ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-12-26 16:08:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 8237
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.143/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 78.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 39.000,00


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2017-11-28 15:09:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 8236
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 21Ии 376/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-52/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОЗЗ "Чуруг"
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште, парцеле
  Процењена цена предмета продаје: 24196,4 евра
  Почетна цена предмета продаје: 12098,20 евра


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2018-01-18 14:11:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 8235
  Датум продаје: 2018-02-02
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И. 268/17
  Број предмета јавног извршитеља: 11.05.2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Павловић
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 138
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Опрема
  Процењена цена предмета продаје: 1.673.252,00
  Почетна цена предмета продаје: 836.626,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-11-28 15:05:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 8234
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.357/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00


  Оглас поставио: Вељко Раичевић
  Датум и време постављања: 2017-11-28 14:11:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Господар Јованова 10/5, Стари град
  Е-маил адреса: veljkoraicevic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0641675300
  ПИБ: 108038338
  Матични број: 63154288

  Број записа у бази: 8231
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Господар Јованова бр. 10, стан бр. 5, Београд
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ 1028/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 134/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 1. Ана Чолић, 2. Александар Чолић, 3. Милован Бркић, 4. Слободан Станојевић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: двособан стан бр. 61, на VIII спрату стамбене зграде у ул. Црнотравска бр. 13-а, у Београду, површине 57 м2, постојеће на катастарској парцели 11751/1, уписан у ЛН 3790 КО Вождовац
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2017-11-28 14:10:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 8230
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Свилајнац, ул. Краља Петра Првог бр. 133
  Пословни број судског предмета: Ив. 59/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 64/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈУБАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизори, Сто, Столице,Тросед, Фотеља, Орман, Комода, Бештенска љуљашка
  Опис предмета продаје: - Телевизор “GORENJE“ - у процењеној вредности од 16.000,00 динара - Телевизор “SAMSUNG“ - у процењеној вредности од 4.000,00 динара - Кухињски сто - у процењеној вредности од 12.000,00 динара - Столице, 8 ком. - у укупној процењеној вредности од 16.000,00 динара - Орман - у процењеној вредности од 12.000,00 динара - Комода, 2 ком. - у укупној процењеној вредности од 13.000,00 динара - Тросед - у процењеној вредности од 11.000,00 динара - Фотеља - у процењеној вредности од 5.000,00 динара - Бешт
  Процењена цена предмета продаје: - Телевизор “GORENJE“ - у процењеној вредности од 16.000,00 динара - Телевизор “SAMSUNG“ - у процењеној вредности од 4.000,00 динара - Кухињски сто - у процењеној вредности од 12.000,00 динара - Столице, 8 ком. - у укупној процењеној вредности од 16.000,00 динара - Орман - у процењеној вредности од
  Почетна цена предмета продаје: На првом јавном надметању почетна цена износи 70% од процењене вредности појединачно одређене ствари.


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-11-28 13:59:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 8229
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чачак, Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-278/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће Ивањица Ивањица
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ствари у солидном стању
  Процењена цена предмета продаје: 32.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 19.200,00


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2017-11-28 13:26:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 8228
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Кнегиње Зорке 2, Београд
  Пословни број судског предмета: 6 ИИ 15969/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 392/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit bank Srbija a.d. Beograd
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
  Опис предмета продаје: Пословни простор за који није утврђена делатност, десно, на високом приземљу, број посебног дела објекта 2, корисне површине 76 м2 у Стамбеној згради за колективно становање у ул. Светог Саве бр. 30, на кат.парц. 1759, из листа непокретнсоти 1752 К.О. Врачар.
  Процењена цена предмета продаје: 14.423.572,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.453.510,40 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-11-28 13:25:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 8227
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И-981/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 589/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгољуб Кнежевић, Чачак
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда бр.1 и објекат гараже, који је дограђен уз стамбени објекат бр.1, Земљиште уз зграду иЊива 3.класе, све уписано у лист непокретности 2236 КО ТРБУШАНИ
  Процењена цена предмета продаје: 1.263.645,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 631.822,00 дин.


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-11-28 13:21:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 8226
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И-37/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 115/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИВЕРЗАЛ БАНКА А.Д. БЕОГРАД - у стечају
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Објекат - Пословна зграда за коју није утврђена делатност, број зграде 1 (зграда се састоји из више функционалних целина-објеката који се налазе у низу један до другог), површине у основи 959 м2, изграђен на К.П. бр. 492/2 КО Кулиновци, потес Котарац, спратности По+Пр+Сп, и земљиште под зградом – објектом, пољопривредно земљиште, површине 959м2, на К.П.бр. 492/2 КО Кулиновци, потес Котарац, заједно са њивом 5.класе, која је сада парцела у функцији дворишта испред и око објекта мале привреде, по
  Процењена цена предмета продаје: 33.211.584,28дин.
  Почетна цена предмета продаје: 23.248.109,48 дин


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 14:03:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 8225
  Датум продаје: 2018-01-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 831/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Микавица
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретност уписане у лист непокретности 118 К.О. Словачки Арадац
  Процењена цена предмета продаје: 565.274,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: 395.691,87 динара  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-11-28 13:15:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 8224
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 910/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А413/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште
  Опис предмета продаје: земљиште
  Процењена цена предмета продаје: 854.856,87 динара
  Почетна цена предмета продаје: 598.399,80 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2017-11-28 13:10:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 8223
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И-37/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 516/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИВЕРЗАЛ БАНКА А.Д. БЕОГРАД - у стечају
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Maшина за савијање лима “APAM MARINI“ Mod 147 PLA, Електрокоморна пећ-намењена за површинско наношење боје на металне делове у циљу заштите и постизања визуелних ефеката, Алати за ливење разних предмета по наруџбини купаца, Моторно возило „Renault trafik“ рег. ознаке ČA 001LM
  Процењена цена предмета продаје: 962.072,00
  Почетна цена предмета продаје: 481.036,00


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-11-28 12:40:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 8219
  Датум продаје: 2017-12-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чачак, Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-258/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Телеком Србија"
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари из куће
  Опис предмета продаје: покретне ствари у солидидном стању
  Процењена цена предмета продаје: 42.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-01-10 15:31:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 8218
  Датум продаје: 2018-02-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 265/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ISCO" ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Расклопљен виљушкар
  Процењена цена предмета продаје: 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 175.000,00 динара  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-12-26 13:51:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 8216
  Датум продаје: 2018-01-23
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Иив.125/16
  Број предмета јавног извршитеља: Иив.185/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЦГ ЕУРОПАРТ ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил, тракторска приколица, тракторске виле и тракторска фреза
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2017-11-28 11:22:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 8215
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Свилајнац, ул. Краља Петра Првог бр. 133
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 41/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 40/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизори, Сто, Столице,Тросед, Двосед
  Опис предмета продаје: - Телевизор “SAMSUNG“ - у процењеној вредности од 5.000,00 динара - Телевизор „NEO“- у процењеној вредности од 5.000,00 динара - Телевизор „PHILIPS“ - у процењеној вредности од 5.000,00 динара - Тросед - у процењеној вредности од 9.000,00 динара - Двосед - у процењеној вредности од 7.000,00 динара - Кухињски сто - у процењеној вредности од 6.000,00 динара - Столице, 6 ком. - у укупној процењеној вредности од 12.000,00 динара - Телевизор “SILVA SCHNEIDER“ - у процењеној вредности од 16.000,00 дин
  Процењена цена предмета продаје: - Телевизор “SAMSUNG“ - у процењеној вредности од 5.000,00 динара - Телевизор „NEO“- у процењеној вредности од 5.000,00 динара - Телевизор „PHILIPS“ - у процењеној вредности од 5.000,00 динара - Тросед - у процењеној вредности од 9.000,00 динара - Двосед - у процењеној вредности од 7.000,00 динара -
  Почетна цена предмета продаје: На првом јавном надметању почетна цена износи 70% од процењене вредности појединачно одређене ствари.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-11-28 10:31:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8214
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 46/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 67/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: " GENERALI OSIGURANJE SRBIJA" ad
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ВЕШ МАШИНА, ТЕЛЕВИЗОР, УГАОНА ГАРНИТУРА, ТРПЕЗАРИЈСКИ СТО И СТОЛИЦЕ
  Опис предмета продаје: ВЕШ МАШИНА МАРКЕ " Gorenje", телевизор марке " grundig", угаона гарнитура браон боје, трпезаријски сто са 4 столице
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00 дин


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-11-28 10:15:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8212
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 45/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 109/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: " GENERALI OSIGURANJE SRBIJA" ad
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРИКОЛИЦА " ДУБРАВА"
  Опис предмета продаје: ПРИКОЛИЦА " ДУБРАВА" носивости 1,5 тона
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 дин


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-11-28 09:39:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 8210
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 260-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вујиновић Бранислав
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1/2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 непокретност
  Опис предмета продаје: 1/2 непокретности
  Процењена цена предмета продаје: 1.568.225,26 динара
  Почетна цена предмета продаје: 784.112,63 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767