ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-15 14:46:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12238
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-174/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-А 257-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banka Srbija ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, замрзивач,веш машина, телевизор, усисивач
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-15 14:37:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12237
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 941/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ. 666/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Доротеја Стевановић и Душан Стевановић, обоје из Новог Сада
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: спаваћа соба са брачним креветом, двосед и тросед, телевизор, орман двокрилни
  Опис предмета продаје: половне ствари у добром стању
  Процењена вредност предмета продаје: 52.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 26.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-15 14:16:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12235
  Датум продаје: 2018-05-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 598/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 451/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод" Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор "Philips", фрижидер "Respekta", мини шпорет "Končar"
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-05-15 14:09:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 12234
  Датум продаје: 2018-06-11
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: ИИв 777-16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 227-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стомил ДОО Раковац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат,парцела бр.848, Фрушкогорска, њива 5. класе, површине 16а10м2 и кат.парцела бр. 849, Фрушкогорск
  Опис предмета продаје: кат,парцела бр.848, Фрушкогорска, њива 5. класе, површине 16а10м2 и кат.парцела бр. 849, Фрушкогорска, пашњак 6. класе, површине 32а05м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.915.878,46 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.341.114,92 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-15 14:06:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12233
  Датум продаје: 2018-06-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-626/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Одс "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о Београд, огранак "Електродистрибуција Зајечар", Зајечар, ул. Трг Ослобођења бр. 37
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ‘’AEG’’ 32’’; Мikrotalasna ‘’SAMSUNG’’; Звучници‘’Pioner’’; Музички стуб ‘’SONY’’
  Опис предмета продаје: Телевизор ‘’AEG’’ 32’’; Мikrotalasna ‘’SAMSUNG’’; Звучници‘’Pioner’’; Музички стуб ‘’SONY’’
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00; 3.000,00; 3.000,00; 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.000,00; 1.500,00; 1.500,00; 1.000,00


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2018-05-15 14:01:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 12232
  Датум продаје: 2018-06-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: 10 ИИ 22286/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 443/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЛАДА НИКОЛИЋ,АЛЕКСАНДРА АЛЕКСИЋ
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Грађевински објекти саграђени унутар спортског комплекса-стадиона фк Обилић
  Опис предмета продаје: управна зграда По+Пр+5Сп укупне корисне површине 1.116,89м2,пословни објекат уз управну зграду површине 330м2 Пр+Сп,трибине фудбалског стадиона
  Процењена вредност предмета продаје: 219.579.361,34 динара
  Почетна цена предмета продаје: 153.705.552,94 динара


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2018-05-15 13:13:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 12231
  Датум продаје: 2018-06-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ 1592/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 744/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "MOST EXPORT-IMPORT" DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
  Опис предмета продаје: катастарска парцела на Златибору,пашњак 8 класе површине 3 ара,пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 2.655.189,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.858.632,30 динара


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2018-05-15 12:49:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 12230
  Датум продаје: 2018-05-29
  Време продаје: 9:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 31613/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 612/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛАН МАЈСТОРОВИЋ
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: зграда речног и језерског саобраћаја Карађорђева 11
  Опис предмета продаје: зграда се састоји из 3 посебна дела(пословна простора) квадратуре 255+203+530м2
  Процењена вредност предмета продаје: 53.409.320,00
  Почетна цена предмета продаје: 37.386.524,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-05-15 12:18:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 12229
  Датум продаје: 2018-06-11
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Пашићева 2, Лозница
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.207-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП СТАРИ ГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Компресор, ауто приколица, расхладна витрина, расхладна витрина
  Опис предмета продаје: Компресор, ауто приколица, расхладна витрина, расхладна витрина
  Процењена вредност предмета продаје: 133000
  Почетна цена предмета продаје: 93100


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-05-15 11:24:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 12227
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Арадац ул.Јанка Чмелика 113
  Пословни број судског предмета: 24 Ии.668/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-166/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "БЕГЕЈ" ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Форд МАВЕРИК - Трактор АГРОМЕХАНИКА -ТАЊИРАЧА АДУТ ВУЧЕНА 4,5М
  Процењена вредност предмета продаје: 1.500.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.050.000,00


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-05-15 11:08:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 12226
  Датум продаје: 2018-06-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-19/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари покућства
  Опис предмета продаје: Покретне ствари покућства
  Процењена вредност предмета продаје: 84.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.400,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-05-15 11:01:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 12225
  Датум продаје: 2018-06-11
  Време продаје: 09:15
  Место продаје: Ечка ул. Загребачка 49
  Пословни број судског предмета: 21 Ии.383/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-82/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије - Гарантни фонд Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Клима "ВОКС" -- Мотор ТОМОС аутоматик плаве боје
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00


  Оглас поставио: Биљана Ђерић
  Датум и време постављања: 2018-05-15 10:40:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Браће Јовановића 33Б/7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.biljanadjeric@gmail.com
  Контакт телефон: 066342142
  ПИБ: 108589562
  Матични број: 63557846

  Број записа у бази: 12224
  Датум продаје: 2018-05-31
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Биљане Ђерић, ул. Браће Јовановића бр. 33б/7, Панчево
  Пословни број судског предмета: I - Иив 58/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 13/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DORMISANO DOO NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кући апарати
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 49.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-15 10:25:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 12222
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИ 117/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 227/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ - ГАРАНТНИ ФОНД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 448 са објектима, К.О. Вишњићево
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 448 са објектима, К.О. Вишњићево
  Процењена вредност предмета продаје: 1.006.041,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 704.228,91 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-12 10:54:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 12221
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-57/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-322/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томислав Стевановић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке VIVAX LCD, дијагонале 32 инча са даљинским, Лаптоп рачунар HP дијагонале 15,6 инча SN 6087814349004954000-00790, Постоље - комода за телевизор са висећим делом, Микроталасна пећница VOX без ознаке модела, Млин за прекрупач са електромотором, Сецкалица за сено са електромотором SEVER TRIJUMF;
  Процењена вредност предмета продаје: 133.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 66.750,00


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-05-15 09:28:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 12220
  Датум продаје: 2018-06-01
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИВ 384/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 105/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: WOBY HAUS DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор Самсунг рек ормар
  Опис предмета продаје: телевизор Самсунг рек ормар
  Процењена вредност предмета продаје: 145.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 101.500,00


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-06-12 12:23:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 12219
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 835/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 122 К.О. Српски Крстур
  Процењена вредност предмета продаје: 16.109.310,63 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.054.655,31 динара


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2018-05-15 08:36:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Кнегиње Зорке бр. 2
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 12218
  Датум продаје: 2018-06-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Теразије бр. 43 спрат 1, стан 2.
  Пословни број судског предмета: 5 иив 5270/17
  Број предмета јавног извршитеља: иив 99/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПОЦЕРИНА СИНОШЕВИЋ
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 26 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: камиони,приколице, хладњаче, виљушкар, расхладне витрине, 2 фрижидера, роштиљ, печењаре,прохромске цеви, пржионица за паштету,испаривачи,клима уређаји,комора подстаница за хлађење пилића
  Процењена вредност предмета продаје: 8.266.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.133.000,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-05-15 08:09:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 12217
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 9:00
  Место продаје: у Краљеву у ул. Ђуре Салаја бр. 2/1.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 332/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 415/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛИЋ РАДОВИЋ ПР ТРГОВИНА НА МАЛО И ВЕЛИКО ШАМПИОН ДИСКОНТ КРАЉЕВО
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Телевизор, витрина, сто, рега и веш машина.
  Процењена вредност предмета продаје: 98.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 68.600,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-05-15 07:44:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 12216
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И-534/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 276/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марија Ђокић, Чачак и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Објекат – Породична стамбена зграда, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи, изграђена на К.П. бр. 76 КО Гуча, Богдана Капелана 28, уписана као зграда под редним бројем 1, приземна, површине у основи 106 м2, заједно са КП бр. 76 КО Гуча, Богдана Капелана 28, од чега је земљиште уз зграду - објекат, површине 407м2, а део земљиште под зградом-објектом у површини од 106 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.842.071,30 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.989.449,91 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767