ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 12:47:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13538
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 16.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.540/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јп за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина горење, tv vox, регал
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-29 12:27:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13537
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 16.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.540/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јп за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина Gorenje, Tv vox, регал
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 12:50:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13536
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 15.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.572/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јп за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv lg, регал
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 12:54:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13535
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.503/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јп за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал,минилинија SONY, витрина за тв
  Процењена вредност предмета продаје: 22.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.000,00


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2018-06-29 12:17:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 13534
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-1698-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раде Илић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 180.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 90.250,00 динара


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-06-29 12:09:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 13533
  Датум продаје: 2018-07-26
  Време продаје: 12.00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја 45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: ИИ 279/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 262 ИИ 39/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO B2 HOLDING KAPITAL D.O.O. BEOGRAD - NOVI BEOGRAD, Београд - Нови Београд, ул. Омладинских Бригада 88 б зграда 15000 Airpot City, МБ:21037052, ПИБ:108626699
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа у улици Др Пантића 47 у Ваљеву, изграђена на кп 6630 и уписана под бројем 1 у лн 2384 КО Ваљево
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда број 1 , приземље, површине у габариту 51 м2 у улици Др Пантића 47 изграђена на кп бр. 6630 а уписана у ЛН 2384 КО Ваљево у приватној својини Горан Јовановић, Ваљево, ул. Боре Баруха 5 А са обимом удела 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност непокретности која је предмет продаје износи 1.187.600,00
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 3.190.000,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-06-29 12:03:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 13532
  Датум продаје: 2018-07-27
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.632/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТВ САМСУНГ, ПОЛИЦА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК, СУДО МАШИНА НОТРОКИТ
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 52.500,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-06-29 11:57:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 13531
  Датум продаје: 2018-07-27
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.428/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: Полица за телевизор, телевизор, полица за дневни боравак, пећ на плин
  Процењена вредност предмета продаје: 78.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 54.600,00


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-06-29 11:56:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 13530
  Датум продаје: 2018-07-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 94/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1956/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Стаменковић
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 43.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.650,00 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-06-29 11:50:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 13529
  Датум продаје: 2018-07-27
  Време продаје: 9.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: И.И.965/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.206/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Лист непокретности број 283 К.О. Читлук, катастарска парцела 1099/7,викенд кућа, зграда бр.1, зграда рибарства, зграда бр. 2, земљиште, потес Бољковине
  Процењена вредност предмета продаје: 1.598.680,00
  Почетна цена предмета продаје: 799.340,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-06-29 11:39:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 13528
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.372/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: моторно возило марке "застава" тип "скала 55", црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-06-29 11:35:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 13527
  Датум продаје: 2018-07-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 4-ИИ-967-17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-668-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Национална служба за запошљавање, Београд, ул. Краља Милутина бр.68
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: телевизор, полица,сточић, фотеља, орман, орман, полица, комода, орман, телевизор, полица, витрина, горњи и доњи кухињски елемент
  Процењена вредност предмета продаје: 29.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 20.650,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 13:04:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 13526
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе бр. 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: ИИв-543/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-256/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SIMEONOVIC COMPANY DOO KOVIN
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 32
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност - разно
  Опис предмета продаје: зград угоститељства, помоћне зграде, породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.062.115,20 динара и 3.540.384,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 531.057,60 динара и 1.770.192,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-29 11:12:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 13525
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3., (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 5ИИв-40/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-36/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Весна Костић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: пословни простор-седам просторија пословних услуга, у Нишу, ул. Обреновићева 12-26, површине 500 м2, број зграде 1, број улаза 14, број посебног дела ПП2 на поткровљу друга етажа, катастарска парцела бр. 981/2, уписан у лист непокретности бр. 6070 КО Ниш-Бубањ.
  Процењена вредност предмета продаје: 29.527.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.669.250,00


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-07-27 15:38:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 13524
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр.7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И Ив-1120/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И Ив-265/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА САОБРАЋАЈ ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО АУТОСАОБРАЋАЈ КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутобуси
  Опис предмета продаје: аутобуси
  Процењена вредност предмета продаје: 3.314.822,99 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.657.411,50 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-07-25 12:01:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 13523
  Датум продаје: 2018-08-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 697/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пецељ Сања и Симић Тања
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности на јавном надметању
  Опис предмета продаје: Једноипособан стан
  Процењена вредност предмета продаје: 3.604.490,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.802.245,00


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-06-29 09:00:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 13522
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: И.И-7334/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1464/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE AMS OSIGURANJE A.D.O BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 42.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 13:03:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13521
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 12.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.458/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јп за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv samsung, dvd evertone, регал,усисивач самсунг
  Процењена вредност предмета продаје: 21.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-06-29 07:55:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 13520
  Датум продаје: 2018-08-10
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија број 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИ-7/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-51/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: једна парцела са објектима
  Опис предмета продаје: парцела бр 266 К.О. Деч са објектима
  Процењена вредност предмета продаје: 17.728.680,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.410.076,00 динара  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-07-26 21:22:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 13519
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: I - 2. И Ив.142/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.97/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMERCIJALNA BANKA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у својини извршног дужник (обим удела 2/3)
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности бр. 1861 КО Горња Рогатица
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70% од процењене вредности.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767