ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1396 активних, од укупно 5859 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-08-07 15:34:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 5459
  Датум продаје: 2017-09-01
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: И.372/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.280/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДЕСАНКА ЛАЗАРЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ближе описано у закљ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продајиж
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2017-08-07 15:31:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 5458
  Датум продаје: 2017-08-28
  Време продаје: 13,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.9
  Пословни број судског предмета: иив79/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ.А-9/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПТР АВДИЋ ПР ЕДИН АВДИЋ НОВА ВАРОШ
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12.250,00 кг
  Назив предмета продаје/наслов продаје: минерално ђубриво
  Опис предмета продаје: минерал форте 5/1
  Процењена цена предмета продаје: 7.000.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500.000,00


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2017-08-07 15:02:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Корзо 10/б, спрат 1, стан 13
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 5456
  Датум продаје: 2017-08-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, ул. Корзо бр. 10/Б
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.391/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. "КОМГРАД" БАЧКА ТОПОЛА
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половне покретне ствари.
  Опис предмета продаје: Половне покретне ствари описане у Закључку о продаји.
  Процењена цена предмета продаје: Покретне ствари: бр. 1 - 20.000,00 динара, бр. 2 - 40.000,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: Покретне ствари: бр. 1 - 12.00,00 динара, бр. 2 - 24.000,00 динара.


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-08-07 14:30:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5455
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 6И И В 231/17
  Број предмета јавног извршитеља: И И 293/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јовчић Миодраг адвокат из Књажевца
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv samsung, плакар за тв, регал, веш машина Горење, регал у спаваћој соби, шиваћа машина Даница
  Процењена цена предмета продаје: 59.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 29.500,00


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2017-08-07 14:09:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 5454
  Датум продаје: 2017-09-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-1653/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 19/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИОДРАГ РАКИЋ
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Троособан стан
  Опис предмета продаје: Троособан стан
  Процењена цена предмета продаје: 24.669.154,40 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 17.268.408,08 дин.


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-08-28 14:52:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 5453
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Николе Пашића 7/I/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-69/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-67/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГМП ЈАРМЕНОВЦИ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: вучни атомизер за прскање воћа марке "AGRON NIS", тракторска фреза марке "IMT", носећи тракторски атомизер за прскање воћа марке "PIAVE DARIN"
  Процењена цена предмета продаје: 500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 250.000,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-08-07 12:21:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 5452
  Датум продаје: 2017-09-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии 724/16
  Број предмета јавног извршитеља: Ии 199/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раду Ружа, Раду Јани и Лакатуш Золтан
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Преносни рачунар, бицикл, телевизор, преносни рачунар, ормар и фрижидер
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-08-07 12:21:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 5451
  Датум продаје: 2017-09-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: 1 И Ив-191/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 42-2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Идеа доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Клима уређај „Midea“ 9 ; ТВ „Samsung“ 32“ ;ТВ „Vivax“ 42“ ; ципелар „Forma ideale“ ; Двосед и фотеља плаве боје ; Орман у дневној соби (3 дела)
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00 динара ; 30.000,00 динара ; 15.000,00 динара ; 6.000,00 динара ; 10.000,00 динара ; 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-08-07 11:46:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5450
  Датум продаје: 2017-08-29
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 3 ИИв 89/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 168/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДВОКАТ БОЈАН ТРКУЉА
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: сто, столице итд
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00 динара, 8.000,00 динара, 20.000,00 динара, 12.000,00 динара и 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.000,00 динара, 4.800,00 динара, 12.000,00 динара, 7.200,00 динара и 9.000,00 динара


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2017-08-07 11:44:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202095
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 5449
  Датум продаје: 2017-09-06
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Нови Сад, ул. Бошка Бухе 2/а
  Пословни број судског предмета: И.И. 394/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.- 41/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОЗЗ 'Чуруг' - Чуруг
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда и њива
  Опис предмета продаје: Поридична стамбена зграда саграђена на парцели 1379/2 површине 4а 57 м2 и њива 2. класе на парцели 1380/2 површине 3а 74м2 у Чуругу
  Процењена цена предмета продаје: 304.451,25
  Почетна цена предмета продаје: 213.115,87


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-08-07 10:59:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 5446
  Датум продаје: 2017-08-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 415/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А48/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТРАНС УНИЈА ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: тв, ормар, двосед итд
  Процењена цена предмета продаје: 6.000,00 динара, 10.000,00 динара, 8.000,00 динара, 10.000,00 динара, 9.000,00 динара и 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 динара, 5.000,00 динара, 4.000,00 динара, 5.000,00 динара, 4.500,00 динара и 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2017-08-29 09:15:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 5444
  Датум продаје: 2017-09-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ниш, Југ Богданова 49
  Пословни број судског предмета: ИИ-475/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А145/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТП "АНГРОПРОМЕТ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ" ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 24
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Медицинска опрема
  Процењена цена предмета продаје: 730.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 365.000,00


  Оглас поставио: Андријана Додић
  Датум и време постављања: 2017-08-07 10:20:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 5443
  Датум продаје: 2017-09-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Неготин, ул. Карапанџина 18/8
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.бр.34/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-37/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Лезић, Неготин, ул. Лоле Рибара 10
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретна имовина
  Опис предмета продаје: Прикључни плуг за трактор, двобразни, мешалица за малтер, компјутер комплет са ЦРТ монитором, Моторна тестера СТИХЛ
  Процењена цена предмета продаје: 52.200,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 36.400,00 дин


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2017-09-14 15:10:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 5442
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: Понуде до 16h
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља у ул. Синђелићев трг бр. 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИв-624/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-211/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE INTEGRAL EXPORT-IMPORT DOO TOPOLA
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 37 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машине
  Опис предмета продаје: Теретно возило марке FAP 1213, регистарских ознака NI 215 487, број шасије 36700513007925, година производње 1991., запремине 4920 cm, снаге 130 kw, плаве боје; Радијална бушилица марке MAC, тип машине VR6A, година производње 1967.; Радијална бушилица марке MAC, тип машине VR 4, година производње 1967.;Радијална бушилица произвођач Сарлах Пирот, тип машине ТRB 4A, година производње 1980.,Стубна бушилица, произвођач Првомајска Загреб, тип STB 132...
  Процењена цена предмета продаје: 57.719.185,00
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2017-08-06 10:21:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 5441
  Датум продаје: 2017-08-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе бр. 3, стан број 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: ИИв 344/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 162/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЗ "ПАОР" ДЕЛИБЛАТО
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: Телевизор, фрижидер, тросед, двосед и фотеља, телевизор
  Процењена цена предмета продаје: 70.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 49.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-08-05 13:20:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5440
  Датум продаје: 2017-08-22
  Време продаје: 11.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.А1036/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП Мобил ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: Тв плазма Vivax
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-08-05 13:18:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5439
  Датум продаје: 2017-08-22
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.213/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: веш машина vox, касетофон jvc
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-08-05 13:16:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5438
  Датум продаје: 2017-08-22
  Време продаје: 10.30
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.286/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: шиваћа машина BAGAT DANICA, веш машина GORENJE, трпезаријска комода
  Процењена цена предмета продаје: 16.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.000,00


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2017-08-04 17:25:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 5437
  Датум продаје: 2017-08-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ласла Гала 10/23, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИв-799/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-202/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Соња Милановић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трособан стан
  Опис предмета продаје: трособан стан број 27, корисне површине 65м2, број улаза 61, улица Јанка Чмелика, број парцеле 5758, подброј парцеле 1, на четвртом спрату зграде за колективно становање, спратности П+4+ПК, број листа непокретности 20730, Катастарска општина Нови Сад I, Катастарска служба Нови Сад 2
  Процењена цена предмета продаје: 8.124.276,03
  Почетна цена предмета продаје: 5.686.993,22


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2017-08-04 17:03:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 5436
  Датум продаје: 2017-08-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ласла Гала 10/23, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-805/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-203/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђорђо Николић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двособан стан
  Опис предмета продаје: Двособан стан број 33, корисне површине 59м2, број улаза 61, улица Јанка Чмелика, број парцеле 5758, подброј парцеле 1, број листа непокретности 20730, Катастарска општина Нови Сад I, Катастарска служба Нови Сад 2
  Процењена цена предмета продаје: 7.374.342,86 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.162.040,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767