ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Живаљевић
  Датум и време постављања: 2018-05-14 14:09:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Цвијићева 132, спрат 2, стан 7
  Е-маил адреса: jelenadivljakovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652094160
  ПИБ: 108003328
  Матични број: 63144231

  Број записа у бази: 12195
  Датум продаје: 2018-06-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, ул. Цвијићева бр.132
  Пословни број судског предмета: ИИ 907/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 111/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Социете Генерале Банка Србија а.д.Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двособан стан
  Опис предмета продаје: Двособног стана број 2 површине 50м2, у приземљу, у улици Браће Баџак број 15, који је уписан као посебан део зграде број 1, постојеће на катастарској парцели број 2907/1, све уписано у лист непокретности број 3130 КО Младеновац варош
  Процењена вредност предмета продаје: 821.632,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 575.142,40 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-05-14 14:09:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 12194
  Датум продаје: 2018-06-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: 1 И И-89/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 70/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће Сента
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: ТВ „FOX“ “32 са грешком ; рачунар, монитор, тастатура, миш
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00 динара ; 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2018-05-14 14:08:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 12193
  Датум продаје: 2018-06-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 2-ИИв-1676/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 718/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Горан Нинић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Коришћене ствари
  Опис предмета продаје: Коришћене ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 17.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 11.900,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-14 13:36:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 12191
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 10/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 50/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВЕ
  Опис предмета продаје: њива 6.класе 3ха 10а 10м2, њива 5.класе 41а 96м2 и њива 6.класе 1ха 60а 40м2
  Процењена вредност предмета продаје: 127.605.955,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 100.524.740,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-14 13:25:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 12190
  Датум продаје: 2018-06-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 233/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А 1695/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда са земљиштем уз зграду
  Процењена вредност предмета продаје: 3.521.631,92 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.465.142,34 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-06-12 10:53:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 12187
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 132/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИО МАР АГРАР ДОО ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобил марке “ZASTAVA 128” рег. ознаке ZR 036 GN, бр.плен.марк. АА00126
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-05-14 13:14:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 12186
  Датум продаје: 2018-06-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 429/2016А
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 429/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално - стамбено предузеће Сента
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Усисивач „SUPER CLEAN“ 1600W ; ТВ „ELIN“ 032L306-T1 ; Орман три дела
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 динара ; 10.000,00 динара ; 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-05-14 12:50:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 12185
  Датум продаје: 2018-06-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 42/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 42/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Камелеон микс доо, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-05-14 12:42:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 12184
  Датум продаје: 2018-06-13
  Време продаје: 11,00 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: ИИв.396/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв.672/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Национална служба за запошљавање, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 34.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.150,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-14 12:40:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12183
  Датум продаје: 2018-06-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-A759/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОШТА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “SAMSUNG” 51cm; Угаона гарнитура; Сто и шест столица; Усисивач “SAMSUNG”; Мали сточић; Цип
  Опис предмета продаје: Телевизор “SAMSUNG” 51cm; Угаона гарнитура; Сто и шест столица; Усисивач “SAMSUNG”; Мали сточић; Ципеларник
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00; 10.000,00; 5.000,00; 2.000,00; 1.500,00; 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00; 7.000,00; 3.500,00; 1.400,00; 1.050,00; 2.100,00


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-05-14 12:25:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 12182
  Датум продаје: 2018-05-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: иив 901/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 90/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адвоката Милић М. СТанковић
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина за ендловање, машина за шивење, компресор
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00 динара, 48.000,00 динара, 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 динара, 24.000,00 динара, 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-05-14 12:12:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 12181
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 12.00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја 45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: ИИ 260/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 262 ИИ 101/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Ниш, ул. Булевар Немањића број 14а, МБ:07904959, ПИБ:100121213
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Катастарске парцеле бр. 1066, 1068/1, 1068/2, 1069 и 1070
  Опис предмета продаје: кп бр. 1066 пољопривредно земљиште, њива 6. класе, кп бр. 1068/1 пољопривредно земљиште, њива 6. класе, кп бр. 1068/2, пољопривредно земљиште њивљ 6. класе, кп бр.1069 пољопривредно земљиште њива 6. класе, кп бр. 1070 пољопривредно земљиште пашњак 4. класе а све уписане у лн бр. 25 КО Гвозденовић
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност непокретности које су предмет продаје износи 661.500,21динара, 195.799,60 динара за кп бр. 1068/1, 537.641,77 динара за кп бр.1068/2, 472.786,72 динара за кп бр. 1069 и 381.723,76 динара за кп бр.1070
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70 % од процењене вредности и износи 463.050,14 динара за кп бр.1066, 137.059,72 динара за кп бр. 1068/1, 376.349,23 динара за кп бр. 1068/2, 330.950,70 динара за кп бр. 1069 и 267.206,63 динара за п бр. 1070


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 09:58:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 12180
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А387/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: LCD телевизор марке LG дијагонале 103 cm, Полица за телевизор са висећом комодом, Угаона гарнитура, Клуб сточић, Фотеља, Машина за прање посуђа марке WEG WD8088, Кухиња висећи део (шест елемената);
  Процењена вредност предмета продаје: 135.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 67.500,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-05-14 12:03:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 12179
  Датум продаје: 2018-06-11
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 312/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 312/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СВЕА ФИНАНЦЕ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-05-14 12:01:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 12178
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у Рашкој у ул. Ибарски пут бр.3.
  Пословни број судског предмета: И.И 245/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 4/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE DDOR NOVI SAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: теретно моторно возило
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 10:37:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 12177
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 13:00 ч
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИв бр. 116/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 162/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 47.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.500,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-14 10:36:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 12176
  Датум продаје: 2018-06-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 1 И-88/2017 од 21.03.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 129/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИКРЕДИТ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Приземна породична стамебна зграда број зграде 1 површине у основи 145м2 у улици Угљеше Терзина 32 на катастарској парцели број 6594 уписано у лист непокретности 3534 КО Кикинда са припадајућим земљиштем под зградом објектом површине 1а49м2 и земљиштем уз зграду објекат површине 3а21м2 такође на катастарској парцели број 6594 уписано у лист непокретности 3534 КО Кикинда Укупне процењене вредности 5.478.948,00 динара Непокретност је слободна од лица.
  Процењена вредност предмета продаје: 5.478.948,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: непосредна погодба 30%


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-05-14 10:31:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 12175
  Датум продаје: 2018-06-13
  Време продаје: 13,30
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Чачак, Обилићева24/1
  Пословни број судског предмета: И 1044/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 5/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Војвођанска банка" ад
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућинство
  Опис предмета продаје: Покућинство
  Процењена вредност предмета продаје: 1,00
  Почетна цена предмета продаје: а) Телевизор „QUADRO“ црне боје, стар 10 година у износу од .........…...............2.040,00 дин. в) Замрзивач „OBODIN“ беле боје стар 20 година у износу од ..... 2.520,00 дин. г) Фрижидер „OBODIN“ беле боје стар 10 година у износу од …..............1.800,00 дин. д


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-14 10:20:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 12174
  Датум продаје: 2018-06-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 Ии-1123/2017 од 07.12.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-475/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Жвиждак
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у ЛН број 4 КО Неузина број парцеле 528 њива 2 класе површине 7а60м2 грађевинско земиште Број парцеле 529 грађевинско земљиште укупне површине 11а19м2 Број парцеле 529 брзг 1 породична стамебна зграда брзг2 помоћна зграда Љубе Николића 108 Све приватна својина Јанош Абрахам, Зрењанин, ул. Милешевска бр. 2, ЈМБГ 1103981850049 обим удела 1/1 У износу од 154.297,52 динара. Непокретност није слободна од лица и ствари. Непокретност је у лошем стању. На непокретности постоји
  Процењена вредност предмета продаје: 154.297,52 динара
  Почетна цена предмета продаје: 108.008,26 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 13:41:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 12173
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: ИИв.371/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.559/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY BANKA AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 40.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767