ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2018-07-02 11:36:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 13580
  Датум продаје: 2018-07-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 1578/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 121/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО ' Баста промет' Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ТВ 2. Веш машина
  Опис предмета продаје: 1. ТВ 'ЛГ' - старији 2. Веш машина 'Горење'
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 7.000,00 динара 2. 14.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. 3.500,00 динара 2. 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-07-02 10:13:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 13579
  Датум продаје: 2018-07-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-228/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 56-2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ERSTE BANK" а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Орман 4 вертикале беле боје ; Клуб сто браон боје ; ТВ „Gorenje“ 72 cm ; Рачунар (црвено кућиште), монитор, тастатура, миш ; Аспиратор „Gorenje“ ; Микроталасна „Delonghi“ ; Бицикл „Scoot“ металик сива
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 7.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 2.000,00 динара ; 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-07-02 09:38:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 13578
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: I-6 Ии 15/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 9/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: INTER-AGRAR
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Апарат за варење
  Опис предмета продаје: црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-07-02 09:37:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 13577
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: I-6 Ии 15/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 9/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: INTER-AGRAER
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стубна бушилица
  Опис предмета продаје: зелене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-07-02 09:22:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 13576
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: I-6 Ии 15/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 9/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: INTER-AGRAR
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Апарат за варење
  Опис предмета продаје: ротациони, жуте, боје
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-07-02 09:21:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 13575
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: I-6 Ии 15/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 9/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: IMTER-AGRAR
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторски точкови
  Опис предмета продаје: задњи, 480/70 R34
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-07-02 09:17:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 13574
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: I-6 Ии 15/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 9/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: INTER-AGRAR
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Парач
  Опис предмета продаје: плаве боје
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-07-02 09:12:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 13573
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: I-6 Ии 15/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 9/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: INTER-AGRAR
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сејалица за кромпир
  Опис предмета продаје: плаве боје
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-07-02 08:55:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 13572
  Датум продаје: 2018-07-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 4Иив 280/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.93/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA BRAĆA JESIĆ SINIŠA JESIĆ PR KIKINDA
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 122.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 85.750,00 динара


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-08-10 15:51:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 13571
  Датум продаје: 2018-09-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ив 1082-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 65-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предшколска установа Радосно детињство
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: ТВ, полица, клуб сточић, угаона гарнитура
  Процењена вредност предмета продаје: 82.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 41.000,00 дин.


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-07-01 15:06:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 13570
  Датум продаје: 2018-07-27
  Време продаје: 00:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 93/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 108/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: .
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њиве
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ствар договора купца и извршног повериоца


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-07-01 15:04:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 13569
  Датум продаје: 2018-07-23
  Време продаје: 00:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 1767/16
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 570/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Uniqa neživotno osiguranje ado Beograd
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари из стана/куће
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ствар договора купца и извршног повериоца


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-07-01 15:03:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 13568
  Датум продаје: 2018-07-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 1140/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии.679/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари из стана/куће
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-07-01 15:01:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 13567
  Датум продаје: 2018-07-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 517/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 323/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари из стана/куће
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-07-01 14:59:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 13566
  Датум продаје: 2018-07-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 1559/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.ии. 1517/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Addiko bank a.d. Beograd
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Поодична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 3567826,01
  Почетна цена предмета продаје: 2497478,21


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2018-07-01 14:54:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 13565
  Датум продаје: 2018-07-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ 12795/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 545/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Diretkna banka a.d.
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари из стана/куће
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-07-01 12:56:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 13564
  Датум продаје: 2018-07-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-1002/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA PUTEVE VALJEVO A.D. , VALJEVO
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-07-01 12:51:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 13563
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4ј
  Пословни број судског предмета: ИИ-845/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 282/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MLINSKO-PEKARSKA INDUSTRIJA KLAS DOO, LOZNICA
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путнички аутомобил
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2018-06-30 15:12:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 13562
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева бр. 111
  Пословни број судског предмета: ИИ 176/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 119/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милорад Станић
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари непосредном погодбом - прикупљање понуда
  Опис предмета продаје: 1) расипач ђубрива,2) дрвена прик.кола за трактор, 3) Циркулар, 4) Ауто приколица, 5) мешаона за сточну храну, 6) казан, 7) корпа за трактор, 8) Гума 18.4/15-30, 9) Предње тракторске гуме, 10) Сточна вага, 11) Ауто приколица
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 12.000,00 динара, 2) 6.000,00 динара, 3) 13.000,00 динара, 4) 12.000,00 динара, 5) 48.000,00 динара, 6) 6.000,00 динара, 7) 15.000,00 динара, 8) 13.000,00 динара, 9) 10.000,00 динара, 10) 75.000,00 динара, 11) 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности ствари


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2018-06-30 15:16:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 13561
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева бр. 111
  Пословни број судског предмета: ИИ 999/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 157/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности непосредном погодбом - прикупљање понуда
  Опис предмета продаје: Трособан стан, површине 67м2, поткровље, ул. Проте Матеје 3, зграда бр. 1. на к.п. 7435/3 КО Ваљево
  Процењена вредност предмета продаје: 5.248.489,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.624.244,75 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767