ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1648 активних, од укупно 13296 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јован Пјешчић
  Датум и време постављања: 2018-06-29 16:26:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Сарајевска 42, спрат 5, стан 51
  Е-маил адреса: jpizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0645928238
  ПИБ: 107580782
  Матични број: 62843772

  Број записа у бази: 13559
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља у ул. Сарајевска 42/51
  Пословни број судског предмета: ИИ248/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 181-16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Денић
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: покретне ствари које
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари, више ставки специфицираних закључком о продаји
  Опис предмета продаје: специфициран закључком о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: индивидуално за сваку ствар
  Почетна цена предмета продаје: индивидуално за сваку ствар


  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2018-08-01 14:36:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 13558
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: 12 ПЕШАДИЈСКИ ПУК БР. 13 КРУШЕВАЦ
  Пословни број судског предмета: ИИВ-1/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 20/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПИРАЕС БАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВА 6 КЛАСЕ
  Опис предмета продаје: ЊИВА 6 КЛАСЕ , ПОТЕС ЈОВАНОВ ПОТОК
  Процењена вредност предмета продаје: 107.461,85 дин
  Почетна цена предмета продаје: 53.730,92 дин


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-06-29 15:59:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 13557
  Датум продаје: 2018-07-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-905/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PORR-WERNER & WEBER - JAGODINA DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Справе за теретану
  Опис предмета продаје: справа за згибове, пропадања и трбушњаке, две собне бицикле, справа за хиперекстензију и крива шипка за вежбање
  Процењена вредност предмета продаје: 83.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 49.800,00 динара  Оглас поставио: Младен Пецељ
  Датум и време постављања: 2018-08-01 14:27:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, 12.пешадијског пука бр.13
  Е-маил адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037201140
  ПИБ: 109258350
  Матични број: 64048759

  Број записа у бази: 13556
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: 12 ПЕШАДИЈСКИ ПУК БР. 13 КРУШЕВАЦ
  Пословни број судског предмета: И-430/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 253/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НИС А.Д. НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ВОЋЊАК 4 КЛАСЕ , ПОМОЋНА ЗГРАДА
  Опис предмета продаје: ВОЋЊАК 4 КЛАСЕ , ПОМОЋНА ЗГРАДА , ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ
  Процењена вредност предмета продаје: 86.360,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 46.180,00 дин


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2018-06-29 15:42:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 13555
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 5ИИВ 1927/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 189/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанка а.д.
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и технички апарати
  Опис предмета продаје: компјутер, клима, телевизор, кухињски елементи, двосед, ТВ комода
  Процењена вредност предмета продаје: 77.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 53.900,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2018-06-29 15:37:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 13554
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 2ИИВ 675/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 68/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанка а.д.
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: моторно возило
  Назив предмета продаје/наслов продаје: комби марке Citroen
  Опис предмета продаје: комби марке Citroen C25 E, 1990. годиште, 71kw, 1997 CC
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2018-06-29 15:33:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 13553
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 2ИИВ 2031/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 174/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанка а.д. Београд
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: технички апарати
  Опис предмета продаје: телевизор, фрижидер - комбиновани
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 31.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-06-29 15:23:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13552
  Датум продаје: 2018-07-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А605/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Одс "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о Београд, огранак "Електродистрибуција Зајечар"
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “FUEGO” 51 Сто и четири столице Кауч Замрзивач “Končar” 210 Орман Фрижидер “Končar” Дескто
  Опис предмета продаје: Телевизор “FUEGO” 51 Сто и четири столице Кауч Замрзивач “Končar” 210 Орман Фрижидер “Končar” Десктоп рачунар “Pentium 4” са монитором 17”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 4.000,00 6.000,00 7.000,00 3.000,00 6.000,00 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 2.800,00 4.200,00 4.900,00 2.100,00 4.200,00 4.900,00


  Оглас поставио: Јелена Виторовић
  Датум и време постављања: 2018-06-29 15:21:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Милешевска 59, стан 1
  Е-маил адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs
  Контакт телефон: 0646438141
  ПИБ: 107999079
  Матични број: 63141780

  Број записа у бази: 13551
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Милешевска 59/1, Београд
  Пословни број судског предмета: 6ИИ 850/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 5/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: REHAU d.o.o. Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: троипособни стан површине 95 м2 у приземљу зграде
  Процењена вредност предмета продаје: 7.946.925,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.562.847,99 динара


  Оглас поставио: Радован Тошић
  Датум и време постављања: 2018-06-29 15:11:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljpa@gmail.com
  Контакт телефон: 0648566051
  ПИБ: 108590360
  Матични број: 63558508

  Број записа у бази: 13550
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Војводе Радомира Путника бр. 7, први спрат
  Пословни број судског предмета: ии 379/17
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 48/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гаранцијски фонд АПВ
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: Трактор SAME LASER, рег. ознака VŠ AAM-07, број шасије S33S306WVT2E10250, број мотора 01229, запремина 6000цм2, снага 92.6 kw, год.производње 2012
  Процењена вредност предмета продаје: 3.074.136,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 2.151.895,20 РСД


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-06-29 15:10:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 13549
  Датум продаје: 2018-07-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Петра Драпшина бр.1, Суботица
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 61/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално-стамбено предузеће Сента
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке "Philips" дијагонале екрана 49", металик сиве боје, у функцији, бр. пленидбене марки
  Опис предмета продаје: Предмети ближе описани у закључку о другој јавној продаји од 29.06.2018.године
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 45.000,00 дин


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-08-15 15:44:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 13548
  Датум продаје: 2018-08-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-386/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-16/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA POSLOVNE USLUGE MERCATOR-S DOO, NOVI SAD, Нови Сад, ул. Темерински пут бр. 50, МБ 06886671, ПИБ 101670560
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари покућства
  Опис предмета продаје: Покретне ствари покућства
  Процењена вредност предмета продаје: 42.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 29.400,00 динара  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2018-06-29 14:39:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 13547
  Датум продаје: 2018-07-26
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВК-3/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-3/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ЧИСТОЋА СТАРА ПАЗОВА
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: TOYOTA STARLET
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.000,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 11:34:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13546
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.585/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јп за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tV kopernikos, плакар
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 11:37:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13545
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.585/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јп за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv vox lcd, машина за судове SIEMENS, аспиратор IGNIS, микроталасна LG
  Процењена вредност предмета продаје: 21.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 13:00:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13544
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.509/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јп за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: трпезаријска витрина
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 11:29:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13541
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.539/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv toshiba, dvd philips, веш машина favorit
  Процењена вредност предмета продаје: 14.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-06-29 13:16:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 13540
  Датум продаје: 2018-07-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: 1. И Ив-556/2017 од 30.11.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 210/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ветеринарски специјалистички институт "Суботица"
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Клима уређај „MASTER“ KFR – 70GWT ; Виљушкар „MITSUBISHI“ серијски број F17-00648 на гас ; Виљушкар „FIAT“ модел F15N електрични ; Апарат за варење „TIG“ ; Апарат за стартовање мотора „ROTO – START 700“ ; Струг „GALLIC 16“ ; Плазма секач „ROTOR“ ; Стубна бушилица GUDE GTB 16/12
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара ; 200.000,00 динара ; 200.000,00 динара ; 50.000,00 динара ; 20.000,00 динара ; 150.000,00 динара ; 50.000,00 динара ; 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-06-29 13:00:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13539
  Датум продаје: 2018-07-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 756/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 12:47:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13538
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 16.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.540/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јп за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина горење, tv vox, регал
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.500,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767