ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-10-05 21:54:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 6932
  Датум продаје: 2017-10-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: И-127-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.335/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'ERSTE BANK' A.D. Novi Sad, Нови Сад, ул. Булевар Ослобођења бр. 5
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности - Пословни простор,једна просторија дрвне индустрије,индустрије намештаја
  Опис предмета продаје: Прва продаја непокретности - Пословни простор,једна просторија дрвне индустрије,индустрије намештаја и производње папира, бр. пос. дела 35/40, међуспрат, површине 1.206,38м2,број зграде 1, кат.парцела број 9206/3, уписано у лист непокретности бр. 12550 КО Ужице
  Процењена цена предмета продаје: 64.782.606,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.347.824,20 динара


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-10-05 21:45:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 6931
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИВ. 168/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 64/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank Srbija a.d., Београд, ул. Рајићева бр. 27-29,
  Надлежни суд: Виши суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности предмет продаје ближе описане у закључку у прилогу
  Опис предмета продаје: Непокретности предмет продаје ближе описане у закључку у прилогу
  Процењена цена предмета продаје: 1.618.590,00; 2. 21.980,00; 3. 184.680,00;4. 70.760,00; 5. 50.405,00; 6. 64.760,00; 7. 431.437,00; 8. 267.880,00; 9. 44.331,00; 10. 22.460,00;
  Почетна цена предмета продаје: 1.485.577,00 рсд; 2. 6.594,00 рсд; 3. 55.404,00 рсд; 4. 21.228,00 рсд; 5. 15.121,50 рсд; 6. 19.428,00 рсд; 7. 129.431,10 рсд; 8. 80.364,00 рсд; 9. 13.299,30 рсд; 10. 6.738,00 рсд;


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2017-10-05 16:42:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 6930
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 83/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 42/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ТВ, клима уређај и ДВД
  Процењена цена предмета продаје: 17.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 11.900,00 дин.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-10-05 16:30:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6929
  Датум продаје: 2017-10-23
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.и. 67/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 67/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање адо
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-10-05 16:07:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 6928
  Датум продаје: 2017-10-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИВ. 43/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 313/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank Srbija a.d., Београд, ул. Рајићева бр. 27-29,
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја - 1. Телевизор марке 'Тесла' 42'; 2. Дизалица за грађевински материјал 'Врабац';
  Опис предмета продаје: Друга јавна продаја - 1. Телевизор марке 'Тесла' 42'; 2. Дизалица за грађевински материјал 'Врабац';
  Процењена цена предмета продаје: 1. 22.000,00 динара; 2. 30.000,00 динара;
  Почетна цена предмета продаје: 1. 11.000,00 динара; 2. 15.000,00 динара;


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-10-05 16:03:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 6927
  Датум продаје: 2017-10-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИВ. 3339/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 55/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'EUROBANK' A.D. Beograd, Београд, ул. Вука Караџића бр. 10
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја - Породична стамбена зграда бр.1, 52 м2; Помоћна зграда бр.2, 42м2, ; Помоћна зг
  Опис предмета продаје: Друга јавна продаја - Породична стамбена зграда бр.1, 52 м2; Помоћна зграда бр.2, 42м2, ; Помоћна зграда бр. 3, 22м2; лист непокретности 971 КО Стапари, власнички удео извршног дужника на наведеним непокретностима износи 2/6
  Процењена цена предмета продаје: 1.269.873,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 380.961,90 динара што представља 30% од процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2017-10-05 15:51:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 6925
  Датум продаје: 2017-10-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИВ. 19/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 319/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'PIRAEUS BANK' A.D. Beograd, Београд, ул. Милентија Поповића бр. 5 б
  Надлежни суд: Основни суд у Прибоју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке 'ЛГ'; Сталажа за телевизор; Гарнитура; Стаклени сточић;
  Опис предмета продаје: Телевизор марке 'ЛГ'; Сталажа за телевизор; Гарнитура; Стаклени сточић;
  Процењена цена предмета продаје: 1. 20.000,00 рсд; 2. 9.000,00 рсд; 3. 12.000,00 рсд; 4. 3.000,00 рсд;
  Почетна цена предмета продаје: 1. 10.000,00 рсд; 2. 4.500,00 рсд; 3. 6.000,00 рсд; 4. 1.500,00 рсд;


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-10-05 15:49:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 6924
  Датум продаје: 2017-11-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв 105-2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-А 129-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке "Saba",машина "Gorenje",микроталасна "Beko",полица за телевизор
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 19.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-10-05 15:36:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 6923
  Датум продаје: 2017-10-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ии 953/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 619/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈУБАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: веш машина " Beko", телевизор " Fuego"
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-10-05 15:35:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 6921
  Датум продаје: 2017-11-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 13/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 70/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор, површине 33м2,ул. Главна бр. 176, Рума, кат.парц. број 890, КО Рума
  Опис предмета продаје: Пословни простор, површине 33м2,ул. Главна бр. 176, Рума, кат.парц. број 890, КО Рума
  Процењена цена предмета продаје: 3.247.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.623.600,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-10-05 15:30:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 6919
  Датум продаје: 2017-11-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв 18/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-А 212/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна банка АД Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Шпорет "Končar", шпорет "Fuego", музички стуб "AIWA" , замрзивач "Obod", фрижидер "Obodin", телеви
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 57.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.500,00 динара


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-11-01 15:05:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 6917
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Николе Пашића 7/1/15
  Пословни број судског предмета: И 4499/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-34/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ОСНОВНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Столица за шишање без ознака,Кревет од штофа плаве боје,Сто дрвени са стакленом плочом,Компијутерска
  Опис предмета продаје: Столица за шишање без ознака,Кревет од штофа плаве боје,Сто дрвени са стакленом плочом,Компијутерска столица бела са црним ивицама
  Процењена цена предмета продаје: 27.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.900,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-11-06 13:33:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 6916
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-1809/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1008/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја стамбене зграде, помоћне зграде, воћњака
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, 1/1 приземље-127м2, помоћна зграда 110м2, воћњак 94м2
  Процењена цена предмета продаје: 4.119.890,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.059.945,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2017-10-05 14:58:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 6914
  Датум продаје: 2017-11-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: Иив 51/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 16/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво за производњу промет и услеге ВЕЛИКОМ ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: Електронска индустријска шиваћа машина, марке "сируба", половна
  Процењена цена предмета продаје: 47.670,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 33.369,00 дин


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2017-11-07 08:30:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 6912
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.989/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропривреда Србије" Београд, Царице Милице 2, Београд, Одсек Нови Сад, Булевар ослобођења 100, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати
  Опис предмета продаје: телевизор марке "Gorenje" 51cm, комода дрво-храст браон боје, тросед, двосед и фотеља- кожа зелене боје, собни сточић
  Процењена цена предмета продаје: 32.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-10-05 14:06:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 6911
  Датум продаје: 2017-11-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-2070/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1198/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја породичне стамбене зграде
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, 1/1 приземље-121 м2, 1/1 спрат-121 м2, село Доња Стражава
  Процењена цена предмета продаје: 5.082.000,00; 2.982.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.557.400,00; 2.049.74,00


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2017-10-05 13:28:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 6910
  Датум продаје: 2017-10-27
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.9
  Пословни број судског предмета: иив79/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ.А-9/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПТР АВДИЋ ПР ЕДИН АВДИЋ НОВА ВАРОШ
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12.250,00 кг
  Назив предмета продаје/наслов продаје: минерално ђубриво
  Опис предмета продаје: минерал форте 5/1
  Процењена цена предмета продаје: 7.000.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500.000,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-10-05 13:22:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 6909
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-122/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 46/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Давор Дрчић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Теретно возило „Volvo F 12 AX2“, регистарска ознака SU 031 – IP, година производње 1988, број шасије YV2H2B4A5JA320170, број мотора TDI 122FS101137683, запремина 11980, боја 5B, плава светла
  Процењена цена предмета продаје: 500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Милан Узелац
  Датум и време постављања: 2017-10-05 13:21:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Дунавска бр.26
  Е-маил адреса: uskens@open.telekom.rs
  Контакт телефон: 021557450
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 6908
  Датум продаје: 2017-10-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Дунавска бр.26
  Пословни број судског предмета: И.И-4212/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А45/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сања Бандић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја стана и гараже
  Опис предмета продаје: 1. стан број посебног дела 3, површине 35 м2, први спрат, број улаза 63 број зграде 8 на парцели бр. 5753/1 КО Нови Сад 1, 2. гаража број посебног дела Г/1 површине 18 м2, приземље, број улаза 63 број зграде 8 на парцели бр. 5753/1 КО Нови Сад 1
  Процењена цена предмета продаје: за стан број посебног дела 3, површине 35 м2, први спрат-4.337.469,00 динара за гаражу број посебног дела Г/1 површине 18 м2, приземље- 1.226.884,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: за стан број посебног дела 3, површине 35 м2, први спрат-2.168.734,50 динара за гаражу број посебног дела Г/1 површине 18 м2, приземље- 613.442,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-10-05 12:38:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 6907
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.307-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 4.169.742,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.918.819,75 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767