ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-06-13 21:29:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 12215
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И И.89/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.14/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Стантић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини извршног повериоца (обим удела 17/20) и извршног дужник (обим удела 3/20)
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 3585 КО Бајмок
  Процењена вредност предмета продаје: Процењенa вредност ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-05-14 16:33:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 12214
  Датум продаје: 2018-06-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Ив-130/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А129/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Рашка", Рашка, ул. Душанова бр. 2а, МБ 07176872, ПИБ 101274752
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 2.000,00 дин. до 8.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 600,00 дин. до 2.4000,00 дин.


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2018-05-14 16:13:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 12213
  Датум продаје: 2018-06-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краља Петра Првог 133, Свилајнац
  Пословни број судског предмета: И 231/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 80/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Блажа Павловић Близнак, Жагубица
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - Њива 3. Класе, потес Јазвињар, површине 30а 68м2
  Опис предмета продаје: - Њива 3. Класе, потес Јазвињар, површине 30а 68м2, бр. парцеле 2826/1, уписано у Лист непокретности бр. 567 КО Медвеђа, у приватној својини извршног дужника Снежана М. Предић, Деспотовац, Медвеђа бб, ЈМБГ 1710965728717, у уделу 1/1.
  Процењена вредност предмета продаје: - Њива 3. Класе, потес Јазвињар, површине 30а 68м2, бр. парцеле 2826/1, уписано у Лист непокретности бр. 567 КО Медвеђа, у приватној својини извршног дужника Снежана М. Предић, Деспотовац, Медвеђа бб, ЈМБГ 1710965728717, у уделу 1/1.
  Почетна цена предмета продаје: 171.808,00 динара.


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2018-05-14 15:59:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 12212
  Датум продаје: 2018-06-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Краља Петра Првог 133, Свилајнац
  Пословни број судског предмета: И 460/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 161/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Јовановић Свилајнац
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - Воћњак 3. Класе, ул. Радомира Бисића, Свилајнац, површине 4а 49м2
  Опис предмета продаје: - Воћњак 3. Класе, ул. Радомира Бисића, површине 4а 49м2, бр. парцеле 485, уписано у Лист непокретности бр. 8782, К.О. Свилајнац, у приватној својини извршног дужника Горана Љубомировића, Свилајнац, ул Радомира Бисића бр. 50 ЈМБГ 1305973723927, у уделу 1/1.
  Процењена вредност предмета продаје: - Воћњак 3. Класе, ул. Радомира Бисића, површине 4а 49м2, бр. парцеле 485, уписано у Лист непокретности бр. 8782, К.О. Свилајнац, у приватној својини извршног дужника Горана Љубомировића, Свилајнац, ул Радомира Бисића бр. 50 ЈМБГ 1305973723927, у уделу 1/1.
  Почетна цена предмета продаје: 1.001.359,80 динара


  Оглас поставио: Добрила Павлица
  Датум и време постављања: 2018-05-14 15:57:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Е-маил адреса: dobrilapavlica@gmail.com
  Контакт телефон: 0621883538
  ПИБ: 108588762
  Матични број: 63557510

  Број записа у бази: 12211
  Датум продаје: 2018-06-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 897/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 208/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јанковић Мирослав и Јојкић Сава
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда са земљиштем
  Опис предмета продаје: уписано у Лист непокретности број 1027КО Турија
  Процењена вредност предмета продаје: 708.345,60
  Почетна цена предмета продаје: 354.172,80


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2018-05-14 15:51:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 12210
  Датум продаје: 2018-06-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра Првог 133, Свилајнац
  Пословни број судског предмета: И 362/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 41/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Емилија Грујић, Крушевац Штитари
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - Њива 5. Класе, - Њива 5. Класе - Њива 5. Класе, - Њива 2. Класе, - Њива 2. Класе, - Њива 5. Клас
  Опис предмета продаје: - Њива 5. Класе, потес Смолница, површине 1а 55м2, бр. парцеле 447, уписане у Лист непокретности бр. 1356 К.О. Јасеново, у приватној својини извршног дужника Горана М. Грујића ЈМБГ 1601969723716, у уделу 1/4 идеалног дела непокретности – у вредности од 1.143,125 динара - Њива 5. Класе, потес Смолница, површине 6а 72м2, бр. парцеле 542, уписане у Лист непокретности бр. 1356 К.О. Јасеново, у приватној својини извршног дужника Горана М. Грујића ЈМБГ 1601969723716, у уделу 1/4 идеалног дела непокре
  Процењена вредност предмета продаје: - Њива 5. Класе, потес Смолница, површине 1а 55м2, бр. парцеле 447, уписане у Лист непокретности бр. 1356 К.О. Јасеново, у приватној својини извршног дужника Горана М. Грујића ЈМБГ 1601969723716, у уделу 1/4 идеалног дела непокретности – у вредности од 1.143,125 динара - Њива 5. Класе, потес Смолни
  Почетна цена предмета продаје: почетна цена износи 70% појединачно процењених непокретности


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-05-14 15:48:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 12209
  Датум продаје: 2018-06-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 3ГжИ.329/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.232/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Милосављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 1.081.450,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 757.015,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-05-14 15:46:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 12208
  Датум продаје: 2018-06-12
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.И.192/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.173/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дејан Милошевић
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност - разно
  Опис предмета продаје: шума 5. класе, њиве 1. класе, породичне стамбене зграде и помоћна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: све укупно 4.911.501,25 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.438.050,87 динара


  Оглас поставио: Далибор Лазић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 12:23:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 23а
  Е-маил адреса: izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611716673
  ПИБ: 108779486
  Матични број: 63696587

  Број записа у бази: 12207
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Панчевo, ул. Светог Саве бр. 23а
  Пословни број судског предмета: 1-Ии. 329/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 58/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: грађевинско земљиште изван грађевинског подручја на катастарској парцели број 2448/2 К.О. Кајтасово,
  Опис предмета продаје: грађевинско земљиште изван грађевинског подручја на катастарској парцели број 2448/2 К.О. Кајтасово, укупне површине 4.542,00 м², и викенд кућа број 1 изграђена на катастарској парцели број 2448/2 К.О. Кајтасово, све уписано у лист непокретности број 488 К.О. Кајтасово
  Процењена вредност предмета продаје: 1.645.454,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 822.727,00 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-05-14 15:44:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 12206
  Датум продаје: 2018-06-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ив-105/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 500/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно друштво "Војводина" ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: њива 2. и 4. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 802.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 561.750,00 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-05-14 15:41:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 12205
  Датум продаје: 2018-06-13
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: И-20/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 2 И.И.19/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гаранцијски фонд Аутономне покрајне Војводине Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: њиве 1.2.3.4. и 5. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 5.057.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.539.900,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-05-14 15:31:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 12204
  Датум продаје: 2018-06-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А347/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод" Краљево, Краљево, ул. 27. марта бр. 2, МБ 07190891, ПИБ 101772636
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 1.000,00 дин. до 4.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-05-14 15:23:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 12203
  Датум продаје: 2018-06-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 2Ии. 491/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 334/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Никачевић и Мирослава Никачевић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност ближе описана у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 12.494.696,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.746.287,20


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 11:50:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 12202
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 10
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И-227/2017225-И.И-167/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-167/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: КП. Бр. 4407/4 КО Горњане , шума 5. Класе површине 4ха 84а 50м2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.095.520,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.047.760,00 динара.


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2018-05-14 15:05:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 12201
  Датум продаје: 2018-06-11
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: ФУТОШКА 1А, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: И И 4437/17
  Број предмета јавног извршитеља: И И 238/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, помоћна зграда, њива 2. класе, њива 3. класе, њива 1. класе
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, помоћна зграда, њива 2. класе, њива 3. класе, њива 1. класе све уписано у лист непкретности 728 К.О. Госпођинци
  Процењена вредност предмета продаје: 2.351.628,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.164.319,60


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-05-14 14:51:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 12200
  Датум продаје: 2018-06-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 619/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 842/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 6.703.592,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 4.692.514,4 ДИНАРА


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 14:39:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 12199
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ЗАМ 13/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СРЕЋКА ЦВЕТКОВИЋА из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја непокретности – једнособног стана 33м2 y Београду
  Опис предмета продаје: стана број 2-а, који се налази на етажи По 1 ( подрум 1 ) испод етаже Пр ( приземља ), у згради у ул. Сазоновој бр. 25, десно од лифтовског језгра, северозападне оријентације на углу зграде ( делом према дворишту и делом према рампи гараже ), по структури једнособан, нето површине 32,85 м2, који се састоји из једне велике просторије ( предвиђене за кухињу са трпезаријом и собу ) и купатила, на КП 2334/1 КО Врачар.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.095.645,12
  Почетна цена предмета продаје: 1.047.822,56


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2018-06-18 17:04:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 12198
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 5-ИИв-3730/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 670/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Акционарско друштво Електромрежа Србије Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 24 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Коришћене ствари
  Опис предмета продаје: Коришћене ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 89.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 44.500,00 дин.


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-05-14 14:24:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 12197
  Датум продаје: 2018-06-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 100-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранислав Гајић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: викенд кућа и помоћна зграда
  Опис предмета продаје: викенд кућа и помоћна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 3.753.620,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.876.810,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-05-14 14:11:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 12196
  Датум продаје: 2018-06-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 19/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марија Ђукић, млдб Марко Ђукић, млдб Димитрије Ђукић, Ђорђе Ђукић, Радован Ђукић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 18303 К.О. Зрењанин I
  Процењена вредност предмета продаје: 5.910.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.137.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767