИ
  Процењена вредност предмета продаје: 306.800,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 70% ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ


  Оглас поставио: Марина Стеванчевић
  Датум и време постављања: 2018-06-27 12:32:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Цара Душана 11
  Е-маил адреса: izvrsitelj.stevancevic@gmail.com
  Контакт телефон: 063562105
  ПИБ: 108588588
  Матични број: 63557358

  Број записа у бази: 13470
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 11, Чачак
  Пословни број судског предмета: и 1512/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 33/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владан Дашић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стамбено - пословна зграда
  Опис предмета продаје: Стамбено-пословна зграда са гаражом и локалом у приземљу
  Процењена вредност предмета продаје: 12.753.140,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.825.942,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767