ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-07-26 12:47:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 13623
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 84/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДОЈЕ РАДОЈЕВИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 23 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Струјни котао, радијатори, канцеларијски намештај, бакарне цеви
  Процењена вредност предмета продаје: 103.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 51.800,00 дин


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2018-07-03 13:14:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 13622
  Датум продаје: 2018-07-26
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Ул. Газиместанска 4/3, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ.879/17 и 195/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.бр. 657/17 и ИИ.65/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адв. др Александар Милић из Неготина, ул. Војводе Мишића бр.6
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Њива 1. класе, површина 5а 78м2, потес Плац, кп.бр. 1290 КО Обреж, њива 2. класе, површине 74а 36м2, потес Динков Гај, кат.парцела 11148 Обреж
  Процењена вредност предмета продаје: Њива 1. класе, површина 5а 78м2-56.033,27 динара, њива 2. класе, површине 74а 36м2- 146.750,30 динара
  Почетна цена предмета продаје: Њива 1. класе, површина 5а 78м2-39.223,28 динара,њива 2. класе, површине 74а 36м2- 102.725,21 динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 11:33:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 13621
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 13:00 ч
  Место продаје: у просторијама издвојене пословне јединице јавног извршитеља, ул. Цара Душана 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: 35 ИИв бр. 137/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 354/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 199.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 99.500,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-07-03 13:01:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13620
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: ИСТИЧЕ НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 1062 /2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANKA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 5.032.082,00 и 1.975.643,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.032.082,00 и 1.975.643,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-07-03 12:48:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 13619
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 3. Ии. 183/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. А44/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИМРЕ ГОР
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: њива 4. класе и њива 5. класе укупне површине 57 ара 55 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 398.213,23 динара
  Почетна цена предмета продаје: 278.749,26 динара


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 17:05:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 13618
  Датум продаје: 2018-08-20
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета: 5И Ив-764/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-119/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank Srbija a.d.
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земрљиште и земљиште у грађевинском подручју
  Процењена вредност предмета продаје: 53.883,00
  Почетна цена предмета продаје: 26.941,05


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-07-03 11:01:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 13617
  Датум продаје: 2018-08-01
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Улица Кнеза Данила број 26, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 2278/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ,,Водовод и канализација" Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сто од пуног дрвета и угаона гарнитура
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: сто износ од 6.000,00 динара; угаона гарнитура износ од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 14:18:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13616
  Датум продаје: 2018-09-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 754/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 2778 К.О. Зрењанин I
  Процењена вредност предмета продаје: 1.041.314,19 динара
  Почетна цена предмета продаје: 728.919,93 динара  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-07-03 10:36:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 13615
  Датум продаје: 2018-08-09
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 3. Ии. 270/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 114/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИШТВАН ФЕКЕТЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1/1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом, 96м2,земљиште уз зграду 500м2,, њива 3. класе 156м2, укупне површине 752м2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.360.654,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.180.327,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-07-03 10:31:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13614
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 981/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 22/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сандра Петрик и други
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 3.246.375,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.272.462,5 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-07-03 10:00:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13613
  Датум продаје: 2018-08-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 58/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 395/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПИМИТ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: алат
  Опис предмета продаје: бушилица и компресор
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара, 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 динара и 12.500,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2018-07-03 09:32:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 13612
  Датум продаје: 2018-07-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Луке Војводића 14
  Пословни број судског предмета: 4-ИИ-36/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 34/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK A.D.- BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 100% УДЕЛА
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 100% УДЕЛА У ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ
  Опис предмета продаје: 100 % удела извршног дужника ЛАДИНВЕСТ ДОО, Београд, Краља Петра 44, МБ: 20226803, ПИБ: 104747838 у привредном друштву COURT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD, УЛ. КРАЉА ПЕТРА 44, МБ: 20391286, ПИБ: 105475565
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500.000,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 19:22:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 13611
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-378/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: путничко возило ОПЕЛ година производње 1987, горњи кухињски елементи,доњи кухињски елементи микроталасна, телевизор, полица, витрина, двосед, фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: 83.918,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 41.959,00 динара


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2018-08-06 09:16:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 13610
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Раденка Ракоњца, Цара Лазара 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: IIV 1463/17
  Број предмета јавног извршитеља: I.IV. 123/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД СЕЈБЛ ТРАДЕ ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја
  Опис предмета продаје: ПРОДАЈУ СЕ НЕПОКРЕТНОСТИ БЛИЖЕ ОПИСАНИ У ЗАПИСНИКУ О ДРУГОЈ ПРОДАЈИ ОД 02/08/18
  Процењена вредност предмета продаје: 99.275,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 49.637,50


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 19:47:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 13609
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-199/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: горњи кухињски елемент, доњи кухињски елементи, телевизор, монитор, полица, орман, телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 23.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.500,00 dinara


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-07-03 09:03:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 13608
  Датум продаје: 2018-07-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 822/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 574 КО Александрово
  Процењена вредност предмета продаје: 6.681.190,23 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.676.833,16 динара


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2018-07-03 08:52:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 13607
  Датум продаје: 2018-08-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Железничка 42/1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.Ивк. 11/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 11/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Веш машина "ЗАНУССИ", телевизор "ГОРЕЊЕ", фотеља, вентилатор собни "КЕНО", клуб сто са стакленим столом, комлет кухиња са судопером
  Процењена вредност предмета продаје: 32.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 22.400,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Анђелић
  Датум и време постављања: 2018-07-03 08:46:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
  Е-маил адреса: andjelicjasna@gmail.com
  Контакт телефон: 0641284744
  ПИБ: 108181785
  Матични број: 63273244

  Број записа у бази: 13606
  Датум продаје: 2018-08-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Железничка 42/1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И. 467/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 10/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Електрична косилица, бицикл "ЦАПРИОЛО", веш машина "БЕКО", ЛЦД телевизор "БЛАУПУНКТ", тросед, двосед и фотеља, комплет рачунар, клима уређај "ВОХ"
  Процењена вредност предмета продаје: 116.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 81.200,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-07-03 08:17:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 13605
  Датум продаје: 2018-08-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.361-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО "FEED MIX"
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 106.200,00
  Почетна цена предмета продаје: 74.340,00


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2018-07-03 08:04:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 0642510095
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 13604
  Датум продаје: 2018-07-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Пословне просторије Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша ул.Ћирила и Методија бр.17
  Пословни број судског предмета: ИИв-1102/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-223/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЕНАД САВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА КОМБЕТО НИШ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари детаљно описане у Закључку у прилогу
  Процењена вредност предмета продаје: 61.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.500,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767