ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2017-08-25 11:06:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 5392
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: Ив-745/2011
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А14/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О. БЕОГРАД ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ОСИГУРАЊЕ ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЛАП ТОП марке TOSHIBA, ПОДВОДНА АУТОГЕНА БАКЉА марке SIEBE GERMAN
  Опис предмета продаје: ЛАП ТОП марке TOSHIBA, ПОДВОДНА АУТОГЕНА БАКЉА марке SIEBE GERMAN
  Процењена цена предмета продаје: 35.000,00 динара, 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 динара, 120.000,00 динара


  Оглас поставио: Андријана Додић
  Датум и време постављања: 2017-09-04 13:47:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 5391
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Неготин, ул. Карапанџина 18/8
  Пословни број судског предмета: ИИ-194/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А58/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Здравковић и Зоран Стојановић и Милорад Марјановић
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна имовина/путничко возило
  Опис предмета продаје: Volkswagen PASSAT
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-08-03 13:11:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 5389
  Датум продаје: 2017-09-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Сенти 2 И И-136/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 54-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НАЦИОНАЛНА КОРПОРАЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ СТАМБЕНИХ КРЕДИТА
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Справа за вежбање „Golden sport“ ; Фотеља ; Двосед
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-08-03 11:53:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 5387
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: Ив-263/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 597/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ProCredit Bank a.d. Beograd, Београд, ул. Милутина Миланковића 17
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Шуме, ливаде и воћњаци уписане у лист непокретности 460 КО Сивчина
  Процењена цена предмета продаје: 866.261,00
  Почетна цена предмета продаје: 606.383,00


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-08-03 11:31:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 5386
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И-1050/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 8/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владан Радојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Парцела бр.949 , ул. Хајдук Вељкова, земљиште уз зграду – објекат, површине 823м2, обим удела извршног дужника 15/160, уписано у лист непокретности 3529 КО Чачак; Парцела бр.214, Каменита буква, њива 7.класе, сада запуштена ливада, површине 7153м2, уписано у лист непокретности бр.144 КО Властељице, општина Лучани
  Процењена цена предмета продаје: 1.130.060,00
  Почетна цена предмета продаје: 788.641,00


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 14:46:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 5385
  Датум продаје: 2017-10-17
  Време продаје: 10,30 часова
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк.1134/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "VIP MOBILE" ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати, бела техника
  Опис предмета продаје: дрвени орман (витрина), дрвена комода (доњи део), веш машина "Iberna", телевизор стари модел "Samsung", плави кауч н арасклапање, телевизор стари модел "LG" велики гардаробер, сто за компјутер
  Процењена цена предмета продаје: 61.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.500,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 14:50:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 5384
  Датум продаје: 2017-10-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.1078/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИНФОРМАТИКА Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: уметничка слика
  Опис предмета продаје: уље на платну "Трешње", непознат аутор
  Процењена цена предмета продаје: 48.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2017-08-03 08:47:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 5383
  Датум продаје: 2017-08-24
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк.970/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" Београд, Царице Милице 2, Београд, Одсек Нови Сад, Булевар ослобођења 100, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати, бела техника
  Опис предмета продаје: дрвени орман (витрина), дрвена комода (доњи део), веш машина "Iberna", телевизор стари модел "Samsung", плави кауч н арасклапање, телевизор стари модел "LG" велики гардаробер, сто за компјутер
  Процењена цена предмета продаје: 61.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.700,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2017-09-15 16:00:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 5382
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк.966/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" Београд, Царице Милице 2, Београд, Одсек Нови Сад, Булевар ослобођења 100, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати
  Опис предмета продаје: телевизор "VOX" 40"црни, клима уређај "DAEWOO", дрвени браон трпезаријски сто, 3 дрвене столице шарени штоф, дрвена комода, дрвена трпезаријска клупица
  Процењена цена предмета продаје: 112.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 78.400,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2017-08-03 08:36:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 5381
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.816/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИНФОРМАТИКА Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: половни путнички аутомобил
  Опис предмета продаје: VOLKSWAGEN TRANSPORTER, год.производње 1993, рег ознака NS 152-FV
  Процењена цена предмета продаје: 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 126.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 08:15:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 5380
  Датум продаје: 2017-09-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.755/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИНФОРМАТИКА Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: санитарије, апарат
  Опис предмета продаје: хидро масажер "Luftsprudelmatte", лавабо "Pozzi-Ginori" Selnova 2000, биде "Pozzi-Ginori"
  Процењена цена предмета продаје: 72.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.400,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2017-09-11 08:17:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 5379
  Датум продаје: 2017-09-19
  Време продаје: 11,30
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.715/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ИНФОРМАТИКА Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати
  Опис предмета продаје: комплет кухиња са судопером, дрвени регал, ТВ "NEO" стари модел, дрвени клуб сто, веш машна "Gorenje" 7kg
  Процењена цена предмета продаје: 51.000,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 35.700,00 dinara


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-02 16:23:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 5376
  Датум продаје: 2017-08-29
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 35000 Јагодина
  Пословни број судског предмета: ИИ 762/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 150/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Добривоје Ђорђевић
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 60 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у Закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2017-08-22 16:23:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 5374
  Датум продаје: 2017-09-11
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. 28.Новембар бб, 1/Ц
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-110/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-305/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПИРАЕУС БАНК А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: КУЋНИ ИНВЕНТАР
  Опис предмета продаје: Половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 91,000,00
  Почетна цена предмета продаје: 45.500,00


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2017-09-22 14:58:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 5373
  Датум продаје: 2017-10-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИВ-1130/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-7/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИБТ КОБЛЕР ДОО Марибор
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стакленик
  Опис предмета продаје: Стакленик
  Процењена цена предмета продаје: 1.000.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 700.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-08-02 14:59:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 5372
  Датум продаје: 2017-08-24
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: И.И -26/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И - 48/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Самостална трговинска радња "Лаки-промет" Дејан Обрадовић предузетник из Касидола
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: приколице за коње
  Опис предмета продаје: приколица за коње
  Процењена цена предмета продаје: 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 126.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-08-02 14:47:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 5370
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 14>00 часова
  Место продаје: Краљево, Трг српских ратника бр. III/1, канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 122/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А43/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GENERALI OSIGURANJE
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом по изброу извршног повериоца
  Опис предмета продаје: шанк, дрвени, храстов, телевизор марке "LG", машина за прање судова "KONČAR"
  Процењена цена предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: цена се слободно уговара, с тим да не може бити нижа од 50% процењене вредности


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2017-08-23 08:54:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 5369
  Датум продаје: 2017-09-11
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. 28.Новембар бб, 1/Ц
  Пословни број судског предмета: и.ив-21/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-336/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА А.Д. НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Сјеници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућни инвентар и техника
  Опис предмета продаје: Половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 8,000,00+27,000,00+12,000,00+4,000,00+15,000,00+16,000,00+5,000,00+25,000,00+40,000,00,15,000,00+9,000,00+15,000,00+14,000,00+7,000,00+25,000,00+4,000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.000+13.500+6.000+2.000+7.500+8.000+2.500+2.500+20.000+7.500+4.500+7.500+7.000+3.000+12.500+2.000


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-09-15 12:39:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 5368
  Датум продаје: 2017-10-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
  Пословни број судског предмета: И И-253/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-1002/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EXE NET ДОО НИШ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 257.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 77.100,00 динара


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-22 18:07:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 5367
  Датум продаје: 2017-09-08
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић
  Пословни број судског предмета: И.ив. 22/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив. А61/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЧЕЛИК-ПРОМЕТ Д.О.О. Обреновац
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил марке АУДИ А& година производње 2003
  Опис предмета продаје: Ближе у Закључку о другој јавној продаји покретних ствари од 22/08/2017
  Процењена цена предмета продаје: 600.000 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767