ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2018-04-04 15:11:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 10500
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Раденка Ракоњца, Цара Лазара 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: И.И. 725/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 168/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЦЛЕИЈЕН БВ ИЗ ХОЛАНДИЈЕ & М&В ИНВЕСТМЕНТ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Ливаде, пашњаци, шума, воћњак, породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 9.431.574,83
  Почетна цена предмета продаје: 4.715.787,42


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2018-03-05 14:28:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 10499
  Датум продаје: 2018-03-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Чачак, Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-951/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Градско Зеленило,Чачак
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари из куће
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена цена предмета продаје: 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.400,00 динара


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2018-03-05 13:55:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 10498
  Датум продаје: 2018-03-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Чачак, Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-70/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "EUROBANK" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари из куће
  Опис предмета продаје: у добром стању
  Процењена цена предмета продаје: 57.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.100,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-05 13:19:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10497
  Датум продаје: 2018-03-29
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 121/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 121/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2018-03-05 12:54:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 10496
  Датум продаје: 2018-03-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чачак, Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-19/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Телеком Србија" а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари из куће
  Опис предмета продаје: у добром стању
  Процењена цена предмета продаје: 52.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.600,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-05 12:47:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10495
  Датум продаје: 2018-04-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 5/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 5/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АХА неживотно осигурање а.д.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-03-05 12:16:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10494
  Датум продаје: 2018-04-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-1228/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод" зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"WATSON" , Ел шпорет "GORENJE" ,Телевизор "EI NIŠ"55 cm , Музички стуб " AIWA" , Грејалица
  Опис предмета продаје: Телевизор"WATSON" , Ел шпорет "GORENJE" ,Телевизор "EI NIŠ"55 cm , Музички стуб " AIWA" , Грејалица "LERVIA" 200w , Веш машина" CANDY"
  Процењена цена предмета продаје: 5,000.00 , 10,000.00 , 4,000.00 , 3,000.00 , 1.000,00 , 9.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00, 5.000,00, 2.000,00, 1.500,00, 500.00 , 4,500.00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-03-05 12:07:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10492
  Датум продаје: 2018-04-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-1058/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина"KONČAR" , Телевизор "NEO" 51 l, Орман
  Опис предмета продаје: Веш машина"KONČAR" , Телевизор "NEO" 51 l, Орман
  Процењена цена предмета продаје: 10,000.00 , 5,000.00 , 3.000.00 ,
  Почетна цена предмета продаје: 5,000.00 , 2,500.00 ,1,500.00


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-03-05 11:58:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 10490
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15 стан 5
  Пословни број судског предмета: Ии - 329/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.184/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гаранцијски фонд аутономне покрајине Војводине
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: Њива 4.класе и њива 5. класе
  Процењена цена предмета продаје: 377.477,00 динара и 523.434,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 188.738,50 динара и 261.717,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-03-05 11:30:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 10489
  Датум продаје: 2018-04-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 1 И-88/2017 од 21.03.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 129/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИКРЕДИТ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Приземна породична стамебна зграда број зграде 1 површине у основи 145м2 у улици Угљеше Терзина 32 на катастарској парцели број 6594 уписано у лист непокретности 3534 КО Кикинда са припадајућим земљиштем под зградом објектом површине 1а49м2 и земљиштем уз зграду објекат површине 3а21м2 такође на катастарској парцели број 6594 уписано у лист непокретности 3534 КО Кикинда Укупне процењене вредности 5.478.948,00 динара
  Процењена цена предмета продаје: 5.478.948,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.835.263,60


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-03-05 11:07:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 10488
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И-593/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 281/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Agroindustrijska komercijalna banka "AIK BANKA" a.d. Beograd, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: КП бр. 1271/6 КО Прилике, заједно са породично-стамбеном зградом и пословно-стамбеном зградом изграђеним на КП бр. 1271/6 КО Прилике
  Процењена цена предмета продаје: 8.154.021,92 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 4.077.010,96 дин.


  Оглас поставио: Горан Савић
  Датум и време постављања: 2018-03-05 11:02:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Улица Цара Душана 1, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.savic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642930215
  ПИБ: 108171698
  Матични број: 63265802

  Број записа у бази: 10486
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Шабац, ул. Цара Душана бр. 1/4/406
  Пословни број судског предмета: II6 Ии. 330/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 52/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубиша Јеремић из Коцељеве
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описана у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Горан Савић
  Датум и време постављања: 2018-03-05 10:47:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Улица Цара Душана 1, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.savic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642930215
  ПИБ: 108171698
  Матични број: 63265802

  Број записа у бази: 10485
  Датум продаје: 2018-03-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Шабац, ул. Цара Душана бр. 1/4/406
  Пословни број судског предмета: II7 Ив. 264/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 80/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ветеринарска станица "VET-VELVET" д.о.о. Коцељева
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описана у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2018-03-05 10:45:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 10484
  Датум продаје: 2018-03-26
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-А507/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Леонарда Миљковић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 42000
  Почетна цена предмета продаје: 37500


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-03-05 10:18:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 10483
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 105/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 923/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДЛС БРОДАРСТВО ДОО НОВИ САД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: постројење за сепара
  Назив предмета продаје/наслов продаје: постројење за сепарацију шљунка
  Опис предмета продаје: машина
  Процењена цена предмета продаје: 4.680.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.340.000,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-03-05 09:56:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 10482
  Датум продаје: 2018-03-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.Ив 1115/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 174/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Nacionalna distribucija doo Beograd-Zemun
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно возило
  Опис предмета продаје: RENAULT KANGOO, нерегистрован
  Процењена цена предмета продаје: 160.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 112.000,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-03-05 09:49:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 10481
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 4084/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 728/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Agroindustrijsko komercijalna banka "AIK BANKA" a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокрености
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 3.358.284,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.350.799,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 12:13:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 10480
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 11,00 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: I39.ИИв.301/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв.460/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 101.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 70.700,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2018-03-05 09:10:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 10478
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: I 3 И И-452/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.И-254/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија - Министарство Пољопривреде и заштите животне средине Корисник буџетских средстава
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 8000,00 и др
  Почетна цена предмета продаје: 70 % утврђене вредности


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2018-03-05 09:05:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 10477
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: 1 И Ив-258/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.ИВ-А115/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агро Катарина доо Смедерево
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 и др.
  Почетна цена предмета продаје: 70 % утврђене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767