ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 11:30:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 8289
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Матије Хуђи бр. 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИВ-347/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-169/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БРАНКОМ-ШПЕДИЦИЈА ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ЈАРАЧКИ ПУТ ББ, МБ 08581193, ПИБ 100799291
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИЧКА РОБА
  Опис предмета продаје: 1. КАНЦЕЛАРИЈСКИ СТОЛОВИ ТАМНО БРАОН БОЈЕ, 2 КОМАДА, 2. МОНИТОР МАРКЕ АСУС СЕРИЈСКИ БРОЈ: FCLMTF306114 - ЦРНЕ БОЈЕ, 3. МОНИТОР МАРКЕ LG СЕРИЈСКИ БРОЈ 901TPJP15644 - ЦРНЕ БОЈЕ, 4. РАЧУНАР BLUEBERRY SMART BOX, СЕРИЈСКИ БРОЈ: 0904-739562007, 5. РАЧУНАР PC ORION 110, КАНЦЕЛАРИЈСКА СТОЛИЦА, КОЖА, ЦРНЕ БОЈЕ
  Процењена цена предмета продаје: 1. 5.000,00 дин. по комаду, 2. 7.000,00 дин., 3. 5.000,00 дин., 4. 15.000,00 дин., 5. 10.000,00 дин., 6. 7.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1. 2.500,00 дин., по комаду, 2. 3.500,00 дин., 3. 2.500,00 дин., 4. 7.500,00 дин., 5. 5.000,00 дин., 6. 3.500,00 дин.


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-01-12 10:53:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 8288
  Датум продаје: 2018-02-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.414/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.(2)128/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирјана Ненадић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела бр. 2387 – земљиште под зградом – објектом, површине 1а47м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда која се налази у улици Косачка бр. 30; земљиште под зградом - објектом , површине 56м2, на коме се налази помоћна зграда, у улици Косачка; земљиште уз зграду – објекат, површине 2а91м2, у улици Косачка
  Процењена цена предмета продаје: 5.000.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 2.500.000,00 РСД


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2018-01-05 13:11:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 8287
  Датум продаје: 2018-01-26
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-266/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Гас Рума
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сушара за сушење, вишенаменска, капацитет 600-700 кг масе, прскалица за пестициде запремине 400 лита
  Опис предмета продаје: сушара за сушење, вишенаменска, капацитет 600-700 кг масе, прскалица за пестициде запремине 400 литара
  Процењена цена предмета продаје: од 40.000,00 до 430.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 20.000,00 до 215.000,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2018-01-17 12:08:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 8286
  Датум продаје: 2018-02-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.443/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Чистоћа Нови Сад, Сентандрејски пут бр. 3
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: одећа
  Опис предмета продаје: мушко одело бр.50 ком 2, мушко одело бр. 52 ком.1, мушко одело бр.56 ком.1
  Процењена цена предмета продаје: 82.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 41.400,00 динара


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2017-11-29 15:58:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 8285
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ии 355/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПАУНЕ РАНКОВИЋ из Овче,ЈАГОДЕ ПЕТРОВИЋ из Београда, ДУШАНА ЗЛАТАНОВИЋА из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности – целокупних постојећих објеката у насељу Овча-општина Палилула, Београд
  Опис предмета продаје: - целокупних постојећих објеката катастарски број 1 ( меродавне површине 115 м2 ) и катастарски број 2 ( меродавне површине 34 м 2) у виђеном стању на дан увиђаја, заједно са правом власништва целокупног земљишта на катастарској парцели број 2753 КО Овча-меродавне површине 572 м2 и несметаним прилазом предметним објектима, у улици 1. маја у насељу Овча-општина Палилула, - целокупног земљишта на катастарској парцели број 2752 КО Овча, површине 242 м2, - целокупног земљишта на катастарској парц
  Процењена цена предмета продаје: 4.507.350,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.155.145,00


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2017-11-29 15:54:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 8283
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ии 165/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈОВА ПЛАНОЈЕВИЋА из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 100% удела у педузећу за инжењеринг пројектовање монтажу одржавање и ремонт лифтова и покретних степ
  Опис предмета продаје: прва продаја 100% удела у педузећу за инжењеринг пројектовање монтажу одржавање и ремонт лифтова и покретних степеница "Monitorlift DOO Beograd" из Београда, Савског венца, ул. Савска бр. 33, матични број 07784066, ПИБ 100118156 на дан процене 30.09.2017. године износи 38,767,000,00 динара.
  Процењена цена предмета продаје: 38,767,000,00
  Почетна цена предмета продаје: 27,136,900.00


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2017-11-29 15:48:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 8282
  Датум продаје: 2017-12-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета: 6 Ии 120/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 45/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јованка Ананијев и Нада Тодоровић
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двособни стан
  Опис предмета продаје: 1/3 идеалног дела
  Процењена цена предмета продаје: 719.820,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 503.874,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-11-29 15:44:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 8279
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 948/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 16/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: путничко моторно воз
  Назив предмета продаје/наслов продаје: OPEL ASTRA
  Опис предмета продаје: OPEL ASTRA
  Процењена цена предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 168.000,00 динара


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2017-11-29 15:17:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 8278
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И-102/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-12/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Парцела 12122/3, њива 2. класе, Шиљак, површине 3.935 м2, К.О. Кузмин, лист непокретности бр.198
  Опис предмета продаје: Парцела 12122/3, њива 2. класе, Шиљак, површине 3.935 м2, К.О. Кузмин, лист непокретности бр.198
  Процењена цена предмета продаје: 648.625,55 динара
  Почетна цена предмета продаје: 454.037,88 динара


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-11-29 14:29:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 8277
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Чачак, Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-19/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Телеком Србија" а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ствари у солидном стању
  Процењена цена предмета продаје: 52.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 31.200,00


  Оглас поставио: Јасмина Трбовић Станковић
  Датум и време постављања: 2017-11-29 14:19:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Кеј 2. октобра бр. 13A
  Е-маил адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628998850
  ПИБ: 107340504
  Матични број: 62673788

  Број записа у бази: 8275
  Датум продаје: 2017-12-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кеј 2 Октобра 13 а, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 21 Ии.1179/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-57/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије, Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина
  Опис предмета продаје: Кућа са воћњаком
  Процењена цена предмета продаје: 307.114,01
  Почетна цена предмета продаје: 153.557,00


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2017-11-29 14:08:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 8274
  Датум продаје: 2017-12-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Карапанџина 18/8, Неготин
  Пословни број судског предмета: И.И-217/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А86/20116
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије, Гарантни фонд Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ставки, више кома
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Џојпад за PC марке MS Монитори марке BENQ 24' – као нови Рачунар у добром стању Миксета марке BEHRINGER DJX700 Миксета марке BEHRINGER DJX7626 Мини линија Panasonic Појачало за звучнике PIONEER SA-506 Рутер ASUS RT-N12 Хард дискови (различитих марки и капацитета) Самостојеће вратило са ручицама за пропадање Џак за бокс Рачунар са процесором I3 у добром стању
  Процењена цена предмета продаје: 165.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 82.500,00 дин


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2017-11-29 13:57:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 8273
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Матије Хуђи бр. 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И-92/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-187/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Курјаков Зорана
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Reno Megan 1.8", рег. ознака ŠI-014JL, број мотора F9QQ744L076714, број шасије VF1KA1U0525609966, година производње 2002.
  Процењена цена предмета продаје: 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 126.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 10:21:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 8270
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-596/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-ауто
  Опис предмета продаје: Citroen, модел Xantia SX2.0, произведен 1999. године, радне запремине 1997 кубика, снаге 80 киловата, нерегистрован
  Процењена цена предмета продаје: 165.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 49.500,00 дин.


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-11-29 13:43:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 8269
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чачак, Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-993/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Телеком Србија" а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ствари у добром стању
  Процењена цена предмета продаје: 44.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 26.400,00


  Оглас поставио: Гордан Лозанић
  Датум и време постављања: 2017-11-29 12:25:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30
  Е-маил адреса: gordanlozanic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652025537
  ПИБ: 108588998
  Матични број: 63557650

  Број записа у бази: 8267
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Чачак, Булевар ослобођења 30
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1079/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Телеком Србија" а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари ,моторно возило у неисправном стању
  Процењена цена предмета продаје: 47.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.200,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-29 12:18:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 8266
  Датум продаје: 2017-12-29
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 1 И-263/2017 од 11.07.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 313/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: 1. Породична стамбена зграда број зграде 1 спратност пр1 која се налази у улици ЈНА 2/ј Војвода Степа на парцели број 1421 2. Земљиште уз зграду-објекат површине 5а00м2 које се налази у улици ЈНА2/ј Војвода Степа на парцели број 1421 3. Њива 4 класе површине 22а67м2 на парцели број 1421 Власници Јован Тица, Војвода Степа, ул. Петра Кочића бр. 60, ЈМБГ 1008980710127 обим удела ½ , Млдб. Александра Зечевић, Нова Црња, ул. Партизанска бр. 44, ЈМБГ 2409001855010, кога заступа Отац Миленко Зечевић о
  Процењена цена предмета продаје: 1.679.003,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.175.302,38 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2017-11-29 11:54:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 8263
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог бр. 8А/1, 34000 Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И.3048/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.643/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK a.d. Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности у власништву извршног дужника уписана у ЛН број 2151 КО Крагујевац 3 и то на кат. парцели 8084,породична стамбена зграда,број зграде 1,спратности Пр1+Сп1,површине 101м2,на адреси ул. Космајског одреда бр.33 са обимом удела 1/1
  Процењена цена предмета продаје: 4.264.224,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.984.956,8 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-29 11:48:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 8262
  Датум продаје: 2017-12-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 3 И-341/2017 од 29.06.2017
  Број предмета јавног извршитеља: ии 301/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична кућа
  Опис предмета продаје: Број парцеле 3464 брзг 1,2,3,4 Вука Караџића 34 земљиште у грађевинском подручју укупне површине 15а99м2 Све приватна својина Драгољуб Тошев Бечеј Трг Јединства 3 ЈМБГ2606966830010 Број парцеле 3464 брзг 1 породична стамбена зграда, брзг2 помоћна зграда, брзг3 помоћна зграда, брзг4 породична стамебна зграда све пр1 Вука Караџића 34 Све приватна својина Драгољуб Тошев Бечеј Трг Јединства 3 ЈМБГ2606966830010
  Процењена цена предмета продаје: 1.731.406,79
  Почетна цена предмета продаје: 1211984,75


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2017-11-29 11:46:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 8261
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ул. Светосавска бр. 13 улаз 1 стан 1, Стара Пазова
  Пословни број судског предмета: 2-Ии 173/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 101/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миле Милетић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило "Citroen", тип "Saxo", рег озн. "Ru 337-AL", половно, плаве боје; Комби вози
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило "Citroen", тип "Saxo", рег озн. "Ru 337-AL", половно, плаве боје; Комби возило марке "Mercedes" тип "Sprinter" рег озн. SM 040-DĆ
  Процењена цена предмета продаје: 280.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 196.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767