ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2017-08-04 12:00:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 5414
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: Ив-520/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А3/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О. БЕОГРАД ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ОСИГУРАЊЕ ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРЕСА марке ATOM и ИНДУСТРИЈСКА МАШИНА ЗА ШИВЕЊЕ ( два комада)
  Опис предмета продаје: ПРЕСА марке ATOM, ИНДУСТРИЈСКА МАШИНА ЗА ШИВЕЊЕ марке PFAFF, са мотором марке Efkavariostop и металним постољем,
  Процењена цена предмета продаје: 95.000,00 динара, 50.000,00 динара, 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 57.000,00 динара, 30.000,00 динара, 30.000,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-04 11:55:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5413
  Датум продаје: 2017-09-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.нт 10/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.нт 10/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-04 11:47:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5412
  Датум продаје: 2017-08-29
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.нт 48/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.нт 48/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-04 11:44:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5411
  Датум продаје: 2017-08-29
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.нт 31/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.нт 31/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-04 11:39:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5410
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 650/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 650/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-04 11:36:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5409
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 595/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 595/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лозница Развој из Лознице
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-08-25 11:09:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 5408
  Датум продаје: 2017-09-14
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ-148/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 218/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије, Ниш, у. Булевар Немањића бр. 14а
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: помоћна зграда бр.зг.1, ПР1, бр.зг.2 ПР, СП3, бр.зг.3 ПР, помоћна зграда бр.зг.4 ПР1, СП2, помоћна з
  Опис предмета продаје: помоћна зграда бр.зг.1, ПР1, бр.зг.2 ПР, СП3, бр.зг.3 ПР, помоћна зграда бр.зг.4 ПР1, СП2, помоћна зграда бр.зг.5 ПР1, помоћна зграда бр.6, ПР1, помоћна зграда бр.зг.8 ПР1, помоћн азграда бр.зг.9 ПР1, помоћна зграда бр.зг.10 ПР1, све на кп.бр. 2159 КО Велико Градиште
  Процењена цена предмета продаје: 35.048.715,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.524.357,50 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2017-08-04 11:27:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 5407
  Датум продаје: 2017-08-29
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: Основни суд у Убу Ии.бр.70/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.бр.187/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ODM Collections doo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: Продају се парцеле бр. 2347/4 - њива 3.класе површине 649м2, пољопрвредно земљиште у својини дужника 1/1, 2346/3 - ливада 2.класе,градско грађевинско земљиште,површине 498м2,у својини дужника 1/1 ; парцела 2346/1- градско грађ.земљиште,површине 1000м2,1/1 дужника,са породичном стамбеном зградом пов. 38м2, изграђено без одобрења за градњу, све напред наведено уписано л.н.бр. 1996 КО Лајковац
  Процењена цена предмета продаје: кат. парцела бр. 2347/4 - 392.645,00 динара ; кат. парцела бр. 2346/3-301.290,00 динара;кат . парцела бр. 2346/1 са објектом површине 38м2 - 1.850.816,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 274.851,50 ; 210.903,00 ; 1.850.816,00


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2017-09-07 20:57:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 5406
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: Основни суд у Ваљеву Ии.бр.333/2016
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.бр.281/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оливера Ђорђевић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: предмет продаје јесте парцела-њива 5.класе , у својини извршног дужника 1/1 , без терета
  Процењена цена предмета продаје: 501.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 250.500,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2017-08-04 11:05:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 5405
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Максима Горког 9-11
  Пословни број судског предмета: Ии 22/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.55/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ILIAS CORP INTERNATIONAL DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Моторно возило
  Опис предмета продаје: Škoda FABIA AMBIENTE 1.6 TDI, 2012. год., евро дизел
  Процењена цена предмета продаје: 360.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-09-20 12:32:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 5403
  Датум продаје: 2017-10-16
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 151/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђе Вигњевић, Футог
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена цена предмета продаје: од 1.391.506,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 834.903,90 динара


  Оглас поставио: Бојан Исоски
  Датум и време постављања: 2017-08-04 09:16:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Краља Петра број 45, спрат 2
  Е-маил адреса: izvrsitelj@izvrsitelj.co.rs
  Контакт телефон: 0658880609
  ПИБ: 107580887
  Матични број: 62843098

  Број записа у бази: 5402
  Датум продаје: 2017-09-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 165/А, канцеларија јавног извршитеља Бојана Исоског
  Пословни број судског предмета: 11. И.и. 34815/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 192/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Михаиловић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 2016, површине 7 ари и 20 м2, уписана у лист непокретности број 421, КО Пал
  Опис предмета продаје: земљиште и две породичне стамбене зграде које се састоје од станова; јединствена целина; објекти у рушевном стању и нису усељиви
  Процењена цена предмета продаје: 49.433.267,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 24.716.633,50


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-04 07:55:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5401
  Датум продаје: 2017-08-29
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 192/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 192/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петрол друштво за трговину нафтом и нафтним дериватима д.о.о. Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-03 16:12:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 5399
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 10:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 35000 Јагодина
  Пословни број судског предмета: ИИ 187/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 145/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фалмир Аслани ПР, стаклорезачка радња Баки Ћуприја
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућне покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у Закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у Закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2017-08-03 15:55:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 5398
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 35000 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.Ив 442/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 49/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЗТР КЛЕПА Ђоко Ристов ПР Ћуприја
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућне покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у Закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у Закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-08-03 15:52:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 5397
  Датум продаје: 2017-08-25
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: ИИВ 22/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А264/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Mашина за израду реклама и постера „Roland“sp 540 uv, Лап-топ, марке „АCER“, Скенер HP 6510, Монитор
  Опис предмета продаје: Mашина за израду реклама и постера „Roland“sp 540 uv, Лап-топ, марке „АCER“, Скенер HP 6510, Монитор LG, компјутерско кућиште, тастатура, Кафе апарат са млином „Schaerer“ duo, Шрафилица „Bosch“
  Процењена цена предмета продаје: 278.600,00
  Почетна цена предмета продаје: 139.300,00


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2017-08-03 15:34:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 5396
  Датум продаје: 2017-09-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Матија Хуђи 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ-36/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 101/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владо Арсеновић
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сувласнички део
  Опис предмета продаје: Обим удела 1/2 у власништву Александра Татомировића која непокретност је уписана у ЛН бр.324 К.О. Илинци, парц.бр.1090, капела, њива 3.класе, површине 1ха 42а 52м2 и њива 4.класе, површине 53а 09м2
  Процењена цена предмета продаје: 1.199.712,03 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 839.798,42 дин.


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-08-03 15:06:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 5395
  Датум продаје: 2017-08-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларијa Јавног извршитеља Жарка Димитријевића, Мачванска 1/2, Ниш
  Пословни број судског предмета: 3И И-4818/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1110/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ ТАКОВО КРАГУЈЕВАЦ - У ЛИКВИДАЦИЈИ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 37 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 643.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 450.100,00 дин.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-08-23 10:08:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 5394
  Датум продаје: 2017-08-28
  Време продаје: одложена продаја
  Место продаје: одложена продаја
  Пословни број судског предмета: ИИ 835/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 123/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИТРОВИЋ МИЛОЈКА, Ср.Каменица
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена цена предмета продаје: од 2.427.062,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.456.237,20 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-08-03 14:38:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 5393
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 4802/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 50/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Грујић, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: од 10.928.152,28 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.649.706,59 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767