ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-10-01 08:24:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 15160
  Датум продаје: 2018-10-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИ-9141/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1896/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: мал. Дуња Миловановић, мал. Божидар Миловановић, мал. Ања Миловановић, зак. зас. Тамара Радоњић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 83.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 41.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 08:11:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 15159
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: ИИ.272/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.246/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Милутиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцеле
  Опис предмета продаје: 1/1 удела – пашњак 6. класе, површине 7480m², потес Чукар, кат.парцела број 454, шума 5. класе, површине 2175m², потес Чукар, кат.парцела број 472/1, пашњак 6. класе, површине 911m², потес Код куће, кат.парцела број 799/3, њива 5. класе, површине 579m², потес Код куће, кат.парцела број 799/5, ливада 3. класе, површине 1200m², потес Кључ, кат.парцела број 1198/1, све према листу непокретности број 58 КО Петропоље
  Процењена вредност предмета продаје: 773.549,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 386.774,50 дин.  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-09-05 09:54:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 15158
  Датум продаје: 2018-10-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-566/2017 од 25.12.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 224/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Путничко возило PEUGEOT 206, број шасије VF32ARHYU42579613, број мотора PSARHY10DYKS304559, снага мотора 66, пгонско гориво евро дизел, број места за седење 5, година производње 2002, број осовина 2, запремина мотора 1997, маса 1145, највећа дозвољена маса 1585, боја 5 б плава светла метализирана ; ТВ „Samsung“ 72 cm ; Орман ; Машина за прање посуђа „Qudro“
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-09-05 09:43:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 15157
  Датум продаје: 2018-09-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И И 54/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛАНА НИКОЛИЋА из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности – стана 96 м2 y Београду
  Опис предмета продаје: стана број 7, на трећем спрату зграде у улици Цара Душана број 14/1 у Београду, површине 96 м2, саграђеног на парцели 523, подброј 3, уписаног у листу непокретности број 423 КО Стари град, а по основу Уговора о поклону Ов број 11003/93 Првог општинског суда у Београду од 04.08.1993. године, који је сувласништво извршног повериоца Милана Николића са 1/2 идеалног дела и извршног дужника Јована Николића са 1/2 идеалног дела. Зграда, кућни број 14 налази се у улици Цара Душана и иста припада централ
  Процењена вредност предмета продаје: 17.608.820,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.326.174,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 07:59:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 15156
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 5И. 604/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 213/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АМС ОСИГУРАЊЕ" адо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке ZASTAVA, модел YUGO, регистарске ознаке BG873-ĐC.
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.000,00  Оглас поставио: Љиљана Живковић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 15:15:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Господара Вучића 189, 2 sprat
  Е-маил адреса: ljiljana.zivkovicizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0645435082
  ПИБ: 108160394
  Матични број: 63258997

  Број записа у бази: 15150
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд, ул. Господара Вучића бр. 189
  Пословни број судског предмета: 18 И.Ив - 972/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 105/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HALKBANK akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична приземна стамбена зграда, земљиште под зградом
  Опис предмета продаје: 1/2 идеалних делова породичне стамбене зграде
  Процењена вредност предмета продаје: 133.573,19 динара; 620.197.,65 динара
  Почетна цена предмета продаје: 66.786,60 динара и 310.098,83 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 07:57:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 15149
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: И.И. 1146/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 927/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА ЗИДАРСКО-ФАСАДЕРСКА РАДЊА ЈАКИЋ ЉУБИША ПР БАЈИНА БАШТА
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност ближе описана у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 4.553.325,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.187.327,50  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-09-05 07:06:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 15148
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.345-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КАТИЦА РАЛЕТИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 1.638.165,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.146.715,50 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-09-04 17:02:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 15147
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-102/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 60/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MLINSKO-PEKARSKA INDUSTRIJA KLAS DOO, LOZNICA
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 23 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Филип Љујић
  Датум и време постављања: 2018-09-04 16:52:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Устаничка 128 б, 2. спрат, стан 2
  Е-маил адреса: ljujicfilip@gmail.com
  Контакт телефон: 0113473049
  ПИБ: 109650745
  Матични број: 64331540

  Број записа у бази: 15146
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Устаничка 128Б, Београд
  Пословни број судског предмета: И.И.149/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 267/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Видаковић
  Надлежни суд: Основни суд у Обреновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стамбено-пословни објекат, помоћни објекат и кат. парцела
  Опис предмета продаје: Стамбена и пословна зграда површине 202,38 м2, помоћни објекат површине 23,66 м2, површина катастарске парцеле 726 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 14.953.110,17
  Почетна цена предмета продаје: 10.467.177,12


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-09-04 16:49:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 15145
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета: ИИ-1278/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-403/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранислав Раковић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословно стамбени објект и пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 4.927.042,00 и 1.570.867,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.478.112,60 И 471.260,34 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-04 15:51:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15144
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИв-481/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-305/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "THYSSENKRUPP MATERIALS" ДОО, Инђија, ул. Саве Ковачевића ББ, МБ 20354283, ПИБ 105293817
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Камион “МАН 24362” 95 год Рег. Ознака ZA039AP са дизалицом, Виљушкар “Зил” 5т, Радна платформа хидра
  Опис предмета продаје: Камион “МАН 24362” 95 год Рег. Ознака ZA039AP са дизалицом, Виљушкар “Зил” 5т, Радна платформа хидраулична 2т на 4,5м “Kohler Bingek”, Koмби “Citroen” C25, Комби MB 100 Mercedes
  Процењена вредност предмета продаје: 1.200.000,00 динара, 400.000,00 динара, 200.000,00 динара, 100.000,00 динара, 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 600.000,00 дин, 200.000,00 дин, 100.000,00 дин, 50.000,00 дин, 50.000,00 дин


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 09:06:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 15143
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: На адреси седишта јавног извршитеља.
  Пословни број судског предмета: И.И-229/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-650/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије Корисник буџетских средстава
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Посебни део зграде
  Опис предмета продаје: посебни део зграде број 1 улица Стевана Првовенчаног број 4/Г, укупне површине 189 м2, спратности: подрум+приземље+спрат, а кога чине: - гаража, две оставе и котларница у подруму, површне 55,56 м2, - двособан стан у приземљу, површине 77,42 м2, - три собе на спрату, површине 55,75 м2,
  Процењена вредност предмета продаје: 6.690.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.345.300,00 динара


  Оглас поставио: Љиљана Живковић
  Датум и време постављања: 2018-09-04 15:13:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Господара Вучића 189, 2 sprat
  Е-маил адреса: ljiljana.zivkovicizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0645435082
  ПИБ: 108160394
  Матични број: 63258997

  Број записа у бази: 15142
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, ул. Господара Вучића бр. 189
  Пословни број судског предмета: 1И.И-28812/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 326/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen banka ad Beograd
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двоипособан стан
  Опис предмета продаје: двоипособан стан бр. 2, површине 60 м2, , бр.улаза 16, бр. зг. 1, у улици Долењска, кућни бр. 12, изграђене на кат.парцели бр. 11186/88, све уписано у Лист непокретности 4467 КО Звездара
  Процењена вредност предмета продаје: 9.028.843,65 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.320.190,55 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-04 15:11:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15141
  Датум продаје: 2018-10-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-464/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто и четири столице Кауч Регал Фрижидер “GORENJE” Замрзивач “GORENJE” Електрични шпорет “GORENJE”
  Опис предмета продаје: Сто и четири столице Кауч Регал Фрижидер “GORENJE” Замрзивач “GORENJE” Електрични шпорет “GORENJE”
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 6.000,00 7,000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.000,00 3.000,00 3.500,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 13:20:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 15140
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: 2 Ии - 351/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 80/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранковић Радмила
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Машина за прање судова, аспиратор, телевизор марке "fox", тв витрина, витрина, веш машина, гардеробни орман, клима, сточић, гардеробни орман, писаћи сто, две комоде, ципеларник.
  Процењена вредност предмета продаје: 76.500,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 53.550,00 рсд


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 12:15:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 15139
  Датум продаје: 2018-11-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 2И И-4547/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1068/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ, СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Уметничке слике
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.300,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-09-04 14:31:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 15138
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Инђија, Југ Богдана бр.4/7
  Пословни број судског предмета: I.I.156/2017 и I.I.361/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.23/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда са помоћним објектима и Њива 2. Класе
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда са помоћним објектима и Њива 2. Класе
  Процењена вредност предмета продаје: 2.379.275,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.665.492,92 динара


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2018-09-04 14:15:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 15137
  Датум продаје: 2018-10-01
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара 9
  Пословни број судског предмета: ИИ680/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ87/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ХЊАК СМИЉА
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, њива, воћњак,
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, земљиште под зградом објектом површине 67м2, њива 2 класе, воћњак 2 класе
  Процењена вредност предмета продаје: 551.776,00 за непокретност на парцели 238, 53.392,00 за парцелу 239/1 и 239/2 и износ од 148.024,00 динара за парцелу 240
  Почетна цена предмета продаје: 275.888,00 26.696,00 и 74.012,00


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2018-09-04 14:11:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 15136
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-530/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-74/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Златара Папић
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 33
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ручни сатови
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продајиУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767