ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 16:11:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 10572
  Датум продаје: 2018-03-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИв 109/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 174/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈОВАН АЛАРГИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 28 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: различите врсте уља, више врста гума, различите врсте гумених чизама и др.
  Опис предмета продаје: различите врсте уља, више врста гума, различите врсте гумених чизама и др.
  Процењена цена предмета продаје: од 418,00 дин до 15.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: од 209,00 дин до 7.500,00 дин


  Оглас поставио: Јелена Стојановић
  Датум и време постављања: 2018-03-28 15:22:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Јурија Гагарина бр.28 а, спрат 5, стан 25
  Е-маил адреса: jelenastojanovic@izvrsitelj-srbija.rs
  Контакт телефон: 0692239007
  ПИБ: 108161477
  Матични број: 63258741

  Број записа у бази: 10571
  Датум продаје: 2018-04-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Јурија Гагарина бр. 28а/25, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 1573/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 156/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС-Министарство Финансија-Управа царина-Царинрница Ниш
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Клима уређај марке VOХ
  Опис предмета продаје: Клима уређај
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00 дин


  Оглас поставио: Јелена Стојановић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 15:45:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Јурија Гагарина бр.28 а, спрат 5, стан 25
  Е-маил адреса: jelenastojanovic@izvrsitelj-srbija.rs
  Контакт телефон: 0692239007
  ПИБ: 108161477
  Матични број: 63258741

  Број записа у бази: 10570
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Јурија Гагарина бр. 28а/25, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 1573/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 156/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС-Министарство Финансија-Управа царина-Царинрница Ниш
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Уградна рерна марке IGNIS
  Опис предмета продаје: уградна рерна црне боје
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 дин


  Оглас поставио: Јелена Стојановић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 15:41:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Јурија Гагарина бр.28 а, спрат 5, стан 25
  Е-маил адреса: jelenastojanovic@izvrsitelj-srbija.rs
  Контакт телефон: 0692239007
  ПИБ: 108161477
  Матични број: 63258741

  Број записа у бази: 10569
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Јурија Гагарина бр. 28а/25, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 1573/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 156/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС-Министарство Финансија-Управа царина-Царинрница Ниш
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Микроталасна пећ марке WEG
  Опис предмета продаје: црна микроталасна пећ
  Процењена цена предмета продаје: 6.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00 дин


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 13:06:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 10568
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Инт.115/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: наплата судске таксе
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 35.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 15:35:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 10567
  Датум продаје: 2018-03-29
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Свилајнац, Краља Петра Првог 133
  Пословни број судског предмета: И.Ив 35/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 48/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка Србија АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кухињски сто, Столице, Тросед, Фотеља, Стаклени сточић, Телевизор, Комода за ТВ, Компјутерски сто, М
  Опис предмета продаје: - Кухињски сто - у процењеној вредности од 7.000,00 динара - Столице, 6 ком. - у укупној процењеној вредности од 9.000,00 динара - Тросед - у процењеној вредности од 8.000,00 динара - Фотеља - у процењеној вредности од 4.000,00 динара - Стаклени сточић - у процењеној вредности од 3.000,00 динара - Телевизор “КОПЕРНИКУС“ - у процењеној вредности од 5.000,00 динара - Комода за ТВ - у процењеној вредности од 3.000,00 динара - Компјутерски сто - у процењеној вредности од 3.000,00 динара - Монитор „S
  Процењена цена предмета продаје: - Кухињски сто - у процењеној вредности од 7.000,00 динара - Столице, 6 ком. - у укупној процењеној вредности од 9.000,00 динара - Тросед - у процењеној вредности од 8.000,00 динара - Фотеља - у процењеној вредности од 4.000,00 динара - Стаклени сточић - у процењеној вредности од 3.000,00 динара - Т
  Почетна цена предмета продаје: На другом јавном надметању почетна цена износи 50% од процењене вредности појединачно одређене ствари.


  Оглас поставио: Јелена Стојановић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 15:35:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Јурија Гагарина бр.28 а, спрат 5, стан 25
  Е-маил адреса: jelenastojanovic@izvrsitelj-srbija.rs
  Контакт телефон: 0692239007
  ПИБ: 108161477
  Матични број: 63258741

  Број записа у бази: 10566
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Јурија Гагарина бр. 28а/25, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 1573/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 156/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС-Министарство Финансија-Управа царина-Царинрница Ниш
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке VOX
  Опис предмета продаје: Телевизор
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 дин


  Оглас поставио: Јелена Стојановић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 15:33:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Јурија Гагарина бр.28 а, спрат 5, стан 25
  Е-маил адреса: jelenastojanovic@izvrsitelj-srbija.rs
  Контакт телефон: 0692239007
  ПИБ: 108161477
  Матични број: 63258741

  Број записа у бази: 10564
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Јурија Гагарина бр. 28а/25, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 1573/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 156/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС-Министарство Финансија-Управа царина-Царинрница Ниш
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Апарат за воду ЕLIT
  Опис предмета продаје: Aпарат за воду, беле боје
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 дин


  Оглас поставио: Јелена Стојановић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 15:29:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Јурија Гагарина бр.28 а, спрат 5, стан 25
  Е-маил адреса: jelenastojanovic@izvrsitelj-srbija.rs
  Контакт телефон: 0692239007
  ПИБ: 108161477
  Матични број: 63258741

  Број записа у бази: 10563
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Јурија Гагарина бр. 28а/25, Нови Београд
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 1573/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 156/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС-Министарство Финансија-Управа царина-Царинрница Ниш
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке PHILIPS
  Опис предмета продаје: црни телевизор
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 дин.


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 15:28:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 10562
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.88/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "LUKOIL SRBIJA" AD
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена цена предмета продаје: 69.382,36
  Почетна цена предмета продаје: 44.787,65


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 15:22:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 10561
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 8 Иив бр. 19/16
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.Ив А44/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за трговину и услуге ВЕЛЕТРГОВИНА ТТ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Тв уређај,полица за тв, електрични шпорет
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00 дин; 3.000,00 дин; 20.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 дин; 2.100,00 дин; 14.000,00 дин


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-03-29 12:17:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 10560
  Датум продаје: 2018-04-26
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А166/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: LA FANTANA ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 14:56:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 10559
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 10
  Место продаје: Матка Вуковића 5
  Пословни број судског предмета: И.И. 104/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 28/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор,орман,кауч на развлачење,кухињски елементи,веш машина,
  Опис предмета продаје: Samsung,Gorenje
  Процењена цена предмета продаје: 27.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.900,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 14:52:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 10558
  Датум продаје: 2018-04-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: ИИ-474-17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-401/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: трособан стан, површине 78 м2
  Процењена цена предмета продаје: 6.068.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.551.300,00 динара


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 14:47:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 10557
  Датум продаје: 2018-03-30
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: 2ИИ 291/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 137/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ТИГАР" АД ПИРОТ
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, површине 202,83м2 , помоћна зграда као и двориште
  Процењена цена предмета продаје: 10.638.634,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.447.043,80 динара


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2018-04-05 08:55:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 10555
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: И И-869/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 3/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слађана Иванчок
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: 2/3 сувласничког дела извршног дужника на породичној стамбеној згради, пет помоћних објеката,у кат. парцели 2369 површине 7ари 89м2 и парцеле 2370 њива 1. класе површине 6 ари 62м2, уписан у лист непокретности 2430 ко Црепаја.
  Процењена цена предмета продаје: 956.689,60 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 478.344,80 рсд


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 13:44:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 10554
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 2ИИ 173/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 145/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Самостална пекарска радња Солунац 1 ПР Којадиновић Желимир
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 184
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сто,комоде,столице,сто,телевизор,кух.елемент, сточић,столице, ормар,делови ормара, наткасна,фотеља,н
  Опис предмета продаје: сто,комоде,столице,трпезаријски сто,телевизор,кух.елемент,сточић за тв,баштенске столице,ормар,наткасна,фотеља,прекупач,сто,ормар, клупа,млин за кафу,радијатор,шпорет,ТВ,полица,кух.елемент,сто,столице,расхладни уређај,решо,рачунар,муз.уређај,ТВ,полица,сточић,табуре,клупа,трамболина,тобоган,констр.за стони фудбал,клацкалица,стручања,доскочиште,коцка,полуваљак,лавиринт,клима,покретни роштиљ,циркулар за сечу дрва,меш. за малтер,роштиљ,вага за мер.,сто,полица,пакерица,млин,пунилица за ћевапе,сач,лон
  Процењена цена предмета продаје: 2.312.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.618.400,00 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-03-07 13:37:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 10553
  Датум продаје: 2018-04-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Мирослава Ињца, ул.Милоша Обилића бр.24
  Пословни број судског предмета: И-735/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 295/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радован Гојковић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Парцела к.п. бр. 1435/2 КО Борач, површине 7365 м2 , уписане у лист непокретности број 946 КО Борач
  Процењена цена предмета продаје: 453.978,60 дин
  Почетна цена предмета продаје: 226.989,30 дин


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2018-03-07 13:22:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 10551
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: И Ив-181/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.ИВ-143/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Цветковић ПР - улов Мекушаца Пужева
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност ЛН 1270, КО Липе 2
  Опис предмета продаје: непокретност ЛН 1270, КО Липе 2
  Процењена цена предмета продаје: 2.015844,70
  Почетна цена предмета продаје: 70 % утврђене вредности


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-03-07 13:19:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 10550
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана 1 спрат 1, Шабац
  Пословни број судског предмета: 8ИИ 147/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 72/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JKP Vidrak
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двосед, телевизор, телевизор, трокрилни регал, стаклени сто, двосед
  Опис предмета продаје: двосед- кауч- лежај, телевизор LG - FLATRON , телевизор PHILIPS, трокрилни регал, стаклени сто, двосед на развалчење
  Процењена цена предмета продаје: 26.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.200,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767