ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2018-09-06 10:56:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 15202
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: 12 ПЕШАДИЈСКИ ПУК БР. 13 КРУШЕВАЦ
  Пословни број судског предмета: ИИВ-52/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 74/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СРЂАН СОКОЛОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СТАН 131 М2
  Опис предмета продаје: СТАН БР. 1 НА ДРУГОМ СПРАТУ У ЗГРАДИ БР. 4, БРОЈ УЛАЗА 70А У БАЛКАНСКОЈ УЛИЦИ У КРУШЕВЦУ
  Процењена вредност предмета продаје: 10.053.456,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.037.419,20


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-09-06 10:30:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 15201
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии316/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-246/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: к.п.464/8 шума 3. класе, к.п.707/2 ливада 3. класе, к.п.1189 њива 5.класе, к.п.255/8 њива 4.класе, к.п.772/1 шума 4.класе, к.п. 773/3 њива 6.класе, к.п. 774/2 воћњак 2.класе, к.п.786/2 њива 5.класе, к.п.926/1 шума 5.класе
  Процењена вредност предмета продаје: 1.154.251,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 807.975,70 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 11:37:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15200
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 253/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 126/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгана Бузејић- Сумраковац
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: једнособан стан, 36м2,на трећем спрату, ул. Шистекова 22, Бор
  Процењена вредност предмета продаје: 1.523.610,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 761.805,00 динара


  Оглас поставио: Станко Филиповић
  Датум и време постављања: 2018-09-06 09:05:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/28
  Е-маил адреса: stankovr@hotmail.com
  Контакт телефон: 0631661625
  ПИБ: 107576836
  Матични број: 62840412

  Број записа у бази: 15199
  Датум продаје: 2018-10-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.12Б/28, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.536/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.344/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО" СМЕШАК" Сурдулица
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: замрзивач горење 300л, електронска вага, камин на дрва, гарнитура за дневну собу, регал за дневну собу, та пећ махнохром, собна бицикла зеро, тв елин, веш машина
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,оо динара
  Почетна цена предмета продаје: 126.000,оо динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-06 09:01:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15198
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А96/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор",
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Електрична косилица за траву без имена Тример за траву MART GARDEN Замрзивач сандучар TV VIVAX
  Опис предмета продаје: Електрична косилица за траву без имена Тример за траву MART GARDEN Замрзивач сандучар TV VIVAX
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 8.000,00 10.000,00 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 4.000,00 5.000,00 7.500,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-06 08:21:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 15197
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стари котзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-86/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-112/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Златан Новаковић, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Desсtop рачунар са монитором, Сто за рачунар, Сточић, пВитрина за телевизор са орманима FORMA IDEALE
  Опис предмета продаје: Desсtop рачунар са монитором, Сто за рачунар, Сточић, пВитрина за телевизор са орманима FORMA IDEALE, Кожна фотеља, Угаона гарнитура на развлачење FORMA IDEALE, Столица за компљутер, CANON штампач скенер, Полица за књиге, 1Машина за веш ВЕКО, пОрмар 12 крила гардеробер FORMA IDEALE, Витрина за дневну собу храстова, Витрина за ТВ, храстова, Угаона гарнитура штоф еко кожа, Телевизор LCD Ok, Стаклени сточић, Полица за ТВ, Амерички плакар FORMA IDEALE,
  Процењена вредност предмета продаје: 182.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 91.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2018-10-10 08:35:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 15196
  Датум продаје: 2018-11-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк.378/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "TELENOR" ДОО Београд, Омладинских бригада 90, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати
  Опис предмета продаје: телевизор марке "Philips"; лап топ " ASUS"; телевозор LCD "Colossus" 32";клима уређај "MIDIA"; термоакумулациона пећ, угаоона гарнитура; фотеља веш машина "Gorenje"; термоакумулациона пећ 2 Kw; сто собни црне боје.
  Процењена вредност предмета продаје: 138.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 69.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2018-09-06 08:09:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 15195
  Датум продаје: 2018-10-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.819/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ЧИСТОЋА" Нови Сад, Сентандрејски пут бр.3, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати, бела техника
  Опис предмета продаје: машина за сушење веша "Gorenje", Телевизор "HITACI", стари модел; комплет рачунар "Samsung", трпезарисји сто; трпезаријске стокице ком.5, микроталасна пећ, телевизор "LG", машина за прање судова "Gorenje"; комода за ТВ; машина за веш "BEKO".
  Процењена вредност предмета продаје: 101.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70,700 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 14:04:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 15194
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.636/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Svea Finance DOO Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: микроталасна DAEWOO, регал
  Процењена вредност предмета продаје: 13.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 6.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-10-09 14:11:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 15193
  Датум продаје: 2018-10-27
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1215/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Svea Finance DOO Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV CROWN, плакар
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-09-06 07:54:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 15192
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.529/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV SOGO, орман
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-10-05 21:25:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 15191
  Датум продаје: 2018-10-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Пушкинов трг бр.5, ул.3, сп.1, ст. 15
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.754/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2018-09-05 16:23:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 15190
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара 9
  Пословни број судског предмета: ИИ412/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ49/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈОАКИМ НАЂ
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 1 класе и њива 2 класе
  Опис предмета продаје: њива 1 класе површине 79ари 14м2 и њива 2 класе 35 ари и 85м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.107.960,00 динара и 448.125,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 775.572,00 динара и 313.687,50 динара


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2018-09-05 16:17:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 15189
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара 9
  Пословни број судског предмета: ИИ29/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ33/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НИВЕЛА ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: преса, профил машина
  Опис предмета продаје: преса и профил машина
  Процењена вредност предмета продаје: 5000.000,00 и 180.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 350.000,00 и 126.000,00


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-09-05 16:11:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 15188
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.И.384/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.125/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД А.Д.БЕОГРАД-У СТЕЧАЈУ, Београд, ул. Булевар краља Александра бр. 70, МБ 07051093, ПИБ 100002573
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност - разно
  Опис предмета продаје: пословни простор за који није утврђена делатност, површине 106 м2, означен као посебни део број 1, који се налази у приземљу стамбено – пословне зграде број 1 у улици Карађорђева 60, постојећи на кат.парцели 766/3, уписан у листу непокретности број 4749 КО Смедерево
  Процењена вредност предмета продаје: 4.017.474,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 2.008.737,00 РСД


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-09-05 15:41:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 15187
  Датум продаје: 2018-10-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 162/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 162/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-09-05 15:38:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 15186
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 11
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: II6 Иив б. 410/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.В-498/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Procredit Bank ad Beogad
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: кат.парцела 23 њива 4. класе, кат.парцела 24/3 шума 3. класе, кат.парцела 35/1 њива 3. класе, кат.парцела 42 сива 4. класе, кат.парцела 45/1 њива 4. класе, кат.парцела 46/2 воћњак 3. класе, кат.парцела 46/3 њива 4. класе, кат.парцела 46/4 воћњак 3. класе, кат.парцела 46/5 воћњак 3. класе, земљиште под зградом објектом, земљиште уз зграду објекат, породично стамбена зграда број 1, к.п. 55/3 врт 3. класе, к.п. 183 њива 4. класе, к.п. 184 њива 4. класе, к.п.403/10 њива 4.класе, к.п.413/1 њива 4.кла
  Процењена вредност предмета продаје: 5.093.973,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.479.356,70


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-09-05 15:37:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 15185
  Датум продаје: 2018-10-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИв 53/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 53/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД Робно транспортни центар Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-05 15:26:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15184
  Датум продаје: 2018-10-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-858/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ "БАДЊЕВО" НЕГОТИН
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двосед “San”, Сточић 57-138, Кухиња “Vita” 3m (доњи елементи + висећи делови “Горење”)
  Опис предмета продаје: Двосед “San”, Сточић 57-138, Кухиња “Vita” 3m (доњи елементи + висећи делови “Горење”)
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00, 7.000,00, 240.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00, 3.500,00, 120.000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-05 15:13:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15183
  Датум продаје: 2018-10-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-305-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип Мобиле Д. О. О.
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “FOX” 51’ Телевизор “VIVAX” 51’ Кауч Ел. Шпорет “VOX” Мали сточић Застава Поли скала 1.1
  Опис предмета продаје: Телевизор “FOX” 51’ Телевизор “VIVAX” 51’ Кауч Ел. Шпорет “VOX” Мали сточић Застава Поли скала 1.1 Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 5.000,00 6.000,00 8.000,00 1.500,00 30.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 3.500,00 4.200,00 5.600,00 1.050,00 21.000,00 2.100,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767