ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-10-05 12:30:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 6905
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-309/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 24/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије - Гарантни Фонд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Микроталасна „Vivax“ ; Стаклени сто са четири столице ; Орман три дела ; ТВ „Samsung“
  Процењена цена предмета продаје: 1.500,00 динара ; 10.000,00 динара ; 10.000,00 динара ; 1.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2017-10-05 11:49:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 6903
  Датум продаје: 2017-11-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Луке Војводића 14
  Пословни број судског предмета: 4-ИИВ-2879/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 135/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DAREX DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ВОЗИЛО „CHRYSLER VOYAGER“
  Опис предмета продаје: ВОЗИЛО „CHRYSLER VOYAGER“ , ГОД.ПРОИЗВОДЊЕ 1999, РЕГ.ОЗНАКА BG-677N-NU
  Процењена цена предмета продаје: 150.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-11-03 14:41:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 6902
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И-551/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-15/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије, Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан извршног дужника
  Опис предмета продаје: двоипособни стана бр.7 површине 69м2 , број улаза 13, који се као посебан део налази на међуспрату зграде бр.1 на КП. Бр. 3356 КО Бор I, уписан у лист непокретности бр. 8175 РГЗ СКН Бор.
  Процењена цена предмета продаје: 2.987.760,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.493.880,00


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-10-05 11:31:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 6901
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И И-196/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 225-И.И-136/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирољуб Предић, Бољевац
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: Породичне стамбена зграда бр. 1 на КП 259/5, КО Бољевац , лист непокретности број 583 са КП 259/5, Земљиште под објектом 50 м2 са земљиштем уз зграду 3а и 50м2 , КО Бољевац , лист непокретности број 583.
  Процењена цена предмета продаје: 1.503.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.052.450,00


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2017-10-05 11:24:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 6900
  Датум продаје: 2017-10-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: ИИв 675/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв А 104/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "НИЏА ТРАНС", ДОО Димитровград, ул.Белеш бб
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Машина за обраду дрвета тј. дужинско сечење дасака, 2. Виљушкар
  Опис предмета продаје: 1. тип AC, Werkstatt-wagen gefuelit, 2. DETAS DTA 35 C.S.F. носивости 3,5 тона, 1983.год. производње, FIAT OM CARRELLI ELEVATORI
  Процењена цена предмета продаје: 1. цена 120.000,00 динара, 2. цена 370.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. почетна цена 84.000,00 динара, 2. почетна цена 259.000,00 динара


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2017-10-05 11:04:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 6899
  Датум продаје: 2017-10-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: ИИв 551/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв А 166/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ СЛОБОДНОМ ЗОНОМ, ПИРОТ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Машина за дужинско сечење дасака, 2.Машина за ширинско пресецање даске, 3. Транспортери са метални
  Опис предмета продаје: 1.произвођач "Bauerle Mascininenfabric Oberkochen" тип180/02, снаге 2,2 kW, број машине 51058266, 2. модел RAS 600, број 03 258897, снаге 2,9 kW, година производње1999, произвођач magh-italy, 3. 4 комада транспортера, без ознака
  Процењена цена предмета продаје: 1. цена 85.000,00 динара, 2. цена 330.000,00 динара, 3. цена 580.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. почетна цена 59.500,00 динара, 2. почетна цена 231.000,00 динара, 3. почетна цена 406.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-11-02 15:56:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 6898
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-66/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 90/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја пословног простора
  Опис предмета продаје: 1/1 пословна зграда за коју није утврђена делатност , објекат бр.3 на к.п. бр. 4355/2 К.О. Прокупље, адреса Малопланска, уписана у лист непокретности бр.6490, 42 м2, састоји се од две просторије од који је једна коришћена као подајни простор а друга као магацински простор
  Процењена цена предмета продаје: 1.512.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 756.000,00


  Оглас поставио: Радован Тошић
  Датум и време постављања: 2017-10-05 10:44:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljpa@gmail.com
  Контакт телефон: 0648566051
  ПИБ: 108590360
  Матични број: 63558508

  Број записа у бази: 6897
  Датум продаје: 2017-11-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Војводе Радомира Путника бр. 7, први спрат, Панчево
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А74/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прикључно возило
  Опис предмета продаје: прикључно возило рег. oзнака AĆ-032PA, годиште 1990, марке KRESS, типа12/2.12, бр. Шасије 12069, годиште 1981.
  Процењена цена предмета продаје: 1.800,00 EUR-а ( у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан продаје )
  Почетна цена предмета продаје: 1.080,00 EUR-а ( у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан продаје )


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2017-10-05 10:41:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 6896
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Младенца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-4404-2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А25/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Атила Шандол
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: Телевизор, Двосед, Сто за рачунар, Орман, ТВ орман
  Процењена цена предмета продаје: 18.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.250,00


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2017-10-05 10:29:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milos.mitrovic@sbb.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 6892
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у Београду, улица Макензијева бр. 32, спрат 1, стан бр. 5
  Пословни број судског предмета: ИИ 98/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 691/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгиша КОВАЧЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Лазаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: троипособан стан у Лазаревцу
  Опис предмета продаје: Стан означен као број посебног дела 4, по структури троипособан, корисне површине 87м2, описан као стан са подрумом, на првом спрату стамбене зграде за колективно становање, у Лазаревцу, ул. Обрада Радивојевића број 3А, постојеће на кат.парцели 1092, све уписано у Лист непокретности 1289 КО Лазаре
  Процењена цена предмета продаје: 7.510.866,11 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.257.606,27 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-10-05 09:51:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 6890
  Датум продаје: 2017-11-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Цара Душана бр.1, 4 спрат, локал 408, Шабац
  Пословни број судског предмета: 11-ИИ-181/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.90/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радован М. Вујичић, Зукве-КоцељевИ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно возило, путничко возило
  Опис предмета продаје: теретно возило марке DAIMELER BENZ, тип "813LP", путничко возило марке "PEUGEOT", тип "206"
  Процењена цена предмета продаје: 450.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 315.000,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-10-05 08:57:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 6889
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.359-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРОКРЕДИТ БАНКА АД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекат пословних услуга
  Опис предмета продаје: објекат пословних услуга
  Процењена цена предмета продаје: 33.357.940,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 23.350.558,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-10-05 07:58:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 6888
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И,И 194/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 231/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Addiko bank a.d. Beograd, Београд, ул. Михајла Пупина 6
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан површине 63 м2
  Опис предмета продаје: стан површине 63 м2
  Процењена цена предмета продаје: 5.062.611,65
  Почетна цена предмета продаје: 3.543.828,15


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-10-05 07:51:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 6887
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И 515/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 300/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миладин Радичевић, Лучани, ул. Ртари, ЈМБГ 2912975783711
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума 5. класе
  Опис предмета продаје: шума 5. класе
  Процењена цена предмета продаје: 96.097,44
  Почетна цена предмета продаје: 48.048,72


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-10-04 16:51:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6886
  Датум продаје: 2017-11-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.и. 30/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и.30/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање адо
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бојан Костић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 10:27:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Стевана Марковића 8/2, стан 207
  Е-маил адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0621981151
  ПИБ: 108297752
  Матични број: 63355674

  Број записа у бази: 6884
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Стевана Марковића бр.8, други спрат, канцеларија бр.207
  Пословни број судског предмета: 5-ИВ-2490/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-614/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раиффеисен банка а.д.
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Пословна зграда за коју није утврђена делатност
  Процењена цена предмета продаје: 8.677.592,05 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.338.796,025 динара


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 11:57:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 6883
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Кнегиње Зорке 2, Београд
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 387/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 171/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIS COMPANY doo
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште,
  Опис предмета продаје: њива 3 класе, површине 18144 м2
  Процењена цена предмета продаје: 32.396.701,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.198.185,05 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2017-10-04 15:47:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 14
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 6882
  Датум продаје: 2017-11-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.14, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии7373/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 154/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аца Јовић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати и кућни намештај
  Опис предмета продаје: Покретне ствари: Гардеробер,Гардеробер,Сточић, Веш машина, Полица,Комода,Апарат за варење,Компјутерски сто
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 дин за бр.1; 10.000,00 дин за бр.2; 7.000,00 дин за бр.3; 15.000,00 дин за бр.4; 5.000,00 дин за бр.5; 4.000,00 дин за бр.6; 10.000,00 дин за бр.7; 6.000,00 дин за бр.8
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 дин за бр.1; 5.000,00 дин за бр.2; 3.500,00 дин за бр.3; 7.500,00 дин за бр.4; 2.500,00 дин за бр.5; 2.000,00 дин за бр.6; 5.000,00 дин за бр.7; 3.000,00 дин за бр.8


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2017-10-04 15:32:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 6881
  Датум продаје: 2017-11-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И-33/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-11/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућни инвентар
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Процењена цена предмета продаје: 57.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 40.250,00 динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2017-10-04 15:28:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 6880
  Датум продаје: 2017-10-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Ул. Петра Драпшина бр. 1
  Пословни број судског предмета: 1Ии. 25/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 22/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ласло Шимоњи
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, музички стуб, уметничка слика, клима уређај, кожна гарнитура са двоседом и фотељом, клуб
  Опис предмета продаје: Телевизор, музички стуб, уметничка слика, клима уређај, кожна гарнитура са двоседом и фотељом, клуб сто, ормар са комодом, дрвени угаони елемент, пумпа за базен, теренско возило, моторцикл
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767