ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1395 активних, од укупно 5858 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-01 14:33:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5328
  Датум продаје: 2017-08-22
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Масарикова бр. 2, Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 580/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 580/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-01 14:29:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5327
  Датум продаје: 2017-08-22
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Масарикова бр. 2, Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 581/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 581/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-01 14:25:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5326
  Датум продаје: 2017-08-22
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр. 2, Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 586/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 586/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-01 14:21:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5325
  Датум продаје: 2017-08-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр. 2, Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 436/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 436/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-01 14:17:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5324
  Датум продаје: 2017-08-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр. 2, Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 269/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 269/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Епс дистрибуција Доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-01 14:04:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5323
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Масарикова бр. 2, Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 316/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 316/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Епс дистрибуција Доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-01 13:52:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5321
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр. 2, Шабац
  Пословни број судског предмета: и.ивк 579/2016
  Број предмета јавног извршитеља: и.ивк 579/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-01 13:49:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5320
  Датум продаје: 2017-08-22
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр. 2, Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 418/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 418/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-08-01 11:33:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5316
  Датум продаје: 2017-09-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 296/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 299/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Деретић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: уписан ЛН 6079 КО Врбас-град
  Процењена цена предмета продаје: 4.241.186,84 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.120.593,42 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2017-09-04 15:02:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 5315
  Датум продаје: 2017-10-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краљево, ул. Цара Лазара бр. 38
  Пословни број судског предмета: И.Ив.121/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.407/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у К.О. Грдица
  Опис предмета продаје: Земљиште под зградом и њива 3. класе у К.О. Грдица, приватна својина извршног дужника, обим удела 1/10
  Процењена цена предмета продаје: 39.587,30
  Почетна цена предмета продаје: 19.793,65


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-08-01 08:42:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 5311
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Цара Душана бр.1, 4 спрат, локал 408, Шабац
  Пословни број судског предмета: 3-ИИ-314/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.259/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Даница Трифуновић, Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 24
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: сто, доњи кухињски елементи, горњи висећи елементи, столица, сто, тросед, двосед, полица, ормар,гардеробни ормар, комодице, сточић, телевизор, клима, сто, клупа, клупица...
  Процењена цена предмета продаје: 264.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 185.430,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-08-01 08:39:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 5310
  Датум продаје: 2017-08-22
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии-766/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 151/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђе Вигњевић, Футог
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена цена предмета продаје: од 654.506,19 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 392.703,71 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-08-01 08:38:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 5309
  Датум продаје: 2017-08-22
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Лазе Костића 2, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И.2551/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.358/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило Шкода Октавиа
  Опис предмета продаје: Путничко возило Шкода Октавиа 2003. годиште
  Процењена цена предмета продаје: 333.337,41 динара
  Почетна цена предмета продаје: 200.002,44 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-08-01 07:56:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 5308
  Датум продаје: 2017-08-31
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИв 240/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 136/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: " ФРИКОМ" ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач
  Опис предмета продаје: Замрзивач марке " НЕСТЛЕ", запремине 309 литара
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00 дин


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-07-31 16:55:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 5307
  Датум продаје: 2017-08-28
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краљево, Трг српских ратника бр. III/1, канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 211/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 42/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аутопревоз ДОО Чачак
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Радни столови, рачунар, клима уређај, канцеларијске столице
  Процењена цена предмета продаје: 69.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 34.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-07-31 16:08:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 5306
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 08:15
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљевo
  Пословни број судског предмета: ИИ-418/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-209/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: мал. Мина Антонијевић, Краљево, ул. Занатска бр. 35, ЈМБГ 2703005785039, мал. Лена Антонијевић, Краљево, ул. Занатска бр. 35, ЈМБГ 0206008785055 и мал. Ђина Антонијевић, Краљево, ул. Занатска бр. 35, ЈМБГ 0206008785047 које заступа законски заступник мајка Јелена Антонијевић, Краљево, Занатска 35
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: прама закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 2.000,00 динара до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 09:07:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 5304
  Датум продаје: 2017-10-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 6 И-11/2017 од 26.01.2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-30/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамебна зграда у улици Милана Топлице број 9 на парцели 2600 бр. Зграде 1 етажа ПР1
  Опис предмета продаје: Породична стамебна зграда у улици Милана Топлице број 9 на парцели 2600 бр. Зграде 1 етажа ПР1, власништво извршног дужника, у износу од 2.223.470,30 динара.
  Процењена цена предмета продаје: 2.222.470,30
  Почетна цена предмета продаје: 1.111.235,15


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-30 11:11:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 5303
  Датум продаје: 2017-09-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, Кнеза Вишеслава 58а
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 189/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 66/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕЉКО КОРИЦА
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА, РЕФЛЕКТОМЕТАР, СПЛАЈСЕР
  Опис предмета продаје: кућна тел.централа "Алцател", Рефлектометар ОТДР, Сплајсер ФСМ 50с
  Процењена цена предмета продаје: 350.000, 450.000, 400.000
  Почетна цена предмета продаје: 175.000, 225.000, 200.000


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2017-07-31 15:13:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Земун, ул. Кеј ослобођења бр. 13 д/7
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 5302
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд-Земун, ул. Кеј ослобођења бр. 13 д/7
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 15/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИВАНА МАТОВИЋА из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности – трособног стана на Новом Београду
  Опис предмета продаје: Прва продаја непокретности – и то стана на Новом Београду, у улици Јурија Гагарина бр. 177 у стамбеној згради за колективно становање, означеној као зграда број 1, изграђена на катастарској парцели 5059, уписаног као посебан део број 20 на четвртом спрату, трособан, површине 84 м2, уписан у лист непокретности број 4515 КО Нови Београд. Утврђена вредност, односно процењена вредност напред наведене непокретности која се продаје као целина износи 10.879.892,10 динара, а почетна цена непокретности н
  Процењена цена предмета продаје: 10.910.095,98
  Почетна цена предмета продаје: 7.637.067,19


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2017-07-31 15:08:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Земун, ул. Кеј ослобођења бр. 13 д/7
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 5301
  Датум продаје: 2017-08-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд-Земун, ул. Кеј ослобођења бр. 13 д/7
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 295/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДРАГА ЗДРАВКОВИЋА из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја покретних ствари – камиона дизалице
  Опис предмета продаје: Прва продаја покретних ствари – камиона дизалице. камион дизалица марке „Leibherr 1880" Утврђена вредност 7.320.000,00 динара Возило се налази на адреси у Београду, у ул. Вождовачки кружни пут бр. 125.
  Процењена цена предмета продаје: 7.320.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.392.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767