ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈА



Тренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:



Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2017-11-24 09:00:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 8157
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 110/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 400/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OTP BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште и објекти
  Опис предмета продаје: пољопривредно земљиште, градско грађевинско земљиште, зграда пословних услуга, породична стамбена зграда, помоћна зграда а све ближе одређено у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 35.333.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.733.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-11-24 08:48:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 8155
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 766/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 151/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђе Вигњевић, Футог
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто
  Опис предмета продаје: ауто
  Процењена цена предмета продаје: од 151.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 90.600,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2017-11-23 18:38:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 8153
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, Железничка 42/1, спрат 1.
  Пословни број судског предмета: И.И. 2060/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 130/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "СБЕРБАНК СРБИЈА" а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друго јавно надметање
  Опис предмета продаје: Једнособан стан, број посебног дела 3/1, у приземљу, број улаза 65, број зграде 1, површине 31м2, у Новом Саду, ул. Кисачка, изграђен на парцели 10611, уписан у л.н. 19271 к.о. Нови Сад 1
  Процењена цена предмета продаје: 2.248.155,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.124.077,50 динара


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2017-11-23 17:17:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 8150
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, Железничка 42/1, спрат 1.
  Пословни број судског предмета: И.И. 1814/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 126/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "КРЕДИТ АГРИЦОЛЕ БАНКА СРБИЈА" а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја јавним надметањем
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, број зграде 1, површине 108м2, у Каћу, ул. Првомајска, број 25, изграђена на парцели 2569/3, уписана у л.н. 3844 к.о. Каћ
  Процењена цена предмета продаје: 54.375,37 евра
  Почетна цена предмета продаје: 38.062,76 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан продаје


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2017-11-23 16:34:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 8148
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Свилајнац, ул. Краља Петра Првог бр. 133
  Пословни број судског предмета: Ии. 182/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 41/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈУБАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, баштенски сто и столице, трпезаријски сто и столице,тросед, фотеља,комода за тв са ормаро
  Опис предмета продаје: - Телевезoр марке „SAMSUNG“ - у процењеној вредности од 6.000,00 динара - Баштенски сто - у процењеној вредности од 4.000,00 динара - Баштенске столице, 4. ком - у укупној процењеној вредности од 8.000,00 динара - Трпезарисјки сто - у процењеној вредности од 5.000,00 динара - Трпезаријске столице, 6. ком - у укупној процењеној вредности од 15.000,00 динара - Тросед - у процењеној вредности од 12.000,00 динара - Фотеља - у процењеној вредности од 7.000,00 динара - Комода за тв са ормаром
  Процењена цена предмета продаје: - Телевезoр марке „SAMSUNG“ - у процењеној вредности од 6.000,00 динара - Баштенски сто - у процењеној вредности од 4.000,00 динара - Баштенске столице, 4. ком - у укупној процењеној вредности од 8.000,00 динара - Трпезарисјки сто - у процењеној вредности од 5.000,00 динара - Трпезаријске столице,
  Почетна цена предмета продаје: На другом јавном надметању почетна цена износи 50% од процењене вредности појединачно одређене ствари


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2017-12-20 13:52:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 8147
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Железничка бр. 42 Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И. 1705/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 123/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "КРЕДИТ АГРИЦОЛЕ БАНКА СРБИЈА" а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 54.116,52 евра
  Почетна цена предмета продаје: 27.058,26


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-12-21 13:20:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 8146
  Датум продаје: 2018-01-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: ИВ-74/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-146/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: зграда за коју није позната намена, земљиште под зградом, земљиште уз зграду
  Процењена цена предмета продаје: 1.151.700,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 575.850,00 динара


  Оглас поставио: Милица Џаковић Бојић
  Датум и време постављања: 2017-11-23 15:44:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Максима Горког 18
  Е-маил адреса: izvrsiteljmilicadzakovicbojic@gmail.com
  Контакт телефон: 013346649
  ПИБ: 108586970
  Матични број: 63556033

  Број записа у бази: 8145
  Датум продаје: 2017-12-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Панчево, Ул. Максима горког бр. 18
  Пословни број судског предмета: 1 И.ив-333/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-А69/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK, ад Београд, Ул. Милентија Поповића бр. 5б
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена цена предмета продаје: 29.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.650,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-11-23 15:38:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 8143
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: 3.И Ив-356/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.ИВ-203/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU NAMEŠTAJA TAPETARIJA MILIĆEVIĆ D.O.O.
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1. Кухиња са фиокама и комодама /нова/-Highline 2. Кухиња са фиокама и полицама /нова/- Modern 3. Кухиња /нова/ ,креп боје -Comfort
  Процењена цена предмета продаје: 234.037,00
  Почетна цена предмета продаје: 163.825,90


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-11-23 15:34:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 8142
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: И.И. 751/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.37/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПИКО ДОО Крупањ
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 35
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 280000
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 12:21:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 8141
  Датум продаје: 2018-01-18
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.133/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 43.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.100,00


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2017-11-23 15:17:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 8140
  Датум продаје: 2017-12-23
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Свештица бб, Ивањица
  Пословни број судског предмета: И-94/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-35/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Карапетровић из Ивањице
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: половни кућни инвентар
  Опис предмета продаје: веш машина Горење, ел. шпорет, трокрилни орман браон боје, тросед-двосед-фотеља(плаво мебло), витрина са стакленим делом-тамно браон боје, ТВ Венус
  Процењена цена предмета продаје: 66.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 46.200,00


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-11-23 14:38:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 8138
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: 133/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-11-23 14:30:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 8137
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 325/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 45.000,оо
  Почетна цена предмета продаје: 31.500,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-11-23 11:19:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 8136
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИв 265/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 339/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: алат
  Опис предмета продаје: алат за армотизере
  Процењена цена предмета продаје: 85.000,00 динара и 65.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.500,00 динара и 32.500,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2017-11-23 10:25:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 8135
  Датум продаје: 2017-12-23
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: село Гуча, Општина Лучани
  Пословни број судског предмета: И.Ив-32/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-12/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "KFM PLUS COMPANY" DOO Пожега
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: половни кућни инвентар
  Опис предмета продаје: ТВ Самсунг, ТВ комда-светло браон, веш машина Горење, тросед-двосед-фотеља(беж сиве боје мебло), двокрилни орман-светло браон боје, микроталасна пћ Горење
  Процењена цена предмета продаје: 76.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 53.200,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-12-19 11:40:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8133
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 6/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 32/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МК КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц.број 1256, кат.парц.бр. 1257, зграда бр. 1 и зграда бр. 4 на кат.парц.број 1256, КО Вашица
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 1256, кат.парц.бр. 1257, зграда бр. 1 и зграда бр. 4 на кат.парц.број 1256, КО Вашица
  Процењена цена предмета продаје: 3.572.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.786.400,00 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-11-23 08:50:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 8132
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 242/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 3/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радован Гаврилов
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Вршцу
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 2.322.408,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.625.685,60


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-12-26 10:31:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 8131
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 130/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 169/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Порсцхе мобилиту ДОО, Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: запрежна кола
  Опис предмета продаје: запрежна кола
  Процењена цена предмета продаје: од 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 09:59:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 8130
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И-4881/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А93/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тросед од еко коже, Фотеља од еко коже (2 комада), Телевизор марке „Panasonic“, Ормар петокрилни,Тел
  Опис предмета продаје: Тросед од еко коже, Фотеља од еко коже (2 комада), Телевизор марке „Panasonic“, Ормар петокрилни,Телевизор марке „Sony“, Ормар петокрилни, Собни ормар за чаше
  Процењена цена предмета продаје: 62.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 31.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа




Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767