ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 13:01:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 10549
  Датум продаје: 2018-04-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 460/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 460/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тракторска приколица, кревет тросед, дрвена клупа, сто, дрвене столице
  Опис предмета продаје: тракторска приколица двоосовинка са рудом, кревет тросед, дрвена клупа браон боје и димензија 200*25*47 цм, сто налик на дрво браон боје, димензија 199*77*82 цм, дрвене столице браон боје
  Процењена цена предмета продаје: 33.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 23.100,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-04-13 10:10:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 10548
  Датум продаје: 2018-05-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1ИИВ 612/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 475/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Atlantic Brands DOO Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 33
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина за сечење саламе, дигитална вага за мерење, машна за сечење саламе, полица, сто, расхладна ви
  Опис предмета продаје: маш. за сеч. саламе, дигит. вага за мерење , маш. за сеч. саламе, пол. са 5 преграда 73*50*192 цм, сто дим. 70*50*84 цм, полица димензија 73*50*192 цм, полица налик на дрво беле боје са 5 преграда дим 67*50*192, полица дим 80*50*192цм, полица дим 73*50*192цм, полица дим 79*50*192цм, расхл. витр. дим 195*106*135 цм, расхл. витр. дим 247*114*142цм, расхл. витр. дим 200*108*140цм, пол. дим76*50*192цм, пол.дим 76*50*192цм, витрина, пол дим 76*50*192, пол дим 83*50*192цм, расхл.витр дим 80*80*129цм.
  Процењена цена предмета продаје: 315.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 157.700,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 12:49:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 10547
  Датум продаје: 2018-04-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2ИИ 24/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 68/2017.
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Globex d.o.o Majur
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто, столице, угаона гарнитура, телевизор, полица за ТВ, доњи кухињски елемент, горњи кухињски елеме
  Опис предмета продаје: сто дрвени, дрвене столице, угаона гарнитура, телевизор, полица за ТВ, доњи кухињски елемент са радном плочом, горњи кухињски елемент трокрилни, двокрилни орман, једнокрилни орман, угаосни сто за рачунар, орман, сто од иверице, телевизор, монитор, орман, радни сто розе боје са 4 фиоке.
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 12:45:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 10546
  Датум продаје: 2018-04-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 85/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 96/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Албатрос ММ доо Шид
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 27
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кухињски елементи, сто, столице, телевизор, полица, радни сто, монитор, миш, тастатура, кућиште, ких
  Опис предмета продаје: кухињски елемент- доњи и горњи, дрвени сто, дрвене столице, телевизор марке Samsung, дрвена полица, радни сто, монитор, миш, тастатура и кућиште, горњи кихињски елемент, доњи кухињски елемент са судопером, доњи кухињски елемент са равном плочом, ормарни део са двоје врата, приколица двоосовинска зелене боје, трактор РУС Т40, тањирача самоградња
  Процењена цена предмета продаје: 485.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 339.500,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 12:40:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 10545
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИ-414/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А1604/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ирена Стојадиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Теретно возило Мерцедес VITO 108 CDI
  Опис предмета продаје: Теретно возило марке Мерцедес VITO 108 CDI регистарских ознака ZA 038 DĐ; број шасије VSA63809413441672; број мотора 61198050491910; снага/запремина 60 kw/251 cm3; год. производње 2002.; пређена километража 327327; бела боја;
  Процењена цена предмета продаје: 290.236,00
  Почетна цена предмета продаје: 203.165,20


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 12:38:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 10544
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: ИИВ 79/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 153/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobanka a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 48
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тросед, фотеља, сточић дрвени, табуре, столица са комодом, кварцна пећ, четвокрилни орман,зидни сат,
  Опис предмета продаје: тросед, фотеља, сточић дрвени, табуре, столица са комодом, кварцна пећ, четвокрилни орман,зидни сат, комода телевизор, дрвена витрина, дрвени сто, дрвене столице, дрвени сто, клупа дрвена, комода са чивилуком, кауч на развлачење, телевизор, усисивач, лаптоп, машина за шивење, орман беле боје, орман са преградма и фиокама, радни сто, кауч од мебла, табуре од мебла, сточић браон боје, телевизор. орман, осмокрилни регал, телевизор марке Samsung, сточић на точкиће , комода са огледалом и фиокама, др
  Процењена цена предмета продаје: 247.900,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 123.950,00 динара


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 12:06:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 10543
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 9:30
  Место продаје: Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-4429/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-296/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАН КЛИНОВСКИ, ДУШАН КЛИНОВСКИ И БРАНКО КЛИНОВСКИ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Гардеробери, витрине, шпорет и кухињски елементи
  Процењена цена предмета продаје: разно
  Почетна цена предмета продаје: разно


  Оглас поставио: Бранислав Петровић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 11:17:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, булевар Михајла Пупина 165 А/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0653344842
  ПИБ: 108217142
  Матични број: 63265756

  Број записа у бази: 10542
  Датум продаје: 2018-03-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Булевар Михајла Пупина 165А/2, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 3-ИИ-196/2014
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 48/14
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тијана Дурковић Ћирић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизори, монитор, штампач,рачунар, намештај
  Опис предмета продаје: телевизори, монитор, штампач,рачунар, намештај
  Процењена цена предмета продаје: 117.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 30%


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 12:40:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 10541
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр.7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И Ив-466/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И Ив-159/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Угаона гарнитура, сиво-беле боје, Сточић, браон боје, пуно дрво, Собна комода, дрво, Ормар, пуно дрв
  Опис предмета продаје: Угаона гарнитура, сиво-беле боје, Сточић, браон боје, пуно дрво, Собна комода, дрво, Ормар, пуно дрво , Двосед, браон боје, штоф, Двокрилни ормар, тамно браон боје, Двокрилни ормар, светло браон боје, Собно огледало, велико
  Процењена цена предмета продаје: 71.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.500,00 динара


  Оглас поставио: Горан Савић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 09:20:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Улица Цара Душана 1, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.savic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642930215
  ПИБ: 108171698
  Матични број: 63265802

  Број записа у бази: 10535
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Шабац, ул. Цара Душана бр. 1/4/406
  Пословни број судског предмета: 11И. 90/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 80/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АС Принт д.о.о. Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описана у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 10:20:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 10534
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр.7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И Ив-897/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И Ив-216/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MERCATA DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке „TOSHIBA“, беле боје, Веш машина марке „GORENJE", Машина за прање судова марке „GORE
  Опис предмета продаје: Телевизор марке „TOSHIBA“, беле боје, Веш машина марке „GORENJE", Машина за прање судова марке „GORENJE“, Кревет, штоф, сиве боје, Фотеља, беж боје, Фотеља, штоф, Путничко возило, марке „ЗАСТАВА“, тип „YUGO 55 KORAL“, рег. ознака: KG 091-ZT, црвене боје
  Процењена цена предмета продаје: 85.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.500,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-03-30 13:38:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10533
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ив 312/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 69/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: од 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.500,00 динара


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 07:24:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 10532
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 759-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "G NET" привредног друштва за истраживање, развој, производњу и услуге, д.о.о. Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 100% удела у Друштву за пружање телекомуникационих услуга Телефонија Брчко д.о.о.Београд-Вождовац из
  Опис предмета продаје: 100% удела у Друштву за пружање телекомуникационих услуга Телефонија Брчко д.о.о.Београд-Вождовац из Београда
  Процењена цена предмета продаје: 14.244.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.122.000,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-06 18:36:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10531
  Датум продаје: 2018-04-03
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИвк 416/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 416/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Електропирвреда Србије"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-06 16:59:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10530
  Датум продаје: 2018-03-30
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: И.ив 38/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 38/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ана Пучковић пр трговина погребном опремомо и превоз посмртних остатака
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-03-06 16:00:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10529
  Датум продаје: 2018-03-23
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.109/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 202/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Raiffeisen banka" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, сто и шест столица, DVD, двокрилни ормар, кауч
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 18.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.600,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 15:36:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10528
  Датум продаје: 2018-04-18
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв 50/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-А 26/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Мтс Банка" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: регал,телевизор,фрижидер,ципеларник
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 38.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 19.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2018-03-06 15:51:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 10527
  Датум продаје: 2018-03-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 5ии 1319/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 10 2 ии 584/16 веза 10 ии
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AIK BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: четворособан стан број 2, бр. зграде 1, број улаза 55, на првом спрату породичне стамбене зграде, у улици Косте Јовановића број 55, површине 128 м2, на катастарској парцели број 4864, све уписано у Листу непокретности број 5108 КО Вождовац
  Процењена цена предмета продаје: 335.000,00 еур
  Почетна цена предмета продаје: 300.000,00 еур


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-03-06 15:47:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10526
  Датум продаје: 2018-04-06
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв 226/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 131/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бојан Радуловић ПР, " ПОБЕДА 236" Трговина и постављање електроинсталација
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: веш машина, телевизор, замрзивач, фрижидер, овца
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 35.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-03-06 15:38:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 10525
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: I-6 Иив 178/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 50/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EVOLUCIJA DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: MASSEY FERGUSON
  Процењена цена предмета продаје: 750.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 525.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767