ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-03-02 08:54:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 10446
  Датум продаје: 2018-03-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИв 658-2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв А67-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 30 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: Сто, столице, ТВ, орман, кауч, огледало, фотеља
  Процењена цена предмета продаје: 176.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 123.550,00 дин.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-03-28 16:01:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 10445
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И И.604/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.111/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RADOVAN IVETIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK I VEŠTAK ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKU I OBLAST SAOBRAĆAJA WEST-POINT NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини извршног дужник (обим удела 1/1)
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 16220 КО Нови Град
  Процењена цена предмета продаје: Процењена вредности ближе одређена у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-01 17:34:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10444
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Инт 24/17
  Број предмета јавног извршитеља: Инт 24/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-03-01 17:03:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 10443
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: 2.И Ив/269/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.А96/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-03-30 22:04:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 10442
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И Ив.151/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.107/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2018-03-01 16:07:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 10440
  Датум продаје: 2018-03-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-43/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-37/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GETRACO DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил "VOLKSWAGEN GOLF 4"
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Процењена цена предмета продаје: 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-03-01 15:30:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 10438
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Сремска Митровица, Светог Димитрија 19А
  Пословни број судског предмета: ИИ 341/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 148/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: ВЕШ МАШИНА МАРКЕ 'ГОРЕЊЕ', ЗАМРЗИВАЧ МАРКЕ ГОРЕЊЕ, КЛИМА УРЕЂАЈ МАРКЕ VIVAX
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.000,00 динара до 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Павле Милајић
  Датум и време постављања: 2018-03-01 15:26:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косовска 97
  Е-маил адреса: pavlem.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0654496406
  ПИБ: 108592172
  Матични број: 63559890

  Број записа у бази: 10437
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косовска бр. 97, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И 65/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 23/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стеван Стојићевић
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива и шума
  Опис предмета продаје: 1. Кп. Бр. 1112 КО Макце, површине 68,75 ара, њива 3. Класе, 2. Кп. Бр. 1113 КО Макце, површине 45,08 ара, њива 3. Класе, 3. Кп. Бр. 1114 КО Макце, површине 63,77 ара, њива 3. Класе, 4. Кп. Бр. 1540 КО Макце, површине 48,30 ара, њива 4.-5. Класе, 5. Кп. Бр. 2467 КО Макце, површине 20,51 ара, њива 4. Класе, 6. Кп. Бр. 3195 КО Макце, површине 45,31 ара, шума 3. Класе, 7. Кп. Бр. 3589 КО Макце, површине 15,30 ара, шума 3. класе, 8. Кп. Бр. 3998 КО Макце, површине 25,09 ара, њива 3. Кла
  Процењена цена предмета продаје: 1. 406.911,31 дин.; 2. 266.815,45 дин. ; 3. 377.436,14 дин. ; 4. 200.111,59 дин. ; 5.48.557,10 дин. ; 6. 193.087,26 дин. ; 7. 81.500,64 дин. ; 8. 103.950,30 дин. ; 9. 33.002,73 дин. ; 10. 16.442,18 дин. ; 11. 59.021,38 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1. 203.455,65 дин. ; 2. 133.407,72 дин. ; 3. 188.718,07 дин. ; 4. 100.055,79 дин. ; 5. 24.278,55 дин. ; 6. 96.543,63 дин. ; 7. 40.750,32 дин. ; 8. 51.975,15 дин. ; 9. 16.501,36 дин. ; 10. 8.221,09 дин. ; 11. 29.510,69 дин.


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2018-03-01 15:24:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 10436
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Изв-2833/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод и канализација" Алексинац, Алексинац, ул. Петра Зеца бр. 35, МБ 20274301, ПИБ 104937626
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Grunding” сиве боје, музички стуб са 2 звучника “Sony”, компијутер (кућиште, тастатура и
  Опис предмета продаје: Све предметне ствари су у релитвно добром стању.
  Процењена цена предмета продаје: 61.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 36.900,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-03-01 15:18:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 10435
  Датум продаје: 2018-03-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сремска Митровица, Светог Димитрија 19А
  Пословни број судског предмета: ИИ 290/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 20/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа царина-Царинарница Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило Seat Ibiza, рег. ознаке BG-947-VX, број шасије VSSZZZGKZR
  Процењена цена предмета продаје: 125.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 62.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-03-30 09:57:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 10434
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: 36 ИИв бр. 105/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 323/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank a.d. Beograd, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 44.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 22.000,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-03-01 14:58:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 10433
  Датум продаје: 2018-03-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: I 2 И И-511/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 131/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда у ул. Источна бр. 3/В у Бачкој Тополи, број зграде 1, саграђена на катастерској парцели бр. 6360, земљиште под зградом – објектом површине 83м2, градско грађевинско земљиште; • земљиште уз зграду – објекат површине 01 а и 70м2, катастерска парцела бр. 6360, ул. Источна, градско грађевинско земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 2.171.825,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-03-01 14:54:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 10432
  Датум продаје: 2018-03-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: I 2 И И-510/2017 од 28.09.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 130/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда у ул. Јоргованска бр. 6, у Бачкој Тополи, бр. зграде 1, саграђена на кат. парцели бр. 5670, површине 74м2, помоћне зграде: у ул. Јоргована, бр. зграде 2, саграђена на кат. парцели бр. 5670, повр. 25м2, ул. Јоргована, бр. зграде 3, на кат. парцели бр. 5670, повр. 7м2, ул. Јоргована, бр. зграде 4, на кат. парцели бр. 5670, повр.10м2, ул. Јоргована, бр. зграде 5, на кат. парцели бр. 5670, повр. 14м2, ул. Јоргована, бр. зграде 6, на кат. парцели бр. 5670, повр. 13м2
  Процењена цена предмета продаје: 1.945.040,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-03-22 13:13:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 10431
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 432/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Тодоровић
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 456 КО Бачко Градиште
  Процењена цена предмета продаје: 520.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 260.000,00 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-03-01 14:28:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 10429
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 64
  Пословни број судског предмета: 1 Ии. 586/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 208/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: мал. Варагић Петар идр.
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 23 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: намештај, електрични уређаји и скије
  Процењена цена предмета продаје: 286.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 200.550,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-03-01 14:21:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 10428
  Датум продаје: 2018-04-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 1 И-94/2017 од 27.03.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 134/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 5182 КО Мокрин породична стамбена зграда број 1 изгр
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 5182 КО Мокрин породична стамбена зграда број 1 изгређана на парцели број 2366 у Мокрину, улица Васе Стајића 83, са грађевинским земљиштем на парцели број 2366 земљиште под зградом – објектом површине 1а43м2 земљиште под зградом објектом површине 92м2 земљиште уз зграду објекат површине 3а53м2 укупне површине 5а88м2 и парцела 2367 њива 1 класе у улици Васе Стајића површине 5а64м2 власништво
  Процењена цена предмета продаје: 842.328,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 421.164,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-03-30 12:29:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 10427
  Датум продаје: 2018-04-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 400/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 2517/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовица Нешић
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена цена предмета продаје: 152.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 76.250,00 динара


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2018-03-23 15:08:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 10426
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: 1И.И-135/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-28/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пера Китић
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари, овце
  Опис предмета продаје: Возило марке "Citren xantia", селектор жита-неисправан, кухиња и три доња елемета, телевизор марке "VOX", тример марке "Bolens BL 3146 BC-J"-неисправан, два сточић, два орман, веш машина, мини линија "Denver", ДВД марке "WEG", гардеробни орман, четри овце
  Процењена цена предмета продаје: 286.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 143.250,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-03-01 13:43:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 10424
  Датум продаје: 2018-03-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: Иив - 109/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 51/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БЕОСТОК ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило марке "Fiat" тип "Panda Van" reg. ozn. "Ru 053-LF", половно , црвене боје
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Fiat" тип "Panda Van" reg. ozn. "Ru 053-LF", половно , црвене боје
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2018-03-01 09:15:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 10421
  Датум продаје: 2018-03-23
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Ул. Газиместанска 4/3, Крушевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив.1693/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.111/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стамбено пословна зграда, земљиште
  Опис предмета продаје: Стамбено-пословна зграда бр.1, површине у основи 1а 16м2 која се састоји из приземља, спрата и поткровља, на кат.парцели бр. 4153, уписана у лист непокретности 1045 КО Ћићевац, кат.парцела 4153 КО Ћићевац, површине 4а 46м2
  Процењена цена предмета продаје: 1.773.752,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.241.626,68 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767