ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-11-29 11:18:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 8260
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Чачак, Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1049/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Телеком Србија" а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена цена предмета продаје: 52.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 31.200,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-11-29 11:17:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 8259
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 2-Ии 219/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А115/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор "ИМТ" тип "577 de luxe", полован, рег. озн. "Рума 7594"; Двобразни берач за кукуруз марке "З
  Опис предмета продаје: Трактор "ИМТ" тип "577 de luxe", полован, рег. озн. "Рума 7594"; Двобразни берач за кукуруз марке "Змај" тип "223", полован, црвене броје
  Процењена цена предмета продаје: 840.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 588.000,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-11-29 11:09:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 8258
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: Иив 235/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А187/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МC CORONA DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Канцеларијски стол, комада 2; Плакар иверица-буква, комада 3; Канцеларијска фотеља, комада 2
  Опис предмета продаје: Канцеларијски стол, комада 2; Плакар иверица-буква, комада 3; Канцеларијска фотеља, комада 2
  Процењена цена предмета продаје: 33.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 16.500,00


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2017-12-29 13:41:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 8257
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-1998/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1258/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословно стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Пословно стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 18.364.074,50 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 9.182.038,00 дин.


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2017-11-29 10:23:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 8256
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 1763/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 307/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Андреја Глишовић из Крагујевца
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај
  Опис предмета продаје: угаона гарнитура од скаја са оштећењем и ормар
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-11-29 10:16:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 8255
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6 Иив 118/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. A9/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: INTER-AGRAR
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Викон
  Опис предмета продаје: „KUHN”, црвене боје, тип MDS 19.1
  Процењена цена предмета продаје: 400.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 280.000,00


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2017-11-29 10:13:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 8254
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И. 207/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 506/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петровић Бранка из Сипића
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило и машине
  Опис предмета продаје: путничко возило GOLF, тањирача, циколн, косачица
  Процењена цена предмета продаје: 127.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 88.900,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-11-29 10:13:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 8253
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6 Иив118/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.A9/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: INTER-AGRAR
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил
  Опис предмета продаје: PEUGEOT 307
  Процењена цена предмета продаје: 400.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 280.000,00


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-11-29 09:42:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 8252
  Датум продаје: 2017-12-29
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Иив. 140/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 89/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НИКОЛА КАТИЋ ПР АУТОПРЕВОЗНИК КАМЕНИЦА
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска приколица, прасад, аутомобил
  Опис предмета продаје: Тракторска приколица, прасад, аутомобил
  Процењена цена предмета продаје: 355.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 248.500,00 дин.


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2017-11-29 09:21:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 8251
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Луке Војводића 14, Beograd
  Пословни број судског предмета: 5-ИИВ-3054/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 595/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРИНА ДОО СТАРА ПАЗОВА
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ И УРЕЂАЈИ
  Процењена цена предмета продаје: 80.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 56.000,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-29 09:11:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 8250
  Датум продаје: 2017-12-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 И-1055/2016 од 13.10.2016.
  Број предмета јавног извршитеља: ии а 148/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 301 KO ЈАНКОВ МОСТ - Породична стамбена зграда број1 спратности пр саграђена на парцели број 353/1 улица Лењинова 24
  Процењена цена предмета продаје: 1.835.886,36
  Почетна цена предмета продаје: 1.285.120,45


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-11-29 09:10:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 8249
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 08:40
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-277/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Путеви Рашка, Рашка, ул. Немањина бр. 1/II, МБ 17229095, ПИБ 101608768
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2017-11-29 09:08:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 8248
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии 22/17,
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.55/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ILIAS CORP INTERNATIONAL DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил
  Опис предмета продаје: Škoda FABIA AMBIENTE 1.6 TDI, 2012. год., евро дизел
  Процењена цена предмета продаје: 360.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 14:36:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 8246
  Датум продаје: 2018-01-29
  Време продаје: 09:15
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-176/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈЕП "Топлана" Краљево, Краљево, ул. Цара Лазара бр. 52а, МБ 07190859, ПИБ 101260675
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 1.000,00 дин. до 4.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 500,00 дин. до 2.000,00 дин.


  Оглас поставио: Маја Дукић Матић
  Датум и време постављања: 2017-11-29 08:31:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: maja.dukic035@gmail.com
  Контакт телефон: 0652319323
  ПИБ: 108354626
  Матични број: 63360970

  Број записа у бази: 8245
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Јагодина
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.А57/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: једна
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Тањирача са 20 дискова
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-11-29 08:02:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 8244
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 29/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 9/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛАН БАШИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/4 сувласничког удела на породичној стамбеној згради у Инђији, кат.парц.бр. 1090 К.О. Инђија 1 - де
  Опис предмета продаје: 1/4 сувласничког удела на породичној стамбеној згради у Инђији, кат.парц.бр. 1090 К.О. Инђија 1 - део 1
  Процењена цена предмета продаје: 1.344.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 672.000,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-01-08 11:55:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 8243
  Датум продаје: 2018-02-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у Краљеву у ул. Браће Јевремовић бр. 4
  Пословни број судског предмета: И.Ив 482/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 147/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СОФИСТ ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Намештај и путничко моторно возило
  Процењена цена предмета продаје: 108.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 75.600,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Лучић
  Датум и време постављања: 2017-12-11 10:41:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Кнегиње Зорке бр. 2
  Е-маил адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 108299473
  Матични број: 63357367

  Број записа у бази: 8242
  Датум продаје: 2017-12-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Теразије бр. 43 спрат 1, стан 2.
  Пословни број судског предмета: 5 Ии 1470/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 816/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за промет и услуге "Корп МБ Комерц доо"
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 КМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: кран И.Л.Р. носивости 5т, распона 9м; орман дужине 4м; орман са клизним вратима; отворени ормани; радни столови;радни сто за туширање са припадајућим делом за туширање; полица
  Процењена цена предмета продаје: 578.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 404.950,00


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-12-26 16:10:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 8239
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.619/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 93.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 46.500,00


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2017-11-28 15:12:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 8238
  Датум продаје: 2017-12-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ии 1374/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ии 1017/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љиљана Марчетић
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 121.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % од процењене вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767