ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-12-15 14:55:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8183
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.44/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ -70/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија " Дунав осигурање" Београд ГФ Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, DVD,усисивач, машина за млевење меса, замрзивач "Gorenje"
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 17.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-12-27 13:00:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 8182
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: 2 И И-612/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И-А370/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Михајло Симић
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 35.000,00 и др.
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности исте


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-01-05 09:13:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 8181
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 1/4
  Пословни број судског предмета: ИИ 75/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 180/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Чалић Миодраг
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан
  Опис предмета продаје: Стан у Руми од 45м2
  Процењена цена предмета продаје: 2.565.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.795.500,00


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 15:28:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 8180
  Датум продаје: 2018-01-31
  Време продаје: 11:00ч
  Место продаје: ул. Млинска бр.19, Лесковац
  Пословни број судског предмета: И-3177/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-722/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Божидар Ранчић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Усисивач Gorenje Машина за прање судова Gorenje Уградна рерна Gorenje са уградним ринглама Кухиња угаона са горњим и доњим деловима Аспиратор Gorenje Сто за ручавање са стаклом са 6 столица Витрина са стакленим делом Сто за компијутер Фрижидер (VOX)
  Процењена цена предмета продаје: 124.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 62.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 08:47:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 8178
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-532/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-243/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС - Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке „ KOPERNIKUS“, црне боје, crt ; Витрина, браон боје
  Процењена цена предмета продаје: од 1.000,00 дин. до 1.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 500,00 дин. до 750,00 дин.


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2018-01-16 15:03:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милоја Павловића 9, спрат 2, стан 9
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 8176
  Датум продаје: 2018-02-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Тржни центар Шумадија, Крагујевац, ул.Милоја Павловића бр. 9, II спрат, локал бр. 9
  Пословни број судског предмета: И.Ив.12/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.3/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ``РАЈФАЈЗЕН БАНКА‚‚ a.д. Београд, Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 16, МБ 17335600, ПИБ 100000299
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничког моторног возила марке „SsangYong Rexton “, рег. ознаке BG 1023-DP, 2700 cm3, година про
  Опис предмета продаје: Путничког моторног возила марке „SsangYong Rexton “, рег. ознаке BG 1023-DP, 2700 cm3, година производње 2005., добро очуван, са кожним седиштима, пређена километража 152.689 кm, урађена замена дизни, вредност поправке око 90.000,00 динара
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС-а на дан продаје
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС-а на дан продаје


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-24 15:31:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 8174
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење о извршењу Основног суда у Зрењанину 21И-749/2017 од 11.07.2017. године
  Број предмета јавног извршитеља: ии 312/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична кућа
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда у улици Петефи Бригаде 8 сазидана на катастарској парцели број 10902 уписана у лист непокретности број 10147 Ко Зрењанин 1
  Процењена цена предмета продаје: 1.249.842,30
  Почетна цена предмета продаје: 624.921.15


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-12-22 13:55:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 8173
  Датум продаје: 2018-01-18
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.889/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија АД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: грајфер за ђубре
  Процењена цена предмета продаје: 200.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-11-24 14:56:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 8170
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-87/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 72/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity bank
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Рачунар, монитор, тастатура, миш ТВ“VOX“ 32“ ТВ“VOX“ 55 cm тросед и фотеља клуб сто стаклени микроталасна „DAEWOO“ аспиратор „PRESTIGE“ трпезаријски сто са 5 столица бензинска пумпа за воду „TOMOS“
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00 динара ; 12.000,00 динара ; 2.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 1.500,00 динара ; 1.500,00 динара ;12.000,00 динара ;12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-11-24 13:45:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 8168
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИ256/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 132/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гомбар Јанош, Темерин
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: котур са каблом,метална колица....
  Процењена цена предмета продаје: од 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.800,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-24 13:42:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 8167
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда Бечеј судска јединица Нови Бечеј I-6 И-104/2017 од 24.04.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 189/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пуре Висион
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Њива 1. класе, Шимуђ, на КП бр. 11825, уписана у ЛН бр. 669 К.О. Нови Бечеј, површине 1ha 87а 04м2 у власништву Христине Цвејин процењене вредности 1.707.257,47 динара Суседи на парцели: Милан Мајински из Новог Бечеја Марка Перичина 25 Ђурица Иличић из Новог Бечеја Светозара Милетића 9 Њива 1. класе, Утрине, на КП бр. 16252, уписана у ЛН бр. 669 К.О. Нови Бечеј, површине 1ha 21а 00м2 у власништву Христине Цвејин процењене вредности 1.104.334,20 динара Њива
  Процењена цена предмета продаје: по списпку
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-12-26 12:19:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 8166
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7`
  Пословни број судског предмета: ИИ.119.Ив 1728/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 336/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: од 5 тона
  Назив предмета продаје/наслов продаје: црни лук,кромпир
  Опис предмета продаје: поврће
  Процењена цена предмета продаје: од 30,00 динара по кг
  Почетна цена предмета продаје: од 9,00 динара


  Оглас поставио: Станко Филиповић
  Датум и време постављања: 2017-11-24 12:29:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/28
  Е-маил адреса: stankovr@hotmail.com
  Контакт телефон: 0631661625
  ПИБ: 107576836
  Матични број: 62840412

  Број записа у бази: 8165
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Цара Душана бр.12б
  Пословни број судског предмета: ИИ-4435/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1799/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мишић Срђан
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: мотор,лаптоп,веш машина,бушилица,пегла
  Опис предмета продаје: мотор СТХИЛ 041,лаптоп тошиба,веш машина,бушилица Искра,пегла Вивакс
  Процењена цена предмета продаје: 49000,00
  Почетна цена предмета продаје: 34300,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-24 11:48:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 8164
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 6 И-175/2017 од 25.04.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 184/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична кућа
  Опис предмета продаје: Земљиште под зградом-објектом бр1 земљиште под зградом-објектом бр2 земљиште уз зграду-објекат, породична стамбена зграда број 1, помоћна зграда број 2 у улици Вука Караџића број 17 на катастарској парцели број 3425 улисано у лист непокретности број 2527 КО Бачко Петрово Село.
  Процењена цена предмета продаје: 1.024.542,08
  Почетна цена предмета продаје: 512.271,04


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-11-24 11:13:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 8163
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.106-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО АГРОЦЕНТАР ХЕМ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 29
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 динара...
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара...


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-24 10:29:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 8162
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 6 И-356/2017 од 14.07.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 327/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Уникредит банка
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична кућа
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда број 1 површине у основи 107 м2 спратности приземље улица Змај Јовина број 90, помоћна зграда број 2 површине у основи 13м2 спратности приземље улица Змај Јовина и помоћна зграда број 3 површине у основи 18м2 спратности приземље улица Змај Јовина изграђене на катастарској парцели број 3168 све уписано у лист непокретности број 6820 КО Бечеј са правом коришћења на парцели и то земљишту под зградом-објектом површине 107м2 улица Змај Јовина број 90 земљишту под зградом обј
  Процењена цена предмета продаје: 5.070.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.535.000,00


  Оглас поставио: Светлана Манић
  Датум и време постављања: 2017-12-26 16:17:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Булевар Деспота Стефана 68ц
  Е-маил адреса: izvrsiteljsvetlanam@mts.rs
  Контакт телефон: 0641812390
  ПИБ: 107618992
  Матични број: 62870737

  Број записа у бази: 8161
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Београд, ул. Булевар деспота Стефана бр. 68ц
  Пословни број судског предмета: 1ИИВ - 451/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 220/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: телевозор LG, сто, клима
  Процењена цена предмета продаје: 27.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-11-24 09:32:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8160
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 13:30 часова
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 57/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 48/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредна приколица и трактор
  Опис предмета продаје: Пољопривредна приколица носивости 3 тоне; Трактор марке "Владимирец"
  Процењена цена предмета продаје: 214.610,8 динара до 238.456,4 динара
  Почетна цена предмета продаје: 150.227, 56 динара до 166.919,48 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-11-24 09:06:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8159
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 199/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 84/16а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тракторска приколица Технострој 3т
  Опис предмета продаје: тракторска приколица Технострој 3т
  Процењена цена предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-11-24 09:03:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8158
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 289/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 237/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЂУРИЋ СУМАН ШТЕФИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: опрема за кланицу
  Опис предмета продаје: опрема за кланицу
  Процењена цена предмета продаје: од 3.000,00 динара до 1.140.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 900,00 динара до 342,000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767