ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-03-05 08:17:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 10476
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6 Иив.118/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А9/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: INTER-AGRAR
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Викон
  Опис предмета продаје: KUHN, тип MDS 19.1
  Процењена цена предмета продаје: 400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 280.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-03-05 08:15:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 10475
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6 Иив.118/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А9/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: INTER-AGRAR
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил
  Опис предмета продаје: "PEUGEOT 307"
  Процењена цена предмета продаје: 400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 280.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2018-03-30 12:31:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 10474
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Матије Хуђи бр. 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ-55/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-156/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ROFIX ДОО ПОПОВАЦ, УЛ.ПОПОВАЦ ББ, МБ 17415328, ПИБ 102238140
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИЧКА РОБА
  Опис предмета продаје: 1.Телевизор марке Samsung, модел LE32B450C4W, црне боје, 2. Замрзивач марке Beko, 300l, беле боје, 3. Угаона гарнитура беж боје-мебл, 4. Трака за трчање марке DIADORA DT1, црне боје.
  Процењена цена предмета продаје: 1. 15.000,00 дин., 2. 20.000,00 дин., 3. 30.000,00 дин., 4. 30.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1. 7.500,00 дин., 2.10.000,00 дин., 3. 15.000,00 дин., 4. 15.000,00 дин.,


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-04-03 08:17:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 10473
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 3И.Ив.14/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.13/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агроинвест фонд Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv philips, комода за тв, трпезаријска комода
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-03-02 18:46:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 10472
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 145/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 138/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Cradit Agricole Banka Srbija ad Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 1090/23 са породичном стамбеном зградом, К.О. Сремска Митровица
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 1090/23 са породичном стамбеном зградом, К.О. Сремска Митровица
  Процењена цена предмета продаје: 4.021.782,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.815.247,82 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-03-02 18:37:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 10471
  Датум продаје: 2018-04-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 503/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 178/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, ул. Борачка бр. 15, К.О. Нова Пазова
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, ул. Борачка бр. 15, К.О. Нова Пазова
  Процењена цена предмета продаје: 6.171.289,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.319.902,44 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-03-02 18:32:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 10470
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 25/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 44/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРИУМ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кобила, старости 22 месеца; кобила старости 13 месеци; Овце старости 4 године 6 комада
  Опис предмета продаје: Кобила, старости 22 месеца; кобила старости 13 месеци; Овце старости 4 године 6 комада
  Процењена цена предмета продаје: од 42.000 динара до 84.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 21.000,00 динара до 42.000,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-02 16:25:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10466
  Датум продаје: 2018-03-27
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 44/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 44/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈСП "Лозница развој"
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-02 15:27:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10465
  Датум продаје: 2018-03-27
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 111/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 111/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Антонић Владан из Шапца
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-03-02 14:38:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 10464
  Датум продаје: 2018-03-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 5
  Пословни број судског предмета: Ии 848/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.362/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Синиша Жужић из Суботице
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја
  Опис предмета продаје: Њива 1.класе површине 15а 32м2
  Процењена цена предмета продаје: 114.891,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 80.423,70 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-03-27 14:37:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10463
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии578/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 110/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Шош Гизела, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стамбена зграда
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена цена предмета продаје: од 2.833.357,49 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.416.678,74 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-03-02 14:02:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 10461
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.64
  Пословни број судског предмета: Ии.375/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.256/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станимир Пејовић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 42
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство
  Опис предмета продаје: Кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 897.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 627.900,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-03-02 13:26:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 10460
  Датум продаје: 2018-04-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6 Ии 194/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 98/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Разим Срабовић, Мерсија Бургић, Сафет Срабови, Невзет Срабовић
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трособан стан
  Опис предмета продаје: површине 80м2, на првом спрату
  Процењена цена предмета продаје: 2.275.713,78 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.137.856,89 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-03-02 12:33:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 10458
  Датум продаје: 2018-03-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 96/2015
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 31/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Zeo - medic доо Београд - Земун
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда и помоћни објекат
  Процењена цена предмета продаје: 13.268.170,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.960.902,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-03-27 08:44:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10455
  Датум продаје: 2018-04-23
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 5044/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 10/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Шукара, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв,веш машина
  Процењена цена предмета продаје: од 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2018-03-02 09:34:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 10453
  Датум продаје: 2018-04-03
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Макензијева 32/5
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-445/2017`
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.534/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стамбена зграда бр.52 у улици Књегиње Зорке
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ЛЦД ТВ, машина за веш и машина за сушење
  Процењена цена предмета продаје: ЛЦД ТВ - 15.000,00 динара, машина за прање веша - 6.000,00 динара, машина за сушење веша - 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: ЛЦД ТВ- 7.500,00 динара, машина за прање веша - 3.000,00 динара, машина за сушење веша - 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-04-13 10:03:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 10450
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.Ивк А521-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк А521-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Беочин
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: Ормар, регал, сто, столице
  Процењена цена предмета продаје: 72.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 36.250,00 дин.


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-04-13 09:57:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 10449
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.Ивк А173-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк А173-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: Регал, сто, столице, кревет, ТВ
  Процењена цена предмета продаје: 32.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 16.250, дин.


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-04-13 10:08:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 10448
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-4239-2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-175-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адам Маријановић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Регал, ТВ
  Опис предмета продаје: Регал, ТВ
  Процењена цена предмета продаје: 9.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.500,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-04-17 09:58:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10447
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ив25/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 461/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прибор
  Опис предмета продаје: прибор, машине
  Процењена цена предмета продаје: од 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 15.000,00 динар


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767