ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Дуркулић
  Датум и време постављања: 2017-10-06 15:49:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
  Е-маил адреса: durkulic@mts.rs
  Контакт телефон: 063541467
  ПИБ: 108317439
  Матични број: 63367613

  Број записа у бази: 6954
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИВ-298/14
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-39/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HETA LEASING DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 23
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Гарнитуре, ормани, стони фудбал, радио, телевизор, клима...
  Процењена цена предмета продаје: разно
  Почетна цена предмета продаје: разно


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2017-10-06 15:45:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 6953
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1659/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФЦЦ ВРБАК ЛАПОВО ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Збир ствари
  Опис предмета продаје: Плинска боца, ручна колица, дрвени сто и телевизор
  Процењена цена предмета продаје: 22.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 13.200,00 динара


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2017-10-06 15:44:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 6952
  Датум продаје: 2017-11-01
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Свилајнац, ул. Краља Петра Првог бр. 133
  Пословни број судског предмета: И.112/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 22/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгиша Страиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Деспотовцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: комоде, кухињски сто, столице, Фотеља, Тросед
  Опис предмета продаје: - Комоде, 2 ком. - у укупној процењеној вредности од 10.000,00 динара - Кухињски сто - у процењеној вредности од 8.000,00 динара - Столице, 2 ком. - у укупној процењеној вредности од 6.000,00 динара - Фотеља - у процењеној вредности од 6.000,00 динара - Тросед - у процењеној вредности од 16.000,00 динара
  Процењена цена предмета продаје: - Комоде, 2 ком. - у укупној процењеној вредности од 10.000,00 динара - Кухињски сто - у процењеној вредности од 8.000,00 динара - Столице, 2 ком. - у укупној процењеној вредности од 6.000,00 динара - Фотеља - у процењеној вредности од 6.000,00 динара - Тросед - у процењеној вредности од 16.000,00
  Почетна цена предмета продаје: На првом јавном надметању почетна цена износи 70% од процењене вредности појединачно одређене ствари.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-10-06 15:41:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6951
  Датум продаје: 2017-11-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 80/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 789/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОДИНАИНСПЕКТ ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: дунавски песак и постројење за сепарацију шљунка
  Опис предмета продаје: дунавски песак и постројење за сепарацију шљунка
  Процењена цена предмета продаје: 2.250.000,00 динара и 4.680.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.575.000,00 динара и 3.276.000,00 динара


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2017-10-06 15:39:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 6950
  Датум продаје: 2017-10-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1676/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФЦЦ ВРБАК ЛАПОВО ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Скутер
  Опис предмета продаје: Скутер марке Keeway 50 ccm
  Процењена цена предмета продаје: 70.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 15:40:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 6949
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 13:00 ч
  Место продаје: ул. Млинска бр.19, Лесковац
  Пословни број судског предмета: И-1719/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-410/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Мирковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична кућа
  Опис предмета продаје: Породична кућа
  Процењена цена предмета продаје: 29.021,00 ЕУР
  Почетна цена предмета продаје: 14.510,50 ЕУР


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-10-06 15:10:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6946
  Датум продаје: 2017-11-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.и. 175/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 175/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Катић Предраг
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-10-06 15:04:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6945
  Датум продаје: 2017-11-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ив 166/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 166/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фабрика сточне хране DE HAUS
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 18:56:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 6944
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе бр. 3, стан број 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: ИИ 282/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 218/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BANCA INTESA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: порпородична зграда, виноград, земљиште под зградом и уз зграду
  Процењена цена предмета продаје: 6.036.025,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.018.012,50 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-10-06 14:59:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6943
  Датум продаје: 2017-11-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: Инт 46/2016
  Број предмета јавног извршитеља: Инт46/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-10-06 14:49:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 6942
  Датум продаје: 2017-11-03
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Привредног суда у Зрењанину И-184/2016 од 02.12.2016.
  Број предмета јавног извршитеља: ии а 200/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HIDROMEHANIKA PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GLOBODER, Крушевац, ул. место Глободер бб, МБ 20490748, ПИБ 105916379
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 70.000,00
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Цигле, 70.000,00 комада укупне процењене вредности 490.000,00 динара
  Опис предмета продаје: Цигле, 70.000,00 комада укупне процењене вредности 490.000,00 динара
  Процењена цена предмета продаје: 490.000,00
  Почетна цена предмета продаје: ...


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2017-10-06 14:18:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 6941
  Датум продаје: 2017-10-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића бр.165а
  Пословни број судског предмета: Ии-1174/2016 од 03.10.2016
  Број предмета јавног извршитеља: 10 2 ии 485/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROGLOB DOO NOVI SAD
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: -двособног стана, површине 68 м2, број посебног дела 44, који се налази у поткровљу стамбене зграде за колективно становање, број зграде 1, у улици Јурија Гагарина бр. 177 у Новом Београду, на парцели број 5059, КО Нови Београд,
  Процењена цена предмета продаје: 77.000,00 ЕУР
  Почетна цена предмета продаје: 53.900,00 ЕУР


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-11-01 12:40:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 6940
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: 2 И И-431/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И.И-А224/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мал. Јована Влајковић и Милица Влајковић
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Млин и круњач Савер, плакар - гардербер, ДВД плејер ЛГ, ТВ Орион, Кауч на развлачење
  Опис предмета продаје: Млин и круњач Савер, плакар - гардербер, ДВД плејер ЛГ, ТВ Орион, Кауч на развлачење
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00, 30.000,00, 4.000,00, 3.000,00, 20.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности исте


  Оглас поставио: Марина Стеванчевић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 09:35:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Цара Душана 11
  Е-маил адреса: izvrsitelj.stevancevic@gmail.com
  Контакт телефон: 063562105
  ПИБ: 108588588
  Матични број: 63557358

  Број записа у бази: 6939
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 11, Чачак
  Пословни број судског предмета: И - 269/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И - 32/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Брадић
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Моторна возила и трактор
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило Застава 50.8; Моторно возило Фиат Добло; Трактпр ИМТ 539;
  Процењена цена предмета продаје: 1.760,000,00
  Почетна цена предмета продаје: 880,000,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-10-06 12:59:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 6938
  Датум продаје: 2017-10-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-788/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" , Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина"EI NIŠ" , Фрижидер "KONČAR" , Телевизор"TOSHIBA"
  Опис предмета продаје: Веш машина"EI NIŠ" , Фрижидер "KONČAR" , Телевизор"TOSHIBA"
  Процењена цена предмета продаје: 4.000,00 , 4,000.00 , 3,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 2,8100.00 , 2,800.00, 2,100.00


  Оглас поставио: Милан Узелац
  Датум и време постављања: 2017-10-06 11:09:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Дунавска бр.26
  Е-маил адреса: uskens@open.telekom.rs
  Контакт телефон: 021557450
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 6937
  Датум продаје: 2017-10-24
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Дунавска бр.26
  Пословни број судског предмета: И.И-571/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-26/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Шкрбић Милена и Шкрбић Предраг
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: породична кућа са по
  Назив предмета продаје/наслов продаје: јавна продаја непокретности породичне куће са помоћним објектима
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда П=1а 0,6м2 објекат изграђен без одобрења за изградњу, гаража П= 34м2 објекат изграђен пре доношења прописа о изграњи објекта, помоћна стамбена зграда П= 11м2 објекат изграђен без одобрења за изградњу, помоћна зграда П= 22м2 објекат изграђен пре доношења прописа о изграњи објекта, помоћна зграда П= 53м2 објекат изграђен пре доношења прописа о изграњи објекта, помоћна зграда П=10м2 објекат изграђен без одобрења за изградњу са правом коришћења
  Процењена цена предмета продаје: 3.292.280,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.304.596,07 динара


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-06 08:52:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 6936
  Датум продаје: 2017-11-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Дринска 21 Љубовија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.601/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, кућни регал, телевизор, стаклена витрина, косачица
  Опис предмета продаје: телевир марке "philips"; кућни регал; телевизор марке "solheinder"; стаклена витрина; косачица за траву марке "vilager"
  Процењена цена предмета продаје: 4.000,00; 12.000,00; 6.000,00; 20.000,00; 15.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.800,00; 8.400,00; 4.200,00; 14.000,00; 10.500,00


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2017-10-06 08:40:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 6935
  Датум продаје: 2017-10-23
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костић 2
  Пословни број судског предмета: ИИ 179-17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 38-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Игор Радман
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком-
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило марке Шкода Фабиа
  Опис предмета продаје: путничко возило марке Шкода Фабиа, година производње 2005.
  Процењена цена предмета продаје: 226.518,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 158.562,60 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2017-10-06 08:27:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Сланушка 9, стан 4
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 6934
  Датум продаје: 2017-10-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Сланушка 9/4
  Пословни број судског предмета: И.И. 137/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 182/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сања Милосављевић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Цитроен", модел "Берлинго" 1.9Д, година производње 2003.
  Процењена цена предмета продаје: 250.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 125.000,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2017-10-06 08:22:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Сланушка 9, стан 4
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 6933
  Датум продаје: 2017-10-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Сланушка 9/4
  Пословни број судског предмета: И.И. 66/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 98/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Универзал банка" АД Београд, у стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Непокретност наведен
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Поновна прва продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретност ближе описана у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 1.193,500,00
  Почетна цена предмета продаје: 835.450,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767