ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-16 14:33:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12280
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 1-Ии 250/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Репубички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тв марке "WEG", полован, сиве боје; Тв витрина, полован, дрвена; Сто дрвени; Витрина дрво-стакло, по
  Опис предмета продаје: Тв марке "WEG", полован, сиве боје; Тв витрина, полован, дрвена; Сто дрвени; Витрина дрво-стакло, половна
  Процењена вредност предмета продаје: 11.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.700,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-16 14:29:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12279
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ 276/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 123/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто дрвени, полован; Столица дрвена, дрво-мебл, половна, комада 6; Мини линија"LG" половна; Дрвена в
  Опис предмета продаје: Сто дрвени, полован; Столица дрвена, дрво-мебл, половна, комада 6; Мини линија"LG" половна; Дрвена витрина, половн; Угаона гарнитура жуте боје, половна;
  Процењена вредност предмета продаје: 52.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 36.400,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-16 14:28:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12278
  Датум продаје: 2018-12-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета: 38-03-00273-16-0250
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А273/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор; Замрзивач, Кауч; Фотеља;Двд; Сто и четири столице
  Опис предмета продаје: Телевизор; Замрзивач, Кауч; Фотеља;Двд; Сто и четири столице
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00; 8.000,00; 6.000,00; 3.000,00; 1.500,00; 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00; 5.600,00; 4.200,00; 2.100,00; 1.050,00; 2.800,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-06-19 12:16:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 12277
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: ИИВК 609/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 609/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило марке PEUGEOT са ближим ознакама EXPERT, највећа дозвољена маса 2220 кг, маса возила 1490 кг, радна запремина мотора 1905, снага мотора 47 KW, број места за седење 3.
  Процењена вредност предмета продаје: 160.000,00 динра
  Почетна цена предмета продаје: 80.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 10:58:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 12276
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 8ИИВ 252/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 272/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Mercator S doo Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 23
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кухињски елемент, сто, угаона гарнитура, орман, ормарни део, сточић, рачунар, монитор, тастатура, ку
  Опис предмета продаје: кухињски елемент- доњи и горњи, дрвени сто, дрвене столице, телевизор марке Samsung, дрвена полица, радни сто, монитор, миш, тастатура и кућиште, горњи кихињски елемент, доњи кухињски елемент са судопером, доњи кухињски елемент са равном плочом, ормарни део са двоје врата, приколица двоосовинска зелене боје, трактор РУС Т40, тањирача самоградња
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-05-16 14:22:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 12275
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ 74/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 50/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто од прућа, полован; Столица од прућа половна, комада 4;
  Опис предмета продаје: Сто од прућа, полован; Столица од прућа половна, комада 4;
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-12 14:47:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 12274
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-61/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-379/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Братислав Марјановић, Надежда Марјановић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Полица за телевизор са ормарићима, Усисивач VOX 2400 W, Замрзивач вертикални ELECTROLUX, Кухиња: горе троделна, доле дводелна са судопером, Електрични штедњак ARTUR MARTIN, Сто, Столице, комада 4, Кауч на развлачење, Кауч, Усисивач DIRT DEVIL комплетни, Пећ на чврсто гориво, Сејалица тракторска;
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 90.000,00


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-05-16 14:16:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 12273
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: И.И 1065/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 697/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Боривоје Цветковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати и кућни намештај
  Опис предмета продаје: комода, фотеља,двосед и тд.
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000 дин; 12.000 дин; 24.000 дин
  Почетна цена предмета продаје: 10.000 дин; 6.000 дин; 12.000 дин


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 08:56:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 12272
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр. 536/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 348/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јелена Живковић и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило
  Процењена вредност предмета продаје: 236.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 118.000.00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-05-16 14:04:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 12271
  Датум продаје: 2018-06-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: I 5 ИИВ 54/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 210/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DPS Klas group DOO Šabac
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Столице, сто
  Опис предмета продаје: Столице налик на еко кожу браон боје, сто дрвени- масивни , пуно дрво , тамно браон боје и димензија 157*99*77 цм
  Процењена вредност предмета продаје: 54.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.800,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 10:53:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 12270
  Датум продаје: 2018-07-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица Војводе Симе 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 674/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно предузеће за комунално стамбену делатност Ковински Комуналац, Ковин, ул. Соње Маринковић бр. 6, МБ 08252050, ПИБ 102011882
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: телевизор марке PHILIPS, комода браон-беж боје из више делова, клуб сто браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 14.000,00 динара (6.000,00 динара, 5.000,00 динара и 3.000,00 динара)
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 динара ( 3.000,00 динара, 2.500 динара и 1.500,00 динара)


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2018-06-14 13:42:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 12269
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: 1 Ии-927/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-133/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда и помоћна зграда у Сакулама са припадајућим земљиштем.
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 827.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 413.500,00рсд


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 11:04:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 12268
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. А29/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "СРБИЈАГАС"
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-05-16 13:37:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 12267
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: И.Ив 215/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 293/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Блажа Менковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор,тепих
  Опис предмета продаје: 1.Телевизор Орион 126цм,CLB50B1100, 02. Тепих браон боје 2X1,5м
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 35.000,00 дин; 2. 5.000,00дин
  Почетна цена предмета продаје: 1. 17.500,00 дин; 2. 2.500,00 дин


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 11:03:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 12266
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 239/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen banka ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 11:02:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 12265
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 146/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "СРБИЈАГАС"
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-05-16 12:52:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 12264
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-528/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 148/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка а. д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број 1, број етажа ПР 1, површине 01 а и 30 м2, део објекта има одобрење за употребу /изграђен пре прописа/ преузет из земљишне књиге, у улици Јаноша Арања бр 7 у Суботици, на парцели 24599/4
  Процењена вредност предмета продаје: 2.128.611,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-05-16 12:51:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 12263
  Датум продаје: 2018-06-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 287/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 472/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена вредност предмета продаје: 221.112,23 динара
  Почетна цена предмета продаје: 110.556,11 динара


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-05-16 12:28:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 12262
  Датум продаје: 2018-06-07
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: ИИ 745/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 134/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Спасојевић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: возило џип
  Опис предмета продаје: Хјундаи ФЕ џип
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-05-16 12:06:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 12261
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 14-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROCREDIT BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена вредност предмета продаје: 12.981.408,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.490.704,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767