ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2017-10-04 11:53:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 6854
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: МУЖЉА ул. Браће Фогароши 32
  Пословни број судског предмета: 24 И.1288/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИТ-299/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: АПИПОНГ ЗА САВИЈАЊЕ ЛИМА - БИЦИКЛ БРЗИНАЦ
  Процењена цена предмета продаје: 28.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 19.600,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2017-10-04 11:50:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 6853
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 09:20
  Место продаје: ЗРЕЊАНИН ул.Зелено Поље 1
  Пословни број судског предмета: 21 Ии.420/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-92/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ"А.Д.О. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Мешалица за бетон - Травокосачица "БРИКС"самоходна - ТВ ПРИЈЕМНИК ЛЦД - КЛИМА УРЕЂАЈ
  Процењена цена предмета продаје: 65.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 45.500,00


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2017-10-04 11:49:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 6852
  Датум продаје: 2017-10-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Карапанџина 18/8, Неготин
  Пословни број судског предмета: И.154/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-64/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДО Триглав осигурање Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Мајданпеку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Корпа за трактор Приколица за дрва Моторна тестера марке VILLAGER Казан за ракију Приколица за трактор – регистарских ознака СО МАЈДАНПЕК 684 Прикључна машина за трактор
  Процењена цена предмета продаје: 134.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 93.800,00 дин


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2017-11-03 10:29:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 6851
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: ИИ. 112/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 156/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерик Фаркаш
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда у Молу, Вука Караџића бр. 36
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда у Молу, Вука Караџића бр. 36
  Процењена цена предмета продаје: 1.600.892,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 800.446,40 динара


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-11-01 14:04:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 6850
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: I 3 И И-664/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И-А380/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аутономна Покрајина Војводина
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил марке Мерцедес 190Е и компресор марке Добој Трудбеник
  Опис предмета продаје: аутомобил марке Мерцедес 190Е и компресор марке Добој Трудбеник
  Процењена цена предмета продаје: 160.000,00 и 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности исте


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2017-10-04 11:31:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 6849
  Датум продаје: 2017-10-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Улица Краља Александра Првог Карађорђевића број 132, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-1606/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 23/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Земљорадничка задруга ,,Ресник"
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Обе парцеле су целина на терену
  Процењена цена предмета продаје: 1.084.032,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 758.822,40 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-10-04 11:30:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 6848
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-297/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"FOX" 32" , Веш машина "WEG"
  Опис предмета продаје: Телевизор"FOX" 32" , Веш машина "WEG"
  Процењена цена предмета продаје: 20,000.00 , 15,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2017-10-04 11:26:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 6847
  Датум продаје: 2017-10-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Карапанџина 18/8, Неготин
  Пословни број судског предмета: И.И-156/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А81/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петар Стефановић
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Машина за веш „ZANUSSI“- неисправна Монитор CRT марке LG Кућиште компјутера Радио „Wega“ са два звучника „Sharp“ и „Sony“ Две ручне преносне бушилице непознате марке Моторна тестера непознате марке Усисивач „SOLAC“ minveto Eco Гарнитура „ тросед, двосед и фотеља“ Дрвени сточић Телевизор CRT марке SAMSUNG Фотоапарат марке CANON Монитор LCD марке EYE-Q Мини линија Sharp са једним звучником Комода за телевизор и књиге са фијокама Фотеља Еко кожа Компјутер са CRT монитором Монитор LCD марке ACER Пек
  Процењена цена предмета продаје: 114.200,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 79.940,00 дин


  Оглас поставио: Горан Савић
  Датум и време постављања: 2017-10-04 09:29:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Улица Цара Душана 1, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.savic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642930215
  ПИБ: 108171698
  Матични број: 63265802

  Број записа у бази: 6846
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Цара Душана 1/4/406, Шабац
  Пословни број судског предмета: 8-ИИ-364/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-181/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Горан Савић
  Датум и време постављања: 2017-10-04 09:22:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Улица Цара Душана 1, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.savic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642930215
  ПИБ: 108171698
  Матични број: 63265802

  Број записа у бази: 6845
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Цара Душана 1/4/406, Шабац
  Пословни број судског предмета: ИИв-399/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-44/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: LIDER COOP PLUS DOO NOVI SAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Горан Савић
  Датум и време постављања: 2017-10-04 09:15:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Улица Цара Душана 1, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.savic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642930215
  ПИБ: 108171698
  Матични број: 63265802

  Број записа у бази: 6844
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Цара Душана 1/4/406, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1-ИИв-155/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-18/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за трговину вијачним производима, алатима и нормираним деловима РЕЦА д.о.о. Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-10-04 09:10:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 6843
  Датум продаје: 2017-11-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 45/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 109/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GENERALI OSIGURANJE SRBIJA AD, BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 KOM
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРИКОЛИЦА " ДУБРАВА"
  Опис предмета продаје: ПРИКОЛИЦА " ДУБРАВА" носивости 1,5 тона
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 дин


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 14:24:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 6842
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
  Пословни број судског предмета: И Ив-28/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А27/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД Тробразни плуг Садилица Прскалица за трактор, Мешалица, Дворедна сејалица IMT 634,22, Циркулар, Силажни комбајн, Сакупљач сена, Фреза IMT 506, Швајсо апарат, Сто за стони тенис, Мешаона за концентрат,
  Процењена цена предмета продаје: 559.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 391.300,00 динара


  Оглас поставио: Горан Савић
  Датум и време постављања: 2017-10-04 09:03:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Улица Цара Душана 1, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.savic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642930215
  ПИБ: 108171698
  Матични број: 63265802

  Број записа у бази: 6841
  Датум продаје: 2017-10-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Цара Душана 1/4/406, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-309/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-169/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ката Глушица
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-10-04 09:00:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6840
  Датум продаје: 2017-10-27
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: И.и 244/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 294/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за производњу,промет и услуге Алиса 025 д.о.о. , Кула
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутобус
  Опис предмета продаје: аутобус
  Процењена цена предмета продаје: од 3.800.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.660.000,00 динара


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 14:22:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 6837
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И Ив-75/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.ИВ-А140/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRERADU ŽITARICA ŽITOPROMET
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари затечене у кући извршног дужника , према закључку о јавној продаји. Ствари су коришћене .
  Процењена цена предмета продаје: 149.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 75.500,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-10-03 20:39:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 6835
  Датум продаје: 2017-10-27
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.ИВК-165/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари затечене у кући извршног дужника , према закључку о јавној продаји. Ствари су коришћене .
  Процењена цена предмета продаје: 36.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 25.200,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 12:56:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 6834
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И-213/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-А414/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Новица Богдановић, Бор, ул. Николе Пашића 36/18
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1 Компресор модел -Villager , V-0.25/8- VD65-100 2 Ручни палетар 3 Електрична вага са дисплејем 4 Геодетски инструмент -Wild lna 10, /неиспитан/ 5 Геодетски инструмент -Laserlevel SL,модел 944 /неиспитан/
  Процењена цена предмета продаје: 114.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 79.800,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2017-10-03 16:18:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 6830
  Датум продаје: 2017-10-28
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Венијамина Маринковића бр. 362, Ивањица
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 348/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Ивањица"
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: половни аутомобил
  Опис предмета продаје: Форд транзит, 2002 годиште, модел 2.0
  Процењена цена предмета продаје: 2.500,00 еура
  Почетна цена предмета продаје: 1.750,00 еура


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-10-03 16:07:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 6829
  Датум продаје: 2017-10-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.1920/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.480/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИОДРАГ МИЛЕТИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767