ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Станко Филиповић
  Датум и време постављања: 2018-09-07 13:33:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/28
  Е-маил адреса: stankovr@hotmail.com
  Контакт телефон: 0631661625
  ПИБ: 107576836
  Матични број: 62840412

  Број записа у бази: 15272
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.12Б/28, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.117/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А296/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Петковић
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: мешалица неисправна, мешалица исправна, агрегат кама.
  Процењена вредност предмета продаје: 38.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 26.600,00 дин.


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-09-07 13:32:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 15271
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Зрењанин ул.Војводе Петра Бојовића 37
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А-132/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Фризерска шампоњера - Огледало и радни фризерски сто - Фен за косу"ФИЛИПС" - Машиница за шишање "ФИЛИПС"
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 23.100,00


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-09-07 13:21:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 15269
  Датум продаје: 2018-10-03
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: И Ив-25/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-25/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Приколица за фрезу Корпа за трактор Млин за кукуруз, Хранилица за пилиће, 7 ком., Буре, 200 l, 4 ком., Моторна тестера, Моторна тестера, STIHL, Преносна клима, GORENJE,
  Процењена вредност предмета продаје: 213.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 63.900,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-09-07 13:06:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15268
  Датум продаје: 2018-10-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А519/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "ПАРКИНГ СЕРВИС" Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кауч, Сто и две столице, Ципеларник, Елекрични шпорет, Мини шпорет, Орман
  Опис предмета продаје: Кауч, Сто и две столице, Ципеларник, Елекрични шпорет, Мини шпорет, Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00, 3.000,00, 2.000,00, 7.000,00, 3.000,00, 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00, 1.500,00, 1.000,00, 3.500,00, 1.500,00, 2.000,00


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-09-07 13:06:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 15267
  Датум продаје: 2018-10-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: ИИв-379/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-178/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Огледало са сталком Ормар, двокрилни Замрзивач, GORENJE, Веш машина, GORENJE, Швајс апарат, Фрижидер, GORENJE, Електрични шпорет, GORENJE, Комода, браон боје, Микроталасна пећ, GORENJE,
  Процењена вредност предмета продаје: 152.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 106.400,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-09-07 12:44:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 15266
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.337-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 6.019.417,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.213.592,46 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-09-07 12:44:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 15265
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 913/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДАКОВИЋ СИНИША И ПАНТИЋ ДРАГАН
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 1.264.312,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 885.018,40 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-09-07 12:28:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 15264
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-342/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO, Београд, ул. Гаврила Принципа бр.57, МБ 20725095, ПИБ 107015764
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Клима уређај марке 'Vivax', полован, беле боје
  Опис предмета продаје: Клима уређај марке 'Vivax', полован, беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-09-07 12:06:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 15263
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета: Ии 391/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-193/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Михајловић, Кленак, ул. 29. Новембра бр.8А, ЈМБГ 0102943710470
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тв марке 'Vox', полован,; Витрина дрво-стакло,; Сто, клубски, дрвени,; Сто, дрвени,; Столица, дрво-м
  Опис предмета продаје: Тв марке 'Vox', полован,; Витрина дрво-стакло,; Сто, клубски, дрвени,; Сто, дрвени,; Столица, дрво-мебл, половна, комада 6,; Бицикл, полован,; Дрвена комода, половна
  Процењена вредност предмета продаје: 61.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.700,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-07 12:00:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 15262
  Датум продаје: 2018-10-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 6 Ии-85/2018 од 04.04.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 132/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бела Чепреги
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Тракторска приколица марке Мајевица тип 02 број шасије 47 година производње 1982 облик и намена к
  Опис предмета продаје: 1. Тракторска приколица марке Мајевица тип 02 број шасије 47 година производње 1982 облик и намена каросерије: цистерна боја жута 60 црвена 74 регистарске ознаке – нечитко
  Процењена вредност предмета продаје: 22.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-10-08 11:56:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 15261
  Датум продаје: 2018-10-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг бр, 1/3 (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-5807/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2220/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда у Нишу, ул. Ђуке Динића 23, бр. зграде 1, површине 128 м2, на кп. бр. 2044, уписана у лн. бр. 109 КО Ниш - Црвени Крст
  Процењена вредност предмета продаје: 5.438.360,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.719.180,00


  Оглас поставио: Марина Јеремић
  Датум и време постављања: 2018-09-07 11:52:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 15260
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића број 5
  Пословни број судског предмета: ИИВ 92/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 84/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда повшине 91 м2 спратностри призмеље, број зграде један са припадајућим земљ
  Опис предмета продаје: Непокретност се налазе у Брајковићима, Општина Косјерић
  Процењена вредност предмета продаје: 1.502.288,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Марина Јеремић
  Датум и време постављања: 2018-09-07 11:46:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
  Е-маил адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600523652
  ПИБ: 109245532
  Матични број: 64039431

  Број записа у бази: 15259
  Датум продаје: 2018-10-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ужице, Љубе Стојановића број 5
  Пословни број судског предмета: Р1 90/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 329/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАМАРА НИКОЛИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. кат. парцела 5645/1 ливада, површине 743 м2 2. кат. парцела 5650/1 ливада површине 9525 м2. 3. ка
  Опис предмета продаје: Непокретности су у сусвојини извршног поверица и извршног дужника, продаја се врши ради физичке деобе непокретносити. Описане непокретности се налазе у КО Кремна Општина Ужице
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 115.908,00, 2.1028.700,00, 3. 399.168,00 4. 286.188,00 5. 74.100,00 6. 252.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2018-10-03 14:45:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 15258
  Датум продаје: 2018-10-10
  Време продаје: биће утврђено накнадно
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 19 И Ив-711/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 10 иив 339/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BANCA INTESA AD
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: трособан стан број 3, површине 76,57м2 , на првом спрату стамбеног објекта спратности По+П+3+Пк, у улици Шуматовачка број 15, у Београду, који се налази на кат.парц. број 3796/1, лист непокретности број 2071 КО Врачар
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 70,67%
  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-09-07 11:29:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 15257
  Датум продаје: 2018-10-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Губеревци,Губеревци бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Л-И.ИВК-69/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинству
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-09-07 11:29:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 15256
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: Ии-53/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И/27/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD, Београд - Нови Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: НЕПОКРЕТНОСТ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда и земљишне парцеле
  Процењена вредност предмета продаје: 24.948,18 евра
  Почетна цена предмета продаје: 17.463,72 евра  Оглас поставио: Станко Филиповић
  Датум и време постављања: 2018-09-07 11:28:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/28
  Е-маил адреса: stankovr@hotmail.com
  Контакт телефон: 0631661625
  ПИБ: 107576836
  Матични број: 62840412

  Број записа у бази: 15255
  Датум продаје: 2018-10-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.12Б/28, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.4298/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.819/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Едвард Фишер
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: кп.12232 и кп.12414 у приватној својини у обиму удела 1/6 уписане у ЛН.9834 КО Врање
  Процењена вредност предмета продаје: 273.180,оо динара
  Почетна цена предмета продаје: 136.590,оо


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-09-07 11:17:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 15251
  Датум продаје: 2018-10-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 И-99/2017 од 01.02.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 128/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 18546 КО Зрењанин 1 породична стамбена зграда број зграде 1 спратности пр+пк саграђена на парцели број 12729/1 која се налази у улици Оповачка 14. У дну предметне парцеле налази се и приземни помоћни објекат број 2 који је изграђен без одобрења за градњу и који није предмет продаје. На износ од 3.932.097,30 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 3.932.097,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.966.048,50 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-10-01 09:15:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 15250
  Датум продаје: 2018-10-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-2180/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1254/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгоје Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: WOLKSWAGEN, тип: CARAVELA BUS, боја: жута, WOLKSWAGEN, тип: CARAVELA BUS, боја: жута, година производње 1987 Грађевинска дизалица, непознате марке и године производње Мешалица за бетон, монофазна, непозната година производње Мешалица за бетон, монофазна, непозната година производње Већа мешалица за бетон, непозната година производње Скела са 40 подупирача, непозната година производње Веш машина марке-GORENJE WA 583, беле боје, непозната година производње Електрични шпорет марке-ALFA PLAM, беле
  Процењена вредност предмета продаје: 349.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 174.700,00


  Оглас поставио: Славица Периз
  Датум и време постављања: 2018-09-07 11:09:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsitelj.speriz@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590222
  Матични број: 63558320

  Број записа у бази: 15249
  Датум продаје: 2018-10-03
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара 9
  Пословни број судског предмета: 1ИИ39/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.22/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Наташа Чешљевић Кнежевић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда са две помоћне зграде
  Процењена вредност предмета продаје: 2.953.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.067.450,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767