ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 09:29:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 15228
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Љубивоја Љубе Тадића бр. 1,Ламела 3,1 спрат,стан 7.34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив 1045-17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 150-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Дијамант"
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - - ТВ Ветрина од Иверице(Угаона ветрина), - ТВ ЛГ 32 инча, модел 32LB550B,. - Гардероберски орма
  Опис предмета продаје: - ТВ Ветрина од Иверице(Угаона ветрина), процењена вредност 20.000,00 динара. - ТВ ЛГ 32 инча, модел 32LB550B, процењена вредност 30.000,00 динара. - Гардероберски орман,димензија 400х 250х 50, процењена вредност 50.000,00 динара. - Клуб Сто, процењена вредност 10.000,00 динара, - Комплет кухиња,горњи и доњи део,ширине 2 метра,процењена вредност 35.000,00 динара, - Комплет сто са 4 столице,процењена вредност 25.000,00 динара,
  Процењена вредност предмета продаје: 170.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 85.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2018-09-06 15:33:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 15227
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр.3 лок 5
  Пословни број судског предмета: ИИВ.4/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 51/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КРЕДИТ АГРИКОЛ БАНКА СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО МАРКЕ "ЈУГО", БЕЗ РЕГИСТАРСКИХ ОЗНАКА, ЦРВЕНЕ БОЈЕ
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-09-06 14:46:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 15223
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Лучани,Дљин 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Л-И.ИВК-501/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СВЕА ФИНАНСЕ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинству
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 62.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 43.400,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-06 14:46:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15222
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИв-319/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-199/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЋАР-МИЉКОВИЋ ДОО, Ниш, ул. ГОРЊЕ МЕЂУРОВО ББ, МБ 20239328, ПИБ 104777976,
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 10.ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Master” 51cm crt Телевизор “Kopernikus” 72cm crt Кауч Сто и четири столице Расхладна витр
  Опис предмета продаје: Телевизор “Master” 51cm crt Телевизор “Kopernikus” 72cm crt Кауч Сто и четири столице Расхладна витрина Усисивач”LG” Кварцна грејалица Мали сточић Дигитална вага “Datecs” Електрични шпорет “Končar”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара 6.000,00 динара 7.000,00 динара 3.000,00 динара 12.000,00 динара 3.000,00 динара 1.000,00 динара 1.000,00 динара 10.000,00 динара 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара 4.200,00 динара 4.900,00 динара 2.100,00 динара 8.400,00 динара 2.100,00 динара 700,00 динара 700,00 динара 7.000,00 динара 4.900,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-06 14:41:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15221
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИв-402/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-240/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banka Srbija a.d.Beograd, Београд, ул. БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА бр. 50А/Б, МБ 07552335, ПИБ 100000303
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Grundig ” 51cm, Усисивач “Fox ”, Ел. шпорет “EKV 601 ”, Микроталасна “Gorenje ”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Grundig ” 51cm, Усисивач “Fox ”, Ел. шпорет “EKV 601 ”, Микроталасна “Gorenje ”
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 2.000,00 динара, 10.000,00 динара, 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 динара, 1.000,00 динара, 5.000,00 динара, 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2018-09-06 14:34:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 15219
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр.3 лок 5
  Пословни број судског предмета: И.И.-385/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ135/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска цистерна
  Опис предмета продаје: Тракторска цистерна, црвене боје, са цревима, непознате марке, запремине око 2000 литара
  Процењена вредност предмета продаје: 160.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 112.000,00


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2018-09-06 14:29:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 15218
  Датум продаје: 2018-10-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: 1ИИ 2099/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИА 856/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИТИЋ ЈАСМИНА
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило марке "OPEL-CORSA", 1985.год.
  Опис предмета продаје: Регистарске ознаке PI-004-OG, 1985.година производње, неиспитано стање
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2018-09-06 13:55:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Господара Вучића 189, 2 sprat
  Е-маил адреса: jelenapopovic.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 15217
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, ул. Господара Вучића бр. 189
  Пословни број судског предмета: 4 ИИ 1402/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1169/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан број посебног дела 8, и Гаража број посебног дела 2
  Опис предмета продаје: Стан број посебног дела 8, корисне површине 141 м2, евиденцијски број 24, који се налази на четвртом спрату Стамбено пословне зграде – кућа број 48, у Београду, ул. Патријарха Варнаве бр. 48 на катастарској парцели број 1922 КО Врачар, број дела парцеле под зградом или објектом 1, број етажа: под земљом 2, приземље 1, над земљом 5, поткровље 1; - Гаража број посебног дела 2, корисне површине 16м2, евиденцијски број 2, која се налази у подруму прве етаже Стамбено пословне зграде – кућа број 48
  Процењена вредност предмета продаје: 321.903,00 евра непокретност-стан; 18.272,00евра непокретност-гаража
  Почетна цена предмета продаје: 320.776,00 евра ; 18.224.00 евра


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-09-06 13:34:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 15216
  Датум продаје: 2018-12-10
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: Ii 887/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 1 Ii. 601/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Новаковић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор, пластичне каце, карета тракторска
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 02.10.2018.
  Процењена вредност предмета продаје: трактор 120.000,00 динара, каце 15000,00 динара, карета 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2018-10-10 13:02:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 15215
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 4/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 9/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двособан стан
  Опис предмета продаје: површине 56м2, уписан као посебан део број 21, на трећем спрату зграде број 1, улаз број 7, постојећој на к.п.бр. 10208, уписан у Л.Н.бр. 162 К.О. Крагујевац 3
  Процењена вредност предмета продаје: 3.951.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.975.500,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-09-06 13:20:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 15214
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: 1 И Ив-579/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 4/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО НИЏА МОНТ СТАРЧЕВО
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: 1. Виљушкар OSAKA CPCD30-XW10F DIZEL, DUPLEX /330/ серијски број A5AF03658 МОТОR „ISUZU“ C240PKJ-30 ИНВЕНТАРСКИ БРОЈ 0053, година производње 2016-07, капацитет 3000 кг
  Процењена вредност предмета продаје: 2.350,636,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2018-10-04 16:45:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 15213
  Датум продаје: 2018-10-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 8-ИИ-29424/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 2147/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОПЕРАТОР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половни аутомобил
  Опис предмета продаје: Половни аутомобил
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 14:14:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 15212
  Датум продаје: 2018-10-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1
  Пословни број судског предмета: Иив. 114/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 82/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива 1. класе
  Опис предмета продаје: њива 1. класе, површине 28а 78м2, пољопривредно земљиште, која се налази на парцели број 6156, потес Источна Градина, уписана у лист непокретности број 2126 к.о. Кљајићево
  Процењена вредност предмета продаје: 413.109,55
  Почетна цена предмета продаје: 206.554,78  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-09-06 12:06:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 15211
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: и.ив 788/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 80/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: виноград 3. класе
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 1.890,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 945,00 евра


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-09-06 11:59:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 15209
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-539/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-111/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПОБЕДА ПЛУС ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НИШ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-ауто
  Опис предмета продаје: Возило марке „ZASTAVA YUGO SKALA POLI“
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-09-06 11:58:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 15207
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1329016
  Број предмета јавног извршитеља: 1и.ивк.146/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Трактор ИМТ 539
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 дин


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-09-06 11:47:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 15206
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 6ии364/17
  Број предмета јавног извршитеља: 1ии61/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД БАКАН ИВАНОВИЋ ДОО МИШАР
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: трактор марке "Владимирец"
  Процењена вредност предмета продаје: 200.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00 дин


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-06 11:38:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15205
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 1069/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 964/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Викенд кућа
  Опис предмета продаје: викенд кућа, површине 46м2 у околини Бора
  Процењена вредност предмета продаје: 1.526.532,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 763.266,00 динара


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2018-09-06 11:21:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Аге Рогожинаревића 40
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 15204
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Аге Рогожинаревића бр.40, Неготин
  Пословни број судског предмета: ИИ.183/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.168/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Трајиловић
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 катастарска парцел
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Земљиште уз зграду - објекат у површини од 0.01,98 ха, која се налази на кп.бр. 4495 уписано у лист непокретности бр. 2010 КО Кладово Помоћна зграда у површини од 26 м2, заједно са земљиштем под зградом у површини од 0.00,26 ха, која се налази на кп.бр. 4495, све уписано у лист непокретности бр. 2010 КО Кладово Помоћна зграда у површини од 22 м2, заједно са земљиштем под зградом у површини од 0.00,22 ха, која се налази на кп.бр. 4495, све уписано у лист непокретности бр. 2010 КО Кладово, Пород
  Процењена вредност предмета продаје: 2.793.156,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.396.578,00 дин


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-09-06 11:02:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 15203
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: 3 И Ив-6/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 37/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: ТВ LG “32 ; рачунар, монитор, тастатура, миш
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара ; 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767