ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-10-03 15:57:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 6827
  Датум продаје: 2017-10-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 475/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 179/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЗ "ХОРА" ВЛАДИМИРОВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 203.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 142.100,00


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2017-10-03 15:51:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 6825
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-84/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 24/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА СА СТАЦИОНАРОМ
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-10-03 15:47:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 6824
  Датум продаје: 2017-10-31
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Иив 155/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 91/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АУТО БЕБА" ДОО ПАНЧЕВО
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 149.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 104.300,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-10-03 15:33:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 6823
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 24 Ив-417/2017 од 18.07.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-450/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROCREDIT BANK AD, BEOGRAD, Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 17, МБ 17335677, ПИБ 100000215
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност уписана у лист непокретости број 1564 КО Банатски Деспотовац број парцеле 1678/2 њива 4
  Опис предмета продаје: Непокретност уписана у лист непокретости број 1564 КО Банатски Деспотовац број парцеле 1678/2 њива 4 класе потес Баште површине 71а63м2
  Процењена цена предмета продаје: 597.520,77
  Почетна цена предмета продаје: 418.264,53


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-10-03 15:32:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 6822
  Датум продаје: 2047-10-23
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ-34/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 200/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Новица Милић ПР, Пољопривредна апотека "АГРАРИЈА", Средњево
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Дворедни берач за кукуруз дворедни Змај, компресор за ваздух
  Опис предмета продаје: Дворедни берач за кукуруз дворедни Змај, компресор за ваздух
  Процењена цена предмета продаје: 249.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 124.950,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-10-03 15:28:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 6821
  Датум продаје: 2017-11-01
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 867/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А195/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгослав Стевић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1. Лап – топ, марке „DELL“, сиве боје, без батерије, са пуњачем; 2. Витрина са стакленим крилима, браон боје; 3. Телевизор марке „SONY“, crt, црне боје; 4. Витрина, светло браон боје; 5. Телевизор марке „PHILIPS“, crt, црне боје; 6. Комода светло браон боје; 7. Машина за прање веша, марке „VOX“, WM 552, беле боје.
  Процењена цена предмета продаје: од 3.000,00 дин. до 10.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 дин. до 5.000,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2017-10-03 15:25:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 6820
  Датум продаје: 2017-11-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.И.639/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.82/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 16, МБ 8811385, ПИБ 103310399
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда бр. 3, бр. парцеле 2603, у улици Светозара Марковића бр. 87, уписана у лис
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена цена предмета продаје: 3.607.725,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.803.862,50


  Оглас поставио: Никола Новаковић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 14:24:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког бр.2
  Е-маил адреса: izvrsitelj.novakovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659954399
  ПИБ: 108302264
  Матични број: 63358094

  Број записа у бази: 6819
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Максима Горког 2, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И-913/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-80/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живан Станојев
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљиште и стамбено послова зграда
  Опис предмета продаје: Парцела бр 782 КО Лок, површине 13а и 41м2, улица Железничка 18, земљиште под зградом-објектом површине 89м2, земљиште под зградом објектом површине 2а 04м2, земљиште уз зграду-објекат површине 5а 00м2, њива 2. класе површине 4а 53м2, што у природи представља приземну стамбено-пословну зграду број 1 која се састоји од једнособног стана површине 40м2 и пословног простора површине 38м2 и приземну помоћну зграду број 2
  Процењена цена предмета продаје: 898.547,47
  Почетна цена предмета продаје: 449.273,73


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-10-03 15:09:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 6818
  Датум продаје: 2017-11-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИВ 24/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 41/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРИУМ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор марке ИМТ 539
  Опис предмета продаје: трактор марке ИМТ 539
  Процењена цена предмета продаје: 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 420.000,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2017-10-03 14:56:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 14
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 6817
  Датум продаје: 2017-11-09
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.14, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии 873/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 599/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирјана Цветковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати
  Опис предмета продаје: Покретне ствари: Микроталасна, Веш машина, Усисивач
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 динара за покретну ствар под редним бројем 1, 24.000,00 динара за покретну ствар под редним бројем 2; 10.000,00 динара за покретну ствар пд редним бројем3
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 динара под бројем 1; 12.000,00 динара под бројем 2; 5.000,00 динара под бројем 3


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-10-03 14:37:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 6816
  Датум продаје: 2017-10-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: И.и 20/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 73/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адвокат Боривој Ђурчин
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 62.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,70


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2017-10-03 14:36:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 14
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 6815
  Датум продаје: 2017-11-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.14, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ив.537/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 119/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сур Зајац
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Венчанице
  Опис предмета продаје: 1.Венчаница срцоликог корсета са тилом; 2. Венчаница срцоликог корсета са цирконима
  Процењена цена предмета продаје: 45.000,00 динара за покретну ствар под редним бројем 1; 45.000,00 динара за покретну ствар под редним бројем 2
  Почетна цена предмета продаје: 22.500,00 динара за покретну ствар под редним бројем 1; 22.500,00 динара за покретну ствар под редним бројем 2


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-10-03 14:13:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6814
  Датум продаје: 2017-11-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИв 112/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 191/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PURE VISION ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: возила
  Опис предмета продаје: возила
  Процењена цена предмета продаје: 450.000.00 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 225.000,00 динара итд


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 14:18:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 6813
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 Иив бр. 110/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 27/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за трговину и услуге ВЕЛЕТРГОВИНА ТТ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: воћњак 2. класе; њива 2. класе; воћњак 2. класе; све уписано у Лист непокретности 1504 КО Бадовинци
  Процењена цена предмета продаје: 50.000,00 дин; 452.870,00 дин; 71.500,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 25.000,00 дин; 226.435,00 дин; 35.000,00 дин


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-10-03 14:06:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 6812
  Датум продаје: 2017-11-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: I 2 И Ив-176/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 32/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Идеа доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Тросед ; Двосед ; Фотеља два комада ; Тв „NEO“ ; Рачунар, монитор, тастатура, миш ; Клуб сто , Фотеља (зелена); Кауч (зелени) ; Писаћи сто ; Трпезаријски сто и шест столица
  Процењена цена предмета продаје: 6.000,00 динара ; 4.000,00 динара ; 4.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 2.000,00 динара ; 2.000,00 динара ; 4.000,00 динара ; 6.000,00 динара ; 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 13:18:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 6807
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: Решење Привредног суда у Суботици 1 И.Ив-195/2017 од 27.04.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 110-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТИСА КОМЕРЦ ДОО НОВИ КНЕЖЕВАЦ
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило марке Шкода Фабиа Амбиент ТДИ
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке Шкода Фабиа Амбиент ТДИ, рег. ознака: SU050-WA, година производње 2011
  Процењена цена предмета продаје: 630.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 315.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 14:45:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6806
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.815/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКСП Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv samsung, двокрилни плакар, плакар у ходнику
  Процењена цена предмета продаје: 22.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-10-19 13:37:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 6805
  Датум продаје: 2017-11-18
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.647/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал,tv kopernikus, vox веш машина
  Процењена цена предмета продаје: 32.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.000,00


  Оглас поставио: Ратко Видовић
  Датум и време постављања: 2017-10-03 11:02:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1
  Е-маил адреса: vidovic@irv.rs
  Контакт телефон: 062222599
  ПИБ: 107605990
  Матични број: 62846160

  Број записа у бази: 6804
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Благоја Марјановића Моше бр. 1, Београд - Бежанијска коса.
  Пословни број судског предмета: 10ИИ 17605/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 195/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Београду
  Опис предмета продаје: Продаје се једнособан стан површине 36 м2 који се налази у Београду, ул. Драже Павловића бр. 5, К.О. Палилула.
  Процењена цена предмета продаје: 5.016.492,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.511.544,40 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2017-10-03 10:51:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 013334127
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 6802
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 09:15
  Место продаје: Панчево, ул. Карађорђева бр.15/5
  Пословни број судског предмета: Ии.679/2016
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.490/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Борислав Грабовац, Панчево
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: покућинство и путнички аутомобил "Ауди 80"
  Процењена цена предмета продаје: 185.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности сваке пописане покретне ствари засебно


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767