ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2018-03-01 08:59:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 10420
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 00:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: ИИВ-138/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-A154/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "DECOR LIFE" ДОО, СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ПАЛАНКА 112
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИЧКА РОБА
  Опис предмета продаје: 1. СТО И 6 СТОЛИЦА, БОЈА ДРВЕТА, СЕДИШТЕ И НАСЛОН ОД МЕБЛА, БРАОН БЕЖ БОЈЕ, 2. ТВ МАРКЕ САМСУНГ, ЦРНЕ БОЈЕ, СР. БРОЈ 3903-000456, 3. ПОЛИЦА ЗА ДНЕВНУ СОБУ - КОМПЛЕТ, БЕЛЕ БЕЖ БОЈЕ, 4. СТОЧИЋ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ( КЛУБ СТОЧИЋ ) БЕЖ БОЈЕ, 5. ТРОСЕД, ДВОСЕД И ФОТЕЉА, ЦРНО СИВЕ БОЈЕ, КОМБИНАЦИЈА МЕБЛ - ЕКО КОЖА, 6. МАШИНА ЗА СУШЕЊЕ ВЕША МАРКЕ CANDY МОДЕЛ GRAND EVO, БЕЛЕ БОЈЕ, 7КГ, 7. МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ВЕША ГОРЕЊЕ, USELOGIC, 6КГ AA CLASS
  Процењена цена предмета продаје: 1. 21.000,00 дин., 2. 35.000,00 дин., 3. 25.000,00 дин., 4. 7.000,00 дин., 5. 30.000,00 дин., 6. 20.000,00 дин. 7. 20.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1. 10.500,00 дин., 2. 17.500,00 дин., 3. 12.500,00 дин., 4. 3.500,00 дин., 5. 15.000,00 дин., 6. 10.000,00 дин., 7. 10.000,00 дин


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2018-03-01 08:53:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 10419
  Датум продаје: 2018-03-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-1642/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-954/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранислав Цицић, Београд, ул. Вукице Митровића 11/4,
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: парцела са објектима
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-02-28 16:12:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10417
  Датум продаје: 2018-03-23
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иив 137/16
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 137/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Генерали Осигурање" Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-02-28 15:59:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 10416
  Датум продаје: 2018-03-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 205/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 20/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 парцела и 2 објект
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц. број 638/1, 639/14, 640/1, 641/1, 647/21, 2956, 3631/2 и 2 објекта на парцели 639/1, КО.
  Опис предмета продаје: кат.парц. број 638/1, 639/14, 640/1, 641/1, 647/21, 2956, 3631/2 и 2 објекта на парцели 639/1, КО. Нови Карловци
  Процењена цена предмета продаје: од 1.363.545,44 динара до 8.715.563,85 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 954.481,80 динара до 6.100.894,69 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-03-30 13:35:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10415
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 08:30 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И.И-1100/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-575/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Вујадиновић, Краљево, ул. Руђера Бошковића бр. 64, ЈМБГ 2303962780016
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 1.000,00 дин. до 15.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 500,00 дин. до 7.500,00 дин.


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2018-02-28 15:29:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: 25230 Кула, Маршала Тита 246д
  Е-маил адреса: veljkoguberinic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649331127
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 10414
  Датум продаје: 2018-03-27
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Маршала Тита 246 д, Кула
  Пословни број судског предмета: ИИ759/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ121/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална банка ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности уписаних у Лист непокретности број: 8479 КО Сомбор-1 у власништву извршног дужника IVE
  Опис предмета продаје: непокретности уписаних у Лист непокретности број: 8479 КО Сомбор-1 у власништву извршног дужника IVEX ДОО НОВИ САД, Нови Сад, ул. Цара Душана бр. 26, МБ 08219427, ПИБ 100238846, у уделу 1/1
  Процењена цена предмета продаје: 25.347.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.673.500,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-02-28 15:22:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 10412
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6 Ии 8/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 5/207
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милева Милић
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 1. и 2. класе
  Опис предмета продаје: њива 1. класе - 1 ха 32 ара 81 м2 и њива 2. класе - 1 ха 23 ара 49 м2
  Процењена цена предмета продаје: 581.040,73 динара
  Почетна цена предмета продаје: 406.728,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-02-28 14:25:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10411
  Датум продаје: 2018-03-26
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 60/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 60/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ковачевић Момчило из Варне
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2018-02-28 14:20:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 10410
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-377-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИВЕРЗАЛ БАНКА А.Д. БЕОГРАД-у стечају
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: трособан стан
  Процењена цена предмета продаје: 5.826.968,97 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.078.878,27 динара


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 16:22:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 10409
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: Ии 164/16
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 12/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Митровић Душан
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно возило ПЕУГЕОТ БОКСЕР
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 28.03.2018.
  Процењена цена предмета продаје: 300.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-02-28 13:46:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 10407
  Датум продаје: 2018-03-27
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр.7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И Ив-1163/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И Ив-279/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МГВ ДОО НИШ
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - Путничко возило марке „FORD“, тип „FOCUS“, година производње: 2001 год, број шасије: WF0NXXGCDN1U6
  Опис предмета продаје: - Путничко возило марке „FORD“, тип „FOCUS“, година производње: 2001 год, број шасије: WF0NXXGCDN1U63145, број мотора: C9DB1U63145, маса: 1260 кг, радна запремина: 1753, снага мотора 66, рег.број: ĆU 044-TX
  Процењена цена предмета продаје: 160.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 112.000,00 динара


  Оглас поставио: Јован Пјешчић
  Датум и време постављања: 2018-04-18 14:34:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Сарајевска 42, спрат 5, стан 51
  Е-маил адреса: jpizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0645928238
  ПИБ: 107580782
  Матични број: 62843772

  Број записа у бази: 10405
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сарајевска бр. 42/51
  Пословни број судског предмета: ИИ-248/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 181/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Денић
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ствари из угоститељског објекта
  Процењена цена предмета продаје: 1.340.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 670.000,00 динара


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-02-28 13:00:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 10404
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица Ужичке Републике број 89/б, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Иив. 268/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 11/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТР ,,ВОЋКО" ВЕСКО ЦВИЈОВИЋ ПР КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: замрзивач за сладолед
  Опис предмета продаје: зелене боје, запремине 410 литара
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-02-28 11:25:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 10401
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6 Ии 31/17
  Број предмета јавног извршитеља: О.ПРМ. 1/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОРАН УТЈЕШИНОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Професионални апарат за еспресо, од инокса са 2 кувала
  Опис предмета продаје: "LACIMBA I"
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-02-28 11:23:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 10400
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6 Ии 31/17
  Број предмета јавног извршитеља: О.ПРМ. 1/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОРАН УТЈЕШИНОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Апарат за еспресо кафу са додатком за сирову кафу
  Опис предмета продаје: "SM"
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-02-28 11:21:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 10399
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6 Ии 31/17
  Број предмета јавног извршитеља: О.ПРМ. 1/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОРАН УТЈЕШИНОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Монитор
  Опис предмета продаје: ORION
  Процењена цена предмета продаје: 15.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.500 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-03-29 11:23:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 10398
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 4 Иив бр. 158/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив А92/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Једночлано друштво са ограниченом одговорношћу АРСЕНОВИЋ Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: њива 5. класе
  Процењена цена предмета продаје: 371.818,75 дин
  Почетна цена предмета продаје: 260.273,13


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-02-28 11:18:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 10397
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6 Ии 31/17
  Број предмета јавног извршитеља: О.ПРМ. 1/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОРАН УТЈЕШИНОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор
  Опис предмета продаје: лед SAMSUNG
  Процењена цена предмета продаје: 30.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.000 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 11:35:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 10396
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 3422/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А 1676/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Љубисављевић и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Машина за сновање у пантљике
  Процењена цена предмета продаје: 8.344.513,32 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.172.256,66 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 09:53:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 10395
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.14/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.А19/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY BANKA AD Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ха
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: кп.9829 површине 0.17,69 ха шума 4.класе-лн.бр.1102 КО Горњане, кп.9834 површине 1.88,70 ха њива 5.класе-лн.бр.1102 КО Горњане, кп.9836 површине 0.60,11 ха њива 5.класе-лн.1102 КО Горњане, кп.9844 површине 0.10,06 ха њива 5.класе -лн.1102 КО Горњане, кп.9817/2 површине 0.17,25 ха-воћњак 4.класе-лн 1102 КО Горњане, кп.9827 површине0.79,26 ха њива 5.класе -лн.1102 КО Горњане, кп.9828 површине 0.28,79 ха шума 4.класе-лн.1102 КО Горњане, кп.9826 површине 0.33,69 ха пашњак 2.класе -лн.1102 Ко Горњане
  Процењена цена предмета продаје: 1.653.434,00
  Почетна цена предмета продаје: 826.717,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767