ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-03-06 15:34:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 10524
  Датум продаје: 2018-03-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: Иив 280/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 270/2016а
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САНДЕРС СХ ТЕМЕРИН
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: домаће животиње
  Опис предмета продаје: 8 крмача старости 3-4 године, просечне тежине око 150 кг
  Процењена цена предмета продаје: 156.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 78.000,00 динара


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-03-06 15:16:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 10523
  Датум продаје: 2018-03-27
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: ИИ 106/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 73/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕХНОМАРКЕТ НИНА
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто ауди 80, телевизор, рачунар са монитором
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 06.03.2018.
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 РСД / 12.000,00 РСД / 6.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Аница Марковић
  Датум и време постављања: 2018-04-04 10:32:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljmarkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 013355885
  ПИБ: 108589595
  Матични број: 63558028

  Број записа у бази: 10522
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: 1 Иив - 299/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 57/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Металац Маркет д.о.о
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: компијутер кућиште, орман, клима
  Процењена цена предмета продаје: 32.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 22.400,00 дин


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 14:10:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 10521
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.388/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.130/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Генерали Осигурање Србија А.Д.О.
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил Toyota RAV 4
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 80.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-03-30 13:09:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10520
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 1681/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 292/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Веркић Биљана, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина
  Опис предмета продаје: машина
  Процењена цена предмета продаје: 400.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 200.000,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-03-29 15:33:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 10519
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 508/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иштван Ердег
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 8500 К.О. Бечеј
  Процењена цена предмета продаје: 1.080.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 540.000,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Ђерић
  Датум и време постављања: 2018-03-06 13:25:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Браће Јовановића 33Б/7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.biljanadjeric@gmail.com
  Контакт телефон: 066342142
  ПИБ: 108589562
  Матични број: 63557846

  Број записа у бази: 10518
  Датум продаје: 2018-03-30
  Време продаје: 08:00h
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Биљане Ђерић, ул. Браће Јовановић 33б/7, Панчево
  Пословни број судског предмета: I -16 Ии 155/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 13/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: -
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива, породична стамбена зграда, помоћна зграда
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 2.461.838,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.723.286,60


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-03-06 12:27:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 10517
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.64
  Пословни број судског предмета: Ии.520/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.354/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Богдан Марков
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућни инвентар
  Опис предмета продаје: намештај, телевизор, грејалица
  Процењена цена предмета продаје: 108.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 75.600,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Петровић
  Датум и време постављања: 2018-03-06 12:26:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, булевар Михајла Пупина 165 А/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653344842
  ПИБ: 108217142
  Матични број: 63265756

  Број записа у бази: 10516
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина 165А/2, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 5 -ИИ-11873 / 2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 79/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: РАЧУНАРИ, ШТАМПАЧИ, МОНИТОРИ, КЛИМА УРЕЂАЈИ, КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ ...
  Процењена цена предмета продаје: 148.100,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Тања Ијачић
  Датум и време постављања: 2018-03-06 11:59:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: tanja.ijacic@gmail.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 108591452
  Матични број: 63559288

  Број записа у бази: 10515
  Датум продаје: 2018-03-29
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИВ-5151/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-41/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "AQUA SISTEM" ZR DRAGAN MILOVANOVIĆ PR PANČEVO
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: БРОД СА СОПСТВЕНИМ ПОГОНОМ-САМОХОДНИ ТЕРЕТЊАК ОЗНАКЕ ЛАЗАРЕВАЦ
  Опис предмета продаје: БРОД СА СОПСТВЕНИМ ПОГОНОМ-САМОХОДНИ ТЕРЕТЊАК ОЗНАКЕ ЛАЗАРЕВАЦ
  Процењена цена предмета продаје: 23.015.850,00
  Почетна цена предмета продаје: 13.809.510,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-03-06 11:36:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 10514
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 196/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.225/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој РС
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 7.255.003,44 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 3.627.501,72 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-03-06 11:31:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10513
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-113/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-59/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Таково осигурање" а.д.о. у ликвидацији, Крагујевац, ул. Др Зорана Ђинђића бр. 15а, МБ 06084184, ПИБ 101457935
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 1.000,00 дин. до 2.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-03-30 11:44:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 10512
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 491/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 3328/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовица Нешић
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена цена предмета продаје: 36.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.250,00


  Оглас поставио: Александар Вуловић
  Датум и време постављања: 2018-03-06 11:08:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Мосорска 3а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vulovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691906261
  ПИБ: 108017366
  Матични број: 63141941

  Број записа у бази: 10511
  Датум продаје: 2018-04-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Билећка бр. 56а, Београд
  Пословни број судског предмета: 4-Ии-1351/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 783/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: конференцијски сто - браон, 6 конференцијских столица -браон, слика Ратко Митровић држи говор, слика капије Београда, слика Ратко Митровић портрет, канцеларијски сто-бели, канцеларијске столице -црне
  Процењена цена предмета продаје: 516.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењених вредности


  Оглас поставио: Александар Вуловић
  Датум и време постављања: 2018-03-06 10:59:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Мосорска 3а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vulovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691906261
  ПИБ: 108017366
  Матични број: 63141941

  Број записа у бази: 10508
  Датум продаје: 2018-04-03
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Билећка бр. 56а, Београд
  Пословни број судског предмета: 4-Ии-1351/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 783/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена цена предмета продаје: 442.838.621,776
  Почетна цена предмета продаје: 309.987.035,24


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2018-03-06 10:45:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: ivanazugic75@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 10507
  Датум продаје: 2018-03-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица Карађорђева 25/6
  Пословни број судског предмета: И.И. 379/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 480/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна банка А.Д. Крагујевац
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности, породичне стамбене зграде
  Опис предмета продаје: Продаја непокретности, уписаној на кат. парцели број 5476, писаној у лист непокретности број 7706КО Крагујевац 1, површине 100 м2 , број етажа ПО+ПР Крагујевац, Ул. Др Јована Ристића бр 26.
  Процењена цена предмета продаје: 4.980.950,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-03-06 08:44:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 10505
  Датум продаје: 2018-03-29
  Време продаје: 15,00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИВ-18/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-40/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРИУМ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредна машина
  Опис предмета продаје: Цистерна за осоку, запремина 3.200 литара, "КРЕИНА"
  Процењена цена предмета продаје: 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 126.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-03-05 15:47:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 10504
  Датум продаје: 2018-03-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-157/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 59/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, њива 3 класе, виноград 3. класе, њива 3. класе
  Процењена цена предмета продаје: 2.534.700,00; 114.675,00; 16.725,00; 39.625,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.774.290,55; 80.272,50; 11.707,50; 27.737,50


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-03-05 15:35:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 10503
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 206/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.133/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Василије Попић
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 325.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 227.500,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-03-05 15:16:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 10502
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 12/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 51/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лемајић Зорица из Шида
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда у Шиду, ул. Војислава Илића бр. 24, кат.парц.број 3866/2
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда у Шиду, ул. Војислава Илића бр. 24, кат.парц.број 3866/2
  Процењена цена предмета продаје: 2.364.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.654.800,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767