ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-28 16:41:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 13518
  Датум продаје: 2018-07-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.И.654/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.307/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Београд-Нови Београд, ул. Милентија Поповића бр. 5б, МБ 17082990, ПИБ 100000627
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: МORAVA прскалица за трактор, 400 литара, резервоар за прскалицу-резервни, ZASTAVA приколица за трактор, са ваздушним кочницама, 3t,
  Процењена вредност предмета продаје: све укупно 240.000,00 динара (од 10.000,00 динара до 200.000,00 динара)
  Почетна цена предмета продаје: све укупно 120.000,00 динара (од 5.000,00 динара до 100.000,00 динара)


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-06-28 16:18:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 13517
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Суботица, Петра Драпшина 1
  Пословни број судског предмета: Решење 2 И-967/2015 од 24.03.2016.
  Број предмета јавног извршитеља: ИНТ 28/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ - Судска јединица Бачка Топола,
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: • ЛАП ТОП МАРКЕ "ACER", црне боје
  Опис предмета продаје: • ЛАП ТОП МАРКЕ "ACER", црне боје
  Процењена вредност предмета продаје: 40000
  Почетна цена предмета продаје: 26000


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 13:23:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 13516
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-245/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1369/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мила Ђурђевић, Босиљка Цветковић, Слађана Крстић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор CRT ELITE 48 cm, Тросед и угаони део, Витрина са фиокама, Клуб сточић, Косачица за траву, на струју марке PRESTIGE ознаке B38H, Абрихтер ручне израде, ел. мотор 1 KW, Прекрупач за кукуруз и млин за прекрупу са ел. мототром, Кауч на развлачење, Француски кревет, Пећ на чврсто гориво;
  Процењена вредност предмета продаје: 145.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 72.750,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-07-25 17:54:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 13515
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Иив-512/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-85/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ATENIC-COMMERCE DOO ČAČAK
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 33 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 динара до 1.000.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 500.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-06-28 14:51:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13514
  Датум продаје: 2018-08-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 597/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 792/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ракочевић Сања и други
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 663.532,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 331.766,2 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-06-28 14:50:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 13513
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 13
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 88/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 88/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор "Vox"
  Опис предмета продаје: Телевизор "Vox"
  Процењена вредност предмета продаје: Телевизор "Vox"-15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор "Vox"-10.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-28 14:46:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13512
  Датум продаје: 2018-07-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-282/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР Зајечар, Зајечар, ул. НИКОЛЕ ПАШИЋА бр. 68, МБ 17263749, ПИБ 100578809
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно возило ‘’Zastava 650 AD’’
  Опис предмета продаје: Теретно возило ‘’Zastava 650 AD’’
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 45.000,00


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-07-17 13:02:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 13511
  Датум продаје: 2018-08-09
  Време продаје: 11:00ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: Ив-844/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-132/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU PRERADU I PROIZVODNJU FARM-MINO LEK DOO LESKOVAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-возило
  Опис предмета продаје: Возило марке “Renаult Kango” рег.ознаке LE083-BJ, број шасије VF1KCAPA825607945, мотора K4MA750D001906, запремине 1598 Ccm3, снаге 70 Kw, година производње 2001.
  Процењена вредност предмета продаје: 170.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 85.000,00 дин.


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-07-27 12:32:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 13510
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 332/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 419/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАН ЂУРЂЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 11:40:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13507
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 11.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.570/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јп за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина VOX
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 13:06:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13506
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.490/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јп за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: плакар за тв, музичка линија ELSI
  Процењена вредност предмета продаје: 11.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 13:09:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13505
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.431/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јп за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал, TV PHILIPS, TV SANYO
  Процењена вредност предмета продаје: 17.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 11:32:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13504
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.521/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јп за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV TESLA, регал, музичка линија SCHNEIDER
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 12:57:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13503
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 14.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.464/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јп за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV SANYO
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-06-28 13:35:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13502
  Датум продаје: 2018-08-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 9/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 55/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аперлић Иван и други
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште
  Опис предмета продаје: земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 1.911.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 955.800,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-06-28 13:32:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 13501
  Датум продаје: 2018-08-09
  Време продаје: 13,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИв-66/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-190/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАБЕКС ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: Угаона гарнитура сиве боје, Веш машина марке "Горење", Замрзивач марке "Горење", Замрзивач без ознаке марке
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара до 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 динара до 14.000,00 динара  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-06-28 12:25:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 13500
  Датум продаје: 2018-08-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-2519/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1466/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Богосав Милосављевић;Бобанa Милосављевић;Томислав Величковић;Борисав Величковић;Радослав Младеновић
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Вишња-марела Пластичне гајбе за транспорт воћа Вага, 500 кг, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 17,9200.00; 19,200.00; 45,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 8,9600.00; 9,600.00; 22,500.00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-06-28 11:08:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 13496
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 272/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 3072017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТОПИЋ ЈЕЛЕНА из Мачванске Митровице
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: зграде
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, ПР, 4 помоћне зграде, број етажа ПР саграђене на кат парцели 287, уписане у ЛН 287 К.О. Мачванска Митровица
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000.580,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.100.4006,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-06-28 10:21:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 13495
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИ-268/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-353/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АDDIKO BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гарсоњера
  Опис предмета продаје: гарсоњера, број посебног дела 27, површине 23м2 у стамбеној згради за колективно становање, број зграде 1, ул. Васе Стајића бр. 46 Сремска Митровица, кат. парцела број 2219/28, уписана у лист непокретости бр. 20880 К.О. Сремска Митровица
  Процењена вредност предмета продаје: 1.419.120,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 709.560,00 динара  Оглас поставио: Марина Стеванчевић
  Датум и време постављања: 2018-06-28 09:50:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Цара Душана 11
  Е-маил адреса: izvrsitelj.stevancevic@gmail.com
  Контакт телефон: 063562105
  ПИБ: 108588588
  Матични број: 63557358

  Број записа у бази: 13494
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 11, Чачак
  Пословни број судског предмета: И 341/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-198/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милутин Урошевић
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Једнособан стан
  Процењена вредност предмета продаје: 2.338.890,0
  Почетна цена предмета продаје: 1.637.223,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767