ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 11:34:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 15182
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: I-Ии. 313/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-119/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НОВА АГРОБАНКА АД БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Грађевинско земљиште КО Врачев Гај 1
  Опис предмета продаје: Грађевинско земљиште КО Врачев Гај 1
  Процењена вредност предмета продаје: 473.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 331.100,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-09-05 14:28:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 15181
  Датум продаје: 2018-10-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-97/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 22/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Opportunitybanka" ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: њива 3. класе површине 76 ара и 63 м2 пољопривредно земљиште, парцела 10200 потес Хајдуково ; њива 3. класе површине 65 ара и 67 м2 пољопривредно земљиште, парцела 10320/64 потес Хајдуково
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 1.264.954,00 динара за обе непокретности
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 09:07:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 15180
  Датум продаје: 2018-11-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: И Ив-132/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-196/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НИШКА ПИВАРА ДОО НИШ - ПАЛИЛУЛА
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 59.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 29.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-05 14:10:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15179
  Датум продаје: 2018-10-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1183-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кауч Сто и 4 столице Телевизор “FOX” 51’ Музичка линија “LG” Замрзивач “KRONUS” 410 Регал са орманом
  Опис предмета продаје: Кауч Сто и 4 столице Телевизор “FOX” 51’ Музичка линија “LG” Замрзивач “KRONUS” 410 Регал са орманом Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 3.000,00 5.000,00 2.000,00 10.000,00 7.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00 2.100,00 3.500,00 1.400,00 7.000,00 4.900,00 4.200,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-09-05 14:00:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 15178
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.И 316-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 49-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АЛЕКСАНДРА ЈОТИЋ
  Надлежни суд: Виши суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Клима уређај, телевизор, ДВД плејер, машина за прање судова, машина за веш, трпезаријски сто
  Опис предмета продаје: Клима уређај"Housel", телевизор"Quart", ДВД плејер"LG", машина за прање судова"Siemens", машина за веш"Gorenje", трпезаријски сто
  Процењена вредност предмета продаје: Клима уређај"Housel"-10.000,00 динара, телевизор"Quart"-15.000,00 динара, ДВД плејер"LG"-5.000,00 динара, машина за прање судова"Siemens"-15.000,00, машина за веш"Gorenje"-15.000,00 динара, трпезаријски сто-10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Клима уређај"Housel"-3.000,00 динара, телевизор"Quart"4.500,00 динара, ДВД плејер"LG"-1.500,00 динара, машина за прање судова"Siemens"-4.500,00, машина за веш"Gorenje"-4.500,00 динара, трпезаријски сто-3.000,00 динара


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 11:34:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 15177
  Датум продаје: 2018-10-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета: Иив 598/2017 од 25.07.2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-52/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ненад Стојановић ПР Ненад Стојановић ПР, радња за туристичке услуге и мењачке послове КУЋА ПУТОВАЊА Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Клима уређај TCL са спољном јединицом TAC-12CHS/Z и две беле столице
  Опис предмета продаје: Све предметне ствари су у релитвно добром стању.
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 22.000,00


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-10-04 12:56:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 15176
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица Војводе Симе 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: I 3 Иив 122/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 91/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПАОР, Делиблато, ул. Браће Бузаџије бр. 1, МБ 08801959, ПИБ 103162555
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: трактор URSUS, регистарских ознака 9093 PA, година производње 1988.
  Процењена вредност предмета продаје: 295.000,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 147.500,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-09-05 13:32:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 15175
  Датум продаје: 2018-10-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 44/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 44/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално - стамбено предузеће Сента
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: компресор "GIS" 100 литара плави ; компресор „VILAGER“ 100 литара наранџасти ; фрижидер витрина Јелен ; дрвени сто за двориште
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00 динара ; 35.000,00 динара ; 20.000,00 динара ; 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-05 13:29:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15174
  Датум продаје: 2018-10-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-209/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Keno” 51“ Кауч Замрзивач “Exelent” Сто и четири столице Двокрилни орман Фрижидер “G
  Опис предмета продаје: Телевизор “Keno” 51“ Кауч Замрзивач “Exelent” Сто и четири столице Двокрилни орман Фрижидер “Gorenje”
  Процењена вредност предмета продаје: 5000,00 8000,00 8000,00 3000,00 3000,00 5000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 4.000,00 4.000,00 1.500,00 1.500,00 2.500,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-09-05 13:23:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 15173
  Датум продаје: 2018-10-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 6ИИ-2170/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1282/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тамара Гроздановић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор FUEGO дијагонале 52 цм CRT, Полица за телевизор са гардеробером и стакленом витрином, ТА пећ CER, Фотеља (два комада), Стаклени клуб сточић (три комада), Микроталасна пећница WEG, Усисивач SENCOR S2, Кауч на развлачење, Полица за телевизор и комода са фиокама, Комода;
  Процењена вредност предмета продаје: 64.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 44.800,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-09-05 13:15:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 15172
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: 4ИИ 934/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-61/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: пословни простор број 1, у приземљу стамбено пословне зграде на кат.парцели 1170/2 КО Шабац
  Процењена вредност предмета продаје: 2.386.161,21 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.670.312,85 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 15:41:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 15171
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 3ИИ-2144/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-378/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ НАИССУС НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-ауто
  Опис предмета продаје: FIAT PUNTO SX
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 150.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-09-05 12:51:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 15170
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИв 334/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 398/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и њива
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда и њива
  Процењена вредност предмета продаје: 3.166.950,40 динара и 903.267,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.583.475,2 динара и 451.633,6 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-09-05 12:44:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 15169
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 25/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 114/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија АД Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословна зграда
  Опис предмета продаје: пословна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 10.407.452,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.203.726,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-05 12:21:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15168
  Датум продаје: 2018-10-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-304-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Бадњево
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 22 столице дрво-еко кожа 6 стола 140x80, медијапан kомпјутер Intel I3 са монитор Asus Toch screen 22
  Опис предмета продаје: 22 столице дрво-еко кожа 6 стола 140x80, медијапан kомпјутер Intel I3 са монитор Asus Toch screen 22’ kлима “Vivax12”
  Процењена вредност предмета продаје: 44.000,00 70.000,00 50.000,00 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.800,00 49.000,00 35.000,00 7000,00


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2018-09-05 11:30:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 15167
  Датум продаје: 2018-10-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: ИИ-34/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-96/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРО ГВОЗДЕН, ОСНОВНА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ИЗ НОВОГ САДА, УЛ. МАТИЦЕ СРПСКЕ 5
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
  Опис предмета продаје: Непокретност уписана у лн бр.1176 К.О. Салаш Ноћајски, парц.бр.2455, Посавље, шума 5.класе, површине 14а 56м2, шумско земљиште, на којој парцели је извршни дужник самовласник
  Процењена вредност предмета продаје: 53.872,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 37.710,40 дин.


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2018-09-05 10:58:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Аге Рогожинаревића 40
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 15165
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Аге Рогожинаревића бр.40, Неготин
  Пословни број судског предмета: ИИ. 254/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 213/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јелена Божојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари, моторно возило
  Опис предмета продаје: Трактор нерегистрован марке “ ВЛАДИМИРЕЦ”-старији, наизглед у исправном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 90.000,00 дин.


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 15:22:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 15164
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 230/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 239/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славица Корићанац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: наведено у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретност ближе описана у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност непокретности 459.240,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 15:26:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 15163
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 2Ии 235/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 132/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТТП "ДИСКОНТНА ПРОДАЈА"" ДОО ПОЖЕГА
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност покретних ствари 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности покретних ствари


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2018-10-02 15:16:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 15162
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 2Иив 37/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 43/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MASTER FOOD" DOO Гостиница
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке DACIA, регистарске ознаке UE094-DV.
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767