ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-08-02 14:02:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 5366
  Датум продаје: 2017-08-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Иив.362/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.199/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МБ КОМЕРЦ ДОО ПАРАЋИН
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило марке OPEL VECTRA, год. производње 1993
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 90.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 45.000,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-02 13:32:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5363
  Датум продаје: 2017-08-28
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.и 5/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 5/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АXA NEŽIVOTNO OSIGURANJE
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 17:13:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 5362
  Датум продаје: 2017-09-20
  Време продаје: 13 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: И.ив. 100/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив. 86/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen Banka ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто
  Опис предмета продаје: Volkswagen POLO crne boje, neocarinjen
  Процењена цена предмета продаје: 200.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-02 13:28:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5361
  Датум продаје: 2017-08-28
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: М
  Пословни број судског предмета: И.ивк 499/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 499/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-08-02 13:14:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 5357
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краљево, Трг српских ратника бр. III/1, канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића
  Пословни број судског предмета: 37 ИИ 56/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 30/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС - Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом по изброу извршног повериоца
  Опис предмета продаје: Рачунар Пентијум, телевизор марке "CROWN"
  Процењена цена предмета продаје: 28.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: цена се слободно уговара, с тим да не може бити нижа од 50% процењене вредности


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-08-02 13:04:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 5356
  Датум продаје: 2017-08-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.318/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Паркинг сервис Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Телевизор у боји марке VOX, Teлевизор у боји марке LG, 32 инча дијагонале
  Процењена цена предмета продаје: 45.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 22.500,00


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-08-02 12:28:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 5355
  Датум продаје: 2017-08-29
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.1486/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.427/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење пензионера општине Варварин
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Камионска приколица
  Опис предмета продаје: Приколица зелене боје, регистарских ознака AB019-КŠ
  Процењена цена предмета продаје: 180.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 90.000,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-08-02 10:15:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5347
  Датум продаје: 2017-08-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: Ив 560/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 337/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БИРОМАРКЕТ 024 ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: VOLKSWAGEN GOLF BENZIN
  Процењена цена предмета продаје: 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 54.000,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2017-08-02 09:44:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 5346
  Датум продаје: 2017-08-29
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Доња Борина, Општина Мали Зворник
  Пословни број судског предмета: ИИ-93/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-64/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милица Реповић из Будишића
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Путнички аутомобил марке "Wolksvagen", тип "Golf 2", прскалица моторна марке "Willager" на моторни погон, моторна тестера марке "STIHL", модел "4500"
  Процењена цена предмета продаје: 90.000,00 дин., 15.000,00 дин., 14.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 63.000,00 дин., 10.500,00 дин., 9.800,00 дин.


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-08-02 09:39:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 5344
  Датум продаје: 2017-09-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.897/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.402/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Ћирић
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 30.382.550,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.229.530,00


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-08-02 09:35:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 5342
  Датум продаје: 2017-09-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.67/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.474/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: к.п.бр.6599, укупне површине 43,19 ари, потес Медвеђа 411, од чега земљиште под зградом-објектом 94 m2, са постојећом породичном стамбеном зградом, уписаном као зграда број 1, површине у габариту 94 m2, потес Медвеђа, земљиште уз зграду-објекат 5,00 ари, и њива 3. класе површине 37,25 ари, к.п.бр.8838/1, потес Моравиште, површине 49,95 ари, њива 2. класе
  Процењена цена предмета продаје: 688.080,00 динара за к.п.6599, и 299.700,00 динара за к.п.8838/1
  Почетна цена предмета продаје: 481.656,00 динара за к.п.6599, и 209.790,00 динара за к.п.8838/1


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-08-02 08:30:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 5340
  Датум продаје: 2017-08-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 3/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 14/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПЕТРО-МОНТ ДОО НОВИ САД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: канцеларијски намештај
  Опис предмета продаје: канцеларијски намештај
  Процењена цена предмета продаје: од 800,00 динара до 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 560,00 динара до 17.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-08-02 08:13:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 5339
  Датум продаје: 2017-08-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 6/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 32/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МК КОМЕРЦ ДОО НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц.број 1256, кат.парц.бр. 1257, зграда бр. 1 и зграда бр. 4 на кат.парц.број 1256, КО Вашица
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 1256, кат.парц.бр. 1257, зграда бр. 1 и зграда бр. 4 на кат.парц.број 1256, КО Вашица
  Процењена цена предмета продаје: 3.572.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500.960,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2017-08-01 15:50:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Господара Вучића 189, 2 sprat
  Е-маил адреса: jelenapopovic.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 5338
  Датум продаје: 2017-08-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Господара Вучића бр.189, Београд
  Пословни број судског предмета: 4ИИ 681/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 269/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Društvo za trgovinu, knjigovodstvo i konsalting Euro contact doo Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: зграде пословних услуга-део-складиште број 1 и 2
  Опис предмета продаје: зграда пословних услуга-део-складиште број 1., број зграде 1, корисне површине 1972 м2, грађевинске површине 2000м2, приземне, на катастарској парцели 231/2 у улици Боре Станковића, Макиш, лист непокретности бр.1838 КО Остружница и зграда пословних -део-складиште број 2., број зграде 2, корисне површине 1381 м2, грађевинске површине 1400м2, приземне, на катастарској парцели 231/3 у улици Боре Станковића, Макиш ,уписане у лист непокретности бр.840 КО Остружница
  Процењена цена предмета продаје: непокретност под бројем 1 -1.025.440,00 еура, непокретност под бројем 2.-718.120,00 еура
  Почетна цена предмета продаје: непокретност под бројем 1-717.808,00 еура, непокретност под бројем 2.-502.684,00 еура


  Оглас поставио: Ана Костић Мишковић
  Датум и време постављања: 2017-08-31 14:41:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Предрага Бошковића 9
  Е-маил адреса: izvrsitelj.ana.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 066343279
  ПИБ: 109262671
  Матични број: 64045458

  Број записа у бази: 5337
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља, Пирот, ул. Драгољуба Миленковића бр. 26/9
  Пословни број судског предмета: 3-ИИ-1750/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А189/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Eurobank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, помоћна зграда и пратеће земљиште
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом - објектом бр. 1, површине 60 м2; земљиште под зградом - објектом бр. 2, површине 76 м2; земљиште уз зграду - објекат, површине 4 ара 60 м2; породична стамбена зграда, бр. зграде 1, бр. етажа Пр 1 ( фактичко стање Су + Вп ), укупна површина 140,80 м2 и помоћна зграда, бр. зграде 2 ( штала ), бр. етажа Пр 1, површине 38,4 м2, све непокретности потес Џингине врбе, катастарска парцела бр. 6959, уписане у лист непокретности бр. 4987 КО Пирот – ван варош
  Процењена цена предмета продаје: 2.524.306,45 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.262.153,22 динара


  Оглас поставио: Ана Костић Мишковић
  Датум и време постављања: 2017-08-31 11:30:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Предрага Бошковића 9
  Е-маил адреса: izvrsitelj.ana.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 066343279
  ПИБ: 109262671
  Матични број: 64045458

  Број записа у бази: 5336
  Датум продаје: 2017-09-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља, Пирот, ул. Драгољуба Миленковића бр. 26/9
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-2085/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А333/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовица Панајотовић
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности ЗЗ "Крупац"
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом бр. 1, површина 624 м²; земљиште под зградом бр. 2, површина 41 м²; земљиште под зградом бр. 3, површина 44 м²; земљиште уз зграду, површина 1895 м²; остале зграде бр. 1, површина 624 м²; помоћна зграда бр. 2, површина 41 м²; помоћна зграда бр. 3, површина 34 м², све са обимом удела 1/1, на катастарској парцели бр. 8243 КО Крупац, уписане у лист непокретности бр. 1973 КО Крупац
  Процењена цена предмета продаје: 2.055.209,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.027.604,50 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-09-04 16:00:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 5335
  Датум продаје: 2017-09-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А220/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Државна лутрија Србије доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари - разно
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 154.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 77.000,00 динара


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2017-08-01 15:25:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 5334
  Датум продаје: 2017-08-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Нови Сад, улица Ласла Гала број 10, спрат 5, стан 23
  Пословни број судског предмета: ИИ-324/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-81/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BOMAX doo Novi Sad, Нови Сад, ул. Мачванска бр. 47, МБ 08804575, ПИБ 103192287
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Путничко возило, марке CITROEN, 2. Телевизор, марке “LG”, 3. Машина за веш, марке “BEK
  Опис предмета продаје: 1. Путничко возило, марке CITROEN, Тип: C3 1.4 I Pluriel, година производње: 2005, рег.ознаке: NS165-JB, 2. Телевизор, марке “LG”, 3. Машина за веш, марке “BEKO”, 4. Комода за телевизор са полицом за књиге, 5. Писаћи сто, 6. Столица, 7. Угаона гарнитура, 8. Тросед, 9. Сто са четири столице са четири платнене седалице, 10. Апарат за воду, 11. Кухиња четири (4) елемента, 12. Сто, 13. Клима уређај “VOX”, 14. Двосед са два платнена наслона и једном платненом сед
  Процењена цена предмета продаје: 1. Путничко возило, марке CITROEN, процењена вредност износи 331.200,00 динара, 2. Телевизор, марке “LG”, процењена вредност износи 10.000,00 динара, 3. Машина за веш, марке “BEKO”, процењена вредност износи 10.000,00 динара, 4. Комода за телевизор са полицом за књиге, процењена вредност износи 3
  Почетна цена предмета продаје: 1. Путничко возило, марке CITROEN, почетна вредност износи 231.840,00 динара, 2. Телевизор, марке “LG”, почетна вредност износи 7.000,00 динара, 3. Машина за веш, марке “BEKO”, почетна вредност износи 7.000,00 динара, 4. Комода за телевизор са полицом за књиге, почетна вредност износи 2.100,00 ди


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2017-08-01 15:22:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 5333
  Датум продаје: 2017-09-01
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-59/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 15/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА СА СТАЦИОНАРОМ
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 37
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-01 14:41:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5330
  Датум продаје: 2017-08-24
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр. 2, Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 625/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 625/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП мобиле доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767