ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2018-09-07 10:17:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 15248
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр.3 лок 5
  Пословни број судског предмета: ИИВ.28/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 2/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОНЦЕРН ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА БАМБИ А.Д. ПОЖАРЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска приколица
  Опис предмета продаје: Тракторска приколица, једна осовина, сиве боје
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 70.000,00


  Оглас поставио: Јасмина Крстић
  Датум и време постављања: 2018-09-07 10:09:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
  Е-маил адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com
  Контакт телефон: 0645679209
  ПИБ: 108301770
  Матични број: 63358797

  Број записа у бази: 15247
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Косанчићева бр.3 лок 5
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.334/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска приколица
  Опис предмета продаје: Тракторска приколица, ручне израде, две осовине, сиве боје, без регистарских ознака
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 56.000,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-09-07 10:08:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 15246
  Датум продаје: 2018-10-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Каона,Доњи Дубац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Л-И.ИВК-461/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ (СТАРИ ГРАД)
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00 еура
  Почетна цена предмета продаје: 1.400,00 еура


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-09-07 09:56:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 15245
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: ИИ 338/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 387/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РУКАВИНА ИВАН из Платичева
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда и помоћна зграде
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, бр. етажа ПР, 2 помоћне зграде и земљиште уз зграду објекат
  Процењена вредност предмета продаје: 2.327.545,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене тржишне вредности


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-07 09:37:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 15244
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 И-99/2017 од 01.02.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 36/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа и локал
  Опис предмета продаје: Утврђује се да је закључком број И.И-36/2017 од дана 19.06.2018 године утврђена вредност непокретности извршог дужника и то: 1. Непокретности уписане у лист непокретности број 3100 КО Зрењанин - Трособан стан површине 188м2 број посебног дела 1 приземље који се налази у породичној стамбеној зградиИве Лоле Рибара 6 број зграде 1 приземна саграђена на парцели број 4392/1 - Двособан стан површине 53м2 број посебног дела 2 приземље који се налази у породичној стамбеној згради Иве Лоле Рибара 6 б
  Процењена вредност предмета продаје: 28.144.676,25 динара и 34.899.986,44 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.072.338 динара и 17.449.993,20 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-07 09:25:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15243
  Датум продаје: 2018-10-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-460/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Орман Телевизор “FUNAL” Кауч
  Опис предмета продаје: Орман Телевизор “FUNAL” Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 3.000,00 4.000,00 7.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 2.000,00 3.500,00


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 12:43:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 15242
  Датум продаје: 2018-11-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: Иив.399/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.254/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ветеринарски завод АД Суботица
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекат пословних услуга
  Опис предмета продаје: зграда посл. услуга – Вет. станица, бр. зграде 1,кат.парцела бр.3643/1 КО Краљево, остале зграде, бр. зграде 1 и 2, кат.парцела бр.550/1 КО Врба, помоћна зграда, бр. зграде 1, кат.парцела бр.1142/13 КО Самаила,стамбено – пословна зграда, бр. зграде 1...
  Процењена вредност предмета продаје: 20.120.667,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 10.060.333,50 дин.


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-07 09:15:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 15241
  Датум продаје: 2018-10-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 1 Иив-262/2017 од 04.10.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ив 668/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раифаизен банка
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: две куће
  Опис предмета продаје: УТВРЂУЈЕ СЕ да је предмет продаје: 1. Непокретности уписане у лист непокретности број 9549 КО Кикинда Број парцеле 9062 брзг 1,2 Његошева 17 и 17/1 градско грађевинско земљиште укупне површине 8а99м2 Број парцеле 9062 породична стамбена зграда пр 1 Његошева 17 у природи кућа површине 282м2 Број парцеле 9063 површине 6а21м2 градско грађевинско земљиште. Приватна својина Илија М. Петрић, Кикинда, ул. Његошева бр. 17, ЈМБГ 2304983840007 обим удела 114/648 На непокретности постоји сувласништво
  Процењена вредност предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: 50 %


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-07 09:14:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15240
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-413/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “AEG” Микроталасна “GORENJE” Звучниk “PIONIR” Mузички стуб “SONY”
  Опис предмета продаје: Телевизор “AEG” Микроталасна “GORENJE” Звучниk “PIONIR” Mузички стуб “SONY”
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2018-09-07 09:08:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Љубивоја Љубе Тадића 1, ламела бр. 3, 1. спрат, стан бр. 7
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 15239
  Датум продаје: 2018-10-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Тржни центар Шумадија, Крагујевац, ул.Милоја Павловића бр. 9, II спрат, локал бр. 9
  Пословни број судског предмета: И.Ивк 800/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 800/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Водовод и канализација
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - Мали собни ормара од иверице,димензија 40цмх40цмх180цм, - Тросед са страницама од еко коже, , - Т
  Опис предмета продаје: - Мали собни ормара од иверице,димензија 40цмх40цмх180цм, процењена вредност 3.000,00 динара, - Тросед са страницама од еко коже, процењена вредност 8.000,00 динара, - ТВ, 21 инча SAMSUNG,процењена вредност 2.000,00 динара, - Двосед,процењена вредност 5.000,00 динара, - Клуб сто од иверице,процењена вредност од 5.000,00 динара, - Тросед,процењена вредност 3.000,00 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 26.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.200,00 динара


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-09-07 08:58:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 15238
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Горња Трнава
  Пословни број судског предмета: И.257/2015
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.36/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радомир Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: регал; два стола,
  Опис предмета продаје: регал тамно браон боје, 4 дела; два стола, пуно дрво, 2,5 метара дужине
  Процењена вредност предмета продаје: регал износ од 10.000,00 динара; два стола износ од 5.000,00 динара по комаду
  Почетна цена предмета продаје: регал износ од 3.000,00 динара; два стола износ од 1.500,00 динара по комаду


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-09-07 08:51:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 15237
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 57/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Комуналац Инђија
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило марке "Fiat", модел "Doblo cargo"
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 75.000,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2018-10-05 09:04:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 15236
  Датум продаје: 2018-11-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: ИИ-106/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-103/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја
  Опис предмета продаје: Непокретност уписана у лн бр.331 К.О. Лежимир и то парц. бр.691, потес Бановац, њива 6.класе, површине 45а 96м2, грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, 2.парц бр.690, потес Бановац, ливада 4.класе, површине 22а 18м2, грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, 3.парц. бр.692, потес Бановац, ливада 4.класе, површине 11а 19м2, грађевинско земљиште изван грађевинског подручја.
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 732.142,80 дин., 2. 353.327,40 дин., 3. 158.450,40 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1. 366.071,40 ДИН., 2. 176.663,70 ДИН., 3. 79.225,20 ДИН.


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-09-06 17:01:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 15235
  Датум продаје: 2018-10-02
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-319/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ЕПС Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЈУГО КОРАЛ 1.1.
  Опис предмета продаје: ЈУО КОРАЛ 1.1., год. 2002., боја црвена
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-09-06 16:37:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 15234
  Датум продаје: 2018-10-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.Ив.880/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.473/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Ниш, ул. Булевар Немањића бр. 14А, МБ 07904959, ПИБ 100121213
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: пекарска парна пећ, машина за мешање теста, машина за обликовање векни
  Процењена вредност предмета продаје: 745.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 372.500,00 динара  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-09-06 16:10:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 15233
  Датум продаје: 2018-10-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Инђија, Југ Богдана бр.4/7
  Пословни број судског предмета: И.И.452/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аутономна Покрајина Војводина, Разводјни Фонд Аутономне Покрајине Војводине ДОО Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда са припадајућом парцелом и њиве различитих класа
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда са припадајућом парцелом и њиве различитих класа
  Процењена вредност предмета продаје: 2.955.625,00 дианра
  Почетна цена предмета продаје: 2.068.937,50 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-09-06 16:01:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 15232
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 406/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 406/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропирвреда Србије"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-09-06 15:52:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 15231
  Датум продаје: 2018-10-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 364/16
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 364/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод Шабац"
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-06 15:47:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 15230
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-7/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-63/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД Неимар пут ДОО Салаковац
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Лежај-штоф боје црно-сиве,Телевизор марке TCL, ТВ полица, Комода, у средини 5 фиока
  Опис предмета продаје: Лежај-штоф боје црно-сиве,Телевизор марке TCL, ТВ полица, Комода, у средини 5 фиока
  Процењена вредност предмета продаје: 38.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 26.600,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-06 15:44:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 15229
  Датум продаје: 2018-09-26
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-586/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-471/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "СОКОЈ-Организација музичких аутора Србије"
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор у функцији веће димензије марке SAMSUNG,Мини шпорет, индикациона плоча, марке VORNER
  Опис предмета продаје: Телевизор у функцији веће димензије марке SAMSUNG,Мини шпорет, индикациона плоча, марке VORNER
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.500,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767