ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2017-10-04 15:24:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 6879
  Датум продаје: 2017-10-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Генерала Милојка Лешјанина 12/1, Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-975/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-1/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BEOSHOES d.o.o. Beograd-Zemun, Београд - Земун, ул. Аутопут За Загреб 20
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности извршног дужника, шума 4. класе, Њива 6. класе, Њива 4. класе, Њива 1. класе
  Опис предмета продаје: Шума 4. класе површине 3174 м2 на катастарској парцели 3481; Њива 6. класе површине 1610 м2 на катастарској парцели 2443, Њива 4. класе површине 30614 м2 на катастарској парцели 3404, која се налази на потесу Сињи Врх-К Бука, уписан у ЛН 128 К.О. Белоиње,Њива 1. класе површине 414 м2 на катастарској парцели 2288, која се налази на потесу Миленковица-Луг, уписан у ЛН 2215 К.О. Сврљиг
  Процењена цена предмета продаје: 390.614,00
  Почетна цена предмета продаје: 273.429,8


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 15:00:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 6878
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.837/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ЗЕЛЕН" АРИЉЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: компресор за прање под притиском "KARCHER"
  Опис предмета продаје: "HDS 75"
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-10-04 15:22:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Вилине воде број 6
  Е-маил адреса: mirjanardimitrijevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 6877
  Датум продаје: 2017-10-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Вилине воде 6
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 157/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕКОС БАНКА АД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Пословни објекат и земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 4.122.750,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 2.885.925,00 дин


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 12:30:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 6876
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 2514/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А 842/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПТР 7 УП Врање
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена цена предмета продаје: 38.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 19.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 11:03:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 6874
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 12 ч
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: Ии бр. 93/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 502/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OUTDOOR SPORTS DOO, Београд - Палилула
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни ивентар
  Процењена цена предмета продаје: 87.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 43.500,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-11-09 09:11:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 6873
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.144/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 70.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 49.000,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 14:52:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 6872
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк.109/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 14:43:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 6871
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.359/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 70.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 35000


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2017-10-04 14:06:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 6869
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1069/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Савез самосталних синдиката за више општина Лесковац ОВСС Лебане
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 75.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 52.500,00 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2017-10-04 13:57:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 013334127
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 6868
  Датум продаје: 2017-10-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Панчево, ул. Карађорђева бр.15/5
  Пословни број судског предмета: Ии.57/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.49/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Доо"Слимс", Банатско Ново Село
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда бр. 1 и 2 у улици Пролетерска бр.32 у Банатском Новом Селу
  Процењена цена предмета продаје: 2.038.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30% од процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-10-04 13:26:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 6867
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-599/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"ADLER"32LCD , Микроталасна "GORENJE" , Замрзивач "GORENJE" 410L
  Опис предмета продаје: Телевизор"ADLER"32LCD , Микроталасна "GORENJE" , Замрзивач "GORENJE" 410L
  Процењена цена предмета продаје: 14.000,00 , 7,000.00 , 18,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-04 13:20:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 6865
  Датум продаје: 2017-10-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: и.и. 236/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 62/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саво Луковић
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сандук теретног вагона, сандук теретног вагона, сандук теретног вагона, сандук теретног вагона, санд
  Опис предмета продаје: Сандук теретног вагона бр 33565423 230-5 фабрички број 76, Сандук теретног вагона бр 33565423 231-3 фабрички број 149, Сандук теретног вагона бр 33565423 233-9 фабрички број 177, Сандук теретног вагона бр 33565423 255-2 фабрички број 115, Сандук теретног вагона бр 33565423 256-0 фабрички број 128
  Процењена цена предмета продаје: 672.000,00 динара, 672.000,00 динара, 672.000,00 динара, 672.000,00 динара, 672.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 336.000,00 динара, 336.000,00 динара, 336.000,00 динара, 336.000,00 динара, 336.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-10-04 13:14:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 6863
  Датум продаје: 2017-11-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-6/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 54/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке Zastava модел Yugo 55 Koral, боја 3D црвена тамна, број шасије PUS82340400006, број мотора 128А0641424845, бензин – гас, 98000 км
  Процењена цена предмета продаје: 35.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-10-04 12:58:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6862
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 1103/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 182/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аддико Банк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: двособан стан
  Процењена цена предмета продаје: од 6.425.752,79 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.498.026,95 динара


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-04 12:56:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 6860
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 12,30
  Место продаје: Ул. Дринска 21 Љубовија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И-И-170/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Кикановић Драгица
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комби
  Опис предмета продаје: теретни коби марке цитроен, комерцијалне ознаке јумпер ХДИ, беле боје
  Процењена цена предмета продаје: 400.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 200.000,00 дин


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-10-04 12:38:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 6859
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-512/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стaмбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор"BEKO" , Веш машина "MIELE" , Микроталасна "CROWN" , Монитор"SAMSUNG"
  Опис предмета продаје: Телевизор"BEKO" , Веш машина "MIELE" , Микроталасна "CROWN" , Монитор"SAMSUNG"
  Процењена цена предмета продаје: 5,000.00 , 10,000.00 , 4,000.00 , 5,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2017-10-04 12:36:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 6858
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 09:50
  Место продаје: ЗРЕЊАНИН ул. Бачка 149
  Пословни број судског предмета: 21 Ии.721/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-181/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДУШКО ДАНИКОВ ВОРГИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ЛЦД ТВ САМСУНГ - ТВ САМСУНГ - КЛИМА "ФОКС" - СОБНИ СТО СТАКЛЕНИ
  Процењена цена предмета продаје: 55.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 27.500,00


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-04 12:28:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 6857
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Ул. Дринска 21 Љубовија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И-И-45/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ивић Владан
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, касетофон, електрични шпорет, телевизор, рачунар, микроталасна, звучници, фотеља, шпорет
  Опис предмета продаје: телевизор марке самсунг, касетофон марке схарк, електрични шпорет алфа план, телевизор марке самсунг, рачунар марке флатрон, микроталасна марке даево, звучници марке универсум, фотеља, шпорет за ложење, тример за кошење траве марке вилагер
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00дин, 8.000,00 дин, 20.000,00 дин, 10.000,00 дин, 20.000,00 дин, 20.000,00 дин, 15.000,00 дин, 50.000,00 дин, 20.000,00 дин, 15.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00дин, 4.000,00дин, 10.000,00дин, 5.000,00дин, 10.000,00дин, 10.000,00дин, 7.500,00дин, 25.000,00дин, 10.000,00дин, 7.500,00дин


  Оглас поставио: Маја Дукић Матић
  Датум и време постављања: 2017-10-04 12:19:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: maja.dukic035@gmail.com
  Контакт телефон: 0652319323
  ПИБ: 108354626
  Матични број: 63360970

  Број записа у бази: 6856
  Датум продаје: 2017-10-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Краља Петра Првог 4/1, Јагодина
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Ивк-А290/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PWW DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: једнобразни плуг, дворедна сејалица, четборокрилна дрљача, мешалица за бетон
  Процењена цена предмета продаје: 100000
  Почетна цена предмета продаје: 70000


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2017-10-04 12:02:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 6855
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 11:15
  Место продаје: ЗРЕЊАНИН ул.Атемова 115
  Пословни број судског предмета: 21 Ии.879/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-106/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЕНАД ЈАНКОВ из Башаида
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: TV LCD "SONY BRAVIA" - TEA PEĆ - TEA PEĆ "ELIND" - TV "PHILIPS" - VEŠ MAŠINA "ELEKTRA" - MINI LINIJA "AIWA" - MENGELE SA STOLOM
  Процењена цена предмета продаје: 112.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 78.400,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767