ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2018-07-30 22:05:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 13603
  Датум продаје: 2018-08-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Корзо 10/б
  Пословни број судског предмета: И Ив.449/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.226/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: STEEL-TRANSZ KFT
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Предмети продаје детаљно описани у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности ближе одређене у Закључку о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 50% од процењене вредности.


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2018-07-02 20:52:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 13602
  Датум продаје: 2018-07-17
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: ИИв115/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ32/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агро Село доо Бачко Градиште
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива 1. класе 71а 29м2 број парцеле 3380, Јарош, уписано у лист непокретнотси 2321 КО Турија у приватној својини извршног дужника у 1/1 дела
  Процењена вредност предмета продаје: 1.536.080,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 768.040,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-23 15:49:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13601
  Датум продаје: 2018-08-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 1752/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1137/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, сто и шест столица, електрични шпорет, кухиња са елементима, тросед, веш машина, двокрилн
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 52.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 26.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-02 15:57:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13600
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИВ 24/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-А 246-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Erste bank" ad Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, кауч-брачни кревет, плакар, сто и четири столице, фрижидер, радни сто, решо
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-02 15:51:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13598
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 374/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 288/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AIK Banka AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двокрилни орман, шпорет "Smederevac", кауч, кварцна грејалица, веш машина, телевизор, кауч
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 31.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-07-02 15:46:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 13597
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв. 16/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 52/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" А.Д.О.
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, сто и четири столице, кауч, усисивач, електрични шпорет,мобилни телефон "Nokia Lumia",лап
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 53.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 26.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Јездовић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 10:19:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Параћин, ул. Светог Саве 16, 2 спрат
  Е-маил адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com
  Контакт телефон: 035571701
  ПИБ: 108588117
  Матични број: 63556823

  Број записа у бази: 13594
  Датум продаје: 2018-08-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 16 други спрат у канцеларији јавног извршитеља бр. 10
  Пословни број судског предмета: И-1659/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1331/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јагода Димитријевић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизор марке Colossus дијагонале 32 инча,Црне боје - 8.000,00 динара Угаона гарнитура сиве боје - 10.000,00 динара Полица за телевизор са четири ормарића, од дрвета, браон боје - 11.000,00 динара Регал браон боје, дужине 3,5 метра - 9.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 38.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 19.000,00 динара


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2018-07-02 15:26:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Аге Рогожинаревића 40
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 13593
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Аге Рогожинаревића бр.40, Неготин
  Пословни број судског предмета: ИИ.87/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.324/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокатска канцеларија Бојчевић Милорад
  Надлежни суд: Основни суд у Мајданпеку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 катастарска парцел
  Назив предмета продаје/наслов продаје: -кп.бр. 3871, породична стамбена зграда у површини од 66 м2, уписана у лист непокретности бр. 1397 К
  Опис предмета продаје: -кп.бр. 3871, породична стамбена зграда у површини од 66 м2, уписана у лист непокретности бр. 1397 КО Доњи Милановац, са уделом извршног дужника од 1/2, -кп.бр. 3871, земљиште под зградом објектом у површини од 0.00,66 ха, и остало вештачки створено земљиште у површини од 0.02,50 ха ( све укупно површине 0.03,16 ха), уписано у лист непокретности бр. 1397 КО Доњи Милановац, са уделом извршног дужника од 1/2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.501.574,22 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.751.102,00 дин


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-07-25 13:29:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13592
  Датум продаје: 2018-09-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 874/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 2068 КО Ново Милошево
  Процењена вредност предмета продаје: 1.140.533,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 570.266,75 динара


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-07-02 14:11:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 13591
  Датум продаје: 2018-08-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета: И.И-328/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-20/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије, Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Парцела бр.2936/6 КО Орашац (Аранђеловац) са објектом - Гарни хотел
  Процењена вредност предмета продаје: 100.699.228,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70.489.459,60 динара  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-07-02 13:49:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 13590
  Датум продаје: 2018-07-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Савић Александра 31,Чачак
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Л-И.ИВК-336/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: СТВАРИ У СТАНУ
  Опис предмета продаје: солидно стање
  Процењена вредност предмета продаје: 47.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 14.100,00 ДИНАРА


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-07-02 13:44:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 13589
  Датум продаје: 2018-07-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Јежевица,Рајац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-971/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: брента и циркулар
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00 и 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00 и 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-07-02 13:39:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 13588
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ии-403/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранислав Раковић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословно стамбени објект и пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: солидно стање
  Процењена вредност предмета продаје: 4.927.042,00 и 1.570.867,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.463.521,00 и 785.433,90 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 14:20:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13587
  Датум продаје: 2018-08-18
  Време продаје: 13.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.579/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јп за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv vox, dvd crown
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 14:14:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13586
  Датум продаје: 2018-08-18
  Време продаје: 12.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.453/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јп за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: клима уређај WIRPUL, микроталасна vivax
  Процењена вредност предмета продаје: 18.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 14:17:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13585
  Датум продаје: 2018-08-18
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.419/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јп за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv neo, витрина
  Процењена вредност предмета продаје: 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 14:06:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 13584
  Датум продаје: 2018-08-18
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.425/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јп за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: микроталасна fox, tv vox, веш машина горење
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.500,00


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-07-02 12:43:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 13583
  Датум продаје: 2018-07-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: 2 И Ив-99/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 1/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "MK COMMERCE" доо Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Фотеља, тросед, двосед еко кожа ; Клуб сто ; Витрина ; ТВ „UNIVERZUM“ 72 cm ; Орман са огледалом
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00 динара ; 8.000,00 динара ; 30.000,00 динара ; 3.000,00 динара ; 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-02 12:11:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 13582
  Датум продаје: 2018-08-07
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 117/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 227/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ - ГАРАНТНИ ФОНД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела са објекти
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела број 448 са објектима, К.О. Вишњићево
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 448 са објектима, К.О. Вишњићево
  Процењена вредност предмета продаје: 1.006.041,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 503.020,65 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-02 11:51:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 13581
  Датум продаје: 2018-08-07
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 116/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 189/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕЛЕТРГОВИНА ДОО ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредне машине и остало
  Опис предмета продаје: пољопривредне машине и остало
  Процењена вредност предмета продаје: од 15.000,00 динара до 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.500,00 динара до 75.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767