ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-10-03 10:12:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6799
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 598/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А202/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ШКОДА ОКТАВИА
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило
  Процењена цена предмета продаје: 410.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 205.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Драговић
  Датум и време постављања: 2017-10-03 10:07:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Данила Киша број 43
  Е-маил адреса: izvrsiteljns@open.telekom.rs
  Контакт телефон: 0644682974
  ПИБ: 107574847
  Матични број: 62838051

  Број записа у бази: 6798
  Датум продаје: 2017-11-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Данила Киша бр.43 , Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И.3859/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.30/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бабић Петар
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: некретнина-стан
  Опис предмета продаје: стан с7 површине 92 м2, први спрат вишестамбене зграде саграђене на парцели 5059 уписане у лн 10599 Нови Сад 2, ул. Јожефа Атиле4-ванкњижна својина
  Процењена цена предмета продаје: 9.630.204,88
  Почетна цена предмета продаје: 6.741.143,41


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-10-03 10:02:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 6797
  Датум продаје: 2017-10-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 88-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Рајко Жарковић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 8.644.759,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.051.331,44 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 14:55:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 6796
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у улици Синђелићев трг бр. 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: 5ИИ-1129/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1077/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE TAKOVO KRAGUJEVAC - U LIKVIDACIJI
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - покућство и моторно возило
  Опис предмета продаје: Телевизор CRT марке "Philips", дијагонале 82 cm, Музички стуб 'Aiwa' са два звучника, Полица за телевизор, Клима 'Vivax' са спољном и унутрашњом јединицом и даљинским управљачем, Радни сто са полицама и фиокама, Вертикални замрзивач марке 'Snagie', Ормар са огледлалом, Телевизор CRT марке 'Thomson', дијагонале 82 cm, YUGO 55, рег. ознаке NI-057-YŠ, број шасије VX1145A0000785010, бр. мотора 128А0641386775, год. производње 1991., Електрична пумпа за наводњавање ручне израде;
  Процењена цена предмета продаје: 108.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 54.000,00


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 17:13:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 6795
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ласла Гала бр. 10, 5 спрат, стан 23, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-3714/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А122/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гојко Манојловић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 3. класе-Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: њива 3. класе, површине 56а 75м2, број дела 1, врста земљишта пољопривредно земљиште, број парцеле 1639, потес/улица Барба, катастарска општина Лок. Њива је засађена садницама крушке Виљамовке старе 3-4 године
  Процењена цена предмета продаје: 1.371.631,61 динара
  Почетна цена предмета продаје: 685.815,80


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-10-03 08:54:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 6793
  Датум продаје: 2017-10-30
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19а Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ-46/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.67/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: веш машина, трпезаријски сто са 4 столице, телевизор и угаона гарнитура
  Опис предмета продаје: веш машина марке "Горење", Телевизор марке Grundig 42 инча, угаона гарнитура браон боје, трпезаријски сто са 4 столице,
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Милан Јовичић
  Датум и време постављања: 2017-10-03 08:52:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Мајур, Улица Светог Саве број 42
  Е-маил адреса: jovicic.mil@gmail.com
  Контакт телефон: 0631026634
  ПИБ: 107576676
  Матични број: 62839287

  Број записа у бази: 6792
  Датум продаје: 2017-10-23
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Мајур,ул.Светог Саве бр.42
  Пословни број судског предмета: 4 И бр1219/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 13/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ХЕТА РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Посл.простор бр.1, посл. простор бр.1 на поткровљу I етажа, посл.простор бр.1, бр.2 и бр.4
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена цена предмета продаје: 28.708.702,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.354.351,05 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2017-10-03 07:58:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 6791
  Датум продаје: 2017-11-25
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Бедина Варош бб, Ивањица
  Пословни број судског предмета: Ив 35/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 29/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: цредит агрицоле банка
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: половни аутомобил
  Опис предмета продаје: цитроен ц 5
  Процењена цена предмета продаје: 3.500,00 еура
  Почетна цена предмета продаје: 2.450,00 еура


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2017-10-03 07:54:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 6790
  Датум продаје: 2017-11-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Драгише Николића бр. 88, Горњи Милановац
  Пословни број судског предмета: ИИ 142/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 132/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕНОР ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: половни кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Телњвозор, музички стуб, кухиња тамно браон, шпорет Смедеревац, бицикла Хамер црна, пластична баштенска гарнитура
  Процењена цена предмета продаје: 43.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 29.500,00


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2017-10-03 07:50:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 6789
  Датум продаје: 2017-11-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Наталије Царевић I бр.1, Горњи Милановац
  Пословни број судског предмета: ИИ 27/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 42/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Аврамовић
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: половни кућни инвентар
  Опис предмета продаје: ТВ Беко, Тросед-двосед и фотеља, мали стичић из 3 дела, веш машина Горење, регал и комода, ДВД плејер Шарп
  Процењена цена предмета продаје: 79.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 56.700,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-10-25 15:01:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 6788
  Датум продаје: 2017-11-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И-191/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 225 ИИ А 393/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Витомир Радосављевић, 19210 БОР, ул. село Доња Бела Река,
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари затечене у сеоском извршног дужника , механизација и животиње , према закључку о јавној продаји. Ствари су коришћене .
  Процењена цена предмета продаје: 1.355.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 948.500,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-10-02 18:06:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6786
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.инт 39/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.нт 39/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Александар Крџић
  Датум и време постављања: 2017-10-02 17:07:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com
  Контакт телефон: 062375579
  ПИБ: 108595509
  Матични број: 63562220

  Број записа у бази: 6784
  Датум продаје: 2017-10-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Булевар ослобођења бр.86, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ 51/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 69/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЗАКЉУЧАК О ДРУГОЈ ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ
  Опис предмета продаје: к.п.бр.1140 КО Прилике и зграда пољопривреде-хладњача која се налази на истој парцели
  Процењена цена предмета продаје: 26.906.290,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 13.453.145,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2017-10-02 16:30:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 6783
  Датум продаје: 2017-10-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Краља Стефана Првовенчаног 6
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-3196/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-853/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душанка Антић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: 1. земљишта под зградом-објектом површине 150м2 , које се налази у Нишу ул.Суповачка бр.6, број зграде 1, на катастарској парцели 1705/1 КО Ниш – Црвени Крст , све уписано у лист непокретности број 2518 КО Ниш – Црвени Крст; 2. њиве 2.класе површине 413м2, које се налази у Нишу ул.Суповачка, на катастарској парцели 1705/1 КО Ниш – Црвени Крст, уписано у лист непокретности број 2518 КО Ниш – Црвени Крст
  Процењена цена предмета продаје: 1) 660.000,00 динара 2) 1.817.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1) 462.000,00 динара 2) 1.272.040,00 динара


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-10-02 16:07:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 6781
  Датум продаје: 2017-10-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.926/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.150/17, И.Ивк.134/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДИША ВЕСИЋ
  Надлежни суд: Виши суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји


  Оглас поставио: Марина Јеремић
  Датум и време постављања: 2017-10-02 16:04:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 6780
  Датум продаје: 2017-10-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Доситејева 14
  Пословни број судског предмета: ИИ 859/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 567/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Цвијовић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Зграда за коју није позната намена на Златибору
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 26.599.204,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.619.442,80


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2017-10-02 15:06:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 14
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 6779
  Датум продаје: 2017-11-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.14, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии2502/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1441/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: мал. Александра Миленковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторно возило
  Опис предмета продаје: Моторно возило марке "Renault",модел "Scenic",година производње 2002.,радне запремине 1870 ццм3
  Процењена цена предмета продаје: 264.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 184.800,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-10-02 14:58:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 6777
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костић 2
  Пословни број судског предмета: ИВ 203285/10
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 102/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ХЛЕБ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА И ПЕЦИВА, ТРГОВИНУ И УГОСТИТЕЉСТВО НОВИ САД-У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор ,,Vivax", телевизор,,AIVA", dvd player ,,Vivax", комода за телевизор црна
  Опис предмета продаје: телевизор ,,Vivax", телевизор,,AIVA", dvd player ,,Vivax", комода за телевизор црна
  Процењена цена предмета продаје: телевизор ,,Vivax"-5.000,00 динара, телевизор,,AIVA"-3.500,00 динара, dvd player ,,Vivax"-1.500,00 динара, комода за телевизор црна-7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: телевизор ,,Vivax"-1.500,00 динара, телевизор,,AIVA"-1.050,00 динара, dvd player ,,Vivax"-450,00 динара, комода за телевизор црна-2.100,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-10-02 14:51:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 6776
  Датум продаје: 2017-11-06
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костић 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 2824/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 331/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ,,ИНФОРМАТИКА"
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Возило ,,Volkswagen Golf", 1988. годиште
  Опис предмета продаје: Возило ,,Volkswagen Golf", 1988. годиште
  Процењена цена предмета продаје: Возило ,,Volkswagen Golf", 1988. годиште-35.751,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Возило ,,Volkswagen Golf", 1988. годиште-21.450,60 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-10-02 14:45:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 6775
  Датум продаје: 2017-11-06
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костић 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 2721/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 787/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ,,ИНФОРМАТИКА"
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина за сушење веша ,, Philips", машина за веш ,,Горење", машина за веш ,, Indesit"
  Опис предмета продаје: машина за сушење веша ,, Philips", машина за веш ,,Горење", машина за веш ,, Indesit"
  Процењена цена предмета продаје: машина за сушење веша ,, Philips"-10.000,00 динара, машина за веш ,,Горење"-10.000,00 динара, машина за веш ,, Indesit"-10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: машина за сушење веша ,, Philips"-6.000,00 динара, машина за веш ,,Горење"-6.000,00 динара, машина за веш ,, Indesit"-6.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767