ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1395 активних, од укупно 5858 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2017-08-04 15:36:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 5433
  Датум продаје: 2017-09-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: I-3 И И-15/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ProCredit Bank ad Beograd, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: 1. Њива 5. класе, на катастарској парцели број 2084/2, потес Песир, површине 31а 25м2 2. Њива 5. класе, на катастарској парцели број 2151/1, потес Песир, површине 65а 32м2, 3. Њива 5.класе, на катастарској парцели број 2151/2, потес Песир, површине 1ha 14а 00м2, 4. Њива 5.класе, на катастарској парцели број 2152, потес Песир, површине 1ha 64а 06м2,
  Процењена цена предмета продаје: 115.959,37 динара,273.658,14 динара, 491.248,80 динара, 726.605,33 динара,
  Почетна цена предмета продаје: 81.171,56 динара,191.560,70 динара,343.874,16 динара,508.623,73 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-08-24 12:51:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 5432
  Датум продаје: 2017-09-12
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ-188/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-321/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије, Ниш, у. Булевар Немањића бр. 14а
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Грађевински објекат-зграда металопрерађивачке индустрије (хала) бр.зг.1 бруто површине под објектом
  Опис предмета продаје: Грађевински објекат-зграда металопрерађивачке индустрије (хала) бр.зг.1 бруто површине под објектом 3.039м2, приземна са галеријом, на Кп.бр.2153/1 укупне површине 1ха 25ара и 81м2
  Процењена цена предмета продаје: 32.988.998,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.494.499,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2017-08-04 14:52:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 5431
  Датум продаје: 2017-09-05
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Клупци, ул. Драгана Срнића бр. 3
  Пословни број судског предмета: ИИ-328/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 132/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јована Дробњак из Клубаца
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 49
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-08-04 14:21:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 5430
  Датум продаје: 2017-09-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 13/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 70/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор, површине 33м2,, локал бр. 32, у Руми, у ул. Главна бр. 176, број зграде 1
  Опис предмета продаје: Налази се на првом спрату стамбено пословне зграде,на кат. парцели број 890, уписана у лист непокретности бр.294 КО Рума, није слободна од лица и ствари-терет који не остаје после продаје
  Процењена цена предмета продаје: 3.247.200,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 1.623.600,00 дин


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 17:09:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Краља Стефана Првовенчаног бр. 6
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 5429
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Краља Стефана Првовенчаног 6
  Пословни број судског предмета: ИИв-114/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-43/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Гордана Весковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Машина за полирање паркета, произвођач непознат, стање половна Гер машина, произвођач BOSCH, стање половна Компресор мали, произвођач непознат, стање полован Канцеларијски сто са фиокама, стање полован Телевизор произвођач SONY, дијагонала екрана 51 CRT, стање полован- без даљинског управљача Телевизор произвођач SAMSUNG, дијагонала екрана 51 CRT, стање полован - неисправан Монитор, произвођач SAMSUNG, стање полован Канцеларијска столица, плава, стање половна Кварцна грејали
  Процењена цена предмета продаје: 98.0000 дин
  Почетна цена предмета продаје: 49.000,00 дин


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-08-04 12:58:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 5428
  Датум продаје: 2017-08-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.1897/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.470/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миленко Дељанин
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-08-04 12:48:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 5427
  Датум продаје: 2017-09-01
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-212/2016 од 03.08.2016.
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 11/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ado Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТВ „PANASONIC“ 75cm ; Мост регал бели ; Клуб сто ;Рачунар, монитор, тастатура, миш ; „Genius“ 5.1 звучници ; 2 х фотеље
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 динара ; 10.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 8.000,00 динара ; 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-08-04 12:39:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 5426
  Датум продаје: 2017-09-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 3 Ии.153/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А29/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јожеф Черновић
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина за сушење веша
  Опис предмета продаје: FAVORITE МП5000
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2017-08-04 12:38:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603247217
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 5425
  Датум продаје: 2017-09-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 26/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво са ограниченом одговорношћу FCC Врбак Лапово
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило PEUGEOT
  Опис предмета продаје: модел 206
  Процењена цена предмета продаје: 172.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 120.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-08-04 12:36:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 5424
  Датум продаје: 2017-09-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 3 Ии.153/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А29/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јожеф Черновић
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина
  Опис предмета продаје: FAVORITE SCIROCCO
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-08-04 12:34:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 5423
  Датум продаје: 2017-08-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-28/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-80/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање" а.д.о. у ликвидацији, Крагујевац, ул. Др Зорана Ђинђића бр. 15а, МБ 06084184, ПИБ 101457935
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 3.000,00 динара до 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 динара до 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-08-04 12:34:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 5422
  Датум продаје: 2017-09-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 3 Ии.153/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А29/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јожеф Черновић
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил
  Опис предмета продаје: "FORD ESCORT",нерегистрован, није у возном стању
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2017-08-04 12:32:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603247217
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 5421
  Датум продаје: 2017-09-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 465/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: Телевизор, Гардаробер, монитор и машина за веш
  Процењена цена предмета продаје: 28.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 19.600,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-08-04 12:30:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 5420
  Датум продаје: 2017-08-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И.И-135/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-68/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Маја Милић, Краљево, ул. Обилићева бр. 11-4/4, ЈМБГ 2405975785014
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 2.000,00 динара до 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-08-04 12:30:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 5419
  Датум продаје: 2017-09-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 3 Ии.153/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А29/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јожеф Черновић
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Косилица
  Опис предмета продаје: "BRIGGS & STRATTION 450"
  Процењена цена предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-08-04 12:28:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 5418
  Датум продаје: 2017-09-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 3 Ии.153/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А29/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јожеф Черновић
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бицикл
  Опис предмета продаје: Плаве боје
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-08-04 12:26:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 5417
  Датум продаје: 2017-09-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 3 Ии.153/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А29/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јожеф Черновић
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комода
  Опис предмета продаје: дрвена
  Процењена цена предмета продаје: 40.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-08-04 12:25:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 5416
  Датум продаје: 2017-09-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 3 Ии.153/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А29/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јожеф Черновић
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор
  Опис предмета продаје: VIVAX
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-08-04 12:19:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 5415
  Датум продаје: 2017-09-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 3 Ии.153/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А29/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јожеф Черновић
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Плакар
  Опис предмета продаје: Од иверице, натур боје
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2017-08-04 12:00:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 5414
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бригадира Ристића број 1, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: Ив-520/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А3/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О. БЕОГРАД ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ОСИГУРАЊЕ ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРЕСА марке ATOM и ИНДУСТРИЈСКА МАШИНА ЗА ШИВЕЊЕ ( два комада)
  Опис предмета продаје: ПРЕСА марке ATOM, ИНДУСТРИЈСКА МАШИНА ЗА ШИВЕЊЕ марке PFAFF, са мотором марке Efkavariostop и металним постољем,
  Процењена цена предмета продаје: 95.000,00 динара, 50.000,00 динара, 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 57.000,00 динара, 30.000,00 динара, 30.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767