ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-05-17 15:11:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 12327
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.Ивк А165-2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк А165-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: Сто, столице, кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 25.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 17.850, дин.


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-05-17 15:09:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 12326
  Датум продаје: 2018-06-13
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.Ивк 201/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 201/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: Сто, столице, ТВ, фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: 107.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 74.900,00 дин.


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 11:15:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 12325
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ 162/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-78/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА АД , Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Кућа
  Процењена вредност предмета продаје: 1.982.307,70
  Почетна цена предмета продаје: 991.150,85


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 14:59:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 12324
  Датум продаје: 2018-06-12
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 64
  Пословни број судског предмета: 1 Ии. 1206/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 20/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Калић Хаџи Милан
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двособни станови
  Опис предмета продаје: апартмани на Златибору површине од 45 м2 до 56 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 40.219.004,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.153.302,80 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 14:47:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 12323
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 571/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Гардиновачки
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Предраг Врачарић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 14:21:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Светог Саве 33
  Е-маил адреса: izvrsiteljpredragvracaric@gmail.com
  Контакт телефон: 0641649849
  ПИБ: 109274682
  Матични број: 64042971

  Број записа у бази: 12321
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка,ул.Светог Саве 33
  Пословни број судског предмета: 2И.И.-182/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.- 163/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зорица Алексић,Доња Ливадица
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари наведене у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 133.000,оо динара
  Почетна цена предмета продаје: 66.000,оо динара


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 14:21:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Петра Драпшина 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 12320
  Датум продаје: 2018-06-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Петра Драпшина 1
  Пословни број судског предмета: Иив 405/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 247/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Ерсте банк" а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил
  Опис предмета продаје: марке „Citroen XM“, 1995. годиште, бордо металик боје, са кожним навлакама и климом
  Процењена вредност предмета продаје: 110.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 77.000,00 динара


  Оглас поставио: Предраг Врачарић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 14:17:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Светог Саве 33
  Е-маил адреса: izvrsiteljpredragvracaric@gmail.com
  Контакт телефон: 0641649849
  ПИБ: 109274682
  Матични број: 64042971

  Број записа у бази: 12319
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка,ул.Светог Саве 33
  Пословни број судског предмета: И.И.-164/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.- 49/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зорица Алексић,Доња Ливадица
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари наведене у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 133.000,оо динара
  Почетна цена предмета продаје: 66.000,оо динара


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 14:21:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 12318
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 10,00 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: ИИв.112/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв.198/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ORIFLAME KOZMETIKA DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 53.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 26.500,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 14:06:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12317
  Датум продаје: 2018-06-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-90/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14, МБ 07342578, ПИБ 100570082
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач ‘’Gorenje’’ 250 l; Фрижидер ‘’Gorenje ’’; Усисивач ‘’Sloboda’’; Кауч Сто и четири столице
  Опис предмета продаје: Замрзивач ‘’Gorenje’’ 250 l; Фрижидер ‘’Gorenje ’’; Усисивач ‘’Sloboda’’; Кауч Сто и четири столице
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00; 5.000,00; 1.000,00; 7.000,00; 2.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00; 2.500,00; 500,00; 3.500,00; 1.250,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 14:00:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12316
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-194/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор, ул. Николе Пашића бр. 14
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ‘’Samsung’’; Фрижидер ‘’Gorenje ’’; Сто и четири столице; Eл. Шпорет ‘’Gorenje’’; Двокричн
  Опис предмета продаје: Телевизор ‘’Samsung’’; Фрижидер ‘’Gorenje ’’; Сто и четири столице; Eл. Шпорет ‘’Gorenje’’; Двокрични орман
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00; 7.000,00; 3.000,00; 7.000,00; 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00; 3.500,00; 1.500,00; 3.500,00; 1.500,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-05-17 13:54:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 12315
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИ256/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 132/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гомбар Јанош, Темерин
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: котур са каблом, метална колица...
  Процењена вредност предмета продаје: од 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 4.800,00 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 13:50:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 12314
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 224/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 224/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 13:20:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 12313
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Битољска бр. 2
  Пословни број судског предмета: ив-544/17
  Број предмета јавног извршитеља: ив-533/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Raiffeisen bank" a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 36,000.00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 25.200,00 РСД


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 13:08:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 12312
  Датум продаје: 2018-06-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Битољска бр. 2
  Пословни број судског предмета: и-99/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1560/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Мона" д.о.о. Сечањ
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство извршног дужника
  Процењена вредност предмета продаје: 61.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 42.700,00 рсд


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 12:04:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 12310
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Таковска 15, ТЦ Реч народа, I спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: и.и 2/2018
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 2/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адвокат ненад илић
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: витрина, ТВ, кауч, ципеларник
  Процењена вредност предмета продаје: 36.000,00
  Почетна цена предмета продаје: од 1.400,00 динара до 17.500,00 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 12:00:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 12309
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: и.и. 316/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 72/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Машић Славица
  Надлежни суд: Основни суд у Великој Плани
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил Мерцедес 190д
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 11:56:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 12307
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-82/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-319/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Ћелић
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: TV марке VIVAX у исправном стању, Компљутер, кућиште и монитор SAMSUNG,Монитор (посебно) марке SAMS
  Опис предмета продаје: TV марке VIVAX у исправном стању, Компљутер, кућиште и монитор SAMSUNG,Монитор (посебно) марке SAMSUNG, Ледни и аутомилер марке WILINGER, Тример марке STRAUS, Моторно возило марке FORD ORION, Моторно возило марке OPEL VEKTRA
  Процењена вредност предмета продаје: 242.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 169.400,00 динара


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 11:09:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 12306
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милана Лојаничића, ул. Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: И.И. 190/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 192/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 'ХАЛКБАНК' А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност предмет продаје ближе описана у закључку у прилогу огласа
  Опис предмета продаје: Непокретност предмет продаје ближе описана у закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: 19.721.332,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 13.804.932,40 динара


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 11:02:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 12305
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Милана Лојаничића, ул. Момчила Тешића 14, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: 1И 339/16; Гж. 211/17;
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 191/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Project one d.o.o.
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности предмет продаје ближе описани у закључку у прилогу огласа
  Опис предмета продаје: Непокретности предмет продаје ближе описани у закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: Процењене вредности непокретности наведене у закључку у прилогу огласа
  Почетна цена предмета продаје: Почетне цене непокретности-предмета продаје наведене у закључку у прилогу огласа


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767