ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-12-12 14:04:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8129
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 12.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1054/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: тв самсунг
  Процењена цена предмета продаје: 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-12-12 13:52:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8127
  Датум продаје: 2017-12-29
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1082/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина vox, tv thomson
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-11-22 15:17:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 8126
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: I 2 И И-266/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 71/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП СУБОТИЧКА ТОПЛАНА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТВ „Adler“ 32“ ; Витрина ; Орман у три вертикале
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00 динара ; 8.000,00 динара ; 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-12-12 13:43:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8125
  Датум продаје: 2017-12-29
  Време продаје: 14.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1071/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина беко, регал са огледалом, тркачки бицикл Polar
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-12-12 13:47:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8124
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1056/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: комода са фиокама,tv vox,tv rowa,плакар за тв, веш машина беко
  Процењена цена предмета продаје: 38.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 19.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-12-12 13:56:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8123
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1042/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv toschiba, favorit веш машина
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-11-22 15:09:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 8122
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-309/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 24/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије - Гарантни Фонд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Микроталасна „Vivax“ ; Стаклени сто са четири столице ; Орман три дела ; ТВ „Samsung“
  Процењена цена предмета продаје: 1.500,00 динара ; 10.000,00 динара ; 10.000,00 динара ; 1.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-11-22 15:01:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 8121
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у улици Синђелићев трг бр. 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИ-310/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3006/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU INGRAP-TIM DOO BRESTOVAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трособан стан
  Опис предмета продаје: Трособан стан у Нишу у ул. Јосифа Панчића бр. 6., број зграде 3., број улаза 6., број стана 39., површине 58 m2, на катастарској парцели број 2556/1, уписан у лист непокретности број 6185 КО Ниш - Ћеле Кула, фактичким премером утврђена је површина од 57,85 m2.
  Процењена цена предмета продаје: 6.363.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.454.450,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-11-22 15:00:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 8120
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-122/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 46/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Давор Дрчић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Теретно возило „Volvo F 12 AX2“, регистарска ознака SU 031 – IP, година производње 1988, број шасије YV2H2B4A5JA320170, број мотора TDI 122FS101137683, запремина 11980, боја 5B, плава светла
  Процењена цена предмета продаје: 500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-11-22 14:52:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 8119
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-6/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 54/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: возило марке Zastava модел Yugo 55 Koral, боја 3D црвена тамна, број шасије PUS82340400006, број мотора 128А0641424845, бензин – гас, 98000 км
  Процењена цена предмета продаје: 35.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-11-22 14:47:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 8118
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-212/2016 од 03.08.2016.
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 11/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали осигурање Србије адо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТВ „PANASONIC“ 75cm ; Мост регал бели ; Клуб сто ; Рачунар, монитор, тастатура, миш ; „Genius“ 5.1 звучници ; 2 х фотеље
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 динара ; 10.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 8.000,00 динара; 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-22 14:19:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 8116
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 24 И-281/2017 од 03.03.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 121/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Млдб Анастасија Чапеља, Падина, ул. Хорна долина бр. 53, ЈМБГ 1601009865036, чији су пуномоћници адв. Аничка Сабова, Ковачица, Масарикова 65, Мајка Анка Хавелова, Падина, Хорна долина 53, Млдб. Себастиан Чапеља, Падина, ул. Хорна долина бр. 53, ЈМБГ 2905005850002
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 1142 КО СЛОВАЧКИ АРАДАЦ - Број парцеле 647/2 бр зг 1,2 Новосадска 2/а земљиште у грађевинском подручју укупне површине 7а00м2 - Број парцеле 947/2 бр зг 1,2 пр1 Објекти изграђени пре доношења прописа о изградњи објекта Новосадска 22 Све приватна својина извршног дужника Јанко Чапеља, Падина, ул. Људевита Штура бр. 66, ЈМБГ 2301981850014 обим удела ½
  Процењена цена предмета продаје: 1.103.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 551.600,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Милошевић
  Датум и време постављања: 2017-11-22 14:06:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Чеде Васовића 10
  Е-маил адреса: office@izvrsitelj-milosevic.rs
  Контакт телефон: 0652637465
  ПИБ: 108588176
  Матични број: 63556904

  Број записа у бази: 8115
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Чеде Васовића бр. 10, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: 21И.Ив-173/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-8/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU VATRONOVA DOO POŽAREVAC
  Надлежни суд: Виши суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: замрзивач, фрижидер, музички стуб, кућни биоскоп, калорифер, плински шпорет
  Опис предмета продаје: замрзивач “Privileg de lukse“, фрижидер „Whirlpool“, музички стуб „AIWA“, кућни биоскоп „Kopernikus“, калорифер МТП, плински шпорет
  Процењена цена предмета продаје: 13.500,00 дин., 12.000,00 дин, 12.000,00 дин, 12.000,00 дин, 12.000,00 дин, 20.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 9. 450,00 дин., 8.400,00 дин., 8.400,00 дин., 8.400,00 дин., 8.400,00 дин., 14.000,00 дин.


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-11-22 12:24:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 8114
  Датум продаје: 2017-12-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Чачак,Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 980/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ствари у кући
  Опис предмета продаје: У ДОБРОМ СТАЊУ
  Процењена цена предмета продаје: 46.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 27.600,00


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2017-12-13 13:27:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 8113
  Датум продаје: 2017-12-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: И И-5804/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И И-1277/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Светлана Богосављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретнa ствар
  Опис предмета продаје: - покретна ствар под редним бројем 2.Машина - хоризонтална глодалица, обележена бројем 55, у исправном стању, половна
  Процењена цена предмета продаје: 500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 250.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-22 10:27:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 8109
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда Бечеј судаска јединица Нови Бечеј I-6 И-106/2017 од 24.04.2017
  Број предмета јавног извршитеља: ии 196/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD, Нови Сад, ул. Браће Рибникар бр. 4-6, МБ 08277931, ПИБ 101697525
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште и кућа
  Опис предмета продаје: -Парцела бр. 1092/2 породична стамбена зграда-зграда бр. 1 Слободана Перића 49 земљиште под зградом-објектом површине 1а 22м2 , помоћна зграда-зграда бр. 2 Слободана Перића земљиште под зградом-објектом површине 34м2 , Слободана Перића земљиште уз зграду-објекат површине 1а 86м2 , укупно 3а 42м2 . -парцела бр. 1093/2 Слободана Перића њива 1. класе површине 7а 15м2 . Процењене вредности 1.831.685,40 динара -пацела бр. 17678 велики Рит њива 4. класе површине 1ха 70а 66м2 –пољопривредно земљиште П
  Процењена цена предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: ...


  Оглас поставио: Ивана Букарица Биуковић
  Датум и време постављања: 2017-12-13 08:48:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
  Е-маил адреса: ivanabb2013@gmail.com
  Контакт телефон: 0638261196
  ПИБ: 108210487
  Матични број: 63281590

  Број записа у бази: 8108
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Македонска бр. 32/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 Ии 25182/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 544/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Борис Зорко
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан површине 60 м2
  Опис предмета продаје: Трособни стан у Зрењанину
  Процењена цена предмета продаје: 5.011.615,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.505.807,50


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2017-11-22 09:37:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 8106
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: ии.419/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.339/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Пребирачевић из Алибунара
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРВА ЈАВНА ПРОДАЈА
  Опис предмета продаје: њива 3.класе површине 17а 06м2
  Процењена цена предмета продаје: 395.570,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 276.899,00 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2017-11-22 09:17:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 8105
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 368/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 274/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГАС ФЕРОМОНТ АД СТАРА ПАЗОВА
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пмв Пежо
  Опис предмета продаје: Пмв марке Пежо 407 2008 годиште
  Процењена цена предмета продаје: 600.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 420.000,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-12-21 17:06:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 8104
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ 129/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 338/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: прецизније у Закључк
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 20.052.099,46 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.026.049,73 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767